STØTTE TIL FORSVARETS UDBUD AF FACILITY MANAGEMENT FORSVARET, VEST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STØTTE TIL FORSVARETS UDBUD AF FACILITY MANAGEMENT FORSVARET, VEST"

Transkript

1 Forsvarsudvalget FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 185 Offentligt STØTTE TIL FORSVARETS UDBUD AF FACILITY MANAGEMENT FORSVARET, VEST AUGUST 2012

2 RAPPORTEN ER DELT I TO DELE Indhold 0. Executive summary Afsnittet indeholder et kort sammendrag af de vigtigste konklusioner og analyseresultater 1. Detaljerede analyser Afsnittet indeholder metodebeskrivelser og detaljerede beskrivelser af analyser samt deres resultater 2

3 0. EXECUTIVE SUMMARY 01 Introduktion og metode 02 Det økonomiske rationale ved udbud og optimering af facility management i vest 03 Vurdering af markedsforholdene for facility management i vest 04 Anbefalinger 3

4 01. INTRODUKTION OG METODE (1/3) Rambøll startede i maj måned 2012 med beregning af potentiale og vurdering af markedsforholdene For at kunne vurdere den potentielle besparelse ved udbud er der først foretaget en beregning af det økonomiske udgangspunkt for området baseret på 2011 tal (herefter benævnt baseline) Herefter er der gennemført en analyse af de potentielle besparelsesmuligheder for kantine, rengøring og areal i vest Sideløbende er markedet og markedsforholdene i vest vurderet Rambøll har haft en omfattende kontakt til og fået stor hjælp til datafremskaffelse og test af analyser og resultater fra nøglepersoner i organisationen Rambølls egne fageksperter og økonomer har endvidere bidraget med anbefalinger til det videre arbejde med udbudsmaterialet Der foreligger en udbygget dokumentation for metoden og analyserne 4

5 Kilde: Team analyse, Christian Elander Rasmussen, Øvli Øvlisen og Gunnar van der Leeden 01. INTRODUKTION OG METODE (2/3) AFGRÆNSNING AF KATEGORIER INDEHOLDT I BASELINE Rengøring Kantine Arealpleje Afgrænsning Almindeligt rengøring af kaserne arealer Slutrengøring efter værnepligtige Hotelrengøring Vinduespolering Rensning og vask af linned, gardiner mm. Måtterens Planteservice Servering til fastansatte og gæster Fuld forplejning til værnepligtige Mødeforplejning Rengøring I produktionskøkkenerne Arealpleje, renholdelse og simpel vedligehold af bl.a. veje, pladser og græsarealer på Kaserner Skydebaner Skydeterræn Øvelsesterræn Tank- og Depotområder Arealpleje af vilde arealer med plejeplan såsom skovdrift Skovdrift Teknisk udstyr på skydebanerne Interne udgifter til affaldshåndtering Affaldsbortskaffelse Bygningsvedligehold (eksterne håndværkere) Scope afgrænsning Med i scope Ej med i scope Kun tre områder er ikke med i Baseline: Teknisk udstyr på skydebanerne Affaldsbortskaffelse Bygningsvedligehold (eksterne håndværkere) 5

6 01. INTRODUKTION OG METODE (3/3) Overordnet metode for opbygning af baseline Vest Indsamling af data for omkostninger fra specifikke konti som kan relateres til driften af kantine, rengøring, arealpleje Indirekte omkostninger er allokeret til enkelte serviceområder baseret på vurdering af relevante omkostninger Data er efterprøvet løbende med FKO Øst Fordeling af omkostninger er foretaget ved benyttelse af nøgletal fra DEMARS. Indirekte omkostninger er udledt af totale FKO omkostninger med fravalg af områder der ikke relateres til service områderne. Disse er derefter allokeret ud på serviceområder. Data er ikke efterprøvet i løbet af processen, men tilpasset ved en FKO vurdering senere i forbindelse med udbuddet. Kilde: Input vedr. Øst baseline fra Grith Sandst Poulsen 6

7 02. DET ØKONOMISKE RATIONALE VED UDBUD OG OPTIMERING AF FACILITY MANAGEMENT I VEST 1. Baseline A. Baseline for vest er opgjort til 475 millioner kr. brutto* og 389 millioner kr. netto** 2. Potentiale ved udbud A. Potentialet ved udbud af kantine, rengøring og arealpleje i vest er estimeret til 124 millioner kr. svarende til en besparelse på 26%. B. Besparelsespotentialet ved udbud af arealpleje er på 74 millioner kr. C. Heraf udgør den mulige besparelse på græspleje alene et beløb på 44 millioner kr svarende til 59% af den samlede besparelse på areal. D. Udbydes arealpleje med et kvalitetsniveau svarende til de beskrevne men ikke realiserede plejeplaner reduceres den mulige besparelse med 20 millioner kr. E. Besparelsespotentialet ved udbud af kantine er på 25 millioner kr. F. Besparelsespotentialet ved udbud af rengøring er på 25 millioner kr. 3. Potentiale ved reduktion af ledelse og administration 4. Potentiale ved intern optimering A. I potentiale ved udbud er inkluderet en samlet besparelse for de 3 områder på 16 millioner. kr. fra reduktion af ledelse og administration. B. Reduktion af ledelse og administration er vurderet til primært at ramme FBE stab og FPT. A. Der vurderes at være en yderligere besparelse indenfor de tre områder såfremt interne optimeringsinitiativer iværksættes. Dette yderligere potentiale er p.t. ikke opgjort. Note: Tal inkluderer moms hvor betaling er lovpligti, *Brutto omkostninger udgør de totale omkostninger uden indtægter, **Netto udgør omkostninger minus indtægter Kilde:: SAP data, central data og løn træk

8 02.1.A. BASELINE FOR VEST ER OPGJORT TIL 475 MIO BRUTTO* OG 389 MIO NETTO** Vest baseline, 2011 millioner kr. Omkostninger brutto* Indtægter brutto* Omkostninger netto** Kantine Rengøring Brutto* baseline er på 475 millioner kr. Arealpleje Totalindtægter er på 86 millioner Netto** baseline er på 389 millioner Total Note: Tal inkluderer moms hvor betaling er lovpligti, *Brutto omkostninger udgør de totale omkostninger uden indtægter, **Netto udgør omkostninger minus indtægter Kilde: SAP data, central data og løn træk 8

9 02.2.A. POTENTIALET VED UDBUD AF KANTINE, RENGØRING OG AREALPLEJE I VEST ER ESTIMERET TIL 124 MIO* KR SVARENDE TIL EN BESPARELSE PÅ 26% Beregnet besparelse ved udbud* % kr. Indikativt outside in benchmark på besparelse ved udbud % Kantine Kantine 16 Rengøring Rengøring 19 Arealpleje Arealpleje 31 Total Baseret på detaljerede potentialeberegninger med udgangspunkt i data fra FKO s økonomisystem SAP samt en række grundlæggende forudsætninger er det samlede potentiale ved udbud opgjort til 124 millioner Skeles til erfaringsbaserede outside in benchmarks viser det sig at det beregnede potentiale ligger tæt på de gennemsnitlige besparelser opnået i tidligere udbud 9 * Inklusive besparelser på 16 millioner ved reduktion af ledelse og administration Kilde: Eksterne benchmarks; Forsvarets SAP data; Team analyser

10 02.2.B BESPARELSESPOTENTIALET VED UDBUD AF AREALPLEJE ER PÅ 74 MILLIONER KR Indirekte omkostninger Samlet omkostning for areal vest Millioner kr Baseline % * Ved reelt serviceniveau Note: Alle tal er afrundede. Enkelte steder giver det små unøjagtigheder i totalbeløb. Kilde: Orbicon; FKO spørgeskemaer; Skovdyrkerne; Interviews og besøg på etablissementer team analyse Beregnet besparelse ved fuldt udbud af arealer Fremadrettet omkostninger efter udbud for arealer Direkte omk., løn og materiel omk. Det vurderes, at det samlede potentiale ved et udbud vil være ca. 74 millioner Det svarer til en besparelse på ca. 36 % af en baseline på 206 millioner og et nyt omkostningsniveau* på ca. 132 millioner I det samlede potentiale forudsættes, at alle serviceområder (dvs. areal inde, øvelsesterræn, skydeterræn, skydebaner, tank- og depot samt skov) udbydes. 10

11 02.2.C. HERAF UDGØR DEN MULIGE BESPARELSE PÅ GRÆSPLEJE ALENE ET BELØB PÅ 44 MIO KR. SVARENDE TIL 59% AF DEN SAMLEDE BESPARELSE PÅ AREAL Samlet omkostning for areal pr. opgave, Vest 2011 Millioner kr % Baseline 2011 Baseline ved samlet udbud 44-20% % % % % 8-38% % % % % 4 4 Græs Snerydning Simpelt vedligehold Belægninger Udstyr og andet Blomster, buske, træer, hække og hegn Støtte til de operative enheder Intern affaldshåndtering Øvrige arealer (areal ude) Brandvagt Skovdrift Omkostning til græs kan reduceres med ca. 44 millioner kr., hvilket svarer til 59% af den samlede estimerede besparelse. Reduktionen i omkostningerne skyldes frem for alt en volumeneffekt, der opstår ved at udbyde meget store mængder, samt anvendelsen af bedre teknologi i leverandørens opgaveløsning. På simpelt vedligehold kan omkostningerne reduceres med ca. 9 millioner kr., mens snerydning kan reduceres med ca. 5 millioner kr. De tre nævnte områder udgør samlet set 77% af det samlede besparelsespotentiale. Besparelserne på de øvrige opgaver ligger fra ca. 4 millioner kr. og nedefter. Note: Fordelingen af omkostningerne på de enkelte opgaver er baseret på de estimerede enhedspriser og mængder i den opgjorte baseline. SAP indeholder ikke et detaljeret omkostningsbreakdown på opgaver Kilde: Orbicon; FKO spørgeskemaer; Skovdyrkerne; Interviews og besøg på etablissementer team analyse 11

12 02.2.D. UDBYDES AREALPLEJE MED ET KVALITETSNIVEAU SVARENDE TIL DE BESKREVNE MEN IKKE REALISEREDE PLEJEPLANER REDUCERES DEN MULIGE BESPARELSE MED 20 MIO KR Indirekte omkostninger Samlet omkostning for areal vest Millioner kr Direkte omk., løn og materiel omk Udbydes arealpleje med serviceniveauet fra de nuværende plejeplaner vil besparelsen reduceres med 20 millioner set i forhold til at udbyde med det nuværende reelle serviceniveau Baseline 2011 Omkostninger efter udbud ved reelt serviceniveau Omkostninger efter udbud ved serviceniveau fra plejeplan 12 Note: Alle tal er afrundede. Enkelte steder giver det små unøjagtigheder i totalbeløb. Kilde: Orbicon; FKO spørgeskemaer; Skovdyrkerne; Interviews og besøg på etablissementer team analyse

13 02.2.E. BESPARELSESPOTENTIALET VED UDBUD AF KANTINE ER PÅ 25 MILLIONER Indirekte omkostninger Estimeret besparelse ved udbud af kantine i Forsvaret, region Vest Millioner kr. -16% Direkte omk., løn og materiel omk Det vurderes, at det samlede potentiale ved udbud vil være ca. 25 mio Det svarer til en besparelse på ca. 16 % af en baseline på 154 mio og et nyt omkostningsniveau på ca. 130 mio Baseline 2011 Beregnet besparelse ved udlicitering af kantine Fremadrettede omkostninger efter udlicitering af kantine Estimatet inkluderer besparelser på indirekte omkostninger Note: Alle tal er brutto, dvs. eksklusive indtægter Kilde: Baseline data fra Forsvaret; team analyser 13

14 02.2.F. BESPARELSESPOTENTIALET VED UDBUD AF RENGØRING ER PÅ 25 MILLIONER Indirekte omkostninger Samlet omkostning for rengøring vest Direkte omk., løn og materiel omk. Millioner kr % Det vurderes, at det samlede potentiale ved et udbud vil være ca. 25 mio Det svarer til en besparelse på ca. 22 % af en baseline på 115 mio og et nyt omkostningsniveau på ca. 89 mio Baseline 2011 Beregnet besparelse ved udlicitering af rengøring 78 Fremadrettet omkostninger efter udlicitering af rengøring Besparelsespotentialet er fremkommet ved at multiplicere Øst priser med Vest mængder for de enkelte ydelser 14 Kilde: Prokura; Forenede bud på Øst, arealdata Vest fra Finans (How2Plan) samt data på Øst/Vest timeprisforskelle fra Danmarks Statistik

15 02.3.A. I POTENTIALE VED UDBUD ER INKLUDERET EN SAMLET BESPARELSE FOR DE 3 OMRÅDER PÅ 16 MIO KR FRA REDUKTION AF LEDELSE OG ADMINISTRATION Indirekte omkostninger for udbudte opgaver, vest 2011 Millioner kr. 51 Indirekte omkostninger relateret til udbudte opgaver -32% 16 Potentiel besparelse 34 Omkostning ved fuldt implementeret udbud Udbydes kantine, rengøring og arealpleje er der en potentiel besparelse på 16 mio kr. via reduktion af ledelse og administration 15 Kilde: FPT og FKIT: SAP træk (Christian Elander Rasmussen). FBE: SAP træk (Øvli Øvlisen). Fordelingsnøgler: Øvli Øvlisen og Grith Sandst Poulsen

16 02.3.B. REDUKTION AF LEDELSE OG ADMINISTRATION ER VURDERET TIL PRIMÆRT AT RAMME FBE STAB OG FPT Nuværende bemanding Ændring Forklaring millioner kr. ÅV millioner kr. ÅV FBE stab Primære besparelser findes ifm. færre rammeaftaler i Handelsafdelingen samt i HR og Driftsdivisionen. RCV Primære besparelser findes i driftsafdelingen. Pga. de få årsværk vurderes det at besparelser ikke kan realiseres. 1 KCDK Ingen besparelser. Opgaverne vurderes ikke at bortfalde. 2 FPT Besparelser ift. andel af medarbejdere, som FPT ved udbud ikke længere skal betjene. Anvendelse af enhedsomkostninger per medarbejder på kr. per år. 3 FKIT 2 na -2 0 Besparelser ift. antal af IT stationer som tages ud af drift. Besparelse reduceret da flere abonnementsomk. ikke betales individuelt, men som del af større pakke og derfor ikke kan realiseres fuldt ud. Ekstra 0 na 2 +6 Det vurderes, at ca. 6 ÅV skal varetage det nye udbud, svarende til ca. 2,4 mio kr. De 6 ÅV indeholder ledelse, controller, servicespecialister, økonomi og koordinerende medarbejdere. 4 Total Vurderet af Grith Sandst Poulsen. Yderligere kvalifikation af vurderingen bør foretages 2 Vurderet af Grith Sandst Poulsen. Yderligere kvalifikation af vurderingen bør foretages 3 Kilde: Valideringen af kontrolbuddet fra Øst 4 ÅV er anslået af Grith Sandst Poulsen. Note: Der er her ikke taget hensyn til igangværende intern besparelses analyse i FPT. Eventuelle resultater af denne vil muligvis påvirke ovenstående 16

17 02.4.A. DET SAMLEDE POTENTIALE FOR INTERNE OPTIMERINGER ER PÅ CA. 14% Omkostningsreduktion ved udbud og intern optimering* mio % Kantine Rengøring Arealpleje Interne optimeringer udgør 45 millioner kr svarende til 14% af baseline efter udbud Realiseringen af potentialet kræver en optimal implementering og et målrettet fokus af FKO samt en række dedikerede interne aktører til at drive initiativerne ifbm. såvel udbud som intern optimering Baseline 2011 Besparelser ved udbud Baseline efter udbud Interne optimeringer Baseline efter interne optimeringer 17 *fraregnet indirekte omkostninger Kilde: Prokura og Rambøl

18 0.2.4.A POTENTIALET FOR INTERNE OPTIMERINGER FOR KANTINER ER PÅ 16% (19 MIO KR) Omkostningsreduktion ved udbud og intern optimering, mio* % Baseline 2011 Beregnet besparelse ved fuldt udbud Baseline efter udbud Optimer indkøbspris af varer til møder Reducer omkostninger ved køkkenaffald Reducer Reducer service ved udbringning forplejning og opdækning Reducer åbningstider Optimer kostplaner konsolider køkkener Baseline efter optimeringer På tværs af udbud og intern optimering vurderes der at være muligheder for at reducere de løbende driftsomkostninger med ca. 28% af den nuværende omkostningsbase, hvilket svarer til ca. 39 mio. i årlig besparelse og et nyt omkostningsniveau på ca. 114 mio. Realiseringen af potentialet kræver en optimal implementering og et målrettet fokus af FKO samt en række dedikerede interne aktører til at drive initiativerne ifbm. såvel udbud som intern optimering *fraregnet indirekte omkostninger Kilde: Prokura 18

19 0.2.4.A POTENTIALET FOR INTERNE OPTIMERINGER FOR RENGØRING ER PÅ 8% (6 MIO KR) Omkostningsreduktion ved udbud og intern optimering, mio* % Baseline 2011 Beregnet besparelse ved fuldt udbud af arealer Baseline efter udbud Insource pleje af planter Reducer nuværende aftalt serviceniveau ved rengøring Udelad rengøring af arealer hvor brug ikke er nødvendig Baseline efter optimeringer På tværs af udbud og intern optimering vurderes der at være muligheder for at reducere de løbende driftsomkostninger med ca. 26% af den nuværende omkostningsbase, hvilket svarer til ca. 25 mio. i årlig besparelse og et nyt omkostningsniveau på ca. 72 mio. Realiseringen af potentialet kræver en optimal implementering og et målrettet fokus af FKO samt en række dedikerede interne aktører til at drive initiativerne ifbm. såvel udbud som intern optimering *fraregnet indirekte omkostninger Kilde: Prokura 19

20 0.2.4.A POTENTIALET FOR INTERNE OPTIMERINGER FOR AREAL ER PÅ 16% (19 MIO KR) Omkostningsreduktion ved udbud og intern optimering, mio*. Overlap % Baseline 2011 Beregnet besparelse ved fuldt udbud af arealer Baseline efter udbud Omklassificering Omklassificering af sportsplæner af øvrige til brugsplæner græsarealer til fælledgræs Optimering af skovdrift Øget salgsindtægt fra jagt og fiskeri Øget tilskud i Natura 2000 Reduktion af driftsomk. til skovdrift Optimeret baseline efter udbud På tværs af udbud og intern optimering vurderes der at være muligheder for at reducere de løbende driftsomkostninger med ca. 45% af den nuværende omkostningsbase, hvilket svarer til ca. 93 mio. i årlig besparelse og et nyt omkostningsniveau på ca. 100 mio eksklusiv indirekte omkostninger. Realiseringen af potentialet kræver en optimal implementering og et målrettet fokus af FKO samt en række dedikerede interne aktører til at drive initiativerne ifbm. såvel udbud som intern optimering. Derudover vil man kunne opnå engangsindtægter ved salg af aktiver på ca. 100 mio. kr. Dette kræver også en stærk organisatorisk opbakning samt dedikerede aktører internt. *fraregnet indirekte omkostninger Kilde: Rambøll 20

21 03. TOP 4 FM-LEVERANDØRER I DANMARK UDGØR >25% AF DET TOTALE OUTSOURCEDE FM-MARKED I DANMARK Maekedsandele i det danske outsourcede FM marked, % = 37 mia kr. ISS 11% Andre 68% Forenede service 6% 5% 5% Coor Compas Group 2% 1% 2% Hededanmark Johnson Controls Sodexo Der findes ca. 250* FM leverandører i DK Top 4 havde mere end 25% af FM markedet i 2010 Top 4 dominansen er vokset siden 2010 * Hvis der ses bort fra enkeltmandsvirksomheder Note: Tildeling af store kontrakter fra rykker på fordelingen Kilde: Virksomhedshjemmesider; DFM konference 2010; Rambøll 21

22 03. MARKEDSSTRUKTUR FOR FM LEVERANDØRER I DANMARK Har in-house kompetence Benytter underleverandører Ikke aktive i denne funktion Kompetencer Leverandør Rengøring Kantine Areal inde Areal ude* Tilstedeværelse i Vestdanmark Tendenser Dække hele Vestdanmark for alle kategorier, er koncentreret omkring store byer I-FS er strategisk mål Accepterer normalt ikke prisen som eneste konkurrenceparameter Er repræsenteret i Vestdanmark via Politiets udbud Fortsat stor fokus på udvidelse af integrerede løsninger Accepterer priskonkurrence Er repræsenteret i store dele af Vestdanmark, er koncentreret omkring store byer Vækststrategi for at tilbagevinde markedsandel Meget svagt repræsenteret i Jylland (koncentreret om globale private virksomheder) Primært international fokus Er repræsenteret i få store byer i Vestdanmark FM strategi uklar Er stærkt repræsenteret i Vestdanmark Potentiel hovedleverandør Fortsat single service fokus Svagt repræsenteret i Jylland FM strategi uklar Overvægt på kantineområdet Note: Elite miljø er store på rengøring og vinduespolering i sundhedssektoren og for kommuner i Jylland * Skydebaner, skydeterræn, øvelsesterræn, tank- og depotområder og skov Kilde: The Market for Facilities Management in the Nordic Countries, 2011; virksomhedshjemmesider; Rambøll 22

23 04. MARKEDSANALYSE OG KONSOLIDERET ANBEFALING 1. Hvordan er markedet struktureret? 2. Hvilke tendenser er der i markedet? 3. Hvordan udbydes områderne bedst muligt? Beskrivelse ~62% (svarende til 36 mia kr) af det danske FM marked er outsourced Det danske outsourcede FM marked udgøres af mere end 250* leverandører hvoraf de 4 største integrerede FM leverandører vurderes at have mere end 25% af markedet i Danmark De 4 store integrerede FM leverandører har sammenlagt solid erfaring med drift af kantine og rengøring samt nogen erfaring med arealpleje inde Af de store FM leverandører har kun FM specialisten Hededanmark pt. kompetencer indenfor serviceområder dækkende arealpleje ude Seneste års tendenser tyder på at de store integrerede FM leverandører bliver større og breder sig på flere ydelsesområder Der bliver lukket flere og flere kontrakter med integrerede løsninger Tendenser går på at outsource FM frem for at sikre besparelser ved at optimere internt (kulturændringer besværliggør interne optimeringer) Der er et økonomisk rationale ved udbud på 125** millioner kr FKO er i stand til at varetage udbud for alle tre områder, men optimal pris er tvivlsom hvis ikke FKO får opgjort et detaljeret datagrundlag Det anbefales at udbyde en fuldt integreret løsning Det vurderes at driftsomkostning ved håndtering af multiple kontrakter er større end det ekstra potentiale ved funktionelt og geografisk opdelt udbud Markedet vurderes at være i stand til at kunne levere de ønskede services på de udbudte områder både kompetencemæssigt og geografisk. Dog vurderes at alle vil skulle bruge underleverandører og/eller opbygge egne kompetencer ved ét samlet integreret udbud (specielt ved arealpleje) Ved et fuldt integreret udbud vil antal leverandører være få, men der forventes stadig at være en god konkurrencesituation 23 * Hvis der ses bort fra enkeltmandsvirksomheder ** Eksklusive interne optimeringer, eksempelvis frasalg af skov Kilde: Rambøll; FM Markedsundersøgelse 2009

24 04.1. SCOPE FOR UDBUD I VEST A Er der økonomisk rationale ved udbud? Totalt potentiale ved udbud på 124 mio kr fordelt på Kantine: 25 mio kr Rengøring: 25 mio kr Arealpleje: 74 mio kr B Er markedet i stand til at levere de udbudte områder (kompetencer og geografi) A. Udbud anbefales da det identificerede besparelsespotentiale ved udbud er på 125 millioner kr B. Det anbefales at kantine, rengøring og arealpleje medtages i udbuddet da leverandører kan levere disse services mht. kompetence og geografi C. FKO er i stand til at varetage udbud for alle tre områder, men optimal pris er tvivlsom hvis ikke FKO får opgjort et detaljeret datagrundlag Kantine & rengøring: bred kompetencemæssig dækning fra små special samt store integrerede FM leverandører. Geografisk varierende dækning i Vest af store integrerede FM leverandører Arealpleje: kun 1 stor specialleverandør i DK vil være i stand til at byde. De store integrerede FM leverandører har pt. ikke kompetencerne (specielt på areal ude*) og vil skulle gøre brug af mange underleverandører** * Skydebaner, skydeterræn, øvelsesterræn, tank- og depotområder og skov ** Kompetenceoverlevering fra FKO til ny leverandør er essentiel for at mindske leverandørens risici Kilde: Rambøll Er FKO i stand til at byde ud Kantine & rengøring: FKO har erfaring fra Øst-udbuddet Arealpleje: Risiko for at FKO ikke får beskrevet arealpleje ude* dybt nok, og dermed pålægges risiko på leverandør som kan lede til høj pris eller at leverandør ikke vil byde Datagrundlag for alle tre områder C er usikkert, rengøring vurderes som det bedste 24

25 RAPPORTEN ER DELT I TO DELE Indhold 0. Executive summary Afsnittet indeholder et kort sammendrag af de vigtigste konklusioner og analyseresultater 1. Detaljerede analyser Afsnittet indeholder metodebeskrivelser og detaljerede beskrivelser af analyser samt deres resultater 25

26 1. INTRODUKTION OG METODE Der er ved opgavens løsning arbejdet på to hovedområder: 1. Potentiale vurdering 2. Markedsanalyse og konsolideret anbefaling Ad 1. For at kunne vurdere den potentielle besparelse ved udbud er der først foretaget en beregning af det økonomiske udgangspunkt for området baseret på 2011 tal (herefter benævnt baseline) Herefter er der gennemført en analyse af de potentielle besparelsesmuligheder for kantine, rengøring og areal i vest Potentialet er opgjort ved at beregne på 3 uafhængige faktorer 1. Potentiale ved at sende områderne i udbud 2. Potentiale ved reduktion af ledelse og administration 3. Potentiale ved intern optimering Rambøll har haft en omfattende kontakt til og fået stor hjælp til datafremskaffelse og test af analyser og resultater fra nøglepersoner i organisationen Ad 2. Markedet og markedsforholdene i vest er blevet analyseret og vurderet i forhold til udbuddet. Herunder er der blevet set på 1. Hvordan markedet er struktureret 2. Hvilke tendenser der er i markedet 3. Hvordan områderne bedst muligt udbydes Rambølls egne fageksperter og økonomer har bidraget med anbefalinger til det videre arbejde med udbudsmateriale 26

27 1.A VURDERING AF FORSVARETS UDBUD AF FACILITY MANAGEMENT A. Potentiale vurdering B. Markedsanalyse og konsolideret anbefaling Beskrivelse Kortlægning af det samlede totale potentiale ved udbud og intern optimering Forståelse af markedet i relation til den geografiske og funktionelle strukturering af udbuddet Anbefaling af hvordan udbuddet tilrettelægges optimalt for at sikre den bedste konkurrence i udbuddet Delanalyser A.1. Baseline A.2. Potentiale ved udbud A.3. Potentiale ved reduktion af ledelse og administration A.4. Potentiale ved intern optimering B.1. Hvordan er markedet struktureret B.2. Hvilke tendenser er der i markedet B.3. Hvordan udbydes områderne bedst muligt 27

28 1.A.1 AGENDA A. Potentiale vurdering A.1. Baseline A.2. Potentiale ved udbud 1. Kantine 2. Rengøring 3. Arealpleje A.3. Potentiale ved reduktion af ledelse og administration A.4. Potentiale ved intern optimering 1. Kantine 2. Rengøring 3. Arealpleje 28

29 Kilde: Team analyse, Christian Elander Rasmussen, Øvli Øvlisen og Gunnar van der Leeden 1.A.1 AFGRÆNSNING AF KATEGORIER INDEHOLDT I BASELINE Rengøring Kantine Arealpleje Afgrænsning Almindeligt rengøring af kaserne arealer Slutrengøring efter værnepligtige Hotelrengøring Vinduespolering Rensning og vask af linned, gardiner mm. Måtterens Planteservice Servering til fastansatte og gæster Fuld forplejning til værnepligtige Mødeforplejning Rengøring I produktionskøkkenerne Arealpleje, renholdelse og simpel vedligehold af bl.a. veje, pladser og græsarealer på Kaserner Skydebaner Skydeterræn Øvelsesterræn Tank- og Depotområder Arealpleje af vilde arealer med plejeplan såsom skovdrift Skovdrift Teknisk udstyr på skydebanerne Interne udgifter til affaldshåndtering Affaldsbortskaffelse Bygningsvedligehold (eksterne håndværkere) Scope afgrænsning Med i scope Ej med i scope Kun tre områder er ikke med i Baseline: Teknisk udstyr på skydebanerne Affaldsbortskaffelse Bygningsvedligehold (eksterne håndværkere) 29

30 1.A.1 OVERORDNET METODE FOR BASELINEUDREGNING Overordnet metode for opbygning af baseline Vest Indsamling af data for omkostninger fra specifikke konti som kan relateres til driften af kantine, rengøring, arealpleje Indirekte omkostninger er allokeret til enkelte serviceområder baseret på vurdering af relevante omkostninger Data er efterprøvet løbende med FKO Øst Fordeling af omkostninger er foretaget ved benyttelse af nøgletal fra DEMARS. Indirekte omkostninger er udledt af totale FKO omkostninger med fravalg af områder der ikke relateres til service områderne. Disse er derefter allokeret ud på serviceområder. Data er ikke efterprøvet i løbet af processen, men tilpasset ved en FKO vurdering senere i forbindelse med udbuddet. Kilde: Input vedr. Øst baseline fra Grith Sandst Poulsen 30

31 1.A.1 SAMMENLIGNING MELLEM ØST OG VEST: NØGLETAL Øst 2009 Vest 2011 Forskel fra Øst til Vest I % Antal Ansatte % Antal Værnepligtige % Øvelses og skydeterræn Ca * hektar Ca * hektar Ca.180% Rengørings m % Total Baseline 383mio 475mio 24% Vest er på mange parametre ca. 60% større end Øst Omkostning: Rengøring Omkostning: Kantine Omkostning: Arealpleje 111mio 115mio 4% 173mio 154mio -10% 98mio 206mio 110% * er ikke verificeret Note: Tal inkluderer moms hvor betaling er lovpligtig Kilde: SAP data, central data og løn træk, FSV Baseline 2009 v2 04, Serviceaftale A - Kalkulationsgrundlag , Forsvaret _Consolidation af areal_v4, Gunnar Rose 31

32 1.A.1 BASELINE BESTÅR AF 4 OMKOSTNINGS- TYPER INDSAMLET EFTER FBE S DATASTRUKTUR Interne omkostninger Eksterne omkostninger Baseline Løn Indirekte omkostninger Direkte omkostninger Materiel Beskrivelse Løn betalt til FBE ansatte på LSE erne. Lønnen er derefter fordelt ud på serviceområderne gennem central data Udgifter til andre tjenester associeret med serviceområderne, f.eks. FPT og FKIT samt ledelse/administrat ion på FBE-niveau Driftsforbrug købt hos eksterne leverandører, f.eks. madvarer og rengøringsartikler, samt services f.eks. Eksterne vikarer og rengøring Køb af varigt inventar, f.eks. kontorinventar, hvidevare, maskiner etc. Kilder KCDK med lønoplysninger HSL, 2012 data RCV med lønoplysninger HSL (uden cpr), 2012 data Central data, 2012 data SAP træk på omkostninger i tjenesterne, vurdering og fordeling af relevante omkostninger på serviceområder af Grith Sand Poulsen og Øvli Øvlisen SAP træk af direkte forbrug, 2011 data Arealomkostninger er fordelt på serviceområder efter nøgle af Øvli Øvlisen SAP træk af materiel forbrug fordelt serviceområder af Øvli Øvlisen, 2012 data Kontaktperson Kilde: Rambøll Gunnar van der Leeden Camilla Serpell- Morris Øvli Øvlisen Christian Elander Rasmussen Øvli Øvlisen Christian Elander Rasmussen Øvli Øvlisen 32

33 1.A.1 NETTO* BASELINE ER KR. 389 MILLIONER FOR VEST FORDELT PÅ KANTINE, RENGØRING OG AREALPLEJE Netto* baseline, Vest 2011 millioner kr % Netto* baseline udgør 389 mio 202 Heraf udgør arealpleje 52% Total Kantine Rengøring Arealpleje Note: Tal inkluderer moms hvor betaling er lovpligtig, *Netto omkostninger udgør omkostninger minus indtægter Kilde: SAP data, central data og løn træk 33

34 1.A.1 BRUTTO* BASELINE FOR VEST ER PÅ KR. 475 MILLIONER Vest baseline, 2011 millioner kr. Omkostninger brutto* Indtægter brutto* Omkostninger netto** Kantine Rengøring Brutto* baseline er på 475 mio Totalindtægter er på 86 mio Arealpleje Netto** baseline er på 389 mio Total Note: Tal inkluderer moms hvor betaling er lovpligti, *Brutto omkostninger udgør de totale omkostninger uden indtægter, **Netto udgør omkostninger minus indtægter Kilde: SAP data, central data og løn træk 34

35 1.A.1 LØN UDGØR 46% AF DE TOTALE OMKOSTNINGER I BASELINE Indirekte Nedbrydning af baseline, brutto* omkostninger for Vest, 2011 millioner kr., (% af kategori) Materiel Direkte Løn (11%) 41 (9%) 163 (34%) (10%) 61 (40%) 9 (6%) (15%) 8 (7%) 15 (13%) (9%) 25 (12%) 86 (42%) 100% Løn er den største udgiftspost og udgør 46% af de samlede omkostninger 221 (46%) 69 (45%) 74 (65%) 77 (37%) Specielt rengøring er løntung hvor løn udgør 65% af de totale omkostninger Total Kantine Rengøring Arealpleje Note: Tal inkluderer moms hvor betaling er lovpligtig, *Brutto omkostninger udgør de totale omkostninger uden indtægter Kilde: SAP data, central data og løn træk 35

STØTTE TIL FORSVARETS UDBUD AF FACILITY MANAGEMENT: NY BASELINE OG POTENTIALEANALYSE OG SAMMENLIGNING AF BUD FORSVARET, VEST

STØTTE TIL FORSVARETS UDBUD AF FACILITY MANAGEMENT: NY BASELINE OG POTENTIALEANALYSE OG SAMMENLIGNING AF BUD FORSVARET, VEST Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 132 Offentligt (01) STØTTE TIL FORSVARETS UDBUD AF FACILITY MANAGEMENT: NY BASELINE OG POTENTIALEANALYSE OG SAMMENLIGNING AF BUD FORSVARET,

Læs mere

Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 57 Offentligt Potentialeanalyse af Facility Management i det danske Forsvar

Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 57 Offentligt Potentialeanalyse af Facility Management i det danske Forsvar Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 57 Offentligt Potentialeanalyse af Facility Management i det danske Forsvar Version 3.0-6. oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Markedsanalyse

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Informationsmøde OSU 19-01-2011

Informationsmøde OSU 19-01-2011 Informationsmøde 1 Program Velkomst og introduktion Formelle rammer Opgaver og opdeling af udbud Gennemgang af udbudsbekendtgørelsen Kort information om det elektroniske udbudssystem (ETHICS) Tak for i

Læs mere

OFFENTLIGE PRIVATE PARTNERSKABER

OFFENTLIGE PRIVATE PARTNERSKABER OFFENTLIGE PRIVATE PARTNERSKABER - PÅ IKKE PATIENTNÆRE OMRÅDER - SET FRA STRATEGISK INDKØB .. TRE CENTRALE BUDSKABER.. TÆNK I LEVERANDØR KONKURRENCEN BUNDLING AF SERVICES/- YDELSER BRUG UDLICIERING SOM

Læs mere

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave.

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. (Pixie-udgaven er lavet på baggrund af rapport udarbejdet af Udbudsportalen i KL december 2013) Indledning: Den 1. april 2013

Læs mere

Facility management. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Sony Nordic Chr. Hansen Forsvaret Ernst & Young

Facility management. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Sony Nordic Chr. Hansen Forsvaret Ernst & Young Medlem af DILF/DFM: 1.500 kr. Ikke-medlem: 2.000 kr. TEMADAG Den 11. juni 2009 på Scandic Hotel Kolding Facility management indkøb og udførelse af interne serviceopgaver Oplev indlæg fra: Sony Nordic Chr.

Læs mere

Styrelseslovens 41a gælder:

Styrelseslovens 41a gælder: TAKSTER I Styrelseslovens 41a gælder: Plejehjem obligatoriske ydelser Hjemmel: Lov om Social Service 192 Huslejen fastsættes efter de budgetterede driftsudgifter tillagt 10% af den seneste ejendomsvurdering.

Læs mere

Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen. Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner

Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen. Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner April 2017 Indhold 1 Indledning... 2 2 Gevinster... 2 2.1 Sparet tid

Læs mere

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder VELFUNGERENDE MARKEDER 05 2017 Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder Offentlige ordregivere gennemfører årligt op imod 3.000 EU-udbud i Danmark. Konkurrencen om opgaverne bidrager

Læs mere

Indkøb og konkurrenceudsættelse k - status og muligheder. Budgetseminar 25. juni 2015

Indkøb og konkurrenceudsættelse k - status og muligheder. Budgetseminar 25. juni 2015 Indkøb og konkurrenceudsættelse k - status og muligheder Budgetseminar 25. juni 2015 Indhold i oplæg Besparelser i budget 2015-2018 Konkurrenceudsættelse status og muligheder Siden sidst Oplæg til politiske

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

FM outsourcing i omskiftelige tider

FM outsourcing i omskiftelige tider FM outsourcing i omskiftelige tider Case: GN Store Nord DFM Konference 2010 Agenda FM anno 2010 hvilke faktorer er vigtige i omskiftelige tider? Case: GN Store Nord hvilke erfaringer har GN gjort sig med

Læs mere

Redegørelse for omkostningskalkulationerne ved kommunal leverandørvirksomhed af personlig og praktisk bistand samt madservice.

Redegørelse for omkostningskalkulationerne ved kommunal leverandørvirksomhed af personlig og praktisk bistand samt madservice. Redegørelse for omkostningskalkulationerne ved kommunal leverandørvirksomhed af personlig og praktisk bistand samt madservice. I kommunens årsregnskab angives, hvorledes kommunen senest har beregnet priskrav

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse BALLERUP Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

ANALYSE KØKKENDRIFTEN I RISAGERLUNDS KØKKEN

ANALYSE KØKKENDRIFTEN I RISAGERLUNDS KØKKEN ANALYSE KØKKENDRIFTEN I RISAGERLUNDS KØKKEN 26. Maj 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Indledning... 1 1.1 BAGGRUND... 1 1.2 ORGANISERING... 1 2 Analysen belyser følgende... 1 2.1 PRODUKTIONSMÆNGDE OPGJORT

Læs mere

Effektiv anvendelse af hjemmepleje og plejecentre

Effektiv anvendelse af hjemmepleje og plejecentre Effektiv anvendelse af hjemmepleje og plejecentre - Benchmarkinging og beregning af potentialer Formål og afgrænsning Antallet af 70+-årige forventes at stige med 37 % over de næste ti år. Dette er en

Læs mere

Projekt Enhedspriser Teknik- og Miljøforvaltningen

Projekt Enhedspriser Teknik- og Miljøforvaltningen Projekt Enhedspriser Teknik- og Miljøforvaltningen 1 Konklusion Københavns Kommune har relativt høje enhedspriser sammenlignet med de øvrige 6-byer Københavns Kommune har lavere enhedspriser på grønne

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse GULDBORGSUND Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

BELLAHØJ FÆLLES HAVE. Møde om evt. udlicitering af pleje og drift af grønne arealer Peter Juhl Landskabsarkitekt, mdl

BELLAHØJ FÆLLES HAVE. Møde om evt. udlicitering af pleje og drift af grønne arealer Peter Juhl Landskabsarkitekt, mdl BELLAHØJ FÆLLES HAVE Møde om evt. udlicitering af pleje og drift af grønne arealer 18.04.2016 Peter Juhl Landskabsarkitekt, mdl 1. Møde med driftspersonale for gennemgang af processen 2. Gennemgang af

Læs mere

Fra intern service til ekstern leverandør - globale løsninger

Fra intern service til ekstern leverandør - globale løsninger Fra intern service til ekstern leverandør - globale løsninger DFM præsentation Søren Andersen Facility Management Director Novozymes A/S 6. oktober 2011 2 Summary og anbefaling FM Deep Dive fra McKinsey

Læs mere

Effekter ved kommunal konkurrenceudsættelse

Effekter ved kommunal konkurrenceudsættelse 23. april 2010 Effekter ved kommul konkurrenceudsættelse DI har gennemført en alyse af effekterne ved at konkurrenceudsætte kommule serviceopgaver. Alysen viser, at kommunerne i snit har sparet mellem

Læs mere

Frit leverandørvalg valg af model

Frit leverandørvalg valg af model Frit leverandørvalg valg af model 1.0 Baggrund Kommunerne er i henhold til Lov om Social Service 91 forpligtet til at sikre borgerne et frit valg af leverandører af personlig pleje, praktisk hjælp og madservice.

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar, 2012 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2011 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Resume af beslutningsforslaget: Aarhus Kommune har konkurrenceudsat

Læs mere

FORSLAG FRA MILJØ- OG PLANUDVALGET

FORSLAG FRA MILJØ- OG PLANUDVALGET Oversigt: M01. Udvendig bygningsvedligeholdelse (930.000 kr.)...2 M02. Administrationsbygninger (300.000 kr.)...2 M03. Offentlige toiletter (311.000 kr.)...2 M04. Grønne områder og naturområder (692.000

Læs mere

Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet (BTU)

Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet (BTU) Enhed Adm. pol. Sagsbehandler ELI/KHS Koordineret med - Sagsnr. Doknr. Dato Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet

Læs mere

Krav til opstilling af data Intensivt plejede arealer, affalds- og vintertjeneste 2015

Krav til opstilling af data Intensivt plejede arealer, affalds- og vintertjeneste 2015 Underbilag 1.6 Krav til opstilling af data Intensivt plejede arealer, affalds- og vintertjeneste 2015 Version 1 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse 1 GENERELT... 3 2 AREALKORT... 3 3 KORT VEDRØRENDE VINTERTJENESTE...

Læs mere

Omkostnings- vurdering af Minding the Baby November 2017

Omkostnings- vurdering af Minding the Baby November 2017 Omkostningsvurdering af Minding the Baby November 2017 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet

Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet Rapport 1999 - Erhvervsfremme Styrelsen Marts 2000 Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet Rapport 1999 - Erhvervsfremme Styrelsen Marts 2000 Indhold

Læs mere

Bilag 1: Business Case. Jordbase ved Serena Sørensen. Bilag 2.4.a - PID for Jordbase (Bilag 1 Business Case) Bestyrelsesmøde den 16.

Bilag 1: Business Case. Jordbase ved Serena Sørensen. Bilag 2.4.a - PID for Jordbase (Bilag 1 Business Case) Bestyrelsesmøde den 16. Bilag 2.4.a - PID for Jordbase (Bilag 1 Business Case) Bestyrelsesmøde den 16. marts 2015 Bilag 1: Business Case Jordbase ved Serena Sørensen Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 4 2. Forvente

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af Entreprenørafdelingens opgaver

Konkurrenceudsættelse af Entreprenørafdelingens opgaver Konkurrenceudsættelse af Entreprenørafdelingens opgaver Udkast til modeller for kontraktstrategi opdeling og afgrænsning af udbud, samt kontraktlængde 24. marts 2011 Revideret: 2011-03-24 Baggrund Svendborg

Læs mere

Rapporten er tænkt som inspiration til regionernes videre arbejde med at optimere driften.

Rapporten er tænkt som inspiration til regionernes videre arbejde med at optimere driften. N O T A T Benchmarking af udvalgte støttefunktioner Kredsen af regionsdirektører vedtog ultimo januar 2011 at iværksætte en benchmarking af udvalgte støttefunktioner. Målet med arbejdet har været at støtte

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. For-analyse fælles hjælpemiddeldepot

NOTAT. Allerød Kommune. For-analyse fælles hjælpemiddeldepot NOTAT Allerød Kommune Sekretariat For-analyse fælles hjælpemiddeldepot Furesø og Ballerup Kommuner har i forsommeren 2012 behandlet forslag om etablering af fælles hjælpemiddeldepot. Sagen blev behandlet

Læs mere

Viborg Kommune Januar 2015

Viborg Kommune Januar 2015 Viborg Kommune Januar 2015 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Facility Management enheden i Viborg Kommune... 3 Facility Management enhedens funktioner... 3 Ejendomme & Energi... 3 Rådhusbetjente og drift

Læs mere

Outsourcing af Kantine/ personalerestaurantdrift. Hvad betyder det for Deres virksomhed. Hvem er KE Service.

Outsourcing af Kantine/ personalerestaurantdrift. Hvad betyder det for Deres virksomhed. Hvem er KE Service. Outsourcing af Kantine/ personalerestaurantdrift. Hvad betyder det for Deres virksomhed. Hvem er KE Service. KE Service 1 2004 11 23 Sådan gør vi. Konceptet. Vores koncept bygger på høj kvalitet af madvarer

Læs mere

1 Gennemgang af timeprisberegning

1 Gennemgang af timeprisberegning 1 Gennemgang af timeprisberegning På baggrund af henvendelse fra Bornholms Regionskommune er BDO blevet bedt om at foretage en kvalitetssikring af kommunens prisberegninger på fritvalgsområdet, idet prisberegningen

Læs mere

Per Timmermann og Henrik Pedersen DFFU. 12. november 2009

Per Timmermann og Henrik Pedersen DFFU. 12. november 2009 Per Timmermann og Henrik Pedersen DFFU 12. P w C Agenda Indledning Lovgrundlag Opgørelsen af kontrolbud (principper og eksempel) Procesregler Indledning Hvad er et kontrolbud? Kommunen byder på egen opgave

Læs mere

Velkommen. Info-møde om Ejendomscenteret 24. november 2011

Velkommen. Info-møde om Ejendomscenteret 24. november 2011 Velkommen Info-møde om Ejendomscenteret 24. november 2011 Status DSR s - Resultat af kortlægning RENHOLD Kortlægning af renholdsområdet viser en del forskelle på en række områder: RENHOLD 1. Den planlagte

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI 2011-13

UDBUDSSTRATEGI 2011-13 UDBUDSSTRATEGI 2011-13 STRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER (Tiltrådt af kommunalbestyrelsen den 29. november 2010) Udbud & Indkøb 1 1. Indledning Frederiksberg Kommune har tradition for at samarbejde

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse HOLSTEBRO Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

INDHOLD. Baggrund og historik. Samlet Driftsudbud 2012. Udgangspunkt. Bedre mængdeopgørelser. Effekter. Bedre og billigere drift Bestillerstrategi

INDHOLD. Baggrund og historik. Samlet Driftsudbud 2012. Udgangspunkt. Bedre mængdeopgørelser. Effekter. Bedre og billigere drift Bestillerstrategi VEJMAN.DK I UDVIKLING ET GRUNDLAG TIL EFFEKTIV OG BILLIGERE DRIFT AF VEJNETTET DRIFTSSOUSCHEF MICHAEL EBBESEN, VEJDIREKTORATET INDHOLD Baggrund og historik Samlet Driftsudbud 2012 Udgangspunkt Bedre og

Læs mere

Kommuner kan spare mindst 7 mia. kr. ved at lære af hinanden

Kommuner kan spare mindst 7 mia. kr. ved at lære af hinanden ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE maj 2016 Kommuner kan spare mindst 7 mia. kr. ved at lære af hinanden Der er et årligt besparelsespotentiale på ca. 7 mia. kr., hvis de dyreste kommuner sænkede deres nettodriftsudgifter

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 August 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 3 2. Samlede konklusioner - Medlemmer af Lif og

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af dele af etablissementsdriften i Vestdanmark. Informationsmøde

Konkurrenceudsættelse af dele af etablissementsdriften i Vestdanmark. Informationsmøde Konkurrenceudsættelse af dele af etablissementsdriften i Vestdanmark Informationsmøde 1 Program Velkomst og introduktion Formelle rammer Opgaver og opdeling af udbud Gennemgang af udbudsbekendtgørelsen

Læs mere

Bilag 2.3. Analyse-model. Gør tanke til handling VIA University College

Bilag 2.3. Analyse-model. Gør tanke til handling VIA University College Bilag 2.3. Analyse-model Gør tanke til handling VIA University College Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Basis tilgang til indkøbsbesparelser...3 3. Analysemodellen...4 4. Spend analyse...5 5. Benchmarking

Læs mere

Facility Management. Ernst & Young Benchmarking Program

Facility Management. Ernst & Young Benchmarking Program Facility Management Ernst & Young Benchmarking Program 1 Agenda Facility Management i TDC Organisering Nøgletal Genudbud Erfaringer med E & Y benchmarking program Ledelsesrapportering Løbende optimering

Læs mere

Det er hensigten at kommunen udarbejder kontrolbud på opgaven. Afsnit 6 viser en samlet oversigt over honoraroverslag for fase 1-4.

Det er hensigten at kommunen udarbejder kontrolbud på opgaven. Afsnit 6 viser en samlet oversigt over honoraroverslag for fase 1-4. Notat Grontmij A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Ishøj Kommune. Udbud af udvalgte områder. Projektbeskrivelse og honoraroverslag REV. 1 7.

Læs mere

Konkurrenceudsættelse: Foranalyse på ældreområdet.

Konkurrenceudsættelse: Foranalyse på ældreområdet. Konkurrenceudsættelse: Foranalyse på ældreområdet. 1. Introduktion Med udgangspunkt i konkurrenceudsættelsesstrategien er der udarbejdet en foranalyse vedrørende konkurrenceudsættelse af et ældredistrikt

Læs mere

1. Sammenfatning Datagrundlag Baggrund Den generelle udvikling i Greve Kommune... 4

1. Sammenfatning Datagrundlag Baggrund Den generelle udvikling i Greve Kommune... 4 Lønredegørelse 2012 1. Sammenfatning... 2 2. Datagrundlag... 3 3. Baggrund... 3 4. Den generelle udvikling i Greve Kommune... 4 4.1 ANTAL ANSATTE... 4 4.1.1 Udvikling i antal medarbejdere... 4 4.1.2 Antal

Læs mere

gruppe: Parental Management Training, Oregon

gruppe: Parental Management Training, Oregon Omkostningsvurdering af PMTO gruppe: Parental Management Training, Oregon December 2015 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Maj 2003 Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet (varer og tjenesteydelser) Overordnet politik for indkøb

Læs mere

Dette bilag vedrører anmeldelsen af Dansk Energis standardgebyrer under engrosmodellen. Bilaget indeholder to hovedafsnit:

Dette bilag vedrører anmeldelsen af Dansk Energis standardgebyrer under engrosmodellen. Bilaget indeholder to hovedafsnit: Bilag 1 Dok. ansvarlig: JUK Sekretær: Sagsnr.: s2013-460 Doknr: d2015-11698-7.0 14-09-2015 Bilag til anmeldelse af Dansk Energis standardgebyrer Dette bilag vedrører anmeldelsen af Dansk Energis standardgebyrer

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse BORNHOLM Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Effektivisering i øget samarbejde mellem kommuner

Effektivisering i øget samarbejde mellem kommuner Effektivisering i øget samarbejde mellem kommuner TØF 29. April 2013 Oplæg v/ Manager Andreas Østergaard Poulsen, BDO BDO KORT FORTALT Vi er markedsledende inden for revision, økonomisk rådgivning og serviceydelser

Læs mere

Hvad er capex-investeringer?

Hvad er capex-investeringer? 1 2 Hvad er capex-investeringer? Normalt store investeringsprojekter Nogle gange kan capex-investeringerne være tilbagevendende vær opmærksom på at opnå det fulde potentiale Capex-investeringer er ikke

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse KERTEMINDE Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Bilag 4 FORUDSÆTNINGER. Driftsbudget

Bilag 4 FORUDSÆTNINGER. Driftsbudget Bilag 4 FORUDSÆTNINGER 15. APRIL 2011 DRIFTSØKONOMIEN FOR ET NYT STORKØKKEN - BEREGNET UD FRA FØLGENDE FORUDSÆTNINGER Driftsøkonomien for et nyt storkøkken, er en beregning af hvad det isoleres set koster,

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

FORSLAG TIL HARMO- NISERING AF SER- VICEPAKKER PÅ PLE- JECENTRE I TØNDER KOMMUNE

FORSLAG TIL HARMO- NISERING AF SER- VICEPAKKER PÅ PLE- JECENTRE I TØNDER KOMMUNE FORSLAG TIL HARMO- NISERING AF SER- VICEPAKKER PÅ PLE- JECENTRE I TØNDER KOMMUNE Delnotatet præsenterer de lovgivningsmæssige forudsætninger for servicepakker og en vurdering af, hvilke servicepakker,

Læs mere

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning Forenede - vi efterlader altid et smil Service SPAR 25% PÅ OMKOSTNINGERNE UDEN AT GÅ PÅ KOMPROMIS MED KVALITETEN Styrk jeres

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse KØBENHAVN Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

HVAD ER AKTIV FAMILIEFERIE (AFF) & HOLTUM REJSER (HR)

HVAD ER AKTIV FAMILIEFERIE (AFF) & HOLTUM REJSER (HR) HVAD ER AKTIV FAMILIEFERIE (AFF) & HOLTUM REJSER (HR) Turoperatør der udbyder aktive ferier som pakkerejser til familier & grupper Adventure Race (Udfordring i naturen på cykel, til fods mv.) Adventure

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse BRØNDERSLEV Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Facility management. Temadag. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Oplev indlæg fra Danish Crown Nokia Spar Nord DTU Management

Facility management. Temadag. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Oplev indlæg fra Danish Crown Nokia Spar Nord DTU Management Foto: istockphoto Medlem af DILF eller DFM: 1.250 kr. Ikke-medlem: 2.000 kr. Temadag Den 14. april 2008 SAS Scandinavia Hotel København Facility management indkøb og udførelse af interne serviceopgaver

Læs mere

Genoptræningsplaner til personer med psykisk sygdom

Genoptræningsplaner til personer med psykisk sygdom Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 237 Offentligt Genoptræningsplaner til personer med psykisk sygdom Analyse Danske Fysioterapeuter Indholdsfortegnelse 1 Resumé 3 2 Økonomiske

Læs mere

Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden.

Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden. Nordfyns Kommune Centraladministrationen 15. maj 2007 Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden. 1. Status. Tidl. Bogense Kommune: Rengøring af langt hovedparten af arealerne foretages af Toprengøring A/S

Læs mere

Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget - Drift

Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget - Drift MTE 1 - Servicetilpasning grønne områder Omkostningsreduktioner Udgifter -1.000-1.000-1.000-1.000 Netto -1.000-1.000-1.000-1.000 Ved at sænke frekvensen i plejen og renholdelsen af rabatarealer, de kommunale

Læs mere

13.57 12.29 0,64 0,64 12.29 13.57 GEVINST REALISERING

13.57 12.29 0,64 0,64 12.29 13.57 GEVINST REALISERING GEVINST REALISERING BEREGNEDE BESPARELSER I FORBINDELSE MED KOMMUNALE SPENDANALYSER Beregnede besparelser i mio. kr. Kommune 1 22,5 5,5 Varekøb Tjenesteydelser Det største potentiale findes oftest på tjenesteydelser

Læs mere

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25. august 2016 Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser 1. Resume Byrådet besluttede i 2008 af outsource en række specialiserede

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017

Læs mere

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold:

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold: Værditest: Generelle retningslinier for vurdering af nye tjenesters indvirkning på markedet Denne vejledning indeholder retningslinier for den vurdering af en planlagt ny tjenestes indvirkning på markedet,

Læs mere

Erfaringer fra 2 års drift med kontrolbud. Britt Bak Odgaard Kontraktholder John Allan Pedersen Afdelingsleder ved Park & Vejservice

Erfaringer fra 2 års drift med kontrolbud. Britt Bak Odgaard Kontraktholder John Allan Pedersen Afdelingsleder ved Park & Vejservice Erfaringer fra 2 års drift med kontrolbud Britt Bak Odgaard Kontraktholder John Allan Pedersen Afdelingsleder ved Park & Vejservice Indlæggets formål og indhold Formål Indhold Dele erfaringer fra et driftsudbud,

Læs mere

Etablering af nyt kommunalt administrationscenter på Skanderborg Fælled

Etablering af nyt kommunalt administrationscenter på Skanderborg Fælled Skanderborg Kommune Etablering af nyt kommunalt administrationscenter på Skanderborg Fælled Efter aftale med Skanderborg Kommune har vi foretaget en totaløkonomisk beregning i forbindelse med etablering

Læs mere

Evaluering af Materielgården Analyse gennemført blandt et repræsentativt udsnit af borgerne i Egedal kommune

Evaluering af Materielgården Analyse gennemført blandt et repræsentativt udsnit af borgerne i Egedal kommune Evaluering af Materielgården 2014 Analyse gennemført blandt et repræsentativt udsnit af borgerne i Egedal kommune 1 Indhold 1. Metode 2. Snerydning, saltning og asfalt 3. Fejning, bekæmpelse af ukrudt

Læs mere

Supply Chain Netværk Design

Supply Chain Netværk Design Supply Chain Netværk Design Indsigt og forretningsværdi Den Danske Supply Chain Konference København den 8. juni 2016 Formålet med i dag Give en generel forståelse af hvad supply chain netværk design er

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR maj 2017

SPØRGSMÅL OG SVAR maj 2017 Opdateret: 18. maj 2017 SPØRGSMÅL OG SVAR maj 2017 Udbud af kantinedrift på Spørgsmål nr. Spørgsmål 1. Er de angivne maksimumspriser med eller uden moms? De angivne maksimumspriser på dagens varme måltid,

Læs mere

En stor del af regionernes udgifter går til private. Nye tal viser, at

En stor del af regionernes udgifter går til private. Nye tal viser, at N O T A T Regionernes brug af private leverandører En stor del af regionernes udgifter går til private. Nye tal viser, at - 50 procent af regionernes driftsudgifter går til private svarende til 56,2 mia.

Læs mere

Bilag 2 Vejledende skema for afrapportering på central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser

Bilag 2 Vejledende skema for afrapportering på central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser Bilag 2 Vejledende skema for afrapportering på central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser Socialstyrelsen - den nationale koordinationsstruktur 2. november 2015 1 Indledning Socialstyrelsen

Læs mere

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet.

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet. BESLUTNINGSOPLÆG Potentialeafklaring på ældreområdet Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Kommunalbestyrelsen i Struer Kommune forud for udarbejdelsen af en potentialeafklaring på ældreområdet.

Læs mere

Projektleder Tanja Ballhorn Provstgaard KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik og Miljøforvaltningen Center for Trafik Islands Brygge 37 2300 København

Projektleder Tanja Ballhorn Provstgaard KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik og Miljøforvaltningen Center for Trafik Islands Brygge 37 2300 København Projektleder Tanja Ballhorn Provstgaard KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik og Miljøforvaltningen Center for Trafik Islands Brygge 37 2300 København 15. maj 2012 Angående forretningsmodel for projektet Citylogistik

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 December 2010 1 Baggrund: 1.1 Lovgrundlaget Kommuner og regioner skal udforme en udbudsstrategi inden udgangen af 2010, jf. styrelseslovens

Læs mere

Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster

Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster AF MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, CAND. SCIENT. ADM. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ Dansk Erhverv kan på baggrund af

Læs mere

FAXE KOMMUNE: KVALITETSSIKRING: POTENTIALEAFKLARING VEDR. KANTINESERVICE

FAXE KOMMUNE: KVALITETSSIKRING: POTENTIALEAFKLARING VEDR. KANTINESERVICE FAXE KOMMUNE: KVALITETSSIKRING: POTENTIALEAFKLARING VEDR. KANTINESERVICE Indhold 1. Formål, opgave og scenarier... 3 Kantinens nuværende opgave... 4 Indkøb af råvarer... 4 Produktion/tilberedning... 4

Læs mere

LSC Ejendomsservice. et fornuftigt valg

LSC Ejendomsservice. et fornuftigt valg LSC Ejendomsservice et fornuftigt valg Indholdsfortegnelse Hvem er LSC Ejendomsservice................................... 3 Skift lejer på kun en uge.......................................... 4 Hvad tilbyder

Læs mere

Benchmark Greve HTK Facility Management

Benchmark Greve HTK Facility Management Benchmark Greve HTK Facility Management 2012 Hvad har vi undersøgt? Teknisk service Organisering Opgavefelt Økonomi Drift og vedligeholdelse af ejendomme Opgaveportefølje Organisering Pris per kvadratmeter

Læs mere

Informationsmøde om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet. Oktober 2012

Informationsmøde om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet. Oktober 2012 Informationsmøde om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet Oktober 2012 Kommunalbestyrelsen i Solkøbing Kommune har besluttet at udbyde to af kommunens tre plejecentre (i alt 132 pladser)

Læs mere

Vejledning til Virksomhedernes efteruddannelse

Vejledning til Virksomhedernes efteruddannelse Vejledning til Virksomhedernes efteruddannelse Om undersøgelsen Formålet med statistikken er at give et dansk bidrag til en fælles europæisk sammenlignelig statistik om virksomheders efter- og videreuddannelse(evu)

Læs mere

At turde gå nye veje

At turde gå nye veje At turde gå nye veje Strategisk indkøb i ledelsesperspektiv Formålet : At vise, hvordan Rigspolitiet som en af landets store offentlige indkøbsorganisationer sikrer, at man opnår de fulde effekter af gode

Læs mere

Notat Servicepakke takster for 2016.

Notat Servicepakke takster for 2016. Notat Servicepakke takster for 2016. Formål Servicepakken er et lovpligtigt tilbud til alle borgere der bor i plejeboliger. Der skal i pakken tilbydes fuld kost, tøjvask, toiletartikler m.v. Formålet med

Læs mere

Bilag 3 Kalkulationsoplysninger På levering af kantinedrift og mødeforplejning til Faxe Kommune

Bilag 3 Kalkulationsoplysninger På levering af kantinedrift og mødeforplejning til Faxe Kommune Bilag 3 Kalkulationsoplysninger På levering af kantinedrift og mødeforplejning til Faxe Kommune Indholdsfortegnelse 1. Kalkulation af tilbud...2 2. Virksomhedsoverdragelse...2 3. Opgavebeskrivelse...2

Læs mere

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer på fagområdet Pleje og Træning, som svarer til en samlet årlig besparelse på 14,1 mio. kr.

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer på fagområdet Pleje og Træning, som svarer til en samlet årlig besparelse på 14,1 mio. kr. Sagsnr. 274223 Brevid. 2242773 NOTAT: Temaanalyse på ældre- og træningsområdet 11. december 2015 Konklusion Som en del af budgetforliget for 2016 indgår, at der skal frembringes et grundlag for en vurdering

Læs mere

Bevilling: NVF-møde, Stockholm 1. marts 2016

Bevilling: NVF-møde, Stockholm 1. marts 2016 Bevilling: 2018-2021 NVF-møde, Stockholm 1. marts 2016 Bevillingsanalyse og Udbud2017 2 Bevillingsprognosen falder til historisk niveau på sigtelinjerne 2022-27 Mio. kr., 2015-priser Historisk forbrug

Læs mere

Notat. Udgangspunktet for ordningen er at hver elev dagligt skal have mulighed for at spise ét stk. økologisk frugt af forskellig slags.

Notat. Udgangspunktet for ordningen er at hver elev dagligt skal have mulighed for at spise ét stk. økologisk frugt af forskellig slags. BALLERUP KOMMUNE Dato: 18. februar 2016 Sagsid: Notat Evaluering af økologisk frugtordning i skolerne Indledning Der er i budgettet for 2015 afsat 1,5 mio. kr. til levering af økologisk frugt til folkeskolerne

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til Kommunaløkonomisk Forum 2013. 2 Reglerne for frit valg og udbud på ældreområdet er ved at blive ændret. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Notatet beskriver indledningsvist de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet.

Notatet beskriver indledningsvist de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet. BESLUTNINGSOPLÆG Potentialeafklaring på ældreområdet Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune forud for udarbejdelsen af en potentialeafklaring på ældreområdet.

Læs mere