STATIM 2000S/5000S. K a z e t o v ý a u t o k l á v. Betjeningshåndbog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STATIM 2000S/5000S. K a z e t o v ý a u t o k l á v. Betjeningshåndbog"

Transkript

1 STATIM 2000S/5000S K a z e t o v ý a u t o k l á v Betjeningshåndbog STATIM 2000S/5000S Betjeningshåndbog Rev. 8.0 Copyright 2010 SciCan. Alle rettigheder forbeholdes.

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Vigtige oplysninger Friholdelsesklausuler 2.2 Statim 2000S Apparatoversigt 2.3 Statim 5000S Apparatoversigt 3. Installation Miljøhensyn 3.2 Opstilling af apparat 3.3 Tilslutning af afløbsbeholder 3.4 Fyldning af beholderen 3.5 Spædning af Statim-pumpen 3.6 Indstilling af tid og dato 3.7 Sprogvalg 3.8 Tildeling af id-nummer 3.9 Transport af apparatet 4. Brugsanvisning Statim 2000S Brug af kassette 4.2 Statim 5000S Brug af kassette 4.3 Statim 5000S STAT-DRI-plader 4.4 Klargøring og isætning af instrumenter 4.5 Vægttabel for instrumenter 4.6 Valg af cyklus 4.7 Kørsel af cyklus 4.8 Standsning af cyklus 5. Vedligeholdelse Rengøring af kassetten 5.2 Rengøring af filter til vandbeholder 5.3 Rengøring af beholderen 5.4 Rengøring af de ydre overflader 5.5 Udskiftning af luftfilter på Statim 2000S 5.6 Udskiftning af bakterieluftfiltre 5.7 Udskiftning af kassettepakningen 5.8 Vedligeholdelse af væskeniveauer 5.9 Aflæsning af vandkvalitet 5.10 Forebyggende vedligeholdelsesplan 6. Kommunikationsport RS232-kommunikationsporten 6.2 Installation af Statim-datalogger 6.3 Installation af papir på den interne printer 6.4 Fjernelse af papirstop i den interne printer 6.5 Kapacitetsoversigt over den interne printer 7. Fejlfinding Reservedelsliste Garanti Testprotokol Testtype 11. Specifikationer Statim 2000S Specifikationer 11.2 Statim 5000S Specifikationer STATIM Cassette Autoclave og Statim er registrerede varemærker og STAT-DRI, Your Infection Control Specialist og DriTec logoer er varemærker, der tilhører SciCan Ltd. Alle andre varemærker, der omtales i denne vejledning, tilhører deres respektive ejere. For spørgsmål vedr. service og reparationer: I Canada: USA: Tyskland: +49 (0) Internationalt: (416) Fremstillet af: SciCan 1440 Don Mills Road, Toronto ON M3B 3P9 CANADA Telefon: (416) Fax: (416) Frikald: REPRÆSENTANT I EU: SciCan GmbH Wangener Strasse Leutkirch TYSKLAND Telefon: +49 (0) Fax: +49 (0) SciCan Inc. 701 Technology Drive Canonsburg, PA USA Telefon: Fax: Gratisnummer: SciCan Medtech Alpenstrasse Zug SCHWEITZ Telefon: +41 (0) Fax: +41 (0) Side 2

3 1. Indledning Statim 5000S Statim 2000S Tillykke med din STATIM Cassette Autoclave. Vi er sikre på, at du har købt det bedste udstyr af sin slags. Statim er en kompakt bordautoklav med flere steriliseringscyklusser, som opfylder alle dine behov for autoklavering. Statim S -kassetteautoklaverne er i fuld overensstemmelse med EN Alle detaljer vedrørende installation, betjening og servicering af Statim er beskrevet i denne betjeningshåndbog. For at sikre mange års sikker og problemfri drift læs venligst denne håndbog, før apparatet betjenes, og gem den til senere brug. Instruktionerne vedrørende drift, vedligeholdelse og udskiftninger skal følges, for at apparatet kan fungere efter hensigten. I tilfælde af forandringer og forbedringer af Statim- produktet kan indholdet af denne håndbog ændres uden varsel. Statim er velegnet til sterilisering af tandlæge- og lægeinstrumenter, der kan modstå autoklavering. Statim er ikke egnet til sterilisering af væsker, tekstilvarer, biomedicinsk affald eller materialer, som ikke kan tåle autoklavering. Autoklavering af den type produkter kan føre til utilstrækkelig sterilisering og/eller beskadigelse af autoklaven. For yderligere oplysninger om hvilke instrumenter, der egner sig til autoklavering, se producentens instrukser til genforarbejdning. Side 3

4 2. Vigtige oplysninger 2.1 Friholdelsesklausuler Brug kun dampdestilleret vand i din Statim. Brug ikke afioniseret, demineraliseret eller særligt filtreret vand. Brug aldrig vand fra hanen. Service, vedligeholdelse eller levering af dele til Statim må kun udføres af autoriseret personale. SciCan er ikke ansvarlig for tilfældige eller særlige skader samt følgeskader, der opstår som følge af reparation eller servicering af Statim en foretaget af tredjepart, eller for brug af udstyr eller dele fremstillet af tredjepart, herunder tab af fortjeneste, tab af salg, økonomiske tab eller tab som følge af personskade. Fjern aldrig apparatets dækplade og indsæt aldrig objekter gennem huller og åbninger i selve kabinettet. Det kan føre til skader på apparatet og/eller være farligt for operatøren. Alle elementer i denne bog gælder både for Statim 2000S og Statim 5000S, medmindre andet er nævnt. VIGTIGT: Følg de lokale retningslinier, der gælder for verificering af sterilisationsproceduren. Tørreevne Statim 2000S og 5000S er udviklet til at levere en komplet steriliserings-løsning til dine uindpakkede og indpakkede instrumenter: hurtig sterilisering afbalanceret med hurtig tørring ved brug af SciCan Dri-Tec tørreteknologien. Statim 2000S bruger konvektionsvarme til at tørre instrumenterne ved at bruge den overskydende varme i systemet efter steriliseringsfasen. Varmen indfanges og frigøres i kassetten for hurtigt at tørre en korrekt læsset Statim-kassette. Statim 5000S bruger varme genereret under steriliseringsfasen, som absorberes af tørrepladerne. Varmen overføres direkte fra tørrepladerne til ladningen, hvilket giver accelereret, hurtig tørring af en korrekt læsset Statim-kassette. Se vejledning til korrekt placering af instrumenterne i kassetten og anvendelse af Stat-Dripladerne (Statim 5000S) i brugervejledningen. Ved nøje at følge vejledningen til korrekt læsning af kassettekammeret, vil der opnås hurtig tørring af ladningen. Side 4

5 2. Vigtige oplysninger fortsat Statim 2000S Apparatoversigt niveauindikator numerisk tastatur beholderlåg/ vandfilter LCD-display strømindikator aktivindikator strømkontakt port til strømkabel 6 indstillelige fødder 5 port til pumpeslangen 12 kassette 13 biologisk filter kompressor 14 RS232 port Figur Følgende symboler vises i marginerne på denne bog. Potentiel fare for operatøren. En situation der kan føre til apparatsvigt. Vigtig information Følgende symboler vises på apparatet: STARTknap STOPknap UINDPAKKEDE cyklusser INDPAKKEDE cyklusser GUMMI- / PLASTIK cyklusser Kun lufttørring. Forsigtig: Varm overflade og/eller varm damp Forsigtig: Risiko for elektrisk chok. Frakobl strømforsyningen før servicering Kun dampdestilleret vand Strømindikator LED Aktivindikator LED Forsigtig: Se håndbogen for yderligere oplysninger Nedenstående dele leveres sammen med Statim 2000S. Hvis nogle af disse dele mangler, kontakt straks forhandleren, så situationen kan blive rettet. Kassettebakke og låg Strømkabel Bakkestativ til uindpakkede instrumenter Operatørens håndbog Afløbsbeholder Pumpeslange Låg til beholder Stat-Dri Monteringsskruer til slange P.C.D SciCan steriliseringsemulatorer Side 5

6 2. Vigtige oplysninger fortsat. 2.3 Statim 5000S Apparatoversigt 1 level indicator 2 keypad 3 reservoir cap/ water filter 4 LCD 5 power indicator 6 active indicator 7 power switch 8 power cable port 9 leveler feet 10 exhaust tube port 11 biological filter optional internal printer (not on all models) 13 cassette 14 RS232 port (not on all models) Figur Følgende symboler vises i marginerne på denne bog. Potentiel fare for operatøren En situation der kan føre til apparatsvigt Vigtig information Følgende symboler vises på apparatet: STARTknap STOPknap Kun dampdestilleret vand UINDPAKKEDE cyklusser INDPAKKEDE cyklusser Strømindikator LED Nedenstående dele leveres sammen med Statim 5000S. Hvis nogle af disse dele mangler, kontakt straks forhandleren, så situationen kan blive rettet. GUMMI- / PLASTIK cyklusser Kun lufttørring. Aktivindikator LED Forsigtig: Varm overflade og/eller varm damp Forsigtig: Risiko for elektrisk chok. Frakobl strømforsyningen før servicering Forsigtig: Se håndbogen for yderligere oplysninger Hurtigtørringsplader Kassettebakke og låg Strømkabel Bakkestativ til uindpakkede instrumenter Operatørens håndbog Afløbsbeholder Pumpeslange Låg til beholder Stat-Deri Monteringsskruer til slange P.C.D SciCan steriliseringsemulatorer Side 6

7 3. Installation 3.1 Miljøhensyn Der er flere faktorer, der kan påvirke Statims ydeevne. Læs disse faktorer igennem, og vælg et passende sted at installere apparatet. Temperatur og fugtighed Statim må ikke installeres i direkte sollys eller tæt på en varmekilde (f.eks. udluftningsanlæg eller radiatorer). Den anbefalede driftstemperatur er C med en fugtighed på 25-70%. Afstand Statims lufthuller og åbninger må ikke tildækkes eller blokeres. Der skal være en afstand på mindst 50 mm mellem top, sider og bagside af apparatet og de tilstødende vægge eller skillevægge. Udluftning Statim skal betjenes i et rent og støvfrit miljø. Underlag Statim skal opstilles på et fladt, jævnt og vandtæt underlag. Apparatet må aldrig installeres og betjenes på et ujævnt underlag. Elektromagnetisk miljø Statim er testet og overholder gældende standarder for elektromagnetiske udladninger. Selv om apparatet ikke udsender røntgenstråler, kan det selv blive påvirket af røntgenstråler fra andet udstyr. Vi anbefaler, at apparatet holdes væk fra mulige kilder til elektromagnetiske forstyrrelser. Elektriske krav Brug korrekt jordede og sammensmeltede strømkilder med den samme arbejdsspænding, som der er indikeret på etiketten bag på Statim. Undgå multistikkontakter. Hvis der bruges en strømbusoverspændingsbeskytter, tilsluttes der kun én Statim. 3.2 Opstilling af apparat Ved opstilling af apparatet på en bordflade skal der sørges for følgende: Niveauindikatorboblen 1 på frontpanelet skal stå i objektets højre frontkvadrant. Dette vil sikre korrekt tømning af apparatet. Hvis det er nødvendigt, kan boblen flyttes ved at justere de tre indstillelige fødder. Apparatet skal være stabilt, og alle fire ben skal have fast kontakt med bordfladen, hvilket vil forhindre, at apparatet bevæger sig frit. 1 Figur 3 Side 7

8 3. Installation fortsat 3.3 Tilslutning af afløbsbeholder Afløbsbeholderen 2 bruges til opsamling af spildevand, efter at det er omdannet til damp, og derefter drænet fra kassetten. Følg nedenstående punkter for at tilslutte afløbsbeholderen til Statim (se figur 4): 1. Sæt pumpeslangen 3 i forbindelsesstykket 4 på bagsiden af apparatet og sæt den godt fast. 5000S 2. Tilskær slangen og sæt afløbsbeholderstykket 5 på plads. 3. Sæt slangens løse ende ind i hullet på afløbsbeholderens låg, og stram stykket godt til med hånden. Pumpeslangen må ikke være snoet. 4. Skru låg og kobberkondensatorspiralen 6 af afløbsbeholderen. Låg og spiral skal komme ud sammen Fyld afløbsbeholderen med vand op til MINlinien, og sæt låget og kobberkondensatorspiralen på igen. Afløbsbeholderen skal tømmes ofte for at undgå ubehagelige lugte og misfarvning af indholdet. (Et mildt desinfektionsmiddel klargjort i henhold til producentens anvisninger kan tilsættes afløbsbeholderen for at undgå dette). Afløbsbeholderen bør som minimum tømmes, hver gang beholderen fyldes op. 2000S Stil afløbsbeholderen tæt ved apparatet. Opbevar beholderen nedenunder apparatet. Slangen kan føres gennem et hul (8 mm i diameter) i bordfladen og fastgøres med de medfølgende nylonklemmer. Figur Fyldning af beholderen Ved påfyldning af beholderen må der kun bruges dampdestilleret vand med mindre end 5 ppm samlet opløst faststof (med en ledningsevne på mindre end 10µS / cm). Urenhederne og tilsætningsstofferne i andre vandkilder vil give en fejllæsning på LDCdisplayet. Hvis man har en vandledningsevnemåler (kan fås hos SciCan, ordrenummer S), skal hver eneste nye vandbeholder kontrolleres, før beholderen fyldes. Følg nedenstående anvisninger for at fylde beholderen (se figur 5): Side 8

9 3. Installation fortsat 1. Tag låget af beholderen 2 2. Hæld dampdestilleret vand i beholderen, indtil den næsten er fyldt (højst 4 liter). Brug en tragt for at undgå spild. 3. Sæt låget stramt på igen Spædning af Statim-pumpen Følg nedenstående trin for at spæde Statim-pumpen: Figur 5 1. Flyt apparatet hen til kanten af arbejdsfladen. De forreste indstillelige fødder skal være cirka 12 mm fra kanten. 2. Løft det forreste venstre hjørne af apparatet opad, og tag afløbsslangen 3 ud af klemmen, der sidder på apparatets underside. 3. Ryk afløbsslangen udad, så den løse ende kan anbringes over en vandbeholder. 4. Fyld beholderen med dampdestilleret vand. 5. Tag proppen 4 ud af afløbsslangen, og lad vandet løbe ud af slangen og ned i en beholder i 30 sekunder. Sæt proppen på igen, når vandet løber i en stadig strøm. 6. Løft apparatets forreste venstre hjørne opad og sæt slangen tilbage i klemmen på apparatets underside. Skub det ekstra slangestykke 4 tilbage på plads. Sørg for at proppen sidder godt fast i afløbsslangen. 3.6 Indstilling af tid og dato Følg nedenstående trin for at indstille tid og dato og hold øje med den blinkende markør på LCD-displayet: 1. Slå strømmen til Statim FRA. 2. Tryk på og hold cyklusknappen UINDPAKKEDE nede. 3. Mens der trykkes på cyklusknappen UIND- PAKKEDE, TÆNDES der for Statim. LCD-displayet viser: Figur 6 Display when setting the Date / Time 4. Brug cyklusknapperne til at vælge og ændre værdien for det valgte felt. For at øge et felts værdi, trykkes der på cyklusknappen UINDPAKKEDE. Hold knappen nede for at øge værdien. 5. For at formindske værdien, trykkes der på cyklusknappen INDPAKKEDE. 3 14:23 11/15/2006 TT:MM DD/MM/ÅÅÅÅ Side 9

10 3. Installation fortsat 6. For at vælge det næste felt, trykkes der på cyklusknappen GUMMI- OG PLASTIKDELE. 7. Tryk på STOP-knappen for at gemme ændringerne og vende tilbage til almindelig drift. 8. For at afslutte uden ændringer, SLUKKES der for Statim. 3.7 Sprogvalg Meddelelserne på LCD-displayet kan vises på flere forskellige sprog. For at skifte til et andet sprog end det viste gøres følgende: 1. Slå strømkontakten bag på apparatet FRA. 2. Tryk på og hold cyklusknappen INDPAKKEDE nede. 3. Mens cyklusknappen INDPAKKEDE holdes nede, drejes strømkontakten bag på apparatet hen på TÆNDT. 4. Tryk på cyklusknappen UINDPAKKEDE for at gå videre til næste sprog. 5. Tryk på cyklusknappen INDPAKKEDE for at gå til forrige sprog. 6. Når det ønskede sprog vises, trykkes der på STOP-knappen for at gemme valget og vende tilbage til almindelig drift. 3.8 Tildeling af id-nummer STATIM 2000 S2S2R601 # Slå strømmen til Statim FRA. 2. Tryk på og hold cyklusknappen GUMMI / PLASTIK nede. 3. Mens cyklusknappen GUMMI / PLASTIK holdes nede, TÆNDES der for Statim en. 4. Brug cyklusknapperne til at vælge maksimalt 3 cifre, der bruges til identifikation af apparatet. Knappen UINDPAKKEDE forøger den valgte værdi, og cyklusknappen INDPAKKEDE nedsætter den. Brug GUMMI / PLASTIK for at flytte til det næste tal. 5. Tryk på STOP-knappen for at gemme ændringerne og vende tilbage til almindelig drift. 3.8 Transport af apparatet Før apparatet flyttes, skal beholderen tømmes. Dette gøres på følgende måde: 1. Sæt en vandbeholder nedenunder apparatet. 2. Brug afløbsslangen til at tømme beholderens indhold ud i vandbeholderen (se afsnit 3.5 Spædning af pumpen, Figur 6). 3. Fjern evt. vandrester i beholderen med et fnugfrit, sugende håndklæde. 4. Skru de tre indstillelige fødder fast på apparatets underside. 5. Pak apparatet ind i dets oprindelige indpakning og vedlæg alt originalt tilbehør. 6. Sørg for opvarmet og forsikret transport. DANSK Display når der vælges sprog Display når der tildeles et id-nummer Side 10

11 4. Brugsanvisning 4.1 Statim 2000S Brug af kassette Pas på, når kassetten udtages efter en cyklus. Metalområderne er varme, og der kan være varm damp i kassetten. Åbning af kassetten: 1. Hold fast på kassettens udløserhåndtag med tommelfingrene vendt ind mod kassettens låsepal. 2. Skub kassettens låsepal nedad. 3. Løft kassettens låg opad, og frigør hængslet. 4. Læg låget med ydersiden nedad. Kassettelåsepal Lukning af kassetten: 1. Justér hængselkanten på kassettens låg med hængselåbningen bag på den nederste bakke. Figur 7 2. Efterhånden som låget lukkes, sammenkobles hængselkant og -åbning. Isætning af kassette i Statim 2000S: 1. Sæt kassettens endestykke i apparatet. 2. Tryk det forsigtigt ind, indtil der høres en klikkende lyd. Kassetten må aldrig tvinges ind i Statim, idet det kan føre til beskadigelse af de indre dele. Udtagning af kassette: 1. Tag fat i udløserhåndtaget med begge hænder og hiv væk fra apparatet. 2. Tag kassetten helt ud af apparatet, og læg den på en stabil overflade. Udløsning af kassette: Når kassetten ikke er i brug, skal den udløses. Udløs kassetten ved at gribe fat i udløserhåndtaget og trække kassetten ud, indtil der er en afstand på mm mellem forsiden på Statim 2000S og kassettens udløserhåndtag. STAT-DRI Behandling af kassettens indre overflader med det medfølgende Stat-Deri-præparat vil forbedre tørringsprocessen. (Ekstra flasker kan fås hos SciCan, ordrenummer 2OZPLUS, 8OZPLUST, 32OZPLUS). Side. 11

12 4. Brugsanvisning fortsat 4.2 Statim 5000S Brug af kassette Pas på, når kassetten udtages efter en cyklus. Metalområderne er varme, og der kan være varm damp i kassetten. Åbning af kassetten: 1. Skub bærehåndtaget 1 i åben stilling. 2. Anbring hænderne på hver sin side af kassettens udløserhåndtag Sæt en pegefinger i hver sin side af åbningerne, og anbring tommelfingrene på tommelfingerpuderne. 4. Tryk ned med tommelfingrene og løft op med pegefingrene, indtil låget åbnes. 5. Løft kassettens låg, og tag det ud af bakken. Læg låget med ydersiden nedad. 1 Lukning af kassetten: 1. Justér hængselkanten på låget med hængselåbningen på bakken. 2. Efterhånden som låget lukkes, sammenkobles hængselkant og -åbning. 3. Sæt bærehåndtaget i lukket stilling. Isætning af kassetten i Statim 5000S: 1. Hold kassettens udløserhåndtag i den ene hånd og bærehåndtaget i den anden hånd som vist på figur Sæt kassettens endestykke ind i apparatet, og sæt bærehåndtaget i lukket stilling. Figur 8 3. Skub forsigtigt kassetten indad, indtil der høres et klik. Kassetten må aldrig tvinges ind i Statim, idet det kan føre til beskadigelse af de indre dele. Side 12

13 4. Brugsanvisning fortsat Udtagning af kassette: 1. Tag fat i kassettens udløserhåndtag med den ene hånd og hiv væk fra apparatet. 2. Når kassetten kommer til syne, grib fat i bærehåndtaget med den frie hånd og løft opad. 3. Tag kassetten helt ud af apparatet, og læg den på en stabil overflade. Udløsning af kassette: Når kassetten ikke er i brug, skal den udløses. Udløs kassetten ved at gribe fat i udløserhåndtaget og trække kassetten ud, indtil der er en afstand på mm mellem forsiden på Statim 5000S og kassettens udløserhåndtag. 4.3 Statim 5000S STAT-DRI-plader Der benyttes STAT-DRI-plader i Statim 5000S-kassetten for at forbedre tørringen af indpakkede instrumenter. De justerbare plader er beregnet til bakkestativet for uindpakkede instrumenter og overflødiggør behovet for et separat bakkestativ til indpakkede instrumenter. Der kan stilles op til 10 plader på langs af stativet. Hvert apparat leveres med 5 STAT-DRI-plader. Ekstra plader kan bestilles hos SciCan (SciCan delnummer ( ). For at installere og justere en STAT-DRI-plade gøres følgende: 1. Hold pladen over den ønskede position, idet den hælder en smule fremad med nedadvendte tapper. 2. Sæt tapperne ind i nettet på bakkestativet til uindpakkede instrumenter. 3. Hver tap har en lang slids. Skub pladen, indtil tråden når helt hen i enden af hver slids. 4. Pladen sættes i hvilestilling. 5. Isæt og klargør instrumenterne til sterilisering. 4.4 Klargøring og isætning af instrumenter Læs først producentens instrukser, før der isættes instrumenter i Statim. Rengøring af instrumenter Rengør og skyl alle instrumenter, før de placeres i kassetten. Rester fra desinfektionsmidler og faste materialer kan hindre sterilisering samt beskadige instrumenterne, kassetten og Statim. Instrumenter med smøremiddel skal tørres godt af, og evt. overskydende smøremidler skal fjernes før isætning. Side 13

14 4. Brugsanvisning fortsat Uindpakkede instrumenter Læg de uindpakkede instrumenter på instrumentstativet i bakken, så de ikke kommer i berøring med hinanden. Dette forbedrer tørringen og sikrer, at dampen når alle overflader. Instrumenterne må ikke stables i kassetterne, idet dette vil hæmme steriliseringsprocessen. Indpakkede instrumenter (enkeltindpakning) Læg instrumenterne i autoklaveringspose med enkeltlag i overensstemmelse med producentens anvisninger. Sørg for at instrumentstativet anbringes på en sådan måde i kassetten, at de indpakkede instrumenter ligger cirka 6 mm over kassettebunden. Læg de indpakkede instrumenter på stativet, så de ikke ligger oveni hinanden. Sørg for, at alle indpakkede materialer er tørre, før de håndteres og / eller opbevares, for at holde dem sterile. Statim er ikke egnet til stofindpakkede materialer. SciCan anbefaler, at man bruger papir / papir og plastik / papirautoklaveringsposer, som er fremstillet iht. EN868. Pak instrumenterne løst i poserne for at sikre dampindtrængning til alle instrumenternes overflader. Det indpakkede instrumentstativ til Statim 5000S er udviklet til at rumme op til 12 autoklaveringsposer. Pas på at de fyldte posers samlede vægt ikke overstiger 1,5 kg. Det ikke-indpakkede instrumentstativ, som er forsynet med op til 10 Stat-Dri-plader kan rumme 10 autoklaveringsposer. Gummi- og plastikinstrumenter Følgende materialer kan steriliseres i Statim: nylon, polycarbonat (Lexan ), polypropylen, PTFE (Teflon ), acetal (Delrin ), polysulfon (Udel ), polyetherimid (Ultem ), siliconegummi og polyester. Når man lægger gummi- og plastikinstrumenterne i bakken, skal man sørge for, at der er afstand mellem instrumenterne og kassettens sider. Dette sikrer, at dampen når alle overflader, og forbedrer samtidig tørringen. Følgende materialer kan ikke steriliseres i Statim: polyethylen, ABS, styren, celluloseplast, PVC, acryl (Plexiglas ), PPO (Noryl ), latex, neopren og lignende materialer. Autoklavering af disse materialer kan føre til skader på instrumenter og udstyr. I tilfælde af tvivl mht. instrumentmateriale eller -udførelse, skal producenten rådspørges, før instrumenterne sættes i Statim en. Side 14

15 4. Brugsanvisning fortsat Alle instrumenter Statim egner sig IKKE til sterilisering af tekstiler, væsker eller biomedicinsk affald. Instrumenterne forbliver sterile efter korrekt programafvikling, indtil kassetten tages ud af apparatet. Så snart de uindpakkede instrumenter udsættes for det ydre miljø, kan de ikke længere holdes sterile. Hvis man ønsker steril opbevaring, skal instrumenterne pakkes i autoklaveringsposer iht. producentens instrukser. Kør derpå den indpakkede cyklus, indtil lufttørringsfasen er afsluttet. Bedste fremgangsmåde: Lad instrumenterne (indpakkede eller uindpakkede) tørre fuldstændigt, før de behandles. Instrumenter, der er indpakkede, eller i poser, må ikke komme i berøring med hinanden for at sikre forbedret tørring og effektiv sterilisering. SciCan anbefaler, at den endelige bruger omhyggeligt vælger den mest hensigtsmæssige steriliseringscyklus i overensstemmelse med anbefalingerne fra deres førende infektionskontrolmyndigheder og lokale lovgivningsmæssige retningslinjer / anbefalinger. Rutineovervågning Der skal bruges kemiske procesindikatorer for autoklaver i eller på hver pakke eller batch, der autoklaveres. Desuden anbefales det at bruge biologiske indikatorer hver uge for at kontrollere, om instrumenterne er blevet steriliseret. 4.5 Vægttabel for instrumenter Instrument Saks Tandrenser Tang Tandlægebor Indpakket instrumentstativ Uindpakket instrumentstativ Opsugningskanyle Plastikmundspejl Aftryksske Plastikpositioneringsring til røntgen Typisk instrumentvægt 30 g 20 g 15 g 40 til 60 g 260 g 225 g 10 g 8 g 15 til 45 g 20 g BEMÆRK: Ovenstående vægtangivelser er kun vejledende. For den præcise vægt af dine instrumenter konsulteres producentens specifikationer. Side 15

16 4. Brugsanvisning fortsat 4.6 Valg af cyklus Statim 2000S og 5000S har syv steriliseringscyklusser, der er beregnet til sterilisering ved hjælp af de valgte parametre. Vælg de forskellige cyklusser ved at trykke på cyklusknapperne UINDPAKKEDE, INDPAKKEDE eller GUMMI / PLASTIK. Instrumenttyper, steriliseringskrav og en graf over hver cyklus er beskrevet på de følgende sider. 1. Uindpakkede cyklusser Statim 2000S og 5000S har to steriliseringscyklusser af typen S 134 C og én af typen N 134 C UINDPAKKEDE. Når cyklussens steriliseringsfase er afsluttet, begynder lufttørringen, der varer en time. Lufttørringen kan standses når som helst ved at trykke på STOP-knappen. Sådan vælges en af disse cyklusser: Tryk på cyklusknappen UINDPAKKEDE for at gennemse de tilgængelige cyklusser. UINDP HULE INSTR (S) 134 C / 3,5 min UINDP HULE INSTR (S) 134 C / 18 min UINDP FASTE INSTR (N) 134 C / 3,5 min A B C D E F 3,5 min / 18 min A 100 C / 101 kpa D Sterilisering B 3 skylninger (forberedelse) 134 C / 304 kpa - maksimum: 133 C / 295 kpa 138 C / 341 kpa udluft ved 115 C / 169 kpa E Udluftning C Trykopbygning F Lufttørring Når den ønskede cyklus er valgt, trykkes der på START-knappen. Apparatet husker den sidste cyklus, som bliver vist først, når der tændes for apparatet. A B C D E F 3,5 min A B C 100 C / 101 kpa 3 skylninger (forberedelse) maksimum: 133 C / 295 kpa udluft ved 115 C / 169 kpa Trykopbygning D E F Sterilisering 134 C / 304 kpa C / 341 kpa Udluftning Lufttørring Side 16

17 4. Brugsanvisning fortsat 2. Indpakkede hule cyklusser Statim 2000S og 5000S har to IND- PAKKEDE 134 C type S steriliseringscyklusser. Sådan vælges en af disse S-cyklusser: Tryk på knappen INDPAKKEDE for at gennemse de tilgængelige cyklusser. INDP HULE INSTR (S) 134 C / 3.5 min INDP HULE INSTR (S) 134 C / 18 min A B C A B C D E F 100 C / 101 kpa 6 skylninger (forberedelse) maksimum: 133 C / 295 kpa udluft ved 115 C / 169 kpa Trykopbygning 3,5 min / 18 min D E F Sterilisering 134 C / 304 kpa C / 341 kpa Udluftning Lufttørring Når den ønskede cyklus er valgt, trykkes der på START-knappen. Apparatet husker den sidste cyklus, som vises først, når der tændes for apparatet. En procesenhed (Process Challenge Device = PCD) kan fås til validering af INDP HULE INSTR (S) 134 C 3,5 min. cyklus. 3. Gummi- og plastikcyklus Statim 2000S og 5000S har to 121 C type S steriliseringscyklusser. Sådan vælges en af disse S-cyklusser: Tryk på GUMMI / PLASTIK-knappen for at gennemse de tilgængelige cyklusser. GUMMI / PLASTIK (S) 121 C / 15 min GUMMI / PLASTIK (S) 121 C / 30 min A B C D E F 15 min / 30 min A 100 C / 101 kpa D Sterilisering B 3 skylninger (forberedelse) 121 C / 205 kpa - maksimum: 120 C / 199 kpa 124 C / 225 kpa udluft ved 110 C / 143 kpa E Udluftning C Trykopbygning F Lufttørring Side 17

18 4. Brugsanvisning fortsat Når den ønskede cyklus er valgt, trykkes der på START-knappen. Apparatet husker den sidste cyklus, som vises først, når der tændes for apparatet. 4. Cyklussen Kun lufttørring Dette er ikke en steriliseringscyklus. Cyklussen Kun lufttørring starter automatisk efter hver steriliseringscyklus og kører i 60 minutter. Lufttørringen kan afbrydes ved at trykke på STOP-knappen. For at sikre at kassettens indhold er tørt, skal hele cyklussen afvikles, hvilket tager 60 minutter. For at undgå korrosion er det er vigtigt, at de uindpakkede instrumenter er tørre. De indpakkede instrumenter skal være tørre for at sikre sterilisering. Hvis der trykkes på STOP knappen i løbet af lufttørringsfasen af steriliseringscyklussen, og kassetten ikke er blevet fjernet fra autoklaven, kan cyklussen Air Dry Only (kun lufttørring) bruges til at fremme yderligere tørring. Hvis kassetten er blevet fjernet fra autoklaven, må den IKKE genindsættes til Air Dry Only-cyklussen. Hvis der er indpakkede instrumenter i kassetten, og indpakningen ikke er tør, når kassetten åbnes, skal instrumenterne behandles aseptisk og bruges med det samme eller steriliseres på ny. Tryk på cyklusknappen Kun lufttørring for at starte og tryk derefter på START-knappen. Denne cyklus kører i 60 minutter, hvis den startes særskilt. Side 18

19 4. Brugsanvisning fortsat 4.7 Kørsel af cyklus For at køre en cyklus følg nedenstående punkter og afvent visningerne på LCD-displayet. 1. Drej strømknappen bag på apparatet til TÆNDT. LCD-displayet viser: 2. Tryk på den relevante cyklusknap på tastaturet for at rulle gennem tilgængelige cyklusser Displayet viser enten: 14:23 11/15/2006 VÆLG EN CYKLUS UINDP HULE INSTR (S) 134 C / 3,5 min eller INDP HULE INSTR (S) 134 C / 3.5 min eller GUMMI / PLASTIK (S) 121 C / 15 min UINDP HULE INSTR (S) 134 C / 18 min INDP HULE INSTR (S) 134 C / 18 min GUMMI / PLASTIK (S) 121 C / 30 min UINDP FASTE INSTR (N) 134 C / 3,5 min Når knappen slippes viser displayet: Cyklus valgt TRYK PÅ START Apparatets cyklustæller vises i begyndelsen, efter at startknappen er trykket ned. Cyklus valgt CYKLUS NR Det gule indikatorlys tændes. For at indikere at cyklussen er i gang, vises følgende meddelelser under cyklusforløbet. Cyklus valgt OPVARMNING KONDITIONERING 110 C 143 kpa Der høres forskellige lyde under cyklusforløbet. Dette er normal apparatfunktion. TRYKOPBYGNING 125 C 232 kpa STERILISERING 136,8 C 330 kpa 3:29 UDLUFTNING 108 C 134 kpa Side 19

20 4. Brugsanvisning fortsat Under lufttørringsfasen kan der høres en summende lyd, som kommer fra kompressoren. Lufttørringsfasen kan afbrydes på et hvilken som helst tidspunkt ved at trykke på knappen STOP. Displayet viser: VENT VENLIGST CYKLUS FULDFØRT Når den automatiske 60 minutters lufttørringsfase er afsluttet, viser displayet: FJERN KASSETTEN CYKLUS FULDFØRT Efter korrekt afvikling af en steriliseringscyklus lyder der en husketone, og det gule lys blinker, indtil der trykkes på STOP-knappen, eller kassetten fjernes fra apparatet. 4.8 Standsning af cyklus For at stoppe en cyklus trykkes der på STOP-knappen. Når der trykkes på STOP-knappen, udløses kassetten, eller hvis apparatet opdager et problem under cyklusforløbet, stopper cyklussen, og det gule lys blinker. Når en cyklus er stoppet, skal der trykkes på STOP-knappen, før en anden cyklus kan startes. Displayet viser en af følgende meddelelser: CYKLUSFEJL xxx IKKE STERIL eller KASSETTE FJERNET IKKE STERIL Hvis displayet viser meddelelsen, CYKLUSFEJL eller IKKE STERIL, er kassettens indhold ikke sterilt! Se Fejlfinding i afsnit 7 for yderligere oplysninger. Hvis lufttørringsfasen i cyklussen afbrydes, må man ikke oplagre indpakkede instrumenter, der var i kassetten, medmindre de er tørre. Side 20

21 5. Vedligeholdelse 5.1 Rengøring af kassetten Det er god klinisk praksis at holde Statim-kassetten ren, hvilket også gør at apparatet fungerer korrekt. SciCan anbefaler, at de indre overflader rengøres mindst én gang om ugen. Brug opvaskemiddel eller et mildt rengøringsmiddel uden klorin. Rengør kassetten indvendig med en renseserviet til Teflon -belagte overflader. Når kassetten er renset, skylles efter med rigeligt vand for at fjerne alle spor af opvaskemidlet. Hvis man regelmæssigt steriliserer instrumenter med smøremiddel, er det meget vigtigt, at man renser kassetten indvendigt. Hvis hele indersiden dækkes med STAT-DRI-tørremiddel, vil vandet danne en jævn belægning på den indvendige overflade uden at efterlade dråber. Vand, der kommer i kontakt med de varme kassetteoverflader, fordamper også meget mere effektivt. Pletter minimeres, og instrumenterne tørrer meget bedre. STAT-DRI bør anvendes efter hver 10. cyklus, og hver gang kassetten renses. 5.2 Rengøring af filter til vandbeholder Dette vandbeholderfilter skal renses mindst én gang om ugen eller når påkrævet. Filtret kan let fjernes og rengøres ved at anbringe filtret med undersiden opad under løbende vand for at vaske evt. partikler væk, indtil det er rent, og dernæst genplacere det i beholderens åbning. Hvis der er behov for et erstatningsfilter til beholderen, skal man bestille del nr S. 5.3 Rengøring af beholderen Kontroller beholderen for snavs og urenheder. Beholderen kan rengøres ved at det tømmes for vand efterfulgt af rengøring og skylning - KUN med dampdestilleret vand. Der må ikke bruges kemikalier eller rensemidler, som kan skade apparatet. 5.4 Rengøring af de ydre overflader Brug en blød klud dyppet i sæbe og vand til at rense alle ydre overflader. Der må ikke bruges skrappe rengøringsmidler eller desinfektionsmidler. 5.5 Udskiftning af luftfilter på Statim 2000S Filteret skal udskiftes hvert halve år for at sikre, at der er tilstrækkelig med frisk luft under lufttørringscyklussen. Filteret udskiftes på følgende måde: 1. Slå strømkontakten bag på apparatet FRA. 2. Tag det brugte skumfilter 4 ud og smid det væk. 3. Indsæt det nye filter 4 (SciCan delnr S). 2000S 4. Fastgør filterpladen 2 bag på kompressoren ved hjælp af skruen 1, der er gemt fra afmonteringen Figur 10 Side 21

22 5. Vedligeholdelse 5.6 Udskiftning af bakterieluftfiltre Filtrene skal udskiftes hvert halve år, eller efter 500 cyklusser for at sikre tilstrækkelig med frisk luft under lufttørringscyklussen. Bakterieluftfilteret i Statim 2000S og 5000S udskiftes på følgende måde: 1. Slå strømmen til Statim FRA. 2. Fjern slange A 1 fra bakteriefiltret 2 og tag filtret ud af filterrammen 3. Læg mærke til pilens retning på filteret, når filtret tages ud af rammen S 3. Når filteret er taget ud af rammen, fjernes slange B 4 forsigtigt fra filteret Før udskiftningsfilteret 2 (SciCan ordrenummer S) installeres, skal man sørge for, at pilen på filteret matcher pilens retning på 4 Figur S 2 1 rammen. Skub filterstykket til venstre ind i slange B Figur Tryk forsigtigt reservefilteret ind i filterrammen 3. Filterets pilemarkering skal vende udad og pege mod venstre. 6. Sæt slange A 1 tilbage igen på filterstykket til højre. 5.7 Udskiftning af kassettepakning For at sikre at Statim-kassetteautoklaven fungerer optimalt, skal kassettepakningen udskiftes efter 500 cyklusser eller hvert halve år, afhængig af hvad der kommer først. Nye pakninger kan fås hos SciCan (ordrenummer S til Statim 2000S og S til Statim 5000S). Følg nedenstående trin for at udskifte kassettepakningen: Anbring kassettens låg og den nye pakning på en ren overflade. Læg mærke til placeringen af den gamle pakning i kassettens låg, og anbring den nye pakning på samme måde, ved siden af låget. Side 22

23 5. Vedligeholdelse fortsat Fjern den gamle pakning og smid den væk. Rens pakningsrillen for evt. rester, og skyl rillen med destilleret vand. Smør den nye pakning med det flydende smøremiddel. Indsæt pakningens afrundede hjørne under lågens runde kant. Juster hullerne i den nye pakning med hullerne i låget. BEMÆRK: Man skal kunne se to firkantede spidser i hvert hjørne og gennem hullerne i låget. Spidserne skal flugte med lågets ydre overflade. Sørg for at pakningen er sat helt i. Føl langs kanten for at sikre, at pakningen sidder godt fast. BEMÆRK: Under en cyklus kan der fremkomme damp mellem låget og bakken. Hvis problemet varer ved, fjernes kassetten, og det kontrolleres, om pakningen er sat rigtigt fast Pas på. Metaldelene er varme, og der kan være damp i kassetten. Figur Opretholdelse af væskeniveauer I Statim må der kun bruges dampdestilleret vand med mindre end 5 ppm samlet opløst faststof (med en ledningsevne under 10 µs / cm). Fjern låget øverst på apparatet, og fyld beholderen. Vi anbefaler, at der bruges en tragt for at minimere spild. Tøm afløbsbeholderen, hver gang beholderen fyldes, og fyld den med vand op til MIN-linien. Afløbsbeholderen skal tømmes ofte for at undgå ubehagelige lugte og misfarvning af indholdet. (Et mildt desinfektionsmiddel uden klorin klargjort iht. producentens instrukser kan tilsættes afløbsbeholderen for at undgå dette). 5.9 Aflæsning af vandkvalitet 1. Tryk på STOP-knappen, medens apparatet startes, for at få adgang til brugeropsætningsmenuen. 2. Ved hjælp af knapperne UINDPAKKEDE og INDPAKKEDE skal du rulle til Vandkvalitet og vælge den ved at trykke på GUMMI OG PLASTIK-knappen. >Vandkvalitet CD=XX l us / yyy / z.z ppm CD=ledeevne yyy= teknisk værdi XX= mikro S. værdi z.z= værdi af dele pr. million Side 23

24 5. Vedligeholdelse fortsat 5.10 Forebyggende vedligeholdelsesplan For at sikre normal drift skal både operatøren og forhandleren følge en forebyggende vedligeholdelsesplan. BEMÆRK: I tilfælde af behov for yderligere brugertestning, henvises der til nationale og regionale sikkerhedslove. Nedenstående skemaer beskriver de nødvendige handlinger. Operatør Hver dag Vandbeholder Afløbsbeholder Udskift vandet efter behov. Ved oftalmisk brug skal beholderen tømmes efter hver arbejdsdag, efterlades tom og fyldes op ved starten af den næste arbejdsdag. Tøm afløbsbeholderen, hver gang beholderen fyldes. Fyld afløbsbeholderen med vand op til MIN. liniemarkeringen. Hver uge Hver 6. måned Kassette Biologisk og/eller Luftfilter Vandfilter Kassettepakning Biologisk og/eller Luftfilter Vask indersiden af kassetten med opvaskemiddel eller et mildt rengøringsmiddel uden klorin. Rengør kassetten indvendig med en renseserviet til Teflon -belagte overflader. Efter at alle spor af rengøringsmidlet er fjernet, skal de indvendige overflader i kassetten behandles med STAT-DRI Plus tørringsmidlet for at fremme tørringsprocessen. Bestil mere STAT-DRI Plus fra SciCan ved at angive 2OZPLUS, 8OZPLUST eller 32OZPLUS. Kontroller, om der er snavs og fugt på filteret. Udskift det, hvis det er snavset. Ring efter service, hvis det er vådt. Kontrollér vandbeholderens filter hver uge og rens det, hvis det er nødvendigt. Udskift kun, hvis det er nødvendigt. Udskift efter hver 500. cyklus eller hvert halve år (afhængig af hvad der kommer først). Udskift efter hver 500. cyklus eller hvert halve år (afhængig af hvad der kommer først). En gang om året Kassette Biologisk filter Solenoidventil Pumpe Reguleringsventil Vandbeholder Kalibrering Tekniker Kontroller, om bakke, låg og pakning er beskadiget. Udskift om nødvendigt. Undersøg det biologiske filter for fugt. Kontroller ventilen og rens den, hvis den er snavset. Udskift stemplet, hvis det er defekt.. Rens filtrene, udskift dem, hvis de er snavsede. Fjern pumpeslangen fra bagsiden af apparatet under lufttørringsfasen. Kontrollér om der kommer luft fra stykket. Fjern luftkompressorslangen fra reguleringsventilens åbning, mens der køres en cyklus. Vær sikker på, at der ikke siver damp ud af ventilen. Udskiftes i tilfælde af lækage. Kontroller, om der er snavs i beholderen. Rens og skyl med dampdestilleret vand om nødvendigt. Kalibrer apparatet. Side 24

25 6. Kommunikationsport 6.1 RS232-kommunikationsporten Alle Statimapparater, der ikke har en intern printer, har en RS232 kommunikationsport, som giver dig mulighed for at tilslutte en ekstern printer eller en SciCan-datalogger. Med henblik på udprintning skal du købe en de anbefalede printere (se nedenstående liste) fra din lokale computer eller elektronikforretning. Med henblik på datalagring kan du købe en SciCan's USB-datalogger for at registrere og lagre cyklusoplysninger på en masselagerenhed (MSD) som f.eks. et USB-stik eller et SD-hukommelseskort. Printer Datalogger ELLER Printermodel Linieslut Seriel port Printerbruger CR/LF Bithastighed tegn Epson TM-U220D (C31C515603) CR/LF [0xF8] Citizen IDP RF 120B CR 9600 N/A Star Micro SP212FD CR [0xd2] Star Micro SP216FD CR/LF [0xd2] Star Micro SP512MD42-R CR/LF [0xd2] SciCan-datalogger Linieslut Seriel port Printerbruger CR/LF Bithastighed tegn Til masselagringsenhed* N/A [0xd2] Hvis din Statim skal kommunikerer med en bestemt enhed, skal du aktivere denne funktion i brugeropsætningsmenuen. Følg instruktionerne i afsnit 6.2 Installation af SciCan-datalogger nedenfor for at aktivere kommunikationen med enten en ekstern printer eller SciCan-datalogger. Side 25

26 6. The Communication Port con t. 6.2 Installation af SciCan-datalogger SciCan's USB-datalogger kan registrere og lagre cyklusoplysninger på en masselagerenhed (MSD) som f.eks. et USB-stik eller et SD-hukommelseskort. Disse instruktioner er til apparater med en 9-bens kommunikationsport (RS232) placeret bag på apparatet. Følg nedenstående trin før tilslutning til en datalogger. User Mode Opsætning af tid/dato Opsætning af sprog Opsætning af apparat-id Vandkvalitet Sidste udskrift RS232 Linieslut CR/LF Seriel port bithastighed Printerbruger tegn Gem og afslut Afslut Brugeropsætningsmenu For at installere SciCan-datalogger skal du have adgang til brugeropsætningsmenuen. Det får du ved at starte apparatet, medens du trykker på STOPknappen. Følg nedenstående instruktioner for at fuldføre installationen. TRIN 1 Valg af USB flash/msd RS232 USB/Flash MSD 1. Tryk på STOP-knappen, medens apparatet startes, for at få adgang til brugeropsætningsmenuen. 2. Ved hjælp af knapperne UINDPAKKEDE og INDPAKKEDE skal du rulle til RS232 og vælge det ved at trykke på GUMMI OG PLASTIK-knappen. 3. Fra RS232-menuen skal du bruge knapperne UINDPAKKEDE og INDPAKKEDE for at rulle ned til USB/FLASH MSD-valget og trykke på GUMMI OG PLASTIK-knappen for at vælge og vende tilbage til brugeropsætningsmenuen. Side 26

27 6. Kommunikationsport fortsat Indstilling af bithastighed på seriel port til 9600 Seriel port bithastighed Fra Brugeropsætningsmenuen skal du bruge knapperne UINDPAKKEDE og INDPAKKEDE for at rulle ned til menuen Seriel port bithastighed og vælge den ved hjælp af GUMMI OG PLASTIK-knappen. 2. Fra menuen Seriel port bithastighed skal du bruge knapperne UINDPAKKEDE og INDPAKKEDE for at rulle ned til 9600 og trykke på GUMMI OG PLASTIK-knappen for at vælge og vende tilbage til brugeropsætningsmenuen. Indstilling af printerbruger tegn (f.eks.: 134 C) Printerbruger tegn 32 [0x20] 1. Fra Brugeropsætningsmenuen skal du bruge knapperne UINDPAKKEDE og INDPAKKEDE for at rulle ned til menuen Printerbruger tegn og vælge den ved hjælp af GUMMI OG PLASTIK-knappen. 2. Fra menuen Printerbruger tegn skal du bruge knapperne UINDPAKKEDE og INDPAKKEDE for at rulle ned til 32 [0x20] og trykke på GUMMI OG PLASTIKknappen for at acceptere og vende tilbage til brugeropsætningsmenuen. Gem og afslut Gem og afslut Der skal udføres en Gem og afslut-handling, efter at ovennævnte indstillinger er fuldført. Hvis dette ikke gøres, vender oplysningerne tilbage til de tidligere indstillinger. 1. Fra Brugeropsætningsmenuen skal du brug knapperne UINDPAKKEDE og INDPAKKEDE for at rulle til Gem og afslut. 2. Vælg det ved at trykke på knappen GUMMI OG PLASTIK. LCD-displayet viser tid og datooplysninger samt en række meddelelser: TT:MM DD/MM/ÅÅÅÅ MSD IKKE SPORET / ISÆT MSD/FLASH / VÆLG EN CYKLUS Side 27

28 6. Kommunikationsport fortsat Trin 2 Valg af tid og dato Tid/dato TT:MM DD/MM/ÅÅÅÅ Bemærk: Hvis tid og dato blev indstillet ifølge afsnit 3.6, behøver man ikke at gøre det igen. 1. Tryk på STOP-knappen, medens apparatet startes, for at få adgang til brugeropsætningsmenuen. 2. Ved hjælp af knapperne UINDPAKKEDE og INDPAKKEDE skal du rulle til Opsætning af tid/dato og vælge det ved at trykke på GUMMI OG PLASTIK-knappen. 3. Fra Opsætningsmenuen for tid/dato skal du bruge knapperne UINDPAKKEDE og INDPAKKEDE for at ændre de viste værdier og GUMMI OG PLASTIK-knappen for at vælge. Tryk på STOP-knappen, når det er fuldført. Trin 3 Opsætning af apparat-id Apparat-ID 001 Bemærk: Hvis apparat-id blev indstillet ifølge afsnit 3.8, behøver man ikke at gøre det igen. 1. Tryk på STOP-knappen, medens apparatet startes, for at få adgang til brugeropsætningsmenuen. 2. Ved hjælp af knapperne UINDPAKKEDE og INDPAKKEDE skal du rulle til Opsætning af apparat-id og vælge det ved at trykke på GUMMI OG PLASTIK-knappen. 3. Fra menuen Opsætning af apparat-id skal du bruge knapperne UINDPAKKEDE og INDPAKKEDE for at ændre de viste værdier samt GUMMI OG PLASTIK-knappen for at vælge og flytte til det næste tal. Tryk på STOP-knappen, når det er fuldført. Trin 4 Tilslutning af SciCan-datalogger 1. Sørg for at både Statim-apparatet og SciCan-datalogger er slukkede. 2. Tilslut SciCan-datalogger til Statimappar atet ved hjælp af det serielle kabel. 3. Tænd for SciCan-datalogger TT:MM DD/MM/ÅÅÅÅ 4. Tænd for Statimapparatet. MSD IKKE SPORET / ISÆT MSD/FLASH / VÆLG EN CYKLUS 5. Displayet viser følgende sekvens af meddelelser: TT:MM DD/MM/ÅÅÅÅ 6. Isæt USB-stikket eller SD-hukommelseskortet. 7. Efter nogle sekunder viser displayet følgende sekvens af meddelelser: USB/FLASH SPORET/SIKKERT AT FJERNE MSD/VÆLG EN CYKLUS Side 28

29 6. Kommunikationsport fortsat 6.3 Installation af papir på den interne printer Anvend kun papir, som er godkendt til brug med den valgfrie interne printer på Statim 5000S. Brug af andet papir vil skade printeren og ugyldiggøre garantien. Termopapir kan fås hos SciCan (SciCan ordrenr S). Brug ikke printeren uden papir. Hvis man er løbet tør for termopapir, eller hvis printeren ikke er i brug, skal der SLUKKES for den. Træk aldrig papiret tilbage gennem printeren. Dette vil føre til beskadigelse af printermekanismen. Isæt papiret i printeren på følgende måde: 1. TÆND for Statim 5000S. 2. Åbn printerlågen 1 ved at skubbe på den øverste halvdel af lågen. 3. TÆND for printeren. 4. Tag lidt papir ud af termopapirrullen 3, og klip hjørnerne til med papirskæreskabelonen, der medfølger i hver æske. 5. Sæt papirrulleholderen 4 i påfyldningsstilling. Anbring papirrullen 3 på holderen, så papirstrimlen kører ind fra toppen af rullen. Før derpå papirstrimlen forsigtigt ind i papirfødningsåbningen 5, indtil den stopper. Hvis papiret ikke køres ind fra toppen af rullen, kommer den varmefølsomme side af papiret ikke i kontakt med printerhovedet, og printeren udskriver ikke. 6. Fortsæt med at køre papirstrimlen forsigtigt ind i åbningen med den ene hånd. Tryk på papirfremføringsknappen med den anden hånd, indtil papiret kører ind af sig selv. Hold papiret lige, når det sættes i printeren, ellers kan det sætte sig fast. Tving ikke papiret ind i åbningen! Hvis papiret ikke kan køres ind i åbningen, klip et nyt stykke af rullen og sæt papiret i igen. Side 29

30 6. Kommunikationsport fortsat 7. Fortsæt med at trykke på papirfremføringsknappen 6, indtil papiret kører ind gennem udgangsåbningen på forsiden af printeren. Sæt derpå papirrulle og -holder 3 i funktionsstilling, og luk printerlågen 1. Printeren er nu klar til brug. 5 2 Når der kommer en rød linje til syne på den ene side af papiret, skal rullen udskiftes. Hvis der opstår en papirfødningsfejl, og papiret ikke kan fjernes, når der trykkes på papirfremføringsknappen 6, må papiret ikke trækkes tilbage gennem printeren Indsæt aldrig værktøj eller redskaber i papirudgangsåbningen. For yderligere oplysninger om, hvordan man afhjælper papirfødningsfejl, se afsnit 6,4 Afhjælpning af papirfødningsfejl i den interne printer. 6 Figur 15.1 Følg nedenstående anvisninger for at udskifte papirrullen 3 : 5 1. Klip papiret mellem rullen og papirfødningsåbningen 5 med en saks Fjern rullen fra holderen, og smid den ubrugte del ud. 3. Tryk på papirfremføringsknappen 6 for at køre resten af papiret i printeren ud af åbningen på forsiden af printeren. 6 3 Figur Isæt den nye termopapirrulle ved at følge instrukserne i dette afsnit. Side 30

31 6. Kommunikationsport fortsat 6.4 Fjernelse af papirstop i den interne printer Hvis man ikke kan fjerne det papir, som har sat sig fast i printeren ved at trykke på papirfremføringsknappen 6, skal printeren skilles ad. Træk aldrig papiret tilbage gennem printeren, og indsæt aldrig værktøj eller redskaber i papirudgangsåbningen. Hvis papiret har sat sig fast i printeren, gøres følgende for at afhjælpe fejlen: 1. SLUK for Statim 5000S, og tag stikket ud. 2. Klip papiret mellem rullen og papirudgangsåbningen 5 med en saks. 3. Tag papirrullen 3 ud af papirrulleholderen 4 og sæt holderen i påfyldningsstilling. 4. Skru de tre skruer 7 af printerlåget 8 med en nr. 1 Phillips skruetrækker og fjern låget. 5. Læg mærke til placeringen af den synlige printplade og papirrulleholderen 4, der sidder på printerlågen Løft forsigtigt printpladen op og væk fra printerlågen. Printpladen skal håndteres med forsigtighed. Printeren er integreret med printpladen. 12 Figur 16 Båndkablets forbindelser, der er fastloddet til pladen, må ikke udsættes for pres. Det fleksible kabelstik må ikke fjernes fra pladens hovedforbindelse. Papirføringsmekanismen kan nu ses på undersiden af printpladen. 7. Fjern forsigtigt papiret fra mekanismen med en pincet eller spids tang. Når papiret er fjernet, samles printeren igen: 1. Sæt forsigtigt papirrulleholderen i påfyldningsstilling tilbage i klemmerne på printerlågen Side 31

32 6. Kommunikationsport fortsat 2. Sæt printpladen tilbage på printerlågen. Læg mærke til monteringshullernes 9 retning på printpladen og monteringsrørene 13 på printerlågen. Den sorte printerenhed sidder mellem positionsribberne 10 på indersiden af printerlågen. 3. Sørg for, at de fleksible kabler 11, 14 ikke er klemt inde mellem printerlågen og printpladen. 4. Sæt printerens dækplade på printerlågen. Sørg for, at de fleksible kabler ikke er klemt inde mellem dækpladen og lågen. Strømknappen og papirfremføringsknappen skal stikke frem gennem åbningerne i dækpladen og være let tilgængelige. 5. Brug en nr. 1 Phillips skruetrækker til at skrue dækpladen godt fast til lågen med de tre skruer, der er gemt fra demonteringen. Skruerne må ikke strammes for meget. 6. Slut Statim 2000S / 5000S til stikkontakten i væggen. Tilslut printeren igen, hvis den har været slukket. Drej strømkontakten hen på TÆNDT. 7. Tænd for printeren ved at trykke på TÆND. Isæt papir i printeren iht. fremgangsmåden i afsnittet 7.3 Isætning af papir i den interne printer. Side 32

SCICAN DATA LOGGER Betjeningsvejledning

SCICAN DATA LOGGER Betjeningsvejledning SCICAN DATA LOGGER Betjeningsvejledning 95-109762 Rev 2.0. Copyright 2010 SciCan. Alle rettigheder forbeholdt. www.scican.com SciCan Data Logger Installation af SciCan Data Logger på din Statim.......2

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Falsemaskine IDEAL 8305

Falsemaskine IDEAL 8305 Falsemaskine IDEAL 8305 Sikkerhedsforskrifter Læs denne brugsanvisning igennem inden maskinen tages i brug og vær opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. Lad ikke børn betjene maskinen! - 2 - Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B

VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B Distributør i Skandinavien: wineandbarrels.com 1 Tak fordi du har købt

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Xi4Kort funktionsoversigt

Xi4Kort funktionsoversigt Xi4Kort funktionsoversigt I denne vejledning beskrives den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen. Printerkomponenter Figur viser komponenterne i printerens etiketrum.

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat BRUGERMANUAL BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA 800-638-8663 BENEX Limited Bay K 1a/d,

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250e

Installationsvejledning Countertop ict250e Installationsvejledning Countertop ict250e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 2.0 (2016-01-13). Software version 20.20 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict220e

Installationsvejledning Countertop ict220e Installationsvejledning Countertop ict220e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-08). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0118 1. Indledning Før

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Xi4 /RXi4 Kort funktionsoversigt

Xi4 /RXi4 Kort funktionsoversigt Xi4 /RXi4 Kort funktionsoversigt I denne vejledning beskrives den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen. Printerkomponenter Figur viser komponenterne i printerens

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Unifrigor. Unibar- køleborde

Unifrigor. Unibar- køleborde Unifrigor Unibar- køleborde Betjeningsvejledning Dæncker/lw Rev. 01 08/11 DK Indholdsfortegnelse Almindelig betjenings- og vedligeholdelsesvejledning... 3 VIGTIGT... 3 1 Inspektion af kabinettet... 3 2

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Advarsler og sikkerhed.

Advarsler og sikkerhed. SM 4229-2 EXT SM 4229-2 INT Advarsler og sikkerhed. Denne emhætte er designet til normal brug ved madlavning i privat husholdning og må kun bruges som sådan. Emhætten er beregnet til netspænding 220 240

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Elektricitet. Spænding - fase - Cyklus. Vandtemperatur Vandtryk Ismaskinemontering 10 C min. 1

Elektricitet. Spænding - fase - Cyklus. Vandtemperatur Vandtryk Ismaskinemontering 10 C min. 1 QM20 Ismaskine Installation Ismaskine placering Den udvalgte placering af ismaskinen skal leve op til følgende kriterier. Hvis nogen af kriterierne er umulige at leve op til, vælges en anden placering.

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Bruger manual For 2-vejs digital manifold

Bruger manual For 2-vejs digital manifold Bruger manual For 2-vejs digital manifold Vigtigt! Denne manual bør læses grundigt inden REFCO DIGIMON digital manifold tages i brug, for at kende instrumentets specifikationer og operation. Disse instruktioner

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

KDIX Monteringsvejledning

KDIX Monteringsvejledning KDIX 8810 Monteringsvejledning Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine 4 Krav vedrørende installation 5 Anvisninger vedrørende installation 7 Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine Din egen og andres sikkerhed

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Mobil højtryksrenser

Mobil højtryksrenser Mobil højtryksrenser Modelnr.: GFS-C1 Lavt vandforbrug & højt vandtryk Energibesparende & miljøvenlig Mobil, holdbar, stænksikker & ufarlig at anvende Til rengøring i huset: badeværelse, vask, kæledyr

Læs mere

Elektronisk bidet - Brugervejledning

Elektronisk bidet - Brugervejledning Elektronisk bidet - Brugervejledning 1 Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler... 3 Grundlæggende instruktioner... 3 Sikkerhedsforanstaltninger... 4 Produktoversigt... 5 Bidet oversigt... 5 Betjeningspanel

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 DA Brugervejledning a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Dansk Tillykke med dit

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

TEFAL. Supergliss/Prima. Strygejern. Brugervejledning dansk

TEFAL. Supergliss/Prima. Strygejern. Brugervejledning dansk TEFAL Supergliss/Prima Strygejern Brugervejledning dansk 1 1. Apparatoversigt 1. Spraydyse 2. Vandpåfyldnings-studs anvend udelukkende vand fra hanen. 3. Ekstra-dampstøds-tast 4. Sprøjte-tast fugtning

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Installationsvejledning PRO3-VAQ B. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning PRO3-VAQ B. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning PRO3-VAQ B Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker systemet består af en vacuumisoleret vandbeholder og en Nordic hane til kogende vand eller

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Brugsanvisning K2365W. Køleskab

Brugsanvisning K2365W. Køleskab Brugsanvisning K2365W Køleskab General beskrivelse af køleskabet 1. Top-panel 2. Køleskabshylde 3. Grøntsags-skuffe 4. Justerbare fødder 5. Termostatenhed 6. Øvre flaskeholder 7. Mellemste flaskeholder

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Neba Air Flow. Brugsanvisning. Dynamisk, alternerende trykaflastende madrassystem. Fylde- og vedligeholdelsespumpe Plexus C-102

Neba Air Flow. Brugsanvisning. Dynamisk, alternerende trykaflastende madrassystem. Fylde- og vedligeholdelsespumpe Plexus C-102 Brugsanvisning Neba Air Flow Dynamisk, alternerende trykaflastende madrassystem Vare nr. 80-10229 HMI nr. 39721 Vare nr. 80-10282 HMI nr. 53386 Fylde- og vedligeholdelsespumpe Plexus C-102 Maj-10 Alu Rehab

Læs mere

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1 Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 1 2 3 4 9254826/1 5 7 6 8 9 10 DANSK 2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia og Nokia Connecting People er registrerede varemærker tilhørende

Læs mere

H5i desinfektionsguide

H5i desinfektionsguide H5i desinfektionsguide Dansk Denne desinfektionsguide er beregnet for H5i-fugteren til flerpatientsbrug i søvnlaboratorium, klinik, hospital eller hos en behandler. Hvis du bruger H5i-fugteren som enkeltbruger

Læs mere

Monteringsbeslag til harddiskdrev Instruktionsmanual

Monteringsbeslag til harddiskdrev Instruktionsmanual Monteringsbeslag til harddiskdrev Instruktionsmanual CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel hardware PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Mhp. sikker brug af dette produkt bør du læse denne instruktionsvejledning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR Side 1 til rumsensor Introduktion Rumsensoren fra LOCKON er en bevægelsessensor, som reagerer på bevægelser inden for rumsensorens dækningsområde. Når sensoren er slået til og

Læs mere

LED lampe m. bevægelsessensor

LED lampe m. bevægelsessensor Original brugsanvisning Varenr.: 9054449 LED lampe m. bevægelsessensor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk LED lampe - Varenr. 9054449 Beskrivelse: Udendørs

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A1600

Din brugermanual HP PAVILION A1600 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING Sørg for at læse og forstå denne vejledning inden brug af apparatet. Gem denne vejledning til senere reference VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ADVARSEL

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Udskiftning af CPU-modul

Udskiftning af CPU-modul Teknisk brugervejledning 2017.08.28 60427-6 2 Teknisk brugervejledning 1 Produktbeskrivelse Dette er et CPU-modul inkl. display til en staldcomputer. 2 Montagevejledning 2.1 Gem eksisterende opsætning

Læs mere

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk trådløs dørklokke DK brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECT DOOR funktion.......................... 1 DETECT DOOR indstillinger....................... 2

Læs mere

Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker-systemet består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er tilsluttet til hanen til

Læs mere

BRUGSANVISNING VINKØLER MED TO ZONER. Modelnummer: KWC16D1/KWC46D1/KWC92D1

BRUGSANVISNING VINKØLER MED TO ZONER. Modelnummer: KWC16D1/KWC46D1/KWC92D1 c c c BRUGSANVISNING VINKØLER MED TO ZONER Modelnummer: KWC16D1/KWC46D1/KWC92D1 LÆS VENLIGST ALLE REGLER OG ANVISNINGER I DETTE HÆTE ØR BRUG. Vigtig information Når du bruger elektriske apparater, skal

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen.

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Velkommen til en ny verden med din Hästens-seng Nyd din drømmeseng resten af dit liv begynder her.

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION SLIMLINE S3200 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning. Super Lider II. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Brugervejledning. Super Lider II. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Super Lider II Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering... 3 Udpakning... 3 Opbevaring ubrugt... 3 Opstillingssted... 4 Håndtering... 4 Elektriske

Læs mere

BeoLab 2. Vejledning

BeoLab 2. Vejledning Beoab 2 Vejledning DOBY, DOBY DIGITA, PO OGIC er registrerede varemærker for Dolby aboratories icensing Corporation. FOSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes.

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service ADPF 1100 Oplysninger om sikkerhed 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 Indstilling 9 10 11 11 Skader på glas og andet service 11 (which is a sub-heading) 11 8) Installationsvejledning Forberedelse

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

The Bose 251 TM Environmental Speakers. Owner s Guide. Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation

The Bose 251 TM Environmental Speakers. Owner s Guide. Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation The Bose 251 TM Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Til Deres optegnelser

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Drift og vedligeholdelse af Geberit AquaClean. 8000UP+ og 8000AP+

Drift og vedligeholdelse af Geberit AquaClean. 8000UP+ og 8000AP+ Drift og vedligeholdelse af Geberit AquaClean 8000UP+ og 8000AP+ Indholdsfortegnelse: Beskrivelse af AquaClean Side 3 Fjernbetjening Side 4 Programmering Side 5 Åbne Service låge Side 6 Skift aktiv kulfilter

Læs mere