Nu må det være SAS tur!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nu må det være SAS tur!"

Transkript

1 Nu må det være SAS tur! Luftfartsfunktionærernes Talerør Nr. 2 April 2008

2 Telefonnumre til Luftfartsfunktionærerne-LFF og tillidsrepræsentanterne Sekretariat Telefon Tina Gylden Mikkelsen, sekretær Jette Terndrup, sekretær Forretningsudvalget Nicolas E. Fischer, formand (DD-F): / mobil: / privat: Trym E. Østre, næstformand (KL): / mobil: Tony Carlsen, kasserer (FN): mobil: Jan Jaque (FV-S): / mobil: Jesper Hansen (KL): / mobil: Berrit Kryger Falden (OD-T): Jens Henrik Christiansen (KL): mobil: HB-medlemmer Stationen / Indenrigsgården Jesper Hansen (KL): Kari-Ann Larsen (KL): mobil: Tony Bügel Jensen: Jan Ingemann Sørensen (KL): /mobil: Hedegårdsvej Helle Koberg (EI): /mobil: Elin Elmsted (EB-T): LFF-A Nicolas E: Fischer: mobil SAS, Airline Danmark Berrit Kryger Falden (OD-T): Betina Bidstrup Poulsen (HZ): /mobil: Jeanne Ekelund-Arenander (HF): SAS Cargo Jan Jaque (FV-S): Per Møller: Air Greenland Fællestillidsmand Kuno Lynge: Air France Didier Horbez: CSC, Airline Solutions Jann Posselt: EUREST Gitte Groth: Gate Gourmet CPH: Krystyna Street: BLL: Gunnar Spanggaard: KLM Jens Søndergaard: AFKLM Cargo Martin Krogslund Klausen: Select Service Partner Jette Birk Nielsen (CR-C): Nye fordele for seniorer Nye aftaler er trådt i kraft for medarbejdere over 58 år i alle SAS-selskaber i Danmark Kort fortalt 60 år eller mere har du 2 seniordage årligt. HUSK oven i de 3 dage du allerede har. 58 år eller mere Seniorsamtale for at afdække dit behov Seniorkursus tilbud til dig på 2 dages varighed. 60 år eller mere ned på 80% arbejde og modtager 100% pensionsindbetaling. Fra overenskomsten 13 Seniorordning (gældende fra 1. jan 08) 13.1 Formål Seniorordningen er lavet med henblik på at fastholde ældre medarbejdere på arbejdsmarkedet, hvorfor det er et tilbud til alle medarbejdere, der er fyldt 60 år Seniordage Medarbejdere, der er fyldt 60 år, har årligt ret til 2 seniordage. Betingelsen for tildeling af seniordage skal være opfyldt senest 1. juli i det pågældende ferieafholdelsesår. Seniordagene kan ikke udbetales. OBS! Disse 2 dage er oveni de 3 dage, du har ifølge overenskomsten: 7.2 Funktionærer, der er fyldt 60 år, samt funktionærer, der har mindst 25 års anciennitet, har årlig ret til ekstra 3 dages ferie. De nævnte betingelser for ekstra ferie skal være opfyldt senest 01. juli i det pågældende ferieafholdelses år Seniorsamtale Medarbejderen kan efter det fyldte 58 år anmode om en seniorsamtale. Seniorsamtalen tager udgangspunkt i medarbejderens behov. Der kan laves en individuel aftale, som tager hensyn til den enkelte medarbejder. SAS er åben overfor at drøfte den enkelte seniormedarbejders ønske og behov for kompetence, jobindhold, erhvervserfaring, fysik, udholdenhed, arbejdstider, skiftehold, mødetider, overgang til dagtjeneste, nedsættelse af arbejdstid, medarbejderens helbred mv Seniorkursus Seniormedarbejderen tilbydes et seniorkursus af 2 dages varighed Senioraftale Seniormedarbejdere kan fra det fyldte 59. år indgå en individuel aftale med virksomheden på et af nedenstående vilkår. Aftaler i henhold til pkt. 1 træder i kraft senest med 6 måneders varsel, efter at medarbejderen skriftligt har anmodet om at blive omfattet af bestemmelsen. Aftalen træder dog tidligst i kraft den 1. i måneden, efter at medarbejderen er fyldt 60 år. Aftale i henhold til pkt. 2 kræver udtrykke- Fortsættes side 9 >

3 3 Kulturel turnaround kræver nytænkning Kære Kollega, SAS skal spare yderligere 5-6 mia. svenske kr. i 2010 og 2011.»Hvis ikke det lykkes, er halvdelen af ansvaret mit og halvdelen af ansvaret fagforeningernes,«siger Mats Jansson. Det er et stort fremskridt! Før i tiden fik vi 100 procent af skylden, hvis ikke resultatet blev som forudsagt af ledelsen. Man lærer at være nøjsom Spøg til side det går fremad med samarbejdet. Men lige nu mener jeg, at tre emner er af største betydning for SAS fremtid: Fællesansvar Vi skal tænke positivt og tale om det vi vil Ledelsen skal nu komme med konkrete planer om HR Forandringsparathed Topledelsen investerer i samarbejde, og LFF er overbevist om, at det er den bedste investering i mange år. Den giver den hurtigste ROI (Return On capital Invested) og en forbedring af kunde- og medarbejdertilfredshed. Men samarbejde er én ting, fælles ansvar noget andet. Tag ikke fejl: Vi værdsætter i høj grad, at vi bliver taget med på råd. Ledelsen mangler dog stadig at indse, at vi ikke kan tage et medansvar for deres egenrådige beslutninger, især hvis vi er dybt uenige om konsekvenserne. Vi går ind for reel medindflydelse men den kræver, at den klassiske ledelsesret bliver revideret. Fællesansvar For over 100 år siden blev grunden lagt til»den danske model«, der var forudsætningen for det nuværende danske velfærdssamfund. Det var en revolution, at arbejdsgiverne erkendte, at medarbejderne havde noget at skulle have sagt. I dag har vi brug for en lige så revolutionerende forandring af det danske arbejdsmarked, hvis vi skal klare os i en globaliseret verdensorden. Ledelsesretten bør erstattes af Fællesansvaret. Arbejdsgiverne ønsker sig højere produktivitet og større fleksibilitet. Men uanset hvor medgørlige danske medarbejdere er, vil vi aldrig nogensinde kunne konkurrere med arbejdstagere i lavtlønslande. De sidste 50 års skandinaviske samfundsudvikling har gjort os dyre i drift. Vi har fået velordnede arbejdsforhold, en løn vi kan leve af, offentlig sygesikring, ferie og fritid med andre ord: et anstændigt liv. Jeg hævder, at det er nødvendigt at genopfinde den danske model i en ny version, der tager udgangspunkt i den danske models styrker, nemlig arbejdstageres og arbejdsgiveres fælles ansvar for virksomhedernes og arbejdsmarkedets succes. Udnyt konkurrencefordelene Vores konkurrencefordele: Det demokratiske sindelag. Arbejdsmarkedets flade struktur. Den korte afstand mellem ledere og menige medarbejdere. Arbejdsstyrkens høje uddannelsesniveau ikke i form af avancerede universitetsuddannelser, men snarere som en livslang læring, hvor man opfordres til at stille spørgsmål og blive klogere og efterfølgende er i stand til at improvisere og finde kreative løsninger. Og et arbejdsmarked, der forstår at udnytte dette menneskelige råmateriale. Men hvis dette er vores egenart, så kræver»den globaliserede verdensorden«, at vi udnytter de menneskelige ressourcer endnu bedre, end de har været udnyttet indtil nu. Arbejdstagere og arbejdsgivere er med andre ord nødt til at arbejde endnu mere konstruktivt sammen det kræver, at den klassiske ledelsesret revideres. Og det kræver, at ledelsen er moden og viser vilje og evne til nytænkning og omstilling. Medindflydelse og ledelse»i sin klassiske form defineres princippet [ledelsesretten, red.] som arbejdsgiverens ret til at bestemme hvem, som skal udføre hvad, samt hvor og hvornår.«sådan skrev Verner Kristiansen, Lars Meibom og Lotte Andersen i Tidsskrift for Arbejdsliv (3/2005) og de > Leder Af Nicolas E. Fischer Formand Aviation has created many millionaires, primarily from the ranks of multi-millionaires»du vil have mere ansvar? Fint! Fra nu af har du ansvaret for alt, hvad der går galt!«

4 4 Maybe it s sex appeal But there is something in the airline business that drives investors crazy. Nestor Ping Ling < var henholdsvis chefkonsulent, ledelsesudviklingschef og samarbejdschef i Dansk Industri. Senere i artiklen hed det:»en udstrakt grad af medbestemmelse og indflydelse vil ofte ikke bare være foreneligt med udøvelsen af effektiv ledelse, men ligefrem udgøre en forudsætning. Medarbejdere i moderne virksomheder er ofte ligefrem nødt til at kunne varetage meget store dele af det daglige arbejde på egen hånd for at kunne sikre virksomheden et godt driftsresultat.«der er altså ingen modsætning mellem virksomheders traditionelle ønske om at skabe overskud til aktionærerne og deres vilje til at vise hensyn over for medarbejdere, samfund og miljø. Snarere tværtimod. Alt taler for, at det er en fordel for virksomheden at inddrage medarbejderne i ledelsen af virksomheden. For dansk succes i den konkurrenceprægede, globaliserede verden er baseret på danske virksomheders enestående evne til at få alle i virksomheden til at arbejde sammen. Tænk og tal positivt Som det fremgår andetsteds i dette nummer af Advis, taler SAS ledelse meget om, hvad der skal til, for at SAS skal klare sig i denne globaliserede verden. Og pressen og offentligheden lytter interesseret, hvilket kun er naturligt, for SAS er et skandinavisk samfundsanliggende, og hver en udtalelse bliver vendt og drejet. Tiden er inde til, at vi alle sammen tænker strategisk. Så her er et forslag til fire påbud: Fire nye mantraer Ekspansion Det er tilladt at tale om og iværksætte ekspansion, forbedringer, innovation og nytænkning. Det er forbudt at tale om besparelser. Ordet besparelser er sparet væk. Ikke fordi der ikke skal spares, men SAS mantra bør være ekspansion med omtanke over for kunderne, medarbejderne, miljøet og økonomien. Beredskab Det er tilladt at tale om aftaler med fagforeningerne og iværksætte planer, som tager hensyn til forskellige konjunkturudviklinger. Det er forbudt at tale om krise. Mantraet er nu, at vi taler om det, vi ønsker, og ikke om det, vi ikke ønsker. Ikke fordi vi skal lukke øjnene for virkeligheden, men vi skal være klar til at agere på de forskellige virkeligheder og ikke vente, indtil vi er nødt til at reagere. Samarbejde Det er tilladt at tale om samarbejde men ikke om strejke. Hverken internt eller eksternt. Slut med den negative markedsføring mantraet er samarbejde. Sigtuna-ånden Det er påbudt og tilladt at agere i Sigtuna-ånden: Samarbejde og forhandlinger skal hvile på tillid, respekt, oprigtighed og hensyn parterne imellem: Vi skal anvende dialogformer, der fremmer enighed. Vi skal for eksempel lytte til, hvad den anden part siger! Personalesiden halter Lad os fokusere på gode ideer og arbejde sammen om at identificere de initiativer, der igen kan etablere SAS som leader og ikke follower. Der mangler beskrivelser af tiltag, deadlines, emner og tempo, hvad angår medarbejdersiden. Ledelsen er hurtig på aftrækkeren, når det gælder besparelser. De kvalificerer dem, sætter deadlines, definerer ansvarlige og løbende follow-up og justeringer. Men når det kommer til tiltag for at motivere medarbejderne, så halter det gevaldigt. Jeg så gerne syv konkrete tiltag defineret og snarest implementeret. Og som sædvanlig er vi altid på pletten, hvis gode idéer savnes Hvem ejer AY, LX, OS og SK? Flere har efterlyst oplysninger om, hvem der ejer de fire selskaber, som vi i ADVIS 1/2008 omtaler som oplagte partnere til SAS. I princippet ejes Finnair, Austrian og SAS af deres respektive nationalstater, mens Swiss siden 2006 ejes af Lufthansa. Selskab /Ejerskab National stat Lufthansa - LH Resten af aktierne handles på børsen Finnair AY 55,81 % ja Swiss LX 100 % Austrian OS* 42,75% + 7,25% + 1,98% ja SAS SK 50 % (DK/N/S) ja *42,75% Austrian Industrial Holding + 7,25 % Austrian Institutional Investors + 1,98% Austrian Airlines. Oplysningerne i tabellen pr. 31. december 2007

5 5 Velkommen til nye LFF-medlemmer Vasilis Kazakidis, CPHKP Nete Helmø Larsen, CPHKL Sascha Hilbert, CPHKL Janni Løfqvist Jørgensen SGS Kenneth Ditlevsen, CPHKP Inge Camilla Schultz, Air Greenland Anna Kleist, Air Greenland Inga Kjær, CPHEP Kim Rygaard Thomsen, CPHKL Ulf Morin, CPHFJ Richard Hultberg, CPHFJ Shabnam Simyab, CPHKP Inger Marie Wirke, CPHHF Mette Boberg, CPHKP Max Stig Uno Andersen, CPHKH Inge Rosing, Air Greenland Christian Hald Andersen, Air Greenland Berit Møllebjerg Ovesen, Diverse Lene Schifter Hansen, Air Greenland Mads Berger, CPHKP Christel Lauridsen, CPHLO Christel S.Rosado, CPHLE Katja Rosenkrands Andersen, CPHKE Andreas Bundgaard, CPHHF Christiana Sönnvall, CPHLO Cecilie Grundnes, CPHLE Shehla Usman, CPHKP Julie Duus Henriksen, CPHKP Myriam Wardle, CPHKP Lise Müller, CPHLO Pernille Nielsen AALKK Salim Alsaadi, CPHKP Zeltite Hedegaard, CPHKL Steffen Jørgensen, CPHKP Linda Monrad, CPHKP Jesper Holmblad, CPHKP Birgitte Thorsen, CPHKH Line Ørvad Terkildsen, CPHKH Lasse Korthsen, CPHKF Christina Kromann Thomsen, CPHKP Maja Østergaard, CPHKE Martin Floxner, CPHLE Haiganouch Philipsen, CPHKP Bolette Bjertrup, CPHKL Jill Kristensen, CPHIS-L Toni Messalino, CPHKP Thomas Tyler Elsass, CPHKP Henrik Juul, CPHKP Annelie Nikkonen, CPHFJ Ann-Britt Ahlgren-Olsson, CPHFJ Thomas Barming, CPHKE-S Reza Allavi, CPHKE Michelle Østergaard Petersen, CPHIS-E Truls Rotvold Johansen, CPHHZ Monika Rasmussen, CPHLE Rajpreet Jandu, CPHKE Uffe Overgaard, Gate Gourmet Ea Nielsen Thorning, Air Greenland The greatest sin of airline management of the last 22 years is to say It s all labor s fault Donal Carity, Chairman and CEO of American Airlines

6 Hvad sker der med SGS? Processen i SGS er ikke rigtigt gået i gang den forventede organisationsændring er først nu faldet på plads. Men i et åbent brev til Mats Jansson har LFF og LH Klub SGS DK protesteret over, at SAS-ledelsen fuldstændig glemte de fine strategiske planer i S11, da de begyndte at diskutere et muligt salg af SGS. Og lad der ikke være nogen tvivl: Vi mener stadig, at det er bedst for SAS, for kunderne og for medarbejderne, at SGS forbliver en del af SAS. Kære Mats Jansson, Det er vores lod at sige det, vi hører, og stille de spørgsmål, som mange hundredvis kolleger i SGS stiller sig selv og ledere og medarbejdere. Spørgsmål, som ikke når dig. Indledningsvis: Vi har erklæret vores opbakning til S11 og bakker fortsat op om den visionære strategi. Som du har udtrykt det:»men vår omställning är inte över. Tvärtom, det är nu resan på allvar kan börja. Den här skriften beskriver vår nya strategi och vad vi måste göra för att möta framtiden.«men ledelsen såvel som medarbejderne har pligt til at se virkelighed i øjnene. Tabellen nedenfor (tilvejebragt af McKinsey) viser, at ground handling i CPH er en tabsgivende forretning for alle operatører. Til disse tal skal yderligere knyttes den kommentar, at Menzies er startet i CPH pr. 1. januar 2008, hvilket med 99,9% sikkerhed betyder, at den underskudsgivende konkurrence ikke forsvinder foreløbig. Et ultimativt krav om 4% EBT for SGS DK bunder altså ikke i virkeligheden. Spørgsmål: 1. Er det ikke på tide at træffe de rigtige beslutninger på grundlag af S11? At give SGS DK 18 måneder til et besparelsesprojekt har intet med S11 at gøre. 2. Siden præsentationen af resultatet for 2007 i februar 2008 har ledelsen i offentligheden omtalt SAS som om, selskabet er kronisk strejkeramt en påfaldende og bemærkelsesværdig negativ markedsføring af virksomheden og dens medarbejdere. Er det ikke på tide, at ledelsen holder op med at tale om det, den ikke ønsker, og i stedet koncentrerer sig om det, den vil? Ledelsen har den 5. februar besluttet at: - Sælge Spirit Air Cargo. - Beholde STS i SAS, men» at det tunge vedligehold af SAS Boeing 737-fly skal outsources fra STS og ske udenfor Skandinavien«. - Give SGS» yderligere 18 måneder for at bevise, at økonomien kan forbedres... og at kvaliteten kan løftes.«for Danmark betyder det en forbedring af økonomien på DKK 350 mio. Men, må vi være undskyldt! S11 er aldrig blevet præsenteret som et besparelsesprojekt! Målet blev defineret som at finde: SGS framtida roll och tillhörighet. Det er korrekt, at ledelsen har besluttet, at SGS skal præstere en EBT på 4% (dvs. 4 øre i overskud for hver 1 krones omsætning). 3. I Inside SAS (1/2008) skriver du:»... det [är] viktigt att förstå att när jag pratar om våra kulturella brister, strejkhot, m.m., så handlar det inte om dig och de fina insatser du gör för kunderna och SAS bästa, utan det handlar istället om relationen mellan facket och ledningen«. Må vi minde om, at tillidsrepræsentanterne er valgt af fagforeningernes medlemmer ved frie, demokratiske valg. At tale til SAS medarbejdere, som om deres tillidsrepræsentanter arbejder ud fra en skjult dagsorden, er absurd! Så vidt vi ved, har ingen tillidsrepræsentant i SAS nogen sinde været involveret i en overenskomststridig strejke, men vi ser det som vores opgave at informere ledelsen om, hvad der rører sig blandt medarbejderne. Det er ikke en strejketrussel det er rettidig omhu! I det hele taget er trusler en rigtig dårlig kommunikationsform. Det gælder både strejketrusler og trusler om at bortsælge medarbej-

7 7 Tabellen til venstre er udarbejdet af konsulentfirmaet McKinsey på SASledelsens foranledning. Tabellen, som var en del af brevet til Mats Jansson, viser, at ground handling i CPH er en tabsgivende forretning for alle operatører. Et ultimativt krav til SGS DK om 4 procent EBT bunder altså ikke i virkeligheden. dere, der ikke når urealistiske mål. Lad os ikke forlede af, at pressen og aktieanalytikerne elsker at beskrive forholdene i SAS som en gladiatorkamp mellem fagforeninger og ledelsen. Vi har i Sigtuna indledt et konstruktivt samarbejde med det mål at give SAS luft under vingerne. Den proces blev præsenteret som indledningen til bedre samarbejde. Sådan forstod vi den og sådan ser vi den stadig. SAS er velsignet med loyale, engagerede og veluddannede medarbejdere. Derfor forstår vi S11 og giver den vores tilslutning. Og med udgangspunkt i S11 mener vi stadig, at det vil skade SAS at sælge SGS. Er det muligt at spare DKK 350 millioner i SGS Denmark? Ja, hvis man tænker utraditionelt, inddrager Københavns Lufthavn og SAS DK i en omfattende omorganisering, tager en realistisk markedsmæssig pris for leverancen og træffer beslutningen om SGS nu med udgangspunkt i S11, så kan det lade sig gøre. Og dermed vil vi være rustet til at se fremad hvilket er strengt nødvendigt. For SASkoncernen står over for langt større problemer og udfordringer end SGS. Som altid stiller vi forsat op med gode idéer, gå-på-mod, entusiasme og engagement. Med venlig hilsen, For LH Klub SGS DK Hanne Vinther Formand For Luftfartsfunktionærerne, Nicolas E. Fischer Formand Fagforeningerne har tilsluttet sig ledelsens strategiske plan, S11. Og vi mener, at vi skal holde fast i dens visioner, så s11 ikke ender som endnu et spareprojekt. c.c. GM og medlemmerne. Citater og tegninger fra: Vår utmaning! Sammanfattning av SAS koncernens Strategi 2011 Juni 2007.

8 Sådan kommer vi i gang med at tjene penge SAS-ledelsen har inviteret ca. 40 faglige repræsentanter til opfølgning på Sigtuna. Lad os benytte lejligheden til at vedtage konkrete tiltag, foreslår Nicolas Fischer. SAS ledelse har inviteret til opfølgning på Sigtuna den maj I indkaldelsen står der:»siden vi mødtes sidst, er udfordringerne for SAS koncernen ikke blevet mindre. Og det er derfor om muligt blevet endnu mere afgørende, at vi sammen lykkes med at gå fra udviklingen af vores samarbejdsprincipper, til at vi anvender principperne i et effektivt samarbejde.«jeg er enig i, at det haster mere, end vi er klar over. Men det er også min opfattelse, at både kulturel og mental turnaround tager tid længere tid, end vi har råd til at vente. Derfor går jeg ind for, at vi skal handle nu! Opfølgning, evaluering, debat Ledelsens program for mødet maj 2008 omfatter opfølgning på Sigtuna-møderne, og der er sat tid af til: 1. Fælles evaluering og drøftelse af forløbet siden Sigtuna-mødet 2. En gennemgang af den aktuelle økonomiske og forretningsmæssige situation 3. Diskussioner om samarbejdsprincipperne i praksis 4. Konkretisering af, hvilke spørgsmål, der fremover skal arbejdes med. SAS-ledelsen har sagt igen og igen, at et af vores store problemer er, at vi er for længe om at træffe (konstruktive) beslutninger. Jeg foreslår derfor, at de fire foreslåede dagsordenspunkter bliver udvidet med et femte, helt konkret punkt: Specifikke forslag til, hvordan SAS inden for en overskuelig tid kan begynde at tjene flere penge. Det betyder ikke, at vi ikke skal diskutere samarbejdsprincipper og gennemgå økonomiske scenarier. Men lad os demonstrere, at vi er i stand til at multitaske at vi sideløbende med de principielle overvejelser kan tage stilling til konkrete problemer og finde relevante løsninger. Min hensigt er, at vi efter de to næste Sigtuna-dage har aftalt konkrete og værdifulde tiltag. 1. Short shipped luggage 2. Forslagskassen 3. Tillæg til investeringsskema 4. Faggrænser 5. Alle bringer mindst én idé til seminaret 1. Short shipped luggage Implementering: Senest ved udgang af juni Omkostning: Max. kr ,- Return on investment: Flere tusinde gange investeringen i form af: Større kundetilfredshed, større medarbejdertilfredshed, mindre kø ved arrival services og positiv omtale i pressen så vi bliver leaders, ikke followers. Involverede: FD, Cabin, Ground staff. Problem: Når baggagen er short shipped, giver vi vores kunder en tripledårlig oplevelse: A. Bagagen mangler B. Tidsspilde med at vente på bagage, som aldrig kommer C. Venten i kø for at rapportere manglende bagage Løsning (indtil zero short shipped baggage er en realitet) Ground staff på afgangslufthavnen: Så snart det opdages, at bagagen er short shipped og hvis flyet har minimum 30 minutter til Estimated Time of Arrival sendes besked til flyet. Beskeden indeholder flg. info: Bagagekvittering, passagernavn, bagage udseende, nye, forventede ankomsttid og flynr. Crew: Kontakter passageren ca. 30 minutter før landing og giver besked om, at bagagen ikke er med flyet. Beder passageren om at udfylde bagagerapport. Når kabinemedarbejderen modtager rapporten, undskylder hun igen og tilbyder en parfume eller æske chokolade som plaster på såret. Ved ankomsten afleverer kabinepersonalet bagagerapporten til ground staff, som allerede har modtaget kopi af beskeden fra afgangslufthavnen. Resultat: Vores kunde undgår at spilde tid, og en uheldig situation vendes til en positiv oplevelse. Vi viser initiativ og omsorg for vores kunde. 2. Forslagskassen Implementering: senest ved udgang af juli Omkostning: Maks kr ,- og tid ved vurderinger. Return on investment: Flere hundredtusinde gange i form af bedre kundetilfredshed, større medarbejdertilfredshed, bedre service, nytænkning, mindre omkostninger og større indtægter. Involverede: Alle medarbejdere. Resumé: SAS genintroducerer forslagskassen. Et system som opfanger, vurderer, implementerer gode idéer og honorerer idéstilleren. Forslagskassen findes faktisk allerede på vores system og skal bare aktiveres hos CSC, og de ansvarlige for administration skal udpeges. Konkrete projekter Mit forslag til et femte punkt på dagsordenen består af fem projekter: Enkle midler med stor betydning fx en fast procedure, som giver et mere komplet billede af investeringens konsekvenser, ud over den rent økonomiske.

9 Gode idéer kan findes inden for alle felter såsom: innovation, effektivisering, kvalitetsforbedring, øgede indtægter, besparelser, serviceforbedringer 3. Tillæg til investeringsskema Implementering: senest ved udgang af august Omkostning: Maks kr ,-. Return on Investment: På alle felter positivt. Vi får et mere komplet beslutningsgrundlag og dermed højnes beslutningernes kvalitet. Fejlmargen mindskes, og derved falder omkostninger. Involverede: Alle ansatte, men især de som udfylder investeringsskema. Resumé Ved alle investeringer og beslutninger udfyldes et skema, hvor det vurderes, hvordan investeringen påvirker Kunder kvalitet, pris Miljø herunder arbejdsmiljø Medarbejdere engagement, trivsel, kundskaber Aktionærer værdiskabning Samarbejde i og på tværs af divisioner og mellem Danmark, Norge og Sverige 4. Faggrænser Implementering: senest ved udgang af september Omkostning: I form af møder Return on Investment: På alle felter positivt. Større arbejdsglæde, større Apropos gengangere Gjenfærd af afdøde Tider og Mænd Gaa i vor Ynglingeskare igjen, Af Frasernes Taager og Festernes Røgelse Formes et Verdenshistoriens Spøgelse.»Det nittende Aarhundrede«, Henrik Ibsen, 1875 SAS skal spare Indimellem har man fornemmelsen af, at man har hørt og set det hele før. I december 1881 kommenterede Georg Brandes Henrik Ibsens Gengangerne i en artikel i Morgenbladet:»Fremstillet i videnskabelig Sammenhæng, nemlig Arvelighedens Bevarelse af Følelser (og derigjennem af Dogmer), hvis oprindelige Livsbetingelser nu ere uddøde og vegne for andre, med hvilke disse Følelser staa i Strid. Herved foraarsages da, især i Civilisationer og Individer, der kunstigt ere blevne holdte tilbage fra Deltagelse i det fremrykkende Kul- effektivitet, bedre samarbejde, større produktivitet og mindre omkostninger. Involverede: Alle fagforeninger, medarbejdere og ledelsen. Resumé: Ledelsen og de forskellige faglige organisationer aftaler, at faggrænser eksisterer i det omfang, det er begrundet af: Sikkerhed Uddannelse Kvalitet i leverancen Fysisk begrænsning Andet... Det skal aftales, hvilke vilkår der gælder ved at arbejde i et andet fagligt område. Det drejer sig fx. om minimum kvalifikationer, vedligehold af kvalifikationer, uddannelse, løn, arbejdstid, overtid osv. 5. Mindst én ide til seminaret Implementering: ved aftalte dato Omkostning: Afhængig af projektet Return on Investment: Afhængig af projektet Involverede: Alle deltagere fra fagforeninger, medarbejdere og ledelse Resumé: Alle som er indbudt til seminaret fremsender (mindst) en ide til behandling på seminaret. Ideen skal være konkret, hurtigt implementerbar og have en værdi som er væsentlig større end de eventuelle omkostninger forbundet med ideens implementering. Fortiden går igen og bliver til genfærd, mente Georg Brandes. turliv, en mere eller mindre haardnakket Konflikt mellem en ny Erkjendelse og et gammelt Følelsesliv, der dels vanskeliggjør Tilegnelsen af nye Sandheder, dels efter disses Tilegnelse medfører en indre Reaktion imod dem.«se bagsiden < Senior-aftaler, fortsat fra side 2 lig aftale mellem medarbejderen og virksomheden og kan kun indgås, hvis hensynet til produktionen tillader det: 1. Nedsættelse af arbejdstid til 80 % Arbejdstidsnedsættelsen i henhold til dette punkt er uden lønkompensation, dog med fuld pensionsindbetaling af lønnen i forhold til tidligere arbejdstidsprocent inden arbejdstidsnedsættelsen. Medarbejderen modtager løn, tillæg m. v. i forhold til den aktuelle arbejdstid. 2. Nedsættelse af arbejdstiden til en anden ansættelsesprocent end 80 %, skal fastsættes efter nærmere aftale og er ligeledes uden lønkompensation, jf. ovenfor. Denne bestemmelse forudsætter enighed mellem medarbejderen og virksomheden. Vi har drøftet den praktiske gennemførelse af 13.5 pkt. 1 og 2. af senioraftalen med ledelsen og aftalt følgende: Tilrettelæggelsen af arbejdstiden Med ret til nedsat arbejdstid menes den daglige arbejdstid eller ugentlige arbejdstid. Medarbejder og lokal ledelse skal i fællesskab søge at tilrettelægge arbejdstiden ud fra medarbejderens og produktionens behov. Hvis en løsning ikke kan findes, bestemmer medarbejderen om hun/han ønsker daglig eller ugentlig arbejdstidsnedsættelse, mens lederen bestemmer hvordan den skal placeres. Deltid som afvikles på anden vis, skal altid være efter fælles aftale. Pensionsbetaling ved anden form for deltid end fra 100% til 80% Ved nedsættelse af arbejdstiden op til 20 procentpoint, forbliver pensionsindbetalingen uændret. Hvis der aftales nedsættelse af arbejdstiden med mere end 20 procentpoint eller arbejdstiden nedsættes fra anden arbejdstidsprocent end 100, kan merbetalingen til pension højst udgøre 20%. Hvis eksempelvis arbejdstiden er 90% og nedsættes til 60%, vil den nye løn være 60% af fuldtidsløn, og pensionen vil være 80% af fuldtidsløn. Medarbejdere over 60 år med nedsat arbejdstid Aftalen gælder kun medarbejdere, der er 60 år og derover, som nedsætter arbejdstiden. Vi har aftalt, at ovenstående retningslinjer er en prøveordning, som skal evalueres senest juni Hvis der i den forbindelse skulle opstå uenighed er det alene overenskomstens tekst, der ligger til grund for fortolkning.

10 10 Foto: nef Air Greenland: Nye OK-forhandlinger Medlemmerne forkastede med et rungende nej den forhandlede overenskomstaftale mellem Air Greenland og LFF. Nu forhandles der på ny. Both optimists and pessimists contribute to society. The optimist invents the aeroplane, the pessimist the parachute. George Bernard Shaw Resultatet af afstemningen blandt medlemmerne hos Air Greenland blev, at lige præcis dobbelt så mange stemte nej som ja. Den indgåede aftale blev altså nedstemt med et overvældende nej. LFF sendte et spørgeskema til medlemmerne, og svarene viser hovedårsagerne til, at overenskomstforslaget blev forkastet: Lønsstigningen er ikke stor nok, og ønsker om samme procentuelle lønstigning for alle. Grønlands Statistik har lige offentliggjort inflationstal for 2007: 5,4 procent. Grønlands Statistik skriver:»efterårets afgiftsforhøjelser på spiritus, cigaretter og sukker bidrog væsentlig til de samlede prisstigninger. Korrigeres der for effekten af afgiftsforhøjelser viser reguleringspristallet en årlig stigning på 3,6 pct. Fødevarepriserne steg med knap 5 pct., hvilket er en markant stigning i forhold til de senere år. Det er først og fremmest kornprodukter der trækker op som følge af internationale prisstigninger. Boligposten, primært husleje, steg ligeledes med knap 5 pct.«de fem omsorgsdage skal vi ikke give afkald på. Det betyder, at barnets første sygedag skal lægges oven i omsorgsdagene. Undren over at der gives stedtillæg på kroner i Narsarsuaq (UAK), mens der ikke indføres samme tillæg i Kangerlussuaq (SFJ Søndre Strømfjord), hvor det er lige så svært at fastholde og tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Genforhandling LFF og Air Greenland er nu i gang med at genforhandle ok-forslaget, som derefter vil blive sendt til urafstemning. Forhandlingerne er berammet til april. Forhandlingerne mellem Air Greenlands ledelse og LFF blev ellers gennemført i en god tillidsfuld dialog og god atmosfære hvor hver part naturligvis har undersøgt, hvor langt man kunne gå. Efter to dages forhandlinger kom vi frem til, hvad vi mente var et afbalanceret resultat. Ikke alle vores krav og ønsker blev opfyldt, men sådan er det nu engang i forhandlinger. Det forkastede resultat Nedenfor gengiver vi det ok-resultat, som medlemmerne stemte om: 1. Overenskomsten gælder i tre år fra 1. april 2008 til 31. marts 2011.

Forsikring. Tema. Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7. Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen side 8-19

Forsikring. Tema. Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7. Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen side 8-19 Nr. 2 - April 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Samfundskrisen Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7 Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen

Læs mere

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Nr. 2 - Marts 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Fremtidens nedslidte side 4 Giv din chef kritik... side 12 Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Tema Det siger

Læs mere

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12 medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / september 2009 Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Læs mere

PROSA og fremtiden. Niels Bertelsen. PROSAbladet 34. årgang nr. 9 2004

PROSA og fremtiden. Niels Bertelsen. PROSAbladet 34. årgang nr. 9 2004 PROSAbladet 34. årgang nr. 9 2004 Adresse: Ahlefeldtsgade 16, 1359 Kbh. K. Tlf. 33 36 41 41, fax 33 91 90 44 PROSAbladets postgiro: 6 58 08 90, e-mail: prosabladet@prosa.dk Ansvarshavende redaktør: Thor

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / juni 2013 Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte

Læs mere

JP HumanResource. HR som strategisk. HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager

JP HumanResource. HR som strategisk. HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager JPHumanResource 03. udgave aug. 2011 Vis jeres værd HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager HR som strategisk ressource Mindre danske virksomheder

Læs mere

Nye mål - nye muligheder

Nye mål - nye muligheder Nye mål - nye muligheder Debat om offentligt-privat samarbejde Professor: Udlicitering med politiske mål Borgmester: Alt kan udliciteres Fagforbund: Længere kontrakter ISS: Partnerskaber og fælles selskaber

Læs mere

HR-News. Udnyt potentialet bedre. Fremtidens elitemedarbejder. Opgrader ansættelsessamtalen

HR-News. Udnyt potentialet bedre. Fremtidens elitemedarbejder. Opgrader ansættelsessamtalen HR-News Udnyt potentialet bedre Virksomhederne skal være bedre til at få personer med ledelsespotentiale til at påtage sig nye udfordringer. Fremtidens elitemedarbejder Fremtidens elitemedarbejder er en

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

CO-Magasinet VER FEMTE VIRKSOMHED FORTRYDER OUTSOURCING SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 AFTALE SIKRER A

CO-Magasinet VER FEMTE VIRKSOMHED FORTRYDER OUTSOURCING SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 AFTALE SIKRER A CO-Magasinet Nr/År 04/2013 HVER FEMTE VIRKSOMHED FORTRYDER OUTSOURCING SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 AFTALE SIKRER ARBEJDSFORHOLD Side 6 TAL OM fo FORANDRINGER SIDE 7 HVER FEMTE VIRKSOMHED FORTRYDER OUTSOURCING

Læs mere

Redderen. Nr. 9 November 2014 37. årgang. RAV i Honduras s.14

Redderen. Nr. 9 November 2014 37. årgang. RAV i Honduras s.14 Redderen Nr. 9 November 2014 37. årgang RAV i Honduras s.14 2 Redderen 37. årgang Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128

Læs mere

FORSIKRING. Lønninger. Bliver du lykkeligere, hvis du får mere? Får du den rigtige løn? [Side 8] Det er ikke ulovligt at snakke løn [Side 12]

FORSIKRING. Lønninger. Bliver du lykkeligere, hvis du får mere? Får du den rigtige løn? [Side 8] Det er ikke ulovligt at snakke løn [Side 12] Nr. 1 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Får du den rigtige løn? [Side 8] Det er ikke ulovligt at snakke løn [Side 12] Onlineskolen: Bliv en haj til bl.a. Excel [Side 18] Lønninger

Læs mere

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26 Årsrapport 2005 hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Udvikling af det moderne samfund kræver energi og politisk fremsynethed Vindkraft bider skeer med de fossile brændsler

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

Talentudfordringer. - 13 historier om virkelighedens talentudvikling

Talentudfordringer. - 13 historier om virkelighedens talentudvikling Talentudfordringer - 13 historier om virkelighedens talentudvikling KOLOFON Casesamlingen er udarbejdet af: Frances Jørgensen, ASB, Anna Gerstrøm, ASB, Thorkil Molly-Søholm, AAU, Lotte Pedersen, Odense

Læs mere

HARTMANN-DIREKTØREN KØBTE STJERNEGAARD Side 36

HARTMANN-DIREKTØREN KØBTE STJERNEGAARD Side 36 Pris DKK 68,00 (Inkl. moms) JANUAR/FEBRUAR 2008 8. årg. Nr. 16 Ambitiøs fem års-plan hos Air Greenland Side 21 Albatros Travel viser overskud på 50 millioner Side 34 Generationsskifte hos Brøchner Hotels

Læs mere

Mange knaster skulle høvles af. Jagten på det unge guld Side 28

Mange knaster skulle høvles af. Jagten på det unge guld Side 28 forbundets magasin nr. 4, 2014 Jagten på det unge guld Side 28 Mange knaster skulle høvles af Forhandlingerne med FA og en ny overenskomst var langvarige og højspændte, men grundlæggende kom der et godt

Læs mere

INSIDE. Du bestemmer selv. Codans medarbejdermagasin. Side 4 9 3/2002

INSIDE. Du bestemmer selv. Codans medarbejdermagasin. Side 4 9 3/2002 INSIDE Codans medarbejdermagasin 9 3/2002 Du bestemmer selv Side 4 4. inside Adresse: Codan Forsikring A/S Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 33 55 55 55 Redaktion: Birgitte Boers (ansvarshavende

Læs mere

Fængselsfunktionæren 12/1

Fængselsfunktionæren 12/1 Fængselsfunktionæren 12/1 Dansk Fængselsforbund December 2006 - Januar 2007 Nr. 12/1-2006/2007 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Penge til påbud udskudt til foråret 15 Socialdemokraterne: Regeringen svigter

Læs mere

En rummelig seniorpolitik. Side 10-11. To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9

En rummelig seniorpolitik. Side 10-11. To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9 nr. 1 januar 2009 En rummelig seniorpolitik Side 10-11 To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9 To ekstra ugers uddannelse til alle Leder

Læs mere

Vi bliver også berørt

Vi bliver også berørt MEDLEMSBLAD FOR danske kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / december 2013 Vi bliver også berørt To tillidsmænd fortæller, hvordan det er at hjælpe medlemmerne igennem en afskedigelsesrunde Læs

Læs mere

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER En kvalitativ undersøgelse af medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers kompetencer og virke i industrisektoren. Undersøgelsen er udført i samarbejde

Læs mere

Indsigt Omtanke Juni 2012. Øg værdien. af dine renteudgifter. Brugte anparter - marked i vækst

Indsigt Omtanke Juni 2012. Øg værdien. af dine renteudgifter. Brugte anparter - marked i vækst Øg værdien af dine renteudgifter Brugte anparter - marked i vækst Nr. 2 juni 2012 www.habrofinansgruppen.dk 1 2 Velkommen Kære læser. Nu nærmer sommerferien sig med hastige skridt. For mange K/S-investorer

Læs mere

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA 2009 Kommunalt Beredskab Velkommen til dit nye fagblad Af: Reiner Burgwald, Formand for Teknik- og Servicesektoren Du sidder nu med dit nye fagblad i hånden,

Læs mere

VELKOMMEN BOARD PERSPECTIVES. no.01 Februar 2014 4 SKARPE OM STRATEGY EXCELLENCE NYT LEDELSESKODEKS GENSKABER TILLID

VELKOMMEN BOARD PERSPECTIVES. no.01 Februar 2014 4 SKARPE OM STRATEGY EXCELLENCE NYT LEDELSESKODEKS GENSKABER TILLID no.01 Februar 2014 VELKOMMEN til Danmarks nye bestyrelsespublikation Board Perspectives Nyheder, tendenser og holdninger 4 SKARPE OM STRATEGY EXCELLENCE Sanna Suvanto-Harsaae s. 05 NYT LEDELSESKODEKS GENSKABER

Læs mere

TEMA: praktik. Søfartens Ledere. alternativ OPSAGT. oliebranchen i knæ. fra sø til land og tilbage igen Kim Steentoft tog turen.

TEMA: praktik. Søfartens Ledere. alternativ OPSAGT. oliebranchen i knæ. fra sø til land og tilbage igen Kim Steentoft tog turen. ONSHORE: OPSAGT sådan kommer du videre Søfartens Ledere nr. 2 2015 Offshore oliebranchen i knæ TEMA: fra sø til land og tilbage igen Kim Steentoft tog turen Karriere-barriere: Alt for få praktikpladser

Læs mere

En hyldest til MED-systemet. Festskrift 2012

En hyldest til MED-systemet. Festskrift 2012 En hyldest til MED-systemet Festskrift 2012 1 Indholdsfortegnelse Forord Forord Side 3 FTF & OAO Tillidsreform og nye partnerskaber Side 4 Bente Sorgenfrey, Formand FTF OAO om MED-systemet Side 8 Dennis

Læs mere

Når lederen løfter medarbejderne /10. Hvor er du om 25 år? Så godt som penge i banken /22

Når lederen løfter medarbejderne /10. Hvor er du om 25 år? Så godt som penge i banken /22 MEDLEMSBLAD FOR kreds nordea / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / Oktober 2013 En god tillidsmand skal blandt andet være interesseret i at tale med andre mennesker og skal kunne respektere forskellige

Læs mere

Ny selskabslovgivning skal gøre livet lettere for danske virksomheder

Ny selskabslovgivning skal gøre livet lettere for danske virksomheder Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Marts 2008 Ny selskabslovgivning skal gøre livet lettere for danske virksomheder Et udvalg nedsat af regeringen arbejder på at modernisere

Læs mere