Formandens mundtlige beretning ved a-kassens 24. delegeretmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formandens mundtlige beretning ved a-kassens 24. delegeretmøde"

Transkript

1 Formandens mundtlige beretning ved a-kassens 24. delegeretmøde Endnu engang velkommen til a-kassens delegeretmøde. Jeg vil nu aflægge den mundtlige beretning om a-kassen. Og jeg vil særligt fokusere på de seneste to år. I løbet af de sidste to år er der nemlig sket nogle af de største organisatoriske forandringer i a-kassens over hundrede år lange historie. Jeg vil også forholde mig til nogle af de politiske beslutninger, som direkte påvirker a-kassens arbejde. Til slut vil jeg fortælle lidt om det strategiske arbejde, der foregår i a-kassen nu, så den står endnu bedre rustet til fremtiden. Ved sidste delegeretmøde sluttede daværende formand John Dahl sin beretning af med at sige, at når vi stod her igen, ville vi forhåbentlig stadig have en a-kasse, hvor HK s helt basale grundværdier nærhed, vedkommenhed og rummelighed fortsat var de bærende elementer i relation til medlemmerne. Det var godt forudset, for det er fortsat værdier, vi i HK s A-kasse sætter højt. Men i løbet af denne kongresperiode og frem til i dag har ledigheden været helt nede og vende, før den sidste år begyndte at gå op igen. En del medlemmer har i løbet af perioden måske naturligt nok spurgt sig selv, hvad de overhovedet skulle med en a-kasse. Denne tendens har gjort, at a-kassen har skullet tænke nyt. For udover værdier som nærhed, vedkommenhed og rummelighed ønsker vores medlemmer sig også en a-kasse, der er konkurrencedygtig på pris. En a-kasse der stiller de bedste online værktøjer til rådighed. Og en a-kasse der kan tænke to skridt frem, og som samtidig ikke er født i går. Det har a-kassen fået bedre mulighed for. Beslutningen om en ny a-kasse faldt i forlængelse af arbejdet om det nye HK. Lige som ved mange andre af vores organisatoriske tilpasninger har målet været at koncentrere kræfterne om hovedkompetencerne. Det kunne vi bl.a. gøre ved at skille a-kassen ud fra HK og lade den fungere som en selvstændig enhed. Beslutningen om at lave en selvstændig a-kasse, var der nok flere her, som var med til at tage tilbage i juni Siden da har tiden ikke stået stille. Gennemgang af tidslinie (slide): Ny a-kasse begynder Arbejdsgruppe nedsættes om ny a-kasse Delegeretmøde: Ny a-kasse vedtages Indflytning Europa Plads, Århus Strategiarbejde: HKA 2,0 Strategi fremlægges for Hovedbestyrelsen Medarbejdere ansættes Endelig samling, Artillerivej, KBH Organisationstilpasning April, oktober 2007 August 2008 September 2009 Juli 2007 Januar 2007 Juni november 2007 Januar 2009

2 HKA arbejder videre med den organisationsmodel og de forretningsprincipper, som strategiprojektet tilrettelagde, og som hovedbestyrelsen vedtog og endeligt konfirmerede på delegeretmødet i juli Det betyder, at vi i A-kassen i København og Århus har samlet alle opgaver om (slide): - Dagpenge - Efterløn - Feriedagpenge - Aktiveringsydelse - Uddannelses- og VEU-godtgørelse og - Arbejde og ophold inden for EØS De opgaver der bl.a. kræver en face-to-face vejledning (slide): - CV samtaler - Jobformidling - Jobsøgning - Medlemskab og kontingent - Rådighedspligten herunder pligten til aktiv jobsøgning - Mulighederne for hjælp, hvis du har særlige behov eller er i en særlig udsat situation ligger fortsat i afdelingernes Job og Vejledningsfunktioner i HK s afdelinger. Finansieringen og koordineringen af arbejdet i de lokale job og vejledningsfunktioner ligger i den centrale a-kasse. I et sådant samarbejde, skal det være helt klart, hvem det gør hvad. A-kassen har i samarbejde med afdelingerne brugt tid på at definere, hvorledes snitfladerne fungerer, ligesom der holdes jævnlige statusmøder mellem a-kassen og job og vejledningsfunktionerne i afdelingerne. Jeg tror, de fleste kan se fornuften i organiseringen af opgaverne. Jeg tror, de fleste kan se, at vi forsøger at gøre - de rigtige ting. Men gør vi altid - ting rigtigt? Har vi valgt den rigtige tilrettelæggelse af arbejdet? Er den centrale organisation stærk nok? Kan job og vejledningsfunktionerne løfte opgaverne lokalt? Det er spørgsmål, som vi heldigvis kan diskutere, og så længe viljen til dialog findes, så kommer vi også i mål. For rammerne for den ny a-kasse er på plads. Når man laver en ny organisation, indkøber nyt IT system og går over til et nyt telefonsystem, så er det svært at få alle ting til at spille fra dag 1. Når der er sagt, så er driften ved at være på plads. A-kassen foretager løbende kontrol af kvaliteten af telefonservicen, her viser det sig, at 65% af alle telefonopkald bliver taget inden for 20 sekunder og medlemmerne der har kontakt med a-kassen er som hovedregel tilfredse eller meget tilfredse med servicen. På samme måde er servicemålet i a-kassen af s fra medlemmer altid skal besvares, og det bliver de inden for 24 timer efter modtagelse.

3 Hvad angår udbetalinger af diverse ydelser, så arbejder a-kassen også efter en model, som mange andre a-kasser misunder os. I flere medier har man i løbet af foråret kunne læse, hvordan andre a-kasser pga. travlhed lader deres medlemmer vente mellem 6-8 uger på at få deres dagpenge. Det kan virke grotesk, når man som ledig i forvejen står i en svær situation, hvor økonomien er presset. Vi har derimod organisationen til at udbetale dagpenge med ret kort varsel. (Slide) Har vi den nødvendige dokumentation så tidligt på måneden så muligt og senest fem dage inden dagpengeudbetalingerne ja, så får medlemmerne deres dagpenge senest den sidste bankdag i måneden. Og går ydelsen ikke ind på deres konto, så kan de kontakte os og få et accontobeløb. På samme måde har vi organisationen og arbejdsgangene til at behandle feriedagpenge inden for 2 uger. Lovkravet, som mange andre a-kasser følger, er 4 uger. VEU ansøgninger bliver behandlet inden for 3 arbejdsdage efter modtagelse. Alle efterlønsbeviser udstedes inden for 5 arbejdsdage fra modtagelsen af relevant dokumentation. (slide) Hvis ikke I vil tage mit ord for, at driften i a-kassen går godt, så kig på arbejdsdirektoratets benchmarking rapport. 88% af vores medlemmer er generelt tilfredse. Blandt flere lyspunkter skal nævnes at 76% er tilfredse med a-kassens services via nettet. Når vi så samtidige er konkurrencedygtig på pris, så er der grund til at være tilfreds. De gode resultater må dog ikke blive en sovepude. Vi skal kunne besvare endnu flere telefoner. Og den service vi giver på telefonen skal være helt i top. Bl.a. derfor har a-kassen i løbet af 2009 efteruddannet sit personale netop inden for telefonservice. I benchmarking rapportens vurdering af a-kassen og job og vejledningsfunktionerne står det også klart, at vi kan blive endnu bedre til at formidle jobs. Og så selvom vi er godt på vej. Fx hjalp HK Hovedstaden sidste år Københavns politi med at besætte over 40 ledige stillinger til et nyt call center. Og I Aalborg har HK Nordjylland for nylig indledt samarbejdet med IKEA, så de kan få besat 300 stillinger, når de åbner et nyt varehus i (slide) Men disse opgaver skal vi blive bedre til, for det er her, vi virkelig skaber værdi for den ledige. Og ledige bliver der flere af. Selvom prognoserne stritter i flere retninger, så har ledighedstallet helt sikkert ikke toppet. I august var der ledige i HK. Det er mere end 2 år siden, antallet af ledige i HK sidst har været over 8.000, og samtidig er det en fordobling af ledigheden siden august Ledighedstallet nærmer sig i øvrigt landsgennemsnittet. Så vi kan ikke længere sige, at HK erne er meget mindre ramt af krisen end af andre faggrupper. Som inden for andre fag er det den private sektor, ledigheden rammer. Altså medlemmer inden for HK Privat og HK Handel, mens de offentlige sektorer endnu ikke er helt så berørte. Udover at ledigheden rammer hårdest i den private sektor, så er den størst blandt de årige. 8,2% af alle unge i Danmark er ledige. Og blandt HK s medlemmer i denne aldersgruppe steg ledigheden til

4 7,5%. Hvad gør vi så for at begrænse ledigheden? Ja, selvom vi allerede har gode erfaringer med jobformidling som nævnt i Aalborg og København, så skal vi arbejde endnu hårdere på at lave flere permanente jobformidlingsaftaler med virksomheder. Vi skal blive bedre til at finde ind til de jobs, der kan skjule sig i virksomhederne krise eller ej. Politisk arbejder vi også på at begrænse ledigheden. Over sommeren lavede HK et komplet løsningskatalog bl.a. sammen med en række erhvervsfolk og organisationer med forslag, der kunne styrke Danmark efter krisen. Det handler i høj grad om uddannelse og identifikation af nye vækstbrancher, som kan sikre os en god indtjening, når hjulene igen begynder at rulle. Det handler også om nye offentlige investeringer i jernbaner, broer, sygehuse og så videre. Vi har også lagt et politisk pres for at få flere praktikpladser. Et pres der er blevet imødekommet med penge til flere praktikpladser. Bare ikke nok. I det hele taget kommer regeringen ikke rigtig ud af startblokken. Og lad mig hermed vende mig lidt mod den politiske bane, som a-kassen jo skal tilrettelægge sit arbejde efter. En gammel kinesiske vismænd ved navn Lao Tse (udtales TJI) sagde at man skal reagere intelligent - selv på uintelligente handlinger. Det er vist meget rammende for vores arbejde i a-kassen. Vi havde egentlig glædet os til, at der kom en ny, ung beskæftigelsesminister. En kvinde som er kendt for sit engagement og sin vilje til at ændre ting. Indtil videre har vi desværre kun oplevet hendes vilje til ikke at ville ændre noget. Og det er trist. Over sommeren brugte Inger Støjberg tid på at forsvare meningsløse jobkurser fra andre aktører. Her får man - som flere HK medlemmer har oplevet - bl.a. mulighed for at finde ud af, hvilken fugl man er. Undskyld banaliteten; men det er da til at få pip af! Vi kan vist hurtigt blive enige om, at det ikke forbedrer vores ledige medlemmers muligheder for at få job. Og hvad Beskæftigelsesministeren ikke formår ja, det bliver der desværre heller ikke taget hånd om fra andre ministerier. Da Statsministeren for en måned siden åbnede Folketinget kunne han stolt præsentere hele fem store pakker: (slide) Et udspil fra justitsministeriet til forebyggelse af ungdomskriminalitet. Det var det udspil, som bl.a. indeholdt en sænkning af den kriminelle lavalder - for at kunne imødekomme DF og årligt straffe en forvirrede unge på 14 år. En ny erhvervsklimastrategi, så Danmark ikke blegner helt, når der nu skal være klimatopmøde. Et sundhedsudspil der bl.a. fokuserer på meraktivitet og resultatmål. Ja, det lyder jo som noget, der vil gå rent ind hos sygeplejepersonalet. Så var der et udspil omkring afbureaukratisering. Det lyder rigtig godt, at regeringen nu griber i egen barm og afskaffer nogle af de regler, som de selv har lavet. Vi havde håbet, de ville kigge på jobcentrenes og a-kassernes mange regler men lige på det punkt, ser det desværre ikke ud som om,

5 der sker forbedringer. Endelig præsenterede netop beskæftigelsesministeriet et initiativ til at forebygge ungdomsledighed. Det skal bl.a. foregå igennem en kommunalt styret uddannelsesplan for de årige. Så meget for den afbureaukratisering. Og så meget for en reel beskæftigelsesindsats. Det lyder ærligt talt mere, som noget undervisningsministeriet har fundet på. Når nu det nævnes på beskæftigelsesministeriets website at; viden og uddannelse er det bedste værn mod arbejdsløshed, hvorfor så ikke også ændre uddannelsesreglerne for de ledige, der er over 30 år? Lad dog også dem få mulighed for at udvikle sig så de ikke går i stå i en periode med få jobs. Omkring de fem pakker kan det siges ret klart: Ingen af disse initiativer skaber flere arbejdsplader end dem Danmark og HK erne mister lige nu. Men det er selvfølgelig også en ny situation regeringen står i. Det tager tid inden regeringen kan vende sig af med mistænkeliggørelsen af de ledige og få drejet beskæftigelsesindsatsen til at handle om udvikling og muligheder frem for kontrol og begrænsninger. (slide) For Claus Hjort Frederiksen var stort set på fornavn med de historisk få ledige, der var indtil sidste år. Når nu målgruppen og dermed de potentielle vælgere var så lille, så kunne man jo godt gøre livet surt for dem. Vi husker sikkert alle miseren om de fire ansøgninger pr. uge, som de ledige altså skulle sende for at være sikker på at få dagpenge. Det var let nok for Claus Hjort at melde ud i medierne, at det bare var sådan det var. Anderledes svært var det at få praksis og ikke mindst juraen til at hænge sammen. Lovgivning muliggjorde nemlig ikke at pålægge den ledige at søge fire jobs pr. uge. I HK s A-kasse holdt vi fast i, at kravene til jobsøgningen skal basere sig på et skøn i forhold til forudsætninger af bl.a. kvalifikationer og geografi. Men ikke alle andre a-kasse holdt hovedet lige så koldt, og det betød, at nogle ledige sendte formålsløse ansøgninger af sted. Spild af vores tid, spild af arbejdsgivernes tid og spil af den lediges tid. Det holdt hårdt, men den meget kritik og den lurende krise med stigende ledighed, fik endelig Claus Hjort til at vige bort fra kravet om de fire ansøgninger sidste år. Da en ny politik på området skulle formuleres, blev bl.a. a-kasserne konsulteret. Det har betydet, at den ledige nu tidligt i ledighedsforløbet skal aftale en jobsøgningsplan, som tager hensyn til den lediges situation og jobmulighederne. Forhåbentlig til mere gavn for den ledige. For vores vedkommende aftaler de ledige jobsøgningsplanen med deres HK-afdeling, der følger op på aftalen ved rådighedssamtalerne. Til gengæld kan man ikke sige, at a-kasserne eller fagbevægelsen blev konsulteret, da beslutningen om at kommunalisere jobcentrene pludselig blev taget. Det var faktisk midt i finanslovsforhandlingerne og uden forudgående offentlig debat, at regeringen med Dansk Folkeparti og Liberal Alliance aftalte, at jobcentrene skulle være fuldstændigt kommunale fra 1. august Så fra august har kommunerne altså fået ansvaret for beskæftigelsesindsatsen over for alle ledige. Jeg er spændt på, hvordan kommunerne løser opgaven, for der er ingen tvivl om, at de får deres opgave for. Timingen er ikke den allerbedste til en så stor forandring.

6 Fra 2010 skal kommunerne også medfinansiere dagpengene. En økonomimodel vil belønne kommunerne refusionsmæssigt, jo mere de aktiverer de ledige. Det kan betyde, at de 91 kommunale jobcentre kan føle sig presset til udelukkende at aktivere med den økonomiske model in mente og uden hensyn til den lediges behov eller kvaliteten af aktiveringen. Det bekymrer mig, at kommunerne får ansvaret for så stor en udfordring uden rigtig at få værktøjerne til at løse dem. Trist er det også, at kommunerne på denne her måde bliver taget som gidsler, i et opgør mod fagbevægelsens og a-kassens indflydelse. For Claus Hjort selv, har sagt, at denne beslutning først og fremmest er af ideologisk karakter. En ting er sikkert: Vi er de lediges vagthund. Vi skal sikre, at de får den hjælp og støtte de har brug for. Får de ikke det, så vil vi tage action omgående. En anden sag hvor den tidligere beskæftigelsesminister fik sit eget ministerium og ikke mindst a- kasserne i arbejdstøjet, var den meget omtalte ferie/efterlønssag. Som det fremgår af den skriftlige beretning handler sagen kort fortalt, om det i perioden fra den 1. januar 2004 til den 1. maj 2006 var muligt for medlemmer på fleksibel efterløn at få udbetalt egen optjent ferie, uden at dette medførte fradrag i efterlønnen. Efter flere års juridiske og politiske forviklinger med bl.a. en retssag ført af ministeren mod sit eget ankenævn, blev der ved årsskiftet 2007/2008 givet tilladelse til, at a-kasserne kunne efterbetale efterløn til de berørte medlemmer med fuld refusion fra staten. I alt er der udbetalt kr. til medlemmer. HK s a-kasse var de første til at udbetale så langt de fleste medlemmer fik deres penge inden sommerferien 2008, mens de mere komplicerede sager, herunder udbetaling til dødsboer, blev behandlet efterfølgende. Der verserer dog stadig sager om ret til efterbetaling af efterløn for perioder, hvor der er modregnet i efterlønnen for ferie. Dette gælder f.eks. for medlemmer på den gamle efterlønsordning. Det ville klæde den ny beskæftigelsesminister at træde i karakter og lukke denne sag. Hun kunne jo påtage sig sin forgængers ansvar og betale refusionen til de af vores medlemmer, som er berørt. Vi har allerede brugt meget tid og mange ressourcer på denne sag. Det er dog blevet til nogle nye opgaver for a-kasserne, selvom vi åbenbart ikke altid er lige populære hos regeringen. Fra den 5. oktober 2009 har a-kasserne afholdt personlige samtaler med sygemeldte medlemmer, inden de har været syge i 4 uger. Formålet med samtalen er at sætte tidligt ind over for sygefravær for at fastholde sygemeldte ledige på arbejdsmarkedet. Det er ikke meningen, at a-kasserne nu skal til at kontrollere, om medlemmet er sygt nok til at modtage sygedagpenge. Hensigten med samtalen er at afklare, hvor længe sygdommen vil vare, og om medlemmet kan vende tilbage til sit hidtidige arbejdsområde. Vi håber, at vi med samtalerne som altid - vil være en god støtte for de medlemmer, som står i en særlig svær situation. Og lad mig på den pointe gå videre til nogle emner af mindre politisk karakter - og uden det ellers skal være et typisk modsætningsforhold - ganske positive oplevelser.

7 (slide) For HK s a-kasse har jo haft medlemsfremgang i månederne juli, august og september. Ca flere medlemmer har meldt sig ind end ud i denne periode. Efter nogle svære år, er vi altså igen på rette vej. Medlemsfremgang kommer jo ikke af sig selv. Selvom a-kassen igen er blevet et emne i medierne pga. finanskrisen så har vi også gjort en stor marketingsatsning bl.a. med reklamefilmen, som I så, da vi startede. (slide) Resultaterne, af filmen og den onlinekampagne, som har flankeret den, er gode. Målinger før og efter kampagnen viser, at det uhjulpne kendskab af HK s A-kasse er steget fra 40 % før kampagnen til 60 % efter. 67 % kan huske at have set reklamen, og 85 % kan lave afsenderidentifikation - det vil sige, de adspurgte kan huske, at det er HK, der står bag reklamen. Det er faktisk et resultat, som vores mediebureau aldrig har set bedre! Budskabsforståelse af reklamen er også positiv: 74 % identificerer HKA som erfaren, solid og troværdig. Og i en verden fyldt med dårlige reklamer, er det da også positivt, at 67 % synes, reklamen er "meget god" eller "god", og at kun 7 % betegner den som "dårlig". Onlinekampagnen har i øvrigt genereret knapt besøg på kampagnesitet, Kreativt og medieindkøbsmæssigt har kampagnen været en succes for HK s a-kasse. Fundamentet skal bruges til at lave mere målrettede kampagner fordelt på bl.a. alder, geografi og beskæftigelsesområder. (slide) På medlemskommunikationsdelen har vi også tænkt nyt: For hvor får man relevant information fra sin a-kasse sammen med inspiration og viden til arbejdsliv, ledighed og seniortilværelsen? Vores bud hedder HKA NYT et nyt webmagasin, som havde premiere i oktober. Stilen og formen er et friskt pust for en a-kasse, og det giver mulighed for at kommunikere a-kasse emner på en lettere måde. Både hvad angår det elektroniske format og indholdet, så er det præcis hvad vores medlemmer efterspurgte i en læserundersøgelse fra foråret. At vi ikke har ramt helt galt kan vi også se på de første tilbagemeldinger til redaktionen, som har været positive. I kan se webmagasinet på webadresse: hkanyt.dk. At tænke nyt stopper ikke ved et webmagasin. Det stopper heller ikke ved blindt at fortsætte arbejdet efter den organisation og struktur, som a-kassen arbejder efter i dag. I en erkendelse af dette brugte HKA s ledelse en del af foråret 2009 på den fortsatte udvikling af a-kassen igennem en række strategiseminarer. Med strategiprocessen er første skridt taget for at skabe en ny retning og et fundament, som kan fremtidssikre a-kassen. Målet er at skabe et forretnings- og værdigrundlag, der kan udvikle og sikre den fortsatte professionelle drift, samarbejdet på tværs af organisationen og holde fast i det momentum vi har på medlemsudviklingsområdet. På den måde vil vi også fremstå som en endnu mere attraktiv samarbejdspartner for andre a-kasser.

8 I arbejdet er der formuleret ny mission, vision og værdier og her vil jeg særligt fremhæve missionen, der også står på forsiden af jeres delegeret mapper: (slide) Vi skaber tryghed for medlemmerne af HK s A-kasse og gør vejen fra ledighed til beskæftigelse kortest mulig. Kort og godt. Arbejdet med at videreudvikle a-kassen kommer til at fortsatte hen over efteråret 2009 og vinteren Videreudviklingen af a-kassen så den er forandringsparat skal der nok blive brug for. For hvad bringer fremtiden for HK s A-kasse? Og hvad bliver fremtiden i det hele taget for a-kasserne i Danmark? Jeg ser og hører forskellige scenarier. (slide) Nogle scenarier er negative set med a-kassebriller. For når nu beskæftigelsesindsatsen er blevet kommunaliseret, så vil nogle mene, at kommunerne også lige så godt, kan tage sig af rådighedsvurderingerne og dagpengeudbetalingerne. Hvis det sker, så har a-kasserne ikke ret meget andet end efterlønsopgaver tilbage. Selvom jeg i denne beretning har været inde på, at efterløn såmænd nok kan kaste nogle opgaver af sig, ja, så er det måske ikke det mest fremtidssikrede arbejdsområde, jeg kan komme i tanke om. En anden trussel er, at kompensationsgraden bliver mindre og mindre. Størrelsen på dagpengene er ikke fyldt med udviklingen i reallønnen. Så selvom dagpenge er klart bedre end den skaldede sum kontanthjælp, man måske kan få, så er det klart, at nogle medlemmer vil synes, at dagpengeforsikringen ikke er pengene værd. Så a-kasserne kan ikke udelukkende baserer fremtiden på de opgaver og det råderum de måske eller måske ikke - får dikteret af staten. Men frigører a-kasserne sig fra tanken om, at de alligevel bare er statens forlængede og bureaukratiske arm, så har de også nye muligheder. For at citere direktør for AK Samvirke, Verner Sand Kirk, så ligger a-kassernes potentiale særligt der, hvor de afklarer deres medlemmers kompetencer og jobmuligheder. A-kasserne har et endnu uforløst potentiale som medlemmernes gode sparringspartner og coach. Det gælder også HK s A-kasse. Vi har uden tvivl et stærkt fagkendskab, og vi kan hjælpe vores ledige medlemmer på anden måde end kontrol og oplæsning af rådighedsbekendtgørelserne. Men vi skal prioritere, at det er denne vej, vi vil gå. Og vi er nødt til at tage bedre stilling til hvilke faggrupper, vi vil hjælpe. Ellers får vi ikke den fremtidssikrede og fleksible a-kasse, som vi skal have. Jeg vil afslutningsvis sige tak til vores samarbejdspartnere. Først dem i arbejdsdirektoratet. Selvom det ikke altid virker som om, I vil os det bedste (!) så er jeres information, administration og

9 samarbejdsvillighed et stort lyspunkt. Også en stor tak til AK Samvirke, som på professionel vis tager fat om mange af vores mærkesager og prøver at skabe fælles fodslag blandt meget forskellige a-kasser. I gør et flot stykke arbejde. Tak til Artisterne og Frisør og Kosmetikerforbundet. Jeg håber I fortsat er tilfredse med den måde, vi organiserer arbejdet på i HK s A-kasse. Jeg skal også rose de lokale medarbejdere i Job og Vejledning. I møder og behandler de af vores medlemmer, der måske har mest behov for hjælp, og I gør det flot. Også a-kassens ledere og medarbejdere i København og Århus fortjener ros. I har om nogle i HK vist forandrings og omstillingsparathed og jeres store engagement betyder, at vi fortsat har mange glade medlemmer. Jeres indsats værdsætter jeg utroligt højt. Tak for jeres opmærksomhed. Og så vil jeg give ordet tilbage til dirigenten.

Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag.

Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag. Kære kongres! Kære gæster! Kære medlemmer! Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag. Jeg står her også med stor respekt og en stor ydmyghed over for ansvaret

Læs mere

TEMA udgave 2 2008. Perspektiv. Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave

TEMA udgave 2 2008. Perspektiv. Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave TEMA udgave 2 2008 Perspektiv Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave Ansvarshavende Tommy Nørskov Redaktør Niels Henrik Hammerstrøm Redaktion Hans Henrik Lichtenberg, Henrik

Læs mere

Ungereglernes konsekvenser for ledige akademikere

Ungereglernes konsekvenser for ledige akademikere Ungereglernes konsekvenser for ledige akademikere Forsidetegning: Stine Illum Tegningen må ikke publiceres i trykte eller digitale medier uden forudgående aftale med tegneren 2 FORORD I en tid, hvor arbejdsløsheden

Læs mere

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / juni 2013 Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

84. møde. Tirsdag den 6. maj 2014 (D) 1. Af Martin Henriksen (DF) m.fl. (Fremsættelse 14.01.2014. 1. behandling 14.03.2014. Betænkning 10.04.2014).

84. møde. Tirsdag den 6. maj 2014 (D) 1. Af Martin Henriksen (DF) m.fl. (Fremsættelse 14.01.2014. 1. behandling 14.03.2014. Betænkning 10.04.2014). Tirsdag den 6. maj 2014 (D) 1 84. møde Tirsdag den 6. maj 2014 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgetime med statsministeren. 2) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 35: Forespørgsel til statsministeren om

Læs mere

SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014

SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014 DANSK EL-FORBUND SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014 DEF Kongres 2014 2 Karsten Borup. Elektrikeren 02/2010 Foto: Henrik Bjerregrav Indhold 5 Formandssekretariatets beretning 9 Medlemshvervning og medlemsorganisering

Læs mere

Når lederen løfter medarbejderne /10. Hvor er du om 25 år? Så godt som penge i banken /22

Når lederen løfter medarbejderne /10. Hvor er du om 25 år? Så godt som penge i banken /22 MEDLEMSBLAD FOR kreds nordea / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / Oktober 2013 En god tillidsmand skal blandt andet være interesseret i at tale med andre mennesker og skal kunne respektere forskellige

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

Fængselsfunktionæren 9

Fængselsfunktionæren 9 Fængselsfunktionæren 9 Dansk Fængselsforbund September 2007 Nr. 9-2007 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Optakt til ny flerårsaftale 15 En overlevelseskamp for staten som arbejdsplads er begyndt 16 Stop

Læs mere

57. møde. Onsdag den 14. marts 2012 (D) 1

57. møde. Onsdag den 14. marts 2012 (D) 1 Onsdag den 14. marts 2012 (D) 1 57. møde Onsdag den 14. marts 2012 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene

Læs mere

Fængselsfunktionæren 12/1

Fængselsfunktionæren 12/1 Fængselsfunktionæren 12/1 Dansk Fængselsforbund December 2006 - Januar 2007 Nr. 12/1-2006/2007 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Penge til påbud udskudt til foråret 15 Socialdemokraterne: Regeringen svigter

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011-2012

ÅRSBERETNING 2011-2012 ÅRSBERETNING 2011-2012 Indhold Forord..................................................... 5 HK Midt.................................................... 6 Faglig afdeling.................................................

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN

ÅRSBERETNING 2014 VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN ÅRSBERETNING 2014 VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN 1 INDHOLD Forord 5 Fokus på det uventede ekstra 7 Kontaktcentret er det første, du møder 11 Jeg gør jo bare mit arbejde 13 Alle går hjem med noget

Læs mere

CA nyt. Mindful topleder. Det mentale fitnesscenter 10. Selvledelse kræver ledelse 3 Ingen nedslidte golfspillere 6 Pas på klausulerne 9

CA nyt. Mindful topleder. Det mentale fitnesscenter 10. Selvledelse kræver ledelse 3 Ingen nedslidte golfspillere 6 Pas på klausulerne 9 CA nyt MEDLEMSBLADET FOR CA A-KASSE NR. 3 SEP. 2010 Mindful topleder Det mentale fitnesscenter 10 Selvledelse kræver ledelse 3 Ingen nedslidte golfspillere 6 Pas på klausulerne 9 DÅRLIGERE VILKÅR FOR LEDIGE

Læs mere

Forsikring. Tema. Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7. Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen side 8-19

Forsikring. Tema. Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7. Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen side 8-19 Nr. 2 - April 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Samfundskrisen Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7 Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen

Læs mere

Nye tider for a-kasserne

Nye tider for a-kasserne Nye tider for a-kasserne Henrik Hegner Larsen Roskilde Universitetscenter, Institut for Samfund og Globalisering Forvaltning, K3, forår 2009 Vejleder: Herman Schmid Indholdsfortegnelse Forord...4 1. Problemfelt...5

Læs mere

CA nyt. Mindful topleder. Det mentale fitnesscenter 10. Selvledelse kræver ledelse 3 Ingen nedslidte golfspillere 6 Pas på klausulerne 9

CA nyt. Mindful topleder. Det mentale fitnesscenter 10. Selvledelse kræver ledelse 3 Ingen nedslidte golfspillere 6 Pas på klausulerne 9 CA nyt MEDLEMSBLADET FOR CA A-KASSE NR. 3 SEP. 2010 Mindful topleder Det mentale fitnesscenter 10 Selvledelse kræver ledelse 3 Ingen nedslidte golfspillere 6 Pas på klausulerne 9 DÅRLIGERE VILKÅR FOR LEDIGE

Læs mere

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Nr. 2 - Marts 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Fremtidens nedslidte side 4 Giv din chef kritik... side 12 Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Tema Det siger

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

attraktive arbejdspladser

attraktive arbejdspladser Kommentaren attraktive arbejdspladser 2 Forord Haves: Masser af know-how Søges: Fælles OAO-vision for rekruttering og fastholdelse OAO repræsenterer alle offentligt ansatte i LO. Det er en bred og mangfoldig

Læs mere

SE magasinet. Udgivet af Senior Erhverv maj 2014 REKRUTTERINGS- BUREAUER LINKEDIN JOBCENTRE A-KASSER SENIOR ERHVERV VIKARBUREAUER POWER- JOBSØGERNE

SE magasinet. Udgivet af Senior Erhverv maj 2014 REKRUTTERINGS- BUREAUER LINKEDIN JOBCENTRE A-KASSER SENIOR ERHVERV VIKARBUREAUER POWER- JOBSØGERNE SE magasinet Udgivet af Senior Erhverv maj 2014 LINKEDIN REKRUTTERINGS- BUREAUER A-KASSER SENIOR ERHVERV JOBCENTRE VIKARBUREAUER POWER- JOBSØGERNE JOBINDEX INDEX Side 3 - Leder Frivillig indsats og bedre

Læs mere

87. møde. Fredag den 9. maj 2014 (D) 1

87. møde. Fredag den 9. maj 2014 (D) 1 Fredag den 9. maj 2014 (D) 1 87. møde Fredag den 9. maj 2014 kl. 10.00 Dagsorden 1) Forhandling om redegørelse nr. R 13: Ministeren for by, bolig og landdistrikters regional- og landdistriktspolitiske

Læs mere

Kør en bulldozer gennem arbejdsmarkedspolitikken

Kør en bulldozer gennem arbejdsmarkedspolitikken Kør en bulldozer gennem arbejdsmarkedspolitikken Enhedslistens bud på en ny arbejdsløshedspolitik I Enhedslisten ved vi, at det er hårdt at være arbejdsløs, og at det i de sidste 10 år er blevet stadig

Læs mere

Lederne har aldrig haft mere tilfredse medlemmer end ved udgangen af 2013. Samtidig var 2013 året, hvor Lederne for alvor konsoliderede

Lederne har aldrig haft mere tilfredse medlemmer end ved udgangen af 2013. Samtidig var 2013 året, hvor Lederne for alvor konsoliderede dende og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer flere medlemmer Uændret kontingent Ledere og LedeLse på edere og LedeLse på dagsordenen en spændende og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer

Læs mere

Ny Mesterlære - stærkt gået

Ny Mesterlære - stærkt gået Ny Mesterlære - stærkt gået 13 stærke fortællinger fra ny mesterlære 2008 FoU-projekt 121492 Forfatter: Jane Jakobsen, DEL www.delud.dk Ny Mesterlære - stærkt gået FoU-projekt 121492 Forfattere: Jane Jakobsen,

Læs mere

Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne

Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne - en undersøgelse blandt socialrådgivere på jobcentre maj 2014 Hvis sagstallet faldt, ville der i højere grad være tid til tværfaglig og helhedsorienteret

Læs mere

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner HK BLADET SYDJYLLAND 01I2012 Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner Generalforsamlinger i afdeling og sektorer Lederen - AF AFDELINGSFORMAND

Læs mere