Woodstock DAB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Woodstock DAB54 7 644 708 310"

Transkript

1 Radio / DAB / CD / MMC / MP3 Woodstock DAB Betjeningsvejledning PocketDAB 2004

2 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna här Por favor, abrir Favor abrir Åbn her

3 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL 3

4 BETJENINGSELEMENTER 1 Tast til tænd/sluk og lydafbrydelse (Mute) af apparatet 2 - tast, til åbning af betjeningsdelen, som kan klappes op og tages af (Flip Release Panel) 3 BND-tast (bånd), valg af kilde, radiobenyttelse, valg af FM-hukommelsesniveauer og bølgeområderne MB og LB TS, starter FM-travelstore-funktionen 4 DAB-taste, valg af kilde DABanvendelse, valg af DAB-hukommelsesniveau. TS, starter DAB-travelstore-funktionen 5 Lydstyrkeregulering 6 Tasteblok Piletasteblok 8 DIS ESC, Skift af display-indhold, afslutning af menuer uden lagring af ændringer. 9 MENU-tast, opkald af menuen for grundindstillingerne. Langt tryk: deaktivering hhv. aktivering af demo-mode. : OK-taste, til kvittering af menuændringer og start af scan-funktionen ; TRAF-taste, tænd-/sluk for trafikradioberedskabet < Tasteblok 4-5 = Display > RDS SF-tast, RDS komfortfunktion (Radio Data System) tænd-/ sluk (kun FM). DAB-SF (Service Following) tænd-/sluk (kun DAB).? REC DEL-taste til start af en optagelse fra DAB på MMC og til sletning af den aktuelle titel i A B C AUD-tast (Audio), indstilling af bas, diskant, balance og fader. Langt tryk: DEQ, kalder equalizer-menuen op. SRC-tast, valg af kilde mellem CD/ MP3, MMC, CD-skifter (hvis tilsluttet) og AUX, Tast til fjernelse af CD fra apparatet Slids til MMC/SD hhv. KeyCard 516

5 INDHOLDSFORTEGNELSE Henvisninger og tilbehør Trafiksikkerhed Montage Tilbehør Deaktivering/ aktivering af demo-mode Aftagelig betjeningsdel og KeyCard Tyverisikring Aftagning af betjeningsdel Påsætning af betjeningsdel KeyCard "Oplæring" af et ekstra KeyCard. 522 KeyCard gået tabt eller er beskadiget Pleje af KeyCard Tænd-/sluk Indstilling af lydstyrken DAB-anvendelse Aktivering af DAB-anvendelsen Tænd/sluk for DAB TA-REG Valg af hukommelsesniveau Ensemble-indstilling Valg af program Lytning til modtagelige DAB-programmer (DAB-SCAN) Lagring af program Opkald af lagrede programmer DAB-program-type (PTY) Indstilling af DAB-bølgeområde DAB-FM omstilling DAB Service following DAB-underprogrammer DAB radiotekst Indstilling af programnavnenes længde Skift af melding Brug af radio Aktivering af radio RDS-komfortfunktion (AF, REG) Valg af bølgeområde/ hukommelsesniveau Indstilling af stationer Indstilling af stationssøgerens følsomhed Lagring af stationer Automatisk lagring af stationer (Travelstore) Valg af lagrede stationer Skanning af stationer (SCAN) Indstilling af skanningstid Programtype (PTY) Optimering af radiomodtagelse Støjafhængig omstilling af båndbredde (SHARX) Indstilling af displayvisning Navngivning af stationer (kun FM) Valg af visning af radiotekst Trafikradio CD-afspilning Start af CD-afspilning Valg af musikstykker Hurtigvalg af musikstykker Hurtig søgning (hørbar) Afspilning af musikstykker i vilkårlig rækkefølge (MIX) Skanning af musikstykker (SCAN) 544 Gentagelse af musikstykker (REPEAT) Skift af visning Visning af CD-tekst/CD-navn Indkodning af CD-navn Trafikmeldinger under CD-afspilning Fjernelse af CD DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL 517

6 INDHOLDSFORTEGNELSE MP3-afspilning Forberedelse af MP3-CD Start af MP3-afspilning Indstilling af displayvisning Valg af bibliotek Valg af musikstykker Hurtig søgning (ikke i MP3-Browse-Mode) Afspilning af musikstykker i vilkårlig rækkefølge MIX (ikke i MP3-Browse-Mode) Skanning af musikstykker SCAN (ikke i MP3-Browse-Mode) Gentagen afspilning af enkelte musikstykker eller komplette biblioteker REPEAT (ikke i MP3-Browse-Mode) Programmering af yndlingstitler på en MP3-CD MMC/SD-drift Ilægning og udtagning af MMC/SD Start af MMC/SD-driften Indstilling af displayvisning Valg af bibliotek Valg af musikstykker Hurtig søgning (ikke i MP3-Browse-Mode) Afspilning af musikstykker i vilkårlig rækkefølge MIX (ikke i MP3-Browse-Mode) Skanning af musikstykker SCAN (ikke i MP3-Browse-Mode) Gentagen afspilning af enkelte musikstykker eller komplette biblioteker REPEAT (ikke i MP3-Browse-Mode) Optagelse af DAB-program på MMC/SD Timerstyret optagelse af et DAB-Program Gengivelse af optagelse i apparatet Formatering af MMC/SD Indstilling af melding Programmering af yndlingstitel på en MMC/SD Tænd-/sluk for pre-record Multi CD-afspilning Start af Multi CD-afspilning Valg af CD Valg af musikstykker Hurtig søgning (hørbar) Skift af visning Gentaget afspilning af enkelte musikstykker eller komplette CD'er (REPEAT) Afspilning af musikstykker i vilkårlig rækkefølge (MIX) Skanning af alle musikstykker på alle CD'er (SCAN) Indkodning af CD-navn CLOCK - Klokkeslæt Sound X-BASS Equalizer Indstilling af display Tænd-/ sluk for søjlediagram Tænd-/sluk for Power-Meter Indstilling af displayets lysstyrke Indstilling af synsvinkel Indstilling af displaybelysningens farve Eksterne lydkilder Forstærker TMC til dynamiske navigationssystemer Tekniske data Monteringsvejledning

7 HENVISNINGER OG TILBEHØR Henvisninger og tilbehør Det glæder os, at du har valgt et Blaupunkt-produkt. Vi ønsker dig god fornøjelse med dit nye apparat. Før den første anvendelse bør du læse denne betjeningsvejledning. Blaupunkt-redaktørerne arbejder permanent på at gøre betjeningsvejledningerne overskuelige og nemme at forstå. Hvis du så alligevel har spørgsmål angående betjeningen, så kontakt din specialforretning eller telefon-hotline i dit land. Telefonnummeret finder du på bagsiden af denne vejledning. For vore produkter yder vi en producentgaranti for apparater, der er købt inden for den Europæiske Union. Garantibetingelserne kan du hente under eller bestille direkte hos: Blaupunkt GmbH, Hotline Robert Bosch Str. 200 D Hildesheim Trafiksikkerhed Trafiksikkerheden kommer altid i første række. Bilradioen må kun betjenes, hvis den aktuelle trafiksituation tillader det. Lær apparatet at kende, før du anvender det i bilen. Advarselssignaler fra f.eks. politi, brandværn og redningstjeneste skal kunne registreres i tide i bilen. Derfor er det mest hensigtsmæssigt at lytte til programmer i en passende lydstyrke under kørslen. Montage Hvis du selv vil montere bilradioen, bør du ubetinget læse montage- og tilslutningsbemærkninger bagest i brugsanvisningen inden du går i gang. Tilbehør Benyt kun tilbehør, der er godkendt af Blaupunkt. DAB-antenne Til anvendelse af Woodstock DAB 54 har du brug for en speciel DAB-antenne. Dette kan være en separat DABtagantenne eller en DAB/AM/FM-kombiantenne. Yderligere informationer kan du få hos din Blaupunkt-forhandler. Fjernbetjening Med fjernbetjeningen RC 08 eller RC 10, der kan fås som ekstra tilbehør, kan du sikkert og bekvemt betjene din bilradios grundfunktioner fra rattet. Tænde/slukke ikke muligt med fjernbetjeningen. Forstærker Alle Blaupunkt- og Velocity-forstærkere kan anvendes. Multi CD (Changer) Følgende Multi CD-bokse fra Blaupunkt kan tilsluttes: CDC A 08, IDC A 09 og CDC A 03. DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL 519

8 HENVISNINGER OG TILBEHØR Compact Drive MP3 For at få tilgang til MP3-musikstykker, kan du alternativt til Multi CD-boksen tilslutte Compact Drive MP3. Hos Compact Drive MP3 lagres MP3-musikstykkerne først med en computer på Compact Drive MP3's Microdrive TM - harddisk og kan, når Compact Drive MP3 er tilsluttet bilradioen, afspilles som normale CD-musikstykker. Compact Drive MP3 betjenes som en Multi CD-boks. De fleste Multi CD-funktioner kan også anvendes med Compact Drive MP3. Deaktivering/aktivering af demo-mode Apparatet leveres fra fabrikken med aktiveret demo-mode. I demo-mode vises apparatets forskellige funktioner grafisk animeret i displayet. Demomode kan også deaktiveres. Tryk hertil længere end fire sekunder på tasten MENU 9 for at deaktivere eller aktivere demo-mode. BETJENINGSDEL/ KEYCARD Aftagelig betjeningsdel og KeyCard Tyverisikring Apparatet er forsynet med en aftagelig betjeningsdel (Release Panel) til beskyttelse mod tyveri. Uden denne betjeningsdel har apparatet ingen værdi for tyve. Beskyt apparatet mod tyveri og tag altid betjeningsdelen med, når bilen forlades. Opbevar ikke betjeningsdelen i bilen, heller ikke bortgemt. Betjenings konstruktionens giver en nem håndtering. Pas på ikke at tabe betjeningsdelen. Betjeningsdelen må ikke udsættes for direkte sollys eller andre varmekilder. Undgå direkte berøring af betjeningsdelens kontakter med huden. Rengør om nødvendigt kontakterne med en fnugfri klud som er fugtet med alkohol. Aftagning af betjeningsdel Tryk på tasten 2. Betjeningsdelen åbnes fremad. Hold fast i betjeningsdelens højre side og træk betjeningsdelen lige ud af holderen. 520

9 Alle aktuelle indstillinger lagres. En ilagt CD bliver i apparatet. Apparatet slukker automatisk efter ca. et minut. Påsætning af betjeningsdel Hold betjeningsdelen i en ret vinkel i forhold til apparatet. Skub betjeningsdelen ind i apparatets føring på højre og venstre side på husets nederste rand. Tryk forsigtigt betjeningsdelen ind i holderne, indtil den sætter sig fast. Tryk forsigtigt betjeningsdelen opad ind i apparatet, indtil den falder i hak Tryk ikke på displayet, når betjeningsdelen sættes ind. BETJENINGSDEL/KEYCARD Hvis apparatet er slået til når betjeningsdelen bliver taget af, bliver det ved isætningen automatisk slået til igen med den sidst valgte indstilling (radio, CD/ MP3, MMC, CD-skifter eller AUX). KeyCard Supplerende til den aftagelige betjeningsdel er din bilradio sikret med et KeyCard. Det er nødvendigt til aktivering af apparatet når dette har været adskilt fra køretøjets strømforsyning (f.eks. efter at har været afmonteret, efter afbrydelse af batteriet i forbindelse med en reparation af køretøjet). Når apparatet er taget i brug, bør du tage dit KeyCard ud. Uden KeyCard er bilradioen værdiløs for en tyv. Opbevar dit KeyCard på et sikkert sted, men ikke i bilen. Hvis du har en længere rejse for dig, så tag dit KeyCard med, så du kan tage din bilradio i brug igen efter en eventuel afbrydelse af køretøjets strømforsyning. Konstruktionen af kortet er således at håndteringen og transporten af KeyCard er ganske ligetil. DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL 521

10 BETJENINGSDEL/KEYCARD Isætning af KeyCard "Oplæring" af et ekstra KeyCard For at sætte KeyCard ind i apparatet, Et ekstra KeyCard kan "oplæres" som den aftagelige betjeningsdel tages supplerende KeyCard. Du har altså af som beskrevet i afsnittet "Aftagning af betjeningsdelen". nøgle". KeyCards kan du få hos din mulighed for at få lavet en "reserve- Blaupunkt-forhandler. Bag betjeningsdelen befinder slidsen til KeyCard sig C. Hvis du vil "oplære" et extra KeyCard, så kan du læse fremgangsmåden i afsnittet "Oplæring af et nyt KeyCard/ indlæsning af mastercode". Der kan for apparat maksimalt anvendes to KeyCards. Hvis du allerede har to KeyCards til bilradioen og foretager "oplæring" af et tredje KeyCard, kan apparatet ikke mere bruges sammen med KeyCard nr. to. Skub forsigtigt KeyCard ind i slidsen med kontakterne nedad og den skrånende side til højre, indtil det mærkbart sætter sig fast. Anbring betjeningsdelen igen, som beskrevet i afsnittet "Anbringelse af betjeningsdelen". I displayet ses kort meldingen "KEY- CARD OK". Udtagning af KeyCard For at tage KeyCard ud af apparatet, den aftagelige betjeningsdel tages af som beskrevet i afsnittet "Aftagning af betjeningsdelen". Bag betjeningsdelen befinder slidsen til KeyCard sig C. Tryk mod KeyCard indtil det løsner sig mærkbart. KeyCard bliver skubbet ud. Træk KeyCard forsigtigt ud af slidsen. Anbring betjeningsdelen igen, som beskrevet i afsnittet "Anbringelse af betjeningsdelen". Opbevar ikke dit KeyCard i bilen. KeyCard gået tabt eller er beskadiget Hvis alle KeyCards til apparatet er beskadiget eller gået tabt, kan du igen "oplære" indtil to nye KeyCards. KeyCards kan du erhverve hos din Blaupunkt-forhandler. For at benytte de nye KeyCards har du brug for din mastercode til apparatet som du finder i bilradio-passet til apparatet. Læs om oplæring af et nyt Key- Card afsnittet "Oplæring af et nyt Key- Card". Bilradiopasset og KeyCard skal opbevares på et sikkert sted, men aldrig i bilen. 522

11 Oplæring af et nyt KeyCard/ indlæsning af mastercode Hvis du ikke har noget gyldigt KeyCard mere eller vil oplære et yderligere Key- Card: Det nye KeyCard som apparatet ikke kender, lægges i. Betjeningsdelen lukkes. I givet fald slukkes apparatet. Tasterne BND TS 3 og tasten 1 SCL 6 holdes trykket samtidigt. Apparatet tændes med taste 1. I displayet vises "0000 MASTER- CODE". Den firecifrede mastercode fra bilradiopasset indlæses på følgende måde: Tryk så mange gange på taste eller 7 at det første ciffer i mastercoden bliver vist i displayet. Tryk på taste 7 for at skifte indlæsningsplads. Tryk så mange gange på taste eller 7 at det første ciffer i mastercoden bliver vist i displayet. Således fortsætter du med alle pladserne i mastercoden. Når mastercoden bliver vist korrekt, trykkes der på OK-tasten :. Det nye KeyCard er accepteret hvis apparatet slår om til gengivelse, og der i displayet kortvarigt bliver vist "KEY- CARD OK". BETJENINGSDEL/KEYCARD Hvis du tre gange i træk har indlæst mastercoden forkert, må du overholde en ventetid på en time. Indtil da bliver i displayet vist meldingen "WAIT 1H", og apparatet kan ikke betjenes. Du må ikke slukke for apparatet i dette tidsrum. Når timen er gået, kan du indlæse den korrekte mastercode. Pleje af KeyCard Der er garanti for fejlfri funktion af Key- Card hvis kontakterne er frie for fremmede partikler. Undgå at kontakterne kommer direkte i berøring med huden. Rengør kontakterne på KeyCard efter behov med en fnugfri klud vædet med alkohol. DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL 523

12 TÆND-/SLUK Tænd-/sluk Til at tænde eller slukke for apparatet står der følgende muligheder til rådighed for dig: Tænd-/ sluk over køretøjets tænding Hvis apparatet er korrekt forbundet med tændingslåsen, og det ikke er slukket med tasten 1, tændes eller slukkes det med tændingen. Tænding-/slukning med den aftagelige betjeningsdel Tag betjeningsdelen af. Apparatet kobler sig fra efter ca. et minuts forløb. Betjeningsdelen anbringes på ny. Apparatet tændes. Den seneste indstilling (Radio, CD/MP3, MMC, CD-skifter eller AUX) bliver aktiveret. Tænd-/sluk med tasten 1 For at tænde skal du trykke på tasten 1. For at slukke skal du holde tasten 1 trykket i mere end to sekunder. Apparatet kobler sig fra. Til beskyttelse af bilens batteri bliver apparatet koblet automatisk fra efter en time hvis tændingen ikke er slået til. INDSTILLING AF LYDSTYRKE Indstilling af lydstyrken Lydstyrken kan indstilles i skridt fra 0 (stum) til 50 (maksimum). Hvis lydstyrken skal øges: Drej volumenknappen 5 mod højre. Hvis du vil dæmpe lydstyrken: Drej volumenknappen 5 mod venstre. Indstilling af startlydstyrken Den lydstyrke apparatet skal spille med når det bliver tændt, kan indstilles. Tryk på tasten MENU 9. eller 7, at "VOLUME MENU" bliver vist i displayet. Tryk på tasten OK : for at hente lydstyrkemenuen frem. I displayet vises der "ON VOLUME" og den aktuelt indstillede værdi eller "LAST VOLUME". Startlydstyrken indstilles med - tasterne 7. Som en forenkling af indstillingen bliver lydstyrken hævet eller dæmpet tilsvarende. Hvis du indstiller på "LAST VOLUME", bliver den lydstyrke aktiveret igen, som du har brugt, før du slukkede for apparatet. 524

13 Fare for tilskadekomst! Hvis værdien for startlydstyrken er indstillet på maksimum, kan lydstyrken være meget voldsom når der tændes. Hvis lydstyrken har været stillet på maksimum før der blev slukket for radioen sidste gang, og værdien for startlydstyrken er sat til "LAST VO- LUME". kan lydstyrken være meget voldsom når der bliver tændt for radioen. I begge tilfælde kan der opstå alvorlige høreskader. Når indstillingen er afsluttet, tryk på tasten MENU 9. Pludselig sænkning af lydstyrken (Mute) Lydstyrken kan sænkes pludseligt ned til en værdi, du i forvejen har indstillet (mute). Tryk kort på tasten 1. Displayet viser "MUTE". Ophævelse af mute Til genaktivering af den forrige aflyttede lydstyrke, tryk igen kort på tasten 1. Telefon-audio/Navigation-audio Hvis din bilradio er forbundet med en mobiltelefon eller et navigationssystem, bliver bilradioen koblet stum, når du "løfter" telefonen af, eller der kommer en sprogmelding fra navigationen. Samtalen eller sprogmeldingen kommer over bilradio-højttaleren. Til dette formål skal INDSTILLING AF LYDSTYRKE mobiltelefonen eller navigationssystemet være sluttet til bilradioen, som det er beskrevet i montagevejledningen. Dertil får du brug for kablet med Blaupunkt-nummeret Hvilke navigationssystemer der kan anvendes sammen med din bilradio, får du at vide hos din Blaupunkt-forhandler. Hvis der under en telefonsamtale eller en sprogmelding fra navigationen bliver sendt en trafikmelding, kan du først høre denne trafikmelding når du er færdig med at telefonere hhv. når navigationsmeldingen er forbi såfremt den da fortsat bliver sendt. Trafikmeldinger bliver ikke optaget til senere gengivelse! Den lydstyrke hvormed en telefonsamtale skal føres eller en navigationsmelding afgives, kan indstilles. Tryk på tasten MENU 9. eller 7, at "VOLUME MENU" bliver vist i displayet. Tryk på tasten OK : for at hente lydstyrkemenuen frem. eller 7, at "PHONE" bliver vist i displayet. Den ønskede lydstyrke indstilles med - tasterme 7. Når indstillingen er foretaget, tryk på tasten MENU 9. DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL 525

14 INDSTILLING AF LYDSTYRKE Lydstyrken af telefonsamtalerne og de akustiske vejledninger kan indstilles direkte med volumenknappen 5 under samtalen eller gengivelsen. Indstilling af signaltonens lydstyrke Hvis der ved nogle funktioner trykkes længere på en tast end 2 sekunder, f.eks. til lagring af en station på en stationstast, høres en signaltone (bip-lyd). Bip-lydens styrke kan indstilles. Tryk på tasten MENU 9. eller 7, at "VOLUME MENU" bliver vist i displayet. Tryk på tasten OK : for at hente lydstyrkemenuen frem. eller 7, at "BEEP VOL" bliver vist i displayet. Indstil lydstyrken med tasterne 7. "0" betyder ingen bip-lyd, "6" betyder maksimal bip-lydstyrke. Når indstillingen er færdig, tryk på tasten MENU 9. Automatic Sound Med denne funktion tilpasses bilradioens lydstyrke automatisk til kørehastigheden. Til dette formål skal bilradioen være tilsluttet som beskrevet i montagevejledningen. Den automatiske forøgelse af lydstyrken kan indstilles i 6 trin (0-5). Tryk på tasten MENU 9. eller 7, at "VOLUME MENU" bliver vist i displayet. Tryk på tasten OK : for at hente lydstyrkemenuen frem. eller 7 at "AUTO SOUND" bliver vist i displayet. Indstil lydstyrketilpasningen med tasterne 7. Når indstillingen er færdig, tryk på tasten MENU 9. Den optimale indstilling af den hastighedsafhængige lydstyrketilpasning er afhængig af bilens støjudvikling. Find frem til den optimale værdi for din bil ved at prøve dig frem. 526

15 DAB-anvendelse Med DAB (Digital Audio Broadcast) kan du høre radio i digital tonekvalitet. For at benytte Woodstock DAB 54 har du brug for en speciel DAB-antenne. Det kan være en separat DAB-tagantenne eller en DAB/AM/FM-kombiantenne. Yderligere informationer kan du få hos din Blaupunkt-forhandler. Aktivering af DAB-anvendelsen Hvis du befinder dig i driftsmåderne radio, CD/MP3, MMC/SD, CD-skifter, Microdrive eller AUX, skal du trykke på taste DAB TS 4. I modsætning til den traditionelle radio bliver der ved DAB udsendt stadigt flere programmer på en frekvens. Disse programme bliver sat sammen til såkaldte "Ensembles. Et ensemble indeholder altid flere programmer. Tilmed kan et program ydermere indeholde indtil tolv underprogrammer. På disse underprogrammer kan der på en sportssender f.eks. blive transmitteret forskellige sportsbegivenheder samtidigt. Hvis et program omfatter tilbud om underprogrammer, bliver der foran programmets navn vist et " ". DAB-ANVENDELSE DAB byder også på andre fordele: NEWS Ud over trafikmeldingerne sendes der nyheder (NEWS). Man kan lade nyhederne komme igennem. Med indstillingen "NEWS ON" bliver, når der kommer en melding, det aktuelle program afbrudt, og meldingen bliver gengivet. Når meldingen er forbi, bliver der stillet om til det sidst valgte program. Tryk på MENU-tasten 9. Tryk på tasten 7 så mange gange at "DAB MENU" bliver vist i displayet. Tryk på OK-tasten : for at få vist DAB-menuen. Tryk på taste eller 7 så mange gange at "NEWS OFF" hhv. "NEWS ON" bliver vist i displayet. Hvis du vil modtage nyheder, skal du vælge "NEWS ON". Hvis du ikke vil høre nogen nyheder, vælger du "NEWS OFF". Den ønskede indstilling vælges med -tasterne 7. Når indstillingen er afsluttet, tryk på MENU-tasten 9. DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL 527

16 DAB-ANVENDELSE Vejret/ WEATHER Ud over trafikmeldinger gives der også vejrmeldinger (WEATHER). Man kan lade vejrmeldingerne komme igennem. Med indstillingen "WEATHER ON" bliver det aktuelle program afbrudt når der indgår en vejrmelding, og vejrmeldingen bliver gengivet. Når vejrmeldingen er forbi, bliver der igen stillet om til det sidst valgte program. Tryk på MENU-tasten 9. Tryk på taste 7 så mange gange at "DAB MENU" bliver vist i displayet. Tryk på OK-tasten : for at få vist DAB-menuen. Tryk på taste eller 7 så mange gange at "WEATHER OFF" hhv. "WEATHER ON" bliver vist i displayet. Hvis du vil modtage vejrmeldinger, så skal du vælge "WEATHER ON". Hvis du ikke vil høre vejrmeldinger, skal du vælge "WEATHER OFF". Den ønskede indstilling vælges med -tasterne 7. Når indstillingen er foretaget, tryk på MENU-tasten 9. SPORT Ud over trafikmeldingerne, nyheder og vejrmeldinger bliver der sendt sportsnyheder. Du kan lade sportsnyhederne gå igennem. Med indstillingen "SPORT ON" bliver det aktuelle program afbrudt når der kommer en sportsmelding, og nyheden bliver gengivet. Når nyheden er forbi, stilles der igen om til det sidst valgte program. Tryk på MENU-tasten 9. Tryk på taste 7 så mange gange at "DAB MENU" bliver vist i displayet. Tryk på OK-tasten : for at få vist DAB-menuen. Tryk på taste eller 7 så mange gange at "SPORT OFF" hhv. "SPORT ON" bliver vist i displayet. Hvis du vil modtage sportsmeldinger, så skal du vælge "SPORT ON". Hvis du ikke vil høre sportsmeldinger, skal du vælge "SPORT OFF". Den ønskede indstilling vælges med -tasterne 7. Når indstillingen er foretaget, tryk på MENU-tasten 9. Du kan afbryde transmissionen af en News-/ Weather-/ eller Sportmelding ved at trykke på TRAFtasten ;. Den generelle prioritet bibeholdes, og den næste melding kommer igennem på ny. 528

17 Tænd/sluk for DAB TA-REG Da DAB-frekvenser bliver udstrålet over et større område af landet, kan det forekomme at du modtager trafikmeldinger der ikke har betydning for din region. For at undgå det er DAB sendeområderne delt op i regioner. Tryk på MENU-tasten 9. Tryk på taste 7 så mange gange at "DAB MENU" bliver vist i displayet. Tryk på OK-tasten : for at at få vist DAB-menuen. Tryk på taste eller 7 så mange gange at "DAB TREG OFF" hhv. "DAB TREG ON" bliver vist i displayet. Hvis du vil modtage meldinger der vedrører specielle regioner, skal du vælge "DAB TREG ON". Hvis du kun vil høre overregionale meldinger, skal du vælge "DAB TREG OFF". Vælg den ønskede indstilling med -tasterne 7. Når indstillingen er foretaget, tryk på MENU-tasten 9. Da denne funktion endnu ikke bliver støttet af alle sendere, kan det forekomme at du med aktiveret TA- REG-funktion ikke modtager trafikmeldinger. Hvis du gennem et længere tidsrum ikke modtager trafikmeldinger, så deaktiver funktionen TA-REG. DAB-ANVENDELSE Valg af hukommelsesniveau Med dette apparat kan du lagre DABprogrammer på fire hukommelsesniveauer DAB1, DAB2, DAB3 og DABT. På hvert hukommelsesniveau kan der lagres fem programmer. For at vælge mellem hukommelsesniveauerne trykkes der kort på taste DAB TS 4. Hvis der på hukommelsesniveauet DABT endnu ikke er gemt nogen programmer, bliver dette hukommelsesniveau ikke vist. I dette tilfælde startes der først en Travelstore (s. "Lagring af programmer"). Ved aktiveret PTY-funktion kan du ikke vælge hukommelsesniveauet DABT. Ensemble-indstilling Med DAB bliver der fattet stadigt flere programmer på en frekvens til et såkaldt Ensemble. Da der i hukommelsesniveauet DABT automatisk bliver lagret forskellige programmer fra forskellige ensembler, kan de her beskrevne funktioner ikke anvendes til indstilling af et ensemble i hukommelsesniveauet DABT. DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL 529

18 DAB-ANVENDELSE Valg af ensemble Du kan vælge ensembler igen direkte, du allerede har modtaget en gang (men ensemblet skal være til at modtage). Tryk kort på taste eller 7. Navnet på det næste hhv. foregående, kendte ensemble bliver vist. Det første modtagelige program fra ensemblet bliver spillet. Ensemblesøgning Du kan finde nye ensembler ved hjælp af søgefunktionen. Til en søgning opad eller nedad skal taste hhv. 7 holdes trykkes mere end to sekunder. Der bliver indstillet på det næste, modtagelige ensemble. Ensemble-navnet bliver vist ganske kort. Det første modtagelige program fra ensemblet bliver spillet. Manuel ensembleafstemning Ensemble-afstemningen kan også foretages manuelt. Under søgningen trykker man på eller -tasten 7. Nu kan der med eller -tasten 7 foretages en manuel afstemning. Valg af program Når du har indstillet på et ensemble, kan du vælge et program fra ensemblet. Vælg et program i ensemblet med -tasterne 7. Lytning til modtagelige DABprogrammer (DAB-SCAN) Med scan-funktionen kan du lytte til modtagelig programmer. Start af DAB-SCAN Hold OK-tasten : trykket i DABanvendelse længere end to sekunder. DAB-Scan kan ikke anvendes på hukommelsesniveauet DABT. Scan-løbet begynder. Navnet på det aktuelle program bliver vist i den øverste linje og på det aktuelle ensemble i den nederste linje. Når der bliver skiftet til næste ensemble, bliver der i displayet vist "SCANNING...". Afslutning af DAB-SCAN, fortsættelse af programmet Tryk på OK-taste :. Scan-løbet afsluttes, det sidst indstillede program er fortsat aktivt. Hvis du afbryder DAB-SCAN medens der bliver vist "SCANNING...", bliver der stillet ind på det sidste aflyttede program. Lagring af program Manuel lagring af program Det ønskede hukommelsesniveau skal vælges. Det ønskede ensemble indstilles. Vælg det program du vil gemme. 530

19 Hold en stationstaste hhv. 4-5 < som programmet skal lagres på, trykket i mere end to sekunder. Automatisk lagring af programmer (Travelstore) Med Travelstore bliver de første fem modtagelige programmer lagret alfabetisk på stationstasterne til direkte opkald. Du kan kalde alle andre programmer der er lagret under Travelstore, op i alfabetisk rækkefølge på niveauet "DABT" med tasterne 7. Hvis du holder tasterne 7 trykket i mere end to sekunder, kan du vælge hurtigt mellem programmerne. Programmer der tidligere er lagret på dette niveau, vil blive slettet. Hvis PTY-funktionen er aktiveret, kan DAB-Travelstore ikke benyttes. Hold DAB TS-tasten 4 trykket i mere end to sekunder. Lagringen begynder. I displayet bliver der vist "TRAVELSTORE PLEASE WAIT". Når processen er afsluttet, bliver programmet spillet på lagringsprogram 1 på "DABT"-niveauet. Hvis der under Travelstore ikke bliver fundet nogen programmer, vises der "NO LIST" i displayet. Opkald af lagrede programmer Vælg hukommelsesniveau. Tryk på Stationstaste hhv. 4-5 < for det ønskede program. DAB-ANVENDELSE DAB-program-type (PTY) Udover sendernavnet udsender stadigt flere sendere også informationer om deres program-type. Disse informationer kan modtages og vises af dit bilradio-anlæg. Sådanne program-typer kan f.eks. være: CULTURE TRAVEL JAZZ SPORT NEWS POP M ROCK M DRAMA EASY M Med PTY-funktionen kan du målrettet vælge sendere med en bestemt programtype. Tænd/sluk for DAB-PTY Tryk på MENU-tasten 9. Tryk på taste 7 så mange gange at "DAB MENU" bliver vist i displayet. Tryk på OK-tasten : for at at få vist DAB-menu. Tryk på taste eller 7 så mange gange at "DAB PTY ON" hhv. "DAB PTY OFF" bliver vist i displayet. Tryk på taste eller 7 for at tænde (ON) hhv. slukke (OFF) for DAB-PTY. Når indstillingen er foretaget, tryk på MENU-tasten 9. DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL 531

20 DAB-ANVENDELSE Valg af programtype og start af søgning Tryk på eller -taste 7. Den aktuelle program-type vises kortvarigt i displayet. Hvis du under denne visning ikke træffer noget valg, bliver den normale DAB-melding på ny anvendt. Hvis du vil vælge en anden programtype, kan du under meldingens varighed skifte til til en anden programtype ved at trykke på eller -tasten 7. eller tryk på en af taststerne hhv. 4-5 < for at vælge den programtype der er lagret på den pågældende taste. Den valgte program-type vises kortvarigt. Tryk på eller -tasten 7 for at starte søgningen. Den nærmeste sender med den valgte programtype bliver indstillet. Lagring af programtype på stationstasterne Vælg med eller -tasten 7 en programtype. Hold den ønskede stationstaste hhv. 4-5 < trykket i mere end to sekunder. Programtypen er nu lagret på den valgte taste hhv. 4-5 <. Indstilling af DAB-bølgeområde Med en Woodstock DAB54 kan du modtage DAB-programmer og ensembler i bølgeområderne "bånd 3" ( MHz) og "L-bånd" ( MHz). Da man i nogle lande ikke benytter både det ene og det andet bånd, kan man fremskynde søgningen ved at man på forhånd undtager det ikke benyttede bånd. Tryk på MENU-tasten 9. Tryk på taste 7 så mange gange at "DAB MENU" bliver vist i displayet. Tryk på OK-tasten : for at at få vist DAB-menu. Tryk på taste eller 7 så mange gange at "DAB-BAND L", "DAB-BAND 3" hhv. "DAB-BAND BOTH" bliver vist. Tryk på taste eller 7 for at vælge mellem indstillingerne. Med indstillingen "DAB-BAND L" hhv. "DAB-BAND 3" bliver kun det valgte bånd benyttet. Med "DAB-BAND BOTH" bliver begge bånd anvendt. Når indstillingerne er foretaget, dtryk på MENU-tasten

21 DAB-FM omstilling Du kan vælge mellem forskellige indstillinger for omstillingen mellem DAB og FM-radiodrift. Omstilling mellem DAB og FM-radiodrift kan være nødvendig, hvis modtagekvaliteten i DAB- hhv. FMdrift falder stærkt. Hvis du vælger indstillingen "DAB-FM- AUTO", slår apparatet i dette tilfælde automatisk om til FM-frekvensen for det modtagne program (såfremt programmet kan modtages over FM) hhv. til DAB-programmet fra en indstillet FMsender (såfremt senderen er til rådighed som DAB-program). Ved "DAB-FM-MANUAL" kobler apparatet om til FM-frekvensen for det modtagne DAB-program hvis du aktiverer FM-radiodriften manuelt (såfremt senderen kan modtages over FM). Hvis du vælger "DAB-FM OFF", bliver ved aktivering af FM-radiodriften den sidst indstillede FM-sender spillet (såfremt senderen kan modtages). Tryk på MENU-tasten 9. Tryk på taste 7 så mange gange at "DAB MENU" bliver vist i displayet. Tryk på OK-tasten : for at få vist DAB-menu. Tryk på taste eller 7 så mange gange at "DAB-FM AUTO", "DAB-FM MANUAL" hhv. "DAB-FM OFF" bliver vist i displayet. DAB-ANVENDELSE Tryk på taste eller 7 for at vælge mellem indstillingerne. Når indstillingen er afsluttet, tryk på MENU-tasten 9. DAB Service following Hvis modtagekvaliteten for det modtagne program bliver forværret, kan der Woodstock DAB54 automatisk indstille programmet fra et andet ensemble (såfremt til rådighed). Til det formål skal funktionen "Service following" være slået til. Tænd/sluk for Service following For at benytte Service following, tryk under DAB-anvendelse kort på RDS SF-tasten >. Hvis Service following er aktiveret, lyser i DAB-anvendelse RDS-symbolet i displayet. For at slå Service following fra, tryk under DAB-anvendelse atter kort på RDS SF-tasten >. Service following er slået fra, når RDSsymbolet slukker. DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL 533

22 DAB-ANVENDELSE DAB-underprogrammer Nogle DAB-programme indeholder underprogrammer. Programmer der indeholder underprogrammer, er markeret med " " foran programmets navn. Hvis et program indeholder underprogrammer, kan man indstille disse. Valg af underprogram For at vælge mellem underprogrammerne under et indstillet program skal der først kobles om til underprogram-modus, hold taste 7 trykket i mere end to sekunder. Som tegn på at du befinder dig i underprogram-modus, bliver der vist et inverteret S ved den venstre rand af displayet. Navnet på underprogrammet bliver vist i den nederste linje i displayet. For at vælge mellem underprogrammerne, tryk kort på eller -tasten 7. Det næste hhv. forudgående underprogram bliver indstillet, og underprogrammodus bliver afsluttet. Underprogrammer støttes foreløbig kun af få sendere. DAB radiotekst Nogle sendere udsender ved siden af deres program også informationer (f. eks. nyheder) som løbende tekst i displayet. Funktionen DAB-radiotekst er fra værkets side slået til. Da visning af radiotekster kan aflede opmærksomheden fra de herskende trafikforhold, vil vi henstille at du deaktiverer funktionen "DAB radiotekst" eller kun benytter den når køretøjet står stille. Tryk på MENU-tasten 9. Tryk på taste 7 så mange gange at "DAB MENU" bliver vist i displayet. Tryk på OK-tasten : for at få vist DAB-menu. Tryk på taste eller 7 så mange gange at "RADIO TXT ON" hhv. "RADIO TXT OFF" bliver vist i displayet. Tryk på taste eller 7 for at vælge mellem "RADIO TXT ON" (slået til) og "RADIO TXT OFF" (slået fra). Når indstillingen er foretaget, tryk på MENU-tasten

23 Indstilling af programnavnenes længde De fleste programmer anvender, som det kendes fra RDS, programnavne med 8 pladser. Nogle programmer anvender navne med 16 pladser, og de kan i displayet ikke kan vises på en gang. Hvis et program anvender navne med 16 pladser, kan du enten begrænse navnet til 8 pladser eller lade navnet med 16 pladser vise som løbende tekst. Tryk på MENU-tasten 9. Tryk på taste 7 så mange gange at "DAB MENU" bliver vist i displayet. Tryk på OK-tasten : for at få vist DAB-menu. Tryk på taste eller 7 så mange gange at "SRV NAME 8" hhv. "SRV NAME 16" bliver vist i displayet. Tryk på taste eller 7, for at vælge mellem "SRV NAME 8" (melding med 8 pladser) og "SRV NAME 16" (melding med 16 pladser). Når indstillingen er foretaget, tryk på MENU-tasten 9. Skift af melding DAB-ANVENDELSE For DAB-anvendelseen kan du vælge mellem forskellige muligheder for melding: "NORMAL MODE": Første linje: Programnavn og evt. hukommelsesplads. Anden linje: Ensemble-navn. "CLOCK MODE": Første linje: Programnavn og evt. hukommelsesplads. Anden linje: Frekvens for ensemblet, klokkeslæt. "MINIMAL MODE": Programnavnet bliver vist i begge linjer. DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL 535

24 BRUG AF RADIO Brug af radio Dette apparat har en RDS-radiomodtager. Mange af de FM-stationer der kan modtages, sender et signal, der udover programmet også indeholder informationer som f.eks. stationsnavn og programtype (PTY). Navnet på stationen bliver vist i displayet, så snart den kan modtages. Aktivering af radio Hvis du befinder dig i driftsmåderne CD/ MP3, MMC, DAB, CD-skifter eller AUX, tryk på tasten BND TS 3 eller tryk på taste SRC A så mange gange at "TUNER" bliver vist i displayet. RDS-komfortfunktion (AF, REG) Med RDS-komfortfunktionen AF (alternativ frekvens) og REGIONAL har du endnu flere muligheder med din bilradio. AF: Når RDS-komfortfunktionen er aktiveret, skifter apparatet automatisk til den bedste modtagefrekvens for den aktuelle station. REGIONAL: Nogle stationer inddeler på bestemte tidspunkter deres program i regionalprogrammer med forskelligt indhold. Med REGfunktionen undgår man at bilradioen skifter til alternative frekvenser med et andet programindhold. REGIONAL skal aktiveres/deaktiveres særskilt i menuen. Tænd/sluk REGIONAL Tryk på tasten MENU 9. I displayet vises "TUNER MENU". Tryk på tasten OK : for at hente tuner-menuen frem. eller 7, at "REG" bliver vist i displayet. Bag "REG" vises "OFF" (slukket) eller "ON" (tændt). Tryk på tasten eller 7 for at tænde eller slukke for REGIONAL. Tryk på tasten MENU 9. Tænd/sluk RDS-komfortfunktion For at anvende RDS-komfortfunktionerne AF og REGIONAL, tryk på tasten RDS SF >. RDS-komfortfunktionerne er aktive, når RDS lyser i displayet. Valg af bølgeområde/ hukommelsesniveau Med dette apparat kan du modtage programmer fra frekvensbåndene VHF (FM) samt MB og LB (AM). For bølgeområdet FM er der tre hukommelsesniveauer til rådighed (FM1, FM2 og FMT) og bølgeområderne MB og LB har hvert et hukommelsesniveau. På hvert hukommelsesniveau kan der lagres fem stationer. For at skifte mellem hukommelsesniveauerne FM1, FM2 og FMT eller bølgeområderne MB og LB, tryk kort på tasten BND TS

25 Indstilling af stationer Der findes flere måder at indstille stationer på. Automatisk stationssøgning Tryk på tasten eller 7. Den næste station, som kan modtages, indstilles. Manuel indstilling af stationer Stationerne kan også indstilles manuelt. Den manuelle indstilling af stationer er kun mulig når RDS-komfortfunktionen ikke er aktiveret. Tryk på tasten eller 7. Gennembladning af stationskæderne (kun FM) Hvis en station sender flere programmer, kan man gennemblade denne såkaldte "stationskæde". For at kunne bruge denne funktion, skal RDS-komfortfunktionen være aktiveret. Tryk på tasten eller 7 for at skifte til stationskædens næste program. På denne måde kan du kun skifte til stationer, som du har modtaget før. Anvend hertil Scan- eller Travelstore-funktionen. Indstilling af stationssøgerens følsomhed Du har mulighed for at ændre den automatiske stationssøgers følsomhed. Tryk på tasten MENU 9. I displayet vises "TUNER MENU". Tryk på tasten OK : for at hente tuner-menuen frem. eller 7 at "SENS" bliver vist i displayet. I displayet vises den aktuelle værdi for følsomheden. "SENS HI3" betyder høj følsomhed. "SENS LO1" den laveste. Indstil den ønskede følsomhed med tasterne 7. Når indstillingen er færdig, tryk på tasten MENU 9. Du kan indstille følsomheden for FM og MB eller LB (AM) særskilt. Lagring af stationer BRUG AF RADIO Manuel lagring af stationer Vælg det ønskede hukommelsesniveau FM1, FM2, FMT eller et af bølgeområderne MB eller LB. Indstil den ønskede station. Tryk længere end to sekunder på den af stationstasterne eller 4-5 < hvor stationen skal lagres. DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL 537

26 BRUG AF RADIO Automatisk lagring af stationer (Travelstore) Der kan lagres de fem stærkeste sendere fra regionen automatisk (kun FM). Lagringen foregår på hukommelsesniveau FMT. Stationer, der tidligere er blevet lagret på dette niveau, bliver slettet. Tryk længere end to sekunder på tasten BND TS 3. Lagringen starter. I displayet vises "TRAVEL STORE PLEASE WAIT". Når processen er afsluttet, gengives stationen på stationsplads 1 på niveauet FMT. Valg af lagrede stationer Vælg hukommelsesniveauet eller bølgeområdet. Tryk på stationstasten eller 4-5 < for den ønskede station. Skanning af stationer (SCAN) Med Scan-funktionen kan du skanne alle de stationer der kan modtages. Skanningstiden kan indstilles fra 5 til 30 sekunder i menuen. Start SCAN Tryk længere end to sekunder på OK-tasten :. Skanningen starter. "SCAN" vises kort i displayet, derefter vises det aktuelle stationsnavn eller frekvensen blinkende. Afbrydelse af SCAN, fortsat lytning til station Tryk på OK-tasten :. Skanningen afbrydes og den sidst indstillede station er aktiv. Indstilling af skanningstid Tryk på tasten MENU 9. I displayet vises "TUNER MENU". eller 7 at "VARIOUS MENU" bliver vist i displayet. Tryk på tasten OK : for at hente menuen frem. "SCAN TIME" og den aktuelt indstillede tid bliver vist. Indstil den ønskede skanningstid med tasterne 7. Når indstillingen er færdig, tryk på tasten MENU 9. Den indstillede scanningsstid gælder også for scan-løb i CD/MP3-, MMC-, DAB- og CD-skifter-anvendelse. 538

27 Programtype (PTY) Udover stationens navn sender nogle FM-stationer også informationer om typen af deres program. Disse informationer kan blive modtaget og vist af din bilradio. Sådanne programtyper kan f.eks. være: CULTURE TRAVEL JAZZ SPORT NEWS POP ROCK CLASSICS Med PTY-funktionen kan man direkte vælge stationer med en bestemt programtype. PTY-EON Når programtypen er blevet valgt og søgningen startet, skifter apparatet fra den aktuelle station til en station med den valgte programtype. Hvis der ikke findes en station med den valgte programtype, viser displayet kort "NO PTY" og en BEEPlyd høres. Den sidste station der er modtaget, indstilles igen. Hvis den indstillede eller en anden station fra stationskæden sender den ønskede programtype på et senere tidspunkt, skifter apparatet automatisk fra den aktuelle station eller fra CD/MP3 eller Multi CD til stationen med den ønskede programtype. Tænd/sluk PTY BRUG AF RADIO Tryk på tasten MENU 9. I displayet vises "TUNER MENU". Tryk på tasten OK : for at hente tuner-menuen frem. "PTY" og den aktuelle indstilling bliver vist i displayet. Tryk på tasten eller 7 for at tænde (ON) eller slukke (OFF) for PTY. Tryk på MENU-tasten 9. Valg af programtype og start af søgning Tryk på tasten eller > 7. Den sidst valgte programtype bliver vist i displayet. Hvis du vil vælge en anden programtype, kan du inden for visningstiden skifte til en anden programtype ved at trykke på tasten eller 7. Eller Tryk på en af tasterne eller 4-5 < for at vælge den programtype der er lagret på den pågældende tast. Den valgte programtype vises kort. Tryk på tasten eller 7 for at starte søgningen. Den næste station med den valgte programtype indstilles. DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL 539

28 BRUG AF RADIO Lagring af programtype på stationstaster Vælg en programtype med tasten eller 7. Tryk længere end to sekunder på den ønskede stationstast eller 4-5 <. Programtypen er lagret på den valgte tast eller 4-5 <. Optimering af radiomodtagelse Støjafhængig dæmpning af diskant (HICUT) HICUT-funktionen bevirker en forbedring af modtagelsen, når der er forstyrrelser (kun FM). I tilfælde af forstyrrelser i modtagelsen, dæmpes diskanterne automatisk og dermed også støjniveauet. Tænd/sluk HICUT Tryk på tasten MENU 9. I displayet vises "TUNER MENU". Tryk på tasten OK : for at hente tuner-menuen frem. eller 7 at "HICUT" bliver vist i displayet. Tryk på tasten eller 7 for at indstille HICUT. "HICUT 0" betyder ingen, "HICUT 2" betyder stærkeste automatiske sænkning af støjniveauet. Tryk på tasten MENU 9. Støjafhængig omstilling af båndbredde (SHARX) Med SHARX-funktionen er det muligt vidtgående at udelukke forstyrrelser fra nabostationer (kun FM). Tænd for SHARX-funktionen, hvis der findes mange stationer. Tænd/sluk SHARX Tryk på tasten MENU 9. I displayet vises "TUNER MENU". Tryk på tasten OK : for at hente tuner-menuen frem. eller 7 at "SHARX" bliver vist i displayet. Tryk på tasten eller 7 for at tænde eller slukke for SHARX. "SHARX OFF" betyder ingen, "SHARX ON" betyder automatisk omstilling af båndbredde. Tryk på tasten MENU 9. Indstilling af displayvisning Når radioen er tændt, har du mulighed for at få vist frekvens eller radiotekst, eller frekvens eller radiotekst og tiden i displayets nederste område. Desuden kan du indstille, om kun stationsnavnet (hvis det kan modtages) skal vises i displayet. Tryk kort på tasten DIS ESC 8 for at skifte mellem mulighederne. 540

29 Navngivning af stationer (kun FM) Med bilradioen har du mulighed for at give gemte stationer et eget navn. Navnet kan have op til syv tegn. Dette navn vises i displayets linie nummer to under frekvensen. Du kan kun navngive de stationer, som du har gemt via deres frekvens og som ikke har deres eget RDS-navn. Tryk på tasten MENU 9. I displayet vises "TUNER MENU". Tryk på tasten OK : for at hente tuner-menuen frem. eller 7 at "STATION NAME" bliver vist i displayet. Tryk på tasten 7. Du kommer til redigeringsmoden. Det aktuelt indstillede navn bliver vist, og den første indkodeposition blinker. Vælg bogstaverne med tasterne / 7. Hvis en position skal springes over vælges stregen. Med tasten eller 7 ændres indkodepositionen. Tryk på tasten MENU 9. BRUG AF RADIO Valg af visning af radiotekst Nogle stationer anvender RDS-signalet til at sende rulletekst, såkaldt radiotekst. Visning af radiotekst kan man anerkende eller spærre. Tryk på tasten MENU 9. I displayet vises "TUNER MENU". Tryk på tasten OK : for at hente tuner-menuen frem. eller 7 at "R-TEXT" bliver vist i displayet. Tryk på tasten eller 7 for at tænde eller slukke for RADIO- TEXT. "R-TEXT OFF" betyder ingen, "R-TEXT ON" betyder visning af radiotekst. Tryk på tasten MENU 9. DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL 541

30 TRAFIKRADIO Trafikradio Dette apparat har en RDS-EON-modtager. EON betyder Enhanced Other Network. I tilfælde af en trafikmelding (TA) skiftes der automatisk fra en station uden trafikradio til en tilsvarende station med trafikradio inden for stationskæden. Efter trafikmeldingen skiftes der igen tilbage til det tidligere indstillede program. Trafikradiokilde DAB-FM Hvis prioriteten for trafikradioen er aktiveret, slår apparatet automatisk om til en ankommende trafikmelding over DAB inden for en DAB-senderkæde (under DAB-anvendelse) eller over FM (i radiodrift, se RDS-EON). I AUX-, Compact Drive MP3-, MMC/SD-, CDog CD-skifter-drift bliver trafikmeldingerne sendt igennem fra den senest aktive kilde DAB eller radio. Tænd/sluk trafikradio-prioritet Tryk på tasten TRAF ;. Trafikradio-prioritet er aktiveret, når køsymbolet lyser i displayet. Du hører en signaltone, når du forlader dækningsområdet for den trafikradiostation du netop lytter til. hvis du under lytning til en CD/ MP3, MMC eller i CD-skifter-drift forlader sendeområdet for den indstillede trafikradiosender, og den derpå følgende automatiske søgning ikke finder nogen ny trafikradiosender. 542 når du skifter fra en trafikradiostation til en station uden trafikradio. Sluk her enten for trafikradio-priotet eller skift til en station med trafikradio. Indstilling af lydstyrke på trafikradio Tryk på tasten MENU 9. eller 7 at "VOLUME MENU" bliver vist i displayet. Tryk på tasten OK : for at hente lydstyrkemenuen frem. eller 7 at "TRAFFIC" bliver vist i displayet. Indstil lydstyrken med tasterne 7. tryk på tasten MENU 9. Lydstyrken kan også indstilles under en trafikmelding med volumenknappen 5 for trafikmeldingens varighed. Klang- og lydstyrkefordelingen for trafikmeldinger kan indstilles. Læs i den forbindelse kapitlet "Sound".

31 CD-afspilning Med dette apparat kan der afspilles normale musik-cd'er, CD-Rs og CD-RWs med en diameter på 12 cm. For at undgå problemer under afspilningen skal du ikke brænde CD'erne hurtigere end 16- dobbelt. CD'er med MP3-musikfiler kan ligeledes afspilles. Læs i den forbindelse kapitlet "MP3-afspilning". Fare for ødelæggelse af CD-drevet! Single-CD'er med en diameter på 8 cm og CD'er med kontur (shape- CD'er) må ikke anvendes. For beskadigelser af CD-drevet på grund af uegnede CD'er påtager vi os intet ansvar. Start af CD-afspilning Hvis der ikke er nogen CD i drevet, tænd for apparatet med tasten 1. Tryk på -tasten 2. Release Panel åbnes. Skub CD'en med teksten opad og uden anvendelse af magt ind i drevet indtil du møder modstand. CD'en trækkes automatisk ind i drevet. Når CD'en trækkes ind, må dette ikke hindres eller fremskyndes. Luk betjeningsdelen med et let tryk, indtil den sætter sig mærkbart fast. CD'en afspilles. CD-AFSPILNING Hvis der allerede er en CD i drevet, tryk så mange gange på tasten SRC A at "CD" bliver vist i displayet. Afspilningen starter på det sted hvor den er afbrudt. Valg af musikstykker Tryk på en taste i piletasteblokken 7 for at vælge den næste hhv. den foregående titel. Med et tryk på tasten.. eller 7 bliver den aktuelle titel spillet igen. Hurtigvalg af musikstykker For et hurtigvalg af musikstykker tilbage eller fremad, tryk på en af tasterne / 7, indtil hurtigvalget af musikstykker tilbage eller fremad starter. Hurtig søgning (hørbar) For en hurtig søgning tilbage eller fremad, tryk på en af tasterne 7, indtil den hurtige søgning tilbage eller fremad starter. Afspilning af musikstykker i vilkårlig rækkefølge (MIX) Tryk på tasten 4 MIX <. "MIX CD ON" vises kort i displayet. MIX-symbolet lyser. Det næste, vilkårligt valgte musikstykke spilles. DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL 543

32 CD-AFSPILNING Afbrydelse af MIX Tryk igen på tasten 4 MIX <. "MIX CD OFF" vises kort i displayet og MIX-symbolet slettes. Skanning af musikstykker (SCAN) Alle musikstykker på en CD kan skannes kort. Tryk længere end to sekunder på OK-tasten :. Det næste musikstykke skannes. Skanningstiden kan indstilles. Læs angående indstilling af skanningstiden afsnittet "Indstilling af skanningstid" i kapitlet "Brug af radio". Afbrydelse af SCAN, fortsat lytning til musikstykke Tryk på tasten OK : for at afbryde skanningen. Det aktuelt skannede musikstykke spilles videre. Gentagelse af musikstykker (REPEAT) Hvis du vil gentage et musikstykke, tryk på tasten 5 RPT <. "RPT TRK ON" vises kort i displayet og RPT-symbolet lyser. Musikstykkeet bliver gentaget indtil RPT afbrydes. Afbrydelse af REPEAT Hvis Repeat-funktionen skal afbrydes, tryk igen på tasten 5 RPT <. "RPT TRK OFF" vises kort i displayet og RPT-symbolet slettes. Afspilningen fortsætter normalt. Skift af visning Du kan vælge mellem forskellige visninger for CD-afspilningen: "NORMAL MODE": Første linie: Titelnummer Anden linie: Spilletid "INFO MODE": Første linie: Titelnummer og spilletid. Anden linie: CD-tekst eller CDnavn "CLOCK MODE": Første linie: Titelnummer og spilletid. Anden linie: CD-tekst eller CDnavn og klokkeslæt "MINIMAL MODE": Titelnummeret bliver vist i begge linjer. I menuen kan du indstille, om CDtekst eller CD-navnet skal vises. Læs i den forbindelse følgende afsnit "Visning af CD-tekst". CD-tekst kan kun vises, hvis de pågældende informationer findes på CD'en. CD-navnet kan kun vises, hvis du forinden har givet CD'en et navn. Læs i den forbindelse afsnittet "Navngivning af CD'er". For at skifte mellem visningerne, tryk en eller flere gange på tasten DIS ESC 8, indtil den ønskede visning kan ses i displayet. 544

Acapulco MP54 7 644 252 310 Casablanca MP54 7 644 250 310

Acapulco MP54 7 644 252 310 Casablanca MP54 7 644 250 310 Radio / CD / MP3 Acapulco MP54 7 644 252 310 Casablanca MP54 7 644 250 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 3 4 5 6 7 8 16 15 14 13 12 11 10 9 17 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH

Læs mere

Radio / Cassette. Caracas C12. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com

Radio / Cassette. Caracas C12. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com Radio / Cassette Caracas C12 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir Åbn her ENGLISH

Læs mere

Essen CD33 Lausanne CD33 Madeira CD33

Essen CD33 Lausanne CD33 Madeira CD33 Radio / CD Essen CD33 Lausanne CD33 Madeira CD33 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 3 4 5 6 12 11 10 9 8 7 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT ACAPULCO MP54 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307972

Din brugermanual BLAUPUNKT ACAPULCO MP54 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307972 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DAB-Radio / CD / MP3 / MMC. Woodstock DAB52. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com

DAB-Radio / CD / MP3 / MMC. Woodstock DAB52. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com DAB-Radio / CD / MP3 / MMC Woodstock DAB52 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT PORTO CD34 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307857

Din brugermanual BLAUPUNKT PORTO CD34 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307857 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Alicante CD31 Essen CD31 Lausanne CD31

Alicante CD31 Essen CD31 Lausanne CD31 Radio / CD Alicante CD31 Essen CD31 Lausanne CD31 Betjeningsvejledning 2 Åbn her PORTUGUÊS FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH 2 1 3 4 5 6 7 8 14 13 12 11 10 9 3 BETJENINGSELEMENTER

Læs mere

Dakota DJ50 Modena CD50 Sylt CD50

Dakota DJ50 Modena CD50 Sylt CD50 Radio / CD Dakota DJ50 Modena CD50 Sylt CD50 Betjeningsvejledning 2 Åbn her ENGLISH DEUTSCH 2 4 6 FRANÇAIS 1 3 5 7 8 9 PORTUGUÊS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL NEDERLANDS 16 15 14 13 12 11 10 3 BETJENINGSELEMENTER

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT BOSTON RCC45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON C30

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON C30 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Alicante CD30 Kiel CD30 Lausanne CD30

Alicante CD30 Kiel CD30 Lausanne CD30 Radio / CD Alicante CD30 Kiel CD30 Lausanne CD30 Betjeningsvejledning 2 Åbn her ENGLISH DEUTSCH 2 3 5 1 4 6 7 8 FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS 14 13 12 11 10 9 SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS 3 BETJENINGSELEMENTER

Læs mere

Bremen CD72 7 641 806 310

Bremen CD72 7 641 806 310 Radio / CD Bremen CD72 7 641 806 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 3 4 5 6 12 11 10 9 8 13 7 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL 3

Læs mere

Modena CD52 Valencia CD52 Modena CD53 Stockholm CD53

Modena CD52 Valencia CD52 Modena CD53 Stockholm CD53 Radio / CD Modena CD52 Valencia CD52 Modena CD53 Stockholm CD53 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her ENGLISH DEUTSCH 2 4 6 FRANÇAIS 1 3 5 7 8 9 PORTUGUÊS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL NEDERLANDS

Læs mere

Radio / CD. London CD70. Betjeningsvejledning

Radio / CD. London CD70. Betjeningsvejledning Radio / CD London CD70 Betjeningsvejledning 2 Åbn her DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS 1 2 3 4 5 6 ITALIANO NEDERLANDS 14 13 12 11 10 9 8 7 SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS 3 BETJENINGSELEMENTER 1 -tast, til åbning af

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT FLORIDA AG F DJ32 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307400

Din brugermanual BLAUPUNKT FLORIDA AG F DJ32 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307400 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brighton MP34 7 644 190 310 Dresden MP34 7 644 193 310

Brighton MP34 7 644 190 310 Dresden MP34 7 644 193 310 Radio / CD / MP3 Brighton MP34 7 644 190 310 Dresden MP34 7 644 193 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 3 5 1 2 4 6 7 10 9 11 8 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT MALAGA CD36 http://da.yourpdfguides.com/dref/3308482

Din brugermanual BLAUPUNKT MALAGA CD36 http://da.yourpdfguides.com/dref/3308482 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Augsburg C30 Boston C30 Dublin C30 Minnesota DJ30 Montreux C30 Ontario DJ30

Augsburg C30 Boston C30 Dublin C30 Minnesota DJ30 Montreux C30 Ontario DJ30 Radio / Kassette Augsburg C30 Boston C30 Dublin C30 Minnesota DJ30 Montreux C30 Ontario DJ30 Betjeningsvejledning 2 Åbn her FRANÇAIS ITALIANO ESPAÑOL PORTUGUÊS SVENSKA NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH 1 3 5

Læs mere

Alicante MP36 7 646 460 310 Sevilla MP36 7 646 450 310

Alicante MP36 7 646 460 310 Sevilla MP36 7 646 450 310 Radio CD MP3 WMA Alicante MP36 7 646 460 310 Sevilla MP36 7 646 450 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Betjeningselementer 1 On-/Off-knap Kort tryk: Deaktivering

Læs mere

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACD 9850. Betjeningsvejledning

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACD 9850. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning ACD 9850 1 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 7 Hvad du absolut bør læse... 7 Trafiksikkerhed...

Læs mere

Radio / Cassette. Minnesota DJ32. Betjenings- og monteringsvejledning.

Radio / Cassette. Minnesota DJ32. Betjenings- og monteringsvejledning. Radio / Cassette Minnesota DJ32 Betjenings- og monteringsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor

Læs mere

Acapulco MP52 7 642 265 310 Daytona MP53 7 643 290 310

Acapulco MP52 7 642 265 310 Daytona MP53 7 643 290 310 Radio / CD Acapulco MP52 7 642 265 310 Daytona MP53 7 643 290 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 4 3 5 16 15 6 14 13 7 8 9 12 11 10 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH

Læs mere

DAB-Radio / CD / MP3 / MMC/SD. Woodstock DAB 53. Betjeningsvejledning.

DAB-Radio / CD / MP3 / MMC/SD. Woodstock DAB 53. Betjeningsvejledning. DAB-Radio / CD / MP3 / MMC/SD Woodstock DAB 53 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her DANSK ENGLISH DEUTSCH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PORTUGUÊS ESPAÑOL FRANÇAIS NEDERLANDS ITALIANO 16 SVENSKA

Læs mere

Radio / CD. Los Angeles MP71. Betjeningsvejledning

Radio / CD. Los Angeles MP71. Betjeningsvejledning Radio / CD Los Angeles MP71 Betjeningsvejledning 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir Åbn her DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS 1

Læs mere

Denver CD70 Hamburg CD70 Orlando CD70 Phoenix CD70

Denver CD70 Hamburg CD70 Orlando CD70 Phoenix CD70 Radio / CD Denver CD70 Hamburg CD70 Orlando CD70 Phoenix CD70 Betjeningsvejledning 2 Åbn her DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS 1 2 3 4 5 6 ITALIANO NEDERLANDS 14 13 12 11 10 9 8 7 SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS 3 BETJENINGSELEMENTER

Læs mere

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACR 3250. Betjeningsvejledning

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACR 3250. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning ACR 3250 1 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Inholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 6 Hvad du absolut bør læse... 6 Trafiksikkerhed...

Læs mere

Bologna C50 Carolina DJ50 Colorado DJ50 Düsseldorf C50

Bologna C50 Carolina DJ50 Colorado DJ50 Düsseldorf C50 Radio / Kassette Bologna C50 Carolina DJ50 Colorado DJ50 Düsseldorf C50 Betjeningsvejledning 2 Åbn her ENGLISH DEUTSCH 2 4 6 FRANÇAIS 1 3 5 7 8 9 PORTUGUÊS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL NEDERLANDS 16 15 14

Læs mere

Radio / CD. Casablanca CD51. Betjeningsvejledning

Radio / CD. Casablanca CD51. Betjeningsvejledning Radio / CD Casablanca CD51 Betjeningsvejledning 2 Åbnes her ENGLISH DEUTSCH 2 4 6 FRANÇAIS 1 3 5 7 8 9 PORTUGUÊS SVENSKA ESPAÑOL NEDERLANDS ITALIANO 16 15 14 13 12 11 10 3 BETJENINGSELEMENTER 1 -tast til

Læs mere

Casablanca CD

Casablanca CD Radio / CD Casablanca CD52 7 642 290 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 4 3 5 16 15 6 14 13 7 8 9 12 11 10 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA

Læs mere

Radio / Kassette. Montreux RCM 45. Betjeningsvejledning

Radio / Kassette. Montreux RCM 45. Betjeningsvejledning Radio / Kassette Montreux RCM 45 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 7 Hvad du absolut bør læse... 7 Trafiksikkerhed... 7 Montage/tilslutning... 7 Tyverisikringssystem

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT NASHVILLE DAB 35

Din brugermanual BLAUPUNKT NASHVILLE DAB 35 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Radio / CD. San Francisco CD70. Betjeningsvejledning

Radio / CD. San Francisco CD70. Betjeningsvejledning Radio / CD San Francisco CD70 Betjeningsvejledning 2 Åbn her ITALIANO SVENSKA PORTUGUÊS ESPAÑOL NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH 1 2 3 4 5 6 14 13 12 11 10 9 8 7 3 BETJENINGSELEMENTER 1 -tast, til åbning

Læs mere

San Francisco RDM 169

San Francisco RDM 169 Radio / CD San Francisco RDM 169 Betjeningsvejledning Forklaring af positionsnumrene se kort instruktion 1 2 3 4 5 6 15 14 13 12 11 10 9 8 7 21 16 17 20 2 1 23 22 3 19 18 2 Indholdsfortegnelse Kort instruktion...

Læs mere

Radio. Odense AR 28. Betjeningsvejledning. FM-T 1-5 ARI lo-m

Radio. Odense AR 28. Betjeningsvejledning. FM-T 1-5 ARI lo-m Radio Odense AR 28 Betjeningsvejledning CONVENIENCE CONTROL ODENSE AR 28 CONVENIENCE CONTROL VOLUME TONE FM-T 1-5 ARI lo-m lo m Indholdsfortegnelse Signaturforklaring... 4 Vigtige oplysninger... 5 Trafiksikkerhed...

Læs mere

Los Angeles MP Toronto MP

Los Angeles MP Toronto MP Radio / CD / MP3 / MMC Los Angeles MP72 7 641 804 310 Toronto MP73 7 643 812 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 3 4 5 6 12 11 10 9 8 13 7 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH

Læs mere

Cleveland DJ A Cleveland DJ I

Cleveland DJ A Cleveland DJ I Radio / Cassette Cleveland DJ A Cleveland DJ I Betjeningsvejledning 14 13 12 11 1 2 3 4... 5 6 7 8 9 10 2 Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 7 Hvad du absolut bør læse...

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

Radio / Kassette. Boston RCC 45. Betjeningsvejledning

Radio / Kassette. Boston RCC 45. Betjeningsvejledning Radio / Kassette Boston RCC 45 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 6 Hvad du absolut bør læse... 6 Trafiksikkerhed... 6 QuickOut... 6 Montage/tilslutning...

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT SAN FRANCISCO RDM 169 http://da.yourpdfguides.com/dref/3310947

Din brugermanual BLAUPUNKT SAN FRANCISCO RDM 169 http://da.yourpdfguides.com/dref/3310947 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Radio/Kassette. Flensburg CC 28. Betjeningsvejledning FLENSBURG CC 28 FM-T 1-5 ARI

Radio/Kassette. Flensburg CC 28. Betjeningsvejledning FLENSBURG CC 28 FM-T 1-5 ARI Radio/Kassette Flensburg CC 28 Betjeningsvejledning CONVENIENCE CONTROL FF EJECT VOLUME FLENSBURG CC 28 TONE FM-T 1-5 ARI lo-m lo m Indholdsfortegnelse Signaturforklaring... 4 Vigtige oplysninger... 5

Læs mere

Car Radio CD USB Bluetooth. Heidelberg 220 BT 1 011 200 212 / 1 011 200 213 Stuttgart 120 1 011 300 313 / 1 011 300 314. www.blaupunkt.

Car Radio CD USB Bluetooth. Heidelberg 220 BT 1 011 200 212 / 1 011 200 213 Stuttgart 120 1 011 300 313 / 1 011 300 314. www.blaupunkt. Car Radio CD USB Bluetooth www.blaupunkt.com Heidelberg 220 BT 1 011 200 212 / 1 011 200 213 Stuttgart 120 1 011 300 313 / 1 011 300 314 www.blaupunkt.com Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT PARIS RCM 127 http://da.yourpdfguides.com/dref/3301298

Din brugermanual BLAUPUNKT PARIS RCM 127 http://da.yourpdfguides.com/dref/3301298 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT HAMBURG RCM 148 http://da.yourpdfguides.com/dref/3754362

Din brugermanual BLAUPUNKT HAMBURG RCM 148 http://da.yourpdfguides.com/dref/3754362 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Heidelberg CD

Heidelberg CD Radio / CD Heidelberg CD52 7 642 280 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 4 3 5 16 15 6 14 13 7 8 9 12 11 10 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA

Læs mere

Dallas RMD 169 Texas DJ

Dallas RMD 169 Texas DJ Radio / MD Dallas RMD 169 Texas DJ Betjeningsvejledning 1 2 3 4 5 13 12 11 10 9 8 7 6 19 14 15 18 Option / tilbehør 2 1 21 20 3 17 16 2 Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Fjernbetjening RC 08 (option)...

Læs mere

Istanbul C

Istanbul C Radyo / Kasetçalar - Radio / Cassette Istanbul C73 7 643 815 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her DANSK ENGLISH FRANÇAIS NEDERLANDS PORTUGUÊS ESPAÑOL ITALIANO DEUTSCH TÜRKÇE 1 2

Læs mere

MP3 GTP 01-MP3. Betjeningsvejledning

MP3 GTP 01-MP3. Betjeningsvejledning MP3 GTP 01-MP3 Betjeningsvejledning 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir Vend siden ? ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO 8

Læs mere

Navigation Radio CD. TravelPilot Rome NAV55E. E TravelPilot. Betjenings- og monteringsvejledning. www.blaupunkt.com

Navigation Radio CD. TravelPilot Rome NAV55E. E TravelPilot. Betjenings- og monteringsvejledning. www.blaupunkt.com Navigation Radio CD E TravelPilot TravelPilot Rome NAV55E Betjenings- og monteringsvejledning www.blaupunkt.com Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Om denne vejledning...3 Om din sikkerhed...3 Medfølgende

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT LONDON RDM 126 http://da.yourpdfguides.com/dref/3310303

Din brugermanual BLAUPUNKT LONDON RDM 126 http://da.yourpdfguides.com/dref/3310303 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Radio/Navigation. TravelPilot RNS 149. Betjeningsvejledning

Radio/Navigation. TravelPilot RNS 149. Betjeningsvejledning Radio/Navigation TravelPilot RNS 149 Betjeningsvejledning Oversigt over apparatet 170 1 2 3 4 5 6 7 8 16 15 14 13 12 11 10 9 Oversigt over apparatet 1 Open-taste, åbner betjeningsdelen. 2 Volumenkontrol.

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Car Radio CD USB SD Bluetooth. Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321. www.blaupunkt.

Car Radio CD USB SD Bluetooth. Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321. www.blaupunkt. Car Radio CD USB SD Bluetooth www.blaupunkt.com Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321 www.blaupunkt.com Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer

Læs mere

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL ROCK POP EQ CLAS RDM BIL AUDIO DENwww.facebook.com/denverelectronics BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT TRAVELPILOT ROME NAV55E http://da.yourpdfguides.com/dref/3754912

Din brugermanual BLAUPUNKT TRAVELPILOT ROME NAV55E http://da.yourpdfguides.com/dref/3754912 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Radio CD USB MP3 WMA. Kingston MP

Radio CD USB MP3 WMA. Kingston MP www.blaupunkt.com Radio CD USB MP3 WMA Kingston MP47 7 647 603 310 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Instrucciones de manejo Instruções

Læs mere

Radiophone. Antares T60. Betjeningsvejledning

Radiophone. Antares T60. Betjeningsvejledning Radiophone Antares T60 Betjeningsvejledning APPARATOVERSIGT 2 3 4 5 6 7 8 1 9 16 15 14 13 12 11 10 2 APPARATOVERSIGT 1 Volumenknap, tænd-/slukknap 2 SRC-tast, kildevalg mellem radio, Multi CD (hvis tilsluttet)

Læs mere

Radio / CD. Viking TMC 148. Betjeningsvejledning

Radio / CD. Viking TMC 148. Betjeningsvejledning Radio / CD Viking TMC 148 Betjeningsvejledning Forklaring af de enkelte positionsnumre, se den korte oversigt 18 17 16 15 14 13 1 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige

Læs mere

Car Radio CD MP3. Hamburg MP57 7 647 633 310

Car Radio CD MP3. Hamburg MP57 7 647 633 310 www.blaupunkt.com Car Radio CD MP3 Hamburg MP57 7 647 633 310 Instrucciones de manejo Instruções de serviço Betjeningsvejledning Instrukcja obsługi Návod k obsluze Návod na obsluhu Indholdsfortegnelse

Læs mere

Radio / CD. München RDM 126. Betjeningsvejledning

Radio / CD. München RDM 126. Betjeningsvejledning Radio / CD München RDM 126 Betjeningsvejledning 3 Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 9 Hvad du absolut bør læse... 9 Trafiksikkerhed... 9 Montering... 9 Telefon-Mute... 9

Læs mere

Car Radio SD USB MP3 WMA

Car Radio SD USB MP3 WMA Car Radio SD USB MP3 WMA www.blaupunkt.com Brisbane SD48 7 648 000 310 Victoria SD48 7 648 001 310 Bedienungs- und Einbauanleitung Operating and installation instructions Mode d emploi et de montage Istruzioni

Læs mere

DAB-VW1 brugermanual. VW AutoDAB interface DAB-VW1. www.autodab.dk. Ukompliceret DAB integrering. Designed and engineered in the UK

DAB-VW1 brugermanual. VW AutoDAB interface DAB-VW1. www.autodab.dk. Ukompliceret DAB integrering. Designed and engineered in the UK Ukompliceret DAB integrering DAB-VW1 brugermanual VW AutoDAB interface DAB-VW1 Caravelle 2010> Scirocco 2008> EOS 2007> Tiguan 2007> Golf 2004> Touran 2004> Jetta 2004> Touareg 2010> Multivan 2003> Transporter

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT BRIGHTON MP27 BLUE

Din brugermanual BLAUPUNKT BRIGHTON MP27 BLUE Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Lausanne RD 148 Nevada RD 148

Lausanne RD 148 Nevada RD 148 Radio / CD Lausanne RD 148 Nevada RD 148 Betjeningsvejledning 17 16 15 14 13 1 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 9 Nyttig læsning... 9 Trafiksikkerhed...

Læs mere

CAR RADIO BARCELONA 230 1 011 402 210 001 BRISBANE 230 1 011 402 200 001. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning

CAR RADIO BARCELONA 230 1 011 402 210 001 BRISBANE 230 1 011 402 200 001. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning CAR RADIO BARCELONA 230 1 011 402 210 001 BRISBANE 230 1 011 402 200 001 Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 15 14 13 12 11 10 1 -tast Oplåsning af aftageligt

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Radio CD MP3 WMA. Toronto 400 BT 7 649 035 110 / 7 649 036 010

Radio CD MP3 WMA. Toronto 400 BT 7 649 035 110 / 7 649 036 010 www.blaupunkt.com Radio CD MP3 WMA Toronto 400 BT 7 649 035 110 / 7 649 036 010 www.blaupunkt.com Bedienungs- und Einbauanleitung Operating and installation instructions Mode d emploi et de montage Istruzioni

Læs mere

www.blaupunkt.com Car Radio CD USB Cupertino 220 1 011 202 220 / 1 011 202 221 www.blaupunkt.com Betjenings- og monteringsvejledning

www.blaupunkt.com Car Radio CD USB Cupertino 220 1 011 202 220 / 1 011 202 221 www.blaupunkt.com Betjenings- og monteringsvejledning www.blaupunkt.com Car Radio CD USB Cupertino 220 1 011 202 220 / 1 011 202 221 www.blaupunkt.com Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer 1 2 3 4 5 6 7 8 14 13 12 11 10 9 1 -tast Oplåsning

Læs mere

CAR RADIO NEW ORLEANS 220 1 011 303 224 001. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning

CAR RADIO NEW ORLEANS 220 1 011 303 224 001. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning CAR RADIO NEW ORLEANS 220 1 011 303 224 001 Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer 1 2 3 4 5 6 7 8 14 11 12 13 12 11 10 9 1 MENU-tast Kort tryk: Åbn/luk brugermenu Langt tryk:

Læs mere

BeoSound 3000. Vejledning

BeoSound 3000. Vejledning BeoSound 3000 1 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Denne vejledning indeholder 3 Der findes to vejledninger, du kan læse for at lære dit Bang & Olufsen produkt at kende. Vejledning

Læs mere

Radiophone. Helsinki RTM 127. Betjeningsvejledning

Radiophone. Helsinki RTM 127. Betjeningsvejledning phone Helsinki RTM 127 Betjeningsvejledning Forklaring af positionsnumrene se kort instruktion 1 2 3 4 5 6 7 (PAC) 8 9 10 18 17 16 15 14 13 12 11 1 11 Fjernbetjening RCT 07 (tilbehør) 15 16 4 3 2 Indholdsfortegnelse,

Læs mere

SIMPLY CLEVER. ŠkodaAuto RADIOEN DANCE

SIMPLY CLEVER. ŠkodaAuto RADIOEN DANCE SIMPLY CLEVER ŠkodaAuto RADIOEN DANCE Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Radio....................................... Radio - Oversigt............................... Vigtige informationer.........................

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

SIMPLY CLEVER. Musiksystem Blues Betjeningsvejledning

SIMPLY CLEVER. Musiksystem Blues Betjeningsvejledning SIMPLY CLEVER Musiksystem Blues Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Generelt Betjeningsvejledning 2 Tegn i betjeningsvejledningens tekst 2 Oversigt over systemet 2 Vigtige anvisninger 2 Tyverisikring

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057 Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter Model: Q0057 INDHOLD Indhold Sidenr. Indhold -----------------------------2 Sikkerhedsinstruktioner ---------3 Frontpanel--------------------------4 Fjernbetjeningen

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT AMSTERDAM NAV35E RW GG http://da.yourpdfguides.com/dref/3305858

Din brugermanual BLAUPUNKT AMSTERDAM NAV35E RW GG http://da.yourpdfguides.com/dref/3305858 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 3000 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Din nøgle

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

CAR RADIO NEW JERSEY 220 BT 1 011 303 334 001. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning

CAR RADIO NEW JERSEY 220 BT 1 011 303 334 001. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning CAR RADIO NEW JERSEY 220 BT 1 011 303 334 001 Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 12 13 14 13 12 11 10 1 MENU-tast Kort tryk: Åbn/luk brugermenu Langt

Læs mere

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK DAB+ RADIO User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Indhold 02 INDHOLD

Læs mere

Din brugermanual VDO DAYTON CD 413 http://da.yourpdfguides.com/dref/3701436

Din brugermanual VDO DAYTON CD 413 http://da.yourpdfguides.com/dref/3701436 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Albertville RCM 149 Zermatt RCM 149 Aspen DJ

Albertville RCM 149 Zermatt RCM 149 Aspen DJ Radio / Kassette Albertville RCM 149 Zermatt RCM 149 Aspen DJ Betjeningsvejledning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2 Display Displayet har 3 visningsområder. Visningerne skifter

Læs mere

Radio / Kassette. Sydney RCM 126. Betjeningsvejledning

Radio / Kassette. Sydney RCM 126. Betjeningsvejledning Radio / Kassette Sydney RCM 126 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 10 Hvad du absolut bør læse... 10 Trafiksikkerhed... 10 Montering... 10 Telefon-Mute...

Læs mere

TravelPilot Navigation Radio/CD. TravelPilot DX-R70. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com

TravelPilot Navigation Radio/CD. TravelPilot DX-R70. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com TravelPilot Navigation Radio/CD TravelPilot DX-R70 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com INDLEDNING NAVIGATION RADIODRIFT CD-DRIFT MULTI CD Apparatoversigt 226 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17 16 15 14 13

Læs mere

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual AUTO-HIFI R AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-8 Instruction manual DIGITAL AUDIO CD-8GD AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL. BRUGSANVISNING

Læs mere

Radio / Kassette / Changer. Pasadena DJ I. Betjeningsvejledning

Radio / Kassette / Changer. Pasadena DJ I. Betjeningsvejledning Radio / Kassette / Changer Pasadena DJ I Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 7 Hvad du absolut bør vide... 7 Trafiksikkerhed... 7 Montage/tilslutning...

Læs mere

TravelPilot Navigation Radio/CD. TravelPilot E1/E2. Betjeningsvejledning. www.blaupunkt.com

TravelPilot Navigation Radio/CD. TravelPilot E1/E2. Betjeningsvejledning. www.blaupunkt.com TravelPilot Navigation Radio/CD TravelPilot E1/E2 Betjeningsvejledning www.blaupunkt.com Apparatoversigt 2 2 4 1 3 5 6 7 8 9 16 15 14 13 12 11 10 1 -tast Kort tryk: Aktiverer navigationen og de fire hukommelsesniveauer.

Læs mere

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde,

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

Opel Insignia Infotainment System

Opel Insignia Infotainment System Opel Insignia Infotainment System Indhold Indledning... 4 Radio... 29 CD-afspiller... 45 AUX-indgang... 51 USB-port... 53 Digital billedramme... 57 Navigation... 60 Talegenkendelse... 106 Telefon... 121

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning DA500 DAB+/FM RADIO DK Brugervejledning SIKKERHED UDELUKKENDE BEREGNET TIL INDENDØRS BRUG I HJEMMET. PLACÉR APPARATET PÅ EN PLAN, STABIL OVERFLADE MED TILSTRÆKKELIG LUFTCIRKULATION OMKRING APPARATET OG

Læs mere

Tillykke med dit nye Navigationssystem

Tillykke med dit nye Navigationssystem Tillykke med dit nye Navigationssystem BEMÆRK : Der må IKKE afspilles film på skærmen under kørsel Musik som skal afspilles fra din mobiltelefon SKAL afspilles via blue-tooth Bilens originale USB kan bruges

Læs mere

KNAPPER OG KONTROLLER

KNAPPER OG KONTROLLER COMPACT DIGITAL AUDIO KNAPPER OG KONTROLLER 12 1 2 3 13 8 10 15 11 16 26 SCN OPEN A/PS DISP MU BND MD 1 PAU 2 INT 3 RPT 4 RDM 5 6 PTY TA AF 14 9 19 20 21 22 23 24 7 6 5 25 4 (1-6) 1. POWER TÆND / SLUK

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING CAU-420 4 (1-3) 4 (4-6) 3 9 2 16 17 18 15 21 20 19 14 10 1 BETJENINGSVEJLEDNING BILSTEREO MED MP3/WMA AFSPILLER MED PLL FM STEREO RADIO 7 6 12 RDS 8 INDGANGE FOR USB / SD- / MMC-KORT FRONT AUX INDGANG

Læs mere

Indhold Indhold Introduktion Før første brug Sikkerhedstips Displaybeskeder Oversigt over fjernbetjening Betjening og taster TIL/FRA Piletaster

Indhold Indhold Introduktion Før første brug Sikkerhedstips Displaybeskeder Oversigt over fjernbetjening Betjening og taster TIL/FRA Piletaster DANSK 54 Indhold Indhold 1 Introduktion 2 Før første brug 2 Sikkerhedstips 2 Displaybeskeder 3 Oversigt over fjernbetjening 3 Betjening og taster 4 TIL/FRA 4 OK 5 Piletaster 5 Tilbagetasten 5 BAND 6 LINK

Læs mere