Personlig frihed i stærke fællesskaber Tale til det konservative landsråd 12. marts 2011 Af Lars Barfoed (Det talte ord gælder)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personlig frihed i stærke fællesskaber Tale til det konservative landsråd 12. marts 2011 Af Lars Barfoed (Det talte ord gælder)"

Transkript

1 Personlig frihed i stærke fællesskaber Tale til det konservative landsråd 12. marts 2011 Af Lars Barfoed (Det talte ord gælder) 1 Tiden er inde! Tiden er inde! Tiden er inde til en ny start. Tiden er inde til klare konservative meldinger om, hvad der er de konservative grundholdninger og hvilke visioner, Det Konservative Folkeparti har. Vi er klar med de meldinger, og vi melder, så det ikke er til at misforstå. Stol på det. Tiden er inde til at skabe ny fremgang for Det Konservative Folkeparti. Vi skal selv skabe den. Det kræver et stort, vedholdende og langvarigt arbejde af os alle sammen. Men sammen kan vi gøre det. Og vi vil gøre det. Tiden er inde til at sikre flertal for en fortsat borgerlig regering og ledelse her i landet. Det kræver en stærk indsats og et stærkt sammenhold mellem de borgerlige

2 partier. Det Konservative Folkeparti vil gå forrest i den kamp. 2 Der er mange flere konservative i Danmark end dem, som lige nu siger, at de vil stemme konservativt. Det er jeg sikker på. Men hvis de skal stemme konservativt, så må vi sende så klare signaler til dem, at de kan genkende deres egne holdninger i vores. Derfor skal vi tale mere om, hvad det vil sige at være konservativ. Tiden er inde til at melde klart ud. Og mit budskab til jer i dag er: Det Konservative Folkeparti skal tilbage til de klassiske værdier, de klassiske dyder, der tegner Det Konservative Folkeparti. Jeg vil melde klart ud, at for mig handler det at være konservativ om mere end at sætte et kryds i en stemmeboks. At være konservativ er en måde at se verdenen på. En tilgang til livet, hvor vi værner om frihed, personligt ansvar og et stærkt fællesskab. Tiden er inde til at melde klart ud. Vi tror grundlæggende på et samfund, hvor vi belønner de flittige danskere, der gør en ekstra indsats. Og sammen skal vi tage hånd om dem, der ikke kan klare sig selv. Tiden er kort sagt inde til at være konservativ.

3 Hvad vil det sige at være konservativ? 3 Hvordan skal vi forklare det med at være konservativ? Selv har jeg været medlem siden jeg var 17 år. Først i Konservativ Ungdom og siden i Konservative Studerende og Det Konservative Folkeparti. Som helt ung søgte jeg en politisk ide, der kunne forene ønsket om personlig frihed med social ansvarlighed. Den balance fandt jeg i konservatismen. For mig starter den konservative ide med respekten for det enkelte menneske og dermed kravet om personlig frihed. Men med den personlige frihed følger et ansvar ikke bare for sig selv, men også for andre mennesker, for livet og for de fællesskaber, vi alle er en del af. Derfor er frihed i stærke fællesskaber det, vi konservative stræber efter. Fællesskabet omfatter også de generationer, der kom før os; og de generationer, der kommer efter os. Derfor har vi et stort ansvar for at bevare de værdier, der er bygget op gennem generationer, og levere dem videre til vore børn og børnebørn. Det er det, vi Konservative kalder generationskontrakten.

4 Vi er konservative og altså hverken liberalister eller socialister. Det Konservative Folkeparti er et moderne dansk borgerligt konservativt parti; og i europæisk sammenhæng et centrum-højre parti. 4 Vi er dybt forankret i den konservative ide, men er samtidig pragmatiske og har en bred appel til borgere i Danmark ikke mindst den flittige dansker, som tager ansvar for sig selv og for andre i hverdagen. Der er i disse år brug for et stærkt konservativt folkeparti i Danmark. Vi lever i en turbulent tid med store forandringer teknologisk og kulturelt. Globalisering, elektroniske medier, internettet og indvandring skaber alt sammen mange indtryk og et stærkt kulturpres. Midt i alt det er det vigtigt, at vi kender, forstår og bevarer vore egne værdier. Vi har brug for faste og gennemgående værdier. Netop derfor er det min vision, at de klassiske konservative værdier, de klassiske grundholdninger skal præge konservativ politik fremover. Det skaber den tryghed, forankring og sikkerhed midt i forandringerne, der gør, at vi kan være og føle os frie.

5 Vi konservative vil forandre for at bevare. Vi står for den orden, tryghed og sikkerhed, der skaber rammen for et samfund af frie mennesker. 5 Vi forstår, at der er brug for forandringer og udvikling for at kunne fastholde vore grundliggende værdier. Det er ikke mindst det, konservatismen drejer sig om. Vi er optaget af at sikre den personlige frihed i balance med en offentlig sektor, der ikke må blive for stor, men skal kunne handle med styrke og kvalitet. Vi er optaget af at sikre de værdier, vort samfund bygger på. Den kristne, humanistiske kultur, respekten for vores demokrati, de demokratiske rettigheder og pligter og for vores samfunds bærende institutioner. Vi er et nationalt parti, der værner om Danmark og vores nationale frihed, kultur og selvstændighed. Vi mener, at det styrker Danmark som selvstændig nation, at vi er åbne over for verden og deltager aktivt i den europæiske union, i NATO og i FN. Isolation ville svække os. Vi har Dannebrog højt hævet men vi bruger det ikke som bind for øjnene.

6 6 Vi er et socialt parti, der tager ansvar for de medborgere, der er udsatte og som har brug for hjælp fra fællesskabet. Vi ønsker et stærkt civilsamfund, fordi den frivillige indsats og de frivillige fællesskaber bidrager til at styrke sammenholdet blandt mennesker og dermed i sidste ende styrke den enkelte. Vi ønsker et åbent, tolerant og humanistisk samfund. Vi byder velkommen til dem, der vil bidrage positivt til det danske samfund. Til gengæld har vi ikke brug for dem, som ikke vil bidrage til fællesskabet og ikke vil respektere de grundlæggende værdier, som vores samfund baserer sig på. Og vi er et parti, der støtter det private initiativ, den private ejendomsret og markedsøkonomien, fordi det er afgørende for vores velstand, at det kan betale sig at arbejde og investere i Danmark. I den senere tid har der jo været blandt andet på grund af de problemer, vi har været udsat for - en stærk interesse omkring Det Konservative Folkeparti. Mange har været optaget af, om den ene eller den anden konservative nu var

7 liberal-konservativ, social-konservativ eller nationalkonservativ. Jeg tror de fleste af os her i salen i virkeligheden er noget af det hele. 7 Vi er socialkonservative, fordi vi føler et ansvar for dem, som ikke kan klare sig selv; liberalkonservative, fordi vi værner om den personlige frihed, den private ejendomsret og markedsøkonomien; og vi er nationalkonservative, fordi vi vil værne om den nationale selvstændighed og styrke og værne om de kristne, humanistiske, kulturelle og demokratiske værdier, der er bygget op i Danmark gennem generationer. Og så er vi pragmatiske, fordi Konservative ikke har en endelig samfundsmodel, som vi arbejder efter, men tværtimod har den opfattelse, at samfundsudviklingen fortsætter uden endemål, men at det vigtige er de værdier, der styres efter. Det borgerlige samarbejde. I tiden frem til at vi skal have folketingsvalg, skal vi bruge det meste af vores politiske energi på at sikre et borgerligt flertal og en fortsat liberal-konservativ VK- regering i Danmark i næste valgperiode.

8 Vi er nået langt i regeringssamarbejdet med Venstre. Men vi har meget at gøre endnu. Derfor er der også grund til i dag at takke Venstre for det fremragende samarbejde, vi har; ligesom jeg gerne personligt vil takke statsministeren, Lars Løkke Rasmussen, for vores nære og stærke samarbejde. 8 Og der er også grund til at takke de andre partier i den blå blok for det gode samarbejde. Det gælder først og fremmest Dansk Folkeparti, der har været en del af det samarbejde siden valget i 2001, og det gælder nu også Liberal Alliance og Kristendemokraterne. Det nationale, Europa og verden. Som konservative er vi meget optaget af Danmarks fællesskab med resten af Europa og med de lande i verden, som vi deler værdier med. Derfor ønsker vi en aktiv dansk udenrigspolitik og fuld dansk deltagelse i Den Europæiske Union. Som verden ser ud i dag, er det ikke en selvfølge, at vi kan bevare vores frie samfund. Vi skal kæmpe for det. Der er mørke kræfter, som vil os det ondt, og som vil undertrykke ytringsfriheden og vores måde at leve på. Derfor må vi sikre os mod terror i vores eget land.

9 9 Og derfor er danske soldater ikke mindst i Afghanistan for at kæmpe for, at vi kan bevare vores frihed og vores værdier. Derfor er der også grund til her i dag fra dette Konservative landsråd at sende en hilsen og en dybfølt tak til danske soldater, politifolk og øvrige udsendte i Afghanistan og andre brændpunkter og mindes dem, som har mistet livet i kampen for vores frihed. Det Konservative Folkeparti er et nationalt parti, det lægger vi ikke skjul på. Vi vil værne om Danmark som en selvstændig nation og vi tør godt tale om fædrelandskærlighed. Men vi indgår i et europæisk og internationalt fællesskab, og det styrker os kun at være åbne og deltage i det europæiske og internationale samarbejde. Før sang vi sammen H.C. Andersens I Danmark er jeg født, der har jeg hjemme, der har jeg rod, derfra min verden går og videre hedder det i sangen et lille land og dog så vidt om jorden end høres danskens sang og mejselslag De ord i den sang udtrykker mere end mange ord den tilgang til det nationale, som vi konservative har.

10 10 Når det gælder Europa ønsker Det Konservative Folkeparti, at Danmark skal have de samme fordele, rettigheder og pligter og den samme indflydelse i EU som de øvrige medlemslande. Derfor vil vi have forbeholdene ophævet. Og som stærke tilhængere af det europæiske samarbejde vil vi også tillade os at være kritiske, når EU går for langt. Derfor vil vi vil afvise unødvendige regler og bureaukrati. Vi synes faktisk, at det er vores pligt at være kritiske - netop som tilhængere. Derfor vil vi stå fast på nærhedsprincippet og modvirke unødvendig centralisering i EU. Vi ønsker et stærkt Danmark i et fælles Europa! Konservative mærkesager. Vi går senere i år til valg, og der vil vi især fokusere på fire konservative mærkesager; konservativ reformpolitik, konservativ skattepolitik, konservativ uddannelsespolitik og konservativ retspolitik. Reformer. Når det gælder reformerne, har regeringen meldt klart ud, at vi vil gennemføre reformer, der kan sikre balance i den offentlige økonomi. Hvis vi intet gør, mangler vi 45 til 50

11 milliarder kroner i kassen årligt i Vi gennemførte sidste år genopretningspakken, hvor vi betalte regningen på 24 milliarder kroner efter den finansielle krise. Og regeringen har nu fremlagt vores forslag til en tilbagetrækningsreform, hvor vi gradvist afvikler efterlønnen og dermed sikrer både et større arbejdsudbud og balance i vores økonomi. 11 I Det Konservative Folkeparti har vi længe arbejdet for at afskaffe efterlønsordningen, samtidig med at vi sikrer en fornuftig ordning for de, som er nedslidte. Det er nu regeringens politik. Helt grundlæggende mener jeg, at vi skal tage ansvar for vores eget liv og i fællesskab tage hånd om samfundets udsatte. Samtidig skal vi sikre vækst og indtjening i den private sektor. Vi skal løbende forbedre vilkårene for danske virksomheder. For det er de penge, de tjener, vi alle skal leve af. I de kommende år vil Det Konservative Folkeparti arbejde for yderligere reformer:

12 Vi vil målrette de offentlige ydelser mere til de udsatte grupper, samtidig med at vi vil styrke den personlige frihed ved at flere bliver uafhængige af offentlige ydelser bl.a. gennem lavere skatter. 12 Det Konservative Folkeparti ønsker en stærk offentlig sektor, der kan agere effektivt og med kvalitet. Men den må ikke blive for stor og omklamre alt og alle i formynderi og bureaukrati. Det skal være mere enkelt at forvalte Danmark. Det må kunne lade sig gøre at begrænse tre forvaltningsled til to ved at fjerne regionerne. Det vil vi arbejde for; ligesom vi vil arbejde for at styrke ledelsen i den offentlige sektor og begrænse regler og kontrol. Vi har dygtige medarbejdere i den offentlige sektor. Derfor skal vi vise dem tillid ved at uddelegere mere ansvar og flere beslutninger til de enkelte institutioner, ledere og medarbejdere. Det skal være målene og resultaterne, der tæller. Skatten Jeg har godt lagt mærke til, at der er nogle som synes det er meget kontroversielt at tale om et lavere skattetryk. Det undrer mig. Når man lever i det land i verden, der har det højeste skattetryk, ville det da først være kontroversielt, hvis

13 et borgerligt-konservativt parti ikke talte for et lavere skattetryk. 13 Når den konservativt ledede regering i Sverige kan, så kan vi også i Danmark. Lavere skatter øger den personlige frihed og betyder, at Danmark bliver mere konkurrencedygtigt, fordi det bedre kan betale sig at arbejde og investere i Danmark. Det Konservative Folkeparti har også på en lang række andre områder visioner for udviklingen af det danske samfund. Lad mig blot her nævne skolen og retspolitikken: Skolen. Folkeskolen er et tema, der har høj prioritet for Det Konservative Folkeparti. Vi vil styrke folkeskolen både, når det gælder dannelse og faglige kundskaber. Derfor vil vi også styrke læreruddannelsen og arbejde for, at den enkelte lærer kan bruge mere tid på undervisning og mindre på møder og administration. Vi har dygtige og

14 engagerede lærere i de danske skoler; det skal komme børnene mere til gavn. 14 Og så vil vi insistere på, at der skal være ro i timerne. Der skal være respekt for læreren og for de andre elever. Det har både at gøre med dannelse og med at have et undervisningsmiljø, der stimulerer fagligheden. Det er min erfaring, at børn møder livet med nysgerrighed og lærelyst. Det må folkeskolen ikke tage fra dem. Tværtimod skal det udvikles. Retspolitikken. Retspolitikken har alle dage været et konservativt kerneområde. Danmark skal være et trygt land, og danskerne skal kunne føle sig trygge. Derfor bliver jeg vred, når jeg hører om f.eks. hjemmerøverier. Det er en voldsom krænkelse af den personlige frihed at blive truet i sit eget hjem. Det skal vi sætte hårdt ind over for! Vi har allerede sat en effektiv indsats ind over de alt for mange indbrud i private hjem, så antallet af indbrud nu falder de fleste steder. Vi har fået gennemført en politireform, der nu virker, så politiet bliver mere og mere effektive. Ikke mindst er det

15 glædeligt, at politiet får dømt flere og flere af de kriminelle bandemedlemmer. 15 Vi har strammet retspolitikken og øget strafferammerne for en lang række alvorlige forbrydelser. Og vi er i fuld gang med at styrke forebyggelsen. Målet er, at færre unge kommer ud i kriminalitet; og færre indsatte i fængslerne vender tilbage til ny kriminalitet. Planen fra S og SF. Socialistisk Folkeparti og Socialdemokraterne har fremlagt en plan. Vi kan bare ikke få at vide, hvad den går ud på. Det skal være en overraskelse til efter valget, mener de. Det eneste, der ligger fast er, at de vil løse problemet med offentlige underskud ved at øge de offentlige udgifter. Og så vil de naturligvis hæve skatterne. Men det store lys i åbenbaringen, der skal skaffe 15 milliarder kroner mere i statskassen om året, er, at de vil have os alle til at arbejde 12 minutter mere om dagen. Hvordan det skal lade sig gøre, har de ingen bud på. I hvert fald ikke nogen, som vi andre må høre. Men de vil tale med fagbevægelsen om det efter valget.

16 Lad os bare sige det, som det er. Hvis folkesocialister, gamle kommunister og socialdemokrater får magt, som de har agt, så bliver Danmark et fattigere land. Det vil ramme vores velstand og det vil være en bombe under dansk økonomi - og ikke mindst en bombe under mulighederne for at sørge ordentligt for de udsatte, hvis vi får en socialistisk regering. Det tror jeg, de fleste danskere ved, og det bliver vores opgave at sikre, at så mange som muligt får øjnene op for det. Helst inden næste valg, ellers opdager de det for sent. 16 Danmark har ikke brug for øgede offentlige udgifter, højere skatter og mangel på mod til at gennemføre de nødvendige reformer. Tværtimod. Det Konservative Folkeparti er partiet for de flittige og ansvarlige danskere. Det vil jeg bruge min valgkamp på at fortælle vælgerne, og jeg håber, I vil være med. Klassiske konservative værdier. Tiden er inde til, at Det Konservative Folkeparti træder i karakter. Vi skal huske hinanden på de klassiske værdier og klassiske dyder, som ligger i vores grundtanker. Det er

17 med afsæt i de værdier, at vi finder svaret på fremtidens udfordringer. 17 Vi skal belønne de flittige danskere, der gør en ekstra indsats. Og vi skal tage hånd om dem, der har behov for hjælp. Danmark har brug for et stærkt Konservativt folkeparti for Danmark har brug for stærke værdier og en stærk økonomi. Det leverer vi. Derfor er tiden også inde til et nyt principprogram for Det Konservative Folkeparti. Vi har i de seneste uger arbejdet på at færdiggøre et debatoplæg baseret på folketingsgruppens strategioplæg fra sidste år. Debatoplægget bliver udsendt til jer alle sammen i meget nær fremtid. Og så skal arbejdet og debatten i gang ude i vælgerforeningerne. For det er vigtigt, at vi udvikler vores politik, at den rummer svaret på tidens udfordringer og at vi alle i organisationen tager del i og har medejerskab til den. Og på landsrådet i 2012 skal vi vedtage det endelige program. Tiden er inde til at gå ud og arbejde for de klassiske konservative værdier. Og vi står stærkt i den kamp. Vi

18 konservative har i denne uge endda fået et værdiministerium. Da både kulturministeriet og kirkeministeriet blev lagt ind under Per Stig Møller fik vi samtidig en konservativ værdiminister. Kultur, kristendom og konservatisme det hænger godt sammen. 18 Vi må ikke glemme, at vores kultur er under pres. Folkevandringer har sat kursen mod Europa og vores lands grænser. Vores kristne kulturarv er ikke længere en værdi, vi kan tage som givet. Den skal forsvares! For den skal bevares. Og her står Det Konservative Folkeparti klar til at gå forrest i kampen, som også handler om ægte ligestilling, stabilt demokrati og ytringsfrihed. Tiden er inde til en konservativ værdikamp, for samtidig med at vi er det ansvarlige parti, når det gælder økonomien, og samtidig med at vi er partiet for den flittige og ansvarlige dansker så er vi også et parti, forankret i de danske og kristne værdier. De værdier svigter vi ikke de værdier giver vores liv mening og indhold. Og det er værdierne, der er omdrejningspunktet for Det Konservative Folkepartis politik. Vi ønsker et samfund med personlig frihed i stærke fællesskaber.

19 I 2016 fylder Det Konservative Folkeparti 100 år. Lad os i dag give hinanden håndslag på, at vi til den tid efter mindst to folketingsvalg og med et nyt principprogram mødes igen endnu flere, endnu stærkere og med gode konservative resultater på kontoen. 19 Det skal være vort mål. Intet mindre. Og det skal vi arbejde efter. For tiden er inde til at være konservativ! Tak for ordet.

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

Barfoed ta r et valg gør du? Lars Barfoed

Barfoed ta r et valg gør du? Lars Barfoed Barfoed ta r et valg gør du? Lars Barfoed Mennesker først Respekten for det enkelte menneske og den personlige frihed er en konservativ grundholdning. Det samme er respekten for de værdier og fællesskaber,

Læs mere

uge har vi brug for at være sammen, drøfte vores situation og bekræfte hinanden i, at vi sammen vil

uge har vi brug for at være sammen, drøfte vores situation og bekræfte hinanden i, at vi sammen vil (Det talte ord gælder) Kære Landsråd. Lige siden jeg som 17-årig for første gang deltog i det konservative landsråd, har jeg hvert år glædet mig til at komme igen. Men måske mere end nogensinde i år. For

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

Tables BASE % 100%

Tables BASE % 100% Her er hvad 194 deltagere på Folkehøringen mener om en række spørgsmål - før og efter, at de har diskuteret med hinanden og udspurgt eksperter og politikere. Før Efter ANTAL INTERVIEW... ANTAL INTERVIEW...

Læs mere

De bedste dage i mit liv var da mine to

De bedste dage i mit liv var da mine to De bedste dage i mit liv var da mine to sønner blev født. Sådan tror jeg også, at mange andre forældre har haft det. Man står ved begyndelsen af noget nyt og ufattelig spændende. Intet er givet. Alt er

Læs mere

Danmark på rette kurs. grundloven og kongeriget. frihed og tryghed. vi står vagt om de svage. verdens bedste sundhedsvæsen. dansk skik og brug

Danmark på rette kurs. grundloven og kongeriget. frihed og tryghed. vi står vagt om de svage. verdens bedste sundhedsvæsen. dansk skik og brug grundloven og kongeriget frihed og tryghed vi står vagt om de svage verdens bedste sundhedsvæsen dansk skik og brug et trygt land uden terrorisme Danmark på rette kurs et troværdigt og stærkt forsvar danmark

Læs mere

Dansk Folkeparti står foran en krise

Dansk Folkeparti står foran en krise Dansk Folkeparti står foran en krise To ud af tre vælgere - og over halvdelen af Venstres vælgere - ønsker mindre til Dansk Folkeparti. Kun inden for ældreplitik vurderer flertallet at DF har positiv.

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Talen er klausuleret til den er holdt lørdag den 1. januar 2011 kl. 19.

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Talen er klausuleret til den er holdt lørdag den 1. januar 2011 kl. 19. Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Talen er klausuleret til den er holdt lørdag den 1. januar 2011 kl. 19.30 Godaften. Jeg tror, at mange har det ligesom jeg: Nytåret er

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag Helle Sjelle Fordi det er dit valg om din hverdag Læs om... Et valg om din hverdag Politik handler om din hverdag... side 2 Dine børn skal lære at læse, skrive og regne ordenligt Vi skal have fagligheden

Læs mere

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. *******

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. ******* 1. maj 2011 / LO-formand Harald Børsting Lokale arrangementer DET TALTE ORD GÆLDER Det siges ofte, at hvis man vil nå ind til marven i den danske arbejderbevægelse, så skal man synge vores sange. Sangene

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Danske vælgere 1971-2015

Danske vælgere 1971-2015 Danske vælgere 1971-15 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Kasper Møller Hansen, Kristoffer Callesen, Andreas Leed & Christine Enevoldsen 3. udgave, april 16 ISBN 978-87-7335-4-5

Læs mere

Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet og

Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet og 1 af 5 05-02-2014 13:03 Kære Generalforsamling! I dag markerer vi endnu et Konservativt arbejdsår. Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet

Læs mere

Tak for invitationen til at fejre denne dag sammen med jer her på Skansen.

Tak for invitationen til at fejre denne dag sammen med jer her på Skansen. 1 Tak for invitationen til at fejre denne dag sammen med jer her på Skansen. Det er i dag 162 år siden at Frederik den syvende underskrev Danmarks riges grundlov og lagde grundstenen til det samfund vi

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

danmark på rette kurs

danmark på rette kurs grundloven og kongeriget frihed og tryghed vi står vagt om de svage verdens bedste sundhedsvæsen dansk skik og brug et trygt land uden terrorisme et troværdigt og stærkt forsvar danmark som et suverænt

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener.

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener. Principprogram I Radikal Ungdom er vi sjældent enige om alt. Vi deler en fælles socialliberal grundholdning, men ellers diskuterer vi alt. Det er netop gennem diskussioner, at vi udvikler nye ideer og

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

1. maj tale 2015. Men inden vi når så langt, så et par ord om det der optager mig som landets justitisminister.

1. maj tale 2015. Men inden vi når så langt, så et par ord om det der optager mig som landets justitisminister. 1. maj tale 2015 Forleden besøgte jeg den store danske virksomhed Leo Pharma. Den ligger et stenkast fra min bopæl. 1600 gode danske arbejdspladser har de i Danmark. De skaber produkter til millioner af

Læs mere

Lars Løkke Rasmussens tale.

Lars Løkke Rasmussens tale. Lars Løkke Rasmussens tale. Det er en stærk Lars Løkke Rasmussen, der kommer op på talerstolen i Marienborg den 1. Januar 2011. Jeg syntes ikke, at Lars normalt er en mand der høster ros som den store

Læs mere

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Det talte ord gælder Godaften. Jeg tror, at mange har det ligesom jeg: Nytåret er den tid på året, hvor vi gør status. Hvor vi tænker over

Læs mere

Danskerne ønsker valg om sundhed

Danskerne ønsker valg om sundhed Danskerne ønsker valg om sundhed Sundhedsvæsenet er det vigtigste tema for vælgerne, når de skal stemme ved det kommende folketingsvalg. Derefter følger skattepolitik og beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitik.

Læs mere

Hanne, Dan og Sofie - hvem

Hanne, Dan og Sofie - hvem Hanne, Dan og Sofie hvem? Tidligere MF ere løber med al omtalen forud for valget til EU-parlamentet. Således kender kun hver tredje topkandidaten fra S Dan Jørgensen. Bedst kendt er Bendt Bendtsen (K),

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

Helle Thorning-Schmidt Grundlovstale 2011

Helle Thorning-Schmidt Grundlovstale 2011 Helle Thorning-Schmidt Grundlovstale 2011 Det talte ord gælder I dag fejrer vi vores Grundlov. Grundloven er de regler, vi har for vores politiske kampe. Grundloven giver den enkelte borger rettigheder.

Læs mere

Danske partier fra samfundsfaget.dk. Enhedslisten

Danske partier fra samfundsfaget.dk. Enhedslisten 1 1 1 1 1 1 0 1 0 Danske partier fra samfundsfaget.dk Enhedslisten Enhedslisten er et socialistisk parti, der arbejder for et samfund, hvor lighed og solidaritet er i centrum. Partiet blev stiftet i ved

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Tak for ordet. Og endnu engang tak til Allinge og Bornholm for at stable dette fantastiske folkemøde på benene. Det er nu fjerde

Læs mere

Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010

Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010 Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010 Nytårsaften er det skik at se tilbage på året, der gik. Selv kan jeg ikke gøre det, uden først og fremmest at sige tak, når jeg mindes al den venlighed og opmærksomhed,

Læs mere

Danskerne må give op før pensionsalderen

Danskerne må give op før pensionsalderen Danskerne må give op før pensionsalderen De fleste under 45 år regner ikke med at kunne arbejde så længe, som det bliver nødvendigt, hvis efterlønnen afskaffes. Det viser undersøgelse foretaget for Ugebrevet

Læs mere

Replique, 5. årgang Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson.

Replique, 5. årgang Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson. Replique, 5. årgang 2015 Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson. Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. Skriftet er

Læs mere

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER NOTAT 24. november 2015 TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Kommunikationschef, Malte Kjems +45 39 56 57 mkj@thinkeuropa.dk

Læs mere

Liberalisme...1 Socialismen...1 Konservatisme...2 Nationalisme...4 Socialliberalisme...5

Liberalisme...1 Socialismen...1 Konservatisme...2 Nationalisme...4 Socialliberalisme...5 Ideologier Indhold Liberalisme...1 Socialismen...1 Konservatisme...2 Nationalisme...4 Socialliberalisme...5 Liberalisme I slutningen af 1600-tallet formulerede englænderen John Locke de idéer, som senere

Læs mere

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Tale 12. januar 2017 Det talte ord gælder. Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Jammer. Jeg hører jammer. Men ikke fra jer kommuner. Faktisk oplever

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

C-Nyt Gladsaxe. Det handler om frihed!

C-Nyt Gladsaxe. Det handler om frihed! C-Nyt Gladsaxe Vi har for at beholde magten måtte give afkald på borgerlige kerneområder som den personlige frihed og lavere skatter. Blot for at se at Dansk Folkeparti årligt kræve deres pris for at støtte

Læs mere

Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 38

Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 38 Overskrifter Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 38 - Støjberg afviser bredt forlig om udlændingepolitikken - DF vil afsætte en halv million til at optælle indvandrere - Regeringen og Dansk Folkeparti lander

Læs mere

Danske vælgere 1971-2011

Danske vælgere 1971-2011 Danske vælgere 1971-11 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm, Maja Smidstrup og Katrine Kramb Det danske valgprojekt 2. udgave, februar 13 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

(Det talte ord gælder)

(Det talte ord gælder) +HOOH7KRUQLQJ6FKPLGWVWDOHWLO/2 6NRQJUHVGHQRNWREHU (Det talte ord gælder) Kære kongres Tak fordi jeg måtte lægge vejen forbi jer i dag. Det er en af de aftaler, jeg virkelig har glædet mig til. Både før

Læs mere

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder?

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? 1 Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? Her er formændene for 6 af de største danske partier. Hvem er hvem? 1. Bendt Bendtsen 2. Mogens Lykketoft 3. Pia Kjærsgaard 4.

Læs mere

ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2011 Årgang 52 Nyt fra formanden Side 3 Velbesøgt debatmøde om fremtidens folkeskole

ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2011 Årgang 52 Nyt fra formanden Side 3 Velbesøgt debatmøde om fremtidens folkeskole ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2011 Årgang 52 Nyt fra formanden Side 3 Velbesøgt debatmøde om fremtidens folkeskole af Kasper Haagensen Side 4 Konservative værdier i centrum af

Læs mere

Statsministerens nytårstale 2016 Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale 2016 LARS LØKKE RASMUSSEN

Statsministerens nytårstale 2016 Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale 2016 LARS LØKKE RASMUSSEN 01. JANUAR 2016 Statsministerens nytårstale 2016 Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale 2016 LARS LØKKE RASMUSSEN 1. Starten på nytårstalen. God aften. I december deltog jeg i et arrangement på

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts nytårstale den 1. januar 2012

Statsminister Helle Thorning-Schmidts nytårstale den 1. januar 2012 Statsminister Helle Thorning-Schmidts nytårstale den 1. januar 2012 DET TALTE ORD GÆLDER Godaften. For tre måneder siden fik Danmark en ny regering. En regering, som er trådt til i en krisetid. Og som

Læs mere

Principprogram for SF - Socialistisk Folkeparti

Principprogram for SF - Socialistisk Folkeparti Principprogram for SF - Socialistisk Folkeparti SF er et socialistisk parti i den danske arbejderbevægelse, som med afsæt i den demokratiske venstrefløj og den progressive grønne tradition, ønsker at gennemføre

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering!

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering! 1. maj-tale, Langå (Det talte ord gælder) Tak for ordet! Og tak for invitationen. Det er altid noget særligt at være til 1. maj her i Langå. Det er selvfølgelig fordi 1. maj er en særlig dag. Og også fordi

Læs mere

Til deres beskrivelser af en byggebranche, der var gået fuldstændig i stå.

Til deres beskrivelser af en byggebranche, der var gået fuldstændig i stå. Kære venner! For halvandet år siden det var dengang Lars Løkke var statsminister - modtog jeg et brev fra nogle murersvende. De prøvede at komme i kontakt med nogen inde på Christiansborg. De var dødtrætte

Læs mere

DECEMBER SPØRGSMÅL OG SVAR

DECEMBER SPØRGSMÅL OG SVAR DECEMBER SPØRGSMÅL OG SVAR Folkeafstemning om at omdanne retsforbeholdet til en tilvalgsordning 3. december 2015 3. FOLKE AFSTEMNING HVAD SKAL VI STEMME OM? HVORFOR SKAL VI STEMME? Den 3. december 2015

Læs mere

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads Eksempel på brug af Molins model Forårets 2011 blev et af de mest hektiske og dramatiske i dansk politik i adskillige år. Regeringens havde indkaldt til vigtige forhandlinger om den kriseramte danske økonomi

Læs mere

Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve

Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve Kun hver tredje dansker tror, at flere penge vil forbedre folkeskolen. 56 % tror på flere faglige krav og mere disciplin. Flertallet er tilfreds med lærerne,

Læs mere

Danskerne tror ikke på Løkke som statsminister

Danskerne tror ikke på Løkke som statsminister Danskerne tror ikke på Løkke som statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) er storfavorit til at vinde næste valg. 42 procent af vælgerne - og hver femte VKO vælger - tror mest på Thorning, mens kun 29

Læs mere

Integration. Indledning. Rettigheder og pligter. Uddannelse og læring

Integration. Indledning. Rettigheder og pligter. Uddannelse og læring Integration Indledning Radikal Ungdom har en vision om et samfund bestående af demokrati og åbenhed, hvor mennesker uanset etnisk oprindelse, religion, seksuel orientering og politisk overbevisning kan

Læs mere

Vælgerne er villige til besparelser hvis de kommer fra eget parti

Vælgerne er villige til besparelser hvis de kommer fra eget parti Vælgerne er villige til besparelser hvis de kommer fra eget parti Vælgerne er tre gange så positive over for besparelser, hvis de tror, forslaget kommer fra det parti, de selv stemmer på. Det viser svar

Læs mere

Stem på Charlotte Sahl Madsen. Leder. Vi stemmer nemlig på Charlotte Sahl- Madsen. Nr. 5-september 2011 26. årgang VALG-NUMMER

Stem på Charlotte Sahl Madsen. Leder. Vi stemmer nemlig på Charlotte Sahl- Madsen. Nr. 5-september 2011 26. årgang VALG-NUMMER Nr. 5-september 2011 26. årgang VALG-NUMMER Leder Så blev valget udskrevet, valget vi vidste, skulle komme, og valget vi vel alle har ventet på. I lang tid har der hersket noget, der lignede kaos i den

Læs mere

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken Harald Børsting 1. maj 2014 Fælledparken I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik. I debatten om social dumping, velfærdturisme,

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

Danmark i fremgang nye arbejdspladser

Danmark i fremgang nye arbejdspladser Se dette nyhedsbrev i en browser Danmark i fremgang nye arbejdspladser Kære medlem I dag offentliggør vi en ambitiøs plan "Danmark i fremgang nye arbejdspladser" for en styrket dansk konkurrenceevne og

Læs mere

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Ejner K. Holst Frihed, lighed og fællesskab Lad mig spørge jer om det samme, som den sang vi lige har sunget, gjorde. Frihed, lighed og

Læs mere

FOLKETINGSVALG OPGAVER

FOLKETINGSVALG OPGAVER FOLKETINGSVALG OPGAVER 1 Artikel: Alle partier har et bogstav Hvilket bogstav har Socialdemokraterne på stemmesedlen? Hvilket bogstav bruges normalt om Socialdemokraterne i aviserne? Hvorfor hedder den

Læs mere

Aftale om Danmark i Europol

Aftale om Danmark i Europol Aftale om Danmark i Europol Vi er enige om, at Danmarks interesser og værdier varetages bedst gennem et stærkt europæisk samarbejde. Det er gennem medlemskabet af EU, at Danmark får den indflydelse, som

Læs mere

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 (Det talte ord gælder) Krisen og VKO har været et dyrt bekendtskab for Danmark. Vi har mistet 180.000 private arbejdspladser. Der er blevet slået hul i statskassen.

Læs mere

Det må og skal være ambitionen for enhver politiker, og det er det selvfølgelig også for mig.

Det må og skal være ambitionen for enhver politiker, og det er det selvfølgelig også for mig. Grundlovstale Mike Legarth 5.juni 2014 165 år. Det er en gammel institution, vi fejrer i dag, og jeg bliver glad hvert år, når jeg dagen inden Grundlovsdag læser, hvad Grundloven egentlig har betydet for

Læs mere

Bilag 5 Interview med formand for Liberal Alliance Anders Samuelsen i Deadline den 13. juli 2014.

Bilag 5 Interview med formand for Liberal Alliance Anders Samuelsen i Deadline den 13. juli 2014. Bilag 5 Interview med formand for Liberal Alliance Anders Samuelsen i Deadline den 13. juli 2014. Hentet fra Mediestream http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/tv/record/doms_radiotvcollection%3auuid%3ac60

Læs mere

LAD OS GØRE VERDENS BEDSTE LAND ENDNU BEDRE

LAD OS GØRE VERDENS BEDSTE LAND ENDNU BEDRE LAD OS GØRE VERDENS BEDSTE LAND ENDNU BEDRE Venstres reformer, før valget i 2011, har lagt grunden til 90 pct. af de samlede økonomiske effekter, som har sikret dansk økonomi. Og siden valget har Venstre

Læs mere

Samfundsfag. Formål for faget samfundsfag. Slutmål efter 9. klassetrin for faget samfundsfag. Politik. Magt, beslutningsprocesser og demokrati

Samfundsfag. Formål for faget samfundsfag. Slutmål efter 9. klassetrin for faget samfundsfag. Politik. Magt, beslutningsprocesser og demokrati Formål for faget samfundsfag Samfundsfag Formålet med undervisningen i samfundsfag er, at eleverne opnår viden om samfundet og dets historiske forandringer. Undervisningen skal forberede eleverne til aktiv

Læs mere

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder)

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) De stod der, danskerne. I lange køer fra morgen til aften.

Læs mere

Gallup om DF som regeringsparti

Gallup om DF som regeringsparti TNS Dato: 22. april 2013 Projekt: 59252 Feltperiode: Den 17/4-22/4 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket.

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket. KLAUSUL: DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Tale til stormøde om efterløn den 2. februar 2011 i Odense Indledning Harald Børsting Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere.

Læs mere

En mand et parti og hans annoncer

En mand et parti og hans annoncer En mand et parti og hans annoncer Anders Samuelsen formand for Liberal Alliance Når en dansk politiker annoncerer for et tocifret millionbeløb, så bliver det bemærket! Når en politiker kritiserer de andre

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

DANSKERE: NY REGERING BØR VÆGTE SELSKABSSKAT, SOCIAL DUMPING OG KLIMA I EU

DANSKERE: NY REGERING BØR VÆGTE SELSKABSSKAT, SOCIAL DUMPING OG KLIMA I EU NOTAT DANSKERE: NY REGERING BØR VÆGTE SELSKABSSKAT, SOCIAL DUMPING OG KLIMA I EU Kontakt: Kommunikationschef, Malte Kjems +45 23 39 56 57 mkj@thinkeuropa.dk Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk

Læs mere

Notat fra Cevea, 03/10/08

Notat fra Cevea, 03/10/08 03.10.08 Danskerne efterspørger globalt demokrati og debat Side 1 af 5 Notat fra Cevea, 03/10/08 Cevea Teglværksgade 27 2100 København Ø Tlf +45 31 64 11 22 cevea@cevea.dk www.cevea.dk Mens politikerne

Læs mere

!"#$%&%#'"(#)*+,*(-##

!#$%&%#'(#)*+,*(-## !"##$%&'#&("%#")*& Socialdemokraterne og SF går samlet til folketingsvalg den 15. september. Vores partier er forskellige. Vores historier og vores mærkesager er ikke identiske. Men vi har valgt at stå

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 - Det talte ord gælder - Det bliver heldigvis 1. maj hvert år. For 1. maj er en dag, hvor vi samles for at vise at fællesskab og solidaritet er vigtigt.

Læs mere

Ejner K. Holst 1. maj 2014 Respekt for arbejdets værdi

Ejner K. Holst 1. maj 2014 Respekt for arbejdets værdi Ejner K. Holst 1. maj 2014 Respekt for arbejdets værdi I dag vil jeg sige noget om værdien af arbejde. Og med værdi mener jeg ikke den lønseddel, vi modtager sidst på måneden. Nej. Jeg mener den værdi,

Læs mere

LEA HERDAL - A No. 11 FREMAD I FÆLLESSKAB! Mindre Politik - Mere sund fornuft Din stemme gør forskel Bevar vores grønne område Grøn kommune Det er

LEA HERDAL - A No. 11 FREMAD I FÆLLESSKAB! Mindre Politik - Mere sund fornuft Din stemme gør forskel Bevar vores grønne område Grøn kommune Det er Valgkampens slogans Fælles om København Et stærkere København Fokus på Sundhed Lige muligheder for alle Til gavn for Frederiksberg - til inspiration for andre Stem dansk, det gør vi Vi skaber det gode

Læs mere

Færre vil give en hånd til Afrika

Færre vil give en hånd til Afrika Færre vil give en hånd til Afrika Næsten hver tredje synes Danmark giver for meget i ulandsbistand i 2005 var det kun hver sjette. Skepsissen skyldes mistillid til støttens virkning og hensynet til den

Læs mere

Tekniske specifikationer: De oprindelige spørgsmålsnumre skal med i rapporteringen (SPSS inkl. Vægte)

Tekniske specifikationer: De oprindelige spørgsmålsnumre skal med i rapporteringen (SPSS inkl. Vægte) Danskernes tryghed Endeligt skema DK2004-283 X:\Kunder og Job\Kunder\Advice Analyse\Ordrer\DK2004-283\Dk2004-283\Endeligt skema.doc Last printed: 06-12-2004 10:44 Tekniske specifikationer: De oprindelige

Læs mere

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ********************************

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** Sagsnr. 07-01-00-173 Ref. RNØ/jtj Den 10. januar 2001 Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** I

Læs mere

Lars Løkke Rasmussens Grundlovstale 2015 *** (Det talte ord gælder) *** For nogle dage siden mødte jeg Elise Andersen i Odense.

Lars Løkke Rasmussens Grundlovstale 2015 *** (Det talte ord gælder) *** For nogle dage siden mødte jeg Elise Andersen i Odense. Lars Løkke Rasmussens Grundlovstale 2015 *** (Det talte ord gælder) *** For nogle dage siden mødte jeg Elise Andersen i Odense. Hun blev født i februar 1915 kun et par måneder før den Grundlovsdag, vi

Læs mere

Tale til afslutningsdebatten Ellen Trane Nørby, politisk ordfører, Venstre 29. maj 2013

Tale til afslutningsdebatten Ellen Trane Nørby, politisk ordfører, Venstre 29. maj 2013 Tale til afslutningsdebatten Ellen Trane Nørby, politisk ordfører, Venstre 29. maj 2013 ----------------------- DET TALTE ORD GÆLDER -------------------------- Socialdemokraternes og SFs topfolk siger,

Læs mere

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg Jeg ved, hvordan demokrati fungerer i praksis Jeg er samfundsengageret og følger med i det politiske liv Jeg diskuterer samfundets indretning med andre Jeg stemmer, når der er valg Jeg udvikler ideer til

Læs mere

Partiledernes troværdighed

Partiledernes troværdighed Radius Kommunikation Partiledernes troværdighed Faktaark Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark

En national vision for folkeoplysningen i Danmark En national vision for folkeoplysningen i Danmark Baggrund Baggrundsoplysninger: et demokratisk dokument som kulturministeren tager ansvar for En involverende og dialogisk proces Hvorfor var/er dette vigtigt

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Vi starter med sag nummer 1 fra borgmesterens afdeling, Aarhus Vand A/S, generalforsamling 2015. Nogle korte bemærkninger? Ja, jeg beder jer undertegne under

Læs mere

ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE

ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 54 88 cas@thinkeuropa.dk RESUME En ny måling foretaget af YouGov for Tænketanken EUROPA viser, at danskerne er

Læs mere

Interview med finansminister Palle Simonsen (C), 1986.

Interview med finansminister Palle Simonsen (C), 1986. Den danske model Følgende er et interview med den konservative finansminister Palle Simonsen om den danske velfærdsstatsmodel. 5 Kilde: John Wagner (red.): Den danske model. En bog med Palle Simonsen om

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: SR udspil om asylpolitik FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007. Public

TNS Gallup - Public Tema: SR udspil om asylpolitik FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007. Public TNS Gallup - Public Tema: SR udspil om asylpolitik FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007 Public Socialdemokraterne og De Radikale er netop blevet enige om, at alle asylansøgere også de afviste skal have mulighed

Læs mere

TNS Gallup - Public. Den kommende regering Hvem vil lege med hvem? Public

TNS Gallup - Public. Den kommende regering Hvem vil lege med hvem? Public TNS Gallup - Public Den kommende regering Hvem vil lege med hvem? Public Metode Tema: 1-2. november 2007 Målgruppe: Alle vælgere landet over på 18 år og derover Metode: G@llupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og oktober Public 56874

TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og oktober Public 56874 TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og velfærd generelt. 22. 31. oktober 2010 Public 56874 Metode Feltperiode: 22. 31. oktober 2010 Målgruppe: Repræsentativt

Læs mere

Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014

Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014 Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014 Det er godt at være her i Herning sammen med jer og holde mindefest. Vi mindes de ofre den onde borgerkrig bragte mennesker vi kender eller har hørt om.

Læs mere

ER S + SF "LOVLIGT" UNDSKYLDT I AT FØRE "BLÅ POLITIK"?

ER S + SF LOVLIGT UNDSKYLDT I AT FØRE BLÅ POLITIK? 1 Kommentar ER S + SF "LOVLIGT" UNDSKYLDT I AT FØRE "BLÅ POLITIK"? Intro: Den røde regering tegner fremover til kun at ville føre blå politik. Men nu raser debatten om, hvorvidt man er lovligt undskyldt

Læs mere

(Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer.

(Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer. Den 1. maj 2005 PDMWDOH Y/2VHNUHW U)LQQ6 UHQVHQ (Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer. I en tid hvor samfundet bliver mere og mere

Læs mere