Årsberetning 2013 MED BILAG. Årsberetning 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2013 MED BILAG. Årsberetning 2013"

Transkript

1 Årsberetning 2013 Odder Rådhus Rådhusgade Odder Telefon Telefax hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag Torsdag Telefonen er åben alle hverdage fra kl BRUHN Grafisk håndværk ApS, tlf Årsberetning 2013 MED BILAG

2 Indholdsfortegnelse Beretningsdel generel Kommunalbestyrelse, Direktion, Revision... 3 Borgmesterens forord... 5 Beretningsdel udvalgsopdelte kapitler Miljø- og Teknikudvalget... 7 Regnskabsbemærkninger på udvalgets område Børn-, Unge- og Kulturudvalget Regnskabsbemærkninger på udvalgets område Social- og Sundhedsudvalget Regnskabsbemærkninger på udvalgets område Økonomiudvalget Regnskabsbemærkninger på udvalgets område Regnskabsdel Økonomisk beretning Hoved- og nøgletal Anvendt regnskabspraksis Driftsregnskab opgjort pr. fagudvalg Balance Noter og bemærkninger til driftsregnskab og balance: Note 1, Uforbrugte driftsbevillinger og rådighedsbeløb Note 2, Anlægsoversigt Note 3, Aktiver, andelsbeviser og ejerandele Note 4, Langfristede tilgodehavender Note 5, Finansieringsoversigt Note 6, Udvikling i egenkapital Note 7, Langfristet gæld Note 8, Leasingaftaler Note 9, Kautions- og garantiforpligtigelser Note 10, Swap-aftaler Omkostningskalkulationer Bilagsdel Hovedoversigt Regnskabsoversigt Drift Miljø- og Teknikudvalget: Fritid, Bibliotek og Kultur Veje og Grønne områder Miljø Kollektiv trafik og havne Udlejning, bygningsvedligeholdelse og byggemodning Børn-, Unge- og Kulturudvalget:

3 Fritid, bibliotek og kultur Folkeskoler Børnepasning Børne- og Familiecentret Sundhed Social- og Sundhedsudvalget: Fritid, bibliotek og kultur Ældreområdet Voksne handicappede Sundhed Udleje, bygningsvedligeholdelse og byggemodning Arbejdsmarked Økonomiudvalget: Redningsberedskab Byråd og administration Kollektiv trafik og havne Sundhed Erhvervsfremme og turisme Udlejning, bygningsvedligeholdelse og byggemodning Arbejdsmarked Indkomstoverførsler (overførsler til enkelt personer) Alle udvalg Børn-, Unge- og Kulturudvalget Social- og Sundhedsudvalget Økonomiudvalget Regnskabsoversigt Anlæg Miljø- og Teknikudvalget: Veje og grønne områder Udleje, bygningsvedligeholdelse og byggemodning Børn-, Unge- og Kulturudvalget: Fritid, bibliotek og kultur Folkeskoler Børnepasning Social- og Sundhedsudvalget: Ældreområdet Voksne handicappede Økonomiudvalget: Byråd og administration Kollektiv trafik og havne Udlejning, bygningsvedligeholdelse og byggemodning Renter, tilskud, udligning og skatter Balanceforskydninger Artsoversigt Finansiel status Statusbalance

4 Odder Kommune Regnskabsår 1. januar december 2013 Adresse: Odder Kommune Rådhusgade Odder Telefon: Telefax: hjemmeside: Kommunalbestyrelse: Uffe Jensen (V) Borgmester, fmd. for Økonomiudvalget Anne Bonefeld (V) fmd. for Børn-, Unge- og Kulturudvalget Hanne Appel (V) Hans Hammann (V) Mette Lund Klougart (V) Bjarne Pedersen (V) Ole Lyngby Pedersen (V) Torben Sørensen (V) Niels Rosenberg (C) 1. Viceborgmester, fmd. for Social- og Sundhedsudvalget Jakob Taul (C) Elvin J. Hansen (A) fmd. for Miljø- og Teknikudvalget Lars Grønlund (A) 2. Viceborgmester Ole Lauth (A) Lone Jakobi Sørensen (A) John Rosenhøj (O) Kresten Bjerre (B) Sanne Rubinke (F) Marianne Hundebøll (F) Jens Erik Buur (Ø) Direktion: Kenth Halfdan Ferning, Kommunaldirektør Jette Rud Knudsen, Direktør for Social, Sundhed, Beskæftigelse og Kultur Mads Gammelmark, Direktør for Børn, Unge, Teknik og Miljø Revision: PricewaterhouseCoopers PwC Årsberetning 2013 er udarbejdet efter den udvalgsstruktur som var gældende i

5 4

6 Forord Styr på økonomien Det er en fornøjelse at kigge på tallene for året Odder Kommune havde et overskud på driften på 57,9 mio. kr., hvilket er mere end 27 mio. kr. end budgetteret. Vi har nu haft rigtig pæne driftsoverskud de seneste tre år, og vi kan dermed endnu en gang konstatere, at den store spareplan fra 2010 som et samlet byråd stod bag har virket efter hensigten. Det er nødvendigt for en kommune at have et driftsoverskud, idet dette sammen med optagelse af lån giver os mulighed for at igangsætte vigtige anlægsarbejder. I 2013 brugte vi 37,7 mio. kr. til anlæg. Blandt anlægsarbejderne kan jeg nævne omlægningen af Polititorvet, som nu fremstår som en flot og moderne plads. Med flytningen af Trolden til sin nuværende placering og med omlægningen af åen, er der skabt et helt unikt miljø, og jeg glæder mig til at opleve, hvordan byens borgere og turister for alvor vil tage anlægget i brug i den kommende sommer. I Saksild har vi opført et nyt borger- og kulturhus, en længe ventet erstatning for den gamle pavillon, som jeg er sikker på vil være til gavn for både skolen og borgerne i lokalområdet. Derudover har vi brugt anlægspenge til renoveringer af ventilationsanlæggene på skolerne, til nødvendige ombygninger i VitaPark og til en kunstgræsbane ved Spektrum. Fornuftig kassebeholdning Kassebeholdningen er blevet styrket med 8,2 mio. kr., så vi nu har en gennemsnitlig kassebeholdning på 93,2 mio. kr., hvilket svarer til kr. pr. borger. Det kan lyde af mange penge, men vi ligger faktisk et pænt stykke under landsgennemsnittet, som er kr. pr. borger. Set i forhold til kriseårene 2009 og 2010, hvor vores kassebeholdning lå kritisk lavt mellem 1500 og 2000 kr. pr. borger, har vi således styrket vores økonomi betydeligt. Som kommune er vi nødt til at have en fornuftig likviditet, og kassebeholdningen har nu et fornuftigt niveau i forhold til de udfordringer vi står over for i de kommende år. Folkeskolen i centrum Året 2013 har først og fremmest stået i Folkeskolens tegn. I foråret var Odder Kommune berørt af den landsomfattende lockout af lærerne, en konflikt, som sluttede med et indgreb fra centralt hold. Jeg er glad for, at konflikten her lokalt forløb stille og fredeligt. Det er klart, at mange lærere ikke brød sig om udfaldet af konflikten, men det er min fornemmelse, at konflikten er blevet bilagt på fredelig vis på de enkelte skoler. I hele efteråret har man rundt omkring på skolerne og i skolebestyrelserne arbejdet med at omsætte skolereformen til praksis. Det har været et kæmpe arbejde, og jeg vil gerne sige tak til alle, der har deltaget og bidraget og dermed medvirket til, at vi i Odder Kommune som en af de første har kunnet gå i gang med den mere detaljerede planlægning. VitaPark I 2012 købte Odder Kommune det nedlagte sygehus af Region Midtjylland. En stor satsning, for kunne det lykkes at få skabt et center for kultur, erhverv og sundhed? 2013 har givet svaret. Med kunstudstillinger, kunsthåndværkermarked, kulturfestival og koncerter af forskellig karakter har VitaPark fået rollen som førende kulturaktør i byen. 5

7 Virksomhedssatsningen Vokseværket har også vist sig at kunne bære, idet der her er skabt et unikt miljø af små virksomheder, både eksisterende og under etablering. Og nye sundhedsvirksomheder er kommet til, og fylder efterhånden en helt gang i den gamle sygehusbygning. VitaPark har udviklet sig fra at være den grimme ælling til at være en smuk svane, og med de planer, der er lagt for de kommende år, vil den blive endnu smukkere. Jeg glæder mig til at følge udviklingen. Kommuneplan Et kæmpestort projekt blev bragt til ende i løbet af 2013, da byrådet vedtog en ny kommuneplan for årene Kommuneplanen skal revideres en gang i hver byrådsperiode, og forud for revisionen ligger der utallige møder i forvaltningen, rådgivere har været tilknyttet, og borgerne har været inddraget, idet de har kunnet deltage i flere borgermøder, foruden at de kunne kommentere forslaget via kommunens hjemmeside. Det har været en rigtig god proces, og det færdige resultat er jeg stolt over. Med kommuneplanen har vi et rigtig godt redskab, der udstikker rammerne for planlægningen i de kommende år. Bosætning For anden gang inden for en kort årrække har vi oplevet en tilbagegang i befolkningstallet. Heldigvis er der tale om en meget svag tilbagegang, men meldingen om, at antallet af børnefødsler er det laveste i mands minde, giver anledning til bekymring. Byrådet har igangsat et arbejde for at få udviklet en bosætningsstrategi, og med en fornuftig implementering af denne strategi, er der grund til optimisme. Heldigvis står vi ikke på bar bund, idet byrådet tidligere har vedtaget en vækststrategi med et omfattende idékatalog, ligesom vi har lavet en kendskabsanalyse om Odder Kommune blandt andre kommuners borgere. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at Odder Kommune gerne vil tiltrække børnefamilier. Odder Kommune er det helt rigtige sted for aktive børnefamilier. Vi har et foreningsliv, som er attraktivt for både voksne og børn. Vi har et erhvervsliv, hvor der samarbejdes og netværkes på fuldt tryk. Nærhed og tryghed er kerneværdier for os, og samtidig har vi storbyen Aarhus lige i nærheden. Samarbejde i byrådet Et nyt byråd, med ikke færre end 11 nyvalgte medlemmer, blev valgt i november, og i januar gik arbejdet i gang. Der er en god tone og masser af samarbejdsvilje i byrådet, som på et seminar i slutningen af marts måned 2014 har arbejdet med visionerne for de kommende års arbejde. Tak til byrådets medlemmer for et flot stykke arbejde; det tegner godt for det fremtidige samarbejde. Tak til medarbejderne Indtil 1. januar 2014 har jeg som byrådsmedlem kun kunnet følge de kommunale aktiviteter på sidelinjen, men efter at være rykket ind i borgmesterkontoret, har jeg fået medarbejderne og deres hverdag tættere ind på livet, og jeg er dybt imponeret over at se, hvordan der hver eneste dag bliver knoklet både på rådhuset og i institutionerne og altid med fokus på at give borgerne kompetent og løsningsorienteret service og en hurtig sagsbehandling. Stor tak til medarbejderne! Uffe Jensen Borgmester April

8 Miljø- og Teknikudvalget Miljø Handleplaner for vand Staten godkendte vandplaner i henhold til Miljømålsloven i december Byrådet har som opfølgning herpå den 19. november 2012 godkendt Vandhandleplan for Odder Kommune. Den fastsætter de tiltag kommunen vil iværksætte for at opnå målsætninger for vand og natur indenfor de givne frister. Natur- og Miljøklagenævnet kendte de statslige vandplaner for ugyldige i december 2012 og afgjorde, at vandplanerne skulle sendes i høring igen. Høringsfristen for den fornyede høring udløb i december Når vandplanerne derefter endeligt vedtages, skal kommunerne udarbejde en ny vandhandleplan, som skal offentliggøres med 6 måneders klagefrist. Der er efter december 2012 trådt en række bekendtgørelser i kraft, der giver mulighed for at påbegynde arbejdet med vandløbsindsatserne med lovhjemmel i vandløbsloven. Formålet er at give kommunerne mulighed for at nå at gennemføre vandløbsindsatserne inden udgangen af 2015, hvor krav i EU s vandrammedirektiv om god tilstand i alt vand skal være opfyldt. Realisering af målene vil medføre udgifter til dækning af f.eks. opkøb af jord, erstatninger til landbruget, etablering af foranstaltninger m.v. Finansieringen vil ske via tilskuds- og støttemidler. Vådområdeprojekt ved Odder Å I 2011 besluttede Byrådet, at Odder Kommune skulle søge Staten om tilsagn om 5 mio. kr. til realisering af vådområdeprojekt i ådalene mellem Norsminde Fjord og Odder by. På baggrund heraf er Staten i 2013 fortsat i forhandlinger med de berørte lodsejere med henblik på at indgå aftale om køb af jord, som sikrer gennemførelse af vådområdeprojektet ved Odder Å og Rævs Å. Byrådet besluttede samtidig, at såfremt der bliver givet tilsagn om 100 % dækning af udgifterne til dækning af projektet, er Byrådet indstillet på at yde de fornødne bevillinger til udlæg for realisering. Skovrejsning i Boulstrup Odder Kommune indgik i 2013 i et samarbejde omkring skovrejsning med Odder Vandværk I/S og Naturstyrelsen. Aftalen omfatter et 140 hektar stort område ved vandværkets indvindingsområde i Boulstrup og løber over 20 år. Skovrejsning skal beskytte grundvandet, så det sikres, at der fortsat kan indvindes rent vand i området. Ca. 1/3 af Odder Vandværk I/S vand indvindes i Boulstrup. I aftalen budgetteres med 24,5 mio. kr. til opkøb af arealer over de 20 år, hvoraf Odder Kommune medfinansierer med 10 %, Odder Vandværk 40 % og Naturstyrelsen resten inkl. udgifter til selve skovrejsningen. Miljøsamarbejde Grønne Partnerskaber Odder Kommune medvirker som partner i flere Grønne partnerskaber, blandt andet på Tunø og omkring Hou Kyststi. Samarbejdet er organiseret som Grønne Partnerskaber der, ud over lokale foreninger, institutioner og organisationer, også omfatter Friluftsrådet, Danmarks Naturfredningsforening og Naturstyrelsen m.fl. Projekterne omfatter initiativer til forbedring af rekreative muligheder samt oplysning om kulturhistoriskeog naturforhold. Projekterne søges finansieret via eksterne puljer og fonde. Byrådet har bevilget udlæg i 7

9 forbindelse med realisering til partnerskabet på Tunø og ved Hou Kyststi, når der er givet tilsagn om fuld finansiering. Plan Trafik I 2013 blev der etableret tre bump på Randlevvej i Odder by, samt fem bump i Gylling. Kommunen fik desuden udarbejdet en trafikplan for Nørregade området. Trafikplanen mundede ud i en række projekter, der kan afhjælpe de vanskelige trafikforhold i området. Projekterne forventes udført i løbet af Desuden er det besluttet, at den offentlige vej Grobshulevej skal udvides. I 2013 blev der udarbejdet et detailprojekt, som foruden en udvidelse af Grobshulevej indeholder mindre udvidelser af en del af Trinesvej, Ulvskovvej, Snærildvej, Vesterskovvej og Bakkegaardsvej. Projektet omfatter endvidere anlæg af to rundkørsler, tre afvandingsbassiner og afvandingsledninger samt to faunapassager. Udførelsen af vejen forventes påbegyndt i foråret Lokalplanlægning I 2013 blev følgende lokalplaner vedtaget: 1120 Boligområde ved Randlevvej og Præstevænget i VitaPark i Odder 3027 Sommerhusområde ved Norsminde 3028 Sommerhusområde ved Saksild 3029 Sommerhusområde ved Rude Strand Varmeplanlægning Der er i 2013 afsluttet fire klagesager vedr. tilslutningspligt til Hundslund Oldrup Kraftvarmeværk. Anlæg Renoveringen af polititorvet blev gennemført i løbet af året og omfattede ændret belægning, opsætning af bænke, affaldsspande og underjordisk affaldshåndtering, etablering af springvand, regulering af vandløb, etablering af ny gangbro samt en drejning på 180 af Lars Pølsevogn. I 2013 blev der etableret (byggemodnet) seks nye grunde ved Præstevænget Vita Park i Odder By, samt 12 sokkelgrunde helt ned til stranden i Hov. Begge udstykninger er kommunalt ejet. Af de seks grunde ved Præstevænget er fire allerede solgt. Herudover blev byggemodninger i Odder Vest omfattende i alt 44 grunde færdiggjort og en del af området omfattet af Lokalplan 1111 for et boligområde med butik til lokal forsyning. Endelig er de arkæologiske udgravninger af rammeområde 1.B.39 nord for Stampmølle Bæk påbegyndt sidst i 2013 med henblik på senere lokalplanlægning og udbygning af dette. GIS Inden for kommunens Geografiske Informations System er meget tid i 2013 gået med opgradering og udarbejdelse af nye digitale kort til Kommuneplan samt til klimatilpasningsplanen og indsatsplanen for grundvand i Boulstrup. 8

10 Byggeri Sagsbehandling I 2013 blev der modtaget 492 byggesager, 33 zonesager, 15 jordvarmesager, 14 huslejenævnssager, 4 beboerklagenævnssager og været afholdt 4 hegnsyn. Der er meddelt byggetilladelse til 21 nye enfamiliehuse og 23 nye sommerhuse, derudover kommer tilladelser til erhverv, landbrug, etageboliger og småbygninger. Det gamle papirbaserede byggesagsarkiv er i løbet af året blevet indskannet og lagt i et digitalt filarkiv. Når dette er gennemgået og tilrettet, er det tanken, at arkivet skal gøres offentligt tilgængeligt, så borgere, rådgivere og andre parter egenhændigt kan fremfinde gamle sager. Anlæg Af anlægssager skal nævnes til- og ombygning på Fabos, nyt kultur- og borgerhus i Saksild (som indvies i 2014), PCB sanering på Parkvejens skole og opsætning af solceller på Hundslund skole. Energiarbejdet er fortsat gennem året. Der er foretaget genopretning og optimering af ventilations- og varmeanlæg og udskiftning af vinduer. Energifokus er bredt ud til også at implicere interesserede borger. Der blev i foråret afholdt 2 arrangementer i grundejerforeninger efter ansøgning, hvor der blev gennemført store og små energitjek samt orienteret om muligheder og gevinster ved energirenoveringer af private huse. Arrangementerne var en succes og blev fulgt op med en lille energimesse på Odder Parkhotel som blev afholdt i januar Co 2 regnskabet for 2012, som blev offentliggjort i begyndelsen af året, viste at vi nåede vores mål endnu en gang og havde nedbragt kommunens Co 2- forbrug med 2 % - der er ingen grund til at tro, at vi ikke også i 2013 har nået dette mål regnskabet er i skrivende stund under udarbejdelse. Vej og Park Vejafvanding Der har i løbet af året været store problemer med gamle vejafvandingsledninger, der er faldet sammen. De er blevet lappet gentagne gange, men det er en meget dyr måde at reparere, når de er dårlige som tilfældet er. Efterplantning af Rathlousdal Alléen I efteråret 2013 er den meget lange sag med efterplantning af Rathlousdal Alléen endelig afsluttet. Der er i alt plantet 113 stk. lindetræer. Nyt slidlag på flere veje Der er meget gamle slidlag, der er ved at være nedbrudte og det fører problemer med sig. Specielt de gamle Amtsveje bliver problematiske grundet de mange m2 der er på dem grundet den store bredde. Der er igennem de seneste tre år tilført flere penge til ny asfalt, og i 2013 bevirkede det, at der kom nyt slidlag på en del veje, såsom Odder/Århus landevejen, Bilsbækvej, Rønhøjvej (stikvej), cykelstier i Rude m.fl. 9

11 Regnskabsbemærkninger på udvalgets område Serviceudgifter Udgifterne på udvalgets område fordeler sig som vist i nedenstående figur: På Miljø- og Teknikudvalgets område blev der oprindeligt budgetteret med nettoudgifter på i alt 40,5 mio. kr. De faktiske nettodriftsudgifter blev 41,7 mio. kr. og dermed 1,2 mio. kr. større end det oprindelige budget. Figuren ovenfor viser nettodriftsudgifterne på de enkelte driftsområder under Miljø- og Teknikudvalget 10

12 Veje og Grønne områder omfatter Vej og Park, Vintertjeneste, Trafiksikkerhed og Energipuljen. Området udviser samlet et overskud 0,4 mio. kr. Der er dog underliggende områder der afviger i 2013, bl.a. har Vej og Park i 2013 afholdt store udgifter på nødtørftige reparationer på vejafvandingsledninger. Kontor og mandskabsbygninger er blevet malet i 2013 og udendørs trappe ned til saltlageret er repareret. Der er afholdt store udgifter i 2013 på udtyndinger i skove, men tilsvarende mindre udgifter på legepladser, stadion og idrætsanlæg. Der har i 2013 været et merforbrug på vedligeholdelse af offentlige toiletter. Vintertjenesten har i 2013 et merforbrug på 0,8 mio. kr. Vinteren i januar, februar og marts var meget omkostningsfuld grundet mange udkald til saltning og meget snefygning. Energipuljen udviser et overskud på 0,8 mio. kr. som er overført til Miljø s overskud i 2013 skyldes, at de indgåede grønne partnerskaber i Hou og på Tunø har fået tilført midler på i alt 0,4 mio. kr. fra Odder Kommunes Landdistriktspulje. Området Trafik og Havne, som består af Tunø Færgen og Tunø Havn, har i 2013 et samlet underskud på 0,5 mio. kr. Tunø Færgen fik overført et underskud på 0,2 mio. kr. fra 2012 til Det er ikke lykkedes at reducere underskuddet i Merforbruget skyldes bl.a., at der i 2013 er afholdt ekstraordinære lønudgifter på 0,2 mio. kr. til afvikling af medarbejder, der stoppede i Passagerantallet på Tunø Færgen har i 2013 ikke været som forventet. Der er en nedgang i indtægter på persontransport på 0,3 mio. kr. Det er en forudsætning i Tunø Færgens budget, at der i det år, hvor Tunø Færgen ikke skal på værft, skal opspares 50 % af udgiften til værftsbesøget, som ligger fast hvert andet år. Det har ikke været muligt i budget 2013 at opspare de 50 % til værftsudgiften i Tunø Færgen og Tunø Havn har i forbindelse med overførsel af driftsover- og underskud fra 2013 til 2014 fået eftergivet underskuddet på 0,5 mio. kr. Området Udlejning og bygningsvedligeholdelse består af byfornyelse (skimmelsvamp), udvendig- og indvendig bygningsvedligeholdelse. Bygningsvedligeholdelse udviser et overskud, som skyldes, at der i 2013 er givet tillægsbevilling på 0,9 mio. kr. til indretning af lokaler i VitaPark til Visitationen. Udgifterne er afholdt af/under Visitationen. Udgifterne til byfornyelse er sammensat er kommunale midler og statslig refusion. Ved sager omhandlende ejendomme i byzonen kan der opnås refusion på 50 % og ved sager i landzonen 20 % ekstra. De 20 % ekstra hentes fra en indsatpulje, som kommunen fik tildelt i 2012 på 0,3 mio. kr. I puljen resterer der 0,2 mio. kr., som er overført til Der er i 2013 afholdt udgifter på 0,2 mio. kr. (excl. refusion) og indhentet refusioner på 0,1 mio. kr. 11

13 Igangværende Afsluttet U: udgift / I: indtægt Anlægsudgifter Anlægssager på Miljø- og Teknikudvalgets område er opgjort i øvrige anlægsarbejder og jordforsyning. På området øvrige anlægsarbejder er der samlede anlægsbevillinger på 85,5 mio. kr. Af disse er der afsat rådighedsbeløb på 10,2 mio.kr. på anlægsbudgettet for De resterende anlægsarbejder er alle overført fra tidligere år. Alle anlægsarbejder er igangværende. Der er genbevilget rådighedsbeløb svarende til 6,3 mio. kr. til igangværende anlægsarbejder, hvor anlægsarbejdet endnu ikke er afsluttet. Miljø- og Teknikudvalget Forbrug 2013 Rådighedsbeløb 2013 Forbrug i alt Anlægsbevilling i alt Energihandleplan, ramme til energibesparelser x I Energihandleplan, ramme til energibesparelser x U Energihandleplaner for kommunens bygninger x I Energihandleplaner for kommunens bygninger x U Klimastrategi, vedvarende energikilder på komm.byg x U Polititorvet x U Trafiksikkerhedsplan, Saksild x U Grobshulevej x U Grobshulevej x U LMK kontrakt vejvedligeholdelse x U Trafikplan for Nørregade (Kvickly og Løvbjerg) x U Udskiftning af jernbaneoverkørsel v. Rude Havvej x U I alt anlægsudgifter - projektopdelt

14 Igangværende Afsluttet U: udgift / I: indtægt På området jordforsyning er der samlede anlægsbevillinger på 103,4 mio. kr. Af disse er der afsat rådighedsbeløb på 9,6 mio. kr. på anlægsbudgettet for De resterende anlægsarbejder er alle overført fra tidligere år. Der er i 2013 afsluttet 1 anlægsarbejde. Forundersøgelser af lokalplanområde 5033 i Hou. Anlægsregnskabet udviser et mindre forbrug på 0,4 mio. kr., som skyldes, at omkostninger til Landinspektøren, Miljørådgiveren, nedbrydning af den gamle limtræshal, og fjernelse af affald i området blev billigere end budgetteret. I forbindelse med overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2013 til 2014 blev der lagt 0,9 mio. kr. i kassen på byggemodning af 12 Strandvillagrunde i Hou, idet der har været mindre udgifter til etablering af veje, støttemuren mod stranden, hævning af terrænet, samt fjernelse af forurenet jord. Der er i alt på byggemodninger overført uforbrugte rådighedsbeløb til 2014 på 13,6 mio. kr. Jordforsyning, Miljø- og Teknikudvalget Forbrug 2013 Rådighedsbeløb 2013 Forbrug i alt Anlægsbevilling i alt 12 strandvillagrunde i Hou, byggemodning x U gr. Færdiggørelse v. Overskov og Høghus, Vestby x U gr. ved VitaPark Odder, Projekt. og byggemodning x U Byggemodning 42 grunde v. Overskov og Høghus x U Byggemodning af 10 grunde i Gylling x U Byggemodning af 16 grunde i Vestbyen - Vesterhåb x U Byggemodning af 28 grunde i Vestbyen - Vesterhåb x I Byggemodning af 28 grunde i Vestbyen - Vesterhåb x U Forundersøgelser lokalplanområde 5033, Hou x U Færdigg. og salg af 12 strandvillagrunde i Hou x U Færdigg. og salg af 6 grunde Præstevænget x U Færdiggørelse af 8 grunde, Smedegade x U Færdiggørelse Rasmus Larsens Vænge, 10 gr. Gylling x U Færdiggørelse Vesterhåb, 16 grunde x U Færdiggørelse Vesterhåb, 28 grunde x U Langholts Ager og Hørkærs Ager, færdiggørelse x U Rønshøj Ager x U Smedegade, byggemodning af 13 grunde x U Torupvej, byggemodning af 7 grunde x U Udgravning v/moesgaard museum af rammeområde 1B39 x U Byg.modn. 2 storparceller+dagligvareforretn.vestby x U Færdiggørelse 2 storparceller + dagligvarebutik x U Færdiggørelse af 2 erhvervsgrunde i Hou x U Jernaldervej x U I alt anlægsudgifter - projektopdelt

15 Børn-, Unge- og Kulturudvalget Daginstitutioner Fremtidens Dagtilbud Efter arbejdet med Fremtidens folkeskole og vedtagelsen af strategien for denne har Byrådet igangsat et lignende generelt strategisk arbejde omkring kvaliteten og strukturen i Fremtidens dagtilbud. På linje med arbejdet med Fremtidens Folkeskole vil arbejdet med Fremtidens Dagtilbud lede frem mod fastlæggelse af den fremtidige vision og strategi for dagtilbudsområdet i Odder kommune. Strategien skal adressere både strukturelle og kvalitetsmæssige spørgsmål i forhold til dagtilbudsstrukturen og derved sikrer et fremadrettet robust fundament for dagtilbud i Odder Kommune. Børn-, Unge- og Kulturudvalget har i 2013 i samarbejde med Institut for Fremtidsforskning gennemført en temadag med meget bred repræsentation af interessenter på dagtilbudsområdet. På temadagen blev de væsentligste usikkerheder for dagtilbudsområdet i fremtiden klarlagt. Herefter har grupper bestående af forældre, medarbejdere, repræsentanter fra de faglige organisationer, skolefolk m.m. med udgangspunkt i de to væsentligste usikkerheder udarbejdet 4 konkrete scenarier for dagtilbudsområdet i Odder Kommune frem mod Børn-, Unge- og Kulturudvalget har udvalgt scenariet kendetegnet af svær adgang til ressourcer og gode individuelle løsninger, som det scenarie der skal arbejdes videre med. På baggrund af dette scenarie er der udarbejdet konkret forslag til strategi samt indsatsområder. Disse er sendt i høring frem til 3. februar Arbejdet med strategien for Fremtidens Dagtilbud afsluttes i 2014 med vedtagelsen af den endelige strategi, der forventes fremlagt for Byrådet i april/maj Kvalitetsrapport Der er i 2013 udarbejdet en samlet kvalitetsrapport for alle dagtilbud i Odder Kommune. I 2013 er der for første gang også udarbejdet kvalitetsrapporter for hver enkelt daginstitution samt for Dagplejen i Odder Kommune. Kvalitetsrapporterne rummer og samler alle de ting, der skal evalueres og afrapporteres i dagtilbud eks. læreplaner og sprogvurderinger. Herudover er kvalitetsrapporten for dagtilbud i Odder kommune samt for de enkelte institutioner og Dagplejen et element i det tilsyn, Odder Kommune fører med dagtilbud i kommunen. I den overordnede kvalitetsrapport beskrives blandt andet Odder Kommunes rammer for tilsyn med dagtilbud, rammerne for frokostordning, metoden for læreplaner m.m. Den overordnede kvalitetsrapport er således det samlende dokument, hvor oplysninger og resultater omkring dagtilbud i Odder Kommune kan søges. De enkelte institutioners kvalitetsrapporter er yderligere detaljerede med konkrete beskrivelser af politikker for forældresamarbejde, sammensætning af personalet, indikator for børnenes udvikling målt i kompetencehjulet m.m. Den overordnede kvalitetsrapport vedtages af Byrådet, hvorimod institutionernes egne kvalitetsrapporter offentliggøres på institutionernes hjemmesider efter behandling i forældrebestyrelserne. 14

16 Faldende børnetal Byrådet skal sørge for det nødvendige antal pladser i dagtilbud, så alle børn i kommunen kan få en dagtilbudsplads. Byrådet har også pligt til at tilpasse udbuddet, ud fra en vurdering af den aktuelle efterspørgsel sammenholdt med den fremtidige forventede efterspørgsel efter pladser. Gennem længere tid har børnetallet været faldende i Odder Kommune, og udviklingen fortsætter i de kommende år. Der sker løbende en personalemæssig nednormering i institutionerne, så normeringerne er i overensstemmelse med det reelle børnetal. Som følge af væsentligt faldende børnetal i Randlev Børnehave ville institutionen i 2013 skulle yderligere nednormeres. Dermed ville institutionen ikke have personalemæssig ressource til at opretholde åbningstiden. Efter Byrådsbeslutning lukkede Randlev Børnehave med virkning fra d. 1. august Dagplejen Antallet af børn passet i Dagplejen har været svagt faldende. Det skyldes fortrinsvis den landsdækkende tendens samt den manglende tilflytning. På grund af naturlig afgang har det været muligt at undgå de seneste års fyringsrunder. Der tegner sig et billede af en dagpleje i udvikling og i nogenlunde ro, men med fortsat fokus på de forandringer, der er på vej i forbindelse med Fremtidens Dagtilbud. Skoler Skolestrategi I december 2012 vedtog udvalget for Børn, unge og Kultur, at skolevæsenets arbejde med pejlemærket Balance skulle tilpasses regeringens udspil til en ny skolereform. Det blev vedtaget, at skolerne i skoleåret 2013/14 blev tildelt en ugentlig lektion på klassetrin til forsøg med aktivitetstimer. Forsøgene evalueres ultimo februar Lockout, ny lov om arbejdstid og flere timer KL og Lærerforeningens forhandlinger om lærernes arbejdstid brød sammen i foråret og der blev iværksat en lockout af lærerne fra 1. april. Den 26. april greb regeringen ind med en ny lov om lærernes arbejdstid, som blandt andet betyder, at lærerne fra august 2014 skal have arbejdssted på skolen. De manglende lektioner fra mere end 3 ugers skolefri er efterfølgende blevet givet i ekstra lektioner i skoleåret 2013/14. Flere af kommunens skoler oplever derfor, at antallet af lektioner i skoleåret 2013/14 er tæt på det kommende timetal for den nye skolereform. Skolereform, skolestrategi og arbejdstid I juni indgik regeringen, Venstre, DF og Konservative en aftale om en ny skolereform, som træder i kraft august Aftalen er udmøntet i fire love, hvor de to blev vedtaget i december 2013 og en i januar Den sidste forventes vedtaget i februar Odder Kommune tilrettelagde en proces (drejebog 2) ift. implementering af den nye skolereform, Odder Kommunes Skolestrategi og den nye arbejdstid for lærere. Processen blev vedtaget af udvalget for Børn, Unge og Kultur i august

17 I arbejdet med de tre elementer/aftaler/ er alle centrale aktører inddraget i forskellige dele af organisationen: medarbejdere, forældre, elever, byråd, faglige foreninger og forvaltningen. Arbejdet og anbefalingerne fra de mange arbejdsgrupper blev sammenskrevet i en analyserapport, som udkom den 1. november. Analyserapporten blev drøftet på et temadøgn den 7. og 8. november, hvor ledere, TR, de faglige foreninger og forvaltningen deltog. Her vedtog deltagerne et fælles opsamlingsnotat, som udgjorde en væsentlig grundsten i det videre arbejde. Byrådet vedtog den 9. december et katalog med politiske rammebeslutninger, som danner rammen for det videre arbejde med folkeskolen i Odder. Skole IT 1:1 projektet er blevet evalueret i fasegrupperne der blev nedsat i forbindelse med arbejdet med skolereformen. Her blev der understreget at man er meget glad for projektet og IPads i undervisningen og at det giver en merværdi i forhold til børns læring. Derfor var der bred enighed om at fortsætte projektet udover den første projektperiode Dette er efterfølgende blevet vedtaget i Byrådet i forbindelse med Drejebog 2, så der arbejdes på at beskrive det videre forløb i en dertil nedsat arbejdsgruppe. Der er indkommet forskningsresultater fra Umeå Universitet, der har forsket i lærernes læring i projektet. Det er resultater, der kan bruges i det videre forløb, og som viser, at Odder har tænkt rigtigt ved beslutningen om 1:1 i skolerne. Forskerne forsætter med at undersøge elevernes læring, og dette resultat foreligger i Kultur og fritid I 2013 vedtog byrådet en ny Politik for Folkeoplysning med den overordnede vision Vågen og visionær med værdier i centrum. Politikken blev til under en bred proces med inddragelse af aktørerne på folkeoplysningsområdet. Processen har medvirket til at folkeoplysningsområdet er faldet på plads i sin nye struktur, herunder har de 4 råd (Idrætsrådet, Spejderrådet, Kulturrådet og Aftenskolerådet) fundet deres ståsted og virke. Endvidere har processen medvirket til tydeligere rolleafklaring og har skabt opmærksomhed på at kommunen og foreningerne er gensidigt afhængige af hinanden for at skabe et godt foreningsliv men også i løsningen af forskellige opgaver. I 2013 har der været et øget økonomisk pres på udgifterne til tilskud til foreningerne. Et pres som er forårsaget af nye aktører og nye aktiviteter i foreningslivet og som ikke kan efterkommes indenfor den eksisterende budgetramme. Odderordningen er kommunens model for tilskud til foreningerne. Foreningslivet har ved flere lejligheder bl.a. under udarbejdelsen af Folkeoplysningspolitikken - tilkendegivet et behov for en Odderordning, der i højere grad er tilpasset nye tendenser i samfundet og i foreningslivet og som sådan kan understøtte foreningernes behov for udvikling og tilpasning til de krav og forventninger, som nutidige foreningsmedlemmer har til foreningerne. På den baggrund besluttede byrådet at igangsætte en proces for en gennemgribende revidering af Odderordningen i en bred og inddragende proces i samarbejde med aktørerne på folkeoplysningsområdet. Processen blev sat i gang i november 2013 og løber frem til maj 2014, hvor en ny Odderordning forventes godkendt af byrådet. 16

18 Byrådet besluttede samtidig at ansætte en fritids- og kulturkonsulent i en 2-årig projektstilling. Konsulenten skal bl.a være ansvarlig for gennemførelsen af processen for revidering af Odderordningen og skal være med til at understøtte kommunens deltagelse i Kulturhovedstad Århus Konsulenten skal alene løfte udviklingsopgaver og med en kreativ, opsøgende og inddragende profil være med til at understøtte den satsning på kulturen, som er et led i kommunens vækststrategi. For anden gang løb Odder Galla af stablen den 13. september Ti priser blev uddelt til 10 lokale kunstnere, sportsfolk og ildsjæle der på den ene eller den anden måde har gjort sig fortjent til at blive hyldet for en særlig præstation. Ikke færre end 35 lokale idrætsfolk modtog Odder Kommunes Idrætspris på baggrund af flotte resultater indenfor det forgangne år. Arrangementet var endnu en gang en stor succes med flot tilslutning og med underholdende indslag og show af høj kvalitet. 17

19 Regnskabsbemærkninger på udvalgets område Serviceudgifter Udgifterne på udvalgets område fordeler sig som vist i nedenstående figur: På Børn-, Unge- og Kulturudvalgets område blev der oprindeligt budgetteret med nettodriftsudgifter på i alt 380,6 mio. kr. De faktiske nettodriftsudgifter blev 382,9 mio. kr. og dermed 2,3 mio. kr. større end det oprindelige budget. 18

20 Figuren ovenfor viser nettodriftsudgifterne på de enkelte driftsområder under Børn-, Unge- og Kulturudvalget. Som det fremgår af figuren, er der i forhold til det oprindelige budget mindreforbrug på henholdsvis skoleområdet og sundhedsområdet. Fritid, bibliotek og Kulturområdet udviser i 2013 et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. ift. det korrigerede budget. Folkeoplysningsområdet overførte et overskud fra 2012 på 1,8 mio. kr. Af det oparbejdede overskud er der i 2013 brugt 1 mio. kr. på at finansiere en fritids- og kulturkonsulent i 2-3 år, samt disponeret 0,3 mio. kr. i henholdsvis 2014 og 2015 til Fremme af kulturprojekter. Grønne områder ved Spektrum fik overført et overskud fra 2012 på 0,8 mio. kr. Budgettet er til gennemførelse af udviklingsplanen for Spektrum. I 2013 er bl.a. købt skateramper, indrettet motions- og legeområde. Der overføres til 2014 et overskud på 0,2 mio. kr. Folkeskoleområdet var i 2013 i forbindelse med overenskomstforhandlingerne lockoutet i ca. én måned. I den forbindelse afholdt skolerne ikke lønudgifter til overenskomstansatte lærer. Skolerne bibeholdt på nær 0,3 mio. kr. budgettet ud fra en forudsætning om, at eleverne skulle tilbydes erstatningsundervisning i løbet af skoleåret 2013/14. Børnepasningsområdet udviser et mindre forbrug i 2013 på 1,4 mio. kr. Dagplejen har efter flere år med faldende børnetal, og har som følge deraf afviklet personaler med store økonomiske merudgifter, vendt flere års underskud til et overskud i 2013 på 0,4 mio. kr. Randlev børnehave lukkede 31. juli Merudgifter til afvikling af personaler mv. har betydet en merudgift på 1,0 mio. kr., som er finansieret indenfor børnepasningsområdet. Puljen til PAU-elever udviser et overskud i 2013, da der i Odder Kommune ikke har været ansat de fulde 12 årsværk grundet frafald på uddannelsen. Det er primært på Børne- og Familiecentret, at der har været et merforbrug i løbet af Merforbruget på Børne- og Familiecentret kan primært henføres til to tabte ankesager, som har medført udgifter i 2013 på ca. 5,5 mio. kr. Børne- og Familiecentret har i løbet af 2013 fået en tillægsbevilling på 3,5 mio. kr. til at dække udgifterne til den ene sag. Herudover er lønbudgetterne reduceret som følge af udfaldet af overenskomstforhandlingerne, hvor den faktiske lønfremskrivning var 0,9 % lavere end det ved budgetlægningen forudsatte. Reduktionen udgjorde for udvalgets område 2,5 mio. kr. I 2013 er der ud over ovenstående primært givet tillægsbevillinger vedrørende overførte over-/underskud fra På Børn-, Unge- og Kulturudvalgets område er der således overført i alt 4,8 mio. kr. i overskud fra Fra 2013 til 2014 er der på udvalgets område overført 2,8 mio. kr. til sammenligning. Overførselsudgifter Børn-, Unge- og Kulturudvalgets andel af de samlede overførselsudgifter udgør 2%. Børn-, Unge- og Kulturudvalget har ansvaret for områderne vedr. merudgifter til forsørgelse af børn, og tabt arbejdsfortjeneste. Det oprindelige budget udgjorde 6,7 mio. kr., og forbruget er i 2013 på 5,1 mio. kr. Mindreudgifterne fordeler sig ligeligt på begge områder. Anlægsudgifter På Børn-, Unge- og Kulturudvalgets område er der samlede anlægsbevillinger på 53,4 mio. kr. Af disse er de 9,0 mio.kr afsat på anlægsbudgettet for De resterende anlægsarbejder er alle overført fra tidligere år. Langt størsteparten af anlægsarbejderne på udvalgets område er på kvalitetfondsområdet. 19

21 Igangværende Afsluttet U: udgift / I: indtægt I løbet af 2013 er der afsluttet 11 anlægsarbejder, heraf er der aflagt særskilt anlægsregnskab for henholdsvis Saksild Skole - renoveringsafsnit B og Parkvejens Skole udskiftning af døre og vinduer godkendt i Byrådet d. 7. april Derudover er der genbevilget rådighedsbeløb svarende til 11,6 mio. kr. til igangværende anlægsarbejder, hvor anlægsarbejdet endnu ikke er afsluttet. Heraf udgør Skovbakkeskolen - nyt byggeri den største enkeltbevilling med 7,6 mio.kr. Børn-, Unge- og Kulturudvalget Forbrug 2013 Rådighedsbeløb 2013 Forbrug i alt Anlægsbevilling i alt Ombygning af svømmehal x U Gylling skole, renovering og genopretn. vent.mv. x U Gylling skole, ventilation i SFO x U Hou skole, renovering og genopretn. vent.mv. x U Hou skole, udskiftning af vinduer og døre x U Hou skole, ventilation i SFO x U Hundslund skole, renovering og genopretn. vent.mv. x U Nyt kultur- og borgerhus - Saksild skole x U Parkvejens skole, renov./genopretn. vent.varme, mv x U Parkvejens skole, renovering af tagudhæng x U Parkvejens skole, udskiftning af vinduer og døre x I Parkvejens skole, udskiftning af vinduer og døre x U PCB Saneringsplan, Parkvejens skole x U PCB undersøgelser x U Saksild skole - renoveringsafs. B x U Skovbakkeskolen, nyt byggeri x U Solcelleanlæg Hundslund Skole x U Specialklasselokaler, Parkvejens skole x U Dræning af cirkusplads, Bisgårdsvej x U Kunstgræsbane ved Spektrum for børn og unge x U Egholm børnehave, renovering af toiletter x U Hou børnehave - ny ventilation x U Saksild Børnehave, renovering tag, udhæng, vinduer x U I alt anlægsudgifter - projektopdelt

22 Social- og Sundhedsudvalget Samarbejdsaftale med Enghaven Odder Kommune har i 2013 indgået en samarbejdsaftale med OK-Centret Enghaven (Enghaven), der er Odder Kommunes hovedleverandør af ydelser på midlertidige botilbud til svært sindslidende samt yngre borgere med sindslidelser og/eller personlighedsforstyrrelser. Tidligere havde typiske forløb på Enghaven en varighed af 2 år. Oplevelsen var dog, at borgeren i løbet af de 2 år mistede tilknytning til lokalsamfundet i Odder Kommune. Udflytning til egen bolig var derfor ofte utrygt for borger, pårørende og personale. Samarbejdsaftalen indeholder således et nyt tilbud, der i udgangspunktet er af 1 års varighed. Her arbejdes der løbende med rehabilitering, og borgeren øver sig i gradvist at vende tilbage til egen bolig. Ny Sundhedspolitik Byrådet vedtog den 10. juni 2013 en revideret sundhedspolitik for Odder Kommune. Den reviderede sundhedspolitik indeholder følgende mission: Vi understøtter borgerne i at mestre deres hverdagsliv Vi forebygger, at sygdom opstår Vi gør det sunde valg til det lette valg Vi er opsøgende overfor borgere, der ikke selv opsøger sundhedsfremmende og forebyggende tilbud Sundhedspolitikken indeholder fire indsatsområder: Bevægelse, rygning, unges alkoholforbrug samt en udmøntning af Det nære sundhedsvæsen. For hvert indsatsområde er opstillet en række klare mål for, hvad byrådet vil opnå. Målene tager udgangspunkt i lokale data fra sundhedsprofilen Hvordan har du det?, og er sat med udgangspunkt i de bedste kommuner på de enkelte områder i den midtjyske region. Målene lyder: Andelen af fysisk inaktive voksne reduceres fra 16 % til 10 % Andelen af voksne, der dyrker regelmæssig motion, øges fra 55 % til 65 % Andelen af børn og unge, der dyrker regelmæssig motion, øges fra 67 % til 80 % Andelen af voksne dagligrygere reduceres fra 23 % til 15 % Andelen af unge dagligrygere reduceres fra 14 % til 10 % Andelen af unge, der rusdrikker, reduceres fra 38 % til 19 % Andelen af unge, der har et storforbrug af alkohol, reduceres fra 24 % til 14 % Vi vil forebygge indlæggelser og genindlæggelser Vi vil fremme syge borgeres evne til at mestre livet med sygdom Vi vil fremme livskvaliteten og evnen til at mestre livet blandt borgere, der er ramt af stress og depression I sundhedspolitikken er listet en række konkrete og veldokumenterede indsatser, der skal medvirke til at realisere målene. Sundhedspolitikken var i høring i foråret Høringssvarene har givet inspiration til sundhedspolitikkens indsatser. De konkrete indsatser samt sundhedspolitikken i sin helhed kan læses her: 21

23 Velfærdsteknologi og hverdagsrehabilitering Med Projekt Aktiv Hverdag påbegyndte Odder Kommune i 2012 en omstilling af indsatsen i ældreplejen, så ældre borgere, der modtager hjælp, så vidt muligt trænes til at klare sig selv. Træningen varetages af et særligt rehabiliteringsteam i tæt samarbejde med visitation, sygepleje og hjemmeplejeleverandør. Mange borgere har udtrykt glæde ved forløbet, fordi de er blevet i stand til at klare hverdagens gøremål uden at være afhængige af hjælp fra andre. Samtidig hentede Odder Kommune i 2013 en økonomisk gevinst på 3,5 mio. kr. I Odder Kommune vokser andelen af ældre kraftigt i løbet af de kommende år. Der vil således i 2022 være 49 % flere ældre borgere på år. Dermed vokser behovet for hjemmehjælp og sygepleje, og det giver et øget pres på den kommunale økonomi. Udover hverdagsrehabilitering fokuseres der derfor på brug af nye teknologiske løsninger, der kan bidrage til at løse opgaverne smartere. Ny teknologi betyder, at borgeren får hjælp til selv at klare flere af dagligdagens gøremål og dermed bevare en selvstændig og aktiv hverdag. For medarbejderne vil opslidende arbejdsfunktioner kunne udføres lettere, og nedslidning dermed undgås. Samlet set øger velfærdsteknologi kvaliteten i selve behandlingen, ligesom det bidrager til en mere effektiv løsning af opgaverne. Odder Kommune har allerede gode erfaringer med indførelse af ny teknologi i ældreplejen. Blandt andet kan nævnes GPS til demente, elektronisk nøglesystem, skylle - og tørretoiletter, kommunikationsredskaber, virtuelle udskrivelseskonferencer, tilfredshedsundersøgelse på ipads, vaskerobot til hjælpemidler samt Optimal Forflytning. I 2014 igangsættes blandt andet projekterne Robotstøvsugere i eget hjem, Fælles Medicin Kort og Telemedicinsk sårvurdering. Visitationsteamet og Hjælpemiddeldepotet i nye lokaler i Vita Park I løbet af februar måned flyttede Visitationsteamet og Hjælpemiddeldepotet fra de utidssvarende lokaler i Kildegade og ind i helt nyrenoverede lokaler i Vita Park. Hjælpemiddeldepotet fik med flytningen flere kvadratmeter, hvilket længe havde været et ønske. De i alt cirka 20 fastansatte medarbejdere har også fået lyse og indbydende arbejds- og mødefaciliteter. De nye omgivelser har tillige givet mulighed for at indrette et såkaldt showroom, hvor den nyeste velfærdsteknologi udstilles og afprøves af medarbejderne. Rummet muliggør også undervisning af andre personalegrupper fra eksempelvis hjemmeplejen og plejecentrene i nye forflytningsteknikker og andet, der kan lette hverdagen for borgerne og forbedre arbejdsmiljøet for medarbejderne. 22

24 Regnskabsbemærkninger på udvalgets område Serviceudgifter Udgifterne på udvalgets område fordeler sig som vist i nedenstående figur: Øvrige udgør støtte til frivilligt socialt arbejde og udlejning (midlertidige boliger til flygtninge samt lejetab). På Social- og Sundhedsudvalgets område blev der oprindeligt budgetteret med nettodriftsudgifter på i alt 345 mio. kr. De faktiske nettodriftsudgifter blev 345,6 mio. kr. og dermed 0,6 mio. kr. større end det oprindelige budget. Figuren ovenfor viser nettodriftsudgifterne på de enkelte driftsområder under Social- og Sundhedsudvalget. 23

25 Som det fremgår af figuren er der i forhold til det oprindelige budget samlet set et mindreforbrug på ældreområdet. Der har imidlertid været store udsving på området, idet Ældreservice endte med et underskud på 6,8 mio. kr., som er dækket af Visitationsteamets overskud på 10,5 mio. kr. På fællesområdet er der afsat puljer for 1,8 mio. kr., hvoraf størsteparten er budgetomplaceret i løbet af året. På henholdsvis det specialiserede socialområde for voksne, sundhedsområdet og det øvrige område er der et merforbrug i forhold til det oprindelige budget. På det specialiserede socialområde for voksne kan merforbruget i forhold til det oprindelige budget primært henføres til Borgerservice. Borgerservice har oplevet en massiv efterspørgsel på botilbud, især fra yngre mennesker, hvor flere kommer direkte fra tilbud bevilget hos Børne- og Familiecentret. Yderligere har der været en tilgang af borgere med senhjerneskade og BPA-ordninger. I 2013 er der givet tillægsbevillinger på 2 mio. kr. til Borgerservice, heraf er 1 mio. kr. overført overskud fra På sundhedsområdet kan merforbruget henføres til aktivitetsbestemt medfinansiering, hvor der er et merforbrug på 2,1 mio. kr. I 2013 er de tillægsbevillinger, der er givet på området ud over ovenstående, primært vedrørende overførte over-/underskud fra 2012 samt en generel vedtaget nedskrivning af lønbudgetterne. På Social- og Sundhedsområdet er der overført i alt 3,3 mio. kr. i overskud fra Til sammenligning er der på udvalgets område overført 0,8 mio. kr. i underskud fra 2013 til Overførselsudgifter Social- og Sundhedsudvalgets andel af de samlede overførselsudgifter udgør 7 %. Social- og Sundhedsudvalget har ansvaret for områderne vedr. sociale formål, boligydelse til pensionister, boligsikring og personlige tillæg. Det oprindelige budget udgjorde 17,2 mio. kr., og forbruget blev i 2013 på 18,7 mio. kr. Merforbruget fordeler sig primært på områderne Boligydelse til pensionister med 0,8 mio. kr. og Boligsikring med 1,2 mio.kr. På området Sociale formål er der et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. 24

26 Igangværende Afsluttet U: udgift / I: indtægt Anlægsudgifter På Social- og Sundhedsudvalgets område er der samlede anlægsbevillinger på 26,9 mio. kr. Af disse er 3,1 mio. kr. afsat på anlægsbudgettet for De resterende anlægsarbejder er alle overført fra tidligere år. I løbet af 2013 er der afsluttet 5 anlægsarbejder, heraf er der aflagt særskilt anlægsregnskab for ombygning af ældreboliger, Ålykkecentret. På området er der genbevilget rådighedsbeløb på 0,3 mio. kr. til igangværende arbejde vedr. Fabos, udvidelse af grupperum og personalerum. Udvalget har besluttet ikke at søge genbevilling af rådighedsbeløbet vedr. Stenslund, foranalyse vedr. udbygning af plejeboliger. Social- og Sundhedsudvalget Forbrug 2013 Rådighedsbeløb 2013 Forbrug i alt Anlægsbevilling i alt Ældreboliger, Ålykkecentret, ombygning x U Hjemmeplejen, elektronisk nøglesystem x U Stenslund, foranalyse vedr. udbygn. plejeboliger x U Stenslund/Bronzealdervej, personsikringssystem x U Indretning af hjælpemiddeldepot, Vitapark Odder x U Fabos, udvidelse af grupperum og personalerum x U I alt anlægsudgifter - projektopdelt

27 Økonomiudvalget Udvikling I 2013 har Odder Kommune fortsat arbejdet med at udmønte de indsatsområder, der er udpeget i den vækststrategi, som byrådet har vedtaget. Vækststrategien Vejen til vækst skal styrke Odder Kommunes position som en attraktiv bosætnings- og erhvervskommune. Et vigtigt indsatsområde i vækststrategien er bosætning. Odder Kommune er i de seneste år blevet udfordret som bosætningskommune. I 2013 oplevede Odder Kommune egentlig befolkningstilbagegang på 27 borgere. Selv om der er tale om en marginal tilbagegang, så viser de senere års befolkningsudvikling i Odder Kommune, at der er behov for en ekstraordinær indsats for at tiltrække nye borgere til kommunen. Byrådet har derfor også brugt 2013 på at formulere en bosætningsstrategi, hvor målet er indbyggere i Det er et ambitiøst mål, der kræver initiativer. Byrådet har derfor i dialog med blandt andre borgere, erhvervsliv, foreninger og medarbejdere udarbejdet et idékatalog, der beskriver en række ideer til, hvordan Odder Kommune skal arbejde med bosætning i de kommende år. Erhverv Det er vigtigt med et sundt erhvervsliv i Odder Kommune. Dansk Industri gennemfører hvert år en stor undersøgelse af det lokale erhvervsklima i landets kommuner. Det overordnede formål med undersøgelsen er at sætte fokus på de lokale rammevilkår og at understøtte dialogen mellem kommunerne og virksomhederne i Danmark. I den seneste undersøgelse fra efteråret 2013, indtager Odder Kommune en plads som nr. 38 ud af 98. Det er en flot fremgang på 17 pladser i forhold til Odder Kommune er bl.a. gået markant frem i kategorien Information og dialog med kommunen. Selv om Odder Kommune dermed kan konstatere, at virksomhederne overordnet set er tilfredse med den kommunale indsats over for erhvervslivet, så vil der i 2014 blive sat øget fokus på erhvervsudviklingen. Formålet er, at der skabes endnu bedre erhvervsvilkår for virksomhederne i Odder Kommune i de kommende år. Planlægning Den 12. august 2013 vedtog byrådet Kommuneplan De væsentligste ændringer i forhold til Kommuneplan er, at planen i overensstemmelse med den statslige udmelding nu indeholder placeringsmuligheder for biogasanlæg og større landbrug. Herudover er kommuneplanens udpegning af kulturmiljøer revideret og udvidet, ligesom der er udpeget nye vindmølleområder og sket en revision af afgrænsningerne af kommunens byer på landet. Som opfølgning på kommuneplanen er der endvidere i slutningen af 2013 udarbejdet en helhedsplan for Hov Havn med tilhørende forslag til kommuneplantillæg, samt påbegyndt en detailhandelsundersøgelse, der skal afdække kommunens detailhandelsmønster bredt, herunder i forhold til nabokommunerne. 26

28 VitaPark VitaPark gennemgår fortsat mange ombygninger og istandsættelser. I 2013 blev de nye lokaler til Visitationsteamet og Hjælpemiddelsdepotet klar til indflytning i februar. Den tidligere værksteds- og teknikbygning blev ombygget og istandsat til udstillings- og foredragssal. Endvidere blev der indrettet et mødelokale kaldt Kunstværket. Begge dele afsluttet i marts. Det tidligere vaskeri er ombygget og istandsat så det i dag blandt andet fungerer som kunstværksted og beskæftigelsesprojekt for Højmarken. I hovedbygningen (den høje) er 2. sal indrettet til iværksættere inden for sundhed og wellness. Det betyder, at denne etage nu er fuldt udlejet. 3. salen er ca. 50% udlejet og blev lettere istandsat til regionens jordemoder. Flere steder er der foretaget forbedringer for at formindske energiforbruget. Børne- og Familiecentret, der holder til i bygning D, har således fået nye vinduer i nordfacaden. Endvidere er der foretaget udskiftning af ovenlysvinduer og facadepartier ligesom ventilations- og varmeanlæg er renoveret og optimeret (herunder er CTS anlægget udskiftet). Allerede ved overtagelse af Odder Sygehus trængte altanerne på den høje bygning til at blive udskiftet. De fremstår nu lette og indbydende. Der er igennem året indgået 17 nye lejemål, hvilket var medvirkende til, at der blev etableret nyt skiltesystem både ind- og udvendigt. Beskæftigelse Ledigheden faldt fortsat i 2013 og er december 2013 på 4,0 % mod 4,4 % året før, og ledighedsniveauet er nu 0,8 % under gennemsnittet for regionen og 1,4 % under landsgennemsnittet. Der er december måned arbejdsmarkedsparate borgere berørt af ledighed. Langtidsledigheden (ledighed over 1 år) er faldet med over 80 % på et år og er nu på 2,2 % af alle ledige mod 4,8 % til de kommuner vi sammenligner os med. Førtidspensions- og fleksjobreformen betyder, at færre får førtidspension i 2013 er der bevilget 24 pensioner mod normalt ca. 65 årligt, og de resterende skal i stedet primært i fleksjob også på få timer (under 10 timer). Fleksjob på få timer var en ordning, man frygtede ville være svær at få de lokale arbejdspladser til at aftage, men de lokale arbejdspladser har været rigtigt gode til også at være med på den ordning. Odder Kommune har styrket virksomhedssamarbejdet i.f.m. kommunens strategi og i.f.m. reformen af førtidspension og fleksjob, og vi har et tæt og tillidsfuldt samarbejde med de lokale virksomheder og arbejdspladser, og jobcentret bliver i stigende og stort omfang brugt til rekruttering / formidling af arbejdskraft. Også jobrotationsordningen er blevet udviklet kraftigt i Odder i 2013 og har skabt nye frugtbare samarbejder. Nøgleord: Tillid, fleksibilitet, tydelig indgang og hurtig handling. Administration Odder Kommune har lave udgifter til administration. Det er bl.a. et produkt af, at vi har en effektiv administration og at Odder Kommune ofte er på forkant, når det gælder om at tage nye digitale løsninger i anvendelse. Digital kommunikation med borgerne i Odder Kommune har derfor en høj prioritet. 27

29 Odder Kommune har arbejdet målrettet med implementeringen af digital post. Odder Kommune har også i 2013 arbejdet med implementeringen af Digital Post ved Borgerne. Ved udgangen af 2013 var 34,2 % af borgerne over 15 år i Odder Kommune tilmeldt Digital Post. Odder Kommunes Digitaliseringsstrategi har som vision, at Odder Kommune vil være førende med effektiv udbredelse og udnyttelse af digitale løsninger. Alle bidrager derfor til digitalisering, der er: Effektiv Sammenhængende Opfindsom OdderNettet er i 2013 blevet redesignet for at sætte større fokus på digital selvbetjening. Samtidig er siden gjort tilgængelig for besøg af mobile enheder. På den nye hjemmeside kan vi se, at omkring 40 % af besøgene nu er fra smartphones eller tablets. Kommunikationen med borgerne i Odder sker ikke kun på den traditionelle hjemmeside, men også via Facebook. Her er Odder Kommunes Facebook side, den kommunale side der på landsplan har flest venner ift. indbyggertal. Tendensen er, at kommentarer og Likes fra borgerne er stigende. Digitalisering er et centralt redskab til at forny den offentlige sektor, skabe økonomisk råderum og sikre en mere fleksibel, moderne service. Det nuværende høje digitale niveau i Odder Kommune er således en meget bevidst satsning på udbredelse af digitale løsninger, ikke mindst i forhold til borgerne. 28

30 Regnskabsbemærkninger på udvalgets område Serviceudgifter Udgifterne på udvalgets område fordeler sig som vist i nedenstående figur: Øvrige udgør udlejning, trafik og havne samt sundhedsfremme. På Økonomiudvalgets område blev der oprindeligt budgetteret med nettodriftsudgifter på i alt 146,9 mio. kr. De faktiske nettodriftsudgifter blev 118,8 mio. kr. og dermed 28,1 mio. kr. mindre end det oprindelige budget. Den store forskel beror på, at der på Økonomiudvalgets område budgetteres med puljer, som for en stor dels vedkommende senere på året er blevet fordelt ud på de øvrige driftsområder. Desuden er 15,2 mio. kr. anvendt til styrkelse af kassebeholdningen via de afsatte reserver den såkaldte budgetforbedringspulje. Endvidere er uforbrugte puljer på i alt 7 mio. kr. overført til Figuren viser nettodriftsudgifterne på byråd og administration. Som det fremgår af figuren er der i forhold til det oprindelige budget et mindreforbrug på 27,8 mio. kr. Det er her, de tidligere omtalte puljer er budgetteret. Det korrigerede budget viser et mindreforbrug på 9,8 mio. kr. Det er primært de uforbrugte puljer på 7 mio. kr. samt et mindreforbrug på Rådhuskontrakten, der udgør mindreforbruget. 29

31 Figuren ovenfor viser nettodriftsudgifter på øvrige områder under Økonomiudvalget. Merforbruget vedrører primært på området Trafik og Havne, hvor der er en mindreindtægt på 0,9 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Redningsberedskabet består af en driftsdel og et budget til investeringsplan for nye køretøjer. Redningsberedskabets driftsdel har i 2013 et underskud på 0,2 mio. kr. Merforbruget skyldes en engangsudgift på etablering af ny antenne på Frederikshaldvej. Der er ikke i 2013 indkøbt nye køretøjer. Der overføres 1,2 mio. kr. til Hou Havn har i 2013 et overskud på 0,2 mio. kr. Der er i 2013 afholdt udgifter til byggeri af en ny hal til erstatning af den gamle hal, der blev nedrevet. 30

32 Overførselsudgifter Figuren herover viser nettoforbrug og budget for Økonomiudvalgets overførselsudgifter i Økonomiudvalgets andel af de samlede overførselsudgifter udgør 91 %. Det oprindelige budget var samlet set på 244,8 mio. kr. og forbruget blev 239,3 mio. kr. Dette resultat dækker over et merforbrug i udgifterne til førtidspensioner med 4,2 mio. kr., kontanthjælp med 0,6 mio. kr. og beskæftigelsesindsats med 3,4 mio. kr. Derimod var der et mindreforbrug i udgifterne til sygedagpenge med 6,1 mio. kr. og dagpenge til de forsikrede ledige med 7,6 mio. kr. 31

33 Igangværende Afsluttet U: udgift / I: indtægt Anlægsudgifter Anlægssager på Økonomiudvalgets område er opgjort i øvrige anlægsarbejder og jordforsyning/køb og salg af bygninger. Øvrige anlægsarbejder: I løbet af 2013 er der afsluttet 6 anlægsarbejder, heraf er der aflagt særskilt anlægsregnskab for henholdsvis ombygning af Hou Færgehavn, køb af Odder Sygehus og Rådhuset - renovering af tag. Derudover er der genbevilget rådighedsbeløb svarende til 5,2 mio. kr. til igangværende anlægsarbejder, hvor anlægsarbejdet endnu ikke er afsluttet. Heraf udgør anlægsarbejder vedr. VitaPark størsteparten med 4,9 mio. kr. Økonomiudvalget Forbrug 2013 Rådighedsbeløb 2013 Forbrug i alt Anlægsbevilling i alt Ombygning af Hou Færgehavn x I Ombygning af Hou Færgehavn x U Vitapark Odder, ramme til diverse projekter x U VitaPark, bygn. A, etablering af åbning mod parken x U Flytning af Visitation til Vitapark Odder x U Salg af Parkvjens børnehave x I Salg af Parkvjens børnehave x U Salg af Randlev børnehave x U Køb af Odder Sygehus x U Rådhuset - renovering af tag x U Rådhuset, udskiftning af hovedtavlen x U I alt anlægsudgifter - projektopdelt Jordforsyning / køb og salg af bygninger: På jordforsyning /køb og salg af bygninger under Økonomiudvalget er der samlede anlægsbevillinger på nettoindtægter 21,5 mio. kr. Der er i 2013 oprindeligt budgetteret med 16,1 mio. kr. i indtægter på salg af grunde. De forventede indtægter blev reduceret med 3,2 mio.kr. i forbindelse med 2. økonomioversigt Der er i 2013 afsluttet 2 anlægsarbejder, heraf er der udarbejdet særskilt anlægsregnskab på salg af Kildegade 6 til godkendelse i Byrådet. 32

34 Igangværende Afsluttet U: udgift / I: indtægt Jordforsyning, Økonomiudvalget Forbrug 2013 Rådighedsbeløb 2013 Forbrug i alt Anlægsbevilling i alt 42 gr. Færdiggørelse v. Overskov og Høghus, Vestby x I gr. Færdiggørelse v. Overskov og Høghus, Vestby x U Byggemodning af 10 grunde i Gylling x I Byggemodning af 10 grunde i Gylling x U Byggemodning af 16 grunde i Vestbyen - Vesterhåb x I Byggemodning af 16 grunde i Vestbyen - Vesterhåb x U Byggemodning af 28 grunde i Vestbyen - Vesterhåb x I Byggemodning af 28 grunde i Vestbyen - Vesterhåb x U Byggemodninger rammebeløb x U Diverse jordsalg x I Diverse jordsalg x U Færdigg. og salg af 12 strandvillagrunde i Hou x I Færdigg. og salg af 12 strandvillagrunde i Hou x U Færdigg. og salg af 6 grunde Præstevænget x I Færdigg. og salg af 6 grunde Præstevænget x U Færdiggørelse af 8 grunde, Smedegade x I Færdiggørelse af 8 grunde, Smedegade x U Færdiggørelse Vesterhåb, 28 grunde x I Færdiggørelse Vesterhåb, 28 grunde x U Langholts Ager og Hørkærs Ager, færdiggørelse x I Langholts Ager og Hørkærs Ager, færdiggørelse x U Rønshøj Ager x I Rønshøj Ager x U Salg af byggegrunde x I Salg af byggegrunde x U Salg af Åbygade 7 x I Salg af Åbygade 7 x U Smedegade, byggemodning af 13 grunde x I Smedegade, byggemodning af 13 grunde x U Torupvej, byggemodning af 7 grunde x I Torupvej, byggemodning af 7 grunde x U Byg.modn. 2 storparceller+dagligvareforretn.vestby x I Byg.modn. 2 storparceller+dagligvareforretn.vestby x U Færdiggørelse af 2 erhvervsgrunde i Hou x I Færdiggørelse af 2 erhvervsgrunde i Hou x U Jernaldervej x I Jernaldervej x U Salg af byggegrunde x I Salg af byggegrunde x U Salg af Kildegade 6 x I Salg af Kildegade 6 x U I alt anlægsudgifter - projektopdelt

35 34

36 Økonomisk beretning Regnskabsresultat Regnskabsresultat (-angiver indtægt/overskud) mio. kr. afrundede tal Budget 2013 Regnskab 2013 Afvigelse 2013 Skatter, generelle tilskud og bidrag til regionen , ,0 5,9 Serviceudgifter 913,0 889,0-24,0 Indkomstoverførsler 268,7 263,0-5,7 Renter 7,5 4,1-3,4 Resultat af ordinær driftsvirksomhed -30,7-57,9-27,2 Anlægsudgifter 33,5 28,5-5,0 Jordforsyning anlæg -3,5-3,3 0,2 Resultat af det skattefinansierede område -0,8-32,6-31,8 Låneoptagelse -14,9-12,6 2,3 Afdrag på lån 15,9 15,6-0,3 Øvrige finansforskydninger -9,5 21,3 30,8 Nettoændring likvide aktiver -9,2-8,2 1,0 Der var for 2013 budgetteret med en styrkelse af kassebeholdningen på 9,2 mio. kr. Regnskabsresultatet viser en styrkelse af kassebeholdningen på 8,2 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et overskud på den ordinære drift på 57,9 mio. kr. Når driftsoverskuddet i 2013 er 27,2 mio. kr. større end budgetteret, skyldes det bl.a.: at der i 2013 ikke har været uforudsete udgifter, og at der ikke har været forbrug af budgetforbedringspuljen på 15,2 mio. kr., at en række centrale administrative og politiske puljer, kun er anvendt i begrænset omfang, at faldende børnetal har betydet mindre udgifter til folkeskolen og børnepasningen, at nettoudgifterne på indkomstoverførsler er 5,7 mio. kr. mindre end budgetteret, det skyldes bl.a. færre arbejdsløse end forudsat, men en stigning i tilkendelser af førtidspensioner. Mindreforbruget er til dels modregnet i det statslige beskæftigelsestilskud, hvilket fremgår af afvigelsen på skatter og generelle tilskud. at nettorenteudgifterne er 3,4 mio. kr. mindre end budgetteret, hvilket skyldes den lave rente samt større kassebeholdning og derved større afkast af kassebeholdningen end forudsat. I 2013 er der anvendt 28,5 mio. kr. på anlæg, hvilket er 5,0 mio. kr. mindre end budgetteret. Af nettoforbruget på 3,3 mio. kr. på jordforsyning udgør salg af jord 12,5 mio. kr. og udgifter til byggemodning 9,2 mio. kr. Øvrige finansforskydninger udgør en nettoudgift på 21,3 mio. kr. og er udtryk for årets ændringer i korte og langfristede tilgodehavender og kortfristede gældsforpligtelser. Nettoudgiften på 21,3 mio. kr. skyldes overvejende tabte forskudsrefusioner i forbindelse med opstart af Udbetaling Danmark. 35

37 De samlede driftsudgifter udgør mio. kr., hvilket er 29,7 mio. kr. mindre end budgetteret. Indkomstoverførsler udgør 23% og serviceudgifter udgør 77%. Forbrug 2013 fordelt på udgiftsområder - mio. kr. ;, Børne- og familiecenter; 75,7 Børnepasning; 88,6 Overførsler; 263,0 Serviceudgifter; 889,0 Folkeskoler; 183,8 Ældreområdet; 175,2 Veje og Grønne områder; 28,3 Øvrige områder; 49,9 Voksne handicappede; 88,7 Byråd og Sundhed; 88,4 administration; 110,4 Serviceudgifternes fordeling ses i diagrammet ovenover. Af de samlede serviceudgifter på 889,0 mio. kr. udgør de 5 største områder omregnet i procent følgende: Folkeskoler: 21 %, Ældreområdet: 20 %, Byråd og administration: 12 %, Voksne handicappede: 10 % og Børnepasning: 10 %. Generelle tilskud; 284,7 Låneoptagelse, renter og finansforskyd.; 49,7 Drifts- og Anlægsindtægt er; 175,5 Finansiering regnskab 2013 Skatter; 948,4 Diagrammet viser hvor indtægterne kommer fra. Omregnet i procent svarer det til følgende: Skatter: 59% Generelle tilskud: 18% Drift og Anlæg: 11% Refusioner: 9% Låneoptagelse, renter og finansforskydninger.: 3% Refusioner; 142,4 36

Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om:

Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: budget 2015 og budgetoverslagsårene 2016-2018 23. september 2014 Budgetlægning

Læs mere

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015.

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015. Regnskabsresultat Det skattefinansierede område 2015 har i årets begyndelse været præget af en optøning af lavkonjunkturen. Der har været en stigende interesse for at bosætte sig på Fanø, hvilket har afspejlet

Læs mere

Velkommen til nytårskur. Og velkommen tilbage til Pakhuset, som igen danner rammen om den traditionsrige nytårskur her i Odder Kommune.

Velkommen til nytårskur. Og velkommen tilbage til Pakhuset, som igen danner rammen om den traditionsrige nytårskur her i Odder Kommune. Borgmesterens tale ved nytårskuren den 20. Januar 2014 Velkomst Velkommen til nytårskur. Og velkommen tilbage til Pakhuset, som igen danner rammen om den traditionsrige nytårskur her i Odder Kommune. Men

Læs mere

Årsberetning 2014 MED BILAG. Årsberetning 2014

Årsberetning 2014 MED BILAG. Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

BUDGET Borgermøde september 2017

BUDGET Borgermøde september 2017 BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Overførsel af driftsover-/underskud fra 2008 til 2009

Overførsel af driftsover-/underskud fra 2008 til 2009 Overførsel af driftsover-/underskud fra 2008 til 2009 J.nr.: Sagsid.: 1145006 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1153852) Resume: Institutionerne har indsendt anmodninger om overførsel af driftsover-/ eller

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Den økonomiske politik fastsætter de overordnede økonomiske målsætninger for kommunens budgetlægning og finansielle strategi. Politikken

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1 of 6 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL BUDGETOPFØLGNING OG FORVENTET REGNSKAB 3. KVARTAL 2015 VEDR. ANLÆG) Kvartalsvis opfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1. Resumé den samlede skattefinansierede

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Pr. 30. september Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. incl. over- /underskud incl.

Læs mere

Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Side 1 af 8 Pleje og Omsorg Ifølge denne økonomivurdering forventer vi et samlet et merforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 28. februar Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr.

Læs mere

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016 Økonomisk Afdeling 2. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 6 3. Social- og Sundhedsudvalget...

Læs mere

Aftale mellem. Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om:

Aftale mellem. Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om: 25 Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om: Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017-2019 26 INDLEDNING

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 Til: Økonomiudvalget Dato: 24. februar 2010 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Journalnr.: 10/4568 Følgende

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget:

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget: 17 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018. Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

FREMTIDENS ODDER. Valgprogram 2013 VENSTRE I ODDER

FREMTIDENS ODDER. Valgprogram 2013 VENSTRE I ODDER FREMTIDENS ODDER BOSÆTNING VENSTRE vil gøre Odder til Østjyllands mest attraktive bosætningskommune. VENSTRE har fokus på at øge bosætningen i kommunen samt skabe job og vækst. Flere børnefamilier og folk

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer resultat tæt på 0 kr. i afvigelse. særlige behov ungeområde

Læs mere

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit.

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit. Samlenotat for Miljø- og teknikudvalget 1. budgetopfølgning pr. 30. april 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Miljø og Teknik, at der forventes et merforbrug på i alt 3.573.000

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI I ESBJERG KOMMUNE Teknik & Miljø Esbjerg Kommune INDHOLD 1. Forord.................................. 3 2. Strategien i en sammenhæng................ 3 3. Bæredygtighed i strategien..................

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18.

Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18. Beretning 2010 for politikområderne: Kultur og Fritid Børn-, Unge- og Sundhedsudgifter Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion): (i 1000 kr.) Oprindeligt Regnskab opr. Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Budget 2014. Budget 2015. Politikområde Ældre DRIFT - Budgetramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6

Budget 2014. Budget 2015. Politikområde Ældre DRIFT - Budgetramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6 Socialudvalget Oversigt over udvalgsområde Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Politikområde Ældre DRIFT - ramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6 ramme 1 400,4 410,6 413,0 419,4 426,5 438,9 Virksomheder

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer Sektorbeskrivelse for miljø- og teknikudvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2012 Regnskab 2012 Afvigelse til korr. budget 2012* Sekretariat

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø revision 3 September Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

Økonomiudvalget. Politisk organisation. Administrationen. HJØRRING KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger - Økonomiudvalget

Økonomiudvalget. Politisk organisation. Administrationen. HJØRRING KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger - Økonomiudvalget Økonomiudvalget Med et budget på 468,5 mio. kr. udgør Økonomiudvalgets område 12 % af Hjørring Kommunes samlede driftsbudget. Udvalget skal sikre, at den administrative driftsvirksomhed er i overensstemmelse

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Borgermøde om budget 2015 2018. Borgmester Benedikte Kiær Direktør Lars Rich

Borgermøde om budget 2015 2018. Borgmester Benedikte Kiær Direktør Lars Rich Borgermøde om budget 2015 2018 Borgmester Benedikte Kiær Direktør Lars Rich Dagsorden 1. Velkomst og oplæg ved Borgmester Benedikte Kiær 2. Direktør Lars Rich orienterer om budgettet for 2015 2018 og serviceniveauer

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg

Læs mere

Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune

Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune » Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune Baggrund Kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune godkendte den 19. december 2013 en revideret idrætspolitik. Idrætspolitikken præciserer hvilke fokusområder

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 9. februar 2005 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Personsag 2. Fritidstilbud for vidtgående handicappede

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012 Bilag til indstilling Bilag 4: Beskrivelse af regnskabsresultatet B4.1 De decentraliserede områder Regnskabsresultatet for de decentraliserede skattefinansierede områder Tabellen Opsparingsopgørelse 2012

Læs mere

TID TIL FORNYELSE. Venstre i Gentofte Parkovsvej 36 2820 Gentofte www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99

TID TIL FORNYELSE. Venstre i Gentofte Parkovsvej 36 2820 Gentofte www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99 TID TIL FORNYELSE Venstre i s valgprogram 2013 Venstre i Parkovsvej 36 2820 www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99 Tid til fornyelse Venstre søger et bredt borgerligt samarbejde Venstre er

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord Budgetorientering 2016 7. oktober 2015 v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard Kulturcenter Limfjord 1 Dagsorden Aftale mellem regeringen og KL Økonomisk politik Udfordringer/gode resultater Bred politisk

Læs mere

Korr. budget. Opr. Budget

Korr. budget. Opr. Budget Resultat på drift Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre Forven tet s-% (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 145.491 150.475 78.553 150.475 0 100% Budgetramme 1 149.376 154.464 78.141

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster

Læs mere

Assens Kommune gælden og dens betydning

Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune Økonomi Juli 2013 1 Indledning Denne rapport omhandler Assens Kommunes gæld fra kommunesammenlægningen til i dag. Herudover indgår den nuværende afviklingsprofil

Læs mere

Udvalg: Socialudvalget

Udvalg: Socialudvalget Udvalg: Socialudvalget Budgetopfølgningen pr. 30. september 2014 følger tendensen fra tidligere opfølgninger i 2014. Der er et for det specialiserede socialområde samlet set (børn og voksne) forventning

Læs mere

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Odder Parkhotel, den 12. januar 2015 Velkomst Velkommen til nytårskur. Det er dejligt at se den store opbakning til den traditionsrige nytårskur i Odder

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Indledning...3 Udfordringer i 2016...3 Administrative tiltag i 2016...4 Central pulje...4 Visitation...4 Udfører...4

Læs mere

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Økonomiafdelingen, d. 13. april 2015 Dok. 218875-14 Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Generelle bemærkninger regnskab 2014 1 "-" = overskud "+" = underskud i 1.000 kr. Drift Korrigeret Center Forbrug

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Frederikshavn Kommune - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem

Frederikshavn Kommune - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Jette Fabricius Toft Investeringstanken lever Vi ser fortsat investeringer som en vigtig basis for budgettet og

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i:

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i: 04-02-2015 Side 1 TM - Fokus 2014-2015 og årsplan for 2015 Sagsnr.: 15/972 Resumé: I denne sagsfremstilling forelægges udvalget en oversigt over de vigtigste mål og indsatser, som udvalget - og administrationen

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 24042014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring Fastlæggelse af Odder Kommunes bevillingsbinding for budgetåret 2009. I henhold til den kommunale styrelseslov, fastsætter Indenrigsministeriet nærmere regler om specifikation af de poster på årsbudgettet

Læs mere

Introduktion for kandidater til kommunalbestyrelsen

Introduktion for kandidater til kommunalbestyrelsen Introduktion for kandidater til kommunalbestyrelsen Kommunalvalg 2013 Norddjurs Kommune Ved kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt Hvad skal I høre om? Fakta om Norddjurs Kommune Hvilke opgaver har kommunen?

Læs mere

Halvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016

Halvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016 Halvårs Hjørring Kommune August Halvårs Indledning Hermed aflægges Hjørring Kommunes halvårs for. Indholdsfortegnelse Afsnit Side Regnskabsopgørelse og analyse 2 Regnskabsoversigt og bemærkninger på sektorniveau

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afvigelse ØKV1 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 204,1 196,6-7,5 Pleje og Omsorg - Fælles 12,5 11,5-1,0 Elev/Rotationsprojekt 9,3 9,3 0,0

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641

Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 10 Social service

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail:  Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl. Teknik- og Miljøudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2013 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15

Læs mere

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Tillægs bevilling. Korrigeret budget Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70

Læs mere