Analyse af efteruddannelsesbehov for elektronikfagteknikere og radio-tv-fagteknikere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af efteruddannelsesbehov for elektronikfagteknikere og radio-tv-fagteknikere"

Transkript

1 Analyse af efteruddannelsesbehov for elektronikfagteknikere og radio-tv-fagteknikere Svend Jensen ERA Erhvervspædagogisk Rådgivning & Analyse Januar 2010

2 Indholdsfortegnelse Indledning Metode Uddannelsesbehov inden for teknisk service Arbejdsopgaver inden for teknisk service Efteruddannelsesbehov radio-tv-branchen Decentrale værksteder Centralværkstederne Efteruddannelsesbehov professionel elektronik Maritim elektronik Konklusioner og anbefalinger vedrørende teknisk service Uddannelsesbehov inden for produktion Arbejdets organisering Arbejdsdeling i forhold til operatørgruppen Arbejdsdeling i forhold til højere udd. kolleger Fejlfinding og fejlretning i forbindelse med produktionen Test af elektronikkredsløb og apparater Opgaver i produktionsteknisk afdeling Efteruddannelse i produktionstekniske områder Deltagelse i produktudvikling Softwareudvikling Udlægning af print Øvrige elektroniktekniske områder Konklusioner og anbefalinger Uddannelsesbehov inden for produktion Anbefalinger vedrørende revision af FKB Anvendt litteratur. 30 2

3 Indledning Denne rapport dokumenterer et analysearbejder vedrørende radio-tvfagteknikeres og elektronikfagteknikeres efteruddannelsesbehov med følgende formålsbeskrivelse: Formålet med projektet er at undersøge kompetence- og uddannelsesbehov inden for elektronik- og radio-tv-branchen med henblik på at skabe et nyt grundlag for udvikling af arbejdsmarkedsuddannelser inden for rammen af FKB 2626 Elektronik- og svagstrømsteknisk område. Elektronik og svagstrømsområdet er karakteriseret ved at omfatte de arbejdsprocesser, der knytter sig til reparation, service og salg, produktion og udvikling af produkter indeholdende elektronik- og svagstrømsteknik. FKB 2626 dækker dermed et stort jobområde, der samtidig udvikler sig meget hurtigt både set i forhold til jobfunktionernes indhold og forskydninger mellem forskellige arbejdsområder i virksomhederne. Disse forskydninger bestemmes bl.a. af forskellige strategier for outsourcing. Den særlige udviklingsdynamik, der præger jobområdet, berettiger til en relativt omfattende analyse, som tager højde for den differentierede anvendelse af faglærte i forskellige typer af virksomheder, som TAKerne i FKB 2626 afspejler. Analysestrategien vil derfor som udgangspunkt bygge på en skelnen mellem uddannelsesbehovene i servicevirksomheder og produktionsvirksomheder. Analysen sigter på at levere vurderinger og anbefalinger vedrørende behov for udvikling af konkrete arbejdsmarkedsuddannelser til faglærte inden for elektronik og svagstrøm. Analysearbejdet er finansieret af Undervisningsministeriet og gennemført af ERA Erhvervspædagogisk Rådgivning og Analyse ved konsulent Svend Jensen i samarbejde med uddannelseskonsulent Jørn Hedin, Metalindustrien Uddannelser (MI) Følgende virksomheder har deltaget: Bang & Olufsen. Struer Grundfos, Bjerringbro Danfoss, Nordborg Oticon, Thisted Migatronic, Fjerritslev Thrane & Thrane, Aalborg GPV Electronics, Års Hanstholm Elektronik, Hanstholm Sound2vision, Viborg Elektronikcenteret, Skovlunde Strib Radio, Middelfart Lyd og billedspecialisten, Frederikshavn 3

4 1 Metode Der er tale om en kvalitativ analyse, der skal afdække elektronikfagteknikeres og radio-tv-fagteknikeres efteruddannelsesbehov. Analysefeltet afgrænses i forhold til jobområdet for FKB nr Elektronik- og svagstrømsteknisk område. Virksomhedsinterviewene er gennemført som kvalitative interviews. Efter en indledende telefonsamtale og bekræftende mail er det virksomhederne, der selv udvælger de personer, der skal interviewes. Typisk er der interviewet en teknisk leder eller en uddannelseskoordinator med indsigt i elektronikfagteknikernes eller radio-tv-fagteknikernes arbejde og uddannelse i virksomheden. Der er også gennemført samtaler med de faglærte både som egentlige kvalitative interviews og i forbindelse med rundgang på virksomhederne. Virksomhederne har generelt vist stor interesse for at deltage i analysearbejdet og har i en række tilfælde samlet en gruppe af medarbejdere og tekniske ledere fra flere afdelinger samt HR med henblik på at give et så dækkende billede af de elektronik-faglærtes arbejde og uddannelsesbehov som muligt. Analysestrategi handler om hvordan analysearbejdet mere detaljeret skal gennemføres og udfoldes med henblik på at sikre, at analyseresultatet opnår optimal pålidelighed og brugbarhed. Det drejer sig bl.a. om, hvordan data skal kategoriseres under analysearbejdet. En gennemgående kategorisering bygger f.eks. på en opdeling af arbejdet i henholdsvis teknisk service og fremstillingsvirksomhed en nærmere uddybning følger senere i rapporten. Analysestrategien tilrettelægges desuden sådan, at det er muligt at vurdere om FKB nr er dækkende som helhed, herunder også om de tilhørende arbejdsmarkedsrelevant kompetencer er hensigtsmæssige set i forhold til den videre måludvikling. Derudover skal analysestrategien tilgodese, at de afdækkede uddannelsesbehov kan omsættes til konkrete arbejdsmarkedsuddannelser. Inden virksomhedsbesøgene er der gennemført en deskresearch især med henblik på udvikling analysestrategien og spørgerammen. Deskresearchen har væsentligst handlet om en gennemgang af den nuværende målbase, der er knyttet til FKB nr og sammenlignet dette med de udviklingstendenser, som beskrives af elektronikvirksomhederne på deres respektive hjemmesider på internettet. Derudover er bl.a. hjemmesiden Elek-Data.dk anvendt. Det er hjemmesiden for Nyhedsmagasinet Elektronik & Data. Med specielt sigte på ingeniører, teknikere og beslutningstagere, der er beskæftiget i den danske elektronikindustri, bringer Elek-Data.dk dagsaktuelle branche- og teknologinyheder fra såvel ind- som udland. Øvrige anvendte hjemmesider fremgår af litteraturlisten sidst i rapporten. Virksomhedspopulationen er sammensat ud fra et ønske om at få belyst uddannelsesbehovene bredt set i forhold til brancheområde og virksomhedsstørrelse. 4

5 2 Uddannelsesbehov inden for teknisk service Teknisk service er en særlig form for service. Service er generelt karakteriseret ved at være immateriel, men serviceydelser kan formidles via fysiske produkter, sådan som det ofte er tilfældet med teknisk service. Service er også karakteriseret ved ofte at indeholde et betydeligt element af personlig kontakt mellem kunden og den, der leverer serviceydelsen. Som udgangspunkt er det vigtigt at se uddannelsesbehovene i lyset af forskellige former for teknisk service. Der er forskellige dynamikker i spil afhængig af typen af de serviceydelser, der skal leveres til kunden. Overordnet set skelnes mellem tre former for tekniske serviceydelser: Service on demand er den klassiske ydelse inden for teknisk service. Kunden styrer selv, hvornår der er behov for service, f.eks. når man konstaterer, at nu starter motoren ikke længere, eller at fjernsynet ikke længere viser et godt billede. Kunderelationen er afgrænset til den enkeltstående serviceydelse og kan evt. genoptages, når kunden får et nyt problem. Denne type af serviceydelse er helt dominerende for elektronikfagteknikernes og radio-tv-fagteknikernes arbejdsopgaver inden for teknisk service. Service agreement kræver en skriftlig aftale med kunden. En serviceaftale kan indeholde mange specifikke forhold, men indebærer typisk faste serviceintervaller og aftaler vedrørende priser, kvalitet m.m. Her er kunderelationen mere fast etableret inden for rammen af den konkrete aftale eller et bestemt servicekoncept. Serviceopgaver af denne type hører normalt ikke med til elektronikfagteknikernes og radio-tv-fagteknikernes arbejdsopgaver. I dag kræver elektronikapparater ikke løbende vedligehold af nogen art. Facility Management hvor servicevirksomheden typisk overtager drift og vedligeholdelse af hele anlæg eller systemer. Her indgår service- og installationsvirksomheden ofte i et partnerskab med kunden. Facility Management indebærer, at servicevirksomheden med ydelsen bidrager til at udvikle kundens virksomhed og dermed også påtager sig større udviklingsopgaver. Der er ikke længere tale om standardydelser med relativt faste koncepter, men særskilt udviklede ydelser tilpasset den enkelte kundes behov. Det er sjældent, at elektronikfagteknikere og radio-tv-fagteknikere indgår i løsning af denne type serviceopgaver. 2.1 Arbejdsopgaver inden for teknisk service Arbejdsopgaverne inde for teknisk service afspejler den klassiske serviceteknikerprofil, som har været dominerende for både elektronikfagteknikerne og radio-tv-fagteknikerne i en lang årrække. Der er tale om en videreførelse af profilen fra dengang uddannelserne blev betegnet som henholdsvis radiomekaniker og elektronikmekaniker. 5

6 Det er karakteristisk, at teknisk service ikke er omfattet af en vertikal arbejdsdeling og ofte heller ikke en horisontal arbejdsdeling. Elektronikfagteknikerne og radio-tv-fagteknikerne skal typisk kunne udføre hele serviceopgaven fra modtagelse af apparatet til reparation og aflevering til kunden. Dette gælder især i mindre virksomheder. I større virksomheder, der udfører teknisk service f.eks. centralværksteder inden for radio-tv-branchen, opstår der en horisontal arbejdsdeling, som udspringer af en specialisering af den enkelte medarbejder i f.eks. tvreparationer. Dette kan give væsentlige produktivitetsgevinster, så længe antallet af reparationer er stort nok Efteruddannelsesbehov inden for radio-tv-branchen Reparation af underholdningselektronik udføres både på store centrale værksteder og små decentrale værksteder. Centralværkstederne har i et stort omfang overtaget garantireparationerne, hvorimod de decentrale værksteder stadig udfører kundebetalte reparationer i et væsentligt omfang typisk på brugt udstyr, der er mere end to år gammel. De decentrale værksteder foretager imidlertid også softwareopdateringer på nyere apparater med henblik på at rette fejl. En forholdsvis stor del af de fejl, der opstår i garantiperioden, er softwarefejl Decentrale værksteder De decentrale værksteder drives sammen med en butik som regel på samme adresse. De optræder nogle steder som den lokale radiomekaniker, der laver alt underholdningselektronik og også sælger nye og en del brugte apparater, som tages i bytte. De lokale værksteder og forretninger anvendes også ofte af områdets offentlige institutioner herunder skoler, plejehjem o.l. fordi de er parate til at løse en bred vifte af reparationsopgaver og mindre installationsopgaver, som også involverer opsætning af antenneanlæg og paraboler. En del af reparationerne er garantireparationer, og de sendes normalt på et centralværksted. Det er leverandøren, der bestemmer, hvordan garantireparationer skal håndteres. Der er typisk 2 mand på værkstedet, der udfører de øvrige reparationer og evt. en mand i marken til udførelse af opsætning af antenner, paraboler og lignende. Der repareres ikke noget hardwaremæssigt ude hos kunden længere. De reparationer, der gennemføres på de decentrale værksteder, er normalt kundebetalte reparationer og garantireparationer på brugt udstyr som butikken har solgt. Fladskærmsreparationer fylder en del. Hvis der skal bruges noget specielt udstyr til disse reparationer, så sendes produktet normalt videre til centralværkstedet. Det udstyr, der bruges i arbejdet, er det klassiske sortiment af måleinstrumenter dvs. generatorer, strømforsyninger, oscilloscope, multimetre, lodde- 6

7 stationer og diverse håndværktøjer. Investeringer i specialudstyr afstår man fra. Reparationer foregår meget på rutinen, det er ofte de samme fejl der går igen på de forskellige typer af apparater. Strømforsyningsfejl, højspændingsfejl og fejl i effektelektronik er almindelige. Det er vigtigt at være i besiddelse af en solid viden om forskellige former for elektronikkredsløb på komponentniveau både i relation til analog- og digitalteknik. Det er helt nødvendigt at radio-tv-fagteknikerne kan finde fejl på komponentniveau og udskifte enkeltstående komponenter. Indtjeningen på disse værksteder kan ikke opretholdes igennem moduludskiftning. Samtidig er det også vigtigt at kende til forskellige fejltyper og have adgang til apparatets dokumentation dvs. diagrammer, styklister, servicemeddelelser, samleanvisninger m.m. Som regel kan man finde den nødvendige dokumentation selv på gamle apparater, især hvis værkstedet abonnerer på som er en database, hvor der er indrapporteret mere end 2 mil. fejl på forskellige former for elektronisk udstyr. Værksteder i hele verden indrapporterer fejl til databasen. På hjemmesiden beskriver man ydelsen således: EURAS system has been build up over the years in direct cooperation with manufacturers, manufacturer's agents, specialist workshops and training managers and is continually updated, serviced and developed. The principle of the databases, the programmes and the community is to offer service workshops concentrated & structured service KnowHow around the clock. This way, you and your workshop profit from the knowledge of manufacturers, specialists and thousands of colleagues. An invaluable efficiency advantage in the increasingly competitive repair business. Softwareopdateringer er også en del af arbejdet. Det kan ind imellem klares hos kunden med en USB nøgle, men i en del tilfælde foregår det på værkstedet med en CD og en bærebar PC. En del af de fejl kunden registrerer rettes med softwareopdateringer det kan f.eks. være fastfrysning af billedet på digital-tv. Nogle gange gennemfører man først en opdatering af softwaren, for at se om det afhjælper problemet, og det er ofte tilfældet. En væsentlig del af de fejl, der opstår, er softwarefejl. Efteruddannelse i AMU-regi anvendes, men ikke i et særligt stort omfang. Kurserne på EUC Ringsted fremhæves som velegnede. I de besøgte decentrale værksteder er det opfattelsen, at man kan få uddannelsesbehovene dækket, men anfører samtidig at det ofte kniber med tiden. Direkte forespurgt mener man dog, at noget mere baggrundsviden om det digitale sendenet vil være en god ting. Det der fylder mest i disse virksomheders uddannelsesaktiviteter er leverandørkurser i nye produkter. Næsten alle leverandører af underholdningselektronik har et program for efteruddannelse med henblik på reparation af deres produkter. Det er altid en forudsætning for at blive autoriseret forhandler, at medarbejderne på værkstedet følger bestemte kurser som leverandøren ud- 7

8 byder. Samtidig er de decentrale værksteder også kunder hos centralværkstederne og kan derfor også få sparring her fra i forbindelse med bestemte reparationer. Udviklingen går mod, at centralværkstederne tager mere over der bliver færre og færre decentrale værksteder der er ikke økonomi i at drive et værksted for de fleste, fordi antallet af reparationer er for lille. Alligevel er vurderingen at nogle lokale decentrale værksteder i tilknytning til en butik vil blive ved med at eksistere, men som et branchemæssigt nichefænomen Centralværkstederne Centralværkstederne er en helt anden verden set i forhold til de decentrale værksteder. Måden at udføre arbejdsopgaverne på er set ud fra en faglig synsvinkel stort set den samme på alle centralværksteder, da det er leverandørernes retningslinjer for reparation og service, der følges. Dette er en betingelse for at opnå status som autoriseret reparatør. ERA har valgt at besøge Elektronik-Centeret i Skovlunde ud fra den betragtning, at virksomheden pt. er det største centralværksted i Danmark for reparation af underholdningselektronik. Elektronik-Centret beskæftiger ca. 100medarbejdere heraf ca. 80 teknikere med ca. 60 teknikere i Skovlunde og ca. 20 teknikere i Viby Elektronik-Centret er bl.a. autoriseret service center for:acer, Acer Erhverv, AKAI, Apple, Bang og Olufsen, Dangaard, Dantax, Finlux, Grundig, JVC, LG, Loewe, Luxor, Maximum, Packard Bell, Panasonic, Philips, Pioneer, Salora, Samsung, Sony, Toshiba, Yamaha. Halvdelen af reparationerne er computerreparationer. Omfanget er i alt ca reparationer om måneden. Der er en større overvægt af radiomekanikere (den gamle uddannelse), men i dag skelner man ikke skarpt mellem elektronikfagteknikere og radio-tvfagteknikere. Der er computere i de fleste apparater inden for underholdningselektronik og en del af reparationsopgaverne kræver en bærebar PC. De lærlinge man uddanner i dag er elektronikfagteknikerlærlinge. Teknikerne specialiserer sig i f.eks. lydsiden dvs. radio, forstærkere cdafspillere. TV er også et særskilt speciale i virksomheden. Opgaverne er meget mærkespecifikke fordi de forskellige fabrikater har deres egne fremgangsmåder, der skal følges ved fejlfinding og fejlretning. Generelt er der mange softwarefejl også i TV. Derfor smelter de klassiske uddannelsesmæssige og faglige opdelinger sammen. Alle skal vide noget om computerhardware og software. Dokumentationsdelen fylder en del i forbindelse med reparationsarbejdet. IRIS reparationskoder anvendes til at angive, både hvad kunderne klager over, og hvad der er blevet repareret på apparatet herunder positionsnumre, reservedelsnumre m.m. Koden indberettes til producenten. IRIS-koderne er i 8

9 dag ved at blive mærkespecifikke, hvilket betyder, at de anvendes forskelligt af de respektive fabrikater. De fleste fejl (60-70 %) på fladskærms-tv er softwarefejl. Det er meget sjældent at softwarefejl er noget, der opstår ude hos kunden. Fejlen har været der hele tiden. Den kan vise sig ved, at alle programmer pludselig slettes eller at undertekster forsvinder. Udskiftning af enkeltkomponenter er relativt sjældent ved garantireparationer. Her består hardwarereparationer ofte af moduludskiftning. 5-10% af fladskærmsreparationerne involverer en loddekolbe. Kompleks udlodning af store ICer forekommer i både nye og ældre apparater. Derfor skal centralværkstedet være i besiddelse af et avanceret og dyrt computerstyret udloddeudstyr, som vil være helt umuligt at finansiere rentabelt for det decentrale værksted. Man reparerer stadig ældre udstyr på centralværkstedet som f.eks. billedrørs-tv. Mekaniske fejl er sjældne og volder generelt ikke problemer. Medarbejderne bruger EUC Ringsteds efteruddannelseskurser for radio-tvfagteknikere, som indeholder meget om computere i underholdningselektronik. Der er stor tilfredshed med kurserne. Leverandørkurser følges også helt konsekvent, men samtidig skal man selv være opsøgende for at få den viden, man har brug for f.eks. via internettet. Derudover bliver softwareopdateringer nemmere. Det er efterhånden kun ved print/modul -udskiftning, at man skal være i besiddelse af en specialviden om software. Produktivitetskravene på centralværkstederne gør det nødvendigt for den enkelte radio-tv-fagtekniker eller elektronikfagtekniker at specialisere sig i bestemte apparatgrupper. Dette følges op igennem obligatoriske leverandørkurser. E-larning via internettet bruges meget til leverandørkurser. Det er et krav, at man følger dem ellers mister man sit login og dermed sin autorisation til at reparere produkterne. Der er eksempler på, at teknikeren skal logge sig på fabrikantens hjemmeside, når reparationen starter. Fabrikanten kan følge med i hele fejlfindingsforløbet. Hvis reparationen varer for længe modtager teknikeren en mail fra fabrikanten med forskellige anvisninger og forespørgsler. Reservedele sendes omgående når fejlen er konstateret. Det er vurderingen fra centralværkstedet, at denne måde at reparere på vil vokse i omfang i fremtiden. Produktivitet er meget afgørende. Der ligger allerede i dag bonusordninger indbygget i disse systemer for den enkelte tekniker, som jo i realiteten er blevet en medarbejder, der sekventielt arbejder for fabrikanten f.eks. Thoshiba. B&O kræver f.eks., at teknikeren består nogle internetbaserede e- learningsprøver inden han/hun kan melde sig til leverandørkurserne. Derudover har man en betydelig hotlineservice til reparatørerne. 9

10 AMUs funktion som efteruddannelse bliver under disse forhold at tilføre teknikerne en mere dybtgående og fagligt sammenhængende viden om de pågældende apparater og systemer. Dette uddannelsesmæssige grundlag er nødvendig som løbende efteruddannelse ad hensyn til at kunne tilegne sig leverandørkursernes indhold inden for en rimelig tidsramme. AMUuddannelsesbehovene knytter sig dermed ikke skarpt til udførelse af en specifik jobfunktion, men i stedet til at levere en jobnær baggrundsviden, som efterfølgende kan omsættes i leverandørkurserne. Dette opfylder de nuværende kurser på EUC Ringsted i ganske høj grad. Der mangler imidlertid noget dybdegående efteruddannelse om det digitale sendenet og den tekniske baggrund for de forskellige standarder (mpeg2, mpeg4). Derudover peger man på efteruddannelsesbehov inden for DAB radioer og DAB Plus Efteruddannelsesbehov inden for reparation og service på professionelt elektronikudstyr De fleste elektronikfagteknikere er i dag ansat i industrien. En mindre del arbejder imidlertid med teknisk service af professionel elektronik. Professionelt elektronik er defineret ved, at udstyret anvendes i arbejdsmæssige sammenhænge. Kunderne er derfor normalt virksomheder. Den branchemæssige skelnen, der også slår igennem uddannelsesmæssigt, bygger på en skelnen mellem underholdningselektronik til private kunder og professionel elektronik til erhvervsvirksomheder. Den professionelle elektronik, som elektronikmekanikere reparerede og servicerede tidligere bestod væsentligst af måleinstrumenter, skibselektronik og forskellige former for professionelle kommunikationsradioer herunder også skibsradioer. I dag reparerer elektronikfagteknikere stadig måleinstrumenter, men instrumentområdet er så differentieret både produktmæssigt og virksomhedsmæssigt, at det ikke længere er muligt at levere AMU-kurser ind på de enkelte instrumentområder. Derudover sælger virksomhederne også typisk løsninger eller koncepter, hvor måleinstrumenter indgår. En screening på internettet giver et tydeligt indtryk af dette. I dag, hvor alle processer styres og reguleres under anvendelse af elektronik, er der så mange forskellige typer af måleinstrumenter, at specifik efteruddannelse heri bliver et leverandøranliggende. Den baggrundsviden, der er nødvendig i denne sammenhæng, findes allerede i målene knyttet til FKB 2626 f.eks PC-baseret test-, måleog processtyringsudstyr. En undtagelse fra ovenstående er det medicotekniske område, som er forholdsvis afgrænset og veldefineret både teknisk, arbejdsmæssigt og uddannelsesmæssigt. Medico indgår imidlertid ikke i denne analyse. Der ud- 10

11 foldes for tiden udviklingstiltag på medicoområdet på baggrund af et tidligere analysearbejde, som ERA har gennemført i samarbejde med MI Maritim elektronik Skibselektronik er et lille brancheområde, men samtidig temmelig veldefineret og afgrænset. I de fleste havnebyer er der en eller flere virksomheder, som sælger og reparerer skibselektronik til en større variation af fartøjer herunder også fritidsfiskere og lystbåde. Der er i de fleste tilfælde tale om virksomheder med få ansatte dvs. op til 5 personer. ERA har valgt at besøge Hanstholm Elektronik. Hanstholm Elektronik A/S er en af de ledende og foretrukne elektronikvirksomheder i Danmark indenfor levering, installation og teknisk service af maritimt udstyr til den globale fiske- og marineflåde. Der er tale om en virksomhed i vækst med ca. 50 ansatte. Hanstholm Elektronik A/S er den foretrukne samarbejdspartner for en lang række værfter og rederier i Danmark og i udlandet. Inden for elektronikområdet arbejder man kun med maritim elektronik. De ansatte, der arbejder med elektronik, er radio- eller elektronikmekanikere (tidligere uddannelser) eller elektronikfagteknikere, som har opnået en høj teknisk-faglig viden om maritim elektronik. Det betyder, at man er i stand til at installere, servicere og reparere alle gængse fabrikater indenfor kommunikation, navigation, radar, ekkolod, fiskesøgning og procesudstyr om bord. Virksomheden er autoriseret af Søfartsstyrelsen til at udføre isolationsmålinger på skibe og udføre syn af radioudstyr i mindre skibe Virksomhedens fremtid ser ganske lys ud bl.a. på grund af massive investeringer på mere end en milliard kroner til udvidelsen af Hanstholm havn. Havnen er i dag Danmarks største fiskerihavn og man forventer, at den bliver en af de betydeligste fiskerihavne i Nordeuropa, hvor endnu flere udenlandske fisketrawlere vil anløbe havnen. I dag er der 2300 ansatte i tilknytning til havnen. I forbindelse med nybygninger giver man tilbud på en elektronikpakke og projekterer løsningen og installerer udstyret i skibet på værftet. Det er alene elektronikfagteknikere og elektrikere, der står for dette. Virksomheden har ingen ingeniører ansat til projekteringsdelen. Man gennemfører alle mulige reparationer, der hænger sammen med el. Nogle gange er det nødvendig at sejle til havs for at reparere udstyret. Ca. 8 personer arbejder udelukkende med elektronik og er uddannede faglærte inden for elektronik. De arbejder også ind imellem sammen med elektrikere typisk i forbindelse med installationsopgaver. De faglærte i virksomheden anvender stort set ikke AMU-kurser til deres efteruddannelse. 11

12 Citat: Vi har ikke været på meget efteruddannelse vi har fulgt noget på VUC officepakken og den slags. Ikke noget elektronikefteruddannelse i det offentlige system, men leverandørkurser følger vi jævnligt. Alligevel mener man, at virksomhedens faglærte mangler faglig efteruddannelse på nogle vigtige områder. Det er imidlertid ikke inden for den maritime elektronik. Man anser det for umuligt, at AMU kan levere noget uddannelse ind på den meget specialiserede maritime elektronik, som virksomheden kan bruge. Citat: Generelt tror jeg ikke, at man kan lave efteruddannelseskurser i maritimt elektronik, fordi det er så specielt. Der er store variationer fra mærke til mærke. Elektronik på lystbåde er derudover så billig, at man ofte ikke vil reparere det. Jeg tror ikke på, at man kan samle et efteruddannelseshold i Danmark med en fælles tilgang til det at arbejde med maritim elektronik. Det er noget mere grundlæggende, man mangler. Under interviewet blev følgende områder nævnt: Grundlæggende teknisk fokuserede netværkskurser. CAD-kurser inden for elteknisk dokumentation, der er rettet mod faglærte, fordi dokumentationsarbejdet efterhånden fylder rigtig meget. Udloddeteknikker, der gør det muligt at løse meget krævende udlodninger af komponenter og ICer i professionel elektronik, blev betonet stærkt. Citat: Generelt fejlfinder vi helt ned på komponentplan og udskifter enkeltkomponenterne i apparaterne. Det er ind imellem et problem at få diagrammer over noget af det udstyr, som vi reparerer. Men prisen på udstyret gør, at vi kan bruge en del tid på det. Apparatpriser på kr. eller mere er ikke ualmindeligt. Vi har jo sonar, der koster 1,2 millioner. Vi mangler kraftigt noget om udlodning jeg kan mærke, at de yngste ved mere om det, men det er slet ikke nok. Vi skal have noget avanceret udlodning, der retter sig mod reparation og ikke produktion. I de døde perioder reparerer man defekte fladskærme og defekte print på værkstedet. Fladskærme på skibe er ret dyre de kan kost op mod kr. Instrumentparken på værkstederne er den klassiske med oscilloscoper, multimetre, generatorer, strømforsyninger m.m. Derudover bruger man i stigende grad PCer i fejlfindingsarbejdet. Arbejdet med at reparere den professionelle skibselektronik vil ikke blive mindre i fremtiden er vurderingen ikke set i en horisont på 5-10 år. Citat: Vi vil også i fremtiden reparere udstyr på komponent niveau, det er helt sikkert. Jeg tror ikke på, at virksomhedens profil vil ændre sig i de næ- 12

13 ste 5 år. Den nedadgående tendens i fiskeriet vil næppe ramme os, fordi havnen udvider kraftigt. Bølgeenergi vil nok også smitte af på os. Vi kan ikke få en bedre beliggenhed. 2.2 Konklusioner og anbefalinger vedrørende uddannelsesbehov inden for teknisk service De besøgte decentrale værksteder får generelt deres efteruddannelsesbehov opfyldt igennem leverandørkurser og de AMU-kurser, der findes under FKB Man fremhæver især kurserne på EUC Ringsted som gode. Et kursus inden for det digitale sendenet og standarderne mpeg-2 og mpeg-4 nævnes dog som et behov. Det besøgte centralværksted får generelt deres efteruddannelsesbehov opfyldt igennem leverandørkurser og de AMU-kurser, der findes under FKB Man fremhæver også her kurserne på EUC Ringsted. Et kursus inden for det digitale sendenet og standarderne mpeg- 2 og mpeg-4 nævnes også her. Derudover har man også efteruddannelsesbehov inden for DAB radioer og det nye DAB plus. Det er opfattelse hos Hanstholm Elektronik, at AMU næppe kan levere relevant efteruddannelse i udstyrsspecifik maritim elektronik til faglærte elektronikmedarbejdere i virksomheden. Der er en meget stor mærkebestemt variation, og den specialistviden, der er brug for, findes kun hos leverandørerne. Hanstholm elektronik har brug for efteruddannelseskurser, der skaber en bedre og mere rodfæstet teknisk baggrundsviden. Det drejer sig om netværkskurser og et CAD-kursus i el-teknisk dokumentation. Det bør undersøges nærmere, om det er muligt at udbyde et kursus, der ikke fokuserer så meget på opkobling og installation, men i højere grad sigter på at etablere en viden hos deltagerne med henblik på fejlfinding på eksisterende netværksinstallationer. Med hensyn til CAD-kursus i el-teknisk dokumentation så har der tidligere eksisteret et kursus nr med betegnelsen El-dokumentation CAD i forbindelse med en tidligere FKB for teknisk designer området. Sandsynligvis skal uddannelsesbehovet i dag tilgodeses under FKB 2779 Teknisk dokumentation i industriel produktion. Det er imidlertid væsentligt at være opmærksom på, at elektronikteknisk dokumentation skal med i kurset. El-teknisk dokumentation forbindes normalt med stærkstrøm. Hanstholm Elektronik har desuden brug for et kursus i avanceret udlodningsteknik. Centralværkstederne har i realiteten også dette behov, men har løst det igennem investering i udloddeanlæg til mere 13

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2751 Titel: Produktion af køle- og klimaanlæg Kort titel: Køleteknik Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2006 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet

Læs mere

Vidensmedarbejdere i innovative processer

Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer af direktør og partner Jakob Rasmussen, jr@hovedkontoret.dk, HOVEDkontoret ApS 1. Indledning Fra hårdt til blødt samfund

Læs mere

For mig er det meget vigtigt, at opgaverne bliver løst til tiden og at kvaliteten er mere end 'i orden'.

For mig er det meget vigtigt, at opgaverne bliver løst til tiden og at kvaliteten er mere end 'i orden'. CV for Troels Aaen Troels Aaen Bybækterrasserne 158-B 3520 Farum Tlf.: 29 87 01 24 E-mail: troels_aaen@hotmail.com LinkedIn profil: dk.linkedin.com/in/troelsaaen/ Introduktion: Professionel, pålidelig,

Læs mere

elektronik og software

elektronik og software af elektronik og software Amfitech Amfitech startede startede 1. 1. januar januar 1998. 1998. Amfitech Amfitech ejes ejes af af Jørn Jørn Eskildsen Eskildsen og og Lars Lars Munch. Munch. Vi Vi er er begge

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2707 Titel: Køleteknisk område Kort titel: Køl Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet omfatter alle de

Læs mere

Personlig og faglig udvikling. Vejen til et bedre studie og karrierer forløb

Personlig og faglig udvikling. Vejen til et bedre studie og karrierer forløb Personlig og faglig udvikling Vejen til et bedre studie og karrierer forløb Program for MM3 Supervision på studiejournaler og portofolier Hvilke kompetencegab er identificeret? Hvordan fyldes kompetencegabet

Læs mere

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER -

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Forord Meget få tosprogede medarbejdere deltager i efteruddannelse, sammenlignet med deres etnisk danske

Læs mere

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC Afstem forventningerne Vi ved det, og det er så simpelt. Lyt til din kunde og afstem forventningerne - og alligevel går det galt - kunden klager og er ikke tilfreds med den forventede kvalitet. Sådan kan

Læs mere

Temadag om outsourcing

Temadag om outsourcing Temadag om outsourcing Outsourcing - brug af underleverandører Min baggrund for at tale om emnet er: Inspektion af udstyr fra leverandører som både har outsourcet produktioner og bruger underleverandører.

Læs mere

Uddannelsesmål med detaljer. Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne

Uddannelsesmål med detaljer. Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne Side 1 af 3 Nummer: Titel: Kort titel: Varighed: Godkendelsesperiode: Status (EUU): Status (UVM): xxxxx Facility Management værdier og jobområde FM værdier og jobområde 2,0 dage. 01-05-2012 og fremefter

Læs mere

Uddannelse. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Uddannelse. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland sektorrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Uddannelse I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække og diskutere fremtidens

Læs mere

Ledelse i TDC. Casebeskrivelse Conmoto A/S Human Business Development. DMR Konsulentprisen 2006 TDC A/S

Ledelse i TDC. Casebeskrivelse Conmoto A/S Human Business Development. DMR Konsulentprisen 2006 TDC A/S Ledelse i TDC Casebeskrivelse Conmoto A/S Human Business Development DMR Konsulentprisen 2006 TDC A/S November 2005 Indledning Nedenstående case er en beskrivelse af samarbejdet mellem TDC Koncern HR og

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-UDDANNELSE SPECIALE NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ BAGGRUND AF DOKUMENTATION, UDTALELSER FRA NUVÆRENDE OG TIDLIGERE ARBEJDSGIVERE

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Fælles kompetencebeskrivelse (FKB) 2603: Automatik- og procesteknisk område

Fælles kompetencebeskrivelse (FKB) 2603: Automatik- og procesteknisk område Fælles kompetencebeskrivelse (FKB) 2603: Automatik- og procesteknisk område Udbudspolitik 2012 Denne udbudspolitik skal ses i forlængelse af skolens generelle udbudspolitik, som er offentliggjort på skolens

Læs mere

Digital læring i AMU

Digital læring i AMU Digital læring i AMU En undersøgelse af barrierer og holdninger Steen Grønbæk 1 stgr@mercantec.dk Kort om TUP-projekt Digital læring i AMU Formålet med projektet er at udvikle, afprøve og dokumentere læringsforløb,

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2787 Titel: Spåntagende metalindustri Kort titel: Spåntagning Status: GOD Godkendelsesperiode: 02-06-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet

Læs mere

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet. - resumé af analysen

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet. - resumé af analysen Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet - resumé af analysen Februar 2011 Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Hvis

Læs mere

Analyse af efteruddannelsesbehov inden for det cykelmekaniske område

Analyse af efteruddannelsesbehov inden for det cykelmekaniske område ERA Erhvervspædagogisk Rådgivning & Analyse ApS Analyse af efteruddannelsesbehov inden for det cykelmekaniske område Svend Jensen ERA- Erhvervspædagogisk Rådgivning & Analyse Januar 2010 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 7 Nummer: 2698 Titel: Tandteknik Kort titel: Tandteknik Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Tandteknik er fremstilling

Læs mere

NORDHAVN MARINE & OFFSHORE 01. marine. service. industri. offshore

NORDHAVN MARINE & OFFSHORE 01. marine. service. industri. offshore NORDHAVN MARINE & OFFSHORE 01 marine service industri offshore 02 NORDHAVN MARINE & OFFSHORE NORDHAVN MARINE & OFFSHORE 03 NORDHAVN MARINE & OFFSHORE EKSPERT I DIESELMOTORER, GENERATOR- OG FREMDRIVNINGSANLÆG

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC Fjernstyring af intelligente vandingssystemer Vanding af golfbaner og andre græsarealer via en GPRS/Web løsning Crysbergs udviklingsingeniører blev sat på en spændende opgave, da en af vores samarbejdspartnerne

Læs mere

AVN Hydraulik. Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter.

AVN Hydraulik. Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter. AVN Hydraulik AVN Hydraulik er i dag et stærkt team på godt 30 dygtige medarbejdere. Vi har eksisteret siden 1978 og er en del af AVN Gruppen. Hovedkontoret på 2.000 m² ligger i Brøndby, hvor vi har lager,

Læs mere

Uddannelse er vigtig fordi...

Uddannelse er vigtig fordi... Uddannelse er vigtig fordi... - Inspiration til hvordan I fanger målgruppens opmærksomhed og får succes med at kommunikere jeres vigtige budskab Resultat af workshop på IF seminar den 31-10-2013 HR Manager

Læs mere

Individuel kompetencevurdering på metalindustriens område

Individuel kompetencevurdering på metalindustriens område Individuel kompetencevurdering på metalindustriens område Teknisk Erhvervsskole Center (TEC) gennemfører individuelle kompetencevurderinger i forhold til 18 AMU-mål og målretter deltagernes videre uddannelse

Læs mere

I IT-Foranalyse 2 0.1 Indledning... 3

I IT-Foranalyse 2 0.1 Indledning... 3 Indhold I IT-Foranalyse 2 0.1 Indledning............................... 3 1 Awesome Consulting 4 1.1 Om Awesome Consulting...................... 4 1.2 Mission og vision........................... 4 1.2.1

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 7 Nummer: 2693 Titel: Installation og service af klima og ventilation Kort titel: ventilation Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af

Læs mere

UDSPIL Strategi for digital læring

UDSPIL Strategi for digital læring UDSPIL Strategi for digital læring DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation

Læs mere

we know how 306100108-2000 G R U P P E N

we know how 306100108-2000 G R U P P E N we know how G R U P P E N 02 AVN Gruppens ejere. Fra venstre Henrik Krabbe, Peter Krabbe og Ole Krabbe G R U P P E N Teknik der skaber resultater AVN Gruppen blev grundlagt i 1933 af Alfred V. Nielsen.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for Teknologi A

Undervisningsbeskrivelse for Teknologi A Undervisningsbeskrivelse for Teknologi A Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau EUC Ringsted Htx Teknologi A Lærer Peter Benediktson/Christian

Læs mere

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Universal Robots udvikler fleksibel og prisgunstig robotteknologi til industrien. Vi sætter slutbrugeren i centrum og gør teknologien let at bruge

Læs mere

Lean Six Sigma Black Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Black Belt-uddannelse Lean Six Sigma For dig, der arbejder med meget komplekse problemstillinger og derfor har behov for et højt kompetenceniveau til at udføre komplekse forbedringsprojekter, der involverer store mængder data

Læs mere

Simple løsninger til krævende brancher. Vi går hele vejen for at sikre dig en god forretning

Simple løsninger til krævende brancher. Vi går hele vejen for at sikre dig en god forretning Simple løsninger til krævende brancher Vi går hele vejen for at sikre dig en god forretning www.eptools.dk ep tools udvikler simple løsninger til komplicerede opgaver over hele verden Hos ep tools får

Læs mere

Efteruddannelseskurser for industrien. www.kts.dk

Efteruddannelseskurser for industrien. www.kts.dk R e pa r at i o n o g v e d l i g e h o l d e l s e T e k n i s k t e g n i n g l e a n Fa g l i g r e g n i n g Efteruddannelseskurser for industrien www.kts.dk Efteruddannelseskurser for industrien 2010

Læs mere

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre?

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Januar 0 Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Produktiviteten i Danmark er stagneret i midten af 990 erne. Når man ser nærmere på de enkelte brancher - og inden for brancherne - er der

Læs mere

systems for industrial heat treatment

systems for industrial heat treatment Vision Fornax A/S vil være den foretrukne samarbejdspartner indenfor videnbaserede, kundespecifikke løsninger til industriel varmebehandling. Fornax A/S vil være kendt som en loyal og professionel samarbejdspartner,

Læs mere

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien ROBOTOOL // velkommen til robotool Velkommen til Robotool RoboTool har siden 1997 beskæftiget sig med udvikling og

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Reservedelschef, Brian Greve-Rasmussen Kim Ejlertsen Automobiler A/S, Autoriseret Peugeot forhandler

Reservedelschef, Brian Greve-Rasmussen Kim Ejlertsen Automobiler A/S, Autoriseret Peugeot forhandler Bedre overblik bedre forretning Med CISO får din virksomhed et overblik, som gør det lettere at styre, måle og forbedre de interne processer, hvilket øger effektiviteten og forbedrer arbejdsgangene. "CISO

Læs mere

E-læring og samarbejde over nettet

E-læring og samarbejde over nettet E-læring og samarbejde over nettet Vi var ikke i tvivl, da vi for nogle år tilbage valgte at satse på e-læring og udvikling af nye lærings- og samarbejdsformer. Vi havde brug for en seriøs og kompetent

Læs mere

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU 31 Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Uanset hvordan et udvalg har valgt at organisere sig, er der nogle udgangspunkter for, hvordan opgaverne med fordel kan

Læs mere

Energiteknologuddannelsen

Energiteknologuddannelsen Erhvervsakademiuddannelser til Lindø-medarbejdere Udlagt til Syddansk Erhvervsskole af Erhvervsakademiet Lillebælt 8. juni 2011 NB! Alle priser er bergnet ud fra Undervisningsministeriets takstkatalog

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent Stillingsbeskrivelse Senior Konsulent Virksomhedsbeskrivelse Mark Information har i mere end 30 år, udviklet og forfinet deres software løsning, og resultatet er, at virksomheden i dag er en af branchens

Læs mere

ORGANISATORISK ROBUSTHED Et nyt værktøj til topledelsen

ORGANISATORISK ROBUSTHED Et nyt værktøj til topledelsen ORGANISATORISK ROBUSTHED Et nyt værktøj til topledelsen Når organisationer oplever store forandringsprocesser i forbindelse med nye strategier, fusioner eller hurtig vækst opstår der ofte et gab mellem

Læs mere

Uddannelse SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Uddannelse SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland SEKTORRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Uddannelse I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS

Læs mere

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen Elektronik er en videnskab og et fagområde, der beskæftiger sig med elektriske kredsløb og komponenter. I daglig tale bruger vi også udtrykket elektronik om apparater, der udnytter elektroniske kredsløb,

Læs mere

Gastekniske uddannelser Krav, kompetencer, muligheder

Gastekniske uddannelser Krav, kompetencer, muligheder Krav, kompetencer, muligheder ERFA-Konference gasfyrede anlæg Byggecentrum Middelfart Den 30. & 31. august 2007 Nils Lygaard TEKNIQ 1 Gastekniske uddannelser Oversigt» - Installatør AK / Gas-, vand- og

Læs mere

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for

Læs mere

CAD- og CAD kurser Flexværksted. 2011-2012 Beskrivelse af kurser

CAD- og CAD kurser Flexværksted. 2011-2012 Beskrivelse af kurser CAD- og CAD kurser Flexværksted 2011-2012 Beskrivelse af kurser Flexværksted er både for dig der er i job og ledig Uddannelsescenter Holstebro tilbyder: Flexværksted Alle kurserne gennemføres i flexværksted,

Læs mere

Ny autorisationsordning for elinstallatører. der gælder fra 1. januar 2001

Ny autorisationsordning for elinstallatører. der gælder fra 1. januar 2001 Ny autorisationsordning for elinstallatører der gælder fra 1. januar 2001 Indhold Indledning.................................. 3 Den gamle ordning var ikke længere tidssvarende...... 4 En autorisationsordning

Læs mere

AMU DIALOGMØDE. Den 27. februar 2014 hos TEC

AMU DIALOGMØDE. Den 27. februar 2014 hos TEC AMU DIALOGMØDE Den 27. februar 2014 hos TEC NYT FRA TUR AMU DIALOGMØDE FEBRUAR 2014 Ved Trine Nexmand Rofelt AMUKURS.DK I FORANDRING Oplev AMU Nye funktioner, blandt andet en nye sorteringsmuligheder

Læs mere

Målsætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009

Målsætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009 sætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009 Herningsholm Erhvervsskole Frisørafdeling Overordnet målsætning Afdelingens overordnede mål er at formidle en relevant, pædagogisk og virkelighedsnær undervisning for

Læs mere

Til samtlige uddannelsesinstitutioner godkendt til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser. Tilrettelæggelse af arbejdsmarkedsuddannelser

Til samtlige uddannelsesinstitutioner godkendt til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser. Tilrettelæggelse af arbejdsmarkedsuddannelser Til samtlige uddannelsesinstitutioner godkendt til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail

Læs mere

KURSER I GEOMETRISK PRODUKTSPECIFIKATION (GPS) OG 3D-KOORDINATMÅLEMASKINE

KURSER I GEOMETRISK PRODUKTSPECIFIKATION (GPS) OG 3D-KOORDINATMÅLEMASKINE KURSER I GEOMETRISK PRODUKTSPECIFIKATION (GPS) OG 3D-KOORDINATMÅLEMASKINE ATTRAKTIVE KURSER TIL DIG HVAD ER GEOMETRISK PRODUKT- SPECIFIKATION (GPS)? GPS-teknologien er et fælles tolerancesætningssprog

Læs mere

Interaktiv. Information. AktiView

Interaktiv. Information. AktiView Interaktiv Information AktiView AktiView Idéen Hvorfor ikke have lidt sjov? AktiView er legemliggørelsen af en idé om, at dagens forbrugere ikke bare passivt vil dynges til i reklamer og information, de

Læs mere

Virksomhedernes vurderinger af AMUudbuddet

Virksomhedernes vurderinger af AMUudbuddet Virksomhedernes vurderinger af AMUudbuddet - Status i 2011 og udviklingen siden 2007 Oplæg for VEU-Rådet onsdag den 22. juni 2011 ved områdechef Tue Vinter-Jørgensen og specialkonsulent Michael Andersen

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Før-fasen til IKV for virksomheder

Før-fasen til IKV for virksomheder Håndbog Før-fasen til IKV for virksomheder Kompetencevurdering af ansatte i virksomheder Bilag til TUP 2012 - Projekt Før-fasen til IKV I AMU Materiale om IKV før-faseprocesser udarbejdet af VEU-Center

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Antennelauget Flimmer http://www.flimmertv.dk

Antennelauget Flimmer http://www.flimmertv.dk Antennelauget Flimmer http://www.flimmertv.dk Årsberetning 2011 2012 Digitalisering, ved generalforsamlingen 2011 omtalte vi vores arbejde med at indføre Boxers TV kanaler. Dette blev realiseret i november.

Læs mere

Analyse af uddannelsesbehovene hos medlemmerne af Kalundborgegnens Erhvervsråd

Analyse af uddannelsesbehovene hos medlemmerne af Kalundborgegnens Erhvervsråd Analyse af uddannelsesbehovene hos medlemmerne af Kalundborgegnens Erhvervsråd Resume Behovet for efteruddannelse blandt medlemmerne af Kalundborgegnens Erhvervsråd er relativt stort. Typisk angiver virksomhederne,

Læs mere

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED FREMTIDENS ARBEJDSMARKED En undersøgelse af projektdrevne virksomheders og organisationers erfaringer med krav til konsulentbemanding, effektivitet og specialisering. April 9 Interim Competence Jobmarkedets

Læs mere

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Overvejer I at oursource hele eller dele af jeres økonomifunktion? Dette whitepaper er udarbejdet, så I har et bedre beslutningsgrundlag at handle ud fra.

Læs mere

August 2008. Debatoplæg - Valgfri specialefag og studie-/erhvervsrettet påbygning

August 2008. Debatoplæg - Valgfri specialefag og studie-/erhvervsrettet påbygning August 2008 Debatoplæg - Valgfri specialefag og studie-/erhvervsrettet påbygning Det faglige udvalg ønsker, at de lokale uddannelsesudvalg drøfter, hvilke valgfrie specialefag der skal udbydes på skolen,

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Optimal ydelse, bedre afkast. DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE SOLCELLEANLÆG. ProSolar A/S CVR: 34579504. 4600 Køge salg@prosolar.

Optimal ydelse, bedre afkast. DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE SOLCELLEANLÆG. ProSolar A/S CVR: 34579504. 4600 Køge salg@prosolar. Optimal ydelse, bedre afkast. DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE SOLCELLEANLÆG Dit behov for sikker drift. Vi sørger for dit anlæg altid er i drift, og vedligeholder det løbende! Maksimalt udbytte ved optimal drift:

Læs mere

Orientering om uddannelsen til Automatiktekniker og Elektronikfagtekniker i SØVÆRNET

Orientering om uddannelsen til Automatiktekniker og Elektronikfagtekniker i SØVÆRNET Orientering om uddannelsen til Automatiktekniker og Elektronikfagtekniker i SØVÆRNET Generelt om tjenesten. Den tekniske udvikling i verden står ikke stille, vi er faktisk i en rivende udvikling. Ofte

Læs mere

LEAN. Sund fornuft oversat til sund praksis. side 1

LEAN. Sund fornuft oversat til sund praksis. side 1 LEAN Sund fornuft oversat til sund praksis side 1 E R H V E R V Hvem er Tradium Erhverv? Tradium Erhverv udbyder uddannelser og kompetenceløft primært under AMU programmet, og vores hovedfokus er at sikre

Læs mere

GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE

GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE 1. FORMÅL At deltagerne erhverver sig en faglig skole- og værkstedsuddannelse, som giver den viden, de færdigheder og holdninger, der sætter dem i stand til at gennemgå en

Læs mere

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse For dig der har lyst til at gennemføre et Lean Six Sigma DMAIC-projekt på en konkret problemstilling i egen organisation 1 Dit udbytte En Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Stillings- og personprofil Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Opdragsgiver UU Djursland Ungdommens Uddannelsesvejledning på Djursland - et samarbejde mellem Norddjurs Kommune

Læs mere

Fra vindmøller tandlægebor

Fra vindmøller tandlægebor Fra vindmøller tandlægebor Det kan godt lade sig gøre at tjene gode penge som elektromekaniker beviset findes i Skjern Af Jørgen Jensen bliver mere servicearbejde hos dem, der outsourcer. Skjern Elektro

Læs mere

BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater

BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder

Læs mere

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut Positiv psykologi skaber trivsel, vækst og læring Af Helle Fisker, psykoterapeut 22 Børn er forskellige og som udgangspunkt nysgerrige, frie og med stor lyst til at udforske og lære. Lysten og positive

Læs mere

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Karina Knudsen Studiesekretær Telefon: 9940 8003 Email: karknu@business.aau.dk 6. maj 2014 EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN

Læs mere

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse. For dig der har lyst til at afprøve Lean Six Sigma-metoden på en konkret problemstilling i egen organisation.

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse. For dig der har lyst til at afprøve Lean Six Sigma-metoden på en konkret problemstilling i egen organisation. Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse For dig der har lyst til at afprøve Lean Six Sigma-metoden på en konkret problemstilling i egen organisation. 1 Dit udbytte En Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse

Læs mere

Mejerisektoren - ost

Mejerisektoren - ost Working Class Food Automatiserer arbejdsprocesser til: Mejerisektoren - ost Effektiv og fleksibel: - Håndtering i højhygiejne zoner - Pakning - Mixpakning - Palletering Håndtering i højhygiejne zoner Skånsomt

Læs mere

Outsourcing af Kantine/ personalerestaurantdrift. Hvad betyder det for Deres virksomhed. Hvem er KE Service.

Outsourcing af Kantine/ personalerestaurantdrift. Hvad betyder det for Deres virksomhed. Hvem er KE Service. Outsourcing af Kantine/ personalerestaurantdrift. Hvad betyder det for Deres virksomhed. Hvem er KE Service. KE Service 1 2004 11 23 Sådan gør vi. Konceptet. Vores koncept bygger på høj kvalitet af madvarer

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker BEK nr 462 af 14/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.55T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

oplandsrapport FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

oplandsrapport FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland oplandsrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Thy-Mors I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække og diskutere fremtidens

Læs mere

Projektleder til. Realdania Debat. Job- og kravprofil Uddybende information til potentielle ansøgere. v. Grethe Munk Februar 2013

Projektleder til. Realdania Debat. Job- og kravprofil Uddybende information til potentielle ansøgere. v. Grethe Munk Februar 2013 1 Projektleder til Realdania Debat Job- og kravprofil Uddybende information til potentielle ansøgere v. Grethe Munk Februar 2013 2 Indledning En af Realdania Debats projektledere har efter 7 års ansættelse

Læs mere

1. Indledning. Indledning Godkendelse af dagsorden Program for workshoppen

1. Indledning. Indledning Godkendelse af dagsorden Program for workshoppen REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR FORSYNINGSOPERATØRUDDANNELSEN Onsdag den 12. januar 2011 fra kl. 10:00 til ca. 14:00 i Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 5. sal, 1780 København V Afbud:

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

DIN TID OPTIMALT. og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt uddannelsesforløb for nyledige

DIN TID OPTIMALT. og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt uddannelsesforløb for nyledige UDNYT DIN TID OPTIMALT og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt uddannelsesforløb for nyledige Uddannelsesforløbene er udformet i et samarbejde mellem Roskilde Handelsskole, Køge Handelsskole og Zealand

Læs mere

CCSQ. Lederrapport - Kundeorienterede roller. Navn Sample Candidate. Dato 23. september 2013. www.ceb.shl.com

CCSQ. Lederrapport - Kundeorienterede roller. Navn Sample Candidate. Dato 23. september 2013. www.ceb.shl.com CCSQ Lederrapport - Kundeorienterede roller Navn Sample Candidate Dato 23. september 2013 www.ceb.shl.com INTRODUKTION Denne SHL lederrapport vil hjælpe dig med at fastlægge Sample Candidates sandsynlige

Læs mere

Kvalitet er en æressag Ledetråden i vores arbejde er troværdighed. En aftale er en aftale, både når det handler om tid, pris, levering og kvalitet.

Kvalitet er en æressag Ledetråden i vores arbejde er troværdighed. En aftale er en aftale, både når det handler om tid, pris, levering og kvalitet. Making Lifetime Kvalitet er en æressag Ledetråden i vores arbejde er troværdighed. En aftale er en aftale, både når det handler om tid, pris, levering og kvalitet. Stolte håndværkstraditioner Gajhede &

Læs mere

Projekt Danmarks Maritime Klynge. - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt

Projekt Danmarks Maritime Klynge. - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt Projekt Danmarks Maritime Klynge - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt Om projektet Partnere i projektet Analyser og data: SWOT-analyse (Oxford Research og EMUC) Benchmarkinganalyse (CBS) Best practice-analyse

Læs mere

Procedure og værktøjer EN SKP-VIRKSOMHED I SAMSPIL MELLEM FLERE FAG OG FLERE SKOLER

Procedure og værktøjer EN SKP-VIRKSOMHED I SAMSPIL MELLEM FLERE FAG OG FLERE SKOLER Procedure og værktøjer EN SKP-VIRKSOMHED I SAMSPIL MELLEM FLERE FAG OG FLERE SKOLER PROCEDURE OG VÆRKTØJER Skolepraktikhåndbog Stamkort Arbejdstøj Feriesedler Uddannelsesplan Projektopgaver Virksomhedsforlagt

Læs mere

Den jydske Haandværkerskole

Den jydske Haandværkerskole Udbudspolitik 1. Formål Formålet med udbudspolitikken er at informere s kunder, samarbejdspartnere og øvrige interessenter om strategien for udbud af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse indenfor

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang strøm, styring og it

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang strøm, styring og it Lovtidende A Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang strøm, styring og it (Ændring af uddannelserne til elektronikoperatør og teater-, udstillings-

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Kvalitetsarbejdet på Roskilde Handelsskole - Kursuscentret.

Kvalitetsarbejdet på Roskilde Handelsskole - Kursuscentret. Kvalitetsarbejdet på Roskilde Handelsskole - Kursuscentret. På AMU-området følger Roskilde Handelsskole den kvalitetspraksis der er udmeldt fra Undervisningsministeriet og anvender Viskvalitet.dk der er

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser Fællesudvalget for Landbrugsuddannelser Den 19. september 2013 Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser Nøgletal 2010 2011 2012 Igangværende uddannelsesaftaler 311 342 339

Læs mere