Nr. 2 April årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 2 April 2009 34. årgang"

Transkript

1 Nr. 2 April årgang ALT UDSOLGT! - Der var stuvende fuldt i Blidstrup Hallen fredag den 6. marts til den traditionsrige gymnastikopvisning. Ca. 350 betalende tilskuere plus børn, gymnaster og hele Blidstrup Ungdomsskoles store hold - I alt ca. 600 personer overværende gymnasternes fine præstationer. Se mere side 18, og 24. Ørding / Assels Husholdningsforening

2 Nyt fra bestyrelsen... Udvalgsdag: Den 20. sep.08 afholdte Sydmors IF en udvalgsdag i Ø. Assels Forsamlingshus. Det overordnede formål med denne dag var og er at vi skal have udviklet og forbedret Sydmors IF så vi er bedre rustet til fremtiden. Tovholder på dette projekt er konsulent Klaus Gertsen, JBU. Udvalgsdagen var første step i processen som vi stadig er i gang med. Klaus Gertsen har siden udvalgsdagen været med til et par bestyrelsesmøder og kommer yderligere tre gange her i løbet af foråret/sommeren. Noget af det vi arbejder hen imod er en omstrukturering rent organisationsmæssigt og at få lavet en beskrivelse af de arbejdsopgaver der ligger i de forskellige udvalg og i bestyrelsen. Der er kommet flere konkrete tiltag som en direkte udløber af udvalgsdagen bla. oprettelse af forældreråd for alle ungdomsfodboldhold, dette må også meget gerne gøres gældende for gymnastik og badminton og at alle trænere/ledere skal på mindst et opkvalificerende kursus om året. Mere om ovenstående og mere fra generalforsamlingen kan ses på dk. Venlig hilsen Formand i Sydmors IF Meiner Nørgaard Misforståelse Bestyrelsen i Sydmors IF vil hermed gerne rette op på en mulig misforståelse. I de sidste par måneder har vi fra tid til anden fået at vide at vi ikke kan være bekendt at vi vil prøve at stikke en kæp i hjulet på Hal2 projektet i Hvidbjerg. Hvis nogen tror at det forholder sig således er det ikke korrekt. Det er sådan at vi sidste sommer blev inviteret til et par møder med foreningen, HFC, der arbejder med en hal mere i Hvidbjerg. De ville gerne fortælle om projektet og selvfølgelig høre Sydmors IF`s mening om det. Hen på efteråret ønskede de en tilkendegivelse fra Sydmors om vi aktivt ville støtte projektet, bla. med at samle penge ind i vores område. Fra Sydmors var det Karin Boel, Poul Overgaard og undertegnede der deltog i dette møde. HFC gruppen fremlagde deres ideer og oplyste at Morsø Kommune havde bevilget driftstilskud til projektet, som jo er første forudsætning for at søsætte et sådant projekt. Vi snakkede lidt frem og tilbage om det og på et tidspunkt kom oplysningen om at der også blev arbejdet med et halprojekt ved Frøslev Skole. På næste bestyrelsesmøde i Sydmors IF diskuterede vi selvfølgelig dette og vi var ikke glade for det. En hal ved Frøslev Skole, en hal mere i Hvidbjerg og ingenting i Sydmors IF? - ja, hvad så med vores område? Vi sendte derfor et brev til HFC`s formand og til VIF`s formand hvor vi tilkendegav at Sydmors IF ikke aktivt ville støtte hal 2 projektet i Hvidbjerg idet det er vores opfattelse at desto mere der samlet set kan gøres på hele den sydvestlige del af Mors desto bedre, og at vi derfor, samtidig med at der udvikles i Hvidbjerg og Frøslev,vil forsøge at at udbygge og forbedre faciliteterne i vores eget område. Hermed håbet om at en misforståelse er ryddet af vejen. Venlig hilsen Formand i Sydmors IF Meiner Nørgaard Sydmors Nyt

3 Generalforsamling i Sydmors if På opfordring fra klubblad udvalget vil jeg her skrive lidt om Sydmors IF`s generalforsamling d. 5. feb. Valg til bestyrelsen : Anette Gregersen blev nyvalgt som kasserer. Eva Lynggard ønskede at holde en pause fra bestyrelsesarbejdet, hendes plads i bestyrelsen blev overtaget af vores hidtidige kasserer Mette Kusk. Den endelige konstituering kan ses på bagsiden af dette blad. Mange ting blev debatteret på generalforsamlingen, nedenstående vil jeg kommentere nogle af de vigtigste punkter. kombineret multi- og idrætshal : Sydmors IF har ansøgt Morsø Kommune om driftstilskud ( ca kr. om året ) til en kombineret idræts- og multihal i vores område. Befolkningen, både nu og helt sikkert også fremover, efterspørger jo et aktivt fritidsliv med mulighed for mange forskellige former for motion og socialt samvær. Det kan vi som forening ikke tilbyde uden de rigtige faciliteter. Vores område er, ifølge Syddansk Universitets rapport om 68 landsbyer i vækst det eneste område på Mors der har en positiv befolkningstilvækst med et stigende børnetal til følge. Derfor synes vi at det vil være en naturlig ting at Morsø Kommune støttede op om Vigtigt vigtigt vigtigt vigtigt vigtigt vigtigt vigtigt Klik ind på og følg med i hvad der sker i din lokale idrætsforening. Sydmors Nyt 009 3

4 vores forslag om udbygning af faciliteterne i vores område. Desværre har Morsø Kommune afslået at støtte projektet. De begrunder afslaget med henvisning til Kultur- og Fritidsplanen for Morsø Kommune, der er lavet for mange, mange år siden. I den står der at der udbygning af fritidsfaciliteter kun må finde sted i Nykøbing, Ø. Jølby og Hvidbjerg. Vi synes jo det ville være bedre at henholde sig til den virkelige verden i stedet for til et stykke forældet papir. Der var næsten fuld opbakning fra generalforsamlingen til at vi skal holde gryden i kog vedr. dette tiltag, kun en enkelt deltager mente at det var bedre at vi lod være og i stedet støttede op om hal 2 projektet i Hvidbjerg. Dette er vi i bestyrelsen selvsagt ikke enige i, dette her handler jo om mere end en hal, det handler om at vores område fortsat være et godt sted at bo og bosætte sig i. Det handler også om vi lokalt skal gøre alt hvad vi kan for at bevare Vejerslev Skole. Det er den eneste tilbageværende skole i vores område og hvis den på et tidspunkt forsvinder vil der ikke gå ret mange år før også Sydmors IF forvinder. Multibane ved Vejerslev Skole : Vejerslev Skole og Sydmors IF er i fuld gang med planlægningen af opførelsen af multibanen ved Vejerslev Skole. En multibane er en bane på 15 x 25 meter med asfaltbelægning, bander, mål i forskellige størrelser og lysanlæg. En sådan bane kan bruges til rigtig mange forskellige former for boldspil, leg og motion. Hvis alt går som vi ønsker vil multibanen stå færdig engang til september. Det er en ret bekostelig affære at opføre en multibane, så foruden de penge vi har fået i tilskud fra fonde og puljer er alle Sydmors IF`s sponsorer blevet spurgt om et sponsorat, derudover er vi i gang med en husstandsindsamling i Blidstrup, Vejerslev, og Vils området. Vi håber selvfølgelig at alle i vores område, uanset hvor man bor, støtter op om multibanen, da den vil være et stort aktiv for både skolen og idrætsforeningen. Venlig hilsen Formand i Sydmors IF Meiner Nørgaard Sydmors Nyt

5 Børneattaster Til alle forældre, der har børn, der dyrker fodbold i Sydmors, Sydvestmors eller FC Mors. Alle trænere og ledere, der har en funktion på fodboldbanerne i vores klub, skal udfylde en børneattest. I 2005 vedtog folketinget en lov om, at alle der har en direkte kontakt og vedvarende kontakt med børn under 15 år, dvs. ansat til at varetage nogle funktioner i klubben, skal udfylde en såkaldt børneattest. Overholdes denne lov ikke, kan klubben straffes med bøde. Vi har selvfølgelig fulgt denne lov, og alle der er ansat i foreningen, skal udfylde disse. Når attesterne er udfyldt, bliver de sendt ind til politiet, og har foreningen indhentet en negativ attest, betyder det, at personen ikke har nogen domme. Skulle der derimod ske det uheldige, at der er en positiv attest, betyder det derimod, at man er dømt for seksuel krænkelse af børn, og har overtrådt en eller flere af følgende punkter i straffeloven: - Incest, samleje eller anden kønslig omgang med børn under 15 år. - Udbredelse eller besiddelse af børnepornografi. - Blufærdighedskrænkelse over for børn under 15 år. Hvis en person ikke vil udfylde børneattesten, må vedkommende ikke blive ansat i en forening, ligesom vedkommende ikke må virke i foreningen. Tillid tryghed: Et barn skal have tillid til sine trænere, instruktører og ledere, og forældrene må ikke tvivle på sikkerheden, men skal trygt kunne sende deres børn hen i idrætsforeningerne. Dette er et citat fra brochuren ang. børneattester. Du kan se hele brochuren på eller Information og rådgivning: et tjek i kriminalregistret udgør ikke nødvendigvis hele løsningen. Det handler i høj grad om forebyggelse og åbenhed så idrætsforeningerne undgår krænkelse af børn. Vi er her i foreningen meget trygge ved de instruktører/trænere vi har ansat. Har du bekymringer eller spørgsmål kan du altid rette henvendelse til en i bestyrelsen. Vi er her for jer. Mange hilsner Hanne Poulsen. Sydmors idrætsfond Fonden havde det svært i 2008, da vi har investeret i aktier. Det var godt, da der var kursstigninger og rimeligt udbytte, men det var der ikke i 2008, så vi havde et underskud på ,- Der blev dog overført godt kr ,- til idrætsforeningen. Vi håber det bliver bedre i Jørgen Paaske Sydmors Nyt 009 5

6 Fra Borgerforeningen for Vils og Omegn Mon ikke det vil til at blive sådan noget vejr, at vi kan få det sidste styk kabel gravet ned? Og måske få skrabet lidt flere penge sammen, så der kan blive lys på stien ved åen. Ja hvem ved måske en ny gynge eller noget. Så er det snart tid til den store oprydnings dag. Det sker søndag den 19. april. Men det er jo ingen sag. For her i Vils og omegn møder der altid mange mennesker op til stor oprydning. Ja både store og små. Det er så sidste gang jeg skriver. P.b.v. - Henrik Frøslev. Sydmors Nyt Bold-for-sjov Børneudvalget i Sydmors IF arrangerer i samarbejde med skolerne i Vejerslev og Ørding en Bold for sjov dag, for alle børn i alderen 5-10 år. Det sker på boldbanerne ved skolerne i Vejerslev, mandag d. 4. maj kl Ørding, onsdag den 6. maj kl hvor vi skal hygge, lege og forhåbentlig ha det rigtig sjovt! I Vejerslev vil der blive indsat en ekstra skolebus-kørsel denne dag, således de børn der normalt tager bussen hjem efter skoletid også får mulighed for at være med. Der vil senere blive udsendt en invitation med nærmere info til alle børn i denne aldersgruppe.

7 Købmanden med de små priser... GRACE & NIELS DIGE 7990 Ø. Assels Tlf Morsø Antenne & Parabolservice v/bjarne Weiskvist Havevej Nykøbing M. Tlf Mobil Møgelvangs Plads - Tlf Hovedsponsor for Sydmors IF: MORSØ SPAREKASSE ØENS AUTOVÆRKSTED John Madsen Harrehøjvej Nykøbing Mors Tlf Mobil Fax Smedebjergevej Vils Telefon Klargøring til syn Alt i reparationer Service Dæk & fælge Svends Auto v/svend E. Christensen Rolighedsvej 11 - Ø. Assels Tlf Sydmors Nyt

8 Ørding/Assels Husholdningsforening Ørding/Assels Husholdningsforening havde i efteråret 2008 søgt om støtte til at afholde en Store Bogdag i Øster Assels. Event & Aktiv koblede sig på som samarbejdspartner sammen med fritidstilbuddet for børn i Øster Assels. Bogdagen fandt sted den 21. februar 2009 på Solparken og var godt besøgt. Dagen startede med stafetoplæsning af børn og herefter var der forskellige aktiviteter for børn ved de lokale fritidstilbudshjælpere: Bodil Mortensen, Julie Exner og Jytte Frederiksen. Om eftermiddagen kom skuespilleren Tina Nøhr fra Aalborg teater og lavede sjov og teaterlæring med børnene. Der var en fællesafslutning, hvor børnene viste hvad de havde lært. Det er dejligt at være med til at arrangere noget der har kvalitet. Om formiddagen læste Friederick Schultz fra Ørding op for de voksne af sin kones små noveller og corserede over sit liv og litteraturen generelt. Om eftermiddagen læste forfatteren Knud Sørensen op af egne værker og det var helt enkelt udtrykt - en rigtig god oplevelse. I middagspausen serverede Husholdningsforeningen Bogorme fra Toves Køkken. Der var lagt op til at der skulle startes en lokal læseklub og det lykkedes også, eftersom der var syv der meldte sig, hvilket var meget passende. Sidst i februar havde foreningen en hyggelig eftermiddag hos Lene og Poul Lund i deres nye hus på Perlevej. Udsigten fra huset var fantastisk, solen skinnede og Limfjorden glimtede. Underholdningen sørgede Torsdagspigerne fra Nordmors for. Den 21. april kl er Husholdningsforeningen inviteret indenfor hos Kridtvejs Planter hos familien Heltborg. Der vil til den tid være et stort udvalg i planter, som er klar til udplantning, så hvis nogen lader sig friste er det forståeligt, men der er ingen købetvang og alle er velkomne til bare at nyde aftenen og foråret. Husk at medbringe kaffe og tag bare ægtefællen og naboen med. På bestyrelsen vegne Fmd. Gunhild Olesen Møller Robert på cykel Ja, så er det tid til endnu en lille beretning fra den eventyrlystne morsingbo, Robert Senftlebens tur mod Indien og den lille landsby Samathganj. I øjeblikket befinder Robert sig i Ankara i Tyrkiet, hvilket han har gjort det seneste stykke tid, han har nemlig sendt sit pas hjem til Sillerslev, i håbet om at moren kan skaffe ham visum til at cykle gennem Pakistan og Iran. Umiddelbart vil de fleste danskere få associationer i retning af 22-Nyhedernes evindelige beretninger om kampe, menneskeflugt og ualmindelig dårlige levevilkår når disse to lande omtales. Men dette får ikke den eventyrlystne morsingbo til at fortvivle, han håber nemlig at kunne få også at opleve denne del af verden på cykel. Denne ekstreme eventyrlyst har dog betydet at cykelkammeraten, Simon, har besluttet at han ikke længere vil cykle med. Således cykler Robert videre mod Indien alene. Mette Kusk Pedersen Sydmors Nyt

9 V i l s i v æ k s t - det er lige ud ad landevejen... Gruppen bag Vils i vækst med repræsentanter fra Beboerforening, idrætsforening, menighedsråd, børnedyrskue og erhvervslivet i og omkring Vils havde et konstruktivt møde på Vejerslev skole den 09.marts. Der var enighed om, at åben landsby projektet afholdes i weekenden 13 og 14. juni. Der var mange forskellige ideer til weekenden og der var lavet et flot projekt omkring Smedebjerge plantage. Lørdag den afholdes åben landsby med alle erhvervsvirksomheder, som har lyst til at vise deres virksomheder frem i tidsrummet 10-16, der arbejdes med åben kirke, åben skole, udstilling i menighedshuset, salg af kommunale byggrunde, fremvisning af huse til salg. Søndagen er tænkt at skulle være for os lokale, med friluftsgudstjeneste i Smedebjerge, fremvisning af Smedebjerge, af holdelse af Børnedyrskue også i Smedebjerge, besøg af museumsinspektør Susanne Overgård, som vil fortælle om Smedebjerges spændende historie. Den nedsatte Smedebjergegruppe vil inden da lave arbejdslørdag i Smedebjerge, Karin Boel og Inger Clausen er tovholder på det. Der er sponseret Sandwich, øl og vand. Der afholdes nyt møde i skolen den kl. 19, hvor der arbejdes videre, alle er velkomne. Med venlig hilsen B.Lyndrup Beboerforenngen, Idrætsforeningen, Vils Købmand, Kantinehuset & Vils Bolighus Sydmors Nyt

10 Nyt fra Vejerslev Skole Indlæg fra skolebestyrelsen på Vejerslev Skole. I efteråret havde skolen inviteret forældrene til kommende børnehaveklasse til orienteringsaften. Rigtig mange tog imod tilbuddet. Ved indskrivningen i januar har vi fået indmeldt ikke færre end 26 børn. En utrolig dejlig fornemmelse, når der på andre skoler er faldende elevtal. Vi byder selvfølgelig de 26 nye elever velkommen og giver dem en faglig og social ballast, de kan bruge i deres liv fremover. Det er nok ikke forbigået mange, at der sker ændringer i busdriften på Mors. Det får også indflydelse på skoledagene på Vejerslev skole. Der bliver 3 buslinjer til skolen om morgenen og om eftermiddagen. Om morgenen kører de ind i tidsrummet 7.28 og Det betyder at skoledagens begyndelse bliver rykket frem til kl Om eftermiddagen kører alle busser fra skolen kl To af ruterne har tillige afgange fra skolen henholdsvis k og kl Sydmors Nyt

11 Køreplanen for de tre ruter vil så snart de er tilgængelige blive lagt på skolens hjemmeside samt link til NordjyllandsTrafikselskab. Det var med vemod at vi måtte sige farvel til en af skolens trofaste lærer. Den 1. februar stoppede Tove Christensen på skolen. Tove har været lærer på skolen i 39½ år. Hun har gennem alle årerne udført sit job med højt engagement og blik for at hjælpe de svage elever. Hun er højt respekteret for sine kompetencer både hos elever, forældre og kollegaer. Tove s sidste arbejdsdag var den 16. januar og hun fik en god oplevelse, da børnene og kollegaer markerede det med forskellige optrin. Om eftermiddagen var skolen vært for en reception, hvor familie, nære venner, kollegaer, skolechefen samt skolebestyrelsen deltog. I løbet af foråret går vi i gang med at renovere vores legeplads. I øjeblikket er en BMX-bane i skoven bag skolen ved at blive etableret. Skolen er i samarbejde med Sydmors IF ved at lave en multibane. Der er søgt midler hjem hos forskellige fonde og der arbejdes på at finde de sidste midler, så arbejdet kan sættes i gang. Multibanen vil blive et stort aktiv for området og til stor glæde for eleverne på Vejerslev Skole. Med venlig hilsen skolebestyrelsen på Vejerslev Skole Event & Aktiv. Forum for Sydmors har netop afholdt generalforsamling på Ørding Friskole. Foreningen havde i året 2008 tre personlige medlemmer og 15 foreningsmedlemskaber. De fleste har for indeværende løst medlemskab igen og nye medlemmer er hjertelig velkomne. I beretningen kom jeg ind på årets gang og de arrangementer hvor foreningen har været arrangør eller medarrangør. Folkeuniversitetsforedrag: Da spanierne kom til Danmark ved cand. pæd. Nils Aage Jensen fra Nyborg, Herregårde på Mors, ved lektor Steen Busck fra Aarhus, Godserne Bangsbo og Blidstrup ved arkivleder Henning Bender fra Frederikshavn. Generalforsamlingen sluttede med et godt besøgt offentligt historisk foredrag af museumsinspektør Vivi Jensen fra Koldinghus. I januar talte lektor Børge Jensen ud fra sin bog om Thissinghus Købmandsgård. Desuden har foreningen afholdt et bestyrelseskursus på Sallingsund Færgekro. Årets største arrangement var Sundhedsmessen 2008 i Øster Assels Forsamlingshus, hvor der deltog 12 foreninger med stande og lokale handlende falbød gode tilbud. Der var indlagt forskellige indslag med lokale børn og gymnaster. Asbjørn Riis og han søn optrådte med wrestling. Husholdningsforeningen uddelte et sundt måltid til 100 mennesker og der var hele dagen en strøm af mennesker, hvoraf nogle også benyttede sig af tilbuddet om at prøve motionsredskaberne på Solparken. Her var der samme dag åbent hus ved de nye boliger. Årets seneste arrangement var Store Bogdag i Øster Assels, som der kan læses om andetsteds i dette blad. På bestyrelsens vegne Fmd. Gunhild Olesen Møller Sydmors Nyt

12 lad dit barn komme ud!! Ja, sådan skal udfordringen lyde her fra ungdomsafdelingen i Sydmors/Sydvestmors. Når du nu ser annoncen for opstart af fodboldtræningen, vil vi gerne opfordre jer til i samråd med jeres barn, at tage en snak om, om det ikke lige skulle være noget for barnet. Det giver barnet mulighed for motion, samvær, kammeratskab og masser af oplevelser. Forældrene giver det muligheder for, at være sammen med dit barn om noget, spænding og masser af sammenhold med de andre forældre. Så hvad er der at vente på? I får alle mulighederne, og så er det jo også sjovt at spille fodbold. Velkommen i klubben. OBS. Sydvestmors deltager stadig i Ikast Cup i Ikast den og 28. juni 2009 samt Vildbjerg Cup i Vildbjerg fra den 30. juli til den 2. august. Vi glæder os til at se jer der. På vegne af ungdomsafdelingen - Hanne H. Poulsen Spil tennis i Sydmors Sydmors Tennisklub indkalder til generalforsamling onsdag den 25.3 kl i Ø. Assels fritidscenter. Dagsorden ifølge vedtægter. Efter generalforsamlingen uddeles der træningstider til de fremmødte. Skulle du være forhindret i at deltage i generalforsamlingen eller endnu ikke er medlem, kan du ringe til Inger Mark, tlf for at få en træningstid. Vores tennisbane ligger i et vindstille hjørne på Ø. Assels Stadion. Banen er vedligeholdt og klar til at blive spillet på fra maj til oktober For en hel sæson koster det 450 kr. for voksne og 150 kr. for ungdomsspillere under 16 år. For dette beløb må du anvende bane, når du har lyst. Bolde kan købes i klubben og ketcher kan lånes til en prøvetime. Har du evt. ikke en tennismakker kan du stadig ringe til Inger, det kunne være at der var andre som var i samme båd. Vi håber at der er flere som vil benytte sig af dette tilbud. På vegne af tennisudvalget Birgitte Gregersen 1 Sydmors Nyt 009

13 FODBOLD 2009 SYDVESTMORS U-17 Drenge, årg (opstart man. 2. marts) mandag i Vils torsdag i Outrup U-15 Drenge, årg (er startet) U-15 Piger årg (opstart man. 16. marts) mandag i Vils mandag i Hvidbjerg onsdag i Outrup torsdag i Vils U-13 og U-12 Drenge, årg (opstart tirs. 3. marts) U-13 og U-12 Piger årg (opstart man. 23. marts) tirsdag i Outrup mandag i Vils torsdag i Vils Husk venligst Ikast Cup (gl. Profil Cup) i uge 26 ( juni) samt Vildbjerg Cup i uge 31 (30. juli-2.aug) VIF SYDMORS U-11 og U-10 Drenge, årg (opstart ons. 18. marts) U-11 og U-10 Drenge, årg (opstart man. 9. marts) onsdag i Outrup mandag i Ø.Assels torsdag i Vils U-11 og U-10 Piger årg (opstart tors. 19. marts) torsdag i Outrup U-11 og U-10 Piger årg (opstart man. 16. marts) mandag i Ø.Assels U-9 og U-8 Drenge årg (opstart tors. 2. april) torsdag i Vils torsdag i Outrup U-9 og U-8 Drenge og Piger årg (opstart ons. 25. marts) U-9 og U-8 Piger årg (opstart tirs. 14. april) onsdag i Vils tirsdag i Outrup U-7 og U-6 Drenge og Piger årg (opstart tirs. 7. april) U-7 og U-6 Drenge og Piger årg tirsdag i Vils mandag i Frøslev (opstart man. 20. april) mandag i Hvidbjerg (opstart man. 27. april) Husk venligst Ikast Cup (gl. Profil Cup) i uge 26 ( juni) samt Vildbjerg Cup i uge 31 (30. juli-2.aug) Sydmors Nyt

14 Så skal batterierne lades op!! Tiden nærmer sig hastigt for én af årets store begivenheder i Sydmors IF : SPORTSFESTEN Derfror er det ved at være på tide at sætte batterierne i opladeren, så I er klar til at gi den fuld gas på Vils stadion i weekenden den 16. og 17. maj. I skrivende stund er programmet ikke endeligt på plads, men vi følger samme opskrift som sidste år. LØRDAG : Vi lægger ud med et formiddagsprogram for børn mellem 5 og 12 år. Derefter vil der blive spillet nogle fodboldkampe. Der verserer diverse rygter om at man vil samle de gamle divisionspiger og lade dem kæmpe mod de unge seniorpiger. Det kunne godt gå hen og blive en spændende kamp der var værd at overvære. Der vil også igen i år blive udkæmpet drabelige kampe på petanquebanerne mellem de to rivaliserende klubber. Kl slår vi så dørene op til årets teltbal. Vi har styr på telt, drikkevarer, grillet gris m.m. og fristende dansemusik fra duoen Devito så nu er resten op til Dig!!! Tag naboen, kollegaen, vennerne, badmintonmakkeren, jagtkammeraten, tandlægen og bankrådgiveren under armen og mød op til årets fest i Sydmors IF. SØNDAG : Vi starter dagen op med det traditionelle optog gennem byen, som slutter af ved festpladsen, hvor tombolaen frister med de mange dejlige præmier. Derefter går det løs med en halv times intens Sponsorcykelløb i Vils gader. Derefter går vi i teltet og smovser i Dameudvalgets overdådige kagebord, der krydres med harmonikamusik. Vi tager kritikken fra sidste år til os og skal nok sørge for nogle underholdende indslag i teltet medens kaffen skylles ned. Derefter vil der som sædvanlig blive udtrukket sponsorpræmier og de er flotte så husk at støtte vore cykelryttere når de er rundt med sponsorkontrakterne!! Hver kontrakt er et lod i udtrækningen af de flotte præmier. Vi håber på at kunne slutte dagen af med en gymnastikopvisning på plænen af vores sommergymnaster, men da de endnu ikke er startet med træningen, ligger det ikke helt fast. Vi glæder os til at se rigtig mange glade mennesker til 2 fornøjelige dage i Vils. SÆT KRYDS 16. OG 17. MAJ SÆT KRYDS. 14 Sydmors Nyt

15 Sillerslev Købmand Staghøjmøllevej 23 Tlf Åben alle ugens dage Sillerslev 7990 Ø. Assels kl * KØB * SALG * REPARATION JOHNNY S AUTO Blidstrupvej 1 Øster Assels Telefon Tømrermester Per Trans Tlf Vils Mælkevejen Øster Assels Tlf Bil Fax Vils Købmand v/leo Dybdal - tlf Vi støtter lokalsporten.. Åbningstider: Man-fredag Lørdag Søndag Sydmors Nyt

16 Nyt fra Assels - Sillerslev Beboerforening: Fredag den 9. februar holdt Assels-Sillerslev Beboerforening den ordinære generalforsamling. Det var bare så dejligt, at 44 var mødt op til vor generalforsamling og var med til at skabe en hyggelig og god aften, hvor stemningen var positiv. Endnu en gang bevis på, at vort sammenhold er helt i top og at vort arbejde er blevet påskønnet. Bestyrelsen er meget taknemmelig for beboernes opbakning. Efter generalforsamlingen bød vi på kaffe med kagebord i bedste sønderjyske stil. Og SÅ fik vi alle et herligt causeri, levende, inspirerende og humoristisk leveret af aftenens taler Borgmester Egon Pleidrup Poulsen. Han fortalte om sin tid i spidsen for Morsø Kommune. 12 dejlige år, hvor han havde haft det som en fisk i vandet. Han kom i sit causeri vidt omkring og havde under hele sit foredrag alle tilhørerne i sin hule hånd og hvor det lyste ud af ham, hvor dejligt, han havde haft det, han sagde endda, at han ville ønske, at alle skulle have lov til at prøve at have hans stilling. Det er med vemod han forlader jobbet, men nye udfordringer venter. Vi kan varmt anbefale andre at lægge ører til Borgmesterens causeri. Vor nye bestyrelse ser således ud: Formand Ingelise Dinesen, næstformand Svend Christensen, sekretær Linda Svenningsen, kasserer Else Krog (valgt udenfor bestyrelsen) Walther Larsen og Herman Rasmussen. Som den opmærksomme læser kan se, har Vita Jensen forladt bestyrelsen og Herman Rasmussen er trådt ind. Vera Sørensen, Ebba Nielsen og Jesper Dinesen er suppleanter. Vor revisor Poul Nielsen og hans suppleant Inga Christensen fortsætter. Vita har efter eget ønske valgt at forlade os, da hun af helbreds grunde ikke magtede at fortsætte, da hun i år skal være aktiv i sit politiske arbejde i forbindelse med kommunalvalget til efteråret og det ville blive for meget for hende. Fra bestyrelsens side takker vi Vita for hendes store arbejde og hendes loyalitet. For mig personligt er det en utrolig stor støtte og en dejlig ven, der forlader vor bestyrelse, Vita har været dér for mig fra den første dag, jeg som ganske ukendt kom ind i bestyrelsen, Jeg ved, det ikke er et endeligt farvel, for Beboerforeningen ligger Vita meget på sinde og hun vil altid være dér på sidelinjen. Tak Vita. Det første den nye bestyrelse satte i værk var en skrivelse, vi sendte til vore kommunalpolitikere omkring bus problematikken i vort område. En skrivelse vi havde færdiggjort inden generalforsamlingen. Den kan ses i sin fulde ordlyd på vor hjemmeside, hvor også hele referatet af generalforsamlingen er. Søndag en 19. april er der Store oprydningsdag, hvor vi håber at mindst lige så mange, som sidste år, vil hjælpe med at forårs klargøre vore veje og grøfter, det skulle gerne være græs og blomster, der pryder vore grøfter og rabatter og ikke øldåser, papir og plastik. Tid og sted vil fremgå af opslag og avisannoncen. Gør en dejlig dag ud af denne søndag med det gode formål - lad os også i år blive det områder på Mors, der møder op med de fleste rengørings-frivillige. Mange forårshilsner - Bestyrelsen for Assels-Sillerslev Beboerforening, Ingelise Dinesen. 16 Sydmors Nyt

17 Bente Lyndrup Doktorvej Vils Tlf Prøv den nye Ford Fiesta... Kom ind til Ford Nykøbing og få en prøvetur i den nye Ford Fiesta inden du beslutter dig for købe den i Nykøbing v/kristian Odgaard - Vesterbro 12 - Tlf Tlf Støt vore annoncører - de støtter os! Ib LARSEN ELSERVICE Asselsvej 116, Storup, 7990 Ø. Assels Bil-tlf Al vognmandskørsel til billigste dagspris... Ø. & V. Assels Vognmandsforretning v/knud E. Nielsen Ø. Assels Tlf Biltlf Sydmors Nyt

18 »Frueholdet«Tak er kun et fattigt ord, når det gælder jer. Jeg sidder her, dagen efter en super flot aften i Blidstruphallen, med en følelse af glæde og stolthed, over at kende jer og at I vil være med til at gøre denne aften ekstra festlig. En hal fyldt med mennesker, der alle er kommet for at se gymnastik og have en god og hyggelig aften, gør at alle gør deres bedste, store som små og det er en stor glæde at se på og være med til. Det er livsglæde, når det er bedst. I var bare friske og fantastiske at se på. I klarede det hele til ug. og jeg så smil og glæde hos jeg alle...især er jeg glad for, at I bare smiler og køre vidre med øvelserne, når jeg pludselige går i sort og ikke kan huske, hvad der er højre og venstre eller op og ned. Tak for det...i ER SUPER KVINDER. Jeg glæder mig allerede til September, hvor holdet atter starter op, og forhåbentlig kan vi få mulighed for at træne i Blidstruphallen igen, det er dejlig med plads til de store armbevægelser og lange løbeturer. Mange tak til jer alle, for den flotte gave, jeg nyder det hele i fulde drag, og sender jer alle er kærlig tanke, når jeg sidder med tæppet om benene og læser i mine bøger, med starinlysene tændt og chokoladen indenfor rækkevide...herligt. TAK for at I vil være med på mit hold, det er en glæde, at se jer alle hver tirsdag. Hilsen Elisabeth Houmøller. 18 Sydmors Nyt

19 Tegn dine forsikringer lokalt - kontakt din lokale assurandør Jørgen Paaske - DIN TRYGHED! / Morsø Taxi & Turisttrafik v/leif Andersen Tlf Bil Fax Vi tilbyder turistkørsel - handicapkørsel med liftbus og bestillingskørsel Knas med vognen??? - så ring eller kom... VILS AUTO & CYKLER v/jens Hellegaard Tlf Morsø Flisenedlægning v/torben Larsen - Ådalsvej Vils Nedlægning af fliser. Omlægning af gl. fliser. Opstilling af stakit eller trådhegn. Tlf Bil Murermester GUNNAR MOGENSEN Hesterøroddevej Ø. Assels Tlf Sydmors Nyt

20 Gymnastiksæsonen er slut - og dog. Efterårets og vinterens anstrengelser kulminerede fredag d. 6. marts med en FLOT, FLOT opvisning i Blidstrup Hallen. Der er flere ting der er værd at nævne. Et rekord stort antal udøvere var på gulvet fordelt på rekord stort antal hold, og et indtil nu rekord stort antal tilskuere var med til at give arrangementet den opbakning det fortjente. På positiv siden gav de mange menneske indtægtssiden et større overskud end forventet, til gavn for alle foreningens medlemmer! Dernæst, men nok vigtigst af alt, viser et så stort fremmøde at gymnastikken har et godt og solidt fodfæste i vores lille forening. Der er mange aktive, men lige så vigtigt der er mange der bakker op om gymnastikken. På negativ siden gav det også problemer med så mange fremmødte. Siddepladserne manglede for nogle, colaerne blev udsolgt, kringlen strakte vist heller ikke helt ud og P-pladsen kunne slet ikke opfylde behovet for parkeringspladser. Det resulterede i et efterhånden tilbagevendende problem lastbilen med biogasaffald kunne ikke komme ned til Moutrup, men måtte melde pas allerede ved kirken denne gang. Vi vil i udvalget forsøge at tage højde for disse luksusproblemer, men vi ved også at vi i år var heldige på flere områder. Normalt holder VIF opvisning samme aften, men pga. vi havde flyttet vores opvisningstidspunkt en uge tidligere frem så Blidstrup Efterskole kunne nå at være med inden de drog på skitur, kunne tilskuere der er engageret i begge foreninger være med begge steder. LØIF s to hold er lige som vores vokset i antal siden sidst, og disse to ting vil alt andet lige give flere gæster. Fra udvalget skal der lyde en stor tak til alle, som har medvirket til et sådant arrangement kunne komme op og stå. Det være sig Kjeld og Erik fra skolens side, slikblandere, kaffesælgere, billetdamer, musikfolk, instruktører og sidst men ikke 0 Sydmors Nyt 009

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Efter en dejlig uge med solskin er vi nu nået til at kigge lidt tilbage på ugens løb og evaluere samt kigge lidt frem på næste undervisningsuge

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Ans IF Gymnastik OPSTART I ANS IF GYMNASTIK 2014/2015

Ans IF Gymnastik OPSTART I ANS IF GYMNASTIK 2014/2015 Ans IF Gymnastik OPSTART I ANS IF GYMNASTIK 2014/2015 FORORD I denne folder kan du få et overblik over de forskellige hold. Du kan se, hvem der er instruktører på de enkelte hold, hvad de vil arbejde med

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

GHRI-gymnastik 2010/2011

GHRI-gymnastik 2010/2011 GHRI-gymnastik 2010/2011 Side 1 Gymnastiksæsonen 2010 / 2011 Nu begynder sæsonen med gymnastik for enhver. I Gymnastikafdelingen mener vi, at alle skal have mulighed for at deltage. Vi har fået samlet

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 Inviterede: Bestyrelsen: Ole, Bent, Kim, Søren, Erik, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke, Solveig, Birger, og Hanne Østergaard.

Læs mere

Idræt og byliv. Onsdag den 27. september 2006 kl. 9-17 Ørestadsselskabet Arne Jacobsens Allé 17 2300 København S. Husk børneattesten!

Idræt og byliv. Onsdag den 27. september 2006 kl. 9-17 Ørestadsselskabet Arne Jacobsens Allé 17 2300 København S. Husk børneattesten! Idræt og byliv Onsdag den 27. september 2006 kl. 9-17 Ørestadsselskabet Arne Jacobsens Allé 17 2300 København S Husk børneattesten! loven kort fortalt I 2005 vedtog Folketinget en lov med krav om at indhente

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening

Søttrup Gymnastikforening Gymnastik i Hornum PROGRAM 2015/2016 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (31/8 el.1/9) Velkommen til en ny og spændende sæson i Søttrup Gymnastikforening Vi håber, at rigtig mange har lyst til,

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK KØBENHAVN KARATENYT København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK Uden frivillige går det ikke Dejligt - nu er det igen dagen, hvor der er træning, og om et par dage er det igen tid til at tage en frisk gi

Læs mere

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012 Årsplan U-9 2012 1 af 6 27-03-2012 Årgang: Drengespillere født i 2003 eller som går i 2. klasse. Trænere: Claus Kristensen tlf. 97 22 63 69 29 99 25 80 Koustrupparken 18 claus@friendtex.dk Bjarne Krogstrup

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 14. juni 2013 Fredagsbrev nr. 744 Næste uger: 15. juni 17. juni 20.juni 21.juni Arbejdsdag i skovbørnehaven Udlejning Baunen Fælles foto kl. 09.30 Lærer kursus kl.12.00 Rundvisning

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen.

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Vi startede med en kort præsentation, og det var godt at se, at alle årgange undtagen en enkelt var repræsenterede. Der var også en del nye ansigter i blandt.

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

Nyhedsbrev. Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam. Frivillig Samråd Mors. I dette nummer: Nyhedsbrev 2, juni 2014

Nyhedsbrev. Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam. Frivillig Samråd Mors. I dette nummer: Nyhedsbrev 2, juni 2014 Nyhedsbrev Frivillig Samråd Mors Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam I dette nummer: Det Mobile Omsorgs & Aktivitetsteam på Mors Hjerneskadeforeningen - hvad er en hjerneskade? En dejlig eftermiddag...

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 5, 2015. Velkommen til 5. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 5, 2015. Velkommen til 5. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 5. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Nr. 4 Oktober 2009 34. årgang

Nr. 4 Oktober 2009 34. årgang Nr. 4 Oktober 2009 34. årgang Vils i vækst-weekenden den 13-14. juni bød på masser af snak, gensynsglæde, oplevelser ud over det sædvanlige, indblik i manges daglige arbejdsgange - og rigtig godt vejr

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

TINGBAKKESKOLEN TINGBAKKEHALLEN

TINGBAKKESKOLEN TINGBAKKEHALLEN Esrum Gymnastik TINGBAKKESKOLEN Mandag start den 20.9.10. TINGBAKKEHALLEN 2010-2011. 16.30 17.30 i SALEN Drenge far 5 til 8 år Ved Stig serup Bevægelse og motion i leg med redskaber, der giver sved på

Læs mere

A n s I F G y m n a s t i k

A n s I F G y m n a s t i k A n s I F G y m n a s t i k O P S T A R T I ANS IF GYMNASTIK 2013/2014 A n s I F G y m n a s t i k Karin Munk Andersen, Økonomiansvarlig Rikke Sloth Mogensen, Instruktøransvarlig Pia Walliser Sehested,

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

VELKOMMEN I TGF TGF en forening for DIG!!!

VELKOMMEN I TGF TGF en forening for DIG!!! VELKOMMEN I TGF Velkommen i Taastrup Gymnastik Forening :. Uanset om du er gymnast eller forælder, vil vi gøre alt hvad vi kan for at du føler dig hjemme i TGF. Det arbejde, som instruktører og bestyrelse

Læs mere

Kom i form i din lokale idrætsforening. Håndbold Gymnastik Senioridræt

Kom i form i din lokale idrætsforening. Håndbold Gymnastik Senioridræt Kom i form i din lokale idrætsforening Håndbold Gymnastik Senioridræt Program for sæsonen 2015/2016 Gymnastik Motion for hele familien: Velkommen til gymnastiksæson 2015 2016. Vi hjælper dig med at komme

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

SPONSORKONCEPT 2015/2016

SPONSORKONCEPT 2015/2016 SPONSORKONCEPT 2015/2016 At skabe et lokalt samlingspunkt for erhvervslivet med udgangspunkt i herreelitefodbold. Rishøj Boldklub vil brande Køge by og Køge kommune nationalt gennem sportslige resultater.

Læs mere

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab v/peter Rønne 5. Fremlæggelse af

Læs mere

Vi fokuserer på grundlæggende gymnastik og øver spring alt efter børnenes niveau. Holdnavn: Unge Rytmepiger (8. Klasse - 25 år.

Vi fokuserer på grundlæggende gymnastik og øver spring alt efter børnenes niveau. Holdnavn: Unge Rytmepiger (8. Klasse - 25 år. Holdnavn: Minispring Træner: Anja C., Mette, Mathilde og Mathias Træningstid og sted: Onsdag kl. 16.15 17.15 i gymnastiksalen Målgruppe: børn, som er på deres 3. og afsluttende år i børnehaven + børn,

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (1/9 el.2/9)

Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (1/9 el.2/9) Gymnastik i Hornum Gymnastik er udfordringer til alle i alle aldre. Bevægelse er sjovt og sundt. PROGRAM 2014/2015 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (1/9 el.2/9) Velkommen til en ny sæson i

Læs mere

A) Medlemsadgang til tennisbanerne

A) Medlemsadgang til tennisbanerne Kære sponsor eller kommende sponsor i tennisklubben - Et tilbud du næsten ikke kan sige nej til! VIL DU SELV SPILLE TENNIS ELLER TILBYDE DINE ANSATTE AT SPILLE TENNIS GRATIS? Har du selv, din familie eller

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 10. marts 2014 MØDEREFERAT Dato: 5. marts 2014 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti

Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti Sabro, den 8. maj 2012 Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti Referat møde nr. 4 i sparringsgruppen for projektet torsdag den 26. april 2012 Deltagere Anni Markussen Kirsten

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

Generalforsamling CC95 Herfølge

Generalforsamling CC95 Herfølge Generalforsamling CC95 Herfølge Mandag d.28/2 2013 kl.19:30 hos OMRON Formanden bød alle velkommen. Referat Året har været et begivenhedsrigt et af salgsen på både godt og ondt. Under forårets til Stokkebjerg

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Kære Grundejer, Svanlevvej, 06.05.2012

Kære Grundejer, Svanlevvej, 06.05.2012 Kære Grundejer, Svanlevvej, 06.05.2012 Den nye bestyrelse: Hermed en kort introduktion til den nye bestyrelse, som nu varetager jeres nuværende og fremtidige fælles interesser i forbindelse med det skønne

Læs mere

Gruppeinterview med unge fra 8. klasse fra Maglehøjskolen 24. februar 2015

Gruppeinterview med unge fra 8. klasse fra Maglehøjskolen 24. februar 2015 1 Gruppeinterview med unge fra 8. klasse fra Maglehøjskolen 24. februar 2015 Deltagere 6 unge fra 8. klasse, 4 piger, 2 drenge. Tilstede Interviewe og referent ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Velkommen til byfest i Vester Nebel

Velkommen til byfest i Vester Nebel Velkommen til byfest i Vester Nebel Så er det byfesttid i Vester Nebel, og på de følgende sider vil programmet kunne findes. Byfesten afholdes i år: torsdag den 12. juni søndag den 15. juni 2014 Byfestprogrammet

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009 TORSDAGS-NYT 8. oktober 2009 EFTERÅRSFERIE Fredag løber og cykler hele skolen i skolernes årlige motionsløb. Det er en dejlig begivenhed, som viser Hvinningdalskolens elever som særdeles aktive i forhold

Læs mere

Kære generalforsamlingsdeltagere: Jeg vil gerne, som formand for bestyrelsen, byde jer alle sammen velkommen til den 100. generalforsamling i Hvalsø Brugsforening. 100-års jubilæum. Som sagde i min velkomst

Læs mere

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste:

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årets gang 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årgang 98 har haft en meget flot sæson, hvor hovedmålet var at lære at spille den rigtige fodbold a la AB, og helst i den bedste

Læs mere

Hej Nabo! i Gadehavegård 4. september. Hvad sker der lige nu i DIT Gadehavegård? Søg penge til gode ideer!

Hej Nabo! i Gadehavegård 4. september. Hvad sker der lige nu i DIT Gadehavegård? Søg penge til gode ideer! Hej Nabo! Hvad sker der lige nu i DIT Gadehavegård? Sommeren er kommet og livet i det grønne Gadehavegård byder sig til Læs om teaterturen på De usynlige stier, streetbasket, streetdance, Åben skole, forældrenetværk,

Læs mere

Juni 2014. Nyd sommeren!

Juni 2014. Nyd sommeren! Juni 2014 Nyd sommeren! Kære brugere af Multihuset. Caféåbningstider: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 12.00-19.30 12.00-16.00 12.00-19.30 12.00-16.00 12.00-15.00 I sommerferien planlægges menuen ad

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Naturvejledning på Morslands Historiske Museum

Naturvejledning på Morslands Historiske Museum Naturvejledning på Morslands Historiske Museum ÅRSRAPPORT 2011 Naturvejleder Jørgen Frank Rasmussen. Jeg blev ansat 1. marts 2009. Friluftsrådet, Morsø Kommune og museet yder løntilskud til stillingen.

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 4, 2014 Tybjerg Privatskole

Nyhedsbrev nr. 4, 2014 Tybjerg Privatskole Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! D. 26. april blev der holdt arbejdsdag på skolen. Det var en rigtig god dag og der blev lavet rigtig mange gode ting til jeres børn.

Læs mere

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING På generalforsamlingen februar 2013: BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013 Valgte formand Henny Christensen, at trække sig formand, idet Kasserer Nina Ziegler og næstformand ikke ønskede

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Fodbolden. indvandrere

Fodbolden. indvandrere Fodbolden indvandrere Fodbolden indvandrere 4 Formand for Den Østlige Forening i Aalborg Øst, Salah Touska (tv) og fodboldtræner, kampfordeler og alt muligt andet i fodboldklubben, Mohamed Agha. Ildsjæl

Læs mere

Her kan du tilmelde dig vores hold, der hedder: Team Ejby Løb For Livet her: http://www.stafetforlivet.dk/dit-hold/

Her kan du tilmelde dig vores hold, der hedder: Team Ejby Løb For Livet her: http://www.stafetforlivet.dk/dit-hold/ Stafet for Livet Sted: Køge Marina. Tid: 20-21 juni fra kl 14-12 Hvad er Stafet for Livet Stafetten er en event, der løber over 22 timer, og formålet er at støtte kræftpatienter, og samtidig have en fest

Læs mere

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE FARVEL - - og TAK I mange år havde Esbjerg Atletikforening et godt klubblad, hvor Esbjerg Motion måtte benytte de bagerste sider. Men sidst i 90-erne gik bladet ind,

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at

Læs mere

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Ad 1) Valg af ordstyrer og prøvelser af mandater Finn B Nielsen blev foreslået og valgt som ordstyrer. Der var 10 stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen.

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere