Evalueringsrapport. Pårørende i Psykiatrien

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evalueringsrapport. Pårørende i Psykiatrien"

Transkript

1 Evalueringsrapport Pårørende i Psykiatrien Nationalt kvalitetsprojekt til udvikling af pårørendearbejdet i psykiatrien Maj 2009

2 "Pårørende i Psykiatrien" Nationalt kvalitetsprojekt til udvikling af pårørendearbejdet i psykiatrien Projektet er finansieret af Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje vedrørende psykiatri samt via fondsfinansiering gennem Momsfondet Nærmere oplysninger om projektet kan fås hos: Projektsekretariatet Projektleder Helle Høgh ( Proceskonsulent Eva Tersbøl ( Proceskonsulent Kirsten Overgaard ( Center for Kvalitetsudvikling Region Midtjylland Olof Palmes Allé Århus N Projektets hjemmeside: (vælg Pårørende i Psykiatrien ) Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland Maj 2009

3 ! " # $ % '! ( )* +, ' ' "# $ * " -. % '/ ' '0 ' '( () '""! #!1 '! '!)! *"$

4 !"!!"##! $$% ' ()* (+*, ' '-" "". /0'01"23,45', " " 1 " " " 8#9:3 '- " ;11 ; 9#, #, 6,,7 <11 < ($*,! "#""$"!%' "%"!"%""'" ("%""%"

5 ( " (+* ()* $$%, %%* %* >+*$$% (+*,, #,6,,7 ($%$* ($%$*?!1 1!,! 1 $$% ( % )($* + $$* 5 $* $$% " ) ($* $$%, A(* 9# #, 4 1 ' 0 1 ) *+,(*%-./.0,10+,1, 2034) ) (

6 B )(* ",, / " ) B # + <11 - +

7 '( () ' - 4 ( " 4 +%> % " 4 +%> 4 F > 4 +% ' 4 ( -, # - $$%0-0 6 E 7 1(!1 1!#!9! 0 F 1( > 4 ( 0 5 " $$$)D 4 4D - 6."(7 - - $$) G$$) - - $$) 4# $$) %

8 "1!5!"90: ;,, 0 F + ) B - G $$) B0 # (% # B(, - 5 C 4 4 ",C/0'0 1"23,45', 4I 3 (%, >

9 " 0 (+ 6%7 C 6(7 0 +./?, ( 1 ( 6 $) 1 #, $ %(4 " 0 "<1!535! " 9!5 5; 0 B ( F, F 0 F!%!,: "9!5;, F, # 0 A

10 "35, %!"9!5; " 0 F "%5!!! 5!,, 5!! 5!5!5!!! "9!5; 4 0/,!!!!%5!"90!; F? F!,!5,,!! 4 F 5!5!5", ) - 0 F!>5!! %5 55!" )

11 F 0!,%!,, "90!5; " "%, <%!,1,!!5!,5?, 2!!,"90!5; # ",! 5 "90!5 ; 5 " 1 5 B, 1 "!555 "! 3!!! 5<!

12 1 # 1 # #, 0 #!!5 5!.!*,!!" 90: A!) B; 0 # # 0, 9, ( # " 1 ++) 1 5, 5 < < 0 #!3!55 5"C!D"<! <!5,!3"90:!) B; " % 1 B $

13 # 1 0 "!5!5 5!!"90:3; 1 ) - "55!,!,"90 :'58; "3! "90: A; "! "90:25; 9 # B + "2/ / 8

14 " , " 90 : E ; "'!!!"90!5; " F "! C!!!"90! 5;, ) B # - J!3,!"90:A; % 8 # 3 #.

15 ! <1 1 < - 1<11 <. 1 $$% * '. 1 $$% -?!! $! C $$% $$%0 G1 8 "45 K $$% " 6"$! B L!76" #7 - # $$) ) "? >$ ($ #%$* A A # %*,. 1 ## 5 F $! "#""$"!%' "%"!"%""'" ("%""%" (

16 3) 1 $? ) A $ 5 ( 0 ) 4 $! L!? 4 6"$! B L!7? ( 1 $$% (+*()* - %%* %* >+*$$% (+*,, #,6,,7 9# ($%$* % "! 1 $$% 3 ( 5 G %* $$%, % <+,(*HK1/ 1: ":M " : 8A$$ +

17 $$% $$%!,!) #!5 5!"6" 5 G7 " 1! ) ), ) ) - REGION HO VEDSTADEN PC Nordsjæ lland, Afsnit (12) 0% 33% 17% 33% 17% D P Øst Hørsholm 2005 (19) 0% 21% 37% 21% 21% REGION SJÆ LLAND Akutteam, D istrikt Næ stved (21) 14% 33% 5% 33% 14% N æ stved, Akutteam Nord 2005 (13) 0% 23% 31% 31% 15% REGION SYDDANMARK P-Dagafsnit, Afdeling P, Odense (12) 17% 33% 17% 33% 0% Fyns Am t 2005 (320) 10% 43% 24% 13% 11% DPT, M iddelfart (45) 16% 42% 20% 13% 9% DPC, M iddelfart 2005 (32) 6% 25% 22% 28% 19% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 5 stjerner 4 stjerner 3 stjerner 2 stjerner 1 stjerne " +% %

18 % )($* + $$* 5 $* $$%" 5 - #+*, # 5 " >1 ($* >

19 1! ), )- REGION HOVEDSTADEN Helsingør (11) 0% 36% 36% 9% 18% Hillerød / (17) 0% 18% 35% 24% 24% Helsingør (9) 11% 11% 11% 56% 11% Hillerød / (17) 0% 18% 35% 24% 24% Helsingør (8) 25% 38% 0% 25% 13% Hillerød / (17) 0% 18% 35% 24% 24% REGION NORDJYLLAND Brøndersl. G (8) 50% 50% 0% Nordjyll. Afd. Nord 2005 (39) 0% 36% 31% 18% 15% REGION SJÆ LLAND Vordingborg Afsnit G (15) 20% 53% 27% 0% Storstrøm s Am t 2005 (31) 3% 16% 26% 42% 13% Nyk. Sj. Birkehus (13) 8% 38% 31% 23% 0% Nyk. Sj. Birkehus 2005 (13) 0% 8% 69% 8% 15% REGION SYDDANM ARK Vejle E (25) 4% 52% 28% 16% 0% Vejle Sygehus 2005 (22) 5% 41% 14% 32% 9% M iddelfart P (20) 10% 35% 40% 15% 0% M iddelfart Sygehus 2005 (25) 4% 56% 28% 8% 4% FÆ RØERNE Deild 2-Tórshavn (16) 19% 44% 25% 6% 6% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 5 stjerner 4 stjerner 3 stjerner 2 stjerner 1 stjerne " C " +% # # A

20 " 0 "8,!!!5! :F" 61 7 " 4 1,, " : 5!!! 1 $ 5 " - 41 E E E E E 840( E E E /49) E E E E E E E 4A E E E E E E E 4A E E E E E E E 849 E E E 4( E E E E E 4 A E E E E E C4 E E E E E E E - # E E E G1 E E E E, *2!G!.! 5!C5*9'5) B; 0 #, )

21 + ) + 6! L!(! L!75 4 C 1! ) ) *! 6 17/437 () +> ( L 8(9 %$ %$ $ >> AA A ( L " " %67!,!H! <"61

22 1"! ) ( L ( L ( L 1* 4:5 1, 4$ 1, 4$ *! 6 %) $$ A +( $$ A$ >) %$ %$ >( ($ %$ " %$*!! " 1. $$% - 6>!8 B L!A!/ B L!)8 B 67 L!7( + : - $$% $

23 #, # 0 ( " 1%! ) ) ;;% ;;59<, 4$ >8 B L A/ B L )8 B 67 L 7/47 >8 B L A/ B L )8 B 67 L! 4 ) >8 B L A/ B L )8 B 67 L 6 9 +% ( ( ( ) +> +% ++ ( A %$ +A > (( > )) ( %% AA %+ () " 0!< 5!! 5! <" 61 7

24 1! ) 1! 3( >8 B L A/ B L )8 B 67 L 103+ >8 B L A/ B L )8 B 67 L 1* 4:5 >8 B L A/ B L )8 B 67 L 10 3: A/ B L 1, 4$ >8 B L A/ B L )8 B 67 L 1, 4$ >8 B L A/ B L )8 B 67 L 1,/3 >8 B L A/ B L )8 B 67 L ;;% ;;59< 6 A+ %) %$ %( > %A A) (A >) $$ +A $$ +% + $$ ++ + $$ (A ( )> AA A AA )% (> +$ ( A $) > (> ( > >A (( A ) A %+ ) ( $$

25 C 1 $$% " 4 1 C *,C#5 I!!. G,!J, *9'5) B;. ' 0 ( + A ) 6"(!/ B L!+!5 L!7" 0 BB - (

26 1$! ) ), $ ;;% ;;59< 6 9 (/ B L %$ %$ $ +5 L ($ (( $ 7/4 (/ B L +$ %% () +5 +> + 8(9 (/ B L %% %% $ +5 L % >A ( " 5, "!!,!(",! " 9.! ; 1 +

27 15! ) ) 1! 3( (/ B L ;;% ;;59< 6 % >% % +5 L () %> +A 1* 4:5 (/ B L %$ +5 $$ +% 10 3: (/ B +5 L ( A( +> 1, 4$ (/ B L ($ A( +5 L A +$ (% 1, 4$ (/ B L (( $$ +5 L A 1,/3 (/ B L %$ %$ $ +5 L A (( " D $$* $$% %, #, 6,,7 9# ($%$* 9 ($%$* 67 " ) ($*, A%* - %

28 $$* 3 >

29 " #, <11 <,, >. F ") " ) 4 A>* +% A+* ( A $ $ B # 5 ' *. I! :!! 5!! 5, 5!* 91: A ; )+* <11 < G 61!4#5!6$ 4*%**%* A

30 2, 0 # *35!.5!! 35 *91:E; ' 6A*7 5 5N # *:!!!,! : "5!""""" ""!!5!!>5!5 0 " 0 # C # 5 8 *,1!<9 # 6'7; <!!:5,! 5* 91 :3; 5 *"!"!! *91 :2; 5 )

31 <1 1 <" $$* 1 ) 0 # )A* %$* >$* 5 /# *3!F?!!!3F3 5: F* 91:/;?/ "# # # 697 A/ O 7 O 7 O! O*) O A O O? O A) O)B) B O3 O7) O)/ O / O0 4 O!C ) # O!4 ) / O! F F O + 4 8#9 O( O / O O* 23 45%5 67 O? ) O? / O? ) O 7 O* 4/ 9 / O! ) O( OA O O O? 9 O2 / O! D E O? 44 / O! O3 D E O: 4 O )) B ##,#!6$ )

32 G 8 # 1 "? # # B 5 8 *3K1! K5 8!5, 8!. 5,, *91: 3; 5 *,,,!,!!!! * 9J 7 : 3 ; G #,5 / *3!! $B,!35,!! >!,*91:/ ; L 5!!!! ($

33 5 G *9.7!; I 3 5 5!!! 3 5 ""! 5 H5(855,!*91:;,# 5 8 *.!!.!9;!5,*91:3; G ", <11 < 0 (

34 %,# 3#, <11 <? #, F 0 $ % /, )6 >*7 0 ( / 1 4 # 0 *55! '!, *9J7: 3; *.!,.!!!!!!*9J7 :2; + 15!BBM64L46$ (

35 " 5 *, 5! 5!*91: ; F *.! G 5 <! 7! 5!, /*9J7:3; 5 *3 5 5,!5 3,! 3! ("!"!!5!,! 8 " " 5!,*91:2; ( *!,""'!!! C! ""!: 5 5 * 91 :12; *,!!, 5 <, ((

36 5! 5 *9J *3!,!: 5! 5 5!!C *9J7:2;! 1 5 G *,! 5 3!,!!*<<*!!!!!!!5 1!!!! * 9J7:; *?H.0?! # 3 5! 5 >) 5!4#*91:E; ("!!D"!,("2! <D"* 91: ; %(, <1 1 < J (+

37 , # #, # #$$)" $$) ( ) G9 ;5! ;;5 3 9;5 8 ;;5, < < F 2 8;5C;< ;5C;< 1 " 5! ;;< (!;;< 0 1 " " # $$%5. + F (%

38 # F 3 # P 56 7 K 5 5N F 35! 3!! #!58!!!>,?H* 4 ) 5 F <551!:25! 528%5! 3!!!5!!*9J7:25;, 5 * 5!! 58!! 3!5, 5 5 5! (!C!! *91:2; 4 6#7 FFF (>

39 < < 0 $$). " H 5 # 0 5 *.!., 0!, C 5! 3 5 5!,!!! *91: ; ' # 0 5 " # 6 7 *A!(B!, 5.!8(B,!.!/(8!9 ; 4 5 5$ 5.!0(89 ;!,M, *91:2; ( 2 /. %> $$) # <<- 6. C (A

40 < L< " # # 5 D < L< " < L< " Model for Improvement 2, -,-, / / - Act Study Plan Do Videnscenter Gennembrud, Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland Mål Målinger Forandrings katalog Test og læringl 1 1"4 (3 " 1"4# 1"4 1 "4# "4 7 # 5 # 2 # 0 *,55 155!*91:A; *35!C5! 5 "!" "!" 5 ()

41 !7!" "*91:2; 2. # 5 5 5N 1"4 *.18C55C5515!! 5.18I! 5 5'! 5.183!! ,, B; 0 C <- < # # 5 # *!!5 5! 3 5 *91:2; / $$)1 " $$) 1 / $$)1 1 # 3 $$) F <Q <

42 / 5 *J 5, 5 ) 5,!) *<<< 5!! 5 5HC!5 *91:2; #1"4 5 < < ' "< **,! 5!F "9:2C6!) B; "3)(!? 944;!F"9:EC6!) B; " % / 1 A/ (+ G ) 1 # )A# A$# 60 ( 7 +$

43 " 1 1 # 1 3 > % :? <5!! <6" 5 Q7 0 <!.!"3 G RG SS0 4 "?!! <6" 5 /7 ' 0 *5!!,!, * 9> ; 0 +

44 *<5!!!!,,5<, * 9> ; 1 +# 6A $ $ )(* C *. 5! 5 2 * 9> ; *! J 9!; NO*9> ; # *1 *9> ; *5!!! 5 5* 9> ; # %" <1 1 < 1 0 # 6 7 # +

45 < < < <, - # 5 5 # " 5 )(* 1 +(

46 '( () ' 1<11 < - >+* $$% (+* ' D 0 B, # 4 +% B >%* (, +)* A* (%* A+* ++

47 ?, 1 1. J %, (%* ( ($* (%* ( 5 " C ## 1,J,J ## # # - F FFF#,'- '" " %

48 , << 5 #?., 8 "3 3 " +>

49 * +A

50 Lidt om dig selv 20. Dit køn? 21. Hvilket år er du født? 1 9 Mand Kvinde 25. Hvor længe har du haft kontakt med det psykiatriske system vedrørende patienten og dennes sygdom (uanset hvilke dele af systemet)? Ca. 0 3 måneder Spørgeskema til pårørende i den ambulante psykiatri 22. Dit modersmål? Dansk Ikke dansk 23. Din forbindelse til patienten? Jeg er patientens ægtefælle/samlever Jeg er patientens mor/far Jeg er patientens datter/søn Jeg er patientens søster/bror Jeg er patientens bedstemor/bedstefar Jeg er patientens ven Jeg har en anden relation til patienten 24. Hvor belastet føler du dig selv af patientens sygdom og problemer? Meget belastet En del belastet Lidt belastet Slet ikke belastet Ca måneder Ca. 1 3 år Over 3 år Ved ikke/husker ikke Har ikke haft kontakt med psykiatrien 26. Hvor mange samtaler har du haft med personalet i den ambulante psykiatri? (Det kan både dreje sig om telefonkontakt, personlig kontakt, møder m.m.) Ingen samtaler 1 2 samtaler 3 5 samtaler 6 10 samtaler Over 10 samtaler Dette spørgeskema er til pårørende til patienter, der har kontakt med den ambulante psykiatri. Nogle steder i landet kaldes den også for distriktspsykiatri eller lokalpsykiatri. Nogle patienter og deres pårørende har også kontakt med psykiatriske sengeafsnit og/eller socialpsykiatrien. Spørgeskemaet er opbygget sådan, at spørgsmål 1-11 specielt vedrører din kontakt med den ambulante psykiatri. Spørgsmål handler om din kontakt med psykiatrien som helhed, uanset hvilke dele af psykiatrien, du og patienten har kontakt med. Spørgsmål 18 og 19 handler om psykiatriens behandling af patienten. På bagsiden er der nogle baggrundsspørgsmål om dig og patienten. Din kontakt med Xxx Ved ikke Husker ikke Ja Nej Ved ikke/ ikke relevant Lidt om patienten 27. Hvor længe har patienten haft kontakt med den ambulante psykiatri i sit nuværende behandlingsforløb? 1. Kan du komme i kontakt med den ambulante psykiatri, når du har behov for det? Ca. 0 3 måneder Ca måneder Over 3 år Ved ikke/husker ikke 2. Ved du, hvem der er patientens behandler(e) i den ambulante psykiatri? Ca. 1 3 år 28. Hvilke af følgende steder har patienten haft kontakt med inden for de sidste par år vedrørende sin psykiske sygdom? (Sæt ét eller flere krydser) Psykiatrisk sengeafsnit (hospital) Psykiatrisk dag-/ aktivitetstilbud Ambulant/ distrikts-/ lokal psykiatri Privatpraktiserende psykiater/ psykolog Psykiatrisk bostøtte/ støtte-kontaktperson Den praktiserende læge Kommunens sagsbehandler Andet/ andre: 3. Blev du inviteret til et møde i begyndelsen af patientens kontakt med den ambulante psykiatri? Hvis det er over 2 år siden, patienten første gang kom i kontakt med den ambulante psykiatri, bedes du sætte kryds i ved ikke/ej relevant. 4. Har personalet i den ambulante psykiatri selv taget initiativ til kontakt med dig? (F.eks. ved at ringe til dig, skrive til dig eller ved gennem patienten at bede om kontakt med dig) Psykiatrisk boform/ bosted Ved ikke/ husker ikke 5. Har du haft mulighed for at tale med personalet i den ambulante psykiatri om dine forventninger til din kontakt med dem? Tak fordi du besvarede skemaet! Det bedes hurtigst muligt sendt i svarkuverten til: Center for Kvalitetsudvikling - Olof Palmes Alle Århus N. Portoen er betalt VEND Videnscenter Gennembrud, Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

51 Din kontakt med den ambulante psykiatri Din kontakt med psykiatrien som helhed 6. Har personalet i den ambulante psykiatri været interesseret i din erfaring og viden som pårørende? Hvis du ikke mener, at du har nogen erfaring eller viden, som personalet bør kende, bedes du sætte kryds i Ved ikke/ikke relevant. Ja i høj Ja i nogen Nej kun i Nej slet Ved ikke/ grad grad mindre grad ikke ikke relevant Du bedes besvare spørgsmål ud fra dit generelle indtryk af det psykiatriske system. Har du kun haft kontakt med den ambulante psykiatri, bedes du svare ud fra din oplevelse med denne. 12. Har du fået de informationer om patientens sygdom, som du har haft brug for? 13. Har du fået de informationer om patientens behandling, som du har haft brug for? (F.eks. information om undersøgelser og patientens samtaler med behandlerne, aktiviteter, medicin, bivirkninger m.m.) Ja i høj Ja i nogen Nej kun i Nej slet Ved ikke/ grad grad mindre grad ikke ikke relevant 7. Er du blevet medinddraget af personalet i den ambulante psykiatri? 14. Har der været overensstemmelse mellem de oplysninger, du har fået af behandlere forskellige steder i psykiatrien? (Hvis du kun har haft kontakt med et enkelt sted, bedes du sætte kryds i Ved ikke/ ikke relevant ) 8. Er det dit indtryk, at personalet i den ambulante psykiatri betragter dig som samarbejdspartner (medspiller) i patientens behandlingsforløb? 9. Har du fået den støtte og opbakning fra personalet i den ambulante psykiatri, som du har haft brug for? 15. Er du blevet tilbudt undervisning om psykiske sygdomme og behandling? Ja Gå til spørgsmål 16 Nej Gå til spørgsmål 15.A 15.A Hvis nej: Har du haft brug for undervisning? Ja i høj grad Ja i nogen grad Ved ikke/ ikke relevant Gå til spørgsmål 16 Nej kun i mindre grad Nej slet ikke Ved ikke 10. Hvad er dit samlede indtryk af den ambulante psykiatris kontakt med dig? Dette spørgsmål bedes besvaret ud fra dine egne oplevelser som pårørende (i spørgsmål 18 og 19 har du mulighed for at give din vurdering af psykiatriens behandling af patienten). Sæt 1 kryds: Hvorfor gav du det antal stjerner? 16. Er du blevet informeret om nogen pårørenderådgivninger? (F.eks. SINDs Pårørenderådgivning, Landsforeningen Bedre Psykiatri, Depressionsforeningen eller Altzheimerforeningen) Ja Nej Ved ikke/ ikke relevant (enestående) (godt) (både godt og dårligt) 17. Savner du tilbud til dig som pårørende i psykiatrien? Ja Gå til spørgsmål 17.A Nej Gå til spørgsmål 18 Ved ikke/ ikke relevant Gå til spørgsmål 18 (dårligt) 17.A Hvis ja: Hvilke tilbud savner du? (uacceptabelt) Ved ikke 11. Hvad har størst betydning for dig i din egen kontakt med den ambulante psykiatri? Dette spørgsmål bedes besvaret ud fra dine egne oplevelser som pårørende (i spørgsmål 18 og 19 får du mulighed for at give din vurdering af psykiatriens behandling af patienten) Dit indtryk af psykiatriens behandling af patienten Ja i høj Ja i nogen Nej kun i Nej slet Ved ikke/ grad grad mindre grad ikke ikke relevant 18. Er det dit indtryk, at patienten får den rette hjælp/støtte/behandling i det psykiatriske system som helhed? 19. Er det dit indtryk, at personalet i psykiatrien som helhed støtter patienten i at have kontakt med sine pårørende? Kommentarer til spørgsmål 18 og 19: VEND

52 Lidt om dig selv 20. Dit køn? Mand 25. Hvor længe har du haft kontakt med Kvinde det psykiatriske system vedrørende patienten og dennes sygdom? 21. Hvilket år er du født? 22. Dit modersmål? 23. Din relation til patienten? Jeg er patientens ægtefælle/samlever Jeg er patientens mor/far 1 9 Dansk Ikke dansk (Uanset hvilke dele af systemet). Ca. 0-3 måneder Ca måneder Ca. 1-3 år Over 3 år Ved ikke/husker ikke Har ikke haft kontakt med psykiatrien Spørgeskema til de pårørende på de psykiatriske sengeafsnit Dette spørgeskema er til dig, som er pårørende til en patient, der har været indlagt på et psykiatrisk sengeafsnit inden for det seneste års tid. Nogle patienter og deres pårørende har også kontakt med den ambulante psykiatri og/eller socialpsykiatrien. Spørgeskemaet er opbygget sådan, at spørgsmål 1-11 specielt vedrører din kontakt med sengeafsnittet. Pårørende i Psykiatrien Jeg er patientens datter/søn Jeg er patientens søster/bror Jeg er patientens bedstemor/bedstefar Jeg er patientens ven Jeg har en anden relation til patienten 24. Hvor belastet føler du dig selv af patientens sygdom og problemer? Meget belastet En del belastet Lidt belastet Slet ikke belastet Ved ikke 26. Hvor mange samtaler har du haft med personalet på dette sengeafsnit under patientens indlæggelse denne gang? Det kan både dreje sig om telefonkontakt, personlig kontakt, møder m.m. Ingen samtaler 1-2 samtaler 3-5 samtaler 6-10 samtaler Over 10 samtaler Husker ikke Spørgsmål handler om din kontakt med psykiatrien som helhed, uanset hvilke dele af psykiatrien, du og patienten har kontakt med. Spørgsmål 18 og 19 handler om psykiatriens behandling af patienten. På bagsiden er der nogle baggrundsspørgsmål om dig og patienten. Din kontakt med Xxxxx Lidt om patienten Ja Nej Ved ikke/ ikke relevant 27. Hvor længe har patienten været indlagt på dette sengeafsnit (denne gang)? 1. Havde du og patienten mulighed for at tale uforstyrret sammen, når du besøgte patienten på dette sengeafsnit? Under 1 døgn 1-3 døgn 4-6 døgn 1-2 uger 3-4 uger 1-2 måneder 3-6 måneder Over 6 måneder Ved ikke/husker ikke 2. Vidste du, hvem der var patientens kontaktperson(er) på sengeafsnittet? 3. Blev du inviteret til et møde i begyndelsen af patientens indlæggelse på sengeafsnittet? 28. Hvilke af følgende steder har patienten haft kontakt med inden for de seneste par år vedrørende sin psykiske sygdom? (Sæt et eller flere krydser). 4. Tog personalet selv initiativ til kontakt med dig? Psykiatrisk sengeafsnit (hospital) Ambulant/distrikts-/lokalpsykiatri Privatpraktiserende psykiater/psykolog Psykiatrisk bostøtte/støtte-kontaktperson Psykiatrisk boform/bosted Psykiatrisk dag-/aktivitetstilbud Den praktiserende læge Kommunens sagsbehandler Andet/andre: Ved ikke/husker ikke (F.eks. ved at ringe til dig, skrive til dig eller når du besøgte patienten på sengeafsnittet). 5. Havde du mulighed for at tale med personalet på sengeafsnittet om dine forventninger til din kontakt med dem? Tak, fordi du besvarede skemaet! Du bedes hurtigst muligt sende det i svarkuverten til Center for Kvalitetsudvikling - Olof Palmes Allé Århus N Portoen er betalt. Vend Videnscenter Gennembrud, Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

53 Din kontakt med sengeafsnittet Ja i høj grad Ja i nogen grad Nej kun i mindre grad Nej slet ikke Ved ikke/ ikke relevant Din kontakt med psykiatrien som helhed 6. Var personalet på sengeafsnittet interesseret i din erfaring og viden som pårørende? Hvis du ikke mener, at du havde nogen erfaring eller viden, som personalet burde kende, bedes du sætte kryds i Ved ikke/ikke relevant. Du bedes besvare spørgsmål ud fra dit generelle indtryk af det psykiatriske system. Har du kun haft kontakt med det psykiatriske sengeafsnit, bedes du svare ud fra din oplevelse med dette. Ja i høj grad Ja i nogen grad Nej kun i mindre grad Nej slet ikke Ved ikke/ ikke relevant 7. Blev du medinddraget af personalet på sengeafsnittet? 12. Har du fået de informationer om patientens sygdom, som du har haft brug for? 8. Var det dit indtryk, at personalet på sengeafsnittet betragtede dig som samarbejdspartner (medspiller) i patientens behandlingsforløb? 13. Har du fået de informationer om patientens behandling, som du har haft brug for? (F.eks. information om undersøgelser og patientens samtaler med behandlerne, aktiviteter, medicin, bivirkninger m.m.). 9. Fik du den støtte og opbakning fra personalet på sengeafsnittet, som du havde brug for? 14. Har der været overensstemmelse mellem de oplysninger, du har fået af behandlere forskellige steder i psykiatrien? 10. Hvad er dit samlede indtryk af sengeafsnittets kontakt med dig? Dette spørgsmål bedes besvaret ud fra dine egne oplevelser som pårørende. I spørgsmål 18 og 19 har du mulighed for at give din vurdering af psykiatriens behandling af patienten. Sæt 1 kryds Hvorfor gav du det antal stjerner? A Hvis du kun har haft kontakt med et enkelt sted, bedes du sætte kryds i Ved ikke/ikke relevant. Er du blevet tilbudt undervisning om psykiske sygdomme og behandling? Hvis nej: Har du haft brug for undervisning? Ja Gå til spørgsmål 16 Ja i høj grad Ja i nogen grad Nej Gå til spørgsmål 15.A Nej kun i mindre grad Nej slet ikke Ved ikke/ ikke relevant Gå til spørgsmål 16 Ved ikke (Enestående) (Godt) (Både godt og dårligt) (Dårligt) 16. Er du blevet informeret om nogle pårørenderådgivninger? (F.eks. SINDs Pårørenderådgivning, Landsforeningen Bedre Psykiatri, Depressionsforeningen eller Altzheimerforeningen) Ja Nej Ved ikke/ ikke relevant (Uacceptabelt) 17. Savner du tilbud til dig som pårørende i psykiatrien? Ved ikke Ja Hvis ja, hvad savner du? Nej Gå til spørgsmål Hvad havde størst betydning for dig i din egen kontakt med sengeafsnittet? Ved ikke Gå til spørgsmål 18 Dette spørgsmål bedes besvaret ud fra dine egne oplevelser som pårørende. I spørgsmål 18 og 19 får du mulighed for at give din vurdering af psykiatriens behandling af patienten. Dit indtryk af psykiatriens behandling af patienten Ja i høj grad Ja i nogen grad Nej kun i mindre grad Nej slet ikke Ved ikke/ ikke relevant 18. Er det dit indtryk, at patienten får den rette hjælp/støtte/behandling i det psykiatriske system som helhed? 19. Er det dit indtryk, at personalet i psykiatrien som helhed støtter patienten i at have kontakt med sine pårørende? Kommentarer til spørgsmål 18 og 19: Vend

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Hovedstaden, 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Midtjylland, 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Sjælland, 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Region Syddanmark 2010 DEL I 3 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Syddanmark Dato: 12-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Region Midtjylland 2010 DEL I 3 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Nordjylland. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Nordjylland. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Nordjylland Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Nordjylland, 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Vi håber, at projektets viden og dokumentation giver et brugbart redskab for Jeres arbejde i psykiatrien.

Vi håber, at projektets viden og dokumentation giver et brugbart redskab for Jeres arbejde i psykiatrien. Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Bilag 117 Offentligt DANSKE REGIONER Jf. udsendelsesliste Temahæfte om gennembrudsprojektet: Pårørende i psykiatrien November 2009 Sag nr. 07/761 Dokumentnr, 55367/09

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Midtjylland Dato: 25-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Syddanmark 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om

Læs mere

Patienterne og de pårørende har ordet

Patienterne og de pårørende har ordet Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Danmark 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Sjælland 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til ambulante patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse

Læs mere

Patienterne og de pårørende har ordet

Patienterne og de pårørende har ordet Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Danmark 2010 3 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Indlagte patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Midtjylland 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Reumatologisk Afdeling U Reumatologisk Afdeling U Århus Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Hovedstaden 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afdeling J Øjenafdeling J Århus Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010 for Region Midtjylland

Læs mere

Beboerne og de pårørende har ordet

Beboerne og de pårørende har ordet Beboerne og de pårørende har ordet Undersøgelse i de socialpsykiatriske boformer i Danmark 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Ambulante patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for indlagte patienter på D4 ONKOLOGISK AFD. D Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Endokrinologisk Medicinsk Ambulatorium, Horsens Medicinsk Afdeling Hospitalsenheden Horsens 01-04-2011 Den Landsdækkende

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 15-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Onkologiske Senge Herning Onkologisk Afdeling, Herning Hospitalsenheden Vest 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 01-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Neurorehabilitering Senge Lemvig Neurologisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Lungemedicinsk Ambulatorium Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2015 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 17-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Børneortopædisk sektor Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Medicinsk Endokrinologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Medicinsk Endokrinologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Medicinsk Endokrinologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit 27-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Øre-, næse- og halsambulatorium Øreafdelingen Regionshospitalet Silkeborg 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 12-05-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010 for

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Neonatal hørerscreening Kvindeafdelingen Regionshospitalet Viborg, Skive 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Friklinik øjne Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Ambulante patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skulder/albue sektoren Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Knæ- og hofte ambulatorium Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Midt 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Patienterne og deres forældre har ordet

Patienterne og deres forældre har ordet Patienterne og deres forældre har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Danmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne og deres forældre

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2016 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 24-02-2017 Indledning I efteråret 2016 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Endokrinologisk amb. Viborg Medicinsk Afdeling Hospitalsenheden Midt 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 REGONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATENTUNDERSØGELSER 2015 Krydstabeller for ambulante patienter på Neurokirurgisk Afdeling NK Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 REGONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATENTUNDERSØGELSER 2015 Krydstabeller for ambulante patienter på Lungemedicinsk Afdeling LUB Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 27-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 27-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Region Nordjylland 27-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Patienthotel D Onkologisk Afdeling D Århus Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010 for

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland,

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland, Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Karkirurgisk Funktion, Herning Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden.

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden. LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Medicinsk Afdeling M2 Medicinsk Afdeling, Holstebro Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende

Læs mere

TIL PÅRØRENDE. Retspsykiatrisk afsnit P5

TIL PÅRØRENDE. Retspsykiatrisk afsnit P5 TIL PÅRØRENDE Retspsykiatrisk afsnit P5 Velkommen til pårørende! Retspsykiatrisk afsnit P5 byder dig velkommen som pårørende. Denne pjece er en information til dig, som pårørende og om, hvad du kan forvente

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne- og

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sydjylland, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skelerose Ambulatorium, Viborg Neurologisk Afdeling N Regionshospitalet Viborg, Skive 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Apopleksiafsnit Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Karkirurgisk Funktion, Herning Kirurgisk Afdeling (Holstebro/Herning) Hospitalsenheden

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Sammenhæng i psykiatrien

Sammenhæng i psykiatrien Sammenhæng i psykiatrien 1. Har du oplevet, at din kommune ikke kan/vil hjælpe dig som pårørende (fx vejledning, henvisning, samtalegruppe etc.)? I meget høj grad 18,3% 69 I høj grad 15,1% 57 I nogen grad

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Børneafdelingen Regionshospitalet Randers og Grenaa 12-05-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010

Læs mere

Fra indlagt til udskrevet

Fra indlagt til udskrevet Fra indlagt til udskrevet Gode råd om at vende tilbage til hverdagen, når du har været indlagt på psykiatrisk afdeling Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Målet med din indlæggelse er at blive rask og

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Hjertemedicinsk amb. Skive Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden,

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden, Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland,

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland, Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Nyremedicinsk Ambulatorium Holstebro Medicinsk afdeling Hospitalsenheden Vest 18-04-2013 Den Landsdækkende

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Ambulante patienter 27-11-2015 Indledning I efteråret 2015 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Neurologisk Afdeling F Århus Sygehus 12-05-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010 for Region Midtjylland

Læs mere

Evalueringsrapport. Pårørende i Psykiatrien

Evalueringsrapport. Pårørende i Psykiatrien Evalueringsrapport Pårørende i Psykiatrien Nationalt kvalitetsprojekt til udvikling af pårørendearbejdet i psykiatrien Oktober 2009 "Pårørende i Psykiatrien" Nationalt kvalitetsprojekt til udvikling af

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Midtjylland,

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Midtjylland, Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Midtjylland, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Klinisk Diætist - RGR Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Klinisk Diætist Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive og Kjellerup

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Z-SÅR PLASTIKKIRURGISK AFD. Z Aarhus Universitetshospital 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Rapport for indlagte patienter i Region Midtjylland

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Rapport for indlagte patienter i Region Midtjylland LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Rapport for indlagte patienter i Region Midtjylland 29-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010 for Region Midtjylland Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Urologisk Ambulatorium Organkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Hospitalsenheden Vest 2006

Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Hospitalsenheden Vest 2006 Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Hospitalsenheden Vest 2006 I 2006 er der for første gang gennemført en detaljeret tilfredshedsundersøgelse på Hospitalsenheden Vest ud fra et

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Hjerte- og BT-klinikken Medicinsk-Kardiologisk Afdeling A Århus Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Ambulante patienter Region Midtjylland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Organkirurgisk Afdeling, Viborg Hospitalsenheden Midt 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Nyreambulatoriet, Viborg Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive og

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Y-DAGKIR GYNÆKOLOGISK/OBSTETRISK AFD. Y Aarhus Universitetshospital 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Tumor Stam ORTOPÆDKIRURGISK E Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Onkologisk afdeling Herlev Hospital

Onkologisk afdeling Herlev Hospital Onkologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 246 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 57 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan svarede

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Idrætsklinikken, Tage-Hansens gade Ortopædkirurgisk Afdeling E Århus Sygehus

Læs mere

LUP Psykiatri 2015. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 18-12-2015

LUP Psykiatri 2015. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 18-12-2015 LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Region Nordjylland 18-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere