Curriculum Vitae. Erland Stig Bredgaard. Cand.mag. i Kommunikation og Sociologisk Samfundsanalyse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Curriculum Vitae. Erland Stig Bredgaard. Cand.mag. i Kommunikation og Sociologisk Samfundsanalyse"

Transkript

1 Personlige data Curriculum Vitae for Erland Stig Bredgaard Cand.mag. i Kommunikation og Sociologisk Samfundsanalyse Navn: Adresse: Telefon: Civilstand: Røgvaner: Erland Stig Bredgaard Kirkestien 14, Almind 8800 Viborg (mobil) og (fastnet) Gift og far til Asbjørn på 2 år Ikke-ryger Resumé Jeg er en engageret og grundigt arbejdende person, der brænder efter at løse alle typer af kommunikative, personalemæssige og/eller evaluerings- og udviklingsorienterede opgaver. Jeg tilstræber en helhedsorienteret tilgang med respekt for kunder, borgere, kolleger og den sammenhæng, arbejdet indgår i, og jeg sætter pris på en uformel og humoristisk omgangsform uden at gå på kompromis med seriøsiteten i mit arbejde. I min fritid interesserer jeg mig for kulturlivet og den offentlige debat, og jeg har en varm interesse for især klassisk musik, en interesse jeg deler med min organistuddannede ægtefælle. Jeg kan bl.a. tilbyde: Ledelsesbetjening på akademisk niveau, herunder koordination, udarb. af beslutningsoplæg mv. HR-konsulentarbejde i alle led: tiltrækning, udvikling, fastholdelse og afvikling Mundtlig og skriftlig formidling internt og eksternt, herunder akademisk sekretariatsbetjening og sagsbehandling Evaluerings- og udviklingsopgaver blandt medarbejdere, kunder/borgere eller andre interessenter Jeg har erfaring fra forskellige arbejdspladser, herunder: Stabsfunktion i Ledelsessekretariatet, Teknik & Miljø, Viborg Kommune Personaleadministration samt rådgivning om løn- og personaleforhold i Løn & Personale, Viborg Kommune Udviklingsorienteret HR-arbejde ved HR & Kvalitet, Viborg Kommune Administrativt arbejde ved Center for Misbrugsbehandling, Århus Kommune Udviklingskonsulentarbejde hos DISCUS A/S, Viby J. Udarbejdelse af personalehåndbog for CUBIC-Modulsystem, Brønderslev Forskningsassistance på Institut for Læring, Aalborg Universitet Pædagogisk og omsorgsmæssigt arbejde på flere institutioner gennem 10 år, primært inden for handicapsektoren Arbejde med computer- og svagstrømsteknik, lagerarbejde, fabriksarbejde og biblioteksarbejde Jeg har i de senere år opdateret min viden med bl.a.: - Certificering i Garuda Personprofiltest (2015) - Akademimodul i HR-ledelse ved VIA UC Horsens ( ) - Akademimodul i Projektstyring ved Erhvervsakademi Sjælland (2010) Jeg er uddannet cand.mag. i kommunikation og sociologisk samfundsanalyse fra Aalborg Universitet Projekter under studiet (bl.a.): Brugerundersøgelse af Aalborg Kommunes medarbejderportal KLIK med henblik på optimering af den interne kommunikation i organisationen Landsdækkende undersøgelse af den tidligere Fri Ungdomsuddannelse anskuet som samfundsog uddannelsesfænomen Projekt om miljøkommunikation hos Dafolo A/S, Frederikshavn Kulturanalyse blandt medarbejdere og ledelse i Aalborg Zoo

2 Erhvervserfaring Stabsmedarbejder i Sekretariat & Facility Management, Teknik & Miljø, Viborg Kommune (tidsbegrænset ansættelse indtil 31. maj 2014) Koordinatorfunktioner, dagsordener og referater for chefgruppe, MED mv. i Teknik & Miljø Udarbejdelse og kvalitetssikring af dagsordener og beslutningsoplæg til Teknisk Udvalg samt Klima- og Miljøudvalget, Viborg Kommune Udarbejdelse og afrapportering af Virksomhedsplan og Målsætningsbudget samt tovholder for implementering af Viborg Kommunes nye dialogbaserede effektstyringssystem på Teknik & Miljøs område Lønkonsulent i Løn & Personale, Økonomistaben, Viborg Kommune Daglig lønbehandling for ca. 600 medarbejdere Vejledning om løn- og overenskomstforhold for ledere og medarbejdere Supporter for decentrale administrative medarbejdere i lønsagsbehandlingen Undervisning af administrative medarbejdere i brugen af nyt vagtplansystem Opbygning og vedligehold af Løn & Personales intranetsider Akademisk medarbejder i HR & Kvalitet, Fællesstaben, Viborg Kommune Div. opgaver inden for HR-udvikling, herunder bl.a.: Tilrettelæggelse af 360 graders ledelsesevaluering i Viborg Kommune Sygefraværsundersøgelse og -indsats i børnehaver Afrapportering og evaluering vedr. gennemførte MED-kurser Udvikling og evaluering af e-læringstiltag Akademisk medarbejder på Center for Misbrugsbehandling, Århus Kommune Personaleadministration, herunder servicering og rådgivning af medarbejdere, afdelingsledere og centerchef i forbindelse med ansættelser, lønforhandling, overenskomstspørgsmål, håndtering af div. ændringer i ansættelsesforhold, sygdom, barsel mv. Koordinator og referent for MED-udvalg, Sikkerhedsudvalg samt div. ad hoc arbejdsgrupper i Centret, herunder medvirken ved udarbejdelse af APVmateriale, MUS-koncept mv. Udarbejdelse af administrativ håndbog for alle administrative medarbejdere under Driftsområdet Forsorg og Misbrug, Århus Kommune Kortlægning af datastrømme og arbejdsgange samt medvirken ved udarbejdelse af kravspecifikationer til kommende samlet IT-indberetningssystem Projektkonsulent hos DISCUS A/S, Viby J. Udviklings- og evalueringsopgaver vedr. beskæftigelsesindsatser for udsatte grupper på arbejdsmarkedet. Under ansættelsen udførte jeg opgaver for blandt andet Arbejdsmarkedsstyrelsen, Det Nationale Netværk af Virksomhedsledere samt EU s Socialfond Studentermedhjælper ved Institut for Læring, Aalborg Universitet Assistance for Ph.d.-studerende i forbindelse med et forskningsprojekt om værdiledelse. 2

3 2000 Udarbejdelse af personalehåndbog hos CUBIC Modulsystem, Brønderslev (praktikophold og efterfølgende projektansættelse) Kortlægning af virksomhedens eksisterende praksis, kultur og image i tæt samarbejde med ledelse og medarbejdere Udformning af og formulering af personalehåndbogen, som i grundform stadig anvendes på virksomheden, nu i opdateret version Div. jobs i handicap- og plejesektor Omsorgsmedhjælper ved Ungdomshøjskolen, Nørresundby Omsorgsmedhjælper ved Afd. B2 i Hammer Bakker, Vodskov 1991 Praktisk medhjælper på Plejehjemmet Bjerggården, Århus Omsorgs- og pædagogmedhjælper ved Stensagerskolen samt Stensagergården, Viby J 1990 Uuddannet sygehjælper (sjukvårdsbiträde) ved Stora Sköndals Sjukhus i Stockholm, Sverige (2 mdr.) Div. jobs med svagstrøm og computere Teknisk medhjælper ved HM Computerservice, Århus Opsætning og vedligeholdelse af computerudstyr og netværk samt servicearbejde hos erhvervskunder i Midt- og Østjylland 1988 Lønnet praktik i TV-Udviklingsafdelingen på Bang & Olufsen, Struer. 1-årig praktikansættelse i forlængelse af Svagstrømsteknisk Værkstedskursus Andet arbejde 2004 Lagermedarbejder (3 mdr.), Pharma-Service, Løgstør Kirkekorsanger, Struer Kirke, samt senere som afløser i mange andre kirker Fabriksarbejde på Bang & Olufsen, Struer Biblioteksmedhjælper, Uglev Bibliotek. Referencer Benedicte Wriedt, Chef for Sekretariat & Facility Management Sekretariat & Facility Management, Teknik & Miljø, Viborg Kommune Tlf (arb.) Kåre Jørgensen, Direktør for Teknik og Miljø, Viborg Kommune Tlf (arb.) Claus Fjeldgaard, Handicap-, Psykiatri- og Udsattechef Handicap, Psykiatri og Udsatte, Viborg Kommune (tidligere: HR- og Kvalitetschef, Viborg Kommune) Tlf (arb.) Administrativ leder Uwe Hansen Center for Misbrugsbehandling, Århus Kommune Tlf (arb.) Direktør Anne-Birte Kylling DISCUS A/S, Viby J. Tlf (arb.) 3

4 Uddannelse Cand. mag. i Kommunikation og Sociologisk Samfundsanalyse, Aalborg Universitet. Specialeemne: 'Er der link til KLIK?' - en kommunikativ analyse af sammenhængen mellem målsætninger for og anvendelse af medarbejderportalen KLIK i Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune. Analysen omfatter 3 dele: en dokumentanalyse, en analyse af medarbejderportalens udformning samt en elektronisk baseret spørgeskemaundersøgelse blandt samtlige ansatte i forvaltningen om vurdering og brug af medarbejderportalen. Semesterprojekt (9. sem.): Individualitetens semantik - et essay om individualiseringstendenser og deraf følgende udfordringer for samfund og organisation Suppleringsfag i Sociologisk Samfundsanalyse, Aalborg Universitet. Herunder bl.a. projektet Uddannelse, inklusion og individualitet et empirisk projekt om Den Fri Ungdomsuddannelse som samfunds- og uddannelsesfænomen Bachelorgrad i Kommunikation ved Aalborg Universitet. Under studiet har jeg blandt andet deltaget i disse projektarbejder: Kulturanalyse af virksomhed (Aalborg Zoo), bl.a. via interviews og spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejderne. Miljøstyring, miljøcertificering og miljørapportering i en virksomhed (Dafolo, Frederikshavn) Systemteori og kommunikation Nyhedsformidling og offentlighed Lærerstuderende, Silkeborg Seminarium (1 år) Svagstrømsteknisk Værkstedskursus, Struer Tekniske Skole (½ år) Matematisk-musikfaglig studentereksamen, Struer Gymnasium. Andre kurser 2015 Human Resource Management herunder certificering i Garuda Personprofiltest. Modul i Akademiuddannelsen i ledelse. Omfang: 10 ECTS-points Projektstyring. Modul i Akademiuddannelsen i ledelse. Omfang: 10 ECTS-points Det personlige salg. 2-ugers kursus arrangeret af DM-Job Personale- og Uddannelseskonsulenten. 24 ugers kursus inkl. praktik arrangeret af Magistrenes Jobservice Studier i Idéhistorie, Aarhus Universitet (1 år) Journalistikkursus Katapult ved AOF, Aalborg. Herunder bl.a. kursus i journalistisk skrivning samt kursus i DTP-programmet PageMaker Højskoleophold på Testrup Højskole (16 uger), linjefag i Filosofi. 4

5 Tillidshverv Kasserer og medlem af bestyrelsen Almind Kultur- og Forsamlingshus, Almind v. Viborg Formand for andelsboligforeningen Helgolandsgade 8, Aalborg. Jeg har under formandskabet bl.a. stået i spidsen for et større byfornyelsesprojekt i årene Jeg har desuden deltaget i udvalgsarbejde på landsplan i Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation, ABF. I hele perioden har jeg stået for den daglige administration, myndighedskontakt mv Udvalgs- og bestyrelsesmedlem i Kammerkoret Dorimus, Aalborg Jeg har været medlem af korets arbejdsudvalg (bestyrelse) i flere år. Jeg har bl.a. været medarrangør af kursus- og koncerttur til Tyskland i somme-ren 2000, og jeg har forestået korets fondsansøgninger i forbindelse med undervisning, ture samt CD-udgivelse Medlem af Fællessemesterudvalget på Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet. Tilrettelæggelse af nye studerendes første semester Formand for lokalafdeling i politisk ungdomsorganisation. Kampagnearbejde, samarbejde med andre ungdomsorganisationer, tilrettelæggelse og deltagelse i debatarrangementer, valgkampsarbejde, administration. Andre aktiviteter Korsanger i Midtjysk Kammerkor i Viborg, Kammerkoret Dorimus i Aalborg samt lejlighedsvist i andre kor Aktiv i netværket KarriereKompagniet for ledige højtuddannede. Arrangement af virksomhedsbesøg, oplæg, sparring vedr. ansøgninger, CV er mv Skribent og redaktionel medarbejder (frivilligt arbejde) v. Kulturmagasinet Skopet, Aalborg Leder i FDF/FPF, Thyholm og Struer kredse. Desuden redaktionsmedlem og fast skribent i kredsbladet. Sprogkundskaber Dansk: Modersmål Engelsk: Læser, forstår, taler og skriver på velfunderet niveau. Tysk: Læser, forstår og taler på turistniveau. Svensk: Læser, forstår og taler på turistniveau. Norsk: Læser og forstår på turistniveau. IT-kundskaber Jeg er vant til at arbejde med computere og er blandt andet velbevandret i Microsoft Officepakken. Jeg tilegner mig hurtigt nye programmer og IT-systemer, og jeg har desuden god indsigt i teknikken bag skærmen. Transportmuligheder Jeg har egen bil og er villig til at bruge den i jobbet. Kørekort: B. 5

KVIKGUIDE GODE FIF TIL DIN ANSØGNING LIVET ER LETTERE, NÅR DU ER FRI ER DU PÅ JAGT EFTER NYT JOB?

KVIKGUIDE GODE FIF TIL DIN ANSØGNING LIVET ER LETTERE, NÅR DU ER FRI ER DU PÅ JAGT EFTER NYT JOB? KVIKGUIDE GODE FIF TIL DIN ANSØGNING LIVET ER LETTERE, NÅR DU ER FRI ER DU PÅ JAGT EFTER NYT JOB? HJÆLP TIL DIN JOBSØGNING Med denne kvikguide er du allerede godt på vej i jagten på dit nye job. Du får

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at gå på pension, og derfor søger vi nu en ny afdelingsleder. Favrskov Kommune er en vækstkommune

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i it-ledelse Kandidatuddannelsen i it-ledelse (herefter uddannelsen)

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 15 Nummer: 2797 Titel: Administrative funktioner i HR Kort titel: HumanRessource Status: GOD Godkendelsesperiode: 04-06-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Målgruppen

Læs mere

Kontorelev med speciale i offentlig administration

Kontorelev med speciale i offentlig administration Kontorelev med speciale i offentlig administration Kontorelev med hjerne, hjerte og vilje Hospitalsenhed Midt Administration Indhold Hospitalsenhed Midt...3 Antal ansatte...3 Administration...3 Antal elever...4

Læs mere

IT-anvendelse i de administrative jobfunktioner

IT-anvendelse i de administrative jobfunktioner IT-anvendelse i de administrative jobfunktioner - Udviklingstendenser i den administrative faglighed og nye krav til kontoruddannelsen Center for Arbejdsliv Uddannelsesnævnet Teknologisk Institut, Arbejdsliv

Læs mere

Gennemgående karakteristika ved mine arbejdsmetoder er bl.a. elementer fra projektlederrollen:

Gennemgående karakteristika ved mine arbejdsmetoder er bl.a. elementer fra projektlederrollen: Kompetenceprofil - faglig og personlig kompetenceprofil Min faglige kompetenceprofil det jeg kan, og det jeg gør Mit nuværende arbejdsfelt er som pædagogisk udviklingskonsulent på Aarhus tekniske Skole,

Læs mere

Virksomhedsplan 2015 Regionssekretariatet Region Midtjylland

Virksomhedsplan 2015 Regionssekretariatet Region Midtjylland Virksomhedsplan 2015 Regionssekretariatet Region Midtjylland Regionssekretariatets virksomhedsplan 2015 Henvendelse om virksomhedsplanen til: Region Midtjylland Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postbox

Læs mere

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Venstre Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti Det Radikale Venstre Enhedslisten De rød-grønne 19. marts

Læs mere

Resumé. Erhvervskvalifikationer Undervisning/rådgivning/vejledning/coaching

Resumé. Erhvervskvalifikationer Undervisning/rådgivning/vejledning/coaching CV Resumé Med en baggrund som cand.mag. i tysk, idræt og psykologi har jeg siden 1987 haft et rigt arbejdsliv fyldt med spændende, udfordrende og afvekslende arbejdsopgaver både som fastansat, freelancer,

Læs mere

Teknik & Miljø 2012/13. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø 2012/13. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Teknik & Miljø strategipas 2012/13 Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Teknik & Miljøs strategipas Velkommen til Teknik & Miljøs strategipas. I passet finder du de mål, vi i fællesskab skal nå for at indfri

Læs mere

Eksempler. AS3 Companies 1-00-4608

Eksempler. AS3 Companies 1-00-4608 Eksempler 1. Kompetenceprofilen 2. Faglige kompetencer 3. Personlige kompetencer 4. Succeshistorier 5. Jobmål 6. Netværk 7. Ansøgningen 8. Curriculum Vitae CV 9. Telefonsamtalen 10. Jobsamtalen 1-00-4608

Læs mere

Planlægning. Curriculum Vitæ: Indhold

Planlægning. Curriculum Vitæ: Indhold Planlægning Curriculum Vitæ: Et CV er iflg. Wikipedia: Kort levnedsskildring, der oplyser om uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer, og som anvendes i forbindelse med skriftlige ansøgninger. Denne

Læs mere

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Stillings og personprofil Direktør Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Opdragsgiver Danske Fysioterapeuter Adresse Danske Fysioterapeuter Nørre Voldgade 90 1358 København K Tlf.: 3341 4620 www.fysio.dk

Læs mere

Katalog over faglige og tværfaglige uddannelser på diplom- master- og kandidatniveau, relevante for sundhedspersonalet i Ringkjøbing Amt

Katalog over faglige og tværfaglige uddannelser på diplom- master- og kandidatniveau, relevante for sundhedspersonalet i Ringkjøbing Amt Katalog over faglige og tværfaglige uddannelser på diplom- master- og kandidatniveau, relevante for sundhedspersonalet i Ringkjøbing Amt Diplomuddannelser Uddannelsernes De sundhedsfaglige diplomuddannelser.

Læs mere

Konsulent & Coach ICC

Konsulent & Coach ICC Curriculum Vitae Benny Blak, Direktør MA Konsulent & Coach ICC PERSONLIGE DATA Navn: Benny Blak, Adresse: Provstestræde 10 4000 Roskilde Mobil: 50 52 30 98 E-mail: bb@blak-consult.dk 4B Ejendomme A/S Født

Læs mere

Bilag til analyserapporten:

Bilag til analyserapporten: Projekt nr.: 128 818 Pulje: EUAMUK6480 KHRU udvikling af udd. og lærerudd.2012 Bilag til analyserapporten: Konsekvens af jobglidning og barrierer for efteruddannelse af ikke-faglærte og medarbejdere med

Læs mere

JOBBET ER DIT! www.ca.dk Tlf. 3314 9045

JOBBET ER DIT! www.ca.dk Tlf. 3314 9045 JOBBET ER DIT! www.ca.dk Tlf. 3314 9045 måske skulle vi skifte navn til ca k-kasse? CA er en a-kasse. Ingen tvivl om det. Og hvis du bliver arbejds løs, hjælper vi dig mindst lige så godt som alle andre

Læs mere

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akademiuddannelsen i automation og drift, Erhvervsakademi

Læs mere

Praktik håndbog. - International Linje. Praktikhåndbog for International Linje. Forår 2009

Praktik håndbog. - International Linje. Praktikhåndbog for International Linje. Forår 2009 Praktik håndbog - International Linje Praktikadministrationen for uddannelsespraktikken International koordinator Anke Beuck dir.tlf.: +45 8755 3306 e-mail: anbe@viauc.dk Praktikleder Ulla Ravn dir.tlf.:

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER Projekt Jobrotationsanalyse i Jobcenter Næstved Kunde Næstved Kommune Dato 2011-12-15 Indledning Følgende oversigt er et resultat af en screening af jobrotationsprojekter

Læs mere

Curriculum Vitae Tomas Nielsen

Curriculum Vitae Tomas Nielsen Personlige data Navn: Adresse: Civilstand: Børn: Uddannelse: Fødselsdato: Tlf: E-mail: Web: Tomas Mosegaard Nielsen Stærebo 26, 2665 Vallensbæk Strand. Fraskilt Aksel født 21/06/03, Marie født 06/12/08

Læs mere

Kommunikation i Silkeborg Kommune

Kommunikation i Silkeborg Kommune Kommunikation i Silkeborg Kommune Til undervisningsbog i tekstanalyse fra Gyldendal. Kapitlet skrevet august 2005 Silkeborg Kommune har 55.000 indbyggere og er den 14. største kommune i Danmark. Kommunen

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

CV - Egon Blinkenberg Jessen Skab mening - Sæt retning - Involver - Følg op

CV - Egon Blinkenberg Jessen Skab mening - Sæt retning - Involver - Følg op Indhold Resume Ansættelser Uddannelse Ledelse Erfaring Teknik Resultater Privat Referencer CV et her på siden indeholder på nogle punkter en uddybning af mit CV. Yderligere oplysninger gives gerne, send

Læs mere

Karriereveje for psykologer. 19 inspirationsportrætter

Karriereveje for psykologer. 19 inspirationsportrætter Karriereveje for psykologer 19 inspirationsportrætter Psykologuddannelsen åbner for et væld af karriereveje. Psykologer ved noget om mennesker mennesker som medarbejdere, som forbrugere, som elever og

Læs mere

Karriere en verden af muligheder

Karriere en verden af muligheder Karriereeftermiddag 29. april 2014 Kl. 13.30-17.00 Karriere en verden af muligheder I dette katalog finder du information om: Tidsplan for oplæg Indhold i oplæg Kort præsentation af deltagende institutioner

Læs mere

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere

Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse

Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse 1 2 Winnie Grønsved Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske

Læs mere