45 årg. 2012/2013 ISSN den 22. marts er der. Årg. 45 Nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "45 årg. 2012/2013 ISSN 1904-3400. den 22. marts er der. Årg. 45 Nr. 22-20.3.13"

Transkript

1 45 årg. 2012/2013 ISSN den 22. marts er der Årg. 45 Nr Nr Sept. 42. Aarg. 2009/2010

2 Nr Sept. 42. Aarg. 2009/ mok 2 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Issn: / net-udgave Issn: Panum Instituttet, bygn Blegdamsvej 3b, 2200 København N. Tlf: / Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, 1171 København K, WWW: Oplag: 1500 Det sker i ugen MOK støttes økonomisk af FADL og Det sundhedsvidenskabelige Fakultet MOK optager alle indlæg, men kun hvis de opfylder nedenstående regler for indlæggenes udformning! Det er redaktionens ret og pligt, at se til, at disse regler overholdes. Der er således ingen censur ud over den tekniske. Redaktionen forbeholder sig ret til, at undlade at bringe indlæg, der ikke opfylder disse regler, samt hvis redaktionen skønner at presseloven ikke er overholdt. Alle indlæg skal opfylde samtlige nedenstående krav, hvilket ikke skulle være særligt svært! -Redaktionen modtager kun indlæg, der er lagret og indsendt elektronisk i følgende formater (andre formater optages såfremt vi kan læse dem): OBS: Grafik i tekstfiler kommer som udgangspunkt ikke med! Tekst ASCII, ANSI, Word 2.1 til 2007 (Word) og Pagemaker 5 til 6.51 (Adobe Pagemaker), samt InDesign CS 1 Grafik TIFF, GIF, BMP, JPG/JPEG ect. Indlæg sendes med en til adressen OBS: Skriv gerne i en hvilket format, filen er gemt i og hvad filen hedder. Illustrationer/grafik accepteres afleveret på papir til MOKs lokaler i Panum Studenterhuset, lok Skriv tydeligt hvilket indlæg illustrationen tilhører Illustrationer/grafik kan afhentes på redaktionen efterfølgende mandag. Indlæggene må højest være på 5000 anslag (tegn). Dette er inkl. mellemrum Af alle indlæg skal det tydeligt fremgå hvem, der er ophavsmanden. Såfremt et indlæg ønskes optaget i MOK en bestemt onsdag, skal det være redaktionen i hænde mandagen forinden kl. 12. Yderligere hjælp kan fås på World Wide Web på adressen: Redaktionen forbeholder sig ret til at ændre i tekstens opsætning og illustra tionernes størrelse og antal. Annoncer optages efter bestemte regler, og er med ganske få undtagelser (private annoncer til og fra studerende) ikke gratis, men heller ikke dyre. Se i øvrigt for annonce-regler og -priser. Indlæggene udtrykker ikke organisationernes mening, med mindre dette helt klart er angivet. Organisationerne har intet ansvar for bladets redaktion. Eventuelle klager over bladets indhold bedes venligst stilet til MOKs bestyrelse, c/o Medicinerrådet, Panum Instituttet, Blegdamsvej 3b, 2200 KBH N. Forsider honoreres med 200,- kr. MOK udkommer hver onsdag morgen i semestermånederne og udbringes til institutter og hospitaler, hvor det gratis kan afhentes på følgende steder: Panum Instituttet: Kantinen Rigshospitalet: 1) Teilumbygningen 2) Foran auditorierne v. kantinen Bispebjerg: Foran auditorie L (Blok I) i bygning 60 (til venstre ned i kælderen.) Gentofte: Ved auditoriet. Herlev: På repoen foran auditoriet Glostrup: På bordet foran auditorierne C+D, indgang 7. Hvidovre: 1) Ved auditorierne 2) Ved klinikudvalgssekretariatet Frederiksberg: 1) Afd. E sekretariat, Bygn. 21, opg 1.2. tv. 2) I porten hos vagten Vagtbureauet: Blegdamsvej 4, 2. sal I øvrigt er MOK at finde i pdf-format på HUSK: DEADLINE MANDAG KL ! MOK udkommer hver onsdag i semestermånederne, med undtagelse af uge 42 samt ugen før påske. Ansvarshavende redaktør: Markus Harboe Olsen - indlæg til bladet bedes sendt til dk og ikke til ansvarshavende!) Denne uges forside: Tutorfest Onsdag: MOK UDKOMMER I PAPIRUDGAVEN SATS: Læger uden bremser se s. 7 Torsdag: PMS foredrag om misbrug se s. 6 Fredag: Lørdag: Søndag: Mandag: Tirsdag: Tutorfest se forsiden Mille skal sælge vin på Østerbro David skal spille Descent: Journeys in the Dark MOK holder påskeferie, der er derfor ikke deadline MIRA stiftende generalforsamling se s. 7 Der er nogen der holder påskeferie Denne m ok.dk redaktion Markus(Ansv. Red.) KONTAKT TIL STUDIENÆVN, STUDIESEKRETÆRER OG EKSAMENSKONTOR Se din uddannelsesportal på KUnet under -> Kontakt Eller læs selv om det emne, du søger info om, på indholdssiderne i uddannelsesportalen Jonas David Peter James STUDENTERKLUBBEN ER FORTSAT LUKKET - STUDENTERKLUBBEN HAR NU VÆRET LUKKET I: 318 dage IFØLGE PLANEN SKULLE DEN ÅBNE OM: Erik Anna Martha Kasper Aa gammel deadline: -140 dage ny deadline: 74 dage FØLG STATUS PÅ OMBYGNINGEN I MOK! Dennis 2 Simon G Mille Åbningstider i midlertidig klub: man: tirs - fre: 11-17

3 Overvejer du en anden kandidatuddannelse end medicin? Vidste du, at du med en færdiggjort bacheloruddannelse i medicin har mulighed for at vælge en anden kandidatuddannelse end kandidatuddannelsen i medicin? De kandidatuddannelser man har direkte adgang til med en færdiggjort bacheloruddannelse i medicin: - Master of Science in Human Biology - Master of Science in Global Health - Bio Business and Innovation Program (MSc in Bioentrepreneurship): Et samarbejde mellem CBS, DTU og KU-LIFE De kandidatuddannelser man skal supplere for at få adgang til med en bacheloruddannelse i medicin: - Lægemiddelvidenskab Tilmeldingsfrist til kandidatuddannelser er 1. April På kan du læse mere om de forskellige uddannlser. Med venlig hilsen, Studievejledningen for medicin Myte (?): Hvis man er kristen, skal man sove med hænderne over dynen Tror du på Gud? eller Er du kristen? bliver jeg tit spurgt til middagsselskaber. Det er ofte begyndelsen på en meget lang og spændende snak. Som jeg dog undrer mig over virkelig skal finde sted. Jeg plejer at svare med et (eller flere!) spørgsmål, for hvis jeg bare svarer ja eller nej, så er det ikke sikkert at samtalen fortsætter, og det ville ærgre mig. Ved at svare ja eller nej ville jeg antyde, at det er helt klart, hvad det vil sige at tro på Gud eller entydigt, hvad der ligger i at være kristen. Så kan både jeg og den, der spurgte, leve videre uden at blive klogere på os selv eller hinanden, og forestillinger og fordomme dårlige myter kan leve videre uanfægtet. Det vil jeg nødig have siddende på mig. Jeg vil anfægte. Mine svar-spørgsmål er totalt irriterende hvadsynes-du-selv -agtige: Hvad mener du, når du siger tror? At jeg aldrig tvivler? At jeg ved, præcis hvad jeg tror på? At det er en enten-eller-forteelse at tro? At tro er en modsætning til viden? Og at en tro på Gud udelukker fx en overbevisning om at evolutionsteorien har noget på sig? Hvad betyder ordet Gud i dit sprog? Hvad tror du, at jeg tror på, hvis jeg bare svarer ja? En mand med skæg i himlen? En tredelt mystifikation for folk, der tænker for meget? En universel kraft? Hvad mener du med kristen? Hvad forestiller du dig, at der hører til, hvis man skal kunne kalde sig selv kristen? Overholder de ti bud? Går i kirke hver søndag? Beder bordbøn? Altid er sød? At man sover med hænderne over dynen? At enhver kristen tror helt bogstaveligt på, at jorden blev skabt på seks dage, hvorefter Gud lagde sig i hængekøjen og hvilede sig? studievejledningen Sygdom og hvad gør jeg så? Alle kan blive syge i løbet af sit studie, men det er først rigtig uheldigt, når det falder sammen med enten eksamen eller obligatorisk undervisning se her hvordan du skal forholde dig. Sygdom ved obligatorisk undervisning: Kontakt kursussekretæren hurtigst muligt og undersøg, om du kan få undervisningen en anden dag fx øvelse med et andet hold eller lign. Kan det ikke lade sig gøre at få gennemført den obligatoriske undervisning på pågældende kursus, kan du søge en dispensation til at gå til eksamen uden godkendt kursus. Sygdom skal dokumenteres ved en lægeerklæring fra egen læge påført lægens stempel og ydernummer og vedlægges dispensationsansøgningen. Undervisningen gennemføres så i stedet på næste semester. Kontakt altid Studievejledningen inden du søger en dispensation. studietilbud Ugens tilbud fra studenterpræsten & Co Uge 12, 2013 Velbegavede og veluddannede mennesker, som jeg møder til fx middagsselskaber, giver faktisk ofte udtryk for nogle forestillingsuniverser omkring centrale religiøse begreber som tro, Gud og kristen, der er så forbløffende simple, at de er børn værdige. No offense. Det betyder jo en naivitet, som er fin og prisværdig på mange måder og skøn at udfordre. Det undrer mig bare, at mennesker, der om de fleste af livets øvrige vigtige forhold skaffer sig indsigt og viden, der muliggør mere og mere udviklede og komplekse forestillinger, at de samme mennesker på det religiøse område længe, længe, længe lader sig nøje med tegneserieudlægninger. Forts. Venlig hilsen Lise Lotz Akademisk medarbejder Highlights fra programmet Onsdag den 20. marts kl Sankt Johannes Kirke Præsten og terapeuten kan vi bruge hinanden? Et møde mellem cand.mag. i filosofi og psykologi Lars Warming og studenterpræst Nicolai Halvorsen Ofte står psykiateren og psykologen med deres faglige tilgang magtesløse, når mennesker bliver ramt af sorg eller anden ulykke, og livet synes meningsløst. Netop denne situation har traditionelt set været præstens område. Men mange føler ikke de kan bruge præsten; de oplever et univers med løftede pegefingre, stivnede former og et for højtideligt sprog. I stedet henvender de sig til terapeuten med risiko for at havne i et handlingsorienteret univers, hvor der Studenterhuset. ikke er plads til sjælens tidskrævende processer. Vi begynder med en temagudstjeneste i kirken, hvor aftenens tema vil indgå på forskellig vis, derefter er der foredrag og debat i salen. Mange hilsner Torsdag den 11. april kl St. Kannikestræde 8, 1. sal Kære Medicinstuderende! Så er der igen MedicinerRådsmøde. På det kommende møde diskuterer vi dagsorden til Studienævnsmødet. Der er altid mange relevante ting til diskussion, som kan have stor betydning for hvordan vores studie kommer til at se ud i fremtiden. Kom forbi og se om studenterpolitik er noget for dig! 3 Sygdom før eksamen: Bliver du syg før eksamen skal du snarest og senest kl på eksamensdagen meddele dette til Eksamenskontoret. Dette gælder også, hvis du bliver syg til en syge-/reeksamen. Sygdommen skal dokumenteres ved lægeerklæring fra egen læge påført lægens stempel og ydernummer. Den skal være Eksamenskontoret i hænde senest 3 hverdage efter sygemeldingen. Husk, at du selv skal tilmelde dig syge-/reeksamen. Sygdom under eksamen: Bliver du syg under eksamen, skal du tilkalde en tilsynsførende, aflevere din opgave og sørge for, at der bliver underskrevet af tilsynet og dig, at du forlader eksamen på grund af sygdom. Derefter skal du omgående søge læge og sende en lægeerklæring, der skal være Eksamenskontoret i hænde senest 3 hverdage efter eksamen. Opgaven vil ikke blive vurderet, hvis du bliver syg under eksamen. Se evt. mere på KUnet.dk, under Mine Enheder -> Bachelor eller Kandidat i medicin -> Eksamen. Infomøde vedr. studietur til Brügge Overvejer du at tage med på studieturen til Brügge? (Omtalt herunder) Vi Nicolai, Lise og stud.scient.pol. Ellen - præsenterer både det indholdsmæssige og det praktiske omkring turen, og vi serverer et par belgiske smagsprøver (øl og chokolade). Du er meget velkommen til at komme og lade dig friste! Efter selve infomødet viser vi den sorte komedie "In Bruges" fra Uge 40 (tirsdag til søndag) Studietur til Brügge, Belgien Studieturen til Brügge vil lægge stor vægt på god mad og det fællesskab, der opstår, når mennesker spiser og drikker sammen. Vi vil selvfølgelig også se på byens smukke arkitektur, de flamske malere og andre seværdigheder kendt ikke mindst fra den sorte komedie fra 2008 In Bruges. Prisen for turen er fra 3300 for studerende. Der vil være tillæg for eneværelse og mulighed for tilkøb af særlige gastronomiske og/eller historiske oplevelser. Læs mere om turen under Begivenheder på vores side på Facebook. Tilmelding og yderligere info kan fås hos Lise Lotz Både Lise og Nicolai deltager i turen. Kære Medicinstuderende! Så er der igen MedicinerRådsmøde. Nicolai Halvorsen På det kommende er Panums møde helt diskuterer egen studenterpræst, altid mange og du relevante kan bl.a. ting bruge til diskussion, ham som til personlige kan have stor vi dagsorden til Studienævnsmødet. Der betydning for hvordan samtaler. vores studie Du kommer bestemmer, til at se ud hvad i fremtiden. I skal Kom tale forbi om. og Du se om kan studenterpolitik er noget være for anonym. dig! Du bliver ikke registreret. Studenterpræsten foretager kirkelige handlinger som Mødet er onsdag d. 28/3 bryllup kl og og dåb. kommer til at foregå i MRs lokaler på 1. sal i Kontakt studenterpræsten på telefon eller mail eller find ham på kontoret i hans træffetid. Hvis du har spørgsmål Studenterpræst enten til mødet, eller Nicolai til studenterpolitik Halvorsengenerelt, så kom forbi til Tlf.: bod til basisgruppebazar (tirsdag d. 19/3) eller skriv til: Mail: www: studenterpraesterne.ku.dk/ Facebook: facebook.com/smikbh MedicinerRådet dit Blog: fagråd! ku-praest.blogspot.com Mødet er onsdag d. 27/3 kl og kommer til at foregå i MRs lokaler på 1. sal i Studenterhuset. Hvis du har spørgsmål enten til mødet, eller til studenterpolitik generelt, så kom forbi til bod til basisgruppebazar (tirsdag d. 19/3) eller skriv til: Mange hilsner MedicinerRådet dit fagråd!

4 4 4 Stud. med. charme Vi skal bruge 3 medicinstuderende til vores nye kampange. Vær en af de udvalgte, der får valgfrie bøger for 5.000,- fra Fadl s Forlag. Vi ses til åben fotooptagelse Fredag 5. april / kl til fredagsbar i den midlertidige studenterklub spørgsmål og tilmelding / FADL S FORLAG

5 annoncer Er du frisk på at arbejde som lægevikar i psykiatrien? Lægevikarhold på Psykiatrisk Skadestue Bispebjerg, Psykiatrisk Center København, søger 8 nye medlemmer med start fra 1/5 og 1/7. Vi er et hold på ca. 15 lægevikarer der dækker aften/nat-vagter (fra kl ) i Bispebjergs travle psykiatriske skadestue alle årets dage. Holdmedlemmer er ansvarlige for to vagter per måned samt to standby-vagter, hvor man er på tilkald ved sygdom. Vi indgår i vagtlaget sammen med en forvagt, der foruden skadestuen også tager sig af afdelingerne, samt en mellem- og en bagvagt. Arbejdet er lærerigt, og du får prøvet kræfter med mange forskellige psykiatriske problemstillinger, akutte som mindre akutte. Erfaringen er god at have med i bagagen i somatikken, og du har mulighed for selvstændigt arbejde og også mulighed for supervision, når tiden byder sig. Oplæring: Før din første vagt, skal du have taget to følgevagter (16-20) i skadestuen sammen med en af de andre lægevikarer. Deltagelse i hospitalets fælles introduktionsforløb med bl.a. hjertestop- og brandkursus. Dette forløber de 4 første hverdage i måneden og skal helst være gennemført inden første vagt. Introdagene er lønnede og foregår i tidsrummet fra til ca. kl Løn: Iht. FADL s overenskomst for lægevikarer. Krav: Som min. har gennemført klinisk ophold i psykiatrien og forventer at bestå eksamen i psykiatri sommer 2013 (10.sem). Vi forventer, du kan blive på holdet, til du bliver læge. Deltage i vagtmøde på Panum hver 1. søndag i måneden af ca. 1 times varighed. Du kan tage flere vagter i måneder, hvor det skulle være nødvendigt. Du er fleksibel til at bytte vagter, for det er vi. Mulighed for at komme til samtale i d. 5. april. Mulighed for at afholde 2 følgevagter (kl ) samt introforløb inden første vagt. Ansøgningsfrist: Fredag d. 29. marts 2013 kl Send en motiveret ansøgning samt CV til holdleder Simone Bendix Eibye, Du er velkommen til at skrive, hvis du har spørgsmål til arbejdet. 5 Med Philippe Pinel i Paris Onsdag 10. april, kl Sted: Medicinsk Museion, Auditoriet Bredgade 62, København K. Sven Erik Hansen, speciallæge, gæsteforsker Medicinsk Museion. Philippe Pinel huskes i nutiden for sin indsats for at forbedre de sindslidendes kår. Men han var aktiv på et bredt område i intern medicin, geriatri, psykiatri, hospitalsdrift, naturvidenskab og medicinsk undervisning. Han kom som nyuddannet læge til Paris fra beskedne kår i Sydfrankrig i Hans karriere forløb på baggrund af et blomstrende naturvidenskabeligt miljø og under enorme politiske omvæltninger fra kongedømme, over kaotisk revolution til Napoleontidens krige og tilbage til kongedømme. De politiske omvæltninger medførte store forandringer i hospitalsvæsenet og lægeuddannelsen. Hans karriere nåede et højdepunkt i 1795, da han både blev professor i interne medicin og chef for det enorme plejehospital, La Salpetrière. Som læge repræsenterede Pinel en interessant overgangsfigur, der søgte at forene Hippokratisk lægekunst og Oplysningstidens ideer med en gryende naturvidenskabelig retning i medicinen. Foredraget illustreres med billeder fra Pinel s lokaliteter i Paris. Kom og hør foredraget i det autentiske auditorium fra 1787! Foredraget er arrangeret af Dansk Medicinsk-historisk Selskab. Gratis adgang for alle. Medicinstuderende på 5. og 6. semester kandidat søges til projekt om oplæring i transvaginal ultralyd. Gynækologisk-Obstetrisk afdeling på Rigshospitalet søger 16 medicinstuderende til et projekt omhandlende simulations-baseret træning på en transvaginal ultralydsskanner. Vi undersøger læringskurver og kompetenceniveauer for medicinstuderende, læger og eksperter. Al træning er hands-on og foregår på en virtual reality simulator. Forsøget starter d. 1/4 og varer 2 uger. Krav for deltagelse: -Du går på 5. eller 6. semester kandidat, og har endnu ikke været i Gyn-Obs ophold -Du har lyst til at sætte ca. 4 timer af i forsøgsperioden. Oplæringstidspunkt er fleksibelt. -Du har ikke tidligere deltaget i formelle ultralydskurser, fraset ultralydskursus på CEKU. Du vil efter endt hands-on træning have opnået god forståelse for planerne i ultralydsbilledet, kunne betjene et ultralydsapparat samt være bekendt med den gynækologiske og obstetriske anatomi visualiseret på et ultralydsbillede. Alt i alt bliver du fortrolig med den transvaginale ultralydsskanning, og er dermed på forkant af dit kliniske ophold i Gynækologi og Obstetrik på 12. semester. Efter endt træning udstedes et kursusbevis. Ved interesse skriv til eller ring på tlf Med venlig hilsen Mette Elkjær Madsen Martin G. Tolsgaard Scholarstipendiat Læge, ph.d. Juliana Marie Centret Juliane Marie Centeret Kongres for Medicinsk Studenterforskning 2013 I weekenden marts mødtes 120 studenterforskere fra København, Århus og Odense for at fremlægge forskning, se forskningsrelaterede foredrag, dele erfaringer, spise god mad og feste i det sydfynske. En bus bragte københavnske studerende fra Panum Instituttet frem til konferencestedet, og efter indkvartering begyndte programmet først på eftermiddagen fredag. Kongressen blev skudt igang med en venlig videohilsen fra undervisningsministeren, som fortalte om hvor varmt han støtter studenterforskning. Desværre kunne han ikke selv være til stede - det havde dog været interessant at høre hvorledes han både kan støtte en ofte studieforlængende aktivitet som forskning samtidig med fire-års reglen. Som deltagende studenterforsker kunne man enten præsentere sin forskning ved postersessioner eller som en præsentation foran tilhørere og to chairmen med forskningserfaring inden for feltet. Kategorierne var neurologi/psykiatri, kardiologi, mor-barn, intern medicin, epidemiologi og kirurgi. Efter en travl lørdag - inklusive præsentationer, en super gallafest, prisoverrækkelse til bedste posters og præsentationer - bød søndagen på et lidt mere afslappende program, som sluttede kl. 13 med transport tilbage til København. Fra KU blev Maria Glasser Heede, Emil Walsted Nielsen og Mikkel Agersnap præmieret med boggaver for bedste præsentationer. Inden for de sidste par år er studenterforskning mere blevet hypet som en sur 4-års-regel-imødegående, CV-masserende pligt, end som et supplement til uddannelsen; eksplosionen af forskningsårsstuderende vidner herom. Kongressen var derfor - udover lærerigt rent fagligt - også en god oplevelse af, at studenterforskning også kan omfatte mere festlige aspekter, end kun statistikprogrammer og spørgeskemaer. Tak til de studerende fra KU for en hyggelig tur og tak til Selskab for Medicinsk Studenterforskning, Århus, for et imponerende arrangement. Og hermed er der videregivet en anbefaling om at tigge konferencegebyret ud af vejledere og overlæger næste år. Martin K. Madsen, 6. semester, PUFF Sommerskole i Global Health Challenges Har du lyst til at bruge to uger af din sommerferie på globale sundhedsproblematikker? Copenhagen School of Global Health arrangerer hvert år en 2-ugers videns-rejse i sundhed og globalisering med fokus på: globale aktører, sundhedssystemer og sundhedspolitik, sygdomstransitioner, reproduktiv sundhed, miljø og global sundhed, menneskerettigheder, katastrofer og humanitær assistance, mental sundhed og migration, brain-drain og meget mere. TID: 12. august til 23. august 2013 STED: Københavns Universitet PRIS: KU-studerende: 350 kr (incl. kursusbog). Ikke KU-studerende: 1900 kr i kursusgebyr incl. kursusbog MÅLGRUPPE: Ansøgere med medicinsk eller folkesundhedsvidenskabelig baggrund, men alle faglige baggrunde med interesse for emnet er velkomne! CERTIFIKAT: Fremmødepligt 80 %. ANSØGNINGSFRIST: 9. April 2013 ANSØGNINGSSKEMA: Online på: ssghc/ ARRANGØR: Copenhagen School of Global Health, KU KONTAKT: Kursus koordinator, Sandra Villumsen sund.ku.dk Kan ny teknik gøre biopsier overflødige? Dermatologisk Afdeling Roskilde Sygehus søger studerende til Forsknings år Roskilde hospital søger en engageret og motiveret medicinstuderende til et forskningsår på dermatologisk afdeling, Roskilde. Den studerende tilbydes at arbejde med de nyeste former for billeddiagnostiske apparater indenfor dermatologien og indgår i en række forskningsprojekter som omhandler Optical Coherence Tomography (OCT - både almindelig og HD) samt NIR-målinger på en række forskellige patientkategorier. De væsentligste indsatsområder er diagnostik af hudkræft og kvantitering af såvel hudkræft som inflammatoriske hudsygdomme. Begge metoder er under hastig udvikling, og de data der skabes er derfor af betydelig interesse internationalt. Dermatologisk Afdeling er en fremtrædende aktør på feltet og i tæt samarbejde med centre i Belgien, UK og USA. Der er derfor gode muligheder for at publicere artikler også som førsteforfatter. Der er tale om klinisk forskning og den succesfulde studerende indgår derfor naturligt i Afdelingens møder og andre aktiviteter hvorfor der gives mulighed for at opnå et godt indblik i klinikken. Vi tilbyder et godt forskningsmiljø bestående af ph.d. studerende og andre forskningsaktive læger, hvorfor du som forskningsstuderende på afdelingen vil have rig mulighed for vejledning og supervision. Forventet tiltrædelse snarest. Motiveret ansøgning og c.v. bedes tilsendt undertegnede. Gregor Jemec Ledende Overlæge, Professor, Dr. med. Mail:

6 6 kredsforeningen fadl 1515 FADL, Københavns Kredsforening Blegdamsvej København N Kontakt Åbningstider Mail: FADL, Københavns Kredsforening Mandag-fredag: kl Tlf.: Panum 3520 Instituttet 0250 Web: Blegdamsvej 3, bygn København N EKG-app en Velkommen lader tilbagevente Stetoskoper på sig og Repræsentantskabet reflekshamre vælger ny Vi Så skrev er FADL i forrige tilbage, nummer og vi ser frem af MOK, til et at Som der noget er et nyt kan du som formand FADL-medlem købe stetoskoper til favorable priser. Vi har medlemstilbud spændende efterår på med vej RUS-introduktion, lægevikarkurser, valg i Repræsenges til henholdsvis 540 kr. og 680 kr. Begge typer kommer i assorterede farver. med hensyn til en købt ny et EKG-app lager ind af typen Littmann FADL København Classic II S.E skal og Littmann have ny Master formand. Classic Efter 2. som sæl- som tantskabet, forlaget Generalforsamling netop har sat i og søen. meget Normalt koster godt 2,5 år på posten træder Kasper tilbage og app en 100 kr. men vi har fået forhandlet Du har prisen også mulighed 50% for andet. overlader at købe tre forskellige roret til andre typer reflekshamre. kræfter. Det sker efter, at ned. Taylor Reflekshammer Samtidig vil vi gerne byde velkommen Kasper også er blevet formand for FADLs hovedforening. Efter weekendens konklave kommer Buck Reflekshammer Der til alle er imidlertid de nye studerende indløbet på medicinstudiet, hvis du som have vi glæder app en os til til at reduceret møde medlemspris må du der hvid røg ud af skorstenen og vi finder ud nogle tekniske forhindringer. Dejerine, Original Så have til FADLs tålmodighed RUS-introduktion. nogle uger I skemaet endnu. Hvis Betaling du foregår ikke kan online med hvem betalingskort den nye eller formand via bankoverførsel bliver. i FADLs ekspedition. nedenfor kan du se, hvornår dit hold er vente inviteret så længe til introduktion. kan du gå ind på app-store Salget og starter kigge mandag på den 3. september i ekspeditionens åbningstid. en demoversion. Du søger på ECG & ACS Riget aftener i FADL-huset Følg desuden med på og OBS OBS OBS! Der er stadig ledige se, hvad der sker i FADL. FADL's pladser arrangementstil FADL's DHL-stafet og torsdag foredragsudvalg d. 30/8-12. Det holder koster 620,-/hold med 5 personer. Man får en gratis løbetrøje med FADL-logo, og der vil blive grillet og Tid at melde sig ind i en A-kasse solgt øl og vand i FADL-teltet. igen i Tilmelding år Riget-aftener sker til i FADL-huset. - så kom og løb med FADL i ryggen, vi ses! Går du på 9 eller 10.semester kan det betale sig for dig Den første aften afholdes d. 25/3-13 kl allerede RUS-introduktion nu - at melde dig ind - efterår i en A-kasse Der vil på aftenen blive serveret snacks, øl og sodavand, og så skal det nok blive rigtig (u)hyggeligt. Du kan vælge mellem to forskellige A-kasser: Vi vil gerne invitere dig til introduktion til FADL. FADLs Kredsforening vil informere dig mere generelt om den rolle FADL har for MA dig og som AAK lægestuderende og, hvad du får ud af at blive medlem, mens FADLs Vagtbureau giver dig en introduktion til de muligheder, du har for Arbejdsløshedskasse studierelevant arbejde allerede (MA) fra 1. semester. Magisternes Så tag din læsemakker under armen og kom over Mimersgade 47 Kredsforening og nyd Lars Von Triers "Riget" Vagtbureau - vi ses! 2200 København N Hold 101 Mandag den 10/ Tlf: Repræsentantskabsweekend 2013 Online Hold 102 indmelding: Torsdag den 13/ D marts tager FADL's repræsentantskab på Hold 103 Fredag den 7/ weekendtur, hvor vi blandt andet skal diskutere, Akademikernes Hold 104 A-kasse (AAK) Fredag den 7/ hvordan vi hverver nye aktive medlemmer, hvordan Nyropsgade Hold Hold København 106 V Tirsdag den 4/9 Tirsdag den 4/ vi introducerer nye medlemmer og udformningen af en ny medlemsundersøgelse blandt vores Tlf: Hold Torsdag den 6/ medlemmer Online Hold 108 indmelding: Torsdag den 6/ fase- Følg med i MOK, på facebook og på fadl.dk for at Hold 109 Torsdag den 13/ 'ere se produktet fra weekenden. Hold 110 Torsdag den 6/ se her! Hold 111 Torsdag den 6/ FADLs lægevikarkurser Tilmelding til FADLs Lægevikarkurser i København starter mandag den 3. september Tilmeldingen foregår kun online via hvor du også kan læse mere om tilmeldingen og de enkelte kurser. Læs mere på de efterfølgende sider. Det sker i sep/okt» 13. sep.: Repræsentnatskabsmøde» 12. okt.: Generalforsamling i FADL

7 basisgrupper 7 Indkaldelse til den årlige generalforsamling i Dermatologisk Selskab for Studerende (DSS) den 11. april 2013 kl i Studenterhuset ved Panum Dagsorden ifølge vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 4. Formandens beretning og fremlæggelse af regnskab 6. Valg af bestyrelse (formand, næstformand og kasserer) 7. Afstemning om forslag nyt navn til gruppen ( Dermis ) 8. Fastlæggelse af næste års kontingent 9. Behandling af indkomne forslag 10. Eventuelt Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Forslag kan indsendes på mail: Beslutninger træffes ved simpelt flertal. På gensyn På vegne af bestyrelsen, Bedste hilsener Christiane Bay Sexekspressens Actiondag! En spændende dag med skæg og sjov sammen med Panums mest sexede basisgruppe! Går du stadig rundt med en knugende fornemmelse i maven, fordi du gik glip af vores vinterseminar og derfor ikke nåede at blive uddannet som Sexpert? Så frygt ej, det er nemlig slet ikke for sent, bare se her: Lørdag d. 13. april holder Sexekspressen Actiondag og i er alle hermed inviteret. Dagen vil byde på: - seksualunderviser-kursus for nye medlemmer, der giver dig mulighed for at komme med ud at undervise mødetid kl. 10 i loungen i Studenterhuset - En masse spændende gøremål for ældre sexperter - Lækker GRATIS brunch kl. 12 for nye såvel som gamle - Aftensmad (til den nette sum af 30 kr!!) med efterfølgende festligheder resten af aftenen Alle disse herligheder koster kun 30 kr. (medmindre du smutter tidligt og springer aftensmaden over - så koster det gratis) og det eneste du skal gøre er at tilmelde dig ved at sende en mail til: med navn og semester. Herefter vil du modtage en lille formular, der skal udfyldes. Dette skal gøres inden d. 12. april, så skynd dig at få sendt mailen af sted og forbered dig på en sjov og lærerig dag. Vi glæder os meget til at dig i Sexekspressen - Panums Hyggeligste Basisgruppe HUSK månedsmøde torsdag d. 4. april kl. 17 i Studenterhuset Henrik Rindom: Vi ser misbruget, men hvad ligger der bag? I tirsdags, den 12. marts, var vi så heldige at have besøg af psykiater, misbrugsekspert og overlæge på Hvidovre Hospital, Henrik Rindom. Henrik Rindom er en af de læger i Danmark der ved allermest om misbrug og arbejder bl.a. i Psykiatrisk Gadeplans Team, Lænkeambulatorierne, Stofrådgivningen og har deltaget i DR-programmet 100 dage uden stoffer. I to timer var omkring 70 medicinstuderende næsten som tryllebundet, hvilket nok skyldes lige dele kage i overflod og Henrik Rindoms formidable evne til at formidle alvorlige budskaber på en yderst underholdende måde. Tilhørerne må være gået derfra med en stærkere fornemmelse af hvad der ligger bag et misbrug og med nyopstået eller fornyet fokus på deres eget belønningssystem som styrer vores lyst og higen efter mad, sex og stoffer. Hvilken grad af kontrol hjernens belønningssystem har over menneskets frie vilje, blev især tydeligt efter den autentiske historie om flystyrtet i Andesbjergene hvor de overlevne spiste den afdøde pilots hjernemasse pga. sult og i mangel på bedre alternativer. Hovedbudskabet var at misbrug er en sygdom som enhver anden den kan forebygges, behandles og helbredes. Vi har alle et belønningssystem, og nogle har et mere følsomt et af slagsen end andre. Mange misbrugere bliver i behandlingssystemet mødt med forargelse og modtager ikke den samme grad af omsorg og behandling som ikke-misbrugere. Det bunder i mangel på uvidenhed om misbrugets biologi og en misforståelse af at misbrugere bare skal tage sig sammen. På torsdag den 21. marts kl retter vi igen fokus mod misbrug. Vi får vi i lille mødesal på Panum besøg af psykiater fra Sct. Hans, Susanne Helmstedt, der vil præsentere hendes syn på misbrugsbehandling og dobbeltdiagnoser. Vi glæder os til at se dig! Med venlig hilsen PMS Psykiatrgruppen for- MedicinStuderende Studievejledningen for Medicin og Panums UngdomsForskerForening præsenterer Karriere og forskning - er forskningen nødvendig? Tirsdag d. 9. april 2013 i Aud. Lundsgaard Denne gang med oplæg af Helle Søholm fra Yngre Læger, som vil fortælle lidt kort om tiden efter lægeløftet, status på 4. årsreglen, de syv lægeroller og herunder prøve at belyse om forskningen er nødvendig for at få en specialestilling eller om man kan klare sig uden prægraduat forskningsår eller PhD. Derudover har vi inviteret Martin Johnsen fra Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse - Region Øst, som vil fortælle lidt om forskning og kvalifikation til speciallægestillinger. Exchange plads i Canada (Toronto) sælges Da jeg er blevet forhindret i selv at tage af sted sælges min Exchange plads i Canada (pt. Toronto). Pladsen er gældende til og med februar 2014, opholdet er på 1 måned (skal starte den 1. i måneden), afdelingsvalg er indtil videre frit (men kan ikke garanteres), koster kr (IMCCs std. pris) og man skal være på sidste år af medicinstudiet når man tager af sted samt medlem af IMCC (95 kr). Skriv til hurtigst muligt, hvis du vil overtager pladsen PROGRAM: : Velkomst og karriererefleksioner af Studievejledningen : Helle Søholm, Formand for Team Uddannelse hos Yngre Læger : Martin Mayntz Johnsen fra Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse : PUFF, info om forskningsår : Spørgsmål Studevejledningen for Medicin & Vi glæder os til at se Jer!

8 8 Så afholder Studerendes Anæstesiologiske og Traumatologiske Selskab (SATS) igen det populære kursus i "Akut Patient" Er du næsten færdig som læge eller på vej i vikariat? -Så er dette kurset for dig! Det foregår d april på DIMS på Herlev Hospital kl ca På kurset får du rig mulighed for at få gennemgået hjertestopalgoritmen, trænet hjertestop gennem simulationstræning, lært de vigtigste kirurgiske og medicinske akutte tilstande og efterprøvet din viden gennem praktisk erfaring i simulationstræningen. Kurset forestås af topmotiverede undervisere der selv er stud. med er eller yngre læger og som alle har stor erfaring med simulation og undervisning. På kurset laver vi en lille præ-test og post-test der er opbygget som en MCQ, således får du selv syn for hvor dygtig du er blevet undervejs og måske et hint om hvad du skal hjem og blive endnu bedre til - ligesom vi evaluerer både kursus og undervisere. Kurset er kun for medlemmer så er du ikke medlem endnu så skynd dig at blive det på www. sats-kbh.dk Der er en deltagerbetaling på 75 kr., som dækker underviserudgifter samt udgifter til at holde dit blodsukker oppe! Bemærk du skal selv medbringe frokost begge dage, men vi sørger for frugt og lidt sødt samt drikkevarer! Vi glæder os til at se dig! OBS! Der er 24 pladser på kurset som går efter først-tilmølle. Tilmelding åbner d. 15 marts. kl. 16 og skal ske inde på hjemmesiden Kom og mød SATS (Studerendes Anæstesiologiske og Traumatologiske Selskab) til basisgruppebazar d. 19 marts kl foran Henrik Dam auditoriet og hør mere om de 4 grene indenfor anæstesien, hvorfor det er verdens sejeste basisgruppe og hvad vi kan tilbyde dig!! :) SATS afholder foredraget Læger uden Bremser Kom og hør akutlæge Steen Barnung fortælle om livet som akutlæge til lands (som akutlæge i TraumeCentret) på hjul (i den flotte gule bil) og i luften (som helikopterlæge på akutlægehelikopteren). Onsdag den 20. marts 2012 kl i Store Mødesal på Panum Alle er velkomne, både SATS'ere og ikke- SATS'ere, så tag din læsemakker under armen og kom og hør et godt foredrag! basisgrupper Kommende PUFF-arrangementer foråret 2013 For nærmere information om datoer, sted og evt. tilmelding, følg med på vores hjemmeside (puffnet.dk), i MOK, på opslagstavlen og på medlemsmailen. Foredrag om forskningsformidling til lægmand (Workshop i litteratursøgning OBS udskudt til næste semester!) Kursus i præsentationsteknik Kursus i basal statistisk (venteliste) Kursus i basal samt i avanceret SAS programmering Vi glæder os til at se Jer! Hilsner PUFF. CALIS (Collaborative Association of Life Science Students) har den store glæde endnu en gang at kunne invitere til studenter symposium. CALIS hovedformål er at formidle omkring tværfaglige forskningsemner inden for biovidenskabelige fag. Formidlingen udføres af forskere, såvel som studerende der er længere i deres studier. Derved ønsker vi at studerende får et indblik i, at verden efter studiet ikke er stærk opdelt mellem fagene, men at de allerede nu kan begynde at tænke på innovative tværfaglige forbindelser, for hvordan vi bedre kan arbejde sammen gennem viden og respekt for hinandens evner. Vi håber derved at deltagernes erfaringer gennem oplæg og diskussioner, giver anledning til kommunikation med studerene og forskere fra andre fag, og at de indser at vi alle taler samme sprog; biologi. Temaerne for CALIS 2013 er parasitologi og dyremodeller for specifikke sygdomme. Parasitter anses i dag ikke længere kun som en plage for dyr og mennesker, da vores viden omkring dem har ført til nye muligheder for behandling af forskellige sygdomme. De deltagende vil få indblik i de klassiske og innovative aspekter af parasitologi. Det andet hovedtema omhandler de dyremodeller man anvender til at forbedre vores forståelse for den fedme epidemi, også kendt som metabolisk syndrom, der i dag ses verden over. Talerne vil forklare hvordan dyremodeller udvikles, og hvordan nuværende behandlinger såsom gastric bypass egentlig påvirker os. Symposiet afholdes den 4. maj 2013, fra 9-17 i Festauditoriet, Frb. Campus. Det koster 50 DKK hvilket dækker mad, kaffe og kage hele dagen. Studerende fra alle semestre er velkommen. Taler og diskussioner foregår på engelsk. Læs mere og tilmeld dig på Vel mødt! CALIS reportage Journalclub månedsmøde i PUFF Til næste månedsmøde vil Carsten fra PUFF præsentere sit forskningsårsprojekt, der omhandler hvorvidt immunologisk aldring kan være medårsag til manglende behandlingsrespons hos HIV-patienter. Kom og se et eksempel på, hvad man kan få ud af et prægraduat forskningsår. Der i den forbindelse også være andre medlemmer fra PUFF til mødet som meget gerne svarer på spørgsmål omkring det prægraduate forskningsår efter Carstens oplæg. Derfor kom hvis du overvejer et prægraduat forskningsår og vil have lidt bedre overblik over, hvad det indebærer. Det foregår tirsdag d. 2. april kl i lille mødesal på Panum. Hilsner PUFF. Diagnostisk radiologi spænder bredt over de medicinske og kirurgiske emner og specialet udvikler sig hurtigt. Radiologien bliver stadig mere og mere vigtigt i relation til patientudregning, -behandling og -kontrol og har store forskningsrelaterede perspektiver. Vær derfor med til at oprette en ny basisgruppe for medicinstuderende med interesse for diagnostisk radiologi! Ved den stiftende generalforsamling vil vi se, hvor stor interessen for gruppen er, danne en bestyrelse og sammen beslutte, hvad gruppen fremover skal beskæftige sig med. Arrangementet sker d. 25. marts (og ikke d. 15. som der ved en fejl var skrevet i sidste uge undskyld!) kl i Store mødesal på Panum. De første to uger af nefrologisk er veloverstået! Her har jeg lært, at stuegang er moderat sjovere, når der er patienter at kigge på. Til gengæld har jeg også fundet ud af, at min tutorlæge er udpræget chill omkring det med at holde fridage.. Hvilket har resulteret i et par fridage som er blevet spenderet på strand og den slags, mens I har snestormshelvede derhjemme! I klinikken har jeg fået en del mere at lave, da nefrologisk afdeling er lidt større, og har interns (mere eller mindre vores KBU læger), som fungerer som slaver for de ældre læger. Alt det slavearbejde de så får smidt i hovedet, som at skifte venflons, tage blodprøver osv, smider de gladelig over til os medicinstuderende, som gerne gør det. Interns er også ganske flinke til at høre de journaler man optager, således at man slipper for at stå og fremlægge dem for hele afdelingen. Sidste plus ved nefrologisk, er at der er sindssygt mange gange gratis frokost, fordi der bliver holdt mange møder, og medicinalfirmaer er glade for at komme med frokost og kager! Alt i alt, er det lidt mere spændende at rende rundt på en afdeling med flere patienter og flere læger. Håber I nyder vejret i Danmark! Dennis 2

Vi håber, du har lyst til at deltage for foreningen skal være for os alle!

Vi håber, du har lyst til at deltage for foreningen skal være for os alle! Aarhus den 24. februar 2013 Kære idéhistoriske alumne Der sker ting og sager i miljøet omkring Idéhistorie. En forening, der vedrører dig, ser snart dagens lys. Nærmere bestemt den 5. april, hvor vi afholder

Læs mere

præsenterer En Begynders Guide til Forskning

præsenterer En Begynders Guide til Forskning præsenterer En Begynders Guide til Forskning Hvad vi dækker i dag? Hvorfor skal man forske? De første skridt af idé processen Kort oversigt af den fortsatte forksningsproces Hvad PUFF kan hjælpe med Stil

Læs mere

Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 KLASSISKE STUDIER INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET

Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 KLASSISKE STUDIER INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET Klassiske studier INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET 2 VELKOMMEN PÅ! Først og fremmest: Tillykke med optagelsen på studiet, være det sig Klassisk Filologi, Klassisk Arkæologi, Latin,

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse

Den kliniske basisuddannelse Den kliniske basisuddannelse Med denne pjece får du en kort information om nogle praktiske forhold og rettigheder i forbindelse med din kommende ansættelse i din kliniske basisuddannelse, KBU. Indhold:

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

3. Godkendelse af sidste måneds referat v. ordstyrer Godkendt uden indsigelser.

3. Godkendelse af sidste måneds referat v. ordstyrer Godkendt uden indsigelser. 1. Oplæg om MR ved infarkt og blødning v. Overlæge Annika Reynberg Langkilde, Radiologisk klinik Rigshospitalet 2. Formalia Valg af ordstyrer: Marie Louise Valg af referent: Josefine 3. Godkendelse af

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Vi afslutter dagen omkring kl.16:00 i fredagsbaren Verners Kælder, hvor det vil være muligt at snakke over en kold sodavand eller en kold øl.

Vi afslutter dagen omkring kl.16:00 i fredagsbaren Verners Kælder, hvor det vil være muligt at snakke over en kold sodavand eller en kold øl. Kære nye studerende Du ønskes hjerteligt velkommen til Diplom Elektroteknologi på Danmarks Tekniske Universitet (DTU)! Vi, dine vektorer og KABS, vil i dette brev forklare lidt om vores studiestartsprogram,

Læs mere

Kære filosofistuderende anno 2016!

Kære filosofistuderende anno 2016! Kære filosofistuderende anno 2016! Velkommen på Filosofistudiet! I denne ruspjece finder du de relevante informationer om dit skema for Rus-ugen, vigtige telefonnumre og alle de praktiske oplysninger,

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Julearrangement med foredrag

Julearrangement med foredrag NYHEDSBREV DECEMBER 2007 Kære medlem Inden vi får set os om er det jul igen. Hver årstid har sin charme, men julen er jo noget særligt med dens stemning og glæde. Sædvanen tro inviterer Selvhjælpsgrupper

Læs mere

Ernæring og sundheds tutorteam præsenterer. Årets Rusprogram. Ernæring og Sundhedsuddannelsen VIA Campus Aarhus N Hedeager 2, 8200 Aarhus N

Ernæring og sundheds tutorteam præsenterer. Årets Rusprogram. Ernæring og Sundhedsuddannelsen VIA Campus Aarhus N Hedeager 2, 8200 Aarhus N 2013 Ernæring og sundheds tutorteam præsenterer Årets Rusprogram Ernæring og Sundhedsuddannelsen VIA Campus Aarhus N Hedeager 2, 8200 Aarhus N Velkomst fra tutorteamet Kære alle dejlige, nye studerende

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Dagsorden og bilag. Indhold 20-05-2009 18:00 21:30 RUC. Studenterrådet v. Roskilde Universitet. Dagsorden... 2

Bestyrelsesmøde. Dagsorden og bilag. Indhold 20-05-2009 18:00 21:30 RUC. Studenterrådet v. Roskilde Universitet. Dagsorden... 2 Bestyrelsesmøde Dagsorden og bilag 20-05-2009 18:00 21:30 RUC Studenterrådet v. Roskilde Universitet Indhold Dagsorden... 2 Bilag 1: Ranking hot or not!... 4 Bilag 2: DSF... 5 Bilag 3: Mødeplan... 6 Bilag

Læs mere

BRASILIANSKE STUDIER. Program for studiestarten 2015 INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND BRASILIANSKE STUDIER 2015 ARTS AARHUS UNIVERSITET

BRASILIANSKE STUDIER. Program for studiestarten 2015 INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND BRASILIANSKE STUDIER 2015 ARTS AARHUS UNIVERSITET BRASILIANSKE STUDIER Program for studiestarten 2015 INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND BRASILIANSKE STUDIER 2015 ARTS AARHUS UNIVERSITET PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 2 BRASILIANSKE STUDIER BEM- VINDOS PÅ

Læs mere

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 Leder Den gode uddannelse! Hvad kan og skal vi gøre i YODA for at bidrage til en god ortopædkirurgisk uddannelse på alle landets afdelinger? Alle yngre ortopædkirurger er under

Læs mere

Aftagerpanelet for Medicin

Aftagerpanelet for Medicin D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Aftagerpanelet for Medicin M Ø D E R E F E R A T 4. FEBRUAR 2015 Forum Møde mellem Aftagerpanelet

Læs mere

Hvad er en bachelor?

Hvad er en bachelor? 8 hvad er en bachelor? Hvad er en bachelor? En universitetsuddannelse kan sammensættes på flere måder, men består typisk af to dele en bacheloruddannelse på tre år og en kandidatuddannelse på to år. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Nyhedsbrev 2/6 2015 Sctknud-gym.dk Besøg os på Facebook Rektors klumme Kære læser Sommerferien nærmer sig, og den særlige eksamensstemning har indfundet sig på skolen. Vi kan se tilbage på et skoleår med

Læs mere

Evaluering af introduktion af medicinstuderende og medicinstuderende med industriel specialisering afviklet den 13. og den 14. november 2012.

Evaluering af introduktion af medicinstuderende og medicinstuderende med industriel specialisering afviklet den 13. og den 14. november 2012. Evaluering af introduktion af medicinstuderende og medicinstuderende med industriel specialisering afviklet den 13. og den 14. november 2012. Antal tilbagemeldinger: 167 af 174 mulige 1: Havde du problemer

Læs mere

Research exchange Lissabon juli 2014

Research exchange Lissabon juli 2014 Research exchange Lissabon juli 2014 Placering: Maria Mota Lab, Malaria Unit, Instituto de Medicina Molecular, Universidade de Lisboa, Lissabon, Portugal Ansøgningsprocessen: Jeg var så heldig at få min

Læs mere

DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2015

DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2015 DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2015 SYGEHUS LILLEBÆLT Vejle Sygehus, side 2 Kolding Sygehus, side 5 Fredericia Sygehus, side 7 KBU guide Vejle Sygehus 1. Hvilke uddannelsesforløb har jeres hospital/praksis?

Læs mere

Referat fra forældremøde i Life Tour d. 29/4 2013 på Café Klare

Referat fra forældremøde i Life Tour d. 29/4 2013 på Café Klare Referat fra forældremøde i Life Tour d. 29/4 2013 på Café Klare 1. Velkomst 2. Valg af referent & ordstyrer Anja er referent og Elin er ordstyrer 3. Præsentation af nye forældre/ pårørende Præsentationsrunde

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

Digital design PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 DIGITAL DESIGN IT, ÆSTETIK OG INTERAKTION INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET

Digital design PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 DIGITAL DESIGN IT, ÆSTETIK OG INTERAKTION INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET Digital design PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 DIGITAL DESIGN IT, ÆSTETIK OG INTERAKTION INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET 2 PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 VELKOMMEN PÅ DIGITAL

Læs mere

Klinisk Basisuddannelse

Klinisk Basisuddannelse Klinisk Basisuddannelse på Akutafdelingen Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenheden Horsens Akutafdelingen Kære kommende KBU er I denne Kære folder kommende kan du læse KBU er om, hvad Akutafdelingen i

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 UDDANNELSESVIDENSKAB, CAMPUS EMDRUP

PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 UDDANNELSESVIDENSKAB, CAMPUS EMDRUP Uddannelsesvidenskab PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 UDDANNELSESVIDENSKAB, CAMPUS EMDRUP (Billede af tutorteamet 2015) DANMARKS INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK ARTS AARHUS UNIVERSITET VELKOMMEN PÅ

Læs mere

nyhedsbrev nr. 45

nyhedsbrev nr. 45 E-mail nyhedsbrev nr. 45 Da vi på årsmødet måtte sige farvel til Mette og Christian har vi brug for et par stykker, som kunne tænke sig at være med i bestyrelsen. Sune er indtrådt som bestyrelsesmedlem,

Læs mere

Velkommen til afdeling 242

Velkommen til afdeling 242 Information til patienter og pårørende Velkommen til afdeling 242 Kardiologi, Endokrinologi og Nefrologi Marts 2010 Medicinsk afd. 242 Ris eller ros modtager vi gerne: VELKOMMEN Med denne pjece vil vi

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Fællesuddannelsen for læger ansat i klinisk basisuddannelse

Fællesuddannelsen for læger ansat i klinisk basisuddannelse Fællesuddannelsen for læger ansat i klinisk basisuddannelse Sygehus Vendsyssel Flemming Knudsen Uddannelseskoordinerende overlæge, dr.med. Sygehus Vendsyssel har læger ansat i klinisk basisuddannelse ved:

Læs mere

Klub Svanen. Kontakt. Åbningstider

Klub Svanen. Kontakt. Åbningstider Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Jul Sang og musik i haven To Ja Jo Tor 7. Jul Bowling i Haslev Ca To Tir 12. Jul Musikquiz med Leif To Ki Ca Tor 14. Jul Eventyr ved bålet Ki Ca Ti Tir 19. Jul Udendørslege

Læs mere

Inspirationsguide til praktikophold for tandlægestuderende i DOFT Sommerskole og andre praktikophold i studietiden.

Inspirationsguide til praktikophold for tandlægestuderende i DOFT Sommerskole og andre praktikophold i studietiden. Inspirationsguide til praktikophold for tandlægestuderende i DOFT Sommerskole og andre praktikophold i studietiden. Vi har fået input til guiden fra tidligere værter for DOFT s Sommerskole, hvor knap 100

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006 Syddansk Universitet Lægeuddannelsens egnede, måske egnede og uegnede Hvordan identificeres de? Udvælgelse, godkendelse og frasortering er temaet for

Læs mere

Studieordning for afprøvning af udenlandske læger FAKULTETSSEKRETARIATET,

Studieordning for afprøvning af udenlandske læger FAKULTETSSEKRETARIATET, D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T SAGSNOTAT 31. AUGUST 2011 Vedr.: Studieordning for afprøvning af udenlandske læger FAKULTETSSEKRETARIATET,

Læs mere

Dagsorden til MR-møde d. 12/4 2012 kl. 17-19 i Frokoststuen på Folkesundhed:

Dagsorden til MR-møde d. 12/4 2012 kl. 17-19 i Frokoststuen på Folkesundhed: Dagsorden til MR-møde d. 12/4 2012 kl. 17-19 i Frokoststuen på Folkesundhed: 1. Valg af ordstyrer og referent Sigrún er ordstyrer Sanne er referent 2. Godkendelse af referat og dagsorden Referat er godkendt

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Scleroseforeningen, Lokalafdeling Nordvestsjælland Nyhedsbrev III, 2016

Scleroseforeningen, Lokalafdeling Nordvestsjælland Nyhedsbrev III, 2016 Meld dig ind i den lukkede Facebook-gruppe Scleroseforeningen Nordvestsjælland - og del DINE idéer til kommende arrangementer! Scleroseforeningen, Lokalafdeling Nordvestsjælland Nyhedsbrev III, 2016 ----------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 8. årgang nr 43 mar-apr 2011 Lysglimt-redaktionen Lizzi Klargaard, beboer på Afd B Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Lene Buchwald, Økonoma Rikke Søder, Aktivitetsleder

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt månedsblad fra Roskilde Frikirke Så er der nu mulighed for, at du kan udfolde din kreative sider. I cafémiljø mødes vi hver 2. mandag (ulige uger) fra kl. 19.00-21.30. Hanne Friberg og Sanne Nielsen

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 20. juni 2014 Fredagsbrev nr. 786 Næste uge: 23. juni 24. juni 25. juni 26. juni 27. juni 28. juni Hjemgruppeuge 4.kl. på tur til København Farvel-fest for Erwin LM besøger 6.kl.

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang Rotur på fjorden 10. april 2010 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Roklubbens 110 års fødselsdag Morgenroture Søndagslangture Sea

Læs mere

Velkommen til Design og Innovation!

Velkommen til Design og Innovation! Kære nye studerende Rigtig hjertelig velkommen til Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og til dit kommende studium på bachelorretningen Design og Innovation. Der kommer rigtig mange breve ind ad døren

Læs mere

Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2014 KLASSISKE STUDIER INSTITUT FOR KLASSISKE STUDIER ARTS AARHUS UNIVERSITET

Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2014 KLASSISKE STUDIER INSTITUT FOR KLASSISKE STUDIER ARTS AARHUS UNIVERSITET Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2014 INSTITUT FOR ARTS AARHUS UNIVERSITET 2 PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2014 VELKOMMEN PÅ! Først og fremmest: Tillykke med optagelsen på studiet, være det sig

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014 Agdrup Posten Kolonihaveforeningen Agdrupparken Blad nr. 1 April 2014 OBS! Der tages Agdrup forbehold Posten for trykfejl! Oplag 100 stk. Kontorets åbningstid Se aktivitetskalenderen Hjemmeside www.agdrupparken.dk

Læs mere

www.handicaphistoriskselskab.

www.handicaphistoriskselskab. www.handicaphistoriskselskab. Historisk Selskab for Handicap og Samfund www.handicaphistoriskselskab.dk Årsmøde og generalforsamling den 9. april 2011 på Kofoedsminde i Rødbyhavn Årsmøde og generalforsamling

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

UDDANNELSESVIDENSKAB. Uddannelsesvidenskab PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2017 UDDANNELSESVIDENSKAB, CAMPUS AARHUS

UDDANNELSESVIDENSKAB. Uddannelsesvidenskab PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2017 UDDANNELSESVIDENSKAB, CAMPUS AARHUS Uddannelsesvidenskab PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2017 UDDANNELSESVIDENSKAB, CAMPUS AARHUS UDDANNELSESVIDENSKAB Kære studerende, Tillykke med din optagelse og velkommen til Uddannelsesvidenskab 2017 på, Campus

Læs mere

ARKITEK- TUR. 4 uger 11/1-7/2 2016 + evt. 2 uger 7/2-20/2 2016 BLIV KLAR TIL OPTAGELSE

ARKITEK- TUR. 4 uger 11/1-7/2 2016 + evt. 2 uger 7/2-20/2 2016 BLIV KLAR TIL OPTAGELSE ARKITEK- TUR 4 uger 11/1-7/2 2016 + evt. 2 uger 7/2-20/2 2016 BLIV KLAR TIL OPTAGELSE DRØMMER DU OM AT ARBEJ DE MED ARKITEK- TUR? Drømmer du om at komme ind på Arkitektskolen Aarhus eller Kunstakademiets

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne Vinteren har stået på mange sjove, hyggelige og traditionsbåndende aktiviteter sammen med de skønne beboere i klynge 1. I december blev der hver dag hygget med kalendergaver, et

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2 Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2 Beliggende på plan 8 Til patienter og pårørende Regionshospitalet Randers Medicinsk Afdeling I denne pjece er der oplysninger, som kan have betydning for dig og dine

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD HK HOVEDSTADEN 1 SENIOR Program foråret 2016 MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN / Hvad sker der i din afdeling / Medlemsmøder / Hvornår er den næste generalforsamling / Tilmeld dig de nyeste

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court Årgang 7 Udgave 7 20. august 2010 FYLDER 60 ÅR... SIDSTE NYT Sidste runde i holdturneringen nærmer sig og de afgørende kampe skal spilles, god vind alle sammen. INDHOLD Jubi-fest

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side Studiejob Hvordan finder jeg et relevant studiejob? Det spørgsmål er der mange studerende, der stiller sig selv. Nogle har måske et par gode bud men ved du også, at kan hjælpe? Fokus I 2008 har vi sat

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

Generalforsamling i kredsen Fredag den 18. marts 2016 kl. 13.30 16.30. tilmelding senest den 4. marts

Generalforsamling i kredsen Fredag den 18. marts 2016 kl. 13.30 16.30. tilmelding senest den 4. marts I dette nyhedsbrev finder du følgende: Aktivitet Tilmelding: Afholdes: Generalforsamling i kredsen Fredag den 18. marts 2016 kl. 13.30 16.30 Nyt fra klubberne: o Vejle klubben. o Kolding Klubben. tilmelding

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

5 Ungeweekend UNGEUDVALGET. Ungeweekend. Dronningens Ferieby PRÆSENTERER maj Sammen har vi det sjovest

5 Ungeweekend UNGEUDVALGET. Ungeweekend. Dronningens Ferieby PRÆSENTERER maj Sammen har vi det sjovest UNGEUDVALGET 5 Ungeweekend PRÆSENTERER Dronningens Ferieby Ungeweekend 12.-14. maj 2017 Sammen har vi det sjovest Ungeweekend Velkommen til Ungeweekend! Vi har i år fokus på det gode fællesskab og samværet

Læs mere

Program for studiestarten 2016 Klassiske studier Klassiske studier

Program for studiestarten 2016 Klassiske studier Klassiske studier Program for studiestarten 2016 Klassiske studier Klassiske studier Au INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET VELKOMMEN PÅ KLASSISKE STUDIER! Først og fremmest: Tillykke med optagelsen på

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV FEBRUAR 2016. Kære alle,

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV FEBRUAR 2016. Kære alle, TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV FEBRUAR 2016 Kære alle, Så er det februar måned, og det er allerede blevet lysere til omkring kl. 17.00, helt vidunderligt, når man skal nå hjem og gå med

Læs mere

Dansk Forfatterforening Oktober 2013 NYHEDSBREV. http://www.danskforfatterforening.dk/media/95163/2013%20hvem%20kan%20ansøge%20og%20hvordan.

Dansk Forfatterforening Oktober 2013 NYHEDSBREV. http://www.danskforfatterforening.dk/media/95163/2013%20hvem%20kan%20ansøge%20og%20hvordan. NYHEDSBREV Autorkontoen Autorkontoen er åben for ansøgning. Frist for ansøgning er onsdag den 13. november 2013 kl. 12. Ansøgning sker elektronisk via dette link: www.efond.dk/dff Vær opmærksom på, at

Læs mere

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt.

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. Hold øje uge 11 Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. I denne uge afsluttede valgfagene. Et af valgfagene var

Læs mere

NETVÆRKS TILBUDET PULS1

NETVÆRKS TILBUDET PULS1 NETVÆRKS TILBUDET PULS1 Kære borger Pulsen er et fantastisk tilbud for dig som er udviklingshæmmet. Du bor på et bosted, hjemme eller i egen lejlighed under Københavns kommune. Pulsen er et netværkstilbud,

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

YODA NYHEDSBREV NOVEMBER 2012

YODA NYHEDSBREV NOVEMBER 2012 YODA NYHEDSBREV NOVEMBER 2012 Leder Velkommen til YODA s tredje foreningsår! Med DOS-kongressen fik vi skudt det nye foreningsår godt i gang. Det var fedt at se så mange af jer under kongressen og til

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

Julies rejsebrev fra Thailand

Julies rejsebrev fra Thailand Julies rejsebrev fra Thailand Navn: Julie Lind Faurschou Hjeminstitution: VIA University college, Holstebro. Hold: E2007 Semester: Udveksling som valgfag på 7. semester. Udvekslingsland: Thailand Klinisk

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Scleroseforeningens Lokalafdeling Aarhus/Skanderborg

Scleroseforeningens Lokalafdeling Aarhus/Skanderborg Scleroseforeningens Lokalafdeling Aarhus/Skanderborg Forårsprogram 2016 Arrangementer i foråret: MS kost og livsstil METAsundhed hvofor bliver vi syge? Ensomhed - et foredrag Stavgang ved Tangkrogen Årsmøde

Læs mere

KA i Uddannelsesvidenskab

KA i Uddannelsesvidenskab KA i Uddannelsesvidenskab INSTITUT FOR UDDANNELSES OG PÆDAGOGIK (IUP) ARTS AARHUS UNIVERSITET PROGRAM FOR INTRODAGENE 2013 UDDANNELSESVI- DENSKAB Pro civitate de humane via litteras - for samfundet, ved

Læs mere

Magleby Efterskole Nyhedsbrev

Magleby Efterskole Nyhedsbrev Magleby Efterskole Nyhedsbrev Januar 2013 Godt nytår til alle forældre og elever på Magleby Efterskole! Selvom det er dejligt at holde ferie, var det nu også en god oplevelse at komme tilbage til skolen

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde i DØK-Foreningen

Referat for bestyrelsesmøde i DØK-Foreningen Referat for bestyrelsesmøde i DØK-Foreningen Tirsdag d. 26/04/2016 Kl. 18 hos Kristoffer Brodersen, Strandboulevarden 123, 2.tv., 2100 København Ø Tilstedeværende medlemmer: Stine, Helena, Mathias, Emil,

Læs mere

Kære nystartende studerende på Bygningsdesign.

Kære nystartende studerende på Bygningsdesign. Kære nystartende studerende på. Velkommen som studerende på Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og tillykke med din optagelse på Civil. Vi ved, at der kommer rigtig mange breve i postkassen for tiden og

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den 29.02.2012. Antal tilbagemeldinger: 37 ud af 40 mulige. 1: Har du på sygehuset fået den fornødne

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Januar Kære bruger af Jobbanken i Århus Vi er trådt ind i et nyt år, og

Læs mere

Bestyrelsesmøde 3. april 2013. Tilstede: Patrick, Jeppe, Maiken, Carsten, Anne, Julie, Lærke, Christian, Badar, Line, Line Bentsen, Anne, Martin

Bestyrelsesmøde 3. april 2013. Tilstede: Patrick, Jeppe, Maiken, Carsten, Anne, Julie, Lærke, Christian, Badar, Line, Line Bentsen, Anne, Martin Bestyrelsesmøde 3. april 2013 Tilstede: Patrick, Jeppe, Maiken, Carsten, Anne, Julie, Lærke, Christian, Badar, Line, Line Bentsen, Anne, Martin 1. Manglende bestyrelsesposter Medlemsansvarlig Line Bentsen

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

LILLESKOLETRÆF Alt i alt håber vi, at Lilleskoletræf 2017 vil klæde bestyrelser og ledere endnu bedre på til at skabe skole nu og i fremtiden.

LILLESKOLETRÆF Alt i alt håber vi, at Lilleskoletræf 2017 vil klæde bestyrelser og ledere endnu bedre på til at skabe skole nu og i fremtiden. INVITATION LILLESKOLETRÆF 2017 Velkommen til Lilleskoletræf 2017. Hvad skal der til for at lave lilleskoler i dag? Og hvorfor er det stadig vigtigt? Det er nogle af de spørgsmål vi skal zoome ind på og

Læs mere

Sankthans aften d 23. juni Husk sidste tilmelding d 12. juni

Sankthans aften d 23. juni Husk sidste tilmelding d 12. juni Maj/juni 2015 Sankthans aften d 23. juni Husk sidste tilmelding d 12. juni Ekstra-valg til brugerråd Fordi et medlem af brugerrådet stopper, har brugerrådet besluttet at afholde valg af et nyt medlem.

Læs mere

Ordførende professorer Kursusledere Koordinerende professorer Øvrige interessenter i de specialefokuserede kurser

Ordførende professorer Kursusledere Koordinerende professorer Øvrige interessenter i de specialefokuserede kurser Ordførende professorer Kursusledere Koordinerende professorer Øvrige interessenter i de specialefokuserede kurser Vejledning - Indmelding af idéer til specialefokuserede kurser 5. NOVEMBER 2015 På baggrund

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere

Arabisk- og Islamstudier

Arabisk- og Islamstudier Arabisk- og Islamstudier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET MARHABA! VELKOMMEN TIL ARABISK- OG ISLAMSTUDIER Tillykke med din optagelse på Arabisk og Islamstudier!

Læs mere

På danskfagets vegne, Anna Vibeke Lindø Fagleder

På danskfagets vegne, Anna Vibeke Lindø Fagleder Kære nye studerende ved Dansk/Nordisk i Odense. Vi indleder rusintroduktionsforløbet tirsdag d. 31. august kl. 10. Her vil I blive budt velkommen fra forskellig side. I vil også komme til at møde fagets

Læs mere

DRAMATURGI PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2017 DRAMATURGI INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET

DRAMATURGI PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2017 DRAMATURGI INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET DRAMATURGI PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2017 DRAMATURGI INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET VELKOMMEN TIL DRAMATURGI! Du kan nu se frem til din kommende tid som dramaturgistuderende

Læs mere

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER oversigt: SPARRINGSMØDE TIL VINDUE FOR EN FORENING August 2012

Læs mere

Meditation & Selvudvikling

Meditation & Selvudvikling Nordisk Sjælesorgssymposium om Meditation & Selvudvikling Den 3.-5. oktober 2012 Med bl.a. biskop Kjeld Holm, professor Steen Hildebrandt, lektor Klaus B. Bærentsen idehistoriker Michael Jahn og hospitalspræst

Læs mere

Program årgang 11 Forår 2013

Program årgang 11 Forår 2013 Program årgang 11 Forår 2013 Velkommen til forårssemesteret på Akademiet for Talentfulde Unge. Vi glæder os til mange sjove og udfordrende oplevelser sammen med jer i 2013. Forårets program fokuserer på

Læs mere

Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen Medicin

Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen Medicin Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen Medicin I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til introduktionsstillinger i speciallægeuddannelsen i Videreuddannelsesregion

Læs mere

Dag Dato Aktivitet Personale

Dag Dato Aktivitet Personale Dag Dato Aktivitet Personale Søn 3. Sep Store Hestedage Ca Tir 5. Sep Nordisk filmaften: Olsenbanden + Klubråd To Ki Ja Jo Tor 7. Sep Basket Ki Ca Ti As Tir 12. Sep Toppen af Poppen live To Ki Ja Jo Tor

Læs mere