Varde Brand. Årsberetning 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Varde Brand. Årsberetning 2013"

Transkript

1 Varde Brand

2 & Redn 2 ing

3 Beredskabschefens forord Indhold Beredskabschefens forord Varde Brand & Redning 2013 Forebyggelse - Planlægning - Brandsyn - Lejlighedstilladelser - Brandteknisk byggesagsbehandling - Tilladelser efter Tekniske Forskrifter - Risikovirksomheder - Fyrværkeri - Kurser Det operative beredskab - Aftaler med Falck - Øvrige aftaler - Udrykninger - Udrykningstider - Øvelser - Vandforsyning Det frivillige Beredskab Udpluk af indsatser Årsberetning omhandler aktiviteter i Varde Brand & Redning i 2013 samt status ved årets udgang. Udarbejdet januar Dok. nr har været et begivenhedsrigt år i Varde Brand & Redning. På årets allerførste dag var det i forbindelse med beredskabsforliget for en realitet, at støttepunktsberedskaberne i Danmark var nedlagt. Vi arbejdede derfor målrettet mod at kunne tilbyde en løsning, hvor det frivillige beredskab i Varde Kommune kunne assistere med lys og luft. Juli 2013 trådte den nye brandslukningskontrakt med Falck i kraft. Som en af del aftalen har alle brandmænd, holdledere, frivillige og indsatsledere fået nye digitale pagere. Herudover får Station Oksbøl udskiftet tankvognen, og kæderedning bliver implementeret på redningsvognen i Varde. Den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet skulle senest i løbet af 2013 revideres og godkendes i Byrådet i alle landets kommuner. Byrådet har den 5. november efter indstilling fra Beredskabskommissionen og med blåstempling fra Beredskabsstyrelsen godkendt vores forslag til dimensionering af redningsberedskabet og serviceniveauet, der skal ydes til vores borgere og virksomheder de næste 4 år. Processen med revidering af dimensioneringen har været en ressourcekrævende opgave. Resultatet af processen og revideringen har bekræftet, at vi har haft et godt og fornuftigt beredskab, hvor der kun har været behov for mindre justeringer for at optimere beredskabet bedst muligt. I 2012 fik alle landets beredskaber orientering fra Beredskabsstyrelsen om, at deres brandsynsmodul i ODIN ville blive lukket i løbet af Heldigvis blev fristen forlænget til 2014, så der var mulighed for at få implementeret et nyt brandsynsprogram, som nu er blevet udviklet af Dansk Brandteknisk Institut. Der er i afdelingen brugt mange kræfter på at sikre den bedste overgang til FRIDA, så vi fra 1. januar 2014 var helt klar. I 2013 er der også sket ændringer i administrationen i Varde Brand & Redning. Vagn Lund trådte tilbage som chef og fortsatte som inspektør, og jeg overtog jobbet som beredskabschef. 3

4 4

5 Et skift som for mig har været en meget spændende udfordring og et skift, som alle medarbejdere i Brand & Redning har hjulpet med til blev så gnidningsfri som muligt. Der har i 2013 været en stigning i antallet af udrykninger i forhold til de sidste par år. Året har været præget af udkald til mange af de traditionelle mindre hændelser. Vi har i år heldigvis været forskånet for dødsfald i forbindelse med brande. Desværre har der været i alt to dødsfald i forbindelse med ét trafikuheld og én drukneulykke. Vi har også i 2013 kørt til forholdsvis mange blinde alarmer fra automatiske brandalarmer. Dette skal dog også ses i sammenhæng med, at der i løbet af året er etableret 9 nye brandalarmeringsanlæg i kommunen. Året har været præget af et godt samarbejde på tværs. Det frivillige Beredskab er blevet en større del af det operative beredskab efter indsættelse af lys- og lufttrailer, og deres opgaveportefølje er stærkt stigende. Kigger vi ind i 2014, ligger der en række spændende og udfordrende opgaver foran os. En af opgaverne er militærøvelsen i april, hvor 5 brigader fra Danmark og de baltiske lande kommer til kommunen, og vi vil i fællesskab gennemføre en øvelse med hovedtemaet Krig i bebyggede områder. Varde Kommune vil sammen med brigaderne deltage med input til problemstillinger ved krig i bymæssig bebyggelse på stabsniveau. Jeg vil slutte med at rette en stor tak for et godt samarbejde i 2013 til Byrådet, Beredskabskommissionen, vores samarbejdspartnere, medarbejdere i de øvrige direktørområder og afdelinger i Varde Kommune samt til vores kolleger i nabokommunerne. Til alle medarbejdere, såvel fastansatte som frivillige og indsatsledere ved Varde Brand & Redning samt brandmænd, holdledere og stationsledere ved Falck på stationerne, vil jeg gerne sige tak for jeres store og uundværlige indsats i Tak fordi I stiller jeres tid og arbejdskraft til rådighed, når der er brug for det. Jeg vil også gerne rette en tak til jeres familier og arbejdsgivere for, at de har været med til at opretholde et godt og effektivt beredskab i Varde Kommune. Jeg håber, at uanset hvad 2014 vil bringe, vil vi alle i fællesskab være parate til at løse de opgaver, vi bliver stillet overfor. Susanne Fast Beredskabschef De kommende år vil også byde på forandringer for det danske beredskab. I 2012 gennemførte Forsvarsministeriet, Finansministeriet, Beredskabsstyrelsen og KL (med bistand fra Deloitte) en omfattende budgetanalyse af det samlede danske beredskab. I forlængelse af denne analyse har der i løbet af 2013 været arbejdet på sammenlægninger til større enheder i mange beredskaber i Danmark. Således har der også mellem Esbjerg, Varde og Fanø Kommuner været drøftet mulighederne for en sammenlægning. Der ligger her en stor opgave for alle 3 beredskaber i fællesskab at få et evt. samarbejde eller en sammenlægning optimeret. 5

6 Varde Brand & Redning 2013 Beredskabskommissionen 2013: 2013 i tal: Gylling Haahr (Formand) Preben Olesen (Næstformand) Kjeld Anker Espersen (Byrådet) Ib Hansen (medlem) Gert Uhd (observatør - deltidsbrandmænd) Gitte M. Beck (observatør - Beredskabsforbundet) Svend Erik Larsen (Politiinspektør) Susanne Fast (Beredskabschef) Ivar sande (Plan- og Byggechef) Ella Weinreich (referent) Udrykninger Heraf: - ISL-eftersyn - Blinde alarmer Brandsyn foretaget - Objekter i alt Påbud i forbindelse med brandsyn Tilladelser efter Tekniske Forskrifter Udtalelser til byggesager ca. 15 ca. 60 Der blev afholdt 3 møder i Beredskabskommissionen i Varde Brand & Redning: Beredskabschef 3 beredskabsinspektører (fuldtid) 1 fuldmægtig (fuldtid) 18 frivillige Varde Kommune - operativt: Kommunen er ca km² Ca indbyggere i kommunen Kommunen er delt i slukningsområde Øst og Vest, der dækkes af indsatsledere ansat ved Varde Kommune: 3 indsatsledere i Øst 5 indsatsledere i Vest 350 Tilladelser/anmeldelser til fyrværkerisalg 38 Påbud ved syn af salgssteder 0 Anmeldelser om midlertidig overnatning 79 Tilladelse til opstilling af telt mv. 39 Tilladelse til bordopstillinger, halballer, udstillinger mv. 30 Antal kurser: Førstehjælpskurser Elementær brandbekæmpelse Kombineret førstehjælp og brand Det frivillige Beredskab i 2013: Indsatser med lys og/eller luft: 8 Mad til brandmandskabet: 2 Større arrangementer/forplejningsopg.: 5 Førstehjælpskurser til knallertkørekort (ca. 100 personer) 6 Der er 5 brandstationer, der alle drives af Falck Mandskab på stationerne i alt: Ca. 80 brandmænd Ca. 20 Holdledere 6

7 Forebyggelse og myndighed 2013 Formålet med planen er at skabe grundlag for en koor- Varde Kommune skal være et sikkert sted at bo, arbejde og opholde sig. Det er derfor et mål, at kommunens borgere, erhvervsliv, turister m.m. skal have en god service indenfor forebyggelsesområdet. dineret sundhedsberedskabsmæssig indsats i en ekstraordinær situation. Planen blev godkendt i Byrådet den 8. jan Planlægning: Alarmerings- og mødeplaner: Beredskabsplan 2013 for Varde Kommune: Der er i 2013 udarbejdet eller revideret flg. planer: Brand & Redning har i 2013 revideret den generelle beredskabsplan for Varde Kommune. Beredskabsplan 2013 (Plan for fortsat drift) er godkendt i Byrådet den 2. juli Beredskabsplanen er i den nye udgave gjort mere operationel på alle niveauer. Det forventes, at planen skal afprøves i løbet af Risikobaseret dimensionering: Den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet er ligeledes revideret i Den blev godkendt den 5. november 2013 i Byrådet. Strandsaneringsplan i samarbejde med Driften og Miljø er revideret Strandsaneringsplan i samarbejde med Tønder, Fanø og Esbjerg Kommuner samt Kreis Nordfriesland, Tyskland er under udarbejdelse Alarmerings- og mødeplan for DONG Nybro er revideret Holdleder som Teknisk Leder er revideret Stormflod ved Varde Å er revideret Akutte uheld med farlige stoffer mv. Specialplan for akut drikkevandsforurening Resultatet af revideringen har bekræftet, at vi har haft et godt og fornuftigt beredskab, hvor der kun har været behov for mindre justeringer for at optimere beredskabet bedst muligt. Beredskabsprogram RMG C3: Beredskabspolitik og program: C3 er i løbet af 2013 blevet introduceret rundt i alle sektorer i kommunen. Vi har holdt møder med alle direktørområder samt superbrugere af programmet. Beredskabsplaner er ved at blive lagt ind i programmet, og hele brugerfladen er under opbygning. Det forventes, at alle sektorer har styr på egen beredskabsplanlægning i løbet af første kvartal Brand & Redning udarbejdede i efteråret 2013 en beredskabspolitik og et beredskabsprogram for Varde Kommune gældende for den næste byrådsperiode. Intentionen med politikken er at skabe en ramme for, hvorledes kommunens beredskabsopgaver skal løses nu og i fremtiden. Ligeledes bliver ansvaret for arbejdet tydeliggjort. Programmet konkretiserer, hvordan kommunens forvaltninger skal udmønte politikkens mål. Begge dokumenter er godkendt i direktionen, Beredskabskommissionen, Økonomiudvalget og senest i Byrådet den 14. januar Sundhedsberedskabsplan for Varde Kommune: Brand & Redning har deltaget i en række møder med direktørområdet Social- og Sundhed i løbet af 2012 og Målet var at få udarbejdet en revidering af Sundhedsberedskabsplanen. Programmet C3 er et elektronisk styresystem, der bruges til styring af kommunens beredskabsplaner samt styring af krisestaben under en krisesituation. Brandsyn: Et af kerneområderne for redningsberedskabet er forebyggelse. Brandsyn er ét af de områder, som prioriteres højt i Varde Kommune. Der er i 2013 foretaget brandsyn på i alt 548 objekter på 348 adresser. Der er i alt givet 98 påbud og ingen forbud. Alle lovpligtige brandsyn er gået i

8 Beredskabsstyrelsen meldte i 2012 ud, at de ville lukke deres brandsynsregister i ODIN ned. Brand & Redning har i den forbindelse deltaget i en arbejdsgruppe i FKB-regi, hvor målet var at udvikle et nyt program, der kunne bruges til digitale brandsyn. Dansk Brandteknisk Institut har udviklet programmet, der hedder FRIDA. Vi har i Brand & Redning brugt mange kræfter i 2013 på at sikre, at overgangen til FRIDA blev så nem som mulig. Bygningsmyndigheden har herudover henvendt sig pr. telefon i gennemsnit 2 gange ugentligt om generelle brandtekniske spørgsmål. Der er ligeledes jævnligt modtaget henvendelser fra eksterne virksomheder ang. brandtekniske forhold. Tilladelser efter Tekniske Forskrifter: Den brandtekniske sagsbehandling skal aktivt medvirke til at nedsætte risikoniveauet. Brand & Redning skal på et fagligt højt niveau kunne behandle byggesager i henhold til beredskabsloven Vi har i 2013 modtaget og givet tilladelser i ca. 15 sager efter beredskabslovgivningen. Risikovirksomheder: Lejlighedstilladelser: Brand & Redning skal meddele en række forskellige lejlighedstilladelser, som f.eks. tilladelse til sportsfaster, større arrangementer på Friluftsscenen, Ho Fåremarked, Owen luft, cirkusforestillinger mv. Der er i løbet af 2013 givet: 39 lejlighedstilladelser til opstilling af telte mv. 30 tilladelser til bordopstillinger, halballer, udstillinger mv. Der er i Varde Kommune én risikovirksomhed. Vi har i forbindelse med DONG Nybro serviceret virksomheden efter reglerne. Vi har haft møde med Miljøstyrelsen, Arbejdstilsynet og DONG med inspektion og herudover har vi gået det lovpligtige brandsyn på virksomheden. Fyrværkeri: Herudover har vi modtaget 79 anmeldelser om overnatninger i skoler, børnehaver mv. Der skal meddeles tilladelse til opbevaring og salg af fyrværkeri. Der er i 2013 modtaget 38 anmeldelser og ansøgninger til opbevaring og salg af fyrværkeri. Alle ansøgere har fået positivt svar på deres henvendelse. Der er ført tilsyn ved stikprøver, og i denne forbindelse er der ikke udstedt nogen påbud. Brandteknisk byggesagsbehandling: Kurser: Brand & Redning skal kunne rådgive bygningsmyndigheden i sager omfattet af bygningsreglementets kap. 5 og virksomheder i brandtekniske spørgsmål omfattet af beredskabslovgivningen. I lighed med tidligere år har Varde Brand & Redning udbudt kurser til andre kommunale medarbejdere. Deltagerne har fortrinsvist fået styrket deres kompetencer indenfor førstehjælp, hjertestarter og elementær brandbekæmpelse. Personalet i de kommunale institutioner benytter sig i stor udstrækning af de udbudte kurser, der tilpasses de enkelte institutioners og skolers behov. Alle tilladelser er meddelt indenfor 14 dage. Tilladelserne er fulgt op af et brandsyn før åbning. Brand & Redning har i løbet af 2013 modtaget ca. 80 henvendelser om konkrete sager fra bygningsmyndigheden. Heraf er der givet en skriftlig udtalelse retur til: ca. 45 af byggesagerne ca. 15 byggesager med ABA- eller AVS Afholdte kurser i 2013: Førstehjælp: 5 kurser (52 personer) Elementær brand: 16 kurser (ca. 220 personer) 8

9 Kombineret førstehjælp og elementær brand: 3 kurser (ca. 100 personer) Evakueringsøvelse: 2 øvelser på 2 ungdomsskoler Kurser i brug af hjertestarter er efter ønske i flere tilfælde blevet indarbejdet i førstehjælpskurserne. 9

10 Det operative beredskab Det er det operative beredskab de fleste mennesker forbinder med et brandvæsen. Varde Brand & Redning er sammen med Falck klar til at rykke ud 24 timer i døgnet hele året rundt. Det operative akutte beredskab i Varde Kommune består af indsatsledere ved Varde Kommune og deltidsstyrken af brandmænd og holdledere ved Falck samt en supplerende frivilligenhed også ved Varde Kommune. Varde Kommune er delt op i slukningsområde Øst og Vest, hvor Vest består af områderne under Nørre Nebel og Oksbøl brandstationer. Indsatsledervagten i Vest dækkes af 5 deltidsansatte indsatsledere. Slukningsområde Øst består af områderne under Agerbæk, Varde og Ølgod brandstationer, og indsatsledervagten dækkes her af 3 indsatsledere, der er fuldtidsansat ved Varde Brand & Redning. Brandstationerne er centralt placeret i de fem byer Agerbæk, Nørre Nebel, Oksbøl, Varde og Ølgod, hvor de fleste risici er identificeret. Alle 5 brandstationer er udstyret med en udrykningsenhed bestående af A-sprøjte, tankvogn og tender (lifttender i Varde og slangetendere på de øvrige fire stationer). Herudover er der på Brandstation Varde indsat en sprøjte-tankvogn som 2. udrykning. Der er indsat redningsvogn på brandstationen i Varde, der kører til redningsopgaver i hele kommunen, samt en redningsbåd, der er placeret på stationen i Oksbøl. 10

11 11

12 Aftaler med Falck: Der er den 1. juli 2013 indgået følgende nye kontrakter med Falck. De er gældende til og med den 31. december Kontrakt på levering af brandslukning mv. Aftale om varetagelse af vagtcentral, tekstpagere og SINE-materiel Kontrakt på levering af eftersyn af brandhaner Øvrige aftaler: Der er i 2013 indgået følgende øvrige aftaler: Leasingaftale omkring lys- og lufttrailer (Kommuneleasing) Aftale om assistance fra Varde til Esbjerg Kommune med lys- og luftmateriel (Det frivillige Beredskab) Aftale om brandslukning m.v. mellem Varde og Billund Kommuner (revision) Aftale om brandslukning m.v. mellem Vejen og Varde Kommuner (revision) Aftale om brandslukning m.v. mellem RingkøbingSkjern og Varde Kommuner (revision) Samarbejdsaftale mellem Varde Kommune og Oksbøl-lejren (revision) Udrykninger: Alarmer : Varde Kommune Brand Miljø Redning Blinde alarmer Falske alarmer Diverse I alt Heraf ISL-eftersyn 12

13 Alarmer/opgaver fordelt på stationerne: Opgaver Der er enkelte udrykninger, der ikke opfylder kravene til udrykningstider, men alt i alt opfyldes de vedtagne målparametre som skitseret. Øvelser: kørt Agerb æk Nr. Nebel Oksb øl Varde Ølgod ISL Falck afholder hvert år de 12 lovpligtige øvelser for al indsatspersonel. Alle brandmænd, holdledere og indsatsledere skal deltage for at vedligeholde deres indsatsuddannelse. Slukningsmateriel brugt ved brand: Vandforsyning: Ved indgåelse af den nye kontrakt med Falck, blev det aftalt, at Falck i de næste 5 år skal servicere og frostsikre brandhanerne i Varde Kommune. Servicen er foretaget i løbet november måned. Der er registreret fejl og mangler på ca. 15% af brandhanerne, og der vil i 2014 være en opgave med reparation af brandhanerne. Udrykningstider: Det er væsentligt, at førsteindsatsen skal kunne iværksættes indenfor en rimelig tid. Der er opsat følgende målparametre for redningsberedskabet i Varde Kommune: I tættere bebyggelse (Agerbæk, Nr. Nebel, Oksbøl, Varde og Ølgod) skal beredskabet i 95 % af tilfældene være fremme indenfor 10 min. I bysamfund i landområder skal beredskabet i 90 % af tilfældene være fremme indenfor 15 min. I landområder og ved fritliggende ejendomme skal beredskabet i 95% af tilfældene være fremme indenfor 20 min. Det frivillige Beredskab 2013 blev et år med mere aktivitet i Det frivillige Beredskab end i de foregående år. Der har fra forskellige organisationer været en del henvendelser om brug af de frivillige fortrinsvist til forplejningsopgaver. Det er meget glædeligt, og det forventes, at det er en tendens, der fortsætter i årene fremover. Forplejning: Forplejning af 450 gardere i forbindelse med Varde Gardens 50 års jubilæum Hjælp i Esbjerg i forbindelse med DGI landsstævnet Forplejning af 35 unge mennesker fra hele verden i 14 dage i forbindelse med et arrangement ved Rotary Club Forplejning af brandmandskabet ved flere lejligheder i forbindelse med længerevarende indsatser. Forplejning og indkvartering af 220 personer ved et arrangement ved Musikskolen i juni. Af forplejningsopgaver kan nævnes: 13

14 Lys- og lufttrailere: Da støttepunktsberedskaberne i Danmark blev nedlagt pr blev det i Beredskabskommissionen i Varde Kommune besluttet, at Brand & Redning selv skulle kunne tilbyde en løsning til deltidsberedskabet ved Falck, hvor de frivillige kunne assistere med lys og luft til indsatser. Den 1. juli havde vi to trailere klar, og de har i 2013 været med ude på seks længerevarende indsatser i Varde Kommune og to i Esbjerg Kommune. I forbindelse med udbuddet af brandslukning og vagtcentralydelsen blev det besluttet, at alle frivillige også skulle udstyres med en pager, således at deres udkald kan styres fra vagtcentralen på samme måde som de øvrige brandmænd. 14

15 Stormen Bodil: Da stormen Bodil rasede hen over Danmark først i december fik Det frivillige Beredskab prøvet kræfter med deres materiel. Beredskabsstaben blev kaldt sammen på politigården i Esbjerg, og vi valgte at nedsætte et KSN i Varde med placering på Lerpøtvej (den gamle Materielgård) i Varde. blev Vardes frivillige kaldt til gårdbrand i Nr. Nebel med 2 mand og lufttraileren. Opgaverne blev fra kl den 5. december dirigeret fra Beredskabsstaben ud til de frivillige, der med stor entusiasme tog imod opgaverne. De løste opgaverne, der fortrinsvist bestod af fjernelse af væltede træer og bygningsmaterialer fra vejene, en trampolin på afveje og afspærring omkring en bygning, hvor taget var i fare for at blæse ned. Fællesøvelse med De Frivillige fra Esbjerg: Lørdag den 26. okt holdt vi fællesøvelse i Varde sammen med Det frivillige Beredskab fra Esbjerg Brand & Redning. Øvelsen indeholdt elementer med afstivning af bygningsdele og redning af personer i sammenstyrtet bygning (øvelse på Bytoften før bygningerne blev revet ned). Eftermiddagen gik med en stormflodsøvelse ved Varde Å. Her indgik elementerne: udlægning af sandsække i henhold til vores stormflodsplan for Varde Å, pumpning af vand og udlægning af flydespærre over åen for at stoppe et oliespild på vand. Midt under øvelsen Materiel og køretøjer: Der er i 2013 brugt mange timer på oprydning og organisering af materiellet i beredskabets garager på Lerpøtvej. Dette er et led i processen med at gøre Det frivillige Beredskab mere tidssvarende og mere operativt, så der til enhver tid kan stille frivillige til de opgaver, Brand & Redning har behov for at få løst, og som samfundet og politikerne stiller krav til. Flere spændende opgaver vil forhåbentligt også kunne trække flere interesserede til vores gruppe af frivillige. Et af fokusområderne i 2014 bliver netop at kunne tiltrække flere interesserede til Det frivillige Beredskab. 15

16 Udpluk af indsatser i 2013 Brand i sommerhus Der udbrød brand i et sommerhus. Da der ikke var beboere i nærheden blev branden først opdaget sent. Huset var derfor overtændt ved brandvæsenets ankomst. Der var ingen hjemme i huset, og branden var slukket 6 timer senere. Årsagen til branden var formentlig i el-tavlen. Naturbrand ved Kærgård Plantage Brand i stråtækt sommerhus Brand en mandag formiddag i stråtækt sommerhus i Blåvand. Ved ankomst til sommerhuset er teknikrummet overtændt, og branden har spredt sig til stråtaget. Branden spredte sig til hele stråtaget og resten af sommerhuset, som var bygget af træ. Det lykkedes ikke at holde branden, og indsatsen rettes mod beskyttelse af de nærliggende sommerhuse, som også havde stråtag. Sommerhuset brændte helt ned. Branden er formentlig startet ved kortslutning i el-tavle i teknikrum. Branden var opstået i et skov/hedeareal ca. 1 km fra fast kørevej. Der var antændt ca m² ved brandvæsenets ankomst. Slukningsarbejdet blev vanskeliggjort ved, at alt materiel skulle transporteres ind i området med slangetenderen, da det ikke var muligt at komme ind med store køretøjer. Ligeledes blæste det meget. Der blev kaldt assistance fra Brandstation Varde og fra Oksbøllejeren med 2 PMVer. Der blev ydet en stor hjælp fra soldater, der var i området (Branddaskere og transport af materiel med deres køretøjer) Der brændte ca m² skov/hede i alt, før branden blev slukket. Brand i traktor Der udbrød brand i traktor på en landbrugsejendom udenfor Varde kl På ladet var der et læs halmballer, som der også var brand i ved ankomst. 16

17 Der var risiko for spredning til større dyrestald og pga. strålevarme og flyveild fra halmballerne opstod der også brand i en nærliggende mødding. Alle køretøjer med mandskab blev kaldt ud fra Station Varde og efter ca. 3½ time og liter vand var brandene slukket. 17

18 Gårdbrand Ved ankomst kl var gården, som var en mindre 2-længet nedlagt ejendom, overtændt. Ejendommen var ubeboet. Branden blev slukket med B-C udlægning med 3 C-rør og der blev foretaget efterslukning med C- og HT-rør. Ekstra tankvogn blev rekvireret fra Varde. Slukningsarbejdet tog omkring 4 timer. Branden har heldigvis ikke bredt sig til høballerne, men pga., at hallen er meget stor og fyldt med røg, tager det lang tid at få det fulde overblik. Branden blev slukket med ét HT-rør og 1000 liter vand. Indsatsen tog ca. 4 timer i alt. Gårdbrand To personer blev meldt savnet ved Vejers Strand i forbindelse med badning. Fem personer har været i vandet, men de to er forsvundet. Redningsbåden og Indsatsleder fra Oksbøl sætter en eftersøgning i gang efter de to personer i samarbejde med Redningsstation Esbjerg, Hvide Sandes redningsbåd, flyvevåbnet og livreddere, over en strækning på 2 km. Det viser sig heldigvis, at de selv er kommet op på stranden ca. 1 km syd for, hvor de sidst blev set, og de var ikke klar over, at det var dem, man søgte efter. Kl kom der melding om brand i foderlade ved landbrugsejendom udenfor Varde. Der var ild i ca. 100 bigballer i en lade, der stod i forbindelse med ko-stald. Ekstra tankvogn fra Varde blev tilkaldt til sikring af vandforsyningen, og Det frivillige Beredskab blev tilkaldt til etablering af ekstra lys samt med lufttrailer for fyldning af luftflasker. Der blev indsat 2 C-rør til begrænsning af branden og overtryksventilator for at drive røgen væk fra dyrestalden. Høet blev kørt ud med frontlæsser og slukket udenfor laden. Slukning af branden var overstået næsten 8 timer og liter vand senere. Brand i industribygning Forurening Fredag morgen opstår der brand i en lagerhal ved en industrivirksomhed i Ølgod. Ved ankomst var der kraftig røgudvikling fra lagerhallen, der i begge ender var fyldt med høballer. Et røgdykkerhold blev indsat til detektering af branden. Der stod en truck midt i hallen, som var brudt i brand. En traktor har spildt ca. 100 liter hydraulikolie på Nordre Boulevard i Varde. Det lå på en strækning fra Kærvej til Isbjerg Møllevej, og vejen var meget glat og farlig at køre på. Ekstra tankvogn og 2 mand tilkaldes til assistance. Vejen blev affedtet og skyllet på hele strækningen. Indsatsen varede samlet ca. 4 timer. Redning/drukneulykke Branden i trucken slukkes og overtryksventilatorer indsættes for at skabe bedre sigtbarhed i hallen. 18

19 Brand i landbrugsmaskine Gårdbrand Lørdag kl fik vi melding om, at der udenfor Varde var brand i en landbrugsmaskine. Det viste sig, at være en majssnitter, der var brudt i brand ved kontakt med en højspændingsledning. Ved fremkørsel var meldingen fra Politiet, at vi skulle holde en sikkerhedsafstand på 100 meter til højspændingsledningen, der stadig havde forbindelse til maskinen. Ved ankomst til skadestedet konstateredes det, at der var kommet 2 personer ud af maskinen, og begge havde fået strøm gennem kroppen. Der tilkaldtes straks 2 ambulancer, og der blev ydet alm. førstehjælp. Ved klarmelding fra Syd-Energi kunne slukningen begynde. Der blev brugt 2 HT- og ét C-rør til slukning af maskinen, der på dette tidspunkt var overtændt. Der løb liter diesel ud, og det brændte ind mellem majsene. Skum blev tilsat slukningsvandet og branden slukket. Miljøvagten blev tilkaldt. Lørdag eftermiddag kl fik vi endnu en melding om gårdbrand. Denne gang var det udenfor Nr. Nebel. Ved ankomst var et stort maskinhus med ca. 800 bigballer, flere landbrugsmaskiner mv. overtændt. Der blev udlagt en B-C udlægning og førsteindsatsen indebar sikring mod brandsmitte til omkringliggende bygninger. Station Varde blev kaldt til assistance. Ligeledes blev de frivillige tilkaldt med lufttraileren. Senere blev også Beredskabsstyrelsen kaldt til assistance og afløsning. De havde endvidere en lastbil med grab med, der kunne tage halmen ud. Omkring kl. 22 var det nødvendigt at køle ekstra på nærliggende gylletank, der havde fået en del strålevarmen. Der var under indsatsen udlagt flere B-C udlægninger, og indsatsen sluttede omkring kl. 12 næste dag. 19

20 20

21 Brand i vindmølle Ved ankomst til vindmølle udenfor Varde er motorhuset i toppen af vindmøllen overtændt. Syd Energi blev tilkaldt for at afbryde strømmen. Esbjerg Band & Redning blev tilkaldt med stigevogn til slukning af branden, idet Vardes lifttender ikke kunne udføre opgaven sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Den 6.12 fik ISL Vest melding om, at et sommerhus i Vejers var i fare for at blive oversvømmet også i forbindelse med stormen. De frivillige blev alarmeret med sandsække, pumper mv. Heldigvis fik Driften, der også var i aktion, renset udløbet, der ledte vandet væk fra området, og efter 30 minutter var vandet allerede faldet 5 cm, og sommerhuset var reddet. Brand Industri Stormen Bodil 5. og I forbindelse med stormen Bodil havde vi i Brand & Redning rigtig travlt. Den lokale Beredskabsstab var indkaldt på Politigården i Esbjerg, og det skulle snart vise sig, at Varde Kommune var den kommune, der blev hårdest ramt i forbindelse med stormen. Der væltede mange træer rundt i hele kommunen, som de frivillige og Driften i flot tempo fik fjernet fra vejene. Kl kom melding om brand i industri nord for Varde. 5 minutter senere kom samme melding til Esbjerg Brand & Redning, da vagtcentralen konstaterede, at ejendommen lå i Esbjerg Kommune. Vi fortsatte fra Varde og var først på skadestedet. Det brændte i hele den ene langside af bygningen, og der blev sat ind med B-C udlægning og 3 rør langs bygningen. Esbjerg havde 2 tankvogne med, så der var i alt 3 tankvogne, der sørgede for vandforsyningen. Det frivillige Beredskab blev tilkaldt med Lys- og luftmateriel. Lifttender indsat til slukning fra top. Der blev indsat entreprenørmaskine med grab, der fjernede tagbeklædning på den anden side af bygningen. Esbjerg Brandvæsen blev indsat til slukning på denne side af bygningen. Det blev siden konstateret, at brandårsagen var et uisoleret røgrør fra fyret. Det frivillige Beredskab sørgede for morgenmad, og omkring kl. 11 kunne vi køre hjem. 21

22 22

Åbent Referat. til. Beredskabskommission

Åbent Referat. til. Beredskabskommission Varde Kommune Åbent Referat til Beredskabskommission Mødedato: Torsdag den 30. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødested: BCV - Mødelokale 5.3.3 Deltagere: Fraværende: Referent: Erik Buhl Nielsen,

Læs mere

DRIFTSRAPPORT 2. Kvartal 2014

DRIFTSRAPPORT 2. Kvartal 2014 Kilde: ODIN, GIS kort, Beredskabsstyrelsen April - juni 82 opgaver kørt af Falck. 7 indsatsledereftersyn og udkald af det frivillige beredskab 1/10 Varde Kommune 2. kvartal. 2014 Opgave- og stationsfordeling:

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Åbent Referat til Beredskabskommission Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013 Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Mødested: BCV - Mødelokale 5.3.4 Frisvadvej 35, Varde Deltagere: Fraværende: Referent: Gylling Haahr,

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Møde tirsdag den 18. februar 2014 kl. 11:00 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Fra Nordsjællands Politi, politidirektøren, deltog:

Læs mere

Åben Dagsorden. til. Beredskabskommission. Erik Buhl Nielsen, Kjeld Anker Espersen, Niels Haahr Larsen, Claus Bagger, Gitte M. Beck, Svend Erik Larsen

Åben Dagsorden. til. Beredskabskommission. Erik Buhl Nielsen, Kjeld Anker Espersen, Niels Haahr Larsen, Claus Bagger, Gitte M. Beck, Svend Erik Larsen Åben Dagsorden til Beredskabskommission Mødedato: Fredag den 13. juni 2014 Mødetidspunkt: 10:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3 (5.3.1), BCV Erik Buhl Nielsen, Kjeld Anker Espersen,

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Varde Kommune Åbent Referat til Beredskabskommission Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013 Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Mødested: BCV - Mødelokale 5.3.4 Frisvadvej 35, Varde Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

DRIFTSRAPPORT 1. Kvartal 2014

DRIFTSRAPPORT 1. Kvartal 2014 Kilde: ODIN, GIS kort, Beredskabsstyrelsen Januar-Marts 70 opgaver kørt af Falck. 8 indsatsledereftersyn og udkald af det frivillige beredskab 1/7 Varde Kommune 1. kvartal. 2014 Opgave- og stationsfordeling:

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Faxe Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. september 2012 Faxe Kommune har den 2. august

Læs mere

Nordjyllands Beredskab Statusrapport -år til dato pr

Nordjyllands Beredskab Statusrapport -år til dato pr Nordjyllands Beredskab Statusrapport -år til dato pr. 18.1.216 1 Nordjyllands Beredskab Myndighed: Byggesager - år til dato (opgjort per 18/1-16) Byggelov BR1 kap. 5 Beredskabslov tekniske forskrifter

Læs mere

Notat. I dette afsnit er beskrevet den nuværende status for de to kommuner i forbindelse med ovenstående opgaver.

Notat. I dette afsnit er beskrevet den nuværende status for de to kommuner i forbindelse med ovenstående opgaver. Notat vedrørende samarbejde mellem Faxe kommune og Stevns Kommune for området omhandlende indsatsledervagter, brandteknisk byggesagsbehandling og brandsyn. Notatet er udarbejdet efter samtale mellem teknisk

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Brønderslev Kommune

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Brønderslev Kommune Brønderslev Kommune e-mail: raadhus@99454545.dk cc.:jens.anker.gere@99454545.dk Dato: 23. juli 2007 CSB j.nr.: 2007/002693 Sagsbeh.: SJS Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret

Læs mere

3. Udrykningstider. Fra beredskabsstation Esbjerg er der besluttet følgende udrykningstider:

3. Udrykningstider. Fra beredskabsstation Esbjerg er der besluttet følgende udrykningstider: Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. august 2012 Login jsm Sagsbehandler Jes Seerup Møller Telefon direkte 76 16 10 47 Esbjerg Kommunes serviceniveau på beredskabsområdet. Denne beskrivelse bygger på den

Læs mere

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen.

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen. Greve Kommune Solrød Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Greve og Solrød Kommuners forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 21. august 2012 Greve

Læs mere

Implementeringsplan, Risikobaseret dimensionering

Implementeringsplan, Risikobaseret dimensionering Notat Haderslev Kommune Brand og Redning Solsikkevej 2 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 brand@haderslev.dk www.haderslev.dk/brand 18. august 2013 Sagsident: 13/12920 Dir. tlf. 74 34 24 01 esge@haderslev.dk

Læs mere

Mål og Midler Beredskabskommissionen

Mål og Midler Beredskabskommissionen Budget Beredskabskommissionen har i 2013 et samlet nettodriftsbudget på 17,3 mio. kr. Budgettet udgør 0,34 % af Viborg Kommune samlede driftsudgifter. Vision Viborg Kommunes vision Viborg Kommune Vilje,

Læs mere

Placering af vandtankvogne i slukningsområdet.

Placering af vandtankvogne i slukningsområdet. 21. februar 2011 Placering af vandtankvogne i slukningsområdet. På Beredskabskommissionsmødet den 11. februar blev det drøftet om flytningen af den ekstra vandtankvogn fra Allingåbro til Rønde var en beredskabsfaglig

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Mødet mandag den 30. januar 2012 kl. 09:30 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Afbud fra Hanne Agersnap Endvidere var til stede:

Læs mere

Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012

Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012 Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012 Udtalelse fra Beredskabsstyrelsen Kommentarer til udtalelse Generel indledning

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering

Risikobaseret Dimensionering Side : 1 s opbygning og organisation er i dag opbygget således, at Faaborg Midtfyn Kommune har nedsat en beredskabskommission som via beredskabschefen varetager beredskabets daglige ledelse. Den operative

Læs mere

Delrapport Ishøj Kommune. Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune

Delrapport Ishøj Kommune. Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune Delrapport Ishøj Kommune Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune December 2011 Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune Delrapport December 2011 Side 2 af 13 Behandling

Læs mere

Samarbejdsaftale. udførelse af myndighedsopgaver m.m. indenfor redningsberedskabet. mellem. Faxe Kommune. Næstved Kommune

Samarbejdsaftale. udførelse af myndighedsopgaver m.m. indenfor redningsberedskabet. mellem. Faxe Kommune. Næstved Kommune Samarbejdsaftale om udførelse af myndighedsopgaver m.m. indenfor redningsberedskabet mellem Faxe Kommune og Næstved Kommune April 2013. Kapitel 1 Aftalens parter, formål og varighed 1 Aftalen udstikker

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering

Risikobaseret Dimensionering Side : 1 s opbygning og organisation er i dag opbygget således, at hver af de 5 kommuner har nedsat en beredskabskommission som via beredskabschefen varetager beredskabets daglige ledelse. I Ryslinge kommune

Læs mere

Serviceniveau Indhold

Serviceniveau Indhold Indhold Side 12 Nuværende og fremtidigt vagtsystem Side 1 Indholdsfortegnelse Side 13 Vandforsyning Side 2 Forord Side 14 Uddannelse/øvelser Side 3 Risikoprofil Geografisk placering Side 15 Krigsmæssige

Læs mere

Side 1 af 5 Antal Dato/Tid 1. Melding Stationer 317 31-12 13:38 Containerbrand i det fri Toftlund 316 31-12 13:37 Containerbrand i det fri Tønder 315 31-12 13:36 Containerbrand i det fri Tønder 314 29-12

Læs mere

Risikobaseret dimensionering 2013 Varde Brand & Redning

Risikobaseret dimensionering 2013 Varde Brand & Redning Varde Kommune 6. Serviceniveau for indsatskapacitet Sag 12/14138 Dok 1021335/12 vapl/sufa Varde den 01.02.2013 Indholdsfortegnelse Kapitel 6 Serviceniveau for indsatskapacitet Afsnit 6.1 Afsnit 6.2 Afsnit

Læs mere

Drifts- og økonomirapport. Aabenraa Brand & Redning

Drifts- og økonomirapport. Aabenraa Brand & Redning Drifts- og økonomirapport Aabenraa Brand & Redning 01.01.2014-31.12.2014 Operativ afdeling Månedsberetning fordelt på alarmtyper. Alarmtype Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec I alt Blind

Læs mere

Beredskab. Overordnede mål. Beredskabskommissionen. Redningsberedskab. Opdeling i delvirksomheder

Beredskab. Overordnede mål. Beredskabskommissionen. Redningsberedskab. Opdeling i delvirksomheder Overordnede mål Aktivitetsområdet Beredskab er en del af Fredericia Kommunes By- og Landsbypolitik. By- og Landsbypolitikken er en sektorpolitik, og angiver kommunalbestyrelsens holdning og retning for

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Vordingborg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 6. august 2013 Vordingborg Kommune

Læs mere

Årsrapport 2012. Branden på Nørlund savværk maj 2012. Rebild Brand og Redning

Årsrapport 2012. Branden på Nørlund savværk maj 2012. Rebild Brand og Redning Årsrapport 2012 Branden på Nørlund savværk maj 2012 Rebild Brand og Redning Maj 2013 1 Indholdsfortegnelse: Side Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Beredskabets Opbygning 5 Personale / organisation 6 Udrykninger

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Regler og status Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Kommunale erfaringer Lars Rosenwanger, Dansk CTIF 1 Baggrund for og formål med Den politiske aftale

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende

Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende Til Beredskabsstyrelsen Center for Beredskabstilsyn og Rådgivning Datavej 16 3460 Birkerød Att.: Elsebeth Grinvalds Bent Jørgensen Beredskabsstyrelses sag nr.: 2010/018610 Risikobaseret Dimensionering

Læs mere

Risikobaseret dimensionering 2013 Varde Brand & Redning

Risikobaseret dimensionering 2013 Varde Brand & Redning Varde Kommune 5. Serviceniveau for forebyggelseskapacitet Sag 12/14138 Dok 135066-13 SUFA Varde den 01.10.2013 Indholdsfortegnelse Kapitel 5 Serviceniveau for forebyggelseskapacitet Afsnit 5.1 Afsnit 5.2

Læs mere

Notat om opgaver, der ønskes overført til 60-selskabet.

Notat om opgaver, der ønskes overført til 60-selskabet. Notat om opgaver, der ønskes overført til 60-selskabet. Indledning Formålet med dette notat er at skabe grundlag for en indledende politisk drøftelse af hvilke de nuværende beredskabers opgaver, der ønskes

Læs mere

VESTSJÆLLANDS BRANDVÆSEN

VESTSJÆLLANDS BRANDVÆSEN FO REBY GGE ND E NOTAT MIA SKOV TILLAN/MITI 3. november 2016 Årsrapport 2016 - Forbyggende afdeling Årsrapportens formål er, at give indsigt i de opgaver som afdelingen Myndighed, Forebyggelse og Planlægning

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering

Risikobaseret Dimensionering (1-0-2012) Jane Borchersen Hansen - Afs 01.doc Side 1 Side : 1 s opbygning og organisation er i dag opbygget således, at Faaborg Midtfyn Kommune har nedsat en beredskabskommission som via beredskabschefen

Læs mere

REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 17. januar 2007 kl på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund

REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 17. januar 2007 kl på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund REFERAT Onsdag den 17. januar 2007 kl. 16.00 på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund Mødedeltagere: Fraværende: Ole Find Jensen, Finn Borch Andersen, Kenneth Jensen, Erik Sejersten, Morten

Læs mere

2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance

2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance 2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance Bestyrelsen orienteres om, at Tårnby Kommune har meddelt Hovestadens Beredskab, at kommunen ikke ønsker at indgå en aftale om assistance

Læs mere

Den 27. september og den 7. oktober 2013 indsendte Esbjerg Kommune supplerende materiale og et tilrettet planforslag.

Den 27. september og den 7. oktober 2013 indsendte Esbjerg Kommune supplerende materiale og et tilrettet planforslag. Bilag 2 Beredskabsstyrelsens udtalelse af 4. november 2013 over Esbjerg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Esbjerg Kommune indsendte den

Læs mere

Notat. Der bliver ikke kapacitet til personredning inden for den i RBD

Notat. Der bliver ikke kapacitet til personredning inden for den i RBD Notat Notat vedr. ændringer i plan for risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Egedal Kommune Nærværende notat redegør for de fremsatte ændringer til den gældende plan for risikobaseret dimensionering

Læs mere

Et tilrettet udkast til plan blev fremsendt til Beredskabsstyrelsen med mail af 5. april 2011.

Et tilrettet udkast til plan blev fremsendt til Beredskabsstyrelsen med mail af 5. april 2011. Frederikssund Kommune Halsnæs Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Frederikssund og Halsnæs Kommuners forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Læs mere

Referat fra møde i Beredskabskommissionen mandag den 27. april 2009

Referat fra møde i Beredskabskommissionen mandag den 27. april 2009 Referat fra møde i mandag den 27. april 2009 Mødet startede kl. 08:00 på Beredskabsstationen, Vintapperbuen 2, 4070 Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 3 2. Orientering...

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Mariagerfjord Kommunes forslag til

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Mariagerfjord Kommunes forslag til Mariagerfjord Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Mariagerfjord Kommunes forslag til 27. oktober 2010 revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Mariagerfjord

Læs mere

Referat fra møde i Beredskabskommissionen

Referat fra møde i Beredskabskommissionen Referat fra møde i Beredskabskommissionen Mødetidspunkt 21. december 2016, kl. 10:00 Mødeafholdelse: Udvalgsværelse D, Gentofte Rådhus Mødet hævet kl. 10:30 Tilstede: Hans Toft, Jesper Würtzen, Karin Søjbjerg

Læs mere

DAGSORDEN. Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner

DAGSORDEN. Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner DAGSORDEN Møde nr. : 02/2008 Sted : Brandstationen, Kirkegade 30, 8400 Ebeltoft Dato : 29. februar 2008 Start kl. : 10.00 Slut kl. : 12.00 Medlemmer

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Århus Kommune

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Århus Kommune Århus Kommune e-mail: aarhus.kommune@aarhus.dk cc: jva@aabr.aarhus.dk Dato: 29. august 2007 Sagsnr.: 2007/000155 Sagsbeh.: SJS Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering

Læs mere

Midtjysk Brand & Redning.

Midtjysk Brand & Redning. . 1. juni 2015 Nyhedsbrev nr. 4. Processen med sammenlægningen er godt i gang. Der arbejdes på mange forskellige fronter. Vedtægterne og åbningsbalancen er ved at tage form og der arbejdes på en sammenskrivning

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Haderslev Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Haderslev Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Haderslev Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Haderslev Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 16. april 2013 Haderslev Kommune indsendte

Læs mere

Aftale om Beredskab i Solrød Kommune. I henhold til Beredskabslovens 13 stk. 1.

Aftale om Beredskab i Solrød Kommune. I henhold til Beredskabslovens 13 stk. 1. Aftale om Beredskab i Solrød Kommune I henhold til Beredskabslovens 13 stk. 1. Greve Kommune Rådhusholmen 10 2670 Greve og Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand har indgået følgende AFTALE

Læs mere

Drifts- og økonomirapport. Aabenraa Brand & Redning

Drifts- og økonomirapport. Aabenraa Brand & Redning Drifts- og økonomirapport Aabenraa Brand & Redning 01.01.2015 31.10.2015 Operativ afdeling Månedsberetning fordelt på alarmtyper. Alarmtype Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec I alt Blind

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet NOTAT Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Beredskabsstyrelsen har den 14. november 2011 fremsendt

Læs mere

at bestyrelsen godkender forslag til Service Level Agreements (SLA)

at bestyrelsen godkender forslag til Service Level Agreements (SLA) INDSTILLING 17. Godkendelse af Service Level Agreements (SLA) Bestyrelsen skal med afsæt i principaftalen for Hovedstadens Beredskab godkende forslag til Service Level Agreements (SLA) for myndigheds-

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Bilag 1.2: Udrykningsanalyse i form af statistik og GIS-kort. Faxe Kommune 2012

Bilag 1.2: Udrykningsanalyse i form af statistik og GIS-kort. Faxe Kommune 2012 Bilag 1.2: Udrykningsanalyse i form af statistik og GIS-kort Faxe Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. FREMGANGSMÅDE TIL UDARBEJDELSE AF UDRYKNINGSANALYSE... 2 1.1 DATAGRUNDLAGET FOR UDRYKNINGSANALYSEN...

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Skanderborg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 25. september 2013 Skanderborg Kommune

Læs mere

SAMORDNINGSAFTALE for Fælleskommunalt beredskab m.v. mellem Norddjurs og Syddjurs Kommuner

SAMORDNINGSAFTALE for Fælleskommunalt beredskab m.v. mellem Norddjurs og Syddjurs Kommuner SAMORDNINGSAFTALE for Fælleskommunalt beredskab m.v. mellem Norddjurs og Syddjurs Kommuner 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel: Side: 1. Aftalens område 3 2. Sammensætning af - og virksomhed i den fælles beredskabskommission

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22, TAULOV, 7000 FREDERICIA

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22, TAULOV, 7000 FREDERICIA SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22, TAULOV, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord...

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE Revideret 25.01.2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse om større uheld og

Læs mere

Notat. Notatet skal belyse fordele og ulemper ved de forskellige organiseringer af beredskabet.

Notat. Notatet skal belyse fordele og ulemper ved de forskellige organiseringer af beredskabet. Notat Notatet skal belyse fordele og ulemper ved de forskellige organiseringer af beredskabet. Lovgivningen. Lovbekendtgørelse nr. 137 af 1. marts 2004 (beredskabsloven) 1. Redningsberedskabets opgave

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Generel beredskabsplan 2013

Bornholms Regionskommune. Generel beredskabsplan 2013 Bornholms Regionskommune Generel beredskabsplan 2013 November 2013 1 Indholdsfortegnelse 0.0 Indledning 0.1 Formål 0.2 Ansvar for beredskabsplanlægning 0.3 Planens opbygning 0.4 Beredskabssamarbejde 0.5

Læs mere

Beredskab & Sikkerhed. Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015

Beredskab & Sikkerhed. Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015 Beredskab & Sikkerhed Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015 I forbindelse med stormøderne for medarbejdere og frivillige blev der rejst en række gode spørgsmål. Nedenfor

Læs mere

Åben Dagsorden. til. Beredskabskommission. Erik Buhl Nielsen, Kjeld Anker Espersen, Niels Haahr Larsen, Claus Bagger, Gitte M. Beck, Svend Erik Larsen

Åben Dagsorden. til. Beredskabskommission. Erik Buhl Nielsen, Kjeld Anker Espersen, Niels Haahr Larsen, Claus Bagger, Gitte M. Beck, Svend Erik Larsen Varde Kommune Åben Dagsorden til Beredskabskommission Mødedato: Fredag den 13. juni 2014 Mødetidspunkt: 10:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3 (5.3.1), BCV Erik Buhl Nielsen, Kjeld

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Næstved Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Næstved Kommune Plan for risikobaseret redningsberedskab i Næstved Kommune December 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG BAGGRUND... 3 1.1 OPBYGNING AF OPLÆG TIL SERVICENIVEAU... 3 2. RISIKOPROFIL AF NÆSTVED KOMMUNE...

Læs mere

15. Status 100 dage. Bestyrelsen orienteres om status for Hovedstadens Beredskab efter de første 100 dage. Indstilling Til orientering

15. Status 100 dage. Bestyrelsen orienteres om status for Hovedstadens Beredskab efter de første 100 dage. Indstilling Til orientering 15. Status 100 dage Bestyrelsen orienteres om status for Hovedstadens Beredskab efter de første 100 dage. Indstilling Til orientering Sagsfremstilling Beredskabsdirektøren orienterer på møde bestyrelsen

Læs mere

SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN

SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN Baggrund Nøgletal Opgaveportefølje Organisering Interessenter Kommunikation Nøgledokumenter

Læs mere

Vi havde op til kommunesammenlægningen haft meget fart på og jeg hørte da også bemærkninger fra flere sider om ikke der var for meget fart på.

Vi havde op til kommunesammenlægningen haft meget fart på og jeg hørte da også bemærkninger fra flere sider om ikke der var for meget fart på. Beretning 2008 Tønder Brandvæsen Det er nu 2 år siden, at vi tog hul på både en ny kommunestruktur, og et nyt dimensioneringsgrundlag, hvor det ikke længere var detaljerede centrale regler, men en konkret

Læs mere

Virksomhedsplan for Lolland-Falster Brandvæsen

Virksomhedsplan for Lolland-Falster Brandvæsen Virksomhedsplan for Lolland-Falster Brandvæsen Indledning. Virksomhedsplanen for Lolland-Falster Brandvæsen beskriver hvordan driften af Brandvæsnet organiseres. Specifikke opgaver eller emner er beskrevet

Læs mere

Arbejdsopgaver for beredskabsforbundet Djursland kreds. Bilag A

Arbejdsopgaver for beredskabsforbundet Djursland kreds. Bilag A Arbejdsopgaver for beredskabsforbundet Djursland kreds Side: 1/13 Indhold Vedligeholdelse...2 Behandlerplads...3 Eftersøgningsopgaver...4 Forplejning / Indkvartering...5 Indsats...6 Kommandostade...8 Måleberedskab...9

Læs mere

Varde Kommune. Åben Dagsorden. til. Beredskabskommission. Mødedato: Onsdag den 19. juni 2013. Mødetidspunkt: 14:00. Mødelokale 3, Bytoften

Varde Kommune. Åben Dagsorden. til. Beredskabskommission. Mødedato: Onsdag den 19. juni 2013. Mødetidspunkt: 14:00. Mødelokale 3, Bytoften Varde Kommune Åben Dagsorden til Beredskabskommission Mødedato: Onsdag den 19. juni 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Gylling Haahr, Preben Olesen,

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Middelfart Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. august 2013 Middelfart Kommune

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 19. august Mødetidspunkt: 15:00-16:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 19. august Mødetidspunkt: 15:00-16:00 Varde Kommune Åbent Referat til Beredskabskommission Mødedato: Tirsdag den 19. august 2014 Mødetidspunkt: 15:00-16:00 Mødested: Mødelokale 6, BCV Deltagere: Fraværende: Referent: Erik Buhl Nielsen, Kjeld

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Referat Beredskabskommissionen 12.04.2011 kl. 15:00 Brandstationen i Pandrup Jammerbugt Kommune Beredskabskommissionen 12.04.2011 Punkter på åbent møde: 7. Årsberetning 2010 for Beredskab Jammerbugt. 1

Læs mere

Vedtægter for Beredskab & Sikkerhed Randers Favrskov, Djursland

Vedtægter for Beredskab & Sikkerhed Randers Favrskov, Djursland TIL: FRA: Kasper Sønderdahl DATO: 1. januar 2016 VEDR.: Byrådsgodkendte vedtægter for Beredskab & Sikkerhed Vedtægter for Beredskab & Sikkerhed Randers Favrskov, Djursland 1. Navn og hjemsted 1.1. Fællesskabets

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167)

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167) KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167) Marts 2016 1. Indledning Udkast til forslag til lov om ændring af beredskabsloven, lov om beskyttelsesrum,

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Indsats Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne

Læs mere

Delrapport 1. Bilag 1.2. Udrykningsstatistik Vestsjællands Brandvæsen. Plan for risikobaseret dimensionering

Delrapport 1. Bilag 1.2. Udrykningsstatistik Vestsjællands Brandvæsen. Plan for risikobaseret dimensionering Bilag 1.2 Vestsjællands Brandvæsen Delrapport 1 Udrykningsstatistik 2010-2014 Plan for risikobaseret dimensionering Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø december 2015 1 Fremgangsmåde

Læs mere

side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den kl. 16:00 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den kl. 16:00 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den 30.11.2009 kl. 16:00 Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 45. Orientering til Beredskabskommissionen... 3 46. Orienteringer om udrykninger

Læs mere

side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den 30.08.2011 kl. 15:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den 30.08.2011 kl. 15:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den 30.08.2011 kl. 15:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 2 Ingen. Indholdsfortegnelse: 48. Orientering om udrykning med redningsberedskabet... 3 49.

Læs mere

11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering

11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering Indkaldelse Henning Jensen Nyhuus Claus Omann Jensen Nils Borring Niels Kallehave Jan Pedersen Jan Fischer Torben Jensen 11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering

Læs mere

Forslag til disposition for plan for det kommunale redningsberedskab

Forslag til disposition for plan for det kommunale redningsberedskab 1 BEREDSKABSSTYRELSEN April 2010 Center for Samfundssikkerhed og Beredskab Forslag til disposition for plan for det kommunale redningsberedskab (risikobaseret dimensionering) Dette forslag til disposition

Læs mere

Delrapport 0. Lovgivning. August 2016

Delrapport 0. Lovgivning. August 2016 Delrapport 0 Lovgivning August 2016 1. Forord... 3 2. Opbygning af Sydøstjyllands Brandvæsen I/S... 3 3. Proces... 6 4. Lovgrundlaget... 7 5. Definitionsliste... 7 2 1. Forord Risikobaseret dimensionering

Læs mere

Velkommen. Henning H Holm Stationsleder Ambulance / Brand i Vejen Kommune. Køre som indsatsleder i Vejen Kommune hver 4 uge.

Velkommen. Henning H Holm Stationsleder Ambulance / Brand i Vejen Kommune. Køre som indsatsleder i Vejen Kommune hver 4 uge. Velkommen Henning H Holm Stationsleder Ambulance / Brand i Vejen Kommune. Køre som indsatsleder i Vejen Kommune hver 4 uge. Fyrværkeriulykke St.Andst 8 oktober 2011 kl.10.42 Sending 1: kl.10.50 Bygningsbrand

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen tirsdag den 2. september 2014. Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge

Referat Beredskabskommissionen tirsdag den 2. september 2014. Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge Referat tirsdag den 2. september 2014 Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - 2. september 2014... 2 3. ODIN rapporter 2. kvartal

Læs mere

Beredskab. Udviklingsaftale 2014-2015. Center for Beredskab

Beredskab. Udviklingsaftale 2014-2015. Center for Beredskab Beredskab Udviklingsaftale 2014-2015 Center for Beredskab Udviklingsaftale for 2014-2015 1 Indledning Side 2 / 7 Aftalen indgås mellem Økonomiudvalget/Beredskabskommissionen og Beredskabschefen. Målet

Læs mere

Møde i Politisk Styregruppe den 25. marts 2015 klokken 11.00-14.00 på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk

Møde i Politisk Styregruppe den 25. marts 2015 klokken 11.00-14.00 på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk Møde i Politisk Styregruppe den 25. marts 2015 klokken 11.00-14.00 på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk Indkaldte: Søren Kærsgaard Martin Damm Mette Touborg Thomas Adelskov Gert Jørgensen Stén Knuth

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. H. Daugaards Varehotel, Bavnevej 13, 6580 Vamdrup

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. H. Daugaards Varehotel, Bavnevej 13, 6580 Vamdrup SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN H. Daugaards Varehotel, Bavnevej 13, 6580 Vamdrup Revideret: 25.01.2012 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse om større

Læs mere

Sammenfatning af Risikobaseret Dimensionering

Sammenfatning af Risikobaseret Dimensionering Brand og Redning Sønderjylland Dato: 18-09-2016 Sagsnr.: 16/2569 Sagsbehandler: Jarl Vagn Hansen Direkte tlf.: 7376 6666 E-mail: jvh@brsj.dk Sammenfatning af Risikobaseret Dimensionering Baggrund Efter

Læs mere

Roskilde Brandvæsen Beretning om indsatsen ved stormene Dagmar og Egon 7-12. januar 2015 1

Roskilde Brandvæsen Beretning om indsatsen ved stormene Dagmar og Egon 7-12. januar 2015 1 Beretning om indsatsen ved stormene Dagmar og Egon 7-12. januar 2015 1 D. 6. december 2013 ramte stormen Bodil Danmark med orkan og forhøjede vandstande. Flere områder i Roskilde Kommune blev dengang hårdt

Læs mere

S i d e 1. Kommentarer til RBD 2011, præsenteret på MED 19. december 2011

S i d e 1. Kommentarer til RBD 2011, præsenteret på MED 19. december 2011 S i d e 1 Kommentarer til RBD 2011, præsenteret på MED 19. december 2011 I denne redegørelse er de rejste kritikpunkter kommenteret af Brandvæsenets ledelse. RBD 2011 lægger op til at den operative styrke

Læs mere

Møde i Administrativ Styregruppe den 25. marts 2015 klokken på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk. Søren S. Kjær /Søren Ole Sørensen

Møde i Administrativ Styregruppe den 25. marts 2015 klokken på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk. Søren S. Kjær /Søren Ole Sørensen Møde i Administrativ Styregruppe den 25. marts 2015 klokken 8.00-11.00 på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk Indkaldte: Jan Lysgaard Thomsen Inger Marie Vynne Rie Perry Karsten Thystrup og Jesper Gradert,

Læs mere

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse DOKUMENTATION OG VEJLEDNING Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN Denne definitionsvejledning er en hjælp til at sikre ensartet indtastning i de enkelte felter i ODIN.

Læs mere

Administrative og ledelsesmæssige. opgaver

Administrative og ledelsesmæssige. opgaver Administrative og ledelsesmæssige opgaver 1 Administrative opgaver Håndtering af post og henvendelser Postkasse, hovedmail, hjemmeside, e-boks, telefon Modtagelse og journalisering i SBSYS (1.500 sager

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DENMARK ENGROS A/S BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED. med lageradresse

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DENMARK ENGROS A/S BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED. med lageradresse SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DENMARK ENGROS A/S BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED med lageradresse ERHVERVSPARK VANDEL, NORDLIGE PARALLELBANE 8-16, 7184 VANDEL Revideret: 14.1.2015

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SHELL RAFFINADERIET EGESKOVVEJ 265, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere