Folkeafstemning 25. maj 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folkeafstemning 25. maj 2014"

Transkript

1 STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2014:5 20. juni 2014 Folkeafstemning 25. maj 2014 Resumé: Denne redegørelse om folkeafstemningen 25. maj 2014 om en fælles patentdomstol indeholder Danmarks Statistiks officielle beregninger af resultatet af folkeafstemningen. Kort om statistikken: Artiklen indeholder endvidere forskellige nøgletal om afstemningen samt et tabelafsnit. Formålet med forslaget om en lov om en fælles patentdomstol m.v. er at tilvejebringe grundlaget for Danmarks ratifikation af den mellemstatslige aftale om en fælles patentdomstol. Det overordnede formål med den europæiske patentreform er at gøre det enklere og billigere at opnå og håndhæve patenter bredt i Europa. En dansk ratifikation af aftalen om en fælles patentdomstol indebærer, at den fælles patentdomstol som udgangspunkt får enekompetence til at træffe afgørelser i langt de fleste typer sager om europæiske patenter og enhedspatenter. Lovforslaget indebærer afgivelse af suverænitet og skal derfor vedtages efter den særlige procedure i grundlovens 20, stk. 2. Herefter skal lovforslaget enten vedtages af et flertal i Folketinget, der mindst udgør 5/6 af dets medlemmer, eller, såfremt et sådant flertal ikke kan opnås, af et almindeligt flertal, hvorefter det skal forelægges vælgerne til godkendelse eller forkastelse ved en folkeafstemning efter reglerne i grundlovens 42. Folketinget vedtog forslaget 29. april 2014 med 90 for forslaget (V, S, RV, SF, LA, KF), 21 imod forslaget (DF, EL) samt 0 hverken for eller imod forslaget. Statsministeren bekendtgjorde herefter 29. april 2014 i Statstidende, at der skulle afholdes folkeafstemning om lovforslaget om en fælles patentdomstol samme dag som valget af danske medlemmer til Europa-Parlamentet søndag 25. maj Reglerne om afholdelse af folkeafstemninger er dels indeholdt i grundlovens 42, dels i folketingsvalgloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 369 af 10. april 2014 (i det følgende benævnt loven ). Ifølge lovens 95, stk. 3, foregår folkeafstemninger i de samme afstemningsområder som valg til Folketinget. Enhver, der har valgret til Folketinget og er optaget på valglisten, har ret til at deltage i folkeafstemninger, jf. lovens 96, stk. 1. Valgret til Folketinget har enhver, som har dansk indfødsret, er fyldt 18 år og har fast bopæl i riget, medmindre vedkommende er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens 6, jf. lovens 1. Ifølge grundlovens 42, stk. 5, stemmes der ved folkeafstemning for og imod lovforslaget. Til lovforslagets bortfald kræves, at et flertal af de, der deltager i folkeafstemningen, dog mindst 30 pct. af de stemmeberettigede, har stemt imod lovforslaget.

2 2 2014:5 1. Resultatet af folkeafstemningen Ved folkeafstemningen 25. maj 2014 stemte 62,5 pct. af de fremmødte for forslaget om en fælles patentdomstol, mens 37,5 pct. af de fremmødte stemte imod forslaget. Dermed er lovforslaget vedtaget og er siden stadfæstet 2. juni Foreløbig og endelig opgørelse af valget På afstemningsaftenen 25. maj 2014 foretog Danmarks Statistik en foreløbig opgørelse af resultaterne af folkeafstemningen. Den foreløbige opgørelse foretages på grundlag af telefoniske og elektroniske indberetninger fra valgbestyrelserne for de 92 opstillingskredse i Danmark om resultatet af stemmeoptællingen på de enkelte afstemningssteder. Dagen efter afstemningen samles valgbestyrelsen i kredskommunen til endelig opgørelse af resultatet af stemmeafgivningen i opstillingskredsen (fintælling). Valgbestyrelsen foretager særskilt for hvert afstemningsområde en fornyet bedømmelse og optælling af de afgivne stemmesedler, hvorefter resultaterne indføres i valgbogen. Valgbogen indberettes elektronisk til Danmarks Statistik og indsendes endvidere som attesteret kopi til både Danmarks Statistik og Økonomi- og Indenrigsministeriet til brug for den endelige opgørelse af afstemningen, jf. lovens 31. Danmarks Statistik og Økonomi- og Indenrigsministeriet modtog valgbøgerne i dagene maj De 92 valgbøger blev revideret af Danmarks Statistik og fejl og mangler er blevet berigtiget, hvorefter det endelige resultat af folkeafstemningen er opgjort af Danmarks Statistik. Fra den foreløbige opgørelse, som Danmarks Statistik foretager på valgaftenen på grundlag af telefoniske og elektroniske indberetninger fra valgbestyrelserne om resultatet af stemmeoptællingen på de enkelte afstemningssteder, til den endelige opgørelse på grundlag af fintællingen, sker der normalt mindre stemmeforskydninger. I tabel 5 er disse opgjort for JA- og NEJ- for hele Danmark og de enkelte landsdele og storkredse. 3. Almindelig redegørelse 3.1. Vælgertallet Vælgertallet i hele landet er opgjort til ved folkeafstemningen 25. maj I de tre landsdele i Danmark var vælgertallet henholdsvis i Hovedstaden, i Sjælland-Syddanmark og i Midtjylland-Nordjylland. Vælgertallet for de enkelte opstillingskredse i Danmark er anført i tabel 1. Blandt de 92 opstillingskredse havde Hillerød i Nordsjællands Storkreds flest med , mens Rønne i Bornholms Storkreds havde færrest med Valgdeltagelsen Stemmeprocenten afgivne af vælgertallet blev for hele landet 55,9. Inden for de enkelte landsdele i Danmark var stemmeprocenten højest i Hovedstaden med 58,3 pct. I Sjælland-Syddanmark og i Midtjylland-Nordjylland blev stemmeprocenten henholdsvis 55,4 og 54,1 pct. For de enkelte opstillingskredse er stemmeprocenten anført i tabel 1. Blandt alle 92 opstillingskredse var stemmeprocenten højest i Rudersdal i Nordsjællands Storkreds med 68,7 pct. og lavest i Aalborg Nord i Nordjyllands Storkreds med 46,8 pct.

3 2014: Brev let af brev, der blev taget i betragtning, var i hele landet let af rettidigt modtagne brev, der ikke kom i betragtning og dermed ikke indgår i antallet af afgivne og dermed heller ikke i beregningen af stemmeprocenten udgjorde Brevstemmeprocenten antal brev i betragtning af afgivne udgjorde 5,7 pct. Der henvises i øvrigt til tabel 2, hvor antallet af brev i alle opstillingskredse fremgår. Blandt alle 92 opstillingskredse var brevstemmeprocenten højest i Gentofte i Københavns Omegns Storkreds med 12,3 pct. og lavest i Silkeborg Nord i Vestjyllands Storkreds med 3,0 pct Blanke og andre ugyldige let af ugyldige blev i hele landet, og ugyldighedsprocenten ugyldige af afgivne blev således 3,6 pct. De ugyldige fordelte sig på blanke og andre ugyldige. Der henvises i øvrigt til tabel 2, hvor antallet af blanke og andre ugyldige fremgår for alle opstillingskredse. Tabel 4 viser fordelingen af alle ugyldige i Danmark på ugyldighedsgrunde. Blandt de 92 opstillingskredse var ugyldighedsprocenten højest i Nørrebro i Københavns Storkreds med 5,3 pct. og lavest i Fredensborg i Nordsjællands Storkreds med 2,5 pct Relativ stemmefordeling I tabel 1 vises også den relative stemmefordeling ved folkeafstemningen. Blandt de 92 opstillingskredse var andelen af JA- højest i Gentofte i Københavns Omegns Storkreds med 75,3 pct. og lavest i Bispebjerg i Københavns Storkreds med 50,8 pct. For alle opstillingskredse var der altså et flertal af JA-. 4. Baggrundsoplysninger Mere information Henvendelse I Statistikbanken på findes alle resultater på de enkelte afstemningsområder, opstillingskredse, storkredse og landsdele. Thomas Michael Klintefelt, tlf ,

4 4 2014:5 Tabel 1. Vælger- og stemmetal fordelt på opstillingskredse ved folkeafstemningen 25. maj Specifikation af JA- og NEJ- Stemmeprocent Gyldige JA I alt JA- NEJ- af gyldige NEJ af gyldige NEJ af antal Hele landet , ,5 37,5 20,2 Hovedstaden , ,2 37,8 21,3 Københavns Storkreds , ,8 41,2 22,4 1. Østerbro , ,9 36,1 20,8 2. Sundbyvester , ,1 41,9 21,5 3. Indre By , ,5 34,5 19,4 4. Sundbyøster , ,3 45,7 23,0 5. Nørrebro , ,2 47,8 26,3 6. Bispebjerg , ,8 49,2 23,5 7. Brønshøj , ,1 42,9 23,2 8. Valby , ,3 43,7 22,8 9. Vesterbro , ,8 45,2 24,5 10. Falkoner , ,1 31,9 19,8 11. Slots , ,8 35,2 20,4 12. Tårnby , ,5 42,5 22,5 Københavns Omegns Storkreds , ,6 38,4 21,7 1. Gentofte , ,3 24,7 15,8 2. Lyngby , ,2 29,8 18,7 3. Gladsaxe , ,3 38,7 22,4 4. Rødovre , ,1 42,9 23,0 5. Hvidovre , ,2 45,8 23,5 6. Brøndby , ,2 43,8 22,0 7. Taastrup , ,3 43,7 23,7 8. Ballerup , ,2 42,8 24,1 Nordsjællands Storkreds , ,8 32,2 19,3 1. Helsingør , ,1 36,9 20,4 2. Fredensborg , ,6 27,4 17,2 3. Hillerød , ,3 34,7 20,2 4. Frederikssund , ,4 40,6 21,8 5. Egedal , ,3 30,7 19,4 6. Rudersdal , ,2 24,8 16,5 Bornholms Storkreds , ,5 36,5 18,1 1. Rønne , ,2 34,8 17,1 2. Aakirkeby , ,8 38,2 19,1 Sjælland og Syddanmark , ,2 37,8 20,2 Sjællands Storkreds , ,0 39,0 21,0 1. Lolland , ,8 42,2 20,0 2. Guldborgsund , ,9 42,1 22,0 3. Vordingborg , ,4 40,6 22,9 4. Næstved , ,6 38,4 20,1 5. Faxe , ,2 40,8 21,8 6. Køge , ,1 37,9 21,9 7. Greve , ,2 35,8 20,6 8. Roskilde , ,3 34,7 20,3 9. Holbæk , ,4 38,6 20,2 10. Kalundborg , ,1 40,9 21,2 11. Ringsted , ,6 38,4 20,9 12. Slagelse , ,4 41,6 21,1 Fyns Storkreds , ,9 37,1 20,2 1. Odense Øst , ,3 41,7 20,3 2. Odense Vest , ,8 38,2 21,0 3. Odense Syd , ,8 34,2 19,6 4. Assens , ,7 37,3 20,6 5. Middelfart , ,2 34,8 19,3 6. Nyborg , ,2 37,8 21,0 7. Svendborg , ,2 37,8 20,5 8. Faaborg , ,6 35,4 19,8

5 2014:5 5 Tabel 1 (fortsat). Vælger- og stemmetal fordelt på opstillingskredse ved folkeafstemningen 25. maj Specifikation af JA- og NEJ- Stemmeprocent Gyldige JA I alt JA- NEJ- af gyldige NEJ af gyldige NEJ af antal Sydjyllands Storkreds , ,2 36,8 19,1 1. Sønderborg , ,6 34,4 18,3 2. Aabenraa , ,8 37,2 19,0 3. Tønder , ,2 33,8 16,9 4. Esbjerg By , ,2 44,8 21,6 5. Esbjerg Omegn , ,3 35,7 18,1 6. Varde , ,2 33,8 17,8 7. Vejen , ,3 34,7 17,7 8. Vejle Nord , ,1 33,9 19,2 9. Vejle Syd , ,2 38,8 20,5 10. Fredericia , ,9 41,1 20,9 11. Kolding Nord , ,5 35,5 19,2 12. Kolding Syd , ,3 38,7 20,5 13. Haderslev , ,8 36,2 19,1 Midtjylland og Nordjylland , ,0 37,0 19,2 Østjyllands Storkreds , ,7 37,3 20,3 1. Aarhus Syd , ,1 34,9 20,5 2. Aarhus Vest , ,8 39,2 20,6 3. Aarhus Nord , ,3 39,7 22,0 4. Aarhus Øst , ,0 35,0 19,9 5. Djurs , ,7 39,3 19,4 6. Randers Nord , ,9 40,1 19,8 7. Randers Syd , ,8 39,2 19,1 8. Favrskov , ,3 33,7 19,1 9. Skanderborg , ,5 33,5 19,6 10. Horsens , ,5 40,5 21,7 11. Hedensted , ,4 36,6 20,5 Vestjyllands Storkreds , ,8 34,2 18,2 1. Struer , ,8 33,2 17,7 2. Skive , ,0 37,0 18,8 3. Viborg Vest , ,8 34,2 17,6 4. Viborg Øst , ,6 31,4 17,1 5. Silkeborg Nord , ,0 34,0 19,4 6. Silkeborg Syd , ,0 33,0 18,5 7. Ikast , ,9 36,1 18,6 8. Herning Syd , ,1 36,9 18,5 9. Herning Nord , ,8 34,2 19,1 10. Holstebro , ,0 35,0 18,6 11. Ringkøbing , ,9 32,1 17,1 Nordjyllands Storkreds , ,8 39,2 18,7 1. Frederikshavn , ,5 42,5 19,4 2. Hjørring , ,1 36,9 17,1 3. Brønderslev , ,4 38,6 19,0 4. Thisted , ,5 37,5 19,0 5. Himmerland , ,3 35,7 17,6 6. Mariagerfjord , ,1 37,9 18,3 7. Aalborg Øst , ,8 43,2 20,4 8. Aalborg Vest , ,6 38,4 19,0 9. Aalborg Nord , ,9 41,1 18,5

6 6 2014:5 Tabel 2. Vælger- og stemmetal fordelt på opstillingskredse ved folkeafstemningen 25. maj Specifikation af brev og ugyldige valgsteder Afgivne Brev Ugyldige Stemmeprocent Brev- stemme- Ugyldig- heds- Gyldige Ikke i I betragtning I alt Blanke Andre procent procent i alt betragtning Hele landet ,9 5,7 3, Hovedstaden ,3 7,9 3, Københavns Storkreds ,7 8,4 4, Østerbro ,8 8,2 3, Sundbyvester ,4 7,4 3, Indre By ,5 11,6 4, Sundbyøster ,2 7,9 3, Nørrebro ,1 7,5 5, Bispebjerg ,9 8,5 4, Brønshøj ,2 7,6 3, Valby ,2 6,6 3, Vesterbro ,0 6,0 4, Falkoner ,5 10,7 3, Slots ,2 12,1 3, Tårnby ,6 7,6 3, Københavns Omegns Storkreds ,2 7,7 3, Gentofte ,8 12,3 2, Lyngby ,8 7,7 2, Gladsaxe ,0 7,6 3, Rødovre ,8 6,5 3, Hvidovre ,2 6,4 3, Brøndby ,7 7,8 2, Taastrup ,0 5,5 3, Ballerup ,0 6,6 3, Nordsjællands Storkreds ,8 7,4 2, Helsingør ,0 9,0 2, Fredensborg ,5 7,6 2, Hillerød ,2 5,7 3, Frederikssund ,1 7,6 2, Egedal ,0 6,2 3, Rudersdal ,7 9,0 2, Bornholms Storkreds ,0 7,3 4, Rønne ,5 7,9 4, Aakirkeby ,4 6,8 4, Sjælland og Syddanmark ,4 4,7 3, Sjællands Storkreds ,7 5,2 3, Lolland ,0 7,6 3, Guldborgsund ,1 5,3 3, Vordingborg ,3 4,8 3, Næstved ,1 4,7 3, Faxe ,9 5,4 2, Køge ,6 4,4 3, Greve ,1 5,8 2, Roskilde ,8 6,6 3, Holbæk ,0 5,0 2, Kalundborg ,6 4,7 3, Ringsted ,1 4,6 3, Slagelse ,4 4,7 2, Fyns Storkreds ,9 5,0 4, Odense Øst ,0 5,3 4, Odense Vest ,3 5,2 4, Odense Syd ,8 5,3 4, Assens ,7 5,0 4, Middelfart ,9 4,7 3, Nyborg ,0 4,2 4, Svendborg ,5 5,7 3, Faaborg ,3 4,4 4,

7 2014:5 7 Tabel 2 (fortsat). Vælger- og stemmetal fordelt på opstillingskredse ved folkeafstemningen 25. maj Specifikation af brev og ugyldige valgsteder Afgivne Brev Ugyldige Stemmeprocent Brev- stemme- Ugyldig- heds- Gyldige Ikke i I betragtning I alt Blanke Andre procent procent i alt betragtning Sydjyllands Storkreds ,9 4,0 3, Sønderborg ,9 4,3 3, Aabenraa ,8 3,7 3, Tønder ,8 3,5 3, Esbjerg By ,9 4,7 3, Esbjerg Omegn ,6 4,0 3, Varde ,0 3,4 4, Vejen ,0 3,2 3, Vejle Nord ,1 3,2 4, Vejle Syd ,7 4,4 3, Fredericia ,6 4,1 3, Kolding Nord ,9 4,6 3, Kolding Syd ,6 3,9 3, Haderslev ,8 4,5 3, Midtjylland og Nordjylland ,1 4,7 3, Østjyllands Storkreds ,7 5,0 4, Aarhus Syd ,4 5,3 4, Aarhus Vest ,9 4,8 4, Aarhus Nord ,1 5,3 4, Aarhus Øst ,6 6,3 4, Djurs ,2 4,6 3, Randers Nord ,0 5,2 3, Randers Syd ,6 5,5 3, Favrskov ,0 3,6 3, Skanderborg ,9 6,1 3, Horsens ,6 4,1 3, Hedensted ,1 3,2 3, Vestjyllands Storkreds ,5 4,1 3, Struer ,5 4,5 3, Skive ,8 4,2 3, Viborg Vest ,5 4,6 3, Viborg Øst ,7 4,0 3, Silkeborg Nord ,0 3,0 3, Silkeborg Syd ,1 4,9 3, Ikast ,8 3,7 4, Herning Syd ,2 4,4 4, Herning Nord ,0 3,1 4, Holstebro ,4 4,7 4, Ringkøbing ,7 3,2 4, Nordjyllands Storkreds ,8 4,8 3, Frederikshavn ,2 5,5 3, Hjørring ,0 4,5 3, Brønderslev ,3 3,6 3, Thisted ,8 4,1 4, Himmerland ,2 3,7 4, Mariagerfjord ,8 4,7 3, Aalborg Øst ,0 5,5 3, Aalborg Vest ,7 5,5 4, Aalborg Nord ,8 6,1 4,

8 8 2014:5 Tabel 3. Ikke i betragtning tagne brev ved folkeafstemningen 25. maj 2014 Hovedstaden Sjælland og Syddanmark Midtjylland og Nordjylland Hele landet I alt Afsenderen var ikke opført på valglisten Afsenderen var død inden valgdagen Yderkuverten indeholdt flere end ét følgebrev og én konvolut Stemmematerialet var ikke det af Økonomi- og Indenrigsministeren tilvejebragte Den foreskrevne fremgangsmåde ved stemmeafgivning har ikke været fulgt Brevstemmen var ikke afgivet indenfor de i loven nævnte frister Vælgeren har afgivet mere end en brevstemme Tabel 4. Bedømmelse af stemmesedlers ugyldighed ved folkeafstemningen 25. maj 2014 Hovedstaden Sjælland og Syddanmark Midtjylland og Nordjylland Hele landet I alt ugyldige stemmesedler Blanke Andre ugyldige I alt ugyldige afgivet på afstemningsstedet Blanke Andre ugyldige afgivet på afstemningsstedet Helt eller delvis overstreget Kryds i såvel JA-felt som NEJ-felt Kryds rækker ind i såvel JA-felt som NEJ-felt Kryds alene udenfor såvel JA-felt som NEJ-felt Ordet JA eller NEJ er overkrydset, over/understreget Overstreget, udvisket, halvt kryds i stedet for eller foruden kryds Andet mærke end kryds i stedet for eller foruden kryds Påført ordet JA eller NEJ Anden påskrift eller tegning eller særpræg i øvrigt Stemmeseddel ikke udleveret på afstemningsstedet I alt ugyldige brev Blanke Andre ugyldige brev Helt eller delvist overstreget Kryds i såvel JA-felt som NEJ-felt Kryds rækker ind i såvel JA-felt som NEJ-felt Kryds alene udenfor såvel JA-felt som NEJ-felt Ordet JA eller NEJ er overkrydset, over/understreget Overstreget, udvisket, halvt kryds i stedet for eller foruden kryds Andet mærke end kryds i stedet for eller foruden kryds Påført ordet JA eller NEJ Anden påskrift eller tegning eller særpræg i øvrigt Stemmeseddel ikke tilvejebragt af Økonomi- og Indenrigsministeren Andet eller mere end en stemmeseddel i konvolutten Konvolut med påskrift eller påklæbning Tabel 5. Stemmetalskorrektioner ved fintællingen i forhold til valgaftenens opgørelse ved folkeafstemningen 25. maj 2014 Københavns Storkreds Københavns Omegns Storkreds Hovedstaden Sjælland og Syddanmark Midtjylland og Nordjylland Hele landet Nord- Born- I alt Sjællands Fyns Syd- I alt Øst- Vest- Nord- I alt sjællands holms Storkreds Storkreds jyllands jyllands jyllands jyllands Storkreds Storkreds Storkreds Storkreds Storkreds Storkreds I alt JA NEJ

9 2014:5 9 BEFOLKNING OG VALG 2014:5 Statistiske Efterretninger ISSN, Salg: eller Tlf.: Abonnement for 2014: 320 kr. som pdf. Løssalg: 75 kr. + ekspeditionsgebyr Danmarks Statistik, Sejrøgade 11, 2100 København Ø Signaturforklaring: - Nul 0 Mindre end 0,5 af den anvendte enhed 0,0 Mindre end 0,05 af den anvendte enhed Tal kan efter sagens natur ikke forekomme.. For usikker til at kunne angives eller diskretionshensyn Oplysning foreligger ikke * Foreløbige eller anslåede tal Vandret eller lodret streg markerer databrud i en tidsserie. Oplysningerne fra før og efter databruddet er ikke fuldt sammenlignelige. Som følge af afrundinger kan summen af tallene i tabellerne afvige fra totalen.

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2015:4 14. december Folkeafstemning 3. december 2015

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2015:4 14. december Folkeafstemning 3. december 2015 STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2015:4 14. december 2015 Folkeafstemning 3. december 2015 Resumé: Denne redegørelse om folkeafstemningen den 3. december 2015 om omdannelse af retsforbeholdet

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:17 27. november 2007. Folketingsvalget den 13. november 2007

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:17 27. november 2007. Folketingsvalget den 13. november 2007 STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2007:17 27. november 2007 Folketingsvalget den 13. november 2007 Ved kongeligt åbent brev af 24. oktober 2007 blev det bestemt, at der tirsdag den 13. november

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2015:3 26. juni 2015. Folketingsvalget den 18. juni 2015

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2015:3 26. juni 2015. Folketingsvalget den 18. juni 2015 STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2015:3 26. juni 2015 Folketingsvalget den 18. juni 2015 Resumé: Denne redegørelse om Folketingsvalget den 18. juni 2015 indeholder Danmarks Statistiks officielle

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2014:4 4. juni 2014. Valget til Europa-Parlamentet 25. maj 2014. 1. Valgreglerne

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2014:4 4. juni 2014. Valget til Europa-Parlamentet 25. maj 2014. 1. Valgreglerne STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2014:4 4. juni 2014 Valget til Europa-Parlamentet 25. maj 2014 Resumé: Denne redegørelse om Europa-Parlamentsvalget 25. maj 2014 indeholder Danmarks Statistiks

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:17 27. november 2007. Folketingsvalget den 13. november 2007

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:17 27. november 2007. Folketingsvalget den 13. november 2007 STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2007:17 27. november 2007 Folketingsvalget den 13. november 2007 Ved kongeligt åbent brev af 24. oktober 2007 blev det bestemt, at der tirsdag den 13. november

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG. 2009:11 26. juni 2009. Valget til Europa-Parlamentet 7. juni 2009. 1. Valgreglerne

BEFOLKNING OG VALG. 2009:11 26. juni 2009. Valget til Europa-Parlamentet 7. juni 2009. 1. Valgreglerne BEFOLKNING OG VALG 2009:11 26. juni 2009 Valget til Europa-Parlamentet 7. juni 2009 I medfør af Europa-Parlamentsvalglovens 9 fastsatte Velfærdsministeren, nu Indenrigs- og Socialministeren ved bekendtgørelse

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG. 2011:6 26. september 2011. Folketingsvalget den 15. september 2011. 1. Beregning af kreds- og tillægsmandaternes fordeling

BEFOLKNING OG VALG. 2011:6 26. september 2011. Folketingsvalget den 15. september 2011. 1. Beregning af kreds- og tillægsmandaternes fordeling BEFOLKNING OG VALG 2011:6 26. september 2011 Folketingsvalget den 15. september 2011 Ved kongeligt åbent brev af 25. august 2011 blev det bestemt, at der torsdag den 15. september 2011 skulle afholdes

Læs mere

A. VALGET TIL FOLKETINGET DEN 13. NOVEMBER 2007

A. VALGET TIL FOLKETINGET DEN 13. NOVEMBER 2007 VALGET TIL FOLKETINGET DEN 13. NOVEMBER 2007 I. Indenrigs- og Sundhedsministeriet, den 15. november 2007 KL. 12:44:14 II. Beregning af kreds- og tillægsmandaternes fordeling på grundlag af foreløbigt fintællingsresultat

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro Notat Kommunalvalg Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne Bo Panduro Kommunalvalg - Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Lukkedage i daginstitutioner 2017

Lukkedage i daginstitutioner 2017 Kort fortalt 27-09-2017 Lukkedage i daginstitutioner 2017 Opgørelsen af forventede lukkedage i daginstitutioner 2017 er en afdækning af, i hvor stort omfang børn og forældre ikke kan benytte barnets almindelige

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2009:5 21. april 2009. Overnatninger på vandrerhjem 2008. Se på www.dst.dk/se100

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2009:5 21. april 2009. Overnatninger på vandrerhjem 2008. Se på www.dst.dk/se100 STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 2009:5 21. april 2009 Samlet fald på 4 pct. Overnatninger på vandrerhjem 2008 Se på www.dst.dk/se100 Resumé: Der var 1,25 mio. overnatninger på danske vandrerhjem

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige(brutto) inden for

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 TEMASTATISTIK 2017:1 Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 Der er anvist 83.910 boliger i den almene boligsektor i løbet af 2016. Størstedelen af boligerne anvises til personer på ekstern venteliste

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 463 1. april 2009 Dato: 19. marts 2009 Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse om ledige lejligheder

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022 Kun de 9 rigeste betaler topskat i 2022 Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2022 skønnes at være ca. 437.000 topskattebetalere. Det er mere end en halvering siden 2008, hvor godt 1 million danskere

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner I juni var der 312 tvangsauktioner. Det er 11 flere end i maj. Det viser Danmarks Statistiks sæsonkorrigerede tal for juni 2014. Overordnet set er antallet

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Hidtil har fremgangen på arbejdsmarkedet været mest tydelig i og omkring København og Århus. Det seneste år er mange nye kommuner dog kommet bedre med.

Læs mere

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro Notat Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne Bo Panduro Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-13-3 Layout: 1508

Læs mere

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21 Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation 1 31-03-2014 29189641 Silkeborg Kommune 26,02 I idrift 2 2014-03-31 29189668 Randers Kommune 21 Ikke idriftsat 3 2014-03-31 29189900 Vejle Kommune 6

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2015, der forventes at opnå mindst en ungdoms, en erhvervskompetencegivende, en videregående

Læs mere

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende C E N T E R F O R V A L G O G P A R T I E R I N S T I T U T F O R S T A T S K U N D S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T AKTUEL GRAF 8 Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 475 1. september 2009 Dato: 27. august 2009 BRK/KA/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20453044

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt Ministeren Finansudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Finansudvalget har den 25. oktober 2016 stillet følgende

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt 10. januar 2017 J.nr. 16-1844169 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 135 af 13. december 2016

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Dette bilag indeholder én tabel. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2011, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en ungdoms

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt MINISTEREN Transport-, Bygnings- og Boligudvalget Folketinget Dato J. nr. 30. januar 2017 2017-61 Frederiksholms

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG. 2014:4 3. juni 2014. Valget til Europa-Parlamentet den 25. maj 2014. 1. Valgreglerne

BEFOLKNING OG VALG. 2014:4 3. juni 2014. Valget til Europa-Parlamentet den 25. maj 2014. 1. Valgreglerne BEFOLKNING OG VALG 2014:4 3. juni 2014 Valget til Europa-Parlamentet den 25. maj 2014 Resumé: Denne redegørelse om Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014 indeholder Danmarks Statistiks officielle beregninger

Læs mere

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000.

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000. 2. Asylkontor db UDLÆNDINGESTYRELSEN Kommunernes Landsforening Kommune Kontaktrådene Dato: 12. december 2013 Sagsnummer: 13/013100 Sagsbehandler: pep Forhøjelse af landstallet for 2014 Det følger af Integrationslovens

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Notat. Personaleomsætningen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Personaleomsætningen i kommunerne. Bo Panduro Notat Personaleomsætningen i kommunerne Bo Panduro Personaleomsætningen i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-21-8 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale

Læs mere

Fraflytninger i den almene boligsektor

Fraflytninger i den almene boligsektor TEMASTATISTIK 2016:6 Fraflytninger i den almene boligsektor 2011-2015 Antallet af eksterne fraflytninger i den almene boligsektor i 2015 udgør knap 74.000, og er næsten 2 % lavere sammenlignet med 2011.

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 I forbindelse med diskussionerne om placering af ansvaret for at håndhæve lediges rådighedsforpligtelse har a kassernes brancheorganisation AK Samvirke analyseret tallene

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Vandafledningsafgift pr. m3 336 Stevns Kommune 24,68 59,88 563 Fanø Kommune 42,5 58,75 492 Ærø Kommune 33,23 57,5 260 Halsnæs Kommune 22,68 53,75 766

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 457 1. januar 2009 Dato: 18. december 2008 BRK/KA/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Budgetår Hele kr priser

Budgetår Hele kr priser Social-udvalg Driftsønske Skema DRI Budgettering af Værdighedsmilliarden Forslag nr. 2 Budgetår Hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 I alt 0 0 0 8.740 Indtægtsbudget vedr. Værdighedsmilliarden

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

Løntabel 1. oktober Årsløn i alt inkl. områdetillæg

Løntabel 1. oktober Årsløn i alt inkl. områdetillæg Årsløn i alt inkl. områdetillæg Løntrin Gruppe 0 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 28 302.243 305.955 308.524 312.237 314.805 29 307.283 310.820 313.267 316.802 319.250 30 312.432 315.780 318.099 321.446

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 41 Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Byggesagsgebyrer for godkendelse af tre forskellige typer bygninger

Byggesagsgebyrer for godkendelse af tre forskellige typer bygninger Byggesagsgebyrer for godkendelse af tre forskellige typer bygninger Store forskelle i byggesagsgebyrer mellem kommunerne DI har foretaget en analyse af, hvad det koster virksomheder at få godkendt opførelse

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 * Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt 11. januar 2017 J.nr. 16-1853227 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 145 af 14. december 2016

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

STATISTIK. Huslejestatistik 2017

STATISTIK. Huslejestatistik 2017 STATISTIK statistik 2017 statistik 2017 Forord statistikken for den almene boligsektor 2017 er baseret på oplysninger fra de almene boligorganisationers indberetninger af beboernes huslejer pr. 1. januar

Læs mere

Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom

Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom Der er stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom i Danmark. Mens over 5 pct. af børnene i København og på Lolland tilhører gruppen af étårs-fattige,

Læs mere