Maj Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton"

Transkript

1 Stiftet 10. december årgang Maj 2013 Morud Idrætsforenings nyhedsblad med alt nyt fra dit nærområde! Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Se side 20-23: Gymnastikken Se side 24-26: Fodboldåret Se side 28-29: Håndboldåret Se side 30-34: Det nye tag Badminton Se side 8: Læs alt om: Solsikkefesten 40 år se program. Alt om de netop overståede indendørssæsoner, status på kunststofgræsbanen, nyt fra hallen. Tennis er nu også klar og meget andet... Forår i luften Friluftsbadet er blevet renoveret Se side 18-19: Krolfspillerne på græs... Se side 12-13: Morud Idrætsforening Cykling Arkivfotos fra Solskikkefest se mere inde i bladet...

2 2 Vitalitet maj 2013

3 Telefonliste Morud Idrætsforening Hovedformand Preben Jensen Næstformand Bent Soelberg Hovedkasserer Klaus Ølund Larsen Sekretær Lisbeth Lifland Jensen Handygruppen KA SÆL Knud Pedersen Formand for hallen Hans Henning Nielsen Langesøhallen Cafeteria / køkken Mads Jungsholm Rengøring af hallen Kristian Jørgensen Solsikkeudvalget Winnie Nielsen Loppemarkedet Lars Møllegaard Arkiv & Historieudvalget Torben Skovhus Afdelingsformænd Badminton Jan Hinze Bridge Bo Antonsen Fodbold Leif Mortensen Gymnastik Mette Mathiesen MIL (løbeafdelingen) Håndbold Majbritt Filtenborg Volleyball (underafdeling af håndbold) Niels Sandgaard Svømning Thomas Skovhus Tennis Dion Jørgensen Krolf Vibeke Ølund-Larsen Cykling Kristian Kyed Klubhuset Vitalitet Erling Jensen Deadlines: Side 15 Vitalitet maj

4 Hus- og badejer igen Af Preben Jensen, hovedformand. Foto: Liselotte Markvard Grønfeldt. Nordfyns Kommune har nu givet tilsagn om at give idrætsforeningen skøde på såvel klubhus som friluftsbad. Dermed anerkender kommunen omsider idrætsforeningens ejerskab af begge bygninger, som fejlagtigt var blevet registreret af den tidligere Søndersø Kommune som kommunalt ejede. Fejlregistreringen skete i forbindelse med opstarten på det landsdækkende register med ejendomsdata, Bygnings- og Boligregistret, i daglig tale BBR-registret. Vi gjorde straks mundtlig indsigelse mod det kommunale ejerskab, idet vi allerede anså os som ejere af såvel klubhus som friluftsbad. Vor indsigelse blev ikke taget til følge med henvisning til BBR-registret. Vi udbad os derfor et møde med kommunen og indledte dermed i august 2008 en række møder, mails og telefonsamtaler over adskillige år for at få idrætsforeningens ejerskab af bygningerne anerkendt. I april 2011 fik vi den første indrømmelse, idet kommunalbestyrelsen valgte at anerkende vort ejerskab af friluftsbadet, men uden at ville give os juridisk bindende papir på det. Kommunalbestyrelsen strakte sig da til at anerkende idrætsforeningens brugsret til friluftsbadet i 11 år. Bemærk brugsret! Vi stod fast og krævede et skøde på begge ejendomme, men blev afvist. Her for nylig besluttede Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget, at tovtrækkerierne igennem 5 år skulle ophøre. Morud Idrætsforening får skøde på klubhus og friluftsbad. I samme forbindelse får vi en lejekontrakt over år med kommunen på det samlede jordstykke mellem åen og vejstykket, som går forbi klubhus og ender netop bag ved friluftsbadet. Som leje for dette kileformede areal skal vi betale et symbolsk beløb, mens kommunen betaler alle Kommunens påtagede ejerskab blev først synliggjort over for os, da vi i begyndelsen af april 2008 modtog et brev fra kommunen med overskriften: Køb et klubhus for næsten ingen penge. I brevet blev henvist til, at kommunen mente, at bygningerne havde det bedst som ejet af brugerne, altså foreningen. 4 Vitalitet maj 2013

5 omkostninger ved skødeskrivning og lejekontrakt mv. Overdragelsen får virkning fra 1. juli i år. Tilbage er nu et hængeparti, nemlig omklædningsbygningen, som er sammenbygget med Langesøhallen. Også den bygning mener kommunen at eje, hvor vi siden og dermed parallelt med tvisten om klubhus og friluftsbad - har påberåbt os det halve ejerskab, men tidligt vist os interesseret i forhandlinger med kommunen om overtagelse af deres halvpart. Vor henvendelse herom har været ignoreret igennem de mange år trods vore gentagne rykkere. Først for nylig har kommunen vist sig interesseret i at lade Langesøhallen overtage bygningen og ønsker forhandlinger herom med hallen. Omvendt er kommunen orienteret om, at vi i idrætsforeningen endnu ikke har taget stilling til en eventuel overdragelse af vor halvdel til hallen, idet vore fremtidige økonomiske vilkår herved ikke kendes. Resumé: 2 sejre og 1 hængeparti på 5 år. Preben Jensen, hovedformand. Fremover behøver du kun at besøge et sted, når du vil have nyt om, hvad der sker på Nordfyn. Alt om arrangementer, gode historie m.m. Hjælp os! Har du en historie omkring din virksomhed. Mangler et sted at vise din annonce. Har nogen fantastiske billeder omkring Nordfyn. En begivenhed som vi andre må deltage i. KontaKt Annoncering og artikler: Blæsbjerghus Erling Jensen, Journalist/annoncesælger tlf Billeder og begivenheder: Kornelius Grafisk Mette Lykke Kornelius, Grafiker tlf Vitalitet maj

6 Morud Idrætspark og kunstgræsbane Som læser af Vitalitet spørger du måske dig selv - sker der noget? Bliver det til noget? Hertil er vi nogle, der klart kan svare JA! Morud Idrætsforening har nedsat en arbejdsgruppe, som er i gang med projektet. Arbejdsgruppen består af: Leif Mortensen Nico Deconnick Lars Duus Madsen Thomas Brooksby Gitte Clemmensen Chresten Clemmensen Jakob Dons Det er denne arbejdsgruppe, der har udarbejdet projektbeskrivelsen omkring Morud Idrætspark. Det er ligeledes denne arbejdsgruppe, der har dialog med kommunen om projektet samt kommunikation med DBU, for at vi har kunnet bevare vores tilskud herfra. Placering af Kunstgræsbanen i Morud Efter samråd med Nordfyns Kommune er det vores kampbane, der skal erstattes af en kunstgræsbane. Planene er, at kunstgræsbanen bliver væsentlig større end den nuværende bane, idet 11-mandsbanen flyttes lidt, og der bliver plads til ekstra 3/5-mandsbaner for enden. Således får vi et væsentligt større trænings- og kampareal. Kunstgræsbane - hvad er det? Det lyder måske så nemt, men eftersom ingen i arbejdsgruppen før har prøvet at få anlagt en kunstgræsbane, så er det på mange områder en stor udfordring. Arbejdsgruppen har været i dialog med en konsulent fra DBU omkring opmærksomhedspunkter i forhold til etablering af en kunstgræsbane. De fleste kunstgræsbaner på Fyn og enkelte i det jyske er blevet besøgt, og vi har været i dialog med en del af klubbernes nøglepersoner og/eller green-keepere. Alt sammen for at få et indblik i en kunstgræsverden. Valg af leverandør I marts udsendte vi udbudsmateriale til 4 leverandører for at få tilbud og beskrivelser af deres forslag til en kunstgræsbane i Morud. Den 5. april 2013 modtog vi tilbud fra de 4 leverandører. Arbejdsgruppen har gennemgået tilbuddene og har efterfølgende haft dialog og møder med leverandørerne for at få deres beskrivelser og forklaringer til det fremsendte materiale. I løbet af uge 18 vil arbejdsgruppen udarbejde en indstilling til fodboldafdelingens bestyrelse samt til hovedbestyrelsen for Morud Idrætsforening. Foreløbig tidsplan for projektet Primo maj Maj Maj Valg af leverandør Indhentning af tilladelser dvs. byggetilladelse til lysmaster samt miljøtilladelser Planlægning af anlægsarbejdet 1. juni Påbegyndelse af anlæggelse af kunstgræsbanen 5. august Indvielse af den nye bane 6 Vitalitet maj 2013

7 Finansiering Finansieringen af banen er næsten på plads, men der er fortsat ikke penge til lysmaster, et isoleret skur til maskiner og materiel, mål på hjul, hegn og fliser omkring banen. Arbejdsgruppen vil derfor fortsat søge fondsmidler for at få yderligere midler, så vi fra start kan få alle vores ønsker til den nye bane opfyldt. En kunststofbane uden disse ting vil vi meget gerne undgå. En del af vores egenfinansiering til projektet er forudsat fremskaffet via Sponsor-cykelløb, som vil blive afholdt i løbet af Så tag nu rigtig godt imod rytterne, når de kommer ud for at lave kontrakter med jer. Det går til et super formål. Er du vores nye green-keeper? En kunstgræsbane er ikke meget værd uden, at der er en eller flere alt-mulig-mand/kvinde til at vedligeholde banen. Derfor efterlyser vi allerede nu en gerne 2 eller 3 - der i samarbejde kunne tænke sig at stå for vedligeholdelsen af banen og til glæde for alle på den måde hjælpe foreningen og byen. Vi tror ikke, at det er en tidsmæssig voldsom opgave, men vi ved, at det bliver en utrolig vigtig opgave. Leverandøren af banen vil naturligvis uddanne og oplære i bedst mulig vedligeholdelse, så det kræver ingen særlige evner blot engagement og en lyst til at hjælpe og glæde os alle med en fed bane i årene, der kommer. Eventuelle interesserede kan naturligvis blot henvende sig til en af arbejdsgruppens medlemmer. På arbejdsgruppens vegne Gitte og Jakob Vitalitet maj

8 Badmintonsæsonen Så er endnu en sæson ved at være slut. Vi har haft en god sæson, hvor der har været næsten 60 unge mennesker til træning om eftermiddagen, hvilket betød at pigerne var nødt til at dele de unge mennesker op i 4 hold. Herved kunne de kun træne en gang om ugen. Fodbold Efter 10 år holder Cecilie Hinze som træner. Foto: Jon Rasmussen. ville ikke flytte deres træning lørdag morgen. Ellers kunne vi have tilbudt træning 2 gange om ugen. Motionister kunne vi godt bruge lidt flere af på de senere timer. Vi havde som tidligere juleafslutning med æbleskiver og saft i cafeteriaet, det blev som altid værdsat af de unge mennesker. Vi skal i år sige farvel og tak til Cecilie. Herfra skal lyde en stor tak for dine næsten 10 år som træner. Cecilie har valgt at stoppe som træner, fordi hun flytter til Odense og derfor ikke kan afse tid til både at være træner og passe sine studier på Syddansk Universitet. Vi vil savne dig fremover. Tak for din store indsats. Her skal også være en tak til vore sponsorer Danske Bank, Ketshop og DGI-fyn. Tak til trænerne. Tak til Jon og Lene for jeres arbejde i forbindelse med Solsikkefest og Kommunemesterskaberne. Tak til min bestyrelse for indsatsen i årets løb. Tak til Morud IF s bestyrelse for samarbejdet i året der gik. På Morud Badmintons vegne Jan Hinze. Vi har ikke haft hold tilmeldt turnering i år på grund af de mange nye spillere og den store spredning i niveau. Som vi plejer, blev der holdt kommunemesterskaber for Nordfyn ungdom, hvor der var lidt færre tilmeldinger i år (84) mod 100 sidste år, men takket være et sponsorat fra Danske Bank Morud, blev der ca kr. i overskud på stævnet. I år har der været et overskud på ca kr, så der må være genvalg til Ingmar. 8 Vitalitet maj 2013

9 NATURGAS din nemme vej til grøn energi I dag dækkes næsten en tredjedel af Danmarks el- og varmebehov af naturgas. Fremover vil gasnettet blive brugt til både naturgas, bionaturgas og andre grønne gasser. Med din naturgasinstallation medvirker du til den succesfulde overgang til et grønnere Danmark. Der vil også i fremtiden være gas i Morud og din naturgas vil gradvist blive erstattet af hel CO2-neutral grøn bionaturgas. Skifter du fra olie til gas, kan du spare op til 35 % på din varmeregning. Skifter du dit gamle naturgasfyr ud med et nyt kondenserende fyr, kan du spare op til 30 %. Derfor kan du også få energisparetilskud på kr. fra Naturgas Fyn. Vitalitet maj

10 Langesøhallen informerer Langesøhallens repræsentantskabsmøde den 19 marts var velbesøgt, og det er dejligt at se både borgerforeningen og idrætsforeningen repræsenteret med interesserede i hallens virke og fremtid. Valget udmøntede sig i at undertegnede (Hans Henning Nielsen) blev valgt som formand. Bestyrelsen har konstitueret sig således: Formand Hans Henning Nielsen Næstformand Arne Larsen Kasserer Thaya Sinnathurai (nyvalgt) Sekretær Ole Hartung Medlem Kim Frederiksen (nyvalgt) Suppleant Frank Bejlegaard (nyvalgt) og som gerne vil deltage i bestyrelsesmøder m.v. Der ligger mange opgaver forude for bestyrelsen, bl.a. er der ved at blive indhentet tilbud på dels udbedring af murværk (fuger specielt i den vestvendte side ud til fodboldstadion). Taget på cafeteriabygningen har det meget dårligt. Endvidere planlægges renovering/ændring af hele forhallen så forhallen kan komme til at fremstå indbydende med nye døre belysning m.v.) gå hurtigt med at få sat en del af projekterne i gang allerede i juni måned Dette, sammenholdt med den nye driftsstruktur, som hallen nu drives under gør, at der er en del flere egne midler til renoveringer/forbedringer. Hallen er i forbindelse med Morud Idrætsforenings etablering af kunstgræsbane blevet spurgt, om MI`s omklædningsbygning kan indgå i hallens ejerskab og administration. Denne sag behandles i kommende måneder. Som sagt så er der mange bolde i luften og vi fra bestyrelsen i hallen håber og tror, at der frem til den nye sæson er sket en hel del. Jeg skal også nævne, at der er anskaffet en ny plænetraktor, og ka sæl ` gruppen er i gang med de udendørs opgaver (muldvarpeskud græs) det lover godt. Hans Henning Nielsen Formand. Der arbejdes på en løsning, så hallens 2 omklædningsrum også om sommeren kan indgå i bl.a. fodboldens behov for mere kapacitet på det område. Når så mange ting undersøges og tilbud indhentes, er det bl.a. på baggrund af, at Nordfyns kommune har udmeldt en pulje på l million kroner i 2013 til hallerne netop til sådanne forbedringer. Ansøgningsfristen er 10. maj, og vi får svar ultimo maj, så det kan forhåbentligt Langsøhallen. Foto: Erling Jensen, Blæsbjerghus 10 Vitalitet maj 2013

11 Morud Åbent alle ugens dage fra Vitalitet maj

12 Krolf og Petanque Sæson 2013 er endelig kommet i gang. Det varede jo lidt inden sne og frost var væk fra banen, men endelig fik solen og temperaturen bugt med de frosne huller. Fremmødet er rigtig flot, og der er også kommet nye medlemmer til - men der er selvfølgelig altid plads til flere - så bare kom ned og prøv spillet. Spilletiderne for krolf er tirsdag kl og onsdag kl og for petanque mandag kl Nordfynsmester 2013: Erik Guldager blev Nordfynsmester Foto: Vibeke Ølund. Afdelingen holdt generalforsamling den 15. april med et pænt fremmøde. Formanden aflagde beretning og fortalte om det første år som selvstændig afdeling. Der blev fortalt om de sociale arrangementer og bemandingen af pølsevognen under Solsikkefesten, og om at alle 3 Solsikkehold har klaret sig godt og fortsat er i 2. division på Fyn. Der blev fortalt om den nye indendørs aktivitet Bowls, som helt sikkert er kommet for at blive. Og så var der valg ifølge lovene. Der var genvalg til alle. Den 20. april var vi inviteret til Nordfynsmesterskaberne hos Win Win, og det viste sig at blive en herlig dag. Vejret viste sig fra sin solrige side og Solsikkerne fik en 1., 2. og 4. plads - så det var svært at få armene ned. Erik Guldager blev Nordfynsmester og Holger Nissen blev nr. 2 og Vera Guldager løb med 4. pladsen. I det hele taget en god og lang dag sammen med spillere fra Særslev og Win Win. Hygge : Der er også tid til at hygge sig, når der spilles krolf. Foto: Vibeke Ølund. Vibeke Ølund Formand Her er de fire finalister: Fra venstre: Vera, Henny, Holger og Erik. Foto: Vibeke Ølund. 12 Vitalitet maj 2013

13 Opråb fra Krolf Kære forældre til unge mennesker i Morud. Så har vi foråret tæt på og med det følger desværre igen problemerne ved friluftsbadet, krolfbanen og det omliggende område. Problemet er de unge, der om aftenen holder til dernede og griller, drikker øl/vand og har det rart. Det har vi ikke noget imod, MEN de skal lære at rydde op, inden de går hjem!. tilfælde hvor der ikke er ryddet op vil de pågældende blive kontaktet for at bringe forholdene i orden. Hører gerne fra jer her på siden. Tak for hjælpen. Jens Dalsbo/MI-Krolfafd. Dette er en betingelse for at fortsat at benytte området. Vi har brug for jeres hjælp for at opnå dette. Der er brugt tid på at fjerne flasker, dåser, affald efter den seneste sammenkomst i sidste weekend. Det vil vi ikke gøre fremover. Der er også bilspor på krolfbanen - dette kan absolut ikke tolereres. Der er sat overvågnings-kameraer op, så vi kan se, hvilke personer, der har været tilstede. I de Det er hyggeligt at spille krolf, blot orker vi ikke først at bruge tid på at fjerne affald m.m. Energivejlederen spørger HVOR LUNER DINE PENGE MEST? Hold på varmen - og hold dine penge, I DIT HJEM Isolér tag & facade Skift glas & vinduer RING: & FÅ RÅD TIL MERE! I tæt samarbejde med lokale håndværkere Selvfølgelig! Morten Grønfeldt Grønfeldt Bolig ApS Telefon Vitalitet maj

14 Tennis Vi har stadig plads til dig! Banerne er klar og sæsonen så småt i gang, trods det kølige vejr. Hvis du har lyst til at spille tennis, kan du melde dig hos: Leif Christensen tlf Priser: Seniorer fast tid Fleks tid Familie Juniorer u/18 år 500 kr. 425 kr kr. 200 kr. Hjælpetræner søges Tennistræner, Leif Christensen, søger en hjælpetræner. Der er mulighed for at komme på trænerkursus (dog først i næste sæson) Meld dig hvis du har lyst. Vi søger også medlemmer til at hjælpe til ved Solsikkefesten sidst i august. (Sidste år var der desværre ingen der meldte sig) Kom nu! Indtægten går til et godt formål. Er der spørgsmål? Henvendelse til: Juniortræning er i gang, der er mulighed for at låne ketcher til prøvetimer (også køb). Leif Christensen tlf Keld Mikkelsen tlf Juniortræning: hver onsdag kl Bestyrelsen ønsker alle nye samt gamle medlemmer en god sæson 2013 nyt // få et kreativ syn på din virksomhed STAKLADEN.DK//MORTEN DARUM ANDERSEN ÅBAKKEVEJ 9 DK-5462 MORUD STAKLADEN.DK //TLF.: MAIL: 14 Vitalitet maj 2013

15 Vitalitet Redigering / layout / annocer Erling Jensen, Stof sendes til: Erling Jensen Blæsbjergvej Morud Mobil: Deadlines 2013: Blad 4: Blad 5: Vitalitet maj

16 snedker & tømrer Vi har TAG på dit TAG partnerhouse.dk Adupont tilbyder alt i tagløsninger. Vedligeholdelse, nedtagning og udskiftning af alle slags tage. Tlf.: Åbningstider: Mandag: lukket Tirsdag-torsdag: kl Fredag: kl Lørdag: kl Tlf Vitalitet maj 2013

17 Vitalitet maj

18 Friluftsbadet er parat til en ny sæson. Friluftsbadet er blevet renoveret Så er vi kommet i gang i Friluftsbadet. Det er næsten et par år siden, at vi fik medhold i en klage over de skiferplader, som var lagt på taget af Friluftsbadets bygning, og nu fik vi endelig lavet en arbejdsplan for udskiftningen af skiferpladerne. Vi startede lørdag den 20. april, hvor der mødte ca. 12 frivillige op. Deriblandt var der en del nye ansigter. Det er en fornøjelse, at komme rundt og få positive tilbagemeldinger fra alle, som man spørger om hjælp. Det gjorde også, at vi havde fået skiferpladerne af hele taget på kun 5 timer. Samme dag blev også brugt til at få fjernet den store presenning, der dækker bassinerne om vinteren, for at der ikke skal komme for meget skidt ned i vandet. Det viste sig desværre, at den lange vinter havde sat sine spor i det store bassin. Skaderne var så langt under den normale vandlinje, at vi var nødt til at pumpe en del af det vand ud, som ellers står i bassinet hele året rundt. Det kom til at gå ud over den årlige fiskekonkurrence, som måtte aflyses, men vi vender tilbage med den igen til næste år. Prisstigning Vi har lavet en prisstigning på entrébilletterne i år, men det vil fortsat være muligt at købe sæsonkort til sidste års priser. Tilbuddet gælder til og med søndag den 9. juni Gratis svømmeundervisning I år ligger den gratis svømmeundervisning fra mandag den 15. juli til den 27. juli. Alle skolebørn i Nordfyns Kommune fra 2. til 7. klassetrin kan deltage. Undervisningen tilrettelægges af Morud Friluftsbad, og der vil blive lagt vægt på vandtilvænning, forbedring af svømmeteknik og på at give eleverne sikkerhed i og ved vandet. Ovenstående opnås gennem vandlege, livredningsteori og almindelig svømmeundervisning. Eleverne får samtidig mulighed for at erhverve De Danske Svømmeprøver. Vi håber, at vi ses den 5. juni kl til sæsonåbningen, og håber på en rigtig god og varm sommer. Thomas Skovhus, formand Friluftsbadet. 18 Vitalitet maj 2013

19 Friluftsbadet er blevet renoveret. Fotos: Thomas Skovhus. Vitalitet maj

20

21

22 SÆT X I KALENDEREN UGE 35 - DER GÅR DET LØS

23 SOLSIKKE REKORDEN 2013

24 Gymnastik Søndag d. 17. marts holdt gymnastikafdelingen forårsopvisning. Udenfor var der ikke meget forår i luften, men indenfor i hallen emmede det af aktivitet fra de mange gymnaster på gulvet. Det blev en dejlig dag, hvor alle hold viste rigtig flot gymnastik, og dagen blev rundet af med en flot opvisning af Ringe Fri- og Efterskole. 140 elever på gulvet krævede først en lille omflytning af borde og stole, og så gik de ellers i gang med sang, musik og gymnastik. En perfekt afslutning på en søndag med masser af gymnastik. Tak til alle som hjalp til på denne dag, og også en tak til de mange tilskuere, der blev lige til det sidste. Nu holder gymnastikken pause ind til efteråret, og vi skal bruge foråret til at få planlagt en ny sæson til september. Det er altid spændende, om der kan findes trænere til de mange hold. Der skal bruges mange hænder til de mange hold, og vi ved allerede nu, at vi kommer til at mangle hænder til næste sæson. Måske kunne du tænke dig at hjælpe til? Vi kommer til at mangle hjælp til et puslingehold for drenge 4+5 år og måske også til nogle springhold. Det plejer ikke at være vanskeligt at skaffe hjælpere til holdene, men vi søger ledere, som kan stå for holdene. Vi kan tilbyde gode kurser fra DGI, så man kan blive klædt godt på til et instruktørjob i afdelingen. Du kan kontakte os på hvis du er interesseret. God stemning på generalforsamlingen Tirsdag d. 16. april holdt gymnastikafdelingen generalforsamling. Vi var 10, og der var en god stemning med en god debat om vores aktiviteter. Der var genvalg til Heidi Hansen og Mette Mathiesen for 2 år. Jeg tager 2 år til, men så skal der findes en ny formand. Jeg vil arbejde på, at der i de 2 år kan findes en ny, som vil blive sat ind i arbejdet i afdelingen. Er du interesseret i bestyrelsesarbejde, så er du velkommen til at skrive til mig for at høre nærmere om, hvad dette arbejde går ud på. Jeg ved også, at der i de kommende år vil være udskiftning i bestyrelsen, så det er ikke kun en ny formand, vi skal bruge, men også almindelige bestyrelsesmedlemmer bliver der brug for. Vil du have indflydelse, så er det nu, du skal forhøre dig. Men ellers vil jeg ønske jer alle en god sommer og på gensyn til efteråret. Mette Mathiesen. Har du andre ønsker til nye hold er du også meget velkommen til at kontakte os. 24 Vitalitet maj 2013

25 Stemningsbilleder fra gymnastikopvisningen. Fotos: Liselotte Markvard Grønfeldt. - Hjælpen er på vej Din nye lokale leverandør af: Gamer PC Bærbar PC apple produkter Mobiltelefoner av og Tv udstyr vi designer også din nye hjemmeside, og hjælper dig med din annoncering - om den er online eller på tryk. Mangler du en webshop, eller skal den fornyes, så kontakt os. Bestiller du inden den 1. juli 2013 får du gratis levering (på hele Fyn) ring på eller læs mere på Vitalitet maj

26 Stemningsbilleder fra gymnastikopvisningen. Fotos: Liselotte Markvard Grønfeldt.. Fra toppen af Fyn Det hedder vores gymnastikhold, som skal deltage i Landsstævnet i Esbjerg. Vi startede træningen den 3. april, og vi bliver ca. 35, som tager af sted. Vi glæder os meget til igen at være sammen i et stort fællesskab med andre fra hele Danmark. Vi skal give opvisning fredag den 5. juli et sted i Esbjerg, og så skal vi ellers hygge os med at se en masse gymnastik, heppe på krolfholdet, og se verdensholdet og efterskolernes festaften på Blue Water Stadion. Vi skal hygge os på campingpladsen og forhåbentlig viser sommeren sig fra sin bedste side med sol lige som sidste gang i Holbæk. Landsstævnet skydes i gang torsdag den 4. juli og varer til søndag den 7. juli. Du kan følge med i Landsstævnet på www. l2013.dk og det er også muligt at deltage i nogle åbne arrangementer. 26 Vitalitet maj 2013

27 Vitalitet maj

28 Fodbold Udviklingen af Morud IF s ungdomsfodboldafdeling har overhalet ambitionerne. Morud IF s ungdomsafdeling har aldrig været større. På drengesiden er vi cirka på størrelse med Otterup og Søndersø, og endda størst i Nordfyns kommune, når vi kigger på antal af tilmeldte hold i alderen fra U7 til U12. På pigesiden kan vi med stolthed sige, at vi har helt klart Nordfyns kommunes største pigeafdeling, som oven i købet er blandt Fyns største pigeafdelinger. Ja, vi har et rekord højt antal ungdomshold tilmeldt DBU Fyn turneringen. Vi har et rekord højt antal børne- og ungdomstrænere og aldrig har vi haft så mange uddannede før, og hele 5 trænere er tilmeldt B1 kursus til næste vinterpause, hvoraf 2 er pigetrænere. Det lover rigtig godt for fremtiden. Som del af denne udvikling kan jeg nævne, at der afholdes et trænerkursus i Morud, nemlig DBU s C-træner Børnefodboldens basis. Kurset bliver afholdt søndag den 26. maj af en DBU instruktør. Alle der har lyst til at deltage er velkommen, det kræver dog tilmelding. Der er også en ny energi at spore hos de yngre Ved Solsikkefesten 2012 blev der også spillet fodbold, og det var sjovt. Foto: Liselotte Markvard Grønfeldt. 28 Vitalitet maj 2013

29 årgange, hvor hver træning og stævne bliver planlagt i god tid. Intet bliver overladt til tilfældigheder. Vi har fortsat fremgang i medlemsantallet, hvilket vi er meget glade for, men det medfører også flere udfordringer. Den ene udfordring er, at vi har brug for endnu flere trænere og hjælpetrænere. Så hold dig endelig ikke tilbage, hvis du skulle have ½-1 time om ugen, hvor du vil hjælpe os. Dit barn og ungdomsafdelingen har brug for din hjælp. Den anden udfordring er pladsmangel! Det dejlige og positive er dog, at vi inden længe har udsigt til en ny kunststofbane, hvor der både kan trænes og spilles stævner/kampe - 7 dage i ugen - uden at skulle bekymre os, om græsset kan tåle det, banerne står under vand, eller der er mudderpløre. Den 14. april havde vi besøg af DBU s Pigeraketten, hvilket blev en stor succes. Der skal lyde en stor tak til de mange frivillige, der gjorde det muligt. Efter afholdt afsluttende evalueringsmøde, konkluderede DBU manden: Det var ikke den største Pigeraket, men bestemt den bedste, jeg har været med til, sagde Martin. Der er generelt en positiv stemning i klubben, både spillere og trænere er glade for at komme til træning. Vi har også investeret ekstra i materiale, som bolde, kegler og overtrækstrøjer til hvert hold, ligesom nogle sponsorater har givet mulighed at klæde vores trænere ordentligt på. Det sidste initiativ, der er afholdt første gang, er fælles fredagstræning for U-8 til U-10 piger og drenge. Én fredag om måneden møder 4 af vores dygtige børnetrænere op og tilbyder U-8, 9 og 10 piger og drenge ekstra teknisk træning. Det kræver ingen tilmelding, I skal bare møde op. Alt dette kan I læse meget mere om på vores hjemmeside, der her i vinterpausen har fået en ny og meget aktiv webmaster. Han sørger for at vores hjemmeside bliver løbende opdateret. Med sportslig hilsen og ønske om en god forårssæson til alle, Nico Deconinck Ungdomsformand Morud IF / fodboldafdelingen. Fodbold Herresenior forår 2013 For en sikkerheds skyld, så tjek fodboldafdelingens hjemmeside, da flytninger af kampe kan forekomme. Søndag d kl Herre S1. Morud IF - Skalbjerg / Vissenbjerg Morud Morud/ Langesøhallen Søndag d kl Herre S1 BBB-Morud IF BBB/Rasmus Raskhallen Onsdag d kl Herre S1 Morud IF - Ubberud IF Morud Langsøhallen Søndag d kl Herre S1 Aarup BK - Morud IF Scankab Arena i Aarup Lørdag d kl Herre S1 B.67 - Morud IF B.67 Parken Tirsdag d kl Herre S1 Hårslev BK - Morud IF Hårslev Stadion Fredag d kl Herre S1 Morud IF - Bolbro G&IF Morud / Langesøhallen Fredag d kl Herre S1 Glamsbjerg IF - Morud IF Glamsbjerg Stadion Lørdag d kl Herre S1 Morud IF -KRFK Morud / Langesøhallen Vitalitet maj

30 Håndbold sæsonen Bente: Det har været en forrygende sæson for vores yngste U6+ U8 drenge og piger. Vi har været op imod 40 spillere i hallen til træning, så der har været gang i den. Der har heldigvis blandt forældrene været gode engagerede folk, der har påtaget sig trænerrollen, og også flere, der giver en hånd med efter behov. Vi sluttede sæsonen af med at afholde det sidste FHF-stævne for både U6 og U 8 i Veflingehallen. Der deltog 3 hold i begge årgange, og både børn og voksne havde en god dag i hallen. Medaljeoverrækkelse til alle spillerne efter kampene er jo altid en positiv oplevelse. Tak til alle der hjalp med at afvikle stævnet. Tim & Henrik: De 9 U-10 drenge der i denne sæson har taget udfordringen op med at spille på den store håndboldbane har gjort det fantastisk flot. De overvandt hurtigt den store forskel, der er fra at gå fra mini til stor bane og har gennem hele sæsonen ydet en super flot træningsindsats for at lære det sjove spil. Vi har deltaget i 7 stævner i løbet af sæsonen, og der har været flot fremgang at spore fra stævne til stævne. Håber vi ser alle igen i næste sæson. Henrik & Claus: Vi har i år haft 17 drenge til rådighed på U12 holdet, som hver især gennem hele sæsonen har ydet en fantastisk træningsindsats. Lægger man dertil deres stålvilje, evnen og gejsten til at gøre hinanden bedre, respekten for hinanden og modstanderne og ikke mindst det kammeratskab de har, så når man rigtig langt, og de sluttede fortjent sæsonen af med at vinde Fyns Mesterskabet. Et stort tillykke til drengene. Line & Helle: U10 pigerne har i sæsonen 2012/13 været tilmeldt flere stævner. Det første i C-rækken, hvor det dog hurtigt stod klart, at vi simpelthen var for gode. Derefter deltog vi udelukkende i B-rækken hvilket gav mere jævnbyrdige, og til tider også svære kampe, som dog blot har skubbet holdets udvikling i positiv retning. Så da vi spillede sidste stævne, sad vi og ærgrede os over, at sæsonen allerede var slut, for nu gik det lige så godt! Fremmødet til træning har hen over året generelt været stabilt. Efter jul dog knap så stabilt, hvilket tilskrives vores beslutning om at tilmelde et U12 hold, som kun kunne dannes, hvis 5 af de ældste U10 spillere indvilligede i at hjælpe. Det gav nogle udfordringer både mht. flere træningstider for nogle af pigerne, aflyste og mindre fremmøde til andre træningstider og U12 kampe, der skulle afvikles i træningstiden. De glade U12 drenge blev fynske mestre. Vi synes, alle klarede udfordringerne rigtig flot og er ikke i tvivl om, at det var den rigtige be- 30 Vitalitet maj 2013

Vitalitet - Marts 2013-44 årgang

Vitalitet - Marts 2013-44 årgang Vitalitet - Marts 2013-44 årgang Stiftet 10. december 1958 Husk at der er gymnastikopvisning i Langesøhallen den 17. marts. Plakaten om opvisningen kan ses i sidste udgave af Vitalitet eller på www.morud.dk

Læs mere

Nyhedsbrev fra MIK fodbold

Nyhedsbrev fra MIK fodbold Nyhedsbrev fra MIK fodbold Sommeren er i fuld gang og for en stund er fodbolden erstattet af ferie og afslapning. Dette skal dog ikke forhindre MIK fodbold i at gøre status over forårets bedrifter og kigge

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet OB & IK`S KLUBNYT Nummer 2 August 2016 Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet FORMANDEN HAR ORDET Du sidder nu med 2. udgave i 2016 af OB & IK-klubnyt. Der sker

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010

Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010 Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bo Neergaard 2. Valg af referent Lisbeth Warming 3. Beretning fra formanden Inden beretningen kunne dirigenten fastslå at

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD NYTTIGE ADRESSER Afdelingsformænd: Badminton Henrik Lauritsen Blindekildevej 98 4200 Slagelse Tlf. 51 37 79 30 hlaurits@mail.dk Bordtennis Michael Jensen Sørbyparkvej

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor: Ungdom Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene spot på sporten // MARTs 2012 Hovedsponsor: Ungdom FORÅRET ER PÅ VEJ - ØV :-) Foråret er på vej - både i flg. kalenderen og når vi kigger ud mod

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

Når dette læses er vi allerede godt i gang med indendørssæsonen efter en begivenhedsrig efterårssæson.

Når dette læses er vi allerede godt i gang med indendørssæsonen efter en begivenhedsrig efterårssæson. Ungdomsafdelingen: Når dette læses er vi allerede godt i gang med indendørssæsonen efter en begivenhedsrig efterårssæson. Der er blevet spillet en masse bold til både træning og kamp og jeg tror at alle

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende)

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende) Årsberetning 2014 Så er endnu et år gået for THK. Som nuværende THK-dreng og med blå/hvidt blod i årene, så var det, at blive formand og træde ind i løvens hule noget, som man måske troede men kendte lidt

Læs mere

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag:

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag: Tale ved Standerhejsningen den 2. maj 2015. På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde jer alle velkommen her i dag på en meget flot forårsdag, hvor træerne står lysegrønne og banerne står klar til brug.

Læs mere

Støvring IF Fodbold Nyhedsbrev Uge En stor dag for alle i klubben

Støvring IF Fodbold Nyhedsbrev Uge En stor dag for alle i klubben Støvring IF Fodbold Nyhedsbrev Uge 13 2011 En stor dag for alle i klubben Når mikroafdelingen i morgen d. 1. april starter deres udendørssæson op, er alle klubbens medlemmer i gang med det nye fodboldår,

Læs mere

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Sæsonen 2009/2010 nærmer sig nu hastigt afslutningen. Det har været en sæson med blandet følelser og jeg vil derfor i denne beretning over seniorernes

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter.

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter. Uge 35 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Desværre var vores modstandere

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

For de allermindste blev der startet op med Trille Trolle håndbold, dvs. U4 og U6. Det er mest boldlege og fælleskab.

For de allermindste blev der startet op med Trille Trolle håndbold, dvs. U4 og U6. Det er mest boldlege og fælleskab. Beretning 2015/2016 Sæson 15/16 det sportslige. Der har fra 2014 til 2015 været en mindre fremgang. Fra 239 til 252 medlemmer. I en periode hvor håndbold som sport er trængt fra mange side, så er det dejligt,

Læs mere

Generalforsamling i Ørestad IF

Generalforsamling i Ørestad IF Generalforsamling i Ørestad IF Mandag 28. april 2014 kl. 19.30 Field s, 3. sal - ved siden af fitness dk Referat 1. Formalia a. Valg af dirigent - Lotte b. Valg af referent - Frida c. Valg af 2 stemmetællere

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Året 2014 har været et godt år for RB 1906. Vi har fået en del flere medlemmer i alle årgange, både piger og drenge. Det har givet et pres på omklædningsforholdene i klubben,

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

satsning er lykkedes, vores egne folk i NIK regi og alle vores sponsorer der har bakket op. Jeg synes at 2011 har været et meget aktivt NIK år, hvor

satsning er lykkedes, vores egne folk i NIK regi og alle vores sponsorer der har bakket op. Jeg synes at 2011 har været et meget aktivt NIK år, hvor Årsberetning 2011 Året startede rigtig godt. På generalforsamlingen fik vi valgt 3 nye medlemmer ind, som dækkede områder i bestyrelsen, vi hidtil nok ikke havde været tæt nok på. Leif Boddi som primært

Læs mere

Nyt fra forbundet mm Dommerkursus. Generalforsamling 2017

Nyt fra forbundet mm Dommerkursus. Generalforsamling 2017 Det er ved at være et stykke tid siden det seneste nyhedsbrev blev sendt ud, jeg har, som de fleste ved fået nyt job, hvor der har været en masse nyt at sætte sig ind i, så derfor har det ikke været computeren

Læs mere

Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening

Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening Tirsdag d. 21.februar 2017 kl. 19.00 Rolfhallen. 1. Valg af dirigent og referent: Steen Lindegaard vælges som dirigent. Generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

Generalforsamling i Varde Tennisklub, mandag den 29. oktober Lene kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet iht. vedtægterne.

Generalforsamling i Varde Tennisklub, mandag den 29. oktober Lene kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet iht. vedtægterne. Generalforsamling i Varde Tennisklub, mandag den 29. oktober 2012. 1. Valg af dirigent Lene Eg. Lene kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet iht. vedtægterne. 2. Formandens beretning. Året

Læs mere

Formandens beretning. Blovstrød IF Fodboldafdeling

Formandens beretning. Blovstrød IF Fodboldafdeling Formandens beretning 2000 Blovstrød IF Fodboldafdeling Et fodboldår har igen fundet sin vejs ende, og vi er gået ind i et nyt årtusinde. Jeg vil i det følgende redegøre for væsentlige hændelser i fodboldklubben,

Læs mere

Som man har kunnet læse på vores hjemmeside er der tale om det højeste medlemstal i mange år.

Som man har kunnet læse på vores hjemmeside er der tale om det højeste medlemstal i mange år. Formandens beretning 2009 Indledning Jeg skal i gang med min 12. formandsberetning. Det er ensbetydende med mange forskellige oplevelser gennem årene, både positive og negative, men hvor de positive klart

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN.

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. PI Fodbold POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. Medlemsmøde i fodboldafdelingen lørdag d. 30. januar 2016 kl. 1415 i Valby hallen. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmer / kontaktpersoner:

Bestyrelsesmedlemmer / kontaktpersoner: PEDERSKER IF 24 1 Bestyrelsesmedlemmer / kontaktpersoner: Formand:??????? Næstformand???? Kasserer: : Preben Christoffersen, Strandvejen 10 Mobil nr. 22222358 Sekretær: Irene Espersen, Dr. Glavens Vej

Læs mere

ROLFSTED IDRÆTSFORENING

ROLFSTED IDRÆTSFORENING ROLFSTED IDRÆTSFORENING PROGRAM FOR EFTERÅR OG VINTER 2015/2016 Efter sommerferien slår Rolfsted IF atter dørene op for en efterårs- og vintersæson, som byder på mange muligheder for sved på panden, fysiske

Læs mere

Kampprogram. mod. mod. mod. mod. mod. mod. Kampens bold sponsor: Serie 1 Damer. Søndag d. 23. april kl på Lødderup Stadion

Kampprogram. mod. mod. mod. mod. mod. mod. Kampens bold sponsor: Serie 1 Damer. Søndag d. 23. april kl på Lødderup Stadion Kampprogram Serie 1 Damer Søndag d. 23. april kl. 15.00 på Lødderup Stadion U16 drenge Mester Torsdag d. 20. april kl. 19.00 på Nykøbing Stadion U15 drenge 1 Lørdag d. 22. april kl. 14.00 på Lødderup Stadion

Læs mere

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Træningslejr for hold 1 og 2 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer Kære spillere

Læs mere

VELKOMMEN TIL SANKT ANNÆ IF BADMINTON SVØMNING GYMNASTIK HÅNDBOLD. Besøg os på: www.saif.dk

VELKOMMEN TIL SANKT ANNÆ IF BADMINTON SVØMNING GYMNASTIK HÅNDBOLD. Besøg os på: www.saif.dk VELKOMMEN TIL SANKT ANNÆ IF BADMINTON SVØMNING GYMNASTIK HÅNDBOLD Besøg os på: www.saif.dk FAKTA OM SANKT ANNÆ IDRÆTSFORENING Idrætsforening blev stiftet i 1973. I idrætsforeningens første år var det et

Læs mere

skyld skaber ny klubform Fodbold for samværets

skyld skaber ny klubform Fodbold for samværets Formand Thomas Auens Laursen samlede for tre år siden nogle gamle venner, der havde lagt fodbolden på hylden. I dag er der 55 seniorspillere i klubben. DEN NY KLUB HAR IKKE HAFT TILGANG FRA DEN EKSISTERENDE

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

Vi vil fra håndboldafdelingens side forsøge at styrke kommunikationen ved, som noget nyt, at udsende et nyhedsbrev tre gange om året.

Vi vil fra håndboldafdelingens side forsøge at styrke kommunikationen ved, som noget nyt, at udsende et nyhedsbrev tre gange om året. #1, 2013/14 Kære håndboldspillere, forældre, frivillige m.fl. Vi vil fra håndboldafdelingens side forsøge at styrke kommunikationen ved, som noget nyt, at udsende et nyhedsbrev tre gange om året. I dette

Læs mere

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012 Årsplan U-9 2012 1 af 6 27-03-2012 Årgang: Drengespillere født i 2003 eller som går i 2. klasse. Trænere: Claus Kristensen tlf. 97 22 63 69 29 99 25 80 Koustrupparken 18 claus@friendtex.dk Bjarne Krogstrup

Læs mere

VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF FODBOLD

VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF FODBOLD VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min glæde over, at du har valgt at spille

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2014 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2014 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 6/5-17/6 Jesper D. Larsen 12/8-26/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-20.00 6/5-17/6 Jesper

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 10. ordinære generalforsamling. Indledning:

Læs mere

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet GYMNASTIKAFDELINGEN... PIs gymnastikhold indtager opvisningsgulvene Af Elisabeth Arnsdorf Haslund, bestyrelsesmedlem i PI-Gymnastik Fotos Gudrun Clausen, skavenfoto.dk Opvisningssæsonen er i fuld gang,

Læs mere

A) Medlemsadgang til tennisbanerne

A) Medlemsadgang til tennisbanerne Kære sponsor eller kommende sponsor i tennisklubben - Et tilbud du næsten ikke kan sige nej til! VIL DU SELV SPILLE TENNIS ELLER TILBYDE DINE ANSATTE AT SPILLE TENNIS GRATIS? Har du selv, din familie eller

Læs mere

Frederiksværk Fodbold Klub - FFK 2004

Frederiksværk Fodbold Klub - FFK 2004 Vedr. Referat af bestyrelsesmødet den 12. august Fraværende: Gitte 1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt. 22. august 13 2. Orientering ved formanden. Kim Tønder (KT) fortalte, at de 4 fodboldklubber var

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2015 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2015 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 12/5-23/6 Jesper D. Larsen 11/8-25/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-19.00 12/5-23/6 Jesper

Læs mere

Hans Jørgen Boelt blev valgt. Generalforsamlingen er indvarslet lovligt og dermed beslutningsdygtig.

Hans Jørgen Boelt blev valgt. Generalforsamlingen er indvarslet lovligt og dermed beslutningsdygtig. Referat af generalforsamling i BMI 2014 - tirsdag, den 25. februar 2014 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 32 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club.

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. På mødet deltog fra bestyrelsen Morten Munch, Thomas Kledal, Susan Christensen og Julie Schramm Rasmussen og

Læs mere

Hårslev Gymnastikforening

Hårslev Gymnastikforening Hårslev Gymnastikforening Byder velkommen til en ny sæson 2017 / 2018 Sæsonprogram Hårslev Gymnastikforening. Nye og gamle ledere byder velkommen til en ny sæson. Mød op første gang, eller ring til en

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i VTK

Referat fra Generalforsamling i VTK Referat fra Generalforsamling i VTK Dato Tirsdag d. 13. marts 2014 Indkaldt af Sted Palle Klubbens lokaler Deltagere Antal stemme berettigede 12 Referent Palle Punkt 1.Valg af dirigent Dirigent Indkaldelse

Læs mere

Formandens Beretning

Formandens Beretning Formandens Beretning Evaluering af sæsonen 2012 + intro til sæsonen 2013 2012 Masser af fodbold i 2012 Stadig positiv udvikling i børne/ungdomsafdelingen Kontinuitet i seniorafdelingen Masser af aktiviteter

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

KIRKE HYLLINGE IF 14. januar 2009 Blad nr. 626

KIRKE HYLLINGE IF 14. januar 2009 Blad nr. 626 KIRKE HYLLINGE IF 14. januar 2009 Blad nr. 626 Dagsorden for hovedgeneralforsamling onsdag den 14. januar 2009 kl. 19.30 i Station 14. Til stede: 27 fremmødte 1. Valg af dirigent og to stemmetællere Flemming

Læs mere

Børne- og Ungeudvalget

Børne- og Ungeudvalget Det er igen tid til at gøre status i forhold til Børne- og Ungeudvalgets arbejde her i kredsen. Det har på mange måder været et godt år med forandringer, succes, glade spillere og trænere som hoved indtryk.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Fodboldudvalg 3. Kampfordeler 3. Oversigt fodboldhold og træningstider 4. Nøgler 5. Spillerlister 5.

Indholdsfortegnelse. Fodboldudvalg 3. Kampfordeler 3. Oversigt fodboldhold og træningstider 4. Nøgler 5. Spillerlister 5. Hals Forenede Sportsklubber Fodbold Trænerhåndbog Tilhører: 1 Indholdsfortegnelse Fodboldudvalg 3 Kampfordeler 3 Oversigt fodboldhold og træningstider 4 Nøgler 5 Spillerlister 5 Kontingent 5 Sæsonopstart

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 1 Maj Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Nyt fra sponsor Andet

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 1 Maj Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Nyt fra sponsor Andet OB & IK`S KLUBNYT Nummer 1 Maj 2016 Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Nyt fra sponsor Andet FORMANDEN HAR ORDET Jeg er ny formand i OB & Ik, valgt på generalforsamlingen

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE 24. september 2015 Deltagere: Claus Svendsen Jette Nielsen, Ingrid Svendsen, Flemming Larsen, Marie M. Haar Vad, Mike Charnock, Martin Frandsen, Dorthe Augustesen og Stine Lindblad

Læs mere

FSfodbold. Fodbold for alle Hele året hele livet. Sponsor 2013/2014. www.fsfodbold.dk

FSfodbold. Fodbold for alle Hele året hele livet. Sponsor 2013/2014. www.fsfodbold.dk FSfodbold Fodbold for alle Hele året hele livet Sponsor 2013/2014 Indholds fortegnelse Forside................ 1 Indholdsfortegnelse......... 2 Velkommen til FS Fodbold...... 3 Sponsor i FS Fodbold........

Læs mere

Formandens beretning 2011/2012: Det sportslige:

Formandens beretning 2011/2012: Det sportslige: Formandens beretning 2011/2012: Det sportslige: Tumlinge: Den tredje sæson med Tumlinge var en fortsættelse af den forgangne sæson, hvor det ser ud til at vi fortsat ligger ret stabilt på omkring 30 børn

Læs mere

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Ifølge klubbens vedtægter er dagsordenen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Tirsdag d. 25/2 2014 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning - herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

Håndbold. Kampprogram 2010-2011

Håndbold. Kampprogram 2010-2011 Der er også en annonceplads til din virksomhed - pris 800 kr. Kontakt Bente A. Nielsen På tlf. 74 69 31 50 eller bente.nielsen@arvidnilsson.com Håndbold Hovedsponsorer for RIF håndbold: Kampprogram 2010-2011

Læs mere

Nyhedsbrev - Roskilde Gymnastikforening - Juni 2017

Nyhedsbrev - Roskilde Gymnastikforening - Juni 2017 ROSKILDE GYMNASTIKFORENING TRÆNING & TRIVSEL Nyhedsbrev - Roskilde Gymnastikforening - Juni 2017 I dette nyhedsbrev kan du læse om Frivillig på festivallen Instruktører og hjælpere søges Nye hold i foreningen

Læs mere

Nyheder for håndboldafdelingens Spillere, Trænere og Ledere

Nyheder for håndboldafdelingens Spillere, Trænere og Ledere 2015 Nyheder for håndboldafdelingens Spillere, Trænere og Ledere Lykke Burmølle Andersen Håndboldafdelingen Bjerregrav Boldklub 23-06-2015 Indhold Indledning... 1 Evaluering af KO-CUP... 2 Evaluering af

Læs mere

Referat af generalforsamling 2012 i Team Viborg

Referat af generalforsamling 2012 i Team Viborg TEAM VIBORG Referat af generalforsamling 2012 i Team Viborg Tirsdag, den 26. marts 2013, kl. 19.00 Pkt. Emne : Referat : 1. Valg af dirigent : Søren Christensen blev foreslået og valgt som dirigent. Søren

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i VTK

Referat fra Generalforsamling i VTK Referat fra Generalforsamling i VTK Dato Tirsdag d. 26. marts 2015 Indkaldt af Sted Palle Klubbens lokaler Punkt 1.Valg af dirigent Dirigent Indkaldelse Dagsorden Rasmus Dirigenten indleder med at konstatere

Læs mere

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste:

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årets gang 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årgang 98 har haft en meget flot sæson, hvor hovedmålet var at lære at spille den rigtige fodbold a la AB, og helst i den bedste

Læs mere

Bestyrelsesmøde i AIF mandag den 25/8-2014

Bestyrelsesmøde i AIF mandag den 25/8-2014 Bestyrelsesmøde i AIF mandag den 25/8-2014 Tilstedeværende: Formand - Pia Arendt Forretningsfører - Jette Schmidt Næstformand - Klaus Pontoppidan Forretningsudvalg - Mette K. Skjold Forretnings- og sponsorudvalg

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub

Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub ReferatfradenordinæregeneralforsamlingiBrøndbyHåndboldklub Afholdtmandagden3.juni2013kl.19.30iCaféen,Stadionhal1. Antaltilstedeværende:37medlemmersamt8bestyrelsesmedlemmer.Ialt45personer. 1. Valgafdirigent.

Læs mere

Landsmesterskaber for ungdom

Landsmesterskaber for ungdom Landsmesterskaber 2011 Landsmesterskaber for ungdom Landsmesterskaberne for ungdomsspillere samler alle ungdomsspillere fra de yngste minipuslinge til de ældste juniorspillere til en sjov og spændende

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet.

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet. Brande Badminton Club August 2010 - Nummer 1-28. årgang FORÆLDREbadminton Som noget nyt tilbyder BBC ungdom i år, at ungdomsspillerne kan tage deres forældre med ned og spille ganske gratis. Her er der

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, onsdag, den 16. nov. 2011 i Fakse Ulla Vest bød velkommen til de godt 36 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Holbæk, Guldborgsund, Vordingborg, Nykøbing

Læs mere

Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Lørdag den 24. oktober 2015 Kl. 15.30

Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Lørdag den 24. oktober 2015 Kl. 15.30 Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Lørdag den 24. oktober 2015 Kl. 15.30 Hermed indkaldes til Aktivitetsmøde i Udvalget Gymnastik for Alle Lørdag den 24. oktober 2015 kl. 15.30 Dagsorden 1. Velkomst

Læs mere

Formandens beretning 2014-15

Formandens beretning 2014-15 Formandens beretning 2014-15 Dette er så afslutningen på mit første år som formand for Tårnby HK. Det kan vel siges at have været et turbulent år, når man ser på de ting der er sket i løbet af året, men

Læs mere

Formanden har ordet. Tak!

Formanden har ordet. Tak! NYHEDS maj brev 2014 Formanden har ordet Tillad mig at starte nyhedsbrevet med at kigge tilbage på 2013. Som alle vidst har erfaret, så gik Thurø Boldklub ind i 2013 med en meget dårlig økonomi. Kassen

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Ejby IF Gymnastik afdelingen

Ejby IF Gymnastik afdelingen Ejby IF Gymnastik afdelingen Referat af generalforsamling i Ejby Gymnastik den 20. marts 2013 kl. 19.00 i Klubhuset 1. Valg af dirigent Hanne Olesen blev valgt som dirigent. Hanne konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter:

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter: Referat fra generalforsamling: Tid: Tirsdag den 27-03-2012, kl. 19.00 Sted: ISK klublokale. Punkter: Nr. Emner: 1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere (2 stk.): Dirigent: Kenneth Petersen Referent:

Læs mere