Vi har brug for, at du spreder oplysninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi har brug for, at du spreder oplysninger"

Transkript

1 Netværk også i agurketiden Så er MedlemsNyt på banen igen efter en forrygende sommerferie med masser af sol og varme. Som du nok ved, har vi haft åbent her på kontoret hver dag hen over sommeren. Trods hede og agurketid har foreningen langt fra ligget på den lade side. En ny hjemmeside er kommet op at køre, vi har for første gang i lange tider holdt aftenåbnet - noget, vi vil gøre fremover 2 gange om måneden. Der har været afholdt møder, der er indløbet et par job -åbninger, 2 nye medlemmer er kommet til, og så er der blevet flittigt debatteret. Og nej, det er hverken halalslagtning eller partistøtte, der har præget debatten på Frejasvej denne sommer, der har derimod været fokus på lediges muligheder og rettigheder. Misforståelser er blevet ryddet af vejen, og konkrete problemstillinger er blevet afklaret. Problemstillinger, som ikke har den store betydning på verdensplan, men som har stor indflydelse på den enkelte lediges situation. Agurketid eller ej, vores netværk fungerer på mange niveauer. Det er måske værd at nævne, når du sidder overfor et potentielt nyt medlem ved vores Åbent Hus den 29. august. Redaktionen Åbent Hus Torsdag den 29. august fra 9-21 inviterer vi alle ledige seniorer indenfor på Frejasvej, hvor vi vil fortælle om formålet med vores netværk og vores aktiviteter. Arrangementet vil blive annonceret i Søndagsavisen, og der vil blive udsendt en pressemeddelelse. Vi har brug for, at du spreder oplysninger om arrangementet, og vi har brug for, at du afser et par timer eller tre på Frejasvej den 29. august - så meld dig på banen, det plejer at være en rigtig god dag! Åbent Hus Aftenåbent Som noget nyt holder vi åbent 2 onsdagsaftener om måneden - næste gang er den 21. august fra kl Ret til tilbud efter beskæftigelseslovgivningen Op mod personer (iflg. DR.dk) får ikke glæde af regeringens sidste dagpengetiltag, fordi de ikke retter sig mod de ledige, der har fået dagpenge i 4 år, som er grænsen for den offentlige ydelse. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering har oplyst følgende: Personer, som ikke er i beskæftigelse, og som ikke opfylder betingelserne for at modtage offentlig hjælp til forsørgelse, herunder arbejdsløshedsdagpenge og kontanthjælp, har ret til tilbud efter beskæftigelseslovgivningen, medmindre tilbuddet ikke kan antages at ville forbedre personens beskæftigelsesmuligheder. Det er jobcenteret, som træffer afgørelse, herunder om hvilket tilbud der i givet fald kan blive tale om. Lovgivningen indeholder mulighed for følgende tilbud: Vejledning og opkvalificering Virksomhedspraktik Ansættelse med løntilskud. Besøg hos SE i Køge Den 14. juni besøgte Poul-Erik Thomsen og jeg SE Sjælland Øst, hvor Vagn Jørgensen gav os en rigtig god og fyldestgørende vejledning i opbygning og redigering af hjemmesider i TYPO 3 CMS-systemet. Du kan læse om vores nye hjemmeside på side 3. Side 1

2 Status på bygge & anlægsprojekter i vores region Fængselsbyggeri udskudt Der skal være en ny udbudsrunde på opførelse af det nye statsfængsel på Falster. Årsagen er, at priserne, som kriminalforsorgen har fået ind, ligger langt over det budgetterede. Det vil betyde en udskydelse af byggeriet på adskillige måneder. Når du passerer Gundslev, vil du kunne se, at infrastrukturprojekter og anlægsopgaver allerede er påbegyndt. (Kilde building-supply.dk) Fængslet er tegnet af arkitektfirmat C.F.Møller Vejstrækning i Rødby Havn i udbud 1200 m vejstrækning er nu sendt i udbud. Det drejer sig om vejstrækningen frem til produktionsstedet for tunnelelementerne. Første udbud på den nye Storstrømsbro Udbuddet omfatter rådgivning ifm design af den nye bro, nedrivning af den eksisterende bro og relaterede følgeopgaver. Vil du have job på den kommende Femernforbindelse? Nu har du mulighed for at blive skrevet op til et job på den kommende Femernforbindelse indenfor 6 forskellige brancher. Det drejer sig om: bygge og anlæg industri det offentlige område det grønne område transport privat service Det er 3F Midtlolland, der har startet den nye jobportal. Log ind på Senior Erhverv bør have sin egen artikel i Wikipedia Har du lyst til at bidrage med seriøs information om Senior Erhverv, så start en artikel i den frie encyklopædi Wikipedia. Hvis du går ind på Wikipedia.dk, kan du læse nogle gode råd og læse guiden om, hvordan man opretter en ny artikel, og du kan få en ide om hvad, man bør overveje fx omfang, format, kilder etc. Formand på charmeoffensiv Sidst i august starter vores formand på en større charmeoffensiv overfor fagforeninger, A-kasser, jobcentre og andre af vores interessenter. Formålet er at sætte fokus på Senior Erhverv, at styrke og udvikle eksisterende samarbejde og - ikke mindst - at skabe nye relationer. ERFA-møde Den 4. juni var det SES s tur til at være vært ved det halvårlige ERFA-møde for SE region Øst, hvor 20 personer deltog. På mødet havde vi økonomien efter 2013 oppe at vende, strategiplanen for 2014 blev fremlagt, og de forskellige udvalg orienterede om nuværende og kommende tiltag. Et af de sidste punkter på dagsordenen var orientering fra foreningerne, som blev efterfulgt af en god og livlig debat. Rent praktisk fik vi løst vores lokaleproblem ved at leje os ind i Smedjen på Grønnegades Kaserne for den nette sum af 130 kr. for hele dagen. Bente Walsted Arskog og Per Vognstrup, der havde meldt sig som praktiske grise, fik megen ros for deres udstrakte service under hele arrangementet. Alt i alt et vellykket møde med mange gode meningsudvekslinger. Du kan læse hele referatet på vores hjemmeside under Bestyrelse. Side 2

3 Ny hjemmeside Menupunkter Forside For virksomheder Hvem er vi? For medlemmer Bliv medlem Medlemslogin Senior Erhverv DK Kontakt os CV-kataloget Møder og arrang. Arbejdsgrupper Vedtægter MedlemsNyt Login Intranet Bestyrelse Kontorgruppen Virksomhedsservice Medlemsservice Arrangementgruppen Jobtilbud Login til Medlems og CV-database Som den skarpe bruger af vores hjemmeside nok vil have bemærket, er seniorerhverv-sj.dk blevet markant forandret. I slutningen af juli måtte den gamle side lade livet til fordel for en ny med et forbedret indhold og design. Vi har, ligesom 16 andre SE-netværk, valgt TYPO 3 som fælles platform for at opnå ensartethed og genkendelighed. Siden er nem at vedligeholde og opdatere, og vi har samtidig den fordel, at vi meget hurtigt vil kunne søge nabohjælp, hvis der skulle opstå problemer. På den nye hjemmeside vil du fremover kunne læse om møder og arrangementer, du vil kunne finde mødereferater, tidligere udgaver af MedlemsNyt og andet, der er relevant i vores forening. Det er vigtigt for os at høre din mening om siden: - er den overskuelig? - er den brugervenlig? - er der indhold, du savner? Lad os få din kritik, så vi i fremtiden kan have en velbesøgt hjemmeside, der opfylder sit formål. Side 3

4 Fra Virksomhedsgruppen Af Bente Walsted Arskog Fredag den 12. juli overdrog jeg hvervet som tovholder for virksomhedsgruppen til Per Vognstrup. Jeg er blevet arbejdsramt, og har derfor ikke længere mulighed for at møde i dagtimerne. Jeg siger gruppen tak for godt og inspirerende samarbejde. Jeg er overbevist om, at Per, med sin ildhu og virkelyst, fastholder gruppens positive ånd. Selv vil jeg fremover være menigt gruppemedlem og håber at kunne møde mange af jer, når SES holder aftenåbent. Jeg anser jer stadigvæk som kolleger og sparringspartnere og ønsker ikke at miste forbindelsen til Senior Erhverv. Bente videregiver tovholderiet til Per Vognstrup Fra vores kasserer I lighed med timesedlerne skal rejseudgifter og andre bilag fremsendes senest den 10. i den efterfølgende måned. Bilagene bedes lagt i indbakken på kontoret. Bilag Bilag Foreningernes Dag 7. sept. fra Carsten Trip i færd med at klargøre i 2012 Den 10. juni var jeg til møde i Foreningernes Dag vedrørende tilmeldinger, sceneprogram, budget mm. På spørgsmål om finansiering af Foreningernes Dag kan jeg oplyse, at foreningernes Dag finansieres via en partnerskabsaftale med MÆRK NÆSTVED, der bidrager med et tilskud på kr., de deltagende foreninger bidrager hver med en egenbetaling på 300 kr., dertil kommer diverse sponsoraftaler. Regnskaber viser, at sidste år gav et overskud på kr. Næste møde i Foreningernes Dag er den 20. august på pladsen i Rådmandshaven. Vi mangler frivillige hjælpere og vil derfor forsøge at nedsætte en gruppe, der er parat til at tage sig af de praktiske opgaver. Det vil vi gøre på det kommende møde i virksomhedsgruppen den 13. august. Det er herefter planen, at den endelige fordeling af opgaverne skal aftales på et senere møde, som bliver fredag den 23. august kl. 10. Jeg selv vil fungere som tovholder på arrangementet. Hvis du sidder inde med en lille hjælper i maven, så meld dig og giv et nap med! Møde hos Næstved Erhverv Den 24. juni deltog jeg sammen med Flemming Lindegaard i et projektmøde hos Næstved Erhverv om Vækstfabrikken og om en eventuel mentorordning for mindre virksomheder i Næstved Kommune. NYE MEDLEMMER Vi siger velkommen til Marianne Edvardsen og Torben Nielsen Poul-Erik og Per diskuterer hjemmeside Ønsker du job i en bestemt virksomhed? Hvis du går og drømmer om at arbejde i en bestemt virksomhed her i vore region, så tilbyder Virksomhedsservice at tage ud og besøge den pågældende virksomhed. Henvend dig til Per Vognstrup, som er tovholder i gruppen, så vil han sørge for at træffe videre aftale. Side 4

5 Frikontingent når dagpengeretten er opbrugt Vidste du, at du, ifølge loven, kan blive fritaget for at betale kontingent til din A-kasse, hvis du har opbrugt din ret til dagpenge? Det kræver, at du er tilmeldt på jobcentret, og at du er aktivt jobsøgende. Du må ikke modtage kontanthjælp eller anden forsørgelse fra det offentlige, og du må ikke have fast arbejde. Hvis du har nogle få arbejdstimer på enkeltdage, skal du betale kontingent for de dage, du er på arbejde. Fritagelse gives højst for et halvt år ad gangen. I mange fagforeninger kan du også blive fritaget for at betale fagligt kontingent. Beklædning med logo Bestyrelsen har besluttet at indkøbe nogle blå veste med logo, som bl.a. skal benyttes på Foreningernes Dag.. Møder Virksomhedsgruppemøde 13. august kl ERFA-Øst 10. september kl Kontorgruppemøde 11. september kl Bestyrelsesmøde 8. oktober kl Kurser Medlemsservice Kursus i medlemsservice den august er aflyst på grund af for få tilmeldinger. Carsten Trip og Mariane Wilken var tilmeldt Virksomhedsservice Kursus afholdes den september i Svendborg. Sidste frist for tilmelding er den 2. september Seniorerhverv Sydsjælland Frejasvej 8, 1. th 4700 Næstved Tlf.: Åbningstider: Mandag-fredag 9:00 13:00 Redaktion Mariane Wilken Bestyrelse Formand Poul-Erik Thomsen Næstformand Bente Walsted Arskog Kasserer Ingrid Høj Sørensen Sekretær Mariane Wilken Koordinator Jørgen Hauge Virksomhedsgruppen Per Vognstrup Jobformidling John Balslev Kontorgruppen Poul-Erik Thomsen Husk nu at indlevere dine timesedler senest den 10. til kontorvagten!!! It-gruppen Jørgen Hauge Bank Spar Nord Reg.nr. 9819, konto nr Kontingent kr. 20 per måned Indmeldelsesgebyr kr. 250 Kaffehygge på Frejasvej Side 5

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

SE magasinet. Udgivet af Senior Erhverv maj 2014 REKRUTTERINGS- BUREAUER LINKEDIN JOBCENTRE A-KASSER SENIOR ERHVERV VIKARBUREAUER POWER- JOBSØGERNE

SE magasinet. Udgivet af Senior Erhverv maj 2014 REKRUTTERINGS- BUREAUER LINKEDIN JOBCENTRE A-KASSER SENIOR ERHVERV VIKARBUREAUER POWER- JOBSØGERNE SE magasinet Udgivet af Senior Erhverv maj 2014 LINKEDIN REKRUTTERINGS- BUREAUER A-KASSER SENIOR ERHVERV JOBCENTRE VIKARBUREAUER POWER- JOBSØGERNE JOBINDEX INDEX Side 3 - Leder Frivillig indsats og bedre

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold.

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold. Hvilke tilbud kan gives Rettigheder og pligter Uddannelse Diverse forhold Arbejde på nedsat tid - når du skal på dagpenge Ikke ledig mere Kontakt til Jobcentret og ASE Værd at vide Ret til Dagpenge Indholdsfortegnelse

Læs mere

ESE: www.esbjergseniorerhverv.dk eller brug mail-adressen. Vise mænd og deres julehilsen til de svage DECEMBER 02 ÅRGANG 2 NUMMER 13

ESE: www.esbjergseniorerhverv.dk eller brug mail-adressen. Vise mænd og deres julehilsen til de svage DECEMBER 02 ÅRGANG 2 NUMMER 13 DECEMBER 02 ÅRGANG 2 NUMMER 13 Exnersgade 18-6700 Esbjerg - Tlf. 75 13 08 36 - Email: esbjerg-senior-erhverv@tdcadsl.dk Formanden har ordet: Vise mænd og deres julehilsen til de svage I en travl juletid

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Forord Dette hæfte er for såvel nye som erfarne grupperådsmedlemmer.

Forord Dette hæfte er for såvel nye som erfarne grupperådsmedlemmer. GRUPPERÅD - sådan Indholdsfortegnelse Spejderarbejde er mere end tidsfordriv! 3 Hvad er et grupperåd? 4 Forudsætninger for at være med i et grupperåd 4 Grupperådet som en kaffeklub eller et aktiv? 5 Grupperådets

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS Fagligt No. 1 Januar 2005 Alternativ GODT NYTÅR Mortens sag direkte til Storkammeret INDKALDELSE til landsmøde Betal kontingent via BS Danmarks Frie Fagforening Idégrundlag... Danmarks Frie Fagforening

Læs mere

Værd at vide når du er ledig

Værd at vide når du er ledig Værd at vide når du er ledig Værd at vide når du er ledig Hvem møder du? Hvilke lovkrav skal du opfylde? Hvilke muligheder har du? Og meget andet. For de fleste er mødet med a-kassen og dagpengesystemet

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011.

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. 1 MUNDTLIG BERETNING 2011. VELKOMST: Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. I ønskes alle et Godt Nytår. Endnu engang er vi samlet her i Roskilde

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

Privatpraktiserende ergoterapeuter

Privatpraktiserende ergoterapeuter Privatpraktiserende ergoterapeuter Nyttige tips til nystartede selvstændige ergoterapeuter etf.dk/private September 2012 Udarbejdet af Inger Voldum & Nanna Reimick 2 Klub for privatpraktiserende ergoterapeuter

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 19-05-2011

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 19-05-2011 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 19. maj 2011 klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: KA, EJ, DB, JCK, NKC, MJM, KFG, KDP, MM Afbud: LM, BL Fravær: EO, BMH Kategorier for dagsordenspunkter

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø i byggeri og anlæg fra projektering til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg UDARBEJDET AF: FLEMMING PEDERSEN OG STUDENTERMEDHJÆLPERE JENNY

Læs mere