Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B Basisenhed. Driftsvejledning. Udgave 07/ / DA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B Basisenhed. Driftsvejledning. Udgave 07/2006 11469498 / DA"

Transkript

1 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVITRAC B Basisenhed Udgave 07/ / DA Driftsvejledning

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 Indholdsfortegnelse 1 Vigtige anvisninger Forklaring af piktogrammerne Korrekt anvendelse Bortskaffelse Sikkerhedsanvisninger Installation og idrifttagning Drift og service Omformeropbygning Typestørrelse 0XS / 0S / 0L Typestørrelse 2S / Typestørrelse Typestørrelse Typebetegnelse Installation Installationsanvisninger Deaktivering af EMC-kondensatorer (kun typestørrelse 0) Installation Cold Plate UL-korrekt installation El-diagram 230 V 0, ,2 kw / 400 V 0, ,0 kw Tilslutning bremsemodstand BW.. / BW..-T Tilslutning af bremseensretteren Idrifttagning Generelle henvisninger til idrifttagningen Forarbejde og hjælpemidler basisenhed Start af motoren Drift og service Omformerinformationer Fejlliste (F F-97) Statusvisninger SEW-elektronikservice Langtidslagring Tekniske data CE-mærkning, UL-godkendelse og C-Tick Generelle tekniske data MOVITRAC B elektronikdata Tekniske data MOVITRAC B Indeks Driftsvejledning basisenhed MOVITRAC B 3

4 1 Vigtige anvisninger Forklaring af piktogrammerne 1 Vigtige anvisninger 1.1 Forklaring af piktogrammerne Vær specielt opmærksom på de sikkerheds- og advarselsanvisninger, der benyttes i denne driftsvejledning! Risiko Der henvises til en eventuel truende fare, der kan resultere i alvorlige kvæstelser eller død. Advarsel Man gøres opmærksom på en mulig fare på grund af produktet, der uden tilstrækkelig forebyggelse kan resultere i legemsbeskadigelser eller dødsfald. Dette symbol finder man også i forbindelse med advarsler mod materielle skader. Forsigtig Der henvises til en eventuelt truende situation, der kan resultere i skader på produktet eller omgivelserne. Henvisning Man gøres opmærksom på nyttige oplysninger, f.eks. i forbindelse med idrifttagning. Dokumentationshenvisning Man gøres opmærksom på dokumentation, f.eks. driftsvejledning, katalog, datablad. Overholdelsen af driftsvejledningen er en forudsætning for: Fejlfri drift At eventuelle garantikrav kan tages til følge Du bedes derfor læse driftsvejledningen igennem, før produktet tages i brug! Driftsvejledningen indeholder vigtige anvisninger vedrørende service. Driftsvejledningen bør derfor altid opbevares i nærheden af apparatet. 4 Driftsvejledning basisenhed MOVITRAC B

5 Vigtige anvisninger Korrekt anvendelse Korrekt anvendelse Frekvensomformerne fra SEW-EURODRIVE anvendes til drift af vekselstrømsmotorer. Disse motorer skal være egnede til drift med frekvensomformere. Der må ikke tilsluttes andre belastninger til frekvensomformerne. Frekvensomformere er apparater til stationær installation i kontaktskabe. Alle oplysninger vedrørende de tekniske data og de tilladte betingelser på anvendelsesstedet skal altid overholdes. Idrifttagning (dvs. start af korrekt drift) må først finde sted, når følgende er konstateret: Maskinen er i overensstemmelse med EMC-direktivet 98/37/EF. Slutproduktet er i overensstemmelse med maskindirektivet 98/37/EF. Vær også opmærksom på EN Arbejdsomgivelser Følgende anvendelser er forbudt, med mindre frekvensomformeren udtrykkeligt er beregnet hertil: Anvendelse i eksplosionsbeskyttede områder. Anvendelse i omgivelser med skadelige stoffer iht. EN 60721, f.eks.: Olie, syre, gasser, dampe, støv, stråling. Anvendelse med mekaniske svingnings- og stødpåvirkninger, der overstiger kravene i EN Hvis omformeren varetager sikkerhedsfunktioner, som skal sikre beskyttelsen af maskiner og personer. 1.3 Bortskaffelse De gældende bestemmelser skal overholdes: Bortskaf iht. beskaffenhed og eksisterende forskrifter. Driftsvejledning basisenhed MOVITRAC B 5

6 2 Sikkerhedsanvisninger Installation og idrifttagning 2 Sikkerhedsanvisninger 2.1 Installation og idrifttagning Beskadigede produkter må aldrig installeres eller tages i brug. Skader skal omgående reklameres over for transportøren. Installations-, idrifttagnings- og servicearbejder på omformeren må kun udføres af faguddannet personale. Personalet skal have en passende uddannelse i forebyggelse af uheld og følge de gældende forskrifter (f.eks. EN 60204, VBG4, DIN-VDE 0100/0113/0160). Ved installation og idrifttagning af motor og bremse skal de pågældende vejledninger følges! Sikkerhedsforanstaltninger og sikkerhedsanordninger skal overholde de gældende nationale forskrifter (f.eks. stærkstrømsregulativ EN eller EN ). Jording af omformeren er en nødvendig sikkerhedsforanstaltning. Overstrømsbeskyttelse er en nødvendig sikkerhedsforanstaltning. Omformeren opfylder alle krav med hensyn til sikker adskillelse af effekt- og elektroniktilslutninger iht. EN For at garantere sikker adskillelse skal alle tilsluttede strømkredse ligeledes opfylde kravene om sikker adskillelse. Ved hjælp af egnede foranstaltninger f.eks. afmontering af elektronik-klemblokken skal det sikres, at den tilsluttede motor ikke starter af sig selv, når omformeren tilkobles nettet. 6 Driftsvejledning basisenhed MOVITRAC B

7 Sikkerhedsanvisninger Drift og service Drift og service Afbryd strømtilførslen til omformeren, inden afskærmningen fjernes. Der kan opstå farlige spændinger i op til 10 minutter efter netfrakobling. Ved afmonteret afskærmning tilhører omformeren kapslingsklasse IP00, farlige spændinger ved alle komponenter med undtagelse af styreelektronikken. Under drift skal omformeren være lukket. I tilkoblet tilstand forekommer der farlige spændinger ved udgangsklemmerne og de tilsluttede kabler og motorklemmer. Dette er også tilfældet, hvis omformeren er spærret og motoren står stille. Omformeren er ikke altid spændingsfri, når alle visningerne er slukket. Omformerinterne sikkerhedsfunktioner eller mekanisk blokering kan forårsage motorstilstand. Afhjælpning af fejlårsagen eller reset kan bevirke, at drivstationen starter igen af sig selv. Hvis den drevne maskine af sikkerhedsmæssige årsager ikke må starte igen, skal strømtilførslen til omformeren afbrydes, inden fejlen afhjælpes. Frekvensomformerens udgang må kun kobles, når sluttrinnet er spærret. Indlæg en pause på mindst 120 sek. mellem to nettilslutninger for enheder til 1-faset AC 230 V. Indlæg en mindste slukket-tid på 10 sek. for 3-fasede enheder. Fare for forbrænding! Bremsemodstande har overfladetemperaturer på op til 250 C. Driftsvejledning basisenhed MOVITRAC B 7

8 3 Omformeropbygning Typestørrelse 0XS / 0S / 0L 3 Omformeropbygning 3.1 Typestørrelse 0XS / 0S / 0L [1] [2] [11] [3] [4] [12] [5] [6] [7] [13] [8] [9] [10] [1] Fastgørelseslaske [2] X1: Nettilslutning: 3-faset: L1 / L2 / L3 1-faset: L / N [3] Status-LED (også synlig uden optionel betjeningsenhed) [4] Optionel betjeningsenhed [5] Tilslutning til kommunikation / analogmodul (ekstraudstyr) [6] X10: Analogindgang [7] X12: Binære indgange [8] X13: Binære udgange [9] X2: Motortilslutning U / V / W / bremsetilslutning +R / R [10] Skærmklemme, derunder fastgørelseslaske [11] PE-tilslutning [12] Plads til optionskort (kan ikke eftermonteres / ikke til BG0XS) [13] Kontakt S11 til V-mA-omskiftning, analogindgang (ved BG 0XS og 0S bag det aftrækkelige stik) 8 Driftsvejledning basisenhed MOVITRAC B

9 Omformeropbygning Typestørrelse 2S / Typestørrelse 2S / 2 [1] X1: 3-faset nettilslutning: L1 / L2 / L3 / PE-skrue [2] Status-LED (også synlig uden optionel betjeningsenhed) [3] Optionel betjeningsenhed [4] Tilslutning til kommunikation / analogmodul (ekstraudstyr) [5] Plads til optionskort [6] Kontakt S11 til V-mA-omskiftning, analogindgang [7] X10: Analogindgang [8] X12: Binære indgange [9] X13: Binære udgange [10] X2: Motortilslutning U / V / W / PE-skrue [11] Plads til effekt-skærmklemme [12] X3: Tilslutning, bremsemodstand R+ / R / PE Driftsvejledning basisenhed MOVITRAC B 9

10 3 Omformeropbygning Typestørrelse Typestørrelse 3 [1] X2: PE-tilslutning [2] X1: 3-faset nettilslutning: L1 (1) / L2 (2) / L3 (3) [3] X4: Tilslutning, mellemkredskobling (anvendes ikke) [4] X2: PE-tilslutning [5] X2: Motortilslutning U (4) / V (5) / W (6) [6] X3: Tilslutning, bremsemodstand R+ (8) / R (9) og PE-tilslutning [7] Status-LED (også synlig uden optionel betjeningsenhed) [8] Optionel betjeningsenhed [9] Tilslutning til kommunikation / analogmodul (ekstraudstyr) [10] Plads til optionskort [11] Kontakt S11 til V-mA-omskiftning, analogindgang [12] X10: Analogindgang [13] X12: Binære indgange [14] X13: Binære udgange 10 Driftsvejledning basisenhed MOVITRAC B

11 Omformeropbygning Typestørrelse Typestørrelse 4 [1] X2: PE-tilslutning [2] X1: 3-faset nettilslutning: L1 (1) / L2 (2) / L3 (3) [3] X4: Tilslutning, mellemkredskobling (anvendes ikke) [4] X2: PE-tilslutning [5] X2: Motortilslutning U (4) / V (5) / W (6) [6] X3: Tilslutning, bremsemodstand R+ (8) / R (9) og PE-tilslutning [7] Status-LED (også synlig uden optionel betjeningsenhed) [8] Optionel betjeningsenhed [9] Tilslutning til kommunikation / analogmodul [10] Plads til optionskort [11] Kontakt S11 til V-mA-omskiftning, analogindgang [12] X10: Analogindgang [13] X12: Binære indgange [14] X13: Binære udgange Driftsvejledning basisenhed MOVITRAC B 11

12 3 Omformeropbygning Typebetegnelse 3.5 Typebetegnelse MC 07 B B Udførelse Kvadranter Tilslutningstype Radiostøjdæmpning Tilslutningsspænding Anbefalet motoreffekt 00 = Standard 4 = 4Q (med bremse-chopper) 3 = 3-faset / 1 = 1-faset 0 = Ingen støjdæmpning A = Støjdæmpningsgrad A B = Støjdæmpningsgrad B 2 = AC V 5 = AC V 0022 = 2,2 kw Version B Typeserie og generation Type MOVITRAC 12 Driftsvejledning basisenhed MOVITRAC B

13 Installation Installationsanvisninger 4 4 Installation 4.1 Installationsanvisninger Overhold altid sikkerhedsanvisningerne ved installation! Tilspændingsmomenter Basisenhedens effektklemmer: Der må kun anvendes originale tilslutningselementer. Overhold de tilladte tilspændingsmomenter for MOVITRAC B-effektklemmerne. Typestørrelse 0S / 0L: 0,5 Nm (4.4 lb.in) Netdrossel: ND : 0,6... 0,8 Nm ND : 4,0... 4,5 Nm ND : 4,0... 4,5 Nm ND : 0,6 Nm ND : 1,5 Nm Netfilter: NF : 0,6... 0,8 Nm Udgangsfilter: HF008 / 015 / 022 / 030 / : 1,6 Nm ± 20 % Anbefalet værktøj Brug en skruetrækker med klingebredde på 2,5 mm til tilslutning af elektronik-klemrækken X10 / X12 / X13. Mindste ventilationsfrirum og monteringsposition Sørg for, at der er 100 mm (4 in) frirum foroven og forneden til huset, så der sikres en optimal køling. Frirum til siderne er ikke nødvendig, omformerne må gerne monteres ved siden af hinanden. Sørg for, at luftcirkulationen ikke hæmmes af ledninger eller andet installationsmateriel. Det skal forhindres, at omformeren påvirkes af den varme afgangsluft fra andre apparater. Omformerne skal monteres lodret. Liggende montering, eller montering på tværs eller på hovedet er ikke tilladt. Netdrossel Ved tilslutning af mere end 4 3-fasede enheder eller mere end en 1-faset enhed til en netkontaktor, der er dimensioneret til sumstrømmen, skal der til begrænsning af indkoblingsstrømmen indskydes en netdrossel. Separate kabelkanaler Elkabler og elektronikledninger skal føres i separate kabelkanaler. Sikringer og fejlstrømsrelæ Installer indgangssikringer i begyndelsen af netledningen efter samleskinneafgreningen. Anvend sikringer af typen D, DO, NH eller automatsikringer. Fejlstrøms-relæ som eneste beskyttelsesanordning: Der må kun anvendes fejlstrømsrelæer af type B i henhold til EN PE-nettilslutning Tilslut PE-leder i henhold til de gældende nationale forskrifter. Tilslut motorens beskyttelsesleder til PE-tilslutningen for den tilhørende omformer. Jordforbind alle apparater via korte jordforbindelser med stort tværsnit til et fælles jordingspunkt eller en jordklemme. Sørg for en god ledende forbindelse mellem omformeren og den jordede, metalliske monteringsplade (kølelegemet skal have god metallisk fladekontakt til stel, f.eks. ulakeret kontaktskab-monteringsplade). Anvend højfrekvensegnede jordbånd, hvis det er nødvendigt). Etabler en højfrekvens-potentialudligning mellem anlæg/kontaktskab og drivmekanisme/motor (f.eks. gennemgående kabelkanal). Driftsvejledning basisenhed MOVITRAC B 13

14 4 Installation Installationsanvisninger Afskærmning og jordforbindelse Afskærm styreledningerne og anvend skærmklemmerne. Placer skærmen på stel med god kontakt over hele fladen. For at undgå jordsløjfer kan man jordforbinde en skærmende via en støjdæmpende kondensator (220 nf / 50 V). Ved dobbelt afskærmet ledning skal den udvendige skærm på omformersiden og den indvendige skærm på den anden ende jordforbindes. Jord MOVITRAC B og alle ekstraenheder højfrekvensegnet (kølelegemet skal have god metallisk fladekontakt til stel, f.eks. ulakeret kontaktskab-monteringsplade). Krydsning mellem styrings- og ledningskabler skal så vidt muligt udføres retvinklet. Til afskærmning af ledningerne kan der også anvendes jordforbundne blikkanaler eller metalrør. IT-net SEW anbefaler, at der i spændingsnet med ikke-jordet stjernepunkt skal anvendes (IT-net) isolationsvagter, som arbejder efter pluscodemåleprocessen. Derved undgår man fejludløsning af isolationsvagten som følge af omformerens jordkapacitet. SEW anbefaler ved typestørrelse 0 at deaktivere støjfiltrene med de vedlagte isolationsskiver (se det følgende kapitel). Kontaktor Brug kun kontaktorer i brugskategori AC-3 (EN ). Tværsnit Nettilledning: Tværsnit i henhold til nominel indgangsstrøm I net ved nominel belastning Motortilledning: Tværsnit iht. nominel udgangsstrøm I n Elektronikledninger: Maks. 1,5 mm 2 (AWG16) uden terminalrør Maks. 1,0 mm 2 (AWG17) med terminalrør Ledningslængder for enkeltdrivstationer Ledningslængderne er uafhængige af PWM-frekvensen. De tilladte motorledningslængder er anført i kapitlet "Projektering" i systemmanualen MOVITRAC B. Omformerudgang Der må kun tilsluttes ohmsk/induktiv belastning (motor), ingen kapacitiv belastning! Tilslutning bremsemodstand Ledningerne skal afkortes til den nødvendige længde. Brug 2 stramt snoede ledninger eller et afskærmet ledningskabel med 2 ledere. Tværsnit i henhold til omformerens nominelle udgangsstrøm. Beskyt bremsemodstanden med et bimetalrelæ udløsningsklasse 10 eller 10 A (tilslutningsdiagram). Indstil brydestrømmen iht. bremsemodstandens tekniske data. Du kan ved bremsemodstande i serien BW..-T i stedet for et bimetalrelæ tilslutte den integrerede temperaturafbryder med et afskærmet kabel med 2 ledere. Bremsemodstande i flad byggeform har en intern, termisk overbelastningsbeskyttelse (smeltesikring, der ikke kan udskiftes). Monter bremsemodstandene i flad byggeform med den passende berøringsbeskyttelse. Binærudgange Binærudgange er kortslutningssikre og fremmedspændingssikre op til 30 V. Højere fremmedspænding kan ødelægge binærudgangene! Støjudsendelse Anvend afskærmede motorledninger for at få en installation, der er i overensstemmelse med EMC-direktivet. Koblede induktiviteter Støjdæmp kontaktorer, relæer, magnetventiler og lignende med støjdæmpningsenheder. Afstanden til omformeren skal være mindst 150 mm. 14 Driftsvejledning basisenhed MOVITRAC B

15 Installation Deaktivering af EMC-kondensatorer (kun typestørrelse 0) 4 Netfilter Frekvensomformerne MOVITRAC B har som standard monteret et netfilter. På netsiden overholder de uden yderligere foranstaltninger følgende grænseværdiklasse iht. EN 55011: 1-faset tilslutning: B ledningsbundet 3-faset tilslutning: A EMC-grænseværdierne i forbindelse med støjemission er ikke specificeret for spændingsnet uden jordet stjernepunkt (IT-net). Effektiviteten af netfiltre er stærkt begrænset. Udgangsdrossel HD Monter udgangsdroslen i nærheden af MOVITRAC B uden for det foreskrevne min. ventilationsfrirum. Før altid alle 3 faser (ikke PE!) samlet gennem udgangsdroslen. Ved et afskærmet kabel må skærmen ikke føres med gennem udgangsdroslen U V W PE Ved udgangsdroslen HD skal kablet 5x føres gennem droslen. Ved store kabeldiametre kan du føre mindre end 5 vindinger igennem og i stedet sætte 2 eller 3 udgangsdrosler i serie. Du kan sætte 2 udgangsdrosler i serie ved 4 vindinger og ved 3 vindinger 3 udgangsdrosler. n = Deaktivering af EMC-kondensatorer (kun typestørrelse 0) Ombygningen må kun foretages af elektroteknisk fagpersonale. Efter ombygningen skal apparatet markeres med det klistermærke, der ligger i tilbehørsposen. Hvis EMC-kondensatorerne skal deaktiveres ved frekvensomformeren MOVITRAC B, gøres følgende: Sørg for, at omformeren er spændingsfri. Frakobl DC 24 V og netspænding. Aflad med egnede foranstaltninger (afledningsbånd, sko med ledningsevne osv.), før kappen afmonteres. Tag kun fat i apparatet ved rammen og kølelegemet. Rør ikke ved elektroniske konstruktionsdele. Åbn apparatet: Træk alle stik ud Fjern elektronik-skærmklemmen Fjern hus-fastspændingsbolten i midten af husets forside Tag huset af Driftsvejledning basisenhed MOVITRAC B 15

16 4 Installation Deaktivering af EMC-kondensatorer (kun typestørrelse 0) Fjern begge skruer [A] til fastgørelse af platinen. Sæt skruerne ind i de medleverede kunststofisoleringer [B]. Skru skruerne på enheden [C] igen. Luk apparatet. [A] [A] [B] [C] [C] Ved deaktivering af EMC-kondensatorerne strømmer der ikke længere afledningsstrøm via EMC-kondensatorerne. Vær opmærksom på, at afledningsstrømmene først og fremmest bestemmes af mellemkredsspændingens størrelse, PWM-frekvensen, den anvendte motorledning og dens længde samt den anvendte motor. IT-net EMC-grænseværdierne i forbindelse med støjemission er ikke specificeret for spændingsnet uden jordet stjernepunkt (IT-net). 16 Driftsvejledning basisenhed MOVITRAC B

17 Installation Installation Cold Plate Installation Cold Plate Afledningen af tabseffekten for frekvensomformerne kan ske via kølere, der arbejder med forskellige kølemedier (luft, vand, olie osv.). For en sikker drift af frekvensomformerne er en god termisk forbindelse til køleren vigtigt: Kontaktfladen mellem køler og frekvensomformer skal være lige så stor som frekvensomformerens køleplade. Jævn kontaktflade, afvigelse maks. op til 0,05 mm. Forbind køler og køleplade med alle foreskrevne skrueforbindelser. Monteringspladen må under driften blive maks. 70 C varm. Dette skal sikres vha. kølemediet. Installation Cold Plate er ikke mulig med FHS eller FKB. 4.4 UL-korrekt installation Overhold nedenstående henvisninger for en UL-korrekt installation: Som tilslutningskabel må der kun anvendes kobberledninger med temperaturområde 60 / 75 C. Nødvendige tilspændingsmomenter for MOVITRAC B-effektklemmerne: Se installationshenvisninger. Omformeren må kun tilsluttes ved forsyningsnet med en maks. fase-jord-spænding på AC 300 V. Omformeren må kun anvendes på IT-net, hvis fase-jord-spændingen både under driften og i fejltilfælde ikke kan overskride AC 300 V. Frekvensomformerne MOVITRAC B må kun anvendes på forsyningsnet, der kan levere maks. værdier iht. nedenstående tabel. Anvend kun smeltesikringer. Sikringernes effektdata må ikke overskride værdierne i nedenstående tabel Maksimalværdier / sikringer Følgende maksimumværdier/sikringer skal følges for at opnå en installation, der er i overensstemmelse med UL: 230-V-apparater Maks. netstrøm Maks. netspænding Sikringer 0005 / 0008 AC 5000 A AC 240 V 15 A / 250 V 0011 / 0015 / 0022 AC 5000 A AC 240 V 30 A / 250 V 400/500-V-apparater Maks. netstrøm Maks. netspænding Sikringer 0005 / 0008 / 0011 / 0015 AC 5000 A AC 500 V 15 A / 600 V 0022 / 0030 / 0040 AC 5000 A AC 500 V 20 A / 600 V 0055 / 0075 AC 5000 A AC 500 V 60 A / 600 V 0110 AC 5000 A AC 500 V 110 A / 600 V 0150 / 0220 AC 5000 A AC 500 V 175 A / 600 V 0300 AC 5000 A AC 500 V 225 A / 600 V 0370 / 0450 AC A AC 500 V 350 A / 600 V Driftsvejledning basisenhed MOVITRAC B 17

18 4 Installation El-diagram 230 V 0, ,2 kw / 400 V 0, ,0 kw 4.5 El-diagram 230 V 0, ,2 kw / 400 V 0, ,0 kw 3 x 400/500 V AC / PE 1 x 230 V AC / N / PE 3-faset 1-faset MOVITRAC B S1 ON S2 ON Omskiftning I-signal U-signal* X44 OFF OFF REF1 FSC11B X45 X46 HL U AC Referencepotentiale analogsignaler Fejl reset* Højre/stop Venstre/stop* Frikobling/hurtigstop* n13 = n11 + n12 Forsyningsspænding for TF/TH +24 V-ind-/udgang Referencepotentiale binærsignaler } Overordnet styring Binærindgang Binærudgange Reference binærudgange DO02 GND Referencepotentiale Bremse fra* Driftsklar* Referencepotentiale Relækontakt /fejl* Relæ-bryder Relæ-åbner jævnstrøms- og vekselstrømssidet frakobling U AC U AC Afsnittet "Tilslutning bremsemodstand BW.. / BW..-T" M 3-faset Skærmklemme jævnstrøms- og vekselstrømssidet frakobling vekselstrømssidet frakobling Fabriksindstilling 18 Driftsvejledning basisenhed MOVITRAC B

19 Installation Tilslutning bremsemodstand BW.. / BW..-T Tilslutning bremsemodstand BW.. / BW..-T X2: (X3:) U V W +R -R PE X2: (X3:) U V W +R -R PE F16 Virker på K11 M 3-faset RB1 BW T T 2 Virker på K11 T 1 RB2 Hvis den interne temperaturkontakt udløser, skal K11 åbnes og DIØØ "/regulatorspærre" have et "0"-signal. Modstandskredsen må ikke afbrydes! BW... Hvis det eksterne bimetalrelæ (F16) udløser, skal K11 åbnes og DIØØ "/regulatorspærre" have et "0"-signal. Modstandskredsen må ikke afbrydes! Bremsemodstand type Konstruktivt angivet Overbelastningsbeskyttelse Intern temperaturkontakt Eksternt bimetalrelæ (F16) (..T) BW... Nødvendig BW T 1) En af de to optioner (intern temperaturkontakt/eksternt bimetalrelæ) er nødvendig. BW / BW Tilstrækkelig Tilladt 1) Tilladt montering: På vandrette flader eller lodrette flader med klemmer nede og hulplade oppe og nede. Ikke tilladt montering: På lodrette flader med klemmer oppe, til højre eller til venstre. Driftsvejledning basisenhed MOVITRAC B 19

20 4 Installation Tilslutning af bremseensretteren 4.7 Tilslutning af bremseensretteren Der kræves en separat nettilledning til tilslutning af bremseensretteren. Forsyning via motorspændingen er ikke tilladt! Til K11 og K12 må der kun anvendes kontaktorer i brugskategori AC-3. Der skal altid anvendes jævn- og vekselstrømssidet frakobling af bremsen ved: Alle hejseværksapplikationer. Drivstationer, som kræver kort bremsereaktionstid. Ved montering af bremseensretteren i styreskabet: Monter tilslutningsledningerne mellem bremseensretter og bremse adskilt fra andre effektkabler. Fælles montering med andre kabler er kun tilladt, hvis de andre kabler er afskærmet. Ved bremser uden BG/BGE eller BME skal de pågældende tilslutningsforskrifter følges. Udførlige oplysninger om SEW-bremserne står i materialet "Praxis der Antriebstechnik Band 4". 20 Driftsvejledning basisenhed MOVITRAC B

21 Idrifttagning Generelle henvisninger til idrifttagningen I Idrifttagning 5.1 Generelle henvisninger til idrifttagningen Overhold altid sikkerhedsanvisningerne ved idrifttagningen! Forudsætning Forudsætningen for en vellykket idrifttagning er korrekt projektering af drivstationen. Frekvensomformerne MOVITRAC B er fra fabrikken taget i drift til den ydelsesmæssigt tilpassede SEW-motor (4-polet, 50 Hz) i styreprocessen U/f. 5.2 Forarbejde og hjælpemidler basisenhed Kontroller installationen (Kapitlet Installation). Tilslut net og motor. Tilslut signalklemmerne. Tilkobl nettet. 5.3 Start af motoren Analoge setpunkter Hvis drivstationen skal drives med analoge setpunkter, viser følgende tabel, hvilke signaler der ved setpunktforvalget "UNIPOL./FAST-SETPUNKT" (P100) skal være ved klemmerne X12:2... X12:4 (DIØ1... DIØ3). Klemme X10:2/3 X12:2 X12:3 X12:4 Funktion Analogindgang Højre/stop DI01 Venstre/stop DI02 Frikobling DI03 /Ingen frikobling X X X 0 Frikobling og stop X Højrerotation 50 % af 5V n maks. Højrerotation n maks. 10V Venstrerotation 50 % af 5V n maks. Venstrerotation n maks. 10V X = vilkårlig / 0 = low / 1 = high Driftsvejledning basisenhed MOVITRAC B 21

22 5 I 0 Idrifttagning Start af motoren Faste setpunkter Nedenstående kørediagram viser som eksempel, hvordan man med forsyningen af klemmerne X12:2...X12:6 starter drivstationen med de interne faste setpunkter. "1" X12:2 = DIØ1 Højre/stop "0" "1" X12:3 = DIØ2 Venstre/stop "0" X12:4 = DIØ3 "1" Frikobling/ hurtigstop "0" "1" X12:5 = DIØ4 n11/n21 "0" "1" X12:6 = DIØ5 n12/n22 "0" -1 n [min ] n13 n12 n11 0 -n11 -n12 -n13 t11 t11 t11 t11 t11 t13 DI04 / n11 og DI05 / n12 aktive samtidigt giver n13. Standardværdier er: n11 = 150 min 1 / n12 = 750 min 1 / n13 = 1500 min 1 22 Driftsvejledning basisenhed MOVITRAC B

23 Drift og service Omformerinformationer 6 6 Drift og service 6.1 Omformerinformationer Frakoblingsreaktioner Afhængigt af fejlen findes der 3 frakoblingsreaktioner: Reaktion Straksfrakobling Stop Timeout (advarsel) Beskrivelse Denne fejlreaktion fører til en omgående låsning af sluttrinnet med samtidig aktivering af bremseudgangen, således at en eksisterende bremse aktiveres. "Fejlmeddelelsen" registreres, "Driftsklar-meddelelsen" annulleres. Fejltilstanden kan kun forlades igen ved hjælp af en eksplicit fejl-nulstilling. Denne fejlreaktion fører til et stop ved den indstillede stoprampe. Dette fejlstop er tidsovervåget. Hvis drivstationen ikke når start-stopomdrejningstallet inden for et på forhånd fastlagt tidsinterval, skiftes der til fejltilstanden, sluttrinnet spærres, og en eksisterende bremse aktiveres. Fejlmeddelelsen "F34 Rampe-timeout" genereres. Den oprindelige fejlmeddelelse overskrives. Hvis drivstationen når startstop-omdrejningstallet, skiftes der til fejltilstanden, bremsen aktiveres, og sluttrinnet spærres. "Fejlmeddelelsen" registreres, "Driftsklar-meddelelsen" annulleres. Denne tilstand kan kun forlades igen ved hjælp af en eksplicit fejl-nulstilling. Frakoblingsreaktionen fører til et stop ved den indstillede hurtigstoprampe. Stoppet er tidsovervåget ligesom ved "Fejl-stop". Hvis drivstationen når start-stop-omdrejningstallet, skiftes der til advarselstilstanden, bremsen aktiveres, og sluttrinnet spærres. "Fejlmeddelelsen" registreres, "Driftsklar-meddelelsen" forbliver registreret. Eksplicit fejl-nulstilling er ikke mulig. Fejlen nulstilles først, når kommunikationen aktiveres igen, eller timeout-tiden stilles på 0 sek Reset basisenhed En fejlmeddelelse kan kvitteres ved: Reset via indgangsklemmer med en passende konfigureret binærindgang (DIØØ, DIØ2...DIØ5). DIØØ er fra fabrikken konfigureret med fejl-reset Strømgrænse Når strømgrænsen nås, begynder drifts-leden at blinke grønt. Driftsvejledning basisenhed MOVITRAC B 23

24 6 Drift og service Fejlliste (F F-97) 6.2 Fejlliste (F F-97) nr. Betegnelse Reaktion Mulig årsag Foranstaltning 00 Ingen fejl 01 Overstrøm Straksfrakobling med spærring 03 Jordslutning Straksfrakobling med spærring 06 Faseudfald net (kun ved 3-faset omformer) 07 Overspænding mellemkreds 04 Bremsechopper Straksfrakobling med spærring Straksfrakobling med spærring Straksfrakobling med spærring 08 Omdrejningsovervågning Straksfrakobling med spærring 10 ILLOP Stop med spærring 11 Overtemperatur Stop med spærring Kortslutning ved udgangen Kobling ved udgangen For stor motor Defekt sluttrin Jordslutning i motoren Jordslutning i omformeren Jordslutning i motortilledningen Overstrøm (se F-01) Generatorisk effekt for stor Bremsemodstandskreds afbrudt Kortslutning i bremsemodstandskredsen Bremsemodstand for højohmet Bremse-chopper er defekt Jordslutning Faseudfald Netspænding for lav Mellemkredsspænding for høj Jordslutning Strømregulator arbejder på indstillingsgrænsen på grund af: Mekanisk overbelastning Faseudfald på nettet Faseudfald på motoren Maks. omdrejningstal for VFC-driftstyper overskredet Forkert kommando ved programudførelsen Fejlbehæftede betingelser ved programudførelsen Funktionen findes ikke/er ikke implementeret i omformeren Fjern kortslutningen Kobling kun med spærret sluttrin Tilslut en mindre motor Hvis fejlen ikke kan resettes, kontaktes SEW-kundeservice Udskift motoren Udskift MOVITRAC B Fjern jordslutningen Se F-01 Forlæng forsinkelsesramper Kontroller tilledning bremsemodstand Fjern kortslutningen Kontroller bremsemodstandens tekniske data Udskift MOVITRAC B Fjern jordslutningen Kontroller nettilledningen Kontroller netspændingen Forlæng forsinkelsesramper Kontroller tilledning bremsemodstand Kontroller tekniske data for bremsemodstanden Fjern jordslutningen Reducer lasten Øg indstillet forsinkelsestid P501 Kontroller strømbegrænsningen Forlæng forsinkelsesramper Kontroller netfaser Kontroller motortilledning og motor Reducer maks. omdrejningstal Kontroller programmet Kontroller programforløbet Anvend andre funktioner Termisk overbelastning af omformeren Reducer belastningen og/eller sørg for tilstrækkelig køling Hvis bremsemodstanden er integreret i kølelegemet: Monter bremsemodstanden eksternt 24 Driftsvejledning basisenhed MOVITRAC B

25 Drift og service Fejlliste (F F-97) 6 nr. Betegnelse Reaktion Mulig årsag Foranstaltning Systemfejl Straksfrakobling med spærring 25 EEPROM Stop med spærring 26 Ekstern klemme Kan programmeres 31 TF-udløser Stop med spærring Omformer-elektronik forstyrret, evt. på grund af EMC-påvirkning Fejl ved tilgang til EEPROM Eksternt fejlsignal indlæst via programmerbar indgang Motor for varm, TF er blevet udløst TF for motoren ikke tilsluttet eller ikke tilsluttet korrekt Forbindelse MOVITRAC B og TF på motor afbrudt 32 Indeks overløb Nødstop Programmeringsprincipper ikke overholdt, derfor internt stackoverflow 34 Rampe-timeout Straksfrakobling med spærring 37 Watchdogtimer Straksfrakobling med spærring 38 Systemsoftware Straksfrakobling med spærring Stop uden spærring 1) 43 RS-485 Time- Out 44 Omformerbelastning Straksfrakobling med spærring 45 Initialisering Straksfrakobling med spærring 46 Systembus 2 Time-Out 47 Systembus 1 Time-Out Stop uden spærring Stop uden spærring Overskridelse af den indstillede rampetid. Hvis frikoblingen tages væk og drivstationen overskrider stoprampetiden t13 med en bestemt tid, så melder omformeren F34. Fejl ved kørsel af systemsoftware Systemfejl Kommunikation mellem omformer og PC afbrudt Kontroller jordforbindelser og afskærmninger og udbedr eventuelt. Optræder fejlen gentagne gange, kontaktes SEW-kundeservice. Hent fabriksindstillingen, foretag reset og parametrer igen. Optræder fejlen igen, kontaktes SEW-kundeservice. Aktuel fejlårsag afhjælpes, om nødvendigt skal klemmen omprogrammeres. Lad motoren afkøle og reset fejlen Kontroller tilslutninger/forbindelser mellem MOVITRAC B og TF Kontroller og korriger brugerprogrammet Forlæng rampetiden. Forlæng stop-rampetiden Kontroller jordforbindelser og afskærmninger og udbedr eventuelt. Optræder fejlen gentagne gange, kontaktes SEW-kundeservice. Kontroller jordforbindelser og afskærmninger, og udbedr eventuelt. Optræder fejlen gentagne gange, kontaktes SEW-kundeservice. Kontroller forbindelsen mellem omformer og PC. Omformerbelastning (Ixt-værdi) for stor Reducer effektafgivelsen Forlæng rampen Hvis nævnte punkter ikke er mulige: Installer en større omformer Fejl ved initialisering Fejl ved kommunikation via systembussen Fejl ved kommunikation via systembussen Kontakt SEW-service. Kontroller systembusforbindelse Kontroller systembusforbindelse 77 Styreord Systemfejl Kontakt SEW-service. Driftsvejledning basisenhed MOVITRAC B 25

26 6 Drift og service Fejlliste (F F-97) nr. Betegnelse Reaktion Mulig årsag Foranstaltning 81 Startbetingelse Straksfrakobling med spærring 82 Udgang åben Straksfrakobling med spærring 84 UL-motorrelæ Stop med spærring 94 Kontrolsum EEPROM Straksfrakobling med spærring 97 Kopieringsfejl Straksfrakobling med spærring Kun ved driftstype "VFC-hejseværk": Omformeren kunne ikke påtrykke motoren en tilstrækkelig høj strøm i løbet af formagnetiseringstiden: Motorens dimensionerede effekt for lille i forhold til omformerens nominelle effekt Tværsnittet på motortilledningen er for lille Kun ved driftstype "VFC-hejseværk": 2 eller alle udgangsfaser afbrudt Motorens dimensionerede effekt for lille i forhold til omformerens nominelle effekt Kontroller forbindelse mellem omformer og motor Kontroller idrifttagningsdata og udfør ved behov ny idrifttagning Kontrollér og øg om nødvendigt motortilførslens tværsnit Kontroller forbindelse mellem omformer og motor Kontroller idrifttagningsdata og udfør ved behov ny idrifttagning Udnyttelsen af motoren er for høj Kontroller P345/346 I N -UL-overvågning Reducer lasten Forlæng rampen Længere pausetider EEPROM defekt Parametermodulet er taget af under kopiering Fra-/tilkobling under kopiering 1) Reset ikke nødvendig, efter genetablering af kommunikationen forsvinder fejlmeddelelsen Kontakt SEW-service Inden fejlkvitteringen: Indlæs fabriksindstilling eller komplet datasæt fra parametermodulet 26 Driftsvejledning basisenhed MOVITRAC B

27 Drift og service Statusvisninger Statusvisninger Blinkkoder for LEDen LEDen på forsiden af omformeren signalerer følgende tilstande: Tilstand Visning (optionel med Farve Blinkkode FBG) "FRIKOBLING" Omdrejningstal Grøn Konstant lys "FRIKOBLING" ved strømbegrænsning Omdrejningstal Grøn Hurtigt blink "STILSTANDSSTRØM" dc Grøn Langsomt blink "INGEN FRIKOBLING" Stop Gul Konstant lys "FABRIKSINDSTILLING" SEt Gul Hurtigt blink "REGULATORSPÆRRE" off Gul Hurtigt blink "24 V drift" 24U Gul Langsomt blink FBG manuel drift aktiv eller omformer stoppet med "Stop"-tast FBG-manuel drift-piktogram eller "Stop" blinker Gul Længe tændt, kortvarigt slukket Timeout Fejl 43 / 46 / 47 Grøn/gul Blink Kopiering Fejl 97 Rød/gul Blink Systemfejl Fejl 10 / / 25 / 32 / Rød Konstant lys 37 / 38 / 45 / 77 / 94 Overspænding / faseudfald Fejl 4 / 6 / 7 Rød Langsomt blink Overlast Fejl 1 / 3 / 11 / 44 / 84 Rød Hurtigt blink Overvågning Fejl 8 / 26 / 34 / 81 / 82 Rød 2 x blink TF-motorværn Fejl 31 / 84 Rød 3 x blink 6.4 SEW-elektronikservice Hotline Via telefonnummeret til Drive Service Hotline kan man hele året døgnet rundt komme i kontakt med en servicespecialist fra SEW-EURODRIVE. Tryk blot på forvalget og indtast derefter bogstavkombinationen SEWHELP via telefonens tastatur. Man kan også ringe til tlf Driftsvejledning basisenhed MOVITRAC B 27

28 6 Drift og service Langtidslagring Indsendelse til reparation Hvis du ikke kan afhjælpe en fejl, bedes du henvende dig til SEW-elektronikservice. Ved henvendelse til SEW-elektronikservice skal cifrene i apparatstatus altid oplyses. Serviceafdelingen hos SEW-EURODRIVE kan så hjælpe mere effektivt. Hvis apparatet indsendes til reparation, skal følgende angives: Serienummer (Æ Typeskilt) Typebetegnelse Kort applikationsbeskrivelse (anvendelse, styring via klemmer eller seriel) Tilsluttet motor (motorspænding, kobling: stjerne eller trekant) Fejltype Ledsagende omstændigheder Egne formodninger Tidligere, usædvanlige hændelser 6.5 Langtidslagring Ved langtidslagring skal omformeren hvert 2. år tilsluttes til netspændingen i mindst 5 minutter. Ellers reduceres apparatets levetid. Omgang med elektrolyt-kondensatorer efter længere opbevaring Elektrolyt-kondensatorer kan opbevares spændingsløs i mindst 2 år uden at pålideligheden reduceres. De kan inden for dette tidsrum belastes med nominel spænding. Efter opbevaring i mere end to år er koblingens adfærd en afgørende størrelse i forbindelse med høj startreststrøm. Ved monterede kondensatorer kan man gå ud fra, at én times, fejlfri idrifttagning af koblingen (med maks. nominel spænding) efter to års opbevaring, regenererer kondensatorerne så meget, at der kan ske en ny lagring. Fremgangsmåde ved regenerering SEW-EURODRIVE anbefaler at regenerere elektrolyt-kondensatorer langsomt, så gasdannelsen inden for kondensatoren ikke bliver for stor. Hvis regenereringen sker inden i et apparat, bør spændingen tilføres via en transformator, så spændingen kan øges langsomt. Startende fra 0 V bør spændingen øges til første regenereringsspænding. Følgende regenereringstrin med deres pågældende varighed anbefales: 70 % U nominel_maks. : 15 minutter 85 % U nominel_maks. : 15 minutter 100 % U nominel_maks. : 1 time 28 Driftsvejledning basisenhed MOVITRAC B

29 Tekniske data CE-mærkning, UL-godkendelse og C-Tick kva i P f n Hz 7 7 Tekniske data 7.1 CE-mærkning, UL-godkendelse og C-Tick CE-mærkning Lavspændingsdirektivet Elektromagnetisk kompatibilitet EMC Frekvensomformerne MOVITRAC B opfylder forskrifterne i lavspændingsdirektivet 73/23/EØF og er derfor udstyret med CE-mærket på typeskiltet. Frekvensomformerne MOVITRAC B er beregnet som komponenter til indbygning i maskiner og anlæg. De opfylder EMC-produktstandard EN Omdrejningsvariable elektriske drivstationer. Når installationsanvisningerne følges, er forudsætningerne opfyldt for CE-mærkning af den/det dermed udstyrede maskine/anlæg på grundlag af EMC-direktivet 89/336/EØF. Udførlige anvisninger for installation i overensstemmelse med EMC-direktivet finder du i materialet "EMV in der Antriebstechnik" fra SEW- EURODRIVE. Overholdelse af grænseværdiklasserne A og B er dokumenteret på en specifik testopbygning. Hvis det ønskes, kan SEW-EURODRIVE stille yderligere oplysninger til rådighed UL-godkendelse Der er tildelt UL- og cul-godkendelse for MOVITRAC B typestørrelse 0S og 0L. Der er ansøgt om godkendelse for de andre enheder. cul svarer til godkendelse i henhold til CSA C-Tick C-Tick-godkendelsen er tildelt for hele omformerserien MOVITRAC B. C-Tick attesterer konformitet fra ACA (Australian Communications Authority). Driftsvejledning basisenhed MOVITRAC B 29

30 7 kva i P f n Hz Tekniske data Generelle tekniske data 7.2 Generelle tekniske data De nedenstående tekniske data gælder for alle frekvensomformere MOVITRAC B uafhængig af typestørrelse og effekt. MOVITRAC B Modstandsdygtighed over for støj Støjemission på netsiden ved installation i overensstemmelse med EMC-direktivet Afledningsstrøm Alle typestørrelser Opfylder EN Iht. grænseværdiklasse 1-faset tilslutning: A / B 3-faset tilslutning: A 230 V: 0, ,5 kw 400/500 V: 0, kw Iht. EN og EN 55014; Opfylder EN > 3,5 ma Omgivelsestemperatur â A 230 V, 0, ,2 kw / 400/500 V, 0, ,0 kw 10 C C ved I D = 100 % I N og f PWM = 4 khz 10 C C ved I D = 125 % I N og f PWM = 4 khz 10 C C ved I D = 100 % I N og f PWM = 8 khz 400/500 V, 5, kw 0 C C ved I D = 100 % I N og f PWM = 4 khz 0 C C ved I D = 125 % I N og f PWM = 4 khz 0 C C ved I D = 100 % I N og f PWM = 8 khz Monteringsplade ved "Cold Plate" < 70 C Derating omgivelsestemperatur 3 % I N pr. K ved 50 C C Klimaklasse EN , klasse 3K3 Lagertemperatur 1) Transporttemperatur 25 C C 25 C C Kølingstype Selvkølet: 230 V:  0,75 kw 400/500 V:  1,1 kw Fremmedkølet: 230 V: à 1,1 kw 400/500 V: à 1,5 kw Kapslingsklasse IP20 Driftsmåde Konstant drift DB (EN og 1-3) Overspændingskategori III iht. IEC (VDE ) Forureningsklasse 2 iht. IEC (VDE ) Opstillingshøjde Ved h  1000 m ingen begrænsninger. Ved h à 1000 m gælder følgende begrænsninger: Fra 1000 m til maks m: I N -reduktion med 1 % pr. 100 m Fra 2000 m til maks m: AC 230-V-apparater: U N -reduktion med AC 3 V pr. 100 m AC 500-V-apparater: U N -reduktion med AC 6 V pr. 100 m Over 2000 m kun overspændingsklasse 2, til overspændingsklasse 3 kræves der eksterne foranstaltninger. Overspændingsklasser iht. DIN VDE Typestørrelse 0: Begrænsninger for vedvarende drift med 125 % I N Maksimal omgivende temperatur â A : 40 C Maksimal nominel netspænding U net : 400 V Ingen DIN-skinnemontering / understøtning Ved V: Sørg for netdrossel ND 1) Ved langtidsopbevaring skal omformeren hvert 2. år tilsluttes til netspænding i mindst 5 minutter. Ellers reduceres apparatets levetid. 30 Driftsvejledning basisenhed MOVITRAC B

31 Tekniske data MOVITRAC B elektronikdata kva i P f n Hz MOVITRAC B elektronikdata Funktion Klemme Betegnelse Indgang, nominel værdi (differensindgang) X10:1 X10:2 X10:3 X10:4 Binærindgange X12:1 X12:2 X12:3 X12:4 X12:5 X12.6 Forsyningsspænding til TF Hjælpespændingsudgang / ekstern spændingsforsyning REF1 AI11 (+) AI12 (0) GND DI00 DI01 DI02 DI03 DI04 DI05TF Default Fejl reset Højre/stop Venstre/stop Frikobling/stop n11/n21 n12/n22 Data V (R i > 200 kê) ma / ma (R i = 250 Ê) Opløsning 10 bit, aftastningscyklus 1 ms GND = Referencepotentiale til binær- og analogsignaler, PE-potentiale R i = 3 kê, I E = 10 ma, aftastningscyklus 5 ms, PLC-kompatibel Signalniveau iht. EN type1 eller type3: V Æ 1 / Kontakt lukket V Æ 0 / Kontakt åben X12:2 / DI01 fast belagt med Højre/Stop X12:5 / DI04 kan anvendes som frekvensindgang X12:6 / DI05 kan anvendes som TF-indgang X12:7 VOTF Speciel karakteristik for TF i henhold til DIN EN X12:8 24VIO Hjælpespændingsudgang: U = DC 24 V, strømbelastningsevne I maks. = 50 ma Ekstern spændingsforsyning: U = DC 24 V 15 % / +20 % iht. EN Referenceklemme X12:9 GND Referencepotentiale for binær- og analogsignaler, PE-potentiale Binærudgange X13:1 X13:2 X13:3 X13:4 Relæudgang X13:5 X13:6 X13:7 Sikkerhedskontakt (fra BG2S / under forberedelse) Klemmereaktionstider Maksimalt kabeltværsnit X17:1 X17:2 X17:3 X17:4 GND DO02 DO03 GND DO01-C DO01-NO DO01-NC reserveret Bremse åben Driftsklar Binære ind- og udgangsklemmer opdateres for hver 5 ms. 1,5 mm 2 (AWG15) uden terminalrør 1,0 mm 2 (AWG17) med terminalrør PLC-kompatibel, aktiveringstid 5 ms, I maks. DO02 = 150 ma, I maks. DO03 = 50 ma, kortslutningssikker, tilførselssikker op til 30 V GND = Referencepotentiale til binær- og analogsignaler, PE-potentiale Fælles relækontakt Slutter Bryder Belastning: U maks. = 30 V, I maks. = 800 ma Driftsvejledning basisenhed MOVITRAC B 31

32 7 kva i P f n Hz Tekniske data Tekniske data MOVITRAC B 7.4 Tekniske data MOVITRAC B Oversigt over MOVITRAC B 0XS 0S 2S 2 0L 3 4 Nettilslutning 230 V / 1-faset 0XS 0S 0L 0,25 / 0,4 0,37 / 0,5 0,55 / 0,75 0,75 / 1,0 1,1 / 1,5 1,5 / 2,0 2,2 / 3,0 Typestørrelse Effekt [kw / hk] Nettilslutning 400 / 500 V / 3-faset Typestørrelse 0XS 0S 0L 2S Effekt [kw / hk] 0,25 / 0,4 0,37 / 0,5 0,55 / 0,75 0,75 / 1,0 1,1 / 1,5 1,5 / 2,0 2,2 / 3,0 3,0 / 4,0 4,0 / 5,0 5,5 / 7,5 7,5 / / / / / / / Driftsvejledning basisenhed MOVITRAC B

33 Tekniske data Tekniske data MOVITRAC B kva i P f n Hz AC 230 V / 1-faset / typestørrelse 0XS / 0, ,37 kw / 0,4... 0,5 hk MOVITRAC MC07B (1-faset net) B B Produktnummer INDGANG Tilladt nominel netspænding U N 1 AC 230 V U net = AC 200 V 10 %... AC 240 V + 10 % Nominel netfrekvens f N 50 / 60 Hz ± 5 % Nominel netstrøm 1-faset ved U net = AC 230 V AC 4,3 A AC 6,1 A UDGANG Udgangsspænding U A U net Anbefalet motoreffekt ved konstant belastning (ved U net = AC 230 V) Nom. udgangsstrøm Ved U net = AC 230 V P mot 0,25 kw 0,4 hk 0,37 kw 0,5 hk I n AC 1,7 A AC 2,5 A Min. bremsemodstandsværdi (4-Q-drift) R BW_min 27 Ê GENERELT Effekttab ved I n P V 30 W 35 W Strømbegrænsning 150 % I n i maks. 60 sekunder Tilslutninger Klemmer 4 mm 2 / AWG12 Mål B H D mm / 2,0 7,3 6,4 in Vægt m 1,3 kg / 2,9 lb Driftsvejledning basisenhed MOVITRAC B 33

34 7 kva i P f n Hz Tekniske data Tekniske data MOVITRAC B AC 230 V / 1-faset / typestørrelse 0S / 0, ,75 kw / 0, ,0 hk MOVITRAC MC07B (1-faset net) B B Produktnummer INDGANG Tilladt nominel netspænding U N 1 AC 230 V U net = AC 200 V 10 %... AC 240 V + 10 % Nominel netfrekvens f N 50 / 60 Hz ± 5 % Nominel netstrøm 1-faset ved U net = AC 230 V AC 8,5 A AC 9,9 A UDGANG Udgangsspænding U A U net Anbefalet motoreffekt ved konstant belastning (ved U net = AC 230 V) Nom. udgangsstrøm Ved U net = AC 230 V P mot 0,55 kw 0,75 hk 0,75 kw 1,0 hk I n AC 3,3 A AC 4,2 A Min. bremsemodstandsværdi (4-Q-drift) R BW_min 27 Ê GENERELT Effekttab ved I n P V 55 W 65 W Strømbegrænsning 150 % I n i maks. 60 sekunder Tilslutninger Klemmer 4 mm 2 / AWG12 Mål B H D mm / 3,1 7,3 6,4 in Vægt m 1,5 kg / 3.3 lb 34 Driftsvejledning basisenhed MOVITRAC B

35 Tekniske data Tekniske data MOVITRAC B kva i P f n Hz AC 230 V / 1-faset / typestørrelse 0L / 1,1... 2,2 kw / 1,5... 3,0 hk MOVITRAC MC07B (1-faset net) B B B Produktnummer INDGANG Tilladt nominel netspænding U N 1 AC 230 V U net = AC 200 V 10 %... AC 240 V + 10 % Nominel netfrekvens f N 50 / 60 Hz ± 5 % Nominel netstrøm 1-faset ved U net = AC 230 V AC 13,4 A AC 16,7 A AC 19,7 A UDGANG Udgangsspænding U A U net Anbefalet motoreffekt ved konstant belastning (ved U net = AC 230 V) Nom. udgangsstrøm Ved U net = AC 230 V P mot 1,1 kw 1,5 hk 1,5 kw 2,0 hk 2,2 kw 3,0 hk I n AC 5,7 A AC 7,3 A AC 8,6 A Min. tilladt bremsemodstandsværdi (4-Q-drift) R BW_min 27 Ê GENERELT Effekttab ved I n P V 75 W 100 W 125 W Strømbegrænsning 150 % I n i maks. 60 sekunder Tilslutninger Klemmer 4 mm 2 / AWG12 Mål B H D ,5 163 mm / 3,1 10,8 6,4 in Vægt m 2,2 kg / 4,9 lb Driftsvejledning basisenhed MOVITRAC B 35

36 7 kva i P f n Hz Tekniske data Tekniske data MOVITRAC B AC 400 / 500 V / 3-faset / typestørrelse 0XS / 0, ,37 kw / 0,4... 0,5 hk MOVITRAC MC07BB (3-faset net) A A Produktnummer INDGANG Tilladt nominel netspænding U N 3 AC 400 V U net = AC 380 V 10 %... AC 500 V + 10 % Nominel netfrekvens f N 50 / 60 Hz ± 5 % Nominel netstrøm 3-faset ved U net = AC 400 V AC 0,9 A AC 1,4 A UDGANG Udgangsspænding U A U net Anbefalet motoreffekt ved konstant belastning (ved U net = AC 400 V) Nom. udgangsstrøm Ved U net = AC 400 V P mot 0,25 kw 0,4 hk 0,37 kw 0,5 hk I n AC 1,0 A AC 1,6 A Min. tilladt bremsemodstandsværdi (4-Q-drift) R BW_min 68 Ê GENERELT Effekttab ved I n P V 30 W 35 W Strømbegrænsning 150 % I n i maks. 60 sekunder Tilslutninger Klemmer 4 mm 2 / AWG12 Mål B H D mm / 2,0 7,3 6,4 in Vægt m 1,3 kg / 2,9 lb 36 Driftsvejledning basisenhed MOVITRAC B

37 Tekniske data Tekniske data MOVITRAC B kva i P f n Hz AC 400 / 500 V / 3-faset / typestørrelse 0S / 0, ,5 kw / 0, ,0 hk MOVITRAC MC07B (3-faset net) A A A A Produktnummer INDGANG Tilladt nominel netspænding U N 3 AC 400 V U net = AC 380 V 10 %... AC 500 V + 10 % Nominel netfrekvens f N 50 / 60 Hz ± 5 % Nominel netstrøm 3-faset ved U net = AC 400 V AC 1,8 A AC 2,2 A AC 2,8 A AC 3,6 A UDGANG Udgangsspænding U A U net Anbefalet motoreffekt ved konstant belastning (ved U net = AC 400 V) Nom. udgangsstrøm Ved U net = AC 400 V P mot 0,55 kw 0,75 hk 0,75 kw 1,0 hk 1,1 kw 1,5 hk 1,5 kw 2,0 hk I n AC 2,0 A AC 2,4 A AC 3,1 A AC 4,0 A Min. tilladt bremsemodstandsværdi (4-Q-drift) R BW_min 68 Ê GENERELT Effekttab ved I n P V 42 W 48 W 58 W 74 W Strømbegrænsning 150 % I n i maks. 60 sekunder Tilslutninger Klemmer 4 mm 2 / AWG12 Mål B H D mm / 3,1 7,3 6,4 in Vægt m 1,5 kg / 3.3 lb Driftsvejledning basisenhed MOVITRAC B 37

38 7 kva i P f n Hz Tekniske data Tekniske data MOVITRAC B AC 400 / 500 V / 3-faset / typestørrelse 0L / 2,2... 4,0 kw / 3,0... 5,0 hk MOVITRAC MC07B (3-faset net) A A A Produktnummer INDGANG Tilladt nominel netspænding U N 3 AC 400 V U net = AC 380 V 10 %... AC 500 V + 10 % Nominel netfrekvens f N 50 / 60 Hz ± 5 % Nominel netstrøm 3-faset ved U net = AC 400 V AC 5,0 A AC 6,3 A AC 9,5 A UDGANG Udgangsspænding U A U net Anbefalet motoreffekt ved konstant belastning (ved U net = AC 400 V) Nom. udgangsstrøm Ved U net = AC 400 V P mot 2,2 kw 3,0 hk 3,0 kw 4,0 hk 4,0 kw 5,0 hk I n AC 5,5 A AC 7,0 A AC 9,5 A Min. tilladt bremsemodstandsværdi (4-Q-drift) R BW_min 68 Ê GENERELT Effekttab ved I n P V 97 W 123 W 155 W Strømbegrænsning 150 % I n i maks. 60 sekunder Tilslutninger Klemmer 4 mm 2 / AWG12 Mål B H D ,5 163 mm / 3,1 10,8 6,4 in Vægt m 2,1 kg / 4,6 lb 38 Driftsvejledning basisenhed MOVITRAC B

39 Tekniske data Tekniske data MOVITRAC B kva i P f n Hz AC 400 / 500 V / 3-faset / typestørrelse 2S / 5,5... 7,5 kw / 7, hk MOVITRAC MV07B (3-faset net) A A Produktnummer INDGANG Tilladt nominel netspænding U N 3 AC 400 V U net = AC 380 V 10 %... AC 500 V + 10 % Nominel netfrekvens f N 50 / 60 Hz ± 5 % Nominel netstrøm 3-faset ved U net = AC 400 V AC 11,3 A AC 14,4 A UDGANG Udgangsspænding U A U net Anbefalet motoreffekt ved konstant belastning (ved U net = AC 400 V) Nom. udgangsstrøm Ved U net = AC 400 V P mot 5,5 kw 7,5 hk 7,5 kw 10 hk I n AC 12,5 A AC 16 A Min. tilladt bremsemodstandsværdi (4-Q-drift) R BW_min 47 Ê GENERELT Effekttab ved I n P V 220 W 290 W Strømbegrænsning 150 % I n i maks. 60 sekunder Tilslutninger Klemmer 4 mm 2 / AWG12 Mål B H D mm / 4,1 13,2 9,4 in Vægt m 5,0 kg / 11,0 lb Driftsvejledning basisenhed MOVITRAC B 39

40 7 kva i P f n Hz Tekniske data Tekniske data MOVITRAC B AC 400 / 500 V / 3-faset / typestørrelse 2 / 11 kw / 15 hk MOVITRAC MC07B (3-faset net) A Produktnummer INDGANG Tilladt nominel netspænding U N 3 AC 400 V U net = AC 380 V 10 %... AC 500 V + 10 % Nominel netfrekvens f N 50 / 60 Hz ± 5 % Nominel netstrøm 3-faset ved U net = AC 400 V UDGANG AC 21,6 A Udgangsspænding U A U net Anbefalet motoreffekt ved konstant belastning (ved U net = AC 400 V) Nom. udgangsstrøm Ved U net = AC 400 V P mot I n 11 kw 15 hk AC 24 A Min. tilladt bremsemodstandsværdi (4-Q-drift) R BW_min 22 Ê GENERELT Effekttab ved I n P V 400 W Strømbegrænsning 150 % I n i maks. 60 sekunder Tilslutninger Klemmer 4 mm 2 / AWG12 Mål B H D mm / 5,1 13,2 9,0 in Vægt m 6,6 kg / 14,6 lb 40 Driftsvejledning basisenhed MOVITRAC B

Drivteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service MOVITRAC B. Driftsvejledning. Udgave 02/2008 16602099 / DA

Drivteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service MOVITRAC B. Driftsvejledning. Udgave 02/2008 16602099 / DA Drivteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service MOVITRAC B Udgave 02/2008 16602099 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1 Vigtige anvisninger... 5 1.1 Sikkerhedsanvisningernes

Læs mere

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B- interface. Driftsvejledning. Udgave 07/2006 11470283 / DA

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B- interface. Driftsvejledning. Udgave 07/2006 11470283 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVITRAC B- interface Udgave 7/26 1147283 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1 Vigtige

Læs mere

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B Sikker frakobling Påbud. Håndbog. Udgave 06/2007 11469099 / DA

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B Sikker frakobling Påbud. Håndbog. Udgave 06/2007 11469099 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVITRAC B Sikker frakobling Påbud Udgave 06/2007 11469099 / DA Håndbog SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Systemhåndbog. MOVIDRIVE MDR60A Nettilbageføring. Udgave 11/2004 11323493 / DA EA363000

Systemhåndbog. MOVIDRIVE MDR60A Nettilbageføring. Udgave 11/2004 11323493 / DA EA363000 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ MOVIDRIVE MDR0A Nettilbageføring EA000 Udgave /00 / DA Systemhåndbog SEW-EURODRIVE Driving the world Vigtige anvisninger... Systembeskrivelse....

Læs mere

Rettelse. MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC styrekort DHP11B. Udgave 09/2005 11456698 / DA FA361510

Rettelse. MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC styrekort DHP11B. Udgave 09/2005 11456698 / DA FA361510 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC styrekort DHP11B FA361510 Udgave 09/2005 11456698 / DA Rettelse SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Vigtige

Læs mere

Udgave MOVITRAC 07 10/2001. Driftsvejledning 1053 4482 / DA

Udgave MOVITRAC 07 10/2001. Driftsvejledning 1053 4482 / DA MOVITRAC 07 Udgave 10/2001 Driftsvejledning 1053 4482 / DA SEW-EURODRIVE Indholdsfortegnelse 1 Vigtige bemærkninger... 4 2 Sikkerhedsanvisninger... 6 3 Omformeropbygning... 7 3.1 Omformeropbygning... 7

Læs mere

Driftsvejledning. MOVITRAC B Betjeningsenhed FBG11B. Udgave 01/2006 GA3A0000 11363983 / DA

Driftsvejledning. MOVITRAC B Betjeningsenhed FBG11B. Udgave 01/2006 GA3A0000 11363983 / DA Gearmotorer \ ndustrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVTRAC B Betjeningsenhed FBG11B GA3A Udgave 1/26 11363983 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRVE Driving the world ndholdsfortegnelse

Læs mere

Systemhåndbog. MOVIDRIVE MDR60A Nettilbageføring. Udgave 02/2006 11369698 / DA EA363000

Systemhåndbog. MOVIDRIVE MDR60A Nettilbageføring. Udgave 02/2006 11369698 / DA EA363000 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVIDRIVE MDR60A Nettilbageføring EA6000 Udgave 02/2006 11668 / DA Systemhåndbog SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Vigtige henvisninger...

Læs mere

Kompakt driftsvejledning MOVITRAC B

Kompakt driftsvejledning MOVITRAC B Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Kompakt driftsvejledning MOVITRAC B Udgave 04/2013 20153422 / DA SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1 Generelle anvisninger...

Læs mere

Systemhåndbog MOVITRAC B

Systemhåndbog MOVITRAC B Drivteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Systemhåndbog MOVITRAC B Udgave 09/2011 16964896 / DA SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1 Systembeskrivelse MOVITRAC B... 6 1.1

Læs mere

Rettelse MOVITRAC B * _1014*

Rettelse MOVITRAC B * _1014* Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services *21186_1014* Rettelse SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 02 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251-1970 sew@sew-eurodrive.com

Læs mere

Tillæg til driftsvejledningen

Tillæg til driftsvejledningen Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services *2122376_214* Tillæg til driftsvejledningen SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG P.O. Box 323 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75- Fax +49 7251-197

Læs mere

Driftsvejledning. Stationær energiforsyning Forsyningsenhed MOVITRANS TPS10A. Udgave 08/2007 11491493 / DA

Driftsvejledning. Stationær energiforsyning Forsyningsenhed MOVITRANS TPS10A. Udgave 08/2007 11491493 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Stationær energiforsyning Forsyningsenhed MOVITRANS TPS10A Udgave 08/2007 11491493 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world

Læs mere

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVIDRIVE compact MCH4_A. Driftsvejledning. Udgave 11/2006 11535490 / DA

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVIDRIVE compact MCH4_A. Driftsvejledning. Udgave 11/2006 11535490 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVIDRIVE compact MCH4_A Udgave 11/2006 11535490 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Opbygningen af sikkerhedsanvisningerne...

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw)

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw) KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER ANTRIEBSTECHNIK QUICK-GUIDE F4-C VERSION (0,75 315 kw) REGAL A/S Industrivej 4, DK - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 70 00 Fax 46 75 76 20 regal@regal.dk www.regal.dk Forord Denne

Læs mere

Kompakt driftsvejledning MOVITRAC B

Kompakt driftsvejledning MOVITRAC B Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Kompakt driftsvejledning MOVITRAC B Udgave 6/21 1171498 / DA SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1 Generelle anvisninger...

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

MOVITRAC 31C Frekvensomformer

MOVITRAC 31C Frekvensomformer T MOVITRAC 31C Frekvensomformer Driftsvejledning Udgave 07/2000 08/198/96 1050 9720 / 072000 C U L U L Vigtige bemærkninger Vær specielt opmærksom på disse sikkerheds- og advarselssymboler! Elektrisk risiko,

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax750 Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg

Læs mere

Kompakt driftsvejledning

Kompakt driftsvejledning Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Kompakt driftsvejledning Mobil energiforsyning MOVITRANS Stationære komponenter Udgave 10/2010 16732081 / DA SEW-EURODRIVE Driving the

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Supplied by BRUGERVEJLEDNING FOR IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Denne brugervejledning hører til IMPULSE S-opladeren fra VICTRON ENERGY B.V. med en mærkestrøm

Læs mere

Digital Positioner RE3447 - IN148

Digital Positioner RE3447 - IN148 Serie RE3447 Digital Positioner RE3447 - IN148 Indholdsfortegnelse side 1 Generelle informationer 1 2 Tekniske data 1 3 OBS ved brug som erstatning for RE3446 2 4 Installation og elektrisk tilslutning

Læs mere

Drivstationssystem for decentral installation PROFIBUS-grænseflader, -feltfordelere

Drivstationssystem for decentral installation PROFIBUS-grænseflader, -feltfordelere Drivstationssystem for decentral installation PROFIBUS-grænseflader, -feltfordelere Udgave 04/2003 P R O F I PROCESS FIELD BUS B U S Manual 10564586 / DA SEW-EURODRIVE Indholdsfortegnelse 1 Gyldige komponenter...

Læs mere

Overensstemmelseserklæring

Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg 92/31 EØF og 93/68/EØF Producent Produkt Typebetegnelse EG-direktiv

Læs mere

Drivteknik \ Automatisering af drivstationer \ Systemintegration \ Service. MOVITRAC LT E (version B) Driftsvejledning. Udgave 01/2008 11670290 / DA

Drivteknik \ Automatisering af drivstationer \ Systemintegration \ Service. MOVITRAC LT E (version B) Driftsvejledning. Udgave 01/2008 11670290 / DA Drivteknik \ Automatisering af drivstationer \ Systemintegration \ MOVITRAC LT E (version B) Udgave 01/2008 11670290 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Vigtige anvisninger... 4 1.1

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Rettelse. Eksplosionsbeskyttede vekselstrømsmotorer DR/DV/DT, asynkrone servomotorer CT/CV. Udgave 07/2004 LA410000 11446293 / DA

Rettelse. Eksplosionsbeskyttede vekselstrømsmotorer DR/DV/DT, asynkrone servomotorer CT/CV. Udgave 07/2004 LA410000 11446293 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service Eksplosionsbeskyttede vekselstrømsmotorer DR/DV/DT, asynkrone servomotorer CT/CV Udgave 07/2004 11446293 / DA LA410000 Rettelse

Læs mere

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B Betjeningsenhed. Driftsvejledning. Udgave 03/2007 11586281 / DA

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B Betjeningsenhed. Driftsvejledning. Udgave 03/2007 11586281 / DA Gearmotorer \ ndustrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVTRAC B Betjeningsenhed Udgave 3/27 11586281 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRVE Driving the world ndholdsfortegnelse 1 Vigtige

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Kompakt driftsvejledning

Kompakt driftsvejledning Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Kompakt driftsvejledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP Udgave 01/2011 17068495 / DA SEW-EURODRIVE Driving the world

Læs mere

Udgave. MOVIDRIVE compact MCH4_A 04/2002. Driftsvejledning 10547983 / DA

Udgave. MOVIDRIVE compact MCH4_A 04/2002. Driftsvejledning 10547983 / DA MOVIDRIVE compact MCH4_A Udgave 04/2002 Driftsvejledning 10547983 / DA SEW-EURODRIVE 1 Vigtige bemærkninger... 4 2 Sikkerhedsanvisninger... 6 3 Opbygning... 7 3.1 Typebetegnelse, typeskilte og leveringsomfang...

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V

Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V Ventilasjonssentral Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip... 4 3 Beskrivelse og tekniske data... 5 4 Centraltegning... 6 4.1 Afprøvning af komfortventilationsfunktion...

Læs mere

Dansk Mink Papir. Teknisk brugermanual

Dansk Mink Papir. Teknisk brugermanual Dansk Mink Papir Teknisk brugermanual Styring til FIX tørrekasse Beskrivelse Enheden styrer en AC blæser-motor via en relæudgang. Betjening foregår via et tastatur og et display, og brugeren kan vælge

Læs mere

Lavspændingsfrekvensomformere. ABB komponentfrekvensomformere ACS55 0,18 til 2,2 kw / 0,25 til 3 HP Katalog

Lavspændingsfrekvensomformere. ABB komponentfrekvensomformere ACS55 0,18 til 2,2 kw / 0,25 til 3 HP Katalog Lavspændingsfrekvensomformere ABB komponentfrekvensomformere ACS55 0,18 til 2,2 kw / 0,25 til 3 HP Katalog ABB komponentfrekvensomformere ABB komponentfrekvensomformere ABB komponentfrekvensomformere opfylder

Læs mere

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 NRS 2-5 Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 1 Eldiagram 5 6 11 Vist kontaktposition: Alarm, driftsforstyrrelse 7 8 10 Fig. 1 9 10 Fig. 2 2 Dimensioner A B 128,5 B Fig. 3 C 30,01 (6 TE) 3

Læs mere

Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser

Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser 1 192 Dobbeltermostat Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser Kombination af en elektromekanisk TR og en efter DIN3440 RAZ-ST On/off-termostat og sikkerhedstemperaturbegrænser med enpolede mikroomskiftere

Læs mere

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVIMOT MD GB810000. Driftsvejledning. Udgave 05/2006 11471093 / DA

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVIMOT MD GB810000. Driftsvejledning. Udgave 05/2006 11471093 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVIMOT MD GB810000 Udgave 05/2006 11471093 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1 Vigtige

Læs mere

TrendCon 1. udgave, DK. TrendCon. Instruktionsbog 0403-52-08-03

TrendCon 1. udgave, DK. TrendCon. Instruktionsbog 0403-52-08-03 1. udgave, DK TrendCon Instruktionsbog 0403-52-08-03 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT Side OVERBLIK FUNKTIER.. 1 ADVARSEL.. 1 INSTRUKTI GENERELT.. 2 INDIKATI GENERELT.. 2 FEJLSIGNALER.. 2 SYSTEM OVERSIGT.. 3

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Brandventilationscentral type 1 1 1 - Basic INSTALLATIONSVEJLEDNING. Tekniske bilag og. montagevejledning

Brandventilationscentral type 1 1 1 - Basic INSTALLATIONSVEJLEDNING. Tekniske bilag og. montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 - Basic Max. Belastning 1,1A / 24V DC 1 x Komfortventilationsgruppe 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning WINTECH A/S

Læs mere

KEB Combivert Frekvensomformer F5-B version (0,37-15kW)

KEB Combivert Frekvensomformer F5-B version (0,37-15kW) Quickguide KEB Combivert Frekvensomformer F5-B version (0,37-15kW) Forord Denne quickguide er et supplement til manualer udgivet af KEB og kan således ikke erstatte KEBs manualer. Det er kun en lille del

Læs mere

* _0817* Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services. Rettelse. MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DT/DV

* _0817* Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services. Rettelse. MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DT/DV Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services *23582529_0817* Rettelse MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DT/DV Udgave 08/2017 23582529/DA SEW-EURODRIVE Driving the world Supplerende

Læs mere

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning 90 C 80 C BWO 155 BWO 155 1V BWO 155 Z BWO 155 ERT Original driftsvejledning 70 C 60 C 50 C 40 C Deutsche Vortex GmbH & Co. KG Kästnerstraße 6 7164 Ludwigsburg Germany Fon: +49(0)7141.55-0 E-Mail: info@deutsche-vortex.com

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

Vind og regnmelder WRA 501

Vind og regnmelder WRA 501 Vind og regnmelder WRA 501 Lad venligst denne vejledning Blive i centralen! MONTAGEVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Side 1 af 15 1 Indholdsfortegnelse side 1 Indholdsfortegnelse... 2 1.1

Læs mere

Betjeningsvejledning Styring EX

Betjeningsvejledning Styring EX Betjeningsvejledning Styring EX Indeks 004 10987072 da /23.10.2006 Tillykke! Du har valgt en af de pålidelige Hydrostress-maskiner fra TYROLIT, som er af en teknologisk førende standard. Kun originale

Læs mere

Udgave MOVIMOT MM..C 08/2003. Driftsvejledning 1121 8193 / DA

Udgave MOVIMOT MM..C 08/2003. Driftsvejledning 1121 8193 / DA MOVIMOT MM..C Udgave 8/23 Driftsvejledning 1121 8193 / DA SEW-EURODRIVE Indholdsfortegnelse 1 Vigtige bemærkninger... 5 2 Sikkerhedsanvisninger... 7 3 Opbygning... 8 3.1 MOVIMOT -omformer (standardudførelse)...

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg

Læs mere

AC Motor Frekvensomformer VF-S11 serie VF-PS1 serie 0,2 KW 630 KW

AC Motor Frekvensomformer VF-S11 serie VF-PS1 serie 0,2 KW 630 KW AC Motor Frekvensomformer VF-S11 serie VF-PS1 serie 0,2 KW 630 KW effekt størrelser - programmerbar I/O Opsætning af to forskellige motors parameter PI / PID funktion for pumper og ventilation Optil 15

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Datablad. CI-tronic softstartere for Danfoss kompressor anvendelser Type MCI 15C/ MCI 25C. Marts 2002 DKACT.PD.C50.C B0950

Datablad. CI-tronic softstartere for Danfoss kompressor anvendelser Type MCI 15C/ MCI 25C. Marts 2002 DKACT.PD.C50.C B0950 CI-tronic softstartere for Danfoss kompressor anvendelser Type / MCI 25C Marts 2002 DKACT.PD.C50.C1.01 520B0950 Introduktion "MCI kompressor Starter" er konstrueret for reguleret start af 3-fasede kompressorer.

Læs mere

open Kompakt håndbog Drivsystem til decentral installation DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere

open Kompakt håndbog Drivsystem til decentral installation DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere Drivteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Kompakt håndbog open Drivsystem til decentral installation DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere Udgave 11/009 167679 / DA SEW-EURODRIVE

Læs mere

Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening

Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening Sikkerhedsanvisninger Dette dokument indeholder vigtig information omkring montering, betjening og vedligeholdelse. Opbevar altid manualen

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MiniMax V / VK Revideret 2014-10-06 Version 1.5.1 F21037901DK Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering eknisk datablad Kommunikations- og styrerenhed til brandspjæld. Kan styre og overvåge op til brandspjældsmotorer med strømforsyningsmodul. Registrerer spjældposition og enhver fejl på de tilsluttede motorer.

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

Drivstationsteknik \ Drivstationsautomatisering \ Systemintegration \ Service MOVIFIT -SC. Driftsvejledning. Udgave 10/2008 11662697 / DA

Drivstationsteknik \ Drivstationsautomatisering \ Systemintegration \ Service MOVIFIT -SC. Driftsvejledning. Udgave 10/2008 11662697 / DA Drivstationsteknik \ Drivstationsautomatisering \ Systemintegration \ Service MOVIFIT -SC Udgave 10/2008 11662697 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1 Generelle anvisninger...

Læs mere

VLT frekvensomformer-motor FCM300 Quick Setup... 2-5

VLT frekvensomformer-motor FCM300 Quick Setup... 2-5 VLT frekvensomformer-motor FCM300 Quick Setup... 2-5 MG.03.A3.62 VLT is a registered Danfoss trademark 1 Fabriksindstilling Montering af motorer af type B14 og B34 Reset (trykknap) Start Jog Hastighedsreference

Læs mere

Rettelse MOVIFIT -SC

Rettelse MOVIFIT -SC Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Rettelse MOVIFIT -SC Udgave 01/2011 17069696 / DA 1 Tilføjelse/rettelse Oversigt 1 Tilføjelse/rettelse BEMÆRK Der er tilføjelser og rettelser

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller Danfoss heating solutions Indhold. Kvik-guide til installation.................................................. 4.

Læs mere

Automatiksystem EKO-MKE/SKE

Automatiksystem EKO-MKE/SKE Automatiksystem EKO-MKE/SKE Beskrivelse generelt Automatiksystem EKO-MKE/SKE er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med

Læs mere

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 Brugervejledning & instruktion SDU 12 Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 INDHOLD 1 Beskrivelse 2 Installation 3 Funktionsbeskrivelse 4 Programmering 5 Kalibrering 5.1 Kalibrering af temperaturføler 5.2

Læs mere

1,5 W 18 VA (I max. 20 A @ 5 ms) Kabel 1 m, 4 x 0,75 mm 2, option: 3 og 5 m kabel, klemrække Funktions-data Fabriksindstilling Variabel

1,5 W 18 VA (I max. 20 A @ 5 ms) Kabel 1 m, 4 x 0,75 mm 2, option: 3 og 5 m kabel, klemrække Funktions-data Fabriksindstilling Variabel eknisk datablad LMQA-MF Programmerbare spjældmotorer til luftspjæld i klima- og ventilationsanlæg, til laboratorie- og industriudsugning For spjæld op til ca. 0,8 m Drejemoment Nm Nominel spænding AC/DC

Læs mere

Lumination LED-amaturer

Lumination LED-amaturer GE Lighting Solutions Monteringsvejledning Lumination LED-amaturer Ophængt LED-amatur (Serie EP14) Produktegenskaber Lang levetid (50.000 timer nominelt) 5 års garanti IP30 Klassificeret til montering

Læs mere

Elektrisk installationsguide for VEX240HX/250HX for anden automatik

Elektrisk installationsguide for VEX240HX/250HX for anden automatik 3003458-2014-02-26 VEX240-250HX Elektrisk installationsguide for VEX240HX/250HX for anden automatik El-installation...Kapitel 1 + 2 Original brugsanvisning EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel.

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program Nr. 05 Ver. 5.17a Parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse. Alle øvrige

Læs mere

ATEX, IECEx Forespørgselsformular og tjekliste for eksplosionssikre gearmotorer

ATEX, IECEx Forespørgselsformular og tjekliste for eksplosionssikre gearmotorer Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service ATEX, IECEx Forespørgselsformular og tjekliste for eksplosionssikre gearmotorer Udgave 10/2012 19498896 / DA SEW-EURODRIVE Driving the

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Betjeningsvejledning. Instabus Audioaktuator 4-dobbelt 0531 00

Betjeningsvejledning. Instabus Audioaktuator 4-dobbelt 0531 00 Betjeningsvejledning Instabus Audioaktuator 4-dobbelt 531 Systeminformation Denne enhed er et produkt fra Instabus-EIBsystemet og opfylder kravene i EIBAretningslinjerne. En dybtgående faglig viden gennem

Læs mere

Effektforbrug Drift Hvilestilling Dimensionering

Effektforbrug Drift Hvilestilling Dimensionering NRQ2A-SR eknisk datablad Modulerende drejemotor til 2- og 3-vejs kugleventiler DN 15... DN 0 Drejemoment 8 Nm Nominel spænding AC/DC 2 V Styring: Modulerende DC 2... 10 V Stillingssignal: DC 2... 10 V

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring RHX 2M SILVER C RX, RECOnomic str. 04-80, RECOsorptic str. 04-40

Vejledning til varmevekslerstyring RHX 2M SILVER C RX, RECOnomic str. 04-80, RECOsorptic str. 04-40 Vejledning til varmevekslerstyring RHX 2M SILVER C RX, RECOnomic str. 04-80, RECOsorptic str. 04-40 1. Generelt Varmevekslerstyring RHX2M er et styresystem til trinmotorer. Det er beregnet til nøjagtig

Læs mere

CML-V.2 / Solara Laderegulator

CML-V.2 / Solara Laderegulator CML-V.2 / Solara Laderegulator CID: 181802612 Phocos CML-Serien V.2: CML05, CML08, CML10, CML15, CML20 Solara: SR85TL, SR135TL, SR175TL, SR345TL, Laderegulator for solcellesystemer Brugsanvisning (dansk)

Læs mere

Betjeningsvejledning TUBE CONDENSER MICROPHONE T-47. Vacuum Tube Condenser Microphone

Betjeningsvejledning TUBE CONDENSER MICROPHONE T-47. Vacuum Tube Condenser Microphone Betjeningsvejledning TUBE CONDENSER MICROPHONE T-47 Vacuum Tube Condenser Microphone 2 TUBE CONDENSER MICROPHONE T-47 Betjeningsvejledning Vigtige sikkerhedsanvisninger Advarsel Terminaler markeret med

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

CI-tronic Softstartere for kommerciel kompressoranvendelser Type MCI 15C, MCI 25C, MCI 50CM-3 I-O

CI-tronic Softstartere for kommerciel kompressoranvendelser Type MCI 15C, MCI 25C, MCI 50CM-3 I-O CI-tronic Softstartere for kommerciel kompressoranvendelser Type,, MCI 50CM-3 I-O Universel styrespænding: 24-480 V a.c./d.c. Automatisk detektering af fasebrud LED statusindikering Universel 50/60 Hz

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur.

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. ES 7 faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. HEAT MASTER LSC A/S POWER HEAT ON ES 7 / 5 / 996 Beskrivelse: Regulator for tilslutning af faser. Der reguleres

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

1. Landeindstillinger og funktionsmæssig sikkerhed 2. 4. Specifikationer for ULX 4000-inverter 9

1. Landeindstillinger og funktionsmæssig sikkerhed 2. 4. Specifikationer for ULX 4000-inverter 9 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Landeindstillinger og funktionsmæssig sikkerhed 2 2. Tyskland, landeindstillinger 4 3. Frankrig 8 4. Specifikationer for ULX 4000-inverter 9 L00410594-01_01 1

Læs mere

51966 Slæbesko Omskifter-Print

51966 Slæbesko Omskifter-Print 51966 Slæbesko Omskifter-Print Til Decodere med 21-pins MTC-Stiktyper Indbygnings og Brugervejledning - Dansk 1. Oplag 2007 ( Den Danske Vejledning til dette ESU-Produkt er oversat : Frank F - www.marklinisterne.dk

Læs mere

Drivstationsteknik \ Drivstationsautomatisering \ Systemintegration \ Service MOVIFIT -FC. Driftsvejledning. Udgave 10/2008 11663081 / DA

Drivstationsteknik \ Drivstationsautomatisering \ Systemintegration \ Service MOVIFIT -FC. Driftsvejledning. Udgave 10/2008 11663081 / DA Drivstationsteknik \ Drivstationsautomatisering \ Systemintegration \ Service MOVIFIT -FC Udgave 10/2008 11663081 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1 Generelle anvisninger...

Læs mere