E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen"

Transkript

1 Tema: IKT- bekendtgørelsen E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen

2 2

3 Vores 3 ydelsesområder Rådgivning Uddannelse Forskning IKT rådgivning Strategisk it- ledelse EU- udbud Facility Management Forandringsledelse BIM- management It- governance It- innovaaon Deling af viden og faglig kunnen via kurser, workshop og foredrag. ReKet mod virksomheder, ledernetværk og brancheforeninger. Videndeling gennem netværk. Udvikling af nyeste viden og eksperase inden for IKT- ledelse og - udvikling. Samarbejde med universiteter om udvikling af praksis via forsknings- og udviklingsprojekter. 3

4 IKT- lederuddannelsen på

5 5

6 300 IKT- ledere har fået diplom

7 Indhold 1. IntrodukAon og Det Digitale Byggeri. 2. IKT- Bekendtgørelsen i detaljer forstå kravene og høst gevinsterne. 3. Jura og digitalisering faldgruber, bevis og ansvar. 4. Facility Management overkom udfordringer og høst gevinster. 5. IKT- aualer fra vision Al mål. 6. Implementering i praksis IKT- koordinatorens roadmap Al succes. Mads Bording Byggeweb Pedram Moghaddam Bech Brunn Jakob Hermansen Byggeweb ChrisNan Koch Chalmers University Heidi Steen Jensen Horten Advokatpartner- selskab Kim Jacobsen K- Jacobsen A/S 7

8 De o#est snllede spørgsmål på IKT- lederuddannelsen

9 Hvorfor har vi IKT- Bekendtgørelse?

10 Det Digitale Byggeri I de Adlige 0 er blev der udarbejdet en række rapporter omkring byggeriets manglende produkavitet. Rapporternes konklusioner var: Lav kvalitet (mange fejl) og høje priser. ProdukAvitetsforbedringer skulle findes i grænsefladerne mellem parterne. IT- parathed i byggeriet var høj men koordineringen mellem parterne svag. DokumentaNon for høje omkostninger i dansk byggeri De årlige omkostninger Al udbedring af fejl og mangler i byggeriet var 12 mia. kr. om året. 60 %. af fejl og mangler skyldes svagheder kny[et Nl kommunikanon og samarbejde. EsAmeret årligt velfærdstab i ,2 mia. kr. 10

11 Det Digitale Byggeri Løsning: Nedbringe omkostninger ved en forbedret kommunikanon gennem øget anvendelse af IKT. Statslige bygherrer skulle snlle krav Al tværgående IKT- anvendelse i byggeriet (forandring gennem euerspørgsel). Projektet Det Digitalt Byggeri blev et af iniaaaverne i den byggepoliaske handlingsplan staten som bygherre fra

12 Det Digitale Byggeri Formål at øge produkaviteten i byggeriet gennem ensartede krav Al øget digitalisering fra de offentlige bygherrer EBST var leder af projektet 100 virksomheder deltog i udviklingen af det digitale byggeri Budget på 40 mio. kr. Resultat 2007 IKT- bekendtgørelsen for statsligbyggeri 2011 revision af IKT- bekendtgørelsen 2013 IKT- bekendtgørelsen for offentlig og alment byggeri 12

13 IKT- Bekendtgørelsen er driveren Al at øge produkaviteten i byggeriet! 13

14 Omkostningerne snger 14

15 Kun 43% af byggeriets virksomheder har ha# overskud i 3 år i træk. 15

16 Branchens har brug for at IKT- Bekendtgørelsens krav øger produknviteten og indtjeningen i byggeriet. 16

17 IKT- lederens opgave og ansvar?

18 IKT- bekendtgørelsernes indhold Bygherrekrav: 1-2 Anvendelsesområde 3 IKT- koordinering 4 Håndtering af digitale byggeobjekter 5 Digital kommunikaaon og projektweb mv. 6 Anvendelse af digitale bygningsmodeller i projektkonkurrencer 7 Anvendelse af objektbaseret bygningsmodellering under projektering og udførelse 8 Digitalt udbud og Albud 9 Udbud med mængder 10 Digital leverance ved byggeriets aflevering 11. Digital mangelinformaaon 12 IkraUtræden 18

19 3 IKT- koordinering Bygherren skal sikre: at der gennem hele byggesagen sker en koordinering af den samlede IKT- anvendelse mellem alle involverede parter K- Jacobsen A/S K-Jacobsen A/S 19

20 IKT- koordinering IKT- koordineringsopgaver ifølge vejledningen: Koordineringen er at organisere, koordinere, beskrive og formidle anvendelsen af IKT i det digitale samarbejde mellem parterne gennem hele byggesagens forløb. IKT- koordineringen bør specifikt omfake: Håndtering af digitale byggeobjekter Digital kommunikaaon og projektweb mv. Anvendelse af digitale objektbaserede bygningsmodeller Digitalt udbud og Albud Digitale leverancer undervejs og ved byggeriets aflevering Digital mangelinformaaon 20

21 Digitale udfordring Parterne har forskellige opgaver og mål gennem byggeprocessen. Entreprenøren Arkitekten El- ingeniøren Det færdige hus KonstrukAonsingeniøren Passivhusdesigneren VenAlaAonsingeniøren IllustraAoner af Flemming Vestergaard, DTU 21

22 Digital udfordring Forskellige behov for informanoner gennem hele byggeprocessen skaber usammenhængende informanonsflow. 22

23 Digital udfordring Forskellig informanonsbehov gennem byggeprocessen BIM Behov? Databehov Geometri Kilde: K- Jacobsen A/S 23

24 IKT- lederens opgave At skabe sammenhængende og stabil digital produknon som vil give værdi for alle parter i projektet. 24

25 Hvordan skaber man en stabil produknon

26 IDEF0- defininon på en proces Control Input Proces Output Mechanism 26

27 Et byggeprojekts digitale produknon IKT-bekendtgørelser, jura, aftalegrundlag, standarder, behov etc. Byggeprojekt Digital ProdukAon Byggeprojekt : Kim Jacobsen, K- Jacobsen A/S IKT-værktøjer og medarbejdere 27

28 IKT- a#aler gør den digitale produknon stabil IKT-bekendtgørelser, jura, aftalegrundlag, standarder, behov etc. IKT-aftale Byggeprojekt Stabil digital produkaon Byggeprojekt : Kim Jacobsen, K- Jacobsen A/S IKT-værktøjer og medarbejdere 05/11/14 K-Jacobsen A/S 28

29 F102 Byggeriets IKT- specifikanon 05/11/14 K-Jacobsen A/S 29

30 Tilnærmelsesvis sammenhæng IKT- Bekendtgørelserne FRI og Dansk Arks Ydelsesbeskrivelser bips IKT- ydelsesspecifikanon 30

31 Hvordan gør man IKT Nl en ledelsesbeslutning

32 IKT- vision og IKT- mål IKT- visionen er det ønskede og foresnllede billede vi har om brugen af IKT i byggeprojekt i fremaden. fortæller os og vores samarbejdspartnere, hvor vi gerne vil hen, i hvilken retning vi arbejder og indirekte, hvad vi evt. gerne vil lave om på for at nå deral. en IKT- vision skal være kort og klart formuleret for at fungere som en stærk fælles retning for hele projektorganisaaonen. IKT- mål er et præcist, realisask og målbart udtryk for, hvad byggeprojektet ønsker at opnå med brugen af IKT 32

33 Vision og mål for en stabil digital produknon IKT- vision for sit byggeprojekt IKT- parathed IKT- mål Implementering IKT- akaviteter / Tid 33

34 Vision og mål for en stabil digital produknon IKT- vision for sit byggeprojekt IKT- parathed IKT- mål Implementering IKT- akaviteter / Tid 34

35 Fordele Med en IKT- vision og IKT- mål kan man: få beslutningstagere ind i IKT- deba[en. få beslutningstagere Al at forstå værdien af koordineret brug af IKT og således bliver brugen af IKT en ledelsesbeslutning. kommunikere Nl hele projektorganisanonen om IKT- anvendelsen. forklare projektorganisaaonen, at deres digitale arbejde indgår i en større sammenhæng, og at der er behov for data- disciplin. nemmere at udarbejde en IKT- a#ale 35

36 Strategisk Mission Vision og mål Strategi og Handlingsplan Investeringer og ROI Ledelsesforankring Taktisk Operationel IKT- vision, - mål og - handlingsplan IKT- organisaaon IKT- uddannelse og - support IKT- ydelsesaualeparadigmer IKT- standarder og - arbejdsmetoder IKT- værktøj standardisering IKT- videndeling og koordinering IKT- vision og mål for projekter IKT- kompetencer - IKT- parathed IKT- ydelses- tekniske specifikaaon IKT- standarder IKT- værktøjer 36

37 Stabil digitale produknon i hele virksomheden IKT-bekendtgørelser, jura, aftalegrundlag, standarder, behov etc. Standardisering af arbejdsmetoder Tilpasning Stabil digital produkaon IKT- standardisering og kompetence Tilpasning IKT-værktøjer og medarbejdere 37

38 IKT- lederens kompetencer

39 EUeruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? 39

40 IKT- lederens kompetencer IKT- ledelse er meget andet/mere end BIM- management! IKT- ledelse skal sikre at IKT- bekendtgørelsens krav og digitalisering giver en forretningsmæssige værdi. IKT- lederen skal kende: IKT- bekendtgørelsen i detaljer og dens prakaske, aualemæssige og juridiske konsekvenser. IKT- aualer i relaaon Al de øvrige aualeforhold AB- systemet, FRI/ Danske Arks ydelsesbeskrivelser. Ophavsretsregler og regler for digitalt udbud. Implementering og standardisering i praksis. Forandringsledelse IKT er mere mennesker end teknik. 40

41 IKT- lederuddannelsen på

Lederuddannelse om digitalisering og Facility Management til professionelle driftsfolk

Lederuddannelse om digitalisering og Facility Management til professionelle driftsfolk CAFM-Leder Lederuddannelse om digitalisering og Facility Management til professionelle driftsfolk BYGGERIETS LEDELSESCENTER Fra analog D&V til Digital FM - BLIV CAFM-LedeR Den professionelle CAFM-lederuddannelse

Læs mere

CAFM LEDER LEDERUDDANNELSE om Digitalisering og Facility Management til professionelle driftsfolk

CAFM LEDER LEDERUDDANNELSE om Digitalisering og Facility Management til professionelle driftsfolk CAFM LEDER LEDERUDDANNELSE om Digitalisering og Facility Management til professionelle driftsfolk BYGGERIETS LEDELSESCENTER FRA PRAKTISK D&V TIL DIGITAL FM - BLIV CAFM LEDER Denne professionelle uddannelse

Læs mere

bips konference 2011 Forandringer i byggebranchen er = forandringer i den enkelte virksomhed

bips konference 2011 Forandringer i byggebranchen er = forandringer i den enkelte virksomhed bips konference 2011 Forandringer i byggebranchen er = forandringer i den enkelte virksomhed Hvordan håndteres forandringer i små og mellemstore virksomheder, således at virksomhedens langsigtede strategier

Læs mere

ØG-DDB Teknisk Rapport

ØG-DDB Teknisk Rapport Måling af økonomiske gevinster ved Det Digitale Byggeri Et forskningsprojekt finansieret af Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet ØG-DDB Teknisk Rapport Afrapportering af projektet: Måling af økonomiske

Læs mere

Det Digitale Byggeri

Det Digitale Byggeri ARTIKLER Det Digitale Byggeri Af Jonas Maaløe Jespersen, Implementerings:netværket Rapporten kan bestilles hos Erhvervs- og Byggestyrelsen: http://www.ebst.dk/det_digitale_byggeri/22490/9/0 Kapitel 1 -

Læs mere

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Det almene byggeri Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Anbefalinger til brug for bygherre og bygherrerådgiver Byggeskadefonden Maj 2014 Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen IKT: Forkortelse for

Læs mere

bips nyt 1/ 2011 Ny hjemmeside i luften Kick-off for Videncentret Generalforsamling 24. marts Årsberetning 2010 og Handlingsplan 2011 Ti skarpe om DBK

bips nyt 1/ 2011 Ny hjemmeside i luften Kick-off for Videncentret Generalforsamling 24. marts Årsberetning 2010 og Handlingsplan 2011 Ti skarpe om DBK byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Ny hjemmeside i luften Kick-off for Videncentret Generalforsamling 24. marts Årsberetning 2010 og Handlingsplan 2011 Ti skarpe om DBK SketchUp hos

Læs mere

Hvordan entreprenøren får gavn af et digitalt projekt. - Baseret på B. Nygaard Sørensen A/S erfaringer

Hvordan entreprenøren får gavn af et digitalt projekt. - Baseret på B. Nygaard Sørensen A/S erfaringer Hvordan entreprenøren får gavn af et digitalt projekt - Baseret på B. Nygaard Sørensen A/S erfaringer 1 Hvem står bag denne miniguide? Denne miniguide er udgivet af Implementeringsnetværket for Det Digitale

Læs mere

IMPLEMENTERING AF CUNECO- STANDARDER I BYGGERIETS UDDANNELSER

IMPLEMENTERING AF CUNECO- STANDARDER I BYGGERIETS UDDANNELSER IMPLEMENTERING AF CUNECO- STANDARDER I BYGGERIETS UDDANNELSER UDVIKLING AF TVÆRFAGLIGE BIM-KOMPETENCER OG ETABLERING AF NETVÆRKSSAMARBEJDET BVU*NET MELLEM BYGGERIETS UDDANNELSER SBI 2015:11 Implementering

Læs mere

bipsnyt 2 : 14 læs om: 4 bips vedtægter er ændret 18 virksomheder i STARThullerne 20 fire gode råd fra Herlev Hospital 24 sådan gør de i Holland

bipsnyt 2 : 14 læs om: 4 bips vedtægter er ændret 18 virksomheder i STARThullerne 20 fire gode råd fra Herlev Hospital 24 sådan gør de i Holland bipsnyt 2 : 14 læs om: 4 bips vedtægter er ændret 18 virksomheder i STARThullerne 20 fire gode råd fra Herlev Hospital 24 sådan gør de i Holland et bedre bips indhold leder bips nyt 2 : 14 2 Lars Coling,

Læs mere

bipsnyt 2 : 12 læs om: 4 beslutninger fra generalforsamlingen 5 bips konference 2012 19 nye cuneco-projekter 32 objekter fra materialeproducenterne

bipsnyt 2 : 12 læs om: 4 beslutninger fra generalforsamlingen 5 bips konference 2012 19 nye cuneco-projekter 32 objekter fra materialeproducenterne bipsnyt 2 : 12 læs om: 4 beslutninger fra generalforsamlingen 5 bips konference 2012 19 nye cuneco-projekter 32 objekter fra materialeproducenterne forretningsmodellen for cuneco-resultaterne tager form

Læs mere

bipsnyt 2 : 13 læs om: 6 bips konference 2013 8 IFC4 er udkommet 16 millionbeløb til CCS-implementering 18 TEMA: Udbud med mængder

bipsnyt 2 : 13 læs om: 6 bips konference 2013 8 IFC4 er udkommet 16 millionbeløb til CCS-implementering 18 TEMA: Udbud med mængder bipsnyt 2 : 13 læs om: 6 bips konference 2013 8 IFC4 er udkommet 16 millionbeløb til CCS-implementering 18 TEMA: Udbud med mængder bips forandres for altid leder bips nyt 2 : 13 2 Lars Coling, formand

Læs mere

Notat: Analyse af uddannelsesbehovet for AMU-målgruppen på bygge- og anlægsområdet i anledning

Notat: Analyse af uddannelsesbehovet for AMU-målgruppen på bygge- og anlægsområdet i anledning Notat: Analyse af uddannelsesbehovet for AMU-målgruppen på bygge- og anlægsområdet i anledning af indførelsen af Det Digitale Byggeri Udført for: Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri, BAI

Læs mere

It-håndbogen. Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

It-håndbogen. Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. It-håndbogen Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips IT/CAD konference: Digital arbejdsmetode CAD manual 2007 bips nyt 3 / 2007 Nyt om DBK

byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips IT/CAD konference: Digital arbejdsmetode CAD manual 2007 bips nyt 3 / 2007 Nyt om DBK byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips IT/CAD konference: Digital arbejdsmetode CAD manual 2007 Nyt om DBK bips nyt 3 / 2007 bips 3 / 2007 1 Digital arbejdsmetode Siden afslutningen

Læs mere

Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI

Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI Indholdsfortegnelse Formandens beretning: FRI s strategi virker..................2 Pejlemærker for FRI i 2013...............................5

Læs mere

Få succes med outsourcing af løn og HR

Få succes med outsourcing af løn og HR Få succes med outsourcing af løn og HR Whitepaper 1.0 Indledning Dette whitepaper giver dig grundlaget for at træffe den rigtige beslutning om, hvilke muligheder og fordele din virksomhed kan opnå ved

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2015

DELTAG I NYE MÅL 2015 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2015 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER 1 INDHOLD 1. PROJEKTET KORT...4 2. HVEM HAR DELTAGET FØR?...4 3. BJERG K...6 4. HVAD FÅR DU UD

Læs mere

Optimering af byggeprocesser

Optimering af byggeprocesser Optimering af byggeprocesser Teknologisk Institut TAASTRUP 22.- 23. januar 2008 opfølgningskursus om entrepriseret den 24. januar 2008 Få indblik i de vægtigste tendenser for fremtidens byggeri Sådan arbejder

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

Case03: BIM hos driftsherre og byg- og driftsherrerådgiver

Case03: BIM hos driftsherre og byg- og driftsherrerådgiver Måling af økonomiske gevinster ved Det Digitale Byggeri Et forskningsprojekt finansieret af Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet Case03: BIM hos driftsherre og byg- og driftsherrerådgiver Casebeskrivelse

Læs mere

bips nyt Musikkens Hus, Aalborg Efterlevelse af bips tegningsstandarder Digital terrænmodellering 2 / 2005 3D arbejdsmetode byggeri

bips nyt Musikkens Hus, Aalborg Efterlevelse af bips tegningsstandarder Digital terrænmodellering 2 / 2005 3D arbejdsmetode byggeri byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Musikkens Hus, Aalborg Efterlevelse af bips tegningsstandarder Digital terrænmodellering 3D arbejdsmetode bips nyt 2 / 2005 bips 2 / 2005 1 Den mest

Læs mere

Få succes med outsourcing af løn

Få succes med outsourcing af løn SEL LVGJORT ER IKKE ALTID VELGJORT Få succes med outsourcing af løn Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. Indledning... 3 Mange kender ikke potentialet... 4 For din virksomheds skyld............... 6 3.1. Produktivitet...

Læs mere

Procesevaluering af CUNECO. Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet

Procesevaluering af CUNECO. Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Procesevaluering af CUNECO Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Procesnotat nr. 8 Februar 2014- september 2014 Rasmus Øivind Nielsen & Christian Koch Casper Siebken Schultz

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

Hvad kan I få ud af jeres hjemmeside?

Hvad kan I få ud af jeres hjemmeside? Hvad kan I få ud af jeres hjemmeside?... vi har svaret Webudvikling KommaKolon Webudvikling med fokus på værdiskabelse Der kan være mange grunde til at en virksomhed vælger at få designet og udviklet en

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø i byggeri og anlæg fra projektering til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg UDARBEJDET AF: FLEMMING PEDERSEN OG STUDENTERMEDHJÆLPERE JENNY

Læs mere

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT Dokumenttype Foranalyse Dato 2. februar 2015 Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune, Odsherred Kommune, Ringsted

Læs mere