Formandens mundtlige beretning ved a-kassens 24. delegeretmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formandens mundtlige beretning ved a-kassens 24. delegeretmøde"

Transkript

1 Formandens mundtlige beretning ved a-kassens 24. delegeretmøde Endnu engang velkommen til a-kassens delegeretmøde. Jeg vil nu aflægge den mundtlige beretning om a-kassen. Og jeg vil særligt fokusere på de seneste to år. I løbet af de sidste to år er der nemlig sket nogle af de største organisatoriske forandringer i a-kassens over hundrede år lange historie. Jeg vil også forholde mig til nogle af de politiske beslutninger, som direkte påvirker a-kassens arbejde. Til slut vil jeg fortælle lidt om det strategiske arbejde, der foregår i a-kassen nu, så den står endnu bedre rustet til fremtiden. Ved sidste delegeretmøde sluttede daværende formand John Dahl sin beretning af med at sige, at når vi stod her igen, ville vi forhåbentlig stadig have en a-kasse, hvor HK s helt basale grundværdier nærhed, vedkommenhed og rummelighed fortsat var de bærende elementer i relation til medlemmerne. Det var godt forudset, for det er fortsat værdier, vi i HK s A-kasse sætter højt. Men i løbet af denne kongresperiode og frem til i dag har ledigheden været helt nede og vende, før den sidste år begyndte at gå op igen. En del medlemmer har i løbet af perioden måske naturligt nok spurgt sig selv, hvad de overhovedet skulle med en a-kasse. Denne tendens har gjort, at a-kassen har skullet tænke nyt. For udover værdier som nærhed, vedkommenhed og rummelighed ønsker vores medlemmer sig også en a-kasse, der er konkurrencedygtig på pris. En a-kasse der stiller de bedste online værktøjer til rådighed. Og en a-kasse der kan tænke to skridt frem, og som samtidig ikke er født i går. Det har a-kassen fået bedre mulighed for. Beslutningen om en ny a-kasse faldt i forlængelse af arbejdet om det nye HK. Lige som ved mange andre af vores organisatoriske tilpasninger har målet været at koncentrere kræfterne om hovedkompetencerne. Det kunne vi bl.a. gøre ved at skille a-kassen ud fra HK og lade den fungere som en selvstændig enhed. Beslutningen om at lave en selvstændig a-kasse, var der nok flere her, som var med til at tage tilbage i juni Siden da har tiden ikke stået stille. Gennemgang af tidslinie (slide): Ny a-kasse begynder Arbejdsgruppe nedsættes om ny a-kasse Delegeretmøde: Ny a-kasse vedtages Indflytning Europa Plads, Århus Strategiarbejde: HKA 2,0 Strategi fremlægges for Hovedbestyrelsen Medarbejdere ansættes Endelig samling, Artillerivej, KBH Organisationstilpasning April, oktober 2007 August 2008 September 2009 Juli 2007 Januar 2007 Juni november 2007 Januar 2009

2 HKA arbejder videre med den organisationsmodel og de forretningsprincipper, som strategiprojektet tilrettelagde, og som hovedbestyrelsen vedtog og endeligt konfirmerede på delegeretmødet i juli Det betyder, at vi i A-kassen i København og Århus har samlet alle opgaver om (slide): - Dagpenge - Efterløn - Feriedagpenge - Aktiveringsydelse - Uddannelses- og VEU-godtgørelse og - Arbejde og ophold inden for EØS De opgaver der bl.a. kræver en face-to-face vejledning (slide): - CV samtaler - Jobformidling - Jobsøgning - Medlemskab og kontingent - Rådighedspligten herunder pligten til aktiv jobsøgning - Mulighederne for hjælp, hvis du har særlige behov eller er i en særlig udsat situation ligger fortsat i afdelingernes Job og Vejledningsfunktioner i HK s afdelinger. Finansieringen og koordineringen af arbejdet i de lokale job og vejledningsfunktioner ligger i den centrale a-kasse. I et sådant samarbejde, skal det være helt klart, hvem det gør hvad. A-kassen har i samarbejde med afdelingerne brugt tid på at definere, hvorledes snitfladerne fungerer, ligesom der holdes jævnlige statusmøder mellem a-kassen og job og vejledningsfunktionerne i afdelingerne. Jeg tror, de fleste kan se fornuften i organiseringen af opgaverne. Jeg tror, de fleste kan se, at vi forsøger at gøre - de rigtige ting. Men gør vi altid - ting rigtigt? Har vi valgt den rigtige tilrettelæggelse af arbejdet? Er den centrale organisation stærk nok? Kan job og vejledningsfunktionerne løfte opgaverne lokalt? Det er spørgsmål, som vi heldigvis kan diskutere, og så længe viljen til dialog findes, så kommer vi også i mål. For rammerne for den ny a-kasse er på plads. Når man laver en ny organisation, indkøber nyt IT system og går over til et nyt telefonsystem, så er det svært at få alle ting til at spille fra dag 1. Når der er sagt, så er driften ved at være på plads. A-kassen foretager løbende kontrol af kvaliteten af telefonservicen, her viser det sig, at 65% af alle telefonopkald bliver taget inden for 20 sekunder og medlemmerne der har kontakt med a-kassen er som hovedregel tilfredse eller meget tilfredse med servicen. På samme måde er servicemålet i a-kassen af s fra medlemmer altid skal besvares, og det bliver de inden for 24 timer efter modtagelse.

3 Hvad angår udbetalinger af diverse ydelser, så arbejder a-kassen også efter en model, som mange andre a-kasser misunder os. I flere medier har man i løbet af foråret kunne læse, hvordan andre a-kasser pga. travlhed lader deres medlemmer vente mellem 6-8 uger på at få deres dagpenge. Det kan virke grotesk, når man som ledig i forvejen står i en svær situation, hvor økonomien er presset. Vi har derimod organisationen til at udbetale dagpenge med ret kort varsel. (Slide) Har vi den nødvendige dokumentation så tidligt på måneden så muligt og senest fem dage inden dagpengeudbetalingerne ja, så får medlemmerne deres dagpenge senest den sidste bankdag i måneden. Og går ydelsen ikke ind på deres konto, så kan de kontakte os og få et accontobeløb. På samme måde har vi organisationen og arbejdsgangene til at behandle feriedagpenge inden for 2 uger. Lovkravet, som mange andre a-kasser følger, er 4 uger. VEU ansøgninger bliver behandlet inden for 3 arbejdsdage efter modtagelse. Alle efterlønsbeviser udstedes inden for 5 arbejdsdage fra modtagelsen af relevant dokumentation. (slide) Hvis ikke I vil tage mit ord for, at driften i a-kassen går godt, så kig på arbejdsdirektoratets benchmarking rapport. 88% af vores medlemmer er generelt tilfredse. Blandt flere lyspunkter skal nævnes at 76% er tilfredse med a-kassens services via nettet. Når vi så samtidige er konkurrencedygtig på pris, så er der grund til at være tilfreds. De gode resultater må dog ikke blive en sovepude. Vi skal kunne besvare endnu flere telefoner. Og den service vi giver på telefonen skal være helt i top. Bl.a. derfor har a-kassen i løbet af 2009 efteruddannet sit personale netop inden for telefonservice. I benchmarking rapportens vurdering af a-kassen og job og vejledningsfunktionerne står det også klart, at vi kan blive endnu bedre til at formidle jobs. Og så selvom vi er godt på vej. Fx hjalp HK Hovedstaden sidste år Københavns politi med at besætte over 40 ledige stillinger til et nyt call center. Og I Aalborg har HK Nordjylland for nylig indledt samarbejdet med IKEA, så de kan få besat 300 stillinger, når de åbner et nyt varehus i (slide) Men disse opgaver skal vi blive bedre til, for det er her, vi virkelig skaber værdi for den ledige. Og ledige bliver der flere af. Selvom prognoserne stritter i flere retninger, så har ledighedstallet helt sikkert ikke toppet. I august var der ledige i HK. Det er mere end 2 år siden, antallet af ledige i HK sidst har været over 8.000, og samtidig er det en fordobling af ledigheden siden august Ledighedstallet nærmer sig i øvrigt landsgennemsnittet. Så vi kan ikke længere sige, at HK erne er meget mindre ramt af krisen end af andre faggrupper. Som inden for andre fag er det den private sektor, ledigheden rammer. Altså medlemmer inden for HK Privat og HK Handel, mens de offentlige sektorer endnu ikke er helt så berørte. Udover at ledigheden rammer hårdest i den private sektor, så er den størst blandt de årige. 8,2% af alle unge i Danmark er ledige. Og blandt HK s medlemmer i denne aldersgruppe steg ledigheden til

4 7,5%. Hvad gør vi så for at begrænse ledigheden? Ja, selvom vi allerede har gode erfaringer med jobformidling som nævnt i Aalborg og København, så skal vi arbejde endnu hårdere på at lave flere permanente jobformidlingsaftaler med virksomheder. Vi skal blive bedre til at finde ind til de jobs, der kan skjule sig i virksomhederne krise eller ej. Politisk arbejder vi også på at begrænse ledigheden. Over sommeren lavede HK et komplet løsningskatalog bl.a. sammen med en række erhvervsfolk og organisationer med forslag, der kunne styrke Danmark efter krisen. Det handler i høj grad om uddannelse og identifikation af nye vækstbrancher, som kan sikre os en god indtjening, når hjulene igen begynder at rulle. Det handler også om nye offentlige investeringer i jernbaner, broer, sygehuse og så videre. Vi har også lagt et politisk pres for at få flere praktikpladser. Et pres der er blevet imødekommet med penge til flere praktikpladser. Bare ikke nok. I det hele taget kommer regeringen ikke rigtig ud af startblokken. Og lad mig hermed vende mig lidt mod den politiske bane, som a-kassen jo skal tilrettelægge sit arbejde efter. En gammel kinesiske vismænd ved navn Lao Tse (udtales TJI) sagde at man skal reagere intelligent - selv på uintelligente handlinger. Det er vist meget rammende for vores arbejde i a-kassen. Vi havde egentlig glædet os til, at der kom en ny, ung beskæftigelsesminister. En kvinde som er kendt for sit engagement og sin vilje til at ændre ting. Indtil videre har vi desværre kun oplevet hendes vilje til ikke at ville ændre noget. Og det er trist. Over sommeren brugte Inger Støjberg tid på at forsvare meningsløse jobkurser fra andre aktører. Her får man - som flere HK medlemmer har oplevet - bl.a. mulighed for at finde ud af, hvilken fugl man er. Undskyld banaliteten; men det er da til at få pip af! Vi kan vist hurtigt blive enige om, at det ikke forbedrer vores ledige medlemmers muligheder for at få job. Og hvad Beskæftigelsesministeren ikke formår ja, det bliver der desværre heller ikke taget hånd om fra andre ministerier. Da Statsministeren for en måned siden åbnede Folketinget kunne han stolt præsentere hele fem store pakker: (slide) Et udspil fra justitsministeriet til forebyggelse af ungdomskriminalitet. Det var det udspil, som bl.a. indeholdt en sænkning af den kriminelle lavalder - for at kunne imødekomme DF og årligt straffe en forvirrede unge på 14 år. En ny erhvervsklimastrategi, så Danmark ikke blegner helt, når der nu skal være klimatopmøde. Et sundhedsudspil der bl.a. fokuserer på meraktivitet og resultatmål. Ja, det lyder jo som noget, der vil gå rent ind hos sygeplejepersonalet. Så var der et udspil omkring afbureaukratisering. Det lyder rigtig godt, at regeringen nu griber i egen barm og afskaffer nogle af de regler, som de selv har lavet. Vi havde håbet, de ville kigge på jobcentrenes og a-kassernes mange regler men lige på det punkt, ser det desværre ikke ud som om,

5 der sker forbedringer. Endelig præsenterede netop beskæftigelsesministeriet et initiativ til at forebygge ungdomsledighed. Det skal bl.a. foregå igennem en kommunalt styret uddannelsesplan for de årige. Så meget for den afbureaukratisering. Og så meget for en reel beskæftigelsesindsats. Det lyder ærligt talt mere, som noget undervisningsministeriet har fundet på. Når nu det nævnes på beskæftigelsesministeriets website at; viden og uddannelse er det bedste værn mod arbejdsløshed, hvorfor så ikke også ændre uddannelsesreglerne for de ledige, der er over 30 år? Lad dog også dem få mulighed for at udvikle sig så de ikke går i stå i en periode med få jobs. Omkring de fem pakker kan det siges ret klart: Ingen af disse initiativer skaber flere arbejdsplader end dem Danmark og HK erne mister lige nu. Men det er selvfølgelig også en ny situation regeringen står i. Det tager tid inden regeringen kan vende sig af med mistænkeliggørelsen af de ledige og få drejet beskæftigelsesindsatsen til at handle om udvikling og muligheder frem for kontrol og begrænsninger. (slide) For Claus Hjort Frederiksen var stort set på fornavn med de historisk få ledige, der var indtil sidste år. Når nu målgruppen og dermed de potentielle vælgere var så lille, så kunne man jo godt gøre livet surt for dem. Vi husker sikkert alle miseren om de fire ansøgninger pr. uge, som de ledige altså skulle sende for at være sikker på at få dagpenge. Det var let nok for Claus Hjort at melde ud i medierne, at det bare var sådan det var. Anderledes svært var det at få praksis og ikke mindst juraen til at hænge sammen. Lovgivning muliggjorde nemlig ikke at pålægge den ledige at søge fire jobs pr. uge. I HK s A-kasse holdt vi fast i, at kravene til jobsøgningen skal basere sig på et skøn i forhold til forudsætninger af bl.a. kvalifikationer og geografi. Men ikke alle andre a-kasse holdt hovedet lige så koldt, og det betød, at nogle ledige sendte formålsløse ansøgninger af sted. Spild af vores tid, spild af arbejdsgivernes tid og spil af den lediges tid. Det holdt hårdt, men den meget kritik og den lurende krise med stigende ledighed, fik endelig Claus Hjort til at vige bort fra kravet om de fire ansøgninger sidste år. Da en ny politik på området skulle formuleres, blev bl.a. a-kasserne konsulteret. Det har betydet, at den ledige nu tidligt i ledighedsforløbet skal aftale en jobsøgningsplan, som tager hensyn til den lediges situation og jobmulighederne. Forhåbentlig til mere gavn for den ledige. For vores vedkommende aftaler de ledige jobsøgningsplanen med deres HK-afdeling, der følger op på aftalen ved rådighedssamtalerne. Til gengæld kan man ikke sige, at a-kasserne eller fagbevægelsen blev konsulteret, da beslutningen om at kommunalisere jobcentrene pludselig blev taget. Det var faktisk midt i finanslovsforhandlingerne og uden forudgående offentlig debat, at regeringen med Dansk Folkeparti og Liberal Alliance aftalte, at jobcentrene skulle være fuldstændigt kommunale fra 1. august Så fra august har kommunerne altså fået ansvaret for beskæftigelsesindsatsen over for alle ledige. Jeg er spændt på, hvordan kommunerne løser opgaven, for der er ingen tvivl om, at de får deres opgave for. Timingen er ikke den allerbedste til en så stor forandring.

6 Fra 2010 skal kommunerne også medfinansiere dagpengene. En økonomimodel vil belønne kommunerne refusionsmæssigt, jo mere de aktiverer de ledige. Det kan betyde, at de 91 kommunale jobcentre kan føle sig presset til udelukkende at aktivere med den økonomiske model in mente og uden hensyn til den lediges behov eller kvaliteten af aktiveringen. Det bekymrer mig, at kommunerne får ansvaret for så stor en udfordring uden rigtig at få værktøjerne til at løse dem. Trist er det også, at kommunerne på denne her måde bliver taget som gidsler, i et opgør mod fagbevægelsens og a-kassens indflydelse. For Claus Hjort selv, har sagt, at denne beslutning først og fremmest er af ideologisk karakter. En ting er sikkert: Vi er de lediges vagthund. Vi skal sikre, at de får den hjælp og støtte de har brug for. Får de ikke det, så vil vi tage action omgående. En anden sag hvor den tidligere beskæftigelsesminister fik sit eget ministerium og ikke mindst a- kasserne i arbejdstøjet, var den meget omtalte ferie/efterlønssag. Som det fremgår af den skriftlige beretning handler sagen kort fortalt, om det i perioden fra den 1. januar 2004 til den 1. maj 2006 var muligt for medlemmer på fleksibel efterløn at få udbetalt egen optjent ferie, uden at dette medførte fradrag i efterlønnen. Efter flere års juridiske og politiske forviklinger med bl.a. en retssag ført af ministeren mod sit eget ankenævn, blev der ved årsskiftet 2007/2008 givet tilladelse til, at a-kasserne kunne efterbetale efterløn til de berørte medlemmer med fuld refusion fra staten. I alt er der udbetalt kr. til medlemmer. HK s a-kasse var de første til at udbetale så langt de fleste medlemmer fik deres penge inden sommerferien 2008, mens de mere komplicerede sager, herunder udbetaling til dødsboer, blev behandlet efterfølgende. Der verserer dog stadig sager om ret til efterbetaling af efterløn for perioder, hvor der er modregnet i efterlønnen for ferie. Dette gælder f.eks. for medlemmer på den gamle efterlønsordning. Det ville klæde den ny beskæftigelsesminister at træde i karakter og lukke denne sag. Hun kunne jo påtage sig sin forgængers ansvar og betale refusionen til de af vores medlemmer, som er berørt. Vi har allerede brugt meget tid og mange ressourcer på denne sag. Det er dog blevet til nogle nye opgaver for a-kasserne, selvom vi åbenbart ikke altid er lige populære hos regeringen. Fra den 5. oktober 2009 har a-kasserne afholdt personlige samtaler med sygemeldte medlemmer, inden de har været syge i 4 uger. Formålet med samtalen er at sætte tidligt ind over for sygefravær for at fastholde sygemeldte ledige på arbejdsmarkedet. Det er ikke meningen, at a-kasserne nu skal til at kontrollere, om medlemmet er sygt nok til at modtage sygedagpenge. Hensigten med samtalen er at afklare, hvor længe sygdommen vil vare, og om medlemmet kan vende tilbage til sit hidtidige arbejdsområde. Vi håber, at vi med samtalerne som altid - vil være en god støtte for de medlemmer, som står i en særlig svær situation. Og lad mig på den pointe gå videre til nogle emner af mindre politisk karakter - og uden det ellers skal være et typisk modsætningsforhold - ganske positive oplevelser.

7 (slide) For HK s a-kasse har jo haft medlemsfremgang i månederne juli, august og september. Ca flere medlemmer har meldt sig ind end ud i denne periode. Efter nogle svære år, er vi altså igen på rette vej. Medlemsfremgang kommer jo ikke af sig selv. Selvom a-kassen igen er blevet et emne i medierne pga. finanskrisen så har vi også gjort en stor marketingsatsning bl.a. med reklamefilmen, som I så, da vi startede. (slide) Resultaterne, af filmen og den onlinekampagne, som har flankeret den, er gode. Målinger før og efter kampagnen viser, at det uhjulpne kendskab af HK s A-kasse er steget fra 40 % før kampagnen til 60 % efter. 67 % kan huske at have set reklamen, og 85 % kan lave afsenderidentifikation - det vil sige, de adspurgte kan huske, at det er HK, der står bag reklamen. Det er faktisk et resultat, som vores mediebureau aldrig har set bedre! Budskabsforståelse af reklamen er også positiv: 74 % identificerer HKA som erfaren, solid og troværdig. Og i en verden fyldt med dårlige reklamer, er det da også positivt, at 67 % synes, reklamen er "meget god" eller "god", og at kun 7 % betegner den som "dårlig". Onlinekampagnen har i øvrigt genereret knapt besøg på kampagnesitet, Kreativt og medieindkøbsmæssigt har kampagnen været en succes for HK s a-kasse. Fundamentet skal bruges til at lave mere målrettede kampagner fordelt på bl.a. alder, geografi og beskæftigelsesområder. (slide) På medlemskommunikationsdelen har vi også tænkt nyt: For hvor får man relevant information fra sin a-kasse sammen med inspiration og viden til arbejdsliv, ledighed og seniortilværelsen? Vores bud hedder HKA NYT et nyt webmagasin, som havde premiere i oktober. Stilen og formen er et friskt pust for en a-kasse, og det giver mulighed for at kommunikere a-kasse emner på en lettere måde. Både hvad angår det elektroniske format og indholdet, så er det præcis hvad vores medlemmer efterspurgte i en læserundersøgelse fra foråret. At vi ikke har ramt helt galt kan vi også se på de første tilbagemeldinger til redaktionen, som har været positive. I kan se webmagasinet på webadresse: hkanyt.dk. At tænke nyt stopper ikke ved et webmagasin. Det stopper heller ikke ved blindt at fortsætte arbejdet efter den organisation og struktur, som a-kassen arbejder efter i dag. I en erkendelse af dette brugte HKA s ledelse en del af foråret 2009 på den fortsatte udvikling af a-kassen igennem en række strategiseminarer. Med strategiprocessen er første skridt taget for at skabe en ny retning og et fundament, som kan fremtidssikre a-kassen. Målet er at skabe et forretnings- og værdigrundlag, der kan udvikle og sikre den fortsatte professionelle drift, samarbejdet på tværs af organisationen og holde fast i det momentum vi har på medlemsudviklingsområdet. På den måde vil vi også fremstå som en endnu mere attraktiv samarbejdspartner for andre a-kasser.

8 I arbejdet er der formuleret ny mission, vision og værdier og her vil jeg særligt fremhæve missionen, der også står på forsiden af jeres delegeret mapper: (slide) Vi skaber tryghed for medlemmerne af HK s A-kasse og gør vejen fra ledighed til beskæftigelse kortest mulig. Kort og godt. Arbejdet med at videreudvikle a-kassen kommer til at fortsatte hen over efteråret 2009 og vinteren Videreudviklingen af a-kassen så den er forandringsparat skal der nok blive brug for. For hvad bringer fremtiden for HK s A-kasse? Og hvad bliver fremtiden i det hele taget for a-kasserne i Danmark? Jeg ser og hører forskellige scenarier. (slide) Nogle scenarier er negative set med a-kassebriller. For når nu beskæftigelsesindsatsen er blevet kommunaliseret, så vil nogle mene, at kommunerne også lige så godt, kan tage sig af rådighedsvurderingerne og dagpengeudbetalingerne. Hvis det sker, så har a-kasserne ikke ret meget andet end efterlønsopgaver tilbage. Selvom jeg i denne beretning har været inde på, at efterløn såmænd nok kan kaste nogle opgaver af sig, ja, så er det måske ikke det mest fremtidssikrede arbejdsområde, jeg kan komme i tanke om. En anden trussel er, at kompensationsgraden bliver mindre og mindre. Størrelsen på dagpengene er ikke fyldt med udviklingen i reallønnen. Så selvom dagpenge er klart bedre end den skaldede sum kontanthjælp, man måske kan få, så er det klart, at nogle medlemmer vil synes, at dagpengeforsikringen ikke er pengene værd. Så a-kasserne kan ikke udelukkende baserer fremtiden på de opgaver og det råderum de måske eller måske ikke - får dikteret af staten. Men frigører a-kasserne sig fra tanken om, at de alligevel bare er statens forlængede og bureaukratiske arm, så har de også nye muligheder. For at citere direktør for AK Samvirke, Verner Sand Kirk, så ligger a-kassernes potentiale særligt der, hvor de afklarer deres medlemmers kompetencer og jobmuligheder. A-kasserne har et endnu uforløst potentiale som medlemmernes gode sparringspartner og coach. Det gælder også HK s A-kasse. Vi har uden tvivl et stærkt fagkendskab, og vi kan hjælpe vores ledige medlemmer på anden måde end kontrol og oplæsning af rådighedsbekendtgørelserne. Men vi skal prioritere, at det er denne vej, vi vil gå. Og vi er nødt til at tage bedre stilling til hvilke faggrupper, vi vil hjælpe. Ellers får vi ikke den fremtidssikrede og fleksible a-kasse, som vi skal have. Jeg vil afslutningsvis sige tak til vores samarbejdspartnere. Først dem i arbejdsdirektoratet. Selvom det ikke altid virker som om, I vil os det bedste (!) så er jeres information, administration og

9 samarbejdsvillighed et stort lyspunkt. Også en stor tak til AK Samvirke, som på professionel vis tager fat om mange af vores mærkesager og prøver at skabe fælles fodslag blandt meget forskellige a-kasser. I gør et flot stykke arbejde. Tak til Artisterne og Frisør og Kosmetikerforbundet. Jeg håber I fortsat er tilfredse med den måde, vi organiserer arbejdet på i HK s A-kasse. Jeg skal også rose de lokale medarbejdere i Job og Vejledning. I møder og behandler de af vores medlemmer, der måske har mest behov for hjælp, og I gør det flot. Også a-kassens ledere og medarbejdere i København og Århus fortjener ros. I har om nogle i HK vist forandrings og omstillingsparathed og jeres store engagement betyder, at vi fortsat har mange glade medlemmer. Jeres indsats værdsætter jeg utroligt højt. Tak for jeres opmærksomhed. Og så vil jeg give ordet tilbage til dirigenten.

HK A-kasse s skriftlig beretning i forbindelse med a-kassens 24. delegeret møde

HK A-kasse s skriftlig beretning i forbindelse med a-kassens 24. delegeret møde HK A-kasse s skriftlig beretning i forbindelse med a-kassens 24. delegeret møde Siden sidste ordinære delegeret møde har a-kassen været igennem nogle af de største forandringer i dens over 100 år lange

Læs mere

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010 Udfordring: Brug andre aktører rigtigt Andre aktører skal bruges, der hvor de skaber en merværdi i forhold til jobcentrene. Det vil sige der hvor de har specialiseret viden om målgruppernes arbejdsmarked

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Marts 2009 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Aktivt arbejdssøgende

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet.

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet. 1 Vejledning om dine rettigheder og pligter som ledig Denne vejledning beskriver dine generelle rettigheder og pligter som ledig. Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men der er flere

Læs mere

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig.

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. Ledig og hvad nu? Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. y Hvilke papirer skal du aflevere? y Hvordan bliver dagpengene

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Ledig og hvad nu? STÍ

Ledig og hvad nu? STÍ Ledig og hvad nu? Hvem skal du kontakte? HK s A-kasse har samlet alt arbejde i forhold til dagpenge, efterløn, og så videre i én fælles a-kasse. Du skal derfor kontakte a-kassen, hvis du har spørgsmål

Læs mere

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson.

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson. F O A s A K A S S E Vil du med i kassen? Vil du med i kassen? Er udgivet af Fag og Arbejde FOAs a-kasse Pjecen henvender sig til ansatte, som arbejder inden for kassens faglige områder, og som kan optages

Læs mere

Om at få feriedagpenge

Om at få feriedagpenge Arbejdsdirektoratet August 2009 1. Betingelser for udbetaling Feriedagpenge er en særlig form for dagpenge, som et medlem af en a-kasse under visse betingelser kan få udbetalt. For at have ret til feriedagpenge

Læs mere

Beretning a-kassen Beretning fra a-kassen

Beretning a-kassen Beretning fra a-kassen Beretning a-kassen Beretning fra a-kassen Voldsomme angreb på dagpengesystemet Sidste år oplevede vi store angreb på de lediges rettigheder. - Halveringen af dagpengeperioden 2 4 - Fordobling af timekrav

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet. set gennem borgernes øjne. vejle.dk

Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet. set gennem borgernes øjne. vejle.dk Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet set gennem borgernes øjne vejle.dk Forord Vejle Kommune fik status af frikommune 1. januar 2012. Væk er de stramme regler om tidsfrister, de snævre rammer for aktivering

Læs mere

Bilag. Bilag 1: Skema over love. Lov 40 1967 Lov 220 1968 Lov 248 1968. Træder i kraft: Lauge Dahlgaard (arbejdsminister)

Bilag. Bilag 1: Skema over love. Lov 40 1967 Lov 220 1968 Lov 248 1968. Træder i kraft: Lauge Dahlgaard (arbejdsminister) Bilag Bilag 1: Skema over love Træder i kraft: Lov 40 1967 Lov 220 1968 Lov 248 1968 Forslagsstiller (parti): Erling Dinesen (arbejdsminister) Lauge Dahlgaard (arbejdsminister) Lauge Dahlgaard (arbejdsminister)

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

UDKAST. Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. UDKAST Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. I medfør af 65, stk. 6 og 7, og 91, stk. 11, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april 2014, og 35,

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling Karriere kompetence forsikring Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling CA giver dig meget mere end a-kasse Dit økonomiske sikkerhedsnet A-kassen er først og fremmest din forsikring ved arbejdsløshed,

Læs mere

VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN

VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN LÆRERNES A-KASSE ER FOR ALLE UNDERVISERE. Lærernes a-kasse arbejder for dem, der åbner verden. De studerende, de nyuddannede, folkeskolelærerne, voksen- og ungdomsunderviserne,

Læs mere

Vejledning til nyuddannede FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Nyuddannet. og hvad så?

Vejledning til nyuddannede FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Nyuddannet. og hvad så? Vejledning til nyuddannede FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Nyuddannet og hvad så? Indhold: Optagelse som nyuddannet 3 Hvornår har du ret til dagpenge? 4 Hvis du er medlem i forvejen 5 Feriedagpenge

Læs mere

Janne Nielsen. Specialkonsulent 3318 4957

Janne Nielsen. Specialkonsulent 3318 4957 Janne Nielsen Specialkonsulent 3318 4957 DAGPENGE eller EFTERLØN Dagpenge fra IAK Tilmeld dig som ledig dagpengemodtager den 1. ledige dag! Enten på adressen www.jobnet.dk eller på det lokale jobcenter

Læs mere

Trusler og vold florerer i jobcentre

Trusler og vold florerer i jobcentre Trusler og vold florerer i jobcentre Hver fjerde af de ansatte i jobcentrene oplever stigende problemer med voldelige borgere, og hver tredje sagsbehandler oplever trusler fra borgere som et voksende problem.

Læs mere

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012 2012 Dimittendernes arbejdsmarked De blev færdige med deres uddannelse i 2011. Vi har spurgt de dimittender, der er kommet i job om deres vej til arbejdsmarkedet. Læs her om deres jobsøgning, forventninger

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Nyuddannet. Nyuddannet.... og hvad så?

Nyuddannet. Nyuddannet.... og hvad så? F O A F A G O G A R B E J D E A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E N Nyuddannet Nyuddannet... og hvad så? Vejledning til nyuddannede (dimittender) Pjecen er udgivet af FOA Fag og Arbejde og Offentligt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag?

Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag? Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag? Vi er AJKS AJKS er formidlernes foretrukne a-kasse. Vi organiserer journalister, fotografer, pressefotografer, grafikere, produktions medarbejdere, web-redaktører,

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler

Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler 42.000 medlemmer af Lærernes a-kasse får i flere omgange i 1. halvår af 2012 information og vejledning om

Læs mere

Fra Koch til Christiansborg

Fra Koch til Christiansborg Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Fra Koch til Christiansborg Seminar om IKV i AMU Tirsdag den 23. september 2014 i Odense Per Kongshøj Madsen Økonom Professor

Læs mere

Nyorientering Seniorpraksis

Nyorientering Seniorpraksis Nyorientering kom godt i gang! 1. PJVS-modellen 2. Den samfundsmæssige kontekst 3. Den fleksible efterløn 4. Indledende spørgsmål til dialogen i virksomheden 5. Muligheder med paletten af seniorpolitiske

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. November 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. November 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere November 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om beretning om udbetaling

Læs mere

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Til a-kasser, jobcentre og kommuner m.fl. Njalsgade 72 A 2300 København S Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 Nyhedsbrev om bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem

Aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem Aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem De nye jobcentre har leveret gode resultater. Det gælder både den kommunale og den statslige del af jobcentrene. Et større arbejdsudbud skal fremover

Læs mere

Appendiks til aftale om afbureaukratisering

Appendiks til aftale om afbureaukratisering Appendiks til aftale om afbureaukratisering Regelforenklinger på beskæftigelsesområdet Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre er enige om en gennemgribende forenkling af reglerne

Læs mere

Skal du hæve din efterløn eller ej?

Skal du hæve din efterløn eller ej? Skal du hæve din efterløn eller ej? Netop nu sender a-kasserne brev ud til alle de medlemmer, der har betalt ind til efterlønnen. Fra 1. april og seks måneder frem har alle, der har sparet op til at kunne

Læs mere

EL-FAGETS A-KASSE BERETNING

EL-FAGETS A-KASSE BERETNING EL-FAGETS A-KASSE BERETNING 2010-2014 Indledning Der henvises i øvrigt til den skriftlige beretning på det arbejdsmarkedspolitiske område. Siden vi holdt kongres i oktober 2010, er der sket rigtig meget.

Læs mere

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3 ISBN 87-89036-88-3 Arbejdsdirektoratet April 2005 Om at få feriedagpenge INDHOLD 1. BETINGELSER FOR UDBETALING...3 2. OPTJENING AF FERIEDAGPENGE...4 3. NYUDDANNEDE (DIMITTENDER)...5 4. OPTJENT FERIE HOS

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50).

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50). Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 40 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Ved Stranden 8 1061 København K Tlf. 33 92 59 00 Fax 33 12 13 78

Læs mere

Det primære mål med den aktive indsats er at få de ledige i job! Rettidighed er proceskrav, og må aldrig blive et mål i sig selv.

Det primære mål med den aktive indsats er at få de ledige i job! Rettidighed er proceskrav, og må aldrig blive et mål i sig selv. N O TAT Hvorfor jobcentre ikke kan/skal nå en rettighed på 100 %! Det primære mål med den aktive indsats er at få de ledige i job! Rettidighed er proceskrav, og må aldrig blive et mål i sig selv. Dette

Læs mere

HALVE DAGPENGE TIL UNGE?

HALVE DAGPENGE TIL UNGE? HALVE DAGPENGE TIL UNGE? 3F siger nej. Vi holder regeringen fast på dens valgløfte Faglig Fælles Akasse LAVERE DAGPENGE VIL RAMME TUSINDER AF UNGE Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) har

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg.

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg. Notat Seniorjob Seniorjob-ordningen blev indført i forbindelse med, at de tidligere gældende regler om forlænget dagpengeret for 55-59-årige blev ophævet. Efter de tidligere regler om forlænget dagpengeret

Læs mere

Skal du hæve din efterløn?

Skal du hæve din efterløn? Skal du hæve din efterløn? Hvis du har en efterlønsordning, kan du vælge at få den udbetalt allerede nu. Du har indtil 1. oktober til at træffe valget. Men hvad skal du gøre? Af Sanne Fahnøe. Redigeret

Læs mere

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed AFTALE Maj, 2010 Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen er enige om at bekæmpe

Læs mere

LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB.

LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB. LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB. Indhold. Jobsøgning. 5 Regler for ledige. 9 3 KOM I SPIL PÅ JOBMARKEDET. Jobsøgning er en svær kunst at mes tre. Der findes ingen standardløsninger på, hvordan du skriver den

Læs mere

Hvor kom rehabilitering fra i forhold til arbejdsmarkedsområdet? Anette Larsen Socialfaglig konsulent

Hvor kom rehabilitering fra i forhold til arbejdsmarkedsområdet? Anette Larsen Socialfaglig konsulent Hvor kom rehabilitering fra i forhold til arbejdsmarkedsområdet? Anette Larsen Socialfaglig konsulent Arbejdsrettet rehabilitering Reform af førtidspension og fleksjob, der trådte i kraft januar 2013,

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

Og vi tager det samtidig meget alvorligt.

Og vi tager det samtidig meget alvorligt. Papir på det du kan Oplæg ved forbundsformand Poul Erik Skov Christensen på Undervisningsministeriets konference: Anerkendelse af realkompetence livslang læring på tværs i Den Sorte Diamant tirsdag den

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på omkring tilmelding til efterlønsordningen. Pjecen er ment som en hjælp til dig

Læs mere

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden... 4 Evaluering

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 2 Forord Hvordan er jeg stillet, når dagpengeforsikringen ryger? Det

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014

Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014 Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014 Mundtlig beretning Indledning VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN Det gør vi og det uanset, om vi repræsenterer Lærernes a-kasse eller vores faglige organisation i

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love [Kommunefinansieringslov: Lov nr. 994 af 30/8 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige.

De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige. Anden Aktør Anden Aktør (AA) De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige. I denne pjece fortæller vi om nogle af de vigtigste

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD

REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD Page 1 of 5 REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD Uddannelse til ledige målrettes virksomhedernes behov Styrket kontakt mellem ledige og jobcenter Løft i jobcentrenes service til virksomhederne

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

FRIKOMMUNEVEDTÆGT. Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang. Gentofte Kommune 2012-2015

FRIKOMMUNEVEDTÆGT. Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang. Gentofte Kommune 2012-2015 FRIKOMMUNEVEDTÆGT Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang Gentofte Kommune 2012-2015 Forsøgsbeskrivelser Beskæftigelsesområdet... 3 Borgerens eget kontaktforløb mulighed for at vælge form og indhold

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

Feriedagpenge Side 1. Indhold

Feriedagpenge Side 1. Indhold FERIEDAGPENGE - i ferieåret 1. maj 2013 til 30. april 2014 Feriedagpenge Side 1 Indhold 1. Betingelser for udbetaling... 2 2. Optjening af feriedagpenge... 3 3. Optjent ferie hos en arbejdsgiver... 3 4.

Læs mere

Bliv medlem af DANA DANA. for dig og. Det bedste valg for selvstændige DANA.DK

Bliv medlem af DANA DANA. for dig og. Det bedste valg for selvstændige DANA.DK DANA for dig og din virksomhed Det bedste valg for selvstændige DANA.DK 02 03 Når som helst, hvor som helst og med hvad som helst Det er svært at være noget for alle. Vi har valgt de selvstændige. DIG

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene.

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Borgeren indkaldes rettidigt til jobsamtale/kontaktsamtale. Borgeren

Læs mere

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Love Aktivlov: Lov nr. 455 af 10/6 1997 om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1193 af 13/11 2014 ændret ved:..............................

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 439 Offentligt Tale til samråd Spørgsmål O-S (sammenfatning): På baggrund af BPA-evalueringen bedes oplyst, hvilke ændringer regeringen overvejer

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt.

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt. Moderniseringsaftalen Som led i økonomiforhandlingerne for 2013 er der aftalt en Moderniseringsaftale for 2013 og 2014. Moderniseringsaftalen har til formål at frigøre ressourcer til den borgernære service

Læs mere

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Få hjælp med det samme Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Næsten 1 million danskere har i dag en privat sundhedsforsikring. Langt de fleste har forsikringen igennem deres arbejde.

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

JobASE gode hoveder til ASE SMV erne

JobASE gode hoveder til ASE SMV erne JobASE gode hoveder til ASE SMV erne VISION Vi vil skabe en a-kasse, der matcher det moderne Danmarks ønsker og behov MISSION Vi kæmper for, at økonomisk tryghed på arbejdsmarkedet ikke skal være afhængig

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Arbejdsdirektoratet August 2009 Om at stå til rådighed INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. BEKRÆFTET ARBEJDSSØGNING...3 3. DIT CV...3 4. SAMTALER MV. HOS JOBCENTERET OG ANDEN AKTØR...4 5. KONTAKTEN MED DIN A-KASSE...4

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer. Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler

En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer. Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler Öresundskomiteen - et led mellem regler og virkelighed En integreret Øresundsregion giver øget vækst

Læs mere

Hvad kan du gøre inden du bliver ledig?

Hvad kan du gøre inden du bliver ledig? Hvad kan du gøre inden du bliver ledig? Læg dit CV på Jobnet.dk Som ledig skal du lægge dit CV ind på Jobnet.dk - se side 2. Men det vil være en god ide allerede at gøre det nu, fordi det giver dig mulighed

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG KÆRE MEDLEM AF EFTERLØNSORDNINGEN Hvis du er født efter den 2.

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere