I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel."

Transkript

1 Ulvskovs værdigrundlag Menneskesyn Vi opfatter den unge som værende en aktiv medspiller i sit eget liv. Den unge besidder en indre drivkraft til at ændre sit liv (i en positiv retning). Den unge er som udgangspunkt motiveret, engageret og villig til at tage ansvar for sit liv. Den unge har derfor ret til at have indflydelse på (samt ansvar for) sit eget liv. Vi tror på, at den unge udvikler sig i et samspil med omverdenen, derfor anlægges et helhedssyn, hvor den enkelte forstås i alle de sammenhænge denne indgår i, bl.a. familien, netværk, skolen mv. Ligeledes opfordres og støttes de unge til at deltage i aktiviteter på lige fod med jævnaldrende, ikke anbragte unge, i nærmiljøet. Vi vil støtte den unges udvikling ved at skabe en kultur, hvor alle har ret til at være sig selv og blive accepteret for den, de er. Vi anser menneskets kompetencer (og behov), som en foranderlig størrelse, der bestandig er i udvikling. Vi ønsker at give den unge en chance for at ændre sit liv positivt, på trods af dennes personlige bagage, som er afhængig af arv og miljø. Vi er bevidste om, at én nær relation kan have betydning for, at den unge kommer i en positiv udvikling. I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel. 1. Det første niveau beskriver den overordnede værdi. 2. Det andet niveau udfolder vores forståelse af den værdi. 3. Det tredje niveau beskriver, hvordan vi implementerer værdien i praksis. Respekt 1. - Pædagogikken tager udgangspunkt i respekten for det enkelte individ møde den enkelte unge som et individ, der indeholder sine egne personlige ressourcer. - pædagogisk tage højde for, at alle er forskellige, samt at alle bærer på forskellige erfaringer. - Lære de unge at respekt kommer til udtryk på forskellige måder, bl.a. ved måden vi omgås samt måden, vi tiltaler hinanden der findes regler, som er ens for alle; men intentionen vil til stadighed være at tage hensyn til individet i kollektivet. - Hver enkelt ung har individuelle aftaler, hvilke er beskrevet i udviklingsplanen. Disse aftaler er i overensstemmelse / i tråd med de overordnede fælles aftaler. - Den voksne er rollemodel for den unge og er derfor bevidst om at handle anerkendende og respektfuldt i relationen til den unge. Frihed og ansvar

2 - der tilbydes mulighed for at varetage den grad af individuel frihed, der vurderes hensigtsmæssig for den enkelte. - lære de unge, at frihed og ansvar er to uadskillelige faktorer / komponenter, at der med individuel frihed også følger et ansvar for at leve op til de aftaler, man indgår. - Vurdere den enkelte unges kompetencer på baggrund af alder, udviklingsniveau m.m., således at der bliver taget individuelle hensyn. - Tage hensyn til specifikke retningslinjer fra rådgiver. - Være bevidste om at de unge ikke altid kan leve op til det ansvar og derfor kan få brug for omsorg ved, at den voksne samler dem op på en konstruktiv måde, når det går galt. - Tilbyder faste rammer og en struktureret hverdag. - drøfter de unge på p-møde hver uge samt i kontaktpædagog-teams, således den individuelle frihed løbende bliver justeret. - involverer de unge i beslutningerne vedrørende deres hverdag, i.f.t. skole, arbejde, familiebesøg m.m., bl.a. i den fokuserede samtale, som foregår en gang ugentligt og vi skriver et referat af mødet (er uddybet senere). - Være bevidst om at en relationspædagogisk tilgang forudsætter tillid og fortrolighed. Det kan være svært for den unge at leve op til, derfor arbejder vi med små skridt uden om forventning om, at tilliden er gensidig. Anerkendelse - Vi har en anerkendende tilgang i vores arbejde. - I relationen til de unge ser vi muligheder frem for begrænsninger. - Fokusere på udviklingspotentialet i situationen og hos den unge. - Se den enkelte unge som et unikt individ med personlige ressourcer og interesser. - Møde den enkelte unge, dér hvor han/ hun befinder sig udviklingsmæssigt. - Tage hånd om de unges problemer, ved at lytte og forsøge at forstå / se fra deres perspektiv. - Arbejder ud fra tesen om for at behandle alle ligeværdigt skal alle behandles forskelligt. - Personalet er fysisk og psykisk tilgængelig for den unge, så den unge har mulighed for at søge / få / have kontakt.

3 - Personalet benytter sig af forskellige kontaktformer, bl.a. den fokuserede samtale, en mere uformel samtale, f.eks. en køretur i bilen samt aktiviteter såsom cykling, fitness og gåtur. Personalet tager alle en KRAP-uddannelse (KRAP er en uddannelse i Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik. Et vigtigt element i KRAP er at betingelsen for menneskelig udvikling er et positivt og anerkende fokusuden at benægte, at der også kan være tale om belastninger og særlige behov. Krap er teoretisk og metodisk forankret i de kognitive behandlingsformer og i det ressourcefokuserede menneske- og behandlingssyn). Mangfoldighed og accept - Der er plads til en mangfoldighed af væremåder og holdninger i personalegruppen - Der hersker en høj grad af accept af hinandens forskelligheder. - Anerkende at der er forskellige måder hvorpå, man kan håndtere konflikter, opgaver, udfordringer, daglige aktiviteter / gøremål m.m. - Værne om de forskelligheder som personalegruppen repræsenterer. - Give plads til forskellige interesser og kompetencer. - Være bevidste om, at de unge har glæde af, at personalegruppen består af forskellige voksne, fordi relationer også handler om kemi, og den unge har større mulighed for at identificere sig med en voksen, når der er forskellige typer at vælge imellem (mænd / kvinder, yngre / modne). - Sammensætter en dagligdag, hvor det er muligt at lave det, man brænder for udfra en forståelse af, at det giver energi og engagement til resten af arbejdspladsen, når den enkelte trives. - Skaber mulighed for at personalet kan efteruddanne sig samt tage kurser for at dygtiggøre sig, udvikle sig og forfølge sine interesser og kompetencer. Positiv, humoristisk ånd - Der er plads til en positiv, humoristisk ånd, hvor der er kærlig omsorg for ens medmennesker. - Tilstræbe at skabe et miljø med positive oplevelser, smil og latter. - Hjælpe de unge med at blive bevidste om deres adfærd og sprogbrug, samt hvilken betydning disse to komponenter har for de andre unge / voksne og det fællesskab, der er på Ulvskov.

4 - Personalet har forskellige sociale arrangementer for at skabe et godt sammenhold. Den positive kultur, som er blandt de voksne, smitter af på kulturen blandt unge og voksne samt kulturen blandt de unge. - De voksne laver sociale aktiviteter med de unge, såsom udflugter, Børnehjælpsdagen -aktiviteter, cykelture og ferier for at skabe sammenhold og en god kultur. Åbenhed og troværdighed - Åbenhed og troværdighed tilsigtes og efterleves i vores samarbejde. - Kontinuerligt have kontakt med vores samarbejdspartnere, bl.a. sagsbehandlere og lærere. - Have klarhed om de beslutninger, vi har taget over for de unge, forældre m.m. - Hyppig kontakt med forældre. - Udfærdiger statusrapporter og afholder statusmøde hvert halve år. - Kontinuerlig kontakt med rådgiver/sagsbehandler. Professionalitet - Der ydes en professionel og faglig kompetent indsats i arbejdet. Tilstræbe en høj grad af dokumentation i det daglige arbejde, bl.a. ved løbende at nedskrive iagttagelser, således at de kan danne grundlag for udarbejdelse af statusrapporter, den fokuserede samtale samt drøftelse af relevante problematikker på p-møder. Vi benytter dagbogssystemet Woodbo, der anvendes som det primære interne informationsmedie på opholdsstedet. Woodbo er et kommunikations- og dokumentationsværktøj indeholdende journalføring på de unge, internt beskedsystem, medicinering, vagtplan og dokumentopbevaring m.m. Alle medarbejdere bliver løbende undervist i at bruge programmet, som er under implementering. Medarbejderne der møder ind, læser, hvad der er skrevet, siden vedkommende sidst var på vagt. Tillige finder mundtligt overlap sted fra medarbejder til medarbejder; der er en times overlap efter endt døgnvagt. - Tilbyde den unge en fokuseret samtale en gang ugentligt, hvor udviklingsplanen er omdrejningspunktet, således at den unge og kontaktpersonen i fællesskab

5 har fokus på de mest relevante udviklingsområder / fokusområder. Der bliver lavet et referat af denne samtale. - Personalet afholder ugentligt p-møder samt supervision hver anden måned, hvor relevante problematikker vedrørende de unge bliver drøftet, således at den pædagogiske indsats er konsolideret med den relevante teoretiske viden, hvilket fremmer høj faglighed samt en ensartet indsats over for den unge. - Personalet bliver løbende tilbudt kurser samt videreuddannelse, således at den enkelte føler sig klædt på til at møde målgruppen på en professionel måde / samt har indsigt i relevant teoretisk viden på området. - Opholdsstedet bliver akkrediteret.

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Den bedste start på livet

Den bedste start på livet Den bedste start på livet politik for de 0-6 årige i Skanderborg Kommune Forord B&U-politikker En god begyndelse Barnets trivsel Livsmestring B Forord Målet er klart: Alle børn i Skanderborg Kommune skal

Læs mere

At klare sig selv, men ikke alene.

At klare sig selv, men ikke alene. PLATANGÅRDENS UNGDOMSCENTER At klare sig selv, men ikke alene. Evaluering af Platangårdens Støtteboliger Udarbejdet af Uwe Schmacke 2012 P R Æ S T E G Å R D S V E J 8, 4 7 6 0 V O R D I N G B O R G Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE Anbefalinger for god praksis vedrørende rekruttering, kvalificering og rådgivning mm. af de frivillige til inspiration for frivillig koordinatorer i det daglige

Læs mere

Børne- og Unge politik

Børne- og Unge politik Sammenhængende Børne- og Unge politik 2013-2017 1 Indhold Forord 3 Vision 4 Værdier 4 Tema 1 Læring og kompetencer 5 Tema 2 Fritid og kultur 7 Tema 3 Inklusion og fællesskab 8 Tema 4 Forebyggelse og tidlig

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 FORORD Aalborg Kommune vil i hele sin virksomhed arbejde for at give alle børn og unge lige mulighed for at udvikle sig til ansvarlige, sociale og selvstændige

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Vi Vil Trives! - t r i v s e l s p o l i t i k p å H e l l e r u p S k o l e

Vi Vil Trives! - t r i v s e l s p o l i t i k p å H e l l e r u p S k o l e - t r i v s e l s p o l i t i k p å H e l l e r u p S k o l e Vores målsætning er:... 2 Vores succeskriterier er:... 2 Vi lykkes når:... 3 I praksis betyder det at:... 3 Hvad forstår vi ved trivsel, konflikt,

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER KOLOFON RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER Retningslinjerne er udarbejdet

Læs mere

KODEKS TIL EFTERTANKE...

KODEKS TIL EFTERTANKE... KODEKS TIL EFTERTANKE... 2 KODEKS FOR GOD SKOLELEDELSE god skoleledelse er... 1. at afklare sit ledelsesrum og påtage sig lederskabet 2. at påtage sig ansvar for, at skolen efterlever lokale, kommunale

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi KOLOFON Af en arbejdsgruppe nedsat af social- og integrationsministeren Med bidrag fra: KL,

Læs mere

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler 1. Skab klare rammer 1.1 Ansatte

Læs mere