Curriculum vitae Resume Kompetencer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Curriculum vitae Resume Kompetencer"

Transkript

1 Curriculum vitae Navn Født 19. marts 1957 Bopæl Søndre Fasanvej 93, 3 tv 2500 Valby Tlf / Civilstand gift Børn datter 16 år Resume Jeg har stor erfaring med ledelse og rådgivning baseret på IT med målet at skabe forretningsudvikling og resultatforbedringer på strategisk niveau. Min erfaring er opbygget gennem løsning af opgaver i offentlige og private virksomheder med forskellig markedsorientering og organisationsformer og indeholder tillige erfaring i samarbejde på nordisk og europæisk plan. Mine kernekompetencer er personaleledelse af IT-specialister, projektledelse og porteføljestyring af strategiske forretningsprojekter baseret på IT, leverandørstyring, kommunikation og samarbejde på tværs af faggrænser og kulturer. Jeg har arbejdet med forandringsledelse i forretningsorganisationen og IT-afdelingen samt komplekse udviklingsprojekter med mange interessenter med formålet at understøtte forretningens udvikling effektivt i strategisk perspektiv. Jeg har igennem professionelt og dynamisk samarbejde mellem forretning og IT stået i spidsen for projekter, der har givet væsentlige forretningsresultater indenfor bl.a. salg, produktion, logistik og administration. Som person er jeg udadvendt, ambitiøs og resultatorienteret og trives bedst i spændingsfeltet mellem forretning, udvikling og ledelse. Kompetencer Ledelse og strategi I mit lederskab arbejder jeg visionært og strategisk på at fastlægge retning, skabe tilslutning, motivation og inspiration. Min ledelsesstil er åben og involverende, og jeg vægter at skabe et gensidigt engagement og commitment, så der opstår en dynamisk og uhøjtidelig atmosfære, så ansatte fra forskellige faggrupper trives og samarbejder om at skabe fælles resultater. I strategiprocessen hæver jeg mig op i helikopteren, skaber overblik og sætter fingeren på de ømme punkter. Sætter retning og mål og holder fokus på strategien på taktisk og operationelt niveau. Projektledelse I projektlederrollen arbejder jeg professionelt og metodisk efter projektmodeller for at opnå resultat til tid, kvalitet og pris. I projekterne etableres projektorganisationen med forretningens interessenter, der deltager aktivt i projektarbejdet og involveres tæt for at sikre implementering af processer og systemer. Behovsafdækning, projektbeskrivelse med business case og interessentanalyse er sammen med projektplan, risiko- og økonomistyring faste ingredienser i alle projekter.

2 Side 2 af 7 Forretningsudvikling Brænder for at gøre tingene bedre gennem mennesker og ny teknologi for at skabe muligheder for resultatforbedring og udvikling af forretningsområder. Med analytisk tilgang formuleres forretningsmæssige problemstillinger, vurderes og fremlægges til beslutning. Teori omsættes til praksis uden akademiske omsvøb. Kommunikation Jeg er præcis og struktureret i skrift og tale - sætter mig i modtagerens sted og rammer præcist og tydeligt. Kan tilegne mig vanskeligt stof og oversætte det til klart sprog, bygge bro mellem kulturer og faggrænser f.eks. gennem oversættelse af forretning til IT og vice versa. Leverandørstyring/Sourcing I bemanding af opgaver og projekter foretager jeg en vurdering af kompetencebehov og opgaveomfang. Eksterne ressourcer udvælges med udgangspunkt i strategi og objektive kriterier. Udviklings- og driftspartnere styres tæt i professionelt samarbejde. Erhvervsforløb 2012 HK/Danmark HK er et af Danmarks største fagforbund med tilknyttet A-kasse med næsten medlemmer indenfor sektorerne stat, kommunal, privat og handel. IT-chef HK i kritisk fase med stort medlemsfrafald på grund af tab til konkurrerende fagforeninger, a-kasser og demografi (aldersfrafald). Organisatorisk placering i chefgruppen i Administrationsdivisionen. Udfordringer i stillingen Ændring af IT-fokus fra basal drift og vedligehold til udvikling af HK med IT som organisatorisk løftestang. Overordnet ansvar for IT-anvendelse i fagforening og A-kasse. Chef for IT-afdeling med ledelsesansvar for 20 personer placeret i forbundshuset i København - samarbejde med IT-ansvarlige decentralt placeret i 7 afdelinger og 4 sektorer. Outsourcet drift af servicedesk, infrastruktur, fagforenings- og A-kassesystem og telefonsystemer, leverandørstyring og gennemførsel af udbudsforretninger Udvikling og implementering af ny IT-strategi. Udvikling og implementering af større IT-projekter. Drift og vedligehold af egenudviklede systemer, web og apps til smartphones. Kommunikation om IT til brugere og medlemmer. Budgetansvar 140 mill. kr. Første strategioplæg udarbejdet med kobling til HK s strategi Hovedpunkterne var: - Udvikling af IT fra basal drift til løftestand for udvikling af HK - Digitalisering, mobilitet og fleksibilitet - System- og datakonsolidering - Effektive processer og nærhed til medlemmerne - Governance: Opbygning af intern samarbejdsmodel - Projektmanagement: Opbygning af HK-model

3 Side 3 af 7 Forhandling med potentiel hovedleverandør af rammekontrakt med delleverancer til sikring af enkle og fleksible indkøb af konsulentydelser og standardsystemer på markedsvilkår. Start af større IT-projekt til understøttelse af HK s strategiske offensiv for hvervning og fastholdelse af medlemmer med Microsoft CRM som omdrejningspunkt. Intensiv foranalyse i samarbejde med leverandør, projekt planlagt til gennemførsel. Deltagelse i udvælgelse af ERP/økonomisystem i samarbejde med økonomiafdelingen. Gennemførsel af koncernaudit med Microsoft vedr. licenser. Forberedelser af revision af outsourcing driftsaftale Aller Media A/S (tidl. Aller Press A/S) Aller Media A/S er en dansk koncern med selskaber i Norden, der udgiver ugeblade, magasiner og digitale produkter til konsumentmarkedet. Diverse stillinger i Aller Media: Projektchef/Projektleder for nordiske IT-projekter Fra 2009 er Aller inde i en konsoliderings- og tilpasningsfase grundet vigende salg på alle produkter efter finanskrisen. Desuden fokus på resultatforbedring gennem nordisk IT-samarbejde Annoncesalg falder kraftigt og ønskes styrket gennem etablering af større IT-system. Grundet opgavens strategiske betydning overføres jeg af ny IT-direktør til at løfte opgaven sammen med forretningsorganisationen. Etablering af nyt integreret annoncesystem til salg, booking og administration af annoncer på tværs af digital og print på meget kort tid. Overordnet mål: Resultatforbedring. Nøgleord: Flermedialitet, automatisering, ebusiness, gennemsigtighed og nordisk samarbejde. Projektorganisation med deltagere fra annonceafdelingen, økonomi, intern IT og eksterne konsulenter. I projektet deltog hovedleverandør dagligt med konsulenter. Desuden deltagelse af 7 delleverandører i parallelle forløb. Annoncesystemet etableret i Danmark til projektsum på 20 mill. 1.hovedfase udviklet og implementeret på 9 måneder i Danmark i et stramt styret projekt. Herefter fasevis implementering af resterende forretningsfunktionalitet. Annoncesalg i Danmark forbedret allerede efter 6 måneders drift af fase 1. Planlægning af implementering i øvrige nordiske Aller selskaber Annoncesystemet udrullet til Aller Norge IT-systemchef med porteføljeansvar Fra var Aller inde i en moderniseringsfase, hvor der blev satset offensivt på erobring af markedsandele og etablering af digitale medier og gratis magasiner. IT-funktionen med 3 afdelinger blev etableret i 2002 med reference til ny adm. direktør for at sikre fælles IT-strategi og procesunderstøtte af forretningen. Organisatorisk placering i IT-chefgruppen bestående af IT-direktør og 3 afdelingschefer. Udfordringer i stillingen Udvikling af traditionel og hierarkisk edb-afdeling til en dynamisk og projektorienteret enhed med forretning og kunder i centrum.

4 Side 4 af 7 Chef for IT-systemafdeling med ledelsesansvar for 5 personer, leverandøraftaler og brug af eksterne konsulenter til ansvarsområdet. for udvikling og applikation management af virksomhedens administrative ITsystemer for annoncer, abonnement, leveringsstyring af løssalg (logistik), løn, økonomi, redaktionel produktion af TV-blade til 7 ugeblade og drift. IT-systemerne primært egenudviklede - delvist erstattet af standardsystemer. Håndtering af strategier, metoder og projektstyringsmodeller til match af forretningens behov og processer. for en løbende projektportefølje til en samlet sum på ca. 20 mill. kr. Omstilling af systemafdelingen til et forretningsorienteret godt hold. Forretningsresultater gennem flere større projekter med forretnings- og IT indhold. Udarbejdelse af strategi for afdelingens forretningsområder og valg af nye IT-platforme. Deltagelse i etablering af Allers projektstyringsmodel. Væsentlige bidrag til IT-strategi, forretningsstrategiprojekt i Aller, Futurelab. Driftsmæssig stabilisering af sårbare forretningskritiske systemer. Større gennemførte udviklingsopgaver i systemafdelingen under min ledelse Udarbejdelse af kravspecifikation og udbudsmateriale til nyt annoncesystem i samarbejde med forretningsorganisationen. Udbudsmateriale udsendt til udvalgte mulige leverandører. Standardiseret kontraktgrundlag anvendt (K01). Udvikling og implementering af redaktionelt produktionssystem til produktion af Aller s TV-blade. I udviklingsarbejdet deltog TV-redaktion, IT og eksterne leverandører. Resultat: Moderne fremtidssikret IT-system med mulighed for flermedial levering af TV-stof og eksternt salg af TV-data på flere sprog. Implementering af det nye redaktionssystem til 17 mill. kr. har muliggjort udvikling af TVredaktionen til en indtægtsgivende forretningsenhed med et årligt plus på 10 mill. kr. Udvælgelse, anskaffelse, tilpasning og implementering af nyt logistiksystem til forbedring af salgsleverancer til 5500 løssalgsforhandlere samt reduktion af retur, pris 8 mill.kr. Opgaven løst i samarbejde mellem bladsalg, IT og eksterne leverandører. Resultat: Forbedring af salg og reduktion af årlig retur med 10 % (af 56 mill). Pay-back på 1,5 år. Etablering af Business Intelligence system. Overordnet mål: Datamanagementsystem på tværs af forretningsområderne, som løbende blev involveret i projektet. Resultat: Væsentlige økonomiske forbedringer i flere forretningsenheder grundet gennemsigtighed og adgang til data. Systemet udvidet til koncernniveau. for implementering og drift af diverse administrative standardsystemer indenfor økonomi, HR og CRM, og kalendersystem samt e-business webapplikationer til selvbetjening. Indførelse af dokumentationssystem til intern brug i IT: drifts og systemdokumentation, politikker, beredskabsplaner m.v Projektkonsulent DIT (Tidl. Dansk IT) DIT interesseorganisation for IT-professionelle Opgaver vedr. foreningens IT-strategi, samt produktudvikling og etablering af IT-faglige netværk for foreningens medlemmer.

5 Side 5 af Tieto A/S (tidl. TietoEnator Consulting A/S) Tieto - dansk afdeling af nordisk konsulentvirksomhed der leverer IT-konsulentydelser til offentlige og private virksomheder. Virksomheden organiseret i matrixorganisation. Projektchef/Seniorkonsulent Kommerciel projektledelse af store projekter til eksterne kunder i offentlige og private virksomheder, salg og IT-rådgivning i mediebranchen og den offentlige sektor, herunder leverandør-jura i forhold til tilbudsgivning i EU regi. Etablerede det danske EU-formandsskabs hjemmeside for Udenrigsministeriet. Projektchef for projektgruppen med 10 IT-konsulenter og personer fra 4 underleverandører. Gennemførte programmet som totalleverance med K33 som kontraktgrundlag. Hjemmesiden primært anvendt af journalister til indhentning af resultater og information. Anvendelse af nyeste teknologi til nyhedsadvisering: SMS og samt webcasting fra pressekonferencer. Uddannelse af 100 personer i Udenrigsministeriet. Drift outsourcet til en af underleverandørerne. Kravspecifikation og udvikling af KVIS til Undervisningsministeriet (Kvalitet i Specialundervisningen). Portalen var bl.a. mødested for erfaringsudveksling vedr. specialundervisning i folkeskolen Grontmij Carl Bro (Tidl. Carl Bro, IT & Telekommunikation) International rådgivningsvirksomhed med base i Danmark. Leverer ekspertise i IT, byggeri, anlæg og miljø. IT- divisionen leverede IT-konsulentydelser til offentlige og private virksomheder. Organiseret som matrixorganisation. Afdelingsleder Chef for 12 IT-konsulenter, der leverede ydelser indenfor administrative IT-systemer i form af skræddersyede projektleverancer til eksterne kunder i offentlige og private virksomheder. Desuden salg og markedsføring af afdelingens kompetencer. for outsourcet drift og vedligehold systemer til enkelte offentlige kunder f.eks. AMU-systemet for Arbejdsmarkedsstyrelsen. Medlem af chefgruppen i IT-divisionen. Rådgivningsopgaver, projektledelse, videnopsamling og videndeling, elektronisk dokumenthåndtering og infrastrukturopgaver for bl.a. HNG, DR-nyheder, Berlingske Online og Undervisningsministeriet JP/Politikens Hus (tidl. Dagbladet Politikens Hus A/S) Et af Danmarks største mediehuse, udgiver af Politiken, Ekstrabladet, lokalaviser og håndbøger. Sektionsleder og projektleder i IT-afdelingen Nyudvikling, implementering, drift og vedligeholdelse af koncernens administrative systemer i løn, økonomi, datterselskaber og forlag. Ledelse af 3 medarbejdere og medlem af ledergruppen Danske Bank IT (tidl. Handelsbankens edb-afdeling) Systemkonstruktør Projektdeltager i udviklingsprojekter i projektplanlægning og markedsinformation.

6 Side 6 af Køge gymnasium Adjunkt Underviser i historie, samfundsfag og idræt Bijob Politikens Forlag A/S Datterselskab i Dagbladet Politiken A/S med ekspertise i udgivelse af håndbøger. Markedsmæssig udfordring: CDR (forløber for DVD) som nyt medium i forhold til håndbøger. Projektleder/Multimediekonsulent, freelance Etablering af ordbogsdatabase til modernisering af Nudansk Ordbog. Databasen gjorde det muligt at udvikle og udgive nye ordbogsprodukter. Undersøgelse af muligheder for udgivelser af et repræsentativt udvalg af forlagets produkter på CDR gennem pilotprojekter rettighedsproblematik, markedsbehov. Samarbejde og erfaringsudveksling med flere forlag i Norden, England og Tyskland. Tillidshverv Formand for Gårdlavet Clemens Have, 2500 Valby (2005- ) Formand for A/B Søndre Fasanvej 93/Brøndkærvej Valby ( ) Eksempler på projektresultater i min formandstid 2008 Totalrenovering og modernisering af alle opgange 2005 Totalrenovering af facader med nye vinduer, altaner og tag 2004 Deltagelse i etablering af fælles gårdmiljø på ca m2 Uddannelse Merkonom i markedsføring, projektstyring, organisation og strategi 1985 'IBM 6 måneders uddannelse i edb for akademikere 1984 Pædagogikum ved Køge Amtsgymnasium (undervisningsuddannelse) Cand.mag. i historie og idræt fra Københavns Universitet Kurser 2009 Certificering i projektledelse. Prince2 inspireret Aller model udviklet i samarbejde med Faktor Ledelse af kreative processer hos Jesper Klit og partners A/S 2007 Lederudviklingsforløb i IT-funktionen Aller Press A/S 2002 Kommerciel projektstyring, advokaterne Hjort & Rinhart 1998 Grundlæggende salg, Frank Johansen 1993 Spil og samspil i organisationen, Dansk Teknologisk Institut/DA ugers-leder kursus Dansk Arbejdsgiverforening 1988 Funktionslederkurser arr. af Danske Dagblades Forening/Dansk Management Forum IT Stor viden og erfaring indenfor udviklingssprog- og metoder, databaser, arkitektur, standardsystemer, standardplatforme, drift.

7 Side 7 af 7 Sprogfærdigheder Sprog Tale Læse Skrift Dansk modersmål modersmål modersmål Engelsk udmærket udmærket udmærket Nordisk god god mindre god Tysk god udmærket god Personlige egenskaber Udadvendt Samarbejdende Åben Nytænkende Modig Værdier og holdninger Ambition Helhed Nærvær Respekt Livet skal være sjovt Fritid Bruges blandt andet med familien i fritidshuset i Rørvig. Jeg holder mig i form ved løb, styrketræning og yoga - desuden danser min mand og jeg argentinsk tango. Jeg finder ro og udfolder kreativitet i syarbejde og læser al slags litteratur. Jeg har en stor samfundsfaglig interesse og følger dagligt nyhedsmedierne.

WORKZ 2015 INTRODUKTION TIL VORES YDELSER OG PRODUKTER

WORKZ 2015 INTRODUKTION TIL VORES YDELSER OG PRODUKTER WORKZ 2015 INTRODUKTION TIL VORES YDELSER OG PRODUKTER 2 1 INDHOLD Om Workz side 4 Strategi og Innovation side 6 Udrulning og forandringskommunikation side 8 Ledelsesudvikling og træning side 10 Kulturforandring

Læs mere

Peak Consulting Group - førende i Best Practice

Peak Consulting Group - førende i Best Practice Peak Consulting Group - førende i Best Practice Kompetenceudvikling Fra strategi til værdi Om Peak Consulting Group... og endnu mere vigtigt, hvad vi kan gøre for dig og din virksomhed Peak Consulting

Læs mere

trecon Curriculum vitae Holger Morell +45 3031 4730 hmo@trecon.dk Erhvervserfaring Stifter og partner trecon ApS nov. 2006 nu

trecon Curriculum vitae Holger Morell +45 3031 4730 hmo@trecon.dk Erhvervserfaring Stifter og partner trecon ApS nov. 2006 nu Curriculum vitae Holger Morell +45 3031 4730 hmo@trecon.dk Erhvervserfaring nov. 2006 nu Stifter og partner 2013: Udbyder af serviceydelser til det finansielle marked Udarbejdelse af it-governanceaftale

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT Dokumenttype Foranalyse Dato 2. februar 2015 Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune, Odsherred Kommune, Ringsted

Læs mere

PERSONLIGE EGENSKABER

PERSONLIGE EGENSKABER CURRICULUM VITAE Navn: Kim Wehrs Fødselsår: 1962 Nationalitet: Civilstand: Dansk Gift, 3 børn Relevant erhvervserfaring siden: 1986 Sprog: Fritid: Engelsk (flydende) Tysk på turistniveau Natur og sport

Læs mere

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko?

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko? Deloitte IT Solutions Marts 2013 Nyt it-system Succes eller fiasko? Indholdsfortegnelse 3 4 8 14 19 20 24 26 27 29 30 34 1. Forord 2. Generelt om it-projekter 3. Business case 4. Fremgangsmåde for valg

Læs mere

KVIKGUIDE GODE FIF TIL DIN ANSØGNING LIVET ER LETTERE, NÅR DU ER FRI ER DU PÅ JAGT EFTER NYT JOB?

KVIKGUIDE GODE FIF TIL DIN ANSØGNING LIVET ER LETTERE, NÅR DU ER FRI ER DU PÅ JAGT EFTER NYT JOB? KVIKGUIDE GODE FIF TIL DIN ANSØGNING LIVET ER LETTERE, NÅR DU ER FRI ER DU PÅ JAGT EFTER NYT JOB? HJÆLP TIL DIN JOBSØGNING Med denne kvikguide er du allerede godt på vej i jagten på dit nye job. Du får

Læs mere

EG er en af Skandinaviens førende it-servicevirksomheder

EG er en af Skandinaviens førende it-servicevirksomheder EG er en af Skandinaviens førende it-servicevirksomheder EG er en af Skandinaviens førende it-servicevirksomheder. Vi har specialiseret os i at levere it-løsninger, der skaber forretningsmæssig værdi for

Læs mere

Outsourcing op på strategisk niveau

Outsourcing op på strategisk niveau Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce outsourcing Maj 2008 Outsourcing op på strategisk niveau Fra tidligere at dreje sig om produktion i tredjeverdens lande, er outsourcing

Læs mere

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores It Revision & Rådgivning Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores kunder med. 2 Revision og rådgivning

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Søren Secher Olesen. Birgitsvej 21 2880 Bagsværd Privat 44 44 68 20 Mobil 21 28 84 41 Email sso@secher-management.dk Web www.secher-management.

Søren Secher Olesen. Birgitsvej 21 2880 Bagsværd Privat 44 44 68 20 Mobil 21 28 84 41 Email sso@secher-management.dk Web www.secher-management. Resumé r Arbejdsområder Forretningsområder Sprog Søren Secher Olesen Birgitsvej 21 2880 Bagsværd Privat 44 44 68 20 Mobil 21 28 84 41 Email sso@secher-management.dk Web www.secher-management.dk Faglige

Læs mere

1 Udenrigsministeriets it-strategi 2013-16... 2. 2. Målsætninger for strategiperioden... 6. 2.1. Digitalisering, mobilitet og ip-telefoni...

1 Udenrigsministeriets it-strategi 2013-16... 2. 2. Målsætninger for strategiperioden... 6. 2.1. Digitalisering, mobilitet og ip-telefoni... IT STRATEGI 2013-2016 Indhold 1 Udenrigsministeriets it-strategi 2013-16... 2 2. Målsætninger for strategiperioden... 6 2.1. Digitalisering, mobilitet og ip-telefoni... 6 2.2. Digital Diplomacy, kommunikation

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

EG A/S Årsrapport 2011

EG A/S Årsrapport 2011 EG A/S Årsrapport 2011 EG www.eg.dk EG A/S Årsrapport 2011 3 Ledelsesberetning 2 EG A/S Årsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 4 EG koncernens hovedtal 6 Året der gik 8 Årets resultat 10

Læs mere

WHITE PAPER. Introduktion til ERPprojekter

WHITE PAPER. Introduktion til ERPprojekter WHITE PAPER Introduktion til ERPprojekter Hvad er ERP? ERP GJORT ENKELT ERP-projekter ser komplicerede ud, fordi de griber ind i mange forretningsprocesser, påvirker store dele af organisationen og består

Læs mere

Udvalgte projekterfaringer

Udvalgte projekterfaringer Navn: Fødselsår: 1972 Adresse: Nymarks Allé 302, 8320 Mårslet Mobil: +45 3069 8626 Business Intelligence og rapporteringsløsning Periode: 2014/06-2015/01 Proces AS3 Companies, Danmark Projektleder på etablering

Læs mere

JOBBET ER DIT! www.ca.dk Tlf. 3314 9045

JOBBET ER DIT! www.ca.dk Tlf. 3314 9045 JOBBET ER DIT! www.ca.dk Tlf. 3314 9045 måske skulle vi skifte navn til ca k-kasse? CA er en a-kasse. Ingen tvivl om det. Og hvis du bliver arbejds løs, hjælper vi dig mindst lige så godt som alle andre

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere

W. CHAN KIM. Mød guruen bag den revolutionerende Blue Ocean Strategy

W. CHAN KIM. Mød guruen bag den revolutionerende Blue Ocean Strategy K U N D E M A G A S I N F R A M I C R O S O F T D A N M A R K 0 1-2 0 0 7 W. CHAN KIM Mød guruen bag den revolutionerende Blue Ocean Strategy ONLINE-HANDEL Banebrydende internetbutik er født til stordrift

Læs mere

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Stillings og personprofil Direktør Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Opdragsgiver Danske Fysioterapeuter Adresse Danske Fysioterapeuter Nørre Voldgade 90 1358 København K Tlf.: 3341 4620 www.fysio.dk

Læs mere

Nyt CVU for Fyn, Vejle og Jelling. Oplæg til it-strategi og -handlingsplan

Nyt CVU for Fyn, Vejle og Jelling. Oplæg til it-strategi og -handlingsplan Nyt CVU for Fyn, Vejle og Jelling Oplæg til it-strategi og -handlingsplan September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Resumé og anbefalinger 1 2. Indledning 3 2.1 Baggrunden for it-strategiarbejdet 3 2.2 CVU

Læs mere

Koncern it-strategi 2010-2012 2010

Koncern it-strategi 2010-2012 2010 Koncern it-strategi 2010-2012 Maj 2010 Koncern it-strategi 2010-2012 2010 Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K Udarbejdet af en gruppe bestående af: Hakon Iversen,

Læs mere

EG A/S. Årsrapport 2013. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11

EG A/S. Årsrapport 2013. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11 EG A/S Årsrapport 2013 EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 EG-koncernens hovedtal 5 Året, der gik 7 Årets resultat 9 Om EG Forretningsområder 17 Logistik & Produktion 18

Læs mere

It-Strategi 2013-2015

It-Strategi 2013-2015 It-Strategi 2013-2015 for Kirkenettet Januar 2013 Dokument nr. 5606-13 Forord Folkekirkens It er folkekirkens og ministeriets fælles it-enhed og har ansvaret for drift, vedligeholdelse og videreudvikling

Læs mere

Ole D. Nielsen. Ansættelser (uddybes efterfølgende) :

Ole D. Nielsen. Ansættelser (uddybes efterfølgende) : CV Ole D. Nielsen Ansættelser (uddybes efterfølgende) : 2007-2010 Underdirektør, med ansvar for IT. Bladkompagniet as. 2004-2007 IT-Chef. Bladkompagniet as. 2001-2004 Afdelingsleder for IT-infrastrukturgruppen.

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse Revideret 1. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Uddannelsens formål 1 3. Uddannelses varighed 1 4. Uddannelsens titel 2 5. Adgangskrav 2

Læs mere

CV - Egon Blinkenberg Jessen Skab mening - Sæt retning - Involver - Følg op

CV - Egon Blinkenberg Jessen Skab mening - Sæt retning - Involver - Følg op Indhold Resume Ansættelser Uddannelse Ledelse Erfaring Teknik Resultater Privat Referencer CV et her på siden indeholder på nogle punkter en uddybning af mit CV. Yderligere oplysninger gives gerne, send

Læs mere