BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007"

Transkript

1 24. januar 2007 Familieanalyse BG Indsigt Pension Hvis du har spørgsmål til analysen, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Som en del af sommerens velfærdsreform blev der vedtaget nye regler, der giver en lang række mennesker der ellers havde fravalgt efterlønnen en ny chance for at komme med i ordningen. Reglerne trådte i kraft pr. 1. januar I de senere år har mange især yngre mennesker fravalgt efterlønnen i forventning om, at ordningen ikke ville eksistere, når de en dag skulle på pension. Velfærdsreformen har betydet, at mange nu føler sig mere overbeviste om efterlønnens fortsatte eksistens. Og hermed er der grundlag for, at mange mennesker fortryder deres fravalg af efterlønnen. Tidligere har man skullet betale efterlønsbidrag senest fra sin 35 års fødselsdag for at få ret til efterløn. Nu er der nye muligheder for at melde sig ind i den ordinære efterlønsordning. Hertil kommer, at der er indført en helt ny fortrydelsesordning, der betinget af a-kassemedlemskab giver mulighed for at træde ind i efterlønsordningen frem til man bliver 47 år. For mange mennesker er det oplagt at benytte sig af de nye regler og begynde at betale efterlønsbidrag snarest muligt. Det gælder uanset, om du kan komme ind i den ordinære efterløn eller fortrydelsesordningen. Se evt. BG Banks analyse Er efterlønnen stadig attraktiv? fra juni 2006, hvis du vil se, hvornår efterlønnen økonomisk set er en god forretning. Konklusionerne i denne analyse er: Er du 35 eller 36 år, har du mulighed for at få fuld efterløn uanset om du tidligere har fravalgt efterlønnen og uanset om du er medlem af en a-kasse i dag Er du mellem 37 og 46 år (født efter 1. juli 1960) kan du få efterløn via fortrydelsesordningen, hvis du har været medlem af en a-kasse uafbrudt siden 1. januar 1997 Fortrydelsesordningen er typisk en god forretning, selvom der fradrages 2 % af efterlønnen for hvert års manglende indbetaling Fortryder du fx som 40-årig, skal du betale kr. i efterlønsbidrag, mens du får udbetalt op til kr. i efterløn Vil du fortryde og melde dig ind i efterlønsordningen, kan det typisk betale sig at gøre det i god tid inden din næste fødselsdag og senest 1. januar 2008 Er du som så mange andre i tvivl om, hvordan din økonomi ser ud, når du går på pension, kan du få skabt et overblik i din bank.

2 Ny mulighed for at fortryde fravalg af efterlønnen Ved sommerens velfærdsforlig blev der aftalt en række ændringer af bl.a. efterlønsordningen. Nogle af de nye regler er allerede trådt i kraft 1. januar Det gælder således reglerne om, at man fremover skal indbetale til efterlønnen i 30 år og senest fra man fylder 30 år. Og en række overgangsregler for dem, der i dag er 29 år eller derover, og som derfor ikke nødvendigvis har mulighed for at opfylde disse krav. Hovedreglen for alle, der var fyldt 31 år ved udgangen af 2006, er at man kan opnå ret til ordinær efterløn, hvis man begynder at betale efterlønsbidrag senest den 1. januar 2008 og kan nå at indbetale i mindst 25 år, inden man når folkepensionsalderen. En anden vigtig regel, der trådte i kraft pr. 1. januar 2007, er den særlige fortrydelsesordning, der under visse betingelser gør det muligt at melde sig ind i efterlønsordningen, selvom man egentlig har fravalgt den i første omgang. Hidtil har reglerne været sådan, at man senest skulle indbetale til efterlønnen fra man fyldte 35 år. Er man således i dag over 35 år og ikke er begyndt at indbetale til efterlønnen har man efter de tidligere regler fraskrevet sig muligheden for at gå på efterløn. Det ændres dog med den nye fortrydelsesordning. Den giver nemlig mulighed for at hoppe ind i efterlønsordningen på et senere tidspunkt under følgende forudsætninger: Fortrydelsesordningen kort hvis du tidligere har fravalgt efterlønnen Du skal være født den 1. juli 1960 eller senere Du skal påbegynde indbetaling af efterlønsbidrag senest 15 år, før du når efterlønsalderen det vil sige før du fylder 47 år* Du har været medlem af en a-kasse uafbrudt i de sidste 10 år (siden 1. januar 1997) Efterlønnen nedsættes med 2 % af max. dagpenge for hvert hele års manglende indbetaling. Den såkaldte skattefri præmie der kan opnås, hvis man ikke går på efterløn, selvom man er berettiget til det nedsættes med 4 % for hvert hele års manglende indbetaling Bemærk dog, at man først kan tilmelde sig fortrydelsesordningen, hvis man ikke kan nå at opfylde kravene om 25 års indbetaling til den ordinære efterløn inden folkepensionsalderen, der for denne aldersklasse indtil videre er 67 år. Dette giver nogle særlige forhold at tage højde for, hvis man er mellem 37 og 41 år i dag og ønsker at anvende fortrydelsesordningen. I praksis har en 41-årig, der ønsker at tilmelde sig efterlønsordningen i dag, to muligheder. Enten skal han tilmelde sig den ordinære ordning selvom han på grund af kravet om mindst 25 års medlemskab herved først vil blive berettiget til efterløn som 66-årig og altså kun kunne få Side 2 af 5

3 efterløn i mindre end 1 år! Alternativt skal han vente og først melde sig ind i fortrydelsesordningen Herved bliver hans efterlønsalder 62 år men han får et fradrag i efterlønnen på 10 % af max dagpenge, da han kommer til at mangle fem års bidrag ud af kravet på 25 år. Selvom det er kringlet, bør denne person rent faktisk melde sig ind til den ordinære ordning i god tid inden han bliver 42 år og herefter melde sig ud igen i en kort periode 2008 for derefter at gå ind i fortrydelsesordningen. Herved vil han kunne få efterløn som 62-årig med et fradrag på kun 8 % af max dagpenge. Se hvilke aldersgrupper, det i øvrigt gælder, på oversigtsskemaet på næste side. Det understreges, at den præcise rådgivning om anvendelsen af disse komplicerede regler gives af a-kasserne. Er man født senere end 1. januar 1973, er man omfattet af en anden del af fortrydelsesordningen, der ikke omtales nærmere her. * under forudsætning af uændret efterlønsalder efterlønsalderen kan hæves yderligere for dem, der i dag er 43 år eller derunder. Efterlønnen er attraktiv for de fleste BG Bank vurderer, at det vil være fordelagtigt for en lang række mennesker at benytte de nye regler eller den nye fortrydelsesordning. Det skyldes, at efterlønnen som udgangspunkt er økonomisk attraktiv. I analysen Er efterlønnen stadig attraktiv? fra juni 2006 illustreres det således, at det med de nye regler typisk kan betale sig at indbetale til efterlønnen, hvis man har planer om at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet, før man bliver 67 år. Se analysen for en mere detaljeret beskrivelse af, hvornår det kan betale sig at indbetale til efterlønnen og hvornår man med fordel kan spare pengene op på egen hånd. Efterlønsbidraget udgør kr. årligt i I løbet af 30 år som er den nye efterlønsperiode kan man således nå at indbetale kroner i efterlønsbidrag. I løbet af fem år på efterløn får man til gengæld op til kroner udbetalt i efterlønsydelse (alle tal før skat og i 2007-priser). At efterlønnen er en god forretning ændres ikke af, at der i fortrydelsesordningen fradrages 2 % af efterlønsydelsen for hvert års manglende indbetaling. Et års manglende betaling betyder fx, at det samlede udbetalte beløb i efterlønsperioden reduceres fra kr. til kr., samtidig med at der kun spares kr. i efterlønsbidrag. Samtidig behøver personer, der i dag er mellem 35 og 47 år, ikke at nå op på 30 års efterlønsbidrag. Det skyldes overgangsordningen beskrevet på side 2, hvor der kun kræves 25 års bidrag. I fortrydelsesordningen opgøres antallet af manglende år ud fra, hvor mange år, man skulle have indbetalt for at opnå fuld efterløn. Side 3 af 5

4 Hvis du fortryder Alder Start indbetaling Indbetalingsår Samlet efterlønsbidrag i kr. I tabellen nedenfor vises det, hvordan du skal forholde dig, og hvor mange år du kan nå at indbetale til efterlønnen, hvis du egentlig har fravalgt efterlønnen i dag og gerne vil med i ordningen. Efterløn i alt i kr. Ordning januar Ordinær efterløn 36 Inden 37 år dog senest pr. 1. januar Ordinær efterløn 36 Efter 1. januar Fortrydelsesordning* dog før 38 år 37 I god tid inden 38 år Starter i ordinær ordning, 38 I god tid inden 39 år Starter i ordinær ordning, 39 I god tid inden 40 år Starter i ordinær ordning, 40 I god tid inden 41 år Starter i ordinær ordning, 41 I god tid inden 42 år Starter i ordinær ordning, 42 Inden 43 år Fortrydelsesordning* 43 Inden 44 år Fortrydelsesordning* 44 Inden 45 år Fortrydelsesordning* 45 Inden 46 år Fortrydelsesordning* 46-46½** Inden 47 år Fortrydelsesordning* NB. Alle tal er angivet i 2007-kroner før skat. Udbetalinger fra efterlønsordningen er opgjort som efterløn i fem år fra år uden nogen form for modregning. Der regnes med en efterlønsalder på 62 år, selvom den faktiske efterlønsalder kan blive højere for alle under 43 år, hvis levetiden stiger i de kommende år. *Bemærk at forudsætningen for at komme ind i fortrydelsesordningen er, at du har været medlem af en a-kasse uafbrudt siden 1. januar **er du født før 1. juli 1960 (dvs du er over 46½ år) er din efterlønsalder 61½ år, og du kan derfor ikke nå at indbetale de krævede 15 år i fortrydelsesordningen Bemærk, at hvis du er 35 eller 36 år har du en ny mulighed for at komme med i den ordinære efterlønsordning. Det betyder, at din mulighed for efterløn hverken er betinget af tidligere efterlønsbidrag eller a- kassemedlemskab. Er du derimod 36 år og har været medlem af en a- kasse siden 1. januar 1997 kan du spare nogle perioder med bidrag ved først at melde dig til 2008 og hermed anvende fortrydelsesordningen. Skemaet viser også, hvilke muligheder der er, hvis du fx er 40 år gammel i dag og begynder at betale efterlønsbidrag tre måneder før du bliver 41 år. I så fald kan du nå at indbetale i 21 år og tre måneder, inden du bliver 62 år. Da kun hele år med manglende bidrag fratrækkes i fortrydelsesordningen, kommer du i praksis kun til at mangle tre år og Side 4 af 5

5 efterlønnen reduceres med 6 % af max. dagpenge. Den samlede efterløn over fem år reduceres således fra kr. til kr. Det må stadig siges at være en god forretning sat i forhold til et samlet efterlønsbidrag på ca kr. (alle tal i 2007-kr. og før skat). Bemærk også, at det gælder om at fortryde hurtigst muligt. Således vil det koste en 40-årig kr. at udskyde beslutningen om at fortryde to år også selvom der tages højde for de ekstra bidragsbetalinger. Det skyldes, at det udbetalte beløb falder med kr. ved at vente to år, mens der blot skal betales kr. ekstra i efterlønsbidrag. Er du i tvivl så indbetal I de senere år har mange især yngre mennesker fravalgt efterlønnen i forventning om, at ordningen ikke ville eksistere, når de en dag skulle på pension. Sommerens velfærdsforlig har betydet, at mange nu føler sig mere overbeviste om efterlønnens fortsatte eksistens. Og det betyder igen, at der er grundlag for at mange mennesker fortryder deres fravalg af efterlønnen. I langt de fleste tilfælde vil det være attraktivt at gå med i efterlønsordningen, hvis man har muligheden. Er du i tvivl om, hvornår du gerne vil gå på pension til sin tid, anbefaler BG Bank at du indbetaler til efterlønnen for at bevare muligheden. BG Banks analyser viser, at kun hvis du er overbevist om, at du ikke vil trække dig tilbage fra arbejdsmarkedet, før du bliver 67 år eller hvis du er sikker på at ville gå på pension som 62-årig og har en stor pensionsopsparing kan det betale sig at spare pengene op på egen hånd. Er du (som så mange andre) usikker på, hvordan din økonomi tegner sig den dag, du gerne vil gå på pension, anbefaler vi, at du bruger din bank eller dit pensionsselskab til at få skabt overblik. Ansvarshavende redaktør: Vicedirektør Rina Asmussen Internet; Denne publikation er udarbejdet af BG Bank alene til orientering. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Publikationens informationer, beregninger, vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorledes der skal disponeres. Efter bankens opfattelse er publikationen korrekt og retvisende. Banken påtager sig imidlertid ikke noget ansvar for publikationens nøjagtighed og fuldkommenhed. Banken påtager sig endvidere ikke noget ansvar for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af publikationen. Yderligere og /eller opdateret information kan rekvireres i banken. Danske Bank og dens datterselskaber samt medarbejdere i banken kan udføre forretninger, have, etablere, ændre eller afslutte positioner i værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter, som er omtalt i publikationen, ligesom banken kan udføre finansiel service for udstedere af nævnte værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Danske Banks finansanalytikere må ikke handle med værdipapirer, som dækkes af den pågældende eller af den analysesektion, som den pågældende er tilknyttet. BG Bank er en division af Danske Bank A/S. Danske Bank A/S har ophavsretten til publikationen, som er til kundens personlige brug og ikke til offentliggørelse nogetsteds. Side 5 af 5

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Ny efterløn regler og eksempler

Ny efterløn regler og eksempler Ny efterløn regler og eksempler I nærværende oversigt er følgende forudsat: Du opfylder de almindelige betingelser for ret til efterløn den dag, du når efterlønsalderen. Du skal bl.a. have været medlem

Læs mere

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006 RevisorInformerer Temanummer 2006 Optimer din pension Efterløn og pension Hvilken type pension du vælger, kommer an på, hvilke ønsker og forventninger du har til din tilværelse som pensionist, hvor gammel

Læs mere

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

Bliv klog på den nye efterløn

Bliv klog på den nye efterløn Ledernes Tour de Efterløn 2012 Bliv klog på den nye efterløn Efterlønsreform 2011 i hovedtræk Den gamle fleksible efterløn Hvad havde jeg ret til Den nye fleksible efterløn Hvad kan jeg nu få Udbetaling

Læs mere

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej Folketinget har vedtaget en ny treårig efterlønsordning. De vigtigste ændringer er, at efterlønsperioden gradvist bliver forkortet fra fem

Læs mere

Bolig. Tålmodighed kan være en dyd. Danske Analyse. 13. marts 2007

Bolig. Tålmodighed kan være en dyd. Danske Analyse. 13. marts 2007 Danske Analyse Bolig 13. marts 27 Tålmodighed kan være en dyd Steen Bocian, afdelingsdirektør +45 33 44 21 53 stbo@danskebank.dk Christian Heinig, analytiker +45 33 44 5 73 chei@danskebank.dk Vindene er

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG KÆRE MEDLEM AF EFTERLØNSORDNINGEN Hvis du er født efter den 2.

Læs mere

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden 11. august 2009 Forældrekøb markant billigere end for ét år siden Torsdag den 30. juli fik 45.861 studerende det brev, de har ventet på hele sommeren; et ja til at komme ind på en videregående uddannelse.

Læs mere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956 eller senere Nye regler om efterløn - for dig, der er født i 1956 eller senere Folketinget har ændret reglerne om efterløn. Det betyder, at efterlønsalderen

Læs mere

Skal du hæve din efterløn eller ej?

Skal du hæve din efterløn eller ej? Skal du hæve din efterløn eller ej? Netop nu sender a-kasserne brev ud til alle de medlemmer, der har betalt ind til efterlønnen. Fra 1. april og seks måneder frem har alle, der har sparet op til at kunne

Læs mere

Premium Nyt November 2012

Premium Nyt November 2012 Premium Nyt November Et godt år for investorerne Lad pensionen tage over, hvor efterlønnen slap Positive tendenser på boligmarkedet Få Premium Nyt direkte i din indbakke Tilmeld dig på nordea.dk/premiumnyt

Læs mere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere 25.april 2015. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere Lånevarianten FlexLån T er overset på realkreditmarkedet. Men med kombinationen af høj sikkerhed for

Læs mere

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15 Snart på pension? Snart på pension? 3 Planlæg din tilbagetrækning 4 Brug pensionsoverblikket 8 Offentlige ydelser i samspil med pension Mere information 15 10 Snart på pension? Måske er du allerede i gang

Læs mere

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3 TILVALG & MULIGHEDER Er der stor forskel mellem din indtægt nu, og når du går på pension, skal du overveje at spare mere op. Det gælder også, hvis du vil have udbetalt mere, hvis du bliver invalid eller

Læs mere

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Håndværksrådet, november 2001 Tryk: Kailow Tryk A/S Layout: Michael Nico Hansen Foto: Gees van Roeden Tekst: Anne Holm Sjøberg,

Læs mere

Har du styr på pensionen?

Har du styr på pensionen? SÆRNUMMER, NOVEMBER 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI tema PENSION Har du styr på pensionen? statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk Udskyd din pension

Læs mere

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling 30. juli 2012. Forældrekøb en omkostningsfri investering i dit barns fremtid I dag, den 30. juli, får over 80.700 unge det længe ventede brev ind af brevsprækken, nemlig svaret på om de er kommet ind på

Læs mere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere 16. januar 2012 3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere De historiske rentefald i kølvandet på den sløje økonomiske udvikling har betydet, at det nu er blevet muligt at optage 3,5 % fastforrentet

Læs mere

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste 4. marts 2009 Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste Søndag den 1. marts 2009 offentliggjorde regeringen det endelige forlig omkring Forårspakke 2.0 og dermed også indholdet i en storstilet

Læs mere

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956 1 Den fleksible efterløn for dig, der er født før 1. januar 1956 2 3 Indhold 04 INTRODUKTION 05 DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 08 EFTERLØNSBEVISET 10 2-ÅRS-REGLEN 11 DEN SKATTEFRI PRÆMIE 12 EFTERLØN: HVORNÅR OG

Læs mere

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Indhold Pensionsvejledning... 1 Medlem i Industriens Pension... 4 Din arbejdsmarkedspension... 5 Indbetaling til din pension... 6 www.industrienspension.dk...

Læs mere

RevisorInformerer. Penge på vej til dig, som bruger virksomhedsordningen. Kundemagasin fra din revisor. 2. kvartal 2012

RevisorInformerer. Penge på vej til dig, som bruger virksomhedsordningen. Kundemagasin fra din revisor. 2. kvartal 2012 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 2. kvartal 2012 SKAT har opdaget, at kapitalafkastsatsen i årene 2000-2010 er blevet beregnet med en for høj procent, og er nu kommet frem med de nye lavere

Læs mere

Forældrekøb - nytteværdi frem for investering

Forældrekøb - nytteværdi frem for investering 25. juli 2011 Forældrekøb - nytteværdi frem for investering Redaktion Anders Friis Binzer abin@rd.dk Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

SNART PÅ pension. joep.dk

SNART PÅ pension. joep.dk SNART PÅ pension JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Alderspension fra JØP 5 Hvad skal du gøre, når du vil på pension? 6 Valgmuligheder ved udbetaling 6 Tillæg til din

Læs mere

Status for bolig markedet

Status for bolig markedet Danske Analyse Status for bolig markedet. marts 7 Huspriserne er under pres Christian Heinig, analytiker +4 33 44 73 chei@danskebank.dk Steen Bocian, afdelingsdirektør +4 33 44 21 3 stbo@danskebank.dk

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede I 6 i lov nr. xx af xx om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre

Læs mere

Værd at vide om din bank

Værd at vide om din bank Værd at vide om din bank Tal efterløn med din rådgiver Feriepenge og forsikring i ét kort Få et MasterCard nu, så er du klar til sommerferien. Vind billetter på Facebook Vi udlodder ti billetter til Faaborg

Læs mere

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser. Vælger du at gå på nedsat tid, påvirker det naturligvis din økonomi. Din løn bliver mindre,

Læs mere