Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen"

Transkript

1 Tema: IKT-bekendtgørelsen Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen

2 K-Jacobsen A/S

3 Vores 3 ydelsesområder Rådgivning Uddannelse Forskning IKT rådgivning Strategisk it-ledelse EU-udbud Facility Management Forandringsledelse BIM-management Itgovernance It-innovation Deling af viden og faglig kunnen via kurser, workshop og foredrag. Rettet mod virksomheder, ledernetværk og brancheforeninger. Videndeling gennem netværk. Udvikling af nyeste viden og ekspertise inden for IKT-ledelse og -udvikling. Samarbejde med universiteter om udvikling af praksis via forsknings- og udviklingsprojekter. K-Jacobsen A/S

4 IKT-lederuddannelsen på

5 K-Jacobsen A/S

6 300 IKT-ledere har fået diplom

7 Indhold 1. Introduktion og Det Digitale Byggeri. 2. IKT-Bekendtgørelsen i detaljer forstå kravene og høst gevinsterne. 3. Jura og digitalisering faldgruber, bevis og ansvar. 4. Facility Management overkom udfordringer og høst gevinster. 5. IKT-aftaler fra vision til mål. 6. Implementering i praksis IKTkoordinatorens roadmap til succes. Mads Bording Byggeweb Pedram Moghaddam Bech Brunn Jakob Hermansen Byggeweb Christian Koch Chalmers University Heidi Steen Jensen Horten Advokatpartnerselskab Kim Jacobsen K-Jacobsen A/S K-Jacobsen A/S

8 De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen

9 Hvorfor har vi IKT-Bekendtgørelse?

10 Det Digitale Byggeri I de tidlige 0 er blev der udarbejdet en række rapporter omkring byggeriets manglende produktivitet. Rapporternes konklusioner var: Lav kvalitet (mange fejl) og høje priser. Produktivitetsforbedringer skulle findes i grænsefladerne mellem parterne. IT-parathed i byggeriet var høj men koordineringen mellem parterne svag. Dokumentation for høje omkostninger i dansk byggeri De årlige omkostninger til udbedring af fejl og mangler i byggeriet var 12 mia. kr. om året. 60 %. af fejl og mangler skyldes svagheder knyttet til kommunikation og samarbejde. Estimeret årligt velfærdstab i ,2 mia. kr. K-Jacobsen A/S

11 Det Digitale Byggeri Løsning: Nedbringe omkostninger ved en forbedret kommunikation gennem øget anvendelse af IKT. Statslige bygherrer skulle stille krav til tværgående IKT-anvendelse i byggeriet (forandring gennem efterspørgsel). Projektet Det Digitalt Byggeri blev et af initiativerne i den byggepolitiske handlingsplan staten som bygherre fra K-Jacobsen A/S

12 Det Digitale Byggeri Formål at øge produktiviteten i byggeriet gennem ensartede krav til øget digitalisering fra de offentlige bygherrer EBST var leder af projektet 100 virksomheder deltog i udviklingen af det digitale byggeri Budget på 40 mio. kr. Resultat 2007 IKT-bekendtgørelsen for statsligbyggeri 2011 revision af IKT-bekendtgørelsen 2013 IKT-bekendtgørelsen for offentlig og alment byggeri K-Jacobsen A/S

13 IKT-Bekendtgørelsen er driveren til at øge produktiviteten i byggeriet! K-Jacobsen A/S

14 Omkostningerne stiger K-Jacobsen A/S

15 Kun 43% af byggeriets virksomheder har haft overskud i 3 år i træk. K-Jacobsen A/S

16 Branchens har brug for at IKT-Bekendtgørelsens krav øger produktiviteten og indtjeningen i byggeriet. K-Jacobsen A/S

17 IKT-lederens opgave og ansvar?

18 IKT-bekendtgørelsernes indhold Bygherrekrav: 1-2 Anvendelsesområde 3 IKT-koordinering 4 Håndtering af digitale byggeobjekter 5 Digital kommunikation og projektweb mv. 6 Anvendelse af digitale bygningsmodeller i projektkonkurrencer 7 Anvendelse af objektbaseret bygningsmodellering under projektering og udførelse 8 Digitalt udbud og tilbud 9 Udbud med mængder 10 Digital leverance ved byggeriets aflevering 11. Digital mangelinformation 12 Ikrafttræden K-Jacobsen A/S

19 3 IKT-koordinering Bygherren skal sikre: at der gennem hele byggesagen sker en koordinering af den samlede IKT-anvendelse mellem alle involverede parter K-Jacobsen A/S K-Jacobsen A/S 19

20 IKT-koordinering IKT-koordineringsopgaver ifølge vejledningen: Koordineringen er at organisere, koordinere, beskrive og formidle anvendelsen af IKT i det digitale samarbejde mellem parterne gennem hele byggesagens forløb. IKT-koordineringen bør specifikt omfatte: Håndtering af digitale byggeobjekter Digital kommunikation og projektweb mv. Anvendelse af digitale objektbaserede bygningsmodeller Digitalt udbud og tilbud Digitale leverancer undervejs og ved byggeriets aflevering Digital mangelinformation K-Jacobsen A/S

21 Digitale udfordring Parterne har forskellige opgaver og mål gennem byggeprocessen. Entreprenøren Arkitekten El-ingeniøren Det færdige hus Konstruktionsingeniøren Passivhusdesigneren Ventilationsingeniøren Illustrationer af Flemming Vestergaard, DTU K-Jacobsen A/S

22 Digital udfordring Forskellige behov for informationer gennem hele byggeprocessen skaber usammenhængende informationsflow. K-Jacobsen A/S

23 Digital udfordring Forskellig informationsbehov gennem byggeprocessen BIM Behov? Databehov Geometri Kilde: K-Jacobsen A/S K-Jacobsen A/S

24 IKT-lederens opgave At skabe sammenhængende og stabil digital produktion som vil give værdi for alle parter i projektet. K-Jacobsen A/S

25 Hvordan skaber man en stabil produktion

26 IDEF0-definition på en proces Control Input Proces Output Mechanism K-Jacobsen A/S

27 Et byggeprojekts digitale produktion IKT-bekendtgørelser, jura, aftalegrundlag, standarder, behov etc. Byggeprojekt Digital Produktion Byggeprojekt : Kim Jacobsen, K-Jacobsen A/S IKT-værktøjer og medarbejdere K-Jacobsen A/S

28 IKT-aftaler gør den digitale produktion stabil IKT-bekendtgørelser, jura, aftalegrundlag, standarder, behov etc. IKT-aftale Byggeprojekt Stabil digital produktion Byggeprojekt : Kim Jacobsen, K-Jacobsen A/S IKT-værktøjer og medarbejdere K-Jacobsen A/S 28

29 F102 Byggeriets IKT-specifikation K-Jacobsen A/S 29

30 Tilnærmelsesvis sammenhæng IKT-Bekendtgørelserne FRI og Dansk Arks Ydelsesbeskrivelser bips IKT-ydelsesspecifikation K-Jacobsen A/S

31 Hvordan gør man IKT til en ledelsesbeslutning

32 IKT-vision og IKT-mål IKT-visionen er det ønskede og forestillede billede vi har om brugen af IKT i byggeprojekt i fremtiden. fortæller os og vores samarbejdspartnere, hvor vi gerne vil hen, i hvilken retning vi arbejder og indirekte, hvad vi evt. gerne vil lave om på for at nå dertil. en IKT-vision skal være kort og klart formuleret for at fungere som en stærk fælles retning for hele projektorganisationen. IKT-mål er et præcist, realistisk og målbart udtryk for, hvad byggeprojektet ønsker at opnå med brugen af IKT K-Jacobsen A/S

33 Vision og mål for en stabil digital produktion IKT-vision for sit byggeprojekt IKT-parathed IKT-mål Implementering IKT-aktiviteter / Tid K-Jacobsen A/S

34 Vision og mål for en stabil digital produktion IKT-vision for sit byggeprojekt IKT-parathed IKT-mål Implementering IKT-aktiviteter / Tid K-Jacobsen A/S

35 Fordele Med en IKT-vision og IKT-mål kan man: få beslutningstagere ind i IKT-debatten. få beslutningstagere til at forstå værdien af koordineret brug af IKT og således bliver brugen af IKT en ledelsesbeslutning. kommunikere til hele projektorganisationen om IKT-anvendelsen. forklare projektorganisationen, at deres digitale arbejde indgår i en større sammenhæng, og at der er behov for data-disciplin. nemmere at udarbejde en IKT-aftale K-Jacobsen A/S

36 S t r a t e g i s k Mission Vision og mål Strategi og Handlingsplan Investeringer og ROI Ledelsesforankring Ta k t i s k O p e r a t i o n e l IKT-vision, -mål og -handlingsplan IKT-organisation IKT-uddannelse og -support IKT-ydelsesaftaleparadigmer IKT-standarder og -arbejdsmetoder IKT-værktøj standardisering IKT-videndeling og koordinering IKT-vision og mål for projekter IKT-kompetencer - IKT-parathed IKT-ydelses- tekniske specifikation IKT-standarder IKT-værktøjer K-Jacobsen A/S

37 Stabil digitale produktion i hele virksomheden IKT-bekendtgørelser, jura, aftalegrundlag, standarder, behov etc. Standardisering af arbejdsmetoder Tilpasning Stabil digital produktion Tilpasning IKT-standardisering og kompetence IKT-værktøjer og medarbejdere K-Jacobsen A/S

38 IKT-lederens kompetencer

39 Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? K-Jacobsen A/S

40 IKT-lederens kompetencer IKT-ledelse er meget andet/mere end BIM-management! IKT-ledelse skal sikre at IKT-bekendtgørelsens krav og digitalisering giver en forretningsmæssige værdi. IKT-lederen skal kende: IKT-bekendtgørelsen i detaljer og dens praktiske, aftalemæssige og juridiske konsekvenser. IKT-aftaler i relation til de øvrige aftaleforhold AB-systemet, FRI/Danske Arks ydelsesbeskrivelser. Ophavsretsregler og regler for digitalt udbud. Implementering og standardisering i praksis. Forandringsledelse IKT er mere mennesker end teknik. K-Jacobsen A/S

41 IKT-lederuddannelsen på

Lederuddannelse om digitalisering og Facility Management til professionelle driftsfolk

Lederuddannelse om digitalisering og Facility Management til professionelle driftsfolk CAFM-Leder Lederuddannelse om digitalisering og Facility Management til professionelle driftsfolk BYGGERIETS LEDELSESCENTER Fra analog D&V til Digital FM - BLIV CAFM-LedeR Den professionelle CAFM-lederuddannelse

Læs mere

CAFM LEDER LEDERUDDANNELSE om Digitalisering og Facility Management til professionelle driftsfolk

CAFM LEDER LEDERUDDANNELSE om Digitalisering og Facility Management til professionelle driftsfolk CAFM LEDER LEDERUDDANNELSE om Digitalisering og Facility Management til professionelle driftsfolk BYGGERIETS LEDELSESCENTER FRA PRAKTISK D&V TIL DIGITAL FM - BLIV CAFM LEDER Denne professionelle uddannelse

Læs mere

ØG-DDB Teknisk Rapport

ØG-DDB Teknisk Rapport Måling af økonomiske gevinster ved Det Digitale Byggeri Et forskningsprojekt finansieret af Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet ØG-DDB Teknisk Rapport Afrapportering af projektet: Måling af økonomiske

Læs mere

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Det almene byggeri Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Anbefalinger til brug for bygherre og bygherrerådgiver Byggeskadefonden Maj 2014 Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen IKT: Forkortelse for

Læs mere

Det Digitale Byggeri

Det Digitale Byggeri ARTIKLER Det Digitale Byggeri Af Jonas Maaløe Jespersen, Implementerings:netværket Rapporten kan bestilles hos Erhvervs- og Byggestyrelsen: http://www.ebst.dk/det_digitale_byggeri/22490/9/0 Kapitel 1 -

Læs mere

IMPLEMENTERING AF CUNECO- STANDARDER I BYGGERIETS UDDANNELSER

IMPLEMENTERING AF CUNECO- STANDARDER I BYGGERIETS UDDANNELSER IMPLEMENTERING AF CUNECO- STANDARDER I BYGGERIETS UDDANNELSER UDVIKLING AF TVÆRFAGLIGE BIM-KOMPETENCER OG ETABLERING AF NETVÆRKSSAMARBEJDET BVU*NET MELLEM BYGGERIETS UDDANNELSER SBI 2015:11 Implementering

Læs mere

bips nyt 1/ 2011 Ny hjemmeside i luften Kick-off for Videncentret Generalforsamling 24. marts Årsberetning 2010 og Handlingsplan 2011 Ti skarpe om DBK

bips nyt 1/ 2011 Ny hjemmeside i luften Kick-off for Videncentret Generalforsamling 24. marts Årsberetning 2010 og Handlingsplan 2011 Ti skarpe om DBK byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Ny hjemmeside i luften Kick-off for Videncentret Generalforsamling 24. marts Årsberetning 2010 og Handlingsplan 2011 Ti skarpe om DBK SketchUp hos

Læs mere

bipsnyt 2 : 14 læs om: 4 bips vedtægter er ændret 18 virksomheder i STARThullerne 20 fire gode råd fra Herlev Hospital 24 sådan gør de i Holland

bipsnyt 2 : 14 læs om: 4 bips vedtægter er ændret 18 virksomheder i STARThullerne 20 fire gode råd fra Herlev Hospital 24 sådan gør de i Holland bipsnyt 2 : 14 læs om: 4 bips vedtægter er ændret 18 virksomheder i STARThullerne 20 fire gode råd fra Herlev Hospital 24 sådan gør de i Holland et bedre bips indhold leder bips nyt 2 : 14 2 Lars Coling,

Læs mere

bipsnyt 2 : 12 læs om: 4 beslutninger fra generalforsamlingen 5 bips konference 2012 19 nye cuneco-projekter 32 objekter fra materialeproducenterne

bipsnyt 2 : 12 læs om: 4 beslutninger fra generalforsamlingen 5 bips konference 2012 19 nye cuneco-projekter 32 objekter fra materialeproducenterne bipsnyt 2 : 12 læs om: 4 beslutninger fra generalforsamlingen 5 bips konference 2012 19 nye cuneco-projekter 32 objekter fra materialeproducenterne forretningsmodellen for cuneco-resultaterne tager form

Læs mere

bips konference 2011 Forandringer i byggebranchen er = forandringer i den enkelte virksomhed

bips konference 2011 Forandringer i byggebranchen er = forandringer i den enkelte virksomhed bips konference 2011 Forandringer i byggebranchen er = forandringer i den enkelte virksomhed Hvordan håndteres forandringer i små og mellemstore virksomheder, således at virksomhedens langsigtede strategier

Læs mere

It-håndbogen. Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

It-håndbogen. Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. It-håndbogen Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

Notat: Analyse af uddannelsesbehovet for AMU-målgruppen på bygge- og anlægsområdet i anledning

Notat: Analyse af uddannelsesbehovet for AMU-målgruppen på bygge- og anlægsområdet i anledning Notat: Analyse af uddannelsesbehovet for AMU-målgruppen på bygge- og anlægsområdet i anledning af indførelsen af Det Digitale Byggeri Udført for: Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri, BAI

Læs mere

Case03: BIM hos driftsherre og byg- og driftsherrerådgiver

Case03: BIM hos driftsherre og byg- og driftsherrerådgiver Måling af økonomiske gevinster ved Det Digitale Byggeri Et forskningsprojekt finansieret af Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet Case03: BIM hos driftsherre og byg- og driftsherrerådgiver Casebeskrivelse

Læs mere

Procesevaluering af CUNECO. Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet

Procesevaluering af CUNECO. Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Procesevaluering af CUNECO Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Procesnotat nr. 8 Februar 2014- september 2014 Rasmus Øivind Nielsen & Christian Koch Casper Siebken Schultz

Læs mere

Hvordan entreprenøren får gavn af et digitalt projekt. - Baseret på B. Nygaard Sørensen A/S erfaringer

Hvordan entreprenøren får gavn af et digitalt projekt. - Baseret på B. Nygaard Sørensen A/S erfaringer Hvordan entreprenøren får gavn af et digitalt projekt - Baseret på B. Nygaard Sørensen A/S erfaringer 1 Hvem står bag denne miniguide? Denne miniguide er udgivet af Implementeringsnetværket for Det Digitale

Læs mere

Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI

Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI Indholdsfortegnelse Formandens beretning: FRI s strategi virker..................2 Pejlemærker for FRI i 2013...............................5

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2015

DELTAG I NYE MÅL 2015 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2015 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER 1 INDHOLD 1. PROJEKTET KORT...4 2. HVEM HAR DELTAGET FØR?...4 3. BJERG K...6 4. HVAD FÅR DU UD

Læs mere

3D arbejdsmetode og Det Digitale Byggeri. Seminar Norra Latin, Stockholm, 24.11.2008 Flemming Vestergaard, Danmarks Tekniske Universitet

3D arbejdsmetode og Det Digitale Byggeri. Seminar Norra Latin, Stockholm, 24.11.2008 Flemming Vestergaard, Danmarks Tekniske Universitet 3D arbejdsmetode og Det Digitale Byggeri Seminar Norra Latin, Stockholm, 24.11.2008 Flemming Vestergaard, Danmarks Tekniske Universitet Strategien for Det Digitale Byggeri Bygger på DDB Strateginotat af

Læs mere

Optimering af byggeprocesser

Optimering af byggeprocesser Optimering af byggeprocesser Teknologisk Institut TAASTRUP 22.- 23. januar 2008 opfølgningskursus om entrepriseret den 24. januar 2008 Få indblik i de vægtigste tendenser for fremtidens byggeri Sådan arbejder

Læs mere

byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips IT/CAD konference: Digital arbejdsmetode CAD manual 2007 bips nyt 3 / 2007 Nyt om DBK

byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips IT/CAD konference: Digital arbejdsmetode CAD manual 2007 bips nyt 3 / 2007 Nyt om DBK byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips IT/CAD konference: Digital arbejdsmetode CAD manual 2007 Nyt om DBK bips nyt 3 / 2007 bips 3 / 2007 1 Digital arbejdsmetode Siden afslutningen

Læs mere

AFRAPPORTERING FRA UDREDNINGSPROJEKTET BYG- OG DRIFTSHERRERS DIGITALISERINGSBEHOV Et værdibaseret digitaliseringsperspektiv

AFRAPPORTERING FRA UDREDNINGSPROJEKTET BYG- OG DRIFTSHERRERS DIGITALISERINGSBEHOV Et værdibaseret digitaliseringsperspektiv AFRAPPORTERING FRA UDREDNINGSPROJEKTET BYG- OG DRIFTSHERRERS DIGITALISERINGSBEHOV Et værdibaseret digitaliseringsperspektiv Del 2: Forslag til 11 strategiske projekter Juni 2011 side 1 af 39 Strategiske

Læs mere

Få succes med outsourcing af løn og HR

Få succes med outsourcing af løn og HR Få succes med outsourcing af løn og HR Whitepaper 1.0 Indledning Dette whitepaper giver dig grundlaget for at træffe den rigtige beslutning om, hvilke muligheder og fordele din virksomhed kan opnå ved

Læs mere

bips nyt Musikkens Hus, Aalborg Efterlevelse af bips tegningsstandarder Digital terrænmodellering 2 / 2005 3D arbejdsmetode byggeri

bips nyt Musikkens Hus, Aalborg Efterlevelse af bips tegningsstandarder Digital terrænmodellering 2 / 2005 3D arbejdsmetode byggeri byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Musikkens Hus, Aalborg Efterlevelse af bips tegningsstandarder Digital terrænmodellering 3D arbejdsmetode bips nyt 2 / 2005 bips 2 / 2005 1 Den mest

Læs mere

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE 9 eksempler 1 på udvikling og bedre bundlinje 04 08 12 16 20 24 28 32 36 Uddannelse har skabt ny virksomhedskultur Brdr. Andersen Nyt akkordsystem giver gevinst for alle CJ Anlæg It-systemer optimerer

Læs mere

FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING

FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING Fokus på bygningsrenovering FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING Syv initiativer fra byggebranchen 3 Fokus på bygningsrenovering Syv initiativer fra byggebranchen Tænketank om Bygningsrenovering Tænketank om Bygningsrenovering

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

bipsnyt 2 : 13 læs om: 6 bips konference 2013 8 IFC4 er udkommet 16 millionbeløb til CCS-implementering 18 TEMA: Udbud med mængder

bipsnyt 2 : 13 læs om: 6 bips konference 2013 8 IFC4 er udkommet 16 millionbeløb til CCS-implementering 18 TEMA: Udbud med mængder bipsnyt 2 : 13 læs om: 6 bips konference 2013 8 IFC4 er udkommet 16 millionbeløb til CCS-implementering 18 TEMA: Udbud med mængder bips forandres for altid leder bips nyt 2 : 13 2 Lars Coling, formand

Læs mere

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi November 2014 Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark

Læs mere

PROJEKTLEDELSE I BYGGERIET DR BYEN

PROJEKTLEDELSE I BYGGERIET DR BYEN Danmarks Tekniske Universitet 23.6.2006 PROJEKTLEDELSE I BYGGERIET DR BYEN Gruppe 4 Afløsningsopgave 11052 Projektledelse i byggeriet Ágúst Ásgrímsson s053090 Teddy Olsen s011271 Michael Krolykke s021989

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere