ÅRSSKRIFT. Lundbæk Udgivet af elevforeningen. Nordjyllands Landbrugsskole. Sats og tryk: degngrafisk.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSSKRIFT. Lundbæk 2012. Udgivet af elevforeningen. Nordjyllands Landbrugsskole. Sats og tryk: degngrafisk.dk"

Transkript

1 ÅRSSKRIFT Udgivet af elevforeningen Nordjyllands Landbrugsskole Lundbæk 2012 Sats og tryk: degngrafisk.dk 1

2 2

3 Indholdsfortegnelse Forstanderens klumme...4 Skoleåret 2011/ Nye lærer...6 Mindestenene på NJYLLS... 8 Danmarksmesterskab i pløjning...9 DM i 7-mands fodbold HF. i USA...11 Down Under De der 1S ere Kulturforståelse 2. HF Grundforløbseksamen efterår Ungdomskontoret Idræt valgfag 1. HF ØKO-DAG 1. HF At tage agrarøkonom på njylls Mangantester Det handler om fællesskab Eksamensbesøg med produktionslederne Virksomhedslederne i Bruxelles...24 Brudstykker af en pensionists tilværelse Fluebinderi valgfag 1. HF På travbanen...27 Sildeløbet Fastelavnsfest Hestevalgfag 1. HF Virksomhedslederne i København ved ministeren HF. på kartoffel tur...31 Undervisningstilbud på Nordjyllands Landbrugsskole Tilbageblik Tyrolerfest Jeg fik lov Boganmeldelse HF. i Italien Jubilarer Personalet på Lundbæk Bestyrelsen på NJYLLS Agro i Sverige...47 Året der gik i elevforeningen Elevforeningen Produktionslederne i Rumænien.. 52 Elevlisterne HF i Prag HF, grillfest

4 Forstanderens klumme Jeg er en meget glad forstander for Nordjyllands Landbrugsskole! Forleden var jeg på Københavns Universitet sammen med landbrugslærer Henrik Sørensen og landbrugslærer Jakob Autzen. Vi skulle overvære at to agrarøkonomer skulle modtage agrarøkonomprisen, som blev tildelt for første gang. Agrarøkonomprisen gik til agrarøkonom Kristian Skov og agrarøkonom Peter Tind som begge demiterede fra Nordjyllands Landbrugsskole i juni Agrarøkonomprisen er indstiftet af Det Kongelige danske Landhusholdningsselskab, Fødevareøkonomisk Institut (KU) og Nordea. Hver landbrugsskole, som udbyder agrarøkonomuddannelsen, indstiller de studerende på baggrund af deres afsluttende opgave på agrarøkonomstudiet. Jeg er glad og stolt over at vi på Nordjyllands Landbrugsskole har et elevpotentiale, der formår at vinde en så fornem pris. Jeg er også stolt over, at vi har undervisere som formår at udnytte(matche) elevernes potentiale. Det er ikke kun de ældste elever som på det seneste har gjort sig bemærket. Blandt grundforløbselever var der fire raske drenge der stillede op i Danmarksmesterskabet i pløjning for landbrugsskoleelever de vandt. Ikke nok med det, så var der en gruppe dygtige fodboldspillere som vandt DM i 7-mandsfodbold for Erhvervsskoler. Jeg møder ofte landmænd, som har et negativt syn på de unge. Vi kan ikke generalisere og ovenstående omtale er et klar bevis på, at unge både kan og vil. På skolen ser vi rigtig mange eleve, som er stolte over deres uddannelsesvalg og stolte over deres læresteder. Vi oplever at de gerne vil deltage i at forbedre produktionsresultater og ikke mindst sætte sig ind i ny teknologi. Mange går og dyrker deres indre leder. På landbrugsskolerne og på praktikpladserne skal vi tidligt spotte de elever, som har lederpotentiale og motivere dem. Elever, der senere hen skal være produktionsledere eller ejere vil ikke kun være arbejdskraft. Vi der er lidt op i årene skal huske på hvordan vi selv var i elevalderen og hvad vi egentlig kunne. Husk vi skal møde de unge hvor de er! Hvis de unge er som os, så sker der ingen udvikling. Vi har også unge i landmandsuddannelsen, som ikke kan og ikke vil, men det skal altså ikke være dem, som tegner det generalisere billede. Den type elever skal hurtigst muligt vejledes til en anden karriere. På praktikstederne og på skolerne er vi faktisk gode til at hjælpe de elever som gerne vil men ikke kan, hvorimod vi har det sværere med de elever der kan, men ikke vil. Når man arbejder med unge, kan det være frustrerende at arbejde med den gruppe, som slet ikke er motiverede for noget som helst. Landbrugserhvervet og landbrugsskolerne skal ikke være socialpædagogiske opholdssteder, selvom være er gode til at tage os af de elever der har brug for støtte. Heldigvis er gruppen af elever, der både kan og vil, langt den største. 4

5 Skoleåret 2011/12 Det blev endnu et godt år på Lundbæk. Grundlaget for skoledrift er, at der er elever, ansatte og fysiske rammer. Elevtilgangen fremgår af den grønne box. Målt på årselever er vi nu landets største landbrugsskole med over 231 årselever på landmandsuddannelsen og på AMU. Tilgangen på grundforløbet, herunder agro-40 ligger helt i top, det samme med tilgangen på 1. og 2. hovedforløb. Som på landsplan kniber det med tilgangen til lederuddannelserne, men tilsyneladende får vi en pæn tilgang i På sin vis forstår jeg godt at nogle unge lige ser tiden lidt an medhensyn til at melde sig ind på lederuddannelsen set i lyset af fremtidsudsigterne i erhvervet. Sidste år skrev jeg at generationsskiftet i Elevtal: Brobygning + intro Agro EGU Grundforløb s hovedforløb hovedforløb Produktionsleder Virksomhedsleder...15 Agrarøkonom...12 Efteruddannelse kursusdage erhvervet er fastlåst. Situationen er som sådan ikke ændret, men på et eller andet tidspunktkommer generationsskiftet i gang. Vi skal ikke glemme at uanset generationsskifte eller ej, så har erhvervet brug for dygtige ledere. Husk at uddannelse altid betaler sig. Først på året tog vi de nye elevbygninger i brug. Det var godt vi fik dem bygget, fordi de fleste af eleverne ønsker at bo på skolen. Egentlig var det meningen at Uglefløjen kun skulle bruges til introelever, men det har været nødvendigt fortsat at benytte den til grundforløbselever. I trivselsundersøgelsen foretaget bland 55 erhvervsskoler ligger Nordjyllands Landbrugsskole helt i top med en flot 3. plads på spørgsmålet om anbefaling af skolen. På spørgsmålet om det sociale miljø ligger vi på 1. pladsen. Det samme med undervisningen. På det fysiske miljø ligger vi på en delt 1. plads. I trivselsundersøgelsen ligger landbrugsskolerne flot placeret, hvilket viser at skoleformen værdsættes af de unge. Undervisningsministeriets kvalitetspatrulje besøgte Nordjyllands Landbrugsskole sidste vinter og bemærkede åbenheden, som eleverne vises med på Lundbæk. Elevcoach Birgit Lauridsen og undertegnede har på Konferencen Det der virker afholdt af Ministeriet for Børn og Undervisning holdt oplæg om Åben skole. Ingen skole uden ansatte. Når vi siger skole, så forbinder vi oftest ordet ansatte med lærere. Selvfølgelig er lærerrollen vigtig på en skole, men på en kostskole, skal der flere til. Nok er det lærerne, der uddanner men alle er vi med til at danne (opdrage) og få dagligdagen til at fungere. Jeg er meget taknemmelig for, at vi på Lundbæk har en dygtig medarbejderstab, der ved hvad skoledrift handler om. 5

6 4 Nye lærer 6 Landbrugslærer Frederik Frederiksen Har valgt at stoppe som lærer. Frederik har efterhånden nået en alder, hvor andre for længst ville være gået på pension. Frederik har ydet en kæmpe indsats i fagområderne økonomi og samfundsfag. I specielle emner som f.eks. klovbeskæring og kvæginseminering er han pioner i landbrugsskoleundervisningen. Frederiks store interesse for udlandet især Østeuropa og USA har eleverne draget stor nytte af, og han har hjulpet mange unge med at få praktikophold rundt omkring i hele verden. Frederik har lovet, at han fortsat vil komme og give en hånd med. Landbrugslærer Søren Baggesen har fået ny stilling som efterskolelærer på Ryå Efterskole. Søren har primært undervist i teknik på grundforløbet og på 1. hovedforløb. Vi havde gerne set Søren fortsætte som lærer, men vi selvfølgelig forståelse for hans ønske om andre udfordringer. Søren har leveret mange musikalske indslag. Det vil vi også komme til at savne, men måske ser vi ham igen i en deltidsstilling. Vi har ansat fire nye lærere, som her præsentere sig selv: Julie Mortensen Teknolog med svin som speciale Julie er ansat i et barselsvikariat for Ann Mørch. Jeg har arbejdet med svin siden jeg var 16 år og min første lærerplads var på Christiansminde Multisite i Aalborg. Derudover har jeg arbejdet på 3 andre ejendomme, hvoraf den ene var Binderupgård, som ejes af Mikkel Buus Jensen, Nibe. Her blev jeg ansat som fodermester efter endt uddannelse som landmand. Oveni landmandsuddannelsen har jeg taget uddannelsen som jordbrugsteknolog med speciale i svin. David Jensen David er uddannet folkeskolelærer Mit navn er David Rytter Jensen. Jeg gik på Aalborg seminarium fra Jeg specialiserede mig indenfor dansk, engelsk, natur/teknik og idræt. I min fritid er mine to store hobbier sport og poker. Jeg har hele mit liv dyrket meget sport og er stadig en meget entusiastisk udøver især i fodbold i fritiden. Min anden hobby poker har taget mig verden rundt og spille før jeg startede på lundbæk, og er stadig en interesse der fylder meget i min fritid.

7 Maren Jensen agrarøkonom Jeg startede i August som ny lærer på landbrugsskolen. Jeg er 30 år, bosat i Han Herred, på 5. år gift og har præsteret at få 3 børn i løbet af de sidste 4 år. Min baggrund for min ansættelse består af følgende: I 2004 blev jeg faglært landmand fra Bygholm Landbrugsskole, mens jeg var elev der, fik jeg pludselig muligheden for at overtage min bedstefars gård, der dengang bestod af 150 årskøer og en smule slagtesvin. I 2004 buldrede det hele fremaf, så det var ikke vanskeligt at få lov at købe ejendom, det betød, jeg som 22 årig pludselig var gårdejer. Dog med det forbehold, at jeg tog en produktionsledereksamen indenfor de første 3 år.(heldigvis havde jeg lige mødt min mand, som også flyttede med til Han Herred) Det betød jeg i 2005 startede på Nordjyllands Landbrugsskole og tog modul 3 og 4. Her var jeg så færdig i 2006, og regnede med jeg indtil min pension skulle være landmand på fuld tid. Vi kom i løbet af 2008 op på 270 årskøer, kvierne udliciteret og et rimelig moderne og funktionsdygtigt landbrug. I 2008 fik vi vores første barn, og nr. 2 og 3 fulgte efter i 2010 og Det ændrede hverdagen meget, og betød min mand og jeg ikke længere kunne arbejde så mange timer i stalden. Derfor tog jeg Niels Quist på ordet, da han nævnte mulighed for ansættelse som landbrugsskolelærer. Ultimo januar 2012 startede jeg på agrarøkonomstudiet på Nordjyllands landbrugsskole og var heldig, der var elever nok på skolen til en ansættelse i august. Jeg synes min stilling hænger godt sammen med min praktiske baggrund herhjemme, som jeg ofte drager nytte af i undervisningssammenhænge. Jeg er rigtig glad for at være lærer, søde kollegaer, dygtige elever og en velfungerende skole. Cecilia Vanggaard agrarøkonom Jeg startede som lærer på Nordjyllands landbrugsskole primo Er bosat i Tårs i Vendsyssel. Jeg er faglært landmand fra Nordjyllands landbrugsskole i 2009, og har arbejdet både med kvæg og planter med stor interesse for begge dele. Jeg besluttede at tage overbygningsuddannelsen på Lundbæk i 2011, hvor jeg påbegyndte produktionsleder, der efter virksomhedsleder og sidst agrarøkonomstudiet som jeg afsluttede ultimo juni Da Niels Quist nævne muligheden for ansættelse som lærer, tog jeg udfordringen op, og er rigtig glad for jobbet som underviser på Nordjylland Landbrugsskole. Tak til alle for indsatsen i 2012 Glædelig jul & godt nytår 7

8 Mindestenene på NJYLLS På foranledning af lensbaron Erik Gyldenkrone-Rysensteen, er der blevet rejst en mindesten over de adelsfamilier, som ejede Lundbæk fra reformationen og indtil Lensbaron Erik Gyldenkrone-Rysensteen er barnebarn af baronesse Vibeke Juel Rysensteen, som afhændede Lundbæk i Lundbæk gik i arv fra slægtled til slægtled i slægterne Tornekrans, Juul og Juul - Rysensteen gennem mere end 350 år. Efter 1917 var der forskellige ejere indtil godsdriften ophørte i I 1947 blev der oprettet landbrugsskole. Gennem århundreder blev markarbejdet på Lundbæk udført som hoveri af godsets fæstebønder. Indtil opfindelse af såmaskinen i slutningen af 1800-tallet blev såningen udført med hånden. Skruer vi tiden 200 år tilbage, vil der på markerne omkring Lundbæk være mange sædemænd i gang med forårssåningen i april. Sædemanden er vendt tilbage til Lundbæk i form af en træskulptur af kunstneren Frank Larsen. Sædemanden blev i foråret overdraget til Lundbæk af Mogens og Astrid Kjeldsen, Romdrup. 8

9 Danmarksmesterskab i pløjning Fredag d. 26/10 afholdt Landboungdom Danmarksmesterskaber i pløjning. For andet år i træk var der arrangeret en pløjekonkurrence med vendeplov for Grundforløbet på landets landbrugsskoler. Dette nyere tiltag er et forsøg på at øge kendskabet til pløjesporten, med henblik på at få flere pløjere til konkurrencerne. I år deltog 7 landbrugsskoler, heriblandt Lundbæk som var med for første gang. Skolekonkurrencen er inddelt i fire delkonkurrencer: pløjning, teamwork, opbakning fra elever og en quiz. I pløjedelen, som vægter 50% af det samlede resultat, skal fire elever sammen pløje en parcel på samme betingelser som de øvrige pløjere. Under pløjningen bliver samarbejdet blandet de fire pløjere vurderet, denne del vægter 15 % af resultatet. Resten af skolens grundforløbselever skal under pløjekonkurrencen heppe og bakke pløjeteamet op, denne del tæller også 15% af resultatet. Til sidst skal alle eleverne deltage i en quiz med spørgsmål omkring pløjning og jordbehandling, færdselsregler og sikkerhed mm. denne del vægter 20%. Trods et efterårsvejr der viste sig fra sin kolde side med regn, blæst og hagl, gjorde alle Lundbæks elever en meget flot indsats ved konkurrencerne og placerede sig i alle fire delkonkurrencer blandt top tre, i pløjningen endda på en første plads. Disse fire placeringer gjorde sammenlagt at Lundbæk løb med årets pokal og i 2012 kan kalde sig for Danmarksmester i pløjning for landbrugsskoler. Pløjekonkurrencen for landbrugsskoler er et rigtigt godt initiativ som forhåbentligt er kommet for at blive. Her lærer eleverne noget mere om pløjning, de ser og møder elever fra andre skoler, og ikke mindst, så giver en holdkonkurrence et godt sammenhold blandt eleverne. Det bliver en god udfordring at forsvare titlen næste år. 9

10 DM i 7-mands fodbold for erhvervsskoler En onsdag d. 10/10 drog vi 10 mand stærk til Odense for at spille finalerunden af dm i 7-mands fodbold for erhvervsskoler. Holdet bestod af agro40 og 2. hovedforløbs elever i det grundforløbet havde mini projekt der skulle passes på skolen. I det indledende stævne var vi gået videre som 2 er, hvor en stor ros skal gå til grundforløbet og deres indsats. Der var afgang fra Lundbæk kl så de fleste skulle lige have søvnen ud af øjnene inden første kamp skulle spilles i Odense. Turen derned fik et energi boost i form af morgenbrød ved Ejer bavnehøj, og herefter var der god optimisme at spore i holdet, det var helt tydeligt at vi derned med forhåbning om at hive pokalen med hjem. Vi startede bragt ud med en sikker 3-1 sejr mod et velspillende københavner hold, dette gjorde ikke troen på egne evner mindre, både hos træneren og spillerne. Selve finalestævnet var delt i 2 puljer med 6 hold i hver. Vinderen er hver pulje ville mødes i finalen, så der var ikke plads til de store fejltrin hvis en finale plads skulle sikres. Det værst tænkelige skete så i den næste kamp. Vi kommer planmæssigt foran både 1-0 og 2-1, men så breder der sig en smule panik i spillerne og modstanderne får udlignet til 2-2. I de døende minutter er der en eskapade mellem vores målmand og en af modstander holdets angribere. Under normale omstændigheder ville den uskrevne regel om fair play blive sat i spil her, men dommeren og modstander holdet vælger at ignorere dette, bolden bliver sluppet til en af deres spillere der kan lægge den ind i et tomt mål. Dommeren fløjter af, og vi taber 2-3. Denne afslutning får naturligvis spillere, såvel som træneren, helt op i det røde felt da vi føler os uretfærdigt behandlet, ikke desto mindre bliver der ikke ændret ved resultatet. Ovenpå denne kamp krævede det århundredets peptalk for at få fokus tilbage på banen. Nogle skulle mentalt irettesættes, imens ændre blev stimuleret ved at træneren fiskede en hindbærsnitte op fra gemmeren. Målet var dog klart, resten af kampene skulle vindes, plus vi fik brug fra hjælp fra de andre hold. Første del af målet klarede vi selv, med en perlerække af sejre og da vores overmænd tabte hele 2 kampe efter var vi klar til finalen. Finalen stod mod en købmandsskole fra Århus, som havde pulveriseret alt modstand i den anden pulje, så opgaven foran os var ikke nem. Vi får gennem blod, sved og tårer kæmpet os foran både 1-0 og 2-0. I pausen kommer det store taktiske arsenal frem, for alt i verden skulle bolden væk fra eget mål, om det så betød man sparkede bolden i skoven, så var det ligesom det der skulle til. Vi bliver presset helt i bund resten af kampen, heldigvis lykkedes det dog kun Århus holdet at score en enkelt gang, så pokalen var vores. Alt i alt var turen en rigtigt god oplevelse både socialt og sportsligt, hvor træneren i øvrigt kan sige at han aldrig er taget fra dm i 7-mands fodbold for erhvervsskoler uden guldet ;) 10

11 2. HF. i USA 11

12 Down under Hej derhjemme.. Efter at jeg blev uddannet Virksomhedsleder i foråret 2012 på Lundbæk, skulle jeg ud at finde et arbejde igen. Efter at jeg havde været i Irland og arbejde med malkekøer i 2009, ville jeg gerne af sted igen engang til det store udland. Jeg ville gerne til udlandet igen og arbejde, for at lære mere om hvordan de gør tingene andre steder i verden. Man lærer en masse nye ting ved at tage til udlandet og arbejde, som man så kan tage med hjem til Danmark. Et andet stort plus ved at arbejde i udlandet er at man får lært en masse engelsk på forholdsvis kort tid. Ved at man snakker engelsk hele tiden på farmen og alt står på engelsk, så er der ikke andre muligheder. Jeg overvejede at tage til USA, Canada, eller Australien. Jeg valgte at tage til Australien og arbejde på en planteavlsgård i 9 måneder. Grunden til at det lige præcis blev Australien, var at jeg ville et sted hen hvor der var nogle store arealer og for at få et indblik i hvordan de driver landbrug Down Under. Så jeg begyndte at pakke alt grejet jeg skulle have med herned, da alle papirerne var på plads. Jeg kom til Australien den 27. marts Farmen jeg arbejder på ligger ca. 160 km nord for Perth. Farmen hedder Emdavale og består af 1800 hektar og 40 køer. Der køres også lidt for andre farmere i området. Vi startede med at så hernede den 10. maj og sluttede den 28. juni. Vi kørte 24 timer i døgnet med såmaskinen. Vi var 2 på såmaskinen der skiftevis kørte 12 timer hver. Jeg startede kl. 12 om middagen og sluttede kl. 12 om natten. Det meste af jorden blev sået til med havre, som skal skårlægges i slutningen af september og laves til hø. Efter vi blev færdige med at så hernede, startede arbejdet med gødningssprederen. Der blev spredt gødning på alle 1800 hektar, og flydende gødning på ca. 500 hektar. Vi kørte også 24 timer i døgnet med gødningssprederen, i et par uger ca. Derefter blev der en del kørsel med marksprøjten hvilket også var noget anderledes hernede. Det foregik med en 3800 liter trailersprøjte, 24 meter bom, på en 250 hestes UTE med GPS og Autostyring. Det er også det der er lidt fascinerende ved at arbejde Down Under, at de vælger at bruge en bil til at køre med marksprøjten. Vi kører omkring km/t. Når jeg ikke kører med marksprøjten, plejer jeg at læsse hø til Broome fra sidste sæson. Vi læsser ca. 50 tons om ugen lige for tiden. Det bliver transporteret i kvæg trailere. Lastbilerne har kvæg med oppe fra Broome af, til ned på den anden side af Perth. Derefter kører de op forbi farmen 160 km nord for Perth, og tager hø med tilbage igen til Broome. På den måde kører de ikke tom hele vejen til Broome igen. Der er ca km fra Perth til Broome. Der blev også tid til at holde lidt ferie hernede. Turen gik til New Zealand i 17 dage. Ellers venter vi på at komme i gang med skårlæggeren her sidst i september. Vi skal køre med 2 skårlæggere, 24 timer i døgnet på de 1800 hektar. Best Regards Kim V. Jacobsen 12

13 13

14 De der 1S ere Mit navn er Janne Sæderup, og d. 13. februar 2012 startede jeg på 1S på Nordjyllands landbrugsskole. Forinden havde jeg studeret HA på Aalborg universitet, men anså det ikke for at have min interesse. Derimod har jeg altid haft en stor interesse for dyr, og har altid gerne villet være dyrlæge. Jeg fik forhørt mig rundt omkring, om hvad mine muligheder var, og fandt så ud af, at et landbrugsskole ophold var et oplagt valg. Jeg kontaktede Nordjyllands landbrugsskole, og blev optaget på 1S linjen. I ugerne op til skolestart havde jeg nogle meget svingene fornemmelser, og til tider følte jeg mig meget usikker over mit valg jeg havde bl.a. ikke haft så meget med landbruget at gøre i lang tid, og var ikke tryg ved tanken om, at skulle til at finde en praktikplads der var mange tanker, som kørte rundt. Samtidig var jeg meget nysgerrig og spændt på, hvordan det ville være at gå i en klasse, hvor der kun var 4 elever og så skulle jeg være den eneste pige! Da jeg stoppede på HA studiet, fik jeg rigtig mange spørgsmål hvorfor jeg stoppede og hvad ville jeg så? Mit svar til alle var: Jeg vil gerne være dyrlæge, og for at få noget erhvervserfaring, har jeg valgt først at blive faglært landmand. Reaktionen på dette svar var meget forskelligt, nogle forstod mit valg og anså det som værende fornuftigt, mens andre kun kunne grine af det, for så skulle jeg til at være bonderøv Jeg må indrømme, at jeg også selv havde en fordom om, at dem, der går på en landbrugsskole, er nogle bonderøve, og ved ikke så meget andet, end hvor et yver sidder på koen, og hvornår der er høst vejr. Men denne fordom forsvandt hurtigt igen, da jeg d. 13. februar stod nede i spisesalen på skolen, hvor næsten 200 andre elever også befandt sig. Der var mange forskellige typer, også mange, som jeg ikke havde regnet med at se på en landbrugsskole. Jeg var meget forvirret over alle de nye mennesker, og jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre af mig selv, og vidste ikke, hvem der ellers var 1S er. Så det var bare at sætte sig på en stol og få et rundstykke, og hurtigst muligt komme op i det lokale, hvor jeg skulle mødes med mine klassekammerater. I starten var det ikke altid lige sjovt at færdes rundt på skolen, for man snakkede ikke rigtig med andre end de andre 1S ere, og man kunne tydeligt høre og fornemme de fordomme, der var om os. Os der skulle være klogere end alle andre, os der havde så let ved alting, og os der var for gode til de andre elever. Det var i hvert fald tydeligt, at lige som jeg havde haft fordomme om de andre elever, så havde de fordomme om os vi var De der 1S ere. Heldigvis blev det bedre med tiden og 1S erne begyndte at blive mere og mere integreret i fællesskabet blandt 1. hovedforløberne. Vi snakkede også meget med produktionslederne, så opholdet på skolen blev bedre og bedre. Min usikkerhed omkring valg af vejen frem forsvandt lige så hurtigt, som den var kommet det endte med jeg fik det rigtig godt på skolen, og jeg har fået mig en masse nye venner og veninder. Specielt efter turen til Prag blev fællesskabet blandt os 1S ere og 1. hovedforløbere styrket, jeg havde det rigtig godt, og til sidst elskede jeg at færdes rundt på skolen. At gå på 1S har lært mig meget både fagligt og på mange andre måder. Noget, jeg især har taget til mig, er, at man ikke skal være fordomsfuld og dømme andre, før man kender dem. For mig at se er der ingen uddannelser, der er mere rigtige end andre. Det handler ikke om, hvilken uddannelse man har været eller er på, det handler om, hvilke egenskaber man har som person. 14

15 Kulturforståelse 2. HF. 15

16 16 Grundforløbseksamen efterår

17 ungdomskontoret Nok et år er gået for ungdomskontoret på Lundbæk, med blandede opgaver for henholdsvis LandboUngdom, Praktikudvalget, samt landbrugsskolen. Netop fordelingen mellem de mangeartede opgaver, der er inden for disse 3 arbejdsområder, giver en spændende og alsidig hverdag for Hanne Hedegaard og jeg. LandboUngdom har efterhånden fået godt fat i de mange grundforløbselever, der hvert år starter på Lundbæk. Når et nyt hold grundforløbselever er startet på skolen, møder KLUB1 udvalget, som er et samarbejde mellem Vendsyssel og Aalborg LU, op på skolen for at orientere eleverne om KLUB1 og de mange muligheder, der er for at deltage i både faglige og sociale arrangementer i LandboUngdom. KLUB1 har 2-3 arrangementer i løbet af hvert grundforløbshold. Så længe elverne er på landbrugsskolen, er der masser af faglig undervisning og socialt samvær. Noget anderledes forholder det sig, når praktiktiden hos landmanden starter. Her er eleven ofte enten alene, eller har kun ganske få kollegaer og ofte ses de kun i arbejdstiden. Her er det rart for den enkelte elev at vide, at KLUB1 og LandboUngdom står klar med faglige og sociale arrangementer efter arbejdstid. Der er med andre ord et stort netværk at trække på, når man kommer ud i praktik efter veloverstået grundforløb. Praktikudvalget er en anden af arbejdsopgaverne. Elever der skal i praktik i forbindelse med deres uddannelse til Landmand, skal i en godkendt praktikplads. Der har i de seneste 3-4 år været en øget tilgang af elever til landbrugsuddannelsen. I skrivende stund har Lundbæk det største grundforløbshold nogensinde i skolens historie. Det er selvfølgeligt rart for en skole som Lundbæk, at så mange unge ønsker at tage en uddannelse til Landmand, men det kræver samtidigt, at der er mange landmænd i området, der er villige til at bidrage med godkendte praktikpladser. Det er der heldigvis mange der er, og det er vi rigtigt glade for. De sidste 2 år har der i gennemsnit været ca. 15 ansøgninger pr. måned om enten førstegangs- eller re-godkendelse. Altså ca. 180 godkendelser pr. år. De fleste godkendelser behandles i dag administrativt. Dvs. praktikpladserne besøges kun i særlige tilfælde. Ud over enkelte besøg i forbindelse med ansøgning om godkendelse, har vi også et antal tilsyn årligt. Tilsyn udføres hos landmænd, der har udenlandske praktikanter. Her er der mellem Jordbrugets Uddannelser og Beskæftigelsesministeriet en aftale om, at et vist antal landmænd, der har udenlandske praktikanter, får tilsynsbesøg. Besøgene skal være med til at sikre, at praktikanterne har ordnede ansættelsesforhold, og at de er her som et led i deres uddannelse. Vejledning af elever, kommende elever og praktikværter fylder tidsmæssigt temmelig meget i vores arbejde. Der melder sig især hos praktikværter, der for første gang, eller hvor det er et stykke tid siden, de sidst havde elever, en del spørgsmål. Hvordan udfyldes uddannelsesaftalen, hvad skal eleven lære, hvor meget skal de have i løn, hvor meget får jeg refunderet, når de er på skole osv. Har man brug for hjælp til at få lavet uddannelsesaftalen, står vi altid til rådighed, og det koster hverken elev eller landmand noget. Dette var blot et lille udpluk af de opgaver ungdomskontoret på Lundbæk har beskæftiget sig med i årets løb. Slutteligt vil jeg på Hannes og egne vegne ønske alle LU er, elever, landmænd, samt øvrige samarbejdsparter en glædelig jul, samt et godt nytår. Eigil Poulsen Ungdomskonsulent 17

18 18 IDRÆT VALGFAG 1. HF.

19 ØKO-DAG 1. HF. Besøg hos Niels Løgholt Poulsen Dronninglund 140 søer og 200 ha planteavl Besøg hos Per Vestergaard Dronninglund med 350 økologiske malkekøer 19

20 at tage agrarøkonom på njylls I slutningen af januar startede vi 14 forventningsfulde, unge mennesker på Agrarøkonomstudiet på Nordjyllands Landbrugsskole. Klassen var et mix af elever, der kom direkte fra Virksomhedslederuddannelsen, og nogle som havde været ude i virkelighedens verden i et eller flere år. Dette skabte en god dynamik i klassen, og få uger efter skolestart var diskussionslysten stor. Der er fra ministeriets side, flere forskellige kompetencer man, som agrarøkonom, skal nå. Indenfor disse rammer blev der fra start lagt op til, vi selv kunne komme med input til forløbet. I forløbet var der indlagt 14 dages praktik. Dette var en valgfri praktik, som vi selv var ansvarlige for at finde og planlægge. Nogen var på studietur i Østeuropa, andre prøvede kræfter med livet som husdyrbrugskonsulent i landboforeningen, en var i kommunens miljøafdeling, en fulgte en dyrlæge, en udfordrede sig selv med livet som revisor, en var i praktik som planteavlskonsulent i Rumænien og en var i praktik som landmand. Selv var vi i praktik som landbrugsrådgivere i en bank og landbrugsskolelærer på en landbrugsskole. Praktikken gav os mulighed for at prøve kræfter med noget helt nyt. Samtidig kunne vi nu se tingene fra en anden vinkel end landmandens. Praktikken åbner døre for kommende jobmuligheder. Forløbet indeholdt også en masse fag, som blev varetaget af gæstelærere. Dette var bl.a. projektledelse, markedsføring, innovation, pressehåndtering, personlighedsanalyse (MB- TI-test) og selskabsformer (I/S, Aps. Osv.) Det var meget kompetente undervisere, der var inviteret til at varetage disse fag, og det var ganske interessante fag, som ikke umiddelbart har nogen relation til landbruget. Vi blev også tilbudt merkonomfaget Globaløkonomi på B- niveau, dette tilbud var vi mange, der benyttede os af, og de fleste bestod med glans. Hertil skal tilføjes, at merkonomfagene på Nordjyllands Landbrugsskole er uden brugerbetaling, hvilket vi kun kan bifalde. Merkonomfagene mangantester 20

21 undervises af lærerne på skolen, der taler vores sprog,og som vi "bønder" kan forstå, fremfor at undervisningen foregår på handelsskolen i Aalborg. det har nok været med til, at vi har fået så gode karakterer. Den største udfordring for os alle var en Innovations camp sammen med de andre landbrugsskoler, som foregik på Ryslinge Innovationshøjskole. Her mødte vi en rigtig højskolekultur, som vi må konstatere, er meget forskellig fra landbrugskulturen. Vi blev udfordret på vores tilgang til at løse opgaver, vores måde at tænke på, samt vores måde at omgås hinanden på. Vi fik flyttet grænser i forbindelse med skuespil, synge og lege sammen. Undervisningen indeholdt selvfølgelig også en masse landbrugsfaglige emner. Vi var bl.a. til kvægkongres, og der var arrangeret en andelsdag sammen med de andre landbrugsskoler. Økonomi-årsmødet i LandboNord blev også besøgt, plus at vi var hos LandboNord og hørte om forretningsgangen der. En stor del af undervisningen handlede om strategi. Faget udmundede i en strategirapport. Rapporten blev skrevet i små grupper. Grupperne skulle selv finde en landmand at skrive strategirapport for. Her fik vi altså mulighed for, at overføre alt det teori vi havde lært til virkeligheden. Der var mange udfordringer i at skrive denne rapport, blandt andet skulle vi kunne kommunikere med landmanden og hans familie. Man skal forstå, hvad landmandens ønsker er og få dem flettet ind i rapporten, men samtidig være realistisk omkring, hvad der kan lade sig gøre i en tid med finanskrise og få det formuleret videre til landmanden. Agrarøkonom studiet åbner rigtig mange døre. Som den kvikke læser har bemærket, har vi berørt mange emner, der er relevante mange andre steder end i primærlandbruget. Vi kan varmt anbefale at tage Agrarøkonom uddannelsen, hvis man vil have en uddannelse med en vifte af muligheder. Cecilia Vanggaard og Maren Kirstine Jensen Nu undervisningsassistenter på Lundbæk 21

ÅRSSKRIFT. UdgIveT af elevforeningen. Nordjyllands Landbrugsskole

ÅRSSKRIFT. UdgIveT af elevforeningen. Nordjyllands Landbrugsskole ÅRSSKRIFT UdgIveT af elevforeningen Nordjyllands Landbrugsskole LUNdbæK 2011 ÅRSSKRIFT Udgivet af elevforeningen Nordjyllands Landbrugsskole Lundbæk 2011 Sats og tryk: degngrafisk.dk 1 2 Året i billeder

Læs mere

ÅRSSKRIFT UDGIVET AF ELEVFORENINGEN. Nordjyllands Landbrugsskole

ÅRSSKRIFT UDGIVET AF ELEVFORENINGEN. Nordjyllands Landbrugsskole ÅRSSKRIFT UDGIVET AF ELEVFORENINGEN Nordjyllands Landbrugsskole LUNDBÆK 2013 ÅRSSKRIFT UDGIVET AF ELEVFORENINGEN Nordjyllands Landbrugsskole LUNDBÆK 2013 Sats og tryk: degngrafisk.dk 1 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Jubilæumsbog. Landbrug og husholdning gennem 50 år

Jubilæumsbog. Landbrug og husholdning gennem 50 år Jubilæumsbog Landbrug og husholdning gennem 50 år Landbrug og husholdning gennem 50 år Landbrug og husholdning gennem 50 år Jubilæumsbog Landbrug og husholdning gennem 50 år 1961-2011 ISBN 978-87-992487-4-2

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 TEMA: Teenagere Danni Elmo, ny ambassadør Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 1 FEBRUAR 2015 Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 Tips og ideer til teenage-årene Side 26

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Ny Mesterlære - stærkt gået

Ny Mesterlære - stærkt gået Ny Mesterlære - stærkt gået 13 stærke fortællinger fra ny mesterlære 2008 FoU-projekt 121492 Forfatter: Jane Jakobsen, DEL www.delud.dk Ny Mesterlære - stærkt gået FoU-projekt 121492 Forfattere: Jane Jakobsen,

Læs mere

UNG PÅ VEJ I FÅG. Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland

UNG PÅ VEJ I FÅG. Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland UNG PÅ VEJ I FÅG Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Når man fokuserer på mål og kompetencer, er det ligesom første stolpe i at finde ud af, hvad man er god til. Det kan man ikke lære af sig

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

IND TRYK MAJ JUNI 05 NR 10

IND TRYK MAJ JUNI 05 NR 10 IND TRYK MAJ JUNI 05 NR 10 LAYOUT: RUBEN ANDERSEN /SKP LEDERUDDANNELSE Til august begynder den fælles lederuddannelse på KTS. Men hvad forventer lederne egentlig at blive bedre til? Læs fire lederes bud.

Læs mere

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang Fodbolddommeren nr.4 oktober 2008 65. årgang LYNGBYKURSUS 2008 STORE DOMMERDAG INDKALDELSE TIL DELEGERETMØDE HVOR BLEV DE AF? TALENTDOMMERKURSUS I VEJLE PROJEKT ASPIRANTJÆGER 2008/2009 Nr. 4 oktober 2008

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Førtids pensionister. job

Førtids pensionister. job Førtids pensionister i job DISCUS 2011 2 Indhold Ressourcerne skal findes frem 4 Hvordan kan restarbejdsevnen bruges i et job? Henrik Trine Ramin Gunnar Vejen til job 14 Hvordan søger førtidspensionister

Læs mere

Arbejdsfordeling og massefyring. Arbejdsfordeling og massefyring. Lokale muligheder for at gøre ondt lidt bedre

Arbejdsfordeling og massefyring. Arbejdsfordeling og massefyring. Lokale muligheder for at gøre ondt lidt bedre Arbejdsfordeling og massefyring Arbejdsfordeling og massefyring Lokale muligheder for at gøre ondt lidt bedre Inspirationer fra arbejdet med to krisesituationer på Vestas i 2002 Udgivet af SiD Ringkøbing

Læs mere

Tema Det nytter. Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner. i samarbejde med. Behandlingscenter STIEN

Tema Det nytter. Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner. i samarbejde med. Behandlingscenter STIEN Tema Det nytter Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner i samarbejde med Behandlingscenter STIEN 2 STIENs Venner byder velkommen Velkommen til Stifinderen nr. 9, der denne gang behandler temaet det nytter.

Læs mere

SINDSLIDENDE OG ARBEJDSMARKEDET

SINDSLIDENDE OG ARBEJDSMARKEDET SINDSLIDENDE OG ARBEJDSMARKEDET Eller historien om hvordan Lars, Karin, Ulrik og rigtig mange andre sindslidende mennesker i Danmark har mødt medgang og modgang i kampen for et værdigt liv, der også indeholder

Læs mere

Bilag 2. Følgende bilag indeholder et interview af Hanne Pedersen, lederen af Kirkens Korshærs Natcafé på Stengade 40. Interview med Hanne Pedersen

Bilag 2. Følgende bilag indeholder et interview af Hanne Pedersen, lederen af Kirkens Korshærs Natcafé på Stengade 40. Interview med Hanne Pedersen Bilag 2 Følgende bilag indeholder et interview af Hanne Pedersen, lederen af Kirkens Korshærs Natcafé på Stengade 40 Interview med Hanne Pedersen Foretaget i Natcaféen, på Stengade. Onsdag d. 09.04.14

Læs mere

JYSK FODBOLD. I Givskud kan alle komme ind fra gaden og spille indefodbold for en 10 er Læs side 33. Fodboldklubben B 07 3 Sikre Tørring

JYSK FODBOLD. I Givskud kan alle komme ind fra gaden og spille indefodbold for en 10 er Læs side 33. Fodboldklubben B 07 3 Sikre Tørring JYSK FODBOLD Februar 2010 I Givskud kan alle komme ind fra gaden og spille indefodbold for en 10 er Læs side 33 Fodboldklubben B 07 3 Sikre Tørring har fået mere end 55 seniorspillere tilbage på banen

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

Kastaniebladet. Tidsskrift for Oustruplund Nr. 1 2011. www.oustruplund.dk 1

Kastaniebladet. Tidsskrift for Oustruplund Nr. 1 2011. www.oustruplund.dk 1 Kastaniebladet Tidsskrift for Oustruplund Nr. 1 2011 www.oustruplund.dk 1 Indhold Lederen Agnete P. Thomsen Forstander Kastaniebladet Oustruplund Oustrupvej 14 820 Kjellerup tlf. 8 0 20 20 / 8 fax. 8 0

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

IK Frem. Jubilæumsskrift

IK Frem. Jubilæumsskrift IK Frem Jubilæumsskrift 1912 2012 1 Redaktion Jørn Otte (ansv.havende) Jens Bak Erik Kragelund Redigering Elin Jensen-Sønderup Layout BB Consulting Tryk Hobro Lyntryk Udgivet af IK Frem Sønderup-Suldrup

Læs mere

Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM :

Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM : Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM : Tid, havebrug, Tennis, Cykelløb, Lejrskole, Dansk - Amerikansk, Tilbageblik, Ældreråd, Plantedag, Tidens Landevej, Pilelabyrinter, Løvspringstur, Nye ældreboliger, Besøg hos

Læs mere

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16 s.2 Fra byggeplads til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på Syddansk Erhvervsskole s.14 Tidligere Lindø-folk med nyt svendebrev s.16 Krisen har næsten forbigået nogle brancher s.2 MINISTER MED FAGLIG

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

Samlet af Mette Finderup & Kåre Albrechtsen Sat op af Jesper Højland

Samlet af Mette Finderup & Kåre Albrechtsen Sat op af Jesper Højland the BX files 2007 Samlet af Mette Finderup & Kåre Albrechtsen Sat op af Jesper Højland Anne Grete Arne Birthe Dorthe Freddie Hanne Helle C Helle K Jakob Jan Jeanette Jesper D Jesper H Jesper Vrå John Kate

Læs mere

dybe vand Melbourne bevægelse firma til 7 mia. Karriere og krudtugle Vores mand i jobansøgning En karriere i permanent Den perfekte

dybe vand Melbourne bevægelse firma til 7 mia. Karriere og krudtugle Vores mand i jobansøgning En karriere i permanent Den perfekte career En karriere i permanent bevægelse Louise på 20 sprang ud på det dybe vand Den perfekte jobansøgning Jens, 28: Jeg værdiansatte et firma til 7 mia. Karriere og krudtugle Udstationeret i Australien

Læs mere

Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober

Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober MEDLEMSBLAD FOR FOA-PSYKIATRI Hjemmesiden: www.foa-psykiatri.dk NUMMER 1- JANUAR 2006 FOA PSYKIATRI Psykiatriklubben arrangerede besøg på Ceres Bryggerierne - eller som det hedder i dag: ROYAL UNIBREW.

Læs mere

Frie Fagskolers pædagogiske indsats gør sårbare unge uddannelsesparate

Frie Fagskolers pædagogiske indsats gør sårbare unge uddannelsesparate Et dokumentationsprojekt af Lena Kim Christensen og Lone Aggerholm Jensen marts 2012 Frie Fagskolers pædagogiske indsats gør sårbare unge uddannelsesparate Indhold Indledning:... 3 Det særlige for skoleformen...

Læs mere

GNIST. Spar masser af penge på indkøb. TV fra Skive om Skive. Gratis billetter til musical. Personaleblad for Skive Kommune nr.

GNIST. Spar masser af penge på indkøb. TV fra Skive om Skive. Gratis billetter til musical. Personaleblad for Skive Kommune nr. GNIST Personaleblad for Skive Kommune nr. 1 februar 2010 Spar masser af penge på indkøb TV fra Skive om Skive Gratis billetter til musical medarbejder.skivekommune.dk 2 Gnist Leder Indhold 3: Politiker

Læs mere