RAPPORT. Demonstrationsprojekt rådgivning til deltidslandmænd med skattemæssige udfordringer.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RAPPORT. Demonstrationsprojekt rådgivning til deltidslandmænd med skattemæssige udfordringer."

Transkript

1 RAPPORT Demonstrationsprojekt rådgivning til deltidslandmænd med skattemæssige udfordringer. Indhold Projektet... 2 Forløbet... 2 Anbefalinger... 3 Konklusion og perspektiver... 4 Bilag 1 Projektplan... 6 Bilag 2a Dagsorden... 8 Bilag 2b Inspirationsliste. Faglige emner... 9 Bilag 3 Resultater...11

2 Projektet I 2006 blev projektet "Målrettet rådgivning til deltidslandmænd" planlagt med det formål at demonstrere potentialet for salg af rådgivning med nytteværdi til kundegruppen, samt at vise, hvordan det kan gribes an. Fire lokale center Agrovi, Sydvestjysk Lbf., Vesthimmerlands Lbf., og Sønderjysk Lbf. har deltaget i projektet. Landscentret har haft ansvaret for ledelsen af projektet I projektet er der gennemført en målrettet indsats mod et udvalgt segment af deltidslandmænd. Med udgangspunkt i skatteregnskabet har de deltagende centre udvalgt 5-10 deltidslandmænd, som er kontaktet, primært med det formål at yde skattemæssig rådgivning og sekundært for at synliggøre de produkter og ydelser, som Dansk Landbrugsrådgivning i øvrigt tilbyder, og som har nytteværdi for deltidslandmanden. Projektplanen kan ses i Bilag 1. Forløbet Deltagerne i projektgruppen har udvalgt landmændene på baggrund af regnskaber fra 2006 og tidligere. I forbindelse med udarbejdelse af årsregnskabet er der taget kontakt til de udvalgte landmænd, enten pr. brev eller telefon. Rådgiverne fik følgende forslag til udvælgelseskriterier fra Landscentret: Udvælgelseskriterier Nedenfor er angivet de mulige røde lamper, der kan vise vejen til de kunder, som vil have stor nytteværdi af rådgivning. Mulige udvælgelseskriterier: - underskud efter driftsmæssige afskrivninger (eventuelt skattemæssige afskrivninger, da mange deltidslandmænd ikke har driftsregnskab) mere end 2-3 år i træk - når der er tale om relativt store underskud efter driftsmæssige/skattemæssige afskrivninger, f.eks. mere end kr. i underskud årligt - når ejendommen er under en vis størrelse, f.eks. mindre end 20 ha - når der er heste - når der er får, lam, geder - Når der er fedekvæg. Andre kriterier - når indtægt udefra (løn mv.) er relativ stor - når stuehusværdien udgør en relativ stor del af samlet ejendomsværdi (f.eks. 50 %), evt. kombineret med store renteudgifter i Virksomhedsordningen. Rådgiverne fik et forslag til en mulig dagsorden til mødet med deltidslandmanden: Dagsordenen kan ses i Bilag 2a. Der er endvidere udarbejdet en inspirationsliste med forslag til emner og tiltag, som kan anvendes ved diskussion med deltidslandmænd, der har skattemæssige udfordringer. Inspirationslisten kan ses i Bilag 2 b. Erfaringerne fra rådgivningsforløbene hos de i alt 32 deltidslandmænd er vist i Bilag 3. Tilbagemeldinger

3 Anbefalinger På baggrund af vores oplevelser og erfaringer i demonstrationsprojektet, har vi følgende anbefalinger til det videre arbejde med gruppen af deltidslandmænd: 1. Vi kan bruge en værktøjskasse med inspiration til rådgivningsområder og dermed videreudvikle den liste, der er brugt i dette projekt. 2. Udarbejd informationsmateriale målrettet deltidslandmænd, som ikke kender vores system og tilbud. 3. Tænk på alternative kommunikationsformer som nyhedsmails, orientering om arrangementer, vejr og rettidighed via sms. 4. Bliv bedre til at synliggøre og tale om den nytteværdi kunden får af rådgivningen. 5. Demonstrer ejendommens potentiale for landmanden. 6. Tag ud på ejendommen det er MEGET bedre end at rådgive på kontoret eller pr. telefon. 7. Vær opsøgende, et brev efterfulgt af en telefonopringning virker. 8. Sørg for at koble en anden rådgiver på en gang imellem. 9. Udpeg en rådgiver hvert år, som aktivt skal opsøge 10 kunder og gennemføre rådgivning som i dette projekt. Meget gerne kunder, der ikke er ens egne. 10. Planlæg forårets arbejde i efteråret, så der bliver tid til at være mere opsøgende. 11. Husk skriftligheden, den er værdifuld for kunden, kollegerne og dig selv. 12. Fokuser på andre alternativer end at videreføre bedriften som deltidslandbrug, bring mulighederne for andre erhverv i spil. 13. Lav arrangementer for deltidslandmændene, og husk stuehus, have mv. 14. Udpeg en ansvarlig for deltidsområdet. 15. Prioriter deltidskunderne. 16. Sørg for at bearbejde det politiske bagland. 17. Hold fingeren på pulsen, undersøg jævnligt deltidslandmændenes behov og forventninger 18. Vær opmærksom på segmentets forskellighed og bliv ikke fristet til at generalisere. 19. Formaliser videndelingen på alle niveauer: deltidslandmænd, rådgivere, banker/mæglere/kreditforeninger. 20. Udvid kendskabet til de andre fagområders kompetencer, så krydssalg bliver muligt. 21. Deltidsrådgiveren skal have en allround viden. 22. Tid og ressourcer er nødvendige, både for at opdyrke området og for at kunne krydssælge kollegerne, der skal være nogen til at løse opgaverne, når de er solgte. 23. Lav en kundesegmentering, men ikke kun ved at programmere et udtræk fra kontorløsningen. Det er nødvendigt med en manuel sortering og vurdering fra dem, der kender kunden. 24. Lav en rådgiversegmentering, faglige og sælgere.

4 Konklusion og perspektiver På baggrund af tilbagemeldingerne og diskussion på det afsluttende projektgruppemøde, kan følgende konkluderes: Potentiale for salg af rådgivning til deltidslandmænd Der er et potentiale for mersalg til gruppen af deltidslandmænd. Det kræver dog, at vi bliver mere opsøgende for at få fat i deltidslandmændene, og vi skal være meget bedre til at synliggøre, hvad de får for pengene. Vi skal ikke være bange for at presse dem lidt, og samtidigt vise en ægte interesse for deres situation. Det er meget vigtigt at vi er i stand til at diskutere fremtidsmuligheder med dem, og vi må meget gerne prøve at få ægtefællen med til møderne. Vi skal derfor bl.a. være fleksible med hensyn til mødetidspunkt. Kontakt til deltidslandmanden indgangsvinkel Deltidslandmanden har en interesse i at udnytte virksomhedsordningen, og skattekonsulenterne har ekspertisen til at yde den nødvendige rådgivning. Det vurderes, at rådgivning om skattemæssige forhold er fundamentet for salg af rådgivning til deltidslandmanden, og at skatterådgiveren/regnskabskonsulenten er oplagt som deltidslandmandens indgangsvinkel til den øvrige rådgivning på landbrugscentret. De fleste deltidslandmænd driver planteavl, og mange har også husdyr, derfor vil rådgivning om enkeltbetalingsordningen (og andre tilskudsordninger), samt rådgivning om krydsoverensstemmelse også være en indgangsvinkel til en meget stor del af deltidslandmændene. Kan vi krydssælge? Mersalg af rådgivning kræver, at den rådgiver, der er i kontakt med deltidslandmanden, er i stand til at afdække behov inden for andre fagområder end sit eget. Rådgiveren skal således både have rutine og overskud til at vurdere landmandens potentiale og resultater i alle produktionsgrenene, samt have indsigt i kollegernes kompetencer, så man kan forklare deltidslandmanden, hvad han/hun vil få ud af at kontakte en anden rådgiver. Det er ikke alle rådgivere, der formår at krydssælge og gruppen er enige om, at det kræver rutine. Gentagne krydssalg kræver også, at kollegerne på centret er villige til at tage opgaven, når man afleverer den. I gruppen havde man oplevet, at det var svært at få kollegerne til at påtage sig en krydssolgt opgave. Det vurderes, at det både kan skyldes for mange opgaver, men også at der ikke er status i at rådgive deltidslandmænd. Faglige og organisatoriske indsatsområder Generelt føler rådgiverne, at de har den nødvendige faglige viden for at kunne betjene deltidslandmændene, og der er ind imellem behov for at vide mere om skat i andre erhverv. Med hensyn til ydelser og produkter vurderes der heller ikke at være de store mangler, men der er dog behov for at kunne levere et regnskab med færre sider et enklere regnskab. Det vurderes, at organisatorisk fokus på kundegruppen og rådgiverne, der skal betjene dem, vil være med til at styrke forretningsområdet. Projektgruppen har følgende forslag til opgaver og indsatsområder: Udpegning af ansvarlige på centrene o For produkter til deltidslandmændene o For kundesegmentet Mere status til deltidsrådgiverne Brug deltidsudvalgene noget mere Værktøjskasse til deltidsrådgiverne (især som støtte til krydssalg) Skarpe spørgsmål inspiration Netværk for rådgiverne både internt og eksternt

5 Markedsføring overfor deltidslandmændene o Brochurer hos bank og ejendomskontor/mæglere o Brug af Landmand.dk/deltid, hvor det enkelte center også kan være synligt o Aftenmøder og weekendarrangementer o Fællesarrangementer (kursus/temadag) med alle fagretninger. Hvem er kunden? Der er stort fokus på, at deltidsgruppen er meget heterogen. Der er den tidligere fuldtidslandmand, erhvervsmanden med liebhaverdrømmene, de højtuddannede, der vil tilbage til naturen, og leve det gode liv, de unge og uerfarne, dem, der har fordel af virksomhedsskatteordningen, og mange, mange andre. Nogle få af dem kender vores system og tilbud ganske godt men de fleste ved ingenting om, hvad vi kan. Det er ikke en selvfølge, at de opdager, at der noget, der hedder en planteavlskonsulent, selvom de får ført regnskab i huset! Det er nødvendigt at kende målgruppen godt, og være meget opsøgende, for at vi får succes med rådgivningen.

6 Bilag 1 Projektplan Projektplan Demonstrationsprojekt rådgivning til deltidslandmænd med skattemæssige udfordringer. Baggrund I Dansk Landbrugsrådgivning er der derfor et ønske om at arbejde mere målrettet på at opfylde deltidskundernes behov, og der er også en forventning om, at man ved en målrettet indsats både fastholder og udbygger samarbejdet med nuværende kunder, samt tiltrækker nye kunder. Det forventes, at vi bør tilpasse og markedsføre rådgivningsydelser specielt til deltidslandmanden. Det skal være muligt at give gode "robuste" råd så modtageren ved, at hvis de gør sådan eller sådan, så går det ikke helt galt. Det gælder for mange af kunderne, at der er et element af hobby i deres tilgang til den produktion eller virksomhed de driver optimering af såvel det produktionsmæssige som det økonomiske udbytte er derfor ikke nødvendigvis dét, der driver værket. Det er derudover nødvendigt, at den enkelte landmand har et økonomisk - og skattemæssigt strategisk overblik over bedriften, som sikrer at landmanden og dennes familie opnår de ønskede mål. Målsætning I dette projekt har vi gennemført en målrettet indsats mod et udvalgt segment af deltidslandmænd. Med udgangspunkt i skatteregnskabet udvælges 10 landmænd pr. deltagende center, som kontaktes primært med det formål at yde skattemæssig rådgivning og sekundært for at synliggøre de produkter og ydelser, som Dansk Landbrugsrådgivning i øvrigt tilbyder, og som har nytteværdi for deltidslandmanden. Formål Indsatsen planlægges og gennemføres for at demonstrere potentialet for salg af rådgivning med nytteværdi til kundegruppen, samt at vise, hvordan det kan gribes an (udvikling af forretningsgrundlaget på centret). Mål Når projektet er gennemført, har vi: Planlagt og gennemført udvælgelsen af en kundegruppe i samarbejde med 4 centre Udarbejdet oversigt/vejledning til, hvordan og med hvad landmændene kontaktes Gennemført 40 afleveringer af regnskab med fokus på både skat og andre rådgivningsprodukter. Evalueret besøgene og evalueret landmændenes tilfredshed Rapporteret nytteværdien og vurderet forretningsgrundlaget. Succeskriterier Mindst 50 pct. siger ja-tak til yderligere rådgivning og/eller service

7 Tilfredsscore på min. 3,5 i evalueringen blandt landmændene 10 centre siger ja til at lave en strategi for håndtering af deltidskunder. Målgrupper Målgruppen er deltidslandmænd med skattemæssige udfordringer. Resultaterne skal anvendes af lokale centre, der ønsker at sætte fokus på kundegruppen. Deltagere i projektet Styregruppe Børge Sørensen, Økonomi og Jura (indtil 1/3 2007). Dorte Marcussen (fra 1/5 2007) Jan Kjær Madsen, Udvikling og centerservice. Projektgruppe Kasper Skovgaard Pedersen, Agrovi Bodil Christensen, Sydvestjysk Lbf. Torben Storgaard, Sydvestjysk Lbf Lars Segerstrøm, Vesthimmerlands Lbf. Ulrik Andersson, Sønderjysk Lbf. (Afløst af Carsten Jakobsen) Heidi Hundrup, Landscentret.

8 Bilag 2a. Dagsorden Dagsorden: 1. De grønne, de gule og de røde advarselslamper i dit regnskab 2. Diskussion af muligheder for forbedringer a. Jeres forslag og ideer b. Mine forslag og ideer c. Hvilke forslag skal vi arbejde videre med? 3. Aftaler hvem gør hvad og hvornår? 4. Eventuelt

9 Bilag 2b Inspirationsliste. Faglige emner Emne Kommentar Eventuel datafangst / beregninger mv. som Kødkvæg er der styr på slagtetidspunkt, fodring og færdigfedningsstrategi Erfaringer fra Studielandbrugene viser, at hér er meget at hente. forberedelse til diskussion Dyreregistreringen Forhold mellem markplan og foderplan Maskinøkonomi Vedligehold, maskiner Afskrivninger Udbytter Den nemme markplan Naturplaner Tilskudsordninger Opnåede priser Behov for budget, foderplan. Mulighed for indgåelse af driftsfællesskaber på dele eller hele markdriften Udlicitering af dele af arbejdet kan frigøre tid, og gøre det muligt at fokusere på rettidig omhu på andre områder af driften. Ofte en konto, der løber løbsk. Kan nogen maskiner sælges, og opgaven udliciteres? (se også ovenfor). Kunne et driftsfællesskab åbne mulighed for køb af ny maskine? Andre muligheder for at spare penge? Hvad er rimeligt at afskrive? Hvad er klogt at afskrive? Diskutere, om det mon er rigtigt at naboerne kan afskrive alt? Deltidslandmanden har ofte travlt med mange forskellige ting, og får ikke altid løst opgaverne i marken (f.eks) på det rigtige tidspunkt og på den mest rationelle måde. Planteavlskonsulenten kan hjælpe med at lave en arbejdsplan, der tager hensyn til de kritiske succesfaktorer i lige netop dit markbrug, og det kan være med til at hæve udbytterne. Kan driften forenkles? Skal der overvejes discountdyrkning på noget af/hele arealet? (discount = minimalt input af arbejdskraft, såsæd, sprøjtemidler mv.) Kan være et redskab til at få overblik over, hvordan arealerne kan/skal benyttes, og dermed indirekte være et bidrag til en forbedring af driftsresultatet. Men i første omgang nok ikke noget man tjener penge/sparer penge på? Hvilke muligheder er der i området? Er noget aktuelt? OBS!: vil indgåelse af aftaler betyde begrænsninger i arealanvendelsen, som kan forringe ejendommens anvendelsesmuligheder og værdi Hvordan afregnes salgsafgrøderne? Hvad betales for foderet? Og andre Hvor meget korn er der solgt pr. ha? Se f.eks. "Oversigt over Landsforsøgene" Vårbyg

10 Valg af race Den rigtige ejendom hjælpestoffer? Afregning på slagtedyr? Priser på køb af dyr? Renteudgifter, bidragssatser, gældspleje, formuepleje. Passer racen til boniteten? Passer racen til den tid og det vidensniveau der er til rådighed? Dette gælder især får, geder og kødkvæg Passer ejendommen til de ønsker familien har? Udlejning af bygninger Er der mulighed for at udleje driftsbygninger til lager eller lignende? Udlejning af jorden Ca. halvdelen af alle landmænd tjener mindre en enhedsstøtten på at dyrke jorden udlejning af jorden kan evt. hæve indtjeningen. Landdistriktsmidler - projekter Ser kunden evt. muligheder i at få nogle projekter op at stå i relation til Landdistriktsmidlerne? Tilbyd projektsparring, fundraising mm. Gode spørgsmål - Hvorfor er du deltidslandmand? Hvad er vigtigt for dig/jer? Hvad er vigtigst? Har I en vision eller strategi for jeres tilværelse som deltidslandmænd? - Hvor ligger din faglige stolthed? Hvad lægger du vægt på? Metodemæssige overvejelser - Konsulenten skal kunne afdække landmandens behov for faglig viden, hvor er hullerne, hvor er der brug for sparring, og hvilke udfordringer skal der være fokus på. - Motivation og timing er vigtigt. Overvej, hvordan interessen kan fanges. Benchmarking er ofte en god indgangsvinkel, hvad opnår andre landmænd? - For at motivere deltidslandmanden med den høje uddannelse og det ansvarsfulde job (måske også andre?) vil ofte motiveres af "gør-det-selv"- løsninger, hvor de med ganske lidt vejledning bliver i stand til selv at løse problemet. Andet - OBS på krydsoverensstemmelse, har de styr på det? - Hvad med en pjece om vores rådgivning til deltidslandmænd i pengeinstitutter, på biblioteker osv.?

11 Bilag 3: Tilbagemeldinger Rådgiverne blev bedt om at give følgende tilbagemeldinger: 1. Hvilke kriterier ligger til grund for udvælgelsen af kunden? 2. Hvordan er kunden kontaktet? 3. Dagsorden eller plan for besøget 4. Hvordan gik besøget? Herunder mersalg, aftaler om opfølgning, henvisninger til kolleger.

12 Oversigt over tilbagemeldinger. Navn Produktionstype Udvælgelseskriterium Kontakt Besøg A.C. A Planteproduktion - underskud - skattesag A. D. Planteproduktion og kødkvæg H.N. J.M. Planteproduktion og kvæg Planteproduktion og maskinstation - høj lønindkomst - underskud - skattesag - høj lønindkomst - store renteudgifter Telefonisk Telefonisk - Intet besøg, men en lang snak over telefonen, samt besøg her på kontoret. - Vellykket besøg med gennemgang af regnskab, samt god rundtur på bedriften. Fik mersalg af planteavlsrådgivning, helst hver 3-4 år, som sparringspartner. Har udarbejdet budget til brug i skattesag. - underskud Brev - Besøg her på kontoret. Ikke foretaget hos hende endnu, men vi fik gennemgået regnskabet og fik belyst advarselslamper. - relativ nystartet - nybyggeri - store afskrivninger - fordeling indkomst/udgifter af virksomheder F.T. Heste - underskud - potentiel skattesag - stor lønindkomst T. J. Får og planteavl - underskud - tidligere skattesag - stor lønindkomst - store renteudgifter Brev Telefonisk Brev - Vellykket besøg, med gennemgang af regnskab, samt god rundtur på bedriften. Nybyg af maskinhus, fik forklaret opdeling af privat brug og afskrivningsprocenter. -Intet besøg, men en lang snak over telefonen, samt besøg her på kontoret. - underskuddet reguleres som regel v.h.a. værdien på besætningen. Besøg i december sidste år. Fik lavet god beskrivelse virksomhedsskatteordningen og dens fordele, bl.a. med opsparet overskud fra et K/S. M.L. Økologiske svin - muligt underskud - nye produktionsforudsætninger - drøftelser om nye ideer til produktion Brev - Vellykket besøg med beskrivelse af potentielle advarselslamper, som afskrivningsberettigede bygninger

13 H.S. Får og køer - underskud - Brev - sagde nej pga. pris J.H. Planteavl - underskud Brev - Vellykket besøg med fokus på staldbygninger - og forbedringer i disse, og delvist havde private formål. - Kunne bruge mere rådgivning på planteavlsområdet. - utilfreds med regning efterfølgende. K.D. Planteavl - underskud Brev - Har efterfølgende opgivet deltidslandbrug B.L.* Kødkvæg og planteavl - Underskud i Store investeringer - Nervøs for underkendelse af virksomheden. H.J.* Planteavl. - Store underskud - Ingen omsætning i virksomheden ud over efterbetaling L.T* Planteavl. Udlejning og investering - Bruger rådgivning meget, især til sparring - Hvilke erfaringer har han med rådgivning? Brev + telefon Brev + telefon Brev + telefon Besøget gik godt. B. fik ro i sjælen det er i hvert fald min fornemmelse. B. er ikke gift men har to børn med sin samleverske, der blev han straks henvist til vores juridiske afdeling. H. og A. tog godt imod forslag og advarsler. De ønskede at virksomheden stille og roligt skulle afvikles. Rådgivning om finansiering og nedrivningsfradrag Besøget gik godt. Han er meget velbevandret i både skat og drift. Derfor var det også de færreste ting jeg kunne overraske ham med. Mødet havde mere form af sparring men alligevel en god oplevelse. Rådgivning om skat, ophørspension, opsparing i virksomhedsordningen.

14 M.R.* Planteavl og udlejning - Underskud - Bedriften solgt i bidder og udlejningsejendom erhvervet for at kunne køre videre i VSO C.N.H.* Planteavl. - Bruger ikke centret ret meget - Stor lønindtægt, stor viden om økonomi J.J* Kødkvæg og planteavl. - Kunden er tidligere fuldtidslandmand men pga. dårlig økonomi måtte han sælge gården. - Bor på en mindre gård sammen med sin familie. Brev + telefon Brev + telefon Brev + telefon M. var skeptisk over for mit besøg, og vi gik straks til regnskabet uden at se gården først. M. var meget opsat på at sælge udlejningsejendommen til sin søn, men han fik forklaret omstændighederne for at køre virksomheden videre og de tiltag, der skal gøres inden i forbindelse med en skattefri virksomhedsomdannelse, for ikke at de opsparede midler kom til beskatning i ét hug. C. var skeptisk over for mit besøg, og vi gik straks til regnskabet uden at se gården først. Selvom starten var list anstrengt blev mødet rigtig godt og C. fik stillet en masse skattetekniske spørgsmål. Han gennemgik sådan set regnskabet og jeg forklarede løbende de ting, han ikke havde fuldt styr på. Desværre tror jeg ikke, at mødet har ændret C. s syn på centret. Vi er stadig et revisionskontor og et fordyrende mellemled, som sagtens kan undværes, hvis han havde tiden til selv at lave regnskabet. Vejret var meget dårligt, så vi tog ikke rundvisning ud over, hvad vi kunne se fra køkkenvinduet. Mødet gik godt, og jeg havde en stærk fornemmelse af at sidde over for en faglig meget dygtig ung mand. Den administrative del af at drive et landbrug virkede han og konen dog ikke stærke til, hvilket kan være en medvirkende faktor i deres tidligere mislykkede eventyr. De ønskede begge at minimere omkostningssiden og derfor gik en del af diskussionen om Ø90. Vi brugte

15 P.B.* Planteavl - Godt regnskab - Hvordan fastholdes de gode perioder - Hvad kan han bruge os til? K.J.* Kødkvæg og planteavl - Underskud siden Hvis SKAT underkender de seneste 3 år betyder det krav på mere end ½ million O.H.* Planteavl. - Stabile regnskaber - Underskud Nærmer sig de 60 år har vi nogen relevante tilbud til ham? K.K.* M. K. P.** Kødkvæg og planteavl. - Stabile regnskaber med små underskud. Bruger ikke rådgivningen Planteavl og heste - Underskud i 2004 og Indkaldt til fuld revision begge år - Næsten balance i 2006, men bliver nok indkaldt også en del tid på de dårlige produktionsforhold, men mulighederne for investeringer kvæles af gælden fra tidligere. En familie, der fortjener at få visket tavlen ren, og derfor arbejder vi på at få et andet pengeinstitut til at kigge på tingene for at få fjernet en del af byrden. Brev + telefon Besøget gik rigtig godt. Han siger selv, han fik noget ud af besøget. Han har ikke tidligere gennemgået regnskabet så detaljeret. Rådgivning om balance i regnskabet, pension. Brev + telefon. Besøget gik godt for mig personligt, men K. virkede irriteret over den hårde melding. Men regnskabet blev også korrigeret flere steder. Desuden blev han stærkt opfordret til at gifte sig eller lave testamente det havde forældrene åbenbart også sagt til ham flere gange, så det var ikke en besked der faldt i god jord. Brev + telefon Besøget gik godt. Han siger selv, han fik noget ud af besøget. Rådgivning om jordsalg og skat, skifte med børnene, efterløn. Brev + telefon Ved regnskabsaflevering Besøget gik godt. Han siger selv, han fik noget ud af besøget, idet han ikke har regnskabsmæssig forståelse (ifølge ham selv). Godt besøg. M. er inde i en rivende udvikling med ejendommen. Han fik fortalt hvad hans strategi med ejendommen var og det blev drøftet, hvad han skulle sætte fokus mod for at skattevæsnet ikke skulle rette deres søgelys mod ham igen. Han gav selv udtryk for, at det

16 H.J.K. - Flere år med underskud - Ingen udvikling på ejendommen I forbindelse med regnskabsaflevering var en god ting med at dele ejendommen op i forskellige farver, da det hjalp ham med at skabe et overblik over, hvor han var i sin udvikling med ejendommen, samt om der måske var uudnyttede potentialer som der måske kunne tages fat i. Af mersalg blev der et 5 års budget samt noget rådgivning om, hvorvidt der var eller kom landdistriktsmidler som kunne være aktuelt for ham at søge. Et godt besøg hvor M. fik tid og mulighed for at reflektere over, hvad det er han egentlig har gang i. Har gang i mange ting på en gang med dertil hørende manglende overblik over, hvordan det egentlig går. Og få skrevet ned, hvad der er af trusler og muligheder for ham på ejendommen mener jeg kan være med til, at han ikke farer vild i det han har gang i med dermed manglende indtægter til følge. Han har ikke brugt rådgivningen til ret meget hidtil. Det har stort set kun været det, som skal laves eks. moms og skatteregnskab. Jeg kan godt forestille mig, at han vil bruge mere rådgivning fremadrettet. Besøget gik godt og i følge dem selv fik de meget ud af, at blive tvunget til tage stilling til, hvad de vil med ejendommen. De kunne godt se, at det måske var en god ide, at man måske havde en plan med det man gik og lavede, da tiden jo bare går og man måske er tilbøjelig til bare at gøre som man plejer. Af yderligere rådgivning blev der solgt en db-fordeling på

17 R.D. Planteavl og hestepension - Overskud, men kun efter der er pillet i omkostningerne Udarbejdelse af regnskab bedriften baseret på deres skatteregnskab samt yderligere planteavlsrådgivning omkring økologi og jord lagt ud i mvj-ordning. Af dbfordeling fremgik det klart, at der er meget tilbage at hente og basis for merrådgivning. Et godt besøg, hvor man virkelig kunne se på dem, at de fik noget med hjem at reflektere over. Jeg tror sagtens at der kan sælges mere rådgivning til dem fremover, dog set i forhold til ejendommen størrelse. Grundig snak pr. telefon om fremtiden. Omlægning til økologi, neddrosle aktiviteterne med hestepension, ingen afskrivninger på bygninger. K. J. J. Ammekøer - Underskud hvert andet år Ved regnskabsaflevering Drøftelse af vigtigheden af overskud af hensyn til skattevæsenet. Fremtidsplaner S. H. Ammekøer Maskinstation - Meget lille overskud - Planer om nybyggeri, flere ammekøer, kviehotel og mere maskinstationsarbejde Ved regnskabsaflevering Der skal regnes på planerne. Ægtefællen ønsker ikke at betale til underskud på landbrugsdriften. M. M. Ammekøer - Underskud de to første år Ved regnskabsaflevering. Diskussion af underskuddet, men forventer overskud i Jeg vurderer, at det vil kræve meget af dem. K.S. Planteavl - Lille underskud Ved regnskabsaflevering Gjort opmærksom på problematikken omkring vedvarende underskud og skattevæsenet. Foreslået udlejning af jorden. H.og J.S. Heste - Underskud det første år Ved udarbejdelse af regnskab Lang drøftelse af, hvordan omkostningerne skal afpasses i forhold til indtægterne. B. og J. T. Hesteopdræt og udlejning af bokse - Underskud i 2004 og Skattevæsenet har været på besøg, og godkendt ud fra Ved regnskabsaflevering Udvidelser skal laves så billigt som muligt og med egen arbejdskraft. Stor fokus på, hvad der

18 H. A. Planteavl, 75 ha. Slagtesvin indtil 2006 forventning om kommende salg af heste fratrækkes af omkostninger. Godt besøg, hvor kunden var optimistisk, bl.a. på grund af den gode besætning. Ingen aftaler om opfølgning eller henvisninger - Underskud i 2004 og 2005 Ved regnskabsaflevering På mødet blev snakket om, han ikke skulle udvide sit besøg af planteavlskonsulenten til mere end det nuværende 1 besøg om året. Desuden snakkede vi om, det kunne forrente og betale sig at have næste alle maskiner selv, frem for at leje maskinstationen. Nuværende resultater er påvirket af større leasingkontrakter ( kr.), som dog ophører i Vi snakkede også om at det var vigtig at have fokus på tidspunktet af afsætning af salgsafgrøderne. H.J.J. Planteavl, 24 ha, lidt kødkvæg - Underskud cirka hvert andet år Kontakt ved regnskabsudarbejdelse og aftale om udvidet besøg Vi snakkede en del om fremtiden, de syntes det var svært at få det til at give overskud, da priserne ikke har været gode på kød. Planen blev, at de ville prøve at passe på omkostningerne, men ønskede stadig at drive det som hidtidig, da det også var en livsstil. Om nogle år er det planen at sælge til sønnen, som har planer om at drive en mindre virksomhed fra ejendommen. F. P. Nyetableret med 5 ha og planer om hesteopstaldning - Nyetablerede De blev kontaktet i forbindelse med skødeskrivning, hvor de Der skal ombygges meget, hvilket giver underskud i starten, der forventes først opstaldning af heste ultimo 2007.

19 gerne ville have et besøg i forbindelse med opstart af virksomhed. Vi snakkede en del om at det var vigtig at afpasse omkostningerne, for at få det til at give overskud ikke mindst i starten. *Besøgene blev afviklet ved hjælp af den ovennævnte dagsorden ** Besøgene blev afviklet ved hjælp af normal dagsorden for regnskabsaflevering, med tilføjelse af punktet med de grønne, røde og gule lamper. Grå felter: Kasper Skovgaard Pedersen, Agrovi Gule felter: Lars Segerstrøm, Vesthimmerlands Landboforening Blå felter: Ulrik Andersson, Sønderjysk Landboforening (har skiftet job) Pink felter: Bodil Christensen, Sydvestjysk Landboforening Grønne felter: Torben Storgaard, Sydvestjysk Landboforening

Gennemførelse af grupperådgivningsforløb

Gennemførelse af grupperådgivningsforløb Gennemførelse af grupperådgivningsforløb Anbefalinger på baggrund af gennemførte forløb hos Centrovice og Djursland Landboforening Udarbejdet af Heidi Hundrup Rasmussen, specialkonsulent i SEGES, i projekt

Læs mere

Konference for rådgivning af deltidslandmænd. Koldkærgård Konferencecenter Den 5. oktober 2011

Konference for rådgivning af deltidslandmænd. Koldkærgård Konferencecenter Den 5. oktober 2011 Konference for rådgivning af deltidslandmænd Koldkærgård Konferencecenter Den 5. oktober 2011 Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Der har den seneste tid været massiv pressedækning på deltidslandmændenes skatteforhold.

Der har den seneste tid været massiv pressedækning på deltidslandmændenes skatteforhold. Bestyrelsen for Familielandbruget og Udvalget for Danske Deltidslandmænd 14. januar 2014 Stort pressefokus på deltidslandbrug Der har den seneste tid været massiv pressedækning på deltidslandmændenes skatteforhold.

Læs mere

Evaluering ved landmænd:

Evaluering ved landmænd: Slutevaluering af afprøvningen/demonstrationen af Norfor Foderkontrol til brug for udpegning af kritiske målepunkter og mere effektiv dataopsamling til KvægNøglen Evaluering ved landmænd: 1. Blev målet

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 16-2010

ØkonomiNyt nr. 16-2010 ØkonomiNyt nr. 16-2010 - Presset økonomi i landbruget - Er produktionen OK / kan det gøres bedre - Rente- og valutamarkedet Presset økonomi i landbruget Grundlaget for en fornuftig økonomi i landbrugsbedrifterne

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

7461-15 Deltidslandmandens samfundsøkonomiske betydning 07.04.2015 Udkast til survey

7461-15 Deltidslandmandens samfundsøkonomiske betydning 07.04.2015 Udkast til survey Kære landmand Denne undersøgelse henvender sig kun til landmænd med en omsætning under 2 mio. kr. Formålet med undersøgelsen er at afdække disse landbrugs behov for rådgivning. Vi beder dig besvare op

Læs mere

Sådan benchmarker vi!

Sådan benchmarker vi! Sådan benchmarker vi! Carsten Clausen Kock Planteavlskonsulent Sønderjysk Landboforening Disposition Hvad er Targit? Muligheder med Targit? Hvad ser vi? Fra Targit til handling Hvad er Targit og hvorfor?

Læs mere

KVÆGPRODUKTIONSØKONOMI 2014

KVÆGPRODUKTIONSØKONOMI 2014 KVÆGPRODUKTIONSØKONOMI 2014 18. Marts 2014 Mie Nøhr Andersen Driftsresultater 2013-2014 (22 kvægbedrifter) 2013 2014 Benchmarkingbedrifter (225 stk) Areal, ha. 164 165 164 Årskøer, stk. 162 163 165 Mælkepris

Læs mere

Strategiske spor i DLBR

Strategiske spor i DLBR DLBR Strategiske spor i DLBR v. Udviklingsdirektør Ivar Ravn Derfor samarbejde Med partnerskabet i DLBR vil vi: skabe merværdi og konkurrencekraft for kunderne drive og udvikle en konkurrencedygtig rådgivningsvirksomhed

Læs mere

Hvor skal kapitalen komme fra?

Hvor skal kapitalen komme fra? Hvor skal kapitalen komme fra? Fondsfinansiering i Dansk Landbrug Torben Andersen Dansk Farm Management A/S Mail: toa@agrofond.dk Tel: +45 4010 7877 1 1992K1 1992K4 1993K3 1994K2 1995K1 1995K4 1996K3 1997K2

Læs mere

18. april 2016 Af Kristian Skov Økonomi & Virksomhedsledelse SURVEY FREMTIDENS STRATEGIUDVIKLING

18. april 2016 Af Kristian Skov Økonomi & Virksomhedsledelse SURVEY FREMTIDENS STRATEGIUDVIKLING 18. april 216 Af Kristian Skov Økonomi & Virksomhedsledelse SURVEY FREMTIDENS STRATEGIUDVIKLING FORDELING AF RESPONDENTER I alt er 17 besvarelser blevet indleveret Blandt disse er 983 beskæftiget som selvstændig

Læs mere

Dansk Landbrugsrådgivning Deltidslandmænd

Dansk Landbrugsrådgivning Deltidslandmænd Velkommen Vi er Ca. 60 personer 22 centre repræsenteret 14 deltidslandmænd 36 rådgivere 32 lokale og 3 fra landscentret 9 gruppe-facilitatorer Maria Kl. Emne 9.00 Kaffe og ankomst 9.30 360 rundt om familie

Læs mere

Brugergruppen for rådgivning af deltidslandmænd 4. november 2010. Nye kunder. Hvordan får vi fat i dem, som bor på landet, som ikke er kunder i DLBR?

Brugergruppen for rådgivning af deltidslandmænd 4. november 2010. Nye kunder. Hvordan får vi fat i dem, som bor på landet, som ikke er kunder i DLBR? Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Brugergruppen for rådgivning af deltidslandmænd 4. november 2010 Nye kunder Hvordan

Læs mere

Produktionsrådgiver planteavl

Produktionsrådgiver planteavl 1 / 9 PROGRAM for: Produktionsrådgiver planteavl Bliv bedre til at udfordre dine kunder, finde forbedringspunkter på den enkelte bedrift og bruge sammenligningstal aktivt i din rådgivning. På kurset får

Læs mere

Kvægbrugernes behov for hjælp til økonomisk styring. Af Lene Korsager Bruun og Jens Vingborg

Kvægbrugernes behov for hjælp til økonomisk styring. Af Lene Korsager Bruun og Jens Vingborg Kvægbrugernes behov for hjælp til økonomisk styring Af Lene Korsager Bruun og Jens Vingborg Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål... 3 3. Forudsætninger... 3 4. Konklusioner fra interviews af landmænd...

Læs mere

Optimer dine skattemæssige forhold - Deltidsbrug for kødkvægsbedrifter

Optimer dine skattemæssige forhold - Deltidsbrug for kødkvægsbedrifter Hotel Bredehus, Bredsten den 23. oktober 2015 Optimer dine skattemæssige forhold - Deltidsbrug for kødkvægsbedrifter Ved Chefrådgiver Anna Boel, LMO Dagens program Mindre landbrug dyrt i skat Skat er aktive

Læs mere

Håndbog for Kunderelationer (customer relation management) Vejle Amts Familielandbrug

Håndbog for Kunderelationer (customer relation management) Vejle Amts Familielandbrug Håndbog for Kunderelationer (customer relation management) Vejle Amts Familielandbrug Formål: Vi lever i en konkurrencebetonet verden, og god service er en del af den vare vi sælger, -en del, der bliver

Læs mere

24. Juni 2015 Peter Hvid Laursen Michael Højholdt FMS PRÆSENTATION OG IMPLEMENTERING

24. Juni 2015 Peter Hvid Laursen Michael Højholdt FMS PRÆSENTATION OG IMPLEMENTERING 24. Juni 2015 Peter Hvid Laursen Michael Højholdt FMS PRÆSENTATION OG IMPLEMENTERING FORMÅL OG MÅL FOR KURSUSDAGEN Det primære formål med dagen er at blive fortrolig med brugen af programmet Kende overordnet

Læs mere

Hvor skal kapitalen komme fra?

Hvor skal kapitalen komme fra? Hvor skal kapitalen komme fra? Fondsfinansiering i Dansk Landbrug Torben Andersen Dansk Farm Management A/S Mail: toa@agrofond.dk Tel: +45 4010 7877 1 Danske landbrugspriser (ejendomme) Kraftigt stigende

Læs mere

Økonomien i planteavlsbedrifter

Økonomien i planteavlsbedrifter Økonomien i planteavlsbedrifter Regnskabsanalyse og fremskrivning for 2009-2011 Landskonsulent Erik Maegaard DLBR Landscentret, Planteproduktion 4. november 2009 Konklusion/sammendrag Regnskabsresultaterne

Læs mere

Generationsskifte de mulige løsninger. Susanne Møberg og Torben Wiborg

Generationsskifte de mulige løsninger. Susanne Møberg og Torben Wiborg Generationsskifte de mulige løsninger Susanne Møberg og Torben Wiborg Disposition Hvad er problemet? Hvad er løsningerne? Hvad er formålet med et generationsskifte? At den unge bliver selvstændig og får

Læs mere

Regnskab på deltid Værdiskabende skatteregnskab for landmænd

Regnskab på deltid Værdiskabende skatteregnskab for landmænd 2008 Regnskab på deltid Værdiskabende skatteregnskab for landmænd Projekt regnskab til deltidslandmænd har til formål at undersøge, hvordan man i Dansk Landbrugsrådgivnings regi kan tilbyde rådgivningscentrene

Læs mere

Dansk Farm Management

Dansk Farm Management Dansk Farm Management Udvælgelse af gårde som egner sig til investering Vurdering af potentiale i ejendommen Vurdering af afkastevne på ejendommen hænge sammen? Vurdering af potentielle forpagtere Trackrecord

Læs mere

Karsten Bove Markedschef Vækstlandbrug Landscentret, Udvikling Salg & Marketing I samarbejde med Aspecto 2009. Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret

Karsten Bove Markedschef Vækstlandbrug Landscentret, Udvikling Salg & Marketing I samarbejde med Aspecto 2009. Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret HELHEDSORIENTERET RISIKOSTYRING Den kvantitative tilfredshedsanalyse Rapportering af resultaterne fra et del-projekt støttet under Promilleafgiftsfonden 2009 nr. 38 vedr. Helhedsorienteret Risikostyring

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget MANDAG DEN 23. FEBRUAR 2015 GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget PALLE HØJ Vicedirektør og chefrådgiver i økonomi 96296650 20249998 pah@hflc.dk SITUATIONEN FOR LANDBRUGET? FINANSMARKEDET

Læs mere

Forpligtende Rådgivning

Forpligtende Rådgivning Forpligtende Rådgivning Norsk Landbruksrådgiving 14. januar 2011 Solvejg Horst Petersen Udviklingskonsulent, Videncentret for Landbrug Danmark Tværfaglig rådgivning i praksis - baseret på erfaringer med

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

Økonomistyring. Den individuelle tilgang

Økonomistyring. Den individuelle tilgang Økonomistyring Den individuelle tilgang Ude eller hjemme DLBR tilbyder en lang række produkter indenfor økonomistyring. Produkter, som enten tilbydes hos DLBR-rådgivningsvirksomheden eller som et onlineprodukt.

Læs mere

Regnskabsmøde. Økonomikonsulent, Allan Troelsen Skatteregnskab og likviditet

Regnskabsmøde. Økonomikonsulent, Allan Troelsen Skatteregnskab og likviditet Regnskabsmøde Økonomikonsulent, Allan Troelsen Skatteregnskab og likviditet Skatteregnskab 2010 Indkomstopgørelse (ejendom på 115 ha.)i(en dkomstopgørelse Spec./Note 2010 2009 i 1000 kr 100 Salg af planteprodukter

Læs mere

Selvstændig... bibeskæftigelse

Selvstændig... bibeskæftigelse Selvstændig... bibeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Kontakt din afdeling i god tid... Hvad er selvstændig virksomhed... Om hobby/fritidsaktiviteter... Hoved- eller bibeskæftigelse... Bibeskæftigelse

Læs mere

Jagter det gode liv på landet

Jagter det gode liv på landet 36 INTERVIEWS Jagter det gode liv på landet Der er ca. 30.000 deltidsbedrifter i Danmark. Deltidslandbruget i Danmark er kendetegnet ved en mangfoldighed i bedriftstyper, skabt gennem en bredde i deltidslandmandens

Læs mere

Nøgletal og analyse af driftsregnskab Driftsøkonomi for kvægrådgivere modul 1

Nøgletal og analyse af driftsregnskab Driftsøkonomi for kvægrådgivere modul 1 Kvæg Nøgletal og analyse af driftsregnskab Driftsøkonomi for kvægrådgivere modul 1 Tid og sted 17.-21. marts og 3. juni 2003 på AgroForum Koldkærgård Modul 2: 1.-3. september og 2. oktober 2003 på AgroForum

Læs mere

ST. GRUPPE MØDE DEN 26. JUNI 2015 ARBEJDSPAKKE 5 - FORANDRINGSLEDELSE

ST. GRUPPE MØDE DEN 26. JUNI 2015 ARBEJDSPAKKE 5 - FORANDRINGSLEDELSE SEGES, Agro Food park 15 26 juni 2015 v/ projektleder Ulrik Toftegaard Jensen Journalnr 14-0546959 ST. GRUPPE MØDE DEN 26. JUNI 2015 ARBEJDSPAKKE 5 - FORANDRINGSLEDELSE DAGSORDEN STYREGRUPPEMØDE 1. Formål

Læs mere

Økonomiske resultater for 2016

Økonomiske resultater for 2016 Titel om emnet lorem ipsom larum versus del V Udbyttet af præsentationen Aulum 15. marts og Billund 16. marts, 2017 v. Bjarke Poulsen, Økonomi & Strategi Økonomiske resultater for 2016 Mælkeproduktion

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Nyhedsbrev Danske Deltidslandmænd

Nyhedsbrev Danske Deltidslandmænd Nyhedsbrev Danske Deltidslandmænd Nyhedsbrevet er sendt til: Landsudvalget for Danske Deltidslandmænd og kontaktpersoner i de lokale/regionale foreninger Nr. 1 Juni 2014 Årsmøde 25. oktober 2014 Danske

Læs mere

Beskriv baggrund for at implementer FlexRegnskab. Hvad skal implementeringen resultere i for kunden, de ansatte og rådgivningscentret?

Beskriv baggrund for at implementer FlexRegnskab. Hvad skal implementeringen resultere i for kunden, de ansatte og rådgivningscentret? Tjekliste for udarbejdelse af minikampagner. Tjeklisten er en skabelon for implementering af FlexRegnskab på et lokalt rådgivningscenter. Tjeklisten er opbygget som et skema med tre kolonner: 1. Planlægningsprocessen.

Læs mere

Succes med tværfaglig sundhedsrådgivning

Succes med tværfaglig sundhedsrådgivning Succes med tværfaglig sundhedsrådgivning Gode råd og inspiration til landmænd, dyrlæger og fagkonsulenter Fælles spilleregler Afstemte forventninger Fokus på sundhed og velfærd i besætningen Udnyt alle

Læs mere

Beskrivelse af produkter i ReproTjek

Beskrivelse af produkter i ReproTjek Beskrivelse af produkter i ReproTjek ReproTjek består af ReproTjek - Basis plus nogle tilvalg. Tilvalgene er produkter, kvægbrugeren skal betale ekstra for, mens alle produkter under ReproTjek - Basis

Læs mere

EJERSKIFTE. Scenarie 2 - Salg i fri handel

EJERSKIFTE. Scenarie 2 - Salg i fri handel Scenarie 2 - Salg i fri handel Scenarie 2 - Salg i fri handel Salg af minkfarm i fri handel sker typisk, når en ældre pelsdyravler ikke ønsker at drive farmen videre, og ikke har børn eller ansatte, som

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

TEAM Kvæg. rådgivning, der rykker

TEAM Kvæg. rådgivning, der rykker TEAM Kvæg rådgivning, der rykker Velkommen til TEAM Kvæg Et TEAM, der er skabt af egnens kvægbrugere til gavn for landets kvægbrugere! Fælles ledelse, fælles bundlinje I Vestjysk Landboforening har vi

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden Foto: Jens Tønnesen, Dansk Landbrugs Medier Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrug Foto: Jens Tønnesen, Dansk Landbrugs Medier Foto: William S. Andersen, Videncentret For Landbrug 152 hektar

Læs mere

Helhedsorienteret Risikostyring

Helhedsorienteret Risikostyring Helhedsorienteret Risikostyring Resultater fra lead-user behovsanalysen Karsten Bove Markedschef Vækstlandbrug Udvikling, Salg & Marketing Baggrund Producenternes behov for er afdækket ved hjælp af lead-user

Læs mere

Landmænds erfaringer med omlægningstjek

Landmænds erfaringer med omlægningstjek Landmænds erfaringer med omlægningstjek I 2011 valgte 20 konventionelle landmænd at få deres bedrift undersøgt for muligheden for omlægning til økologisk drift. Efter omlægningstjekket fik hver landmand

Læs mere

Beslutningsgrundlag for Lars Landmand Bakkegårdsvej 44 1111 Strategiby

Beslutningsgrundlag for Lars Landmand Bakkegårdsvej 44 1111 Strategiby Beslutningsgrundlag, Dansk Landbrugsrådgivning Beslutningsgrundlag for Lars Landmand Bakkegårdsvej 44 1111 Strategiby Ændring af bedriften fra konventionel produktion til økologisk produktion Indhold Vurdering

Læs mere

PRODUKTION AF VÆKSTDYR - HVAD GØR DE BEDSTE?

PRODUKTION AF VÆKSTDYR - HVAD GØR DE BEDSTE? PRODUKTION AF VÆKSTDYR - HVAD GØR DE BEDSTE? Kent Lisby Jakobsen, Smedshauge Nikolaj Kleis Nielsen, Innovation Foredrag nr. 15, Herning 25. oktober 2016 AGENDA Baggrund Økonomiske betragtninger 10 udvalgte

Læs mere

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING.... 4 BESKATNING AF SOLCELLEANLÆG... 5 - STANDARDMETODEN.... 5 - REGNSKABSMETODEN... 6 SPØRGSMÅL OG SVAR... 7 - REGISTRERINGER...

Læs mere

Mink økonomi. V. Økonomikonsulent Malene S Lagergaard Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen

Mink økonomi. V. Økonomikonsulent Malene S Lagergaard Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen Mink økonomi V. Økonomikonsulent Malene S Lagergaard Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen 1 Mink Dagsorden Økonomi samlet regnskab Økonomi pr produceret skind Fremstillingspris Skat opsparingskonto

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check.

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check. ØkonomiNyt Indledning... 1 Business Check... 1 Regnskabsresultater Kvæg... 2 Djursland Landboforening... 2 Landsplan... 2 Opsummering... 3 Business Check Kvæg... 3 Regnskabsresultater Søer... 4 Djursland

Læs mere

Udvikling af ejendommen indenfor rammerne Indre vækst

Udvikling af ejendommen indenfor rammerne Indre vækst Udvikling af ejendommen indenfor rammerne Indre vækst Årsmøde for svineproducenter på Gefion. 25. februar 2015 F R I I S & P A R T N E R S ApS Virksomhedsrådgivning. Forretningsudvikling. Turnaround. Turn

Læs mere

Hvad kendetegner økologiske mælkeproduktion med høj jordrente?

Hvad kendetegner økologiske mælkeproduktion med høj jordrente? Hvad kendetegner økologiske mælkeproduktion med høj jordrente? Noget tyder på at økologiske mælkeproducenter med god jord bør i højere grad gå efter synergienerne mellem mælkeproduktion og salgsafgrøder

Læs mere

Videreudvikling af grønne regnskaber i landbruget

Videreudvikling af grønne regnskaber i landbruget Projektartikel Videreudvikling af grønne regnskaber i landbruget Delprojekt under Grøn Erhvervsudvikling på Bornholm 26 Sammendrag: Et projekt under Grøn Erhvervsudvikling på Bornholm har vist, at muligheden

Læs mere

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006 Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39 Internt regnskab Indhold A2300 Resultatopgørelse incl. intern omsætning A2400 Finansiering A2404 Analyse af passiver

Læs mere

Egne maskiner eller maskinstation hvad er billigst og bedst?

Egne maskiner eller maskinstation hvad er billigst og bedst? Egne maskiner eller maskinstation hvad er billigst og bedst? Tema 12 Få overblik og økonomi i foderkæden Konsulent Niels Martin Vestergaard Økonomi og Jura Konklusion: Lav en strategi Maskinstation Stor

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Optimering af virksomheden. Jørgen Cæsar Jensen Landbrugets Perspektivkonference 29. oktober 2015

Optimering af virksomheden. Jørgen Cæsar Jensen Landbrugets Perspektivkonference 29. oktober 2015 Optimering af virksomheden Jørgen Cæsar Jensen Landbrugets Perspektivkonference 29. oktober 2015 1 30. oktober 2015 5 hovedbudskaber hvordan og hvorfor Kend dine fremstillingspriser gerne løbende Fokuser

Læs mere

Når virksomhedsejeren går på pension

Når virksomhedsejeren går på pension - 1 Når virksomhedsejeren går på pension Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Selvstændige erhvervsdrivende har ofte søgt at sikre deres pensionisttilværelse ved opsparing i virksomhedsskatteordningen,

Læs mere

Kære medlemmer af Klima-, energi- og bygningsudvalget samt Skattepolitiske udvalg. Vedr. Husstandsmøller L 86

Kære medlemmer af Klima-, energi- og bygningsudvalget samt Skattepolitiske udvalg. Vedr. Husstandsmøller L 86 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86 Bilag 26 Offentligt Kære medlemmer af Klima-, energi- og bygningsudvalget samt Skattepolitiske udvalg 10. december 2012 Vedr. Husstandsmøller L 86 Som opfølgning

Læs mere

EJERSKIFTE. Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme

EJERSKIFTE. Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Anvendelse af selskaber i minkproduktionen og i landbruget

Læs mere

Program Rådgivning af Vækstlandbrug

Program Rådgivning af Vækstlandbrug Program Rådgivning af Vækstlandbrug Introduktion Vækstlandbrug og deres udvikling Video med 3 vækstlandmænd Introduktion til workshop Workshop i grupper Opsamling i plenum Rådgivning af Vækstlandbrug Økonomikonferencen

Læs mere

FlexRegnskab tilpasset dit behov

FlexRegnskab tilpasset dit behov 2008 FlexRegnskab tilpasset dit behov Værdiskabende regnskab til deltidslandmænd Projekt regnskab til deltidslandmænd har til formål at undersøge, hvordan man i Dansk Landbrugsrådgivnings regi, kan tilbyde

Læs mere

Temahæfte 7 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2005. Revisorskifte. det er ikke så svært

Temahæfte 7 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2005. Revisorskifte. det er ikke så svært Temahæfte 7 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2005 Revisorskifte det er ikke så svært Indhold Nye øjne på virksomheden Nye øjne på virksomheden 3 Revisorskifte en tjekliste 4 Hvad

Læs mere

NETworking, NETværk og iværksætterrådgivning i DLBR

NETworking, NETværk og iværksætterrådgivning i DLBR Konference for rådgivning af deltidslandmænd 2010 NETworking, NETværk og iværksætterrådgivning i DLBR 30. september 2010 Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har

Læs mere

Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier

Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier Maj 2011 Dansk Travsports Centralforbund Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier Hæftet er udarbejdet af Videncentret for Landbrug, Økonomi s skatteafdeling,

Læs mere

Muligheder i naturpleje

Muligheder i naturpleje Muligheder i naturpleje Forum for okse- og kalveproducenter, 22. april, Koldkærgaard Specialkonsulent Heidi Buur Holbeck Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Samfundets ønske: At sikre den biologiske

Læs mere

Udfordringer og muligheder som nyetableret mælkeproducent. - Hvad skal der til, for at det lykkes?

Udfordringer og muligheder som nyetableret mælkeproducent. - Hvad skal der til, for at det lykkes? Udfordringer og muligheder som nyetableret mælkeproducent - Hvad skal der til, for at det lykkes? Hvem er vi? Preben Bækgård Madsen 29 år Driftslederuddannet 2006 Anja Bækgård Madsen 28 år Sygeplejerske

Læs mere

Velkommen til en rådgivningsvirksomhed for landbrug og andre virksomheder

Velkommen til en rådgivningsvirksomhed for landbrug og andre virksomheder Velkommen til en rådgivningsvirksomhed for landbrug og andre virksomheder NYETABLERET - med succes! FORÅRSKONFERENCE 2014 v. virksomhedsrådgiver Jacob Schmidt Rossen Hvem er Heden & Fjorden? Rådgivningscenter

Læs mere

Den effektive og resultatorienterede arbejdsmetode i et rådgivningsforløb

Den effektive og resultatorienterede arbejdsmetode i et rådgivningsforløb Tema 1: Rådgivning der virker Den effektive og resultatorienterede arbejdsmetode i et rådgivningsforløb Chefkonsulent Nicolaj Nørgaard Økonomirådgivningen, LandboNord & Projektleder Heidi Hundrup Dansk

Læs mere

Sund jord for et sundt liv. Sæt fokus på bundlinjen!

Sund jord for et sundt liv. Sæt fokus på bundlinjen! Sund jord for et sundt liv Sæt fokus på bundlinjen! Torben Nielsen & Trine Leerskov Onsdag d. 2. november 2016 Producerede grise pr årsso Udvikling i svineproduktionen 32 30 28 26 24 22 20 2000 2001 2002

Læs mere

Landbruget og landskabet i Sønderlem Vig- Flyndersø området

Landbruget og landskabet i Sønderlem Vig- Flyndersø området Velkommen Jørgen Primdahl, Skov & Landskab, Københavns Universitet Foredrag arrangeret af Skive kommune og Folkeuniversitet, Estvad- Rønbjerg Forsamlingshus den 11. januar, 2012 Landbruget og landskabet

Læs mere

Rådgivning af landmænd i grupper

Rådgivning af landmænd i grupper Rådgivning af landmænd i grupper Norsk Landbruksrådgivning 14. januar 2011 Solvejg Horst Petersen Udviklingskonsulent, Videncentret for Landbrug Danmark Traditionelle ERFA-grupper Fag-/produktions-specifikke

Læs mere

Interview med LCK s videpræsident

Interview med LCK s videpræsident Interview med LCK s videpræsident 0.09-0.12 Interviewer 1: Kan du starte med at fortælle om hvad din rolle i LEO er? 0.15-0.44 Brødreskift: Altså jeg har jo været med at starte det op med Zenia. Og jeg

Læs mere

Velkommen til temaet Tag chancen, men kend risikoen

Velkommen til temaet Tag chancen, men kend risikoen Velkommen til temaet Tag chancen, men kend risikoen Michael Maahr, Danske Bank Thomas Frederiksen, Danske Bank Torben Ulf Larsen, Hvor vil vi stille skarpt? Metode til risikostyring Danske Banks kreditvurdering

Læs mere

Skal pensionskasserne redde og eje dansk landbrug?

Skal pensionskasserne redde og eje dansk landbrug? Skal pensionskasserne redde og eje dansk landbrug? Fondsfinansiering i Dansk Landbrug Dansk Farm Management A/S Mail: toa@agrofond.dk Tel: +45 4010 7877 Mail: hcj@agrofond.dk Tel: +45 2165 0022 1 Danske

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

Referat af møde i brugergruppen for rådgivning af deltidslandmænd den 8. oktober 2015

Referat af møde i brugergruppen for rådgivning af deltidslandmænd den 8. oktober 2015 8. oktober 2015 Referat af møde i brugergruppen for rådgivning af deltidslandmænd den 8. oktober 2015 Mødet blev holdt i: SEGES, Mødelokale 4 Til stede: Niels Pedersen Qvist, Formand Danske Deltidslandmænd

Læs mere

Landbruget og landskabet

Landbruget og landskabet Landbruget og landskabet Jørgen Primdahl og David Pears, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning!. Foredrag i projektet Liv og Limfjordslandskab i Nordfjends Landbruget og landskabet i Nordfjends

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2014-36 Virksomhedsordningen - erhvervsmæssig virksomhed 20140902 TC/BD Virksomhedsordningen - erhvervsmæssig virksomhed - ophør eller fortsættelse af eksisterende virksomhed - krav til tilbageværende

Læs mere

Farm Check. V. Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar

Farm Check. V. Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Farm Check V. Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar 1 19. marts 2015 Dagsorden Hvorfor Farm Check? Hvad er Farm Check? Hvor findes nøgletal og hvad siger de? Indsatsområder Eksempel på handlingsplaner hvis

Læs mere

TEMADAG I EJERSKIFTEEKSPERTEN

TEMADAG I EJERSKIFTEEKSPERTEN FOTO: ANITA CORPAS TEMADAG I EJERSKIFTEEKSPERTEN På baggrund af de gode erfaringer fra Ejerskiftekonferencen i februar måned, har vi sammensat en spændende temadag til dig. Vi fortsætter de gode takter

Læs mere

Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013. - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug

Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013. - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013 - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug William Schaar Andersen - Specialkonsulent VFL Arbejdsområder! " Produktionsøkonomi

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Risikostyring på svinebedrifter

Risikostyring på svinebedrifter Risikostyring på svinebedrifter v/ Trine Leerskov, Driftsøkonomikonsulent Og Niels Sloth Larsen Svineproducent Hvad er risiko Risiko er forhold der kan hindre realiseringen af bedriftens strategiske mål

Læs mere

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C.

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Side 1/5 Referat fra 1. møde i det rådgivende udvalg for Den Danske Naturfond Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl. 13.00 16.00 Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Til

Læs mere

Hvad er din fremstillingspris på korn. Brug driftsgrensopgørelsen til at se bundlinjen på kornproduktionen.

Hvad er din fremstillingspris på korn. Brug driftsgrensopgørelsen til at se bundlinjen på kornproduktionen. Hvad er din fremstillingspris på korn Du skal kun producere korn selv, hvis du kan gøre det billigere end det du kan købe kornet til på langt sigt. Kender du din fremstillingspris? Tre gode grunde til

Læs mere

Værdien af landdistriktsudvikling Værdier Metode Praksis

Værdien af landdistriktsudvikling Værdier Metode Praksis Værdien af landdistriktsudvikling Værdier Metode Praksis v. Projektrådgiver Solveig Kappel Et projekt i samarbejde med Videncentret for landbrug, Gefion, Landbo Nord, Lars Glerup og Sønderjysk Landboforening

Læs mere

Kommunikationsplan, FlexMark

Kommunikationsplan, FlexMark Deltidslandmænd Konsulenter Ledende konsulenter Oktober November December Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August 16-02-2011 Kommunikationsplan, FleMark Aktivitet Målgruppe 2009 2010 Direct mail

Læs mere

Virksomhedsskatteordning. Susanne Mortensen

Virksomhedsskatteordning. Susanne Mortensen Virksomhedsskatteordning Susanne Mortensen Virksomhedsskatteordningen Sikkerhedsstillelser Kaution Opsparing i virksomhedsordningen Rentekorrektion Virksomhedsskatteordningen Eksempler: Stuehus Sommerhus

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 home as oktober 2013 Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrug Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrugv Lars er driftsleder i stalden Bo står for marken Mads står for daglig vedligholdelse og reparationer Virksomhedsbeskrivelse

Læs mere

KICK OFF MØDE FOR EKSTERNE KONSULENTER

KICK OFF MØDE FOR EKSTERNE KONSULENTER LMO, Søften 19. maj 2016 Arne Munk, SEGES Økologi KICK OFF MØDE FOR EKSTERNE KONSULENTER STYRKET KONKURRENCEEVNE I ØKOLOGISK MÆLKEPRODUKTION DEL II STØTTET AF mælkeafgiftsfonden DAGSORDEN 1. Velkomst og

Læs mere

Præsentation af Penge- og Pensionspanelets aktiviteter - Formål, fokus og finansiel forståelse

Præsentation af Penge- og Pensionspanelets aktiviteter - Formål, fokus og finansiel forståelse Præsentation af Penge- og Pensionspanelets aktiviteter - Formål, fokus og finansiel forståelse Oplæg 2 til konference 13. september om Matematikkens Dag Louise Skjødsholm, Sociolog Penge- og Pensionspanelets

Læs mere

Landmandens fordele og ulemper ved deleøkonomi. Flemming Hedegaard, Chefrådgiver

Landmandens fordele og ulemper ved deleøkonomi. Flemming Hedegaard, Chefrådgiver Landmandens fordele og ulemper ved deleøkonomi. Flemming Hedegaard, Chefrådgiver Hvorfor ikke deleøkonomi? Mange landmænd er landmænd, fordi de er selvstændige, og dermed ikke afhængige af andre. Mange

Læs mere

Skattemæssige forhold ved salg af ejendom. Henrik Hovmøller Christensen Agri Nord Økonomi

Skattemæssige forhold ved salg af ejendom. Henrik Hovmøller Christensen Agri Nord Økonomi Skattemæssige forhold ved salg af ejendom Henrik Hovmøller Christensen Agri Nord Økonomi Emner Strategi Ejendomsavance Provenu Pensioner Hvad vil jeg? Ønsker/drømme Strategi Hvad har jeg? Likviditet? Muligheder?

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere