ÅRSSKRIFT. Lundbæk Udgivet af elevforeningen. Nordjyllands Landbrugsskole. Sats og tryk: degngrafisk.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSSKRIFT. Lundbæk 2012. Udgivet af elevforeningen. Nordjyllands Landbrugsskole. Sats og tryk: degngrafisk.dk"

Transkript

1 ÅRSSKRIFT Udgivet af elevforeningen Nordjyllands Landbrugsskole Lundbæk 2012 Sats og tryk: degngrafisk.dk 1

2 2

3 Indholdsfortegnelse Forstanderens klumme...4 Skoleåret 2011/ Nye lærer...6 Mindestenene på NJYLLS... 8 Danmarksmesterskab i pløjning...9 DM i 7-mands fodbold HF. i USA...11 Down Under De der 1S ere Kulturforståelse 2. HF Grundforløbseksamen efterår Ungdomskontoret Idræt valgfag 1. HF ØKO-DAG 1. HF At tage agrarøkonom på njylls Mangantester Det handler om fællesskab Eksamensbesøg med produktionslederne Virksomhedslederne i Bruxelles...24 Brudstykker af en pensionists tilværelse Fluebinderi valgfag 1. HF På travbanen...27 Sildeløbet Fastelavnsfest Hestevalgfag 1. HF Virksomhedslederne i København ved ministeren HF. på kartoffel tur...31 Undervisningstilbud på Nordjyllands Landbrugsskole Tilbageblik Tyrolerfest Jeg fik lov Boganmeldelse HF. i Italien Jubilarer Personalet på Lundbæk Bestyrelsen på NJYLLS Agro i Sverige...47 Året der gik i elevforeningen Elevforeningen Produktionslederne i Rumænien.. 52 Elevlisterne HF i Prag HF, grillfest

4 Forstanderens klumme Jeg er en meget glad forstander for Nordjyllands Landbrugsskole! Forleden var jeg på Københavns Universitet sammen med landbrugslærer Henrik Sørensen og landbrugslærer Jakob Autzen. Vi skulle overvære at to agrarøkonomer skulle modtage agrarøkonomprisen, som blev tildelt for første gang. Agrarøkonomprisen gik til agrarøkonom Kristian Skov og agrarøkonom Peter Tind som begge demiterede fra Nordjyllands Landbrugsskole i juni Agrarøkonomprisen er indstiftet af Det Kongelige danske Landhusholdningsselskab, Fødevareøkonomisk Institut (KU) og Nordea. Hver landbrugsskole, som udbyder agrarøkonomuddannelsen, indstiller de studerende på baggrund af deres afsluttende opgave på agrarøkonomstudiet. Jeg er glad og stolt over at vi på Nordjyllands Landbrugsskole har et elevpotentiale, der formår at vinde en så fornem pris. Jeg er også stolt over, at vi har undervisere som formår at udnytte(matche) elevernes potentiale. Det er ikke kun de ældste elever som på det seneste har gjort sig bemærket. Blandt grundforløbselever var der fire raske drenge der stillede op i Danmarksmesterskabet i pløjning for landbrugsskoleelever de vandt. Ikke nok med det, så var der en gruppe dygtige fodboldspillere som vandt DM i 7-mandsfodbold for Erhvervsskoler. Jeg møder ofte landmænd, som har et negativt syn på de unge. Vi kan ikke generalisere og ovenstående omtale er et klar bevis på, at unge både kan og vil. På skolen ser vi rigtig mange eleve, som er stolte over deres uddannelsesvalg og stolte over deres læresteder. Vi oplever at de gerne vil deltage i at forbedre produktionsresultater og ikke mindst sætte sig ind i ny teknologi. Mange går og dyrker deres indre leder. På landbrugsskolerne og på praktikpladserne skal vi tidligt spotte de elever, som har lederpotentiale og motivere dem. Elever, der senere hen skal være produktionsledere eller ejere vil ikke kun være arbejdskraft. Vi der er lidt op i årene skal huske på hvordan vi selv var i elevalderen og hvad vi egentlig kunne. Husk vi skal møde de unge hvor de er! Hvis de unge er som os, så sker der ingen udvikling. Vi har også unge i landmandsuddannelsen, som ikke kan og ikke vil, men det skal altså ikke være dem, som tegner det generalisere billede. Den type elever skal hurtigst muligt vejledes til en anden karriere. På praktikstederne og på skolerne er vi faktisk gode til at hjælpe de elever som gerne vil men ikke kan, hvorimod vi har det sværere med de elever der kan, men ikke vil. Når man arbejder med unge, kan det være frustrerende at arbejde med den gruppe, som slet ikke er motiverede for noget som helst. Landbrugserhvervet og landbrugsskolerne skal ikke være socialpædagogiske opholdssteder, selvom være er gode til at tage os af de elever der har brug for støtte. Heldigvis er gruppen af elever, der både kan og vil, langt den største. 4

5 Skoleåret 2011/12 Det blev endnu et godt år på Lundbæk. Grundlaget for skoledrift er, at der er elever, ansatte og fysiske rammer. Elevtilgangen fremgår af den grønne box. Målt på årselever er vi nu landets største landbrugsskole med over 231 årselever på landmandsuddannelsen og på AMU. Tilgangen på grundforløbet, herunder agro-40 ligger helt i top, det samme med tilgangen på 1. og 2. hovedforløb. Som på landsplan kniber det med tilgangen til lederuddannelserne, men tilsyneladende får vi en pæn tilgang i På sin vis forstår jeg godt at nogle unge lige ser tiden lidt an medhensyn til at melde sig ind på lederuddannelsen set i lyset af fremtidsudsigterne i erhvervet. Sidste år skrev jeg at generationsskiftet i Elevtal: Brobygning + intro Agro EGU Grundforløb s hovedforløb hovedforløb Produktionsleder Virksomhedsleder...15 Agrarøkonom...12 Efteruddannelse kursusdage erhvervet er fastlåst. Situationen er som sådan ikke ændret, men på et eller andet tidspunktkommer generationsskiftet i gang. Vi skal ikke glemme at uanset generationsskifte eller ej, så har erhvervet brug for dygtige ledere. Husk at uddannelse altid betaler sig. Først på året tog vi de nye elevbygninger i brug. Det var godt vi fik dem bygget, fordi de fleste af eleverne ønsker at bo på skolen. Egentlig var det meningen at Uglefløjen kun skulle bruges til introelever, men det har været nødvendigt fortsat at benytte den til grundforløbselever. I trivselsundersøgelsen foretaget bland 55 erhvervsskoler ligger Nordjyllands Landbrugsskole helt i top med en flot 3. plads på spørgsmålet om anbefaling af skolen. På spørgsmålet om det sociale miljø ligger vi på 1. pladsen. Det samme med undervisningen. På det fysiske miljø ligger vi på en delt 1. plads. I trivselsundersøgelsen ligger landbrugsskolerne flot placeret, hvilket viser at skoleformen værdsættes af de unge. Undervisningsministeriets kvalitetspatrulje besøgte Nordjyllands Landbrugsskole sidste vinter og bemærkede åbenheden, som eleverne vises med på Lundbæk. Elevcoach Birgit Lauridsen og undertegnede har på Konferencen Det der virker afholdt af Ministeriet for Børn og Undervisning holdt oplæg om Åben skole. Ingen skole uden ansatte. Når vi siger skole, så forbinder vi oftest ordet ansatte med lærere. Selvfølgelig er lærerrollen vigtig på en skole, men på en kostskole, skal der flere til. Nok er det lærerne, der uddanner men alle er vi med til at danne (opdrage) og få dagligdagen til at fungere. Jeg er meget taknemmelig for, at vi på Lundbæk har en dygtig medarbejderstab, der ved hvad skoledrift handler om. 5

6 4 Nye lærer 6 Landbrugslærer Frederik Frederiksen Har valgt at stoppe som lærer. Frederik har efterhånden nået en alder, hvor andre for længst ville være gået på pension. Frederik har ydet en kæmpe indsats i fagområderne økonomi og samfundsfag. I specielle emner som f.eks. klovbeskæring og kvæginseminering er han pioner i landbrugsskoleundervisningen. Frederiks store interesse for udlandet især Østeuropa og USA har eleverne draget stor nytte af, og han har hjulpet mange unge med at få praktikophold rundt omkring i hele verden. Frederik har lovet, at han fortsat vil komme og give en hånd med. Landbrugslærer Søren Baggesen har fået ny stilling som efterskolelærer på Ryå Efterskole. Søren har primært undervist i teknik på grundforløbet og på 1. hovedforløb. Vi havde gerne set Søren fortsætte som lærer, men vi selvfølgelig forståelse for hans ønske om andre udfordringer. Søren har leveret mange musikalske indslag. Det vil vi også komme til at savne, men måske ser vi ham igen i en deltidsstilling. Vi har ansat fire nye lærere, som her præsentere sig selv: Julie Mortensen Teknolog med svin som speciale Julie er ansat i et barselsvikariat for Ann Mørch. Jeg har arbejdet med svin siden jeg var 16 år og min første lærerplads var på Christiansminde Multisite i Aalborg. Derudover har jeg arbejdet på 3 andre ejendomme, hvoraf den ene var Binderupgård, som ejes af Mikkel Buus Jensen, Nibe. Her blev jeg ansat som fodermester efter endt uddannelse som landmand. Oveni landmandsuddannelsen har jeg taget uddannelsen som jordbrugsteknolog med speciale i svin. David Jensen David er uddannet folkeskolelærer Mit navn er David Rytter Jensen. Jeg gik på Aalborg seminarium fra Jeg specialiserede mig indenfor dansk, engelsk, natur/teknik og idræt. I min fritid er mine to store hobbier sport og poker. Jeg har hele mit liv dyrket meget sport og er stadig en meget entusiastisk udøver især i fodbold i fritiden. Min anden hobby poker har taget mig verden rundt og spille før jeg startede på lundbæk, og er stadig en interesse der fylder meget i min fritid.

7 Maren Jensen agrarøkonom Jeg startede i August som ny lærer på landbrugsskolen. Jeg er 30 år, bosat i Han Herred, på 5. år gift og har præsteret at få 3 børn i løbet af de sidste 4 år. Min baggrund for min ansættelse består af følgende: I 2004 blev jeg faglært landmand fra Bygholm Landbrugsskole, mens jeg var elev der, fik jeg pludselig muligheden for at overtage min bedstefars gård, der dengang bestod af 150 årskøer og en smule slagtesvin. I 2004 buldrede det hele fremaf, så det var ikke vanskeligt at få lov at købe ejendom, det betød, jeg som 22 årig pludselig var gårdejer. Dog med det forbehold, at jeg tog en produktionsledereksamen indenfor de første 3 år.(heldigvis havde jeg lige mødt min mand, som også flyttede med til Han Herred) Det betød jeg i 2005 startede på Nordjyllands Landbrugsskole og tog modul 3 og 4. Her var jeg så færdig i 2006, og regnede med jeg indtil min pension skulle være landmand på fuld tid. Vi kom i løbet af 2008 op på 270 årskøer, kvierne udliciteret og et rimelig moderne og funktionsdygtigt landbrug. I 2008 fik vi vores første barn, og nr. 2 og 3 fulgte efter i 2010 og Det ændrede hverdagen meget, og betød min mand og jeg ikke længere kunne arbejde så mange timer i stalden. Derfor tog jeg Niels Quist på ordet, da han nævnte mulighed for ansættelse som landbrugsskolelærer. Ultimo januar 2012 startede jeg på agrarøkonomstudiet på Nordjyllands landbrugsskole og var heldig, der var elever nok på skolen til en ansættelse i august. Jeg synes min stilling hænger godt sammen med min praktiske baggrund herhjemme, som jeg ofte drager nytte af i undervisningssammenhænge. Jeg er rigtig glad for at være lærer, søde kollegaer, dygtige elever og en velfungerende skole. Cecilia Vanggaard agrarøkonom Jeg startede som lærer på Nordjyllands landbrugsskole primo Er bosat i Tårs i Vendsyssel. Jeg er faglært landmand fra Nordjyllands landbrugsskole i 2009, og har arbejdet både med kvæg og planter med stor interesse for begge dele. Jeg besluttede at tage overbygningsuddannelsen på Lundbæk i 2011, hvor jeg påbegyndte produktionsleder, der efter virksomhedsleder og sidst agrarøkonomstudiet som jeg afsluttede ultimo juni Da Niels Quist nævne muligheden for ansættelse som lærer, tog jeg udfordringen op, og er rigtig glad for jobbet som underviser på Nordjylland Landbrugsskole. Tak til alle for indsatsen i 2012 Glædelig jul & godt nytår 7

8 Mindestenene på NJYLLS På foranledning af lensbaron Erik Gyldenkrone-Rysensteen, er der blevet rejst en mindesten over de adelsfamilier, som ejede Lundbæk fra reformationen og indtil Lensbaron Erik Gyldenkrone-Rysensteen er barnebarn af baronesse Vibeke Juel Rysensteen, som afhændede Lundbæk i Lundbæk gik i arv fra slægtled til slægtled i slægterne Tornekrans, Juul og Juul - Rysensteen gennem mere end 350 år. Efter 1917 var der forskellige ejere indtil godsdriften ophørte i I 1947 blev der oprettet landbrugsskole. Gennem århundreder blev markarbejdet på Lundbæk udført som hoveri af godsets fæstebønder. Indtil opfindelse af såmaskinen i slutningen af 1800-tallet blev såningen udført med hånden. Skruer vi tiden 200 år tilbage, vil der på markerne omkring Lundbæk være mange sædemænd i gang med forårssåningen i april. Sædemanden er vendt tilbage til Lundbæk i form af en træskulptur af kunstneren Frank Larsen. Sædemanden blev i foråret overdraget til Lundbæk af Mogens og Astrid Kjeldsen, Romdrup. 8

9 Danmarksmesterskab i pløjning Fredag d. 26/10 afholdt Landboungdom Danmarksmesterskaber i pløjning. For andet år i træk var der arrangeret en pløjekonkurrence med vendeplov for Grundforløbet på landets landbrugsskoler. Dette nyere tiltag er et forsøg på at øge kendskabet til pløjesporten, med henblik på at få flere pløjere til konkurrencerne. I år deltog 7 landbrugsskoler, heriblandt Lundbæk som var med for første gang. Skolekonkurrencen er inddelt i fire delkonkurrencer: pløjning, teamwork, opbakning fra elever og en quiz. I pløjedelen, som vægter 50% af det samlede resultat, skal fire elever sammen pløje en parcel på samme betingelser som de øvrige pløjere. Under pløjningen bliver samarbejdet blandet de fire pløjere vurderet, denne del vægter 15 % af resultatet. Resten af skolens grundforløbselever skal under pløjekonkurrencen heppe og bakke pløjeteamet op, denne del tæller også 15% af resultatet. Til sidst skal alle eleverne deltage i en quiz med spørgsmål omkring pløjning og jordbehandling, færdselsregler og sikkerhed mm. denne del vægter 20%. Trods et efterårsvejr der viste sig fra sin kolde side med regn, blæst og hagl, gjorde alle Lundbæks elever en meget flot indsats ved konkurrencerne og placerede sig i alle fire delkonkurrencer blandt top tre, i pløjningen endda på en første plads. Disse fire placeringer gjorde sammenlagt at Lundbæk løb med årets pokal og i 2012 kan kalde sig for Danmarksmester i pløjning for landbrugsskoler. Pløjekonkurrencen for landbrugsskoler er et rigtigt godt initiativ som forhåbentligt er kommet for at blive. Her lærer eleverne noget mere om pløjning, de ser og møder elever fra andre skoler, og ikke mindst, så giver en holdkonkurrence et godt sammenhold blandt eleverne. Det bliver en god udfordring at forsvare titlen næste år. 9

10 DM i 7-mands fodbold for erhvervsskoler En onsdag d. 10/10 drog vi 10 mand stærk til Odense for at spille finalerunden af dm i 7-mands fodbold for erhvervsskoler. Holdet bestod af agro40 og 2. hovedforløbs elever i det grundforløbet havde mini projekt der skulle passes på skolen. I det indledende stævne var vi gået videre som 2 er, hvor en stor ros skal gå til grundforløbet og deres indsats. Der var afgang fra Lundbæk kl så de fleste skulle lige have søvnen ud af øjnene inden første kamp skulle spilles i Odense. Turen derned fik et energi boost i form af morgenbrød ved Ejer bavnehøj, og herefter var der god optimisme at spore i holdet, det var helt tydeligt at vi derned med forhåbning om at hive pokalen med hjem. Vi startede bragt ud med en sikker 3-1 sejr mod et velspillende københavner hold, dette gjorde ikke troen på egne evner mindre, både hos træneren og spillerne. Selve finalestævnet var delt i 2 puljer med 6 hold i hver. Vinderen er hver pulje ville mødes i finalen, så der var ikke plads til de store fejltrin hvis en finale plads skulle sikres. Det værst tænkelige skete så i den næste kamp. Vi kommer planmæssigt foran både 1-0 og 2-1, men så breder der sig en smule panik i spillerne og modstanderne får udlignet til 2-2. I de døende minutter er der en eskapade mellem vores målmand og en af modstander holdets angribere. Under normale omstændigheder ville den uskrevne regel om fair play blive sat i spil her, men dommeren og modstander holdet vælger at ignorere dette, bolden bliver sluppet til en af deres spillere der kan lægge den ind i et tomt mål. Dommeren fløjter af, og vi taber 2-3. Denne afslutning får naturligvis spillere, såvel som træneren, helt op i det røde felt da vi føler os uretfærdigt behandlet, ikke desto mindre bliver der ikke ændret ved resultatet. Ovenpå denne kamp krævede det århundredets peptalk for at få fokus tilbage på banen. Nogle skulle mentalt irettesættes, imens ændre blev stimuleret ved at træneren fiskede en hindbærsnitte op fra gemmeren. Målet var dog klart, resten af kampene skulle vindes, plus vi fik brug fra hjælp fra de andre hold. Første del af målet klarede vi selv, med en perlerække af sejre og da vores overmænd tabte hele 2 kampe efter var vi klar til finalen. Finalen stod mod en købmandsskole fra Århus, som havde pulveriseret alt modstand i den anden pulje, så opgaven foran os var ikke nem. Vi får gennem blod, sved og tårer kæmpet os foran både 1-0 og 2-0. I pausen kommer det store taktiske arsenal frem, for alt i verden skulle bolden væk fra eget mål, om det så betød man sparkede bolden i skoven, så var det ligesom det der skulle til. Vi bliver presset helt i bund resten af kampen, heldigvis lykkedes det dog kun Århus holdet at score en enkelt gang, så pokalen var vores. Alt i alt var turen en rigtigt god oplevelse både socialt og sportsligt, hvor træneren i øvrigt kan sige at han aldrig er taget fra dm i 7-mands fodbold for erhvervsskoler uden guldet ;) 10

11 2. HF. i USA 11

12 Down under Hej derhjemme.. Efter at jeg blev uddannet Virksomhedsleder i foråret 2012 på Lundbæk, skulle jeg ud at finde et arbejde igen. Efter at jeg havde været i Irland og arbejde med malkekøer i 2009, ville jeg gerne af sted igen engang til det store udland. Jeg ville gerne til udlandet igen og arbejde, for at lære mere om hvordan de gør tingene andre steder i verden. Man lærer en masse nye ting ved at tage til udlandet og arbejde, som man så kan tage med hjem til Danmark. Et andet stort plus ved at arbejde i udlandet er at man får lært en masse engelsk på forholdsvis kort tid. Ved at man snakker engelsk hele tiden på farmen og alt står på engelsk, så er der ikke andre muligheder. Jeg overvejede at tage til USA, Canada, eller Australien. Jeg valgte at tage til Australien og arbejde på en planteavlsgård i 9 måneder. Grunden til at det lige præcis blev Australien, var at jeg ville et sted hen hvor der var nogle store arealer og for at få et indblik i hvordan de driver landbrug Down Under. Så jeg begyndte at pakke alt grejet jeg skulle have med herned, da alle papirerne var på plads. Jeg kom til Australien den 27. marts Farmen jeg arbejder på ligger ca. 160 km nord for Perth. Farmen hedder Emdavale og består af 1800 hektar og 40 køer. Der køres også lidt for andre farmere i området. Vi startede med at så hernede den 10. maj og sluttede den 28. juni. Vi kørte 24 timer i døgnet med såmaskinen. Vi var 2 på såmaskinen der skiftevis kørte 12 timer hver. Jeg startede kl. 12 om middagen og sluttede kl. 12 om natten. Det meste af jorden blev sået til med havre, som skal skårlægges i slutningen af september og laves til hø. Efter vi blev færdige med at så hernede, startede arbejdet med gødningssprederen. Der blev spredt gødning på alle 1800 hektar, og flydende gødning på ca. 500 hektar. Vi kørte også 24 timer i døgnet med gødningssprederen, i et par uger ca. Derefter blev der en del kørsel med marksprøjten hvilket også var noget anderledes hernede. Det foregik med en 3800 liter trailersprøjte, 24 meter bom, på en 250 hestes UTE med GPS og Autostyring. Det er også det der er lidt fascinerende ved at arbejde Down Under, at de vælger at bruge en bil til at køre med marksprøjten. Vi kører omkring km/t. Når jeg ikke kører med marksprøjten, plejer jeg at læsse hø til Broome fra sidste sæson. Vi læsser ca. 50 tons om ugen lige for tiden. Det bliver transporteret i kvæg trailere. Lastbilerne har kvæg med oppe fra Broome af, til ned på den anden side af Perth. Derefter kører de op forbi farmen 160 km nord for Perth, og tager hø med tilbage igen til Broome. På den måde kører de ikke tom hele vejen til Broome igen. Der er ca km fra Perth til Broome. Der blev også tid til at holde lidt ferie hernede. Turen gik til New Zealand i 17 dage. Ellers venter vi på at komme i gang med skårlæggeren her sidst i september. Vi skal køre med 2 skårlæggere, 24 timer i døgnet på de 1800 hektar. Best Regards Kim V. Jacobsen 12

13 13

14 De der 1S ere Mit navn er Janne Sæderup, og d. 13. februar 2012 startede jeg på 1S på Nordjyllands landbrugsskole. Forinden havde jeg studeret HA på Aalborg universitet, men anså det ikke for at have min interesse. Derimod har jeg altid haft en stor interesse for dyr, og har altid gerne villet være dyrlæge. Jeg fik forhørt mig rundt omkring, om hvad mine muligheder var, og fandt så ud af, at et landbrugsskole ophold var et oplagt valg. Jeg kontaktede Nordjyllands landbrugsskole, og blev optaget på 1S linjen. I ugerne op til skolestart havde jeg nogle meget svingene fornemmelser, og til tider følte jeg mig meget usikker over mit valg jeg havde bl.a. ikke haft så meget med landbruget at gøre i lang tid, og var ikke tryg ved tanken om, at skulle til at finde en praktikplads der var mange tanker, som kørte rundt. Samtidig var jeg meget nysgerrig og spændt på, hvordan det ville være at gå i en klasse, hvor der kun var 4 elever og så skulle jeg være den eneste pige! Da jeg stoppede på HA studiet, fik jeg rigtig mange spørgsmål hvorfor jeg stoppede og hvad ville jeg så? Mit svar til alle var: Jeg vil gerne være dyrlæge, og for at få noget erhvervserfaring, har jeg valgt først at blive faglært landmand. Reaktionen på dette svar var meget forskelligt, nogle forstod mit valg og anså det som værende fornuftigt, mens andre kun kunne grine af det, for så skulle jeg til at være bonderøv Jeg må indrømme, at jeg også selv havde en fordom om, at dem, der går på en landbrugsskole, er nogle bonderøve, og ved ikke så meget andet, end hvor et yver sidder på koen, og hvornår der er høst vejr. Men denne fordom forsvandt hurtigt igen, da jeg d. 13. februar stod nede i spisesalen på skolen, hvor næsten 200 andre elever også befandt sig. Der var mange forskellige typer, også mange, som jeg ikke havde regnet med at se på en landbrugsskole. Jeg var meget forvirret over alle de nye mennesker, og jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre af mig selv, og vidste ikke, hvem der ellers var 1S er. Så det var bare at sætte sig på en stol og få et rundstykke, og hurtigst muligt komme op i det lokale, hvor jeg skulle mødes med mine klassekammerater. I starten var det ikke altid lige sjovt at færdes rundt på skolen, for man snakkede ikke rigtig med andre end de andre 1S ere, og man kunne tydeligt høre og fornemme de fordomme, der var om os. Os der skulle være klogere end alle andre, os der havde så let ved alting, og os der var for gode til de andre elever. Det var i hvert fald tydeligt, at lige som jeg havde haft fordomme om de andre elever, så havde de fordomme om os vi var De der 1S ere. Heldigvis blev det bedre med tiden og 1S erne begyndte at blive mere og mere integreret i fællesskabet blandt 1. hovedforløberne. Vi snakkede også meget med produktionslederne, så opholdet på skolen blev bedre og bedre. Min usikkerhed omkring valg af vejen frem forsvandt lige så hurtigt, som den var kommet det endte med jeg fik det rigtig godt på skolen, og jeg har fået mig en masse nye venner og veninder. Specielt efter turen til Prag blev fællesskabet blandt os 1S ere og 1. hovedforløbere styrket, jeg havde det rigtig godt, og til sidst elskede jeg at færdes rundt på skolen. At gå på 1S har lært mig meget både fagligt og på mange andre måder. Noget, jeg især har taget til mig, er, at man ikke skal være fordomsfuld og dømme andre, før man kender dem. For mig at se er der ingen uddannelser, der er mere rigtige end andre. Det handler ikke om, hvilken uddannelse man har været eller er på, det handler om, hvilke egenskaber man har som person. 14

15 Kulturforståelse 2. HF. 15

16 16 Grundforløbseksamen efterår

17 ungdomskontoret Nok et år er gået for ungdomskontoret på Lundbæk, med blandede opgaver for henholdsvis LandboUngdom, Praktikudvalget, samt landbrugsskolen. Netop fordelingen mellem de mangeartede opgaver, der er inden for disse 3 arbejdsområder, giver en spændende og alsidig hverdag for Hanne Hedegaard og jeg. LandboUngdom har efterhånden fået godt fat i de mange grundforløbselever, der hvert år starter på Lundbæk. Når et nyt hold grundforløbselever er startet på skolen, møder KLUB1 udvalget, som er et samarbejde mellem Vendsyssel og Aalborg LU, op på skolen for at orientere eleverne om KLUB1 og de mange muligheder, der er for at deltage i både faglige og sociale arrangementer i LandboUngdom. KLUB1 har 2-3 arrangementer i løbet af hvert grundforløbshold. Så længe elverne er på landbrugsskolen, er der masser af faglig undervisning og socialt samvær. Noget anderledes forholder det sig, når praktiktiden hos landmanden starter. Her er eleven ofte enten alene, eller har kun ganske få kollegaer og ofte ses de kun i arbejdstiden. Her er det rart for den enkelte elev at vide, at KLUB1 og LandboUngdom står klar med faglige og sociale arrangementer efter arbejdstid. Der er med andre ord et stort netværk at trække på, når man kommer ud i praktik efter veloverstået grundforløb. Praktikudvalget er en anden af arbejdsopgaverne. Elever der skal i praktik i forbindelse med deres uddannelse til Landmand, skal i en godkendt praktikplads. Der har i de seneste 3-4 år været en øget tilgang af elever til landbrugsuddannelsen. I skrivende stund har Lundbæk det største grundforløbshold nogensinde i skolens historie. Det er selvfølgeligt rart for en skole som Lundbæk, at så mange unge ønsker at tage en uddannelse til Landmand, men det kræver samtidigt, at der er mange landmænd i området, der er villige til at bidrage med godkendte praktikpladser. Det er der heldigvis mange der er, og det er vi rigtigt glade for. De sidste 2 år har der i gennemsnit været ca. 15 ansøgninger pr. måned om enten førstegangs- eller re-godkendelse. Altså ca. 180 godkendelser pr. år. De fleste godkendelser behandles i dag administrativt. Dvs. praktikpladserne besøges kun i særlige tilfælde. Ud over enkelte besøg i forbindelse med ansøgning om godkendelse, har vi også et antal tilsyn årligt. Tilsyn udføres hos landmænd, der har udenlandske praktikanter. Her er der mellem Jordbrugets Uddannelser og Beskæftigelsesministeriet en aftale om, at et vist antal landmænd, der har udenlandske praktikanter, får tilsynsbesøg. Besøgene skal være med til at sikre, at praktikanterne har ordnede ansættelsesforhold, og at de er her som et led i deres uddannelse. Vejledning af elever, kommende elever og praktikværter fylder tidsmæssigt temmelig meget i vores arbejde. Der melder sig især hos praktikværter, der for første gang, eller hvor det er et stykke tid siden, de sidst havde elever, en del spørgsmål. Hvordan udfyldes uddannelsesaftalen, hvad skal eleven lære, hvor meget skal de have i løn, hvor meget får jeg refunderet, når de er på skole osv. Har man brug for hjælp til at få lavet uddannelsesaftalen, står vi altid til rådighed, og det koster hverken elev eller landmand noget. Dette var blot et lille udpluk af de opgaver ungdomskontoret på Lundbæk har beskæftiget sig med i årets løb. Slutteligt vil jeg på Hannes og egne vegne ønske alle LU er, elever, landmænd, samt øvrige samarbejdsparter en glædelig jul, samt et godt nytår. Eigil Poulsen Ungdomskonsulent 17

18 18 IDRÆT VALGFAG 1. HF.

19 ØKO-DAG 1. HF. Besøg hos Niels Løgholt Poulsen Dronninglund 140 søer og 200 ha planteavl Besøg hos Per Vestergaard Dronninglund med 350 økologiske malkekøer 19

20 at tage agrarøkonom på njylls I slutningen af januar startede vi 14 forventningsfulde, unge mennesker på Agrarøkonomstudiet på Nordjyllands Landbrugsskole. Klassen var et mix af elever, der kom direkte fra Virksomhedslederuddannelsen, og nogle som havde været ude i virkelighedens verden i et eller flere år. Dette skabte en god dynamik i klassen, og få uger efter skolestart var diskussionslysten stor. Der er fra ministeriets side, flere forskellige kompetencer man, som agrarøkonom, skal nå. Indenfor disse rammer blev der fra start lagt op til, vi selv kunne komme med input til forløbet. I forløbet var der indlagt 14 dages praktik. Dette var en valgfri praktik, som vi selv var ansvarlige for at finde og planlægge. Nogen var på studietur i Østeuropa, andre prøvede kræfter med livet som husdyrbrugskonsulent i landboforeningen, en var i kommunens miljøafdeling, en fulgte en dyrlæge, en udfordrede sig selv med livet som revisor, en var i praktik som planteavlskonsulent i Rumænien og en var i praktik som landmand. Selv var vi i praktik som landbrugsrådgivere i en bank og landbrugsskolelærer på en landbrugsskole. Praktikken gav os mulighed for at prøve kræfter med noget helt nyt. Samtidig kunne vi nu se tingene fra en anden vinkel end landmandens. Praktikken åbner døre for kommende jobmuligheder. Forløbet indeholdt også en masse fag, som blev varetaget af gæstelærere. Dette var bl.a. projektledelse, markedsføring, innovation, pressehåndtering, personlighedsanalyse (MB- TI-test) og selskabsformer (I/S, Aps. Osv.) Det var meget kompetente undervisere, der var inviteret til at varetage disse fag, og det var ganske interessante fag, som ikke umiddelbart har nogen relation til landbruget. Vi blev også tilbudt merkonomfaget Globaløkonomi på B- niveau, dette tilbud var vi mange, der benyttede os af, og de fleste bestod med glans. Hertil skal tilføjes, at merkonomfagene på Nordjyllands Landbrugsskole er uden brugerbetaling, hvilket vi kun kan bifalde. Merkonomfagene mangantester 20

21 undervises af lærerne på skolen, der taler vores sprog,og som vi "bønder" kan forstå, fremfor at undervisningen foregår på handelsskolen i Aalborg. det har nok været med til, at vi har fået så gode karakterer. Den største udfordring for os alle var en Innovations camp sammen med de andre landbrugsskoler, som foregik på Ryslinge Innovationshøjskole. Her mødte vi en rigtig højskolekultur, som vi må konstatere, er meget forskellig fra landbrugskulturen. Vi blev udfordret på vores tilgang til at løse opgaver, vores måde at tænke på, samt vores måde at omgås hinanden på. Vi fik flyttet grænser i forbindelse med skuespil, synge og lege sammen. Undervisningen indeholdt selvfølgelig også en masse landbrugsfaglige emner. Vi var bl.a. til kvægkongres, og der var arrangeret en andelsdag sammen med de andre landbrugsskoler. Økonomi-årsmødet i LandboNord blev også besøgt, plus at vi var hos LandboNord og hørte om forretningsgangen der. En stor del af undervisningen handlede om strategi. Faget udmundede i en strategirapport. Rapporten blev skrevet i små grupper. Grupperne skulle selv finde en landmand at skrive strategirapport for. Her fik vi altså mulighed for, at overføre alt det teori vi havde lært til virkeligheden. Der var mange udfordringer i at skrive denne rapport, blandt andet skulle vi kunne kommunikere med landmanden og hans familie. Man skal forstå, hvad landmandens ønsker er og få dem flettet ind i rapporten, men samtidig være realistisk omkring, hvad der kan lade sig gøre i en tid med finanskrise og få det formuleret videre til landmanden. Agrarøkonom studiet åbner rigtig mange døre. Som den kvikke læser har bemærket, har vi berørt mange emner, der er relevante mange andre steder end i primærlandbruget. Vi kan varmt anbefale at tage Agrarøkonom uddannelsen, hvis man vil have en uddannelse med en vifte af muligheder. Cecilia Vanggaard og Maren Kirstine Jensen Nu undervisningsassistenter på Lundbæk 21

DIN interesse. Telefon 66 13 21 30 dalumlandbrugsskole.dk. Start på din uddannelse på Dalum Landbrugsskole i Korinth v/faaborg

DIN interesse. Telefon 66 13 21 30 dalumlandbrugsskole.dk. Start på din uddannelse på Dalum Landbrugsskole i Korinth v/faaborg DYRK DIN interesse Start på din uddannelse på Dalum Landbrugsskole i Korinth v/faaborg Telefon 66 13 21 30 dalumlandbrugsskole.dk Afd. Dalum Landbrugsvej 65 5260 Odense S Afd. Korinth Spanget 7 5600 Faaborg

Læs mere

EUX Landbrug Landmands- og gymnasial uddannelse på 4 år og 1 måned

EUX Landbrug Landmands- og gymnasial uddannelse på 4 år og 1 måned EUX Landbrug Landmands- og gymnasial uddannelse på 4 år og 1 måned - med praktik i udlandet og fokus på innovation i landbruget For dig, der ønsker international erfaring og evnen til at tænke innovativt...

Læs mere

FOR DIG DER VIL LIDT MERE... Telefon 66 13 21 30 dalumlandbrugsskole.dk. Fortsæt din uddannelse på Dalum Landbrugsskole i Odense

FOR DIG DER VIL LIDT MERE... Telefon 66 13 21 30 dalumlandbrugsskole.dk. Fortsæt din uddannelse på Dalum Landbrugsskole i Odense FOR DIG DER VIL LIDT MERE... Fortsæt din uddannelse på Dalum Landbrugsskole i Odense Telefon 66 13 21 30 dalumlandbrugsskole.dk Afd. Dalum Landbrugsvej 65 5260 Odense S Afd. Korinth Spanget 7 5600 Faaborg

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

SKRØDSTRUP FTERSKOLE - VÆKST FOR LIVET NYHEDSBREV FRA SKRØDSTRUP FTERSKOLE

SKRØDSTRUP FTERSKOLE - VÆKST FOR LIVET NYHEDSBREV FRA SKRØDSTRUP FTERSKOLE NYHEDSBREV FRA SKRØDSTRUP FTERSKOLE I mange år har Skrødstrup Efterskoles støttekreds og andre interesserede modtaget et årsskrift før jul. Vi vil stadigvæk meget gerne holde alle interesserede orienterede

Læs mere

GRINDSTED. L a n d b r u g s s k o l e. EUX Landbrug. Bliv landmand og student samtidig - og hold alle muligheder åbne

GRINDSTED. L a n d b r u g s s k o l e. EUX Landbrug. Bliv landmand og student samtidig - og hold alle muligheder åbne GRINDSTED L a n d b r u g s s k o l e EUX Landbrug Bliv landmand og student samtidig - og hold alle muligheder åbne Et unikt samarbejde mellem Grindsted Landbrugsskole og Grindsted Gymnasium & HF Tronsø

Læs mere

Tag din. Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context. Indhold

Tag din. Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context. Indhold Tag din Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context Indhold Praktik i udlandet under ERASMUS+... 3 Hvad går projektet ud på?... 3 Hvorfor i udlandspraktik via ERASMUS+?... 4

Læs mere

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Du er 35 år, og ansat som skrankeansvarlig på apoteket. Du har været her i 5 år og tidligere været meget stabil. På det sidste har du haft en del fravær

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste:

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årets gang 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årgang 98 har haft en meget flot sæson, hvor hovedmålet var at lære at spille den rigtige fodbold a la AB, og helst i den bedste

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog S K O L E N Y T Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket Kinesisk ordsprog Vildbjerg Skole Januar 2012 Januar 2012 1. 2. 3. 17. Skolebestyrelsesmøde 18. Pædagogisk råds møde 19. 4.

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Lone Kristensen Rejsekammerat: Katrine Winkler Sørensen Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: VIA University Collage, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Værts-institution/Universitet:

Læs mere

- når du vil tæt på erhvervslivet

- når du vil tæt på erhvervslivet - når du vil tæt på erhvervslivet Kirkegade 9 boks 718 9900 Frederikshavn tlf. 9620 5500 fax 9620 5530 adm@fhavnhs.dk Indhold Velkommen på HG 3 Grundforløb 4 Grundforløbspakker 5 Internationalt udsyn 6

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle

Læs mere

Lærer på et handelsgymnasium Kristian Peter Poulsen

Lærer på et handelsgymnasium Kristian Peter Poulsen Jobopslag og tanker om jobbet 13 Lærer på et handelsgymnasium Kristian Peter Poulsen Når sommerferien står får døren, kan jeg se tilbage på et ualmindeligt lærerigt år som gymnasielærer. Et år, hvor jeg

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

Forældrebrev den 25. oktober 2013

Forældrebrev den 25. oktober 2013 Forældrebrev den 25. oktober 2013 1. Præsentation af vores lærerpraktikanter Line Quistgaard Larsen og Kirstine Vægter 1.1. Præsentation af 1. årgang -matematikgruppen Vi udgør den matematiske gruppe af

Læs mere

Fyring gav kærkommet spark bagi. Sjælland & Øerne. FRA DIN LOKALAFDELING TEMA: Fyret og hvad så nu?

Fyring gav kærkommet spark bagi. Sjælland & Øerne. FRA DIN LOKALAFDELING TEMA: Fyret og hvad så nu? LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF SJÆLLAND & ØERNE LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF LILLEBÆLT-FYN Sjælland & Øerne Et liv uden for DC-hegnet: Fyringen tvang Pia Heidelbach Larsen, 41, og

Læs mere

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Titelblad Navn Mark Friis (10512) Email mark-f.r.i.i.s@hotmail.com Semester Forår 2012 Dagens dato 13 August 2012 Spørgsmål: Hvilke faktorer motiverede dig til

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

Grøn omsorg. Hvad gør vi på landbrugsskolerne? Elin Ruby Maagaard Asmildkloster Landbrugsskole

Grøn omsorg. Hvad gør vi på landbrugsskolerne? Elin Ruby Maagaard Asmildkloster Landbrugsskole Grøn omsorg Hvad gør vi på landbrugsskolerne? Elin Ruby Maagaard Asmildkloster Landbrugsskole Uddannelsesmuligheder i grønne sektor Erhvervsuddannelser mulighed for alle unge Gartner, dyrepasser, greenkeeper,

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Personale! Pia K. Jensen Leder. Startede i huset i 1985.

Personale! Pia K. Jensen Leder. Startede i huset i 1985. Personale! Pia K. Jensen Leder Startede i huset i 1985. Uden forkundskaber røg jeg lige på køkkenet, og bagte hver dag til 150 børn. Siden fik jeg flere timer, og tog til sidst klubuddannelsen hvorefter

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-)

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-) Aarhus 1900 CÆCILIE Jeg er 24 år og kommer oprindeligt fra Aalborg, hvor jeg har læst idræt i et år på Aalborg Universitet. Jeg følte for at prøve noget nyt, og jeg valgte at tage overlov fra studiet for

Læs mere

Har du lyst til en alsidig karriere...

Har du lyst til en alsidig karriere... Har du lyst til en alsidig karriere...... så har du alle muligheder hos os! Dansk Landbrug Sydhavsøerne - Det naturlige valg DLS rådgiver årligt 1.200 kunder inden for fagområderne økonomi, ejendomshandel,

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Indholdsfortegnelse over bilag

Indholdsfortegnelse over bilag Indholdsfortegnelse over bilag Bilag 1: Interview med Helge Bjørneboe Fynsk, Tømrerfaglærer, EUC Syd... 1 Bilag 2: Interview af nyuddannet tømrersvend hos Tømrer-snedkermester Juul Valentin, Simon Borch

Læs mere

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Salgsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Fra privilegeret til pligtskyldig

Fra privilegeret til pligtskyldig Fra privilegeret til pligtskyldig Afslutningstale juni 2014 Kære elever! Tænk engang! Kan I forestille jer SKALs uden jer? Kan I overhovedet forestille jer andre end jer selv på etagerne og i spisesalen?

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Den korte udgave: Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Vi blev gift 24 nov. 2011 Vi holdt ferie i feb. 2011 (for første gang i rigtig mange år for Morten) hvor vi tog en uge til Tenerife -

Læs mere

Skumsprøjten Nyhedsbrev Tambourkorpset på Humble Efterskole Indholdsfortegnelse:

Skumsprøjten Nyhedsbrev Tambourkorpset på Humble Efterskole Indholdsfortegnelse: Skumsprøjten Nyhedsbrev Tambourkorpset på Humble Efterskole Indholdsfortegnelse: Formanden har ordet Præsentation af Rasmus Clemens Præsentation af Bjarne Jørgensen Formanden har ordet Nu er det jul igen!

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Nyhedsbrev DcH Næstved

Nyhedsbrev DcH Næstved Nyhedsbrev DcH Næstved Oktober 2014 Velkommen til DcH Næstved s nyhedsbrev Første nummer af DcH Næstved s nyhedsbrev blev sendt ud til 50 medlemmer, denne gang er der kommet flere på, men sørg for at fortælle

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

Solrød Cup 2013. Kampprogram & Regler

Solrød Cup 2013. Kampprogram & Regler Solrød Cup 2013 Kampprogram & Regler 1 Indhold Velkommen... 3 Praktiske oplysninger... 3 Spilleregler... 4 Præmier... 4 Kampprogram... 5 De 5 forældrebud... 7 De 5 trænerbud... 8 Sponsorer... 9 2 Velkommen

Læs mere

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015 Kære studenter For godt en måneds tid siden holdt vi jeres sidste skoledag. I holdt middag for jeres lærere med taler, quiz og billeder fra jeres tre år på GG. Jeg var rundt i alle klasser og det var skønt

Læs mere

Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009

Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009 Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009 Navn: Emily Stacey Prince Evt. rejsekammerat: Malene Anusha Christensen Hjem-institution: University College Nordjylland Holdnummer: H08V

Læs mere

Historien om Boldklubben Hellas

Historien om Boldklubben Hellas Historien om Boldklubben Hellas BK Hellas blev stiftet 23. Juni 1926 af Carl Matzen. Carl Matzen, som var vicevært for kommunens ejendom Carl Langesvej, var meget sportsinteresseret og derfor var det for

Læs mere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere Faglighed, Fællesskab, Fremtid Midtfyns Gymnasium Sammen bliver vi klogere liv en del af os En helt ny verden åbner sig, når du træder ind ad døren hos os. Med masser af venner, faglige udfordringer og

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Tag din. Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context. Indhold

Tag din. Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context. Indhold Tag din Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context Indhold Praktik i udlandet under ERASMUS+... 3 Hvad går projektet ud på?... 3 Hvorfor i udlandspraktik via ERASMUS+?... 4

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

Fynsk svineproducent holder sin strategi

Fynsk svineproducent holder sin strategi Hvis ejendommen skal udvides, skal det være inden for det nuværende medarbejderantal. Fynsk svineproducent holder sin strategi Efter mange år er strategien på ejendommen fortsat gældende, og svineproducent

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE RYGER DU?

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE RYGER DU? SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE RYGER DU? GLOSTRUP PRODUKTIONSHØJSKOLE - TORSDAG DEN 5. MARTS 2009 Dataindsamling ELEVER MED I UNDERØGELSEN RYGER IKKE-RYGER I ALT Antal drenge: 15 20 35 Antal piger: 11 7 18 Elever

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Beretning 2010 FFD 2009.

Beretning 2010 FFD 2009. Beretning 2010 Den 74. tyvende beretning blev så min opgave at fremlægge efter mit første år som formand for en klub jeg kun kan være glad for at være medlem af. Det har været et fantastisk år selv om

Læs mere

Skovvangen 28 6000 Kolding Telefon 7932 0100 hansenberg@hansenberg.dk www.hansenberg.dk. Landbrugsuddannelsen - nu også med akvakultur

Skovvangen 28 6000 Kolding Telefon 7932 0100 hansenberg@hansenberg.dk www.hansenberg.dk. Landbrugsuddannelsen - nu også med akvakultur Skovvangen 28 6000 Kolding Telefon 7932 0100 hansenberg@hansenberg.dk www.hansenberg.dk Landbrugsuddannelsen - nu også med akvakultur Akvakultur I samarbejde med brancheforeningen Dansk Akvakultur udbyder

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Vid at de arbejder i dig og at du hele tiden kan gå tilbage til dem, når du har lyst.

Vid at de arbejder i dig og at du hele tiden kan gå tilbage til dem, når du har lyst. Kald 4: Hvad er dit behov lige nu. Nu er det tid til at ligge ønskerne lidt væk. Vid at de arbejder i dig og at du hele tiden kan gå tilbage til dem, når du har lyst. Men i dag skal vi tale om dit behov.

Læs mere

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk 7 enkle råd - til at få det bedre Henriette Hagild.dk 1 Henriette Hagild 7 enkle råd - til at få det bedre Saxo Publish 2 7 enkle råd til at få det bedre 5 7 gode råd 7 enkle råd 7 Livshjulet 9 1. Du er

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

Uddannelser. på STYLE & WELLNESS College Aalborg. frisør kosmetiker

Uddannelser. på STYLE & WELLNESS College Aalborg. frisør kosmetiker Uddannelser på STYLE & WELLNESS College Aalborg frisør kosmetiker Mød vores vejleder og praktikpladskonsulenter! Denne brochure giver dig et indblik i vores uddannelser. Hvis du gerne vil vide mere om

Læs mere

Tiltagene er trinopdelt og tilpasset den enkelte målgruppe. Der er følgende opdeling:

Tiltagene er trinopdelt og tilpasset den enkelte målgruppe. Der er følgende opdeling: Elevtiltag Elevtiltagene... 3 KLUB 1 grundforløb... 3 KLUB 1 i praktiktiden.... 4 KLUB 21. hovedforløb... 4 KLUB 2 - praktiktiden.... 4 KLUB 3-2. hovedforløb... 4 Temaaftner... 4 Konferencer... 5 Konkurrencer...

Læs mere

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Rejsebrev 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Changzhou Vi er to piger, som har valgt at tage vores 3 praktikperiode i Kina i byen Changzhou, som

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Fodbolden. indvandrere

Fodbolden. indvandrere Fodbolden indvandrere Fodbolden indvandrere 4 Formand for Den Østlige Forening i Aalborg Øst, Salah Touska (tv) og fodboldtræner, kampfordeler og alt muligt andet i fodboldklubben, Mohamed Agha. Ildsjæl

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Tilpasset dansk mesterskab i 11-

Tilpasset dansk mesterskab i 11- Tiderne skifter og som ofte nævnt gennem det sidste halvandet år, er der sket mange store forandringer i den danske politisport. Det traditionsrige politifodboldmesterskab blev desværre, pga af et sent

Læs mere

Kunsten at reflektere

Kunsten at reflektere INTRODUKTION Kunsten at reflektere I en travl hverdag gør og siger vi en masse uden at tænke videre over hvorfor. Refleksion handler om at se bag om det selvfølgelige. At betragte tingene fra andre vinkler,

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015.

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015. Rejsebrev 1. Kadet recurve: Kirstine Andersen, Jonathan Ørsted Kadet compound: Katja Møller Lørdag den 6. juni, rejsedag: Foran os var en lang rejse som for f.eks. Askes vedkommende startede i Silkeborg

Læs mere

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse 25. august 2005 Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse både spørgsmål og svarmuligheder godt igennem.

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland

Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland Øverst fra venstre: Jacob, Lucas, Christian, Mads, Christian HD og Jonas (træner) Nederst fra venstre: Nikolai, Anton, Mikkel H., Mikkel L., Victor

Læs mere

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 EM i Herning MIT 2013 Baltimore Jeg sidder på min seng her i Baltimore en solrig søndag formiddag, Det er min første rigtige fridag i 2014, ingen træning, ingen

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Indkøbsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013

U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013 U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013 Dato: 31/10 2013 Turen til Spanien. Årets tur til Spanien, blev endnu engang en SUPER tur, hvor det sociale var i højsædet. Efter en relativ tidlig ankomst til

Læs mere

Talenthold- hvorfor give det mening?

Talenthold- hvorfor give det mening? Talenthold- hvorfor give det mening? 24 elever fra 7. 8. og 9. klasse blev i foråret 2013 undervist på Københavns universitet. Talentholdet blev planlagt via et samarbejde mellem Københavns Universitet,

Læs mere

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Kragsbjergskolen, efteråret 2010 At vi trives er vigtigt. Både for eleverne og for skolens personale. Trivsel skaber gode resultater og er afgørende for, at man lærer

Læs mere

Er faren herre. Da bogen 100 års klubfodbold i Fredericia blev udgivet var Benno Erdmann initiativtager.

Er faren herre. Da bogen 100 års klubfodbold i Fredericia blev udgivet var Benno Erdmann initiativtager. Er faren herre Benno Erdmann styrer stadigt sponsor- og erhvervsudvalget fra det lille bykontor. På væggen bag skrivebordet hænger billeder af de hold, han har trænet. Da bogen 100 års klubfodbold i Fredericia

Læs mere

Rejsebrev nr. 6. Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager:

Rejsebrev nr. 6. Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager: Rejsebrev nr. 6 Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager: Jozsef Csikos, Jacob Steffensen, Stig Andersen Tanja Dinesen Skudstrup, Josefine de Roepstorff, Sabina Holstein,

Læs mere

Formandens beretning til GF 2012-Enduroklub Danmark.

Formandens beretning til GF 2012-Enduroklub Danmark. Formandens beretning til GF 2012-Enduroklub Danmark. Frederiksberg December 2012 Formanden vil gerne starte med at sige STORT TAK til alle de medlemmer som har deltaget i at hjælpe til med alle mulige

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

Velkommen til Ulstrup Efterskole

Velkommen til Ulstrup Efterskole V Velkommen til Ulstrup Efterskole Værdigrundlag Ulstrup Efterskoles værdier bygger på en gensidig ansvarlighed, arbejdsfællesskab og respekt for forskelligheden, således at den enkelte elev, gennem praktiske

Læs mere

Eliteidræt og uddannelse. For Team Danmark og øvrige eliteidrætselever. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Elite Idræt

Eliteidræt og uddannelse. For Team Danmark og øvrige eliteidrætselever. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Elite Idræt Malene Degn på vej mod VM sølv på MT B Eliteidræt og uddannelse For Team Danmark og øvrige eliteidrætselever Virum Gymnasium Vi rummer mere... 1 Forord til Elite og udannelse Team Danmark ordningen for

Læs mere