Årsberetning 2013 MED BILAG. Årsberetning 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2013 MED BILAG. Årsberetning 2013"

Transkript

1 Årsberetning 2013 Odder Rådhus Rådhusgade Odder Telefon Telefax hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag Torsdag Telefonen er åben alle hverdage fra kl BRUHN Grafisk håndværk ApS, tlf Årsberetning 2013 MED BILAG

2 Indholdsfortegnelse Beretningsdel generel Kommunalbestyrelse, Direktion, Revision... 3 Borgmesterens forord... 5 Beretningsdel udvalgsopdelte kapitler Miljø- og Teknikudvalget... 7 Regnskabsbemærkninger på udvalgets område Børn-, Unge- og Kulturudvalget Regnskabsbemærkninger på udvalgets område Social- og Sundhedsudvalget Regnskabsbemærkninger på udvalgets område Økonomiudvalget Regnskabsbemærkninger på udvalgets område Regnskabsdel Økonomisk beretning Hoved- og nøgletal Anvendt regnskabspraksis Driftsregnskab opgjort pr. fagudvalg Balance Noter og bemærkninger til driftsregnskab og balance: Note 1, Uforbrugte driftsbevillinger og rådighedsbeløb Note 2, Anlægsoversigt Note 3, Aktiver, andelsbeviser og ejerandele Note 4, Langfristede tilgodehavender Note 5, Finansieringsoversigt Note 6, Udvikling i egenkapital Note 7, Langfristet gæld Note 8, Leasingaftaler Note 9, Kautions- og garantiforpligtigelser Note 10, Swap-aftaler Omkostningskalkulationer Bilagsdel Hovedoversigt Regnskabsoversigt Drift Miljø- og Teknikudvalget: Fritid, Bibliotek og Kultur Veje og Grønne områder Miljø Kollektiv trafik og havne Udlejning, bygningsvedligeholdelse og byggemodning Børn-, Unge- og Kulturudvalget:

3 Fritid, bibliotek og kultur Folkeskoler Børnepasning Børne- og Familiecentret Sundhed Social- og Sundhedsudvalget: Fritid, bibliotek og kultur Ældreområdet Voksne handicappede Sundhed Udleje, bygningsvedligeholdelse og byggemodning Arbejdsmarked Økonomiudvalget: Redningsberedskab Byråd og administration Kollektiv trafik og havne Sundhed Erhvervsfremme og turisme Udlejning, bygningsvedligeholdelse og byggemodning Arbejdsmarked Indkomstoverførsler (overførsler til enkelt personer) Alle udvalg Børn-, Unge- og Kulturudvalget Social- og Sundhedsudvalget Økonomiudvalget Regnskabsoversigt Anlæg Miljø- og Teknikudvalget: Veje og grønne områder Udleje, bygningsvedligeholdelse og byggemodning Børn-, Unge- og Kulturudvalget: Fritid, bibliotek og kultur Folkeskoler Børnepasning Social- og Sundhedsudvalget: Ældreområdet Voksne handicappede Økonomiudvalget: Byråd og administration Kollektiv trafik og havne Udlejning, bygningsvedligeholdelse og byggemodning Renter, tilskud, udligning og skatter Balanceforskydninger Artsoversigt Finansiel status Statusbalance

4 Odder Kommune Regnskabsår 1. januar december 2013 Adresse: Odder Kommune Rådhusgade Odder Telefon: Telefax: hjemmeside: Kommunalbestyrelse: Uffe Jensen (V) Borgmester, fmd. for Økonomiudvalget Anne Bonefeld (V) fmd. for Børn-, Unge- og Kulturudvalget Hanne Appel (V) Hans Hammann (V) Mette Lund Klougart (V) Bjarne Pedersen (V) Ole Lyngby Pedersen (V) Torben Sørensen (V) Niels Rosenberg (C) 1. Viceborgmester, fmd. for Social- og Sundhedsudvalget Jakob Taul (C) Elvin J. Hansen (A) fmd. for Miljø- og Teknikudvalget Lars Grønlund (A) 2. Viceborgmester Ole Lauth (A) Lone Jakobi Sørensen (A) John Rosenhøj (O) Kresten Bjerre (B) Sanne Rubinke (F) Marianne Hundebøll (F) Jens Erik Buur (Ø) Direktion: Kenth Halfdan Ferning, Kommunaldirektør Jette Rud Knudsen, Direktør for Social, Sundhed, Beskæftigelse og Kultur Mads Gammelmark, Direktør for Børn, Unge, Teknik og Miljø Revision: PricewaterhouseCoopers PwC Årsberetning 2013 er udarbejdet efter den udvalgsstruktur som var gældende i

5 4

6 Forord Styr på økonomien Det er en fornøjelse at kigge på tallene for året Odder Kommune havde et overskud på driften på 57,9 mio. kr., hvilket er mere end 27 mio. kr. end budgetteret. Vi har nu haft rigtig pæne driftsoverskud de seneste tre år, og vi kan dermed endnu en gang konstatere, at den store spareplan fra 2010 som et samlet byråd stod bag har virket efter hensigten. Det er nødvendigt for en kommune at have et driftsoverskud, idet dette sammen med optagelse af lån giver os mulighed for at igangsætte vigtige anlægsarbejder. I 2013 brugte vi 37,7 mio. kr. til anlæg. Blandt anlægsarbejderne kan jeg nævne omlægningen af Polititorvet, som nu fremstår som en flot og moderne plads. Med flytningen af Trolden til sin nuværende placering og med omlægningen af åen, er der skabt et helt unikt miljø, og jeg glæder mig til at opleve, hvordan byens borgere og turister for alvor vil tage anlægget i brug i den kommende sommer. I Saksild har vi opført et nyt borger- og kulturhus, en længe ventet erstatning for den gamle pavillon, som jeg er sikker på vil være til gavn for både skolen og borgerne i lokalområdet. Derudover har vi brugt anlægspenge til renoveringer af ventilationsanlæggene på skolerne, til nødvendige ombygninger i VitaPark og til en kunstgræsbane ved Spektrum. Fornuftig kassebeholdning Kassebeholdningen er blevet styrket med 8,2 mio. kr., så vi nu har en gennemsnitlig kassebeholdning på 93,2 mio. kr., hvilket svarer til kr. pr. borger. Det kan lyde af mange penge, men vi ligger faktisk et pænt stykke under landsgennemsnittet, som er kr. pr. borger. Set i forhold til kriseårene 2009 og 2010, hvor vores kassebeholdning lå kritisk lavt mellem 1500 og 2000 kr. pr. borger, har vi således styrket vores økonomi betydeligt. Som kommune er vi nødt til at have en fornuftig likviditet, og kassebeholdningen har nu et fornuftigt niveau i forhold til de udfordringer vi står over for i de kommende år. Folkeskolen i centrum Året 2013 har først og fremmest stået i Folkeskolens tegn. I foråret var Odder Kommune berørt af den landsomfattende lockout af lærerne, en konflikt, som sluttede med et indgreb fra centralt hold. Jeg er glad for, at konflikten her lokalt forløb stille og fredeligt. Det er klart, at mange lærere ikke brød sig om udfaldet af konflikten, men det er min fornemmelse, at konflikten er blevet bilagt på fredelig vis på de enkelte skoler. I hele efteråret har man rundt omkring på skolerne og i skolebestyrelserne arbejdet med at omsætte skolereformen til praksis. Det har været et kæmpe arbejde, og jeg vil gerne sige tak til alle, der har deltaget og bidraget og dermed medvirket til, at vi i Odder Kommune som en af de første har kunnet gå i gang med den mere detaljerede planlægning. VitaPark I 2012 købte Odder Kommune det nedlagte sygehus af Region Midtjylland. En stor satsning, for kunne det lykkes at få skabt et center for kultur, erhverv og sundhed? 2013 har givet svaret. Med kunstudstillinger, kunsthåndværkermarked, kulturfestival og koncerter af forskellig karakter har VitaPark fået rollen som førende kulturaktør i byen. 5

7 Virksomhedssatsningen Vokseværket har også vist sig at kunne bære, idet der her er skabt et unikt miljø af små virksomheder, både eksisterende og under etablering. Og nye sundhedsvirksomheder er kommet til, og fylder efterhånden en helt gang i den gamle sygehusbygning. VitaPark har udviklet sig fra at være den grimme ælling til at være en smuk svane, og med de planer, der er lagt for de kommende år, vil den blive endnu smukkere. Jeg glæder mig til at følge udviklingen. Kommuneplan Et kæmpestort projekt blev bragt til ende i løbet af 2013, da byrådet vedtog en ny kommuneplan for årene Kommuneplanen skal revideres en gang i hver byrådsperiode, og forud for revisionen ligger der utallige møder i forvaltningen, rådgivere har været tilknyttet, og borgerne har været inddraget, idet de har kunnet deltage i flere borgermøder, foruden at de kunne kommentere forslaget via kommunens hjemmeside. Det har været en rigtig god proces, og det færdige resultat er jeg stolt over. Med kommuneplanen har vi et rigtig godt redskab, der udstikker rammerne for planlægningen i de kommende år. Bosætning For anden gang inden for en kort årrække har vi oplevet en tilbagegang i befolkningstallet. Heldigvis er der tale om en meget svag tilbagegang, men meldingen om, at antallet af børnefødsler er det laveste i mands minde, giver anledning til bekymring. Byrådet har igangsat et arbejde for at få udviklet en bosætningsstrategi, og med en fornuftig implementering af denne strategi, er der grund til optimisme. Heldigvis står vi ikke på bar bund, idet byrådet tidligere har vedtaget en vækststrategi med et omfattende idékatalog, ligesom vi har lavet en kendskabsanalyse om Odder Kommune blandt andre kommuners borgere. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at Odder Kommune gerne vil tiltrække børnefamilier. Odder Kommune er det helt rigtige sted for aktive børnefamilier. Vi har et foreningsliv, som er attraktivt for både voksne og børn. Vi har et erhvervsliv, hvor der samarbejdes og netværkes på fuldt tryk. Nærhed og tryghed er kerneværdier for os, og samtidig har vi storbyen Aarhus lige i nærheden. Samarbejde i byrådet Et nyt byråd, med ikke færre end 11 nyvalgte medlemmer, blev valgt i november, og i januar gik arbejdet i gang. Der er en god tone og masser af samarbejdsvilje i byrådet, som på et seminar i slutningen af marts måned 2014 har arbejdet med visionerne for de kommende års arbejde. Tak til byrådets medlemmer for et flot stykke arbejde; det tegner godt for det fremtidige samarbejde. Tak til medarbejderne Indtil 1. januar 2014 har jeg som byrådsmedlem kun kunnet følge de kommunale aktiviteter på sidelinjen, men efter at være rykket ind i borgmesterkontoret, har jeg fået medarbejderne og deres hverdag tættere ind på livet, og jeg er dybt imponeret over at se, hvordan der hver eneste dag bliver knoklet både på rådhuset og i institutionerne og altid med fokus på at give borgerne kompetent og løsningsorienteret service og en hurtig sagsbehandling. Stor tak til medarbejderne! Uffe Jensen Borgmester April

8 Miljø- og Teknikudvalget Miljø Handleplaner for vand Staten godkendte vandplaner i henhold til Miljømålsloven i december Byrådet har som opfølgning herpå den 19. november 2012 godkendt Vandhandleplan for Odder Kommune. Den fastsætter de tiltag kommunen vil iværksætte for at opnå målsætninger for vand og natur indenfor de givne frister. Natur- og Miljøklagenævnet kendte de statslige vandplaner for ugyldige i december 2012 og afgjorde, at vandplanerne skulle sendes i høring igen. Høringsfristen for den fornyede høring udløb i december Når vandplanerne derefter endeligt vedtages, skal kommunerne udarbejde en ny vandhandleplan, som skal offentliggøres med 6 måneders klagefrist. Der er efter december 2012 trådt en række bekendtgørelser i kraft, der giver mulighed for at påbegynde arbejdet med vandløbsindsatserne med lovhjemmel i vandløbsloven. Formålet er at give kommunerne mulighed for at nå at gennemføre vandløbsindsatserne inden udgangen af 2015, hvor krav i EU s vandrammedirektiv om god tilstand i alt vand skal være opfyldt. Realisering af målene vil medføre udgifter til dækning af f.eks. opkøb af jord, erstatninger til landbruget, etablering af foranstaltninger m.v. Finansieringen vil ske via tilskuds- og støttemidler. Vådområdeprojekt ved Odder Å I 2011 besluttede Byrådet, at Odder Kommune skulle søge Staten om tilsagn om 5 mio. kr. til realisering af vådområdeprojekt i ådalene mellem Norsminde Fjord og Odder by. På baggrund heraf er Staten i 2013 fortsat i forhandlinger med de berørte lodsejere med henblik på at indgå aftale om køb af jord, som sikrer gennemførelse af vådområdeprojektet ved Odder Å og Rævs Å. Byrådet besluttede samtidig, at såfremt der bliver givet tilsagn om 100 % dækning af udgifterne til dækning af projektet, er Byrådet indstillet på at yde de fornødne bevillinger til udlæg for realisering. Skovrejsning i Boulstrup Odder Kommune indgik i 2013 i et samarbejde omkring skovrejsning med Odder Vandværk I/S og Naturstyrelsen. Aftalen omfatter et 140 hektar stort område ved vandværkets indvindingsområde i Boulstrup og løber over 20 år. Skovrejsning skal beskytte grundvandet, så det sikres, at der fortsat kan indvindes rent vand i området. Ca. 1/3 af Odder Vandværk I/S vand indvindes i Boulstrup. I aftalen budgetteres med 24,5 mio. kr. til opkøb af arealer over de 20 år, hvoraf Odder Kommune medfinansierer med 10 %, Odder Vandværk 40 % og Naturstyrelsen resten inkl. udgifter til selve skovrejsningen. Miljøsamarbejde Grønne Partnerskaber Odder Kommune medvirker som partner i flere Grønne partnerskaber, blandt andet på Tunø og omkring Hou Kyststi. Samarbejdet er organiseret som Grønne Partnerskaber der, ud over lokale foreninger, institutioner og organisationer, også omfatter Friluftsrådet, Danmarks Naturfredningsforening og Naturstyrelsen m.fl. Projekterne omfatter initiativer til forbedring af rekreative muligheder samt oplysning om kulturhistoriskeog naturforhold. Projekterne søges finansieret via eksterne puljer og fonde. Byrådet har bevilget udlæg i 7

9 forbindelse med realisering til partnerskabet på Tunø og ved Hou Kyststi, når der er givet tilsagn om fuld finansiering. Plan Trafik I 2013 blev der etableret tre bump på Randlevvej i Odder by, samt fem bump i Gylling. Kommunen fik desuden udarbejdet en trafikplan for Nørregade området. Trafikplanen mundede ud i en række projekter, der kan afhjælpe de vanskelige trafikforhold i området. Projekterne forventes udført i løbet af Desuden er det besluttet, at den offentlige vej Grobshulevej skal udvides. I 2013 blev der udarbejdet et detailprojekt, som foruden en udvidelse af Grobshulevej indeholder mindre udvidelser af en del af Trinesvej, Ulvskovvej, Snærildvej, Vesterskovvej og Bakkegaardsvej. Projektet omfatter endvidere anlæg af to rundkørsler, tre afvandingsbassiner og afvandingsledninger samt to faunapassager. Udførelsen af vejen forventes påbegyndt i foråret Lokalplanlægning I 2013 blev følgende lokalplaner vedtaget: 1120 Boligområde ved Randlevvej og Præstevænget i VitaPark i Odder 3027 Sommerhusområde ved Norsminde 3028 Sommerhusområde ved Saksild 3029 Sommerhusområde ved Rude Strand Varmeplanlægning Der er i 2013 afsluttet fire klagesager vedr. tilslutningspligt til Hundslund Oldrup Kraftvarmeværk. Anlæg Renoveringen af polititorvet blev gennemført i løbet af året og omfattede ændret belægning, opsætning af bænke, affaldsspande og underjordisk affaldshåndtering, etablering af springvand, regulering af vandløb, etablering af ny gangbro samt en drejning på 180 af Lars Pølsevogn. I 2013 blev der etableret (byggemodnet) seks nye grunde ved Præstevænget Vita Park i Odder By, samt 12 sokkelgrunde helt ned til stranden i Hov. Begge udstykninger er kommunalt ejet. Af de seks grunde ved Præstevænget er fire allerede solgt. Herudover blev byggemodninger i Odder Vest omfattende i alt 44 grunde færdiggjort og en del af området omfattet af Lokalplan 1111 for et boligområde med butik til lokal forsyning. Endelig er de arkæologiske udgravninger af rammeområde 1.B.39 nord for Stampmølle Bæk påbegyndt sidst i 2013 med henblik på senere lokalplanlægning og udbygning af dette. GIS Inden for kommunens Geografiske Informations System er meget tid i 2013 gået med opgradering og udarbejdelse af nye digitale kort til Kommuneplan samt til klimatilpasningsplanen og indsatsplanen for grundvand i Boulstrup. 8

10 Byggeri Sagsbehandling I 2013 blev der modtaget 492 byggesager, 33 zonesager, 15 jordvarmesager, 14 huslejenævnssager, 4 beboerklagenævnssager og været afholdt 4 hegnsyn. Der er meddelt byggetilladelse til 21 nye enfamiliehuse og 23 nye sommerhuse, derudover kommer tilladelser til erhverv, landbrug, etageboliger og småbygninger. Det gamle papirbaserede byggesagsarkiv er i løbet af året blevet indskannet og lagt i et digitalt filarkiv. Når dette er gennemgået og tilrettet, er det tanken, at arkivet skal gøres offentligt tilgængeligt, så borgere, rådgivere og andre parter egenhændigt kan fremfinde gamle sager. Anlæg Af anlægssager skal nævnes til- og ombygning på Fabos, nyt kultur- og borgerhus i Saksild (som indvies i 2014), PCB sanering på Parkvejens skole og opsætning af solceller på Hundslund skole. Energiarbejdet er fortsat gennem året. Der er foretaget genopretning og optimering af ventilations- og varmeanlæg og udskiftning af vinduer. Energifokus er bredt ud til også at implicere interesserede borger. Der blev i foråret afholdt 2 arrangementer i grundejerforeninger efter ansøgning, hvor der blev gennemført store og små energitjek samt orienteret om muligheder og gevinster ved energirenoveringer af private huse. Arrangementerne var en succes og blev fulgt op med en lille energimesse på Odder Parkhotel som blev afholdt i januar Co 2 regnskabet for 2012, som blev offentliggjort i begyndelsen af året, viste at vi nåede vores mål endnu en gang og havde nedbragt kommunens Co 2- forbrug med 2 % - der er ingen grund til at tro, at vi ikke også i 2013 har nået dette mål regnskabet er i skrivende stund under udarbejdelse. Vej og Park Vejafvanding Der har i løbet af året været store problemer med gamle vejafvandingsledninger, der er faldet sammen. De er blevet lappet gentagne gange, men det er en meget dyr måde at reparere, når de er dårlige som tilfældet er. Efterplantning af Rathlousdal Alléen I efteråret 2013 er den meget lange sag med efterplantning af Rathlousdal Alléen endelig afsluttet. Der er i alt plantet 113 stk. lindetræer. Nyt slidlag på flere veje Der er meget gamle slidlag, der er ved at være nedbrudte og det fører problemer med sig. Specielt de gamle Amtsveje bliver problematiske grundet de mange m2 der er på dem grundet den store bredde. Der er igennem de seneste tre år tilført flere penge til ny asfalt, og i 2013 bevirkede det, at der kom nyt slidlag på en del veje, såsom Odder/Århus landevejen, Bilsbækvej, Rønhøjvej (stikvej), cykelstier i Rude m.fl. 9

11 Regnskabsbemærkninger på udvalgets område Serviceudgifter Udgifterne på udvalgets område fordeler sig som vist i nedenstående figur: På Miljø- og Teknikudvalgets område blev der oprindeligt budgetteret med nettoudgifter på i alt 40,5 mio. kr. De faktiske nettodriftsudgifter blev 41,7 mio. kr. og dermed 1,2 mio. kr. større end det oprindelige budget. Figuren ovenfor viser nettodriftsudgifterne på de enkelte driftsområder under Miljø- og Teknikudvalget 10

12 Veje og Grønne områder omfatter Vej og Park, Vintertjeneste, Trafiksikkerhed og Energipuljen. Området udviser samlet et overskud 0,4 mio. kr. Der er dog underliggende områder der afviger i 2013, bl.a. har Vej og Park i 2013 afholdt store udgifter på nødtørftige reparationer på vejafvandingsledninger. Kontor og mandskabsbygninger er blevet malet i 2013 og udendørs trappe ned til saltlageret er repareret. Der er afholdt store udgifter i 2013 på udtyndinger i skove, men tilsvarende mindre udgifter på legepladser, stadion og idrætsanlæg. Der har i 2013 været et merforbrug på vedligeholdelse af offentlige toiletter. Vintertjenesten har i 2013 et merforbrug på 0,8 mio. kr. Vinteren i januar, februar og marts var meget omkostningsfuld grundet mange udkald til saltning og meget snefygning. Energipuljen udviser et overskud på 0,8 mio. kr. som er overført til Miljø s overskud i 2013 skyldes, at de indgåede grønne partnerskaber i Hou og på Tunø har fået tilført midler på i alt 0,4 mio. kr. fra Odder Kommunes Landdistriktspulje. Området Trafik og Havne, som består af Tunø Færgen og Tunø Havn, har i 2013 et samlet underskud på 0,5 mio. kr. Tunø Færgen fik overført et underskud på 0,2 mio. kr. fra 2012 til Det er ikke lykkedes at reducere underskuddet i Merforbruget skyldes bl.a., at der i 2013 er afholdt ekstraordinære lønudgifter på 0,2 mio. kr. til afvikling af medarbejder, der stoppede i Passagerantallet på Tunø Færgen har i 2013 ikke været som forventet. Der er en nedgang i indtægter på persontransport på 0,3 mio. kr. Det er en forudsætning i Tunø Færgens budget, at der i det år, hvor Tunø Færgen ikke skal på værft, skal opspares 50 % af udgiften til værftsbesøget, som ligger fast hvert andet år. Det har ikke været muligt i budget 2013 at opspare de 50 % til værftsudgiften i Tunø Færgen og Tunø Havn har i forbindelse med overførsel af driftsover- og underskud fra 2013 til 2014 fået eftergivet underskuddet på 0,5 mio. kr. Området Udlejning og bygningsvedligeholdelse består af byfornyelse (skimmelsvamp), udvendig- og indvendig bygningsvedligeholdelse. Bygningsvedligeholdelse udviser et overskud, som skyldes, at der i 2013 er givet tillægsbevilling på 0,9 mio. kr. til indretning af lokaler i VitaPark til Visitationen. Udgifterne er afholdt af/under Visitationen. Udgifterne til byfornyelse er sammensat er kommunale midler og statslig refusion. Ved sager omhandlende ejendomme i byzonen kan der opnås refusion på 50 % og ved sager i landzonen 20 % ekstra. De 20 % ekstra hentes fra en indsatpulje, som kommunen fik tildelt i 2012 på 0,3 mio. kr. I puljen resterer der 0,2 mio. kr., som er overført til Der er i 2013 afholdt udgifter på 0,2 mio. kr. (excl. refusion) og indhentet refusioner på 0,1 mio. kr. 11

13 Igangværende Afsluttet U: udgift / I: indtægt Anlægsudgifter Anlægssager på Miljø- og Teknikudvalgets område er opgjort i øvrige anlægsarbejder og jordforsyning. På området øvrige anlægsarbejder er der samlede anlægsbevillinger på 85,5 mio. kr. Af disse er der afsat rådighedsbeløb på 10,2 mio.kr. på anlægsbudgettet for De resterende anlægsarbejder er alle overført fra tidligere år. Alle anlægsarbejder er igangværende. Der er genbevilget rådighedsbeløb svarende til 6,3 mio. kr. til igangværende anlægsarbejder, hvor anlægsarbejdet endnu ikke er afsluttet. Miljø- og Teknikudvalget Forbrug 2013 Rådighedsbeløb 2013 Forbrug i alt Anlægsbevilling i alt Energihandleplan, ramme til energibesparelser x I Energihandleplan, ramme til energibesparelser x U Energihandleplaner for kommunens bygninger x I Energihandleplaner for kommunens bygninger x U Klimastrategi, vedvarende energikilder på komm.byg x U Polititorvet x U Trafiksikkerhedsplan, Saksild x U Grobshulevej x U Grobshulevej x U LMK kontrakt vejvedligeholdelse x U Trafikplan for Nørregade (Kvickly og Løvbjerg) x U Udskiftning af jernbaneoverkørsel v. Rude Havvej x U I alt anlægsudgifter - projektopdelt

14 Igangværende Afsluttet U: udgift / I: indtægt På området jordforsyning er der samlede anlægsbevillinger på 103,4 mio. kr. Af disse er der afsat rådighedsbeløb på 9,6 mio. kr. på anlægsbudgettet for De resterende anlægsarbejder er alle overført fra tidligere år. Der er i 2013 afsluttet 1 anlægsarbejde. Forundersøgelser af lokalplanområde 5033 i Hou. Anlægsregnskabet udviser et mindre forbrug på 0,4 mio. kr., som skyldes, at omkostninger til Landinspektøren, Miljørådgiveren, nedbrydning af den gamle limtræshal, og fjernelse af affald i området blev billigere end budgetteret. I forbindelse med overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2013 til 2014 blev der lagt 0,9 mio. kr. i kassen på byggemodning af 12 Strandvillagrunde i Hou, idet der har været mindre udgifter til etablering af veje, støttemuren mod stranden, hævning af terrænet, samt fjernelse af forurenet jord. Der er i alt på byggemodninger overført uforbrugte rådighedsbeløb til 2014 på 13,6 mio. kr. Jordforsyning, Miljø- og Teknikudvalget Forbrug 2013 Rådighedsbeløb 2013 Forbrug i alt Anlægsbevilling i alt 12 strandvillagrunde i Hou, byggemodning x U gr. Færdiggørelse v. Overskov og Høghus, Vestby x U gr. ved VitaPark Odder, Projekt. og byggemodning x U Byggemodning 42 grunde v. Overskov og Høghus x U Byggemodning af 10 grunde i Gylling x U Byggemodning af 16 grunde i Vestbyen - Vesterhåb x U Byggemodning af 28 grunde i Vestbyen - Vesterhåb x I Byggemodning af 28 grunde i Vestbyen - Vesterhåb x U Forundersøgelser lokalplanområde 5033, Hou x U Færdigg. og salg af 12 strandvillagrunde i Hou x U Færdigg. og salg af 6 grunde Præstevænget x U Færdiggørelse af 8 grunde, Smedegade x U Færdiggørelse Rasmus Larsens Vænge, 10 gr. Gylling x U Færdiggørelse Vesterhåb, 16 grunde x U Færdiggørelse Vesterhåb, 28 grunde x U Langholts Ager og Hørkærs Ager, færdiggørelse x U Rønshøj Ager x U Smedegade, byggemodning af 13 grunde x U Torupvej, byggemodning af 7 grunde x U Udgravning v/moesgaard museum af rammeområde 1B39 x U Byg.modn. 2 storparceller+dagligvareforretn.vestby x U Færdiggørelse 2 storparceller + dagligvarebutik x U Færdiggørelse af 2 erhvervsgrunde i Hou x U Jernaldervej x U I alt anlægsudgifter - projektopdelt

15 Børn-, Unge- og Kulturudvalget Daginstitutioner Fremtidens Dagtilbud Efter arbejdet med Fremtidens folkeskole og vedtagelsen af strategien for denne har Byrådet igangsat et lignende generelt strategisk arbejde omkring kvaliteten og strukturen i Fremtidens dagtilbud. På linje med arbejdet med Fremtidens Folkeskole vil arbejdet med Fremtidens Dagtilbud lede frem mod fastlæggelse af den fremtidige vision og strategi for dagtilbudsområdet i Odder kommune. Strategien skal adressere både strukturelle og kvalitetsmæssige spørgsmål i forhold til dagtilbudsstrukturen og derved sikrer et fremadrettet robust fundament for dagtilbud i Odder Kommune. Børn-, Unge- og Kulturudvalget har i 2013 i samarbejde med Institut for Fremtidsforskning gennemført en temadag med meget bred repræsentation af interessenter på dagtilbudsområdet. På temadagen blev de væsentligste usikkerheder for dagtilbudsområdet i fremtiden klarlagt. Herefter har grupper bestående af forældre, medarbejdere, repræsentanter fra de faglige organisationer, skolefolk m.m. med udgangspunkt i de to væsentligste usikkerheder udarbejdet 4 konkrete scenarier for dagtilbudsområdet i Odder Kommune frem mod Børn-, Unge- og Kulturudvalget har udvalgt scenariet kendetegnet af svær adgang til ressourcer og gode individuelle løsninger, som det scenarie der skal arbejdes videre med. På baggrund af dette scenarie er der udarbejdet konkret forslag til strategi samt indsatsområder. Disse er sendt i høring frem til 3. februar Arbejdet med strategien for Fremtidens Dagtilbud afsluttes i 2014 med vedtagelsen af den endelige strategi, der forventes fremlagt for Byrådet i april/maj Kvalitetsrapport Der er i 2013 udarbejdet en samlet kvalitetsrapport for alle dagtilbud i Odder Kommune. I 2013 er der for første gang også udarbejdet kvalitetsrapporter for hver enkelt daginstitution samt for Dagplejen i Odder Kommune. Kvalitetsrapporterne rummer og samler alle de ting, der skal evalueres og afrapporteres i dagtilbud eks. læreplaner og sprogvurderinger. Herudover er kvalitetsrapporten for dagtilbud i Odder kommune samt for de enkelte institutioner og Dagplejen et element i det tilsyn, Odder Kommune fører med dagtilbud i kommunen. I den overordnede kvalitetsrapport beskrives blandt andet Odder Kommunes rammer for tilsyn med dagtilbud, rammerne for frokostordning, metoden for læreplaner m.m. Den overordnede kvalitetsrapport er således det samlende dokument, hvor oplysninger og resultater omkring dagtilbud i Odder Kommune kan søges. De enkelte institutioners kvalitetsrapporter er yderligere detaljerede med konkrete beskrivelser af politikker for forældresamarbejde, sammensætning af personalet, indikator for børnenes udvikling målt i kompetencehjulet m.m. Den overordnede kvalitetsrapport vedtages af Byrådet, hvorimod institutionernes egne kvalitetsrapporter offentliggøres på institutionernes hjemmesider efter behandling i forældrebestyrelserne. 14

16 Faldende børnetal Byrådet skal sørge for det nødvendige antal pladser i dagtilbud, så alle børn i kommunen kan få en dagtilbudsplads. Byrådet har også pligt til at tilpasse udbuddet, ud fra en vurdering af den aktuelle efterspørgsel sammenholdt med den fremtidige forventede efterspørgsel efter pladser. Gennem længere tid har børnetallet været faldende i Odder Kommune, og udviklingen fortsætter i de kommende år. Der sker løbende en personalemæssig nednormering i institutionerne, så normeringerne er i overensstemmelse med det reelle børnetal. Som følge af væsentligt faldende børnetal i Randlev Børnehave ville institutionen i 2013 skulle yderligere nednormeres. Dermed ville institutionen ikke have personalemæssig ressource til at opretholde åbningstiden. Efter Byrådsbeslutning lukkede Randlev Børnehave med virkning fra d. 1. august Dagplejen Antallet af børn passet i Dagplejen har været svagt faldende. Det skyldes fortrinsvis den landsdækkende tendens samt den manglende tilflytning. På grund af naturlig afgang har det været muligt at undgå de seneste års fyringsrunder. Der tegner sig et billede af en dagpleje i udvikling og i nogenlunde ro, men med fortsat fokus på de forandringer, der er på vej i forbindelse med Fremtidens Dagtilbud. Skoler Skolestrategi I december 2012 vedtog udvalget for Børn, unge og Kultur, at skolevæsenets arbejde med pejlemærket Balance skulle tilpasses regeringens udspil til en ny skolereform. Det blev vedtaget, at skolerne i skoleåret 2013/14 blev tildelt en ugentlig lektion på klassetrin til forsøg med aktivitetstimer. Forsøgene evalueres ultimo februar Lockout, ny lov om arbejdstid og flere timer KL og Lærerforeningens forhandlinger om lærernes arbejdstid brød sammen i foråret og der blev iværksat en lockout af lærerne fra 1. april. Den 26. april greb regeringen ind med en ny lov om lærernes arbejdstid, som blandt andet betyder, at lærerne fra august 2014 skal have arbejdssted på skolen. De manglende lektioner fra mere end 3 ugers skolefri er efterfølgende blevet givet i ekstra lektioner i skoleåret 2013/14. Flere af kommunens skoler oplever derfor, at antallet af lektioner i skoleåret 2013/14 er tæt på det kommende timetal for den nye skolereform. Skolereform, skolestrategi og arbejdstid I juni indgik regeringen, Venstre, DF og Konservative en aftale om en ny skolereform, som træder i kraft august Aftalen er udmøntet i fire love, hvor de to blev vedtaget i december 2013 og en i januar Den sidste forventes vedtaget i februar Odder Kommune tilrettelagde en proces (drejebog 2) ift. implementering af den nye skolereform, Odder Kommunes Skolestrategi og den nye arbejdstid for lærere. Processen blev vedtaget af udvalget for Børn, Unge og Kultur i august

17 I arbejdet med de tre elementer/aftaler/ er alle centrale aktører inddraget i forskellige dele af organisationen: medarbejdere, forældre, elever, byråd, faglige foreninger og forvaltningen. Arbejdet og anbefalingerne fra de mange arbejdsgrupper blev sammenskrevet i en analyserapport, som udkom den 1. november. Analyserapporten blev drøftet på et temadøgn den 7. og 8. november, hvor ledere, TR, de faglige foreninger og forvaltningen deltog. Her vedtog deltagerne et fælles opsamlingsnotat, som udgjorde en væsentlig grundsten i det videre arbejde. Byrådet vedtog den 9. december et katalog med politiske rammebeslutninger, som danner rammen for det videre arbejde med folkeskolen i Odder. Skole IT 1:1 projektet er blevet evalueret i fasegrupperne der blev nedsat i forbindelse med arbejdet med skolereformen. Her blev der understreget at man er meget glad for projektet og IPads i undervisningen og at det giver en merværdi i forhold til børns læring. Derfor var der bred enighed om at fortsætte projektet udover den første projektperiode Dette er efterfølgende blevet vedtaget i Byrådet i forbindelse med Drejebog 2, så der arbejdes på at beskrive det videre forløb i en dertil nedsat arbejdsgruppe. Der er indkommet forskningsresultater fra Umeå Universitet, der har forsket i lærernes læring i projektet. Det er resultater, der kan bruges i det videre forløb, og som viser, at Odder har tænkt rigtigt ved beslutningen om 1:1 i skolerne. Forskerne forsætter med at undersøge elevernes læring, og dette resultat foreligger i Kultur og fritid I 2013 vedtog byrådet en ny Politik for Folkeoplysning med den overordnede vision Vågen og visionær med værdier i centrum. Politikken blev til under en bred proces med inddragelse af aktørerne på folkeoplysningsområdet. Processen har medvirket til at folkeoplysningsområdet er faldet på plads i sin nye struktur, herunder har de 4 råd (Idrætsrådet, Spejderrådet, Kulturrådet og Aftenskolerådet) fundet deres ståsted og virke. Endvidere har processen medvirket til tydeligere rolleafklaring og har skabt opmærksomhed på at kommunen og foreningerne er gensidigt afhængige af hinanden for at skabe et godt foreningsliv men også i løsningen af forskellige opgaver. I 2013 har der været et øget økonomisk pres på udgifterne til tilskud til foreningerne. Et pres som er forårsaget af nye aktører og nye aktiviteter i foreningslivet og som ikke kan efterkommes indenfor den eksisterende budgetramme. Odderordningen er kommunens model for tilskud til foreningerne. Foreningslivet har ved flere lejligheder bl.a. under udarbejdelsen af Folkeoplysningspolitikken - tilkendegivet et behov for en Odderordning, der i højere grad er tilpasset nye tendenser i samfundet og i foreningslivet og som sådan kan understøtte foreningernes behov for udvikling og tilpasning til de krav og forventninger, som nutidige foreningsmedlemmer har til foreningerne. På den baggrund besluttede byrådet at igangsætte en proces for en gennemgribende revidering af Odderordningen i en bred og inddragende proces i samarbejde med aktørerne på folkeoplysningsområdet. Processen blev sat i gang i november 2013 og løber frem til maj 2014, hvor en ny Odderordning forventes godkendt af byrådet. 16

18 Byrådet besluttede samtidig at ansætte en fritids- og kulturkonsulent i en 2-årig projektstilling. Konsulenten skal bl.a være ansvarlig for gennemførelsen af processen for revidering af Odderordningen og skal være med til at understøtte kommunens deltagelse i Kulturhovedstad Århus Konsulenten skal alene løfte udviklingsopgaver og med en kreativ, opsøgende og inddragende profil være med til at understøtte den satsning på kulturen, som er et led i kommunens vækststrategi. For anden gang løb Odder Galla af stablen den 13. september Ti priser blev uddelt til 10 lokale kunstnere, sportsfolk og ildsjæle der på den ene eller den anden måde har gjort sig fortjent til at blive hyldet for en særlig præstation. Ikke færre end 35 lokale idrætsfolk modtog Odder Kommunes Idrætspris på baggrund af flotte resultater indenfor det forgangne år. Arrangementet var endnu en gang en stor succes med flot tilslutning og med underholdende indslag og show af høj kvalitet. 17

19 Regnskabsbemærkninger på udvalgets område Serviceudgifter Udgifterne på udvalgets område fordeler sig som vist i nedenstående figur: På Børn-, Unge- og Kulturudvalgets område blev der oprindeligt budgetteret med nettodriftsudgifter på i alt 380,6 mio. kr. De faktiske nettodriftsudgifter blev 382,9 mio. kr. og dermed 2,3 mio. kr. større end det oprindelige budget. 18

20 Figuren ovenfor viser nettodriftsudgifterne på de enkelte driftsområder under Børn-, Unge- og Kulturudvalget. Som det fremgår af figuren, er der i forhold til det oprindelige budget mindreforbrug på henholdsvis skoleområdet og sundhedsområdet. Fritid, bibliotek og Kulturområdet udviser i 2013 et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. ift. det korrigerede budget. Folkeoplysningsområdet overførte et overskud fra 2012 på 1,8 mio. kr. Af det oparbejdede overskud er der i 2013 brugt 1 mio. kr. på at finansiere en fritids- og kulturkonsulent i 2-3 år, samt disponeret 0,3 mio. kr. i henholdsvis 2014 og 2015 til Fremme af kulturprojekter. Grønne områder ved Spektrum fik overført et overskud fra 2012 på 0,8 mio. kr. Budgettet er til gennemførelse af udviklingsplanen for Spektrum. I 2013 er bl.a. købt skateramper, indrettet motions- og legeområde. Der overføres til 2014 et overskud på 0,2 mio. kr. Folkeskoleområdet var i 2013 i forbindelse med overenskomstforhandlingerne lockoutet i ca. én måned. I den forbindelse afholdt skolerne ikke lønudgifter til overenskomstansatte lærer. Skolerne bibeholdt på nær 0,3 mio. kr. budgettet ud fra en forudsætning om, at eleverne skulle tilbydes erstatningsundervisning i løbet af skoleåret 2013/14. Børnepasningsområdet udviser et mindre forbrug i 2013 på 1,4 mio. kr. Dagplejen har efter flere år med faldende børnetal, og har som følge deraf afviklet personaler med store økonomiske merudgifter, vendt flere års underskud til et overskud i 2013 på 0,4 mio. kr. Randlev børnehave lukkede 31. juli Merudgifter til afvikling af personaler mv. har betydet en merudgift på 1,0 mio. kr., som er finansieret indenfor børnepasningsområdet. Puljen til PAU-elever udviser et overskud i 2013, da der i Odder Kommune ikke har været ansat de fulde 12 årsværk grundet frafald på uddannelsen. Det er primært på Børne- og Familiecentret, at der har været et merforbrug i løbet af Merforbruget på Børne- og Familiecentret kan primært henføres til to tabte ankesager, som har medført udgifter i 2013 på ca. 5,5 mio. kr. Børne- og Familiecentret har i løbet af 2013 fået en tillægsbevilling på 3,5 mio. kr. til at dække udgifterne til den ene sag. Herudover er lønbudgetterne reduceret som følge af udfaldet af overenskomstforhandlingerne, hvor den faktiske lønfremskrivning var 0,9 % lavere end det ved budgetlægningen forudsatte. Reduktionen udgjorde for udvalgets område 2,5 mio. kr. I 2013 er der ud over ovenstående primært givet tillægsbevillinger vedrørende overførte over-/underskud fra På Børn-, Unge- og Kulturudvalgets område er der således overført i alt 4,8 mio. kr. i overskud fra Fra 2013 til 2014 er der på udvalgets område overført 2,8 mio. kr. til sammenligning. Overførselsudgifter Børn-, Unge- og Kulturudvalgets andel af de samlede overførselsudgifter udgør 2%. Børn-, Unge- og Kulturudvalget har ansvaret for områderne vedr. merudgifter til forsørgelse af børn, og tabt arbejdsfortjeneste. Det oprindelige budget udgjorde 6,7 mio. kr., og forbruget er i 2013 på 5,1 mio. kr. Mindreudgifterne fordeler sig ligeligt på begge områder. Anlægsudgifter På Børn-, Unge- og Kulturudvalgets område er der samlede anlægsbevillinger på 53,4 mio. kr. Af disse er de 9,0 mio.kr afsat på anlægsbudgettet for De resterende anlægsarbejder er alle overført fra tidligere år. Langt størsteparten af anlægsarbejderne på udvalgets område er på kvalitetfondsområdet. 19

21 Igangværende Afsluttet U: udgift / I: indtægt I løbet af 2013 er der afsluttet 11 anlægsarbejder, heraf er der aflagt særskilt anlægsregnskab for henholdsvis Saksild Skole - renoveringsafsnit B og Parkvejens Skole udskiftning af døre og vinduer godkendt i Byrådet d. 7. april Derudover er der genbevilget rådighedsbeløb svarende til 11,6 mio. kr. til igangværende anlægsarbejder, hvor anlægsarbejdet endnu ikke er afsluttet. Heraf udgør Skovbakkeskolen - nyt byggeri den største enkeltbevilling med 7,6 mio.kr. Børn-, Unge- og Kulturudvalget Forbrug 2013 Rådighedsbeløb 2013 Forbrug i alt Anlægsbevilling i alt Ombygning af svømmehal x U Gylling skole, renovering og genopretn. vent.mv. x U Gylling skole, ventilation i SFO x U Hou skole, renovering og genopretn. vent.mv. x U Hou skole, udskiftning af vinduer og døre x U Hou skole, ventilation i SFO x U Hundslund skole, renovering og genopretn. vent.mv. x U Nyt kultur- og borgerhus - Saksild skole x U Parkvejens skole, renov./genopretn. vent.varme, mv x U Parkvejens skole, renovering af tagudhæng x U Parkvejens skole, udskiftning af vinduer og døre x I Parkvejens skole, udskiftning af vinduer og døre x U PCB Saneringsplan, Parkvejens skole x U PCB undersøgelser x U Saksild skole - renoveringsafs. B x U Skovbakkeskolen, nyt byggeri x U Solcelleanlæg Hundslund Skole x U Specialklasselokaler, Parkvejens skole x U Dræning af cirkusplads, Bisgårdsvej x U Kunstgræsbane ved Spektrum for børn og unge x U Egholm børnehave, renovering af toiletter x U Hou børnehave - ny ventilation x U Saksild Børnehave, renovering tag, udhæng, vinduer x U I alt anlægsudgifter - projektopdelt

22 Social- og Sundhedsudvalget Samarbejdsaftale med Enghaven Odder Kommune har i 2013 indgået en samarbejdsaftale med OK-Centret Enghaven (Enghaven), der er Odder Kommunes hovedleverandør af ydelser på midlertidige botilbud til svært sindslidende samt yngre borgere med sindslidelser og/eller personlighedsforstyrrelser. Tidligere havde typiske forløb på Enghaven en varighed af 2 år. Oplevelsen var dog, at borgeren i løbet af de 2 år mistede tilknytning til lokalsamfundet i Odder Kommune. Udflytning til egen bolig var derfor ofte utrygt for borger, pårørende og personale. Samarbejdsaftalen indeholder således et nyt tilbud, der i udgangspunktet er af 1 års varighed. Her arbejdes der løbende med rehabilitering, og borgeren øver sig i gradvist at vende tilbage til egen bolig. Ny Sundhedspolitik Byrådet vedtog den 10. juni 2013 en revideret sundhedspolitik for Odder Kommune. Den reviderede sundhedspolitik indeholder følgende mission: Vi understøtter borgerne i at mestre deres hverdagsliv Vi forebygger, at sygdom opstår Vi gør det sunde valg til det lette valg Vi er opsøgende overfor borgere, der ikke selv opsøger sundhedsfremmende og forebyggende tilbud Sundhedspolitikken indeholder fire indsatsområder: Bevægelse, rygning, unges alkoholforbrug samt en udmøntning af Det nære sundhedsvæsen. For hvert indsatsområde er opstillet en række klare mål for, hvad byrådet vil opnå. Målene tager udgangspunkt i lokale data fra sundhedsprofilen Hvordan har du det?, og er sat med udgangspunkt i de bedste kommuner på de enkelte områder i den midtjyske region. Målene lyder: Andelen af fysisk inaktive voksne reduceres fra 16 % til 10 % Andelen af voksne, der dyrker regelmæssig motion, øges fra 55 % til 65 % Andelen af børn og unge, der dyrker regelmæssig motion, øges fra 67 % til 80 % Andelen af voksne dagligrygere reduceres fra 23 % til 15 % Andelen af unge dagligrygere reduceres fra 14 % til 10 % Andelen af unge, der rusdrikker, reduceres fra 38 % til 19 % Andelen af unge, der har et storforbrug af alkohol, reduceres fra 24 % til 14 % Vi vil forebygge indlæggelser og genindlæggelser Vi vil fremme syge borgeres evne til at mestre livet med sygdom Vi vil fremme livskvaliteten og evnen til at mestre livet blandt borgere, der er ramt af stress og depression I sundhedspolitikken er listet en række konkrete og veldokumenterede indsatser, der skal medvirke til at realisere målene. Sundhedspolitikken var i høring i foråret Høringssvarene har givet inspiration til sundhedspolitikkens indsatser. De konkrete indsatser samt sundhedspolitikken i sin helhed kan læses her: 21

23 Velfærdsteknologi og hverdagsrehabilitering Med Projekt Aktiv Hverdag påbegyndte Odder Kommune i 2012 en omstilling af indsatsen i ældreplejen, så ældre borgere, der modtager hjælp, så vidt muligt trænes til at klare sig selv. Træningen varetages af et særligt rehabiliteringsteam i tæt samarbejde med visitation, sygepleje og hjemmeplejeleverandør. Mange borgere har udtrykt glæde ved forløbet, fordi de er blevet i stand til at klare hverdagens gøremål uden at være afhængige af hjælp fra andre. Samtidig hentede Odder Kommune i 2013 en økonomisk gevinst på 3,5 mio. kr. I Odder Kommune vokser andelen af ældre kraftigt i løbet af de kommende år. Der vil således i 2022 være 49 % flere ældre borgere på år. Dermed vokser behovet for hjemmehjælp og sygepleje, og det giver et øget pres på den kommunale økonomi. Udover hverdagsrehabilitering fokuseres der derfor på brug af nye teknologiske løsninger, der kan bidrage til at løse opgaverne smartere. Ny teknologi betyder, at borgeren får hjælp til selv at klare flere af dagligdagens gøremål og dermed bevare en selvstændig og aktiv hverdag. For medarbejderne vil opslidende arbejdsfunktioner kunne udføres lettere, og nedslidning dermed undgås. Samlet set øger velfærdsteknologi kvaliteten i selve behandlingen, ligesom det bidrager til en mere effektiv løsning af opgaverne. Odder Kommune har allerede gode erfaringer med indførelse af ny teknologi i ældreplejen. Blandt andet kan nævnes GPS til demente, elektronisk nøglesystem, skylle - og tørretoiletter, kommunikationsredskaber, virtuelle udskrivelseskonferencer, tilfredshedsundersøgelse på ipads, vaskerobot til hjælpemidler samt Optimal Forflytning. I 2014 igangsættes blandt andet projekterne Robotstøvsugere i eget hjem, Fælles Medicin Kort og Telemedicinsk sårvurdering. Visitationsteamet og Hjælpemiddeldepotet i nye lokaler i Vita Park I løbet af februar måned flyttede Visitationsteamet og Hjælpemiddeldepotet fra de utidssvarende lokaler i Kildegade og ind i helt nyrenoverede lokaler i Vita Park. Hjælpemiddeldepotet fik med flytningen flere kvadratmeter, hvilket længe havde været et ønske. De i alt cirka 20 fastansatte medarbejdere har også fået lyse og indbydende arbejds- og mødefaciliteter. De nye omgivelser har tillige givet mulighed for at indrette et såkaldt showroom, hvor den nyeste velfærdsteknologi udstilles og afprøves af medarbejderne. Rummet muliggør også undervisning af andre personalegrupper fra eksempelvis hjemmeplejen og plejecentrene i nye forflytningsteknikker og andet, der kan lette hverdagen for borgerne og forbedre arbejdsmiljøet for medarbejderne. 22

24 Regnskabsbemærkninger på udvalgets område Serviceudgifter Udgifterne på udvalgets område fordeler sig som vist i nedenstående figur: Øvrige udgør støtte til frivilligt socialt arbejde og udlejning (midlertidige boliger til flygtninge samt lejetab). På Social- og Sundhedsudvalgets område blev der oprindeligt budgetteret med nettodriftsudgifter på i alt 345 mio. kr. De faktiske nettodriftsudgifter blev 345,6 mio. kr. og dermed 0,6 mio. kr. større end det oprindelige budget. Figuren ovenfor viser nettodriftsudgifterne på de enkelte driftsområder under Social- og Sundhedsudvalget. 23

25 Som det fremgår af figuren er der i forhold til det oprindelige budget samlet set et mindreforbrug på ældreområdet. Der har imidlertid været store udsving på området, idet Ældreservice endte med et underskud på 6,8 mio. kr., som er dækket af Visitationsteamets overskud på 10,5 mio. kr. På fællesområdet er der afsat puljer for 1,8 mio. kr., hvoraf størsteparten er budgetomplaceret i løbet af året. På henholdsvis det specialiserede socialområde for voksne, sundhedsområdet og det øvrige område er der et merforbrug i forhold til det oprindelige budget. På det specialiserede socialområde for voksne kan merforbruget i forhold til det oprindelige budget primært henføres til Borgerservice. Borgerservice har oplevet en massiv efterspørgsel på botilbud, især fra yngre mennesker, hvor flere kommer direkte fra tilbud bevilget hos Børne- og Familiecentret. Yderligere har der været en tilgang af borgere med senhjerneskade og BPA-ordninger. I 2013 er der givet tillægsbevillinger på 2 mio. kr. til Borgerservice, heraf er 1 mio. kr. overført overskud fra På sundhedsområdet kan merforbruget henføres til aktivitetsbestemt medfinansiering, hvor der er et merforbrug på 2,1 mio. kr. I 2013 er de tillægsbevillinger, der er givet på området ud over ovenstående, primært vedrørende overførte over-/underskud fra 2012 samt en generel vedtaget nedskrivning af lønbudgetterne. På Social- og Sundhedsområdet er der overført i alt 3,3 mio. kr. i overskud fra Til sammenligning er der på udvalgets område overført 0,8 mio. kr. i underskud fra 2013 til Overførselsudgifter Social- og Sundhedsudvalgets andel af de samlede overførselsudgifter udgør 7 %. Social- og Sundhedsudvalget har ansvaret for områderne vedr. sociale formål, boligydelse til pensionister, boligsikring og personlige tillæg. Det oprindelige budget udgjorde 17,2 mio. kr., og forbruget blev i 2013 på 18,7 mio. kr. Merforbruget fordeler sig primært på områderne Boligydelse til pensionister med 0,8 mio. kr. og Boligsikring med 1,2 mio.kr. På området Sociale formål er der et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. 24

26 Igangværende Afsluttet U: udgift / I: indtægt Anlægsudgifter På Social- og Sundhedsudvalgets område er der samlede anlægsbevillinger på 26,9 mio. kr. Af disse er 3,1 mio. kr. afsat på anlægsbudgettet for De resterende anlægsarbejder er alle overført fra tidligere år. I løbet af 2013 er der afsluttet 5 anlægsarbejder, heraf er der aflagt særskilt anlægsregnskab for ombygning af ældreboliger, Ålykkecentret. På området er der genbevilget rådighedsbeløb på 0,3 mio. kr. til igangværende arbejde vedr. Fabos, udvidelse af grupperum og personalerum. Udvalget har besluttet ikke at søge genbevilling af rådighedsbeløbet vedr. Stenslund, foranalyse vedr. udbygning af plejeboliger. Social- og Sundhedsudvalget Forbrug 2013 Rådighedsbeløb 2013 Forbrug i alt Anlægsbevilling i alt Ældreboliger, Ålykkecentret, ombygning x U Hjemmeplejen, elektronisk nøglesystem x U Stenslund, foranalyse vedr. udbygn. plejeboliger x U Stenslund/Bronzealdervej, personsikringssystem x U Indretning af hjælpemiddeldepot, Vitapark Odder x U Fabos, udvidelse af grupperum og personalerum x U I alt anlægsudgifter - projektopdelt

27 Økonomiudvalget Udvikling I 2013 har Odder Kommune fortsat arbejdet med at udmønte de indsatsområder, der er udpeget i den vækststrategi, som byrådet har vedtaget. Vækststrategien Vejen til vækst skal styrke Odder Kommunes position som en attraktiv bosætnings- og erhvervskommune. Et vigtigt indsatsområde i vækststrategien er bosætning. Odder Kommune er i de seneste år blevet udfordret som bosætningskommune. I 2013 oplevede Odder Kommune egentlig befolkningstilbagegang på 27 borgere. Selv om der er tale om en marginal tilbagegang, så viser de senere års befolkningsudvikling i Odder Kommune, at der er behov for en ekstraordinær indsats for at tiltrække nye borgere til kommunen. Byrådet har derfor også brugt 2013 på at formulere en bosætningsstrategi, hvor målet er indbyggere i Det er et ambitiøst mål, der kræver initiativer. Byrådet har derfor i dialog med blandt andre borgere, erhvervsliv, foreninger og medarbejdere udarbejdet et idékatalog, der beskriver en række ideer til, hvordan Odder Kommune skal arbejde med bosætning i de kommende år. Erhverv Det er vigtigt med et sundt erhvervsliv i Odder Kommune. Dansk Industri gennemfører hvert år en stor undersøgelse af det lokale erhvervsklima i landets kommuner. Det overordnede formål med undersøgelsen er at sætte fokus på de lokale rammevilkår og at understøtte dialogen mellem kommunerne og virksomhederne i Danmark. I den seneste undersøgelse fra efteråret 2013, indtager Odder Kommune en plads som nr. 38 ud af 98. Det er en flot fremgang på 17 pladser i forhold til Odder Kommune er bl.a. gået markant frem i kategorien Information og dialog med kommunen. Selv om Odder Kommune dermed kan konstatere, at virksomhederne overordnet set er tilfredse med den kommunale indsats over for erhvervslivet, så vil der i 2014 blive sat øget fokus på erhvervsudviklingen. Formålet er, at der skabes endnu bedre erhvervsvilkår for virksomhederne i Odder Kommune i de kommende år. Planlægning Den 12. august 2013 vedtog byrådet Kommuneplan De væsentligste ændringer i forhold til Kommuneplan er, at planen i overensstemmelse med den statslige udmelding nu indeholder placeringsmuligheder for biogasanlæg og større landbrug. Herudover er kommuneplanens udpegning af kulturmiljøer revideret og udvidet, ligesom der er udpeget nye vindmølleområder og sket en revision af afgrænsningerne af kommunens byer på landet. Som opfølgning på kommuneplanen er der endvidere i slutningen af 2013 udarbejdet en helhedsplan for Hov Havn med tilhørende forslag til kommuneplantillæg, samt påbegyndt en detailhandelsundersøgelse, der skal afdække kommunens detailhandelsmønster bredt, herunder i forhold til nabokommunerne. 26

28 VitaPark VitaPark gennemgår fortsat mange ombygninger og istandsættelser. I 2013 blev de nye lokaler til Visitationsteamet og Hjælpemiddelsdepotet klar til indflytning i februar. Den tidligere værksteds- og teknikbygning blev ombygget og istandsat til udstillings- og foredragssal. Endvidere blev der indrettet et mødelokale kaldt Kunstværket. Begge dele afsluttet i marts. Det tidligere vaskeri er ombygget og istandsat så det i dag blandt andet fungerer som kunstværksted og beskæftigelsesprojekt for Højmarken. I hovedbygningen (den høje) er 2. sal indrettet til iværksættere inden for sundhed og wellness. Det betyder, at denne etage nu er fuldt udlejet. 3. salen er ca. 50% udlejet og blev lettere istandsat til regionens jordemoder. Flere steder er der foretaget forbedringer for at formindske energiforbruget. Børne- og Familiecentret, der holder til i bygning D, har således fået nye vinduer i nordfacaden. Endvidere er der foretaget udskiftning af ovenlysvinduer og facadepartier ligesom ventilations- og varmeanlæg er renoveret og optimeret (herunder er CTS anlægget udskiftet). Allerede ved overtagelse af Odder Sygehus trængte altanerne på den høje bygning til at blive udskiftet. De fremstår nu lette og indbydende. Der er igennem året indgået 17 nye lejemål, hvilket var medvirkende til, at der blev etableret nyt skiltesystem både ind- og udvendigt. Beskæftigelse Ledigheden faldt fortsat i 2013 og er december 2013 på 4,0 % mod 4,4 % året før, og ledighedsniveauet er nu 0,8 % under gennemsnittet for regionen og 1,4 % under landsgennemsnittet. Der er december måned arbejdsmarkedsparate borgere berørt af ledighed. Langtidsledigheden (ledighed over 1 år) er faldet med over 80 % på et år og er nu på 2,2 % af alle ledige mod 4,8 % til de kommuner vi sammenligner os med. Førtidspensions- og fleksjobreformen betyder, at færre får førtidspension i 2013 er der bevilget 24 pensioner mod normalt ca. 65 årligt, og de resterende skal i stedet primært i fleksjob også på få timer (under 10 timer). Fleksjob på få timer var en ordning, man frygtede ville være svær at få de lokale arbejdspladser til at aftage, men de lokale arbejdspladser har været rigtigt gode til også at være med på den ordning. Odder Kommune har styrket virksomhedssamarbejdet i.f.m. kommunens strategi og i.f.m. reformen af førtidspension og fleksjob, og vi har et tæt og tillidsfuldt samarbejde med de lokale virksomheder og arbejdspladser, og jobcentret bliver i stigende og stort omfang brugt til rekruttering / formidling af arbejdskraft. Også jobrotationsordningen er blevet udviklet kraftigt i Odder i 2013 og har skabt nye frugtbare samarbejder. Nøgleord: Tillid, fleksibilitet, tydelig indgang og hurtig handling. Administration Odder Kommune har lave udgifter til administration. Det er bl.a. et produkt af, at vi har en effektiv administration og at Odder Kommune ofte er på forkant, når det gælder om at tage nye digitale løsninger i anvendelse. Digital kommunikation med borgerne i Odder Kommune har derfor en høj prioritet. 27

29 Odder Kommune har arbejdet målrettet med implementeringen af digital post. Odder Kommune har også i 2013 arbejdet med implementeringen af Digital Post ved Borgerne. Ved udgangen af 2013 var 34,2 % af borgerne over 15 år i Odder Kommune tilmeldt Digital Post. Odder Kommunes Digitaliseringsstrategi har som vision, at Odder Kommune vil være førende med effektiv udbredelse og udnyttelse af digitale løsninger. Alle bidrager derfor til digitalisering, der er: Effektiv Sammenhængende Opfindsom OdderNettet er i 2013 blevet redesignet for at sætte større fokus på digital selvbetjening. Samtidig er siden gjort tilgængelig for besøg af mobile enheder. På den nye hjemmeside kan vi se, at omkring 40 % af besøgene nu er fra smartphones eller tablets. Kommunikationen med borgerne i Odder sker ikke kun på den traditionelle hjemmeside, men også via Facebook. Her er Odder Kommunes Facebook side, den kommunale side der på landsplan har flest venner ift. indbyggertal. Tendensen er, at kommentarer og Likes fra borgerne er stigende. Digitalisering er et centralt redskab til at forny den offentlige sektor, skabe økonomisk råderum og sikre en mere fleksibel, moderne service. Det nuværende høje digitale niveau i Odder Kommune er således en meget bevidst satsning på udbredelse af digitale løsninger, ikke mindst i forhold til borgerne. 28

30 Regnskabsbemærkninger på udvalgets område Serviceudgifter Udgifterne på udvalgets område fordeler sig som vist i nedenstående figur: Øvrige udgør udlejning, trafik og havne samt sundhedsfremme. På Økonomiudvalgets område blev der oprindeligt budgetteret med nettodriftsudgifter på i alt 146,9 mio. kr. De faktiske nettodriftsudgifter blev 118,8 mio. kr. og dermed 28,1 mio. kr. mindre end det oprindelige budget. Den store forskel beror på, at der på Økonomiudvalgets område budgetteres med puljer, som for en stor dels vedkommende senere på året er blevet fordelt ud på de øvrige driftsområder. Desuden er 15,2 mio. kr. anvendt til styrkelse af kassebeholdningen via de afsatte reserver den såkaldte budgetforbedringspulje. Endvidere er uforbrugte puljer på i alt 7 mio. kr. overført til Figuren viser nettodriftsudgifterne på byråd og administration. Som det fremgår af figuren er der i forhold til det oprindelige budget et mindreforbrug på 27,8 mio. kr. Det er her, de tidligere omtalte puljer er budgetteret. Det korrigerede budget viser et mindreforbrug på 9,8 mio. kr. Det er primært de uforbrugte puljer på 7 mio. kr. samt et mindreforbrug på Rådhuskontrakten, der udgør mindreforbruget. 29

31 Figuren ovenfor viser nettodriftsudgifter på øvrige områder under Økonomiudvalget. Merforbruget vedrører primært på området Trafik og Havne, hvor der er en mindreindtægt på 0,9 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Redningsberedskabet består af en driftsdel og et budget til investeringsplan for nye køretøjer. Redningsberedskabets driftsdel har i 2013 et underskud på 0,2 mio. kr. Merforbruget skyldes en engangsudgift på etablering af ny antenne på Frederikshaldvej. Der er ikke i 2013 indkøbt nye køretøjer. Der overføres 1,2 mio. kr. til Hou Havn har i 2013 et overskud på 0,2 mio. kr. Der er i 2013 afholdt udgifter til byggeri af en ny hal til erstatning af den gamle hal, der blev nedrevet. 30

32 Overførselsudgifter Figuren herover viser nettoforbrug og budget for Økonomiudvalgets overførselsudgifter i Økonomiudvalgets andel af de samlede overførselsudgifter udgør 91 %. Det oprindelige budget var samlet set på 244,8 mio. kr. og forbruget blev 239,3 mio. kr. Dette resultat dækker over et merforbrug i udgifterne til førtidspensioner med 4,2 mio. kr., kontanthjælp med 0,6 mio. kr. og beskæftigelsesindsats med 3,4 mio. kr. Derimod var der et mindreforbrug i udgifterne til sygedagpenge med 6,1 mio. kr. og dagpenge til de forsikrede ledige med 7,6 mio. kr. 31

33 Igangværende Afsluttet U: udgift / I: indtægt Anlægsudgifter Anlægssager på Økonomiudvalgets område er opgjort i øvrige anlægsarbejder og jordforsyning/køb og salg af bygninger. Øvrige anlægsarbejder: I løbet af 2013 er der afsluttet 6 anlægsarbejder, heraf er der aflagt særskilt anlægsregnskab for henholdsvis ombygning af Hou Færgehavn, køb af Odder Sygehus og Rådhuset - renovering af tag. Derudover er der genbevilget rådighedsbeløb svarende til 5,2 mio. kr. til igangværende anlægsarbejder, hvor anlægsarbejdet endnu ikke er afsluttet. Heraf udgør anlægsarbejder vedr. VitaPark størsteparten med 4,9 mio. kr. Økonomiudvalget Forbrug 2013 Rådighedsbeløb 2013 Forbrug i alt Anlægsbevilling i alt Ombygning af Hou Færgehavn x I Ombygning af Hou Færgehavn x U Vitapark Odder, ramme til diverse projekter x U VitaPark, bygn. A, etablering af åbning mod parken x U Flytning af Visitation til Vitapark Odder x U Salg af Parkvjens børnehave x I Salg af Parkvjens børnehave x U Salg af Randlev børnehave x U Køb af Odder Sygehus x U Rådhuset - renovering af tag x U Rådhuset, udskiftning af hovedtavlen x U I alt anlægsudgifter - projektopdelt Jordforsyning / køb og salg af bygninger: På jordforsyning /køb og salg af bygninger under Økonomiudvalget er der samlede anlægsbevillinger på nettoindtægter 21,5 mio. kr. Der er i 2013 oprindeligt budgetteret med 16,1 mio. kr. i indtægter på salg af grunde. De forventede indtægter blev reduceret med 3,2 mio.kr. i forbindelse med 2. økonomioversigt Der er i 2013 afsluttet 2 anlægsarbejder, heraf er der udarbejdet særskilt anlægsregnskab på salg af Kildegade 6 til godkendelse i Byrådet. 32

34 Igangværende Afsluttet U: udgift / I: indtægt Jordforsyning, Økonomiudvalget Forbrug 2013 Rådighedsbeløb 2013 Forbrug i alt Anlægsbevilling i alt 42 gr. Færdiggørelse v. Overskov og Høghus, Vestby x I gr. Færdiggørelse v. Overskov og Høghus, Vestby x U Byggemodning af 10 grunde i Gylling x I Byggemodning af 10 grunde i Gylling x U Byggemodning af 16 grunde i Vestbyen - Vesterhåb x I Byggemodning af 16 grunde i Vestbyen - Vesterhåb x U Byggemodning af 28 grunde i Vestbyen - Vesterhåb x I Byggemodning af 28 grunde i Vestbyen - Vesterhåb x U Byggemodninger rammebeløb x U Diverse jordsalg x I Diverse jordsalg x U Færdigg. og salg af 12 strandvillagrunde i Hou x I Færdigg. og salg af 12 strandvillagrunde i Hou x U Færdigg. og salg af 6 grunde Præstevænget x I Færdigg. og salg af 6 grunde Præstevænget x U Færdiggørelse af 8 grunde, Smedegade x I Færdiggørelse af 8 grunde, Smedegade x U Færdiggørelse Vesterhåb, 28 grunde x I Færdiggørelse Vesterhåb, 28 grunde x U Langholts Ager og Hørkærs Ager, færdiggørelse x I Langholts Ager og Hørkærs Ager, færdiggørelse x U Rønshøj Ager x I Rønshøj Ager x U Salg af byggegrunde x I Salg af byggegrunde x U Salg af Åbygade 7 x I Salg af Åbygade 7 x U Smedegade, byggemodning af 13 grunde x I Smedegade, byggemodning af 13 grunde x U Torupvej, byggemodning af 7 grunde x I Torupvej, byggemodning af 7 grunde x U Byg.modn. 2 storparceller+dagligvareforretn.vestby x I Byg.modn. 2 storparceller+dagligvareforretn.vestby x U Færdiggørelse af 2 erhvervsgrunde i Hou x I Færdiggørelse af 2 erhvervsgrunde i Hou x U Jernaldervej x I Jernaldervej x U Salg af byggegrunde x I Salg af byggegrunde x U Salg af Kildegade 6 x I Salg af Kildegade 6 x U I alt anlægsudgifter - projektopdelt

35 34

36 Økonomisk beretning Regnskabsresultat Regnskabsresultat (-angiver indtægt/overskud) mio. kr. afrundede tal Budget 2013 Regnskab 2013 Afvigelse 2013 Skatter, generelle tilskud og bidrag til regionen , ,0 5,9 Serviceudgifter 913,0 889,0-24,0 Indkomstoverførsler 268,7 263,0-5,7 Renter 7,5 4,1-3,4 Resultat af ordinær driftsvirksomhed -30,7-57,9-27,2 Anlægsudgifter 33,5 28,5-5,0 Jordforsyning anlæg -3,5-3,3 0,2 Resultat af det skattefinansierede område -0,8-32,6-31,8 Låneoptagelse -14,9-12,6 2,3 Afdrag på lån 15,9 15,6-0,3 Øvrige finansforskydninger -9,5 21,3 30,8 Nettoændring likvide aktiver -9,2-8,2 1,0 Der var for 2013 budgetteret med en styrkelse af kassebeholdningen på 9,2 mio. kr. Regnskabsresultatet viser en styrkelse af kassebeholdningen på 8,2 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et overskud på den ordinære drift på 57,9 mio. kr. Når driftsoverskuddet i 2013 er 27,2 mio. kr. større end budgetteret, skyldes det bl.a.: at der i 2013 ikke har været uforudsete udgifter, og at der ikke har været forbrug af budgetforbedringspuljen på 15,2 mio. kr., at en række centrale administrative og politiske puljer, kun er anvendt i begrænset omfang, at faldende børnetal har betydet mindre udgifter til folkeskolen og børnepasningen, at nettoudgifterne på indkomstoverførsler er 5,7 mio. kr. mindre end budgetteret, det skyldes bl.a. færre arbejdsløse end forudsat, men en stigning i tilkendelser af førtidspensioner. Mindreforbruget er til dels modregnet i det statslige beskæftigelsestilskud, hvilket fremgår af afvigelsen på skatter og generelle tilskud. at nettorenteudgifterne er 3,4 mio. kr. mindre end budgetteret, hvilket skyldes den lave rente samt større kassebeholdning og derved større afkast af kassebeholdningen end forudsat. I 2013 er der anvendt 28,5 mio. kr. på anlæg, hvilket er 5,0 mio. kr. mindre end budgetteret. Af nettoforbruget på 3,3 mio. kr. på jordforsyning udgør salg af jord 12,5 mio. kr. og udgifter til byggemodning 9,2 mio. kr. Øvrige finansforskydninger udgør en nettoudgift på 21,3 mio. kr. og er udtryk for årets ændringer i korte og langfristede tilgodehavender og kortfristede gældsforpligtelser. Nettoudgiften på 21,3 mio. kr. skyldes overvejende tabte forskudsrefusioner i forbindelse med opstart af Udbetaling Danmark. 35

37 De samlede driftsudgifter udgør mio. kr., hvilket er 29,7 mio. kr. mindre end budgetteret. Indkomstoverførsler udgør 23% og serviceudgifter udgør 77%. Forbrug 2013 fordelt på udgiftsområder - mio. kr. ;, Børne- og familiecenter; 75,7 Børnepasning; 88,6 Overførsler; 263,0 Serviceudgifter; 889,0 Folkeskoler; 183,8 Ældreområdet; 175,2 Veje og Grønne områder; 28,3 Øvrige områder; 49,9 Voksne handicappede; 88,7 Byråd og Sundhed; 88,4 administration; 110,4 Serviceudgifternes fordeling ses i diagrammet ovenover. Af de samlede serviceudgifter på 889,0 mio. kr. udgør de 5 største områder omregnet i procent følgende: Folkeskoler: 21 %, Ældreområdet: 20 %, Byråd og administration: 12 %, Voksne handicappede: 10 % og Børnepasning: 10 %. Generelle tilskud; 284,7 Låneoptagelse, renter og finansforskyd.; 49,7 Drifts- og Anlægsindtægt er; 175,5 Finansiering regnskab 2013 Skatter; 948,4 Diagrammet viser hvor indtægterne kommer fra. Omregnet i procent svarer det til følgende: Skatter: 59% Generelle tilskud: 18% Drift og Anlæg: 11% Refusioner: 9% Låneoptagelse, renter og finansforskydninger.: 3% Refusioner; 142,4 36

Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om:

Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: budget 2015 og budgetoverslagsårene 2016-2018 23. september 2014 Budgetlægning

Læs mere

Årsberetning 2014 MED BILAG. Årsberetning 2014

Årsberetning 2014 MED BILAG. Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget:

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget: 17 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018. Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit.

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit. Samlenotat for Miljø- og teknikudvalget 1. budgetopfølgning pr. 30. april 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Miljø og Teknik, at der forventes et merforbrug på i alt 3.573.000

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

CO 2 -regnskab 2013 For virksomheden Odder Kommune

CO 2 -regnskab 2013 For virksomheden Odder Kommune CO 2 -regnskab 2013 For virksomheden Odder Kommune Rådhusgade 3, 8300 Odder - tlf. 87803333 Sagid: 2014-4161 Dokid: 2014-36694 www.odder.dk Ver.: 1.0 Udgivelsesdato: 24. september 2014 Udarbejdet af: Byrådsservice

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger Borgmesteren Kommunalbestyrelsen Kommunaldirektøren Økonomidirektøren Direktøren for skoleområdet HR-direktøren Direktøren for kommunikation Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknik udvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2011 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse til korr. budget 2011 *

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Korr. budget. Opr. Budget

Korr. budget. Opr. Budget Resultat på drift Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre Forven tet s-% (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 145.491 150.475 78.553 150.475 0 100% Budgetramme 1 149.376 154.464 78.141

Læs mere

Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring.

Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring. 43 Tryk på link: Fastlæggelse af bevillingsbinding Generelle regler for Odder Kommunes budget Selvforvaltningsvilkår for institutioner m.fl. Retningslinjer for lønsumsbudgettering Institutioner/områder

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Socialudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kolding, den 10. november 2014 KEN BAGGRUND Dette notat er udarbejdet i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af kandidater til stillingen

Læs mere

Årsberetning 2012 MED BILAG. Årsberetning 2012

Årsberetning 2012 MED BILAG. Årsberetning 2012 Årsberetning 2012 Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18 Favrskov Kommune 23. september 2014 Aftale om budget 2015-18 1 1. Indledning Der er 23. september 2014 indgået aftale om Favrskov Kommunes budget for 2015-18. Aftalen er indgået af et enigt Byråd - Socialdemokraterne,

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Specifikation af overførsler fra 01 til 015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Drift Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Rest korr. Årsbudget 001 Kommunalbestyrelse og adm. 111.11 15.869 10.81.055 00 Erhverv og

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

Assens Kommune gælden og dens betydning

Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune Økonomi Juli 2013 1 Indledning Denne rapport omhandler Assens Kommunes gæld fra kommunesammenlægningen til i dag. Herudover indgår den nuværende afviklingsprofil

Læs mere

Forord. Den 25. august 2014. Borgmester Stén Knuth

Forord. Den 25. august 2014. Borgmester Stén Knuth Forord Slagelse Kommune udgør den største virksomhed i Slagelse Kommune, med et årligt budget på små 5 mia. kr. Byrådet har derfor gennem sine økonomiske prioriteringer mulighed for at udøve stor indflydelse

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-101 Effektivisering på alle fagområder Politikområde Tværgående I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgetprocessen foreslog administrationen, at der som noget nyt udarbejdes et forslag om en

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 08.07.14 Sagsbeh. tlj11 Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1.

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1. Resultat på drift Psykiatri og Handicap (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: Note Opr. Budget Korr. Regnskab 2014 Mer-/mindre forbrug (i f.t. korr. ) 145.595 150.698 146.029-4.669 Budgetramme 1 1 149.535

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt.

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 20172019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter 1.236.561 1.245.598 1.270.128

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området

Referat fra ekstraordinært møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området Referat fra ekstraordinært møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området Dato: 17. september 2013 kl. 9.00-9.30 Mødested: Odder Rådhus, møderum 6 Mødelokalet er reserveret til formøde for

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

Bevilling: KB 23.11.2010 15.000.000 (Frigivet EAU 05.01.2011) Reserveret til ABA-anlæg, Rådhuset, proj.6176 * -650.000

Bevilling: KB 23.11.2010 15.000.000 (Frigivet EAU 05.01.2011) Reserveret til ABA-anlæg, Rådhuset, proj.6176 * -650.000 Hvidovre Kommune Anlægsregnskab 01.11.2013 Projekt nr. og navn: 0120 Miljø- og energipulje 2011 Funktion og dranst: 002510-3 Bevillingsprogram: 6533000012 Formålet med miljøpuljen er at arbejde for minimering

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

Miljø og teknikudvalget

Miljø og teknikudvalget Udvalg: Måloverskrift: Miljø og teknikudvalget Assens Kommunes by- og naturværdier Sammenhæng til vision 2018: Flere vil bo her. Vi vil værne om vores natur og vi vil give borgere og gæster mulighed for

Læs mere

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE Program 19.00 19.10 Velkomst ved Borgmester Knud Larsen 19.10 19.30 Præsentation af visionen ved Knud Larsen / Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune 19.30 20.00 Debat ved borde

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Handicaprådet. Årsberetning 2013

Handicaprådet. Årsberetning 2013 Handicaprådet Årsberetning 2013 Indledning I forbindelse med kommunalreformen og i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a nedsatte sammenlægningsudvalget for den 22.

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Version 02, den 04.10. 2011

Version 02, den 04.10. 2011 Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case Områdeledelse for Børnebakkehus, Toftegårdens børnehave, Saugstedvang, Sundbrinken og Ringgården Alternativt Børnebakkehus, Toftegårdens

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af repræsentant til bestyrelsen for Historisk Værksted i Giver 10 Åben - Meddelelser

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

Skab bedre forhold for folkeoplysningen

Skab bedre forhold for folkeoplysningen Skab bedre forhold for folkeoplysningen Sådan varetager du folkeoplysningens interesser i din kommune Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) Gammel Kongevej 39 E, 2. tv. DK-1610 København V +45 3315 1466 dfs@dfs.dk

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen,

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Forligpartierne er Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det konservative Folkeparti, Det radikale Venstre og Enhedslisten.

Forligpartierne er Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det konservative Folkeparti, Det radikale Venstre og Enhedslisten. Forligstekst i forbindelse med aftale om budget for perioden 2015-2018 Indledning Baggrunden for denne forligstekst er forligspartiernes ønske om at ledsage budgetaftalen med en tekst, der beskriver vilkår

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Årsberetning 2011 MED BILAG. Årsberetning 2011

Årsberetning 2011 MED BILAG. Årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere