Dansk Varemærke Tidende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Varemærke Tidende"

Transkript

1 Dansk Varemærke Tidende Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

2 Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Fornyede registreringer Udslettede registreringer Ansøgningsregister Navneregister Mærkeregister Klasseregister Offentliggørelse af internationale registreringer Omtryk af tidligere offentliggjorte internationale registreriner Navneregister internationale registreringer Mærkeregister internationale registreringer Registreringsregister internationale registreringer Prisliste Abonnementsprisen for årgangen er 1.000,- kr. Abonnementer tillægges porto. Abonnement tegnes i Patent- og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, tlf , Gironr , hvor enkelte numre sælges for en pris af 40 kr. Ansvarlig for redaktion: Niels Ravn Trykt hos Patent- og Varemærkestyrelsen ISSN

3 Offentliggørelse af registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Offentliggørelse af registreringer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MOBILTID Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens 23 (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: The Evolution of Purity (730) Indehaver: Heraeus Holding GmbH, Heraeusstrasse 12-14, D Hanau, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, (511) Klasse 09: Varer af kvartsglas til brug i den kemiske industri, den elektroniske industri, halvlederindustrien og til brug i laboratorier; varer af kvartsglas til optiske genstande såsom linser, prismer, plader, optiske filtre, spejle, spejlglas, bølgeledere; optiske fibre; kvartsglas, gennemskinnelig smeltet kvarts og halvforarbejdede varer lavet af disse materialer, herunder specielt rør, stave, plader, blokke til industrielle formål og til laboratoriebrug; halvforarbejdede varer af kvartsglas til fremstilling af optiske fibre. (730) Indehaver: TDC Mobile International A/S, Telegade 2, 2630 Taastrup, (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 09: Apparatur, instrumenter og anlæg til telekommunikation, herunder til telefoni, telefoner og mobiltelefoner, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske og optiske databærere, Iydbærere, sende- og montageudstyr, kodede kort og kort til indkodning, magnetiske telefonkort til brug ved telefonering, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranstående varer. (511) Klasse 16: Tryksager, instruktionsmateriale (dog ikke apparater), instruktionsbøger, telefonkort af pap eller plastic (ikke-magnetiske). (511) Klasse 35: Telefonsvareservice (for abonnenter som er midlertidigt fraværende). (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder information vedrørende telekommunikation, telefonisk og telegrafisk kommunikation, kommunikation via computerskærme og mobiltelefoner. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: J.P.H. Hansens Fond, Violstræde 17A, Falsled, 5642 Millinge, (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, (511) Klasse 16: Emballage af papir eller pap. (511) Klasse 20: Emballage af træ og/eller krydsfinér, herunder kasser, containere, paller og pallerammer. (511) Klasse 40: Savmøller, savværker. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DK MINIMAL (730) Indehaver: Telpak A/S, Holmstrupgaardvej 248, 8210 Århus V, (740/750) Fuldmægtig: DE LA COUR OPSTRUP SKOVGAARD, Lille Torv 6, Box 505, 8100 Århus (511) Klasse 16: Plasticfolie til indpakning; udvidelig plasticfolie til emballering; emballagepapir. (730) Indehaver: GASA Young Plants A/S, Lavsenvænget 1, 5200 Odense V, (740/750) Fuldmægtig: GPL International A/S, Lavsenvænget 18, 5200 Odense V, (511) Klasse 31: Landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsprodukter, frø og såsæd, naturlige planter og blomster. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: GASA BENELUX A/S (730) Indehaver: Gasa Benelux A/S, Lavsenvænget 1, 5200 Odense V, (740/750) Fuldmægtig: GPL International, Lavsenvænget 18, 5200 Odense V, (511) Klasse 31: Landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsprodukter, frø og såsæd, narturlig planter og blomster. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: GASA Young Plants (730) Indehaver: GASA Young Plants A/S, Lavsenvænget 1, 5200 Odense V, (740/750) Fuldmægtig: GPL International A/S, Lavsenvænget 18, 5200 Odense V, (511) Klasse 31: Landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsprodukter, frø og såsæd, naturlige planter og blomster. 2319

4 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SUN FIRE (730) Indehaver: Sun Microsystems Inc., a corporation of the State of Delaware, 901 San Antonio Road, Palo Alto, Ca 94303, USA København K, (511) Klasse 09: Computer hardware, computer software, herunder computer software til brug inden for netværk og systembehandling, såvel som til udvikling af yderligere software og computer software til inddatering og til indhentning af information på Internettet og på the World Wide Web; ydre enheder til computere, servere, databehandlingsudstyr og computere, elektroniske indretninger til indlæggelse af data, elektroniske indretninger til udtræk af data, elektroniske indretninger til opbevaring af data og til datatransmission; optagne computer programmer og databaser, optagne computer programmer til brug på Internettet og på the World Wide Web, computer programmer distribueret online over Intemettet og World Wide Web, computer programmer, som kan downloades fra et globalt computer netværk, computer hardware og software især til brug i forbindelse med adgang til Internet systemerne og til brug af disse, brugervejledninger og manualer opbevaret i digital form til computere og computer software, især floppy disks eller CD-ROMs. (511) Klasse 37: Installationsvirksomhed, herunder teknologi-installationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Rådgivningsvirksomhed i forbindelse med computere; udarbejdelse af computerprogrammer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MISS WORLD (730) Indehaver: Chopin v/lars Johnsen & Gitte Johnsen, Gentoftegade 60, 2820 Gentofte, (740/750) Fuldmægtig: Lars Johnsen, Gentoftegade 60 4 th, 2820 Gentofte, (511) Klasse 14: Smykker. (511) Klasse 18: Lædervarer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande og fodtøj. (511) Klasse 42: Designvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: KLAVS KOPPEL (730) Indehaver: Birger Christensen A/S, Østergade 38, 1100 København K, (511) Klasse 18: Pelsskind. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande,herunder pelsværk (beklædning). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Jyllands-Posten A/S, Grønlandsvej 3, 8260 Viby J, (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning, lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed, juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning, programmering af computere, tjenesteydelser, der ikke kan henføres til andre klasser. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SCANSAT (730) Indehaver: Scan-Import, Røde Mellemvej 114, 2300 København S, (511) Klasse 09: Satelitmodtagere, paraboler, måleudstyr til justering af satelitmodtagere og paraboler samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til alle forannævnte varer. (511) Klasse 35: Samling (ikke transport) af et udvalg af varer, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer. (511) Klasse 37: Reparationsvirksomhed og installationsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ARCTIC BREEZE (730) Indehaver: DANDY A/S, Dandyvej 19, 7100 Vejle, (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter samt slibemidler, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler, herunder tandpasta, mundskyllepræparater og andre præparater til pleje af mund og tænder (ikke til medicinske formål). (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater samt præparater til sundhedspleje, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler, kosttilskudspræparater, medicinske konfekturevarer, herunder medicinsk tyggegummi. (511) Klasse 30: Kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, herunder tyggegummi (ikke medicinsk), spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (730) Indehaver: Ulla Møller Andersen, Møllevej 3, 4270 Høng, (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, arrangering af rejser. (511) Klasse 41: Sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning.. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 2320

5 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: GPBM DANMARK ApS, Åtoften 24,, 2990 Nivå, (740/750) Fuldmægtig: Kim Krondorf, Bernstorffsvej 50, 5000 Odense C, (511) Klasse 09: Batterier til alle transportale batteribrugende apparater; alarmer. (511) Klasse 35: Kundeinformation vedrørende salg af batterier og alarmer. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MORMONS BOG (730) Indehaver: Orkla ASA, Hjalmar Wesselsvei 10, 1721 Sarpsborg, Norge (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater i form af kosttilskud indeholdende fedtsyrer og vitaminer; flydende tran og trankapsler. (591) Farvetekst: Mærket er registreret i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PLUSVISION (730) Indehaver: Plus Corporation, 20-11, Otowa 1-Chome, Bunkyo-Ku, Tokoy, Japan (511) Klasse 09: Elektriske fordelings- eller kontrolmaskiner og - apparater, nemlig tilslutningssteder, adaptere, stikkontakter, elektriske kontakter, ensrettere, stikforbindelser, omskiftertavler, transformatorer; batterier, herunder opladelige batterier, optiske batterier; elektriske ledninger og kabler, herunder optiske fibrekabler; fotografiske apparater og instrumenter; bokse, kasser og tasker specielt udformet til brug for fotografiske apparater og instrumenter; spillefilm- og filmsapparater og instrumenter, herunder spillefilmkameraer, projektionsapparater, kinematografiske, filmredigeringsapparater, skærme, kinoskærme, filmlærred, dele og tilbehør til ovennævnte varer; bokse, kasser og tasker specielt udformet til brug for spillefilm- og filmsapparater og instrumenter; uigennemsigtige projektionsapparater, overheadprojektorer, skærme til overheadprojektorer, bokse, kasser og tasker specielt udformet til brug for overheadprojektorer; dataprojektorer, skærme til dataprojektorer, dele og tilbehør til ovennævnte varer, herunder stativer, forbindelsesplader, lamper, bokse, kasser og takser, (alle til brug for dataprojektorer) og takser og bokse specielt udformet til brug for de ovennævnte skærme; optiske apparater og instrumenter, bokse, kasser og tasker specielt udformet til optiske apparater og instrumenter; elektriske kommunikationsmaskiner og -apparater, dele og tilbehør til ovennævnte varer; anvendte elektroniske maskiner og instrumenter, elektroniske witheboards, fjernsynskonferencesystemapparater og udstyr, herunder fjernsynsskærme, interaktive whiteboards, dele og tilbehør til ovennævnte varer, herunder mikrofoner, højttalere, omskiftere, lamper, markører, bokse, kasser og takser (alle til brug for interaktive whiteboards) visualiseringapparater, laserpegepinde. (730) Indehaver: Corporation of the President of the Church of, Jesus Christ of Latter-Day Saints, a Utah Corporation Sole, 50 East North Temple Street, Salt Lake City, Utah 84150, USA (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske databærere, lydplader; møntautomater og -apparater; kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr; ildslukningsapparater; fotografiske diapositiver og optagne audio- og videokassettebånd; compact disks; computer software optaget på magnetiske, optiske eller elektroniske medier. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser; tryksager; aviser, magasiner, nyhedsbreve, periodiske publikationer, plakater, postkort, fotografier, fotografiske tryk, papirhandlervarer, fortrykte formularer, graveringer, illustrationer; bøger; instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater); bogbinderiartikler; klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug; artikler til brug for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler); plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser); spillekort; tryktyper; klichéer. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, herunder kursus- og undervisningsvirksomhed inden for religion, etik, genealogi, musik, dans, drama, madlavning og -opbevaring, løsning af sociale og følelsesmæssige problemer, sikkerhed, forældrekundskab, familiekundskab, samlivsproblemer, sport og fysisk træning, træning af handicappede personer, hjælpearbejde for nødlidende personer samt inden for brug og administration af biblioteker og museer; underholdningsvirksomhed, herunder produktion og opførelse af musik-, danse- og dramaværker; fjernsyns- og radioproduktion og programstyring; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Godgørende og socialt støttearbejde for nødlidende familier og enkeltpersoner, nemlig uddeling af mad, tøj, og medicin; præstegerning, missionær virksomhed; genealogiske undersøgelser; professionel rådgivning af enkeltpersoner og familier vedrørende følelsesmæssige og familiemæssige problemer eller afhængighed og misbrug af alkohol eller andre rusmidler; design og udvikling af computer-software, computersystemer og computer-netværk; professionel og teknisk assistance og konsulentvirksomhed i forbindelse med computere, computer-software, computer-systemer, internettet, World Wide Web, intranet og computernetværk; licensgivning af computersoftware, vedligeholdelse af og bistand ved brug af computer-software. 2321

6 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Ticket to Heaven A/S, Vedbæk Stationsvej 21, 2950 Vedbæk, (511) Klasse 18: Håndtasker, i form af babylifte, håndtasker. (511) Klasse 24: Rejsetæpper (plaider). (511) Klasse 25: Børnebeklædning, sko. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: COMPANY PARK (730) Indehaver: NCC A/S, Datavej 24, 3460 Birkerød, (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning, sundheds- og skønhedspleje, programmering af computere. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: EUROCODE (730) Indehaver: Niels Madsen, Lyngby Hovedgade 27,3, 2800 Lyngby, (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (511) Klasse 37: Installation, udlejning, vedligeholdelse og reparation af sikrings- og alarmanlæg. (511) Klasse 39: Redningstjeneste; redningsaktioner (transport); bjærgning af skibe; undervandsbjærgning; rådgivning om redning og førstehjælp. (511) Klasse 42: Vagtselskabstjerneste, bevogtningstjeneste, natvægtervirksomhed, låsesmedvirksomhed; rådgivning om forebyggelse af sikring mod vold og hærværk. (730) Indehaver: Meiniche I/S, Hostrupsvej 8-10, 7500 Holstebro, (740/750) Fuldmægtig: Tilsted Communication ApS, Naurvej 35, 7500 Holstebro, (511) Klasse 12: Befordringsmidler til brug på land, samt dele og tilbehør (ikke indholdt i andre klasser) dertil. (511) Klasse 35: Samlling (ikke transport) af et udvalg af biler, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse via globale kommunikationsnetværk. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BOEL (730) Indehaver: Kvik Holding A/S, Østerbro 2, 6933 Kibæk, (740/750) Fuldmægtig: Høiberg ApS, Store Kongensgade 59 B, 4. th., 1264 København K, (511) Klasse 08: Knivsmedevarer, gafler og skeer. (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (511) Klasse 20: Møbler, spejle, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, køkken-, bad-, bryggers- og garderobeindretninger (møbler). (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere (dog ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed), glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: YouWho (730) Indehaver: A/S Hammel Møbelfabrik, Vadstedvej 212, 8450 Hammel, (511) Klasse 20: Møbler, herunder reoler, spiseborde, sofaborde, skænke, TV-møbler, vitriner, senge, garderobeskabe, entrémøbler. (511) Klasse 37: Møbelsnedkeri, herunder restaurering og vedligeholdelse af møbler, polstring af møbler. (511) Klasse 42: Design af møbler (industrielt). (730) Indehaver: Pia Jakobsen, Østerkildevej 2, 2820 Gentofte, (740/750) Fuldmægtig: Mads Roikjer, St. Kongensgade 49, 1022 København K, (511) Klasse 14: Smykker. (511) Klasse 18: Tasker. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, herunder damebeklædning, tørklæder; fodtøj; hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SYSTEMET (730) Indehaver: Nils Stormby, Fridhemsvaegen 6, SE Malmö, Sverige København K, (511) Klasse 09: CD-rom. (511) Klasse 16: Bøger og tryksager. (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). 2322

7 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: HB El-Service, v/hennning Bonde, Kristrupvej 148, 8900 Randers, (740/750) Fuldmægtig: Patrade A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle, formål, kemiske overfladeaktive midler, rensemidler til brug i fabrikationsprocesser. (511) Klasse 03: Præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter samt slibemidler, farvepræparater, olier til rensningsformål, overfladerensemidler, vaskemidler, lakfjerningspræparater, midler til fjernelse af farver. (511) Klasse 07: Apparater og maskiner til rengøring af flexo-klicheer, trykplader, farveværker og farvevalser, rensetromler, maskiner til renvaskning, elektromekaniske maskiner til kemisk industri, farvevaskemaskiner, trykkerimaskiner, typografiske maskiner, trykkeripressere, trykkerimaskiner til trykning på metalplader, stereotypimaskiner, rotationspresser, affedtningsmaskiner. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PANIER DE YOPLAIT (730) Indehaver: SODIAAL INTERNATIONAL - Société de Diffusion Internationale Agro-Alimentaire,, 170 bis Boulevard du Montparnasse, F Paris, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 29: Mælk og mælkeprodukter. Registreringen omfatter ikke ost og ostespecialiteter. (730) Indehaver: PKD Telecom A/S, Klokagervej 50, 9800 Hjørring, (511) Klasse 09: Computer hardware og tilbehør dertil (ikke indeholdt i andre klasser), herunder i form af printere; mobil telefoner og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) dertil. (511) Klasse 16: Trykte brugsansvisninger, brochurematerialer og manuanler. (511) Klasse 35: Samling (ikke transport) af et udvalg af databehandlingsudstyr og tele-kommunikationsudstyr, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer, også online. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PEEPS (730) Indehaver: Just Born, Inc., a corporation of Pennsylvania, 1300 Stefko Boulevard, Bethlehem, PA 18017, USA (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 30: Kandis (næringsmiddel), bolsjer og slik (sukkervarer). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PAPERPAK (730) Indehaver: Ares ApS, Lyngvej 28, 9.tv., 2800 Lyngby, (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer. (730) Indehaver: A/S Solo, Postboks 4545 Torshov, N-0404 Oslo, Norge (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikke alkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 2323

8 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Time (730) Indehaver: Klaus Overgaard ApS, Naffet 2, 6100 Haderslev, (511) Klasse 25: Mode beklædning til herrer og damer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PRAZOLOC (730) Indehaver: A/S Gea Farmaceutisk Fabrik, Holger Danskes Vej 89, 2000 Frederiksberg, (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: A/S Solo, Postboks 4545 Torshov, N-0404 Oslo, Norge (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikke alkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ONE STOP (730) Indehaver: Rudi Schropp-Pedersen, Nålestien 9, Skæring, 8250 Egå, (511) Klasse 09: Apparater som er tilpasset til brug i forbindelse med et fjernsyn, computerspiludstyr indeholdende hukommelsesenheder, nemlig disketter, "uafhængige" (self-contained) spillemaskiner, herunder spillemaskiner som har eget display men som også kan tilkobles et fjernsyn, håndholdt enhed til interaktive videospilleprogrammer, compact-disc, cdrom, dvd, video til optagelse, transmission og gengivelse af lyd og billede. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, fotografier, papirhandlervarer, spil og spillekort,bøger og blade. (511) Klasse 35: Samling (ikke transport) af et udvalg af varer så andre får mulighed for på en nem måde, også online, at overskue og købe disse varer. (730) Indehaver: ALTRAVIA V/Christine C. Engelbreth, Mosegårdsvej 68, 7000 Fredericia, (511) Klasse 14: Sølvsmykker med halvædelstene. (511) Klasse 24: Sengetæpper og plaider i pashmina uld og silke. (511) Klasse 25: Sjaler og tørklæder i pashminauld og silke til mænd, kvinder og børn, børne- og babytøj i pashminauld og silke, babysvøb. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PASTA PLUS (730) Indehaver: Jackob Jørgensen, Gammel Strandvej 117, Sletten,, 3050 Humlebæk, (511) Klasse 09: CD ere. (511) Klasse 16: Bøger og andre tryksager. (511) Klasse 25: Tøj. (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, produktion af fjernsynsprogrammer, udgivervirksomhed. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CIP (730) Indehaver: Carlsberg A/S, Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V, (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikke alkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (511) Klasse 33: Cider, alkoholholdig frugtsaft, vin og andre alkoholdoldige drikke (dog ikke øl). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PROTO (730) Indehaver: Klaus Overgaard ApS, Naffet 2, 6100 Haderslev, (511) Klasse 25: Mode beklædning til herrer og damer. 2324

9 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Klausen & Partners A/S, Hauchsvej 17, 1825 Frederiksberg (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning, lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed, juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning, programmering af computere, tjenesteydelser, der ikke kan henføres til andre klasser. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PROTABS (730) Indehaver: Pronova Biocare AS, Lysaker Torg 8, N-1327 Lysaker, Norge (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater samt præparater til sundhedspleje, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, frugtsauce, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og spisefedt. (730) Indehaver: L.G. SPORTSWEAR APS, Stenholm 7, 9400 Nørresundby, (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer, herunder musemåtter. (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande herunder T-shirts, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CHRYSLER EASYLEASING (730) Indehaver: Chrysler Jeep AS, Fredrikskaj 4, 1790 København V, (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirman, Konsultbyrån för Marknadsrätt Malmö AB, Gammel Stand 40, 1202 København K, (511) Klasse 36: Finansiel virksomhed, i form af leasing og finansiering af biler og andre køretøjer. (511) Klasse 39: Udlejning af biler og andre køretøj. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SUNDANCE CHANNEL (730) Indehaver: Sundance Enterprises, Inc, a corporation of the State of Utah, Rural Route 3, Sundance, Utah 84604, USA (511) Klasse 41: Produktion og distribution af radio- og fjernsynsprogrammer samt af film. (730) Indehaver: Danske Telecom A/S, Stationsparken 25, 2600 Glostrup, (740/750) Fuldmægtig: Jeppe Brogaard Clausen, Pilestræde 58, 1112 København K, (511) Klasse 35: Medievirksomhed. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, datakommunikation og radiokommunikation. (511) Klasse 42: IT og Internet-virksomhed i form af design, udvikling og ajourføring i form af IT-løsninger samt rådgivning og information vedrørende IT-løsninger, leasing af accesstid til databaser, hosting af hjemmesider for andre, teknisk, support vedrørende brug af EDB hardware og software, og programmering af computere og software. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 2325

10 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Danske Telecom A/S, Stationsparken 25, 2600 Glostrup, (740/750) Fuldmægtig: Jeppe Brogaard Clausen, Pilestræde 58, 1112 København K, (511) Klasse 35: Medievirksomhed. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, datakommunikation og radiokommunikation. (511) Klasse 42: IT og Internet-virksomhed i form af design, udvikling og ajourføring i form af IT-løsninger samt rådgivning og information vedrørende IT-løsninger, leasing af accesstid til databaser, hosting af hjemmesider for andre, teknisk, support vedrørende brug af EDB hardware og software, og programmering af computere og software. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MULTIBRIDGE (730) Indehaver: Core Technology Corporation, 7435 Westshire Drive, Lansing, Michigan 48917, USA (740/750) Fuldmægtig: Plougmann, Vingtoft & Partners A/S, Sankt Annæ Plads 11, 1250 København K, (511) Klasse 09: Software til brug til kommunikation mellem desktops og værtsdatamater på samme lokaldatanet (LAN) eller fjerndatanet (WAN) ved hjælp af forskellige kommunikationsprotokoller; computersoftware og -hardware; elektroniske apparater og instrumenter. (511) Klasse 42: Computerrådgivning, rådgivnings- og konsulentvirksomhed vedrørende computer hardware og -software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TNet (730) Indehaver: Deutsche Telekom AG, Godesberger Allee 117, Bonn, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (511) Klasse 09: Elektriske, elektroniske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til måling, signalering, kontrol eller undervisning, apparater til optagelse, transmission, bearbejdning og gengivelse af lyd, billede eller data; magnetiske eller optiske databærere, møntautomater og -apparater, databehandlingsudstyr, computere. (511) Klasse 16: Tryksager; instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater); papirhandlervarer. (511) Klasse 36: Finansiel virksomhed; ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 37: Bygningsarbejder, vedligeholdelse, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed; udlejning af apparater til telekommunikation. (511) Klasse 41: Publikation og udgivelse af tryksager. (511) Klasse 42: Programmering af computere, leasing af tilgangstid til computerdatabaser, drift af computerdatabaser; udlejning af apparater til databehandling, samt computere; udvikling og design af udstyr til telekommunikation. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: European Employee Index (730) Indehaver: Frøs Bolig A/S, Frøsvej 1, 1., 6630 Rødding, (740/750) Fuldmægtig: Direktør Niels Aksel Nielsen Holst, Frøsvej 1, 1., 6630 Rødding, (511) Klasse 09: Møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr. (511) Klasse 16: Papir, tryksager, klæbemidler til papirvarer, instruktionsog undervisningsmateriale og tryktyper. (511) Klasse 36: Ejendomsmæglervirksomhed herunder formidling af ejendomme, vurdering af ejendomme og skødeskrivning; finansiel virksomhed herunder pantebreve og låneformidling. (591) Farvetekst: Mærket udført i farver (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: AMERICAN PHOENIX (730) Indehaver: Phoenix Home Life Mutual Insurance Company, a corporation of the State of New York, One American Row, Hartford, Connecticut CT 06115, USA (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, genforsikringsvirksomhed samt finansiel virksomhed. (730) Indehaver: MarkedsConsult A/S, Frederiks Alle 28, 8000 Århus C, (511) Klasse 35: Analyse af medarbejdertilfredshed, loyalitet og adfærd. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Nordic Employee Index (730) Indehaver: MarkedsConsult A/S, Frederiks Alle 28, 8000 Århus C, (511) Klasse 35: Analyse af medarbejdertilfredshed, loyalitet og adfærd. 2326

11 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NAVISION XAL (730) Indehaver: Navision A/S, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk, København K, (511) Klasse 09: Videnskabelige, elektriske, og optiske apparater og instrumenter, apparater til opta-gelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, data-behandlingsudstyr herunder computerhardware og software, software optaget på bånd, discs eller andre medier, software til brug i forbindelse med integrerede forret-ningsløsninger, herunder softwareløsninger til administration, økonomi-, finans- og ledelsessyring, regnskabsaflæggelse, lager- og produktionsstyring, e-handel, service management, styring af kunderelationer (costomer relationship management), styring af distribution (supply chain management), knowledge management (enterprise res-source management) og til databasestyring, software til brug i forbindelse med udlej-ning af computerprogrammer eller applikationer til computerprogrammer som via lokale og globale computernetværk muliggør indsamling og bearbejdning til central database (appalication Service Provider), software til brug for elektronisk kommuni-kation og til brug for trådløs kommunikation; elektroniske manualer solgt med oven-nævnte varer; del og tilbehør til alle de nævnte varer; ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, papirhandlervarer, instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), herunder til brug ved udarbejdelse, installation, servicering og supportering af computerprogrammer og databehandlingsudstyr, bøger, tidsskrifter og manualer. (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, annonce- og reklamevirksomhed, herunder via lokale og globale computernetværk; udlejning af butik- udstillings og informations fasciliteter i et elek-tronisk virtuelt miljø; tilvejebringelse af interaktive brugergrænseflader som reklame-medie for andre; detilhandelsvirksomhed i form af samling (ikke tranport) af et udvalg af varer, så andre får mulighed for på en nem måde at overskue og købe disse varer; herunder via lokale og globale computernetværk (e-handel); indsamling, sortering og redigering af informationer i computerdatabaser, udstilling med kommercielle formål af varer via lokale og globale computernetværk forretningsinformation stillet til rådig-hed via lokale og globale computernetværk, tele marketing. (511) Klasse 42: Programmering af computere; udvikling, udarbejdelse og tilretning af computer software, herunder I forbindelse med integrerede forretningsløsninger; udlejning af computerprogrammer eller applikationer til computerprogrammer som via lokale og globale computernetværk muliggør indsamling og bearbejdning af data til centrale database ("Applikation Service Proceder"); udlejning af accestid til en computer database; professionel rådgivning (ikke forretningsmæssig), herunder rådgivning og support vedrørende computer software og hardware og rådgivning vedrørende IT sikkerhed, videnskabelig og industriel forskning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NAVISION AXAPTA (730) Indehaver: Navision A/S, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk, København K, (511) Klasse 09: Videnskabelige, elektriske, og optiske apparater og instrumenter, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, databehandlingsudstyr herunder computerhardware og software, software optaget på bånd, discs eller andre medier, software til brug i forbindelse med integrerede forretningsløsninger, herunder softwareløsninger til administration, økonomi-, finansog ledelsessyring, regnskabsaflæggelse, lager- og produktionsstyring, e- handel, service management, styring af kunderelationer (costomer relationship management), styring af distribution (supply chain management), knowledge management (enterprise ressource management) og til databasestyring, software til brug i forbindelse med udlejning af computerprogrammer eller applikationer til computerprogrammer som via lokale og globale computernetværk muliggør indsamling og bearbejdning til central database (appalication Service Provider), software til brug for elektronisk kommunikation og til brug for trådløs kommunikation; elektroniske manualer solgt med ovennævnte varer; del og tilbehør til alle de nævnte varer; ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, papirhandlervarer, instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), herunder til brug ved udarbejdelse, installation, servicering og supportering af computerprogrammer og databehandlingsudstyr, bøger, tidsskrifter og manualer. (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, annonce- og reklamevirksomhed, herunder via lokale og globale computernetværk; udlejning af butik- udstillings og informationsfasciliteter i et elektronisk virtuelt miljø; tilvejebringelse af interaktive brugergrænseflader som reklamemedie for andre; detailhandelsvirksomhed i form af samling (ikke tranport) af et udvalg af varer, så andre får mulighed for på en nem måde at overskue og købe disse varer; herunder via lokale og globale computernetværk (ehandel); indsamling, sortering og redigering af informationer i computerdatabaser, udstilling med kommercielle formål af varer via lokale og globale computernetværk forretningsinformation stillet til rådighed via lokale og globale computernetværk, tele marketing. (511) Klasse 42: Programmering af computere; udvikling, udarbejdelse og tilretning af computer software, herunder i forbindelse med integrerede forretningsløsninger; udlejning af computerprogrammer eller applikationer til computerprogrammer som via lokale og globale computernetværk muliggør indsamling og bearbejdning af data til centrale database ("Applikation Service Proceder"); udlejning af accestid til en computer database; professionel rådgivning (ikke forretningsmæssig), herunder rådgivning og support vedrørende computer software og hardware og rådgivning vedrørende IT sikkerhed, videnskabelig og industriel forskning. 2327

12 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NAVISION SOLUTION CENTER (730) Indehaver: Navision A/S, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk, København K, (511) Klasse 09: Databehandlingsudstyr herunder computerhardware, computersoftware, herunder optagne computerprogrammer, computersoftware til brug for forretningsledelse, økonomi- og finansstyring, regnskabsaflæggelse, lager - og produktionsstyring, e-handel, styring af kunderelationer og distribution samt til brug for databasestyring, elektroniske manualer solgt med ovennævnte varer. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), herunder instruktions- og undervisningsmateriale vedrørende computerprogrammer og databehandlingsudstyr; bøger, tidsskrifter og manualer. (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, detailhandelsvirksomhed i form af samling (ikke transport) af et udvalg af varer, så andre får mulighed for - på en nem måde at overskue og købe disse varer, herunder via globale computernetværk (e-handel): indsamling, sortering og redigering af informationer i computerdatabaser, udstilling af varer med kommercielle formål, herunder via lokale og globale computernetværk, forretningsinformation stillet til rådighed via computernetværk. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, herunder vedrørende brug af computer software. (511) Klasse 42: Programmering af computere; udvikling, installation, udarbejdelse og tilretning af computer software, herunder i forbindelse med computersoftware til brug for forretningsledelse, finansiel styring og regnskabsaflæggelse, professionel rådgivning (ikke forretningsmæssig), herunder rådgivning og support vedrørende computer software og hardware; udlejning af computer software og accesstid til en computerdatabase. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: C4 (730) Indehaver: Navision A/S, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk, København K, (511) Klasse 09: Databehandlingsudstyr herunder computerhardware, computersoftware, herunder optagne computerprogrammer, computersoftware til brug for økonomistyring, forretningsledelse, finansiel styring, databasestyring og regnskabsaflæggelse, til brug for styring af indkøb, produktion, lager, distribution, projekter og kunderelationer, samt til brug for e-handel, budgettering og statistiske funktioner, elektroniske manualer solgt med ovennævnte varer. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), herunder instruktions- og undervisningsmateriale vedrørende computerprogrammer og databehandlingsudstyr; bøger, tidsskrifter og manualer. (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, samling (ikke transport) af et udvalg af varer, så andre får mulighed for - på en nem måde at overskue og købe disse varer, herunder via lokale og globale computernetværk (e-handel): indsamling, sortering og redigering af informationer i computerdatabaser, forretningsinformation stillet til rådighed via lokale og globale computernetværk. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, herunder vedrørende brug af computersoftware. (511) Klasse 42: Programmering af computere; udvikling, udarbejdelse og tilretning af computer software, professionel rådgivning (ikke forretningsmæssig), herunder rådgivning og support vedrørende computer software og hardware. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: C5 (730) Indehaver: Navision A/S, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk, København K, (511) Klasse 09: Databehandlingsudstyr herunder computerhardware, computersoftware, herunder optagne computerprogrammer, computersoftware til brug for økonomistyring, forretningsledelse, finansiel styring, databasestyring og regnskabsaflæggelse, til brug for styring af indkøb, produktion, lager, distribution, projekter og kunderelationer, samt til brug for e-handel, budgettering og statistiske funktioner, elektroniske manualer solgt med ovennævnte varer. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), herunder instruktions- og undervisningsmateriale vedrørende computerprogrammer og databehandlingsudstyr; bøger, tidsskrifter og manualer. (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, samling (ikke transport) af et udvalg af varer, så andre får mulighed for - på en nem måde at overskue og købe disse varer, herunder via lokale og globale computernetværk (e-handel): indsamling, sortering og redigering af informationer i computerdatabaser, forretningsinformation stillet til rådighed via lokale og globale computernetværk. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, herunder vedrørende brug af computersoftware. (511) Klasse 42: Programmering af computere; udvikling, udarbejdelse og tilretning af computer software, professionel rådgivning (ikke forretningsmæssig), herunder rådgivning og support vedrørende computer software og hardware. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: C5 Light (730) Indehaver: Navision A/S, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk, København K, (511) Klasse 09: Databehandlingsudstyr herunder computerhardware, computersoftware, herunder optagne computerprogrammer, computersoftware til brug for økonomistyring, forretningsledelse, finansiel styring, databasestyring og regnskabsaflæggelse, til brug for styring af indkøb, produktion, lager, distribution, projekter og kunderelationer, samt til brug for e-handel, budgettering og statistiske funktioner, elektroniske manualer solgt med ovennævnte varer. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), herunder instruktions- og undervisningsmateriale vedrørende computerprogrammer og databehandlingsudstyr; bøger, tidsskrifter og manualer. (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, samling (ikke transport) af et udvalg af varer, så andre får mulighed for - på en nem måde at overskue og købe disse varer, herunder via lokale og globale computernetværk (e-handel): indsamling, sortering og redigering af informationer i computerdatabaser, forretningsinformation stillet til rådighed via lokale og globale computernetværk. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, herunder vedrørende brug af computersoftware. (511) Klasse 42: Programmering af computere; udvikling, udarbejdelse og tilretning af computer software, professionel rådgivning (ikke forretningsmæssig), herunder rådgivning og support vedrørende computer software og hardware. 2328

13 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BØRSEN CABRIOLET (730) Indehaver: Dagbladet Børsen A/S, Møntergade 19, 1140 København K, (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 16: Trykte publikationer, magasiner og nyhedsbreve, kataloger, tryksager, tidsskrifter. (730) Indehaver: Eldrup Lavpris ApS, Gl. Kattrupvej 10 A, 8751 Gedved, (511) Klasse 11: Vaske, armaturer til sanitetsinstallationer, emhætter, lamper. (511) Klasse 20: Skabe til køkken, bad og garderobe samt dele og tilbehør her til (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: GULDKORN (730) Indehaver: Dagbladet Børsen A/S, Møntergade 19, 1140 København K, (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 16: Trykte publikationer, magasiner og nyhedsbreve, kataloger, tryksager, tidsskrifter. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BØRSEN GULDKORN (730) Indehaver: Dagbladet Børsen A/S, Møntergade 19, 1140 København K, (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 16: Trykte publikationer, magasiner og nyhedsbreve, kataloger, tryksager, tidsskrifter. (730) Indehaver: K4 A/S, Naverland 2, 13, 2600 Glostrup, (740/750) Fuldmægtig: Lise Høgh, Store Kongensgade 69, 1264 København K, (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer. (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 35: En samling (ikke transport) af et udvalg af varer, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer samt forretningsmæssig rådgivning i forbindelse hermed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BØRSEN FIRMABILEN (730) Indehaver: Dagbladet Børsen A/S, Møntergade 19, 1140 København K, (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 16: Trykte publikationer, magasiner og nyhedsbreve, kataloger, tryksager, tidsskrifter. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CABRIOLET (730) Indehaver: Dagbladet Børsen A/S, Møntergade 19, 1140 København K, (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 16: Trykte publikationer, magasiner og nyhedsbreve, kataloger, tryksager, tidsskrifter. (730) Indehaver: Sjælsø Gruppen A/S, Byagervej 14-16, Rosmosegård, 3450 Allerød, (740/750) Fuldmægtig: Steen Raagaard Andersen, Hammerensgade 1, 1267 København K, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 2329

14 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HEREDAD DE BARRAS (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Cooperativa San Marcos de Almendralejo, Ctra. Accuchal, s/n, Almendralejo (badajoz) 06200, Spanien (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (511) Klasse 33: Vin. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: REVLON PROFESSIONAL (730) Indehaver: Revlon Professionel Holding Company LLC, 625 Madison Avenue, New York, NY 10022, USA (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 03: Fugtighedslotions, hårfjerningsmidler, olier, cremer, tonics og hårfjerningsmidler til kroppen (ikke ansigtet); shampo, hårbalsam, hår gel, skægbehandlingsmidler, hårpomader, hårcremer og -lotions, hårlak, hårbølgningspræparater, hårfarver, farveskylningspræparater til hår, præparater til udglatning af hår, rensemidler til toiletbrug; kosmetiske badepræparater, herunder badeolier, badepulver, badegele, bademidler bestående af urteekstrakter, badetabletter, alt til professionelle saloner og erhvervsøjemed, eller varer specielt designet og rettet mod personer af afrikansk afstamning, samt præparater til neglepleje, herunder neglelak, neglelaksfjerner, neglebåndsfjerner, præparater til styrkelse af neglene, neglecreme, neglebeskyttere, præparater til forlængelse af neglene, kunstige negle, neglefile, ansigtsplejemidler, alt til professionelle saloner og erhvervsøjemed. (511) Klasse 09: Elektriske eller gasdrevene krøllejern og udglatningsjern, elektriske eller gasdrevene børster til krølning af hår, elektriske eller gasdrevene papilotter og redskaber til sætning af hår til professionelle saloner eller erhvervsøjemed. (511) Klasse 11: Elektriske eller gasdreven hårtørrere til professionelle saloner eller erhvervsøjemed. (511) Klasse 41: Træning og uddannelsesvirksomhed indenfor klipning og frisering, farvning af hår, sætning af hår, makeup og kropspleje, alt til professionelle saloner, kurbade, barberer, frisører, manicurister, kosmetologer samt til skønhedseksperter. (730) Indehaver: Fleggaard Dan-Discount GmbH, Industrieweg 27, D Harrislee, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: DanDiscount A/S, Industrivej 1, 6330 Padborg, (511) Klasse 33: Rødvin af chilensk oprindelse. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ANALKA (730) Indehaver: MEDIC TEAM A/S, Blokken 31, 3460 Birkerød, (511) Klasse 05: Farmaceutisk og veterinærmedicinsk præparat. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ANALET (730) Indehaver: MEDIC TEAM A/S, Blokken 31, 3460 Birkerød, (511) Klasse 05: Farmaceutisk og veterinærmedicinsk præparat. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: STRUCTURE (730) Indehaver: Structureco, Inc., a corporation of the State of Delaware, 1105 North Market Street, Wilmington, Delaware 19801, USA (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj; præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter; sæbe; parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 35: Samling (ikke transport), af et udvalg af varer så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer. (730) Indehaver: Mars Incorporated, 6885 Elm Street, McLean, Virginia , USA (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt; tilberedte næringsmidler hidrørende fra søer og havet; frugter og grøntsager i tilberedt stand, herunder konserveret, tørret og kogt; fødevarer fremstillet helt eller overvejende af kød, fisk, fjerkræ, vildt, frugter og grøntsager; mejeriprodukter; mousser fremstillet helt eller overvejende af mejeriprodukter; kolde desserter tilberedt af frugt og mejeriprodukter (ikke spiseis); drikke fremstillet af mejeriprodukter; supper; pålæg såvel sødt som krydret fremstillet helt eller overvejende af kød, fisk, skaldyr, krebsdyr, fjerkræ, vildt, grøntsager, nødder, frugt eller ost; salater fremstillet helt eller overvejende af kød, fisk, skaldyr, krebsdyr, fjerkræ, vildt, frugter og grøntsager; snackprodukter på basis af frugter og grøntsager; færdigretter (ikke indeholdt i andre klasser); protein som næringsmiddel til mennesker; æg; geleer, syltetøj, frugtsauce, spiselige olier og spisefedt (511) Klasse 30: Ris, pasta, mel, næringsmidler af korn, te, kaffe, kakao; kaffearomaer, kaffeekstrakt; blandinger af kaffe og cikorie, cikorie og cikorieblandinger, alt til brug som kaffeerstatninger; chokoladedrikke; konfekturevarer; konditorivarer, kager, småkager, kiks, biscuits, vafler; spiseis, herunder flødeis, iscreme, sorbetis, frossen yoghurt og andre spiseprodukter; frosne konfekturevarer; kolde desserter baseret på kakao, chokolade, konfekturevarer og konditorivarer; mousser fremstillet helt eller overvejende af kaffe, kakao, chokolade eller spiseis; brød, kagedej; drikke fremstillet på basis af kaffe, te kakao og/eller chokolade eller erstatningsstoffer herfor; pålæg såvel sødt som krydret fremstillet helt eller overvejende af ris, pasta, mel, korn, kaffe, kakao, chokolade eller andre konfekturevarer; snackprodukter på basis af ris, pasta, mel, korn, kaffe, kakao, chokolade, konfekturevarer, konditorvarer eller spiseis; færdigretter (ikke indeholdt i andre klasser); chokolade; pizzaer, pizzabunde og -melblandinger; krydrede saucer, herunder sådanne til pasta og ris; salatdressinger, mayonnaise, pulverformede præparater til fremstilling af krydrede saucer, nemlig dip; sukker, tapioka, sago, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, krydderier, råis. 2330

15 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: AXA HAVREKVIKK (730) Indehaver: Cerealia Järna AB, Järna, Sverige (511) Klasse 30: Næringsmidler af korn. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: GESTONETTE (730) Indehaver: AstraZeneca AB, S Södertälje,, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater og stoffer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: AntiKine (730) Indehaver: Dura Holding A/S, Det gule Pakhus, Havnepladsen 3 B, 2, 5700 Svendborg, (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, kunstig harpiks i rå tilstand, plastic i rå tilstand, gødningsmidler, ildslukningsmidler, præparater til hærdning og lodning, kemiske konserveringsmidler til levnedsmidler, garvestoffer, bindemidler til industrielle formål. (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater samt præparater til sundhedspleje, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning, lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed, juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning, programmering af computere. Tjenesteydelser, der ikke kan henføres til andre klasser. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BAMSE'S RENGØRING (730) Indehaver: Bamse's Rengøring I/S, Hillerødvejen 75, 3480 Fredensborg, (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 37: Rengøring af bygninger (indendørs). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TRIMINETTA (730) Indehaver: AstraZeneca AB, Västra Mälarehamnen 9, S Södertälje, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater og stoffer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TRIGESTREL (730) Indehaver: AstraZeneca AB, Västra Mälarehamnen 9, S Södertälje, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater og stoffer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BODY BOX (730) Indehaver: Føtex A/S, Bjødstrupvej 18, Holme, 8270 Højbjerg, (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: EXACT (730) Indehaver: Føtex A/S, Bjødstrupvej 18, Holme, 8270 Højbjerg, (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (730) Indehaver: Matas A/S, Rørmosevej 1, 3450 Allerød, (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter samt slibemidler, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater samt præparater til sundhedspleje, herunder kosmetiske præparater med medicinsk virkning, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler. (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: INTACT (730) Indehaver: Føtex A/S, Bjødstrupvej 18, Holme, 8270 Højbjerg, (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. 2331

16 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HIZZ (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Føtex A/S, Bjødstrupvej 18, Holme, 8270 Højbjerg, (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ESKAPADE (730) Indehaver: Føtex A/S, Bjødstrupvej 18, Holme, 8270 Højbjerg, (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Check Point Travel, Frederiksgågade, Frederiksgade 45, 8000 Århus (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, arrangering af rejser. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (730) Indehaver: Nyt Syn, Jernholmen 49, 2650 Hvidovre, (511) Klasse 05: Præparater til rensning af kontaktlinser samt opløsning dertil. (511) Klasse 09: Brille, brillestel, brilleglas med og uden styrke, solbriller, kontaktlinser og beholdere til kontaktlinser. (511) Klasse 42: Optikvirksomhed, teknisk rådgivning i forbindelse med optik m.m. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Local Eyes (730) Indehaver: Local Eyes Fondet, Lille Istedgade 5, 5.tv., 1706 København V, (511) Klasse 09: Fotografiske og optiske apparater, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader. (511) Klasse 16: Tryksager, fotografier, instruktions- og undervisningsmateriale. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BREVANZE (730) Indehaver: American Home Products Corporation, a corporation of the State of Delaware, Five Giralda Farms, Madison, New Jersey , USA (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater til behandling af epilepsi. 2332

17 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: The Cartoon Network LP, LLLP, a limited liability limited partnership of the state of Delaware, The Centennial Tower, 19th Floor, 101 Marietta Street, Atlanta, Georgia , USA (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til vask, rengøring, polering og fjernelse af pletter samt slibemidler, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler, voks og bonevoks, skyllemiddel til tøj, badeolier, skumbad, solcreme, sololie, hud-, ansigts- og kropscremer, -lotioner og - olie, makeup, makeuppudder, makeupunderlag, makeupfjerner; neglelak; neglelakfjerner; præparater til behandling af neglene, shampoo, hårskyllemidler; kropspudder, fodpudder, ikke-medicinsk talkumpudder; tandpasta, tandpudder/pulver, tandgel, mundskyllemidler; vaseline; læbepomade og læbebalsam; servietter der er imprægneret med kosmetisk lotion. (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed og ikke indeholdt i andre klasser, juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter, stopure, timere, nøgleringe, æsker af ædle metaller, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til forannævnte varer. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere (dog ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed), kamme og svampe, børster, hårbørster, tandbørster, fejekoste, klædebørster, skobørster; børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (med undtagelse af glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser); fejebakker, støveklude, rengøringsklude, bærbare babybadekar, vand-vaskefade, husdyrbure; affaldskasser og affaldsbakker til husdyr, vindklokker; vaser; vandkande; urtepotter; skohorn; flaskeåbnere; skåle, kopper, krus, skåle med låg, drikkeglas, ølglas; salt- og peberbøsser, krukker, holdere til skeer, trefødder, flaskebakker, bakker, servietholdere, serveringsskeer, drikkevarekølere, vand- og drikkevarebeholdere, spande, isspande, isbakker, flaskeholdere, isolerede beholdere og flasker, papir- og plastickopper, tallerkner, skåle, småkagekrukker, gryder og potter, drikkekrus til småbørn; sparebøsser, ikke af metal; pyntegenstande eller kunstværker fremstillet af glas, porcelæn eller keramik, skilte fremstillet af glas eller porcelæn; porcelænsgreb, -håndtag, -skuffegreb og -kroge, handsker til husholdningsformål, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til forannævnte varer. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), senge- og bordtæpper, stof til broderi, håndklæder, badehåndklæder, viskestykker, vaskeklude, toiletsædebetræk, støveklude, flaskebakker af stof, stofservietter, dækkeservietter; sengelinned, lagener, pudebetræk, madrasbetræk, dyne- og tæppebetræk; vat- og dynetæpper, dyner, tæpper; markiser; grydelapper, grillhandsker, stofvimpler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FUNKSTAR (730) Indehaver: Cream Holding ApS, Sundkaj 7-9, opg. 47B, 2. tv, Frihavnen, 2100 København Ø, (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver; samling (ikke transport) af et udvalg af varer, herunder beklædning og tilbehør, så andre, herunder via internettet, får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer. (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DAYTON (730) Indehaver: BRIDGESTONE/FIRESTONE, INC., a corporation of the State of Ohio, 1200 Firestone Parkway, Akron, Ohio 44317, USA (511) Klasse 12: Dæk til køretøjer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BLIP (730) Indehaver: Telefonaktiebolaget L M Ericsson, S Stockholm, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (511) Klasse 09: Telekommunikations- og datakommunikationsapparater, telekommunikationstransmissions- og - modtageenheder, optaget computer software. (511) Klasse 38: Telekommunikations- og datakommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Rådgivning indenfor områderne datakommunikation, netværkskommunikation og telekommunikation, fremstilling, udvikling og vedligeholdelse (opdatering) af computerprogrammer og teknisk rådgivning relateret til computere, rådgivende aktiviteter i form af professionel ekspertise indenfor områderne telekommunikation og datakommunikation, programmering af computere. (300) Prioritetsoplysninger: SE Sverige (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CUSTOM EDGE (730) Indehaver: Compaq Information Technologies Group, L.P., (a Texas Limited Partnership), S.H. 249, Houston, TX 77070, USA (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 35: Rådgivning vedrørende forretningsledelse for så vidt angår tilgængelighed, prisfastsættelse, kompatibilitet og substitution af computer hardware og telekommunikationsprodukter; forretningsmæssig bistand i form af oplysning vedrørende ordrestatus for køb af computer hardware, af software og af telekommunikationsprodukter, samling (ikke transport) af et udvalg af varer, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer, nemlig modtagelse af vareordrer, fremskaffelse af bestilte varer og salgsservice - alt indenfor og vedrørende computere. (511) Klasse 42: Rådgivning vedrørende computer hardware og software, vedligeholdelse af computer software, levering af konfigurationsydelser til computersystemer efter bestilling. (300) Prioritetsoplysninger: US USA 2333

18 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: MyPlanet International A/S, Nørregade 51, 7500 Holstebro, (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 16: Tryksager, papirhandlervarer, instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), kuglepenne, bøger fra eget forlag og spillekort. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver; afholdelse af messer med kommercielle eller reklamemæssige formål. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed; udstedelse af visakort. (511) Klasse 39: Arrangering af rejser, udlejning af befordringsmidler, udlejning af dykkerdragter og dykkerudstyr (ikke indeholdt i ande klasser), turist- og servicekontorer. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, udlejning af sportsudstyr (undtagen befordringsmidler), udgivelse af medlemsblade; afholdelse af messer med kulturelt eller uddannelsesmæssigt formål; arrangement og afholdelse af informationsmøder. (730) Indehaver: BILKA Lavprisvarehus A/S, Agerøvej 7, 8381 Mundelstrup, (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PEUGEOT IDAHO (730) Indehaver: AUTOMOBILES PEUGEOT (société Anonyme), 75, Avenue de la Grande Armée, F PARIS, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 02: Maling, fernis, lak, rustbeskyttelsesmidler, farvestoffer, bejdsemidler, bladmetaller og metalpulver til maling, grundingsmidler, rustbeskyttende bånd, bindemidler til maling, fortyndere til maling, fortykkelsesmidler til maling, påstrygningsmidler (maling), fortyndere til lak, præparater mod anløbning af metal, fortyndere til maling, bindemidler til maling, pigmentfarvestoffer, rustbeskyttelsesmidler, herunder midler til undervognsbehandling af køretøjschassiser. (730) Indehaver: A/S Th. Wessel & Vett, Magasin du Nord, Kgs. Nytorv 13, 1095 København K, (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 25: Beklædningsgenstand til mænd, kvinder og børn. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Wunderkind (730) Indehaver: Klaus Vorwerk, Isestrasse 117, D Hamburg, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Qvist Stanbrook A/S, Pilestræde 58, 1112 København K, (511) Klasse 09: Elektriske, fotografiske, og optiske apparater og instrumenter, herunder CD, videofilm, DVD, grammofonplader og software, samt apparater til optagelse, lagring, transmission og gengivelse af lyd, tekst, grafik, musik, billede og filmtekst og databaser heraf. 2334

19 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: LUNARMOBIL (730) Indehaver: Lunarworks AB, Box 50, S Varberg, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: VRÅL (730) Indehaver: PC Net ApS, Søndervangen 13, 2tv, 8260 Viby J, (511) Klasse 09: Computer hardware og computer software samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) hertil; overhead-projektorer og fremvisere. (511) Klasse 35: Samling ( ikke transport) af et udvalg indenfor databehandlingsudstyr og underholdningsmaskiner, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer. (511) Klasse 37: Reparation af computere. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: AGETOR (730) Indehaver: Bording Data A/S, Naverland 1C, 2600 Glostrup, (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 09: Computer hardware og software, kasseapparater. (511) Klasse 16: Tryksager, instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), tryktyper, trykklichéer. (511) Klasse 42: Programmering af computere. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Skando (730) Indehaver: Dansko Inc., 8 Federal Rd., West Grove, PA 19390, USA (740/750) Fuldmægtig: Carsten Lorentzen, Lille Torv 6, 8000 Århus C, (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (730) Indehaver: Lunarworks AB, Box 50, S Varberg, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Gong Gong (730) Indehaver: GONG - GONG. COM ApS, H.C. Andersens Boulevard 38 5 t.h., (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, forretningsundersøgelser, markedsundersøgelser, rådgivning vedrørende personaleforhold, jobformidling, formidling af kontakt mellem købere og leverandører i fødevare og restaurationsbranchen, samling (ikke transport) af et udvalg af varer, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer. (511) Klasse 41: Uddannelses- og kursusvirksomhed, underholdningsvirksomhed, kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Formidling af information via Internettet indenfor madlavning, drikkevarer, hotel- og restaurationsbranchen, forlystelser, jura, hygiejneforhold og fødevaresikkerhed, rådgivning og information vedrørende det ovenfor anførte, herunder sådanne tjenesteydelser, der fremskaffes online fra et computernetværk eller via Internettet. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ALESTICOL (730) Indehaver: Nycomed A/S, Langebjerg 1, 4000 Roskilde, (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, (511) Klasse 05: Farmaceutiskeprparater og stoffer; lægemidler til behandling af kardiovaskulære sygdomme. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SOUND ADVICE (730) Indehaver: Baby Dan A/S, Niels Bohrsvej 14, 8670 Låsby, (511) Klasse 09: Elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd og/eller billede, magnetiske databærere, lydplader, elektriske lytteapparater, flerkanals lytteapparater, lddetektorer, sende og modtagere, baby og småbørns lytteapparater, baby og småbørns lytte- og overvågningsapparater, kamera, lukkede televisions systemer til brug ved pasning af babyer og småbørn, døralarmer, elektriske døralarmer. (511) Klasse 10: Kirurgiske og medicinske apparater og instrumenter, apparater og instrumenter til overvågning af sygdomme og sygdomsforløb, apparater og instrumenter til brug i forbindelse med behandling af enurisis, apparater og instrumenter til detektering og overvågning af fiberkramper og epilepsianfald, termometre, blodtryksmålere, pulsmålere. (511) Klasse 11: Apparater til belysning, sengelamper, natlamper, vågelamper, lamper til isætning i stikkontakter, lamper og belysningsarmaturer til overvågning af babyer og småbørn, signallamper. 2335

20 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SÖDAHL (730) Indehaver: Södahl Design A/S, Skerrisvej 4, 7330 Brande, (511) Klasse 02: Maling, lak, fernis, farvestoffer, bejdsemidler. (511) Klasse 06: Beholdere af metal, beslag af metal til møbler og vinduer, blikemballage, brevkasser af metal, bronzefigurer, buster af uædle metaller, bygningsmateriale af metal, dåser, dørgreb af metal, dørkarme; byggematerialer af metal, kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal og andre varer af metal (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 08: Knivsmedevarer, gafler og skeer. (511) Klasse 11: Apparater til belysning og kogning, sanitetsinstallationer. (511) Klasse 14: Varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, papirhandlervarer. (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer og varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser. (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), herunder døre, dørkarme, fliser, mosaik. (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere (dog ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed), kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (med undtagelse af glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), senge- og bordtæpper. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 26: Kunstige blomster, kunstige frugter, kantebånd. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Södahl Design A/S, Skerrisvej 4, 7330 Brande, (511) Klasse 02: Maling, lak, fernis, farvestoffer, bejdsemidle. (511) Klasse 06: Beholdere af metal, beslag af metal til møbler og vinduer, blikemballage, brevkasser af metal, bronzefigurer, buster af uædle metaller, bygningsmateriale af metal, dåser, dørgreb af metal, dørkarme; byggematerialer af metal, kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal og andre varer af metal (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 08: Knivsmedevarer, gafler og skeer. (511) Klasse 11: Apparater til belysning og kogning, sanitetsinstallationer. (511) Klasse 14: Varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed ( ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, papirhandlervarer. (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser. (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), herunder døre, dørkarme, fliser, mosaik. (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere (dog ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed), kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (med undtagelse af glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), senge- og bordtæpper. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 26: Kunstige blomster, kunstige frugter, kantebånd. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: VIDEOMARATHON (730) Indehaver: True Stories v/ David Peter Fox, Burmeistersgade 2, 4tv., 1429 København K, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed: samling (ikke transport) af et udvalg af varer, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse. (511) Klasse 41: Kulturelle arrangementer, herunder produktion af film til brug ved konkurrencer, tildeling og overrækkelse af filmpris i forbindelse med video events. (511) Klasse 42: Oprettelse af Websites til brug for visning af film og andre tilgængelige oplysninger. 2336

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 439 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 19. 123. årgang. 2002-05-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1967 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1829 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 12. 122. årgang. 2001-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 797 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Fællesmærke Ansøgning om registrering

Fællesmærke Ansøgning om registrering Fællesmærke Ansøgning om registrering Se vejledning til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (navn, adresse og evt. CVR-nr.) 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Patent- og

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 6. 122. årgang. 2001-02-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 347 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 36. 121. årgang. 2000-09-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2699 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Varemærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 875 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 01. 120. årgang. 1999-01-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 4. 122. årgang. 2001-01-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 203 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 169 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 481 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 33. 122. årgang. 2001-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2639 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 39. 121. årgang. 2000-09-27 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2923 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 44. 122. årgang. 2001-11-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3637 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 27. 121. årgang. 2000-07-05 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1779 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 397 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1333 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 26. 121. årgang. 2000-06-28 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1689 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 9. 123. årgang. 2002-02-27 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 821 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 447 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 809 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 111 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 42. 123. årgang. 2002-10-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3881 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1065 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 377 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1745 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 41. 121. årgang. 2000-10-11 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3097 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 26. 122. årgang. 2001-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1941 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1077 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2379 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 957 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 14. 122. årgang. 2001-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 963 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 27. 123. årgang. 2002-07-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2767 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 571 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 14. 123. årgang. 2002-04-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1465 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2887 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 47. 121. årgang. 2000-11-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3577 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 23. 122. årgang. 2001-06-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1677 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3707 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1989 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1393 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 453 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 493 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 45. 122. årgang. 2001-11-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3717 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2349 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 46. 120. årgang. 1999-11-17 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2755 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1125 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1633 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 907 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 603 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 08. 123. årgang. 2002-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 679 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 513 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 265 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1547 Afslåede eller

Læs mere

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Fællesmærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 28. 122. årgang. 2001-07-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2159 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2075 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 45. 120. årgang. 1999-11-10 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2687 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 653 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1539 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2573 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 49. 121. årgang. 2000-12-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3745 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2523 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 34. 122. årgang. 2001-08-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2707 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1053 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 91 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 124. årgang. 2003-08-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 124. årgang. 2003-08-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 35. 124. årgang. 2003-08-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2299 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 124. årgang. 2003-01-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 124. årgang. 2003-01-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 124. årgang. 2003-01-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1541 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1675 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 43. 121. årgang. 2000-10-25 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3237 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 124. årgang. 2003-03-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 124. årgang. 2003-03-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 124. årgang. 2003-03-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 845 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1921 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 43. 122. årgang. 2001-10-31 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3543 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2851 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 128. årgang. 2007-08-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 128. årgang. 2007-08-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 35. 128. årgang. 2007-08-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1521 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 9. 122. årgang. 2001-02-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 577 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 36. 122. årgang. 2001-09-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2895 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1477 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1695 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 531 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 43. 123. årgang. 2002-10-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3957 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1719 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 28. 121. årgang. 2000-07-12 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1941 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1005 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 19. 120. årgang. 1999-05-12 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 965 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 127. årgang. 2006-04-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 127. årgang. 2006-04-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 127. årgang. 2006-04-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 741 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 25. 122. årgang. 2001-06-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1833 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 47. 120. årgang. 1999-11-24 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2837 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 10. 122. årgang. 2001-03-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 663 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2481 Afslåede eller

Læs mere