P a p i r g u d e r n e

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "P a p i r g u d e r n e"

Transkript

1 L s stt f:

2 A m S 1 Jg å hlvvjs ov skolgå fø t gik op fo mig t jg stig hv mi skoltøfl på. Dt ikk løg. Jg v øt til t v om og lsk hl vj tilbg til gk. Mi klsskmmts tykt ltt flgt mig ms jg møst l tøfflvæigh jg k. Hl mi fmtoig æmst skg læig. M skll to t jg ft t p g vill hv hft sty på ti, m j. Jg v glt i i tilst ig, hvo jg i t p mitt glmt lt omkig mig og som bøvt v igm jpskskk mæg, hlt t kp t t ikk v glsk tlt, t jg bft mig på

3 si f jo, t mi mo v Kti! Jg kigg op og så Yki komm løb mo mig. H hv vt sig løs f gpp pig som holt op m t skk og i stt sti ov på os. Ds blikk v ikk vlig v b ikk sælig iskt. Jg gå f t t vl må fovts å m st Amik-ji på skol. Yki gb mig om m m si slk fig. D h ikk lyst til t gå i, sg h på glsk og gjo tg mo skols igg bg os. Øh, t bliv jg ligsom øt til, sv jg på gbokkt jpsk. Glm glsk, hv Di sgt. Dt mmst må htigt t læ t tl fly på. Dt vl ltt b t glmm t hl. Glmm t jg ogsi h hft t t liv. Yki yst på hovt så jg pg på tøfl. D b stig ikk gø t, sg h, gg på jpsk. Dt k jg got li v Yki h vist t jg pøv. H isist ikk på t tl glsk ligsom ogl f. D og v t slå op m hi i gk. Dt slmt og viklig, viklig kvt. Hv skl jg så gø? Vt? sg jg. Jg smtt b lig htigt i og. Ti sk mks. Jg holt fig fm fo t stg t. To mig, sg h, h ikk lyst til t bliv ot i i t. P p i g

4 A m S Jg kigg h ov skl på h, m k ikk s ogt gm. Jg støt s på mi tøffl mo jo t p gg. D følts så skøblig. E t ll sto ko? sg jg på glsk og Yki lg hovt på skå. D v, iji hito ll så ogt? Hvis Yki v bkymt, j t sig sikkt om ogt v lig til slmøll. H læ sig kospitoisk fm. Y Tomohio, hvisk h. I jp blv ll klt v ftv føst. H skæs m My. Hvm? Ykis vi fis bg os. Hv smglyttt hl ti? My, hs kæst, sg h. Nj, jg v got hvm My. D, sg jg. Y Tomohio? sg Yki og hs m flg vilt omkig som om t vill k sætt skb i iig jg ikk hv. H f bst på koholt. D l hm slipp got f æst hv som hlst. D h ikk lyst til t tiltækk ig hs opmæksomh, to mig. H h så t igtig kolt blik. Jg v ikk h vik flig. Og hv så, vil h sti mig til ø? Yki ll m øj. D fostå t ikk. H fosiglig. D h ikk lyst til t bliv v

5 m tjåslv i løbt f i føst to g i skol, vl? Jg b mig i læb og fosøgt ig t kigg igm glsø. Jg hv ikk bg fo m opmæksomh, t v hlt sikkt. Dt st jg øsk, v t pss i, lv mi lkti og gli poblmfit gm skol itil jg k bo hos mi bstfoæl. M jg hv hll ikk lyst til t stå g v hvo læg i gå i t p tøfl. Ds k jo ikk gø mit liv til t t hlv hvis jg folo Jp, og t vill lt smm fl på pls st, ikk? Dt v ikk h mo hv tækt sig t jg skll. Dt vist jg. Jg gå i, sg jg. D skø, sg Yki, m hs øj lyst f fovtig. Jg ikk bg fo m. Yki bgt to kytæv i stillig lig hg. Fito, sg h. Kæmp. H sg t m si mst opmt k kl t -stmm. Jg smil sml og tåt fm mo ø. Slv f k jg hø æmpt åb. D t ø h t øjblik, gb jg chc. B htigt i og. Jg h tøfl på, fo pokk. D komm ovhovt ikk til t k hø mig. Jg hv ø op og lo still fl i bg mig fø jg tåt op på t fohøj tæglv. Hjtt k i ø på mig. Ds åbi lø stig æmpt P p i g

6 A m S og t gik op fo mig t pt bft sig på si f skyø i til skol. Pfkt vill mligt k få øj på mig. Jg sg mig fobi ækk ft ækk f skohyl ms jg lt ft mi. D v ikk svæ t fi, t v st m t p læsko på og stk cik kilomt f ol. I ll mm omkig m sto ll s tøfl pæt pkkt væk. Vi bgt ll smm tøfl i skol fo t hol, m t v ikk så ogl lmilig, hygglig mogtøfl. D mi m om ppity, hvi bllisko. I Jp fts tøfl til lt, skol, hjmmt, bvælst, lt. Jg kt ft mi sko top som Mys skig, jm stmm gv gly i gg bg skyø. M himmlvt øj tog jg føst tøffl f og så, hvoft jg still mi sko på glvt og lo fø smtt i m. Og så gl ø op m t bg. Jg sk omgå på hg i chok ov skit som kom tmp mo mig. Jg hv ikk lyst til t ltg i s lill opvisig. Mtt! åbt My ftflgt f ly f hktisk, slæb foti. Vt! Jg kst t blik ov på ø til skolgå. D v fo lgt til t jg k å ov t bliv opgt. Og l v t hv fosøgt t pllægg mi flgtt hv jg vtt fo læg. Hvis

7 h så mig, så som jg sto tykkt op m som spio, vill h to t jg smglytt, og jg hv ikk bg fo t skll svi ygt om mig. Jg v ll giji, otsi jg hv ikk bg fo også t bliv btgtt som oigil. Oi, sg stmm iitt. D v yb og fylig t mått væ Y Tomohio, flig kostj. H lø ikk vi flig. Fktisk lø h tmmlig itsst. Kol, ligsom Yki hv sgt. My fy slv jpsk o f som jg ikk kt. Jg fg t lill o h og ogt ti, m l os s t i øj jg hv k væt i lt i lit ov må og stt spogt i fm. Jg hv tpt lt t jpsk jg k, m i smm øjblik jg s om bo på flyt, gik t op fo mig t t lt smm v bgligt hvis jg øsk t fø igtig smtl. I t mist k jg v på æst smtlig fgt og gøtsg i spmkt. Go pl. Viklig bgbt. Dt v blvt b ft jg v kommt hov, m stigvæk, t skk m Yki ll tg ott i tim v ikk t smm som t følg m i skig plp som v l f t pomit b som tt. Dt vill hv væt svæt ok på glsk. Jg k i b og g k få t llvigtigst m, hvilkt v t h v pisss. Dt bhøv m ikk t hv t sælig stot ofoå fo t k hø. P p i g

8 A m S Jg kigg t om vægg f skohyl og tykk mig tæt i til tæmm fo ikk t bliv st. Y Tomohio v stoppt bt m ygg til mig og kk tilbg så h k kigg op på h. Mys lg b fik hs skolifom til t s skløst kot og hs kæstømp v skt og ål sig om hs kl. H sto øvst på tpp og klm sot bog i til sig. Hs gl v omhyggligt lk m lysø og glit sølv. Hv t h? Hv t? sg h ig og ig og vift m bog fo Ys sigt. Øh tækt jg. E otsbog? Y Tomohio tk på skl og gik op tpp tilbg til skyø. H kt ft otsbog, m My stk htigt om bg ygg. H skk ms h læ sig op åb ø. Hs tøffl hvil mo tæmm. Nå? sg My. Hv lig t? sg h. E otsbog. Jg ll m øj slvom mit sv så st hv væt t smm. Bk j i o? skg My hm. H v høj h, m ikk å h sto og hg op vægg på må. Og jo m h kogt, jo m lo h til t syk i mo ø. H stk hæ ybt i lomm på si miblå skolblz og hg m hovt som om h ikk gg k hol t s på h. Hs kobbf-

9 v hå, fo skig til t t k væ tligt, stitt i ll tig som om h ikk hv tgt sig ti til t bøst t, og h hv lt sit phå bliv lgt. D må som h sti i glvt på, fik f t til t stjf hs øjvipp. Jg k mæk vm b sig op kk. Yki hv ikk vt mig om t h v så, ltså, pæ. Oky, lækk. Dt v lig fø jg fovt t s glimm og gb by fm f vægg som i imfilm, m h hv t smøt smil om m og må som h hg op vægg på, os f slvtilfs ovlgh. Dt v tyligt t My fosto htyig. H så flstæig s. To jg m? sg h ig. Ell? Bty t ogt? Hv pokk v t h fo ogt? Jg k ikk løsiv øj f m. Mys sigt v lysøt og ophovt, og og blv o hæg i hls på h. H st ækk spøgsmål i lft og blv hæg, bsv. H blv m fbilsk og stilh m spæt. Hv f hv h gjot? Væt h to måsk? Dt v t ilys sv, lls vill h ikk hv væt så pisss. Og h hv ikk ogt sv, fo hv k h gtlig sig? Y Tomohio yst på hovt så kobbf- P p i g

10 A m S v lokk s, og plslig j h hovt så hs blik l på hyl v si f mig. Jg tykk mig flt i mo vægg og klmt øj i ms jg b til t h ikk hv st mig. My v holt op m t åb og tg stilh lg sig ov gk. E og? sg h. Åh, lot h hv st mig. Dt v fobi. Jg vill fo vigt væ giji ogt liv smglytt til folks skæi fo t tilfsstill si mosi. Nj, ig, sg h, m t lø sml flsk. Jg k ikk hol t og kst fosigtig t blik t om skohylvægg. Y kigg væk. Så h hv lligvl ikk st mig. Hligvis jg k v tilbg til b t væ tøffllsk. Mys øj v hæv og fgtig, og tå stømm ov hs ki. Så t pss ltså, sg h. H gvi. Hol kæft. Hv t h fo ogt? Hvm folk? So miti. Tomohio smil skævt hvilkt v t lt fo fslppt j. Et såt sv v ikt oskbsflt. Dt vist slv jg. Mys glit gl stmm s gb om bog. H hæv højt ov skl. D løs ppi ii gl hlvvjs itil t viv f hjø kigg fm f.

11 Så kyl h bog i glvt. Notsbog ksplo i si ms ss, og ppi blv fgt f lft og fylt mmt som g. D hvivl og v sig ms l. Hvi kt imm tykk stg f sot blæk og tækl. D flg mo glvt som kobl f kisbæblomst. E f tgig l fo fø f mig og støt blit imo mi skos. Hv f? åbt Y og sml bog op f glvt. Hv btø t lt smm så? hvisk h. Hv v jg fo ig? Y tt sig op i si fl høj og løft hg itil hs glit, møk øj sti ikt i i hs. H spkl to skit fm mo h og bøj sig itil s læb æst møts. Mys øj blv sto. H sto flkomm tvs t øjblik. Så kigg h til si og jg så t fopit tyk i hs øj. H tk vjt tgt, ki v lysø og øj blk. Så h hv ltså tos lt følls fo h, t bæst. H bgyt t stækk fig fm mo hs ki. Og så stk h plslig hå i lomm og lo. Bts i, sg h m fløjlsblø stmm. Ikk ogt spcilt. D lyv, tækt jg. Hvofo lyv? P p i g

12 A m S M My lig é v blvt spkt i mv. Og slv m kltll bi sto i vj fo mig, v t åblyst t h top hv skit højt og flot på l hs smt, hs følls j, hl s fohol. H lig é v flstæig liggl og t v i sto tæk også t h hv sgt. Mys sigt blv hlt møkøt, og hs sot hå klist til si f hs sotvæ sigt. H kytt hæ lgs si. Hs håbfl blik blv kolt og tyksløst, som t spjlbill f Ys sigt. Og så hæv My hå og hm hm é ikt på kæb. H slog hm så håt t hs hov fløj til vst. H løft hå fo t gi sig på ki og hs blik gl op og låst sig fst i mit. Shit. Hs øj bo sig i i mig og jg k ikk ø mig. Vm bt sig i mi ki og skmm løb pikk kk på mig. Jg k ikk kigg væk. Jg sti på hm m åb m. M h fslø mig ikk. H løft b hovt, vt blikkt mo My ig og lo som om jg ikk ksist. Jg pst skælv. Siti, hvæs h og jg høt foti. Et øjblik ft gl ø til gg i. Jg skk lttt.

13 Nå, t v så gs osis kvth. Jg så på ppit stig øt v mi skos. Jg kt ft t og vt t om fo t s. E pig s tilbglæt på bæk, v goft blvt skitst m blæk ms h så ov volgv v Sp Pk. H hv skolifom på og t l klyg sig til hs koslgt b. Små gæstott og blomst so sig op bæks b hvilkt mått væ ktiv fih t v stig fo kolt til blomst. Pig v smk, på pimitiv, skitst må. E hålok klist til hs kk og h hvil lb på bæks yglæ ms hs hå støtt hovt. H kigg ov Sp Pks volgv, og solskit glit i t møk v. E lill gvi mv bl fm hs bls. D pig. E kvlm følls bgyt t mst i mi mv, lit ligsom køsyg. Og så j tg pig på bæk hovt, og hs blæksot øj sti ikt i i mi. E gys gik igm mig. Hol kæft. H kigg på mig. E hå v ppit f mi. Jg kigg op t hl køt t fo mig og så lig i i sigtt på Y Tomohio. H klsk ppit, m bgsi op, ov i P p i g

14 A m S stkk f tgig som h hv smlt smm. H sto lt fo tæt på, så så h tå sig op ov mig. H tgt t? hvisk jg på glsk. H sv ikk, m sti b bskt på mig. Hs ki v ø og hævt hvo My hv mt hm. Jg sti tilbg. H tgt t? H smil smøt. Kki o! Jg så fostå på hm og h s. Tl ikk jpsk? sg h. Jg k mæk hvo mi ki blv ø f skm. H så som om h hv tfft ll bsltig i tk, og h gjo omkig og bgyt lgsomt t gå si vj. H bvæg sig, bø jg. H sbl, gsk kot, m fostt m t gå. M jg hv st hm sbl. Og jg hv st tgig kigg på mig. Hv jg ikk? Dt vt sig i mi mv. Dt v mligt, v t ikk? H gik op tpp m ppi kgt mo bystt. H bvæg sig! sg jg ig, tøv. Jg tl ikk glsk, sg h og hm ø i. D gl så håt i i vægg t spg sml tilbg. Jg så hs skygg ftg sig mo øs mtt gls ms h gik si vj. Et ll siv b f skyø-

15 , gsk lgsomt, ligsom møkt blo. Slog My hm så håt? Væsk ypp ti og ft t øjbliks pik gik t op fo mig t t v blæk, ikk blo. F tgig som h hv kstt m, måsk, ll f blækpto som h hv opbvt i i otsbog. Jg sto i t mits ti og btgt ts ypp ms jg tækt på sti pigs glø øj. D hv væt smm slgs flmm i Ys øj. Hv My også st t? Vill og to mig? Jg v ikk gg sikk på hv æl t v jg hv st. Dt k ikk væ vikligt. Jg v fo tæt, simplth ovvælt i tt l hvo jg mått kæmp b fo t k kommik. Dt v t st foftig sv. Jg skyt mig h mo hovø og i fisk foåslft. Yki og hs v v ll fosvt. Jg tjkk mit mbås mått væ til klbtæig. Fit. Jg v lligvl fo vøs til t tl om hv jg hv st. Jg løb tvæs ov skolgå, tøfl gg, gm pot til Stb Skol og h mo Sp Pks so ggsti. P p i g D mi mo ø flt t mig slt ikk i t jg vill på si f jo. Jg g m t

16 A m S jg vill bliv plct i pljfmili ll st op til mi bstfoæl i Dp Riv, C. Jg b til t jg vill bliv st op f Nw Yok, til lill by v flo hvo jg hv tilbgt æst hv st somm i mi bom. M t vist sig t mos tstmt ikk v blvt optt si bstfs kmp mo kæft fo fm å si. Dgg hv h følt t t vill væ lt fo sto by fo m hvis h st mig op. Og bstf hv t stig ikk hlt got kæft v vt tilbg, så fo skll jg bo hos mi most, Di, i Shizok. Jg v omgivt f så mgt sygom. Jg k kp håt t mist mi mo, og så gl lt t vlkt væk. Dt blv ikk til ogt liv i Dp Riv smm m bstmo og bstf. Ikk til ogt liv i Amik ll C ovhovt. Jg hv bot hos f mi mos vi t stykk ti, m t v k miltiigt. Mit liv sto i stmp på t st hvo jg hvk k bvæg mig fm ll tilbg. Jg blv skibt væk f lt hv jg kt til, f sist st f flm liv. Mo hv lig bt sig om t fol miksk jo, og h v jg så, k syv må ft t hv mistt h, og jg bvæg mig ll omkig på st hvo h lig vill væ flgt ft. Og jg så tig, hllci t tgig bvæg sig. Fo hlv, jg vill hlt sikkt bliv st til psykolog.

17 Jg fotlt Yki om skæit æst g ms vi spist fokost, slvom jg lo t fotæll om t m tgig bvæg sig. Jg v stig ikk sikk på hv jg hv st, og jg hv ikk tækt mig t skæmm mi st vi væk. M jg k ikk få m f hovt, skits øj som bo sig i i mi. Jg vill ikk k fts mig til t, vl? M jo m jg tækt ov t, jo m følts t som øm. Yki vt sig på stol fo t spis si bto v mit skivbo. Jg hv ikk væt mig til m så Di popp mi btokss m mst ptbttswich. Yki gb lysø spispi mllm si spikl fig og skovl bi bgi i m. Dt løg, sg h og skjlt m bg hå ms h sg t. Jg k stig ikk ftt t gik i. H hv st håt pæt op og hs gl v omhyggligt lk, hvilkt mi mig om Mys silig lysø og sølvfv gl. Jg spkl på om ogt f lkk mo v skllt f h slog hm. D vt ikk gg på t jg kom, sg jg. Uskyl! sg h og tykk hæ flt mo hi ims. Jg v øt til t tg til kstvisig. To mig, jg v v t gå til ov ikk t vi hv skt. Dt to jg på. Yki v h ft m. P p i g

18 A m S H vift i lft m si kititlfo. H, s mig it mm. Så k jg ig til ig æst gg jg fol ig mit i ll tis støst skæi. Jg blv sml lysø i ki. Øhm. Jg h ikk. H glo på mig t mits ti fø h stopp si mobiltlfo tilbg i tsk. H pg på mig. Askf ig. M, jg hv lig tot t Y Tomohio v så oskbsfl. Gø gi m mig? Dt v ig fotlt mig t h v kol! Dt v jg got, m jg vist ikk t h v væ i kæst to og gø pig gvi -kol. Dt t hlt t iv. Jg ll m øj, m i l hmmligh fosøgt jg t chif go l f o h lig hv bgt. Jg lsk t h hv så sto tilto til mit jpsk, m v ltså sml mlplct. Vi skift fm og tilbg mllm spog ms vi skk. I f loklt bs Ykis v, Tk, i gm ø, gb stol og tk højlyt h til vos bo. Yo! sg h, hvilkt lø mi lmt på jpsk på glsk. H lg hovt på skå m t bt, vligt smil. T-k. Yki smil. H bgt typisk ls fo gv. Jg kigg på sviit f ptbtt som ækk si f mi bto.

19 Tk Ichio v lti fo højøstt og h s lti fo tæt på. Jg hv bg fo pls til t tæk ov hv jg hv st g fø. H I høt t m My? sg h og vos øj blv sto. Hvo v t f? sg Yki. Mi søst gå i hs klss, sg h. My og Tomohio h slåt op. H gæ ov si fokost lig og Tomo ikk gg kommt i skol. Tk læ sig tætt på og gv sig til t hvisk m stmm. Jg h høt t h h gjot pig gvi. Jg hv kvlm. Jg lo ptbttswich fl i mi bto og lg lågt på. D bl mv tg bls Dt h h! hvi Yki. Fo m v t ikk t m. M jg k ikk l væ t tæk på hvo h hv jt hovt og st ikt på mig. Dt b t ygt, sg Tk. Nj, t j, sg Yki. Kti høt m slå op! Yki! Ej, hlt æligt, ll fi lligvl st f t. H ipp til si flsk m ist. Tk yk by. M t ligt. Tomo-k måsk ok hå spætyp, m h ikk oskbsfl. Jg tækt på hvo h hv vt ppit f P p i g

20 A m S mi hå, hs hålig sigtstyk og hvo h hv kægt læb tilbg h s: Tl ikk jpsk? På mig vik h som oskbsfl typ. Botst f i t øjblik t øjblik hvo h æst hv lt lt fl og kysst My. Hå h hv stkt fm mo hs ki, og ømh i hs øj t sk fø t skift. Hvo v t f? bø jg. Tk så op på mig m t ovskt blik. Altså, klt hm v fov, ikk? tilføj jg. Og ikk siståsspi så må k hm t got. M Tk klø sig i kk. Vi v bgg mlmm f klligfiklbb i gskol v, titiol tgig f jpsk skifttg. Altså fø h opp t, m jg. Vi h ikk igtig skkt smm si, m vi v go v gg. H o sig i mss slgsmål, m h v flik fy. Klt, sg jg. H pig to og gø gi m læigs jpsk. Sikk gtlm. Yki blv hlt blg i sigtt og tbt kæb. Så h ig? H lg hå fo m. Og My? Så h ig? Jg yst på hovt. K Y. Og? V h v? J, m hv så? Dt v jo ikk mi mig t spio m. Oky, vi bliv øt til t tg hå om sk og

21 s hvo slmt t stå til fo ig t socilt. Spøg hm om t ft skol, T-k, sg Yki. Jg gik i pik. Nj, l væ. Hvofo? Så opg h b t jg h slt. Nj, h gø ikk, sg Yki. Dt v Tks søst fotlt hm om bt, hsk ok. Vi l b smtl i tig og lægg mæk til hvo h g på ig. Jg vil ikk vi t, oky? Vil væ sø t opp t? Yki skk. Fit. Fo. Klokk ig. Vi lg vos bto i tsk og ft ppi fm. Y Tomohio. Hs øj blv v t hjmsøg mig. Jg k æst ikk koct mig om Szkissis tvlmtmtik, som lls v svæ ok på g f spogbi. Di hv væt vilt opst på t s mig i jpsk skol i stt fo ittiol. H v ovbvist om t jg htigt vill få sty på t og t jg vill bliv itgt, tospogt og kokcygtig å t kom til ivsittssøgig. Og si h vist hvo højt jg øsk t flytt tilbg til bstmo og bstf, hv h viklig i si t giv mig så mgt fig som ovhovt mligt. Giv t fi ll fm må, sg h, så vil tl som pof. P p i g

22 A m S Tyligvis v h ikk kl ov hvo ålig mi spoglig v v. D klokk ig ft skol, v jg lttt ov t opg t jg ikk hv gøigstjs. Jg hv ftl om jpsk kstvisig så jg bsltt mig fo t sky gvj gm Sp Pk og tg t østgå tog. Jg vik til Yki, og Tk st mig t pctg ms h ll æm op og bgyt t løft stol op på bo. Jg tmmlig sikk på t t tæll som to v, tækt jg og følt lill bølg f lttls skyll i ov mig. Jg gik ov mo gk fo t still mi tøfl fjltgls hv jg ikk tækt mig t gø ig og fotstt ft i gå. I Stb bgyt skol sist i mts, og foåslft v fisk, m kølig. Gø kopp v købt fm på smtlig f tæs ty g og s så og vt på lit vm vj fø bgyt t blomst. Di sg t ll i Jp tjkk s mobiltlfo gligt fo t fi f hvoå kisbætæ vill blomst så k si m og ikk sig fl. Altså, oky, t v ikk hlt t h hv sgt, m Yki sg t mg f fotigsmæ blv lig så lysø i sigt som blomst. Jg v åt æst hlt h til pot jg fik øj på hm. H sto og hg op stigg m hæ stkkt ybt i lomm. Sols stål

23 spjl sig i lig ækk f gyl kpp på hs blz og bl sig m hs hå, hvilkt fik t til t ski som kobb. Y Tomohio. Mi skit blv lgsomm i tkt m t fygt isl mi yg. D v ig vj f skol. Jg vill bliv øt til t gå fobi hm. H lg hå op på skl og jg bmæk tsk v psst mo hs yg. H sti ikt på mig som om h vt på mig. Dt gjo h ikk vl? Måsk vill h hv t jg skll hol m m hv v skt. M h hv ikk foståt hv jg hv sgt, vl? H tlt ikk glsk. Hs sigt v fojt i sylig gimss, m hs øj ski ms h sti på mig. Dt v som om h fosøgt t g mig. H hv t blåt mæk på ki og h så sml hævt. Føst kigg jg i jo og ft ikt på hm, m jg k ikk s på hm sæligt læg. Itt k fyl t bløs hl, jg mæk i mv. Dt følts som om jg skll kst op. Hvis h viklig hv fåt tgig til t bvæg sig j, t v mligt. Jg hv væt tæt, t v t hl. Jg sto, t p mt f pot, f st til t bvæg mig og kg så håt jg k, om hk på mi tsk. D miblå l følts P p i g

24 A m S kot og gim mo mi blg b. Jg pss ikk i på skol og jg vist t. Flyt ig! B gå fobi og igo hm! Gø ogt! åbt mi hj, m jg k ikk bvæg mig. Jg pst skælv og tog t skit fm. H tt sig op f si l stillig, ligsom slg, og tå sig op i si fl høj. Jg mig ov hvofo h lti gik og hg på må å h k s så, m tk fik pikk fommls til t b sig i mi kk. Ds v h iiot, slv hvis jg ikk hv st tgig bvæg sig. H hv væt My to, gjot pig gvi og h hv stig fækh t gi t. M t hv st som om h løj h sg t h v liggl m h. Og Tk hv sgt t h ist i v flik fy. Dt mått væ mgt lgt i. Hs sko klkk mo cmt h tåt fm mo mig, og på tos f l mi s foft k jg ikk l væ m t yst. Hs øj glø ms h sti mig. H v k mt f mig, og k hlv. Uskyl mig, m v jg st på hl skol v bkymt fo om fy v psykopt? Hs blik flkk plslig mo jo og hs phå gl fm og bt sig som vift fo hs sigt top som h gik fobi mig, så tæt på t hs skl stjf mi. Så tæt på t jg k

25 ft kyi og håglé, og jg k mæk vm stål f hs h. Vm st gys gm mig og jg holt op m t gå. I stt lytt jg til hs klkk ms h gik læg væk. H lv m m mig, tækt jg. Pøv t skæmm mig ll så ogt. Skmm skyll i ov mig, t gik op fo mig t jg hv lt hm gø t. H hv fåt mig på kog, og på tos f lt hv jg vist, på tos f tgig sti på mig, gvi kæst og ymyg spogbi, hv jg stig lt mit hjt bliv sml bløt på g f hs ftstisk øj. Hvoå jg blvt så ovflisk? Jg kmm fig og gv m yb i i tsks læ itil lylås bgyt t gv i mi ko. Ao! sg jg fo t fg hs opmæksomh. Jg klmt øj håt i ms jg sg t. Skos klkk stopp. Rt om os smm lvs støj siksk, m gsk lgsomt tægt mi hj bgg til til sist ikk v mgt m svg ss fo ø. Dt st jg k foks på, v stilh hv fløst hs foti, og ly som jg fostill mig, v hs vjtækig. Hv så? Jg vill g spøg hm om hvofo h hv stit så på mig, hvofo ltig følts ligt å h v. Og om tgig. Mit lå stig og st mi mv i opø. M hvo P p i g

26 A m S k jg spøg hm om t? H vill to t jg v skø. Mit bgæs kskb til jpsk mobj mig, hvilkt k stg hs poit og gjo mig m v. Hv hv jg tækt på v t kofot hm? Og hv k jg ovhovt sig t komm til t lig komplt iiot? Et øjblik gik og jg høt hm l æmpt klt gg. Dft lytt jg til hs klk, klk, klk, ms h gik ov mo østlig m. Plslig fik hs klkk m ft på og jg vt mig fo t s. H løb fm mo m, spg op stvægg og gb ft i g på momijitæt hg ov. H fosvt op ov m og f sy. Jg hv lt hm gø t ig, lt hm skbb mig f blc fo gg i løbt f søll fm mitt. Jg yst f v ms jg sti på g stig svj og stjf m m si hobl. G. Dt v ikk fo igtig t jg hv bgt mi som på t v omkig i skov. Mi sko hm mo bto ms jg styt fm mo m. Elv bkk væk lig i tt ti til t jg k komm fobi og bø f s små gpp f ysgigh ov hv jg skll til t gø. Tøfl vill st væ glmt histoi. Jg slog m om tæstmm og pss fø mo gltt bk. Mi tsk flt skml

27 til jo jg kt ft g og hjst mig op. Bl og kvist filt sig i i håt på mig, m jg klt høj og høj itil jg til sist v fi f m og k s på g på si. Jg spj t på fotov ft Stbifom é, bg ækk f fotigsmæ fik jg øj på hm. H hv blz pt ov m og lo hå løb igm t kobbfv hå. Y Tomohio! åbt jg så højt jg k. H stopp bt, m vt sig ikk. Jg sti på hs sklbls b hvi skjot ms h tk vjt i og lgsomt pst. Så vt h sig og h ikk k få øj på mig på g, tt h gsk lgsomt blikkt opft. Dt mlig igtigt, Tz, kig op! skg jg på glsk. D ikk st homkig k lv xit! Mi lg bæt f li ms jg så hm sti op på mig. Jg k ikk l væ. Et bt gi bt sig på mit sigt v tk om t jg hv slåt hm m hs g våb. H vt t mits ti, flstæig still, og jg bgyt t spkl på om h ovhovt hv foståt t o f hv jg hv sgt. Ikk t t btø ogt. H vill stig fostå poit. Jg v vi. Hv h så t sig? åbt jg. Stig igtig. Og så løft h lgsomt m og pg P p i g

28 A m S m stitt fig. Jg k s op i l, sg h. Fck. Jg hv flstæig glmt t jg hv mi kot skolifomsl på. Lot, lot, lot! Jg v mig t fo t kigg på ks f lv sml sig om tæts stmm. D bgyt t fis, og hvis ikk hv kiggt op mi l fø, gjo i hvt fl. Et p f pig hvi og stk hå i s tsk. D k lig vov på t fi s mobiltlfo fm fo t fovig mi ymygls. Jg gv slip på g m hå fo t pss l tæt i mo mi lå. Jg vt mig mo Y ig. H smil, stål ligfm, som om vi lt t sjovt øjblik m hi. Som om t k v os to. Og hv væ v, hs smil fik mi mv til t slå k. Så slog h si kytt æv mo bystt t p gg på Tzmé, vt t og fosvt f sy. Mit gb om g stmms. Hvofo opføt h sig som to foskllig pso? E fis f fik mi v til t stømm op til ovfl ig. Oky, mkk. Dt k got væ t i tgig skæmm mig, m hvis t kig vil hv Så t ét skl få.

29 D lbyitgtig Sp Pk fik mig til t fl sml. Dt gjo lti m si so hækk og yb, plm volgvskl. Et gmmlt slot tå sig op i østlig f pk, m jg så ikk mgt til t på vj hjm. Jg gik sypå lg btobo ov v myl m koifisk, og ft so jg mig fobi joisk sti til Shi-Shizok Sttio. Jg sc mit kot og små mtlø kl i i bis si fo t l mig komm igm. Jg gik lgsomt mo po og skl til skilt m ll kji-skifttg. Togt vill væ om t mitt så jg stt mig på f lysblå bæk m skoltsk i skøt. Jg bmæk lill kvist v blvt fgt i mit lskøt og ykk fi f stofft. Hvofo gjo jg t? stø jg og hvil hg på tsk. Som om jg ikk ll hv poblm ok m t pss i, hv jg også lig skllt klt op i t tæ fo t åb fy og smtiig flsh mit tøj fo hlvl f skol. Måsk skll jg ml mig syg i mog. E gpp pig myl plslig i fo mig. D lo ms sms løs på s mobiltlfo. E f m sbl ov mi fo, og hs vi gb h om skl og støtt h h kom f blc. Uskyl! bø jg og skbb fø så P p i g

30 A m S lgt i bæk jg k. Pig kigg læg på mig i ll t tøff vi ms mml højlyt til hi. Ds gø- og blåt l vist t kom f skol mig, så k jg ikk væ liggl m om opføt sig sobbt? Jg hv lyst til t ækk tg m, m lo væ. Dt v fo mgt. Jg pss ikk i i skol og jg k ikk gg si bmækt på togsttio. Hvo f skll jg ovhovt k ovlv h? U mo, ogt som hlst vlkt. Tå fik t til t svømm fo mi øj. Jg høt æmpt hils g åbt ft pig. D sv hm ikk. Typisk. Ubhøvl H sg hj til m ig. D sv hm stig ikk. Hv v s poblm? Koch, pøv h ig, og gg kigg jg op. Hs møk øj fg øjblikkligt mi. H hv sot hå som hg om hs ø og to tykk, fblg stib som v stkkt om bg m. Hs phå løb skåt h ov p så t æst ækk hs vst øj. E øig f sølv glimt i vst ø h ikk til mig. Vt. H skk til mig. Hj? lykks t mig t sig. Dt lø mst f lt som t spøgsmål. H smil. Hs ifom hv smm fv

31 som pigs hvi skjot, miblå blz, t blåt og gøt slips og miblå bks og h læ sig mo søjl i æh f bæk. H sto m ygg til klik og så til t væ sml s ov t h skk m mig. U f smilt på hs sigt spkl jg på om t mo v hsigt. Gå på Stb? sg h og pg på mi ifom. J, sg jg. Så må væ go til t tl jpsk. Jg smil skævt. Dt vil jg ikk ligfm påstå. H lo og gik fm mo mig. Må jg sætt mig? sg h. Øh, t fi sttio. Hv? Ikk ogt. Oky, si hvoå v læk fy f skol bgyt t fosøg t sco mig på togsttio? H læ sig sml ov mo mig så jg læ mig sml væk. D skl ikk l ig gå på f m, mml h. D lligvl b flok tomhj gæs. Dm? sg jg og så ov mo pig. D lo som om ikk glo, hvilkt k gjo t m tyligt. J, sg h. Dt oky, sg jg. Jg h pøvt t v væ. P p i g

32 A m S H lo ig. Hft hå g? Dt k m vist olig sig. J! hvi f pig til hm kskæst som h fosøgt t gø jlox måsk? H læ sig tætt på mig og blik som om vi v msmmsvo. Og så glø sttio f lill kim og togt bøl fobi. Bms skg t stt ft. Jg gb mi tsk som jg hv på skøt og vi still os i kø v hvi pil på glvt. Vogø åb og vi fil i. Jg gb ft i mtlstg v ø så jg htigt k slipp væk å vi å Yiko Sttio. Dt v ikk så t jg ikk stt pis på opmæksomh f ikm J og h v viklig lækk! m jg hv bg fo ogt ti l fo t tæk. Dø gik i bg os og togt stt i gg m t yk. M i mæg fo vit så jg høj skikkls i Stbifom. H hv kobbfvt hå og t hævt mæk på ki. Jg tåt t skit bglæs togt stt i bvægls og jg v lig v t fl. Lgsomt køt t f sttio og kvl æmst lgs m po. E oky? spgt J bg mig. Umligt. Hvofo v Y Tomohio h å jg hv st hm fosvi i mostt tig? H så ls å ig lg mæk til hm. Dt v som om hs sigtstæk blv blø. H sto i kø

33 fo t komm m æl bs. D v smggø og hv gmml moto som fik til t hopp og s ms køt i tomgg. D t blv hs t til t gå om bo, tåt h fktisk til si m t smil og hjlp gåhå m bg sig op ti. Hllci jg ig? Dt skt b ikk. Så fosvt hs sigt i mæg og togt å f po. Dt stt ft op og so sig i gm tvl by. Jg h t fit, sg jg jg ft mi stmm ig. Jg så b fy f mi skol h. Jg vift vgt m hå mo vit, m bss v fo lægst fosvt f sy. Tomochi? sg J. Måsk koibito? Jg v v t kvæls. Hv? Nj! Vi ikk v. Ikk gg tæt v. J smil. D s b sml fofjmskt, t t hl. H støg blo håtot om bg øt og g si øig mllm fig. Foi jg tæt, sg jg, sml fo skpt. Dt ikk ogt. Ah, sg h og ykk klt gg i øig. D hå g som ævt. Nmlig. Uskyl, sg h og lo hå syk i lomm på si blz. I hjøt f togvog hvisk gpp f pig stig om os. J sto tvs v si P p i g

34 A m S f mig ms h sti vit. Jg hv sml ålig smvittigh ov t hv gjot så bt på smtl, m jg k ikk gø fo t. Mi tk v ét stot o. Jg btgt bygig ss fobi som sløt mss ms togt ø vi. Hv hv jg tækt på, så t kvl op i t tæ og åb ft Y på må? Så mgt fo stoslåt xit jg hv b gvt t stø socilt hl som jg k køll mig smm og ø i. Og jg k ikk l væ m t tæk på smilt i hs sigt. Dt hv vikt som om vi lt spøg. H hv st hmløs ok h hjlp gml m op i bss. M t v ikk så h hv st h sti på mig f pot.

35 2 P p i g Oki, sg Di m syg stmm jg åb ø. Jg sig t ikk, sg jg og spk spis f sko mo t hæv glv itil gl f mi fø. Ej, kom, klyk Di og kom til sy t om hjøt. H hv t miblåt foklæ m lysø blomst på ov sit skollætøj og ft f kyis stømm f køkkt. Hvis vil læ jpsk, bliv øt til t bg t hl ti. Ikk itsst, sg jg. Jg h skkt jpsk hl g. Jg h bg fo lit glsk lig. Jg mch fobi h og kollps på lill,

36 A m S violtt sof i st. D v gim, m hlt bstmt bhglig. Hvo v i g i skol? Oky. Botst f hlvl f skol fik t kig op mi l. Jg tog fjbtjig og bgyt t zpp igm foskllig holigsshows. Fvstål kji spg fm på skæm i ogl og -gø fv og gtog skløs tig som ltg hv sgt. Slvfølglig k jg ikk fostå jok. Dt blv til kyis ig. Møt i mklbb tk. Di tåt i køkkt og tog lågt f gy. D ky ft svæv i mmt ms h øt t. Jg zpp vi ms jg lt ft ogt glsk som fom fo påmils om t jg stig bft mig på smm plt. Og hvo v i kstvisig? Riskog bipp og Di tøff ov fo t slkk fo. Jg læ mig bgov så jg k s i køkkt, om på hovt. Ekstvis, sg jg. K i t mist ækk bo? skk h og jg fik ålig smvittigh. Uskyl, mml jg. Jg slkk fo fjsyt, sm fjbtjig f mig på sof og stt tllk på hv si si f t spikl bo. Jg hv ikk kt Di sælig got fø mi mos bgvls, m h hv lig slåt mig som væ-

37 molig typ. Dt mst f smmkomst ft bgvls hv h bgt på t ø folk til t spis hos ov. H hv hft t flsk smil klistt på sigtt, som om h v bllo v på ippt til t spægs. H hv isistt på t jg k klt h Di. Nok foi most stg t fktm t hs søst v bot, og t fik h til t føl t vi v ysfktiol fmili som fosøgt t få t hl til t kø ig. Hvilkt vi tligvis v. H hv hft smm ovksttisk ttit h ht mig i lfthv og h hv vikt vilt til mig, hvilkt gjo t vi blv lgt m mæk til. Kti! hv h skigt skgt, som om t hl b v sjov fi og vi ovhovt ikk v skækslg fo hi. Rjs m lytogt hv givt mig popp i ø og øpi, og vi føst å fm til Shizok, stk jg m f mæg. D v mg giji i Tokyo, m i Shizok så jg k sjælt læig. P p i g Di tog lågt f iskog og mp væl op og gg hs bill til. H kt ft mi tllk, skovl is op på og hælt så skfl kysovs op v si f. Tk, sg jg. D m itkims. J, j.

38 A m S Hv så, h fåt og y v ll stig gt? Di stt sig og bl ky og is smm m spispi. Jg skbb mi is smm i t klistt bjg og stk gfl i t stykk glo. Tj, l mig s. D v sø fy f skol på togt og iit siståsst som v ft mig på mi g skol. M v? Tk, gå jg f. H Ykis v. Sto fjl. Di slog hæ smm og hs øj ski. Dt ftstisk! sg h. Dt lig mgt, sg jg. Jg to ikk t tg så lg ti fø t hl fl på pls. Fø vi v f t, jg i Dp Riv. Di yk by, hvilkt æst fik h til t s hlt klovgtig på g f hs blommfv læbstift. Hlt ælig, så slmt t ikk t bo h smm m mig, t? Hvofo skll t væ slmt i t l hvo jg ikk gg k læs hvo toiltt h? At tl spogt v é tig. Slv t t skiv fotisk hig og ktk hv jg læt hlt sto poblm. M t læ to tsi kji fo t k læs skilt og vis v lgsom og mtt pocs. Jg h jo sgt t t vil tg ti. M kl t igtig fit. Og v t bstf stig ikk hlt på topp t hlbsmæssigt. Dt vil væ lt fo håt

39 fo m lig, i hvt fl itil vi v t kæft m sikkh væk. Dt v jg got, skk jg og skbb ktofl t i tykk kyt. Fotæl mig om Tk. Jg tk på skl. H gå op i t ml klligfi. H høj og ty, og tmmlig højøstt å h komm i i t m. E h lækk? Dt klmt, Di. Fstøt hm jg gfl i bot. Oky, oky, iømm h. Jg vill b hv t skll vi, t vi k skk om g hvis h bhov fo t. Nott. Vil hv t? Jg yst på hovt. Jg h lig ogl kjitg jg skl øv mig på t skiv og lit mtmtikopgv. Eft t gå jg i sg. B i o. Gø it bst. Gb, som m sig. Dis mt to v vt tilbg. Jg jst mig fo t bæ tllk ov i håvsk. Som om jg giv ski fo hv m sig. Hy, tl pæt. D v t i mo ikk vill væ blvt impot ov slgs sk. Jg tøv og tækt på mo. H hv lti væt lit f sipp, hvilkt v g til t jg v målløs ov t opg t h hv væt kæst m P p i g

40 A m S v så fosiglig som mi f. Måsk v t hs skyl t h flgt ys smll vj ft h v stkkt f f h. Lit ligsom Y Tomohio gjo m My. Uskyl, mml jg. Dt h b væt sissyg g. Dt b jg håb t vil bliv sml gl h smm m mig, sg Di blit. Dt v ogt æ t mst siøs tofl jg hv høt h bg, og plslig følt jg mig som skiik. H hv lti væt bikk ikk pss i, hv mo sgt, h mått om på si f jo i jgt på sig slv. Dt v lit så jg hv t. Og lligvl hv h åbt si lill v h fo mig jg hv llmst bg fo t. D h t, sg jg. Jg skl pøv. Di smil, og jg spkl på om t v gåt op fo h, t vi bgg på må v fotbt, t vi flø t smm, m t vi lligvl ligsom v l. D øjblikkt v ov, gik jg i på mit væls fo t få skivkmp ms jg kopi si ft si m kji. Jg v sikk på t Y Tomohio vill vt på mig æst mog ms h læ sig op Stbplktt på pot. Jg hv sit og blt i mi obog ft kstvisig fo t fips t jg hv tækt mig t sig til hm. D h ikk v

41 , spkl jg ov om jg gtlig v mst lttt ll skfft. Jg gl på mi stol bg v Yki, still skoltsk på glvt og kt i ft mi bøg. Ohyo, sg Yki og vt sig t på stol. Gomog, sg jg. D h ikk st Y komm i, vl? Oky, så jg v b sml ivig ft t vi t. Jg v kl til t kofot hm og få ogl sv. Yki tk på skl. H h sikkt tilig mogkii-kshi, sg h. Tilig mog hv fo ogt? D v, m koklbb. Gomog! sg Tk h bs i i klssloklt og gik ov mo si pls m lg skit. Oky, sg jg, h h lt fo mgt gi til mog. Jg hæv hå og vik mt. Tk ikk til os og bø i t bt smil. Smtl m Di kk op til ovfl ig som slm omgg hlsb, og jg vt mig t fo t kigg på mit skivbo ms jg spt fosøgt t igo t fktm t Tk v sml sø. Tsi tk, Di. Jg hv viklig ikk bg fo t s f mi st v i t lys. Hv hvis jg mist bgg mi v på g f m folskls? Livt v komplict ok i fovj lig. Jg tykk følls og koct mig om fosi på læbog. P p i g

42 A m S Mtmtik fo vikom. Fsci. H bslttt ig fo hvilk klbb vil væ m i? sg Yki. D b i hvt fl ml ig i i glskklbb, sg Tk og bl sig i vos smtl. J, jg vill ovhovt ikk stikk f mæg i glskklbb. M Tk så som om h viklig mt t, og jg hv k to v Oky, oky. Ytt! sg Tk og stk kytæv i vjt. Dt ikk fi! jm Yki. D bliv øt til t væ m i mist f mi klbb. So? Ko? Ko? Blomst. Jg llgisk. Så tcmoi. M få kg og læ om ø i jpsk klt? Yki lø som boch, m jg v v t kækk psst. Ds v t jo ikk så t jg ikk v itsst i jpsk klt jg hv b hjmvé, v soitt. Foælløs. Oky, gv jg ft. Så bliv t so. Szki-ssi tåt i i loklt. Vi jst os, bkk gomog og slog op i vos bøg. Jg gifl ott f tvl, m t v ikk læg fø jg bgyt t k mig og lv ksll. Og ms jg tg blomst og sgl lgs

43 mgi, ks mi tk om Tomohios tgig og blækpigs øj. Jg mt ikk t jg v v t gå op i sømm hvofo i lv skll jg hllci? Utykkt i Tomohios sigt, h hv vt tgig f hå på mig, gik mig stig på. Jg v lvist v og lvist bkymt. Hv v t h fosøgt t skjl? H hv gjot pig gvi og ymygt mig fo t mst f skol. M jg v tmmlig sikk på t h også hv løjt ov fo My om hvo h viklig følt, og t smil h hv st mig jg v opp i tæt t hv væt som om vi v på smm hol, som om vi v v. Plslig fik jg olig fommls i kopp og mit hov bgyt t k ligsom t hv gjot jg sti på hs skits. Jg blv v t s blækpig fo mig, hvo h btgt mig og må hvopå hs hå flt ov hs skl. Jg k hø fgl syg i pk og vt pjsk i volgv. Jg k mæk bis mo mi h. Hjøt på mi otsbog blv løftt f kølig foåsvi. Vt, t k ikk væ igtigt vi v ifo og vi v lkk. Så bgyt hl si t bølg. Blomst jg hv tgt, bgyt t svj i bis. Et f kobl flt på t lill bitt stykk jo jg hv tgt. E sgl tk sig i i sit sglhs. P p i g

44 A m S Sk t h? E t vikligt? P jg hv i hå, v vm og mit gb om stmms ms jg btgt si i mi otsbog. D flg i vi og sgl ftlo sig glit spo h ov si Jg btgt m ms gjo omkig og kom h mo mig m m v fl f spis, skp tæ som jg ikk hv vist t sgl hv, tæ som jg ikk hv tgt P splits mllm fig på mig og k tgig i blæk. Stmp f plstik fløj tvæs igm mmt og spts ov bo og glvt. Elv kom m ovsk b og spg væk f s bo og op t stå. Szki-ssi hvivl væk f tvl og kigg ov klss. Hv skt? smæl h. Tk og Yki sti på mi hå v ækkt f blæk. Kti? hvisk Yki. U Uskyl, sg jg. Jg v hlt tø i hls. Og så bmæk jg Y Tomohio sto på gg og så på mig m t foskækkt tyk i øj og fig kgt om økm. H så æst bg. Hv h også st t? Ell måsk måsk hv h væt åsg til t. Gå og vsk ig, sg Szki-ssi, og jg tvg mit hov til t ikk. Stol skb lm mo glvt jg skbb tilbg fo t js

45 mig. Hl klss sti på mig. Blæk ypp f si i mi otsbog og på glvt. Uskyl, gtog jg hlvkvlt og løb på gg. D jg å, v Tomohio væk. Jg løb på bvælst, skbb hæ og pjsk v i sigtt. Jg sti på mig slv i spjlt. Jg så ty og bg, som om jg kp ok v. Blækkt løb håvsks si og fosvt i fløbt. Jg sk lij igm t m figspis. Dt h k mligt væ hllcitio. Hl klss hv st p ksplo. Og tgig hv hlt bstmt bvægt sig. Jg k stig lgt t plm volgvsv og bis hv lvt o i mit hå. Og Tomohio hv væt t skt, ligsom fø. Jg spt mi blæktilsøl fig t i v. H gjo ogt v tgig. Jg vist b ikk hv. P p i g E kl til t gå? sg Yki. Vi tåt gm skyø og i gå. Yki og Tk lo bgg ogt Szki hv sgt é jok fløj også h ov hovt på mig. Sollyst støm-

46 A m S m og bli, vm bis blæst gm g på momiji- og sktæ. Jg tog yb iåig og kigg ov mo skols pot. H v ikk. Lttls stømm igm mig. I t mist k jg sky mi pllgt kofottio fo. Jg hv b bg fo ti til t tæk, til t glmm lt hv v skt. Lig botst f t jg ikk k glmm t. Dt v t st jg så hv gg jg lkk øj. Jg vill hv mit liv smm m mi mo tilbg. Jg vill væ oml og ikk s tgig bliv lv. Jg bgyt t fis smm m Yki og lo som om jg fosto jok. Lo som om jg ikk yst ivigt. M plslig stkt Tk m fm. Åh! H pg. Dt Tomo-k! Dt fm løg. Jg kigg op og v h. H sto og læ sig op stm ms h skk m v. D fy hv fblgt sit hå så kftigt t t så som om h hv hvi mopp på hovt. Pæst os! hvi Yki. Så k vi få hl histoi om My! Væ sø t l væ, hvisk jg, m Tk v ll stkkt i løb tvæs ov gå. Yki gb mig i m.

47 Kom m! sg h, klmt om mi lb og skyt sig t hiv mig m. Oi, Tomo-k! åbt Tk. Y Tomohio så lgsomt op m øj v møk og kol. Hs v lo sig syk tilbg mo tæstmm ms h m mil moskb igttog hvo vi æm os. Dt mig, Tk, f klligfi, sg Tk og gisp h stopp v si f m. H støtt hæ mo kæ og vt ft tommlfig op som tg til Y. Til t stt m v Ys sigt flstæig tomt, m så flkk iig i i hs blik. Åh, sg h. Tk Ichio. Dt h Wtb Yki og Kti G, sg Tk. H vt ikk mit v om foi giji lig sg s ftv føst. H v t pkt hvo jg skilt mig. Yki bkk, m jg k ikk få mig slv til t gø t. Jg kg fig håt smm og fosøgt t gø t smm m mi fygt jg fosøgt t kg smm til v. Tomohio ljlig sig ikk m t pæst si v ll sig hj til os. H bøj hovt sml fm så hs phå flt i øj hvoft h f øjkog vksl t htigt blik m Afblgt Hå. Jg fosto skjlt bsk g os ikk. M Tk opg ikk ogt som hlst. H lo P p i g

48 A m S vøst og skyt sig t fi på ogt t sig. Dt læg si, hv? sg h. Tomohio ikk og hs phå svj. D blvt høj, Ichio. Tj, jg blv øt til t kl mig slv ft stopp. Tk gi fø h vt sig mo os. Tomo-k plj t yg i tott på folk v mist lig. Tomohio smil smøt. Dt h ikk fot sig, sg h og sti ikt på mig. Så h hv tækt sig t skæs m mig. M ov hv? Dt v hm gjo hygglig tig, ikk mig. H lo hå løb igm håt og så på Afblgt Hå ll m øj. Yki hæv stmm. Jg k f t m ig og My. Tomos øj fó tilbg til mi. Jg vill væ på t h spkl ov hvo mgt jg hv fotlt. V h bkymt fo om jg også hv plpt løs om t m tgig? M, sg h m t mtisk sk og pss si slk figspis mo p. Nogl folk v b ikk hvoå skl hol m. Il bt sig i mit byst. Jg h ikk sgt ogt, bø jg. Mi søst fotlt mig t, sg Tk htigt. Kiko gå i Mys klss. Dt lig mgt, sg Tomohio og g sig i

49 kk. D bhøv ikk t ækk ov h. Hl skol v t lligvl. M t v ikk lig mgt. Jg øsk ikk t giv hm tilfsstillls t få t å h ikk hv t. H ækk ikk ov mig, sg jg. Jg h b tig t tg mig til t sl om ig. Hv så, h fåt y kæst? bø Yki i ig. H v fst bslttt på t tækk sl i lgg fo hv pis. Tomohio lg hovt på skå. Hvofo? Iømm? Dt hv jp kl t å og tilstå t got k li ll. Yki blv klø i hovt. Så så t slt ikk, sg h og vift fvæg m hå. Åh, t h så? sg h og gjo tg mo mig. Mit hjt v lig v t gå i stå. Hvbh? Dt jok, sg Afblgt Hå. Slp f. Øh, sg Tk og så f Tomohio til mig m sto øj. Øh, hv så, skl skl væ m i shooklbb i å? Et møkt blik gl h ov Tomohios øj. Jg skiv ikk klligfi læg, sg h still. T-k h fotlt os t v viklig ygtig, spl Yki, m Tomohio tog t skit fm P p i g

50 A m S mo h ms h skl på h gm sit phå. Jg ml ikk m, sg h og jg mig ov hvofo h g så kmpgtigt. Dt itss mig ikk. Åh, t v skm, sg Tk og lo gltt. M mig i klbb h bg fo l hjælp k få. Tomohio slp lill ltt løs hvilkt k opil Tk. G hjælp os hvis still mi tgig! D h lti hft ts til t gø stg fo tykk. Tomohio gi. Stom i hs øj lo til t væ stilt f. I tk k jg svgt s fo mig hvo h mått hv væt i gskol h og Tk v bst v. So Tks stmm ø h og h sti blit fm fo sig, hlt væk i si tk. H tomm m fig på hg. Hvo tt jg op på t? Tomohio tykk fig smm som om h holt om psl. Hvis hol så h, sg h, m tt støtt h og bvæg så Hs m gl blit gm lft og lv ltt pslstøg, og slv jg ikk hv og vi om klligfi slv mi ott til skol v læslig fo pokk k s t v t ll t v hm. Pøv t tg mi mlig på spis f psl, sg Tomohio. Og bvæg så h.

51 Tk smil og lg m ov kos ms h kigg på. D viklig go, v t? Et ægt ttlt. Tomohios m stopp plslig, som s blv fbt. D hg i lft, bvæglig, itil h lo fl lgs si og bgv hå i blzs lomm. Jg h jo sgt, sg h skpt, t t ikk læg itss mig. Tk blv lg i sigtt ms Afblgt Hå stosmil læ sig tilbg mo tæt ig. Hv f? tækt jg. Tk og Tomohio v bomsv og bhl h hm så? D bhøv ikk t væ iiot f g, s jg. Tk fosøg b t væ vlig. Kti, hvisk Yki og tk mig i m. Tomohio smil spotsk. D stikk lti æs i folks sg, hv? Dt smm gø. D ll st, liggyligt hvo jg v mig h. E stlk ll så ogt? Hvis jg v, vill jg ikk stlk ig. Åh, så jg ikk i typ, hv? By ig ikk om giji? Jg by mig ikk om iit pig to v lt. Mmi h l på som k kigg op, ikk? Tomohio smil og mi v slog kolbøtt. P p i g

52 A m S Dt v t smm msmmsvo blik. Jg v på ippt til t to t h også vill blik til mig, ligsom J hv gjot t på togsttio. Jg tog yb iåig. Hvis h kst så mgt, hvofo hv så hl otsbog fylt m tgig? Smilt fosvt. Og hvo k t væ t bvæg sig? Bvæg sig? sg Afblgt Hå. Dt mlig igtigt, lm jg. Jg v t gø t ll t. Jg kst t blik på Tomohio, og fo æl hvo så h gl! Got. Elig vil jg få ogl sv. Åh, bj på f imtio, Tomo? sg Tk. Tomohio smil. Nj. H plj t lv ogl viklig sj og i mgi på si otsbøg. Nj! L væ t giv hm gtis vj! Nmlig, Ichio. Aimtio. På é si? s jg håligt. På mg si, sg h. Dt v fo jg hv så mg tgig. Dt t pojkt til kstvisig. Jg h ikk lyst til t tg, m jg bliv øt til t gø t hvis jg ikk vil tækks i poit.

53 Yki ikk fostå. Sv gl væk som s mllm fig på mig. M jg så ig på gg, sg jg. D mi p jg v t pøv t skæmm mig m lt it blækhlløj. Tomohio tåt fm mo mig og hs øj gsk mi. H v sml høj mig, og hs phå hg fo øj som kstmls viftpsl. Mi mv tk sig smm og jg koct mig ihæigt om t h hm. Hvofo skll jg øsk t skæmm ig? sg h m glt stmm. Dt v jg ikk, sg jg. Jg k hø mi pls k i ø. Tomohio smil m øj glit bg phåt. Så h k tos lt s oml, tækt jg. Oky, m oml. Fo f! Foksé! G-s, sg h på cctfylt glsk og gv mig m ogt æ høfligst ls h k. Jg fosik ig fo, t jg hvk h ti til ll ittio om t skæmm ig. Jg tjåsst, j? Jg gå til kstvisig i to foskllig fg og jg h ggspøv til ivsittt t bkym mig om. Hvis ikk øsk t s mig, så l væ m t kigg ft mig v skolpot hv mog. Eglsk. H tlt glsk. Og ikk k t, h tiltlt mig m ftv, som om jg ikk b v tilfælig otsi, m som om jg høt til. Jg følt P p i g

54 A m S mig f blc, som om h hv llt klt glskgl ov i mi f plk, og t plslig vægtskift k big mig til fl. H hv gjot t h til lg, og h v v t vi. Afblgt Hå gi. Jg vist ikk t v så go til glsk, Yto. D fosto hv jg sg g i gk, hvisk jg. Jg hv kvlm og vill øsk t h vill hol op m t sti så på mig og i stt v sig væk. D sg t ikk tlt glsk. H smil ovlgt, m hs sigt v blgt. Og sg t ikk tlt jpsk, sg h. Så vi stå lig. Jg Vt lig lit, ost h mit jpsk? Hø h, vi ll st på til kotæig. H vt sig mo si v. Ikzo, gø h og fosøgt t ly som sj fy. L os gå. H bgv sig f st mo gk flgt f Afblgt Hå. D stk m t vist jg. Hvo k h h ogt som fik hm til t liv så op? Fo mit i øj så jg må hvopå hs m s igm lft, yfl må h bvæg sig, tykkt i hs øj og blih i stmm ms h skits kji m fig. Og h hv ikk bægtt t blækkt bvæg sig. H hv ikk sgt j. Mit hov v fylt til bistpktt m spøgsmål, lt fo mg til t jg k håt m. Jg ø-

55 sk t h vill l mig væ gjo jg ikk? Jg hv ikk lyst til t s hm ig vl? Jg vill b hv t lt v som fø. Hl mi v v vt på hovt. Jg hv ikk lyst til t s tig som ikk v. Jg hv ikk lyst til t mist sml jg hv tilbg ft mi mos ø. Og hvt skit h tog væk f mig, v t skit læg væk f omlitt. Jg hv bg fo sv, og jg hv bg fo m. Jg gik i pik og gb om hs vst hål. H vt sig t m øj v sto f ovskls. Hs h følts vm skjots mcht og t v som om ti sto still. Kti, hvisk Yki. Tks m hg hlvt åb, hlvt lkkt. Jg gå f t m ikk b gib ft i folk i Jp. Jg hv gjot mig hligt bmækt ig m t v fo st. Jg klyg mig til hs hs bløh, sikk på hv jg skll gø som t æst og hv jg ovhovt hv tækt på. Oi, sg Afblgt Hå iitt. Hl skolgå sti på mig. Ig. Tomohio kigg på mig, ø i hovt og m sto, ski øj. H så sml skæmt. Jg tt fig og slp hs hål. Jg Hol ig f mig, sg Tomohio, m hs P p i g

56 A m S stmm skælv og hs ki bæt øt h gjo omkig og stt i løb. Jg så på mi hæ. Hol ig f mig. E t ikk mi plik? Og så bmæk jg t mi figspis v ækkt f blæk. Jg skg og tø m f i mi l. M jg hæv m fo t kigg, v blækkt væk. D v hll ikk ogt på mi l. Kti. Yki så bkymt. H gb mig i m og føt mig væk f t spktkl jg v v t gø f mig slv. L os gå, oky? Jg flgt ft h ms mi hj bj på højtyk. Jg h mig slv fo h stømm igm mig å jg tækt på følls f hs vm hål mo mi fig. Jg fosøgt t køll følls smm og smi væk, ligsom jg hv gjot t gjlt Tk, m jg mst smm, ypp i i mi tk ig som tykt, sot blæk. Tvst v jg igm Sp Pk m Ykis tøst m om mig. D skl ikk væ bkymt, sg h. Dt jo ikk så t ll så t. Jg m, øh E oky? spgt Tk. Dt v jg ikk, sg jg. Jg bø mig ikk om må h tlt til ig på. H sg t h

57 v i v, m så gik h flstæig mok spgt hm om klligfi. Jg h b på fommls t h skjl ogt. Nogl gg s h så v og gg vik h bkymt ll som om jg m på ll hmmligh. Jg fostå t ikk jg vil vi hv gå fo sig. Kti, sg Yki og gv mi m t klm. Dt b så Y. Jg h skkt m tåslv og h b sml pilig. Nmlig, sg Tk. H k li t pss sig slv. Mi søst h fotlt mig t h h t m t fosvi t ll t st h h spæ ll så ogt, ikk? Jg v got t h kol, m skl ikk tg t psoligt. Fosvi t st h? Så h ltså på ogt. Yki ft si mobiltlfo fm fo t tjkk klokk. Hø, jg bliv øt til t gå. D smi mig f kstvisig hvis jg komm fo st ig. Vi ss s, oky? Vi vik og h stt i løb fo os. Tk, sg jg still ms vi gik. Mm? sg h og lg hovt på skå. Hvofo stopp Y i klligfiklbb? Eh? Åh, sg Tk og så sml folg. Måsk hv jg mt t ømt pkt. H skæts og slogs tit, og ssi v hm om t h vill bliv øt til t stopp i klbb hvis h fotstt så. P p i g

58 A m S Så h blv ltså smit. Tk yst på hovt. H kl sig oky t stykk ti. Vi sto fo t skll lv t stot show, vos vit stillig. Tomo-k bj så håt på sit bill. H vlgt kji-skifttgt fo svæ, og t v mig t t skll væ vos møstksmpl. M ltså, h øv sig så mg gg og gik så i gg m t ml billt til stillig. Og? På ll må sk h sig på t. På t skpt søm bg på mm ll ogt. Dt v t ybt så og h bløt ov læt. Eft lt hs hå bj v billt ølgt. Jg kæmp m t fostill mig Y kst sig i t fmstill t kstvæk. Dt hmo ikk m hs å img, t v hlt sikkt. Og hv så? Stopp h b? D jg kom i i ksthåvæksloklt æst g, v hs læ blvt vt mit ov og smit. Jg k stig hsk ly f blækkt ypp i sklsp. Jg holt op m t gå. Blækkt ypp Tk ikk. H må hv bgt mss pigmt. Dt v viklig tyktfly. Jg k hsk t t så mgt mækligt. Dt hv ligsom t oligtigt skæ blt m støv ll så ogt. H kom lig tilbg til klligfiklbb. Og kot ti ft skift h skol.

59 Skift h skol? E t ikk sml stisk? Tk lo. Dt hv åsg, sg h. Blæk ypp på må som t ikk b og glit støvsky. Så Tk hv ltså også st lig tig. Kji h k t vist tl støg. Hvis h så tltfl, hvofo stt h så ikk b fof? Dt tækt jg også. M ft piso blv skæi og slgsmål væ. D jg spgt hm hv v skt, sg h t hs f hv tvgt hm til t stopp. Ntligvis vill h ikk hv iømmt t hvis h b hv givt op. Dt ølgt bill v sikkt åb fik bægt til t fly ov fo hm. Hvofo skll hs f hv tvgt hm til t stopp? sg jg skptisk. Tk gi og hl hs sigt lyst op. H så got, m jg opg t t ikk v på må som isth mig. Tj, jg hg ikk igtig m Tomo-k fo skol, sg h, m t skll ikk ovsk mig om hs f pss på fo t få hm til t st hå og bg mi ti på kst, slv titioll. Mi mo pss lti mi søst og mig til t st m. Hmm. Jg spkl på hvilk slgs hjm Tomohio vt hjm til om ft, hvo h tog sko f, og om mo også sto kytt og vt på hm. Hvofo skift h så skol? P p i g

60 A m S D k li hm. Mit hjt spg t slg ov. Hv? To mig, jg k s t. M gø ok klogst i t hol ig på fst. Tomo skift skol foi h v lig v t bliv botvist. H v i t viklig slmt slgsmål m si bst v, Koji. D hvihå fy? Nj, j, hm k jg ikk. Jg h ikk st Koji si tj, si t skt. Dt v slmt. D blv psst mgt på fo t botvis Tomo. Så h tk sig og stt i skol. Hvo slmt slmt? Nok til t s Koji på hospitlt. M flip ikk ll ogt, oky? Jg m, ig hlt sik på hv gtlig skt, og f hv jg k til Koji, v t sikkt hm stt. Jg fik klgysig fygt fløst mit om Tomohios h mo mi fig. Nå, m så jg åt så lgt som jg skl, sg Tk, og jg v mig f mi tk. Åh, slvfølglig. Tk, sg jg. Fl ikk fo hm, Kti. Fi mi komplict. Som mig, oky? Jg sti på hm itil h klpp mig på ovm. Jg lv sjov, lo h. J, sg h og vik. J, sg jg, m mi tk v lgt bot.

61 Jg v t i pks lbyit f sti og volgv. Sp Slot tå sig op ov tæs g v viklt i i hi som om fltt fig omkig fo f slottt. D b bo til slottt glit i t kl solski og volgv bobl å t plm, tykk v bvæg sig. Slottt hv st gtios stoh og fl, v bæt og v blvt gopbyggt. Jg vill væ på t m k s æst hl pk f topp f tgt. Sti og volgv, kys bo og kopp på tæ v lig v t spig. Måsk v t ikk så slmt t bo i Shizok smm m Di. Nå t v ti, vill kisbæblomsts kobl l blit på t igmsigtig v, hvivl t på ovfl og ml pk hvi og lysø til foåt. D vill s ov sløvt fly vvj og ypp lgsomt kl, æst ligsom tyktfly blæk Shit. Hvofo skll mi tk kostt ks tilbg til hm? H fosøgt t bo sig i i mi tk og lv m m mig, og t v lykks. Jg bsltt mig fo t spk hm. Hligvis v t wk. Jg k gå hjm og bhøv ikk t s hm i to hl g. Slottt fosvt bg mig ms jg so mig lgs sti. Dt t m t jg gik lt fo lgt ll P p i g

62 A m S sti så s. Elv f foskllig skol skø lti gvj gm pk på vj hjm f s klbb ft skolti, så jg så t p stå v tæbo som føt f pk, v ikk ogt sævligt v t. I t mist ikk til t bgy m. Pig hv møkø blz og ø- og blått l på. Hlt sikkt ifom f skol, m jg v ikk sikk på hvilk. H gæ, htig, hikk hlk som h fosøgt t tykk m bgsi f hå. H så bkt, m jg k ikk plc h. Dg v smm m h, kom f mi skol og v klæt i vos møk, miblå fv. Hs kobbfv hå stål i solskit. Ej, hlt ælig. Ikk også h. Hv h ikk sgt t h hv kotæig, ll v t b t ækk så h k fosvi, ligsom Kiko sg? Pig smm m hm v ikk My t v hlt sikkt, og hs mv bl ov hs l på må som ikk b. Jg lg hå fo m t gik op fo mig hvofo. Skt ft omfv Tomohio h og tk h og hs blomst mv i mo sig. Pigs tåvæ øj flkk ov mo mig h lg hovt mo hs skl. Dt v smm glø øj som hv stit på mig f ppit.

63 Jg gjo omkig og løb. Gst spøjt op bg mig ms jg stæs f st mo Shizok Sttio. Jg stt ikk ft fø jg v kommt ov bo, i tll og gm sttios ø. H viklig. Dt h. Dt følts som om sttio s t. Og slvom støstl f mig flipp flstæig ov t pig f tgig v viklig, flipp ovflisk l f mig foi Tomohio omfv pig. E gvi pig. Jg tml igm mæg, spt ft oymitt. Jg hv b bg fo kot ps f t h, b i t p mitt. B så mit hjt k hol op m t hm så. Jg pøv t fosvi i mæg, m liggyligt hvo mgt jg øsk t væ l i sto sk f js, sik mit lys hå t jg lig fo lvo vill k fotb mig. P p i g

64 A m S 3 Oki! H tækt ig t gø t hv gg? Itil m på lg. Jg skk. Tim, mml jg toløst. Jg hjmm. Tilfs? Dis m b i misbillig gimss. Ikk igtig. Jg spk sko mo t hæv glv i fogg itil flt f fø og gik ft ikt h mo sof. Hy, h t væt hå g? sg Di og så bkymt.

65 Nj, mml jg. Jg b tæt. D st hjmm, sg h. H mlt ig i i klb på skol? Jg tog på cfé m Yki, sg jg. Dt v ok bst ikk t æv mit smmstø m Tomohio. Ell, v, t mi tgig kom ft mig m spis tæ. Dt jligt! S b, v t fi v! Jg tk på skl. Og jg blvt shghjt til skols glskklb. Ah, sg Di. J, t sk glt fo giji. H vlgt fl klbb? Tcmoi, smm m Yki. Jg gl fo t s t lig vis itss fo lokl klt. Jg ll m øj. D v got t t ikk g. Dt jo ikk så t jg ikk itsst i Jp. Jg v t. Hjmvé. Og t sgt: Di mo. Og t t hjm jg ikk k v tilbg til. Nå, hvo h i g væt? spgt jg. H så ovskt og lt fo gl ov t jg spgt. Tvl, sg h. D glsklæ skl st gifts så jg bliv øt til t tg kst tim itil vi få hyt vik. Jg h ikk og foblssti. H I bg fo vik foi h skl gifts? H stopp fo t bliv hjmmgå hsmo, P p i g

66 A m S sg Di. Dt mg kvi i Jp gø. Ikk så mgt m, m Ym mgt titiosto. Så ig foblssti til mig. Tih, æv jg og stkt mi b på sof. Di st mig t stål smil. J, t håt, sg h. Og jg k s t kstvisig viklig btl sig. Giv mig fi ll fm må til. Jg smil. Jg hjlp Di m t skovl spghtti op på tllk og vi spist vos ftsm i mttt stilh. Mit ftsm ig Dis v fo t hø om h vill m og hv t p iks, og h skyt sig t sætt t p lg, gyl øig i ms jg fo fmt gg fosik h om t jg sgts k kl mig slv. Jg skst, t v t. Di kigg op og mig klt gg m hæv øjby. Dt v jg. Jg oky, sg jg og skbb h ø. Hyg ig. D h mit kitimm hvis få bg fo mig, stmm h. Af st! sg jg. Ittkims. J j, sg jg, m h blv stå m sigtt i ltt misbillig fol itil jg gv ft og mml svt. Ittsshi. Gå og v sikkt tilbg.

67 Jg øsk t jg k tg t ll t st h t bhøv t tæk på Tomohio. Og v jg i tom ljligh t slskb stilh og t mtl bill f hvo h omfv si gæ, gvi kæst. Jg tæt fo skivboslmp på mit væls og slog mi bæb compt op. Ms fv hvivl kom til liv og compt bmm, tækt jg på Tk og Tomohio til klligfivisig og på t ølgt læ ypp i sklsp. Vill blækkt ikk væ støkt h ov tt? Hvo mgt hv h lig tgt på psl? Og hv f hv h gjot v si v Koji? Jg hv fåt mil f bstmo m optig om foælmyighssg. Hv t i sist b i, v bstfs hlb som ikk v lt fo got. M h v i gg m si æstsist omgg kmo og ft t vill tjkk om h v i big. Væ sø t l hm væ i big. Jg hv ikk lyst til t mist m f mi fmili. Jg tst t sv, lkk compt smm ig og sk på sg. I t svg lys f skivboslmp sti jg op i loftt. Ty stib f lys spt sig ov vægg f bgsi f mtlisk lmpskæm. Jg fosøgt t s kji-skifttgt fo svæ fo mig, m jg hv ig ls om hvo t så. Jg stt mig op og kt ft obog P p i g

Mennesket og dets engel

Mennesket og dets engel [li mg kl. 8.30] Mskt og ts gl E btgtig, isæ bygg på Ruolf Stis fog 9. og 16. oktob 1918: Hv uvik gl i vot stllgm? Hvols fi jg Kistus? Fogshol: Osk Bogm Hs. Osk Bogm Hs fligsl, mitus, Ahus Uivsitt. Dto

Læs mere

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af!

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af! l på uv k ii ER D g R E SÅ! h g g Yi B Y f m p k t fy Tt i vi om fyvæki, lø jov opgv og læ, hvo u fy igtigt f! kæ l æ, Kæ f o æ l... D mgt t glæ ig til... Somm lg ly om mft, hvo vi gill m fmili og pill

Læs mere

Arrangører: UU København, UU Tårnby, UU Frederiksberg, UU Syd samt ungdomsuddannelserne i hovedstaden

Arrangører: UU København, UU Tårnby, UU Frederiksberg, UU Syd samt ungdomsuddannelserne i hovedstaden l U ll o f 7.- l k. 10 Ug Fou i 7 4 ? u t ic i t f i t æ p l U Få ty på i fti Ul fo ll 7.-10. kl ug 47 i Fou. Ko og ø ll ul it ig. Bliv ipit, få vi og pktik ifotio. Juliu Thoo Pl 1, Fikbg. D kø to og bu

Læs mere

TIL GENNEMSYN. Indhold

TIL GENNEMSYN. Indhold D si å ikk kpis Glæ & Bø v/lis Tia Si 3 Ihl Vlk il Mi Sykbg s 4 Øvls 1: D 24 syk s 5 Øvls 2: Sykspill s 9 Øvls 3: Syksls 10 Øvls 4: Sykhisis 11 Øvls 5: Syk i gpps 13 Øvls 6: Mi psyks 15 Øvls 7: Syklaskab

Læs mere

IDE & TEKST ILLUSTRATION COMICS BØGER FILM NYHEDSBREV 2013

IDE & TEKST ILLUSTRATION COMICS BØGER FILM NYHEDSBREV 2013 COMICS BØGER NYHEDSBREV 2013 »Hv v uøg ggtt, å t f p, v hvl f t, gtg!«g Su. Nu ht tplpu g pp Su Mu ttvufft g tg ptfty f ll g vlv. Så lg fty ftøbg... Bt fj ggtt, f å j flgt u fp g øb g huhå v t hl. Su Mu:

Læs mere

Jonatan Tylsgaard Larsen VOLONTØREN. Fokal

Jonatan Tylsgaard Larsen VOLONTØREN. Fokal ø t o o v t o s g s ty g j t m k th p s fv k æ h s Jot Tysg Ls VOLONTØREN Fok 1 PÅ ET VÆRELSE Dt ku væ t m bog ø fo mg, gsom t v skt fo. M sv om m kop v bvt mtktt, vk m hukomms upåkggt og føt mg g og

Læs mere

MIDDELALDEREN. Tidslinje udarbejdet af Carsten Bo Wilhelmsen på webstedet www.middleages.dk

MIDDELALDEREN. Tidslinje udarbejdet af Carsten Bo Wilhelmsen på webstedet www.middleages.dk MIDDELALDEREN Tj bj C B W på wb www.g. Sgg : : g : gægg : g Ð : ø D ø Eg Ly H j Ð Ag, K. S ø Ab b bp HbgB H Håå b g S y g Vbg D g æg Jy S ø j æ D å bæ Hby H Håå py Å O (Hg) ø S ø y j E p p Hbg yg bp Ab

Læs mere

Morgenmad Ostemad 413 kcal. 1 grovbolle (ca. 80g) lagt sammen med 2 skiver ost 30+ (40g) + 1 banan (120g) Frokost Pastasalat 355 kcal

Morgenmad Ostemad 413 kcal. 1 grovbolle (ca. 80g) lagt sammen med 2 skiver ost 30+ (40g) + 1 banan (120g) Frokost Pastasalat 355 kcal 600 Kcl M Monm Ostm 43 kcl ovboll (c. 80) lt smmn m 2 skiv ost 30+ (40) + bnn (20) Fokost Pstslt 355 kcl 30 oft pst (å) 200 ønts, hn 00 boccoli, sto vt lo, 50 æt o lit slt 80 kyllinbyst 2 tsk psto som

Læs mere

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre Hvis u abj sot, stjæl u fa an INDHOLD Foo Vi ha lavt tt hæft til ig, som måsk ha høt om sot abj fø, mn ikk hlt sikk på hva bgbt inbæ. HVORFOR? - foi u vil få bug fo at vi m om mnt. Du kan slvfølglig vælg

Læs mere

Skoleåret 2012 2013. Vi skaber en. oelitesport.dk. indgår i din uddannelse. Kom i lære som idrætstalen. Har du viljen til at blive en af de bedste!

Skoleåret 2012 2013. Vi skaber en. oelitesport.dk. indgår i din uddannelse. Kom i lære som idrætstalen. Har du viljen til at blive en af de bedste! R T N L A T Y N Slåt 2012 2013 l DM l f Pwtl O f tl A S æ j Aaa Sf Jl stø AMas V sa va v ltst å als s 8S Pll Mat ljlø DM lv ltstat DM z TX DM-sølv f T Røssl S a L tl U18 U16 Kvalfat ltst wwwlst K læ s

Læs mere

FOND KONCENTRAT 100% SM

FOND KONCENTRAT 100% SM FOND KONCENTRAT AG 100% SM FT U N R O F % 100 GIV DIT SPISEKORT EN OVERHALING Måk h u p på pko, ku æg l blv fk op? OSCAR FOND KONCENTRAT 100% SMAG 100% FORNUFT Pøv p åb OSCAR Fo, koc på kø ll gu åk h u

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i 2007-2009. Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i 2007-2009. Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden Kmml mfiii f Småt i 27- cmi f mm i i t f jt f E m mml mfiii å måt i i t Mj 21 Si 1 f 7 Ilftl...4 Ljli fl...4 Kmml mfiii...7 i 1.1 Smmlii mllm i i Dm: Kmml mfiii i lt...7 i 1.2 Smmlii mllm mm i i t: Kmml

Læs mere

JYSK FODBOLD. JBU opfører nyt fodboldcenter i Tilst ved Århus Side 4 til 9. Nyt initiativ : Unified Fodbold bygger bro mellem mennesker Side 34 til 39

JYSK FODBOLD. JBU opfører nyt fodboldcenter i Tilst ved Århus Side 4 til 9. Nyt initiativ : Unified Fodbold bygger bro mellem mennesker Side 34 til 39 JYSK FODBOLD August 2010 JBU opfø yt fobolct i Tilst v Åhus Si 4 til 9 Nyt iititiv : Uifi Fobol bygg bo mllm msk Si 34 til 39 Rpotg: JM-fil fg følls Si 44 til 49 Jysk Fobol Jysk Bolspil-Uios officill fobolmgsi

Læs mere

Du skal male. Brian: Kim: Søren: Ronni: Rune: 17 Guldmønten. Læs og se på billedet. Brian Kim Søren Ronni Rune

Du skal male. Brian: Kim: Søren: Ronni: Rune: 17 Guldmønten. Læs og se på billedet. Brian Kim Søren Ronni Rune 17 Guø Du Læ o på b B K Sø Ro Ru B: K: Sø: Ro: Ru: yhå H h bå bu på u j øhå H bu å u, o u v oå yhå H bu h ø o bå b h bu hå H bu o bå v h ø bu på T p på h Foæ, hv h! 1 17 Guø Hvo? Du æ 17 Guø Hv? S bo Læ

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Gerner Birk Kristiansen. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Gerner Birk Kristiansen. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag. Kun salg vd dikt kontakt mllm skol og folag. Kopiing u-økonomisk og fobudt til hvvsfomål. Gn Bik Kistiansn E-bogn n fotsættls af A, B, C og D-bogn. Dn som diss opbyggt ov få typ opgav, mn md mang kndt

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

Kender du typen... der elsker at skille alting ad bare for at samle det igen? Så er du godt på ve. Få en uddannelse

Kender du typen... der elsker at skille alting ad bare for at samle det igen? Så er du godt på ve. Få en uddannelse K u yp... lsk skill lig b fo sl ig? ls kik u sski o ug b h l so så b so Få uls kik lbugsski j! Så u go på v Hvo u på vj h? Uls so lbugsskikik giv ig gl kskb il pio og vligholls f ll l f lbugs ski. Du få

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Det første, eleverne møder, er siden Kom godt i gang. Her får de en kort introduktion til de funktioner, de skal bruge undervejs i forløbet.

Det første, eleverne møder, er siden Kom godt i gang. Her får de en kort introduktion til de funktioner, de skal bruge undervejs i forløbet. Af M M B J NIVEAU: 8.-10. l VARIGHED: 6-8 l FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL: S, vl fæ- vmål fløb pfyl. LÆRINGSMÅL OG TEGN PÅ LÆRING: S v v læmål mpl på på læ. D vjl l fløb Nvll 2 Sv. l vby. Vjl må yb fløb, lv

Læs mere

Formålet med forløbet er, at eleverne lærer, hvordan de skal skrive en novelle. Eleverne skal:

Formålet med forløbet er, at eleverne lærer, hvordan de skal skrive en novelle. Eleverne skal: Af M M B J NIVEAU: 7.-8. l VARIGHED: 6-8 l FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL: S, vl fæ- vmål fløb pfyl. LÆRINGSMÅL OG TEGN PÅ LÆRING: S v v læmål mpl på på læ. D vjl l fløb Nvll 1 Sv l vby. Vjl må yb fløb, lv mø.

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

PROJEKT Visioner for det åbne land og landsbyer i Horns Herred syd for Jægerspris PROJEKT

PROJEKT Visioner for det åbne land og landsbyer i Horns Herred syd for Jægerspris PROJEKT POJKT V f t å g y H H y f Jægp POJKT pjktpæg - Fmt Lk - Tmg- 29. p 205 Fku Kmmu t yg H H Fku ygg: 44.343 : 248,63 km2 H H ygg: c. 6.200 (u ) : c. 5 km2 y: 6 æg y zy yzy Lkkktmt Kytæhz Pv z zt mugh v. gæg

Læs mere

9 Sølvskatten. Tegn og mal, hvad Brian, Søren og Rune ser i biografen. Skriv det, du ser. Se også i den lille bog. side 23. side 24.

9 Sølvskatten. Tegn og mal, hvad Brian, Søren og Rune ser i biografen. Skriv det, du ser. Se også i den lille bog. side 23. side 24. 9 Søatt. T o a, ha Bia, Sø o Ru i bioa. Si t, u. S oå i i bo. i 23. i 24. 1 9 Søatt. Et o o t. St ot u h: Bia a på WC. D t i. D i tot bioa. Vao o u. Bia t. D po paat. Ru på it ø u. D å ao. D åb t iu. D

Læs mere

Elevens egen tegning. Skriv det, du ser. Se også i den lille bog. Elevens egen beskrivelse.

Elevens egen tegning. Skriv det, du ser. Se også i den lille bog. Elevens egen beskrivelse. 9 Søatt. T o a, ha Bia, Sø o Ru i bioa. E ti. Si t, u. S oå i i bo. E bi. i 23. i 24. E bi. 1 9 Søatt. Et o o t. St ot u h: Bia a på WC. D t i. D i tot bioa. Vao o u. Bia t. D po paat. Ru på it ø u. D

Læs mere

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk g hælp til Mup 1. h sni hld www.mup-fdld.dk Indhldsftgnls Svictam: (2 ps.) 3 Kampplakat g kamppgam: (1-2 ps) 4 Ent g lddngkdinat (1-2 ps) 5 Spak/gavuddl (1-2 ps.) 6 Bilag 1: Plakatns placing g antal 7

Læs mere

Tilværelsespsykologisk samtalekort

Tilværelsespsykologisk samtalekort g l a d di ål h find dn fgangsåd og væåd d bd sva il din vædi væ dl god og næ nvæk foå vdn og d sy & gl d ha bydning fo ilvælsn s ilvælsn fa ands pspkiv æk vdn oking dig d sansn æk din kop H du vad ka n

Læs mere

Se de mange nye gaver du nu kan vælge mellem. Nr. 21 september 2011. efteråret byder på. sofahygge. Ny fanside facebook.com/blivomdeler.

Se de mange nye gaver du nu kan vælge mellem. Nr. 21 september 2011. efteråret byder på. sofahygge. Ny fanside facebook.com/blivomdeler. N. 21 sptmb 2011 S d mang ny gav du nu kan vælg mllm Ny fansid facbook.com/blivomdl ftåt byd på sofahygg md god film gynd... b n g g y h fa o L ad s tn og All oz ud B dbj All oz gi v s af FK g vj 6, 26

Læs mere

Bliv robust over for stress. Birgitte Dam Jensen

Bliv robust over for stress. Birgitte Dam Jensen Blv obu ov fo Md om v oplvd a d f d jg, uovv omm dlg d m g. - Alb Camu Hvad? Spo kopp mdfød v l a g o mægd af g og fobd o på hadlg hv v, fov ll oplv a væ fa. Nå blv l poblm Sblag: - å kopp og/ll pyk blv

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

Spil golf i Esbjerg Golfklub

Spil golf i Esbjerg Golfklub Sl lf Ebj Glfklub Sm mlm få u: l T 18 hull ba vkla. Mabækba bø ljlhv af aal mkab. l Damak b æfacl, m vækk ulahu la ø v a fa æ am 3 l. l S m klubhu m jl aua a. l M vluy h m al hva lfll ka ømm m. Ny Glfll

Læs mere

Det bedste sted at være...

Det bedste sted at være... D s s væ C N U KONK V Smm u 011 - s s væ Bhus f s s gg fy, m gg f Dms s s Hv smm sømm 1 m us y f, væ f smg, g v fss u sm g f s s g svægh, Fåu Smm, sm Dms føs g søs Smm g å vs 3 s fm Bhus umm mugh f shg

Læs mere

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning.

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning. Ø Ndsæls af pis på passa, bil gods. Fa Boholms sid d alafgød øsk maka dsæls af pis udyk som afikal lisillig, offsiv ilag, d vil idvik posiiv på d boholmsk samfudsøkoomi. Tafikal lisillig idbæ, a d kos

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Tillæg til Lokalplan nr. 18.5.1 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken Hvad

Læs mere

Spotlight. byens bedste tegnestue

Spotlight. byens bedste tegnestue Sptlt y t ttu FF " "t t t t- TAG PÅ VANDREEVE I NORGE NTYR P t tu tl Dy jø P 28-29 u & ju 2 015 N O ATI T I V IN t få ltl tl f tt pt t! p l t læt Du t T N Ft: Ij tl ll St: D pæ u f T: T c Fæ tt u w 24j

Læs mere

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg.

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg. l v i B f l å t F w fl w fi a g g n i t u d p Opgavn 8 id STARK avi f STARK Ldbg. Kvalittntl All billd til avin mm fa fllig td. Båd STARK billddataba, v gn, citix, lvandø g undn lv. H dt mit anva at tj

Læs mere

Tórshavn Byatlas. Kulturmiljøer. Rækkehusområder m.fl. 10/

Tórshavn Byatlas. Kulturmiljøer. Rækkehusområder m.fl. 10/ Kulumiljø Kolæi o ii f bvivæi Nv N. Do 5 To io fo bo æ boliomå m mmby hu æy på Fæø o i Tóhv. 9 2 6 21 22 23 25 9 18 19 4 26 27 11 5 28 9 8 2 1 Ii á G Mi i 195 blv opf æhubbyl f.. i øby v Bóbi o l Jó Puo;

Læs mere

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nyt N. 5 ovmb/dcmb 2006 Spjd - Idfo ll udfo? Blad fo spjd, foæld og fø i Dask Baptists Spjdkops Foto: Maia Chists Spot på Spjdyt Sid 9-11: H atikl fa ogl af kopsts kds, som ha væt ud og vis,

Læs mere

Issø-skolen, Afdeling Kirkeby

Issø-skolen, Afdeling Kirkeby Issø-sko, fding Kikby Uyghd vd sko Uygg punk na udpgning i i 3 i i 3 i Uygg sækning na udpgning Issø-sko, fding Kikby i i 3 i i 3 i Piva-/Fisko, Egbjg Fisko Skoafikks foding Lok ai i k ø h k u ø ig a ng

Læs mere

www.ikast-brande.dk Nye veje!

www.ikast-brande.dk Nye veje! MuligHd www.ikst-bd.dk Ny vj! LÆS I DENNE UDGAVE Vox pop: Di bdst idé Dt tl fiu På vj ov bjgtopp Mdbjd udvikl yt syst til sg Book bogguid Ætpos tæ hj Foig gv gvl Sid 3 Sid 4 Sid 4 Sid 5 Sid 5 Sid 6 STAFETTEN

Læs mere

sarfaatitittarput aannissartik tikillugu.

sarfaatitittarput aannissartik tikillugu. 2 K N Gø S mf Sk Im m mmj. Sk mmmmm k, m m, m m mm mm. A k, m mm. Im cm m k k mm jmk m m jk. E f D f m h bj å h, m j å, fm f ky, ck mfæ. På j f, m y å b øb f mm J, f få cm f h m, mf, fh å ø. I m. Q kk

Læs mere

SVINKLØV KLITPLANTAGE

SVINKLØV KLITPLANTAGE stad 1 1 ti ks iklov Hul Cykl samm md ad. Husk hlm og mobiltl. dtv Ki dlii P tidsmid, dig og gavhø. I skovbud ud MTB ut. M o v s t id, sad P afkd vadut o.l. ud skov. hav ik Æbl Kæhø gmak thildahø kv g

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mere tid til borgerne

Det siger FOAs medlemmer om mere tid til borgerne D sg FOAs mlmm om m l bogn FOA Analysskonn 21. mas 2007 Rgngn afhol n 22. mas s fj mamø om kvalsfomn. D fj mamø h Nyænknng, konkunc og ms kval fo pngn. FOA nv l mø. Tma hanl blan an om, hvoan man øg n

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE ANSK RAA IRÆT SAFUNSFAG K A E R AT E R I UNERVISNINGSATERIALE FRA 6. KLASSE T A V l, L p T S c A f Cl L Kj c lb Kl A l T P f K T O P j ù ù KAERATER ER PROUCERET AF TEATER O OG BLACK BOX TEATRE Kpl l p@.

Læs mere

Fem danske sange. Arrangement for SAB & klaver

Fem danske sange. Arrangement for SAB & klaver Fem danske sange Arrangement for SAB & klav 1. Aprlvse (Grøn vårens hæk) 2. Nu lakk d ad t småt 3. dag vejr, solsknsvejr 4. en grønne sø vår 5. I skovens dybe stl ro Arr. Uffe Most 2013 opyrght Most Musc

Læs mere

n e en t t e r. R y k Du f m os ti o e ik ke h j e m i n g s m æ rk f re m . R yk 2 d. Ve n t e n o i n er e re al a rm, m en s e m ø rk l æ f re r

n e en t t e r. R y k Du f m os ti o e ik ke h j e m i n g s m æ rk f re m . R yk 2 d. Ve n t e n o i n er e re al a rm, m en s e m ø rk l æ f re r 3 R y 2 ø pæ V R y D, æ h Ry B v æ æ, p ø æ h æ D æ y yv, v D 1 D D y h j ø p M M ø hæ æ, h : v y y y v L h v p A æ h y y y T yv H, æ R y 2 æ V D D pæ ph ø : A B R æ F, : h v ø v, S c y j Ty v h pp A,

Læs mere

På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne.

På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne. Food. Opgavn æn om upplmn il læbøgn, hvi bhov d. Opgavn n god mulighd fo: - a lv og læ an j d læ of, f.. i fobindl md læuu i lan - a vidudvil lvn poglig ompnc. Opgavn y lvn i a unn - foå og hu n - udy

Læs mere

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE Roskild www.spjdrt.dk/liiud Viborg www.spjdrt.dk/lu-ord Hous Odd www.spjdrt.dk/lillbælt Husk at du på arragmtrs g hjmmsidr ka læs bskrivlsr af hvrt klt uddalsstilbud. LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

Læs mere

1 skaren af exp = den naturlige

1 skaren af exp = den naturlige EKSPONENTIAL- OG LOGARITMEFUNKTIONER REPETITION (primært.-klss-sto, supplrt md dirtilrgigs-ovrvjlsr) Fuktiosskr ( ) p ( ) stlæggr or R \{ } kspotiluktior. Spcilt klds ( ) p( ) kspotiluktio. Rrc: GDS, s.

Læs mere

plan For erhverv og turisme

plan For erhverv og turisme hl pl F v Up f hlpl Hlvåpp 12 v Mål f v j Byå h 14 v V 25 f Rl K V fhæv føl f ål f ll vvl f 25 v j ål fll l fll v F fhl l vvlå Hlpl S Fællc S Rl 12 K jpl fpll l Sj I 17 h v 18 vh Mål Væh 11 Njyll jpl p

Læs mere

Sådan gør du! 2. Sådan nu er du klar til at folde alle arkene på midten. ,,, , hop-4. hop-3. hop-5 ,,,,, , hop-6, hop-7. hop-9, ,,, d...

Sådan gør du! 2. Sådan nu er du klar til at folde alle arkene på midten. ,,, , hop-4. hop-3. hop-5 ,,,,, , hop-6, hop-7. hop-9, ,,, d... Julkal Såda gø du! Væsgo! Du sd lg u md ås julkal fa Ko To som ka gø js cmb du sjov fyld md bvægls I å ag julkal udgagspuk 18 gudbvægls som da bass fo bas moosk udvklg D hl kl Ba følg suko I kla l a komm

Læs mere

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE Dt ny TopSystm f Sotimo ikk b n tdition tgøsning Sotimo's fksib TopSystm ngt m nd n tdition tgøsning Din fod: En totøsning f dn mkdsdnd vndø indnfo

Læs mere

Kerneprocesser barseldagpenge

Kerneprocesser barseldagpenge pc lp lp håt øi 4.1 Mt l P 4.1.1 hl l P 4.1.2 fø l P 4.1.3 øi tll ppl Opli 4.1.2.1 lp ftt Rfi 4.2 iitti i lp Håt lø æi 4.5 Mt hl æi til l P 4.5.1 fø æi til l P 4.5.2 tll æi Opli 4511 4.5.1.1 *ø på lt fil

Læs mere

sølvblanke havørreder, velsmagende skrubber eller for at I området omkring Udbyhøj Lystbådehavn, ved udmundingen af Randers Fjord og i

sølvblanke havørreder, velsmagende skrubber eller for at I området omkring Udbyhøj Lystbådehavn, ved udmundingen af Randers Fjord og i k Lytf I omådt omkng Udbyhøj Lytbådhvn, vd udmundngn f Rnd Fjod og hvt lg udnfo, fnd nogt f lndt mt pændnd og vd fkvnd. Lytfk f hl lndt bøg hvt å dnn dyllk og fkg dl f Jyllnd, fo t fng n f d mng ølvblnk

Læs mere

PIGERNES AFTEN. TORSDAG DEN 5. MARTS...er der super gode tilbud og forkælelse til pigerne helt frem til kl. 21.00 hos

PIGERNES AFTEN. TORSDAG DEN 5. MARTS...er der super gode tilbud og forkælelse til pigerne helt frem til kl. 21.00 hos Lokalavis H OS KV IC K LY & S U P E R B E S T 11 ias4you.k PIGERNES AFTEN TORSDAG DEN 5. MARTS... sup go ilbu og fokælls il pig hl fm il kl. 21.00 hos A L mo, Buik Chalo, Ca4you, C Pøls, Ckiosk/Skjol Bu,

Læs mere

KÆRE DU :-) Tusind tak for, at du nu sidder på Bådteatret og skal se vores lille forestilling Nyhavns Roser.

KÆRE DU :-) Tusind tak for, at du nu sidder på Bådteatret og skal se vores lille forestilling Nyhavns Roser. 1 KÆRE DU :-) Tu k fo u u på Bå o k vo fo Nyv Ro. Fo o må bv j op f T Bouo o PoA o bv pu om j v væ ukø. Ko f S T o M m køkk m æ o åb j jæ. J v kk vv. J må væ m pojk. Smm om p o m m æ ø Juu oå på bø. O

Læs mere

KRIDTEN. Holme Skoles Skoleblad. 22. årgang nr. 2 - december. tegneserie af Sofie D 6.y

KRIDTEN. Holme Skoles Skoleblad. 22. årgang nr. 2 - december. tegneserie af Sofie D 6.y KRIDTEN Holm Skols Skolblad 22. ågang n. 2 - dcmb g n a g å. 6 å p i s n g T 6. s n ls g ø s d n u s d h s d f il t g u B : 5 P TO 2 9 11 tgnsi af Sofi D 6.y Vlkommn til KRIDTEN åg. 22.2 Kæ læs Så KRIDTEN

Læs mere

Indhold: 1. Opsætning...side 2 2. Servicemenu...side 5 3. Hardware...side 8

Indhold: 1. Opsætning...side 2 2. Servicemenu...side 5 3. Hardware...side 8 Idhd: Optg d Svcmu d 5 3 Hdw d 8 0607 07 - ght vd Stup v30 Ey /3/6 vc mu Sd / Optg mu I d mu tt tm p t hv m d ty, d td ID mt ttt mu ttt md mtø f ggt Byt ASKIN-t f t få dgg t mu Et muput vg vd t fytt mø

Læs mere

Åstedsforretning Cykelsti ved Lund Huse.

Åstedsforretning Cykelsti ved Lund Huse. Hg kmmu Åfg Cyk v Lu Hu. Hg Kmmu øk cyk mm Lu Hu g Gu-Lu. I f øvg k ægg. Df fh åfg g. 29. 205 E f ø mm v v v g g. Emm m.. 26c Gu- Lu By, Gu m.f. føg gg f By. F m g m v v v. D g øvg f m.. 26c Gu-Lu By,

Læs mere

HISTORIER FRA LUNDEVÆNGET. Livet i en almen boligafdeling

HISTORIER FRA LUNDEVÆNGET. Livet i en almen boligafdeling HISTORIER FRA LUNDEVÆNGET Liv i l blifli FORORD E bli i b, b. E bli hj. E hj j f lv liv, f f ff, chpi bll i y, i, æ il bliv p, l, bå ilh. E blifli pchw f flli hj, h il fæll, på hii læ, i. M ø fj liv i

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

Pas på Kort. Målforhold 1:6476 Dato 29/ Signaturforklaring. Kort & Matrikelstyrelsen

Pas på Kort. Målforhold 1:6476 Dato 29/ Signaturforklaring. Kort & Matrikelstyrelsen Ps å Kt Må 1:6476 Dt 29/6- Situi Kt & Mtistys Ditsss 1:3500 Sø Pt Sv 4 Bøsv Kus sv 42,37 t s 60 45 50 i t SKOVDYRKERNE i 2001 i 0 100 200 22 44 uu 64 æ 76 sø i i 43 40 s 2001 s s 89 Vj Bist s S 79 i Aisæs

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Fase 4 to konsonanter i forlyd og udlyd lytte til lang og kort vokal dobbelt konsonant/vokalændring/stumme bogstaver

Fase 4 to konsonanter i forlyd og udlyd lytte til lang og kort vokal dobbelt konsonant/vokalændring/stumme bogstaver Fase 4 to konsonanter i forlyd og udlyd lytte til lang og kort vokal dobbelt konsonant/vokalændring/stumme bogstaver skulle kunne hvad hver hende havde ville lille ikke kommer hvis hvor hjem lidt alle

Læs mere

u tænkt tanken? arbejdstidsa PLUS på plads Generalforsamling med valg til styrelsen og efterfølgende medlemsfest.

u tænkt tanken? arbejdstidsa PLUS på plads Generalforsamling med valg til styrelsen og efterfølgende medlemsfest. 6 2013 H På ÅLF s glfslig 14. ts 2014 vlg til styls. H u lyst til t væ til t plitisk bj i fig g vil vi t? Ktkt æstf Dth Ry Fisk fi@lf.g 8613 0388 Af Mti Luitz ÅLF Af Ltt Sv Stg Pts & Mti Luitz u tækt tk?

Læs mere

34. årgang Nr. 38 28. september 2014

34. årgang Nr. 38 28. september 2014 34. ågang N. 38 28. sptmb 2014 E-mail: Bakkanaln@bf-bakkn.dk Hjmmsid: www.bf-bakkn.dk Rdaktion Hjødis Dadlin søndag kl. 16 00 Rdigs af bofæll Indlæg til Bakkanaln: Skiv tkstn i aial 11 pkt Ovskift i aial

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Vinsmagning. Hasserishave, d. 19/9 2013

Vinsmagning. Hasserishave, d. 19/9 2013 Vsmagg Hassshav, d. 19/9 2013 } Støls: Vds 2. støst vlad (kvatum) Facts om vladt Ital og talsk v } Aal: 301.000 km2 } Ital stækk sg ov 1.200 km., md fastladsklma od og subtopsk klma ctal- og sydtal }

Læs mere

retning Ind i gymnasiet: Ud af gymnasiet: Hvis du har spørgsmål om optagelseskrav til gymnasiet, skal du kontakte din UUvejleder.

retning Ind i gymnasiet: Ud af gymnasiet: Hvis du har spørgsmål om optagelseskrav til gymnasiet, skal du kontakte din UUvejleder. I i ymsit: U f ymsit: Hvis u h spøsmål m ptlsskv til ymsit, skl u ktkt i UUvjl. Spøsmål m skv til viå uls ft ymsit skl stills til Stuivl Fy. Du vil få l vjli f pæstt f Stuivl Fy im ll t å i ymsit. D su

Læs mere

Landzonetilladelse til ændring af anvendelse af areal fra landbrug til offentlig formål til efterskole

Landzonetilladelse til ændring af anvendelse af areal fra landbrug til offentlig formål til efterskole Rtuass La, Kutu Paæ S Søsvj, 6950 Røb Lastø P Ns Søa 62 6870 Ø Ma: s@hta.c Sasbha Ma Tæu Lass Dt t 9974347 E-st a.ass@s. Dat 6. auust 205 Sasu 204070062T Laztas t æ a avs a aa a abu t t å t ts Du ha å

Læs mere

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm.

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Kommentarer Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Procestimerne (st ttetimerne) fremgår ikke af skemaerne. Der

Læs mere

Galaksen & Teknologien

Galaksen & Teknologien G & T H m? D K mæ S m S æ U m Fæ æ m H? O m m Pm m E m m U hm D mm Æ m H? M m m Kæm F m Km m m mm Næ h L mm H æ m? M m A - R m N R AI T m æ H m? E W? L?! A & I (U m) H m? Tæ Tæ m F hm D æ Fm S m Em- (

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige forhold

Læs mere

Foreningen blev startet i 1985.

Foreningen blev startet i 1985. : F s l å f f d y s ll dl k syd l k k. d j p jk f sp d å s f fsk l su sø f dl f v f ø l væ su d ydh F blv s 1985. D Dk c. 1000 l 1500 d ds skld, d byd, d kk l fd ps d s ds. D dl fl d ds Ryuds fæ. M f b

Læs mere

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Fmandn ha d... D lig nu, a fåssæsnn på si højs. Vandmpaun på ysn nd, så d i un i afn g naimn, a d chanc f sølvøj. D gså mlding m fangs af sj i n søls, så d an pæs n figh fuld på højd md n gd havød. I Glså

Læs mere

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 =

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 = ll kv lln. Oskv l ll. v un n usn un. v:,, T lln sks un n usn.. nlvs: Oskv ll l l: XVl K N NÆ T N N N U IKK N + + Rl + Hv n pn kk lå? Pn øk ll,,, - - - Nv l k læn læn æ lln ækkøl. kv ns l øs. IN ---- Ln

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

N Å DADA. - Et blad for børn og juniorer. Opgaver Sluch-ice Vind scratch map Ferie og rugbrød. LÆS her...

N Å DADA. - Et blad for børn og juniorer. Opgaver Sluch-ice Vind scratch map Ferie og rugbrød. LÆS her... N Å DADA - Et blad fo bø og juio 4 2 0 1 5 Opgav Sluch-ic Vid scatch ap Fi og ugbød LÆS h... Af L v. Js N Å DADA - Et blad fo bø og juioe 141. ågag Udko 8 gag o åt Udgiv L Kids Rdaktø aia Lgath Lagvag

Læs mere

DEN GODE FORTÆLLING K APITEL HANDLINGEN. Fag: dansk. I dette kapitel skal I lære om: Hvordan man opbygger handlingen i film.

DEN GODE FORTÆLLING K APITEL HANDLINGEN. Fag: dansk. I dette kapitel skal I lære om: Hvordan man opbygger handlingen i film. K APITEL 3 HANDLINGEN DEN GODE FORTÆLLING Tyi L Rx I pil l I læ H pby hli i fil. Kll bll. H b pæ il hli. G. F 46 D lø f. Vi på hl æl, f yl y p. Hli, i på h. På b f å h cp l fili. H il?, pø h ø. D j i hl.

Læs mere

Ver COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni

Ver COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni S p m mæ & U B 9 0L T www m Em m @m CVR 0 7 A Hj j,30l K p 69 S 3163 m 3 36 D 09 7 B 1 m m0 m p æ æ m m m m h10 mh c p - æ m h, m på h j,m mm h 809 m 3 æ m ph m m, æ, h, m, m, m h m æ, p mp, m, æ mh H

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs oh acose (Music) Has Scherfig (Words) Sogs Damark i l ys og skygge Ukulele-Lola Det er så sudt Dask sommer Her ligger ladet Efteraar 1 oice, Guitar wwwstarmolecom Sogs 10-1 Has Scherfig 17 oh acose 00

Læs mere

Teg lgaardsvej der Assedrupvej Nølev-driften vej Bondesvadvej Skovgaardsvej Nøl ev Byvej Findalsvej Århusvej Rude Havvej Rude Skovvej Violv

Teg lgaardsvej der Assedrupvej Nølev-driften vej Bondesvadvej Skovgaardsvej Nøl ev Byvej Findalsvej Århusvej Rude Havvej Rude Skovvej Violv Tglgaad Entpis 11-17 Snydning s up ss d hu s Å iis Skalbog n M ad Lyng Vstgad Høby Sø by Fu gl sa ng s i P s Søby and Lillinsbog Hoskæ Kals ømad lø S t Vads Møll and olm Splidh s næ d Lin Sond up up S

Læs mere

Vejledning i referencesystemer. En håndbog om TAG-nummerering, bogstavkoder, modularisering og grænseflader

Vejledning i referencesystemer. En håndbog om TAG-nummerering, bogstavkoder, modularisering og grænseflader DS-håDbog 1:9 1 udgv Vjlg fcytm E håbog om TAG-ummg, bogtvko, moulg og gæfl DS-håbog 1 COPYRIGHTDhStNOTFORCOMMERCIALUSEORREPRODUCTIONDS-håbog1:9-Vjlgfcytm Vjlg fcytm E håbog om TAG-ummg, bogtvko, moulg

Læs mere

Ledig? Brug tiden til at blive dygtigere. s y n es g od t om. Forår 2016. tid. Tilmelding. Kontakt. Kursuscentret euc nordvest

Ledig? Brug tiden til at blive dygtigere. s y n es g od t om. Forår 2016. tid. Tilmelding. Kontakt. Kursuscentret euc nordvest pkk g i kursus l s s -k A r g i rvs l m Jbc r på EUC N sc su ur K Du k fr f m r, s fkus. S pkk m jbr brchur. ilbyr, i s 7, sm flvr blk AR 23 l fy u u i l sk lgls skl Jbcr lig kursus r I smrbj m Fø. s v

Læs mere

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE

Læs mere

Storstrøm Bridge project

Storstrøm Bridge project Sampl dawigs fo th tchical dialogu fo th Stostøm Bidg poct 93200 Stostøm Bidg Sptmb 2014 Rvisio 1 a d Sigatu: v l bøl Bakk Fæ gga a dsv GULDBORGSUND Stømm poduktiosskol 29 8 Gåbs Masdø Kalv G åb s Vodigbog

Læs mere

GIV EN GED Julegavekatalog blev en kæmpe succes Side 2-3. N U M M E r 0 2 f e b r u a r 2 0 0 7

GIV EN GED Julegavekatalog blev en kæmpe succes Side 2-3. N U M M E r 0 2 f e b r u a r 2 0 0 7 GIV EN GED Ju b æ ucc S 2-3 N U M M E 0 2 f b u 2 0 0 7 : UE S 2007 yu U L L A T Ø R N Æ S ( V ) A Af Af hj f 63 c f h-. D 25. U h/ uø f uhb Af, å u å u Af u, f h f u, bjy å j f. D fæ, Af hå. D uy å u,

Læs mere

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2 Tællesange TÆLLERIM Tælleremser indhold 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej........................... Side 2 5. Ente bente 6. Skorstensfejer Iverlund

Læs mere

TRIN: klasse. VARIGHED: 6-8 lektioner. FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL: Se, hvilke færdigheds- og vidensmål forløbet opfylder her.

TRIN: klasse. VARIGHED: 6-8 lektioner. FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL: Se, hvilke færdigheds- og vidensmål forløbet opfylder her. A M M B J TRIN: 8.-9. VARIGHED: 6-8 FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL: S h æh- å øb py h. LÆRINGSMÅL OG TEGN PÅ LÆRING: S æå p på på æ h. D j øb Dbæ S. by. Vj å yb øb ø. L h øb bå : K Læå Uø Op Pæ S E KOM GODT

Læs mere

TIL GENNEMSYN. Ekstra øvelse: Styrker i min elevplan...s. 46 Tre øvelser, du kan bruge når som helst...s. 49

TIL GENNEMSYN. Ekstra øvelse: Styrker i min elevplan...s. 46 Tre øvelser, du kan bruge når som helst...s. 49 Si 4 Dnn si må ikk kopis Glæ & Bøn v/louis Timan Inholsfotgnls Om fofattn s 6 Foo s 7 Positiv psykoli styk s 7 Matialts mål s 8 D 24 styk s 8 Hvofo abj m styk?s 11 Såan bug u matialts 13 Læns olls 15 Intouktion

Læs mere

BIBELEN OG VERDEN. Et barn (eller to) er født i Betlehem GIV BØRNENE JULE- EVANGELIET. 12 sangere hjælper hiv-ramte børn. Levende debat om Bibelen

BIBELEN OG VERDEN. Et barn (eller to) er født i Betlehem GIV BØRNENE JULE- EVANGELIET. 12 sangere hjælper hiv-ramte børn. Levende debat om Bibelen IELE OG VEDE 4 2014 E ( ) GIV ØEE JULE- EVGELIET L T 12 j - L IELE OG VEDE IDHOLD S 6-9 M j 6 4 2014 IELSELSKET F 50 1360 K K T: 33 12 78 35 @ www SV UDGIVE M T Hj E DEG I E KIKE J D - j Gz I FOTO: Scx

Læs mere

FOND KONCENTRAT 100% SMAG 100% FORN

FOND KONCENTRAT 100% SMAG 100% FORN FOND KONCENTRAT 100% SMAG 100% FORN UFT MAG! RET S D E B R O F NY TRÆNGER DIT MENUKORT TIL ET LØFT? Måsk h u p på spsk, ku æ l blv fsk p? Pøv p åb OSCAR F kc på kø ll u u vl sks ku æk fskll M OSCAR F kc

Læs mere

en karrierehåndbog til dimittender. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.ca.dk tlf. 3314 9045

en karrierehåndbog til dimittender. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.ca.dk tlf. 3314 9045 n kihånbog til iittn. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.c.k tlf. 3314 9045 Afsluttn l f stuit INSPIRATION TIL DIG FRA CA A-KASSE Fæig unnlsn og hv så? Hvon få u n go stt, og hvon ko u vi? Vi h slt vos

Læs mere