Nu må det være SAS tur!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nu må det være SAS tur!"

Transkript

1 Nu må det være SAS tur! Luftfartsfunktionærernes Talerør Nr. 2 April 2008

2 Telefonnumre til Luftfartsfunktionærerne-LFF og tillidsrepræsentanterne Sekretariat Telefon Tina Gylden Mikkelsen, sekretær Jette Terndrup, sekretær Forretningsudvalget Nicolas E. Fischer, formand (DD-F): / mobil: / privat: Trym E. Østre, næstformand (KL): / mobil: Tony Carlsen, kasserer (FN): mobil: Jan Jaque (FV-S): / mobil: Jesper Hansen (KL): / mobil: Berrit Kryger Falden (OD-T): Jens Henrik Christiansen (KL): mobil: HB-medlemmer Stationen / Indenrigsgården Jesper Hansen (KL): Kari-Ann Larsen (KL): mobil: Tony Bügel Jensen: Jan Ingemann Sørensen (KL): /mobil: Hedegårdsvej Helle Koberg (EI): /mobil: Elin Elmsted (EB-T): LFF-A Nicolas E: Fischer: mobil SAS, Airline Danmark Berrit Kryger Falden (OD-T): Betina Bidstrup Poulsen (HZ): /mobil: Jeanne Ekelund-Arenander (HF): SAS Cargo Jan Jaque (FV-S): Per Møller: Air Greenland Fællestillidsmand Kuno Lynge: Air France Didier Horbez: CSC, Airline Solutions Jann Posselt: EUREST Gitte Groth: Gate Gourmet CPH: Krystyna Street: BLL: Gunnar Spanggaard: KLM Jens Søndergaard: AFKLM Cargo Martin Krogslund Klausen: Select Service Partner Jette Birk Nielsen (CR-C): Nye fordele for seniorer Nye aftaler er trådt i kraft for medarbejdere over 58 år i alle SAS-selskaber i Danmark Kort fortalt 60 år eller mere har du 2 seniordage årligt. HUSK oven i de 3 dage du allerede har. 58 år eller mere Seniorsamtale for at afdække dit behov Seniorkursus tilbud til dig på 2 dages varighed. 60 år eller mere ned på 80% arbejde og modtager 100% pensionsindbetaling. Fra overenskomsten 13 Seniorordning (gældende fra 1. jan 08) 13.1 Formål Seniorordningen er lavet med henblik på at fastholde ældre medarbejdere på arbejdsmarkedet, hvorfor det er et tilbud til alle medarbejdere, der er fyldt 60 år Seniordage Medarbejdere, der er fyldt 60 år, har årligt ret til 2 seniordage. Betingelsen for tildeling af seniordage skal være opfyldt senest 1. juli i det pågældende ferieafholdelsesår. Seniordagene kan ikke udbetales. OBS! Disse 2 dage er oveni de 3 dage, du har ifølge overenskomsten: 7.2 Funktionærer, der er fyldt 60 år, samt funktionærer, der har mindst 25 års anciennitet, har årlig ret til ekstra 3 dages ferie. De nævnte betingelser for ekstra ferie skal være opfyldt senest 01. juli i det pågældende ferieafholdelses år Seniorsamtale Medarbejderen kan efter det fyldte 58 år anmode om en seniorsamtale. Seniorsamtalen tager udgangspunkt i medarbejderens behov. Der kan laves en individuel aftale, som tager hensyn til den enkelte medarbejder. SAS er åben overfor at drøfte den enkelte seniormedarbejders ønske og behov for kompetence, jobindhold, erhvervserfaring, fysik, udholdenhed, arbejdstider, skiftehold, mødetider, overgang til dagtjeneste, nedsættelse af arbejdstid, medarbejderens helbred mv Seniorkursus Seniormedarbejderen tilbydes et seniorkursus af 2 dages varighed Senioraftale Seniormedarbejdere kan fra det fyldte 59. år indgå en individuel aftale med virksomheden på et af nedenstående vilkår. Aftaler i henhold til pkt. 1 træder i kraft senest med 6 måneders varsel, efter at medarbejderen skriftligt har anmodet om at blive omfattet af bestemmelsen. Aftalen træder dog tidligst i kraft den 1. i måneden, efter at medarbejderen er fyldt 60 år. Aftale i henhold til pkt. 2 kræver udtrykke- Fortsættes side 9 >

3 3 Kulturel turnaround kræver nytænkning Kære Kollega, SAS skal spare yderligere 5-6 mia. svenske kr. i 2010 og 2011.»Hvis ikke det lykkes, er halvdelen af ansvaret mit og halvdelen af ansvaret fagforeningernes,«siger Mats Jansson. Det er et stort fremskridt! Før i tiden fik vi 100 procent af skylden, hvis ikke resultatet blev som forudsagt af ledelsen. Man lærer at være nøjsom Spøg til side det går fremad med samarbejdet. Men lige nu mener jeg, at tre emner er af største betydning for SAS fremtid: Fællesansvar Vi skal tænke positivt og tale om det vi vil Ledelsen skal nu komme med konkrete planer om HR Forandringsparathed Topledelsen investerer i samarbejde, og LFF er overbevist om, at det er den bedste investering i mange år. Den giver den hurtigste ROI (Return On capital Invested) og en forbedring af kunde- og medarbejdertilfredshed. Men samarbejde er én ting, fælles ansvar noget andet. Tag ikke fejl: Vi værdsætter i høj grad, at vi bliver taget med på råd. Ledelsen mangler dog stadig at indse, at vi ikke kan tage et medansvar for deres egenrådige beslutninger, især hvis vi er dybt uenige om konsekvenserne. Vi går ind for reel medindflydelse men den kræver, at den klassiske ledelsesret bliver revideret. Fællesansvar For over 100 år siden blev grunden lagt til»den danske model«, der var forudsætningen for det nuværende danske velfærdssamfund. Det var en revolution, at arbejdsgiverne erkendte, at medarbejderne havde noget at skulle have sagt. I dag har vi brug for en lige så revolutionerende forandring af det danske arbejdsmarked, hvis vi skal klare os i en globaliseret verdensorden. Ledelsesretten bør erstattes af Fællesansvaret. Arbejdsgiverne ønsker sig højere produktivitet og større fleksibilitet. Men uanset hvor medgørlige danske medarbejdere er, vil vi aldrig nogensinde kunne konkurrere med arbejdstagere i lavtlønslande. De sidste 50 års skandinaviske samfundsudvikling har gjort os dyre i drift. Vi har fået velordnede arbejdsforhold, en løn vi kan leve af, offentlig sygesikring, ferie og fritid med andre ord: et anstændigt liv. Jeg hævder, at det er nødvendigt at genopfinde den danske model i en ny version, der tager udgangspunkt i den danske models styrker, nemlig arbejdstageres og arbejdsgiveres fælles ansvar for virksomhedernes og arbejdsmarkedets succes. Udnyt konkurrencefordelene Vores konkurrencefordele: Det demokratiske sindelag. Arbejdsmarkedets flade struktur. Den korte afstand mellem ledere og menige medarbejdere. Arbejdsstyrkens høje uddannelsesniveau ikke i form af avancerede universitetsuddannelser, men snarere som en livslang læring, hvor man opfordres til at stille spørgsmål og blive klogere og efterfølgende er i stand til at improvisere og finde kreative løsninger. Og et arbejdsmarked, der forstår at udnytte dette menneskelige råmateriale. Men hvis dette er vores egenart, så kræver»den globaliserede verdensorden«, at vi udnytter de menneskelige ressourcer endnu bedre, end de har været udnyttet indtil nu. Arbejdstagere og arbejdsgivere er med andre ord nødt til at arbejde endnu mere konstruktivt sammen det kræver, at den klassiske ledelsesret revideres. Og det kræver, at ledelsen er moden og viser vilje og evne til nytænkning og omstilling. Medindflydelse og ledelse»i sin klassiske form defineres princippet [ledelsesretten, red.] som arbejdsgiverens ret til at bestemme hvem, som skal udføre hvad, samt hvor og hvornår.«sådan skrev Verner Kristiansen, Lars Meibom og Lotte Andersen i Tidsskrift for Arbejdsliv (3/2005) og de > Leder Af Nicolas E. Fischer Formand Aviation has created many millionaires, primarily from the ranks of multi-millionaires»du vil have mere ansvar? Fint! Fra nu af har du ansvaret for alt, hvad der går galt!«

4 4 Maybe it s sex appeal But there is something in the airline business that drives investors crazy. Nestor Ping Ling < var henholdsvis chefkonsulent, ledelsesudviklingschef og samarbejdschef i Dansk Industri. Senere i artiklen hed det:»en udstrakt grad af medbestemmelse og indflydelse vil ofte ikke bare være foreneligt med udøvelsen af effektiv ledelse, men ligefrem udgøre en forudsætning. Medarbejdere i moderne virksomheder er ofte ligefrem nødt til at kunne varetage meget store dele af det daglige arbejde på egen hånd for at kunne sikre virksomheden et godt driftsresultat.«der er altså ingen modsætning mellem virksomheders traditionelle ønske om at skabe overskud til aktionærerne og deres vilje til at vise hensyn over for medarbejdere, samfund og miljø. Snarere tværtimod. Alt taler for, at det er en fordel for virksomheden at inddrage medarbejderne i ledelsen af virksomheden. For dansk succes i den konkurrenceprægede, globaliserede verden er baseret på danske virksomheders enestående evne til at få alle i virksomheden til at arbejde sammen. Tænk og tal positivt Som det fremgår andetsteds i dette nummer af Advis, taler SAS ledelse meget om, hvad der skal til, for at SAS skal klare sig i denne globaliserede verden. Og pressen og offentligheden lytter interesseret, hvilket kun er naturligt, for SAS er et skandinavisk samfundsanliggende, og hver en udtalelse bliver vendt og drejet. Tiden er inde til, at vi alle sammen tænker strategisk. Så her er et forslag til fire påbud: Fire nye mantraer Ekspansion Det er tilladt at tale om og iværksætte ekspansion, forbedringer, innovation og nytænkning. Det er forbudt at tale om besparelser. Ordet besparelser er sparet væk. Ikke fordi der ikke skal spares, men SAS mantra bør være ekspansion med omtanke over for kunderne, medarbejderne, miljøet og økonomien. Beredskab Det er tilladt at tale om aftaler med fagforeningerne og iværksætte planer, som tager hensyn til forskellige konjunkturudviklinger. Det er forbudt at tale om krise. Mantraet er nu, at vi taler om det, vi ønsker, og ikke om det, vi ikke ønsker. Ikke fordi vi skal lukke øjnene for virkeligheden, men vi skal være klar til at agere på de forskellige virkeligheder og ikke vente, indtil vi er nødt til at reagere. Samarbejde Det er tilladt at tale om samarbejde men ikke om strejke. Hverken internt eller eksternt. Slut med den negative markedsføring mantraet er samarbejde. Sigtuna-ånden Det er påbudt og tilladt at agere i Sigtuna-ånden: Samarbejde og forhandlinger skal hvile på tillid, respekt, oprigtighed og hensyn parterne imellem: Vi skal anvende dialogformer, der fremmer enighed. Vi skal for eksempel lytte til, hvad den anden part siger! Personalesiden halter Lad os fokusere på gode ideer og arbejde sammen om at identificere de initiativer, der igen kan etablere SAS som leader og ikke follower. Der mangler beskrivelser af tiltag, deadlines, emner og tempo, hvad angår medarbejdersiden. Ledelsen er hurtig på aftrækkeren, når det gælder besparelser. De kvalificerer dem, sætter deadlines, definerer ansvarlige og løbende follow-up og justeringer. Men når det kommer til tiltag for at motivere medarbejderne, så halter det gevaldigt. Jeg så gerne syv konkrete tiltag defineret og snarest implementeret. Og som sædvanlig er vi altid på pletten, hvis gode idéer savnes Hvem ejer AY, LX, OS og SK? Flere har efterlyst oplysninger om, hvem der ejer de fire selskaber, som vi i ADVIS 1/2008 omtaler som oplagte partnere til SAS. I princippet ejes Finnair, Austrian og SAS af deres respektive nationalstater, mens Swiss siden 2006 ejes af Lufthansa. Selskab /Ejerskab National stat Lufthansa - LH Resten af aktierne handles på børsen Finnair AY 55,81 % ja Swiss LX 100 % Austrian OS* 42,75% + 7,25% + 1,98% ja SAS SK 50 % (DK/N/S) ja *42,75% Austrian Industrial Holding + 7,25 % Austrian Institutional Investors + 1,98% Austrian Airlines. Oplysningerne i tabellen pr. 31. december 2007

5 5 Velkommen til nye LFF-medlemmer Vasilis Kazakidis, CPHKP Nete Helmø Larsen, CPHKL Sascha Hilbert, CPHKL Janni Løfqvist Jørgensen SGS Kenneth Ditlevsen, CPHKP Inge Camilla Schultz, Air Greenland Anna Kleist, Air Greenland Inga Kjær, CPHEP Kim Rygaard Thomsen, CPHKL Ulf Morin, CPHFJ Richard Hultberg, CPHFJ Shabnam Simyab, CPHKP Inger Marie Wirke, CPHHF Mette Boberg, CPHKP Max Stig Uno Andersen, CPHKH Inge Rosing, Air Greenland Christian Hald Andersen, Air Greenland Berit Møllebjerg Ovesen, Diverse Lene Schifter Hansen, Air Greenland Mads Berger, CPHKP Christel Lauridsen, CPHLO Christel S.Rosado, CPHLE Katja Rosenkrands Andersen, CPHKE Andreas Bundgaard, CPHHF Christiana Sönnvall, CPHLO Cecilie Grundnes, CPHLE Shehla Usman, CPHKP Julie Duus Henriksen, CPHKP Myriam Wardle, CPHKP Lise Müller, CPHLO Pernille Nielsen AALKK Salim Alsaadi, CPHKP Zeltite Hedegaard, CPHKL Steffen Jørgensen, CPHKP Linda Monrad, CPHKP Jesper Holmblad, CPHKP Birgitte Thorsen, CPHKH Line Ørvad Terkildsen, CPHKH Lasse Korthsen, CPHKF Christina Kromann Thomsen, CPHKP Maja Østergaard, CPHKE Martin Floxner, CPHLE Haiganouch Philipsen, CPHKP Bolette Bjertrup, CPHKL Jill Kristensen, CPHIS-L Toni Messalino, CPHKP Thomas Tyler Elsass, CPHKP Henrik Juul, CPHKP Annelie Nikkonen, CPHFJ Ann-Britt Ahlgren-Olsson, CPHFJ Thomas Barming, CPHKE-S Reza Allavi, CPHKE Michelle Østergaard Petersen, CPHIS-E Truls Rotvold Johansen, CPHHZ Monika Rasmussen, CPHLE Rajpreet Jandu, CPHKE Uffe Overgaard, Gate Gourmet Ea Nielsen Thorning, Air Greenland The greatest sin of airline management of the last 22 years is to say It s all labor s fault Donal Carity, Chairman and CEO of American Airlines

6 Hvad sker der med SGS? Processen i SGS er ikke rigtigt gået i gang den forventede organisationsændring er først nu faldet på plads. Men i et åbent brev til Mats Jansson har LFF og LH Klub SGS DK protesteret over, at SAS-ledelsen fuldstændig glemte de fine strategiske planer i S11, da de begyndte at diskutere et muligt salg af SGS. Og lad der ikke være nogen tvivl: Vi mener stadig, at det er bedst for SAS, for kunderne og for medarbejderne, at SGS forbliver en del af SAS. Kære Mats Jansson, Det er vores lod at sige det, vi hører, og stille de spørgsmål, som mange hundredvis kolleger i SGS stiller sig selv og ledere og medarbejdere. Spørgsmål, som ikke når dig. Indledningsvis: Vi har erklæret vores opbakning til S11 og bakker fortsat op om den visionære strategi. Som du har udtrykt det:»men vår omställning är inte över. Tvärtom, det är nu resan på allvar kan börja. Den här skriften beskriver vår nya strategi och vad vi måste göra för att möta framtiden.«men ledelsen såvel som medarbejderne har pligt til at se virkelighed i øjnene. Tabellen nedenfor (tilvejebragt af McKinsey) viser, at ground handling i CPH er en tabsgivende forretning for alle operatører. Til disse tal skal yderligere knyttes den kommentar, at Menzies er startet i CPH pr. 1. januar 2008, hvilket med 99,9% sikkerhed betyder, at den underskudsgivende konkurrence ikke forsvinder foreløbig. Et ultimativt krav om 4% EBT for SGS DK bunder altså ikke i virkeligheden. Spørgsmål: 1. Er det ikke på tide at træffe de rigtige beslutninger på grundlag af S11? At give SGS DK 18 måneder til et besparelsesprojekt har intet med S11 at gøre. 2. Siden præsentationen af resultatet for 2007 i februar 2008 har ledelsen i offentligheden omtalt SAS som om, selskabet er kronisk strejkeramt en påfaldende og bemærkelsesværdig negativ markedsføring af virksomheden og dens medarbejdere. Er det ikke på tide, at ledelsen holder op med at tale om det, den ikke ønsker, og i stedet koncentrerer sig om det, den vil? Ledelsen har den 5. februar besluttet at: - Sælge Spirit Air Cargo. - Beholde STS i SAS, men» at det tunge vedligehold af SAS Boeing 737-fly skal outsources fra STS og ske udenfor Skandinavien«. - Give SGS» yderligere 18 måneder for at bevise, at økonomien kan forbedres... og at kvaliteten kan løftes.«for Danmark betyder det en forbedring af økonomien på DKK 350 mio. Men, må vi være undskyldt! S11 er aldrig blevet præsenteret som et besparelsesprojekt! Målet blev defineret som at finde: SGS framtida roll och tillhörighet. Det er korrekt, at ledelsen har besluttet, at SGS skal præstere en EBT på 4% (dvs. 4 øre i overskud for hver 1 krones omsætning). 3. I Inside SAS (1/2008) skriver du:»... det [är] viktigt att förstå att när jag pratar om våra kulturella brister, strejkhot, m.m., så handlar det inte om dig och de fina insatser du gör för kunderna och SAS bästa, utan det handlar istället om relationen mellan facket och ledningen«. Må vi minde om, at tillidsrepræsentanterne er valgt af fagforeningernes medlemmer ved frie, demokratiske valg. At tale til SAS medarbejdere, som om deres tillidsrepræsentanter arbejder ud fra en skjult dagsorden, er absurd! Så vidt vi ved, har ingen tillidsrepræsentant i SAS nogen sinde været involveret i en overenskomststridig strejke, men vi ser det som vores opgave at informere ledelsen om, hvad der rører sig blandt medarbejderne. Det er ikke en strejketrussel det er rettidig omhu! I det hele taget er trusler en rigtig dårlig kommunikationsform. Det gælder både strejketrusler og trusler om at bortsælge medarbej-

7 7 Tabellen til venstre er udarbejdet af konsulentfirmaet McKinsey på SASledelsens foranledning. Tabellen, som var en del af brevet til Mats Jansson, viser, at ground handling i CPH er en tabsgivende forretning for alle operatører. Et ultimativt krav til SGS DK om 4 procent EBT bunder altså ikke i virkeligheden. dere, der ikke når urealistiske mål. Lad os ikke forlede af, at pressen og aktieanalytikerne elsker at beskrive forholdene i SAS som en gladiatorkamp mellem fagforeninger og ledelsen. Vi har i Sigtuna indledt et konstruktivt samarbejde med det mål at give SAS luft under vingerne. Den proces blev præsenteret som indledningen til bedre samarbejde. Sådan forstod vi den og sådan ser vi den stadig. SAS er velsignet med loyale, engagerede og veluddannede medarbejdere. Derfor forstår vi S11 og giver den vores tilslutning. Og med udgangspunkt i S11 mener vi stadig, at det vil skade SAS at sælge SGS. Er det muligt at spare DKK 350 millioner i SGS Denmark? Ja, hvis man tænker utraditionelt, inddrager Københavns Lufthavn og SAS DK i en omfattende omorganisering, tager en realistisk markedsmæssig pris for leverancen og træffer beslutningen om SGS nu med udgangspunkt i S11, så kan det lade sig gøre. Og dermed vil vi være rustet til at se fremad hvilket er strengt nødvendigt. For SASkoncernen står over for langt større problemer og udfordringer end SGS. Som altid stiller vi forsat op med gode idéer, gå-på-mod, entusiasme og engagement. Med venlig hilsen, For LH Klub SGS DK Hanne Vinther Formand For Luftfartsfunktionærerne, Nicolas E. Fischer Formand Fagforeningerne har tilsluttet sig ledelsens strategiske plan, S11. Og vi mener, at vi skal holde fast i dens visioner, så s11 ikke ender som endnu et spareprojekt. c.c. GM og medlemmerne. Citater og tegninger fra: Vår utmaning! Sammanfattning av SAS koncernens Strategi 2011 Juni 2007.

8 Sådan kommer vi i gang med at tjene penge SAS-ledelsen har inviteret ca. 40 faglige repræsentanter til opfølgning på Sigtuna. Lad os benytte lejligheden til at vedtage konkrete tiltag, foreslår Nicolas Fischer. SAS ledelse har inviteret til opfølgning på Sigtuna den maj I indkaldelsen står der:»siden vi mødtes sidst, er udfordringerne for SAS koncernen ikke blevet mindre. Og det er derfor om muligt blevet endnu mere afgørende, at vi sammen lykkes med at gå fra udviklingen af vores samarbejdsprincipper, til at vi anvender principperne i et effektivt samarbejde.«jeg er enig i, at det haster mere, end vi er klar over. Men det er også min opfattelse, at både kulturel og mental turnaround tager tid længere tid, end vi har råd til at vente. Derfor går jeg ind for, at vi skal handle nu! Opfølgning, evaluering, debat Ledelsens program for mødet maj 2008 omfatter opfølgning på Sigtuna-møderne, og der er sat tid af til: 1. Fælles evaluering og drøftelse af forløbet siden Sigtuna-mødet 2. En gennemgang af den aktuelle økonomiske og forretningsmæssige situation 3. Diskussioner om samarbejdsprincipperne i praksis 4. Konkretisering af, hvilke spørgsmål, der fremover skal arbejdes med. SAS-ledelsen har sagt igen og igen, at et af vores store problemer er, at vi er for længe om at træffe (konstruktive) beslutninger. Jeg foreslår derfor, at de fire foreslåede dagsordenspunkter bliver udvidet med et femte, helt konkret punkt: Specifikke forslag til, hvordan SAS inden for en overskuelig tid kan begynde at tjene flere penge. Det betyder ikke, at vi ikke skal diskutere samarbejdsprincipper og gennemgå økonomiske scenarier. Men lad os demonstrere, at vi er i stand til at multitaske at vi sideløbende med de principielle overvejelser kan tage stilling til konkrete problemer og finde relevante løsninger. Min hensigt er, at vi efter de to næste Sigtuna-dage har aftalt konkrete og værdifulde tiltag. 1. Short shipped luggage 2. Forslagskassen 3. Tillæg til investeringsskema 4. Faggrænser 5. Alle bringer mindst én idé til seminaret 1. Short shipped luggage Implementering: Senest ved udgang af juni Omkostning: Max. kr ,- Return on investment: Flere tusinde gange investeringen i form af: Større kundetilfredshed, større medarbejdertilfredshed, mindre kø ved arrival services og positiv omtale i pressen så vi bliver leaders, ikke followers. Involverede: FD, Cabin, Ground staff. Problem: Når baggagen er short shipped, giver vi vores kunder en tripledårlig oplevelse: A. Bagagen mangler B. Tidsspilde med at vente på bagage, som aldrig kommer C. Venten i kø for at rapportere manglende bagage Løsning (indtil zero short shipped baggage er en realitet) Ground staff på afgangslufthavnen: Så snart det opdages, at bagagen er short shipped og hvis flyet har minimum 30 minutter til Estimated Time of Arrival sendes besked til flyet. Beskeden indeholder flg. info: Bagagekvittering, passagernavn, bagage udseende, nye, forventede ankomsttid og flynr. Crew: Kontakter passageren ca. 30 minutter før landing og giver besked om, at bagagen ikke er med flyet. Beder passageren om at udfylde bagagerapport. Når kabinemedarbejderen modtager rapporten, undskylder hun igen og tilbyder en parfume eller æske chokolade som plaster på såret. Ved ankomsten afleverer kabinepersonalet bagagerapporten til ground staff, som allerede har modtaget kopi af beskeden fra afgangslufthavnen. Resultat: Vores kunde undgår at spilde tid, og en uheldig situation vendes til en positiv oplevelse. Vi viser initiativ og omsorg for vores kunde. 2. Forslagskassen Implementering: senest ved udgang af juli Omkostning: Maks kr ,- og tid ved vurderinger. Return on investment: Flere hundredtusinde gange i form af bedre kundetilfredshed, større medarbejdertilfredshed, bedre service, nytænkning, mindre omkostninger og større indtægter. Involverede: Alle medarbejdere. Resumé: SAS genintroducerer forslagskassen. Et system som opfanger, vurderer, implementerer gode idéer og honorerer idéstilleren. Forslagskassen findes faktisk allerede på vores system og skal bare aktiveres hos CSC, og de ansvarlige for administration skal udpeges. Konkrete projekter Mit forslag til et femte punkt på dagsordenen består af fem projekter: Enkle midler med stor betydning fx en fast procedure, som giver et mere komplet billede af investeringens konsekvenser, ud over den rent økonomiske.

9 Gode idéer kan findes inden for alle felter såsom: innovation, effektivisering, kvalitetsforbedring, øgede indtægter, besparelser, serviceforbedringer 3. Tillæg til investeringsskema Implementering: senest ved udgang af august Omkostning: Maks kr ,-. Return on Investment: På alle felter positivt. Vi får et mere komplet beslutningsgrundlag og dermed højnes beslutningernes kvalitet. Fejlmargen mindskes, og derved falder omkostninger. Involverede: Alle ansatte, men især de som udfylder investeringsskema. Resumé Ved alle investeringer og beslutninger udfyldes et skema, hvor det vurderes, hvordan investeringen påvirker Kunder kvalitet, pris Miljø herunder arbejdsmiljø Medarbejdere engagement, trivsel, kundskaber Aktionærer værdiskabning Samarbejde i og på tværs af divisioner og mellem Danmark, Norge og Sverige 4. Faggrænser Implementering: senest ved udgang af september Omkostning: I form af møder Return on Investment: På alle felter positivt. Større arbejdsglæde, større Apropos gengangere Gjenfærd af afdøde Tider og Mænd Gaa i vor Ynglingeskare igjen, Af Frasernes Taager og Festernes Røgelse Formes et Verdenshistoriens Spøgelse.»Det nittende Aarhundrede«, Henrik Ibsen, 1875 SAS skal spare Indimellem har man fornemmelsen af, at man har hørt og set det hele før. I december 1881 kommenterede Georg Brandes Henrik Ibsens Gengangerne i en artikel i Morgenbladet:»Fremstillet i videnskabelig Sammenhæng, nemlig Arvelighedens Bevarelse af Følelser (og derigjennem af Dogmer), hvis oprindelige Livsbetingelser nu ere uddøde og vegne for andre, med hvilke disse Følelser staa i Strid. Herved foraarsages da, især i Civilisationer og Individer, der kunstigt ere blevne holdte tilbage fra Deltagelse i det fremrykkende Kul- effektivitet, bedre samarbejde, større produktivitet og mindre omkostninger. Involverede: Alle fagforeninger, medarbejdere og ledelsen. Resumé: Ledelsen og de forskellige faglige organisationer aftaler, at faggrænser eksisterer i det omfang, det er begrundet af: Sikkerhed Uddannelse Kvalitet i leverancen Fysisk begrænsning Andet... Det skal aftales, hvilke vilkår der gælder ved at arbejde i et andet fagligt område. Det drejer sig fx. om minimum kvalifikationer, vedligehold af kvalifikationer, uddannelse, løn, arbejdstid, overtid osv. 5. Mindst én ide til seminaret Implementering: ved aftalte dato Omkostning: Afhængig af projektet Return on Investment: Afhængig af projektet Involverede: Alle deltagere fra fagforeninger, medarbejdere og ledelse Resumé: Alle som er indbudt til seminaret fremsender (mindst) en ide til behandling på seminaret. Ideen skal være konkret, hurtigt implementerbar og have en værdi som er væsentlig større end de eventuelle omkostninger forbundet med ideens implementering. Fortiden går igen og bliver til genfærd, mente Georg Brandes. turliv, en mere eller mindre haardnakket Konflikt mellem en ny Erkjendelse og et gammelt Følelsesliv, der dels vanskeliggjør Tilegnelsen af nye Sandheder, dels efter disses Tilegnelse medfører en indre Reaktion imod dem.«se bagsiden < Senior-aftaler, fortsat fra side 2 lig aftale mellem medarbejderen og virksomheden og kan kun indgås, hvis hensynet til produktionen tillader det: 1. Nedsættelse af arbejdstid til 80 % Arbejdstidsnedsættelsen i henhold til dette punkt er uden lønkompensation, dog med fuld pensionsindbetaling af lønnen i forhold til tidligere arbejdstidsprocent inden arbejdstidsnedsættelsen. Medarbejderen modtager løn, tillæg m. v. i forhold til den aktuelle arbejdstid. 2. Nedsættelse af arbejdstiden til en anden ansættelsesprocent end 80 %, skal fastsættes efter nærmere aftale og er ligeledes uden lønkompensation, jf. ovenfor. Denne bestemmelse forudsætter enighed mellem medarbejderen og virksomheden. Vi har drøftet den praktiske gennemførelse af 13.5 pkt. 1 og 2. af senioraftalen med ledelsen og aftalt følgende: Tilrettelæggelsen af arbejdstiden Med ret til nedsat arbejdstid menes den daglige arbejdstid eller ugentlige arbejdstid. Medarbejder og lokal ledelse skal i fællesskab søge at tilrettelægge arbejdstiden ud fra medarbejderens og produktionens behov. Hvis en løsning ikke kan findes, bestemmer medarbejderen om hun/han ønsker daglig eller ugentlig arbejdstidsnedsættelse, mens lederen bestemmer hvordan den skal placeres. Deltid som afvikles på anden vis, skal altid være efter fælles aftale. Pensionsbetaling ved anden form for deltid end fra 100% til 80% Ved nedsættelse af arbejdstiden op til 20 procentpoint, forbliver pensionsindbetalingen uændret. Hvis der aftales nedsættelse af arbejdstiden med mere end 20 procentpoint eller arbejdstiden nedsættes fra anden arbejdstidsprocent end 100, kan merbetalingen til pension højst udgøre 20%. Hvis eksempelvis arbejdstiden er 90% og nedsættes til 60%, vil den nye løn være 60% af fuldtidsløn, og pensionen vil være 80% af fuldtidsløn. Medarbejdere over 60 år med nedsat arbejdstid Aftalen gælder kun medarbejdere, der er 60 år og derover, som nedsætter arbejdstiden. Vi har aftalt, at ovenstående retningslinjer er en prøveordning, som skal evalueres senest juni Hvis der i den forbindelse skulle opstå uenighed er det alene overenskomstens tekst, der ligger til grund for fortolkning.

10 10 Foto: nef Air Greenland: Nye OK-forhandlinger Medlemmerne forkastede med et rungende nej den forhandlede overenskomstaftale mellem Air Greenland og LFF. Nu forhandles der på ny. Both optimists and pessimists contribute to society. The optimist invents the aeroplane, the pessimist the parachute. George Bernard Shaw Resultatet af afstemningen blandt medlemmerne hos Air Greenland blev, at lige præcis dobbelt så mange stemte nej som ja. Den indgåede aftale blev altså nedstemt med et overvældende nej. LFF sendte et spørgeskema til medlemmerne, og svarene viser hovedårsagerne til, at overenskomstforslaget blev forkastet: Lønsstigningen er ikke stor nok, og ønsker om samme procentuelle lønstigning for alle. Grønlands Statistik har lige offentliggjort inflationstal for 2007: 5,4 procent. Grønlands Statistik skriver:»efterårets afgiftsforhøjelser på spiritus, cigaretter og sukker bidrog væsentlig til de samlede prisstigninger. Korrigeres der for effekten af afgiftsforhøjelser viser reguleringspristallet en årlig stigning på 3,6 pct. Fødevarepriserne steg med knap 5 pct., hvilket er en markant stigning i forhold til de senere år. Det er først og fremmest kornprodukter der trækker op som følge af internationale prisstigninger. Boligposten, primært husleje, steg ligeledes med knap 5 pct.«de fem omsorgsdage skal vi ikke give afkald på. Det betyder, at barnets første sygedag skal lægges oven i omsorgsdagene. Undren over at der gives stedtillæg på kroner i Narsarsuaq (UAK), mens der ikke indføres samme tillæg i Kangerlussuaq (SFJ Søndre Strømfjord), hvor det er lige så svært at fastholde og tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Genforhandling LFF og Air Greenland er nu i gang med at genforhandle ok-forslaget, som derefter vil blive sendt til urafstemning. Forhandlingerne er berammet til april. Forhandlingerne mellem Air Greenlands ledelse og LFF blev ellers gennemført i en god tillidsfuld dialog og god atmosfære hvor hver part naturligvis har undersøgt, hvor langt man kunne gå. Efter to dages forhandlinger kom vi frem til, hvad vi mente var et afbalanceret resultat. Ikke alle vores krav og ønsker blev opfyldt, men sådan er det nu engang i forhandlinger. Det forkastede resultat Nedenfor gengiver vi det ok-resultat, som medlemmerne stemte om: 1. Overenskomsten gælder i tre år fra 1. april 2008 til 31. marts 2011.

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger Borgmesteren Kommunalbestyrelsen Kommunaldirektøren Økonomidirektøren Direktøren for skoleområdet HR-direktøren Direktøren for kommunikation Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen!

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Lokal lønforhandling DIN TRUMF: Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Det er hverken frækt, uartigt eller for den sags

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Bilag 1: Interview med Jacob Pedersen, Senioranalytiker hos Sydbank

Bilag 1: Interview med Jacob Pedersen, Senioranalytiker hos Sydbank Bilag Bilag 1: Interview med Jacob Pedersen, Senioranalytiker hos Sydbank Vi er ved at skrive opgave omkring SAS og om de har de resurser og kompetencer der skal til for at overleve. Det går ikke umiddelbart

Læs mere

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Dagsorden: 1) Ferie penge. 2) Jul. 3) Løn aftale. 4) Arbejdstid aftale. 5) Jan. 6) EVT. 1) Ferie Penge Noget tyder på at det er et

Læs mere

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 1 2015 INDKALDELSE Den 25. januar 2015 Tidspunkt : 16. 17. januar 2015 kl. 12-12 Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C Tilstede : Repræsentantskabet,

Læs mere

Til aktionærerne i Mermaid A/S (CVR-nr. 25 49 38 77) Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Den ekstraordinære generalforsamling afholdes:

Til aktionærerne i Mermaid A/S (CVR-nr. 25 49 38 77) Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Den ekstraordinære generalforsamling afholdes: Til aktionærerne i Mermaid A/S (CVR-nr. 25 49 38 77) Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Den ekstraordinære generalforsamling afholdes: Fredag den 3. juli 2015 kl. 11.00 på selskabets adresse

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress?

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress? Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Strategi & Ledelse Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Seniorpolitik Kriminalforsorgen i Grønland oktober 2013

Seniorpolitik Kriminalforsorgen i Grønland oktober 2013 Seniorpolitik Kriminalforsorgen i Grønland oktober 2013 Indhold 1. Indledning...3 2. Mål...3 3. Hvornår er man senior?...3 4. Seniorplan som et element i MUS...3 5. SeniorMUS...4 6. Indholdet af seniorpolitikken...4

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Månedsløn 1/3 11 Timeløn 1/3 11. Stigning timeløn

Månedsløn 1/3 11 Timeløn 1/3 11. Stigning timeløn Lønninger i 3F Kastrups område 1/3 12 og 1/3 11 Der skal tages forbehold for at der udover den nøgne løn er forskel i sygelønsordninger, beregning af månedsnorm og pensionsordninger m.m. tillæg, samt uafsluttede

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

Københavns Lufthavn. Januar 2013. Kristian Durhuus. Driftsdirektør

Københavns Lufthavn. Januar 2013. Kristian Durhuus. Driftsdirektør Københavns Lufthavn Januar 2013 Kristian Durhuus Driftsdirektør 1 Københavns Lufthavn Danmarks luftvej til vækst Hver én million passagerer skaber 1.000 jobs i lufthavnen 23,4 millioner passager i 2012

Læs mere

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft 10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft af Hans Ussing Tip nr. 1 Få overblik over din arbejdskraft lige nu Gennemgå aldrene på dine medarbejdere og gruppér dem i følgende grupper:

Læs mere

Præsentation. Anette Østerby, Ejer af AviChem & RiskConsult ApS

Præsentation. Anette Østerby, Ejer af AviChem & RiskConsult ApS Præsentation Anette Østerby, Ejer af AviChem & RiskConsult ApS Uddannelse: Kemiingeniør, Eksamineret sikkerhedsrådgiver, Lead auditor og Ledelsesuddannelse Erfaring: 23 år med Arbejdsmiljø & Sikkerhed

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Oversigt Præsentation Innovation i komplekse organisationer Ledelsesformer Præsentation Jakob Lauring, Professor, Forskningsleder Tidligere projekter

Læs mere

NYHEDSBREV JUNI 2004

NYHEDSBREV JUNI 2004 NYHEDSBREV JUNI 2004 Kære læser! Så står sommerferien for døren. Næste nyhedsbrev udkommer derfor medio august, når de fleste af os er tilbage på arbejdet igen. Jeg håber, at I får brugt ferien på at læse

Læs mere

mellem medarbejdernes kompetencer og ressourcer individuelle aftaler om seniorordninger. En senior- og potentialer.

mellem medarbejdernes kompetencer og ressourcer individuelle aftaler om seniorordninger. En senior- og potentialer. Seniorpolitik Seniorpolitik I Frederikshavn Kommune anerkender vi, at vi har forskellige behov i forskellige perioder i vores liv. Derfor skal vi behandle hinanden individuelt på Det er en styrke for arbejdspladsen

Læs mere

Lønpolitik. (intern forretningsgang, senest ændret i 2012)

Lønpolitik. (intern forretningsgang, senest ændret i 2012) Lønpolitik (intern forretningsgang, senest ændret i 2012) Passende aflønning For koncernens lønpolitik er visionen, at leder og medarbejder har en fælles forståelse og accept af rimeligheden i lønniveauet.

Læs mere

Maj Invest Equity A/S

Maj Invest Equity A/S Maj Invest Equity A/S 27. marts 2015 MS/MAS Lønpolitik med retningslinjer for tildeling af variabel løn, retningslinjer for fratrædelsesgodtgørelse og pensionspolitik 1. Baggrund Denne lønpolitik er udarbejdet

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG fra FORLIGSMANDEN 30. juni 2010 Mæglingsforslaget indebærer fornyelse af nedenstående overenskomster for perioden 1. juni 2010-31. maj 2012: 2007 Overenskomst mellem DR og AC-organisationerne

Læs mere

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse (MMT) Torben Andersen direktør, cand.merc. og ph.d. Torben Andersen Team Copenhagen efterår 2007 1 Indhold Talent management en af tidens buzz words Den større eksterne

Læs mere

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151:

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: CO-industri for HK/Privat og Teknisk Landsforbund for et antal medlemmer af disse forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri Fakta om fravær 2 Fakta om fravær FORORD Som et led i at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked har Folketinget vedtaget nogle ændringer af sygedagpengeloven, som pålægger arbejdsgivere og

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

Seniorpolitik ved Roskilde Kirkegårde Roskilde september 2008

Seniorpolitik ved Roskilde Kirkegårde Roskilde september 2008 Roskilde Kirkegårde Seniorpolitik ved Roskilde Kirkegårde Roskilde september 2008 Indledning I løbet af få år står vi over for en ny ansættelsessituation ved vore kirkegårde. Tidligere var en del af de

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Fædre, barselsorlov og børnepasning

Fædre, barselsorlov og børnepasning Fædre, barselsorlov og børnepasning - en undersøgelse af ingeniørers adfærd og holdninger Ingeniørhuset Kalvebod Brygge 31-33 Fax 33 18 48 88 DK-1780 København V E-mail ida@ida.dk Telefon 33 18 48 48 Website

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

Eksekvering få planerne ført ud i livet

Eksekvering få planerne ført ud i livet Eksekvering få planerne ført ud i livet Plastindustriens netværksdag 10. November 2009 Gitte Mandrup Ledelse & HR rykker sammen Ledelse Ledelseskraft Organisationsudvikling Eksekvering Fremdrift Ledelseslyst

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

Eksportrådet, USA. Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897

Eksportrådet, USA. Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897 Eksportrådet, USA Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897 Agenda Eksportrådet Det amerikanske marked Den typiske vej til marked Vores anbefalinger Konklusion Eksportrådet Eksportrådet er den del af

Læs mere

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd:

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd: N O TAT Virksomhedsoverdragelse ved tilbagetagelse af opgaver Dette notat redegør for virksomhedsoverdragelseslovens anvendelse ved den offentlige ordregivers hjemtagelse/tilbagetagelse af opgaver, der

Læs mere

Deloitte - Kvinder i karriere

Deloitte - Kvinder i karriere Deloitte - Kvinder i karriere Mål og handlingsplan Koncern HR Indhold Deloitte Strategisk forankring Formål Vi tror på Den organisatorisk forankring Status på projektet Charter for flere kvinder i ledelse

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN

PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN Oplæg 27. SEPTEMBER 2012 PF og medlemstallet PF fyldte 60 år d. 10. maj 2012 PF havde 210 medlemmer pr. 1. januar 2012 600 Medlemmer

Læs mere

Nye regler kræver eftersyn af din pension

Nye regler kræver eftersyn af din pension Nye regler kræver eftersyn af din pension Lige nu sker der sker der store ændringer i pensionernes vilkår, og det gør det til en særlig god idé at sende pensionen til eftersyn. Fra 1. januar træder ydermere

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

Rammeaftale. provision og bonusløn. mellem. Tele Danmark A/S. Lederforeningen i Tele Danmark (LTD) Dækningsområde 1

Rammeaftale. provision og bonusløn. mellem. Tele Danmark A/S. Lederforeningen i Tele Danmark (LTD) Dækningsområde 1 Rammeaftale om provision og bonusløn mellem Tele Danmark A/S og Lederforeningen i Tele Danmark (LTD) Denne rammeaftale vedrører aftaler, der fastlægger en variabel løndel i forhold til den enkelte leder/særligt

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

Samarbejdsudvalgets arbejdsform

Samarbejdsudvalgets arbejdsform Denne pjece har til formål at bidrage til forbedrede rutiner i det daglige samarbejde til fordel for både virksomhedens resultater og de ansattes trivsel Samarbejdsudvalgets arbejdsform Samarbejdsudvalgets

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

PROFESSIONEL IT-LØSNING TIL GOLFKLUBBER

PROFESSIONEL IT-LØSNING TIL GOLFKLUBBER PROFESSIONEL IT-LØSNING TIL GOLFKLUBBER MEDIEINFORMATION 2009 Intro Høj indkomst Stor rejseaktivitet Interesse for investeringer Beskriver ovenstående DIN målgruppe?...så spiller DIN målgruppe sikkert

Læs mere

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL Cima Development udvikler ledere, medarbejdere og teams. Vi er specialiseret i at hjælpe: Nyetablerede teams og deres ledere, som skal godt og hurtigt fra start. Teams

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Velkommen ORIENTERING SPILDER VI TIDEN MED MU-SAMTALER? om ledelse I DETTE NUMMER

Velkommen ORIENTERING SPILDER VI TIDEN MED MU-SAMTALER? om ledelse I DETTE NUMMER ORIENTERING om ledelse I DETTE NUMMER - Spilder vi tiden med MU-Samtaler 1 - Giv plads til de uformelle samtaler 4 - Tillid kan give usikkerhed 5 2015-2. SPILDER VI TIDEN MED MU-SAMTALER? Undersøgelser,

Læs mere

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn Notatet angår dels retningslinierne for, hvornår arbejdsgiveren kan kræve pengene tilbage, i tilfælde, hvor lønmodtageren har fået for

Læs mere

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik.

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik. 1. marts 2004 BRANCHEKODEKS Præambel Medlemmerne i DMR er forpligtede til at følge Branchekodeks. Betydningen af principperne fastlægges af Erhvervsetisk nævn. Kendelser fra Erhvervsetisk Nævn fungerer

Læs mere

Referat fra Administrationens ekstraordinære Lokal-MEDudvalg

Referat fra Administrationens ekstraordinære Lokal-MEDudvalg Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 28. februar 2010 1-13-7-10 Jytte Groth jgr@midttrafik.dk 8740 8223 Referat fra Administrationens ekstraordinære Lokal-MEDudvalg 18. januar 2010, kl. 10.00 12.00

Læs mere

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Få hjælp med det samme Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Næsten 1 million danskere har i dag en privat sundhedsforsikring. Langt de fleste har forsikringen igennem deres arbejde.

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 1 Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Workshop for TR ere i DS, SL og BUPL

Workshop for TR ere i DS, SL og BUPL Workshop for TR ere i DS, SL og BUPL Den 17. maj 2013 Mads Bilstrup og Poul-Erik Tindbæk Oplæg - grupper - plenum De store linier: Demografi levetid seniorpolitik i 30 år De indre linier: Forskelle - usikre

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING

WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING UVILDIGHED KAN IKKE GRADBØJES I Willis bliver vi som markedsleder ind i mellem mødt med indvendinger mod vores rolle som forsikringsmægler og vores forretningsmodel generelt.

Læs mere

CODAN FORSIKING A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012

CODAN FORSIKING A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 CODAN FORSIKING A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 2 http://www.trygghansa.se/privat/varaapparhttp://www.trygghansa.se/privat/anmal-en-skada/typ-avskada/pages/default.aspxhttp://www.trygghansa.se/privat/forsakringar/pages/default.aspxaflønningsrapp

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

Knokl hårdt og bliv fyret

Knokl hårdt og bliv fyret Knokl hårdt og bliv fyret Onsdag den 14. maj 2008, 0:01 Hårdt arbejde giver ikke automatisk succes. Læs om de fem områder, hvor du måske gør en kæmpe arbejdsindsats - uden reelt at blive belønnet for det.

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Dagbladsundersøgelse 2006

Dagbladsundersøgelse 2006 Dagbladsundersøgelse 2006 I forlængelse af mødet med Fællesoverenskomsten i Torvehallerne i Vejle i forsommeren, besluttede FreelanceGruppen, at vi ville lave en undersøgelse, der så godt som muligt skulle

Læs mere

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Safe A/S, CVR-nr. 11748503, der afholdes

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Safe A/S, CVR-nr. 11748503, der afholdes NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 4. november 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Safe A/S Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes

Læs mere

HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2005 HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Købstilbud på TDC Tryghedsaftalen LederPejling Undersøgelse om ledere og deres netværk

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm.

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. Social-, børne- og integrationsministeriet Att.: Tina Hansen Holmens Kanal 22 1060 København k Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. 20. januar 2014 Høringsbrevet

Læs mere

Multichannel Retail & Marketing

Multichannel Retail & Marketing Multichannel Retail & Marketing Fundamental anvendelse E-handel bruges til: Køb Prækvalificering Danske kunder researcher på nettet før køb (fra kædernes konkurrencekraft 2009) Kun 36% af danske detailkæder

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere