Generelle Vilkår og Betingelser for online salg for TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Holland ( TomTom )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelle Vilkår og Betingelser for online salg for TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Holland ( TomTom )"

Transkript

1 Generelle Vilkår og Betingelser for online salg for TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Holland ( TomTom ) 1) Omfang Disse Vilkår og Betingelser gælder alle ordrer, som er sendt eller som vil blive sendt af Dem for enhver vare, tjeneste eller abonnement, som tilbydes til dig på eller via TomTom webstedet, TomTom HOME, en TOMTOM-enhed eller anden TOMTOM-applikation (i disse Vilkår og Betingelser kaldt Produkter ), herunder (i) hardwareenheder, medfølgende artikler og tilbehør inklusive enheder, artikler eller tilbehør, som indeholder forudinstallerede programmer ( Udstyr ) og (ii) tjenester ydet af TomTom fra tid til anden ( Tjenester ), som kan omfatte (separate eller sammenpakkede) internetbaserede tjenester eller lokationsbaserede tjenester, realtids informationstjenester, såsom trafikinformation og vejrudsigter eller levering af øvrige data, oplysninger, (tredjemands) fuktionalitet eller indhold, hvad enten det tilbydes dig på abonnementsbasis ( Abonnement ) eller på forudbetalt basis og leveret i én eller flere dele. 2) Ordrer a) Enhver afgivet ordre forudsætter accept fra TomTom. Først efter accept fra TomTom gennem en ordrebekræftelse er aftalen gennemført. b) TomTom forbeholder sig ret til at afvise enhver ordre i sin helhed eller en del heraf eller at pålægge den et maksimalt ordreantal. c) Alle ordrer på Udstyr er underlagt lagertilgængelighed. 3) Pris og betaling a) Priser, som er angivet på webstedet, er inklusive moms. Forsendelses- og håndteringsgebyrer (hvis relevant) er gældende i tillæg til den pris, som er angivet på webstedet. De er ansvarlig for enhver lokal salgsafgift, andre skatter og offentlige afgifter, som måtte være relevante, i forbindelse med ordren. Priser kan ændres til enhver tid, men vil ikke have virkning på ordrer på Udstyr, (forinstallerede) programmer ( Programmer ) eller Tjenester, som er foretaget før datoen for prisændringen (i henhold til 7c). b) Der skal betales for alle ordrer gennem den betalingstjeneste, som stilles til rådighed af TomTom ( Betalingstjeneste ). For at kunne afgive ordrer og bruge Betalingstjenesten, skal De angive oplysninger om Deres foretrukne betalingsmetode, fakturerings- og forsendelsesadresse (hvis relevant) og/eller alle andre oplysninger, som måtte være nødvendige for at gennemføre ordren. c) Hvis opkrævning gennem Betalingstjenesten af nogen grund skulle mislykkes, vil TomTom fakturere Dem via post for det skyldige beløb, som skal betales via check, giroindbetaling eller kreditkort inden for 15 dage fra faktureringsdatoen. 4) Levering og risiko for tab a) TomTom vil bestræbe sig på at levere eller aktivere Produktet inden for 30 dage efter ordreaccept. Hvis der bestilles flere Produkter, forbeholder TomTom sig ret til at levere eller aktivere hvert enkelt Produkt separat. b) Produkter vil blive leveret enten til Deres leveringsadresse eller i Deres varetægt, eller de vil blive leveret elektronisk. Risikoen for tab af eller skade på Produkterne overgår til Dem i det øjeblik, Produkterne er blevet leveret til Dem. c) Hvis De nægter eller undlader at modtage leveringen af Produkterne, forbeholder TomTom sig ret til at opkræve rimelige omkostninger fra Dem for opbevaring af Produkterne, indtil levering kan finde sted. d) Hvis levering til Dem skulle mislykkes på grund af forhold uden for TomToms kontrol, forbeholder TomTom sig ret til at annullere aftalen og refundere eventuelt indbetalte beløb.

2 e) Hvis TomTom leverer et Produkt til Dem eller aktiverer et Produkt på Deres enhed på grund af en fejl, skal De omgående oplyse TomTom om denne fejl via på og De skal, på TomToms anmodning, øjeblikkeligt foranstalte returnering af Produktet (for hvilket TomTom vil dække omkostningerne), afinstallere eller destruere Produktet. f) Accept af et ikke-bestilt Produkt frigør Dem ikke for accept af og betaling for det Produkt, De oprindeligt bestilte, med mindre andet aftales med TomTom. 5) Annulleringspolitik Udstyr a) TomTom tillader Dem at annullere en købsaftale for Udstyr af enhver årsag, forudsat at det ikke har været brugt, på ethvert tidspunkt i løbet af 14 arbejdsdage efter leveringsdato til Deres leveringsadresse, og vil refundere den faktisk betalte købspris. Hvis De vælger at annullere købsaftalen for Udstyr, skal De kontakte TomTom i løbet af 14 arbejdsdage efter levering pr. via med henblik på at modtage et nummer for Returmaterialeautorisation og returnere Udstyret i dets oprindelige emballage, frit for enhver interesse og ethvert pant eller andet krav, til den adresse, som TomTom angiver. TomTom kan opkræve enhver direkte relateret forsendelses- eller portoomkostning fra Dem. b) De er indforstået med, at levering af Tjenester fra TomTom vil begynde umiddelbart efter TomToms accept af Deres ordre. De vil ikke kunne annullere sådanne Tjenester, efter at leveringen af Tjenester påbegyndes, hvilket inkluderer, men ikke er begrænset til, at du henter, installerer eller aktiverer Tjeneste. 6) Licens, copyright og fortrolighed a) De er tildelt en licens til at bruge Programmerne og/eller de data, den information, (tredjemands) funktionalitet eller andet indhold ( Indhold ), som erhverves som en del af Udstyret eller gennem Tjenesterne til personlig brug, udelukkende ud fra de vilkår, som er angivet i dette afsnit 6 ( Licens ). De kan til enhver tid kun installere Programmerne og bruge Indholdet på en enkelt computer eller enhed og kun i kombination med et enkelt navigationssystem. De må ikke overdrage Programmerne eller Indholdet til andre, hverken direkte eller indirekte, til deres eller enhver andens brug. Licensen er ikke-eksklusiv og kan ikke overføres, hvilket betyder, at TomTom har ret til at give Programmerne og Indholdet i licens til andre kunder, og at Deres ret til at benytte Programmerne og Indholdet ikke kan overføres til nogen andre. Denne Licens omfatter ikke ret til at modtage fremtidige opgraderinger, opdateringer eller udvidelser til Programmerne eller Indholdet, med mindre TomTom udtrykkeligt har angivet, at ret til modtagelse af sådanne opdateringer, opgraderinger eller udvidelser er en integreret del af Produktet. Hvis opgraderinger, opdateringer eller udvidelser til Programmerne eller Indholdet modtages, vil brugen af sådanne opgraderinger, opdateringer eller udvidelser være omfattet af nærværende Vilkår og Betingelser eller eventuelle andre Vilkår og Betingelser, som De er blevet bedt om at acceptere, inden TomTom leverer den aktuelle opgradering, opdatering eller udvidelse til Dem. b) TomTom forbeholder sig ret til, med eller uden varsel, at ophøre enhver opdaterings-, opgraderings- eller udvidelsestjeneste, som ydes til Dem gennem brug af Programmerne eller Indholdet, med mindre tilrådighedsstillelse af sådanne opdateringer, opgraderinger eller udvidelser udgør en integreret del af Produktet som angivet af TomTom på salgstidspunktet. c) TomTom kan, uden indvirkning på andre rettigheder, øjeblikkeligt lade Licensen ophøre uden krav om meddelelse om ophøret, hvis De undlader at overholde en væsentlig bestemmelse i nærværende Vilkår og Betingelser, hvilket skal forstås som omfattende afsnit 6 og 9. I et sådant tilfælde skal De destruere alle kopier af Programmerne og alle dets bestanddele såvel som ethvert Indhold. d) Copyright og andre immaterielle, industrielle og/eller tingslige rettigheder til Programmerne, Indholdet og til alle kopier af det er TomToms og/eller dets leverandørers ejendom. TomTom giver Dem udelukkende tilladelse til at bruge Programmerne og Indholdet i overensstemmelse med disse Vilkår og Betingelser. Alle rettigheder, som ikke udtrykkeligt er givet i nærværende Vilkår og Betingelser, forbeholdes TomTom. De kan enten (a)

3 fremstille en kopi af Programmerne udelukkende til sikkerhedskopierings- eller arkiveringsformål, eller (b) overføre Programmerne til et medie under forudsætning af, at originalen udelukkende opbevares til sikkerhedskopierings- eller arkiveringsformål. Produktmanual(er) eller skriftligt materiale må ikke kopieres, undtagen til Deres eget brug. De må ikke kopiere, downloade, overføre eller på anden vis reproducere Indhold, undtagen til fremstilling af en kopi udelukkende til sikkerhedskopierings- eller arkiveringsformål. De opnår ikke ejendomsret til Programmerne eller Indholdet. e) De anerkender og er indforstået med, at udviklingen af Produkterne har været forbundet med et betydeligt forbrug af tid og omkostninger for TomTom, og at de er fortrolige og en forretningshemmelighed for TomTom og/eller andre tredjeparter. De forpligter Dem til at bevare fuld fortrolighed omkring produkterne, og De vil undlade at fremstille Produktet for eller give adgang til det for tredjepart. 7) Abonnementer a) Der skrives abonnement for en ikke fastlagt tidsperiode, med mindre TomTom og De selv har aftalt en fast tidsperiode. b) Hvis deres abonnement løber i en ikke fastlagt tidsperiode, kan enten De eller TomTom opsige abonnementet med en opsigelsesperiode på 30 dage (Deres opsigelse skal indsendes via til: Opsigelsesperioden løber fra første opkrævningsdag efter Deres opsigelse blev modtaget af TomTom. Hvis abonnementet løber i en fastlagt periode, opsiges det automatisk ved udløbet af denne periode. c)tomtom forbeholder sig retten til at ændre priser på eller vilkår og betingelser for Deres abonnement efter rimeligt forudgående varsel (enten via , på TomToms websted eller på anden vis). Hvis en sådan ændring resulterer i højere pris eller på anden måde er til ulempe for Dem (men ikke hvis den højere pris er resultat af højere regeringsafgifter eller skatter), kan De opsige Deres abonnement forud for og op til den dato, hvor ændringen træder i kraft, ved at sende en Via d) TomTom kan opsige Deres abonnement eller en separat tjeneste i en Tjenestepakke med et varsel på mindst 30 dage, Hvis TomTom beslutter ikke længere at tilbyde et sådant abonnement eller sådan separat tjeneste. e) TomTom kan opsige eller begrænse Deres abonnement med øjeblikkelig virkning uden krav om forudgående varsel, hvis (i) De ikke overholder en væsentlig betingelse i nærværende Betingelser og Vilkår, som skal tolkes som omfattende afsnit 6 og 9, (ii) opkrævning via Betalingstjenesten for abonnementer ikke lykkes efter andet forsøg, eller (iii) brugen af servicen bryder TomTom s politik om rimelig brug.. f) Ved opsigelsen af Deres abonnement, ophæves Deres licens som beskrevet i afsnit 6 samtidig. 8) Tredjepartsmaterialer TomTom-produkter kan gøre brug af softwarekoder, data, informationsfunktionalitet, andet indhold og algoritmer fra tredjepart ( Tredjepartsmaterialer ). Brugen af Tredjepartsmaterialer, som er inkluderet i Produkterne, kan være underlagt andre vilkår og betingelser. De officielle copyrightmeddelelser og specifikke licensbetingelser for disse Tredjepartsmaterialer kan findes på eller via vores websted De erklærer Dem hermed enig i, at afgivelse af enhver ordre indebærer, at De har læst og accepteret nærværende Vilkår og Betingelser for alle Tredjepartsmaterialer, som er inkluderet i de bestilte Produkter. 9) Andre restriktioner Udlejning, udlån, offentlig fremstilling, fremvisning eller udsendelse eller anden form for distribution af Produkterne er forbudt. Med mindre det er tilladt ifølge gældende lovgivning, vil De ikke, og vil ikke tillade andre at, modificere Produkterne eller nogen del af dem, at analysere dem gennem teknisk rekonstruktion (reverse engineering), at dekompilere eller adskille Produkterne, at bryde eller omgå kryptering eller tillade tredjepart at gøre således.

4 10) Begrænset garanti a) TomTom garanterer ikke og kan ikke garantere, at Produkterne virker på en måde, så de er fuldstændig fejlfri, eller at den leverede information altid er nøjagtig. Beregningsfejl kan forekomme, når der bruges et navigationssystem, såsom fejl forårsaget af forhold i de lokale omgivelser og/eller ufuldstændige eller ukorrekte data. b) TomTom tilbyder en begrænset garanti for, at Udstyret vil være fri for defekter i udførelse og materialer under normal brug ( Defekter ) i den korteste af disse to perioder: en periode på et (1) år fra købsdatoen for Udstyret, eller fra købsdatoen og indtil De måtte bryde en af nærværende Vilkår og Betingelser ( Garantiperiode ). Under Garantiperioden vil Udstyret blive repareret eller udskiftet af TomTom ("Begrænset Garanti") uden beregning for hverken dele eller arbejde. Hvis Udstyret repareres efter, at Garantiperioden er udløbet, vil Garantiperioden for reparationen udløbe seks (6) måneder efter datoen for reparationen. Denne garanti dækker ikke Tjenester. c) Denne Begrænsede Garanti dækker ikke skade forårsaget af almindeligt slid eller, at Udstyret er blevet åbnet eller repareret af nogen, som ikke er autoriseret af TomTom, og den dækker ikke skade forårsaget af: forkert betjening, fugt, væsker, nærhed af eller udsættelse for varme og ulykke, misbrug, manglende overholdelse af de instruktioner, som er leveret med Udstyret, forsømmelse eller forkert anvendelse. Den Begrænsede Garanti dækker ikke fysisk skade på Udstyrets overflade. d) TomTom yder ikke anden garanti for Produkterne i tillæg til den Begrænsede Garanti som angivet i dette afsnit 10. I særdeleshed, og i størst mulig udstrækning som gældende lovgivning tillader det, leverer TomTom og dets leverandører Produkterne SOM DE ER OG FOREFINDES, og fralægger sig hermed at være underlagt alle andre garantier eller vilkår og betingelser, såvel udtrykkelige, stiltiende eller lovbestemte, inklusive, men ikke begrænset til, enhver (hvis eksisterende) underforstået garanti for, pligt til eller betingelse for tilfredsstillende kvalitet, egnethed til et bestemt formål, pålidelighed eller tilgængelighed, nøjagtighed eller fuldstændighed for reaktion, for resultater eller godt udført arbejde, mangel på virus, og rimelig omhu og dygtighed, alt sammen vedrørende Produkterne, og ydelse af eller manglende ydelse af support eller andre tjenester, information, programmer og relateret indhold gennem Produkterne eller på anden vis opstående fra brugen af Produkterne. Der er heller ingen garanti eller betingelse for uforstyrret nydelsesret, sikring mod andres bedre ret eller forhindring af krænkelse hvad angår Produkterne. Denne begrænsning gælder ikke (i) impliceret betingelse hvad angår adkomst og (ii) indirekte garanti hvad angår overensstemmelse med beskrivelse. e) For at kunne gøre krav under den Begrænsede Garanti vedrørende en Defekt, skal De kontakte TomTom via i løbet af Garantiperioden via for at forklare Defekten og om nødvendigt få et Returmaterialeautorisationsnummer. Programmerne eller Udstyret skal returneres til TomTom så snart som muligt efter din meddelelse om Defekten sammen med en forklaring af Defekten til den adresse, der angives af TomTom. De skal følge alle andre eventuelle returneringsprocedurer, som foreskrives af TomTom. f) Denne Begrænsede Garanti er den eneste garanti, der udtrykkes over for Dem, og den ydes i stedet for enhver anden udtrykt garanti eller (eventuelle) lignende forpligtelser, som udtrykkes gennem annoncering, dokumentation, emballage eller anden kommunikation. g) Bestemmelserne i dette afsnit 10 påvirker ikke Deres lovmæssige rettigheder ifølge gældende national lovgivning, som gælder for salg af forbrugsvarer. h) Denne Begrænsede Garanti kan ikke overføres. 11) Begrænsning af ansvar a) I den størst mulige udstrækning, som tillades efter gældende lovgivning, vil hverken TomTom eller TomToms leverandører eller underleverandører være ansvarlig over for Dem eller tredjepart for skader, hverken direkte, indirekte, tilfældige, følgelige eller på anden vis (i hvert tilfælde inklusive, men ikke begrænset til, erstatning for manglende mulighed for at bruge Produkterne eller have adgang til dem, mistede data, mistet forretning, mistet overskud, afbrydelse af forretning eller lignende), som stammer fra brugen eller manglende mulighed

5 for at bruge Produkterne, selv hvis TomTom er blevet oplyst om muligheden for sådanne skader. b) Uagtet skader, som De eller tredjepart måtte lide af nogen årsag (inklusive, uden begrænsning, alle skader anført her og alle direkte eller generelle kontraktlige skader eller andre skader), vil det samlede ansvar for TomTom eller TomToms leverandører stammende fra eller relateret til brugen af Produkterne være begrænset til det beløb, der specifikt er blevet betalt af Dem for de berørte Produkter. c) TomTom vil ikke være ansvarlig for (i) bedrageri eller svindel begået af dets medarbejdere og/eller repræsentanter; eller (ii) svigagtig eller vildledende fremstilling af TomToms medarbejdere og/eller repræsentanter. d) Uagtet ovenstående eller andet, som er indeholdt i disse Vilkår og Betingelser, er der intet i nærværende Vilkår og Betingelser, der begrænser en parts ansvar for dødsfald eller personskade på grund af den pågældende parts egen forsømmelighed. e) Ovenstående begrænsning af ansvar påvirker ikke lovmæssige rettigheder efter national lovgivning. 12) Force Majeure Force majeure betyder omstændigheder, som forhindrer eller hæmmer opfyldelsen af TomToms forpligtelser under nærværende Vilkår og Betingelser, som ikke med rimelighed kan anses for at være inden for TomToms kontrol, inklusive sene og/eller forsinkede eller ufuldstændige leveringer fra TomTom forårsaget af omstændigheder, som med rimelighed må anses for at være uden for TomToms kontrol. I en force majeure-situation vil alle TomToms forpligtelser være ophævet. Hvis den tidsperiode, hvor TomTom ikke kan opfylde sine forpligtelser på grund af force majeure, skulle fortsætte i mere end halvfems (90) kalenderdage, vil begge parter have ret til skriftligt at ophæve købsaftalen, uden at der vil være forpligtelse til at betale kompensation stammende fra eller i forbindelse med en sådan ophævelse. 13) Personlige oplysninger TomTom vil ikke viderebringe personlige oplysninger om Dem, Deres konto eller transaktioner til tredjepart, undtagen hvis det er i overensstemmelse med TomToms Politik for beskyttelse af personlige oplysninger som angivet på webstedet De erklærer Dem hermed enig i, at De har læst og accepteret Politik for beskyttelse af personlige oplysninger. 14) Links til tredjeparts websteder TomTom er ikke ansvarlig for indholdet af tredjeparts websteder eller tjenester, links indeholdt i tredjeparts websteder eller tjenester eller ændringer eller opdateringer til tredjeparts websteder eller tjenester. Hvor TomTom stiller links og/eller adgang til tredjeparts websteder og/eller tjenester til rådighed, gøres det udelukkende som en bekvemmelighed for Dem, og et link eller en adgang er ikke udtryk for anbefaling eller tilslutning til tredjepartens websted eller tjeneste fra TomToms side. 15) Tredjeparts rettigheder Tredjepart har, underlagt gældende lovgivning for tredjeparts rettigheder, ingen rettighed til at forudsætte eller udøve nærværende Vilkår og Betingelser, men dette påvirker ikke rettigheder eller retsmidler for tredjepart, som findes eller er tilgængelige ifølge sådan gældende lovgivning. 16) Forblivende gyldighed Alle bestemmelser i nærværende Vilkår og Betingelser, som på grund af deres natur har virkning ud over afslutningen eller udløbet af et køb eller en licens af Produkterne, vil fortsat være gyldige.

6 17) Individualitet Hvis en bestemmelse i disse Betingelser skulle blive anset for at være ugyldig, ikke at kunne håndhæves eller ulovlig, vil de øvrige bestemmelser fortsat være i kraft og fuldstændigt gyldige. De og TomTom anses for at have vedtaget nye vilkår og betingelser til erstatning for sådanne ugyldige bestemmelser. Disse nye vilkår og betingelser skal fortolkes hvad angår deres indhold og virkning så tæt som muligt på den originale tekst, som den er skrevet, men på en sådan måde, at rettigheder kan udledes af dem. 18) Gældende lov Nærværende Vilkår og Betingelser og enhver tvist, som har relation til nærværende Vilkår og Betingelser eller til købet og brugen af Produkterne eller på anden vis er underlagt dansk lovgivning. De Forenede Staters Konvention om Kontrakter for Internationalt Salg af Varer er herved udelukket fra at have indvirkning på nærværende Vilkår og Betingelser. Enhver tvist, som opstår ud fra nærværende Vilkår og Betingelser, skal afgøres af en retsinstans, hvor De har lovmæssig bopæl, eller hvor De bor, og som vil være eksklusivt værneting hvad angår sådanne tvister. 19) Oversættelser Den danske version af disse vilkår og betingelser er den gældende version for Deres køb. 20) Spørgsmål Hvis De skulle have spørgsmål, forslag eller klager vedrørende Deres ordre, Deres køb, nærværende Vilkår og Betingelser, eller hvis De ønsker at kontakte TomTom af nogen årsag, beder vi Dem gøre det via ved at besøge TomToms websted på Version sept 2011.

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017.

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. Introduktion Læs venligst disse Betingelser grundigt igennem, før du bruger Pleo.io hjemmesiden eller Pleo mobile app en ("Tjenesten"),

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG

DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL SONY SOFTWARE DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG AF SOFTWAREN ER ENSBETYDENDE MED ACCEPT AF AFTALEN. VIGTIGT - LÆS OMHYGGELIGT: Nærværende

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Vilkår og betingelser for TomTom Content Services fra TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederlandene ( TomTom )

Vilkår og betingelser for TomTom Content Services fra TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederlandene ( TomTom ) Vilkår og betingelser for TomTom Content Services fra TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederlandene ( TomTom ) 1) Definitioner Licens Modificere TomTom Knap TomTom indhold

Læs mere

MobileStatus Software licens aftale

MobileStatus Software licens aftale MobileStatus Software licens aftale Version 2.2 www.blueposition.com Alle firma og produkt navne omtalt i dokumentet er varemærker eller registrerede varemærker af deres respektive ejere. MobileCTI, MobilePBX,

Læs mere

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015 Hiper aftalevilkår version 1.0 14. december 2015 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1. Continia Software a/s giver hermed på de vilkår, der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

Hiper aftalevilkår version juni 2016

Hiper aftalevilkår version juni 2016 Hiper aftalevilkår version 1.3 23. juni 2016 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1. Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om Anntex s (herefter kaldet

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

Betingelser og vilkår for garanti, erstatning og reparation for DELTA-invertere

Betingelser og vilkår for garanti, erstatning og reparation for DELTA-invertere Betingelser og vilkår for garanti, erstatning og reparation for DELTA-invertere 1. Betingelser og vilkår for garanti Version: Maj 2015 1.1 Garant DELTA Energy Systems (Tyskland) GmbH (i det følgende: "DELTA")

Læs mere

Vilkår og betingelser for Danmark Store

Vilkår og betingelser for Danmark Store Vilkår og betingelser for Danmark Store Omfang Disse vilkår og betingelser ("Vilkår") gælder for ordrer, du som forbruger (en person, der optræder uden for rammerne af vedkommende persons virksomhed eller

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

I. SOFTWARE OG TILKNYTTEDE YDELSER. der udspringer af selve softwaren, og som accepteres af dig i forbindelse med en installation eller opdatering.

I. SOFTWARE OG TILKNYTTEDE YDELSER. der udspringer af selve softwaren, og som accepteres af dig i forbindelse med en installation eller opdatering. Bilag C Toolpack slutbrugerlicensaftale og generelle vilkår 1. ANVENDELSE 1.1 Nærværende slutbrugerlicensaftale og generelle vilkår skal gælde for al software og alle ydelser fra Toolpack Solutions ApS,

Læs mere

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken.

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken. Telia Music Player Vilkår for anvendelse af musik på mobilenhed Din brug af sangene er underlagt reglerne for tjenesten nedenfor. 1. Ophavsret Du opnår ingen rettigheder til softwareproduktet eller materiale

Læs mere

PLAY4FREE DIGITAL SERVICEAFTALE Sidst opdateret: 14. OKTOBER 2011

PLAY4FREE DIGITAL SERVICEAFTALE Sidst opdateret: 14. OKTOBER 2011 PLAY4FREE DIGITAL SERVICEAFTALE Sidst opdateret: 14. OKTOBER 2011 1. Aftalens omfang. Denne aftale gælder for dit køb af Play4Free Funds, kontakter, mønter, eller nogen andre af vores andre virtuelle valutaer

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

accepterer du, og er enig i, at være underlagt disse retningslinjer; og

accepterer du, og er enig i, at være underlagt disse retningslinjer; og DISSE VILKÅR OG HANDELSBETINGELSER ( RETNINGSLINJER ) UDGØR DIN AFTALE I FORHOLD TIL DIT BILLETNET GAVEKORT ELLER E-GAVEKORT, SOM DU HAR KØBT ELLER MODTAGET ( GAVEKORT ). MED MINDRE ANDET ER ANGIVET VIL

Læs mere

Abonnementsvilkår for Workpilot

Abonnementsvilkår for Workpilot Abonnementsvilkår for Workpilot 1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) tiltrædes ved at afkrydse Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår på bestillingsformularen,

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

GROUPON GOODS GLOBAL GMBH GENERELLE VILKÅR

GROUPON GOODS GLOBAL GMBH GENERELLE VILKÅR GROUPON GOODS GLOBAL GMBH GENERELLE VILKÅR Denne side indeholder betingelserne for Groupon Goods salg af varer til dig. 1. KONTRAKT OG OPLYSNINGER OM BESTILLINGSPROCEDUREN 1.1. Parterne i denne aftale:

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Hiper aftalevilkår version september 2017

Hiper aftalevilkår version september 2017 Hiper aftalevilkår version 1.5 12. september 2017 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN

! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN ! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN 1. Aftaleforhold Disse Generelle vilkår og betingelser for brug af FIXNBIKE applikationen (herefter

Læs mere

Telefon: Almindelig post: Vester Søgade 10, 1601 København V

Telefon: Almindelig post: Vester Søgade 10, 1601 København V HANDELSBETINGELSER GENEREL INFORMATION Denne hjemmeside ("Hjemmesiden") udbydes af BroBizz A/S, CVR-nr. 31854822, Vester Søgade 10, 1601 København V, e-mail: info@brobizz.dk, telefon +45 33 44 34 00. Hvis

Læs mere

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse Abonnementsvilkår 1 Anvendelse 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, supportaftaler og aftaler i øvrigt mellem HotelBoss (herefter HB ) og kunden

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

dynalogic a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER FOR JobManager (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

dynalogic a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER FOR JobManager (MED SOFTWARE ABONNEMENT) dynalogic a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER FOR JobManager (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1 Dynalogic a/s giver hermed, på de vilkår der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1 Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse generelle betingelser finder anvendelse for alle varer og ydelser leveret af HAMLET PROTEIN A/S (i det følgende

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting Nedenstående betingelser er de til enhver tid gældende forretningsbetingelser for nærværende aftale for Hosting, og er gældende i det omfang, en eller flere

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Funktion Kapacitet Kamera Ekstra Kamera Live. Max antal

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

DANMARK: BETINGELSER OG VILKÅR ("Vilkår")

DANMARK: BETINGELSER OG VILKÅR (Vilkår) DANMARK: BETINGELSER OG VILKÅR ("Vilkår") VERSIONSDATO: 22. august 2007 1. OMFANG OG ANVENDELSE 1.1 Disse vilkår gælder for alle køb af produkter (inklusive, uden begrænsning, hardware og/eller software)

Læs mere

VILKÅR FOR BRUG af TomTom-websteder

VILKÅR FOR BRUG af TomTom-websteder VILKÅR FOR BRUG af TomTom-websteder 1 Anvendelsesområde Disse vilkår for brug gælder for brugen af TomTom-websteder og omfatter dine rettigheder, forpligtelser og begrænsninger, når du bruger TomTom-websteder.

Læs mere

LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN

LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN 1. DEFINITIONER I efterfølgende kaldes Recreahome B.V. for sælger. I efterfølgende kaldes alle fysiske personer eller juridiske enheder der aftager

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Gældende for køb via miild.dk ( Webshoppen ) 1. Generelle oplysninger 1.1 Juridiske oplysninger Miild A/S Vesterhavnen 15, 1. 2. 5800 Nyborg CVR-nr. 36914920 1.2 Kontaktoplysninger

Læs mere

Priser for MobilePay Subscriptions (som kan findes på MobilePay.dk) Afsnit A Generelle betingelser og vilkår

Priser for MobilePay Subscriptions (som kan findes på MobilePay.dk) Afsnit A Generelle betingelser og vilkår B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y S U B S C R I P T I O N S TIL V I R K S O M H E D E R M E D M O D T A G E R K O N T O I D A N S K E B A N K Gældende fra den 22. maj 2017 MobilePay Subscriptions

Læs mere

Alle priser er i danske kroner (DKK) og inkl. 25 % dansk moms, hvor intet andet nævnes.

Alle priser er i danske kroner (DKK) og inkl. 25 % dansk moms, hvor intet andet nævnes. Handelsbetingelser for Nethandel med SuperSail ApS. Priser Alle priser er i danske kroner (DKK) og inkl. 25 % dansk moms, hvor intet andet nævnes. Priserne er kun gældende inden for. Der tages forbehold

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

Hvis der er dele af Betingelserne, som du ikke forstår, anbefaler vi, at du kontakter Salgsadministrationen, inden du begynder at bruge Hjemmesiden.

Hvis der er dele af Betingelserne, som du ikke forstår, anbefaler vi, at du kontakter Salgsadministrationen, inden du begynder at bruge Hjemmesiden. HANDELSBETINGELSER 1 GENEREL INFORMATION Salg fra denne hjemmeside www.siemens.dk/hearing sker af Siemens Høreapparater A/S ( Siemens ), Borupvang 9, 2750 Ballerup, CVR-nr. 20041587 med denne email-adresse:

Læs mere

Vilkår for PSAM integratorer og LA/KA

Vilkår for PSAM integratorer og LA/KA Vilkår for PSAM integratorer og LA/KA Vilkår for PSAM er, marts 2017 S. 1-8 Indholdsfortegnelse 1 Formål med vilkår for PSAM... 3 2 Accept af vilkår... 3 3 Nets' forpligtelser... 3 4 PSAM-køberens forpligtelser...

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN LÆS VENLIGST DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, FØR DU ACCEPTERER. Det glæder RIM (som defineret nedenfor) at gøre RIM s Complimentary Customer Support Services Plan tilgængelig for Dig (som defineret nedenfor)

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

LESSOR til Microsoft Dynamics NAV - Opdaterings- og licensaftale for On-Premises 2/6

LESSOR til Microsoft Dynamics NAV - Opdaterings- og licensaftale for On-Premises 2/6 Betingelser pr. 6. oktober 2014 1. Definition On-Premises benyttes, hvor kunden har installeret produktet på kundens egen server. 2. Licensomfanget 1. Kunden opnår en tidsbegrænset, uoverdragelig og ikke

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom )

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Danmark Generelle vilkår og betingelser TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Indhold 1 Omfang... 3 2 Bestilling direkte

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Kunden kan navigere rundt på appen uden at afgive ordre, uden at registrere oplysninger om sig selv og uden at forpligte sig til nogen form for køb.

Kunden kan navigere rundt på appen uden at afgive ordre, uden at registrere oplysninger om sig selv og uden at forpligte sig til nogen form for køb. INTRODUKTION jumpinn er en app (herefter appen ), der formidler salg af mad og drikkevarer fra diskoteker, barer, restauranter og caféer ( leverandører ) til købere ( kunder ) gennem kundernes bestilling

Læs mere

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed.

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed. 1. Indledning 1.1 Med mindre andet er skriftligt aftalt, er nærværende generelle vilkår gældende for alle tilbud, salg og leverancer fra Capto A/S (herefter Leverandøren ). Såfremt der i forbindelse med

Læs mere

Når du handler hos Organo Skandinavien, indgås aftaler på dansk. Henvendelse vedrørende ordrer i webshoppen: info@organo.dk eller tlf. 51 37 34 38.

Når du handler hos Organo Skandinavien, indgås aftaler på dansk. Henvendelse vedrørende ordrer i webshoppen: info@organo.dk eller tlf. 51 37 34 38. Betingelser På www.organo.dk kan du bestille varer fra Organo Skandinavien. Efter bestilling vil du automatisk modtage en ordrebekræftelse på e- mail, som også indeholder information om fortrydelses-,

Læs mere

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD VED AT FÅ EN AKTIVERINGSKODE OG INDTASTE DEN, SÅLEDES AT SOFTWAREPROGRAMLICENSEN AKTIVERES, OG TILKNYTTE EN HARDWARENØGLE ("DONGLE"),

Læs mere

Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser

Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser DETTE ER EN AFTALE MELLEM DIG OG AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (OG DETS ASSOCIEREDE SELSKABER, AMAZON ELLER VI ). DU BEDES LÆSE LICENSAFTALEN

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens)

SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens) SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens) LÆS DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE ( EULA ) OMHYGGELIGT. VED AT KLIKKE PÅ JEG ACCEPTERER ELLER VED AT TAGE SKRIDT TIL AT DOWNLOADE, OPSÆTTE,

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Bilag 1: Standard forretningsbetingelser. 1. Indledning. 2. Honorarer, udgifter, fakturering og betalingsbetingelser g

Bilag 1: Standard forretningsbetingelser. 1. Indledning. 2. Honorarer, udgifter, fakturering og betalingsbetingelser g Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C 08.06.2016 g Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1: Standard

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Vilkår & Betingelser

Vilkår & Betingelser Webshipr.com - Vilkår og betingelser Vilkår & Betingelser Om Webshipr... 2 Oprettelse af konto... 2 Køb af ydelser... 2 Priser og betaling... 3 Abonnements betingelser... 3 Webshipr s ydelser... 3 Kriterier...

Læs mere

Leveringsbetingelser for EU (eksklusiv Italien) og Norge

Leveringsbetingelser for EU (eksklusiv Italien) og Norge Leveringsbetingelser for EU (eksklusiv Italien) og Norge Denne side (sammen med de dokumenter der henvises til) informerer dig om vores vilkår og betingelser, i forbindelse med levering af vores produkter

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR GRATIS KUNDESUPPORTORDNING FOR PORSCHE DESIGN SMARTPHONE FROM BLACKBERRY

VILKÅR OG BETINGELSER FOR GRATIS KUNDESUPPORTORDNING FOR PORSCHE DESIGN SMARTPHONE FROM BLACKBERRY LÆS VENLIGST DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, INDEN DU ACCEPTERER. BLACKBERRY (som defineret herunder) er glad for at kunne tilbyde DIG (som defineret herunder) BLACKBERRYS GRATIS KUNDESUPPORTORDNING, der starter

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE

SLUTBRUGERLICENSAFTALE SLUTBRUGERLICENSAFTALE Læs venligst følgende licensaftale grundigt inden brug af dette program. Ved accept af denne aftale accepterer du samtidig at blive bruger eller licenshaver og udtrykker din fulde

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder LYNGHOLM KLOAK-SERVICE LYNGHOLM KLOAK-RENOVERING A/S LYNGHOLM TV INSPEKTION ApS 1. Anvendelsesområde 1.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Almindelige Forretningsbetingelser. Alm. forretningsbetingelser. - salg og levering. Indhold

Almindelige Forretningsbetingelser. Alm. forretningsbetingelser. - salg og levering. Indhold - salg og levering. Indhold Indhold... 1 1. INDLEDNING... 2 2. AFTALENS IKRAFTTRÆDEN OG OPHØR... 2 3. YDELSER UDEN FOR AFTALERNE... 2 4. BETALING... 2 5. LEVERING... 3 6. ANVENDELSE AF UNDERLEVERANDØRER...

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser for køb, der foretages i online-shoppen på www.grohe.dk.

Generelle vilkår og betingelser for køb, der foretages i online-shoppen på www.grohe.dk. Generelle vilkår og betingelser for køb, der foretages i online-shoppen på www.grohe.dk. 1 Generelt, de generelle vilkår og betingelsers anvendelsesområde 1.1 Alle leverancer og serviceydelser fra Grohe

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS Sidst opdateret: 28. august 2015 1. NØGLETERMER VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS 1.1. Princh: Princh, lokaliseret og etableret på Bjørnholms Allé 20, 8260 Viby J, Danmark (herefter også refereret til som

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

Heidelberg Danmark A/S CVR: Stamholmen 193 E Tlf.nr

Heidelberg Danmark A/S CVR: Stamholmen 193 E Tlf.nr HEIDELBERG DANMARK A/S VILKÅR FOR BRUG AF WEBSITE/ONLINE SHOP samt FOR REGISTRERING AF PERSONOPLYSNINGER 1. WEBSITE Det danske website og online shoppen for kunder i Danmark under www.heidelberg.com (herunder

Læs mere

Vilkår og betingelser ved online handel

Vilkår og betingelser ved online handel Vilkår og betingelser ved online handel Gældende per 24 juni 2015 1. Generelle betingelser Alle aftaler indgås på dansk e-mærket e-handelsfonden har tildelt IKEA e-mærket. Kontroller din ordrebekræftelse

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R

V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R GLOBAL VERSION 7. november 2014 V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R 1. INTRODUKTION VOLVO vil gerne tilbyde dig de bedst mulige Ydelser (som defineret nedenfor i dette afsnit 1) for

Læs mere

(a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

(a) Aftalen betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser. Almindelige Salgs-, Leverings- og Servicebetingelser 1. DEFINITIONER (a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

Læs mere

Fortrolighedsaftale Juni 2015

Fortrolighedsaftale Juni 2015 Fortrolighedsaftale Juni 2015 mellem og 1. Fortrolige oplysninger... 3 2. Anvendelse af Fortrolige Oplysninger... 4 3. Krænkelse af aftalen, konventionalbod & erstatning... 4 4. Undtagelser... 5 5. Ikrafttræden

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR MEDSPACE

GENERELLE BETINGELSER FOR MEDSPACE GENERELLE BETINGELSER FOR MEDSPACE Brugeren har accepteret disse Generelle Betingelser ved at bestille ydelser fra MedSpace. Vores Generelle Betingelser er tilgængelige på MedSpaces website og kan rekvireres

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR INDLEDNING Nærværende forretningsbetingelser, eventuelt aftalebrev samt eventuelle skriftlige ændringer hertil udgør den samlede aftale (Aftalen) mellem kunden (Kunden) og Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 21/

Handelsbetingelser Gældende per 21/ Handelsbetingelser Gældende per 21/04-2016 1. Generelt 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING DEL I: INDLEDNING Aftalegrundlag I disse betingelser er beskrevet rammerne for, hvordan DFF-EDB leverer support og programmelopdatering til sine

Læs mere

DANMARK: BETINGELSER OG VILKÅR

DANMARK: BETINGELSER OG VILKÅR DANMARK: BETINGELSER OG VILKÅR VERSIONSDATO: 20. april, 2011 1. OMFANG OG ANVENDELSE 1.1 Disse vilkår ("Vilkår") gælder for alle køb af produkter (herunder, men ikke begrænset til hardware og/eller software)

Læs mere

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser THE ARMY-PAINTER ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for enhver leverance fra The Army-Painter ApS, CVR-nr. 30 72 01 21 ( Selskabet

Læs mere

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT GENERELT Disse vilkår og betingelser er gældende for Finnair Corporate-programmet (herefter kaldet "programmet"). Bortset fra disse vilkår og betingelser er ingen andre regler gældende. Programmet er udviklet

Læs mere