Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)"

Transkript

1 Social- og Omsorgsudvalget, Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer: Fraværende: Formand: Henning Due Lorentzen (Socialdemokratiet (A)) Næstformand: Bente Ankersen (Socialdemokatiet (A)) Cecilie R. Schultz (Enhedslisten - De Rød-Grønne (Ø)) Frances O Donovan (Venstre (V)) Susanne Eilersen (Dansk Folkeparti (O)) Henning Due Lorentzen Susanne Eilersen Side 1

2 Social- og Omsorgsudvalget, Indholdsfortegnelse 16 Godkendelse af dagsorden Regnskab 2014 og Spar/Lån 2014 <>2015, Social- og Omsorgsudvalget Ansøgning om midler til afholdelse af Garderfestival Embedslægens tilsyn på Plejecentre i Uanmeldte kommunale tilsyn på plejecentre i Akutteam i Plejen - Ældrepuljen - orienteringssag Status på tandlæge for udsatte Særligt tilrettelagt ressourceforløb for unge Henvendelse fra SIND Fredericia om tilskud til husleje Lukket - Orientering...21 Side 2

3 Social- og Omsorgsudvalget, Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Sagen afgøres i: Social- og Omsorgsudvalget Sagsbeskrivelse: Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Indstillinger: Fagafdelingen indstiller Bilag: Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den : Godkendt. Side 3

4 Social- og Omsorgsudvalget, Regnskab 2014 og Spar/Lån 2014 <>2015, Social- og Omsorgsudvalget Sagsnr.:15/1402 Sagen afgøres i: Social- og Omsorgsudvalget Sagsbeskrivelse: Social- og Omsorgsudvalget skal i forbindelse med denne økonomirapportering godkende regnskabet for 2014, Spar/Lån for 2014/2015 samt opfølgning på udvalgets indsatsområder for Se bilag Tabel Regnskabsresultat for 2014 inkl. spar-lån - Pleje og Voksenservice. Opsummering af regnskabsresultat 2014 Voksenservice: Driftsresultatet for 2014 viser et forbrug af serviceudgifter på 225,540 mio. kr. Det korrigerede serviceudgiftsbudget er 244,067 mio. kr. det vil sige et mindreforbrug på 18,527 mio.kr. Dette mindreforbrug er dog inklusiv den tillægsbevilling på 14,000 mio. kr., som Voksenservice modtog i forbindelse med 3. budgetopfølgning. Overførselsudgifter og central refusionsordning viser et forbrug på 41,923 mio. kr. mod et korrigeret budget på 39,178 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 2,745 mio. kr. Vedrørende anlæg forekommer der et forbrug på 6,957 mio. kr. og et korrigeret budget på 13,148 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 6,197 mio. kr. Mindreforbruget henføres primært fra byggeprojekter der afsluttes i 2015 i stedet for Pleje: Driftsresultatet er et forbrug af serviceudgifter 400,483 mio. kr., et forbrug af overførselsudgifter 5,372 mio. kr., indtægter fra centrale refusionsordning -1,791 mio. kr. og forbrug ældreboliger 0,919 mio. kr. i alt 404,983 mio. kr. Det korrigerede driftsbudget for år 2014 er på 435,206 mio. kr. dvs. et samlet mindre forbrug på i alt 30,223 mio. kr. Vedrørende anlæg er der et forbrug på 2,354 mio. kr. og et korrigeret budget på 2,714 dvs. et mindre forbrug på 0,360 mio. kr. Der er anskaffet i år 2014 en bus, 0,283 mio. kr. finansieret af spar midler serviceudgifter. Der overføres spar midler serviceudgifter drift til anlæg, 1,000 mio. kr. vedr. teknologipulje samt 1,200 til indkøb af digitale skærme. I forbindelse med regnskabsafslutningen ansøges om tillægsbevilling til anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb. Status på ældrepuljen Restbevilling 2,400 mio. kr. vedrørende I.P. Schmidt kraftcenter, overflyttes til 2015 på grund af udskydelse af projektet. Projektet er fuld finansieret af puljemidler, og tilskuddet til projektet er tilsvarende godkendt udskudt af ministeriet. Side 4

5 Social- og Omsorgsudvalget, Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Voksenservice: Der har været udvist generel stor tilbageholdenhed i forbruget gennem året dette dels som følge af besparelser i sommeren 2014 og dels flere års usikkerhed om de økonomiske forudsætninger for Voksenservice. Da forskellen mellem budget 14 og budget 15, grundede besparelser udgjorde mere end 10 %, har Voksenservice yderligere haft den opgave, at nedskalere forbruget til budget Dette er sket som en glidende overgang, og har derfor naturligt betydet at nogle af de besluttede besparelser har haft effekt allerede fra ultimo Derudover har Voksenservice, som den resterende del af kommunen i 2014, været underlagt ansættelsesstop. Regnskabsresultatet for Voksenservice lyder på et mindreforbrug på 18,527 mio. kr., svarende til 7 % i forhold til det korrigerede budget. Dette mindreforbrug er dog inklusiv den tillægsbevilling på 14,000 mio. kr. som Voksenservice modtog i forbindelse med 3. budgetopfølgning. Mindreforbruget på de 18,527 mio. kr. er fremkommet på baggrund af følgende: 1. Tillægsbevilling 14,000 mio. kr. 2. Mindreforbrug på interne centre på 6,851 mio. kr. 3. Mindreforbrug på leder- og generel udvikling på 2,300 mio. kr. I alt 23,151 mio. kr. Derfra skal modregnes: 4. Merforbrug på det eksterne budget omhandlede krisecenter og for sorgshjem og eksterne borgere på -0,300 mio. kr. 5. Ikke udmøntede besparelser fra tidligere år samt socialt tilsyn viser et merforbrug på -4,324 mio. kr. I alt 4,624 mio. kr. Det er vigtigt at præcisere, at der ikke kan laves en kobling mellem regnskabsresultat for år 2014 og et resultat for år Det skyldes, at den ekstraordinære store usikkerhed om de økonomiske forudsætninger i 2014, har stillet store krav om forsigtighed i de økonomiske estimater. Denne forsigtighed bidrager sammen med en række positive resultater til et godt regnskabsresultat for år Pleje: Der har været udvist stor tilbageholdenhed i forbruget gennem året, som følge af besparelser budget samt ansættelsesstop i år I kasseindlægget vedrørende serviceudgifterne på 17,014 mio. kr. indgår 4,000 mio. kr. af distrikternes opsparing (øremærket af pleje til tidlig opsporing). 5,000 mio. kr. er opsamlet til finansiering af uafklaret juridisk mellemkommunal sag. Såfremt sagens udfald bliver, at Fredericia Side 5

6 Social- og Omsorgsudvalget, Kommune skal afholde udgiften, vil der blive anmodet om en tillægsbevilling svarende til udgiften. Spar/lån De sidste års tilbageholdenhed har resulteret i et ekstraordinært spare- /låneresultat. Beløbet i kolonnen Afvigelse (se bilag for tabel) tilfalder kassen. Derudover betyder ovenstående resultat følgende: Voksenservice: Der overføres fra 2014 til 2015 sparet midler på i alt 12,851 mio. kr. ud af det samlede mindreforbrug på 18,527 mio. kr. De resterende 5,676 mio. kr. tilbageføres til kassen. På anlægssiden overføres fra 2014 til 2015 sparet midler på 6,197 mio. kr. Pleje: Spar midler serviceudgifter er i alt 13,217 mio. kr. og anlægsmidler er i alt 0,300 mio. kr. For en yderligere specifikation af sagerne henvises der til bilaget Social - og Omsorgsudvalget specifikation spar-lån 2014 Status på indsatsområder I henhold til kommunens styringsprincipper skal der ske opfølgning på udvalgets indsatsområder, jf. bilag på sagen. Indstillinger: Voksenservice og Pleje og Omsorg indstiller: 1. at regnskab 2014 og Spar/Lån godkendes som beskrevet i sagen 2. at status på indsatsområder tages til efterretning 3. når den juridisk mellemkommunale sag er afklaret, vil der blive anmodet om en tillægsbevilling. Bilag: Åben - Specifikation til spar lån 2014 Pleje Åben - Indberettet spar lån Pleje Åben - Ansøgning om anlægsbevilling - spar-lån Åben - Status på indsatsområder Pleje 2014 Åben - Status på indsatsområder Voksenservice 2014 Åben - Indberettet spar lån Voksenservice Åben - Specifikation til spar-lån 2014 Voksenservice Åben - Tabel - Regnskabsresultat for 2014 inkl. spar-lån - Pleje og Voksenservice Side 6

7 Social- og Omsorgsudvalget, Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den : Social- og Omsorgsudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at Voksenservices sparede midler på 5,676 mio. kr. samt Plejens sparede midler på 17 mio. kr. indgår i afviklingen af gælden på Voksenservice på 23,5 mio. kr. som henstår i Status på indsatsområder taget til efterretning. Side 7

8 Social- og Omsorgsudvalget, Ansøgning om midler til afholdelse af Garderfestival 2015 Sagsnr.:15/1692 Sagen afgøres i: Social- og Omsorgsudvalget Sagsbeskrivelse: Social- og Omsorgsudvalget i Fredericia Kommune har d. 8. februar 2015 modtaget en ansøgning om støtte fra 6. Juli Garden til årets garderfestival. Der er samtidig fremsendt en ansøgning til Kultur- & Idrætsudvalget. Garderfestivalen afholdes i perioden fredag d. 8. maj til søndag d. 10. maj Afholdelse af festivalen indebærer blandt andet, at garderne går march gennem byens gader og holder Tattoo og koncerter på blandt andet Akseltorv. Søndag formiddag vil byens plejecentre få besøg af en bygarde, der vil spille en koncert for kommunens ældre medborgere. Der søges om kr. til støtte til afholdelse af garderfestivalen. Økonomiske konsekvenser: 6. juli Garden har i flere år fået støtte til Garderfestivalen fra Socialudvalget. Støtten er givet af 18 puljen på betingelse af, at de nævnte koncerter på kommunens plejecentre afholdes. Der er for 2015 et budget på 18 på i alt kr. Der er ikke overført midler fra tidligere år. Der er i forbindelse med 1. uddeling vedrørende 2015 anvendt i alt kr., og der er dermed et restbeløb på kr. Restbeløbet er fordelt på: Pulje 1 (reserveret til frivilligfest og dialogmøder) Pulje 4 (akutte formål) Til fordeling til ansøgninger vedr. 2. uddeling kr kr kr. Vurdering: Det vurderes, at koncerterne på plejecentrene i forbindelse med Garderfestivalen er omfattet af kriterierne for tildeling af støtte efter 18- puljen. Derudover er Garderfestivalen primært et kulturelt anliggende. Der er også søgt Kultur- & Idrætsudvalget om støtte med kr. Eventuel støtte bør gøres betinget af, at de nævnte koncerter på byens plejecentre gennemføres. Indstillinger: Pleje og Omsorg indstiller, at Social- og Omsorgsudvalget tager stilling til, om 6. Juli Garden skal tildeles støtte og i givet fald med hvilket beløb. Bilag: Åben - Ansøgning om midler Side 8

9 Social- og Omsorgsudvalget, Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den : Social- og Omsorgsudvalget besluttede, at der gives kr til Garderfestival 2015 under forudsætning af at plejecentrene besøges. Side 9

10 Social- og Omsorgsudvalget, Embedslægens tilsyn på Plejecentre i 2014 Sagsnr.:14/1990 Sagen afgøres i: Social- og Omsorgsudvalget Sagsbeskrivelse: I henhold til Sundhedslovens 219 gennemfører Sundhedsstyrelsen én gang årligt et uanmeldt tilsynsbesøg. Det vedrører de sundhedsmæssige forhold på plejehjem m.v. omfattet af lov om social service, i plejeboligbebyggelser omfattet af lov om almene boliger, eller lov om boliger for ældre og personer med handicap og andre tilsvarende boligenheder i kommunen. Tilsynet omfatter indsatsen over for de beboere og lejere, der modtager kommunale serviceydelser. Det indgår tillige i tilsynet at se på, om der følges op på foregående års tilsyn og anbefalinger. Hvert år vælges et tema for tilsyn. I Tema 2014 er der sat fokus på behandling med antipsykotiske lægemidler. I forbindelse med tilsynene på plejecentrene vil en af stikprøverne blive udtaget hos en beboer, der er i fast medicinering med et antipsykotisk lægemiddel. Efter hvert tilsyn er der udarbejdet en tilsynsrapport med anbefalinger. Plejecenterlederne skal udarbejde en handleplan for anbefalingerne i den enkelte rapport. Der er mulighed for, at plejecentret får gradueret tilsyn, hvilket betyder, at der er så få bemærkninger, at tilsyn året efter undlades. Tilsynet er nu gennemført på de sidste 3 plejecenter: Hybyhus, Ulleruphus og Øster Elkjær. Der er i forbindelse med tilsynet på Hybyhus fremkommet en række anbefalinger, og der er udarbejdet en handleplan for disse, som er vedlagt som bilag sammen med rapporten. For Ullruphus og Øster Elkjær er der ikke udarbejdet en handleplan, da der kun var få anbefalinger, som er vurderet ikke at have betydning for patientsikkerheden. Begge plejecentre er vurderet til ikke at skulle have tilsyn i Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Visitationsafdelingen vurderer, at handleplanen på Hybyhus imødekommer kravene for området. Indstillinger: Pleje og Omsorg indstiller, at sagen tages til efterretning. Bilag: Åben - Embedslægerapport Hybyhus 14.pdf Åben - Hybyhus - Handleplan på embedslægerapport Åben - Embedslægerapport Ulleruphus 2014.pdf Side 10

11 Social- og Omsorgsudvalget, Åben - Embedslægerapport Øster Elkjær 14.pdf Åben - handleplan på embedslægerapport - Hybyhus.pdf Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den : Orienteringen taget til efterretning. Side 11

12 Social- og Omsorgsudvalget, Uanmeldte kommunale tilsyn på plejecentre i 2014 Sagsnr.:14/3254 Sagen afgøres i: Social- og Omsorgsudvalget Sagsbeskrivelse: Som led i tilsynsforpligtelsen efter Retssikkerhedsloven og Lov om Social Service 151 stk. 2 er der i 2014, afholdt uanmeldt tilsyn på Plejecentrene Stævnhøj, Ulleruphus, Madsbyhus og Hybyhus. Som overordnet tema har tilsynet i år valgt at have særlig opmærksomhed på projekt; Længst muligt i eget liv, og har sat fokus på Den gode dag ved egen kraft. Tilsynet har særligt koncentreret sig om, hvordan medarbejderne støtter beboerne i at fastholde eget engagement og motivation, udenfor fokusperioderne. Herudover vurderes der generelt og konkret på forholdene, indsatsen og metoderne i det enkelte tilbud og på stemning og atmosfære. Tilsynene har tillige fokus på: Sammenhæng mellem fastsatte standarder, beslutninger, tilbud til den enkelte borger og den praktiske udførelse. Beboernes forhold. De fysiske rammer. Personaleforhold. Myndighedsforhold i form af bevillinger og afgørelser. Institutionens inddragelse af beboere og pårørende. Desuden er der set på opfølgning på anbefalingerne fra sidste års tilsyn. Efter tilsynet har Revas ApS udarbejdet en rapport med anbefalinger. På baggrund af disse anbefalinger har centerlederne udarbejdet en handleplan. De gennemførte tilsyn fik følgende resultat: Ulleruphus og Hybyhus har fået enkelte anbefalinger, og de har derfor udarbejdet handleplan for de områder. Stævnhøj og Madsbyhus har fået så gode rapporter, at der ikke skulle laves handleplaner. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Side 12

13 Social- og Omsorgsudvalget, Vurdering: Visitationsafdelingen vurderer, at handleplaner gældende for Ulleruphus og Hybyhus indeholder indsatser, der imødekommer kravene på området. Indstillinger: Pleje og Omsorg indstiller, at sagen tages til efterretning. Bilag: Åben Madsbyhus Fredericia Kommune uanmeldt tilsyn.pdf Åben Plejecenter StævnhøjFredericia Kommune uanmeldt tilsyn.pdf Åben Ulleruphus Fredericia Kommune uanmeldt tilsyn.pdf Åben Hybyhus Fredericia Kommune uanmeldt tilsyn.pdf Åben - Handleplan Hybyhus Revas 2015.pdf Åben - Handleplan Ulleruphus kommunale tilsyn 2014.pdf Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den : Orienteringen taget til efterretning. Side 13

14 Social- og Omsorgsudvalget, Akutteam i Plejen - Ældrepuljen - orienteringssag Sagsnr.:15/1721 Sagen afgøres i: Social- og Omsorgsudvalget Sagsbeskrivelse: Plejen har gennem de sidste år oplevet stigende krav i forhold til at kunne håndtere borgere med pleje og behandlingsbehov, som tidligere blev håndteret i sygehusvæsenet. Alle tendenser peger i retning af, at disse krav kun vil øges, da sygehusene i stigende grad specialiseres, sengepladser nedlægges, og sygehusene centraliseres i større enheder. Der er behov for et Nært sundhedsvæsen, og kommunerne står overfor at skulle løse flere og mere komplekse opgaver. Akutteam og akutpladser er tiltag, som kommunerne arbejder med for at imødekomme disse udfordringer. Social og Omsorgsudvalget har på den baggrund besluttet at afsætte midler fra Ældrepuljen til oprettelse af et akutteam. Der blev afsat 0,25 mio. kr. til at afdække eksisterende viden og erfaringer på området i 2014, med henblik på at kunne etablere ordningen primo / medio Det estimerede budget til at etablere ordningen var på 4,2 mio. kr. årligt. Da akutteamet ikke vil blive opstartet gældende for hele 2015, er der bevilget 3,06 mio. kr. fra Ældrepuljen til oprettelsen. Formålet med akutteamet i Fredericia er: at bidrage til forebyggelse af forværring af sygdom ved en proaktiv indsats. Akutteamet skal medvirke til at forebygge indlæggelser. at følge op på sygehusets indsats, når borgeren efter udskrivelse forsat har komplekse pleje- og behandlingsbehov. Akutteamet skal medvirke til at forebygge genindlæggelser. at kunne overtage de udelagte mere specialiserede behandlingsopgaver, som ses overdraget fra Regionen i stigende grad. Fokus øges således på forebyggelse af såvel indlæggelser som genindlæggelser samt på tidlig opsporing. Der er i flere kommuner iværksat tiltag til imødekommelse de hurtige udskrivelser fra sygehusene. Administrationen har undersøgt andre kommuners tiltag og erfaringer. I bilag til sagen er beskrevet tre modeller fra tre andre kommuner. Der er ligeledes lavet interview med medarbejdere og ledere for at lytte til aktuelle problemstillinger og behov. Økonomiske konsekvenser: Udgifterne til akutteamet dækkes af de bevilgede midler fra Ældrepuljen, for så vidt angår Side 14

15 Social- og Omsorgsudvalget, Det er endnu uvist, om Ældrepuljen i 2016 skal søges som hidtil, eller om pengene udmøntes via bloktilskud. Finansieringen af akutteamet fra 2016 og frem, vil skulle ske via de tildelte Ældrepulje midler, uanset på hvilken måde pengene tildeles. Vurdering: Plejen i Fredericia Kommune vurderer, at det er hensigtsmæssigt, at akutfunktionen integreres i den øvrige hjemmesygepleje. Forud for beslutningen har der dels været foretaget undersøgelser af andre kommuners erfaringer, dels er der gennemført interviews med medarbejdere og ledere i Plejen. Erfaringer fra andre kommuner, konklusionerne på baggrund af interviews i Plejen, samt den valgte model præsenteres på mødet. Indstillinger: Pleje og Omsorg indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: Åben - Akutteam - beskrivelse af modeller.pdf Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den : Orienteringen taget til efterretning. Side 15

16 Social- og Omsorgsudvalget, Status på tandlæge for udsatte Sagsnr.:14/4181 Sagen afgøres i: Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget Sagsbeskrivelse: Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, Social- og Omsorgsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget godkendte på deres møder i august 2014 projektet omkring tandlægetilbud til udsatte borgere. Tandlægetilbuddet omfatter en gruppe frivillige tandlæger og klinikassistenter, der på den kommunale tandklinik på Ullerup Bæk Skolen afdeling Skjoldborgvejen holder åbent to timer hver måned, hvor udsatte borgere kan få smertebehandling, bearbejdning af tandlægeskræk samt forventningssamtaler om tandlægeforløb i almen praksis. Kort status på tandlægetilbuddet indtil nu Klinikken havde åbent første gang den 29. oktober 2014 med tre frivillige tandlæger og en frivillig assistent samt den kommunalt ansatte klinikassistent. Den første aften var der 6 udsatte borgere, der var til tandlæge. Siden den første åbning er der koblet flere frivillige til projektet: Der er nu i alt 5 frivillige tandlæger, 2 frivillige assistenter og 2 frivillige sygeplejersker, der agerer som klinikassistenter. Der er trykt informationsmaterialer, der er delt ud på væresteder og relevante kommunale afdelinger, der har kontakt med målgruppen. Visitationen foregår ved, at udsatte, der gerne vil benytte klinikken, ringer til en af to kommunalt ansatte vejledere fra henholdsvis social psykiatrien og Stifinder. De vurderer behovet hos den udsatte, og om de opfylder kravene for målgruppen. Det er også disse medarbejdere, der følger målgruppen til klinikken. Klinikken har haft åbent 5 gange med besøg af i alt 31 borgere. Enkelte er gengangere, der har fået trukket flere tænder ud. 1 borger har været på klinikken 4 gange. 1 borger har været på klinikken 3 gange og 5 borgere har været på klinikken 2 gange. Opgørelsen er lavet ud fra en optælling af journaler. Udover journalerne udfylder tandlægerne informationsskemaer på borgerne, der skal indgå i en fremtidig evaluering. Der er endnu ikke udfyldt informationsskemaer på samtlige udsatte, der har været på klinikken, hvorfor nedenstående ikke giver et helt præcist billede. Frem til og med december viser skemaerne følgende billede af målgruppen: Over halvdelen af de udsatte, der har været på klinikken, har fået trukket 1 eller flere tænder ud på grund af tandsmerter. Lidt over halvdelen af de udsatte borgere har massive tandproblemer. Tandlægerne har haft en forberedende snak om alment tandlægeforløb med lidt over halvdelen. Side 16

17 Social- og Omsorgsudvalget, Tandlægerne har drøftet tandlægeskræk med lidt under halvdelen. En fjerdedel har fået midlertidige fyldninger og en opfordring til at gå til almen klinik for at få fyldningen gjort permanent. Ligeledes har ca. en fjerdel fået vejledning i tandhygiejne. Gruppen omkring projektet, som består af de frivillige tandlæger/assistenter, den kommunale tandpleje, voksenservice, sundhedsstaben samt Udsatterådet, kalder tandlægetilbuddet for De Skæve Tænder. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Målgruppen, visitationen og organiseringen af tandlægetilbuddet bliver løbende drøftet på tværs af de frivillige tandlæger, den kommunale tandpleje, voksenservice, sundhedsstaben, Udsatterådet samt de to vejledere i forhold til justeringer. På det seneste møde på tværs af alle involverede i januar blev muligheden for at danne en forening omkring tandlægetilbuddet drøftet. Der var bred enighed om, at det er den rette vej at gå, da det skaber mulighed for, at tandlægerne kan forsikres. Der arbejdes derfor videre med denne model. Der vil være en fortsat koordination mellem kommunen og en kommende forening. Det er også denne model, der bruges i flere af de øvrige kommuner, der har lignende tilbud til udsatte. Indstillinger: Sundhedsstaben indstiller, at Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, Social- og Omsorgsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget tager orientering om tandlæge for udsatte til efterretning. Bilag: Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Orientering taget til efterretning. Fraværende: Susanne Eilersen Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den : Orientering taget til efterretning. Side 17

18 Social- og Omsorgsudvalget, Særligt tilrettelagt ressourceforløb for unge Sagsnr.:15/2231 Sagen afgøres i: Social- og Omsorgsudvalget Sagsbeskrivelse: Baggrund Der vil fortsat i de kommende år være tilgang af unge, som vil have behov for en særlig indsats i forhold til rehabilitering, uddannelse og beskæftigelse i voksenlivet. Derfor er det helt centralt, at kommunen har de rette indsatser der kan understøtte, at også unge mennesker med særlige behov kan etablere/fastholde en kontakt til enten uddannelsessystemet eller komme i beskæftigelse. Dette sker ud fra viden om, at Employment first er en grundlæggende forudsætning for den fortsatte udvikling af de unge, og deres evne til at leve deres eget liv uden eller med så let kommunal støtte som muligt. Den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU) er i den forbindelse et uddannelsestilbud til unge, der af forskellige grunde ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Målgruppen for STU er ifølge loven unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov. Elever på STU Fredericia kan overordnet opdeles i tre grupper: - Hovedgruppe 1: Meget sårbare unge, der altid vil have behov for botilbudslignende støtte, og ingen erhvervsevne har. - Hovedgruppe 2: En gruppe af unge, der kan opnå en vis grad af selvstændighed i forhold til at bo og arbejde (eksempelvis praktik). - Hovedgruppe 3:Unge, som kan bo i egen bolig med 85 støtte/mentor og fungere i støttet beskæftigelse/flexjob. Formålet med STU er, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse. Fredericia Kommune råder over et tilbud, der kan bidrage til den fortsatte udvikling af hovedgruppe 1 og delvist hovedgruppe 2. Fredericia Kommune har dog ikke på nuværende tidspunkt et tilbud, der i tilstrækkelig høj grad direkte er målrettet understøttelse af de unges varige tilknytning til arbejdsmarkedet. Der er således behov for at udvikle et tilbud til den del af de unge, der er i risiko for at kandidere til en STU, med det formål at udvikle de unge til at mestre et job. På det grundlag anbefales det, at der igangsættes et arbejde med at formulere et konkret koncept for et ressourceforløb i henhold til arbejdsmarkedslovgivningen som en alternativ mulighed for de unge. Etablering af differentierede og særlige tilbud til unge Muligheden for ressourceforløb er en del af reformen af førtidspension og fleksjob. Reformen betyder, at personer under 40 år ikke længere kan få Side 18

19 Social- og Omsorgsudvalget, tilkendt førtidspension, med mindre det er åbenbart formålsløst at forsøge at udvikle deres arbejdsevne. I stedet skal en individuel og helhedsorienteret indsats i et ressourceforløb udvikle deres arbejdsevne, måske give den unge mulighed for at gå i gang med en uddannelse og i det hele taget hjælpe den unge videre i livet. Ressourceforløbet kan vare fra et til fem år. Et ressourceforløb kan tilpasses helt individuelt i forhold til, hvordan man bedst muligt støtter den enkelte i at udvikle erhvervsevnen. Et ressourceforløb er således ikke et bestemt tilbud, men en tværfaglig og helhedsorienteret indsats sammensat af flere former for tilbud. Målet er klart; den unge skal på sigt i uddannelse eller i arbejde. Et ressourceforløb kan enten leveres af kommunens egne enheder eller af private leverandører. Der er umiddelbart tre mulige spor: Ressourceforløb knyttet op på den nuværende STU, et ressourceforløb i samarbejde med Produktionsskolen eller udbyde opgaven til en privat leverandør. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: På baggrund af ovenstående anbefales det, at der igangsættes et arbejde med at beskrive et koncept for ressourceforløb for unge og at dette i første omgang afprøves i et pilotprojekt. Konceptet skal udarbejdes af en tværfaglig arbejdsgruppe med repræsentanter fra Arbejdsmarkedsafdelingen, Ungdommens Uddannelsesvejledning Lillebælt og Voksenservice. Det anbefales at elever som i øjeblikket er indskrevet på STU, men som eventuelt kunne profitere af et ressourceforløb inddrages i processen, samt at deres forældre inddrages. Indstillinger: Voksenservice indstiller, at der igangsættes et arbejde med at formulere et koncept for ressourceforløb målrettet unge borgere med særlige behov. Bilag: Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den : Udvalget følger indstillingen - arbejdet sættes i gang. Side 19

20 Social- og Omsorgsudvalget, Henvendelse fra SIND Fredericia om tilskud til husleje Sagsnr.:15/2857 Sagen afgøres i: Social- og Omsorgsudvalget Sagsbeskrivelse: Formanden for Social- og Omsorgsudvalget har fået en henvendelse fra SIND Fredericia vedr. tilskud til husleje. SIND Fredericia er en lokalforening under Landsforeningen SIND. På landsplan er hovedparten af medlemmerne og de aktive i Landsforeningen SIND typisk pårørende, professionelle, psykisk sårbare eller andre, der interesserer sig for psykisk sundhed. SIND er tværpolitisk og samler alle typer medlemmer med interesse for sindslidelser og sindslidendes forhold. SIND Fredericia har opsagt deres nuværende lokaler med udgangen af marts på grund af udgifterne til husleje. SIND Fredericia har via Ejendomsafdelingen i Fredericia Kommune fundet nogle billigere lokaler, som de kan overtage pr. 1. april SIND Fredericia ansøger Fredericia Kommune om at yde tilskud til husleje. Økonomiske konsekvenser: SIND Fredericia ansøger Fredericia Kommune om tilskud på i alt kr. årligt til husleje. Huslejen udgør kr. pr. måned, hvoraf 300 kr. er til forbrug. De 300 kr. pr. måned finansierer SIND Fredericia. Vurdering: Ingen. Indstillinger: Voksenservice indstiller: 1. At Social- og Omsorgsudvalget træffer beslutning om, hvorvidt der skal ydes tilskud til SIND Fredericia til husleje. 2. At Social- og Omsorgsudvalget i fald der træffes beslutning om, at der skal ydes tilskud, beslutter om tilskuddet skal finansieres via 18 midler eller ved omprioritering af Socialpsykiatriens midler. Bilag: Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den : Social- og Omsorgsudvalget besluttede, at give SIND engangsmidler på kr fra Socialpsykiatrien. Ligeledes opfordres til at se på alternative finansieringsmuligheder fremover. Side 20

21 Social- og Omsorgsudvalget, Lukket - Orientering Sagsnr.:15/989 Sagen afgøres i: Social- og Omsorgsudvalget Bilag: Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den : Orientering foretaget. Side 21

22 Social- og Omsorgsudvalget, Underskriftsside Henning Due Lorentzen Bente Ankersen Frances O Donovan Susanne Eilersen Cecilie R. Schultz

23 Bilag: Specifikation til spar lån 2014 Pleje Udvalg: Social- og Omsorgsudvalget Mødedato: 18. marts Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 13311/15

24 Spar/lån Social- og Omsorgsudvalget - specifikation af spar/lån fra 2014 til 2015, Pleje ( - = opsparing + = lån af næste år) netto, hele kr. Nr. Opsparing og disponeret i alt 13,217 Institutioner og afdelingers opsparing 6, Visitationen 0, Plejen 3, Plejen, tidlig opsporing 4, Plejen, tidlilg opsporing, overføres til kommunekassen -4, Pleje i øvrigt 2,400 Disponeret til konkrete formål 6, Visitationen, efterbetaling private leverandører 1, Plejen, drift nye plejeboliger Stævnhøj 2, Indkøb af skærme 1, Investering i ny teknologi 1, Visitationen, uafklaret juridisk mellemkommunal sag 5, Visitationen, uafklaret sag overføres til kommunekassen (regning kommer senere) -5,000

25

26 Bilag: Indberettet spar lån Pleje Udvalg: Social- og Omsorgsudvalget Mødedato: 18. marts Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 13312/15

27 Regnskabsår Korr. budget 1000 kr. Udgiftsbaseret A Ikke godkendt Korr. budget 1000 kr. Udgiftsbaseret A Ikke godkendt Årsagskode DKK DKK Spar/Lån S/L Øksen specifikation Skattefinansieret område Driftsudgifter Social- og Omsorgsudvalget Pleje Serviceudgifter Social- og Omsorgsudvalget Pleje Pleje BÅT Plejen SparLån BÅT Anlægsudgifter Clearing af overskud på PAU konto fra HR Merudgifter i 2015 vedr. rammereduktion SparLån Visitation BÅT Spar 2014 Plejen SparLån Kvalitetsfond anlæg Pleje, kvalitetsfondsanlæg BÅT Spar 2014 Plejen Spar midler SparLån Godkendelses status

28 Bilag: Ansøgning om anlægsbevilling - spar-lån Udvalg: Social- og Omsorgsudvalget Mødedato: 18. marts Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 13313/15

29 Fredericia Kommune Ansøgning om anlægsbevilling / tillægsbevilling til anlægsbevilling - v/ regnskabsaflæggelse 2014 / Spar-Lån 2014<> Udvalg Projektdefinition Navn Ansøgning om Bemærkning hele kr. Anlægsbevilling Tillægsbevilling til anlægsbevilling Ansøgning om frigivelse 10. april 2015 Social- og Omsorgsudvalget XA Teknologipuljen Der overføres midler fra drift 2014 til teknologi anlæg 2015 XA Digitale skærme Der overføres midler fra drift 2014 til indkøb af digitale skærme 2015 XA Indkøb af bus Dagcenter Indkøb af bus Dagcenter drift 2014 overføres til anlæg 2014 Ansøgning i alt af 1

30 Bilag: Status på indsatsområder Pleje 2014 Udvalg: Social- og Omsorgsudvalget Mødedato: 18. marts Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 13310/15

31 Pleje opfølgning på indsatsområder 2014 Indsatsområde: Ydelser til borgerne 1.1 Fredericia Former Fremtiden Længst muligt i eget liv Visionen for Længst muligt i eget liv er: En kommune med aktive og ressourcestærke ældre, der gennem forebyggelse, rehabilitering, teknologi og sociale netværk er længst muligt i eget liv. Visionen er stærk og den holder stadig. Vi er i gang med det lange seje træk (de næste år), og vi skal sikre, at vi ikke slipper fokus for tidligt. Forankring af en ny kultur tager år at få rodfæstet. For at udmønte den vision er der iværksat forskellige initiativer: 1. Fokus i 2014 vil være at fastholde og forankre den rehabiliterende og aktive tilgang til borgere tilknyttet Plejen i form af Trænende hjemmehjælp, hverdagsrehabilitering og rehabiliterende sygepleje. Dette gøres gennem konstant ledelsesfokus og kompetenceudvikling af medarbejderne. 2. Velfærdsteknologi, som fremmer borgerens selvstændige liv, afprøves og implementeres i Plejen. I august 2013 forelå resultatet af en evaluering af indsatsen i trænende hjemmehjælp lavet af KORA. Evalueringen består af en økonomisk og en organisatorisk evaluering. Der er ligeledes lavet en ekstern evaluering af arbejdet omkring En god dag ved egen kraft på plejecentrene. Disse evalueringer er grundlag for indsatsområder for Opdateret pr Status: KORA rapporten viste, at vi med fordel kunne arbejde mere systematisk med pårørendeinddragelse i forhold til vores rehabiliterende arbejde med borgerne. Vi har igangsat et udviklingsarbejde omkring pårørendeinddragelse i samarbejde med UCL. På nuværende tidspunkt er et af distrikterne ved at afprøve et redskab til en mere systematisk inddragelse af pårørende. Evalueringsrapporten har vist, at det er godt at inddrage pårørende i arbejdet med borgerens plan, men også at det kræver et stort koordinerings arbejde. Distrikterne arbejder med implementeringen af anbefalingerne i evalueringsrapporten. Der er fra Ældremilliarden bevilget penge til at arbejde med En god dag ved egen kraft Dette gøres ved en styrkelse af aktiviteterne på centrene eftermiddag og aften. Konkret er der med start 1. maj ansat 9 medarbejdere til dette (primært pædagoger og ergoterapeuter). De foreløbige resultater er lovende med meget positiv respons. I forbindelse med En god dag ved egen kraft er der også etableret samarbejdsforum på tværs af plejecentrene. Med hensyn til velfærdsteknologien arbejdes der blandt andet med et hollandsk firma med udvikling af en automatisk pille dispenser med en meddelelsesfunktion, hvis pillen ikke tages. Skærmprojektet Hybyhus har været i udbud og er startet i drift. Indsatsområde: 1.2 Hjemmesider i Plejen opdateres Der vil i løbet af 2013/2014 blive lavet tidssvarende og brugervenlige hjemmesider for alle dele af Plejen. Disse skal derudover også være lette at holde ajour. Borgerne skal have let adgang til opdateret information om Plejen.

32 Opdateret pr Status: Alle plejecentre har fået lavet tidssvarende og brugervenlige hjemmesider. Se Hjemmesiden for hjemmeplejen og hjemmesygeplejen er udarbejdet. Indsatsområde: 1.3 Demensområdet en 3-årig indsats Der arbejdes med en 3-årig indsats på demensindsatsen. Den blev forelagt socialudvalget den 16. april Der vil i løbet af 2013/ 2014 blive udarbejdet et forslag til en demenspolitik, hvori kommunens tilbud til demensramte og deres pårørende fastlægges. Med afsæt i denne vil der blive lavet forskellige tiltag inden for demensområdet. Opdateret pr Status: Der har været afholdt en demensmesse september De månedlige demenscaféer i samarbejde med Ældresagen er etableret, og kompetenceløftet inden for demens for alle medarbejdergrupper er gået i gang. Det afvikles som et rotationsprojekt over de næste 1½ år. Indsatsområde: 1.4 Det nære sundhedsvæsen I 2014 vil der fortsat være fokus på Det nære sundhedsvæsen og indsatsen i forhold til kronikere i samarbejde med andre afdelinger og sygehuset. Ligeledes fortsættes arbejdet med at implementere Sundhedspolitikken. Opdateret pr Status: Under den overskrift arbejdes der på en lang række områder. Hjemmesygeplejen løfter stadig stigende opgaver med øget kompleksitet. Forarbejdet til investeringen i akutteam er opstartet. Det skal tænkes sammen med den eksisterende hjemmepleje. Det nære sundhedsvæsen tænkes ligeledes ind i forhold til et kommende sundhedshus. Her arbejders der nu med borgerinddragelse og der vil i foråret 2015 skulle tegnes et mere konkret billede. Indsatsområde: 1.5 Mad og måltider på plejecentrene Der vil i 2013/2014 blive arbejdet med, hvordan organiseringen af køkken- og madområdet på plejecentrene kan understøtte visionen Længst muligt i eget liv. Mere mad i levebo miljøerne afprøves på Stævnhøj. Opdateret pr Status: Der er udarbejdet 6 scenarier, der hver især kommer med forskellige bud på, hvordan mad og måltider vil kunne organiseres på plejecentrene. Disse scenarier er forelagt Social- og Omsorgsudvalget august 2014, og der er valgt et scenarium, der arbejdes videre med. Pilotprojektet på Stævnhøj forløber planmæssigt, og der er lavet en midtvejsevaluering.

33 Indsatsområde: 1.6 Plejeboliger, aflastningspladser og døgnrehabiliteringspladser I takt med en stigning i levealderen stiger andelen af borgere med demens og kroniske sygdomme, hvilket påvirker behovet for plejecenter pladser. Kapaciteten på aflastnings- og døgnbemandede pladser skal analyseres i forhold til et stigende behov som følge af stadig hurtigere udskrivelser af patienter fra sygehusene. Opdateret pr Status: En analyse af ind- og udflytningsprocedurerne har vist at disse fungerer rigtig godt. Der står ikke ledige boliger på den baggrund af forsinkede skifte. Der ses på den fremtidige befolkningssammensætning for at få et bud på det fremtidige behov for plejecenterpladser, aflastningspladser og døgnrehabiliteringspladser. Der er aktuelt åbnet 4 aflastningspladser yderligere på Hannerup Pleje og Rehabiliteringscenter, men der er stadig et betydeligt pres på såvel aflastnings som plejecenterpladser. Forslag om udvidelse af Stævnhøj med 6 lejligheder er aktuelt til politisk behandling. Indsatsområde: 1.7 Aktivitetscentrene Pleje og Sundhed arbejder for fortsat at understøtte det frivillige engagement og udvikling af aktiviteter på kommunens aktivitetscentre. Der er igangsat samarbejde med Kultur & Fritid (deling af personale), hvilket forventes at vokse med tiden. Udvikling af tilbud og rammer for aktiviteterne tager udgangspunkt i og understøtter den tværgående politik Aktiv hele livet, der fastslår at fritidsaktiviteter ikke skal defineres af alder men af funktionsniveau. Opdateret pr Status: Samarbejdet med Kultur & Fritid om deling af personale har ikke virket efter hensigten, hvorfor dette er ophørt. Understøttet af ældrepengene forløber ombygningen af I.P. Schmidt (IPS) som et kraftcenter planmæssigt. Det forventes at stå færdigt april/ maj måned Der har været en brugerbestemt arbejdsgruppe, der har givet indspark til indretningen således IPS fremover vil kunne danne rammen for seniorernes hus. Indsatsområde: Ledelse og personaleudvikling 2.1 Rotationsprojekt I 2014 forventer vi at opstarte et rotationsprojekt for vores sygeplejersker. Sygeplejerskerne har behov for kompetenceudvikling, for at kunne imødekomme de krav der stilles til deres kompetencer i forhold til den opgaveglidning, der sker fra sygehusene til kommunerne. Vi har frem til nu prioriteret at kompetenceudvikle SOSU hjælpere og assistenter, og nu er turen kommet til sygeplejegruppen.

34 Opdateret pr Status: Kompetenceudviklingsforløbet for sygeplejerskerne er afsluttet og med gode evalueringer. Forløbet er lavet i samarbejde med UCL. Indsatsområde: 2.2 Struktur for arbejdsmiljørepræsentanter Vi ønsker et øget fokus på arbejdsmiljøområdet og vil derfor i 2014 ændre vores AMR struktur. Vi vil arbejde med 4 tovholdere, der frikøbes 8 timer om ugen til at arbejde med arbejdsmiljø indenfor deres MU område. Opdateret pr Status: Dette er iværksat, og der arbejdes med at få det til at fungere optimalt. Indsatsområde: 2.3 Forflytningsvejledere Et særligt fokusområde er arbejdsskader forårsaget af forflytninger. Vi uddanner derfor en til to forflytningsvejledere i hvert distrikt i løbet af 2013 og Vi forventer dermed at se en nedgang i forflytningsrelaterede arbejdsskader og mindre nedslidning. Opdateret pr Status: Der er nu uddannet op til 2 forflytningsvejledere i hvert distrikt. Arbejdsskaderne følges tæt. Indsatsområde: 2.4 Undervisning i demenssygdommen Der er oprettet en midlertidig demenskonsulentstilling til opkvalificering af personalet i distrikterne, og der oprettes nøglepersonsfunktioner i distrikterne i forhold til demensplejen. Opdateret pr Status: Der er igangsat et omfattede rotationsprojekt omkring opkvalificering af alt basispersonale i plejen indenfor demens. Alle ansatte skal på 1 uges kursus i demens. Ansatte i vikarkorpset og på demensenhederne skal have 2 ugers undervisning og nøglepersonerne skal have et diplommodul i demens. Tilbagemeldingerne er meget positive. Indsatsområde: Visitationsafdelingen 3.1 Nye fritvalgsregler - Hvad vil vi i Fredericia kommune?

35 Fredericia Kommune er en attraktiv kommune for private leverandører, ikke kun på grund af de mange tiltag der er i kommunen, men også på grund af den geografiske beliggenhed. Kommunen har derfor et stort antal godkendte leverandører. Det store antal betyder, at visitationen bruger meget tid på kontrol af kvalitet hos borgerne og administrativ til gennemgang af afregning. Ny lovgivning på området er vedtaget april Det åbner op for nye måder at sikre borgerens frie valg på. Der er givet politiske tilkendegivelse i forhold til en fremtidig model for frit valg. I 2014 skal der arbejdes videre med en model/modeller frem mod en endelig politisk beslutning. Opdateret pr Status: Byrådet har i maj 2014 besluttet, at der skal iværksættes udbud på fritvalgsområdet. Plejen skal ikke være en del af udbuddet. Der skal i udgangspunktet være 3 private leverandører, foruden Plejen. Der er arbejdet intenst med at klargøre udbudsmateriale til godkendelse af Social- og Omsorgsudvalget i oktober 2014 og efterfølgende afvikling af udbuddet. Udbuddet er nu afviklet, og der er indgået kontrakt med 3 leverandører. De tre leverandører er: Kære Pleje, Svansservice og Stabil Pleje. Kontrakten er gældende fra den Kort efter opstart, blev kontrakten med Stabil Pleje ophævet da det blev klart at firmaet ikke kunne leve op til de forpligtigelser, der var aftalt i kontrakten. Indsatsområde: 3.2 LMIEL Trænende hjemmehjælp Fokus fra 2013 om fastholdelse og forankring af den rehabiliterende tilgang til borgerne vil blive ført videre ind i Visitationsafdelingen vil løbende være en del af opfølgningen, i samarbejde med alle leverandører på frit valg. De mange godkendte leverandører gør det vanskeligere for visitationsafdelingen at lave opfølgninger ift. om den rehabiliterende tankegang har fodfæste hos alle leverandører. Der er fortsat behov for at følge udviklingen nøje. Dette gøres med løbende kvalitetskontroller hen over året. Opdateret pr Status: Visitationsafdelingen udfører løbende stikprøvekontrol hos alle leverandører, ligesom det drøftes i de dialoger som visitationen har med de enkelte leverandører. Desuden er der fokus og opfølgning på, om borgers plan anvendes, også ved visitators revurdering af hjælpen, hvor der indsamles data også fra borgers plan. Trænende hjemmehjælp er beskrevet i det kommende udbud på Frit valg således det bliver forpligtende for alle leverandører i Fredericia kommune. Der er lavet aftaler med de to leverandører om opstart af Tværfaglige teams, samt undervisning af leverandørernes medarbejdere. Undervisningen foregår i april/maj måned hvorefter leverandørerne kan begynde at arbejde ud fra de kriterier der er beskrevet i den indgåede kontrakt.

36 Indsatsområde: 3.3 Utilsigtede hændelser i forhold til alle leverandører Et fokusområde også i 2014 vil være implementering og læring af fejl og utilsigtede hændelser. Dette vedrører alle leverandører og kræver ens praksis hos alle. Opdateret pr Status: Arbejdet med registrering og efterfølgende læring af utilsigtede hændelser vil blive et område, der i 2015 kommer til at gælde for alle leverandører i frit valg og på plejecentrene. Der vil for hver af de to leverandører være en kontaktperson, Visitationen samarbejder med. Indsatsområde: 3.4 Velfærdsteknologi og Digitalisering Et fokusområde for visitationsafdelingen vil være at bidrage til den overordnede politik omkring velfærdsteknologi, og hvordan det kan implementeres. Loven om alle borgere skal have en digital postkasse træder i kraft den Visitationsafdelingen skal i samarbejde med andre afdelinger, bruge året til at sikre flest mulige borgere får oprettet adgang. Opdateret pr Status: Der er i samarbejde med Borgerservice lavet informationsmateriale samt aftale om, hvorledes der informeres, og hvordan opgaven løftes i tæt samarbejde med alle leverandører. Her er det primært plejecentrene og borgere der modtager personlig pleje, der er i fokus ift. mulig fritagelse. Borgerservice er hovedaktør i opgaven. Det forventes, at der vil være mange i Plejens målgruppe, som kan fritages for digital post. Arbejdet er gennemført for de borgere der var kendt i Visitationen ved lovens indførelse. Herefter er det nye borgere der kontinuerligt vil være fokus på, enten at hjælpe til oprettelse, eller hjælpe til at blive fritaget for digital post. Indsatsområde: 3.5 Eftersyn/ analyse af BPA ordningen Der er gennem de sidste år været en markant stigning af udgifter ift. til Brugerstyret personlig assistance (BPA). Plejen vil i samarbejde med BDO lave en analyse af området. Det arbejde er der taget fat på i november Opdateret pr Status: Visitationen og økonomi har samarbejde med BDO gennemgået området, og BDO er kommet med en række anbefalinger, som der aktuelt arbejdes videre med. I det arbejde er voksenservice, løn og personaleafdelingen samt HR også inddraget. Arbejdet er forelagt Social- og Omsorgsudvalget i september Al ny viden er implementeret i borgerinformationer og arbejdsmateriale, og visitationen

37 går nu i gang med at lave revurderinger og tilsyn af ordningerne. Arbejdet har som sidegevinst styrket samarbejdet på tværs med øvrige parter, når det er relevant. Alle kendte borgere er revurderet, og der er nu efterfølgende diverse opfølgninger der pågår. Alle borgere skal som udgangspunkt revurderes en gang årligt, Visitationen er allerede nu i gang med at planlægge dette og det forventes alle borgere vil blive besøgt i efteråret 2015, med mindre der kommer nye oplysninger til der kræver en tidligere vurdering.

38 Bilag: Status på indsatsområder Voksenservice 2014 Udvalg: Social- og Omsorgsudvalget Mødedato: 18. marts Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 13778/15

39 Voksenservice opfølgning på indsatsområder 2014 Indsatsområde: Planlægning og strategi 1. Kommunikation Siden udrulningen af handle- og udviklingsplanen En ny vej startede i 2011 har kommunikation været en vigtig faktor. Kommunikationen skal dels skabe en forståelse for de ændringer, som sker på baggrund af implementeringen af En ny vej og dels skal kommunikationen i talesætte de værdier som ligger til grund for En ny vej således, at værdierne ikke bare er noget som udtrykt i handleplanen, men faktisk gennemsyrer hverdagen for såvel medarbejdere som borgere og pårørende. Kommunikation er også et vigtigt bindeled for den nødvendige dialog som En ny vej kræver i forhold til borgere, pårørende, organisationer, medarbejdere og politisk niveau, og at dette sker i en sideløbende proces med udviklingen af tilbuddene under Voksenservice. Opdateret pr Status: Der arbejdes med kommunikation i dagligdagen på møder med medarbejdere og borgere i de enkelte centre. Dette sker både i MED systemet, i Triosamarbejdet, på personalemøder og i mødet med borgere og medarbejdere. Endvidere er det et afgørende led i arbejdet med frivillige og aktivitetsgrupper i de enkelte centre. Arbejde med udvikling af en sammenhængende kommunikationsstrategi fortsættes i ledergruppen. Indsatsområde: Etablering af nye lokale tilbud 1. Tilpasning af de eksisterende tilbud Gennem de sidste år har Fredericia udvidet antallet af botilbud på det specialiserede område med 113 pladser. Der er i den forbindelse hjemtaget borgere til egne tilbud og mange borgere som tidligere ville være sendt i tilbud hos regionen eller anden kommune har fået et tilbud i Fredericia. Kombineret med nye kvalitetsstandarder som betyder borgerne skal være meget dårligt fungerende for at få et botilbud betyder det at de borgere, som nu bor i de kommunale botilbud har et langt dårligere funktionsniveau end bare for 3-4 år siden. På den baggrund er der behov for at tilpasse botilbuddene til de nye målgrupper. Opdateret pr Status: Der arbejdes løbende med optimering af drift og anvendelse af pladser internt. Der er p.t. 11 flere placeret internt i Fredericia Kommune og 11 færre i andre kommuner, sammenlignet med samme tid sidste år. Indsatsområde: 2. Udvikling af tilbud som erstatter traditionelle botilbud Der skal arbejdes med nye former for tilbud som kan erstatte de traditionelle botilbud. Et botilbud er en omfattende foranstaltning. Der ønskes nye former for tilbud som er mindre omfattende men samtidig så rummeligt at de kan omfatte borgere med omfatten-

40 de funktionsnedsættelser. Opdateret pr Status: Der arbejdes med udvikling af botilbudslignende pakker for borgere der bor i eget hjem og modtager 85 støtte. Indsatsområde: Styringsredskaber 1. Evaluering af En ny vej I forbindelse med vedtagelsen af En ny vej blev der i 2011 foretaget en måling som dannede udgangspunkt for de målinger som skulle foretages i de efterfølgende år i et forsøg på at følge udviklingen på det specialiserede område. Der vil i 2014 blive udarbejdet en ny evaluering af En ny vej. Evalueringen vil blandet andet indeholde en undersøgelse af: Borgernes tilfredshed Borgernes selvhjulpenhed Økonomisk måling Medarbejdernes indsatser i.f.t. faglighed m.v. Opdateret pr Status: intet Indsatsområde: 2. Udrulning og tilpasning af den ny budgetstyringsmodel Der er i 2013 blevet udviklet en ny budgetmodel. Modellen bygger på BUM model Bestiller, Udfører, Modtager. Modellen vil fra 2014 blive udrullet i fuld styrke og det betyder samtidig en løbende tilpasning således den optimale model findes. Opdateret pr Status: Den nye budgetmodel er rullet ud og har vist en opdrift på kr. 3.3 mio. p.a. i fht. det forventede niveau. Der arbejdes løbende med tilpasning af modellen Opdateret pr. 2. marts 2015 Budgetmodellen er revideret i en model 2,0, så den imødekommer forventningerne til budget 15. Indsatsområde: Forebyggelse og teknologi 1. Habiliteringsprojekt med ULF Projekt: Det jeg kan selv, gør jeg selv Udviklingshæmmedes Landsforbund (ULF) har ansøgt og er bevilget midler til et projekt som gennemføres i samarbejde mellem ULF og Fredericia Kommune.

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

Pleje opfølgning på indsatsområder 2013

Pleje opfølgning på indsatsområder 2013 Pleje opfølgning på indsatsområder 2013 1. Ydelser til borgerne 1.1 Fredericia Former Fremtiden - Længst muligt i eget liv vers. 3.0 Visionen for Længst muligt i eget liv version 3,0 er: En kommune med

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 16. december 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 9. maj 2016 Mødested: Meldahls Rådhus Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 19:30-21:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Plejecenter Glesborg Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 2 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

Tilsynet danner rammen for en opfølgning af den leverede personlige pleje og praktiske hjælp til borgere i eget hjem. Formålet med tilsynet er:

Tilsynet danner rammen for en opfølgning af den leverede personlige pleje og praktiske hjælp til borgere i eget hjem. Formålet med tilsynet er: Sundhed og Omsorg Sagsnr. 277427 Brevid. 2326230 Ref. JLHA NOTAT: Tilsynsrapport for hjemmeplejen i Roskilde Kommune 2015 3. august 2016 Indhold 1. Baggrund... 1 2. Metode... 2 2.1 Uddybende mål i tilsynskategorierne...

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Oversigtsskema forslag til anvendelse af Puljen til løft af ældreområdet ansøgning 2015

Oversigtsskema forslag til anvendelse af Puljen til løft af ældreområdet ansøgning 2015 Oversigtsskema forslag til anvendelse af Puljen til løft af ældreområdet ansøgning 2015 august 2014 Prioritet Indsats (herunder kategori 1-4 se ansøgningsskema) 1 God dag ved egen kraft på plejecentrene.

Læs mere

Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder

Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder Sundhed & Omsorg Ledelse & Udvikling Dato: 04-06-13-2013 Sagsnr.: 13/10181 Dok.nr.: 75441/ Sagsbehandler: LHH/TGS/JCK Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Budgetområde: 619 Sundhed og Omsorg

Budgetområde: 619 Sundhed og Omsorg Regnskab Kerneydelserne på Sundhed og Omsorgs område er pleje, omsorg, træning og aktivering af ældre og handicappede. Afgørelse om og levering af de forskellige ydelser er organiseret efter en såkaldt

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Social-,Børne-og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal vedhæftes elektronisk til ansøgningen via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Indledning...3 Udfordringer i 2016...3 Administrative tiltag i 2016...4 Central pulje...4 Visitation...4 Udfører...4

Læs mere

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Sundheds og Velfærdsudvalget 20102013 Møde nr. 37 Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Jesper Hammer (D), Poul Albrechtsen (O), Bitten

Læs mere

Ældreudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 1. oktober Mødetid: 17:00-17:20

Ældreudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 1. oktober Mødetid: 17:00-17:20 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:00-17:20 Mødelokale: Mødelokale B101 Medlemmer: Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), John A. Bilenberg (C), Lars Prier (O), Merete

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sejs Plejecenter. Generelt

Læs mere

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU Nr. Tekst Anslået beløb (1000 kr) 2016 2017 2018 2019 1a* Robotstøvsuger -212-363 -363-363 1b* Rengøring hver 4. uge, borgere

Læs mere

NOTAT. Uanmeldt kommunalt tilsyn. Din Fleksible Service 1. december 2014. Tilsynsrapport Endelig version. Sag nr. 13/25329 Dok.nr.

NOTAT. Uanmeldt kommunalt tilsyn. Din Fleksible Service 1. december 2014. Tilsynsrapport Endelig version. Sag nr. 13/25329 Dok.nr. NOTAT SUOC - Team Udvikling 17. marts 2015 Uanmeldt kommunalt tilsyn Din Fleksible Service 1. december 2014 Tilsynsrapport Endelig version Indledning Kommunerne har efter Lov om Social Service (SEL) 151

Læs mere

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer:

Læs mere

SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version. Kommunalt tilsyn Plejegruppen Bygaden 15. juni 2015

SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version. Kommunalt tilsyn Plejegruppen Bygaden 15. juni 2015 NOTAT SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version Bilag til politisk sag ÆSU maj 2016 Kommunalt tilsyn 2015 Plejegruppen Bygaden 15. juni 2015 Rapportens opbygning Rapporten indeholder resultaterne

Læs mere

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet 8.198.000 kr. Indsatser Ansøgt 2014 Forventet forbrug 2014 Ressourcebehov

Læs mere

Plejecenter Fuglsanggården

Plejecenter Fuglsanggården Sundhed og Omsorg Plejecenter Fuglsanggården Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Kvalitetsvurdering...2 3. Datakilder...2 4. Samlet vurdering...3 5. Anbefalinger...4

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Kirsten Bandholtz Birgit Thomsen Jørgen

Læs mere

Referat af møde i Socialudvalget

Referat af møde i Socialudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Socialudvalget Referat åben Mødedato 04. december 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.35 Tilstede: Fraværende:

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Status på pulje til løft af ældreområdet 27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Norddjurs Kommune har modtaget midler fra den statslige pulje til løft af ældreområdet på 8,1 mio.

Læs mere

Referat fra mødet i Socialudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Marianne Thomsen. Susanne Eilersen (O)

Referat fra mødet i Socialudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Marianne Thomsen. Susanne Eilersen (O) Socialudvalget, 29-10-2013 Referat fra mødet i Socialudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 29. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00

Læs mere

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 107 Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg Beløb i 1.000 kr. Udg. Regnskab Budget inkl. omplacering Afvigelse Tillægsbevilling

Læs mere

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afvigelse ØKV1 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 204,1 196,6-7,5 Pleje og Omsorg - Fælles 12,5 11,5-1,0 Elev/Rotationsprojekt 9,3 9,3 0,0

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Årsrapport. Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune 2013. Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg

Årsrapport. Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune 2013. Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Årsrapport Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune 2013 Indledning Efter lov om Social Service 151, er Kommunalbestyrelsen forpligtet Tlf. til 62 23 30 00 at føre tilsyn med plejeboligenhederne i Svendborg

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Social og Sundhed, Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 TRÆNINGSOMRÅDETS

Læs mere

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning NOTAT Til Social- og sundhedsudvalget Kopi Fra Sundhed og Omsorg, Administrationen Emne Robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel

Læs mere

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg Aktiv Pleje type: Fagsekretariat/Stab Kommunen har en stor udfordring i forhold til, at antallet af ældre borgere er stigende, og der bliver flere ældre med behov for hjælp samtidig med, at der bliver

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Social og sundhedsudvalget

Social og sundhedsudvalget Udvalg: Måloverskrift: Social og sundhedsudvalget Rehabilitering i socialpsykiatrien Sammenhæng til vision 2018: Vækst og udvikling indenfor Psykiatrien. I Aktivitets- og samværstilbuddet (Psykiatricenteret)

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Notat om arbejdsgruppernes foreløbige arbejde (ekstrakt af referater fra workshop og møder)

Notat om arbejdsgruppernes foreløbige arbejde (ekstrakt af referater fra workshop og møder) Notat om arbejdsgruppernes foreløbige arbejde (ekstrakt af referater fra workshop og møder) August 2015 en del af arbejdet omkring kapacitetsanalyse omkring plejeboliger og ny struktur. GRUPPER FORMÅL

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Sønderborg Kommune Tilskud: 16.308.000 kr. i 2016 Link til værdighedspolitik: http://sonderborgkommune.dk/vaerdighedspolitik

Læs mere

Mødedato: 16. maj 2017 Mødetid: 13:00 Mødested: Mødelokale 7, Rådhuset. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 16. maj 2017 Mødetid: 13:00 Mødested: Mødelokale 7, Rådhuset. Indholdsfortegnelse: Referat Ældrerådet Mødedato: 16. maj 2017 Mødetid: 13:00 Mødested: Mødelokale 7, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Orientering om implementering af klippekort - Kl. 13:15-13:30 2 2 Orientering om plejehjemslæger

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune Torsdag den 23. februar 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Malmhøj. Generelt er formålet

Læs mere

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet.

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Dagsordener og referater Ballerup Kommune Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Mødetidspunkt 27-01-2015 kl. 13:00

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-401 x Styrkelse af behandlingstilbud tæt på borgeren Politikområde 401 Ældre et omhandler en styrkelse af de interne ressourcer til behandlingstilbud tæt på borgerne i Favrskov Kommune. Det forslås,

Læs mere

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5 NOTAT 23. oktober 2013 Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 5 Arbejdsgruppe 5 Aftaler, arbejdstidsregler og kompetenceudvikling Kompetenceudviklingsstrategi Økonomi Opvækst- og Uddannelsesudvalget besluttede

Læs mere

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Dato 24-02-2017 Sagsnr. 4-1613-205/1 bpse bpse@sst.dk Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Hermed inviteres regioner til at søge om midler

Læs mere

Sagsnr.: 2012/ Dato: 13. november 2012

Sagsnr.: 2012/ Dato: 13. november 2012 Notat til Udvalget for Voksne og Sundhed. Sagsnr.: 2012/0013299 Dato: 13. november 2012 Titel: Udmøntning af Budget 2013 Sagsbehandler: Tina Juel Højager I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for

Læs mere

Referat. fra Sundhed & Omsorgsudvalget

Referat. fra Sundhed & Omsorgsudvalget Referat fra Sundhed & Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 21. november 2016 Mødetidspunkt: 13:30-15:30 Mødested: Deltagere: Afbud: Borgmesterens mødelokale Henning Ravn (V), Bente Bendix Jensen (I), Connie

Læs mere

SUOC - Team Udvikling 11.marts 2016 Bilag til politisk sag Bilag til politisk sag ÆSU maj Tilsynsrapport Uanmeldt kommunalt tilsyn

SUOC - Team Udvikling 11.marts 2016 Bilag til politisk sag Bilag til politisk sag ÆSU maj Tilsynsrapport Uanmeldt kommunalt tilsyn NOTAT SUOC - Team Udvikling 11.marts 2016 Bilag til politisk sag Bilag til politisk sag ÆSU maj 2016 Tilsynsrapport Uanmeldt kommunalt tilsyn Baldersbo Plejecenter 13. oktober 2015 Sag nr. 14/33092 Dok.nr.

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Borgere med demens NOTAT

Borgere med demens NOTAT Borgere med demens I Handleplan for Ældre 2011-2015 præsenteres seks temaer, som alle skal understøtte den overordnende vision for ældreområdet om et aktivt og sundt (ældre) liv med muligheder og ansvar.

Læs mere

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010.

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lovgrundlag Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lov om Social Service 151 Kommunen har pligt til at føre tilsyn med opgaveløsningen på kommunens plejehjem. Formålet

Læs mere

Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient

Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det konservative Folkeparti prioriterer 1,2 mia.kr. fra 2016 2019 og herefter 300 mio. kr.

Læs mere

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Oversigt over egne indsatsområder 2010 1. Rehabiliteringsafdelingen 1.1 Hjælpemidler - Samarbejde og dialogmøder med offentlige og private leverandører af høreapparater.

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 27. april 2015 Mødested: Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B Mødetidspunkt: Kl. 11:30-14:30

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 21.02.2008 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Arne Krydsfeldt mødte kl. 16.40 og deltog derfor ikke fuldt ud i behandlingen

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Oversigt over egne indsatsområder 2010 1. Rehabiliteringsafdelingen 1.1 Hjælpemidler - Samarbejde og dialogmøder med offentlige og private leverandører af høreapparater.

Læs mere

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige).

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige). Bilag 2 initiativer på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område Initiativ Sikre sammenhæng i overgange Forankring Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Udfordring Hvad ønsker man at forandre og

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Bilag 1 Forslag til ansøgninger fra puljen til løft af ældreområdet Forslag 1 Etablering af tværfagligt akutteam NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

1. Generelle orienteringer: Birte Passer og Leo Andersen deltager i Danske Ældreråds formands- /næstformandsmøde den 3. september 2014 i Allerød.

1. Generelle orienteringer: Birte Passer og Leo Andersen deltager i Danske Ældreråds formands- /næstformandsmøde den 3. september 2014 i Allerød. Published on www.ballerup.dk (https://www.ballerup.dk) Hjem > - 19-08-2014-19-08-2014 19.08.2014 kl. 09:00 Mødecenter B, Lokale 16 på Ballerup Rådhus Deltagere Birte Passer - Deltog Leo Andersen - Deltog

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 9. oktober 2014 Plejecenter Christians Have, Kommunal del

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 9. oktober 2014 Plejecenter Christians Have, Kommunal del SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 9. oktober 2014 Plejecenter Christians Have, Kommunal del Solrød kommune aflagde den 9. oktober 2014, uanmeldt tilsyn

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 24.02.2014 kl. 15:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering SSU om Center for Børn og Voksne samt Center for Sundhed

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 17. marts 2015 Tlf. dir.: 4477 3497 E-mail: fci@balk.dk Kontakt: Funda Kitir Notat Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud

Læs mere

Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste

Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste BILAG 5 Dato: 27. april 2007, PLA Sagsnr.: 2007-895 Dok.nr.: 2007-86698 Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste Socialudvalget har til budgetforslag 2008 udarbejdet i alt 47 ønskeforslag.

Læs mere

Årsrapport. Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget Svendborg

Årsrapport. Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget Svendborg Årsrapport Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune 2014 Indledning Efter lov om Social Service 151, er Kommunalbestyrelsen forpligtet til at føre tilsyn med plejeboligenhederne i Svendborg Kommune ved

Læs mere

Budget 2014. Budget 2015. Politikområde Ældre DRIFT - Budgetramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6

Budget 2014. Budget 2015. Politikområde Ældre DRIFT - Budgetramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6 Socialudvalget Oversigt over udvalgsområde Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Politikområde Ældre DRIFT - ramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6 ramme 1 400,4 410,6 413,0 419,4 426,5 438,9 Virksomheder

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Beslutningsprotokol 12-01-2016 08:30 D116 (M0022) Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig)

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 214-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Status på ældremilliarden Enhed: Ældreenheden Sagsbeh.: DEPSSK Sagsnr.: SJ-STD-DEPSSK Dok. nr.:

Læs mere

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Dato: 5. september 2012 Brevid: 1841112 Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser På møde i Forretningsudvalget den 29. maj 2012 blev udvalget orienteret

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde fra. Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" Onsdag den , kl. 16:00. i Kanalstræde, mødelokale 0.

Referat fra ekstraordinært møde fra. Udvalget Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg Onsdag den , kl. 16:00. i Kanalstræde, mødelokale 0. Referat fra ekstraordinært møde fra Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" Onsdag den 28-09-2016, kl. 16:00 i Kanalstræde, mødelokale 0.13 Praktiske oplysninger i forbindelse med mødet: Andre

Læs mere

Budgetfordeling 2014 indenfor sektor "Serviceydelser for ældre" - orientering.

Budgetfordeling 2014 indenfor sektor Serviceydelser for ældre - orientering. Punkt 5. Budgetfordeling 2014 indenfor sektor "Serviceydelser for ældre" - orientering. 2013-46690. Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget, at at at budgetfordeling 2014

Læs mere

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Indholdsfortegnelse Indhold Ansvarlige for projektet... 3 Projektejer... 3 Projektleder... 3 Projektide... 3 Baggrund... 3 Formål (indhold og

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. februar 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002 Mødedato: 26-11-2002 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.15 Mødested: Udvalgslokalet, Fasanvej Fraværende: Ingen # 273531/27-11-2002 Bilags- og indholdsfortegnelse

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Skoleudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie- og Børnesundhed Gothersgade 20 B 1. sal

Referat fra mødet i Børne- og Skoleudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie- og Børnesundhed Gothersgade 20 B 1. sal Referat fra mødet i Børne- og Skoleudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 9. august 2016 Mødested: Familie- og Børnesundhed Gothersgade 20 B 1. sal Mødetidspunkt: Kl. 8:00-12:00

Læs mere

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Indholdsfortegnelse Indhold Ansvarlige for projektet...3 Projektejer...3 Projektleder...3 Projektide...3 Baggrund...3 Formål (indhold og effekter)...3

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris Solrød kommune aflagde den 16. august 2011, uanmeldt tilsyn på

Læs mere

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 Forord Antallet af mennesker med en demenssygdom i Danmark vil stige kraftigt i de kommende år. Næsten 200.000 danskere vil om 30 år lide af en demenssygdom, og

Læs mere

AALBORG KOMMUNE. Ældrerådet. Mødet den 28.01.2014, kl. 13:30. Mødelokale 1, 2. sal, Danmarksgade 17

AALBORG KOMMUNE. Ældrerådet. Mødet den 28.01.2014, kl. 13:30. Mødelokale 1, 2. sal, Danmarksgade 17 AALBORG KOMMUNE Mødet den 28.01.2014, Mødelokale 1, 2. sal, Danmarksgade 17 1. Ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet (finanslovsaftalen 2014) - høring.... 2 AALBORG KOMMUNE Tid Mødet

Læs mere

Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014

Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014 Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014 Social- og sundhedsudvalget har valgt nedenstående 6 politiske indsatsområder gældende for 2014. Nedenstående notat er opfølgning på indsatser og/eller nøgletal for 1.

Læs mere

Borgere henvises af Bevillingsenheden og kan samtidigt visiteres til hjemmepleje, genoptræning, daghjem eller andre tilbud.

Borgere henvises af Bevillingsenheden og kan samtidigt visiteres til hjemmepleje, genoptræning, daghjem eller andre tilbud. AKTIV HVER DAG 1. STATUS AKTIV HVER DAG JUNI 2014 Dette er en kort status på Aktiv hver dag. Her beskrives aktuel aktivitet 2013 og langtidseffekten for borgere henvist i 2011. Om Aktiv hver dag Aktiv

Læs mere

REFERAT SUNDHED & OMSORGSUDVALGET

REFERAT SUNDHED & OMSORGSUDVALGET REFERAT SUNDHED & OMSORGSUDVALGET den 04.08.2011 i Borgmesterens mødelokale Afbud SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Godkendelse af Idéoplægget, ombygning/tilbygning af køkkenet på Områdecenter

Læs mere

Samarbejdet i Demensalliancen har inspireret Stevns Kommune til en række nye tiltag:

Samarbejdet i Demensalliancen har inspireret Stevns Kommune til en række nye tiltag: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Stevns Kommune Tilskud:4.632.000 Link til værdighedspolitik: http://stevns.dk/sites/default/files/om_kommunen/planer_poli

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. februar 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere