Overvågning af arbejdsmiljøaktørernes. virksomhederne. Forord Denne pjece henvender sig først og fremmest til de arbejdsmiljøprofessionelle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overvågning af arbejdsmiljøaktørernes. virksomhederne. Forord Denne pjece henvender sig først og fremmest til de arbejdsmiljøprofessionelle"

Transkript

1 Overvågning af arbejdsmiljøaktørernes aktiviteter i virksomhederne Hans Sønderstrup-Andersen og Thomas Fløcke Arbejdsmiljøinstituttet Forord Denne pjece henvender sig først og fremmest til de arbejdsmiljøprofessionelle i det danske samfund. Pjecen videregiver resultaterne fra undersøgelsen af samspillet mellem danske virksomheder og netop de arbejdsmiljøprofessionelle. Det være sig arbejdsmiljørådgivere, aktører i interesseorganisationer og offentlige organer, forskere og andre personer, hvis hovedbeskæftigelse er arbejdsmiljø-arbejde i samspil med virksomhederne. Som baggrund for undersøgelsen skal vi tilbage til 1995, hvor regeringen lancerede Handlingsprogrammet for et rent arbejdsmiljø år Handlingsprogrammet bestod oprindeligt af syv visioner, der alle har fokus på at mindske forskellige problemer i arbejdsmiljøet. Visionerne 1 havde fokus på: Dødsulykker og andre alvorlige ulykker Kemiske belastninger Problemer i børn og unges arbejde Tunge løft og ensidigt gentaget arbejde Psykiske belastninger Indeklimaproblemer Høreskadende støj Arbejdsmiljørådets nye prioritering i 2002 betød, at der skulle være særlig fokus på visionerne ulykker, tunge løft og ensidigt gentaget arbejde og psykiske belastninger. For at holde øje med udviklingen inden for visionerne besluttede regering at overvåge fremdriften i visionerne. Overvågningsprogrammet bestod af tre hovedområder. 1. En overvågning af statistikkerne på de forskellige visionsområder. 2. En overvågning af om virksomhederne rent faktisk gennemførte forebyggende aktiviteter. 3. En overvågning af arbejdsmiljøaktørernes aktiviteter i virksomhederne. 1 Se den fulde formulering af visionerne på bagsiden af pjecen.

2 Hidtil har der været fokus på de to første område. Denne pjece er imidlertid resultatet af overvågningen af det tredje trin i implementeringskæden: Nemlig arbejdsmiljøaktørernes aktiviteter inden for de syv visionsområder. Fokus på arbejdsmiljøaktørers aktiviteter I overvågningen af arbejdsmiljøaktørernes aktiviteter har vi grupperet dem i tre grupper: Arbejdsmiljørådgivere inklusive konsulentfirmaer Forskningsinstitutioner inklusiv arbejdsmedicinske klinikker, styrelser og andre offentlige myndigheder Interesseorganisationer inklusiv branchearbejdsmiljøråd (BAR) 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 Børn og unges arbejdsmiljø Høreskadende støj Indeklima Kemiske belastninger Psykosociale risikofaktorer Tunge løft og EGA Ulykker/fare for ulykker Arbejdsmiljørådgivere % Forskningsinstiturioner, offentlige myndigheder, arbejdsmedicinske klinikker % Interesseorganisationer og BAR % Figur 1: Arbejdsmiljøprofessionelles aktiviteter i Undersøgelsen tegner et klart billede: Langt størstedelen af arbejdsmiljøaktørerne har øget indsatsen inden for de syv visioner i perioden en indikation af at handlingsprogrammet har haft indflydelse på prioriteringen af indsatsen hos aktørerne. Det vil sige, at Handlingsprogrammet for et rent arbejdsmiljø 2005 generelt set har haft den betydning, at flertallet af arbejdsmiljøaktørerne har tilpasset deres indsats til de udmeldte visionsområder. Grupperne er formet, fordi de tre gruppers arbejde er meget forskellige. Figur 1 viser, hvor aktive grupperne har været inden for de syv visionsområder. Forskningsinstitutionerne har været mest aktive på området psykosocialt arbejdsmiljø, mens interesseorganisationer og arbejdsmiljørådgivere har været mest aktiv på områderne: Ulykker og fare for ulykker og kemiske belastninger. Psykiske belastninger i arbejdet I perioden 1995 til 2005 er fokus på de psykosociale risikofaktorer steget markant. Og den udvikling kommer klart til udtryk blandt arbejdsmiljøaktørerne. En fjerdedel af alle deres aktiviteter inden for de syv visioner har i 2005 handlet om netop psykosociale risikofaktorer. Stor forskningsinteresse for psykisk arbejdsmiljø Forskningsinstitutioner er den arbejdsmiljøaktør, der har været mest aktiv, når det handler om at sætte fokus på psykiske risikofaktorer. Kigger man på handlingsprogrammets levetid på ti år, har der været en udvikling på arbejdsmarkedet generelt, hvor service og vidensbaseret arbejde fylder stadig mere. Og et langt stykke hen af vejen er det sket på bekostning af arbejdet i industrien. Den udvikling giver et større behov for at skabe et indblik i det psykiske arbejdsmiljø og dermed mere forskning på dette område.

3 Faglige organisationer presser på Samtidig har arbejdsgiverforeninger, faglige forbund og branchearbejdsmiljørådende spillet en væsentlig rolle i forhold til at virke ind på indsatsen indenfor det psykiske arbejdsmiljø. Interesseorganisationer er den gruppe, der har været næstmest aktiv efter forskningsinstitutionerne. Tunge løft og EGA 18% Ulykker/fare for ulykker 18% Figur 2: Indsatsen på de forskellige områder Figur 2 viser, at de to visionsområder, hvor, der har været flest aktiviteter, er psykisk arbejdsmiljø og ulykker og fare for ulykker, mens der på børne- og ungeområdet er gennemført langt færre aktiviteter. Råd om arbejdsmiljø Arbejdsmiljørådgiverne er den gruppe, der har haft færrest aktiviteter inden for det psykiske arbejdsmiljø. Total% Børn og unges arbejdsmiljø 5% Høreskadende støj 9% Psykosociale risikofaktorer 24% Indeklima 12% Kemiske belastninger 14% Samtidig er det centralt at bemærke, at netop det psykiske arbejdsmiljø er det visionsområde, hvor der har været gennemført flest aktiviteter i forhold til de andre visionsområder. Tunge løft og ensidigt gentaget arbejde Godt hver sjette af arbejdsmiljøaktørernes aktiviteter er relateret til visionen tunge løft og ensidigt gentaget arbejde. Netop dette område er sammen med ulykker det visionsområde, hvor der er gennemført flest aktiviteter næstefter det psykosociale område. Alle tre grupper af arbejdsmiljøaktører har været lige aktive på området. Undgå ulykker Hver sjette aktivitet, som arbejdsmiljøaktørerne udførte i 2005 handlede om visionsområdet ulykker og fare for ulykker. Det er altså et af de to visionsområder hvor indsatsen har været højest i Højt aktivitetsniveau Interesseorganisationerne og arbejdsmiljørådgiverne er de to grupper, der har gennemført flest aktiviteter med interesseorganisationerne i front. Forskningsinstitutionerne ligger derimod relativt lavere. Det er inden for ulykkesområdet, at interesseorganisationerne og arbejdsmiljørådgiverne er næstmest aktive set i forhold til alle syv visioner. Samtidig har interesseorganisationerne stort fokus på området. Farlige kemiske stoffer i arbejdet Det er kendt at størstedelen af de virksomheder som beskæftiger sig med kemi i arbejdet, har godt fat på det kemiske arbejdsmiljø. Hvis man kigger på, arbejdsmiljøaktørernes aktivitetsniveau på området, så viser det sig, at knap hver syvende af aktiviteterne handler om kemi (Figur 2). Interesseorganisationer og rådgivere er aktive På visionsområdet for kemiske belastninger danner der sig det samme mønster som for ulykker og fare for ulykker: Interesseorganisationerne ligger i front, tæt fulgt af arbejdsmiljørådgiverne, mens begge grupper ligger noget højere end forskningsinstitutioner.

4 Indeklimaet på arbejdspladsen Mindre end hver ottende af arbejdsmiljøaktørernes aktiviteter er registret inden for området indeklima i En forklaring kan være, at visionen om problemer i indeklimaet fik en anden prioritering i handlingsprogrammet efter Aktiv forskning om indeklima Forskningsinstitutionerne har registret væsentligt flere aktiviteter end arbejdsmiljørådgiverne og interesseorganisationerne - med færrest aktiviteter. Støj, der giver høreskade Høreskadende støj er et af de visionsområder, hvor der har været mindst aktivitet dog er der sket en stigning i handlingsplanens periode. Cirka hver tiende af arbejdsmiljøaktørernes aktiviteter falder inden for området i Generende støj en ny faktor i arbejdsmiljøet En forklaring på de relativt lave tal kan være, at der er sket et skift, som betyder, at generende støj også bliver inddraget som en faktor i arbejdsmiljø. Generende støj var ikke direkte et prioriteret område i det tidligere handlingsprogram. Det har derfor ikke været muligt for de arbejdsmiljøprofessionelle at registrere aktiviteter på det område. En anden forklaring kan være, at visionen om høreskadende støj, ligesom indeklima, fik en anden prioritering i handlingsprogrammet efter Arbejdsmiljørådgiverne er den gruppe, der har registreret flest aktiviteter om støj i forhold til de to andre grupper. Børn og unges arbejdsmiljø Kun en begrænset del af aktiviteterne har været dedikeret visionen om børn og unges arbejdsmiljø - kun fem pct. af arbejdsmiljøaktørernes aktiviteter. Fokus på grupper frem for skader Forklaringen på det relativt lave antal registrerede aktiviteter kan være, at børn og unge-visionen skiller sig ud fra de øvrige visioner. Den vision sætter fokus på en medarbejdergruppe i stedet for på problemer eller skader. Således kan det være svært at adskille aktiviteter, der har at gøre med det generelle arbejdsmiljø fra aktiviteter, der decideret er rettet mod børn og unge. En anden forklaring kan være, at visionen om børn og unges arbejdsmiljø også fik en anden prioritering i handlingsprogrammet efter Få aktiviteter Også på området børn og unges arbejdsmiljø har arbejdsmiljørådgiverne registreret flere aktiviteter sammenlignet med de to andre grupper der er dog så få aktiviteter på området, at det er svært at sige yderligere om fordelingen.

5 Korte eller lange projekter? Hovedparten af indsatsen i alle syv visioner ligger i relativt korte projekter på mindre end 3 måneder og 3-6 måneder i omfang. I visionen børn og unges arbejdsmiljø ligger næsten alle aktiviteter i de intervaller. I visionen høreskadende støj og indeklima ligger andelen af korte projekter på omkring 80 %. Ulykker/fare for ulykker Tunge løft og EGA Psykosociale risikofaktorer Status og udviklingstendenser i perioden Undersøgelsen er en vandstandsmåling for året 2005, men vi har også spurgt til status og udvikling inden for de forskellige visioner i en femårs-periode. Figur 4 viser, at kun i tre pct. af virksomhederne er sket et fald i aktiviteterne inden for de syv visionsområder. En statusopgørelse viser at tæt på en tredjedel af aktørerne angiver, at andelen af deres visionsrettede aktiviteter udgjorde mere 80 pct. af deres samlede aktivitets-portefølje i perioden. Godt hver tredje melder, at indsatsen ligger mellem 41 og 80 pct., mens næsten en fjerdedel har oplyst, at andelen går fra 40 pct. og nedefter. Aktiviteternes udviklingstendensen de seneste fem år indenfor de syv visioner? Kemiske belastninger Indeklima Uændret 18% Faldende 3% Høreskadende støj Børn og unges arbejdsmiljø 0% 20% 40% 60% 80% 100% Børn og unges arbejdsmiljø Høreskadende støj Indeklima Kemiske belastninger Psykosociale risikofaktorer Tunge løft og EGA Mere end 24 mdr. 0,00 6,45 7,50 15,22 11,39 12,28 15,52 19 til 24 mdr. 0,00 3,23 2,50 2,17 5,06 3,51 6,90 13 til 18 mdr. 5,88 3,23 2,50 4,35 8,86 3,51 6,90 7 til 12 mdr. 0,00 9,68 2,50 8,70 15,19 10,53 10,34 3 til 6 mdr. 35,29 32,26 32,50 28,26 24,05 29,82 27,59 Mindre end 3 mdr. 58,82 45,16 52,50 41,30 35,44 40,35 32,76 Figur 3: Projekternes længde inden for de syv visionsområder Ulykker/fare for ulykker I de fire visioner tunge løft og EGA, ulykker/fare for ulykker, psykosociale risikofaktorer og kemiske belastninger kan man dog finde væsentligt flere 12 til 16 pct. længerevarende projekter i omfanget 2 år eller mere. Stigende 79% Figur 4: Øget aktivitet på Handlingsplanens visionsområder Indsatsen tilpasset de syv visioner Samtidig oplyser langt størstedelen af aktørerne 79 pct. - at udviklingstendensen er, at de over perioden 2000 til 2005 har gennemført et stigende antal aktiviteter inden for de syv visioner. Det giver et billede af, at et formål med handlingsplanen er lykkedes: Arbejdsmiljø-aktørerne har tilpasset deres indsats.

6 20 pct. oplyser, at der ikke har været nogen ændringer i perioden, mens kun en begrænset del - 3 pct. melder, at der er sket et fald i deres aktiviteter inden for de syv visioner. Som grundlag for vurderingerne angiver 45 pct. af aktørerne, at de har brugt registreringerne for deres opgaver i perioden, 11 pct. har brugt økonomital, mens 6 pct. oplyser, at de har foretaget vurderingen på baggrund af ajourføring via fagblade, konferencer, seminarer osv. 38 pct. af aktørerne har brugt andre kilder for vurderingen. Virkeliggørelse af Handlingsplanen for et rent arbejdsmiljø 2005 Der tegner sig på baggrund af undersøgelsen et klart billede af, at det har haft betydning at regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik aftalen om Handlingsplanen for et rent arbejdsmiljø Der er stor forskel på, hvor meget opmærksomhed de enkelte visioner er blevet tildelt i perioden. Det psykiske arbejdsmiljø er blevet tildelt mest opmærksomhed, mens det modsatte er tilfældet for børne- og ungeområdet. Men det har ikke på noget tidspunkt været et krav, at aktiviteterne skulle være ligeligt fordelt.

7 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført som en spørgeskemaundersøgelse i Spørgeskemaet blev sendt til forskellige arbejdsmiljøaktører, som man overordnet kan inddele i tre grupper: - Arbejdsmiljørådgivere (de tidligere BST ere) - forskningsinstitutioner, arbejdsmedicinske klinikker, styrelser og andre offentlige myndigheder - Interesseorganisationer inkl. branchearbejdsmiljøråd. Arbejdsmiljøaktørerne blev bedt om at registrere deres indsats i forhold til de syv visioner i Handlingsprogrammet for et rent arbejdsmiljø år firmaer, organisationer og institutter blev bedt om at deltage - hovedparten er arbejdsmiljørådgiverfirmaer. Undersøgelsen dækker arbejdsmiljøprofessionelle uden for virksomhedernes interne arbejdsmiljø- og sikkerhedsapparat. Der er i alt registreret 173 aktiviteter. Svarprocenten er 51. Den svarprocent kombineret med undersøgelsens omfang har selvfølgelig indvirkning på vægten af resultaterne. Ikke desto mindre kan undersøgelsen give et godt indtryk af de arbejdsmiljøprofessionelles indsats i Undersøgelsens resultat er baseret på deskriptiv statistik og opgjort i form af overordnede frekvens- og procentfordelinger (randfordelinger). I undersøgelsen er en aktivitet defineret som en navngivet målrettet proces, funktion, projekt, eller opgave, som har en udstrækning i tid, som fører til identificerbare resultater og som er ressourceforbrugende. Både drifts- og udviklingsaktiviteter kan registreres. Videre læsning Aktiviteter blandt arbejdsmiljøprofessionelle: Afrapportering af en undersøgelse af mulighederne for at lave en opgørelse, Arbejdstilsynet, november 2002 Overvågningsrapport 2003 Udviklingstendenser i arbejdsmiljøet for de syv visioner i handlingsprogrammet for et rent arbejdsmiljø, Arbejdstilsynet maj Tilgængelig via Internettet på Overvågning af fremdriften i arbejdsmiljøarbejdet i virksomhederne 2004: Sammenfattende rapport, Per Tybjerg Aldrich og Marchen V. Petersen, COWI, Teknologisk Institut og AKF, juni Tilgængelig via Internettet på Oversigt over de syv visioner i handlingsprogrammet 1. At reducere mest muligt/helt undgå dødsulykker og andre alvorlige ulykker som følge af arbejdsmiljøforhold. 2. At reducere mest muligt/helt undgå arbejdsbetinget udsættelse for kræftfremkaldende kemiske stoffer og arbejdsbetingede hjerneskader på grund af udsættelse for organiske opløsningsmidler eller tungmetaller. 3. At reducere mest muligt/helt undgå skader blandt børn og unge i forbindelse med arbejde. 4. At reducere mest muligt/helt undgå skader som følge af tunge løft og arbejdsbetingede lidelser som følge af ensidigt, gentaget arbejde. 5. At reducere mest muligt/helt undgå helbredsskader på grund af psykosociale risikofaktorer på arbejdet. 6. At reducere mest muligt/helt undgå sygdomme eller alvorlige gener på grund af dårligt indeklima på arbejdspladsen. 7. At reducere mest muligt/helt undgå høreskader som følge af støjende arbejde.

Overvågning af arbejdsmiljøaktørernes aktiviteter i virksomhederne 2007 (ARA)

Overvågning af arbejdsmiljøaktørernes aktiviteter i virksomhederne 2007 (ARA) Overvågning af arbejdsmiljøaktørernes aktiviteter i virksomhederne 2007 (ARA) NFA oktober 2008 Hans H. K. Sønderstrup-Andersen Thomas Fløcke Forord Denne rapport videregiver resultaterne fra undersøgelsen

Læs mere

Udviklingen i arbejdsmiljøet inden for rammerne af. Uddrag af Arbejdstilsynets overvågningsrapport 2003

Udviklingen i arbejdsmiljøet inden for rammerne af. Uddrag af Arbejdstilsynets overvågningsrapport 2003 Udviklingen i arbejdsmiljøet inden for rammerne af Handlingsprogram for et rent arbejdsmiljø 2005 Uddrag af Arbejdstilsynets overvågningsrapport 2003 Arbejdstilsynet København 2005 Udviklingen i arbejdsmiljøet

Læs mere

0. Ændringer som rådet finder ønskelige Rådet finder, at der er behov for en række ændringer, og anbefaler derfor:

0. Ændringer som rådet finder ønskelige Rådet finder, at der er behov for en række ændringer, og anbefaler derfor: Beskæftigelsesministeren Ved Stranden 8 1061 København K Arbejdsmiljørådets 66 redegørelse for 2006 I henhold til Arbejdsmiljølovens 66, stk. 4, afgiver Arbejdsmiljørådet hvert år en redegørelse til beskæftigelsesministeren

Læs mere

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer FTF September 2010 1. INDLEDNING OG HOVEDRESULTATER Undersøgelsen af rammer og vilkår for arbejdsmiljøarbejdet er gennemført af FTF i samarbejde med fem af

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljø

Fremtidens arbejdsmiljø Analyse Aaj 01-12-2005 Fremtidens arbejdsmiljø En ny plan fra Regeringen skal sikre opretholdelse af arbejdsstyrken, mindske sygefraværet og holde folk så længe som muligt på arbejdsmarkedet. Af Allan

Læs mere

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse Arbejdsmiljøinstituttet Kommunikationsstrategi AMI s kommunikationsstrategi 2003-2006 Indhold 1. Forord 2. Baggrund 3. Målgrupper hvem er AMI s målgrupper? 4. Formål hvorfor skal AMI kommunikere? 5. Kommunikationsmål

Læs mere

arbejdsglæde samt arbejdet med nedbringelse af sygefravær,

arbejdsglæde samt arbejdet med nedbringelse af sygefravær, 7. KOMPETENCE- OG UDDANNELSESBEHOV Sikkerhedsrepræsentanternes oplevelse af egne kompetencer i forhold til deres hverv som Sikkerhedsrepræsentant er et centralt emne i undersøgelsen. Det generelle billede

Læs mere

Hvordan har arbejdsmiljøet i Danmark det?

Hvordan har arbejdsmiljøet i Danmark det? Hvordan har arbejdsmiljøet i Danmark det? Elsa Bach, projektkoordinationschef, PhD Hermann Burr, seniorforsker, PhD Thomas Fløcke, akademisk medarbejder AM2008 Agenda Hvordan har arbejdsmiljøet det i dag?

Læs mere

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet 4. DELTAGELSE I dette afsnit beskrives sikkerhedsrepræsentanternes deltagelse og inddragelse i arbejdsmiljøarbejdet samt hvilke forhold, der har betydning for en af deltagelse. Desuden belyses deltagelsens

Læs mere

Arbejdsmiljømål på vej til at blive indfriet

Arbejdsmiljømål på vej til at blive indfriet 13. MAJ 2004 Flere af målene for de fire højtprioriterede arbejdsmiljøproblemer i regeringens og parternes Prioriteringsplan er stort set nået. Arbejdsmiljømål på vej til at blive indfriet På bare to år,

Læs mere

Indhold. Indledning 3. Arbejdsmiljørådets egen strategi frem mod Arbejdsmiljøredegørelse med gode råd til beskæftigelsesministeren 5

Indhold. Indledning 3. Arbejdsmiljørådets egen strategi frem mod Arbejdsmiljøredegørelse med gode råd til beskæftigelsesministeren 5 Indhold Indledning 3 Arbejdsmiljørådets egen strategi frem mod 2020 4 Arbejdsmiljøredegørelse med gode råd til beskæftigelsesministeren 5 Et godt psykisk arbejdsmiljø i forbindelse med forandringer og

Læs mere

Overvågning af fremdriften i arbejdsmiljøarbejdet i virksomhederne 2004

Overvågning af fremdriften i arbejdsmiljøarbejdet i virksomhederne 2004 Jill Mehlbye og Dorthe Degnegaard Overvågning af fremdriften i arbejdsmiljøarbejdet i virksomhederne Visionsrapport - Juni 2005 Jill Mehlbye og Dorthe Degnegaard Overvågning af fremdriften i arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Dine svar vil give værdifuld viden til gavn for fremtidens arbejdsmiljøindsats.

Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Dine svar vil give værdifuld viden til gavn for fremtidens arbejdsmiljøindsats. Kære deltager Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Dine svar vil give værdifuld viden til gavn for fremtidens arbejdsmiljøindsats. Hvad spørger vi om Spørgeskemaet indeholder en række spørgsmål

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Overvågning af fremdriften i arbejdsmiljøarbejdet i virksomhederne 2004

Overvågning af fremdriften i arbejdsmiljøarbejdet i virksomhederne 2004 Anne Abildgaard og Torben Eggert Overvågning af fremdriften i arbejdsmiljøarbejdet i virksomhederne Visionsrapport - Indeklima Juni 2005 Anne Abildgaard og Torben Eggert Overvågning af fremdriften i arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

Overvågning af fremdriften i arbejdsmiljøarbejdet i virksomhederne 2004

Overvågning af fremdriften i arbejdsmiljøarbejdet i virksomhederne 2004 Gitte Holm Rasmussen og Agnes Saaby Overvågning af fremdriften i arbejdsmiljøarbejdet i virksomhederne Visionsrapport - Tunge løft Juni 2005 Gitte Holm Rasmussen og Agnes Saaby Overvågning af fremdriften

Læs mere

Overvågning af arbejdsmiljø og arbejdsmiljøindsats

Overvågning af arbejdsmiljø og arbejdsmiljøindsats Overvågning af arbejdsmiljø og arbejdsmiljøindsats 2006-2010 Afrapportering af mål i Fremtidens arbejdsmiljø 2010 Prioriterede emner: Arbejdsulykker Psykisk arbejdsmiljø Muskel- og skeletpåvirkninger Støj

Læs mere

Bilag 1a Svarfordelinger virksomhedssurvey Undersøgelse af arbejdsmiljøaktørernes samarbejde om information og vejledning til virksomhederne

Bilag 1a Svarfordelinger virksomhedssurvey Undersøgelse af arbejdsmiljøaktørernes samarbejde om information og vejledning til virksomhederne Bilag 1a Svarfordelinger virksomhedssurvey Undersøgelse af arbejdsmiljøaktørernes samarbejde om information og vejledning til virksomhederne Bilag 1a svarfordelinger virksomhedssurvey Udarbejdet af Oxford

Læs mere

EDEGØRELSE OM FREMTIDENS ARBEJDSMILJØ 2010. ny prioritering af arbejdsmiljøindsatsen. Regeringen, december 2005

EDEGØRELSE OM FREMTIDENS ARBEJDSMILJØ 2010. ny prioritering af arbejdsmiljøindsatsen. Regeringen, december 2005 Fremtidens arbejdsmiljø R EDEGØRELSE OM FREMTIDENS ARBEJDSMILJØ 2010 ny prioritering af arbejdsmiljøindsatsen Regeringen, december 2005 REDEGØRELSE OM FREMTIDENS ARBEJDSMILJØ 2010 ny prioritering af arbejdsmiljøindsatsen

Læs mere

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen D Indsigt Nummer 2 26. januar 2005 Virksomhederne ser positivt på globaliseringen A F K O N S U L E N T S U N E K. J E N S E N, s k j @ d i. d k 4 7 11 Høje forventninger til den politiske vilje I en DI-rundspørge

Læs mere

Overvågning af fremdriften i arbejdsmiljøarbejdet i virksomhederne 2004

Overvågning af fremdriften i arbejdsmiljøarbejdet i virksomhederne 2004 Ester Jensen og Susse Laustsen Overvågning af fremdriften i arbejdsmiljøarbejdet i virksomhederne Visionsrapport - Ulykker Juni 2005 Ester Jensen og Susse Laustsen Overvågning af fremdriften i arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

Behov for fornyet og forstærket indsats for et godt arbejdsmiljø

Behov for fornyet og forstærket indsats for et godt arbejdsmiljø NOTAT 17-0407 - LAGR - 02.05.2017 KONTAKT: LARS GRANHØJ - LAGR@FTF.DK - TLF: 33 36 88 78 Behov for fornyet og forstærket indsats for et godt arbejdsmiljø Evalueringen af regeringens arbejdsmiljøstrategi

Læs mere

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KONTOR Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

enige i, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. For begge enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Hovedparten af sikkerhedsrepræsentanterne

enige i, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. For begge enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Hovedparten af sikkerhedsrepræsentanterne 3. ARBEJDSMILJØET OG ARBEJDSMILJØARBEJDET I dette afsnit beskrives arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøarbejdet på de fem FTF-områder. Desuden beskrives resultaterne af arbejdsmiljøarbejdet, og det undersøges

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

Overvågning af arbejdsmiljø og arbejdsmiljøindsats

Overvågning af arbejdsmiljø og arbejdsmiljøindsats Overvågning af arbejdsmiljø og arbejdsmiljøindsats Særlige fokusområder: Arbejdsulykker Psykisk arbejdsmiljø Muskel- og skeletbelastninger Støj i arbejdsmiljøet Overvågningsrapport 2007 Overvågning af

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 17 Kontor Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Overvågning af fremdriften i arbejdsmiljøarbejdet i virksomhederne 2004

Overvågning af fremdriften i arbejdsmiljøarbejdet i virksomhederne 2004 Gitte Holm Rasmussen, Lene Wendelboe Johannsen, Dorthe Degnegaard Overvågning af fremdriften i arbejdsmiljøarbejdet i virksomhederne Visionsrapport - EGA Juni 2005 2 Gitte Holm Rasmussen, Lene Wendelboe

Læs mere

Arbejdstilsynets screening

Arbejdstilsynets screening Gode råd om Arbejdstilsynets screening Har I styr på arbejdsmiljøet i jeres virksomhed? Udgivet af Dansk Handel & Service Arbejdstilsynets screening 2005 Ny arbejdsmiljøreform den 1. januar 2005 Den 1.

Læs mere

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KØKKENER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering It-rådgivning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Den Internationale Arbejdsmiljødag 28. april 2007 i Danmark. Fakta om arbejdsmiljøet

Den Internationale Arbejdsmiljødag 28. april 2007 i Danmark. Fakta om arbejdsmiljøet Den Internationale Arbejdsmiljødag 28. april 2007 i Danmark Sikkert og Sundt Arbejde for Alle - velfærd med arbejdsmiljø i centrum Fakta om arbejdsmiljøet LO og FTF markerer igen den internationale arbejdsmiljødag,

Læs mere

enige i, at de samarbejder godt med kollegerne, men samtidig

enige i, at de samarbejder godt med kollegerne, men samtidig 5. SAMARBEJDE, INDFLYDELSE OG ORGANISERING I dette afsnit beskrives, hvordan samarbejdet om arbejdsmiljøarbejdet mellem sikkerhedsrepræsentanten på den ene side og arbejdsleder, tillidsrepræsentant og

Læs mere

Indikatorer på arbejdsmiljøet og arbejdsrelaterede helbredsproblemer

Indikatorer på arbejdsmiljøet og arbejdsrelaterede helbredsproblemer Indikatorer på arbejdsmiljøet og arbejdsrelaterede helbredsproblemer Elsa Bach Arbejdsmiljøinstituttet AM2005 1. marts 2005, Hotel Nyborg Strand Agenda Formål med overvågningen Indehold nu Baggrund for

Læs mere

3. Analyse og prioritering. Fokus på trivsel og det psykiske arbejdsmiljø. 4. Handleplan og opfølgning

3. Analyse og prioritering. Fokus på trivsel og det psykiske arbejdsmiljø. 4. Handleplan og opfølgning Mere information Trivselsundersøgelsen er udviklet som en del af et projekt om arbejdsmiljø i skovbranchen. Den er gratis og kan bruges af alle virksomheder i skovbranchen. 12 Fokus på trivsel og det psykiske

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 August 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 3 2. Samlede konklusioner - Medlemmer af Lif og

Læs mere

SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering i

SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering i - Virksomhedernes adgang til finansiering i 2013 SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 Fremtidens arbejdsmiljøorganisation 2 Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Bedre arbejdsmiljø mindsker presset på sundhedssektoren.

Bedre arbejdsmiljø mindsker presset på sundhedssektoren. En artikel fra KRITISK DEBAT Bedre arbejdsmiljø mindsker presset på sundhedssektoren. Skrevet af: Janne Hansen Offentliggjort: 15. juni 2010 På trods af 35 år med en arbejdsmiljølov har vi stadig ondt

Læs mere

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012 Personale / HR 1 1. Indledning Tidligere har denne rapport udelukkende været en status over antallet af arbejdsulykker. Denne rapport indeholder desuden en oversigt

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet kræver kompetencer. Arbejdet med arbejdsmiljø på FTF området

Arbejdsmiljøarbejdet kræver kompetencer. Arbejdet med arbejdsmiljø på FTF området Arbejdsmiljøarbejdet kræver kompetencer Arbejdet med arbejdsmiljø på FTF området FTF dokumentation nr. 3 2017 Side 2 Indholdsfortegnelse Forord 3 Styrk arbejdsmiljøarbejdet! Kapitel 1 4 Baggrund og hovedresultater

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Kontor Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden kan

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1-3 Juli 2009 Opdateret april 2016 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: Side 1 af 9. Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012

Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: Side 1 af 9. Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012 Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: 10318 Side 1 af 9 Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012 Side 2 af 9 Baggrund I januar 2012 har Dansk Socialrådgiverforening

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Overvågning af fremdriften i arbejdsmiljøarbejdet i virksomhederne 2004

Overvågning af fremdriften i arbejdsmiljøarbejdet i virksomhederne 2004 Jill Mehlbye og Janne Rützou Overvågning af fremdriften i arbejdsmiljøarbejdet i virksomhederne Visionsrapport - Børn og unge Juni 2005 Jill Mehlbye og Janne Rützou Overvågning af fremdriften i arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark

Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2012 2 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2012 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter

Læs mere

Afrapportering om arbejdsmiljødata 1. halvår 2014

Afrapportering om arbejdsmiljødata 1. halvår 2014 Område: Human Resources Afdeling: Personaleudvikling Journal nr.: 13/21174 Dato: 6. oktober 214 Udarbejdet af: HR Personaleudvikling Notat Afrapportering om arbejdsmiljødata 1. halvår 214 Baggrund Som

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Strategi for BFA Industri

Strategi for BFA Industri Strategi for BFA Industri 2017-2020 Arbejdsmiljø i industrien Materialer fra BFA Industri kan fås ved henvendelse til organisationerne eller downloades på www.bfa-i.dk Denne strategi foreligger kun elektronisk.

Læs mere

Energi. Beskæftigelse inden for vind i Nordjylland. 46% flere job i vindmøllebranchen

Energi. Beskæftigelse inden for vind i Nordjylland. 46% flere job i vindmøllebranchen Beskæftigelse inden for vind i Nordjylland 46% flere job i vindmøllebranchen Virksomheder med relation til vindmølleindustrien har været i en markant positiv udvikling i Nordjylland de seneste år. I perioden

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Folk fra arbejderklassen med dårligt arbejdsmiljø mister oftere deres job

Folk fra arbejderklassen med dårligt arbejdsmiljø mister oftere deres job Folk fra arbejderklassen med dårligt arbejdsmiljø mister oftere deres job Beskæftigede med fysiske eller psykiske arbejdsmiljøbelastninger ryger oftere ud af beskæftigelse end personer, der har et godt

Læs mere

Plan 2015 ( 29) til Arbejdstilsynet

Plan 2015 ( 29) til Arbejdstilsynet 23. september 2014 Plan 2015 ( 29) til Arbejdstilsynet Indledende om Industriens Branchearbejdsmiljøråds strategi Plan 2015 for Industriens Branchearbejdsmiljøråd (I-BAR) viderefører de foregående års

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Praktiserende læger Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen

Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen Ufaglærte har oftest det hårdeste fysiske arbejdsmiljø. Det er således den gruppe, der oftest er udsat for belastende arbejdsstillinger, tunge løft og hudpåvirkninger.

Læs mere

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey)

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 16. juni 2016 Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 43 procent af FOAs medlemmer har haft en arbejdsskade inden for de seneste 10 år. Travlhed er blandt de primære årsager til medlemmerne arbejdsskader.

Læs mere

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Overvågning af arbejdsmiljø og arbejdsmiljøindsats

Overvågning af arbejdsmiljø og arbejdsmiljøindsats Overvågning af arbejdsmiljø og arbejdsmiljøindsats Særlige fokusområder: Arbejdsulykker Psykisk arbejdsmiljø Muskel- og skeletbelastninger Støj i arbejdsmiljøet samt øvrige fysiske og kemiske faktorer

Læs mere

Fra museskader til stress

Fra museskader til stress Fra museskader til stress Fra museskader til stress Gode job hænger nøje sammen med et godt arbejdsmiljø. Tidligere drejede arbejdsmiljøet sig primært om kemikalier, fotografernes biler, stole, borde og

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Overvågning af arbejdsmiljø og arbejdsmiljøindsats

Overvågning af arbejdsmiljø og arbejdsmiljøindsats Overvågning af arbejdsmiljø og arbejdsmiljøindsats Særlige fokusområder: Arbejdsulykker Psykisk arbejdsmiljø Muskel- og skeletbelastninger Støj i arbejdsmiljøet SAMMENFATNING Overvågningsrapport 2007 Overvågning

Læs mere

Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster

Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster Organisation for erhvervslivet August 21 Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster AF CHEFKONSULENT THOMAS QVORTRUP CHRISTENSEN, TQCH@DI.DK Mere end 3. danskere er på førtidspension, fleksjob

Læs mere

Træk, varme og belysning i arbejdsmiljøet

Træk, varme og belysning i arbejdsmiljøet ARBEJDSMILJØ I DANMARK 2005 HERMANN BURR, EBBE VILLADSEN OG JAN PEJTERSEN Træk, varme og belysning i arbejdsmiljøet Hvem er udsat for træk, dårlig belysning og sløvende varme? Stabil udvikling Denne pjece

Læs mere

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Krise: 3. flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Siden den økonomiske krise er antallet af unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse vokset med 3.. I slutningen af 213 var 18. unge

Læs mere

Borgervendte indsatsområder:

Borgervendte indsatsområder: Borgervendte indsatsområder: Indsatsområde 2012-2015 Årsmål 2013 Hvorfor dette årsmål opfølgning Unge under 25 år skal være i uddannelse eller arbejde - alternativ formulering 1: Unge under 25 år skal

Læs mere

Strategi for Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Strategi for Industriens Branchearbejdsmiljøråd Strategi for Industriens Branchearbejdsmiljøråd 2017-2020 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Materialer fra Industriens Branchearbejdsmiljøråd kan fås ved henvendelse til organisationerne eller downloades

Læs mere

ARBEJDSMINISTERIET 25. oktober kontor Sag nr Opgave nr. EHRindvielse.ami AMI/psa

ARBEJDSMINISTERIET 25. oktober kontor Sag nr Opgave nr. EHRindvielse.ami AMI/psa ARBEJDSMINISTERIET 25. oktober 2001 3. kontor Sag nr. 2270-0006 Opgave nr. EHRindvielse.ami AMI/psa Tale ifm. indvielsen af AMI's Erhvervs- og Hospitalsindlæggelses Register den 29. oktober kl. 13.35-14.00

Læs mere

Ministerens besvarelse af to samrådsspørgsmål i Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg den 28. maj om arbejdspladsvurdering

Ministerens besvarelse af to samrådsspørgsmål i Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg den 28. maj om arbejdspladsvurdering Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 182 Offentligt T A L E Ministerens besvarelse af to samrådsspørgsmål i Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg den 28. maj om arbejdspladsvurdering

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

Notat. Forvaltning: Social og Arbejdsmarked sekretariat Dato: Sendes til: Socialudvalget

Notat. Forvaltning: Social og Arbejdsmarked sekretariat Dato: Sendes til: Socialudvalget Notat Vedrørende: Anmeldte arbejdsskader på socialområdet i 2015 i forhold til 2014 Sagsnavn: Arbejdsmiljøarbejdet Social og Arbejdsmarked 2015 + 2016 Sagsnummer: 87.00.00-A00-4-15 Skrevet af: Dorthe Undall-Behrend

Læs mere

Ministerens mundtlige besvarelse af tre samrådsspørgsmål i Undervisningsudvalget den 2. december 2008 om arbejdsmiljøforholdene i folkeskolerne

Ministerens mundtlige besvarelse af tre samrådsspørgsmål i Undervisningsudvalget den 2. december 2008 om arbejdsmiljøforholdene i folkeskolerne Uddannelsesudvalget 2008-09 UDU alm. del Svar på Samrådsspørgsmål 72 Offentligt T A L E Ministerens mundtlige besvarelse af tre samrådsspørgsmål i Undervisningsudvalget den 2. december 2008 om arbejdsmiljøforholdene

Læs mere

Arbejdstilsynet succes eller fiasko?

Arbejdstilsynet succes eller fiasko? DEBATARTIKEL Tage Søndergård Kristensen Arbejdstilsynet succes eller fiasko? Har Arbejdstilsynet ingen effekt på arbejdsmiljøet eller er det kritikerne, der skyder ved siden af? I år 2000 udkom der to

Læs mere

Faktaark: Ledelseskvalitet

Faktaark: Ledelseskvalitet Faktaark: Ledelseskvalitet Dette faktaark omhandler djøfernes vurdering af deres nærmeste personaleansvarlige leder i sammenhæng med forskellige faktorer i det psykiske arbejdsmiljø. Resultaterne stammer

Læs mere

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren Vejledning om Arbejdspladsvurdering i finanssektoren FA, Finansforbundet og DFL er gået sammen om at lave denne vejledning om arbejdspladsvurdering (APV) i den finansielle sektor. Det overordnede formål

Læs mere

Samrådsspørgsmål B, stillet den 17. september 2015 efter ønske fra Christian Juhl (EL).

Samrådsspørgsmål B, stillet den 17. september 2015 efter ønske fra Christian Juhl (EL). Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 27 Offentligt T A L E Samråd om arbejdsmiljø og partikelforurening i Københavns Lufthavn i Beskæftigelsesudvalget den 20. oktober 2015

Læs mere

Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland

Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland 10. juni 2008 Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland Innovation og udvikling. Omkring to tredjedele af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har de seneste 3

Læs mere

Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant?

Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant? HH, d.. november 2013 Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant? 3F har gennem de sidste 3 år spurgt 3F arbejdsmiljørepræsentanterne (AMR erne), hvordan de oplever det er at fungere i en arbejdsmiljøorganisation.

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dentallaboratorier Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord 1 Formål med arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøuddannelsens formål er at: styrke det forebyggende arbejde effektivisere arbejdsmiljøorganisationens

Læs mere

Hvilket udsagn er du mest enig i?

Hvilket udsagn er du mest enig i? Evaluering af arbejdsmiljøreformen Arbejdsmiljøkonferencen 2008 1 Hvilket udsagn er du mest enig i? Arbejdsmiljøreformens virkemidler løfter primært de virksomheder med det dårligste arbejdsmiljø op i

Læs mere

RESTAURANT, CAFE, BODEGA M.M.

RESTAURANT, CAFE, BODEGA M.M. Checkliste til RESTAURANT, CAFE, BODEGA M.M. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte,

Læs mere

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Marts 2017 RAPPORT Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Udgivet af Socialpædagogerne, Marts 2017 ISBN: 978-87-89992-88-4

Læs mere

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Notat Sygefravær i virksomhederne Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Sygefravær koster hvert år erhvervslivet milliarder, og derfor arbejder mange virksomheder målrettet imod at få sygefraværet ned blandt

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Bedemænd Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Handlingsplan 2016. De prioriterede områder i 2020-arbejdsmiljøstrategien

Handlingsplan 2016. De prioriterede områder i 2020-arbejdsmiljøstrategien Handlingsplan 2016 I denne handlingsplan udfoldes Arbejdsmiljørådets prioriteringer og aktiviteter i 2016. Planen beskriver dels de aktiviteter, der understøtter indsatsen inden for de tre nationalt prioriterede

Læs mere

ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET

ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET Institut for Teknologi og Innovation Indhold Graviditetspolitik ved Institut for Teknologi og Innovation... 2 Hvad skal arbejdsgiveren sørge for... 3 Risikovurderinger Arbejdsmedicinsk

Læs mere

Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan

Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan 1. Arbejdsmiljørådets mission og vision Arbejdsmiljørådet vil frem mod 2020 både styrke og synliggøre partsindsatsen som et helt centralt element i den samlede

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Alle værdsætter det gode arbejdsmiljø. Mange vil gerne gøre en indsats for arbejdsmiljøet men hvor skal der tages fat, og hvem skal egentlig gøre noget ved

Læs mere

ARBEJDSMILJØ STRATEGI

ARBEJDSMILJØ STRATEGI ARBEJDSMILJØ STRATEGI 2017-2020 1 BAGGRUND OG FORMÅL ARBEJDSMILJØARBEJDET MOD 2020 Arbejdsmiljøområdet har de seneste år haft stor bevågenhed, både lokalt og nationalt, blandt andet med en national strategi

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2010 Publiceret september 2011 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 4 2. Samlede konklusioner 4 2.1

Læs mere

Hvad sker der med ph.d. erne fra FARMA?

Hvad sker der med ph.d. erne fra FARMA? Hvad sker der med ph.d. erne fra FARMA? Flemming Steen Jørgensen, Ph.d.-skoleleder og og Marianne W. Jørgensen, Ph.d.-administrationen, Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet 82% af de ph.d.-uddannede

Læs mere

Frisører og anden personlig pleje

Frisører og anden personlig pleje Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Frisører og anden personlig pleje Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Det er i anmeldelser med forventet fravær stigningen kan ses, stigningen er fra 16 anmeldelser i 2012 til 21 anmeldelser i 2013 med fravær (tabel 2).

Det er i anmeldelser med forventet fravær stigningen kan ses, stigningen er fra 16 anmeldelser i 2012 til 21 anmeldelser i 2013 med fravær (tabel 2). Vedrørende: Anmeldte arbejdsskader Socialområdet 2013 i forhold til 2012 Sagsnavn: Arbejdsmiljøarbejdet Social og Arbejdsmarked 2014 Sagsnummer: 87.00.00-A00-3-14 Skrevet af: Dorthe Undall-Behrend Forvaltning:

Læs mere

FOAs politik og strategi for arbejdsmiljøarbejdet frem mod Den korte version

FOAs politik og strategi for arbejdsmiljøarbejdet frem mod Den korte version ARBEJDSMILJØ FOAs politik og strategi for arbejdsmiljøarbejdet frem mod 2020 Den korte version n Sæt arbejdsmiljø på dagsordenen Frem mod en strategi om arbejdsmiljøarbejdet Formålet med strategien er:

Læs mere

Status for arbejdsmiljøindsatsen frem mod 2020

Status for arbejdsmiljøindsatsen frem mod 2020 Status for arbejdsmiljøindsatsen frem mod Andel af beskæftigede med væsentlige psykiske belastninger og symptomer 1 1 1 1 1 1 1 1 År Udvikling 1-1 De blå søjler viser andelen af beskæftigede, der har væsentlige

Læs mere

Uddannelsesplan. for. arbejdsmiljøuddannelsen. BAR Jord til Bord

Uddannelsesplan. for. arbejdsmiljøuddannelsen. BAR Jord til Bord Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord 1 Formål med arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøuddannelsens formål er at: styrke det forebyggende arbejde effektivisere arbejdsmiljøorganisationens

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere