LÆS OM: OPBEVARING AF FOLIE I PLANTAGEN NY TEKNOLOGI TIL LUGNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LÆS OM: OPBEVARING AF FOLIE I PLANTAGEN NY TEKNOLOGI TIL LUGNING"

Transkript

1 NR. 10. OKTOBER 2010 Ambitionr for DnFood A/S: Brdt sortimnt af snackog convnincproduktr LÆS OM: OPBEVARING AF FOLIE I PLANTAGEN NY TEKNOLOGI TIL LUGNING

2 NR.10. OKTOBER 2010 Sminis Løg Ny god sortr til dt dansk markd. Sunnito Mr info ring till: Sminis, Ivan Brndstrup Tidlig: BARITO F1, kan lagrs til nytår. Storfaldn. Wibulls Horto, Grt Lodbrg Middltidlig: PREMITO F1, kan lagrs til marts. Få halsløg. Hovdsæson: SUNNITO F1, fint rundt løg, som kan lagrs til april. Sn: BENNITO F1, rundt storfaldnt løg, som kan lagrs til maj-juni. llr Dansk sættløg kontakt Grt Lodbrg MONSANTO HOLLAND BV. All rights rsrvd. 02/2010 INDHOLD FRUGT OG BÆR 404 Ekstrm lill høst af surkirsbær 406 Kig frmad 407 Stor solbærhøst - middl ribshøst 407 Ny forning for øko-æblproducntr 408 Frugtplantagrn r stor i Ukrain 410 Vintropbvaring af foli i plantagn 411 Ny sortr af sødkirsbær i Tyskland 412 Utraditionl jordbærplantproduktion 413 Ny modl af arbjdsplatform 415 Øko-æblts dag i Munkbjrg GRØNSAGER 416 Portræt af DnFood A/S 418 Ny tknologi til lugning 420 Planlægning af kvælstof md NDICEA 422 Grøntsagsfstival Drypvanding af kartoflr 425 Klimastation til styring af vand 426 Ny forskning i værdikædr BÅDE OG Høj mballagkrav for snittt grønt 431 Indbrtning af psticidforbrug 432 Ejrskift - planlæg i god tid 435 Skat vd gnrationsskift 436 Raw food r t nyt kostkoncpt 437 Ensartt ldls på forskllig vis 439 Ny dirktør i Dansk Frugtavlr A/S 439 Vidn om råvarr - pærr Monsanto Holland BV ÅRGANG OKTOBER 2010 NR. 10 Ambitionr for DnFood A/S: Brdt sortimnt af snackog convnincproduktr LÆS OM: OPBEVARING AF FOLIE I PLANTAGEN NY TEKNOLOGI TIL LUGNING Aurlijus Montvydas pakkr økologisk snackgulrøddr vd DnFood A/S i Grnå. Læs artikl sid 416. Foto: Stig F. Nilsn. 402

3 LEDER Lys for ndn 404 Høstn af surkirsbær blv kstrm lill i år. Kun hvr fmt avlr høstd. Hans Chr. Iskov på Langland var n af dm. 410 Sødkirsbæravlr md rgntag kan slipp for at sætt foli op og tag dn nd ign hvrt år. Et nyt systm gør dt muligt at opbvar folin ovr trærn dltagr trodsd varslingn om skybrud og bsøgt Axl Månsson i Brand, hvor nyst tknologi til mkanisk ukrudtsbkæmpls i rækkafgrødr blv dmonstrrt. Hr vd sæsonstart, hvor d først æblr og pærr r kommt i hus, kan vi glæd os ovr, at d forvntningr, dr var skabt i forbindls md dtt års høst, sr ud til at bliv indfrit. Prisnivaut liggr på t klart bdr nivau nd sidst år og r i n størrls, dr må kalds accptablt. Udmldingrn fra Frugtprognoskonfrncn i Kiv i startn af august sr ud til at hold stik. Dr r ikk n ovrproduktion af frugt i EU, og dr r importrt væsntligt færr ton æblr fra dn sydlig halvkugl nd sidst år. Dt indikrr, at t fornuftigt prisnivau bør kunn fortsætt. Dt trængr vi til. Ingn har glmt, at sidst sæsons lav prisr rsultrd i, at æblavlrn fik dt dårligst økonomisk rsultat i dtt årtusind. Konskvnsn af d dårlig prisr var, at flr producntr mldt sig ud af d ksistrnd afsætningsorganisationr. D havd n forvntning om, at d kunn afsætt drs produktion til n højr pris og md lavr salgsomkostningr. Dt, dr blivr udfordringn, r, at udbydrn af æblr og pærr ikk går i panik og bgyndr at undrbyd hinandn for at komm af md frugtn først. Drfor lydr opfordringn fra rhvrvt: Hold hovdt koldt. Dr r ingn producntr, dr opnår nogt positivt vd lav prisr. God sæson! Jan Jagr Formand for Æbl/Pær klubbn 422 Sidst års succsfuld Grøntsagsfstival blv gntagt i år undr lidt andr rammr og formr. Dt gjord ikk succsn mindr. Frugt & Grønt Erhvrvsbladt for frugt-, bær- og grønsagsavlr. Udgivr: GartnriRådgivningn - n dl af Dansk Landbrugsrådgivning, Agro Food Park 15, Skjby, 8200 Århus N, Artiklr: Artiklr i Frugt & Grønt dækkr ikk nødvndigvis synspunktr i Branchudvalgt for Frugt & Grønt. Rdaktion: Ansvarshavnd rdaktør: Annmari Bisgaard, Toftlundvj 7B, 7430 Ikast, tlf , fax , Fagrdaktør (grønsagr), Stig F. Nilsn, Agro Food Park 15, 8200 Århus N, tlf , fax Annoncr: Annonckonsulnt Mortn Nilsn. Hvidkærvj 29, 5250 Odns SV. Tlfon , Tlfax Mail: Frist for indlvring af annoncr r dn 10. i måndn før udgivls. Abonnmnt: Kontakt Ann Lis Mikklsn, tlf , Indland: 695 kr. + porto (180 kr.) + moms. Udland: 695 kr. + porto (280 kr.). Ung undr udd.: 345 kr. + porto (180 kr.) + moms. Layout og tryk: Mark & Storm Grafisk Oplag Eftrtryk r kun tilladt ftr aftal. Bladt r aflvrt til postvæsnt dn 28/9/10. ISSN

4 PORTRÆT Vi r ikk t gartnri, mn n fødvarvirksomhd DnFood A/S r i først omgang blvt kndt for drs snackgulrøddr, mn dt r kun n bgyndls for dn ung virksomhd, som har ambitionr om at lav t brdt sortimnt af snack- og convnincproduktr ud fra råvarr lvrt af andr råvarproducntr. TEKST OG FOTO: STIG F. NIELSEN GARTNERIRÅDGIVNINGEN - Vi r utrolig glad for, at Dansk Suprmarkd trod på os lig fra startn af, fortællr Lass Sindal, mdstiftr og dirktør for virksomhdn DnFood A/S. Slvom vi aldrig havd trufft dm før, r vi blvt mødt md stor tillid. DnFood, dr producrr og lvrr konvntionll og økologisk snackgulrøddr til Bilka, Føtx og Ntto, har til hus i Arlas gaml mjri i Grnå. Udfra r dr intt, dr pgr på, at dr tidligr har vært producrt Danablu og Høng Himmlblå i d lav, gul murstnsbygningr. Mn når man kommr indnfor, afslørr d flisblagt vægg, at dr også tidligr har vært producrt lvndsmidlr i bygningrn. Drs udsndt siddr i virksomhdns mødlokal sammn md to ud af fir jr, nmlig Lass Sindal og Jns Rimann Lindholt, som sammn r idémændn bag virksomhdn. Bgg r bgjstrd og ivrig for at fortæll og forklar om baggrundn for virksomhdn, og hvor d grn vil hn. En dl af udviklingn Lass Sindal og Jns Rimann Lindholt havd læng gåt md idn om at lav snackproduktr: Bar d to, n maskin og så t rnt rum, hvor man kunn pakk færdigvarr. Via Væksthus Midtjylland bsøgt d Grnå Mjri, som lå tomt hn. Ejrn, rhvrvsmand Stig Bjrring, syns, at projktt lød så spændnd, at han grn ILDSJÆLE - Jns Rimann Lindholt (tv) og Lass Sindal md idékatalogt til kommnd snack- og convnincproduktr. vill vær n dl af projktt. Snr blv også Rasmus Erik Simonsn koblt på, og så var DnFood n ralitt i fbruar En kontakt til Dansk Suprmarkd md virksomhdns idr blv mgt positivt modtagt, og i først omgang blv dr indgåt aftal om lvring af snackgulrøddr. - Vi har ja-hattn på, grinr Lass Sindal. Når d spørgr, om vi kan lav t llr andt, så sigr jg ja til dt. Så må vi sidn hn find ud af, hvordan dt kan lad sig gør. Vi vil grn vær intrssant og forsøg at lav nogt, andr ikk lavr. Snackgulrøddrn var i først omgang bar for at komm i gang. ORANGE RØDDER - ØKOLOGISKE. Virksomhdn har vært hldig md at hnvnd sig på dt rigtig tidspunkt, hvor dr r stor fokus på snackproduktr og convninc. - Danmark r 20 år bagftr i forhold til Holland, fastslår Lass Sindal, som ntop r kommt hjm fra n tur til Holland. I d hollandsk suprmarkdr liggr dr 300 til 400 varnumr md snack- og convnincproduktr, og dn udvikling og tndns vil også komm til Danmark. - Vi vil grn vær md i dn udvikling lig fra startn af, forklarr Lass Sindal. Gulrøddr kun n bgyndls DnFood har allrd mang idr til produktr, og t kik i n mapp visr, at d allrd r langt md flr konkrt produktr, all indnfor katgorin spisklar : Snackgulrøddr md dip, familipakningr md snacksortimnt og drssing - og på t snr tidspunkt bakkr md forskllig klargjort grønsagr pakkt sammn md for ksmpl kylling, så dt sammn udgør all ingrdinsr til n kyllingsalat. - Dt r vors hlt klar ambitionr at nd dr. Vi ansr ikk os slv som gartnr, mn som n fødvarvirksomhd, forklarr Lass Sindal. Drfor vil vi rigtig grn find nogl dygtig gartnr at arbjd sammn md. 416 FRUGT & GRØNT OKTOBER 2010

5 PORTRÆT DnFood skal ss som n convnincpakkcntral, hvor man samarbjdr md forskllig lvrandørr om at lvr råvarrn. Produktionn af snackgulrøddr skal mr ss som n nødvndig løsning for at hav nogt at start op på. I dag bstår pakkrit af tr pakklinjr. Snackgulrøddrn kommr først ignnm n hydrokølr, hvor d køls nd til to gradr. Drnæst blivr d sortrt, før d fordls på tr linjr: To md lidt manult arbjd og n ny mr fuldautomatisk linj, som skal udbyggs md automatisk pakning i kartonr og pallstablr. På mjrit r dr massr af plads, rum og mulighdr, og dr r allrd lagt planr for indrtning af flr af rummn. Massr af udfordringr Dr har vært mang udfordringr i at start virksomhdn op. For dt først r dt hl gåt hurtigt, virklig hurtigt. Virksomhdn startd og først ordr kom ind i fbruar, hvor dr på samm tidspunkt gik kør rundt i dn bygning, hvor gul - FAKTA DnFood A/S Virksomhdn js af: dirktør Lass Ivr Sindal (31), cand. mag. md hovdfag i samfundsfag. Baggrund: Ansat vd Gl. Estrup Gartnri, hvor han også har vært mdjr i to år ( ). økonomi- og salgschf Jns Rimann Lindholt (34). Kommr fra Tyskland, hvor han har haft gt suprmarkd i Brlin. Har bot i Danmark i fir år og har arbjdt som rngøringsassistnt på Skjby, som afdlingsldr i Mtro og på Gl. Estrup Gartnri. Erhvrvsmand Stig Bjrring, mdstiftr af Spctronic (ovrvågning, aflytningsudstyr) Vogn- og handlsmand Rasmus Erik Simonsn Lass Sindal og Jns Rimann jr 50 procnt af virksomhdn, Stig Bjrring og Rasmus Erik Simonsn 50 procnt af virksomhdn. Stig Bjrring jr dt gaml Arla mjri i Grnå, og Rasmus Erik Simonsn jr landbrugt i Allingåbro, hvorfra gulrodsproduktionn forgår, og hvor gulrodsvaskrit liggr. Aral 2010: 120 hktar, hraf 80 konvntionll og 40 økologisk. Afsætning: Dansk Suprmarkd og ksport. Ansatt: Cirka 40. Læs mr på NY PAKKELINJE - Cra-Tch Intrnational B.V. har lvrt n pakklinj, hvor gulrøddrn afvjs i små skål, som transportrs via bånd til posmaskinrn. Snr skal anlæggt udbyggs md automatisk pakk- og palltringsrobot. Foto: Pdr Krogsgård. rodsvaskrit nu liggr. Og dn først pos md snackgulrøddr blv pakkt og lvrt dn 28. juni. En andn stor udfordring har vært, at virksomhdn rnt fysisk r sprdt ovr t stort områd. Dr r 25 kilomtr mllm slv produktionn og vaskrit og så pakkrit i Grnå. Og så dt at få skabt n sammnhængnd kraft i virksomhdn md 40 ny mdarbjdr, som intt kndt til gulrøddr - Vi forsøgr at gør mgt ud af at informr all om, hvad dr skr og hvorfor, så all vd, hvad vi arbjdr md, forklarr Lass Sindal. Visult udtryk Virksomhdn har bnyttt sig af forskllig støttmulighdr for at komm i gang. Først og ikk mindst Væksthus Midtjylland, som fik dm sat i gang. Så n opstartspakk md støtt til konsulnthjælp md slv produktionn af gulrøddr, og så har d fåt støtt til udvikling af n salgs- og markdsføringsstratgi. Hr har d valgt rklamburaut Kadavr i Købnhavn, som har hjulpt md at find t visult udtryk, dr kan undrstrg d signalr, virksomhdn grn vil udsnd: Vitalitt, friskhd, gå på mod, sundhd og modrn. Dsignt i frmtidns mballagr kommr til at pass md d grønn og orang bølglinjr på hjmmsidn. Til snackgulrøddrn skull dt bar gå hurtigt, og hr valgt man nogl klar, kraftig farvr på posrn: En violt til d konvntionll og n grøn til d økologisk. Gjstn DnFood r kommt rigtig godt fra start, og drs først produktr r blvt godt modtagt af kundrn. D to iværksættr har da også satst hl butikkn på projktt og r drfor top motivrd. - Vi har rfart, at man bar skal kast sig ud i dt og hnvnd sig på n ordntlig måd, afrundr Lass Sindal. En positiv ånd og humor r ufattlig vigtigt. Og så r dt vigtigt at hav gjstn i øjnn: Kundrn skal tro på dt, når vi sigr, at dt dér skal vi nok ordn for Jr. Og gjst i øjnn - dt har d bgg, Lass og Jns.l FRUGT & GRØNT OKTOBER

6 PRODUKTKVALITET Convninc- og snackproduktr stillr krav til mballagn Forskr har vurdrt kvalittn af nogl ny convninc- og snackproduktr på udløbsdaton. Rsultatt var ikk opløftnd. Pakkrir og dtailhandl opfordrs nu til at vælg mballag ftr dn måd, produktt rlt opbvars på, og også s på om holdbarhdsdaton skal justrs. TEKST: MARIANNE JAKOBSEN, TEKNOLOGISK INSTITUT, MERETE EDELENBOS, INSTITUT FOR FØDEVAREKVALITET, ÅRSLEV FOTO: JENS MICHAEL MADSEN I dt sidst halv år r dr lancrt n rækk ny convninc- og snackproduktr i dtailhandln. I Innovationskonsortit for Produktilpasst Pakning af Frisk Frugt og Grønt har vi ntop fokus på pakning i mballagr md tilpassd barrirgnskabr. Drfor har vi tagt pulsn på diss produktr i forårt Indkøb på Fyn og Sjælland Produktrn blv købt i 11 forskllig butikkr på Fyn og på Sjælland. Vi vurdrd i alt 68 produktr købt i byn og på landt, n dl af dm var gngangr. Produktrn blv umiddlbart ftr køb transportrt på køl til Tknologisk Institut i Tåstrup llr til Institut for Fødvarkvalitt i Årslv. Hr blv d opbvart vd fm gradr indtil sidst holdbarhdsdag, hvor vi målt iltindholdt og vurdrd kvalittn. Ilt - indholdt fortællr, om produktt r pakkt i for tæt mballag. Som n tommlfingrrgl r iltindholdt i n pakk for lavt, hvis dt liggr på én procnt llr drundr. MÅLING AF ILT Iltikoncntrationn i n pos gulrøddr måls vd at stikk n nål ignnm mballagn og sug n lill gasprøv ud dirkt ovr i t målapparat, som hr dmonstrrt af Mariann Jakobsn, Tknologisk Institut. 428 FRUGT & GRØNT OKTOBER 2010

7 PRODUKTKVALITET EMBALLAGE MED BARRIERER To ksmplr på forarbjdt og færdigpakkt frisk frugt og grønt i mballagr md barrirgnskabr. Når produktrn åndr, ændrr d slv luftns sammnsætning af ilt og kuldioxid i pakkn. For at undgå, at iltindholdt i pakkn blivr for lavt, og mballagn blivr for tæt, r dt vigtigt at knd produktts iltforbrug. Tr ud af fir var ikk i ordn Undrsøglsn vist, at mllm 24 og 64 procnt af d færdigpakkd produktr afhængigt af produktkatgori var pakkt i for tæt n mballag, mns ydrligr 20 til 38 procnt af produktrn havd kvalittsproblmr rlatrt til andr årsagr. S tabl 1. Sagt md andr ord var tr ud af fir produktr ikk i ordn på sidst holdbarhdsdag. Mang faktorr har indflydls på kvalittn af færdig - pakkt, frisk frugt og grønt. Dt kan vær råvarns kvalitt på produktionstidspunktt og dn måd, råvarn r forarbjdt på. Mn også valg af mballag kan hav mgt stor btydning for produktts kvalitt. En hlt afgørnd faktor r kombinationn af tmpratur og tid undr opbvaring. Undgå for tæt mballag Undrsøglsn vist tydligt, at mang af d indkøbt produktr var pakkt i for tæt n mballag. S tabl 1. Emballagrn var især for tætt til salatrn og til pakkrn md snack-frugt. For at bvar kvalittn af færdigpakkt, frisk frugt og grønt r dt nødvndigt at brug mballagr md tilpassd barrirgnskabr. Hvis mballagn r for tæt, vil iltindholdt md tidn bliv for lavt i pakkn, og så tagr produktrn skad, og kvalittn forrings. Som modraktion på t for lavt iltindhold udskillr produktrn n rækk gassr, dr kan lugt gansk forfærdlig, og d kan ødlægg slv dn mst positiv forbrugrs lyst til at spis produktt. Drfor r dt kolossalt vigtigt at vælg dn rigtig indpakning, når frisk frugt og grønt pakks i mballagr md barrir - gnskabr. Knd dit produkts iltforbrug Vd valg af mballag r dt vigtigt at knd sit produkts iltforbrug vd dn rll opbvaringstmpratur, idt produktrn brugr mr ilt, jo højr tmpratur d lagrs vd. Drfor r dt også vigtigt at hav fokus på kølkædn, da slv t kortvarigt brud på kølkædn kan giv t forhøjt iltforbrug og forårsag, at iltindholdt i pakkn blivr for lavt indn udløbsdagn. Modificrt atmosfær Vd pakning udn barrirgnskabr som for ksmpl i mballagr md makrohullr md n diamtr på 5-10 millimtr r dr fri udvksling af ilt md luftn udnfor pakkn. Iltindholdt i pakkn vil typisk ligg på cirka 20,9 procnt samm nivau som i atmosfærisk luft. Indholdt af kuldioxid vil ligg på cirka 0,03 procnt. Vd pakning md barrirgnskabr bgrænss udvkslingn af ilt md atmosfærn. Luftns sammnsætning ændrr sig, fordi produktt brugr ilt og udskillr kuldioxid vd rspiration. Hvis produktrn brugr mr ilt til rspiration, nd mballagn tilladr at passr, ændrs gassammnsætningn i pakkn, og mballagn kan bliv for tæt. Emballagr md barrirgnskabr kan for ksmpl vær mballagr md kstrmt små hullr md n diamtr på n tinddl af n millimtr. Vd pakning af frisk frugt og grønt i mballagr md barrirgnskabr faldr iltindholdt til undr 20,9 procnt, og kuldioxidindholdt stigr til ovr 0,03 procnt. Vi sigr, at luftn i pakkn r modificrt, og at produktt r modificrt atmosfær pakkt (MAP). I ralittn r produktt ikk pakkt i modificrt atmosfær. Produktt modificrr slv ilt- og kuldioxidindholdt i pakkn gnnm dts rspiration. I nogl tilfæld kan industrin vælg at modificr atmosfærn omkring t produkt allrd vd pakning vd at tilfør n gas md t bstmt ilt- og kuldioxidindhold. Dt kan for ksmpl vær n fordl for at forhindr brunfarvning i snittt salat. Lav tmpratur og tilpasst mballag r vigtig En stor dl af kvalittsproblmrn kan løss vd at vælg n mballag md korrkt tilpassd barrirgnskabr i forhold til opbvaringstmpratur og -tid. Rsultatrn af d undrsøgt produktr visr, at dr ikk r ovrnsstmmls mllm dn valgt mballag og opbvaringn af d nklt produktr. Nogl af problmrn kan løss vd at ændr på dn valgt mballag. Andr vd at justr på holdbarhdsdaton og opbvaringsforskriftn. For nogl produktr r dt ksmplvist urimligt at forlang syv dags opbvaring vd ott gradr. Vd dnn tmpratur kan produktrn måsk kun hold sig to-tr dag, mns holdbarhdn sagtns kan vær syv dag vd to gradr. Dt r drfor vigtigt, at hvrt nklt produkt r pakkt i forhold til d givn opbvaringsforhold. Vi opfordrr dtailhandln, pakkrirn og producntrn til at løft opgavn i fællsskab. l Tabl 1 Årsagr til kvalittsproblmr i forarbjdt og færdigpakkt frisk frugt og grønt. Produktkatgori Antal produktr Pakkt i for tæt mballag Andr kvalittsfjl Procnt Bskrivls Procnt Salatr Brun snitfladr 20 Grønsagr til madlavning Surt, slimt, sjaskt, vådt, udtørrt 38 Snack-frugt Brun snitfladr, bismag, glasst væv 36 FRUGT & GRØNT OKTOBER

8 Vil du læs mr...? nt m n n o b a l ti s B RØNT G & T G U R F å p t r v l t d la b å og f ss a k t s o p in d i t k dir Bstil bladt hr KLI KH ER -llr kontakt Ann Lis Mikklsn: T: M:

slagelse uddannelses- og karrierefestival

slagelse uddannelses- og karrierefestival 4 1 K U r på S l l i t s om ud s n? d m n m r o k ad v Vl h g o op r d a v H Vlkommn som udstillr på SUK-fstivaln Vlkommn i flokkn af ngagrd udstillr, dr år ftr år r md til at gør SUKfstivaln til Vstsjællands

Læs mere

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde -------------------------------------------------------------------------- Nyhdsbrv nr. 21 juni 2014 -------------------------------------------------------------------------- S, hvor små vi var! Dt r

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Socialudvalgt Skrtariatt: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnmosværkstdrn nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådaln ny tag mm 2.829 3 Fornyls og opgradring af brand- og kaldanlæg på pljcntrn 4.149 2.450

Læs mere

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten.

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten. U D R E D L O SÅDAN F Y L F R I P A P ET SEJT FOLD BILLIE S BEDSTE PAP IRFLY! lv. mm at lav s n : l h t d st af st papirfly. n flyv og bd r Billis hurtig l m D r sjov, ka sa u d an hr hvord Billi visr

Læs mere

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen 26. fbruar 29 af Spcialkonsulnt Erik Bjørstd Dirkt tlf. 33 55 77 15 og Chfanalytikr Frdrik I. Pdrsn Dirkt tlf. 33 55 77 12 llr 28 42 42 72 Rsumé: Arbjdsløshdn hastigt på vj mod 1. - n undrfinansirt skattrform

Læs mere

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr.

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr. Lott Salling Når vi gør børn nysgrrig på sprog, fortælling og læsning så tidligt som ovr hovdt muligt, øgs drs chancr for at tilgn sig t vludviklt sprog og dr md opnå lttr adgang til social kontaktr og

Læs mere

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen,

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen, REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært SB-mød Skolvængt 12. novmbr 2015 kl. 18.15-20.15 Til std: Forældr Mdarbjdr Elvr Ldls Mikal F. Sørnsn, Anja M. Jnsn, Litha Skjoldn, Jtt Bjrg Brix, Jns Josphsn, Marik Wijbnga-Bijma

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer TILMELDINGSBLANKETTEN skal aflvrs på ungdomsskolns kontor, Skllt 29, 4700 Næstvd NAVN: FØDSELSDATO: ADRESSE: POSTNUMMER: TELEFON: MOBIL: FORÆLDRES NAVNE: Særlig hnsyn/kommntarr: N Æ S T V E D U N G D O

Læs mere

Kendingstal: 12030. ReDane 1/6

Kendingstal: 12030. ReDane 1/6 RDAN Kndingstal: 12030 RDan 1/6 rdan MANIFST AT TGN T NYT LAND Nylig studir af madkultur visr, at dt r n af d mst håndgriblig markørr for social ulighd i Danmark. Lavindkomstgruppr r langt mr udsat for

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovdtal...3 Priodns rsultat...4 Forvntningr til frmtidn...5 Invstringsstratgi og finansil risikostyring...6 Rsultatopgørls...7 Balanc...8 Notr...10 Pn-Sam Skad forsikringsaktislskab

Læs mere

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g Vikingtidn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 ÅRHUS r Nø é 12 2 3 11 Lill Torv 17 8 Magasin Bibliotk Stor Torv 15 10 Domkirk 1 Bisptorv 14 7 18 16 4 Sø nd rg V s t r A l l é 5+6 9 V Øst

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv Modrn Fysik 9 Sid 1 af 6 Sidst gang: Elmntarpartiklr og naturkræftr samt univrsts udvikling. I dag: Atomkrnr og krnprocssr samt stjrnrs livsforløb. Atomkrnr Krnfysikkn blv født i 1896, hvor Hnri Bcqurl

Læs mere

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2013 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Projktstyring i praksis Social mdir HRM Ta t slvstændigt uddannlssforløb

Læs mere

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0 0BRgnrglr for ubstmt intgralr I dtt lill tillæg skal vi s på n sætning, som angivr d rgnrglr, dr gældr for ubstmt intgralr (intgralr udn grænsr), samt giv t bvis for sætningn. Da vi i bvist skal gør brug

Læs mere

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015.

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015. Til: CENTER FOR SOCIAL OG SUNDHED Økonomistyring Dato: 30. juni 2015 Notat Forslag til kstraordinær tiltag som kan imødkomm udgiftsprsst for hl Social- og Sundhdsudvalgts områd i 2015. Ndnstånd r forslag,

Læs mere

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane ANSØGNING Ansøgning til Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban Høj Taastrup Kommun søgr Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban i Gadhavkvartrt. Cykllgbann

Læs mere

JOMFRUEN. }omfjl"uen Virgo, 24. august - 23. september

JOMFRUEN. }omfjluen Virgo, 24. august - 23. september ,- ::-;, JOMFRUEN Js Nordby Chain-gam }omfjl"un Virgo, 24. august - 23. sptmbr Jomfrun holdr af Ol-dn, logik og systmatik. Bskdnhd og tilbagholdnhd r andr af Jomfruns pjlmærkr. Dn kan virk gnrt og anspændt,

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen!

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen! N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E Cilia vd Strtfstival i Grønngad 17. oktobr!strtfstival!dn intrn trafik!sæt kryds i kalndrn!vlkommn Ungdomsrådts bsøg fra Holland

Læs mere

Bilag 1. AIDA-modellen: Sepstrups kampagneplatform:

Bilag 1. AIDA-modellen: Sepstrups kampagneplatform: Bilag 1 AIDA-modlln: Spstrups kampagnplatform: Bilag 2: 1 Risikofaktor for usikkr sx i Danmark: Hvrt år dør 300 danskr på grund af usikkr sx. Dt svarr til 0,5 % af all dødsfald. Dt flst r kvindr dr dør

Læs mere

Lokalplanområdets placering i Haderslev

Lokalplanområdets placering i Haderslev LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdts placring Lokalplanområdts placring i Hadrslv LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdt omfattr t områd bliggnd på hjørnt af Grønningn og Aarøsundvj i dn sydlig dl

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

- læsetræning på en sjov måde

- læsetræning på en sjov måde - læstræning på n sjov måd Supr ffktivt supr nklt supr sjovt for båd børn og drs voksn Et spil, dr på n nkl og sjov måd vil styrk båd forældr, lærr og pædagogr i at vartag dn fundamntal læstræning. Spillt

Læs mere

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG UDBUD -1. halvår 2014 AKADEMI FAG Dt stratgisk ldrskab Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Positiv psykologi i ldls Tag t slvstændigt uddannlssforløb - llr tag fagt som n dl af

Læs mere

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A.

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A. Vdtægtr for Our Vandværk A.M.B.A. VEDTÆGTER OR ANDELSSELSKABET OURE VANDVÆRK Navn og hjmstd 1 Slskabt dr r stiftt i 1948, r t andlsslskab md bgrænst ansvar (a.m.b.a.), hvis navn r OURE VANDVÆRK. Slskabt

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN STPHANI JUUL-ANDRSN. FØDT AUGUST 1989. BOR I HLSINGØR. TALR DANSK, NGLSK, TYSK. DKORATØR, LÆSR -DSIGN. STPHANI@JUUL-ANDRSN.NU 0045 2521 0300 LVATOR TAL JG HDDR STPHANI JUUL-ANDRSN R UDDANNT DKORATØR OG

Læs mere

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme t s i l Pris S I V A n d n r M tr stærk platform Mtroxprss-univrst Dt startd i 2001, hvor n rblsk mtro-avis tillod sig at vær gratis hvor flabt sagd nogn, hvor djligt sagd mang hvor andrlds mnt d flst.

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse.

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Novmbr 2012 STARTREDEGØRELSE Ovrdækning af Jomfru An Gad Aalborg Midtby Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup Dronninglund Vadum

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovd- og nøgltal...3 Priodns rsultat...4 Forrtningsområd...5 Forvntningr til frmtidn...6 Rgnskabspraksis...7 Rsultatopgørls...8 Balanc...9 Notr...10 Pn-Sam Bank A/S CVR-nr.

Læs mere

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02760.00 Frdningn vdrørr: Grævlinghøj Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 07-11-1962 Frdningsnævnt 06-02-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Praktiske oplysninger.

Praktiske oplysninger. Praktisk oplysningr. Lundrskov Boldklub vil grn byd all dltagr vlkommn til Lundrskov Frøs Cup 2015. Dt r i år 34. gang vi afviklr stævnt. Dr dltagr til stævnt 76 hold og dt btydr, at dr skal afvikls 199

Læs mere

Elektronens specifikke ladning

Elektronens specifikke ladning Elktronns spcifikk ladning Martin Gislr 25. aj 2001 Indhold 1 Forål 1 2 Udførls 1 3 Toriafsnit 2 3.1 Sprdning............................. 3 4 Forsøgsrsultatr 4 5 Bhandling af forsøgsrsultatr 4 6 Diskussion

Læs mere

Så triller bolden igen!

Så triller bolden igen! FODBOLDTILLÆG 2011 FRA Søllstd IF Så trillr boldn ign! t Alt undr tag Salg af ny og brugt Opl prson- og varbilr Autorisrt Opl værkstd prsonog varbilr Mrkonomn værkstd, srvic og rparation af all mærkr Mrkonomn

Læs mere

m ninger September 2006 7. årgang nr. 3 TEMA: Den lille appetit ERNÆRING I BAGGRUND I ETIK EMBALLAGE I NYHEDER FORSKNINGSNYT I PORTRÆT

m ninger September 2006 7. årgang nr. 3 TEMA: Den lille appetit ERNÆRING I BAGGRUND I ETIK EMBALLAGE I NYHEDER FORSKNINGSNYT I PORTRÆT & m ningr Sptmbr 2006 7. årgang nr. 3 TEMA: Dn lill apptit ERNÆRING I BAGGRUND I ETIK EMBALLAGE I NYHEDER FORSKNINGSNYT I PORTRÆT MÆLK &m ningr nr 3 sptmbr 2006 Mælk og mningr udgivs til n fast krds af

Læs mere

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovedudvalget

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovedudvalget Arbjdsskadstatistik for priodn 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovdudvalgt 09-01-2015 Rødby (1019695774) Ejndomsinspktøra rbjd Ovrfladisk skadr hovdt Børn og Kultur 19-01-2015 09:10 Kl. ca. 09.10 onsdag

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

Ungestrategi. Hedensted Kommune

Ungestrategi. Hedensted Kommune Ungstratgi Hdnstd Kommun Udarbjdt af Styrgruppn for Projkt 12@25 Skrtariat tlf. 7975 5545 Sptmbr 2012 2 Dt r n stor fornøjls at kunn præsntr dn først Ungstratgi for Hdnstd Kommun Md dnn stratgi sættr vi

Læs mere

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET STORT TEMA om klodns frmtid NYHEDER TIL BØRN DER VIL FORSTÅ VERDEN GOD SKOLE TIL ALLE 25. - 1. OKTOBER 2015 LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 VI HAR TESTET FIFA 16

Læs mere

FEATURE 10:10 SVENDE OG MESTRE ER PÅ SAMME SIDE KLEMT AF KOMMUNALE UDBUD PENGENE LIGGER I PLANL ÆGNINGEN

FEATURE 10:10 SVENDE OG MESTRE ER PÅ SAMME SIDE KLEMT AF KOMMUNALE UDBUD PENGENE LIGGER I PLANL ÆGNINGEN FEATURE 10:10 SVENDE OG MESTRE ER PÅ SAMME SIDE KLEMT AF KOMMUNALE UDBUD PENGENE LIGGER I PLANL ÆGNINGEN 10 10 1 Hl løsningr gør god rsultatr bdr Vi producrr båd spartlmassr, værktøj og slibpapir i t brdt

Læs mere

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt 1 Kndskabskampagn Kampagntryk Lokalt Rgionalt Nationalt 2 MØDER kurser SEMINaRER FoREDRag FESTER præsentationer Få n virtul rundvisning i AKKC s mødfacilittr Hvis AKKC v n frugt akkc r vrdnsbrømt i Nordjylland

Læs mere

CO-Magasinet. V ET JA SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 bunden ER NÅET SIDE 6-7 LYS I MØRKET SIDE 8 SAMMENHOLD I STEDET FOR FYRESEDLER SIDE 9 bund

CO-Magasinet. V ET JA SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 bunden ER NÅET SIDE 6-7 LYS I MØRKET SIDE 8 SAMMENHOLD I STEDET FOR FYRESEDLER SIDE 9 bund CO-Magasint NR/ÅR 05/2010 DET blev ET JA SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 bunden ER NÅET SIDE 6-7 LYS I MØRKET SIDE 8 SAMMENHOLD I STEDET FOR FYRESEDLER SIDE 9 SIG SANDHEDEN SIDE 10-11 JEG VIL GØRE EN FORSKEL

Læs mere

Å R S S K R I F T 2 0 1 5

Å R S S K R I F T 2 0 1 5 ÅRSSKRIFT 2015 2 Rdaktion: Erik Højrslv og Erik Ernø-Kjølhd. Layout: ThomasKristnsn.com. Foto: VUC Aarhus. Oplag: 800 ks. INDHOLD Vlkommn til Dalgas Avnu 2 4 Dt ny Studicntr 8 Kursistråd, mærksagr og ny

Læs mere

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel Kommntarr til procnt Faglig mål Kapitlt læggr op til, at lvrn konsolidrr og vidrudviklr drs forståls af sammnhængn mllm n værdi angivt som procnt, brøk og dcimaltal. lærr forskllig formr for procntbrgning

Læs mere

Holdningsundersøgelse, Skifergas - 2015

Holdningsundersøgelse, Skifergas - 2015 t Holdningsundrsøgls, Skifrgas - 2015 19308 Grnpac 6. maj 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frkvnsr... 5 4. Kryds

Læs mere

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af 17. dcmbr 2008 Vurdring af ansøgningr om mdfinansiring af intrnational oplvlssfyrtårn i Rgion Midtjylland 1. Introduktion I januar 2008 bsluttd Vækstforum Midtjylland at giv 11 konsortir n indldnd udviklingsfinansiring

Læs mere

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015 Bfolkningsprognos pr. 3. cl.flygtning for prion 6 6 Dato 3.6. Bfolkningsprognosr r bhæftt m n vis usikkrh, it prognosns forusætningr om føslshyppigh, øligh, boligmassn samt in og uvanring kan ænr sig i

Læs mere

Hvordan er trivslen blandt eleverne på skolen (fx i forhold til mobning)?

Hvordan er trivslen blandt eleverne på skolen (fx i forhold til mobning)? Skol og Forældr Kvægtorvsgad 1 1710 Købnhavn V Tlf. 3326 1721 Fax 3326 1722 post@skol-foraldr.dk www.skol-foraldr.dk Skolbstyrlsrns bdømmls af trivsl og samarbjd i skoln Skol og Forældr har stillt n rækk

Læs mere

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP OPSAMLING + TIMES TIMES Kort om Copnhagn Futur Workshop Et utraditionlt borgrmød Copnhagn Futur Workshop var t utraditionlt borgrmød, dr blv afholdt d. 25. sptmbr 2014 på Aalborg Univrsitt, Købnhavn. Ambitionn

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR OR Sundhds- og Forbygglssudvalgt 2013-14 SUU Alm.dl Bilag 241 Offntligt N r. 1 0 9 U d g i v s a f D a n s k F o l k h j æ l p NYT HOVEDKONTOR Eftr flr års ovrvjlsr omkring bliggnhdn for Dansk Folkhjælps

Læs mere

PROJEKTHOLD: Stevns Kommune, Bjørn Søeborg Niras v. Gertrud Øllgaard PlanTXT v. Niels Ditlev Planværkstedet v. Dorthe Brogård

PROJEKTHOLD: Stevns Kommune, Bjørn Søeborg Niras v. Gertrud Øllgaard PlanTXT v. Niels Ditlev Planværkstedet v. Dorthe Brogård PROJEKTHOLD: Stvns Kommun, Bjørn Søborg Niras v. Grtrud Øllgaard PlanTXT v. Nils Ditlv Planværkstdt v. Dorth Brogård BAGGRUNDEN ARKITEKTURPOLITIK FOR STEVNS KOMMUNE Købstad WAUW Stationsby Havnby Strøby

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal.

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Januar 2015 STARTREDEGØRELSE Boligr og rhvrv, Vstrbro, Kirkgårdsgad og Hassrisgad Vstbyn Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup

Læs mere

Plan for klimaforbedring

Plan for klimaforbedring Plan for klimaforbdrin Indhold Forord Forord.................................................... 3 I Danmark har vi i d sidst fir årtir vist, at vi kan ø vækstn udn at ø nriforbrut. Nu r tidn kommt, hvor

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet Sofia d Fris Sidlr Mdigrafikrlv på Stvnsbladt GRAFISK DESIGN Sofia Sidlr Hovdforløb 2 Mdigrafikrlv Stvnsbladt 2015 M b d oo d r oa FÆRDIG SKETCH SKETCH BLYANT Stadtlr pigmnt lin pn FRA SKETCH TIL FIL I

Læs mere

Kære tillidsrepræsentant, 10. maj 2008

Kære tillidsrepræsentant, 10. maj 2008 Kær tillidsrpræsntant, 10. maj 2008 Ndnfor vil vi rdør for brninn af konfliktundrstøttls o dn ændrin hraf, som vi i hovdbstyrlsn har bsluttt. Dr r samtidi md dnn rdørls frmsndt t brv til jordmødrn, som

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab Historins Hus Hvidovr 24. årgang Nr. 1 fbruar 2006 Indhold Fra Formandn s 3 Barndommn på Spurvhøj af Poul Eriksn s 4 Hvidovr kulturarvskommun? af Poul

Læs mere

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E SAh.IT L O K A L P L A M N62 7 WILCKEN & WULFF RADG CIVILINGENI@RER, FRI JUNI W79 Matr. nr. 45 Stmplfri, jfr. Skatt- Anmldr

Læs mere

De fem friheder for dyr

De fem friheder for dyr 31-10-2015 Dyrvlfærdskontrol i fårbsætningr Hvad skal I hør? Hvad r dyrvlfærd? Hvordan gnnmførs t kontrolbsøg? Hvad skal du hav styr? Vi arbjdr md mnnskr, dyrvlfærdn flytts ignnm landmandn og mdarbjdrn!

Læs mere

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet 07745.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07745.00 Frdningn vdrørr: Vrøgum Kær Domm Taksations komm iss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 18-12-1987 Frdningsnævnt 16-15-1986 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Danmarks Idræts-Forbund Frivillighed i fokus DIF s indsats for at styrke frivilligheden Løgstrup 25. oktober 2012

Danmarks Idræts-Forbund Frivillighed i fokus DIF s indsats for at styrke frivilligheden Løgstrup 25. oktober 2012 Frivillighd i fokus DIF s indsats for at styr frivillighdn Løgstrup 25. oktobr 2012 Frivillighd i fokus politis Evalu Hvorfor bskæftig sig md frivillighd dt frivillig r: Forankrt i dt lystbtont fællsskab,

Læs mere

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen 2 2013 Har du huskt at tilmld dig Så vd du blandt andt, hvornår dr liggr t nyt SKOLEN på nttt. www.aalf.dk (s mnubjælkn) Af Martin Lauritzn ÅLF Af Lott Svan Strang Ptrsn & Martin Lauritzn nyhdsbrv fra

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Institutions navn Hovedadresse H. By Udbudsby Kommentar. Absalonsvej 20 Holbæk Kalundborg. Selandia - CEU Bredahlsgade 1 Slagelse Slagelse

Institutions navn Hovedadresse H. By Udbudsby Kommentar. Absalonsvej 20 Holbæk Kalundborg. Selandia - CEU Bredahlsgade 1 Slagelse Slagelse Udbud Hovdområd/ uddannls Institutions navn Hovdadrss H. By Udbudsby Kommntar EUC Nordvstsjælland Absalonsvj 20 Holbæk Kalundborg Slandia - CEU Brdahlsgad 1 Slagls Slagls EUC Sjælland Jagtvj 2 Næstvd Næstvd

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE ØSTER UTTRUP SKOLE FAKTA Adrss Østr Uttrup Skol Brinkn 6 9220 Aalborg Ø Tlf 99824590 E-mail Wb Skolldr

Læs mere

LÆS OM: MASKINHØST AF ÆBLER TIL MOST IMPRÆGNERET INSEKTHEGN

LÆS OM: MASKINHØST AF ÆBLER TIL MOST IMPRÆGNERET INSEKTHEGN NR. 11/12. NOVEMBER/DECEMBER 2010 Hrrgård md g produkionskøkkn Sødkirsbær kogs il dlikassr LÆS OM: MASKINHØST AF ÆBLER TIL MOST IMPRÆGNERET INSEKTHEGN NR.11/12. NOVEMBER/DECEMBER 2010 Sminis Løg Ny god

Læs mere

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988.

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988. 07751.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07751.00 Frdningn vdrørr: Søndrhav Skrænt Domm Taksationskommissionn 06-10-1988 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 17-02-1988, 04-03-1988 Frdningsnævnt 01-10-1986 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen StudiOrdning August 2011 Produktions Tknolog Uddannlsn Dnn studiordning r n orintring til nuværnd og kommnd studrnd på produktionstknolog uddannlsn om, hvad studit indholdr og hvad dr forvnts af d studrnd.

Læs mere

tagrender Vejledning til dit valg af tagrender i alle materialer

tagrender Vejledning til dit valg af tagrender i alle materialer tagrndr Vjldning til dit valg af tagrndr i all matrialr OM OS Udgivr Plastmo A/S, Odinsvj 9-11, 4100 Ringstd Produktion Burau 2A Vision og VstbrgKommunikation Vi r n dansk virksomhd, dr blv grundlagt i

Læs mere

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Pall Flbo-Hansn Vdr. Strandparkn Korsør 1 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Korsør dn, 9.sptmbr 2012 Formålt md dnn hvidborg r- at dnn gnnmgang vil

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd Nr. 10 Dcmbr 2009 3. årgang Ægt ildsjæl Ung arbjdsløs tabs på gulvt Ny uddannls til pædagogisk kok Forningn Ligværd Dobblt ramt Indhold Ldr sid 3 Succs md job til førtidspnsionistr sid 4 Cntr for Livsnavigation

Læs mere

Nyt skoleår - nye ansigter

Nyt skoleår - nye ansigter nr. 12 august 2015 KURSER & EVENTS S. 4 DRØN PÅ SOMMEREN FOR FU S. 8 Nyt skolår - ny ansigtr Først skoldag for 3000 ny lvr i Aarhus, og først arbjdsdag for mang ny ldr og mdarbjdr i Børn og Ung. Mandag

Læs mere

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver!

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver! h d U- r n g l æ d nhdns Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Samarbjd md frivillig Vnnforn frivillig i park hav! Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Købnhavns Univsitt Botanisk Hav - Rasmus N Klost Landbohøjskolns

Læs mere

Odense Fotografiske Amatørklub

Odense Fotografiske Amatørklub Odns Fotografisk Amatørklub ofa-fotoklub.dk juli-sptmbr 2005 1 n a lm o H g r lin E : to o F Formandn har ordt Skr dr n udvikling i OFAs billdr, llr r vi n flok forstnd fotonørdr, som lavr d samm billdr

Læs mere

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL Jul i n r m y l o P 29. novmbr 2014 JULEMARKED I ÅRSLEV OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL d M i t n a r a g s n! Hl Årslv kommr til at duft og smag af jul, når snn dalr nd ovr JULEMARKED I ÅRSLEV, som for

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt Europaudvalgt 2004 KOM (2004) 0360 Offntligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxlls, dn 30.4.2004 KOM(2004) 360 ndlig BERETNING FRA KOMMISSIONEN om gnnmførlsn i 19992000 af forordning (EØF)

Læs mere

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter EgbjrgBLADET Nr. 1, januar 2015, 47. årgang Læs, hvad dr holdr tyvn fra at bryd ind i dit hus Fællshusts hygglig familiarrangmntr fortsættr Vær md til at vidrfør Egbjrgklubbn... 1 Ønskr du at lj lokal

Læs mere

Unge, smukke og talentfulde kvinder - kom tæt på ur-designer Christina Hembo og håndboldspiller Trine Troelsen

Unge, smukke og talentfulde kvinder - kom tæt på ur-designer Christina Hembo og håndboldspiller Trine Troelsen th fmal dition ALPI sponsorrr håndboldlandsholdt Læs mr på sid 3 Mød dygtig ALPI-pigr Læs mr på sid 10, 11 og 14 Vind lækr julgavr Læs mr på sid 12 Læs også om Ny INCOTERMS ALPI s italinsk mor Løbstærk

Læs mere

nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Heidi blev læge trods stort høretab Fællesskab på frederiksberg Læs om lydfølsomhed

nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Heidi blev læge trods stort høretab Fællesskab på frederiksberg Læs om lydfølsomhed nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Hidi blv læg trods stort hørtab Fællsskab på frdriksbrg Læs om lydfølsomhd Hørlsn svigtr 1 ud af 2 ovr 50 år! Hvornår og hvor oft kan varir, og dt r ikk altid

Læs mere

07776.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07776.00. Fredningen vedrører: Nørholm Enge. Domme. Taksationskommissionen 13-08-1990.

07776.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07776.00. Fredningen vedrører: Nørholm Enge. Domme. Taksationskommissionen 13-08-1990. 07776.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07776.00 Frdningn vdrørr: Nørholm Eng Domm Taksationskommissionn 13-08-1990 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 28-03-1990 Frdningsnævnt 06-04-1989 Kndlsr Dklarationr TAKSATIONSKOMMISSIONEN>

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab Historins Hus Hvidovr 23. årgang Nr. 3 oktobr 2005 Indhold Nyt fra Formandn s 3 Lidt om 60-årt for Danmarks Bfrils s 4 En lill brtning fra sptmbr 1944

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk n Tur glr n i s r o kun f også for - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Projekt nr. CP12K-071 vedrørende: Cykling gennem leg og læring. et lærings- og innovationsprojekt i folkeskolen

Projekt nr. CP12K-071 vedrørende: Cykling gennem leg og læring. et lærings- og innovationsprojekt i folkeskolen Projkt nr. CP12K-071 vdrørnd: Cykling gnnm lg og læring t lærings- og innovationsprojkt i folkskoln 0 Indholdsfortgnls 1. Intro og formål Cykling gnnm lg og læring t innovations- og læringsprojkt i folkskoln

Læs mere

HOKUS POKUS. - en rejse med FOKUS

HOKUS POKUS. - en rejse med FOKUS HOKUS POKUS - n rjs md FOKUS Indhold Forord Multihus Folkn bag Fru Prang - rjsnd i kunst og kultur Forskl/lighd Et lill kig i frmtidn En famili dukkr op Global storby En visul vlkomst Familialbum Dn grå

Læs mere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere Bilag 4: Spørgskmaundrsøgls, politikr Er du mand llr kvind? Krydst md: Pa mokra Vnstr Dt Konsr par Mand 187 13 48 43 10 2 54 163 18 26 71,4% Kvind 77 12 11 20 4 0 24 58 9 11 28,6% 264 25 59 63 14 2 78

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t s a u t o r i s r d R v i s o r r 4 2010 Sid 2 Ny indbrtningr for prsonalgodr Sid 3 Årts julgav til mdarbjdrn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kronrs græn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfradrag

Læs mere

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE Roskild www.spjdrt.dk/liiud Viborg www.spjdrt.dk/lu-ord Hous Odd www.spjdrt.dk/lillbælt Husk at du på arragmtrs g hjmmsidr ka læs bskrivlsr af hvrt klt uddalsstilbud. LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 1 2011 Sid 2 VIES ikk kun n kirklig handling Sid 3 Lmpls af rvisionspligtn i hnhold til årsrgnskabslovn Sid 3 Ulovlig aktionærlån nu r dt alvor Sid 4 Slskabrs skattog

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

TEMA RANDERS. 3F Randers præsenterer

TEMA RANDERS. 3F Randers præsenterer RANDERS TEMA Nr. 7 / novmbr 2009 / 5. Årgang 3F Randrs præsntrr min arbjdsplads 3F Randrs har d snst år udgivt t tmanummr md n omtal af forskllig arbjdspladsr. Dtt md stor succs, og nu præsntrr d 6 faglig

Læs mere

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2.

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2. LIF-Avisn LINDHOLM IDRÆTSFORENING - Annonctillæg til Nørrsundby Avis 18. august 2010 LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009 Historisk triumf Lindholm IF har for først gang i klubbns 75 år lang histori

Læs mere