Formandens beretning for året 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formandens beretning for året 2014"

Transkript

1 Frmandens beretning fr året 2014 Side 1 af 9

2 Min beretning vil i år have følgende verskrifter: Indledning Årets resultat Grønne mråder Retssager Nrdfrbrænding Sag md andelshaver Vedligehldelsesprjekter Handel med andele Ventelister Hvad skal en bestyrelse lave? Beber TV Nye rør på Alsvej Diverse Tørrerum Scialt ansvar Affaldssrtering Belåning Rådgiveransvar Afslutning Side 2 af 9

3 Indledning Så er vi gdt i gang med 2015, g det er tid til at lave en status fr året 2014 i A/B Opnæsgård. Igen er der sket mange ting, g jeg vil krt gennemgå ngle af disse ting i min beretning. Årets resultat Resultatet fr 2014 blev et flt plus på 6,2 mi. kr. Et flt resultat der er pnået med en hård styring af vres øknmi. I alle årene har det grundlæggende mål været, at vi ikke har sat pgaver i gang uden, at vi selv har, kunnet finansiere det, uden at det har været nødvendigt at hæve bligafgiften ekstrardinært. Det har vi nu praktiseret i ver 10 år med str succes, g det agter bestyrelsen at frtsætte med. I 2014 har der været den største msætning af Andelslejligheder i A/B Opnæsgård ngensinde. Der er samlet blevet msat fr ca. 27 mi. kr. andelslejligheder, sm en blanding af salg mellem andelshavere, g freningens salg af lejligheder. I 2014 har A/B Opnæsgård slgt lejligheder, sm har givet et prvenu på ,00 kr. Sm altid, så har vi ikke budgetteret med denne indtægt i vres budget, da vi ikke kan være sikre på, at indtægten kmmer. Derfr er det ekstra glædelig, når den så kmmer. Pr. ultim 2014 havde andelsfreningen kun én lejlighed, sm ikke var slgt. Den ekstra indtægt er brugt til at nedbringe vres kassekredit, sm vi ptg i frbindelse med nye rør i vres lange bygning samt de 5 små blkke fr ngle år siden. Vi har derfr indfriet vres kassekredit nget hurtigere, end vi havde aftalt med Nykredit Bank. Vi har i februar 2015 fået lavet en valuarvurdering af vres bygninger m.m., så vi kan beregne en aktuel andelskrne. Sidste år blev vres andelsbligfrening vurderet til 736 mi. kr. I år er den blevet vurderet til 760 mi. kr. med de frbedringer vi har lavet i løbet af året. Det betyder, at bestyrelsen indstiller til generalfrsamlingen, at andelskrnen hæves til 37 (den er p.t. 34). Grønne mråder I 2014 år udbød vi vedligehldelsen af de grønne mråder inkl. udsækning af renvatin fra vres affaldsskakte i licitatin. Vi fandt en ny leverandør, g så frem til et langt samarbejde med vedkmmende. Desværre magtede K. Nyhlm ikke pgaven, g de havde desuden svært ved at verhlde de tidsfrister, vi havde aftalt i vres kntrakt. Derfr er samarbejdet phørt pr. 28. februar Vi har derfr haft en ny udbudsrunde, g vi har pr. 1. april indgået en aftale med Planteskle g Anlægsgartnerfirmaet Jørgen W. Petersen, Vejenbrødvej 20, 2980 Kkkedal. Ved at lave en ny frdeling af pgaverne mellem de grønne mråder g affaldshåndteringen, så har vi kunnet lave en besparelse på ca kr. m året Denne gevinst er primært hentet ved, at vi har ptimeret prcessen med håndteringen af vres affaldssække g strskrald. Målet med vres grønne mråde er, at de altid skal stå flt g indbydende. Det er derfr vigtigt, at vi løbende laver en vurdering m nget skal udtyndes, beskæres eller flyttes, så det får bedre vækstvilkår. Derfr har et af årets prjekter været at give bedre vækstvilkår fr en del af vres stre rddendrn, sm trængte til lidt luftfrandring. Vi har derfr lavet ngle nye øer af rddendrn mellem de små blkke. Vi har primært flyttet bestående planter fra mrådet til de nye steder. Vi ser frem til, at de mange nye bede med rddendrn giver nyt liv disse steder. Men husk, at vi i fællesskab skal værne m vres fltte grønne mråder, så det hele tiden ser pænt g indbydende ud. Side 3 af 9

4 Retssager Nrdfrbrænding I sidste års beretning mtalte jeg, at vi via vres rådgiver indenfr fjernvarme var blevet gjrt pmærksm på, at vi betalte fr meget i variabelt flw afgift til Nrdfrbrænding. Hvad betyder flw afgift? Fjernvarmeprisen består af t faste elementer: Fast måler afgift Fast arealafgift bestemt af ejendmmens størrelse Derudver består fjernvarmeprisen af t variable elementer: Variabel flwafgift sm afregnes efter hvr mange m 3 fjernvarmevand der løber gennem fjervarmemåleren Variabel energiafgift (MWh, megawatt timer) sm er den mængde energi I aftager fra fjernvarmevandet, ved at I afkøler fjernvarmevandet med jeres radiatrer mv. Den aftagne energimængde (MWh) beregnes af fjernvarmemåleren ud fra følgende tre målte værdier: Fjernvarmevandets temperatur på fremløbsledningen Fjernvarmevandets temperatur på returløbsledningen Antal m 3 fjernvarmevand der løber gennem fjernvarmemåleren Hvis der er str temperaturfrskel mellem fremløbsledningen g returløbsledningen bliver det målte antal m 3 fjernvarmevand lavt, g dermed bliver den variable flwafgift lav. Hvis der er lille temperaturfrskel mellem fremløbsledningen g returløbsledningen bliver det målte antal m 3 fjernvarmevand højt, g dermed bliver den variable flwafgift gså høj. Vres rådgiver har knstateret, at Nrdfrbrænding har mnteret den måler, der måler disse ting frkert i henhld til deres egne tekniske beskrivelser. Derfr betaler vi fr meget. Vres rådgiver har beregnet, at vi har betalt ca kr. fr meget m året, g det har vi betalt fr meget siden vi startede sm Andelsfrening. Vi har entreret s med en af de bedste advkater indenfr fjernvarmemrådet Marlene Hannibal fra advkatfirmaet Plesner. Vi har på nuværende tidspunkt skrevet 2 breve til Nrdfrbrænding, g fået 2 svar. Begge svar fra Nrdfrbrænding er ubrugelige, da de slet ikke svarer på de spørgsmål, sm vi har stillet dem. Frbrugere, sm får leveret varme fra Nrdfrbrænding, har stående i deres leveringsbetingelser, at de kan pleve varmetab på p til 3 5 grader. Disse betingelser mener vi gså skal gælde fr A/B Opnæsgård. Det mener Nrdfrbrænding derimd ikke. De mener, at vi sm kunde skal acceptere p til 20 graders varmetab. Jeg inviterede brgmester Mrten Sltved til en kp kaffe, fr at frtælle m vres udfrdring med Nrdfrbrænding. Han sidder i bestyrelsen, g han har lvet mig, at han vil kigge på vres sag. På nuværende tidspunkt afventer vi brgmesterens svar, g er gået i tænkebks på, hvad vres næste træk skal være. Det kan ende med en retssag. Andelshaver Igennem flere år har A/B Opnæsgård haft en retssag md en andelshaver, sm er ekskluderet pga. gentagne brud på vres vedtægter g manglende betaling. En af grundende til, at sagen har været så mange år undervejs, er bl.a. at mdparten har skiftet advkat en del gange. Det har betydet, at retssagen skulle udsættes, så den nye advkat har kunnet sætte sig ind i sagen. Endelig den 23. september 2014 blev der afhldt retsmøde m sagen i Helsingør Byret. Dmmen blev afsagt den 21. ktber 2014, hvr A/B Opnæsgård fik ret i alle sine påstande. Dmmen var, at fremlejer i andelslejligheden skulle fraflytte, g A/B Opnæsgård herefter kunne sælge andelslejligheden, så vi kunne få dækket vres udgifter. Mdparten har efterfølgende anket denne dm til Landsretten, g der er berammet en ny retssag den 27. nvember Side 4 af 9

5 Sådanne sager er utrlig ressurcekrævende fr bestyrelsen g ikke mindst mkstningstunge. Vedligehldelsesprjekter Vi er en str ejendm, så der er mange ting, sm løbende skal vedligehldelses, så alt fungerer. Vres ejendm består gså af mange usynlige ting, sm jeg vil betegne husets infrastruktur. Hvis disse ting ikke fungerer, så bliver det lidt besværligt af få vres hverdag til at fungere. Derfr har vi bl.a. løbende fkus på, at vres vandrør, diverse pumper, klakker m.m. fungerer. Hver måned bliver der lavet frskellige frmer fr kntrl på disse ting, så vi kan nå at få lavet tingene, inden de bryder helt ned. Nye pumper I efteråret 2013 fik vi lavet en teknisk gennemgang af ejendmmen. Her fik vi en versigt ver hvilke ting, sm vi skulle verveje at gøre nget ved. Disse pgaver har bestyrelsen sammen med Inspektørkntret pririteret alt efter deres vigtighed. Denne versigt bruger vi sm vres arbejdsredskab, g vi sørger fr at få lavet tingene i den takt, vi har penge til det. En del af vres pumper til bl.a. varme var efterhånden blevet mkring 25 år gammel, så derfr blev det besluttet, at udskifte en af de helt stre pumper i varmecentralen, samt ngle mindre pumper. De nye pumper giver desuden gså en besparelse på frbruget af el. Lys i pgangene I vres ejendm har vi meget lys, sm brænder hele døgnet. Vi har dg allerede udskiftet disse pærer til sparepærer, men udviklingen på dette mråder går meget stærkt i disse år. Med de nye alternativer, der er på markedet lige nu, så vil vi kunne spare penge ved at skifte belysningen ud. Bestyrelsen har derfr besluttet, at udskifte belysningen i vres pgange, da vi ikke længere kan få reservedele til de gamle lamper. De nye lamper vil blive LED lamper, g lyset vil autmatisk blive tændt i pgangen når døren åbnes g der er bevægelse. Lyset vil så slukke autmatisk efter 10 minutter, hvis der ikke er bevægelse i pgangen. Vres elektriker har beregnet, at denne investering vil være tjent hjem efter 3,5 år Affaldsskakte Den 1. nvember 2004 købte A/B Opnæsgård ejendmmen af Cdan Ejendm ejendmmen. Da vi vertg bygningen, så std der mange steder Cdan Ejendm, g vi har løbende fjernet dette navn.. Det sidste steder vi manglede at fjerne navnet Cdan, var ved vres affaldsskakte. På sidste års generalfrsamling besluttede vi at få dem malet i en pæn lys farve. Vres maler blev sat på pgaven, men desværre blev alle skakterne malet i en grønlig tne. Den krte histrie er, at maleren har erkendt fejlen, g maler det hele m i den rigtige farve uden beregning. Han har lvet at være færdig med denne pgave senest 29. april Regnvand En af de større pgaver, sm vi har arbejdet med i længere tid, er muligheden fr at få separeret vres regnvand fra vres klakker. Når de stre regnskyl kmmer, så kan vres klakker ikke klare det, g så plever vi versvømmelse i stuelejlighederne samt i bl.a. vres festlkale. I 2012 havde vi en større versvømmelse, sm vi fik dækket af vres frsikringsselskab Tpdanmark. Når vi plever sådanne frmer fr stre skader, så kigger vi altid på, hvrdan vi kan undgå skader i fremtiden. Vi gik i dialg med Hørshlm Vand, g igennem frhandling har vi fået lavet en rigtig gd aftale med dem, hvr Hørshlm Vand er med til at betale en str del af regningen, fr at vi kan få separeret vres regnvand g dermed undgå versvømmelser i fremtiden. Dette prjekt vil starte smmeren 2015, g skal være færdigt ultim Prjektets samlede mkstninger bliver på ca. 5,5 mi. kr., g vres andel er ca. 1,8 mi. kr. frdelt ver 2 år. En af frdelene er bl.a. at flisebelægningen på frsiden af den lange bygning vil lagt m i frbindelse med prjektet, g Hørshlm Vand vil være med til at betale en del af dette. Nuværende fliser mlægges g nye lægges, når der er garanti fr, at vi ikke plever sætninger. Side 5 af 9

6 Ultim januar måned 2015 blev vres frsikring hs Tpdanmark psagt med meget krt varsel (8 dage). Begrundelse var vres skadesfrløb med den stre vandskade i De ønskede derfr ikke at behlde s sm kunde, da der var risik fr at vi kunne få en lignende skade igen. Da vi præsenterede dem fr vres aftale med Hørshlm Vand, m separering af regnvand, g gjrde dem pmærksm på, at vi under hele frløbet havde hldt vres assurandør rienteret m prjektet, så er den krte histrie, at de trak deres psigelse af frsikringen tilbage, g gav s besked m, at vi kunne frtsætte uden ngen frm fr anmærkning. Herligt, at vi har været fremsynet på dette mråde. Når dette prjekt er 100 % gennemført, så har vres valuar plyst, at det vil være med til at frhøje værdien på vres ejendm. Når hele prjektet er færdigt, så har jeg lavet en skriftlig aftale med Tpdanmark, at vi skal have en lavere præmie på vres frsikring. Serviceeftersyn af lejligheder Igennem de sidste par år har vi haft et prjekt, hvr alle lejligheder er blevet gennemgået af Inspektørkntret. Frmålet har været, m vi kunne finde energimæssige besparelser, g bl.a. kntrllere at udluftningskanalerne fungerede ptimalt. Det har været et fåtal af lejligheder, hvr der har været prblemer. De største udfrdringer har netp været vres udluftningskanaler, hvr enkelte bebere tilslutter deres emhætte direkte til udluftningskanalen eller gør det samme med en tørretumbler, sm ikke er en kndensmaskine. Det ødelægger hele udluftningssystemet fr alle andre i en pgang, g belaster vres udluftningssystem ekstrardinært. Handel med andele Med den msætning vi har haft af andele i 2014, så kan man vist rligt sige, at finanskrisen er verstået. Alle andele bliver strt set handlet på andelskrnen. Lejlighederne på Alsvej bliver dg stadigvæk handlet under andelskrnen, men her kan vi gså se, at priserne er stigende. Lige nu handles disse lejligheder med en rabat på ca. 25 % i frhld til den aktuelle andelskrne på 34. I frbindelse med finanskrisen var det svært at sælge al frm fr fast ejendm. Derfr blev vres ventelister suspenderet fr en peride. I henhld til vres vedtægter, så skal salg fregå via interne g eksterne ventelister. Bestyrelsen har i længere tid arbejdet på at finde en mdel, sm vi nemt kan administrere g sm pfylder de krav der er beskrevet i vres vedtægter. Vi har derfr haft kntakt til andre Andelsfreninger fr at få gde ideer til hvad man kan gøre, samt været i dialg med vres administratinsselskab, sm skal være med til at løse denne pgave.. Mdellen bliver krt følgende: På hjemmesiden vil der være ansøgningsskemaer til de interne g eksterne lister Disse ansøgninger sendes til vres administratinsselskab, sm har ansvaret fr at administrere dette. Ønsker man at sælge sin andel, så giver man administratinsselskabet besked, g de sørger så fr at give relevante ansøgere besked. Andelshavere viser selv deres andelslejlighed frem, g freningens egne lejligheder viser Inspektørkntret frem. Der fretages herefter en vurdering af lejligheden, m der er fretaget frbedringer, sm kan være med til at frhøje prisen. Der bliver i denne vurdering gså lavet et el g VVS tjek. I vil kunne læse mere specifikt m dette på vres hjemmeside. Det vil derfr, sm udgangspunkt, ikke mere være muligt, at benytte en ejendmsmægler til at sælge sin lejlighed. Side 6 af 9

7 Vi frventer at pstarte ventelisterne pr. 1. juni De andelshavere, sm har sat deres lejlighed til salg inden denne dat hs en ejendmsmægler frtsætter med salget via denne mdel, indtil den indgåede salgsaftale udløber. Hvad skal en bestyrelse lave? Når en bestyrelse bliver valgt på en generalfrsamling, så giver generalfrsamlingen samtidigt et mandat til bestyrelsen, at de skal sørge fr, at den daglige drift bliver udført på en sber g øknmisk ansvarlig måde. Det betyder, at bestyrelsen bl.a. skal have verblik ver øknmien, så der ikke sker ting, sm kan medføre tab. Der skal ske en løbende vurdering af vres fælles værdier, g der skal laves en vedligehldelsesplan, sm bliver udført på en øknmisk ansvarlig måde. Ved stre øknmiske prjekter, så fremlægger bestyrelsen et frslag med en finansieringsplan. Generalfrsamlingen giver så deres accept på, at prjektet sættes i gang g giver bestyrelsen mandat til at ptage lån til denne pgave. Bestyrelsen er gså ansvarlig fr, at vres alm. lejemål, erhvervslejemål m.m. følger lvgivningen, samt at der betales en markedsleje fr disse ting. Bestyrelsen er ansvarlig fr kntakt til ffentlige myndigheder g at indhente tilbud hs leverandører, når større pgaver skal løses. Det samme er gældende hs vres faste samarbejdspartnere, sm er med til at løse mange af vres pgaver i dagligdagen indenfr fx administratin, grønne mråder m.m. A/B Opnæsgård har tilknyttet 60 P-pladser i en P-kælder, sm findes under den lange bygning under pgangene Det er muligt at blive skrevet p til sådan en plads via ansøgningsskema på vres hjemmeside. Bestyrelsen har i efteråret 2014 ensartet de bestående lejekntrakter fr lejerne i P-kælderen, g varslet en stigning i den månedlige leje på 50 kr. pr. måned, så den månedlige leje bliver 300 kr. Denne stigning træder i kraft pr. 1. januar P-kælderen har i den frbindelse fået skiftet deres låsesystem, da patentet på det bestående låsesystem er udløbet. Desuden var der en str mængde nøgler låser i mløb, sm ikke var blevet returneret i frbindelse med psigelse af lejemål i P-kælderen. I øjeblikket arbejder bestyrelsen med at kigge på prisen fr de pgaver et administratinsselskab skal lave fr A/B Opnæsgård. Derfr har vi i januar måned indbudt frskellige administratinsselskaber til at byde på denne pgave. Vi har haft det nuværende administratinsselskab i 10 år, g vi vil derfr gerne se, m det er den rigtige pris, vi betaler fr de ydelser, vi får udført, g ikke mindst m der findes smartere tekniske måder at få pgaverne løst på. Derfr skal bestyrelsen bede generalfrsamlingen m accept på, at vi kan arbejde videre med denne pgave i henhld til vres vedtægter. (se mere under punkt 5 frslag nr. v) Når bestyrelsen g Inspektørkntret får henvendelser fra bebere, så kmmer der desværre flere g flere henvendelser skrevet i en ubehagelig tne. Ofte er disse henvendelser fyldt med hadefulde g nedsættende bemærkninger til mdtageren af brevet/mailen. Hvis vedkmmende så mdtager et afslag på sin henvendelse, så kan henvendelserne ende med at blive endnu mere perfide g persnlige i deres tne. Den aggressive tne plever vi desværre gså, når vi mødes fysisk med persner. Hverken bestyrelsen eller Inspektørkntret vil acceptere, at persner pfører sig på denne måde, når de henvender sig.. Sm en reklame fr et mbilselskab siger Det kster ikke nget at tale pænt til andre. Ofte pnår man gså et meget bedre resultat, når man taler pænt til andre, g ikke mindst gså lytter til, hvad mdparten siger. Beber TV Ngle gange tager ting tid. En af pgaverne har været at få vres beber-tv til at fungere. Det har været en af pgaverne, sm er blevet pririteret lavt i frhld til andre vigtigere pgaver. Men nu skulle det være plads. Vi vil frsøge, at udsende krte beskeder via denne kanal. Der vil blive udsendt infrmatin, når vres beber TV er klart. Side 7 af 9

8 Nye rør på Alsvej Da vi i 2010 besluttede få skifte vandrør i den lange bygning g de 5 små blkke, så var det med en aftale m, at når dette prjekt var betalt, så skulle vi skifte rørene i højhuset. Planen er at bestyrelsen vil gå i gang her i efteråret på at indhente priser på dette prjekt. Vi frventer derfr, at vi har et frslag g en finansieringsplan med til generalfrsamlingen i Diverse Tørrerum En del af de nye familier, sm er flyttet ind i A/B Opnæsgård lever mere grønt, g bruger bl.a. ikke en tørretumbler. De benytter i stedet fr en gammeldags tørrekælder. Vi havde ngle få, sm ikke blev brugt. Men det er helt anderledes i dag. Nu bliver de brugt flittigt, g når der kmmer ønsker m en tørrekælder, g vi har mulighed fr dette, så bliver tmme kælderrum lavet m til dette. Herligt, at vi har mulighed fr at pfylde sådanne ønsker, g så samtidigt skåne miljøet. I dag har vi tørrerum følgende steder: i nr. 3, 9, 15, 21, 27, 39, 47, 67, 81, g der arbejdes på at lave flere tørrerum. Du kan på vres hjemmeside se, hvr der er tørrerum Scialt ansvar Vres Inspektørkntr yder i dagligdagen et strt stykke scialt arbejde verfr vres ældre beber. Hvis de kan se, at der ngle steder er behv fr hjælp eller tingene er vkset vedkmmende ver hvedet, så hjælpes disse bebere g fte med hjælp fra hjemmeplejen, så de kan få et værdigt liv igen. I den frbindelse har vi et gdt samarbejde med hjemmeplejen i Hørshlm Kmmune, sm tager disse henvendelser alvrligt g sørger fr, at der bliver lavet ngle gde løsninger fr disse mennesker. Affaldssrtering En del af vres affald kan genbruges, så hvrfr ikke gøre nget ved det? I vres affaldsrum er der psat nye srteringskasser, g vi vil i løbet af 1. halvår sørge, at det bliver muligt at aflevere dine aviser, blade g reklamer i disse kasser. Inspektørkntret sørger så fr, at dette bliver afleveret til genbrug. Frdelene ved dette er, at vi støtter prjektet med genbrug af papir, men det betyder gså, at der vil være mindre affald i vres affaldssække. Da vi betaler pr. sæk, når de skal afleveres til renvatin, så betyder færre sække en mindre regning fr at kmme af med vres renvatin. Vi regner med på årsplan så er det ca færre sække, sm giver en besparelse på ca kr. Der vil selvfølgelig stadigvæk være mulighed fr at kmme af med flasker, glas, pærer g batterier. Når rdningen med indsamling af aviser m.m. starter, så vil der blive udsendt en infrmatin til alle. Belåning Det stre spørgsmål er, m vi skal afdrage på vres lån eller frtsætte med vres afdragsfrie lån? Det er både frdele g ulemper, m man gør det ene eller det andet. Høj eller frnuftig andelskrne? Sm reglerne er i dag, så kan der ikke ptages realkreditlån i en andelslejlighed. Købet af en andelslejlighed skal derfr finansieres via banklån, sm fte er til en nget højere rente end et realkreditlån. Hvis vi var gældfrie, så ville andelskrnen være nget højre end den er i dag. Det vil betyde, at man sm andelskøber skal finansiere et nget større beløb via banklån til en højere rente end realkreditlån. Hvis vi indfriede det ene af vres lån på ca. 110 mi. kr., så ville vres andelskrne stige med ca. 15 Sm A/B Opnæsgård kan vi i fællesskab ptage realkreditlån til en nget lavere rente, g så via vres bligafgift betale disse udgifter. Der er eksempler på andelsfreninger, sm har nedbragt deres gæld til 0 fr at få en høj andelskrne. Efterfølgende har de haft svært ved at sælge disse andele til andelsværdien, da køberne havde svært ved at få finansieret et så strt beløb i banken. Ofte blev disse andelslejligheder markant dyrere end en ejerlejlighed, sm kan belånes med realkreditfreningslån. I disse tilfælde har man så måtte give et pænt afslag på prisen pga. den mkstningstunge finansiering. Side 8 af 9

9 Sådanne freninger har løst prblemet ved at belåne ejendmmen med 50 %, hvrefter de efterfølgende salg af andele blev slgt til fuld andelskrne, da det nu ikke længere var dyrere end en ejerlejlighed pga. finansieringen. Det er j ikke særlig interessant at have en høj andelskrne, hvis der ikke er ngen, sm ønsker at købe ens andelslejlighed til denne pris? Mdellen med en finansiering på ca. 50 % med realkreditlån er den måde, vi har valgt at gøre det på, siden vres pstart. Belåning cntra renvering Hvis ejendmmen er højt belånt g er i dårlig stand, så er det vigtigt at afdrage på ens lån, så freningen har mulighed fr at ptage billige lån til fremtidige renveringer. Vres belåningsprcent er med den nye valuarvurdering ca. 58 %, Rådgiveransvar I dagens Danmark er der mange regler g lve, der skal verhldes, når man skal rådgive andre mennesker hvr specielt øknmi er indblandet. Disse regler gælder gså, når man skal sælge en andelslejlighed. Vi ser en del sager, hvr der efter en handel pstår uenighed m frskellige ting, g hvr køber prøver, m han kan få yderlig nedslag i prisen. Derfr er det ekstremt vigtigt, at man ved, hvad sådan et rådgiveransvar indebærer, g ikke mindst hvilke knsekvenser, det kan have sm sælger. Når A/B Opnæsgård sælger en andelslejlighed, så skal vi tænke ver dette rådgiveransvar. Lvgivningen på dette mråde er meget specifik mkring, hvad der skal plyses til en køber, g der sker hele tiden nye ting, der skal tages højde fr i rådgivningen. Denne type rådgivere har en ansvarsfrsikring, hvis der skulle ske fejl i deres rådgivning. Med dette rådgiveransvar, har bestyrelsen valgt at bruge en ejendmsmægler til at sørge fr salget af vres andelslejligheder. På den måde har vi udliciteret pgaven, g vil ikke kunne kmme ud fr at blive dømt fr dårlig rådgivning, samt at skulle følge i lvgivningen på dette mråde. Mød p til årets generalfrsamling Jeg håber rigtig mange af jer vil kmme til årets generalfrsamling g deltager i debatten. Det er vigtigt i en andelsfrening, at der er mange engagerede bebere, der møder p g interesserer sig fr freningens virke. Lad s sammen få en gd generalfrsamling, sm bliver hldt på en gd demkratisk måde, g ikke mindst i en gd tne. Husk, at hvis du ikke kan deltage, så kan du benytte den medsendte fuldmagt. Jeg ser frem til at se mange af jer den 29. april Niels Stærup Frmand Den 26. marts 2015 Side 9 af 9

l-/ 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2013 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag.

l-/ 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2013 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag. n l-/ Ar 2013, den 4. april, kl. 19.00, blev der afhldt rdinær generalfrsamling i A/B Lllandsvej 35-37-39, der blev afhldt i beberlkalet, Lllandsvej 39 med følgende dagsrden: 1. Valg af dirigent g referent.

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

REFERAT 1. gårdgruppemøde Boyesgade-karréen

REFERAT 1. gårdgruppemøde Boyesgade-karréen REFERAT 1. gårdgruppemøde Byesgade-karréen Afhldt i Kulturstaldene ved Halmtrvet, Onkel Dannys Plads 5, 1711 Kbh. V, nsdag d 14.5.2014. Deltagere: 31 bebere 43 var med på gårdvandringen. Karin Nygaard

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 Fremmødte Nr. 1-2 fremmødte Nr. 2 repr. 2 stemmer Nr. 3-2 fremmødte Nr. 4 repr. 2 stemmer Nr. 6 repr. 2 stemmer Nr. 8 repr. 2 stemmer Nr. 9 repr. 2 stemmer

Læs mere

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis Oktber 2014 Udgivelsesdat : 10. Oktber 2014 Vres reference : 18.1953.27 Udarbejdet : Pia Rasmussen Kntrlleret : Jacb Ilsøe Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 BOLIGKONTORET 2 3 BOLIGKONTORETS

Læs mere

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg Mødet blev afhldt Rådhus. Fra Bligfreningen AAB: Direktør Christian Høgsbr, gruppeleder Henrik Schultz g kundechef Pia Skv. Fra Frederiksberg Kmmune: Leder af Byggeri g Arkitektur Luise Rsendahl Henriksen,

Læs mere

Carsten Mejer 29424380

Carsten Mejer 29424380 Emne Ordinær generalfrsamling i Strøby Ladeplads Vandværk Dat fr møde Tidspunkt Sted 26. maj 2013 09.30 Strøby frsamlingshus Referat udarbejdet af Telefn Carsten Mejer 29424380 Mødedeltagere Frede Zeiler

Læs mere

År 2014, den 12. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Frankrigshuse. Sted: Krunch, Øresundsvej 14,2300 København S

År 2014, den 12. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Frankrigshuse. Sted: Krunch, Øresundsvej 14,2300 København S År 2014, den 12. marts kl. 19.00 afhldtes rdinær generalfrsamling i Ejerfreningen Frankrigshuse Sted: Krunch, Øresundsvej 14,2300 København S Til stede var bestyrelsesmedlemmerne Søren Vinther Knudsen,

Læs mere

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet OPSAMLING PÅ EKSTERN MINIRESEARCH SAMMENDRAG INDHOLD Alle de adspurgte brgere tager udgangspunkt i eget mråde g understreger aktuelle lkale emner er vigtige, hvis de skal invlvere sig i nærdemkratiet.

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i grundejerforeningen Ved Rævebakken. Generalforsamlingen afholdes i Greve Borgerhus den 26/11 kl. 19.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i grundejerforeningen Ved Rævebakken. Generalforsamlingen afholdes i Greve Borgerhus den 26/11 kl. 19. Indkaldelse til ekstrardinær generalfrsamling i grundejerfreningen Ved Rævebakken. Generalfrsamlingen afhldes i Greve Brgerhus den 26/11 kl. 19. I henhld til freningens vedtægter 7 skal indkaldelsen ske

Læs mere

1 Baggrund og sammenfatning

1 Baggrund og sammenfatning Byrådssekretariat Sagsnr. 91362 Brevid. 882362 Ref. NIR Dir. tlf. 46 31 80 09 niclair@rskilde.dk NOTAT: Evaluering af Særligt Tilrettelagt Ungdmsuddannelse (STU) Januar 2010 1 Baggrund g sammenfatning

Læs mere

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet Dansk Selskab fr Fysiterapi 17. marts 2016 NYHEDSBREV 2/2016 Kære alle. Det er ikke så længe siden, at jeg udsendte et nyhedsbrev. Siden sidst har bestyrelsens hldt et rigtig gdt bestyrelsesseminar. Det

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger Alt det inf du behøver... Frretningsbetingelser & persndataplitik Virksmhedsplysninger Den-design A/S (datterselskab af HFP) CVR NR.: 17023292 Adresse: Hestehaven 16, 8721 Daugaard, DK Mail: Michela@den-design.dk

Læs mere

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse Referat af generalfrsamling d. 28/6-2009 kl. 10.00, afhldt i»skvhuset«26 persner inkl. bestyrelsen var mødt. 1. Velkmst Mødet indledtes med en bid blødt brød g vres traditinelle sang. g frmanden bød velkmmen.

Læs mere

Tema og udviklingsudvalget

Tema og udviklingsudvalget Referat Tema g udviklingsudvalget kl. 08:30 Jammerbugt Kmmune Tema g udviklingsudvalget Punkter på åbent møde: 81. Ekskursin - genptaget august 1 82. Kndemnering - 3-6 ejendmme i kmmunen - genptaget august

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015 Undersøgelse af virksmhedernes tilfredshed med Jbcenter Esbjergs ydelser g service i 2015 Esbjerg, marts 2016 Side 1 af 13 1. Indledning Denne virksmhedstilfredshedsundersøgelse er baseret på udsendelse

Læs mere

Effektiv digital selvbetjening

Effektiv digital selvbetjening Udviklingsønsker fr Navne- g adressebeskyttelse 1. Indledning Nedenstående beskriver kmmunale frslag til udviklingstiltag fr eksisterende g nye løsninger inden fr mrådet Navne- g adressebeskyttelse. Frslagene

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Onsdag d. 10. april 2013 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Onsdag d. 10. april 2013 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet Referat af generalfrsamlingen i Grundejerfreningen Højmark Onsdag d. 10. april 2013 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslkalet Frmand Simn Krhtz bød velkmmen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen freslg

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG KÆRBO Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Brugerundersøgelse : Plejeblig 1 Brugerundersøgelse Plejeblig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinin P/S g Afdeling fr Data g Analyse,

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik g Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 www.slagelse.dk Ofte stillede spørgsmål Her vil Slagelse Kmmuneløbende svare på de spørgsmål der kmmer

Læs mere

REFERAT. 1 Driften + opsamling af beslutninger. For afdelingsbestyrelsesmøde den 7. august 2013

REFERAT. 1 Driften + opsamling af beslutninger. For afdelingsbestyrelsesmøde den 7. august 2013 1/5 Afdelingsbestyrelsen, Afd. 19 Skødstrup Bestyrelsesmøde: 7. august 2013 REFERAT Fr afdelingsbestyrelsesmøde den 7. august 2013 Til stede Thmas (frmand), B, Klaus, Simn, Helene, Christina (ref.), Jørn

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

REFERAT Generalforsamling 2016 Onsdag den 13. april 2016 kl. 19.00 i Fælleslokalet på 1. sal

REFERAT Generalforsamling 2016 Onsdag den 13. april 2016 kl. 19.00 i Fælleslokalet på 1. sal REFERAT Generalfrsamling 2016 Onsdag den 13. april 2016 kl. 19.00 i Fælleslkalet på 1. sal Dagsrden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Det reviderede regnskab frelægges til gdkendelse 4.

Læs mere

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond Systematisk feedback Et udviklingsprjekt på Ekstra Bladet 2007-08 Prjektet er støttet af Pressens Uddannelsesfnd En UPDATE-evaluering april 2008 1 Indhld 1. Baggrund 2. Målsætning g succeskriterier 3.

Læs mere

skriv disse seks tal omhyggeligt ned

skriv disse seks tal omhyggeligt ned Kære Peter, 3Ør d;3 f/ar: Æ//erede OM.f'å. da:je v;/ d;t /;v ændre 5;3 (t;/ det bedre J) J Hr Peter Knudsen A L Meyers Vænge 3 6 Tv 2450 København Sv DENMARK Marcs vn Ring 15 14 3 6 16 19 Kære Peter, skriv

Læs mere

Mig og min ADHD -profil:

Mig og min ADHD -profil: Mig g min ADHD -prfil: - et hjælperedskab til dig, sm kan have svært ved at beskrive dine vanskeligheder g hvad ADHD gør ved lige netp dit liv. Denne skabeln kan du bruge, hvis du ligesm mange andre med

Læs mere

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 04. november 2013.

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 04. november 2013. Slbjerg Fællesråd. Referat af rdinært repræsentantskabsmøde mandag den 04. nvember 2013. Anvendte frkrtelser findes sidst i referatet Beretningerne findes i frm af frelæggerens uredigerede manuskript sidst

Læs mere

Evaluering af selvkørende støvsugere på botilbud og plejecentre

Evaluering af selvkørende støvsugere på botilbud og plejecentre Evaluering af selvkørende støvsugere på btilbud g plejecentre 1. Indledning Sm en del af det vedtagne budget fr 2013-2016 indgår en række budgetprjekter, sm samlet set har det verrdnede frmål at skabe

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 15. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget fr Kultur, Uddannelse, Frskning g Kirke vedrørende Frslag til Inatsisartutbeslutning m at Naalakkersuisut pålægges at fremlægge en redegørelse m integratin.

Læs mere

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune Din læringsrejse En guide til Det Fælles Lederaspirantfrløb i Aarhus Kmmune Indhldsfrtegnelse 1. Indledning 3 2. Samtale med nærmeste leder 4 3. Skabeln fr samtale med nærmeste leder 4 4. Lederpraktikken

Læs mere

Formanden s beretning for 2014

Formanden s beretning for 2014 Frmanden s beretning fr 2014 Indledning Kncernstruktur Grindsted El- g Varmeværk A.m.b.A. GEV A/S GEV Varme A/S (grafisk pstilling af histriske priser g sammenligningstabel på standard hus, frdelingen

Læs mere

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014 Referat fra møde i Sundhedsplitisk Dialgfrum d. 23. ktber 2014 Del 1: Status vedr. Plitisk Sundhedsaftale Det er stadig de samme 4 verrdnede pejlemærker i Den Plitiske Sundhedsaftale. Fkus på at få indsat

Læs mere

Skansen Den 30. marts 2013

Skansen Den 30. marts 2013 Grundejerfreningen Side 1 af 5 Frmanden Skansen Den 30. marts 2013 Referat fra rdinær generalfrsamling den 30. marts 2013 Generalfrsamling nr. 37 blev afhldt den 30. marts 2013 kl. 10.00 på The Cttage,

Læs mere

Vejledning og procedure ved salg/opsigelse af andel

Vejledning og procedure ved salg/opsigelse af andel Vejledning g prcedure ved salg/psigelse af andel En psigelse skal altid være skriftlig til den første i en måned. Opsigelsen skal indsendes til administratr (kun side 2+3 skal indsendes): CEJ Ejendmsadministratin

Læs mere

Dialogmøde 2015 Med baggrund i regnskab 2014

Dialogmøde 2015 Med baggrund i regnskab 2014 Teknik & Miljø Plan Dat: 12-11-2015 Dialgmøde 2015 Med baggrund i regnskab 2014 Sagsnr.: 15/53176 Sagsbehandler: vpevg Referat Dialgmøde med Bligselskabet Kølvrå, Merkurkllegiet g Bligselskabet Vibrg Mødedat:

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

Vejledning til kulturaftaler

Vejledning til kulturaftaler Hvad er en kulturaftale Vejledning til kulturaftaler En kulturaftale er en frivillig aftale, der indgås mellem Kulturministeriet g en række kmmuner. Tilsammen udgør kmmunerne i aftalen det, der kaldes

Læs mere

CENTRET Højdedraget 1, Taulov

CENTRET Højdedraget 1, Taulov TAVLHØJCENTRET TAVLHØJ- CENTRET Højdedraget 1, Taulv 7000 Højdedraget Fredericia 1, Taulv 7210 70005257 Fredericia - CVR 36 25 73 77 brugerraadet-tavlhej@stfanet.dk 7210 5257 Generalfrsamling på Tavlhøjcentret

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2012 nr. 6 Førtidspensionister i job

Nyhedsbrev Marts 2012 nr. 6 Førtidspensionister i job Initiativ fr førtidspensinister, der ønsker jb Dette 6. g sidste nyhedsbrev er et krt resumé af slutevalueringen af initiativet. Initiativet har pfyldt sine 3 mål: Mål 1: Målrettet infrmatin til alle førtidspensinister

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Kontrolgruppen. Årsberetning 2016

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Kontrolgruppen. Årsberetning 2016 Center fr Kultur, Frivillighed & Brgerservice Kntrlgruppen Årsberetning 2016 1 Du vil i årsberetningen blandt andet kunne læse m: Den øknmiske effekt 2016. Oversigt ver udviklingen i effekten 2014-2016.

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

Grundejerforeningen Skovvænget. Formandens beretning, Generalforsamlingen 23. april 2017

Grundejerforeningen Skovvænget. Formandens beretning, Generalforsamlingen 23. april 2017 Frmandens beretning, Generalfrsamlingen 23. april 2017 2016 bød sm sædvanlig på mange gde plevelser på. Og endnu engang fik vi afhldt en gd smmerfest i frsmmeren. Jeg pfrdrer til at vi igen i år afhlder

Læs mere

Pligt til at lovliggøre ulovligt byggeri

Pligt til at lovliggøre ulovligt byggeri 1 Palle Fleb-Hansen Ansvaret er dit? Kapitel 4 Pligt til at lvliggøre ulvligt byggeri Sidst revideret den 14.jan.2012 Kapitel 4 Lvliggørelsespligten er uafhængig af, m ejeren har haft ansvar fr byggevertrædelsen.

Læs mere

Referat Direktørforum for almene boliger

Referat Direktørforum for almene boliger Referat Direktørfrum fr almene : Onsdag den 06. april 2016 Mødetidspunkt:Kl. 11:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:30 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Marianne Hff Andersen

Læs mere

Labofaparken 10, Skælskør huslejenævnets afgørelse

Labofaparken 10, Skælskør huslejenævnets afgørelse HD Ejendmme Unsbjergvej 2B 5220 Odense SØ Huslejenævnet Rådhuset Rådhuspladsen 11 4200 Slagelse Tlf.: 58 57 36 00 isbri@slagelse.dk www.slagelse.dk Labfaparken 10, Skælskør huslejenævnets afgørelse Baggrund

Læs mere

FOA Aalborg den 18. juni Tjekliste. Høringssvar til påtænkt uansøgt afsked

FOA Aalborg den 18. juni Tjekliste. Høringssvar til påtænkt uansøgt afsked 1 FOA Aalbrg den 18. juni 2014 Tjekliste Høringssvar til påtænkt uansøgt afsked 1 Indledning I det følgende gives der en tjekliste til, hvad man bør være pmærksm på, når der udarbejdes høringssvar til

Læs mere

Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hos Katrine B. i Odense

Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hos Katrine B. i Odense Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hs Katrine B. i Odense Til stede: Katrine B, Katrine S, Jette, Anne Mette, Marina, Mariann, Lisbeth Fraværende: Helle 1. Overdragelse af websiden til den

Læs mere

BESTYRELSESMØDE. 24. oktober 2016 kl Grundejerforeningen Klokkergården. Deltagere: Ole, Ala'a, Rasmus & Maria. Afbud: Sune & Bjørn

BESTYRELSESMØDE. 24. oktober 2016 kl Grundejerforeningen Klokkergården. Deltagere: Ole, Ala'a, Rasmus & Maria. Afbud: Sune & Bjørn 24. ktber 2016 kl. 19.00 Deltagere: Ole, Ala'a, Rasmus & Maria Afbud: Sune & Bjørn Sted: Tusindfrydvej 4 hs Ole & Birgit BESTYRELSESMØDE Grundejerfreningen Klkkergården DAGSORDEN Grundejerfreningens virke

Læs mere

PEGIDA Patriotiske europæere mod islamiseringen af vestlige lande

PEGIDA Patriotiske europæere mod islamiseringen af vestlige lande ROLLEKORT: Demnstratinsteamet Vi frbereder demnstratinerne i 1. g 2. sessin. De andre teams deltager naturligvis i demnstratinerne. I tredje sessin skriver vi en t minutter lang tale m Pegidas visin fr

Læs mere

Dialogmøde 2015 Med baggrund i regnskab 2014

Dialogmøde 2015 Med baggrund i regnskab 2014 Teknik & Miljø Plan Dat: 21-10-2015 Dialgmøde 2015 Med baggrund i regnskab 2014 Referat Dialgmøde med Bjerringbr Andelsbligfrening g Bligselskabet Sct. Jørgen, Vibrg Mødedat: Den 21. ktber 2015 Sagsnr.:

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

Vedtægter for Sager der Samler

Vedtægter for Sager der Samler Vedtægter fr Sager der Samler 1 Navn Freningens navn er Sager der Samler g har hjemsted i Aarhus. 2 Frmål Freningen arbejder fr et samfund, hvr vi løser fælles udfrdringer i fællesskab. Freningens frmål

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

Behandlingerne står med kursiv. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2. Godkendelse af seneste referat Bestyrelsesmøde den 13. januar 2014 Godkendt

Behandlingerne står med kursiv. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2. Godkendelse af seneste referat Bestyrelsesmøde den 13. januar 2014 Godkendt Referat af bestyrelsesmøde i Idrætsrådet Silkebrg Kmmune Dat g tidspunkt: mandag den 3. februar 2014 kl. 17.15 20.00 inkl. spisning Sted: Mødelkalet, Silkebrg Sprtscenter Deltagere: Lars Bundgaard, Jørgen

Læs mere

Morsø Kommune Frit valg på ældreområdet Godkendelse af leverandører August 2010

Morsø Kommune Frit valg på ældreområdet Godkendelse af leverandører August 2010 Mrsø Kmmune Frit valg på ældremrådet Gdkendelse af leverandører August 2010 Side 1 af 9 1. 1 Indledning 1.1. Baggrund Flketinget har den 29. maj 2002 indført frit leverandørvalg på ældremrådet. Hermed

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Kajakpolitik på Faaborgegnens Efterskole

Kajakpolitik på Faaborgegnens Efterskole Kajakplitik Kajakplitik på Faabrgegnens Efterskle Indledning De sidste år er der i samfundsdebatten, g inden fr kajakmiljøet, blevet et større g større fkus g diskussin mkring sikkerhed i kajaksejlas.

Læs mere

A/B Margueritten Ny Carlsberg Vej 16-20. l. Mie Kirstine Rasmusseq 16, st. th.

A/B Margueritten Ny Carlsberg Vej 16-20. l. Mie Kirstine Rasmusseq 16, st. th. A/B Margueritten Ny Carlsberg Vej 16-20 1760 København V I _: I 'å : ufl IErl u ar [! lhi 11: Lr ui::til! L- 'flii i]l'l L ulr'tl-.s ur-r lrdrl.q..,ir-eir =11..* Ifi tii llil rll ffi København I 6. januar

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Aftale mellem Regeringen (Venstre) og Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti

Aftale mellem Regeringen (Venstre) og Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti 18. nvember 2015 Aftale mellem Regeringen (Venstre) g Dansk Flkeparti, Liberal Alliance g Det Knservative Flkeparti Aftale m et kntanthjælpssystem hvr det kan betale sig at arbejde Jbrefrm fase I Fr mange

Læs mere

Er genopretningsaftalen er et forvarsel om nye måder at tænke tilskud?

Er genopretningsaftalen er et forvarsel om nye måder at tænke tilskud? nr. 32 Er genpretningsaftalen er et frvarsel m nye måder at tænke tilskud? INDHOLD Genpretningsaftalen - finanslv 2011. Regeringens aftale med Danske Flkeparti indebærer en nedsættelse af tilskuddet til

Læs mere

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger Fagligt g øknmisk tilsyn på BPA-rdninger Tilsynspunkt Stikrd Frberedelse Egne bservatiner Afdækning af behvet fr hjælp Nuværende behv, jf. bevilling Aktivitetsbehv med ledsagelse det seneste år Seneste

Læs mere

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune.

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune. Retningslinjer fr persnalereduktiner i frbindelse med besparelser, faldende børnetal g mstruktureringer i Langeland Kmmune (Børn g Kultur) Sagsnr. 11/4526 Gdkendt i Fælles MED Børn g Kultur 1. Baggrund

Læs mere

GENERALFORSAMLING REFERAT

GENERALFORSAMLING REFERAT Hesselbjerg Grundejerfrening www.hesselbjerg-grundejere.dk GENERALFORSAMLING REFERAT 26. juli 2015 kl. 10.00 på Restaurant Søstjernen. Alle fremmødte medlemmer af Hesselbjerg Grundejerfrening (26) ønskes

Læs mere

Side 1 af 6. 2005-01-25 Referat af bestyrelsesmøde NB Frederiksbo

Side 1 af 6. 2005-01-25 Referat af bestyrelsesmøde NB Frederiksbo 2005-01-25 Referat af bestyrelsesmøde NB Frederiksb Tilstede: Mille Frhn (MF), Kim Bech (KB), Kåre Jakbsen (KJ) g Henrik Metzger (HM) (ref.) Fraværende: Linda Hansen (LH) Suppleanter: Henrik Philip Jørgensen

Læs mere

Sundhedshus Svendborg - Økonomi og finansieringsmuligheder

Sundhedshus Svendborg - Økonomi og finansieringsmuligheder Sundhedshus Svendbrg - Øknmi g finansieringsmuligheder Udarbejdet af Øknmi g Udbud, Sundhed g CETS Indledning Følgende ntat er udarbejdet af Øknmi g Udbud i samarbejde med Scial g Sundhed g indehlder plæg

Læs mere

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK)

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK) 2014 Vejledning til puljen til humanitære, velgørende g andre almennyttige knkrete frmål (TFAK) Udldningslvens pulje til humanitære, velgørende g andre almennyttige frmål frdeles i henhld til 3, stk. 9

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

Forslag fra Keld Boeck, Fjordvej 15 om gennemgang af servitutter

Forslag fra Keld Boeck, Fjordvej 15 om gennemgang af servitutter Dagsrdenens punkt 7.2 Ved Strandgaarden: Frslag fra Keld Beck, Fjrdvej 15 m servitutter Frslag fra Keld Beck, Fjrdvej 15 m gennemgang af servitutter Bestyrelsens reaktin på frslaget er det af bestyrelsen

Læs mere

KOMBIT Byg og Miljø. Begreber og sammenhænge. i Byg og Miljø. Version 1.5 26. marts 2014 ROJ

KOMBIT Byg og Miljø. Begreber og sammenhænge. i Byg og Miljø. Version 1.5 26. marts 2014 ROJ KOMBIT Byg g Miljø Begreber g sammenhænge i Byg g Miljø Versin 1.5 26. marts 2014 ROJ Indhld Indhld... 2 Om denne vejledning... 4 Krt m Byg g Miljø... 5 Hvad er Byg g Miljø?... 5 Hvrdan kan ansøgerne bruge

Læs mere

Udtalelse fra Fødevareregion Nordjyllands SU vedr. Rapport om fremtidig struktur i Fødevarestyrelsen

Udtalelse fra Fødevareregion Nordjyllands SU vedr. Rapport om fremtidig struktur i Fødevarestyrelsen Udvalget fr Fødevarer, Landbrug g Fiskeri FLF alm. del - Offentlig HSU 250105. Bilag 10 21.1.2005 J.nr.: 2005-01-142-00006 / LINA/MOJO/GMPE Høring vedr. Strukturrapprt 2005 Udtalelse fra Fødevareregin

Læs mere

Arbejdsredskab til Sundhedsplejersken. Livsstilsbesøg

Arbejdsredskab til Sundhedsplejersken. Livsstilsbesøg Arbejdsredskab til Sundhedsplejersken Livsstilsbesøg Arbejdsskemaet udfyldes i frbindelse med de t livsstilsbesøg g afleveres efterfølgende til sundhedskrdinatr Katrine Crtnum-Fly. Barnets navn: Barnets

Læs mere

Principbeslutning omkring tolerancetærskel for ændringer af boliger i renoveringsprojektet Afdeling Fruehøj

Principbeslutning omkring tolerancetærskel for ændringer af boliger i renoveringsprojektet Afdeling Fruehøj Principbeslutning mkring tlerancetærskel fr ændringer af bliger i renveringsprjektet Afdeling Fruehøj Princip fr, hvrnår bebere SKAL flytte blig (midlertidig genhusning) Bligen får færre antal rum, OG

Læs mere

DiEM25 Democracy in Europe Movement 2025

DiEM25 Democracy in Europe Movement 2025 ROLLEKORT: Demnstratinsteamet Vi frbereder demnstratinerne i 1. g 2. sessin. De andre teams deltager naturligvis i demnstratinerne. I tredje sessin skriver vi en t minutter lang tale m DiEM25s visin fr

Læs mere

Godkendelse af projektforslag om flisfyret kedel til fjernvarme for Oksbøllejren Dok.nr.: 10087 Sagsid.: 15/11839 Initialer: Heox Åben sag

Godkendelse af projektforslag om flisfyret kedel til fjernvarme for Oksbøllejren Dok.nr.: 10087 Sagsid.: 15/11839 Initialer: Heox Åben sag Gdkendelse af prjektfrslag m flisfyret kedel til fjernvarme fr Oksbøllejren Dk.nr.: 10087 Sagsid.: 15/11839 Initialer: Hex Åben sag Sagsfremstilling Baggrund COWI har fr Oksbøl Varmeværk A.m.b.a. udarbejdet

Læs mere

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG Fællesskab i Kerteminde Kmmune LEDELSESGRUNDLAG 2015 Kerteminde Kmmune VIL fællesskaberne! Baggrunden Kerteminde Kmmune har pr. 1. april fået en ny rganisatin sm bl.a. skal bidrage til at: Øge plevelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

Arbejdsopgaver i Miljøafdelingen

Arbejdsopgaver i Miljøafdelingen Arbejdspgaver i Miljøafdelingen Udarbejdet af: Olav Bjesen Dat: 13. august 2015 Arbejdspgaver i Miljøafdelingen August 2015 Indledning Miljøafdelingens pgaver har rødder tilbage til de tidligere sundhedskmmissiner.

Læs mere

Forældrehåndbog - Solbjerg IF Fodbold

Forældrehåndbog - Solbjerg IF Fodbold Frældrehåndbg - Slbjerg IF Fdbld Peter Piilgaard SOLBJERG IF FODBOLD AFDELING Indhld Frældrehåndbg - Slbjerg IF fdbld... Fejl! Bgmærke er ikke defineret. Mikrfdbld missin... 2 Årgang U3-U5 g U6-U7... 2

Læs mere

SÆNK DRIFTSOMKOSTNINGERNE MED DE RIGTIGE LØSNINGER TIL KØLING:

SÆNK DRIFTSOMKOSTNINGERNE MED DE RIGTIGE LØSNINGER TIL KØLING: SÆNK DRIFTSOMKOSTNINGERNE MED DE RIGTIGE LØSNINGER TIL KØLING: En investering, der hurtigt tjener sig ind Hurtigt verblik: Sænk jeres driftsmkstninger på ventilatin Krt frtalt pnår du disse øknmiske frdele

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalfrsamling den 23. april 2014 Referat 1. Indledning med andagt v/ Martin Lykkegaard 2. Valg af dirigent - Kristian Søndergaard blev valgt 3. Bestyrelsens beretning g visiner - Året der gik i Elim.

Læs mere

Varsling af påbud om regulering af støvemission fra håndtering af flis og træpiller på Assens Havn

Varsling af påbud om regulering af støvemission fra håndtering af flis og træpiller på Assens Havn Assens Havn Nrdre Havnevej 12 5610 Assens Att. Ole Knudsen Varsling af påbud m regulering af støvemissin fra håndtering af flis g træpiller på Assens Havn I frhld til støv er det administratinens faglige

Læs mere

Rapport vedr. unge på væresteder.

Rapport vedr. unge på væresteder. Rapprt vedr. unge på væresteder. Kvantitativ g kvalitativ analyse af brugerne på væresteder g varmestuer i Kirkens Krshær, KFUM s Sciale arbejde g Blå Krs Danmark med særlig fkus på gruppen af unge på

Læs mere

Generalforsamling søndag den 01/03 2015. Repræsentanter fra følgende lejligheder: Lejlighed Deltagers navn

Generalforsamling søndag den 01/03 2015. Repræsentanter fra følgende lejligheder: Lejlighed Deltagers navn Ejerfreningen Frmand: Jimmy Nguyen Ryvej 36 F Kasserer: Kåre Grønbrg Ryvej 32 F 8210 Århus V Mail: kaare@hasletppen.dk Bank: Nrdea PBS nr.: 0135 2849 Reg.nr.: 2412 Kntnr.: 9840 022 166 Kntnr.:9845 621

Læs mere

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK)

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK) 2013 Vejledning til puljen til humanitære, velgørende g andre almennyttige knkrete frmål (TFAK) Tips- g lttlvens pulje til humanitære, velgørende g andre almennyttige frmål frdeles i henhld til 3, stk.

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sciale Arbejde i Danmark Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM's Sciale Arbejde i Danmark

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

Pædagogisk tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud i Faxe Kommune.

Pædagogisk tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud i Faxe Kommune. Pædaggisk tilsyn med dag-, fritids- g klubtilbud i Faxe Kmmune. Indledning Ifølge Lv m dag-, fritids- g klubtilbud (Dagtilbudslven) 5 skal Byrådet føre tilsyn med alle dagtilbud i kmmunen. Herunder gælder

Læs mere

Ny inklusionsfremmende ressourcemodel på specialundervisnings området i Hedensted Kommune

Ny inklusionsfremmende ressourcemodel på specialundervisnings området i Hedensted Kommune Læring i sklen Ny inklusinsfremmende ressurcemdel på specialundervisnings mrådet i Hedensted Kmmune Tfteskvvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 25.11.2015 Baggrund Fra skleåret 2011/12 indførte Hedensted

Læs mere

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark Handlingsprgram 2014-17 Lej dig til muligheder - vejen til det gde bligliv 2020 Bligkntret Danmark I frbindelse med Bligkntrets strategi Lej dig til muligheder vejen til det gde bligliv 2020, er der udarbejdet

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Røde Kors Hjemmet. Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Røde Kors Hjemmet. Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapprt Vesthimmerlands Kmmune Røde Krs Hjemmet Uanmeldt tilsyn Nvember 2011 WWW.BDO.DK Vesthimmerlands Kmmune Uanmeldt tilsyn, Røde Krs Hjemmet Nvember 2011 Indhldsfrtegnelse

Læs mere