Nr. 2 April årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 2 April 2009 34. årgang"

Transkript

1 Nr. 2 April årgang ALT UDSOLGT! - Der var stuvende fuldt i Blidstrup Hallen fredag den 6. marts til den traditionsrige gymnastikopvisning. Ca. 350 betalende tilskuere plus børn, gymnaster og hele Blidstrup Ungdomsskoles store hold - I alt ca. 600 personer overværende gymnasternes fine præstationer. Se mere side 18, og 24. Ørding / Assels Husholdningsforening

2 Nyt fra bestyrelsen... Udvalgsdag: Den 20. sep.08 afholdte Sydmors IF en udvalgsdag i Ø. Assels Forsamlingshus. Det overordnede formål med denne dag var og er at vi skal have udviklet og forbedret Sydmors IF så vi er bedre rustet til fremtiden. Tovholder på dette projekt er konsulent Klaus Gertsen, JBU. Udvalgsdagen var første step i processen som vi stadig er i gang med. Klaus Gertsen har siden udvalgsdagen været med til et par bestyrelsesmøder og kommer yderligere tre gange her i løbet af foråret/sommeren. Noget af det vi arbejder hen imod er en omstrukturering rent organisationsmæssigt og at få lavet en beskrivelse af de arbejdsopgaver der ligger i de forskellige udvalg og i bestyrelsen. Der er kommet flere konkrete tiltag som en direkte udløber af udvalgsdagen bla. oprettelse af forældreråd for alle ungdomsfodboldhold, dette må også meget gerne gøres gældende for gymnastik og badminton og at alle trænere/ledere skal på mindst et opkvalificerende kursus om året. Mere om ovenstående og mere fra generalforsamlingen kan ses på dk. Venlig hilsen Formand i Sydmors IF Meiner Nørgaard Misforståelse Bestyrelsen i Sydmors IF vil hermed gerne rette op på en mulig misforståelse. I de sidste par måneder har vi fra tid til anden fået at vide at vi ikke kan være bekendt at vi vil prøve at stikke en kæp i hjulet på Hal2 projektet i Hvidbjerg. Hvis nogen tror at det forholder sig således er det ikke korrekt. Det er sådan at vi sidste sommer blev inviteret til et par møder med foreningen, HFC, der arbejder med en hal mere i Hvidbjerg. De ville gerne fortælle om projektet og selvfølgelig høre Sydmors IF`s mening om det. Hen på efteråret ønskede de en tilkendegivelse fra Sydmors om vi aktivt ville støtte projektet, bla. med at samle penge ind i vores område. Fra Sydmors var det Karin Boel, Poul Overgaard og undertegnede der deltog i dette møde. HFC gruppen fremlagde deres ideer og oplyste at Morsø Kommune havde bevilget driftstilskud til projektet, som jo er første forudsætning for at søsætte et sådant projekt. Vi snakkede lidt frem og tilbage om det og på et tidspunkt kom oplysningen om at der også blev arbejdet med et halprojekt ved Frøslev Skole. På næste bestyrelsesmøde i Sydmors IF diskuterede vi selvfølgelig dette og vi var ikke glade for det. En hal ved Frøslev Skole, en hal mere i Hvidbjerg og ingenting i Sydmors IF? - ja, hvad så med vores område? Vi sendte derfor et brev til HFC`s formand og til VIF`s formand hvor vi tilkendegav at Sydmors IF ikke aktivt ville støtte hal 2 projektet i Hvidbjerg idet det er vores opfattelse at desto mere der samlet set kan gøres på hele den sydvestlige del af Mors desto bedre, og at vi derfor, samtidig med at der udvikles i Hvidbjerg og Frøslev,vil forsøge at at udbygge og forbedre faciliteterne i vores eget område. Hermed håbet om at en misforståelse er ryddet af vejen. Venlig hilsen Formand i Sydmors IF Meiner Nørgaard Sydmors Nyt

3 Generalforsamling i Sydmors if På opfordring fra klubblad udvalget vil jeg her skrive lidt om Sydmors IF`s generalforsamling d. 5. feb. Valg til bestyrelsen : Anette Gregersen blev nyvalgt som kasserer. Eva Lynggard ønskede at holde en pause fra bestyrelsesarbejdet, hendes plads i bestyrelsen blev overtaget af vores hidtidige kasserer Mette Kusk. Den endelige konstituering kan ses på bagsiden af dette blad. Mange ting blev debatteret på generalforsamlingen, nedenstående vil jeg kommentere nogle af de vigtigste punkter. kombineret multi- og idrætshal : Sydmors IF har ansøgt Morsø Kommune om driftstilskud ( ca kr. om året ) til en kombineret idræts- og multihal i vores område. Befolkningen, både nu og helt sikkert også fremover, efterspørger jo et aktivt fritidsliv med mulighed for mange forskellige former for motion og socialt samvær. Det kan vi som forening ikke tilbyde uden de rigtige faciliteter. Vores område er, ifølge Syddansk Universitets rapport om 68 landsbyer i vækst det eneste område på Mors der har en positiv befolkningstilvækst med et stigende børnetal til følge. Derfor synes vi at det vil være en naturlig ting at Morsø Kommune støttede op om Vigtigt vigtigt vigtigt vigtigt vigtigt vigtigt vigtigt Klik ind på og følg med i hvad der sker i din lokale idrætsforening. Sydmors Nyt 009 3

4 vores forslag om udbygning af faciliteterne i vores område. Desværre har Morsø Kommune afslået at støtte projektet. De begrunder afslaget med henvisning til Kultur- og Fritidsplanen for Morsø Kommune, der er lavet for mange, mange år siden. I den står der at der udbygning af fritidsfaciliteter kun må finde sted i Nykøbing, Ø. Jølby og Hvidbjerg. Vi synes jo det ville være bedre at henholde sig til den virkelige verden i stedet for til et stykke forældet papir. Der var næsten fuld opbakning fra generalforsamlingen til at vi skal holde gryden i kog vedr. dette tiltag, kun en enkelt deltager mente at det var bedre at vi lod være og i stedet støttede op om hal 2 projektet i Hvidbjerg. Dette er vi i bestyrelsen selvsagt ikke enige i, dette her handler jo om mere end en hal, det handler om at vores område fortsat være et godt sted at bo og bosætte sig i. Det handler også om vi lokalt skal gøre alt hvad vi kan for at bevare Vejerslev Skole. Det er den eneste tilbageværende skole i vores område og hvis den på et tidspunkt forsvinder vil der ikke gå ret mange år før også Sydmors IF forvinder. Multibane ved Vejerslev Skole : Vejerslev Skole og Sydmors IF er i fuld gang med planlægningen af opførelsen af multibanen ved Vejerslev Skole. En multibane er en bane på 15 x 25 meter med asfaltbelægning, bander, mål i forskellige størrelser og lysanlæg. En sådan bane kan bruges til rigtig mange forskellige former for boldspil, leg og motion. Hvis alt går som vi ønsker vil multibanen stå færdig engang til september. Det er en ret bekostelig affære at opføre en multibane, så foruden de penge vi har fået i tilskud fra fonde og puljer er alle Sydmors IF`s sponsorer blevet spurgt om et sponsorat, derudover er vi i gang med en husstandsindsamling i Blidstrup, Vejerslev, og Vils området. Vi håber selvfølgelig at alle i vores område, uanset hvor man bor, støtter op om multibanen, da den vil være et stort aktiv for både skolen og idrætsforeningen. Venlig hilsen Formand i Sydmors IF Meiner Nørgaard Sydmors Nyt

5 Børneattaster Til alle forældre, der har børn, der dyrker fodbold i Sydmors, Sydvestmors eller FC Mors. Alle trænere og ledere, der har en funktion på fodboldbanerne i vores klub, skal udfylde en børneattest. I 2005 vedtog folketinget en lov om, at alle der har en direkte kontakt og vedvarende kontakt med børn under 15 år, dvs. ansat til at varetage nogle funktioner i klubben, skal udfylde en såkaldt børneattest. Overholdes denne lov ikke, kan klubben straffes med bøde. Vi har selvfølgelig fulgt denne lov, og alle der er ansat i foreningen, skal udfylde disse. Når attesterne er udfyldt, bliver de sendt ind til politiet, og har foreningen indhentet en negativ attest, betyder det, at personen ikke har nogen domme. Skulle der derimod ske det uheldige, at der er en positiv attest, betyder det derimod, at man er dømt for seksuel krænkelse af børn, og har overtrådt en eller flere af følgende punkter i straffeloven: - Incest, samleje eller anden kønslig omgang med børn under 15 år. - Udbredelse eller besiddelse af børnepornografi. - Blufærdighedskrænkelse over for børn under 15 år. Hvis en person ikke vil udfylde børneattesten, må vedkommende ikke blive ansat i en forening, ligesom vedkommende ikke må virke i foreningen. Tillid tryghed: Et barn skal have tillid til sine trænere, instruktører og ledere, og forældrene må ikke tvivle på sikkerheden, men skal trygt kunne sende deres børn hen i idrætsforeningerne. Dette er et citat fra brochuren ang. børneattester. Du kan se hele brochuren på eller Information og rådgivning: et tjek i kriminalregistret udgør ikke nødvendigvis hele løsningen. Det handler i høj grad om forebyggelse og åbenhed så idrætsforeningerne undgår krænkelse af børn. Vi er her i foreningen meget trygge ved de instruktører/trænere vi har ansat. Har du bekymringer eller spørgsmål kan du altid rette henvendelse til en i bestyrelsen. Vi er her for jer. Mange hilsner Hanne Poulsen. Sydmors idrætsfond Fonden havde det svært i 2008, da vi har investeret i aktier. Det var godt, da der var kursstigninger og rimeligt udbytte, men det var der ikke i 2008, så vi havde et underskud på ,- Der blev dog overført godt kr ,- til idrætsforeningen. Vi håber det bliver bedre i Jørgen Paaske Sydmors Nyt 009 5

6 Fra Borgerforeningen for Vils og Omegn Mon ikke det vil til at blive sådan noget vejr, at vi kan få det sidste styk kabel gravet ned? Og måske få skrabet lidt flere penge sammen, så der kan blive lys på stien ved åen. Ja hvem ved måske en ny gynge eller noget. Så er det snart tid til den store oprydnings dag. Det sker søndag den 19. april. Men det er jo ingen sag. For her i Vils og omegn møder der altid mange mennesker op til stor oprydning. Ja både store og små. Det er så sidste gang jeg skriver. P.b.v. - Henrik Frøslev. Sydmors Nyt Bold-for-sjov Børneudvalget i Sydmors IF arrangerer i samarbejde med skolerne i Vejerslev og Ørding en Bold for sjov dag, for alle børn i alderen 5-10 år. Det sker på boldbanerne ved skolerne i Vejerslev, mandag d. 4. maj kl Ørding, onsdag den 6. maj kl hvor vi skal hygge, lege og forhåbentlig ha det rigtig sjovt! I Vejerslev vil der blive indsat en ekstra skolebus-kørsel denne dag, således de børn der normalt tager bussen hjem efter skoletid også får mulighed for at være med. Der vil senere blive udsendt en invitation med nærmere info til alle børn i denne aldersgruppe.

7 Købmanden med de små priser... GRACE & NIELS DIGE 7990 Ø. Assels Tlf Morsø Antenne & Parabolservice v/bjarne Weiskvist Havevej Nykøbing M. Tlf Mobil Møgelvangs Plads - Tlf Hovedsponsor for Sydmors IF: MORSØ SPAREKASSE ØENS AUTOVÆRKSTED John Madsen Harrehøjvej Nykøbing Mors Tlf Mobil Fax Smedebjergevej Vils Telefon Klargøring til syn Alt i reparationer Service Dæk & fælge Svends Auto v/svend E. Christensen Rolighedsvej 11 - Ø. Assels Tlf Sydmors Nyt

8 Ørding/Assels Husholdningsforening Ørding/Assels Husholdningsforening havde i efteråret 2008 søgt om støtte til at afholde en Store Bogdag i Øster Assels. Event & Aktiv koblede sig på som samarbejdspartner sammen med fritidstilbuddet for børn i Øster Assels. Bogdagen fandt sted den 21. februar 2009 på Solparken og var godt besøgt. Dagen startede med stafetoplæsning af børn og herefter var der forskellige aktiviteter for børn ved de lokale fritidstilbudshjælpere: Bodil Mortensen, Julie Exner og Jytte Frederiksen. Om eftermiddagen kom skuespilleren Tina Nøhr fra Aalborg teater og lavede sjov og teaterlæring med børnene. Der var en fællesafslutning, hvor børnene viste hvad de havde lært. Det er dejligt at være med til at arrangere noget der har kvalitet. Om formiddagen læste Friederick Schultz fra Ørding op for de voksne af sin kones små noveller og corserede over sit liv og litteraturen generelt. Om eftermiddagen læste forfatteren Knud Sørensen op af egne værker og det var helt enkelt udtrykt - en rigtig god oplevelse. I middagspausen serverede Husholdningsforeningen Bogorme fra Toves Køkken. Der var lagt op til at der skulle startes en lokal læseklub og det lykkedes også, eftersom der var syv der meldte sig, hvilket var meget passende. Sidst i februar havde foreningen en hyggelig eftermiddag hos Lene og Poul Lund i deres nye hus på Perlevej. Udsigten fra huset var fantastisk, solen skinnede og Limfjorden glimtede. Underholdningen sørgede Torsdagspigerne fra Nordmors for. Den 21. april kl er Husholdningsforeningen inviteret indenfor hos Kridtvejs Planter hos familien Heltborg. Der vil til den tid være et stort udvalg i planter, som er klar til udplantning, så hvis nogen lader sig friste er det forståeligt, men der er ingen købetvang og alle er velkomne til bare at nyde aftenen og foråret. Husk at medbringe kaffe og tag bare ægtefællen og naboen med. På bestyrelsen vegne Fmd. Gunhild Olesen Møller Robert på cykel Ja, så er det tid til endnu en lille beretning fra den eventyrlystne morsingbo, Robert Senftlebens tur mod Indien og den lille landsby Samathganj. I øjeblikket befinder Robert sig i Ankara i Tyrkiet, hvilket han har gjort det seneste stykke tid, han har nemlig sendt sit pas hjem til Sillerslev, i håbet om at moren kan skaffe ham visum til at cykle gennem Pakistan og Iran. Umiddelbart vil de fleste danskere få associationer i retning af 22-Nyhedernes evindelige beretninger om kampe, menneskeflugt og ualmindelig dårlige levevilkår når disse to lande omtales. Men dette får ikke den eventyrlystne morsingbo til at fortvivle, han håber nemlig at kunne få også at opleve denne del af verden på cykel. Denne ekstreme eventyrlyst har dog betydet at cykelkammeraten, Simon, har besluttet at han ikke længere vil cykle med. Således cykler Robert videre mod Indien alene. Mette Kusk Pedersen Sydmors Nyt

9 V i l s i v æ k s t - det er lige ud ad landevejen... Gruppen bag Vils i vækst med repræsentanter fra Beboerforening, idrætsforening, menighedsråd, børnedyrskue og erhvervslivet i og omkring Vils havde et konstruktivt møde på Vejerslev skole den 09.marts. Der var enighed om, at åben landsby projektet afholdes i weekenden 13 og 14. juni. Der var mange forskellige ideer til weekenden og der var lavet et flot projekt omkring Smedebjerge plantage. Lørdag den afholdes åben landsby med alle erhvervsvirksomheder, som har lyst til at vise deres virksomheder frem i tidsrummet 10-16, der arbejdes med åben kirke, åben skole, udstilling i menighedshuset, salg af kommunale byggrunde, fremvisning af huse til salg. Søndagen er tænkt at skulle være for os lokale, med friluftsgudstjeneste i Smedebjerge, fremvisning af Smedebjerge, af holdelse af Børnedyrskue også i Smedebjerge, besøg af museumsinspektør Susanne Overgård, som vil fortælle om Smedebjerges spændende historie. Den nedsatte Smedebjergegruppe vil inden da lave arbejdslørdag i Smedebjerge, Karin Boel og Inger Clausen er tovholder på det. Der er sponseret Sandwich, øl og vand. Der afholdes nyt møde i skolen den kl. 19, hvor der arbejdes videre, alle er velkomne. Med venlig hilsen B.Lyndrup Beboerforenngen, Idrætsforeningen, Vils Købmand, Kantinehuset & Vils Bolighus Sydmors Nyt

10 Nyt fra Vejerslev Skole Indlæg fra skolebestyrelsen på Vejerslev Skole. I efteråret havde skolen inviteret forældrene til kommende børnehaveklasse til orienteringsaften. Rigtig mange tog imod tilbuddet. Ved indskrivningen i januar har vi fået indmeldt ikke færre end 26 børn. En utrolig dejlig fornemmelse, når der på andre skoler er faldende elevtal. Vi byder selvfølgelig de 26 nye elever velkommen og giver dem en faglig og social ballast, de kan bruge i deres liv fremover. Det er nok ikke forbigået mange, at der sker ændringer i busdriften på Mors. Det får også indflydelse på skoledagene på Vejerslev skole. Der bliver 3 buslinjer til skolen om morgenen og om eftermiddagen. Om morgenen kører de ind i tidsrummet 7.28 og Det betyder at skoledagens begyndelse bliver rykket frem til kl Om eftermiddagen kører alle busser fra skolen kl To af ruterne har tillige afgange fra skolen henholdsvis k og kl Sydmors Nyt

11 Køreplanen for de tre ruter vil så snart de er tilgængelige blive lagt på skolens hjemmeside samt link til NordjyllandsTrafikselskab. Det var med vemod at vi måtte sige farvel til en af skolens trofaste lærer. Den 1. februar stoppede Tove Christensen på skolen. Tove har været lærer på skolen i 39½ år. Hun har gennem alle årerne udført sit job med højt engagement og blik for at hjælpe de svage elever. Hun er højt respekteret for sine kompetencer både hos elever, forældre og kollegaer. Tove s sidste arbejdsdag var den 16. januar og hun fik en god oplevelse, da børnene og kollegaer markerede det med forskellige optrin. Om eftermiddagen var skolen vært for en reception, hvor familie, nære venner, kollegaer, skolechefen samt skolebestyrelsen deltog. I løbet af foråret går vi i gang med at renovere vores legeplads. I øjeblikket er en BMX-bane i skoven bag skolen ved at blive etableret. Skolen er i samarbejde med Sydmors IF ved at lave en multibane. Der er søgt midler hjem hos forskellige fonde og der arbejdes på at finde de sidste midler, så arbejdet kan sættes i gang. Multibanen vil blive et stort aktiv for området og til stor glæde for eleverne på Vejerslev Skole. Med venlig hilsen skolebestyrelsen på Vejerslev Skole Event & Aktiv. Forum for Sydmors har netop afholdt generalforsamling på Ørding Friskole. Foreningen havde i året 2008 tre personlige medlemmer og 15 foreningsmedlemskaber. De fleste har for indeværende løst medlemskab igen og nye medlemmer er hjertelig velkomne. I beretningen kom jeg ind på årets gang og de arrangementer hvor foreningen har været arrangør eller medarrangør. Folkeuniversitetsforedrag: Da spanierne kom til Danmark ved cand. pæd. Nils Aage Jensen fra Nyborg, Herregårde på Mors, ved lektor Steen Busck fra Aarhus, Godserne Bangsbo og Blidstrup ved arkivleder Henning Bender fra Frederikshavn. Generalforsamlingen sluttede med et godt besøgt offentligt historisk foredrag af museumsinspektør Vivi Jensen fra Koldinghus. I januar talte lektor Børge Jensen ud fra sin bog om Thissinghus Købmandsgård. Desuden har foreningen afholdt et bestyrelseskursus på Sallingsund Færgekro. Årets største arrangement var Sundhedsmessen 2008 i Øster Assels Forsamlingshus, hvor der deltog 12 foreninger med stande og lokale handlende falbød gode tilbud. Der var indlagt forskellige indslag med lokale børn og gymnaster. Asbjørn Riis og han søn optrådte med wrestling. Husholdningsforeningen uddelte et sundt måltid til 100 mennesker og der var hele dagen en strøm af mennesker, hvoraf nogle også benyttede sig af tilbuddet om at prøve motionsredskaberne på Solparken. Her var der samme dag åbent hus ved de nye boliger. Årets seneste arrangement var Store Bogdag i Øster Assels, som der kan læses om andetsteds i dette blad. På bestyrelsens vegne Fmd. Gunhild Olesen Møller Sydmors Nyt

12 lad dit barn komme ud!! Ja, sådan skal udfordringen lyde her fra ungdomsafdelingen i Sydmors/Sydvestmors. Når du nu ser annoncen for opstart af fodboldtræningen, vil vi gerne opfordre jer til i samråd med jeres barn, at tage en snak om, om det ikke lige skulle være noget for barnet. Det giver barnet mulighed for motion, samvær, kammeratskab og masser af oplevelser. Forældrene giver det muligheder for, at være sammen med dit barn om noget, spænding og masser af sammenhold med de andre forældre. Så hvad er der at vente på? I får alle mulighederne, og så er det jo også sjovt at spille fodbold. Velkommen i klubben. OBS. Sydvestmors deltager stadig i Ikast Cup i Ikast den og 28. juni 2009 samt Vildbjerg Cup i Vildbjerg fra den 30. juli til den 2. august. Vi glæder os til at se jer der. På vegne af ungdomsafdelingen - Hanne H. Poulsen Spil tennis i Sydmors Sydmors Tennisklub indkalder til generalforsamling onsdag den 25.3 kl i Ø. Assels fritidscenter. Dagsorden ifølge vedtægter. Efter generalforsamlingen uddeles der træningstider til de fremmødte. Skulle du være forhindret i at deltage i generalforsamlingen eller endnu ikke er medlem, kan du ringe til Inger Mark, tlf for at få en træningstid. Vores tennisbane ligger i et vindstille hjørne på Ø. Assels Stadion. Banen er vedligeholdt og klar til at blive spillet på fra maj til oktober For en hel sæson koster det 450 kr. for voksne og 150 kr. for ungdomsspillere under 16 år. For dette beløb må du anvende bane, når du har lyst. Bolde kan købes i klubben og ketcher kan lånes til en prøvetime. Har du evt. ikke en tennismakker kan du stadig ringe til Inger, det kunne være at der var andre som var i samme båd. Vi håber at der er flere som vil benytte sig af dette tilbud. På vegne af tennisudvalget Birgitte Gregersen 1 Sydmors Nyt 009

13 FODBOLD 2009 SYDVESTMORS U-17 Drenge, årg (opstart man. 2. marts) mandag i Vils torsdag i Outrup U-15 Drenge, årg (er startet) U-15 Piger årg (opstart man. 16. marts) mandag i Vils mandag i Hvidbjerg onsdag i Outrup torsdag i Vils U-13 og U-12 Drenge, årg (opstart tirs. 3. marts) U-13 og U-12 Piger årg (opstart man. 23. marts) tirsdag i Outrup mandag i Vils torsdag i Vils Husk venligst Ikast Cup (gl. Profil Cup) i uge 26 ( juni) samt Vildbjerg Cup i uge 31 (30. juli-2.aug) VIF SYDMORS U-11 og U-10 Drenge, årg (opstart ons. 18. marts) U-11 og U-10 Drenge, årg (opstart man. 9. marts) onsdag i Outrup mandag i Ø.Assels torsdag i Vils U-11 og U-10 Piger årg (opstart tors. 19. marts) torsdag i Outrup U-11 og U-10 Piger årg (opstart man. 16. marts) mandag i Ø.Assels U-9 og U-8 Drenge årg (opstart tors. 2. april) torsdag i Vils torsdag i Outrup U-9 og U-8 Drenge og Piger årg (opstart ons. 25. marts) U-9 og U-8 Piger årg (opstart tirs. 14. april) onsdag i Vils tirsdag i Outrup U-7 og U-6 Drenge og Piger årg (opstart tirs. 7. april) U-7 og U-6 Drenge og Piger årg tirsdag i Vils mandag i Frøslev (opstart man. 20. april) mandag i Hvidbjerg (opstart man. 27. april) Husk venligst Ikast Cup (gl. Profil Cup) i uge 26 ( juni) samt Vildbjerg Cup i uge 31 (30. juli-2.aug) Sydmors Nyt

14 Så skal batterierne lades op!! Tiden nærmer sig hastigt for én af årets store begivenheder i Sydmors IF : SPORTSFESTEN Derfror er det ved at være på tide at sætte batterierne i opladeren, så I er klar til at gi den fuld gas på Vils stadion i weekenden den 16. og 17. maj. I skrivende stund er programmet ikke endeligt på plads, men vi følger samme opskrift som sidste år. LØRDAG : Vi lægger ud med et formiddagsprogram for børn mellem 5 og 12 år. Derefter vil der blive spillet nogle fodboldkampe. Der verserer diverse rygter om at man vil samle de gamle divisionspiger og lade dem kæmpe mod de unge seniorpiger. Det kunne godt gå hen og blive en spændende kamp der var værd at overvære. Der vil også igen i år blive udkæmpet drabelige kampe på petanquebanerne mellem de to rivaliserende klubber. Kl slår vi så dørene op til årets teltbal. Vi har styr på telt, drikkevarer, grillet gris m.m. og fristende dansemusik fra duoen Devito så nu er resten op til Dig!!! Tag naboen, kollegaen, vennerne, badmintonmakkeren, jagtkammeraten, tandlægen og bankrådgiveren under armen og mød op til årets fest i Sydmors IF. SØNDAG : Vi starter dagen op med det traditionelle optog gennem byen, som slutter af ved festpladsen, hvor tombolaen frister med de mange dejlige præmier. Derefter går det løs med en halv times intens Sponsorcykelløb i Vils gader. Derefter går vi i teltet og smovser i Dameudvalgets overdådige kagebord, der krydres med harmonikamusik. Vi tager kritikken fra sidste år til os og skal nok sørge for nogle underholdende indslag i teltet medens kaffen skylles ned. Derefter vil der som sædvanlig blive udtrukket sponsorpræmier og de er flotte så husk at støtte vore cykelryttere når de er rundt med sponsorkontrakterne!! Hver kontrakt er et lod i udtrækningen af de flotte præmier. Vi håber på at kunne slutte dagen af med en gymnastikopvisning på plænen af vores sommergymnaster, men da de endnu ikke er startet med træningen, ligger det ikke helt fast. Vi glæder os til at se rigtig mange glade mennesker til 2 fornøjelige dage i Vils. SÆT KRYDS 16. OG 17. MAJ SÆT KRYDS. 14 Sydmors Nyt

15 Sillerslev Købmand Staghøjmøllevej 23 Tlf Åben alle ugens dage Sillerslev 7990 Ø. Assels kl * KØB * SALG * REPARATION JOHNNY S AUTO Blidstrupvej 1 Øster Assels Telefon Tømrermester Per Trans Tlf Vils Mælkevejen Øster Assels Tlf Bil Fax Vils Købmand v/leo Dybdal - tlf Vi støtter lokalsporten.. Åbningstider: Man-fredag Lørdag Søndag Sydmors Nyt

16 Nyt fra Assels - Sillerslev Beboerforening: Fredag den 9. februar holdt Assels-Sillerslev Beboerforening den ordinære generalforsamling. Det var bare så dejligt, at 44 var mødt op til vor generalforsamling og var med til at skabe en hyggelig og god aften, hvor stemningen var positiv. Endnu en gang bevis på, at vort sammenhold er helt i top og at vort arbejde er blevet påskønnet. Bestyrelsen er meget taknemmelig for beboernes opbakning. Efter generalforsamlingen bød vi på kaffe med kagebord i bedste sønderjyske stil. Og SÅ fik vi alle et herligt causeri, levende, inspirerende og humoristisk leveret af aftenens taler Borgmester Egon Pleidrup Poulsen. Han fortalte om sin tid i spidsen for Morsø Kommune. 12 dejlige år, hvor han havde haft det som en fisk i vandet. Han kom i sit causeri vidt omkring og havde under hele sit foredrag alle tilhørerne i sin hule hånd og hvor det lyste ud af ham, hvor dejligt, han havde haft det, han sagde endda, at han ville ønske, at alle skulle have lov til at prøve at have hans stilling. Det er med vemod han forlader jobbet, men nye udfordringer venter. Vi kan varmt anbefale andre at lægge ører til Borgmesterens causeri. Vor nye bestyrelse ser således ud: Formand Ingelise Dinesen, næstformand Svend Christensen, sekretær Linda Svenningsen, kasserer Else Krog (valgt udenfor bestyrelsen) Walther Larsen og Herman Rasmussen. Som den opmærksomme læser kan se, har Vita Jensen forladt bestyrelsen og Herman Rasmussen er trådt ind. Vera Sørensen, Ebba Nielsen og Jesper Dinesen er suppleanter. Vor revisor Poul Nielsen og hans suppleant Inga Christensen fortsætter. Vita har efter eget ønske valgt at forlade os, da hun af helbreds grunde ikke magtede at fortsætte, da hun i år skal være aktiv i sit politiske arbejde i forbindelse med kommunalvalget til efteråret og det ville blive for meget for hende. Fra bestyrelsens side takker vi Vita for hendes store arbejde og hendes loyalitet. For mig personligt er det en utrolig stor støtte og en dejlig ven, der forlader vor bestyrelse, Vita har været dér for mig fra den første dag, jeg som ganske ukendt kom ind i bestyrelsen, Jeg ved, det ikke er et endeligt farvel, for Beboerforeningen ligger Vita meget på sinde og hun vil altid være dér på sidelinjen. Tak Vita. Det første den nye bestyrelse satte i værk var en skrivelse, vi sendte til vore kommunalpolitikere omkring bus problematikken i vort område. En skrivelse vi havde færdiggjort inden generalforsamlingen. Den kan ses i sin fulde ordlyd på vor hjemmeside, hvor også hele referatet af generalforsamlingen er. Søndag en 19. april er der Store oprydningsdag, hvor vi håber at mindst lige så mange, som sidste år, vil hjælpe med at forårs klargøre vore veje og grøfter, det skulle gerne være græs og blomster, der pryder vore grøfter og rabatter og ikke øldåser, papir og plastik. Tid og sted vil fremgå af opslag og avisannoncen. Gør en dejlig dag ud af denne søndag med det gode formål - lad os også i år blive det områder på Mors, der møder op med de fleste rengørings-frivillige. Mange forårshilsner - Bestyrelsen for Assels-Sillerslev Beboerforening, Ingelise Dinesen. 16 Sydmors Nyt

17 Bente Lyndrup Doktorvej Vils Tlf Prøv den nye Ford Fiesta... Kom ind til Ford Nykøbing og få en prøvetur i den nye Ford Fiesta inden du beslutter dig for købe den i Nykøbing v/kristian Odgaard - Vesterbro 12 - Tlf Tlf Støt vore annoncører - de støtter os! Ib LARSEN ELSERVICE Asselsvej 116, Storup, 7990 Ø. Assels Bil-tlf Al vognmandskørsel til billigste dagspris... Ø. & V. Assels Vognmandsforretning v/knud E. Nielsen Ø. Assels Tlf Biltlf Sydmors Nyt

18 »Frueholdet«Tak er kun et fattigt ord, når det gælder jer. Jeg sidder her, dagen efter en super flot aften i Blidstruphallen, med en følelse af glæde og stolthed, over at kende jer og at I vil være med til at gøre denne aften ekstra festlig. En hal fyldt med mennesker, der alle er kommet for at se gymnastik og have en god og hyggelig aften, gør at alle gør deres bedste, store som små og det er en stor glæde at se på og være med til. Det er livsglæde, når det er bedst. I var bare friske og fantastiske at se på. I klarede det hele til ug. og jeg så smil og glæde hos jeg alle...især er jeg glad for, at I bare smiler og køre vidre med øvelserne, når jeg pludselige går i sort og ikke kan huske, hvad der er højre og venstre eller op og ned. Tak for det...i ER SUPER KVINDER. Jeg glæder mig allerede til September, hvor holdet atter starter op, og forhåbentlig kan vi få mulighed for at træne i Blidstruphallen igen, det er dejlig med plads til de store armbevægelser og lange løbeturer. Mange tak til jer alle, for den flotte gave, jeg nyder det hele i fulde drag, og sender jer alle er kærlig tanke, når jeg sidder med tæppet om benene og læser i mine bøger, med starinlysene tændt og chokoladen indenfor rækkevide...herligt. TAK for at I vil være med på mit hold, det er en glæde, at se jer alle hver tirsdag. Hilsen Elisabeth Houmøller. 18 Sydmors Nyt

19 Tegn dine forsikringer lokalt - kontakt din lokale assurandør Jørgen Paaske - DIN TRYGHED! / Morsø Taxi & Turisttrafik v/leif Andersen Tlf Bil Fax Vi tilbyder turistkørsel - handicapkørsel med liftbus og bestillingskørsel Knas med vognen??? - så ring eller kom... VILS AUTO & CYKLER v/jens Hellegaard Tlf Morsø Flisenedlægning v/torben Larsen - Ådalsvej Vils Nedlægning af fliser. Omlægning af gl. fliser. Opstilling af stakit eller trådhegn. Tlf Bil Murermester GUNNAR MOGENSEN Hesterøroddevej Ø. Assels Tlf Sydmors Nyt

20 Gymnastiksæsonen er slut - og dog. Efterårets og vinterens anstrengelser kulminerede fredag d. 6. marts med en FLOT, FLOT opvisning i Blidstrup Hallen. Der er flere ting der er værd at nævne. Et rekord stort antal udøvere var på gulvet fordelt på rekord stort antal hold, og et indtil nu rekord stort antal tilskuere var med til at give arrangementet den opbakning det fortjente. På positiv siden gav de mange menneske indtægtssiden et større overskud end forventet, til gavn for alle foreningens medlemmer! Dernæst, men nok vigtigst af alt, viser et så stort fremmøde at gymnastikken har et godt og solidt fodfæste i vores lille forening. Der er mange aktive, men lige så vigtigt der er mange der bakker op om gymnastikken. På negativ siden gav det også problemer med så mange fremmødte. Siddepladserne manglede for nogle, colaerne blev udsolgt, kringlen strakte vist heller ikke helt ud og P-pladsen kunne slet ikke opfylde behovet for parkeringspladser. Det resulterede i et efterhånden tilbagevendende problem lastbilen med biogasaffald kunne ikke komme ned til Moutrup, men måtte melde pas allerede ved kirken denne gang. Vi vil i udvalget forsøge at tage højde for disse luksusproblemer, men vi ved også at vi i år var heldige på flere områder. Normalt holder VIF opvisning samme aften, men pga. vi havde flyttet vores opvisningstidspunkt en uge tidligere frem så Blidstrup Efterskole kunne nå at være med inden de drog på skitur, kunne tilskuere der er engageret i begge foreninger være med begge steder. LØIF s to hold er lige som vores vokset i antal siden sidst, og disse to ting vil alt andet lige give flere gæster. Fra udvalget skal der lyde en stor tak til alle, som har medvirket til et sådant arrangement kunne komme op og stå. Det være sig Kjeld og Erik fra skolens side, slikblandere, kaffesælgere, billetdamer, musikfolk, instruktører og sidst men ikke 0 Sydmors Nyt 009

HØJ KVALITET, LAV PRIS

HØJ KVALITET, LAV PRIS 27. ÅRGANG NR. 2-2012 2 Bredgade 20. Mønsted. Tlf 86 64 61 92 Åbningstider: Mandag - fredag kl. 7.30-19.00 Lørdag - søndag kl. 7.30-18.00 Altid billig benzin HØJ KVALITET, LAV PRIS 3 Sparkær Idræt Udgivet

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Syttende årgang Nr. 3 Juni - Juli 2012 Indholdsfortegnelse side Leder........................ 2 Havbakken.................... 3 Tornby Forsamlingshus.......... 4 Tornby-Vidstrup

Læs mere

FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1. www.holmsland.dk 1

FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1. www.holmsland.dk 1 FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1 www.holmsland.dk 1 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2014 Udgives af: HOLMSLAND SOGNEFORENING www.holmsland.dk Bladudvalg: Iver Poulsen, Røjklitvej

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

Kalenderen Husk at få jeres arrangement med i kalenderen send datoer for arrangementer til os.

Kalenderen Husk at få jeres arrangement med i kalenderen send datoer for arrangementer til os. ubilæ Budstikken 25 års jubilæums nummer! Lokalblad for Skanderup-Hjarup-Gelballe Bestyrelsen: Formand: Kirsten Rungholm, Hjarup Byvej 9 tlf. 7559 4059 Omdeling: Alice Stub, Hjarup Byvej 5 tlf. 2971 5852

Læs mere

for Vrejlev-Hæstrup sogne 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net

for Vrejlev-Hæstrup sogne 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net for Vrejlev-Hæstrup sogne 2 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net Vrejlev Kirke Hæstrup Kirke KALENDER FOR VREJLEV OG HÆSTRUP SOGNE Gudstjenester Juni Søndag den 3. Vrejlev kl. 10

Læs mere

Bjert får en helt ny Dagli Brugs

Bjert får en helt ny Dagli Brugs Nummer 8, 16. årgang, september 2010 Uddeles gratis til samtlige husstande i 6091 Bjert og 6092 Sdr. Stenderup Bjert får en helt ny Dagli Brugs Læs side 3 Nu kommer der en ungdomsklub i Bjert Læs side

Læs mere

KRATTEN LÆS INDE I BLADET:

KRATTEN LÆS INDE I BLADET: KRATTEN December 2005 NR.6 ÅRGANG 38 Så er julen over Gistrup igen BADMINTON FODBOLD GYMNASTIK PETANQUE TENNIS VOLLEYBALL LÆS INDE I BLADET: Diverse generalforsamlinger Fodbolddrenge og piger på tur God

Læs mere

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG NYT FRA IF62 FODBOLD GYMNASTIK IF62 holder generalforsamling... Se side 3 HÅNDBOLD Futsal er fantastisk... Se side 4 BADMINTON Gymnastikopvisning i april... Se

Læs mere

Nummer 77. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg. NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB

Nummer 77. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg. NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Hvorfor? Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB Sparekassefonden - Efterårsmesse - Tipi Team Rynkeby - Mølleteater

Læs mere

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Nr. 2 - Maj 2013. Sognebladet. Sognebladet. Kom til Sommerfest

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Nr. 2 - Maj 2013. Sognebladet. Sognebladet. Kom til Sommerfest Sognebladet Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn Sognebladet 36. årgang Nr. 2 - Maj 2013 Sognebladet Kom til Sommerfest på sportspladsen i Vester Nebel 13.-16. juni 2013 1 ARNE S. ANDERSEN SMEDE- & MASKINFABRIK

Læs mere

CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN

CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN LEDER Et lille halvt år er gået, og et nyt nummer af startisten står for døren. Denne version af startisten er i lidt nye rammer, idet Jesper Hede,

Læs mere

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang Fodbolddommeren nr.4 oktober 2008 65. årgang LYNGBYKURSUS 2008 STORE DOMMERDAG INDKALDELSE TIL DELEGERETMØDE HVOR BLEV DE AF? TALENTDOMMERKURSUS I VEJLE PROJEKT ASPIRANTJÆGER 2008/2009 Nr. 4 oktober 2008

Læs mere

Jens tager kampen op. Læs side 3. Bjert Skole scorer 268.000 kr. til mad Se side 3. Stenderup er klar til årets borgerfest Se side 11

Jens tager kampen op. Læs side 3. Bjert Skole scorer 268.000 kr. til mad Se side 3. Stenderup er klar til årets borgerfest Se side 11 Nummer 1, 14. årgang, januar 2008 Uddeles gratis til samtlige husstande, butikker og kontorer i 6091 Bjert og 6092 Sdr. Stenderup Jens tager kampen op Læs side 3 Bjert Skole scorer 268.000 kr. til mad

Læs mere

Nr. 127 19. marts 2014 22. årgang. Vinteren 2014

Nr. 127 19. marts 2014 22. årgang. Vinteren 2014 Nr. 127 19. marts 2014 22. årgang Vinteren 2014 Foto: David Thomas Den kedsom vinter gik sin gang skrev Ambrosius Stub i 1771 - og i 2014 var den meget hurtig overstået. Billedet er taget af David Thomas

Læs mere

Brink s Begravelsesforretning

Brink s Begravelsesforretning Gelsted Bladet Bladet er trykt i 2000 eksemplarer og omdeles i Gelsted, Ålsbo, Husby, en del af Ejby, og til Middelfart Byråd. Layout Billedværkstedet Gelsted Bladets adresse: Postkassen v/pakkebordet,

Læs mere

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen Nummer 45 11. Årgang Juni 2013 Læs om Lemming Byfest U8 Pigerne fra Lemming IF Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Dilettant i Serup Arbejdsdag på Friskolen 1 SHELL/SPAR

Læs mere

Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM :

Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM : Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM : Tid, havebrug, Tennis, Cykelløb, Lejrskole, Dansk - Amerikansk, Tilbageblik, Ældreråd, Plantedag, Tidens Landevej, Pilelabyrinter, Løvspringstur, Nye ældreboliger, Besøg hos

Læs mere

Vejrup Endrup. For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt

Vejrup Endrup. For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt Vejrup Endrup For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt En festlig afslutning på 5 forrygende dage til Vejrup Sportsfest Pigerne her, har en god tilgang til fælles sang, sammen med Kandis søndag aften. 23.

Læs mere

JYSK. Klubudvikling er vejen frem FODBOLD

JYSK. Klubudvikling er vejen frem FODBOLD JYSK FODBOLD Juni 2009 Klubudvikling er vejen frem Aggersund IF og Saltum IF har taget springet ind ifremtiden, mens Vejgaard står lige foran ændringer, der også vil omfatte et formandsskifte. Jysk Fodbold

Læs mere

Badminton. Fodbold. Gymnastik. Håndbold. SVIF fen. Volleyball. December 2010 31. årgang

Badminton. Fodbold. Gymnastik. Håndbold. SVIF fen. Volleyball. December 2010 31. årgang 1964 December 2010 31. årgang SVIF fen SVIF s Medlemsblad venner Seniorklubben for Idrætsforeningen Volleyball i Håndbold området Skallerup Gymnastik Vennebjerg Fodbold og Lønstrup Badminton Fra Bestyrelsen

Læs mere

Udvikling og Forandring

Udvikling og Forandring NØRBYGÅRD NYT - om menneskelige netværk Nr. 2, 2012, 23. årg. Udvikling og Forandring -alkoholbehandlingscenter og bosted ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4

MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4 MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4 Vinder af U-17 3. division 2009 KFUM Roskilde LÆS MERE OM VORT SUCCESHOLD - SIDE 2 STOR INDSATS - IKKE BELØNNET EFTER FORTJENESTE

Læs mere

MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 1. Oktober 2012 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD

MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 1. Oktober 2012 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 1 Oktober 2012 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 E-mail Mårslet-bladet

Læs mere

Låsbybladet. Nummer 49 August 2011 Årgang 13. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsbybladet. Nummer 49 August 2011 Årgang 13. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet Nummer 49 August 2011 Årgang 13 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet, Side 2 Materiale til Låsbybladet Det er herligt, at så mange skriver indlæg til Låsbybladet.

Læs mere

Fællesbladet FÆLLESBLADET. Læs i dette nummer

Fællesbladet FÆLLESBLADET. Læs i dette nummer FÆLLESBLADET Fællesbladet Faellesblad@gmail.com Udgives af: AIF, Skads Kirke, SAGU og Skads Andrup Lokalråd. Links til hjemmesider: www.skadsandrup.dk Bladudvalg: AIF Thomas Herter herter@esenet.dk 76121287

Læs mere

INDSIGT. Klubbens indstilling til prisen var: HOG Hinnerup vil gerne indstille klubbens formand, Søren Eriksen, som Årets Ildsjæl.

INDSIGT. Klubbens indstilling til prisen var: HOG Hinnerup vil gerne indstille klubbens formand, Søren Eriksen, som Årets Ildsjæl. NR.17 ANNONCETILLÆG TIL LOKALAVISEN FAVRSKOVPOSTEN UGE 21 ÅR 2015 INDSIGT Formand for Favrskov Idrætssamvirke Gert Jensen overrakte prisen på 5.000 kr. til Søren Eriksen FOTO: Michael Hejlskov Favrskov

Læs mere

SOLGT. Hos os får du. Lokal bank i Lystrup. Miniton vil du spille med os? Estate mæglerne Jakob Brandstrup. - din lokale ejendomsmægler

SOLGT. Hos os får du. Lokal bank i Lystrup. Miniton vil du spille med os? Estate mæglerne Jakob Brandstrup. - din lokale ejendomsmægler SIDE 7 Kom til Estate Cup d. 8.-9. marts Vi gentager successen fra sidste år i Lystrup Hallen. Alle medaljer er igen sponsoreret af Estate Mæglerne Jakob Brandstrup SIDE 5 Få et gratis besøg af Talentholdet!

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Femtende årgang Nr. 2 April - Maj 2010 2 Indholdsfortegnelse side Leder........................ 2 Redaktionen................... 3 Havbakken.................... 4

Læs mere