45 årg. 2012/2013 ISSN den 22. marts er der. Årg. 45 Nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "45 årg. 2012/2013 ISSN 1904-3400. den 22. marts er der. Årg. 45 Nr. 22-20.3.13"

Transkript

1 45 årg. 2012/2013 ISSN den 22. marts er der Årg. 45 Nr Nr Sept. 42. Aarg. 2009/2010

2 Nr Sept. 42. Aarg. 2009/ mok 2 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Issn: / net-udgave Issn: Panum Instituttet, bygn Blegdamsvej 3b, 2200 København N. Tlf: / Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, 1171 København K, WWW: Oplag: 1500 Det sker i ugen MOK støttes økonomisk af FADL og Det sundhedsvidenskabelige Fakultet MOK optager alle indlæg, men kun hvis de opfylder nedenstående regler for indlæggenes udformning! Det er redaktionens ret og pligt, at se til, at disse regler overholdes. Der er således ingen censur ud over den tekniske. Redaktionen forbeholder sig ret til, at undlade at bringe indlæg, der ikke opfylder disse regler, samt hvis redaktionen skønner at presseloven ikke er overholdt. Alle indlæg skal opfylde samtlige nedenstående krav, hvilket ikke skulle være særligt svært! -Redaktionen modtager kun indlæg, der er lagret og indsendt elektronisk i følgende formater (andre formater optages såfremt vi kan læse dem): OBS: Grafik i tekstfiler kommer som udgangspunkt ikke med! Tekst ASCII, ANSI, Word 2.1 til 2007 (Word) og Pagemaker 5 til 6.51 (Adobe Pagemaker), samt InDesign CS 1 Grafik TIFF, GIF, BMP, JPG/JPEG ect. Indlæg sendes med en til adressen OBS: Skriv gerne i en hvilket format, filen er gemt i og hvad filen hedder. Illustrationer/grafik accepteres afleveret på papir til MOKs lokaler i Panum Studenterhuset, lok Skriv tydeligt hvilket indlæg illustrationen tilhører Illustrationer/grafik kan afhentes på redaktionen efterfølgende mandag. Indlæggene må højest være på 5000 anslag (tegn). Dette er inkl. mellemrum Af alle indlæg skal det tydeligt fremgå hvem, der er ophavsmanden. Såfremt et indlæg ønskes optaget i MOK en bestemt onsdag, skal det være redaktionen i hænde mandagen forinden kl. 12. Yderligere hjælp kan fås på World Wide Web på adressen: Redaktionen forbeholder sig ret til at ændre i tekstens opsætning og illustra tionernes størrelse og antal. Annoncer optages efter bestemte regler, og er med ganske få undtagelser (private annoncer til og fra studerende) ikke gratis, men heller ikke dyre. Se i øvrigt for annonce-regler og -priser. Indlæggene udtrykker ikke organisationernes mening, med mindre dette helt klart er angivet. Organisationerne har intet ansvar for bladets redaktion. Eventuelle klager over bladets indhold bedes venligst stilet til MOKs bestyrelse, c/o Medicinerrådet, Panum Instituttet, Blegdamsvej 3b, 2200 KBH N. Forsider honoreres med 200,- kr. MOK udkommer hver onsdag morgen i semestermånederne og udbringes til institutter og hospitaler, hvor det gratis kan afhentes på følgende steder: Panum Instituttet: Kantinen Rigshospitalet: 1) Teilumbygningen 2) Foran auditorierne v. kantinen Bispebjerg: Foran auditorie L (Blok I) i bygning 60 (til venstre ned i kælderen.) Gentofte: Ved auditoriet. Herlev: På repoen foran auditoriet Glostrup: På bordet foran auditorierne C+D, indgang 7. Hvidovre: 1) Ved auditorierne 2) Ved klinikudvalgssekretariatet Frederiksberg: 1) Afd. E sekretariat, Bygn. 21, opg 1.2. tv. 2) I porten hos vagten Vagtbureauet: Blegdamsvej 4, 2. sal I øvrigt er MOK at finde i pdf-format på HUSK: DEADLINE MANDAG KL ! MOK udkommer hver onsdag i semestermånederne, med undtagelse af uge 42 samt ugen før påske. Ansvarshavende redaktør: Markus Harboe Olsen - indlæg til bladet bedes sendt til dk og ikke til ansvarshavende!) Denne uges forside: Tutorfest Onsdag: MOK UDKOMMER I PAPIRUDGAVEN SATS: Læger uden bremser se s. 7 Torsdag: PMS foredrag om misbrug se s. 6 Fredag: Lørdag: Søndag: Mandag: Tirsdag: Tutorfest se forsiden Mille skal sælge vin på Østerbro David skal spille Descent: Journeys in the Dark MOK holder påskeferie, der er derfor ikke deadline MIRA stiftende generalforsamling se s. 7 Der er nogen der holder påskeferie Denne m ok.dk redaktion Markus(Ansv. Red.) KONTAKT TIL STUDIENÆVN, STUDIESEKRETÆRER OG EKSAMENSKONTOR Se din uddannelsesportal på KUnet under -> Kontakt Eller læs selv om det emne, du søger info om, på indholdssiderne i uddannelsesportalen Jonas David Peter James STUDENTERKLUBBEN ER FORTSAT LUKKET - STUDENTERKLUBBEN HAR NU VÆRET LUKKET I: 318 dage IFØLGE PLANEN SKULLE DEN ÅBNE OM: Erik Anna Martha Kasper Aa gammel deadline: -140 dage ny deadline: 74 dage FØLG STATUS PÅ OMBYGNINGEN I MOK! Dennis 2 Simon G Mille Åbningstider i midlertidig klub: man: tirs - fre: 11-17

3 Overvejer du en anden kandidatuddannelse end medicin? Vidste du, at du med en færdiggjort bacheloruddannelse i medicin har mulighed for at vælge en anden kandidatuddannelse end kandidatuddannelsen i medicin? De kandidatuddannelser man har direkte adgang til med en færdiggjort bacheloruddannelse i medicin: - Master of Science in Human Biology - Master of Science in Global Health - Bio Business and Innovation Program (MSc in Bioentrepreneurship): Et samarbejde mellem CBS, DTU og KU-LIFE De kandidatuddannelser man skal supplere for at få adgang til med en bacheloruddannelse i medicin: - Lægemiddelvidenskab Tilmeldingsfrist til kandidatuddannelser er 1. April På kan du læse mere om de forskellige uddannlser. Med venlig hilsen, Studievejledningen for medicin Myte (?): Hvis man er kristen, skal man sove med hænderne over dynen Tror du på Gud? eller Er du kristen? bliver jeg tit spurgt til middagsselskaber. Det er ofte begyndelsen på en meget lang og spændende snak. Som jeg dog undrer mig over virkelig skal finde sted. Jeg plejer at svare med et (eller flere!) spørgsmål, for hvis jeg bare svarer ja eller nej, så er det ikke sikkert at samtalen fortsætter, og det ville ærgre mig. Ved at svare ja eller nej ville jeg antyde, at det er helt klart, hvad det vil sige at tro på Gud eller entydigt, hvad der ligger i at være kristen. Så kan både jeg og den, der spurgte, leve videre uden at blive klogere på os selv eller hinanden, og forestillinger og fordomme dårlige myter kan leve videre uanfægtet. Det vil jeg nødig have siddende på mig. Jeg vil anfægte. Mine svar-spørgsmål er totalt irriterende hvadsynes-du-selv -agtige: Hvad mener du, når du siger tror? At jeg aldrig tvivler? At jeg ved, præcis hvad jeg tror på? At det er en enten-eller-forteelse at tro? At tro er en modsætning til viden? Og at en tro på Gud udelukker fx en overbevisning om at evolutionsteorien har noget på sig? Hvad betyder ordet Gud i dit sprog? Hvad tror du, at jeg tror på, hvis jeg bare svarer ja? En mand med skæg i himlen? En tredelt mystifikation for folk, der tænker for meget? En universel kraft? Hvad mener du med kristen? Hvad forestiller du dig, at der hører til, hvis man skal kunne kalde sig selv kristen? Overholder de ti bud? Går i kirke hver søndag? Beder bordbøn? Altid er sød? At man sover med hænderne over dynen? At enhver kristen tror helt bogstaveligt på, at jorden blev skabt på seks dage, hvorefter Gud lagde sig i hængekøjen og hvilede sig? studievejledningen Sygdom og hvad gør jeg så? Alle kan blive syge i løbet af sit studie, men det er først rigtig uheldigt, når det falder sammen med enten eksamen eller obligatorisk undervisning se her hvordan du skal forholde dig. Sygdom ved obligatorisk undervisning: Kontakt kursussekretæren hurtigst muligt og undersøg, om du kan få undervisningen en anden dag fx øvelse med et andet hold eller lign. Kan det ikke lade sig gøre at få gennemført den obligatoriske undervisning på pågældende kursus, kan du søge en dispensation til at gå til eksamen uden godkendt kursus. Sygdom skal dokumenteres ved en lægeerklæring fra egen læge påført lægens stempel og ydernummer og vedlægges dispensationsansøgningen. Undervisningen gennemføres så i stedet på næste semester. Kontakt altid Studievejledningen inden du søger en dispensation. studietilbud Ugens tilbud fra studenterpræsten & Co Uge 12, 2013 Velbegavede og veluddannede mennesker, som jeg møder til fx middagsselskaber, giver faktisk ofte udtryk for nogle forestillingsuniverser omkring centrale religiøse begreber som tro, Gud og kristen, der er så forbløffende simple, at de er børn værdige. No offense. Det betyder jo en naivitet, som er fin og prisværdig på mange måder og skøn at udfordre. Det undrer mig bare, at mennesker, der om de fleste af livets øvrige vigtige forhold skaffer sig indsigt og viden, der muliggør mere og mere udviklede og komplekse forestillinger, at de samme mennesker på det religiøse område længe, længe, længe lader sig nøje med tegneserieudlægninger. Forts. Venlig hilsen Lise Lotz Akademisk medarbejder Highlights fra programmet Onsdag den 20. marts kl Sankt Johannes Kirke Præsten og terapeuten kan vi bruge hinanden? Et møde mellem cand.mag. i filosofi og psykologi Lars Warming og studenterpræst Nicolai Halvorsen Ofte står psykiateren og psykologen med deres faglige tilgang magtesløse, når mennesker bliver ramt af sorg eller anden ulykke, og livet synes meningsløst. Netop denne situation har traditionelt set været præstens område. Men mange føler ikke de kan bruge præsten; de oplever et univers med løftede pegefingre, stivnede former og et for højtideligt sprog. I stedet henvender de sig til terapeuten med risiko for at havne i et handlingsorienteret univers, hvor der Studenterhuset. ikke er plads til sjælens tidskrævende processer. Vi begynder med en temagudstjeneste i kirken, hvor aftenens tema vil indgå på forskellig vis, derefter er der foredrag og debat i salen. Mange hilsner Torsdag den 11. april kl St. Kannikestræde 8, 1. sal Kære Medicinstuderende! Så er der igen MedicinerRådsmøde. På det kommende møde diskuterer vi dagsorden til Studienævnsmødet. Der er altid mange relevante ting til diskussion, som kan have stor betydning for hvordan vores studie kommer til at se ud i fremtiden. Kom forbi og se om studenterpolitik er noget for dig! 3 Sygdom før eksamen: Bliver du syg før eksamen skal du snarest og senest kl på eksamensdagen meddele dette til Eksamenskontoret. Dette gælder også, hvis du bliver syg til en syge-/reeksamen. Sygdommen skal dokumenteres ved lægeerklæring fra egen læge påført lægens stempel og ydernummer. Den skal være Eksamenskontoret i hænde senest 3 hverdage efter sygemeldingen. Husk, at du selv skal tilmelde dig syge-/reeksamen. Sygdom under eksamen: Bliver du syg under eksamen, skal du tilkalde en tilsynsførende, aflevere din opgave og sørge for, at der bliver underskrevet af tilsynet og dig, at du forlader eksamen på grund af sygdom. Derefter skal du omgående søge læge og sende en lægeerklæring, der skal være Eksamenskontoret i hænde senest 3 hverdage efter eksamen. Opgaven vil ikke blive vurderet, hvis du bliver syg under eksamen. Se evt. mere på KUnet.dk, under Mine Enheder -> Bachelor eller Kandidat i medicin -> Eksamen. Infomøde vedr. studietur til Brügge Overvejer du at tage med på studieturen til Brügge? (Omtalt herunder) Vi Nicolai, Lise og stud.scient.pol. Ellen - præsenterer både det indholdsmæssige og det praktiske omkring turen, og vi serverer et par belgiske smagsprøver (øl og chokolade). Du er meget velkommen til at komme og lade dig friste! Efter selve infomødet viser vi den sorte komedie "In Bruges" fra Uge 40 (tirsdag til søndag) Studietur til Brügge, Belgien Studieturen til Brügge vil lægge stor vægt på god mad og det fællesskab, der opstår, når mennesker spiser og drikker sammen. Vi vil selvfølgelig også se på byens smukke arkitektur, de flamske malere og andre seværdigheder kendt ikke mindst fra den sorte komedie fra 2008 In Bruges. Prisen for turen er fra 3300 for studerende. Der vil være tillæg for eneværelse og mulighed for tilkøb af særlige gastronomiske og/eller historiske oplevelser. Læs mere om turen under Begivenheder på vores side på Facebook. Tilmelding og yderligere info kan fås hos Lise Lotz Både Lise og Nicolai deltager i turen. Kære Medicinstuderende! Så er der igen MedicinerRådsmøde. Nicolai Halvorsen På det kommende er Panums møde helt diskuterer egen studenterpræst, altid mange og du relevante kan bl.a. ting bruge til diskussion, ham som til personlige kan have stor vi dagsorden til Studienævnsmødet. Der betydning for hvordan samtaler. vores studie Du kommer bestemmer, til at se ud hvad i fremtiden. I skal Kom tale forbi om. og Du se om kan studenterpolitik er noget være for anonym. dig! Du bliver ikke registreret. Studenterpræsten foretager kirkelige handlinger som Mødet er onsdag d. 28/3 bryllup kl og og dåb. kommer til at foregå i MRs lokaler på 1. sal i Kontakt studenterpræsten på telefon eller mail eller find ham på kontoret i hans træffetid. Hvis du har spørgsmål Studenterpræst enten til mødet, eller Nicolai til studenterpolitik Halvorsengenerelt, så kom forbi til Tlf.: bod til basisgruppebazar (tirsdag d. 19/3) eller skriv til: Mail: www: studenterpraesterne.ku.dk/ Facebook: facebook.com/smikbh MedicinerRådet dit Blog: fagråd! ku-praest.blogspot.com Mødet er onsdag d. 27/3 kl og kommer til at foregå i MRs lokaler på 1. sal i Studenterhuset. Hvis du har spørgsmål enten til mødet, eller til studenterpolitik generelt, så kom forbi til bod til basisgruppebazar (tirsdag d. 19/3) eller skriv til: Mange hilsner MedicinerRådet dit fagråd!

4 4 4 Stud. med. charme Vi skal bruge 3 medicinstuderende til vores nye kampange. Vær en af de udvalgte, der får valgfrie bøger for 5.000,- fra Fadl s Forlag. Vi ses til åben fotooptagelse Fredag 5. april / kl til fredagsbar i den midlertidige studenterklub spørgsmål og tilmelding / FADL S FORLAG

5 annoncer Er du frisk på at arbejde som lægevikar i psykiatrien? Lægevikarhold på Psykiatrisk Skadestue Bispebjerg, Psykiatrisk Center København, søger 8 nye medlemmer med start fra 1/5 og 1/7. Vi er et hold på ca. 15 lægevikarer der dækker aften/nat-vagter (fra kl ) i Bispebjergs travle psykiatriske skadestue alle årets dage. Holdmedlemmer er ansvarlige for to vagter per måned samt to standby-vagter, hvor man er på tilkald ved sygdom. Vi indgår i vagtlaget sammen med en forvagt, der foruden skadestuen også tager sig af afdelingerne, samt en mellem- og en bagvagt. Arbejdet er lærerigt, og du får prøvet kræfter med mange forskellige psykiatriske problemstillinger, akutte som mindre akutte. Erfaringen er god at have med i bagagen i somatikken, og du har mulighed for selvstændigt arbejde og også mulighed for supervision, når tiden byder sig. Oplæring: Før din første vagt, skal du have taget to følgevagter (16-20) i skadestuen sammen med en af de andre lægevikarer. Deltagelse i hospitalets fælles introduktionsforløb med bl.a. hjertestop- og brandkursus. Dette forløber de 4 første hverdage i måneden og skal helst være gennemført inden første vagt. Introdagene er lønnede og foregår i tidsrummet fra til ca. kl Løn: Iht. FADL s overenskomst for lægevikarer. Krav: Som min. har gennemført klinisk ophold i psykiatrien og forventer at bestå eksamen i psykiatri sommer 2013 (10.sem). Vi forventer, du kan blive på holdet, til du bliver læge. Deltage i vagtmøde på Panum hver 1. søndag i måneden af ca. 1 times varighed. Du kan tage flere vagter i måneder, hvor det skulle være nødvendigt. Du er fleksibel til at bytte vagter, for det er vi. Mulighed for at komme til samtale i d. 5. april. Mulighed for at afholde 2 følgevagter (kl ) samt introforløb inden første vagt. Ansøgningsfrist: Fredag d. 29. marts 2013 kl Send en motiveret ansøgning samt CV til holdleder Simone Bendix Eibye, Du er velkommen til at skrive, hvis du har spørgsmål til arbejdet. 5 Med Philippe Pinel i Paris Onsdag 10. april, kl Sted: Medicinsk Museion, Auditoriet Bredgade 62, København K. Sven Erik Hansen, speciallæge, gæsteforsker Medicinsk Museion. Philippe Pinel huskes i nutiden for sin indsats for at forbedre de sindslidendes kår. Men han var aktiv på et bredt område i intern medicin, geriatri, psykiatri, hospitalsdrift, naturvidenskab og medicinsk undervisning. Han kom som nyuddannet læge til Paris fra beskedne kår i Sydfrankrig i Hans karriere forløb på baggrund af et blomstrende naturvidenskabeligt miljø og under enorme politiske omvæltninger fra kongedømme, over kaotisk revolution til Napoleontidens krige og tilbage til kongedømme. De politiske omvæltninger medførte store forandringer i hospitalsvæsenet og lægeuddannelsen. Hans karriere nåede et højdepunkt i 1795, da han både blev professor i interne medicin og chef for det enorme plejehospital, La Salpetrière. Som læge repræsenterede Pinel en interessant overgangsfigur, der søgte at forene Hippokratisk lægekunst og Oplysningstidens ideer med en gryende naturvidenskabelig retning i medicinen. Foredraget illustreres med billeder fra Pinel s lokaliteter i Paris. Kom og hør foredraget i det autentiske auditorium fra 1787! Foredraget er arrangeret af Dansk Medicinsk-historisk Selskab. Gratis adgang for alle. Medicinstuderende på 5. og 6. semester kandidat søges til projekt om oplæring i transvaginal ultralyd. Gynækologisk-Obstetrisk afdeling på Rigshospitalet søger 16 medicinstuderende til et projekt omhandlende simulations-baseret træning på en transvaginal ultralydsskanner. Vi undersøger læringskurver og kompetenceniveauer for medicinstuderende, læger og eksperter. Al træning er hands-on og foregår på en virtual reality simulator. Forsøget starter d. 1/4 og varer 2 uger. Krav for deltagelse: -Du går på 5. eller 6. semester kandidat, og har endnu ikke været i Gyn-Obs ophold -Du har lyst til at sætte ca. 4 timer af i forsøgsperioden. Oplæringstidspunkt er fleksibelt. -Du har ikke tidligere deltaget i formelle ultralydskurser, fraset ultralydskursus på CEKU. Du vil efter endt hands-on træning have opnået god forståelse for planerne i ultralydsbilledet, kunne betjene et ultralydsapparat samt være bekendt med den gynækologiske og obstetriske anatomi visualiseret på et ultralydsbillede. Alt i alt bliver du fortrolig med den transvaginale ultralydsskanning, og er dermed på forkant af dit kliniske ophold i Gynækologi og Obstetrik på 12. semester. Efter endt træning udstedes et kursusbevis. Ved interesse skriv til eller ring på tlf Med venlig hilsen Mette Elkjær Madsen Martin G. Tolsgaard Scholarstipendiat Læge, ph.d. Juliana Marie Centret Juliane Marie Centeret Kongres for Medicinsk Studenterforskning 2013 I weekenden marts mødtes 120 studenterforskere fra København, Århus og Odense for at fremlægge forskning, se forskningsrelaterede foredrag, dele erfaringer, spise god mad og feste i det sydfynske. En bus bragte københavnske studerende fra Panum Instituttet frem til konferencestedet, og efter indkvartering begyndte programmet først på eftermiddagen fredag. Kongressen blev skudt igang med en venlig videohilsen fra undervisningsministeren, som fortalte om hvor varmt han støtter studenterforskning. Desværre kunne han ikke selv være til stede - det havde dog været interessant at høre hvorledes han både kan støtte en ofte studieforlængende aktivitet som forskning samtidig med fire-års reglen. Som deltagende studenterforsker kunne man enten præsentere sin forskning ved postersessioner eller som en præsentation foran tilhørere og to chairmen med forskningserfaring inden for feltet. Kategorierne var neurologi/psykiatri, kardiologi, mor-barn, intern medicin, epidemiologi og kirurgi. Efter en travl lørdag - inklusive præsentationer, en super gallafest, prisoverrækkelse til bedste posters og præsentationer - bød søndagen på et lidt mere afslappende program, som sluttede kl. 13 med transport tilbage til København. Fra KU blev Maria Glasser Heede, Emil Walsted Nielsen og Mikkel Agersnap præmieret med boggaver for bedste præsentationer. Inden for de sidste par år er studenterforskning mere blevet hypet som en sur 4-års-regel-imødegående, CV-masserende pligt, end som et supplement til uddannelsen; eksplosionen af forskningsårsstuderende vidner herom. Kongressen var derfor - udover lærerigt rent fagligt - også en god oplevelse af, at studenterforskning også kan omfatte mere festlige aspekter, end kun statistikprogrammer og spørgeskemaer. Tak til de studerende fra KU for en hyggelig tur og tak til Selskab for Medicinsk Studenterforskning, Århus, for et imponerende arrangement. Og hermed er der videregivet en anbefaling om at tigge konferencegebyret ud af vejledere og overlæger næste år. Martin K. Madsen, 6. semester, PUFF Sommerskole i Global Health Challenges Har du lyst til at bruge to uger af din sommerferie på globale sundhedsproblematikker? Copenhagen School of Global Health arrangerer hvert år en 2-ugers videns-rejse i sundhed og globalisering med fokus på: globale aktører, sundhedssystemer og sundhedspolitik, sygdomstransitioner, reproduktiv sundhed, miljø og global sundhed, menneskerettigheder, katastrofer og humanitær assistance, mental sundhed og migration, brain-drain og meget mere. TID: 12. august til 23. august 2013 STED: Københavns Universitet PRIS: KU-studerende: 350 kr (incl. kursusbog). Ikke KU-studerende: 1900 kr i kursusgebyr incl. kursusbog MÅLGRUPPE: Ansøgere med medicinsk eller folkesundhedsvidenskabelig baggrund, men alle faglige baggrunde med interesse for emnet er velkomne! CERTIFIKAT: Fremmødepligt 80 %. ANSØGNINGSFRIST: 9. April 2013 ANSØGNINGSSKEMA: Online på: ssghc/ ARRANGØR: Copenhagen School of Global Health, KU KONTAKT: Kursus koordinator, Sandra Villumsen sund.ku.dk Kan ny teknik gøre biopsier overflødige? Dermatologisk Afdeling Roskilde Sygehus søger studerende til Forsknings år Roskilde hospital søger en engageret og motiveret medicinstuderende til et forskningsår på dermatologisk afdeling, Roskilde. Den studerende tilbydes at arbejde med de nyeste former for billeddiagnostiske apparater indenfor dermatologien og indgår i en række forskningsprojekter som omhandler Optical Coherence Tomography (OCT - både almindelig og HD) samt NIR-målinger på en række forskellige patientkategorier. De væsentligste indsatsområder er diagnostik af hudkræft og kvantitering af såvel hudkræft som inflammatoriske hudsygdomme. Begge metoder er under hastig udvikling, og de data der skabes er derfor af betydelig interesse internationalt. Dermatologisk Afdeling er en fremtrædende aktør på feltet og i tæt samarbejde med centre i Belgien, UK og USA. Der er derfor gode muligheder for at publicere artikler også som førsteforfatter. Der er tale om klinisk forskning og den succesfulde studerende indgår derfor naturligt i Afdelingens møder og andre aktiviteter hvorfor der gives mulighed for at opnå et godt indblik i klinikken. Vi tilbyder et godt forskningsmiljø bestående af ph.d. studerende og andre forskningsaktive læger, hvorfor du som forskningsstuderende på afdelingen vil have rig mulighed for vejledning og supervision. Forventet tiltrædelse snarest. Motiveret ansøgning og c.v. bedes tilsendt undertegnede. Gregor Jemec Ledende Overlæge, Professor, Dr. med. Mail:

6 6 kredsforeningen fadl 1515 FADL, Københavns Kredsforening Blegdamsvej København N Kontakt Åbningstider Mail: FADL, Københavns Kredsforening Mandag-fredag: kl Tlf.: Panum 3520 Instituttet 0250 Web: Blegdamsvej 3, bygn København N EKG-app en Velkommen lader tilbagevente Stetoskoper på sig og Repræsentantskabet reflekshamre vælger ny Vi Så skrev er FADL i forrige tilbage, nummer og vi ser frem af MOK, til et at Som der noget er et nyt kan du som formand FADL-medlem købe stetoskoper til favorable priser. Vi har medlemstilbud spændende efterår på med vej RUS-introduktion, lægevikarkurser, valg i Repræsenges til henholdsvis 540 kr. og 680 kr. Begge typer kommer i assorterede farver. med hensyn til en købt ny et EKG-app lager ind af typen Littmann FADL København Classic II S.E skal og Littmann have ny Master formand. Classic Efter 2. som sæl- som tantskabet, forlaget Generalforsamling netop har sat i og søen. meget Normalt koster godt 2,5 år på posten træder Kasper tilbage og app en 100 kr. men vi har fået forhandlet Du har prisen også mulighed 50% for andet. overlader at købe tre forskellige roret til andre typer reflekshamre. kræfter. Det sker efter, at ned. Taylor Reflekshammer Samtidig vil vi gerne byde velkommen Kasper også er blevet formand for FADLs hovedforening. Efter weekendens konklave kommer Buck Reflekshammer Der til alle er imidlertid de nye studerende indløbet på medicinstudiet, hvis du som have vi glæder app en os til til at reduceret møde medlemspris må du der hvid røg ud af skorstenen og vi finder ud nogle tekniske forhindringer. Dejerine, Original Så have til FADLs tålmodighed RUS-introduktion. nogle uger I skemaet endnu. Hvis Betaling du foregår ikke kan online med hvem betalingskort den nye eller formand via bankoverførsel bliver. i FADLs ekspedition. nedenfor kan du se, hvornår dit hold er vente inviteret så længe til introduktion. kan du gå ind på app-store Salget og starter kigge mandag på den 3. september i ekspeditionens åbningstid. en demoversion. Du søger på ECG & ACS Riget aftener i FADL-huset Følg desuden med på og OBS OBS OBS! Der er stadig ledige se, hvad der sker i FADL. FADL's pladser arrangementstil FADL's DHL-stafet og torsdag foredragsudvalg d. 30/8-12. Det holder koster 620,-/hold med 5 personer. Man får en gratis løbetrøje med FADL-logo, og der vil blive grillet og Tid at melde sig ind i en A-kasse solgt øl og vand i FADL-teltet. igen i Tilmelding år Riget-aftener sker til i FADL-huset. - så kom og løb med FADL i ryggen, vi ses! Går du på 9 eller 10.semester kan det betale sig for dig Den første aften afholdes d. 25/3-13 kl allerede RUS-introduktion nu - at melde dig ind - efterår i en A-kasse Der vil på aftenen blive serveret snacks, øl og sodavand, og så skal det nok blive rigtig (u)hyggeligt. Du kan vælge mellem to forskellige A-kasser: Vi vil gerne invitere dig til introduktion til FADL. FADLs Kredsforening vil informere dig mere generelt om den rolle FADL har for MA dig og som AAK lægestuderende og, hvad du får ud af at blive medlem, mens FADLs Vagtbureau giver dig en introduktion til de muligheder, du har for Arbejdsløshedskasse studierelevant arbejde allerede (MA) fra 1. semester. Magisternes Så tag din læsemakker under armen og kom over Mimersgade 47 Kredsforening og nyd Lars Von Triers "Riget" Vagtbureau - vi ses! 2200 København N Hold 101 Mandag den 10/ Tlf: Repræsentantskabsweekend 2013 Online Hold 102 indmelding: Torsdag den 13/ D marts tager FADL's repræsentantskab på Hold 103 Fredag den 7/ weekendtur, hvor vi blandt andet skal diskutere, Akademikernes Hold 104 A-kasse (AAK) Fredag den 7/ hvordan vi hverver nye aktive medlemmer, hvordan Nyropsgade Hold Hold København 106 V Tirsdag den 4/9 Tirsdag den 4/ vi introducerer nye medlemmer og udformningen af en ny medlemsundersøgelse blandt vores Tlf: Hold Torsdag den 6/ medlemmer Online Hold 108 indmelding: Torsdag den 6/ fase- Følg med i MOK, på facebook og på fadl.dk for at Hold 109 Torsdag den 13/ 'ere se produktet fra weekenden. Hold 110 Torsdag den 6/ se her! Hold 111 Torsdag den 6/ FADLs lægevikarkurser Tilmelding til FADLs Lægevikarkurser i København starter mandag den 3. september Tilmeldingen foregår kun online via hvor du også kan læse mere om tilmeldingen og de enkelte kurser. Læs mere på de efterfølgende sider. Det sker i sep/okt» 13. sep.: Repræsentnatskabsmøde» 12. okt.: Generalforsamling i FADL

7 basisgrupper 7 Indkaldelse til den årlige generalforsamling i Dermatologisk Selskab for Studerende (DSS) den 11. april 2013 kl i Studenterhuset ved Panum Dagsorden ifølge vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 4. Formandens beretning og fremlæggelse af regnskab 6. Valg af bestyrelse (formand, næstformand og kasserer) 7. Afstemning om forslag nyt navn til gruppen ( Dermis ) 8. Fastlæggelse af næste års kontingent 9. Behandling af indkomne forslag 10. Eventuelt Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Forslag kan indsendes på mail: Beslutninger træffes ved simpelt flertal. På gensyn På vegne af bestyrelsen, Bedste hilsener Christiane Bay Sexekspressens Actiondag! En spændende dag med skæg og sjov sammen med Panums mest sexede basisgruppe! Går du stadig rundt med en knugende fornemmelse i maven, fordi du gik glip af vores vinterseminar og derfor ikke nåede at blive uddannet som Sexpert? Så frygt ej, det er nemlig slet ikke for sent, bare se her: Lørdag d. 13. april holder Sexekspressen Actiondag og i er alle hermed inviteret. Dagen vil byde på: - seksualunderviser-kursus for nye medlemmer, der giver dig mulighed for at komme med ud at undervise mødetid kl. 10 i loungen i Studenterhuset - En masse spændende gøremål for ældre sexperter - Lækker GRATIS brunch kl. 12 for nye såvel som gamle - Aftensmad (til den nette sum af 30 kr!!) med efterfølgende festligheder resten af aftenen Alle disse herligheder koster kun 30 kr. (medmindre du smutter tidligt og springer aftensmaden over - så koster det gratis) og det eneste du skal gøre er at tilmelde dig ved at sende en mail til: med navn og semester. Herefter vil du modtage en lille formular, der skal udfyldes. Dette skal gøres inden d. 12. april, så skynd dig at få sendt mailen af sted og forbered dig på en sjov og lærerig dag. Vi glæder os meget til at dig i Sexekspressen - Panums Hyggeligste Basisgruppe HUSK månedsmøde torsdag d. 4. april kl. 17 i Studenterhuset Henrik Rindom: Vi ser misbruget, men hvad ligger der bag? I tirsdags, den 12. marts, var vi så heldige at have besøg af psykiater, misbrugsekspert og overlæge på Hvidovre Hospital, Henrik Rindom. Henrik Rindom er en af de læger i Danmark der ved allermest om misbrug og arbejder bl.a. i Psykiatrisk Gadeplans Team, Lænkeambulatorierne, Stofrådgivningen og har deltaget i DR-programmet 100 dage uden stoffer. I to timer var omkring 70 medicinstuderende næsten som tryllebundet, hvilket nok skyldes lige dele kage i overflod og Henrik Rindoms formidable evne til at formidle alvorlige budskaber på en yderst underholdende måde. Tilhørerne må være gået derfra med en stærkere fornemmelse af hvad der ligger bag et misbrug og med nyopstået eller fornyet fokus på deres eget belønningssystem som styrer vores lyst og higen efter mad, sex og stoffer. Hvilken grad af kontrol hjernens belønningssystem har over menneskets frie vilje, blev især tydeligt efter den autentiske historie om flystyrtet i Andesbjergene hvor de overlevne spiste den afdøde pilots hjernemasse pga. sult og i mangel på bedre alternativer. Hovedbudskabet var at misbrug er en sygdom som enhver anden den kan forebygges, behandles og helbredes. Vi har alle et belønningssystem, og nogle har et mere følsomt et af slagsen end andre. Mange misbrugere bliver i behandlingssystemet mødt med forargelse og modtager ikke den samme grad af omsorg og behandling som ikke-misbrugere. Det bunder i mangel på uvidenhed om misbrugets biologi og en misforståelse af at misbrugere bare skal tage sig sammen. På torsdag den 21. marts kl retter vi igen fokus mod misbrug. Vi får vi i lille mødesal på Panum besøg af psykiater fra Sct. Hans, Susanne Helmstedt, der vil præsentere hendes syn på misbrugsbehandling og dobbeltdiagnoser. Vi glæder os til at se dig! Med venlig hilsen PMS Psykiatrgruppen for- MedicinStuderende Studievejledningen for Medicin og Panums UngdomsForskerForening præsenterer Karriere og forskning - er forskningen nødvendig? Tirsdag d. 9. april 2013 i Aud. Lundsgaard Denne gang med oplæg af Helle Søholm fra Yngre Læger, som vil fortælle lidt kort om tiden efter lægeløftet, status på 4. årsreglen, de syv lægeroller og herunder prøve at belyse om forskningen er nødvendig for at få en specialestilling eller om man kan klare sig uden prægraduat forskningsår eller PhD. Derudover har vi inviteret Martin Johnsen fra Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse - Region Øst, som vil fortælle lidt om forskning og kvalifikation til speciallægestillinger. Exchange plads i Canada (Toronto) sælges Da jeg er blevet forhindret i selv at tage af sted sælges min Exchange plads i Canada (pt. Toronto). Pladsen er gældende til og med februar 2014, opholdet er på 1 måned (skal starte den 1. i måneden), afdelingsvalg er indtil videre frit (men kan ikke garanteres), koster kr (IMCCs std. pris) og man skal være på sidste år af medicinstudiet når man tager af sted samt medlem af IMCC (95 kr). Skriv til hurtigst muligt, hvis du vil overtager pladsen PROGRAM: : Velkomst og karriererefleksioner af Studievejledningen : Helle Søholm, Formand for Team Uddannelse hos Yngre Læger : Martin Mayntz Johnsen fra Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse : PUFF, info om forskningsår : Spørgsmål Studevejledningen for Medicin & Vi glæder os til at se Jer!

8 8 Så afholder Studerendes Anæstesiologiske og Traumatologiske Selskab (SATS) igen det populære kursus i "Akut Patient" Er du næsten færdig som læge eller på vej i vikariat? -Så er dette kurset for dig! Det foregår d april på DIMS på Herlev Hospital kl ca På kurset får du rig mulighed for at få gennemgået hjertestopalgoritmen, trænet hjertestop gennem simulationstræning, lært de vigtigste kirurgiske og medicinske akutte tilstande og efterprøvet din viden gennem praktisk erfaring i simulationstræningen. Kurset forestås af topmotiverede undervisere der selv er stud. med er eller yngre læger og som alle har stor erfaring med simulation og undervisning. På kurset laver vi en lille præ-test og post-test der er opbygget som en MCQ, således får du selv syn for hvor dygtig du er blevet undervejs og måske et hint om hvad du skal hjem og blive endnu bedre til - ligesom vi evaluerer både kursus og undervisere. Kurset er kun for medlemmer så er du ikke medlem endnu så skynd dig at blive det på www. sats-kbh.dk Der er en deltagerbetaling på 75 kr., som dækker underviserudgifter samt udgifter til at holde dit blodsukker oppe! Bemærk du skal selv medbringe frokost begge dage, men vi sørger for frugt og lidt sødt samt drikkevarer! Vi glæder os til at se dig! OBS! Der er 24 pladser på kurset som går efter først-tilmølle. Tilmelding åbner d. 15 marts. kl. 16 og skal ske inde på hjemmesiden Kom og mød SATS (Studerendes Anæstesiologiske og Traumatologiske Selskab) til basisgruppebazar d. 19 marts kl foran Henrik Dam auditoriet og hør mere om de 4 grene indenfor anæstesien, hvorfor det er verdens sejeste basisgruppe og hvad vi kan tilbyde dig!! :) SATS afholder foredraget Læger uden Bremser Kom og hør akutlæge Steen Barnung fortælle om livet som akutlæge til lands (som akutlæge i TraumeCentret) på hjul (i den flotte gule bil) og i luften (som helikopterlæge på akutlægehelikopteren). Onsdag den 20. marts 2012 kl i Store Mødesal på Panum Alle er velkomne, både SATS'ere og ikke- SATS'ere, så tag din læsemakker under armen og kom og hør et godt foredrag! basisgrupper Kommende PUFF-arrangementer foråret 2013 For nærmere information om datoer, sted og evt. tilmelding, følg med på vores hjemmeside (puffnet.dk), i MOK, på opslagstavlen og på medlemsmailen. Foredrag om forskningsformidling til lægmand (Workshop i litteratursøgning OBS udskudt til næste semester!) Kursus i præsentationsteknik Kursus i basal statistisk (venteliste) Kursus i basal samt i avanceret SAS programmering Vi glæder os til at se Jer! Hilsner PUFF. CALIS (Collaborative Association of Life Science Students) har den store glæde endnu en gang at kunne invitere til studenter symposium. CALIS hovedformål er at formidle omkring tværfaglige forskningsemner inden for biovidenskabelige fag. Formidlingen udføres af forskere, såvel som studerende der er længere i deres studier. Derved ønsker vi at studerende får et indblik i, at verden efter studiet ikke er stærk opdelt mellem fagene, men at de allerede nu kan begynde at tænke på innovative tværfaglige forbindelser, for hvordan vi bedre kan arbejde sammen gennem viden og respekt for hinandens evner. Vi håber derved at deltagernes erfaringer gennem oplæg og diskussioner, giver anledning til kommunikation med studerene og forskere fra andre fag, og at de indser at vi alle taler samme sprog; biologi. Temaerne for CALIS 2013 er parasitologi og dyremodeller for specifikke sygdomme. Parasitter anses i dag ikke længere kun som en plage for dyr og mennesker, da vores viden omkring dem har ført til nye muligheder for behandling af forskellige sygdomme. De deltagende vil få indblik i de klassiske og innovative aspekter af parasitologi. Det andet hovedtema omhandler de dyremodeller man anvender til at forbedre vores forståelse for den fedme epidemi, også kendt som metabolisk syndrom, der i dag ses verden over. Talerne vil forklare hvordan dyremodeller udvikles, og hvordan nuværende behandlinger såsom gastric bypass egentlig påvirker os. Symposiet afholdes den 4. maj 2013, fra 9-17 i Festauditoriet, Frb. Campus. Det koster 50 DKK hvilket dækker mad, kaffe og kage hele dagen. Studerende fra alle semestre er velkommen. Taler og diskussioner foregår på engelsk. Læs mere og tilmeld dig på Vel mødt! CALIS reportage Journalclub månedsmøde i PUFF Til næste månedsmøde vil Carsten fra PUFF præsentere sit forskningsårsprojekt, der omhandler hvorvidt immunologisk aldring kan være medårsag til manglende behandlingsrespons hos HIV-patienter. Kom og se et eksempel på, hvad man kan få ud af et prægraduat forskningsår. Der i den forbindelse også være andre medlemmer fra PUFF til mødet som meget gerne svarer på spørgsmål omkring det prægraduate forskningsår efter Carstens oplæg. Derfor kom hvis du overvejer et prægraduat forskningsår og vil have lidt bedre overblik over, hvad det indebærer. Det foregår tirsdag d. 2. april kl i lille mødesal på Panum. Hilsner PUFF. Diagnostisk radiologi spænder bredt over de medicinske og kirurgiske emner og specialet udvikler sig hurtigt. Radiologien bliver stadig mere og mere vigtigt i relation til patientudregning, -behandling og -kontrol og har store forskningsrelaterede perspektiver. Vær derfor med til at oprette en ny basisgruppe for medicinstuderende med interesse for diagnostisk radiologi! Ved den stiftende generalforsamling vil vi se, hvor stor interessen for gruppen er, danne en bestyrelse og sammen beslutte, hvad gruppen fremover skal beskæftige sig med. Arrangementet sker d. 25. marts (og ikke d. 15. som der ved en fejl var skrevet i sidste uge undskyld!) kl i Store mødesal på Panum. De første to uger af nefrologisk er veloverstået! Her har jeg lært, at stuegang er moderat sjovere, når der er patienter at kigge på. Til gengæld har jeg også fundet ud af, at min tutorlæge er udpræget chill omkring det med at holde fridage.. Hvilket har resulteret i et par fridage som er blevet spenderet på strand og den slags, mens I har snestormshelvede derhjemme! I klinikken har jeg fået en del mere at lave, da nefrologisk afdeling er lidt større, og har interns (mere eller mindre vores KBU læger), som fungerer som slaver for de ældre læger. Alt det slavearbejde de så får smidt i hovedet, som at skifte venflons, tage blodprøver osv, smider de gladelig over til os medicinstuderende, som gerne gør det. Interns er også ganske flinke til at høre de journaler man optager, således at man slipper for at stå og fremlægge dem for hele afdelingen. Sidste plus ved nefrologisk, er at der er sindssygt mange gange gratis frokost, fordi der bliver holdt mange møder, og medicinalfirmaer er glade for at komme med frokost og kager! Alt i alt, er det lidt mere spændende at rende rundt på en afdeling med flere patienter og flere læger. Håber I nyder vejret i Danmark! Dennis 2

præsenterer En Begynders Guide til Forskning

præsenterer En Begynders Guide til Forskning præsenterer En Begynders Guide til Forskning Hvad vi dækker i dag? Hvorfor skal man forske? De første skridt af idé processen Kort oversigt af den fortsatte forksningsproces Hvad PUFF kan hjælpe med Stil

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse

Den kliniske basisuddannelse Den kliniske basisuddannelse Med denne pjece får du en kort information om nogle praktiske forhold og rettigheder i forbindelse med din kommende ansættelse i din kliniske basisuddannelse, KBU. Indhold:

Læs mere

3. Godkendelse af sidste måneds referat v. ordstyrer Godkendt uden indsigelser.

3. Godkendelse af sidste måneds referat v. ordstyrer Godkendt uden indsigelser. 1. Oplæg om MR ved infarkt og blødning v. Overlæge Annika Reynberg Langkilde, Radiologisk klinik Rigshospitalet 2. Formalia Valg af ordstyrer: Marie Louise Valg af referent: Josefine 3. Godkendelse af

Læs mere

Bestyrelsesmøde 3. april 2013. Tilstede: Patrick, Jeppe, Maiken, Carsten, Anne, Julie, Lærke, Christian, Badar, Line, Line Bentsen, Anne, Martin

Bestyrelsesmøde 3. april 2013. Tilstede: Patrick, Jeppe, Maiken, Carsten, Anne, Julie, Lærke, Christian, Badar, Line, Line Bentsen, Anne, Martin Bestyrelsesmøde 3. april 2013 Tilstede: Patrick, Jeppe, Maiken, Carsten, Anne, Julie, Lærke, Christian, Badar, Line, Line Bentsen, Anne, Martin 1. Manglende bestyrelsesposter Medlemsansvarlig Line Bentsen

Læs mere

Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 KLASSISKE STUDIER INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET

Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 KLASSISKE STUDIER INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET Klassiske studier INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET 2 VELKOMMEN PÅ! Først og fremmest: Tillykke med optagelsen på studiet, være det sig Klassisk Filologi, Klassisk Arkæologi, Latin,

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 4 Der indkaldes til møde torsdag den 12. februar 2009, kl. 17.00 på Nørre Allé 32

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 4 Der indkaldes til møde torsdag den 12. februar 2009, kl. 17.00 på Nørre Allé 32 Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Århus, den 5. feb. 2009 Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 4 Der indkaldes

Læs mere

PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 UDDANNELSESVIDENSKAB, CAMPUS EMDRUP

PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 UDDANNELSESVIDENSKAB, CAMPUS EMDRUP Uddannelsesvidenskab PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 UDDANNELSESVIDENSKAB, CAMPUS EMDRUP (Billede af tutorteamet 2015) DANMARKS INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK ARTS AARHUS UNIVERSITET VELKOMMEN PÅ

Læs mere

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret.

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret. Forskningsåret Medicinstuderende og tandlægestuderende ved Health på Aarhus Universitet kan søge om indskrivning på forskningsåret, et 1-årig prægraduat forløb i sundhedsvidenskabelig forskning, der afsluttes

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Research exchange Lissabon juli 2014

Research exchange Lissabon juli 2014 Research exchange Lissabon juli 2014 Placering: Maria Mota Lab, Malaria Unit, Instituto de Medicina Molecular, Universidade de Lisboa, Lissabon, Portugal Ansøgningsprocessen: Jeg var så heldig at få min

Læs mere

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT It og Sundhed uddannelsen Sundhed kræver IT Vi ved, det er muligt at udvikle et samlet system, der kan lette behandlernes arbejdsgange, øge sikkerheden omkring patienterne og optimere behandlingen. Det

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006 Syddansk Universitet Lægeuddannelsens egnede, måske egnede og uegnede Hvordan identificeres de? Udvælgelse, godkendelse og frasortering er temaet for

Læs mere

KA i Uddannelsesvidenskab

KA i Uddannelsesvidenskab KA i Uddannelsesvidenskab INSTITUT FOR UDDANNELSES OG PÆDAGOGIK (IUP) ARTS AARHUS UNIVERSITET PROGRAM FOR INTRODAGENE 2013 UDDANNELSESVI- DENSKAB Pro civitate de humane via litteras - for samfundet, ved

Læs mere

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER...

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER... Portefølje for hoveduddannelsen i Intern Medicin: Nefrologi Udarbejdet af Dansk Nefrologisk Selskab 2013 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI...

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

OCD LANDSSAMLINGER I RUNGSTED

OCD LANDSSAMLINGER I RUNGSTED OCD LANDSSAMLINGER I RUNGSTED OCD og KDY s Ungdomscenter i Rungsted inviterer til træningslejr den 29.- 30. marts samt den 5.- 6. april. Lejrene er åbne for alle A- og B- sejlere. Alle A- sejlere skal

Læs mere

Nyhedsbrev maj 2015 Dansk Linedance

Nyhedsbrev maj 2015 Dansk Linedance 1 Nyhedsbrev maj 2015 Dansk Linedance Indhold: Kort info om hjemmeside m.m. 2 Invitation til Inspirationsdag/instruktørfest 3 Regelsæt for indsendte danse 6 Info om festmiddag m.m. 7 Instruktør søges 8

Læs mere

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning v/ Mads Skipper Formand for Lægeforeningens Udvalg for Uddannelse og Forskning (UUF) KU, 26. september 2012 Karriereafklaring - hvorfor Dagens program

Læs mere

YODA NYHEDSBREV NOVEMBER 2012

YODA NYHEDSBREV NOVEMBER 2012 YODA NYHEDSBREV NOVEMBER 2012 Leder Velkommen til YODA s tredje foreningsår! Med DOS-kongressen fik vi skudt det nye foreningsår godt i gang. Det var fedt at se så mange af jer under kongressen og til

Læs mere

BACHELOR- UDDANNELSER

BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvidenskabelige fakultet københavns universitet BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvi københavns univer Med fokus på sundhed og sygdom hos mennesker og dyr bacheloruddannelser på sund VELKOMMEN

Læs mere

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 Leder Den gode uddannelse! Hvad kan og skal vi gøre i YODA for at bidrage til en god ortopædkirurgisk uddannelse på alle landets afdelinger? Alle yngre ortopædkirurger er under

Læs mere

Invitation til DUSK-netsamling i Mariagerfjord d. 1. til 3. april 2011

Invitation til DUSK-netsamling i Mariagerfjord d. 1. til 3. april 2011 Invitation til DUSK-netsamling i Mariagerfjord d. 1. til 3. april 2011 Mariagerfjord Ungdomsråd og UngMariagerfjord byder alle velkommen til DUSKnetsamling i Hadsund, fredag d. 1. til søndag d. 3. april

Læs mere

INVITATION. Dansk Forening for Rosport

INVITATION. Dansk Forening for Rosport INVITATION Dansk Forening for Rosport 1 Så slår Dansk Forening for Rosport endnu en gang dørene op for et veltilrettelagt inspirationsseminar på Dalum Landbrugsskole i Odense. Vi glæder os til at se en

Læs mere

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER oversigt: SPARRINGSMØDE TIL VINDUE FOR EN FORENING August 2012

Læs mere

MARTS 2014 NYHEDSBREV

MARTS 2014 NYHEDSBREV MARTS 2014 NYHEDSBREV Siden sidst: Her havde jeg håbet at kunne skrive en hel masse om vores arbejdsweekend. Desværre blev den aflyst på grund af sygdom blandt andet. Vi håber at vi snarest kan få arrangeret

Læs mere

Digital design PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 DIGITAL DESIGN IT, ÆSTETIK OG INTERAKTION INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET

Digital design PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 DIGITAL DESIGN IT, ÆSTETIK OG INTERAKTION INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET Digital design PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 DIGITAL DESIGN IT, ÆSTETIK OG INTERAKTION INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET 2 PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 VELKOMMEN PÅ DIGITAL

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse S C I E N C E Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse 2 Geografi & geoinformatik Foto: NASA En global uddannelse Brænder du for mennesker, natur, samfund og miljø, er

Læs mere

Blod Management en succes på Nordsjællands Hospital

Blod Management en succes på Nordsjællands Hospital Nr. 40 18. november 2014 INDHOLD: Blod Management en succes Hurtigere behandling til hjertepatienter Brugerprocessen gør status Spørg når du spiser er tilbage Husk at tilmelde dig årets partnerskabskonference

Læs mere

GENERALFORSAMLING OG MEDLEMSARRANGEMENT

GENERALFORSAMLING OG MEDLEMSARRANGEMENT GENERALFORSAMLING OG MEDLEMSARRANGEMENT KEMI & LIFE SCIENCE Torsdag den 19. marts 2015 NYBORG STRAND, ØSTERØVEJ 2, 5800 NYBORG VIGTIGT! Der er vigtige vedtægtsændringer til afstemning på generalforsamlingen

Læs mere

Nyhedsbrev. Marts 2012

Nyhedsbrev. Marts 2012 Nyhedsbrev Marts 2012 YODAs samarbejde med industrien YODA har siden organisationen blev stiftet haft et godt samarbejde med industrien. Vi betragter samarbejdet som en nødvendighed da oplæring i brugen

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Nyhedsbrev 2/6 2015 Sctknud-gym.dk Besøg os på Facebook Rektors klumme Kære læser Sommerferien nærmer sig, og den særlige eksamensstemning har indfundet sig på skolen. Vi kan se tilbage på et skoleår med

Læs mere

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden, referat fra forrige møde godkendes elektronisk

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden, referat fra forrige møde godkendes elektronisk D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 9. DECEMBER 2014 Forum Studienævnet for It og Sundhed AFDELINGEN FOR UDDANNELSE

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Arabisk- og Islamstudier

Arabisk- og Islamstudier Arabisk- og Islamstudier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET MARHABA! VELKOMMEN TIL ARABISK- OG ISLAMSTUDIER Tillykke med din optagelse på Arabisk og Islamstudier!

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Metal Tele Afdeling 12

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Metal Tele Afdeling 12 Den 2. april 2008 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Metal Tele Afdeling 12 Onsdag den 23. april 2008 kl. 17:00 Lyngsiehus, Nyropsgade 25, kælderen, 1780 København V Dagsorden: 1.

Læs mere

Bogmarked strikes back! (læs mere for neden)

Bogmarked strikes back! (læs mere for neden) 43. årg. 2010/2011 ISSN 1904-3400 Mok.dk årg. 43, nr. 15 d. 2. feb MedicinerRådet præsenterer Bogmarked strikes back! (læs mere for neden) starring: MR's repræsentanter i studienævnet Bogmarked Købe/sælge

Læs mere

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Holstebro 24/3 2009 Karriereplanlægning Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Karrierevejledning 4 i bekendtgørelse nr. 1248 af 24. oktober 2007 om speciallæger Regionerne i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager

Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager Anæstesiologisk Faglig Profil 7 metakompetencer Niveau for introduktionsstilling Andre kvalifikationer og erfaringer Dokumenterede DASAIM Uddannelsesudvalg,

Læs mere

Sommerskole. Greve Privatskole

Sommerskole. Greve Privatskole Sommerskole Greve Privatskole 30. juni - 4. juli 2014 SOMMERSKOLE I STORKØBENHAVN TalentCampDK afholder sommerskole i uge 27 på Greve Privatskole. Du modtager denne invitation, fordi din faglærer eller

Læs mere

NYHEDSARKIV 2002. Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 20026.nov

NYHEDSARKIV 2002. Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 20026.nov Billeder fra 8'er Grand Prix NYHEDSARKIV 2002 Se billederne i Galleriet! Billederne er indsendt af: Evan Jeppesen GYMNASTIK- torsdag Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 8. grand

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

MOK VANDT MGP! Tak for alle jeres stemmer. MedicinerOrganistationernes Kommunikationsorgan - Årgang 46 - Nummer 29-15. maj 2014

MOK VANDT MGP! Tak for alle jeres stemmer. MedicinerOrganistationernes Kommunikationsorgan - Årgang 46 - Nummer 29-15. maj 2014 46 årg. 2013/2014 ISSN 1904-3163 MedicinerOrganistationernes Kommunikationsorgan - Årgang 46 - Nummer 29-15. maj 2014 MOK VANDT MGP! Tak for alle jeres stemmer (fuck putin) 2 MOK Regler for indlæg findes

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014 Projektrapportering Undervisningsbaseret og lægestøttet supervision af sundhedscentre i Rwanda Kære Karen Elise Jensens Fond. Vi fremsender hermed tredje rapportering af de foreløbige aktiviteter og resultater

Læs mere

Vi starter med et lettere traktement - drikkevarer til rimelige priser. Dernæst generalforsamling jf. vedtægterne

Vi starter med et lettere traktement - drikkevarer til rimelige priser. Dernæst generalforsamling jf. vedtægterne Amager Generalforsamling Onsdag den 22. april kl. 18.00 Postkassen Amager Landevej 71 2770 Kastrup Vi starter med et lettere traktement - drikkevarer til rimelige priser. Dernæst generalforsamling jf.

Læs mere

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK-ØKONOMI MATEMATIK-ØKONOMI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i matematikøkonomi.

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Jeg glemmer at drikke vand i løbet af dagen. Mine udfordringer er. Jeg elsker mad og spiser lige, hvad der passer mig. Jeg spiser foran fjernsynet

Jeg glemmer at drikke vand i løbet af dagen. Mine udfordringer er. Jeg elsker mad og spiser lige, hvad der passer mig. Jeg spiser foran fjernsynet MIne spisevaner opgavekort Mine udfordringer er Jeg glemmer at drikke vand i løbet af dagen 1 Jeg elsker mad og spiser lige, hvad der passer mig Jeg spiser foran fjernsynet 2 3 MIne spisevaner Jeg taber

Læs mere

Demensområdet kompetencer på basisniveau

Demensområdet kompetencer på basisniveau Demensområdet kompetencer på basisniveau 1. Læger Demens omtales flere steder i det medicinske curriculum: Under - Neuroanatomi (hjernens forhold generelt) - Patologisk anatomi (hjernefund ved demens)

Læs mere

Foreningens postadresse er midlertidigt hos formanden.

Foreningens postadresse er midlertidigt hos formanden. SAMS Aarhus håndbog Formål: 1) Foreningens primære formål er at fremme interessen for almen medicin blandt medicinstuderende på Aarhus Universitet. Foreningen ønsker at være bindeled mellem medicinstuderende

Læs mere

V E L K O M M E N. LÆRERUDDANNELSEN i NØRRE NISSUM INTROFORLØB

V E L K O M M E N. LÆRERUDDANNELSEN i NØRRE NISSUM INTROFORLØB V E L K O M M E N PÅ LÆRERUDDANNELSEN i NØRRE NISSUM TUTORERNE INTROFORLØB Kære nye studerende på Læreruddannelsen i Nørre Nissum Læreruddannelsen i Nørre Nissum Vi glæder os til at møde dig, og til at

Læs mere

Referat af møde i Kemisk Studenterråd onsdag d. 26 april

Referat af møde i Kemisk Studenterråd onsdag d. 26 april Referat af møde i Kemisk Studenterråd onsdag d. 26 april Tilstedeværende: Cindy Knudsen Jesper Simonsen Kirsten Ørnsbjerg Jensen Lene Mosegaard Maria Riber-Hansen Markus Klinger Mette Schmøkel Stine Kristensen

Læs mere

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre?

Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre? Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre? NATIONAL KONFERENCE OM ALDRING OG SAMFUND 2015 2-3 november Comwell, Middelfart Program 2. november 09.00 09.30 Registrering 09.30

Læs mere

Julearrangement med foredrag

Julearrangement med foredrag NYHEDSBREV DECEMBER 2007 Kære medlem Inden vi får set os om er det jul igen. Hver årstid har sin charme, men julen er jo noget særligt med dens stemning og glæde. Sædvanen tro inviterer Selvhjælpsgrupper

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Dagsorden og bilag. Indhold 20-05-2009 18:00 21:30 RUC. Studenterrådet v. Roskilde Universitet. Dagsorden... 2

Bestyrelsesmøde. Dagsorden og bilag. Indhold 20-05-2009 18:00 21:30 RUC. Studenterrådet v. Roskilde Universitet. Dagsorden... 2 Bestyrelsesmøde Dagsorden og bilag 20-05-2009 18:00 21:30 RUC Studenterrådet v. Roskilde Universitet Indhold Dagsorden... 2 Bilag 1: Ranking hot or not!... 4 Bilag 2: DSF... 5 Bilag 3: Mødeplan... 6 Bilag

Læs mere

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente!

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Brøruphus, den 20. februar 2015 NYHEDSBREV Kære forældre! Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Skolerejsen

Læs mere

MOK.dk. De fleste Ansatte og Studerende ved Kjøbenhavns Universitet har lagt mærke til den store Byggeplads,

MOK.dk. De fleste Ansatte og Studerende ved Kjøbenhavns Universitet har lagt mærke til den store Byggeplads, 46 årg. 2013/2014 ISSN 1904-3163 MOK.dk - medicinerorganisationernes kommunikationsorgan Aargang 46. nummer 10 - - den sjette november Herrens Aar 2013 Radiokommunikation forbudt til Eksamen Datamaterne

Læs mere

Basarværkstedsaftener Vi mødes næste gang fredag den 7. oktober 2011 kl. 18.30

Basarværkstedsaftener Vi mødes næste gang fredag den 7. oktober 2011 kl. 18.30 Kvistgård Stationsvej 2 A-B, 3490 Kvistgård. Telefon: 49 13 96 87 www.steinerskolen-kvistgaard.dk E-mail-adr.: kontor@steinerskolen-kvistgaard.dk Basarværkstedsaftener Vi mødes næste gang fredag den 7.

Læs mere

47 årg. 2014/2015 ISSN 1904-3400. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, Årgang 47, Nummer 27-3. - 29. september april 2015 2014

47 årg. 2014/2015 ISSN 1904-3400. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, Årgang 47, Nummer 27-3. - 29. september april 2015 2014 47 årg. 2014/2015 ISSN 1904-3400 K I C I D E M Ø B MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, Årgang 47, Nummer 27-3. - 29. september april 2015 2014 2 MOK Regler for indlæg findes på mok.dk HUSK:

Læs mere

Deltagere: Cathrine Nørgaard, Pernille Libach Hansen, Pernille Nikolajsen, Tessa

Deltagere: Cathrine Nørgaard, Pernille Libach Hansen, Pernille Nikolajsen, Tessa SAMS Aarhus Månedsmøde D. 02.09.2013 Ordstyrer: Cathrine Nørgaard. Deltagere: Cathrine Nørgaard, Pernille Libach Hansen, Pernille Nikolajsen, Tessa Dahl-Jensen, Maria Stisen, Rikke Holmgaard, Nina Margrethe

Læs mere

27 Januar 2014 28 april 2014. Rejsebrev fra Malaga - Rusel Siena

27 Januar 2014 28 april 2014. Rejsebrev fra Malaga - Rusel Siena Rejsebrev fra Malaga - Rusel Siena Hvorfor Malaga? Der er et par specifikke årsager til min interesse for netop dette Malaga. Først og fremmest er jeg meget interesseret i at få indblik i det spanske sundhedssystem.

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev.

Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MARTS 2015 Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev.

Læs mere

Nyhedsbrev juni Langemosen

Nyhedsbrev juni Langemosen NYBORG UNGDOMSSKOLE Nyhedsbrev juni Langemosen Juni 2015 DENN E G ANG: Nyt på skolen 1 Program for resten af skoleåret 2 Tider for mundtlige prøver i uge 25 Invitation til dimission 3 Københavnertur d.

Læs mere

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, Årgang 47, Nummer 18-18. Februar 2015

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, Årgang 47, Nummer 18-18. Februar 2015 M E D I C I N E R R Å D E T 47 årg. 2014/2015 ISSN 1904-3400 K Ø B E N A H N V MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, Årgang 47, Nummer 18-18. Februar 2015 2 MOK Regler for indlæg findes på mok.dk

Læs mere

FORENINGEN AF DANSKE LÆGESTUDERENDE AARHUS KREDSFORENING INTROHÆFTE

FORENINGEN AF DANSKE LÆGESTUDERENDE AARHUS KREDSFORENING INTROHÆFTE 1 FORENINGEN AF DANSKE LÆGESTUDERENDE AARHUS KREDSFORENING INTROHÆFTE Foreningen Af Danske Lægestuderende er din fagforening, der arbejder for din løn og dine arbejdsvilkår. Udover at være en velfunderet

Læs mere

ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital. Hvordan tæmmer man tarmen?

ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital. Hvordan tæmmer man tarmen? DEN 25. MARTS 2009 - FRA KL. 18.30 21.00 I SUNDHEDSCENTRET FOR KRÆFTRAMTE ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital Til den yngre

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Prana Yoga Shala s yogalæreruddannelse

Prana Yoga Shala s yogalæreruddannelse introduktion I efteråret 2014 har vi hos prana yoga shala komprimeret vores populære 200-timers Yoga Alliance-godkendte uddannelse, så du på 4 ½ måned kan blive certificeret yogalærer. Vi tilbyder en grundig,

Læs mere

Århus Friskoles Fredagsbrev d. 11. okt. 2013 God efterårsferie!

Århus Friskoles Fredagsbrev d. 11. okt. 2013 God efterårsferie! God efterårsferie! 1 6. klasse har lynhurtigt lært sig The Cupsong ærgerligt Fredagsbrevet er lydløst(!), nymalede borde/bænke, friske piger fra 3. klasse, Ludvig fra 6. klasse øver sig i en stille stund

Læs mere

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION Report Udfyldes på dansk eller engelsk Denne forside findes også i elektronisk form på vores webside. Vi foretrækker at modtage en digital version, såfremt beretningen

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 Redaktionen: Berit Olsson Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d. 15. i måneden Adresse: Plejecenter Toftehaven

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Kolding Anæstesiologisk afdeling

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

Ny undersøgelse: Studerende utilfredse med alt!!!

Ny undersøgelse: Studerende utilfredse med alt!!! 46 årg. 2013/2014 ISSN 1904-3163 Nr. 12 23. Sept. 42. Aarg. 2009/2010 Årg. 46 Nr. 4-18. sept. Ny undersøgelse: Studerende utilfredse med alt!!! Læs også: 9. semesters OSCE problematik Ugens krydsord Oliver

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER

EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER Zell am See. 14. marts 2015 Hotel Alpenblick KURSUSLEDELSE Sven Søren Larsen Flemming Burcharth Claus Perrild FORORD Efteruddannelseskursus for praktiserende

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

46 årg. 2013/2014 ISSN 1904-3163. MedicinerOrganistationernes Kommunikationsorgan - Årgang 46 - Nummer 19-26. februar 2014

46 årg. 2013/2014 ISSN 1904-3163. MedicinerOrganistationernes Kommunikationsorgan - Årgang 46 - Nummer 19-26. februar 2014 46 årg. 2013/2014 ISSN 1904-3163 MedicinerOrganistationernes Kommunikationsorgan - Årgang 46 - Nummer 19-26. februar 2014 Læs anmeldelsen af Medicinerrevyen 2014 2 MOK Regler for indlæg findes på mok.dk

Læs mere

på vinger AALBORG Nyuddannet Af Nana Lykke

på vinger AALBORG Nyuddannet Af Nana Lykke Nyuddannet Af Nana Lykke AALBORG på vinger Det allerførste hold cand.psych. er er nu udklækket fra Aalborg Universitet. Men tro ikke at disse førstefødte skal lære at gå de flyver allerede FOTOS: MICHAEL

Læs mere

Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012

Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012 Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012 Året 2012 begyndte med en undervisnings eftermiddag for lærere og pædagoger, hvor Atheas medarbejder underviste i benyttelse af vore nye interaktive

Læs mere

Prana Yoga Shala s yogalæreruddannelse

Prana Yoga Shala s yogalæreruddannelse introduktion forår 2016 introduktion Fra slutningen af februar 2016 tilbyder vi hos prana yoga shala for sjette gang vores populære 200-timers Yoga Alliance-godkendte uddannelse, hvor du på cirka et halvt

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3 Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3 Regionshospitalet Randers Medicinsk Afdeling Tlf.: 78 42 28 70 2 Velkommen til Medicinsk sengeafsnit 3 I denne pjece er der praktiske oplysninger, som kan have betydning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten Indholdsfortegnelse side 2: side 4: side 5: side 6: side 8: side 9: side 9: side 10: side 11: side 12: Skolelederen har ordet Kalenderen SMS-service på Intraen Huskeliste Forældremøderne Idrætsdagene på

Læs mere