Nu må det være SAS tur!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nu må det være SAS tur!"

Transkript

1 Nu må det være SAS tur! Luftfartsfunktionærernes Talerør Nr. 2 April 2008

2 Telefonnumre til Luftfartsfunktionærerne-LFF og tillidsrepræsentanterne Sekretariat Telefon Tina Gylden Mikkelsen, sekretær Jette Terndrup, sekretær Forretningsudvalget Nicolas E. Fischer, formand (DD-F): / mobil: / privat: Trym E. Østre, næstformand (KL): / mobil: Tony Carlsen, kasserer (FN): mobil: Jan Jaque (FV-S): / mobil: Jesper Hansen (KL): / mobil: Berrit Kryger Falden (OD-T): Jens Henrik Christiansen (KL): mobil: HB-medlemmer Stationen / Indenrigsgården Jesper Hansen (KL): Kari-Ann Larsen (KL): mobil: Tony Bügel Jensen: Jan Ingemann Sørensen (KL): /mobil: Hedegårdsvej Helle Koberg (EI): /mobil: Elin Elmsted (EB-T): LFF-A Nicolas E: Fischer: mobil SAS, Airline Danmark Berrit Kryger Falden (OD-T): Betina Bidstrup Poulsen (HZ): /mobil: Jeanne Ekelund-Arenander (HF): SAS Cargo Jan Jaque (FV-S): Per Møller: Air Greenland Fællestillidsmand Kuno Lynge: Air France Didier Horbez: CSC, Airline Solutions Jann Posselt: EUREST Gitte Groth: Gate Gourmet CPH: Krystyna Street: BLL: Gunnar Spanggaard: KLM Jens Søndergaard: AFKLM Cargo Martin Krogslund Klausen: Select Service Partner Jette Birk Nielsen (CR-C): Nye fordele for seniorer Nye aftaler er trådt i kraft for medarbejdere over 58 år i alle SAS-selskaber i Danmark Kort fortalt 60 år eller mere har du 2 seniordage årligt. HUSK oven i de 3 dage du allerede har. 58 år eller mere Seniorsamtale for at afdække dit behov Seniorkursus tilbud til dig på 2 dages varighed. 60 år eller mere ned på 80% arbejde og modtager 100% pensionsindbetaling. Fra overenskomsten 13 Seniorordning (gældende fra 1. jan 08) 13.1 Formål Seniorordningen er lavet med henblik på at fastholde ældre medarbejdere på arbejdsmarkedet, hvorfor det er et tilbud til alle medarbejdere, der er fyldt 60 år Seniordage Medarbejdere, der er fyldt 60 år, har årligt ret til 2 seniordage. Betingelsen for tildeling af seniordage skal være opfyldt senest 1. juli i det pågældende ferieafholdelsesår. Seniordagene kan ikke udbetales. OBS! Disse 2 dage er oveni de 3 dage, du har ifølge overenskomsten: 7.2 Funktionærer, der er fyldt 60 år, samt funktionærer, der har mindst 25 års anciennitet, har årlig ret til ekstra 3 dages ferie. De nævnte betingelser for ekstra ferie skal være opfyldt senest 01. juli i det pågældende ferieafholdelses år Seniorsamtale Medarbejderen kan efter det fyldte 58 år anmode om en seniorsamtale. Seniorsamtalen tager udgangspunkt i medarbejderens behov. Der kan laves en individuel aftale, som tager hensyn til den enkelte medarbejder. SAS er åben overfor at drøfte den enkelte seniormedarbejders ønske og behov for kompetence, jobindhold, erhvervserfaring, fysik, udholdenhed, arbejdstider, skiftehold, mødetider, overgang til dagtjeneste, nedsættelse af arbejdstid, medarbejderens helbred mv Seniorkursus Seniormedarbejderen tilbydes et seniorkursus af 2 dages varighed Senioraftale Seniormedarbejdere kan fra det fyldte 59. år indgå en individuel aftale med virksomheden på et af nedenstående vilkår. Aftaler i henhold til pkt. 1 træder i kraft senest med 6 måneders varsel, efter at medarbejderen skriftligt har anmodet om at blive omfattet af bestemmelsen. Aftalen træder dog tidligst i kraft den 1. i måneden, efter at medarbejderen er fyldt 60 år. Aftale i henhold til pkt. 2 kræver udtrykke- Fortsættes side 9 >

3 3 Kulturel turnaround kræver nytænkning Kære Kollega, SAS skal spare yderligere 5-6 mia. svenske kr. i 2010 og 2011.»Hvis ikke det lykkes, er halvdelen af ansvaret mit og halvdelen af ansvaret fagforeningernes,«siger Mats Jansson. Det er et stort fremskridt! Før i tiden fik vi 100 procent af skylden, hvis ikke resultatet blev som forudsagt af ledelsen. Man lærer at være nøjsom Spøg til side det går fremad med samarbejdet. Men lige nu mener jeg, at tre emner er af største betydning for SAS fremtid: Fællesansvar Vi skal tænke positivt og tale om det vi vil Ledelsen skal nu komme med konkrete planer om HR Forandringsparathed Topledelsen investerer i samarbejde, og LFF er overbevist om, at det er den bedste investering i mange år. Den giver den hurtigste ROI (Return On capital Invested) og en forbedring af kunde- og medarbejdertilfredshed. Men samarbejde er én ting, fælles ansvar noget andet. Tag ikke fejl: Vi værdsætter i høj grad, at vi bliver taget med på råd. Ledelsen mangler dog stadig at indse, at vi ikke kan tage et medansvar for deres egenrådige beslutninger, især hvis vi er dybt uenige om konsekvenserne. Vi går ind for reel medindflydelse men den kræver, at den klassiske ledelsesret bliver revideret. Fællesansvar For over 100 år siden blev grunden lagt til»den danske model«, der var forudsætningen for det nuværende danske velfærdssamfund. Det var en revolution, at arbejdsgiverne erkendte, at medarbejderne havde noget at skulle have sagt. I dag har vi brug for en lige så revolutionerende forandring af det danske arbejdsmarked, hvis vi skal klare os i en globaliseret verdensorden. Ledelsesretten bør erstattes af Fællesansvaret. Arbejdsgiverne ønsker sig højere produktivitet og større fleksibilitet. Men uanset hvor medgørlige danske medarbejdere er, vil vi aldrig nogensinde kunne konkurrere med arbejdstagere i lavtlønslande. De sidste 50 års skandinaviske samfundsudvikling har gjort os dyre i drift. Vi har fået velordnede arbejdsforhold, en løn vi kan leve af, offentlig sygesikring, ferie og fritid med andre ord: et anstændigt liv. Jeg hævder, at det er nødvendigt at genopfinde den danske model i en ny version, der tager udgangspunkt i den danske models styrker, nemlig arbejdstageres og arbejdsgiveres fælles ansvar for virksomhedernes og arbejdsmarkedets succes. Udnyt konkurrencefordelene Vores konkurrencefordele: Det demokratiske sindelag. Arbejdsmarkedets flade struktur. Den korte afstand mellem ledere og menige medarbejdere. Arbejdsstyrkens høje uddannelsesniveau ikke i form af avancerede universitetsuddannelser, men snarere som en livslang læring, hvor man opfordres til at stille spørgsmål og blive klogere og efterfølgende er i stand til at improvisere og finde kreative løsninger. Og et arbejdsmarked, der forstår at udnytte dette menneskelige råmateriale. Men hvis dette er vores egenart, så kræver»den globaliserede verdensorden«, at vi udnytter de menneskelige ressourcer endnu bedre, end de har været udnyttet indtil nu. Arbejdstagere og arbejdsgivere er med andre ord nødt til at arbejde endnu mere konstruktivt sammen det kræver, at den klassiske ledelsesret revideres. Og det kræver, at ledelsen er moden og viser vilje og evne til nytænkning og omstilling. Medindflydelse og ledelse»i sin klassiske form defineres princippet [ledelsesretten, red.] som arbejdsgiverens ret til at bestemme hvem, som skal udføre hvad, samt hvor og hvornår.«sådan skrev Verner Kristiansen, Lars Meibom og Lotte Andersen i Tidsskrift for Arbejdsliv (3/2005) og de > Leder Af Nicolas E. Fischer Formand Aviation has created many millionaires, primarily from the ranks of multi-millionaires»du vil have mere ansvar? Fint! Fra nu af har du ansvaret for alt, hvad der går galt!«

4 4 Maybe it s sex appeal But there is something in the airline business that drives investors crazy. Nestor Ping Ling < var henholdsvis chefkonsulent, ledelsesudviklingschef og samarbejdschef i Dansk Industri. Senere i artiklen hed det:»en udstrakt grad af medbestemmelse og indflydelse vil ofte ikke bare være foreneligt med udøvelsen af effektiv ledelse, men ligefrem udgøre en forudsætning. Medarbejdere i moderne virksomheder er ofte ligefrem nødt til at kunne varetage meget store dele af det daglige arbejde på egen hånd for at kunne sikre virksomheden et godt driftsresultat.«der er altså ingen modsætning mellem virksomheders traditionelle ønske om at skabe overskud til aktionærerne og deres vilje til at vise hensyn over for medarbejdere, samfund og miljø. Snarere tværtimod. Alt taler for, at det er en fordel for virksomheden at inddrage medarbejderne i ledelsen af virksomheden. For dansk succes i den konkurrenceprægede, globaliserede verden er baseret på danske virksomheders enestående evne til at få alle i virksomheden til at arbejde sammen. Tænk og tal positivt Som det fremgår andetsteds i dette nummer af Advis, taler SAS ledelse meget om, hvad der skal til, for at SAS skal klare sig i denne globaliserede verden. Og pressen og offentligheden lytter interesseret, hvilket kun er naturligt, for SAS er et skandinavisk samfundsanliggende, og hver en udtalelse bliver vendt og drejet. Tiden er inde til, at vi alle sammen tænker strategisk. Så her er et forslag til fire påbud: Fire nye mantraer Ekspansion Det er tilladt at tale om og iværksætte ekspansion, forbedringer, innovation og nytænkning. Det er forbudt at tale om besparelser. Ordet besparelser er sparet væk. Ikke fordi der ikke skal spares, men SAS mantra bør være ekspansion med omtanke over for kunderne, medarbejderne, miljøet og økonomien. Beredskab Det er tilladt at tale om aftaler med fagforeningerne og iværksætte planer, som tager hensyn til forskellige konjunkturudviklinger. Det er forbudt at tale om krise. Mantraet er nu, at vi taler om det, vi ønsker, og ikke om det, vi ikke ønsker. Ikke fordi vi skal lukke øjnene for virkeligheden, men vi skal være klar til at agere på de forskellige virkeligheder og ikke vente, indtil vi er nødt til at reagere. Samarbejde Det er tilladt at tale om samarbejde men ikke om strejke. Hverken internt eller eksternt. Slut med den negative markedsføring mantraet er samarbejde. Sigtuna-ånden Det er påbudt og tilladt at agere i Sigtuna-ånden: Samarbejde og forhandlinger skal hvile på tillid, respekt, oprigtighed og hensyn parterne imellem: Vi skal anvende dialogformer, der fremmer enighed. Vi skal for eksempel lytte til, hvad den anden part siger! Personalesiden halter Lad os fokusere på gode ideer og arbejde sammen om at identificere de initiativer, der igen kan etablere SAS som leader og ikke follower. Der mangler beskrivelser af tiltag, deadlines, emner og tempo, hvad angår medarbejdersiden. Ledelsen er hurtig på aftrækkeren, når det gælder besparelser. De kvalificerer dem, sætter deadlines, definerer ansvarlige og løbende follow-up og justeringer. Men når det kommer til tiltag for at motivere medarbejderne, så halter det gevaldigt. Jeg så gerne syv konkrete tiltag defineret og snarest implementeret. Og som sædvanlig er vi altid på pletten, hvis gode idéer savnes Hvem ejer AY, LX, OS og SK? Flere har efterlyst oplysninger om, hvem der ejer de fire selskaber, som vi i ADVIS 1/2008 omtaler som oplagte partnere til SAS. I princippet ejes Finnair, Austrian og SAS af deres respektive nationalstater, mens Swiss siden 2006 ejes af Lufthansa. Selskab /Ejerskab National stat Lufthansa - LH Resten af aktierne handles på børsen Finnair AY 55,81 % ja Swiss LX 100 % Austrian OS* 42,75% + 7,25% + 1,98% ja SAS SK 50 % (DK/N/S) ja *42,75% Austrian Industrial Holding + 7,25 % Austrian Institutional Investors + 1,98% Austrian Airlines. Oplysningerne i tabellen pr. 31. december 2007

5 5 Velkommen til nye LFF-medlemmer Vasilis Kazakidis, CPHKP Nete Helmø Larsen, CPHKL Sascha Hilbert, CPHKL Janni Løfqvist Jørgensen SGS Kenneth Ditlevsen, CPHKP Inge Camilla Schultz, Air Greenland Anna Kleist, Air Greenland Inga Kjær, CPHEP Kim Rygaard Thomsen, CPHKL Ulf Morin, CPHFJ Richard Hultberg, CPHFJ Shabnam Simyab, CPHKP Inger Marie Wirke, CPHHF Mette Boberg, CPHKP Max Stig Uno Andersen, CPHKH Inge Rosing, Air Greenland Christian Hald Andersen, Air Greenland Berit Møllebjerg Ovesen, Diverse Lene Schifter Hansen, Air Greenland Mads Berger, CPHKP Christel Lauridsen, CPHLO Christel S.Rosado, CPHLE Katja Rosenkrands Andersen, CPHKE Andreas Bundgaard, CPHHF Christiana Sönnvall, CPHLO Cecilie Grundnes, CPHLE Shehla Usman, CPHKP Julie Duus Henriksen, CPHKP Myriam Wardle, CPHKP Lise Müller, CPHLO Pernille Nielsen AALKK Salim Alsaadi, CPHKP Zeltite Hedegaard, CPHKL Steffen Jørgensen, CPHKP Linda Monrad, CPHKP Jesper Holmblad, CPHKP Birgitte Thorsen, CPHKH Line Ørvad Terkildsen, CPHKH Lasse Korthsen, CPHKF Christina Kromann Thomsen, CPHKP Maja Østergaard, CPHKE Martin Floxner, CPHLE Haiganouch Philipsen, CPHKP Bolette Bjertrup, CPHKL Jill Kristensen, CPHIS-L Toni Messalino, CPHKP Thomas Tyler Elsass, CPHKP Henrik Juul, CPHKP Annelie Nikkonen, CPHFJ Ann-Britt Ahlgren-Olsson, CPHFJ Thomas Barming, CPHKE-S Reza Allavi, CPHKE Michelle Østergaard Petersen, CPHIS-E Truls Rotvold Johansen, CPHHZ Monika Rasmussen, CPHLE Rajpreet Jandu, CPHKE Uffe Overgaard, Gate Gourmet Ea Nielsen Thorning, Air Greenland The greatest sin of airline management of the last 22 years is to say It s all labor s fault Donal Carity, Chairman and CEO of American Airlines

6 Hvad sker der med SGS? Processen i SGS er ikke rigtigt gået i gang den forventede organisationsændring er først nu faldet på plads. Men i et åbent brev til Mats Jansson har LFF og LH Klub SGS DK protesteret over, at SAS-ledelsen fuldstændig glemte de fine strategiske planer i S11, da de begyndte at diskutere et muligt salg af SGS. Og lad der ikke være nogen tvivl: Vi mener stadig, at det er bedst for SAS, for kunderne og for medarbejderne, at SGS forbliver en del af SAS. Kære Mats Jansson, Det er vores lod at sige det, vi hører, og stille de spørgsmål, som mange hundredvis kolleger i SGS stiller sig selv og ledere og medarbejdere. Spørgsmål, som ikke når dig. Indledningsvis: Vi har erklæret vores opbakning til S11 og bakker fortsat op om den visionære strategi. Som du har udtrykt det:»men vår omställning är inte över. Tvärtom, det är nu resan på allvar kan börja. Den här skriften beskriver vår nya strategi och vad vi måste göra för att möta framtiden.«men ledelsen såvel som medarbejderne har pligt til at se virkelighed i øjnene. Tabellen nedenfor (tilvejebragt af McKinsey) viser, at ground handling i CPH er en tabsgivende forretning for alle operatører. Til disse tal skal yderligere knyttes den kommentar, at Menzies er startet i CPH pr. 1. januar 2008, hvilket med 99,9% sikkerhed betyder, at den underskudsgivende konkurrence ikke forsvinder foreløbig. Et ultimativt krav om 4% EBT for SGS DK bunder altså ikke i virkeligheden. Spørgsmål: 1. Er det ikke på tide at træffe de rigtige beslutninger på grundlag af S11? At give SGS DK 18 måneder til et besparelsesprojekt har intet med S11 at gøre. 2. Siden præsentationen af resultatet for 2007 i februar 2008 har ledelsen i offentligheden omtalt SAS som om, selskabet er kronisk strejkeramt en påfaldende og bemærkelsesværdig negativ markedsføring af virksomheden og dens medarbejdere. Er det ikke på tide, at ledelsen holder op med at tale om det, den ikke ønsker, og i stedet koncentrerer sig om det, den vil? Ledelsen har den 5. februar besluttet at: - Sælge Spirit Air Cargo. - Beholde STS i SAS, men» at det tunge vedligehold af SAS Boeing 737-fly skal outsources fra STS og ske udenfor Skandinavien«. - Give SGS» yderligere 18 måneder for at bevise, at økonomien kan forbedres... og at kvaliteten kan løftes.«for Danmark betyder det en forbedring af økonomien på DKK 350 mio. Men, må vi være undskyldt! S11 er aldrig blevet præsenteret som et besparelsesprojekt! Målet blev defineret som at finde: SGS framtida roll och tillhörighet. Det er korrekt, at ledelsen har besluttet, at SGS skal præstere en EBT på 4% (dvs. 4 øre i overskud for hver 1 krones omsætning). 3. I Inside SAS (1/2008) skriver du:»... det [är] viktigt att förstå att när jag pratar om våra kulturella brister, strejkhot, m.m., så handlar det inte om dig och de fina insatser du gör för kunderna och SAS bästa, utan det handlar istället om relationen mellan facket och ledningen«. Må vi minde om, at tillidsrepræsentanterne er valgt af fagforeningernes medlemmer ved frie, demokratiske valg. At tale til SAS medarbejdere, som om deres tillidsrepræsentanter arbejder ud fra en skjult dagsorden, er absurd! Så vidt vi ved, har ingen tillidsrepræsentant i SAS nogen sinde været involveret i en overenskomststridig strejke, men vi ser det som vores opgave at informere ledelsen om, hvad der rører sig blandt medarbejderne. Det er ikke en strejketrussel det er rettidig omhu! I det hele taget er trusler en rigtig dårlig kommunikationsform. Det gælder både strejketrusler og trusler om at bortsælge medarbej-

7 7 Tabellen til venstre er udarbejdet af konsulentfirmaet McKinsey på SASledelsens foranledning. Tabellen, som var en del af brevet til Mats Jansson, viser, at ground handling i CPH er en tabsgivende forretning for alle operatører. Et ultimativt krav til SGS DK om 4 procent EBT bunder altså ikke i virkeligheden. dere, der ikke når urealistiske mål. Lad os ikke forlede af, at pressen og aktieanalytikerne elsker at beskrive forholdene i SAS som en gladiatorkamp mellem fagforeninger og ledelsen. Vi har i Sigtuna indledt et konstruktivt samarbejde med det mål at give SAS luft under vingerne. Den proces blev præsenteret som indledningen til bedre samarbejde. Sådan forstod vi den og sådan ser vi den stadig. SAS er velsignet med loyale, engagerede og veluddannede medarbejdere. Derfor forstår vi S11 og giver den vores tilslutning. Og med udgangspunkt i S11 mener vi stadig, at det vil skade SAS at sælge SGS. Er det muligt at spare DKK 350 millioner i SGS Denmark? Ja, hvis man tænker utraditionelt, inddrager Københavns Lufthavn og SAS DK i en omfattende omorganisering, tager en realistisk markedsmæssig pris for leverancen og træffer beslutningen om SGS nu med udgangspunkt i S11, så kan det lade sig gøre. Og dermed vil vi være rustet til at se fremad hvilket er strengt nødvendigt. For SASkoncernen står over for langt større problemer og udfordringer end SGS. Som altid stiller vi forsat op med gode idéer, gå-på-mod, entusiasme og engagement. Med venlig hilsen, For LH Klub SGS DK Hanne Vinther Formand For Luftfartsfunktionærerne, Nicolas E. Fischer Formand Fagforeningerne har tilsluttet sig ledelsens strategiske plan, S11. Og vi mener, at vi skal holde fast i dens visioner, så s11 ikke ender som endnu et spareprojekt. c.c. GM og medlemmerne. Citater og tegninger fra: Vår utmaning! Sammanfattning av SAS koncernens Strategi 2011 Juni 2007.

8 Sådan kommer vi i gang med at tjene penge SAS-ledelsen har inviteret ca. 40 faglige repræsentanter til opfølgning på Sigtuna. Lad os benytte lejligheden til at vedtage konkrete tiltag, foreslår Nicolas Fischer. SAS ledelse har inviteret til opfølgning på Sigtuna den maj I indkaldelsen står der:»siden vi mødtes sidst, er udfordringerne for SAS koncernen ikke blevet mindre. Og det er derfor om muligt blevet endnu mere afgørende, at vi sammen lykkes med at gå fra udviklingen af vores samarbejdsprincipper, til at vi anvender principperne i et effektivt samarbejde.«jeg er enig i, at det haster mere, end vi er klar over. Men det er også min opfattelse, at både kulturel og mental turnaround tager tid længere tid, end vi har råd til at vente. Derfor går jeg ind for, at vi skal handle nu! Opfølgning, evaluering, debat Ledelsens program for mødet maj 2008 omfatter opfølgning på Sigtuna-møderne, og der er sat tid af til: 1. Fælles evaluering og drøftelse af forløbet siden Sigtuna-mødet 2. En gennemgang af den aktuelle økonomiske og forretningsmæssige situation 3. Diskussioner om samarbejdsprincipperne i praksis 4. Konkretisering af, hvilke spørgsmål, der fremover skal arbejdes med. SAS-ledelsen har sagt igen og igen, at et af vores store problemer er, at vi er for længe om at træffe (konstruktive) beslutninger. Jeg foreslår derfor, at de fire foreslåede dagsordenspunkter bliver udvidet med et femte, helt konkret punkt: Specifikke forslag til, hvordan SAS inden for en overskuelig tid kan begynde at tjene flere penge. Det betyder ikke, at vi ikke skal diskutere samarbejdsprincipper og gennemgå økonomiske scenarier. Men lad os demonstrere, at vi er i stand til at multitaske at vi sideløbende med de principielle overvejelser kan tage stilling til konkrete problemer og finde relevante løsninger. Min hensigt er, at vi efter de to næste Sigtuna-dage har aftalt konkrete og værdifulde tiltag. 1. Short shipped luggage 2. Forslagskassen 3. Tillæg til investeringsskema 4. Faggrænser 5. Alle bringer mindst én idé til seminaret 1. Short shipped luggage Implementering: Senest ved udgang af juni Omkostning: Max. kr ,- Return on investment: Flere tusinde gange investeringen i form af: Større kundetilfredshed, større medarbejdertilfredshed, mindre kø ved arrival services og positiv omtale i pressen så vi bliver leaders, ikke followers. Involverede: FD, Cabin, Ground staff. Problem: Når baggagen er short shipped, giver vi vores kunder en tripledårlig oplevelse: A. Bagagen mangler B. Tidsspilde med at vente på bagage, som aldrig kommer C. Venten i kø for at rapportere manglende bagage Løsning (indtil zero short shipped baggage er en realitet) Ground staff på afgangslufthavnen: Så snart det opdages, at bagagen er short shipped og hvis flyet har minimum 30 minutter til Estimated Time of Arrival sendes besked til flyet. Beskeden indeholder flg. info: Bagagekvittering, passagernavn, bagage udseende, nye, forventede ankomsttid og flynr. Crew: Kontakter passageren ca. 30 minutter før landing og giver besked om, at bagagen ikke er med flyet. Beder passageren om at udfylde bagagerapport. Når kabinemedarbejderen modtager rapporten, undskylder hun igen og tilbyder en parfume eller æske chokolade som plaster på såret. Ved ankomsten afleverer kabinepersonalet bagagerapporten til ground staff, som allerede har modtaget kopi af beskeden fra afgangslufthavnen. Resultat: Vores kunde undgår at spilde tid, og en uheldig situation vendes til en positiv oplevelse. Vi viser initiativ og omsorg for vores kunde. 2. Forslagskassen Implementering: senest ved udgang af juli Omkostning: Maks kr ,- og tid ved vurderinger. Return on investment: Flere hundredtusinde gange i form af bedre kundetilfredshed, større medarbejdertilfredshed, bedre service, nytænkning, mindre omkostninger og større indtægter. Involverede: Alle medarbejdere. Resumé: SAS genintroducerer forslagskassen. Et system som opfanger, vurderer, implementerer gode idéer og honorerer idéstilleren. Forslagskassen findes faktisk allerede på vores system og skal bare aktiveres hos CSC, og de ansvarlige for administration skal udpeges. Konkrete projekter Mit forslag til et femte punkt på dagsordenen består af fem projekter: Enkle midler med stor betydning fx en fast procedure, som giver et mere komplet billede af investeringens konsekvenser, ud over den rent økonomiske.

9 Gode idéer kan findes inden for alle felter såsom: innovation, effektivisering, kvalitetsforbedring, øgede indtægter, besparelser, serviceforbedringer 3. Tillæg til investeringsskema Implementering: senest ved udgang af august Omkostning: Maks kr ,-. Return on Investment: På alle felter positivt. Vi får et mere komplet beslutningsgrundlag og dermed højnes beslutningernes kvalitet. Fejlmargen mindskes, og derved falder omkostninger. Involverede: Alle ansatte, men især de som udfylder investeringsskema. Resumé Ved alle investeringer og beslutninger udfyldes et skema, hvor det vurderes, hvordan investeringen påvirker Kunder kvalitet, pris Miljø herunder arbejdsmiljø Medarbejdere engagement, trivsel, kundskaber Aktionærer værdiskabning Samarbejde i og på tværs af divisioner og mellem Danmark, Norge og Sverige 4. Faggrænser Implementering: senest ved udgang af september Omkostning: I form af møder Return on Investment: På alle felter positivt. Større arbejdsglæde, større Apropos gengangere Gjenfærd af afdøde Tider og Mænd Gaa i vor Ynglingeskare igjen, Af Frasernes Taager og Festernes Røgelse Formes et Verdenshistoriens Spøgelse.»Det nittende Aarhundrede«, Henrik Ibsen, 1875 SAS skal spare Indimellem har man fornemmelsen af, at man har hørt og set det hele før. I december 1881 kommenterede Georg Brandes Henrik Ibsens Gengangerne i en artikel i Morgenbladet:»Fremstillet i videnskabelig Sammenhæng, nemlig Arvelighedens Bevarelse af Følelser (og derigjennem af Dogmer), hvis oprindelige Livsbetingelser nu ere uddøde og vegne for andre, med hvilke disse Følelser staa i Strid. Herved foraarsages da, især i Civilisationer og Individer, der kunstigt ere blevne holdte tilbage fra Deltagelse i det fremrykkende Kul- effektivitet, bedre samarbejde, større produktivitet og mindre omkostninger. Involverede: Alle fagforeninger, medarbejdere og ledelsen. Resumé: Ledelsen og de forskellige faglige organisationer aftaler, at faggrænser eksisterer i det omfang, det er begrundet af: Sikkerhed Uddannelse Kvalitet i leverancen Fysisk begrænsning Andet... Det skal aftales, hvilke vilkår der gælder ved at arbejde i et andet fagligt område. Det drejer sig fx. om minimum kvalifikationer, vedligehold af kvalifikationer, uddannelse, løn, arbejdstid, overtid osv. 5. Mindst én ide til seminaret Implementering: ved aftalte dato Omkostning: Afhængig af projektet Return on Investment: Afhængig af projektet Involverede: Alle deltagere fra fagforeninger, medarbejdere og ledelse Resumé: Alle som er indbudt til seminaret fremsender (mindst) en ide til behandling på seminaret. Ideen skal være konkret, hurtigt implementerbar og have en værdi som er væsentlig større end de eventuelle omkostninger forbundet med ideens implementering. Fortiden går igen og bliver til genfærd, mente Georg Brandes. turliv, en mere eller mindre haardnakket Konflikt mellem en ny Erkjendelse og et gammelt Følelsesliv, der dels vanskeliggjør Tilegnelsen af nye Sandheder, dels efter disses Tilegnelse medfører en indre Reaktion imod dem.«se bagsiden < Senior-aftaler, fortsat fra side 2 lig aftale mellem medarbejderen og virksomheden og kan kun indgås, hvis hensynet til produktionen tillader det: 1. Nedsættelse af arbejdstid til 80 % Arbejdstidsnedsættelsen i henhold til dette punkt er uden lønkompensation, dog med fuld pensionsindbetaling af lønnen i forhold til tidligere arbejdstidsprocent inden arbejdstidsnedsættelsen. Medarbejderen modtager løn, tillæg m. v. i forhold til den aktuelle arbejdstid. 2. Nedsættelse af arbejdstiden til en anden ansættelsesprocent end 80 %, skal fastsættes efter nærmere aftale og er ligeledes uden lønkompensation, jf. ovenfor. Denne bestemmelse forudsætter enighed mellem medarbejderen og virksomheden. Vi har drøftet den praktiske gennemførelse af 13.5 pkt. 1 og 2. af senioraftalen med ledelsen og aftalt følgende: Tilrettelæggelsen af arbejdstiden Med ret til nedsat arbejdstid menes den daglige arbejdstid eller ugentlige arbejdstid. Medarbejder og lokal ledelse skal i fællesskab søge at tilrettelægge arbejdstiden ud fra medarbejderens og produktionens behov. Hvis en løsning ikke kan findes, bestemmer medarbejderen om hun/han ønsker daglig eller ugentlig arbejdstidsnedsættelse, mens lederen bestemmer hvordan den skal placeres. Deltid som afvikles på anden vis, skal altid være efter fælles aftale. Pensionsbetaling ved anden form for deltid end fra 100% til 80% Ved nedsættelse af arbejdstiden op til 20 procentpoint, forbliver pensionsindbetalingen uændret. Hvis der aftales nedsættelse af arbejdstiden med mere end 20 procentpoint eller arbejdstiden nedsættes fra anden arbejdstidsprocent end 100, kan merbetalingen til pension højst udgøre 20%. Hvis eksempelvis arbejdstiden er 90% og nedsættes til 60%, vil den nye løn være 60% af fuldtidsløn, og pensionen vil være 80% af fuldtidsløn. Medarbejdere over 60 år med nedsat arbejdstid Aftalen gælder kun medarbejdere, der er 60 år og derover, som nedsætter arbejdstiden. Vi har aftalt, at ovenstående retningslinjer er en prøveordning, som skal evalueres senest juni Hvis der i den forbindelse skulle opstå uenighed er det alene overenskomstens tekst, der ligger til grund for fortolkning.

10 10 Foto: nef Air Greenland: Nye OK-forhandlinger Medlemmerne forkastede med et rungende nej den forhandlede overenskomstaftale mellem Air Greenland og LFF. Nu forhandles der på ny. Both optimists and pessimists contribute to society. The optimist invents the aeroplane, the pessimist the parachute. George Bernard Shaw Resultatet af afstemningen blandt medlemmerne hos Air Greenland blev, at lige præcis dobbelt så mange stemte nej som ja. Den indgåede aftale blev altså nedstemt med et overvældende nej. LFF sendte et spørgeskema til medlemmerne, og svarene viser hovedårsagerne til, at overenskomstforslaget blev forkastet: Lønsstigningen er ikke stor nok, og ønsker om samme procentuelle lønstigning for alle. Grønlands Statistik har lige offentliggjort inflationstal for 2007: 5,4 procent. Grønlands Statistik skriver:»efterårets afgiftsforhøjelser på spiritus, cigaretter og sukker bidrog væsentlig til de samlede prisstigninger. Korrigeres der for effekten af afgiftsforhøjelser viser reguleringspristallet en årlig stigning på 3,6 pct. Fødevarepriserne steg med knap 5 pct., hvilket er en markant stigning i forhold til de senere år. Det er først og fremmest kornprodukter der trækker op som følge af internationale prisstigninger. Boligposten, primært husleje, steg ligeledes med knap 5 pct.«de fem omsorgsdage skal vi ikke give afkald på. Det betyder, at barnets første sygedag skal lægges oven i omsorgsdagene. Undren over at der gives stedtillæg på kroner i Narsarsuaq (UAK), mens der ikke indføres samme tillæg i Kangerlussuaq (SFJ Søndre Strømfjord), hvor det er lige så svært at fastholde og tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Genforhandling LFF og Air Greenland er nu i gang med at genforhandle ok-forslaget, som derefter vil blive sendt til urafstemning. Forhandlingerne er berammet til april. Forhandlingerne mellem Air Greenlands ledelse og LFF blev ellers gennemført i en god tillidsfuld dialog og god atmosfære hvor hver part naturligvis har undersøgt, hvor langt man kunne gå. Efter to dages forhandlinger kom vi frem til, hvad vi mente var et afbalanceret resultat. Ikke alle vores krav og ønsker blev opfyldt, men sådan er det nu engang i forhandlinger. Det forkastede resultat Nedenfor gengiver vi det ok-resultat, som medlemmerne stemte om: 1. Overenskomsten gælder i tre år fra 1. april 2008 til 31. marts 2011.

NÅR KUNDERNES FORVENTNINGER UDFORDRER HR S VANETÆNKNING SØREN CARLSEN, RAMBOLL

NÅR KUNDERNES FORVENTNINGER UDFORDRER HR S VANETÆNKNING SØREN CARLSEN, RAMBOLL NÅR KUNDERNES FORVENTNINGER UDFORDRER HR S VANETÆNKNING SØREN CARLSEN, RAMBOLL RAMBOLL GROUP Leading engineering, design and consultancy company Founded in Denmark in 1945 13,000 experts 300 offices in

Læs mere

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen!

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Lokal lønforhandling DIN TRUMF: Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Det er hverken frækt, uartigt eller for den sags

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr.

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr. J.nr. 210150001 E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G Azanta A/S Brinkmann Kronborg Henriksen Advokatpartnerselskab /// Amaliegade

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Dagsorden: 1) Ferie penge. 2) Jul. 3) Løn aftale. 4) Arbejdstid aftale. 5) Jan. 6) EVT. 1) Ferie Penge Noget tyder på at det er et

Læs mere

Samrådsspørgsmål K, L og M om bagagehåndteringen i Københavns Lufthavn, Kastrup. Samrådsspørgsmål

Samrådsspørgsmål K, L og M om bagagehåndteringen i Københavns Lufthavn, Kastrup. Samrådsspørgsmål Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del endeligt svar på samrådsspørgsmål 77 Offentligt Samrådsspørgsmål K, L og M om bagagehåndteringen i Københavns Lufthavn, Kastrup Samrådsspørgsmål K,L og M Samrådsspørgsmål

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

Samråd inddragelse af betalte fridage i statsinstitutioner

Samråd inddragelse af betalte fridage i statsinstitutioner Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Talepapir 5. januar 2017 IO Samråd inddragelse af betalte fridage i statsinstitutioner Indledende bemærkninger [Det

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Terminal. -- Vi vil fremtiden. - Ny lavpristerminal i Københavns Lufthavn, Kastrup

Terminal. -- Vi vil fremtiden. - Ny lavpristerminal i Københavns Lufthavn, Kastrup Vi vil fremtiden Ny lavpristerminal i Københavns Lufthavn, Kastrup Hvorfor Terminal A? Regeringen Vækstforum siger øget konkurrence for at få effektiviteten i samfundet op Terminal A handler netop om indførelsen

Læs mere

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen RAPPORT Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen Ledelsessamtaler: Resultater fra en dansk spørgeskemaundersøgelse Indholdsfortegnelse RESULTATER

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Senior- og fratrædelsesordninger

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Senior- og fratrædelsesordninger UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Senior- og fratrædelsesordninger HSU 15. juni 2015 Indhold 1. Rammer og retningslinjer... 3 2. Fastholdelse... 3 2.1 Seniorordninger (jf. cirkulære om senior- og fratrædelsesordninger)...

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så ligger det færdige udkast klar til den kommende version af ISO 9001:2015. Standarden er planlagt til at blive implementeret medio september 2015. Herefter har virksomhederne

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Udkast til reviderede Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéens høring af 15. december 2009.

Udkast til reviderede Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéens høring af 15. december 2009. Komitéen for god Selskabsledelse Sekretariatet Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V. Sendt til: cg-komite@eogs.dk København, den 4. februar 2010 Udkast til reviderede Anbefalinger

Læs mere

Aftalen mellem PostNord Danmark og HK Post & Kommunikation (december 2015)

Aftalen mellem PostNord Danmark og HK Post & Kommunikation (december 2015) Ofte stillede spørgsmål til: Aftalen mellem PostNord Danmark og HK Post & Kommunikation (december 2015) Betalt spisepause bortfalder pr. 1.4.2016 1. Må man undlade at holde frokost? Tjenestetilrettelæggelsen

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

K- afdelingen lader IT i stikken

K- afdelingen lader IT i stikken K- afdelingen lader IT i stikken Kommunikationsfolk bør i langt højere grad rette blikket mod IT- afdelingen. Alt for ofte står den alene med opgaver, der bliver helt afgørende for virksomhedens konkurrenceevne

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING 5 GODE GRUNDE TIL AT VÆRE MEDLEM AF GL: 1. Du bliver del af et professionelt fællesskab 2. GL arbejder for et godt undervisnings- og arbejdsmiljø 3. GL arbejder

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Dansk investorfradrag mindre attraktivt end i Sverige og UK

Dansk investorfradrag mindre attraktivt end i Sverige og UK Dansk mindre attraktivt end i Sverige og UK Regeringen foreslår som led i 2025-planen og på DVCA s foranledning at indføre et, der er inspireret af ordninger i Sverige og UK. Men ser man nærmere på regeringens

Læs mere

Fra data til disruption: Hvordan får du succes som Airbnb, Uber, Amazon og JUST EAT?

Fra data til disruption: Hvordan får du succes som Airbnb, Uber, Amazon og JUST EAT? INDLÆG 20 Fra data til disruption Fra data til disruption: Hvordan får du succes som Airbnb, Uber, Amazon og JUST EAT? Michael Holk Wätjen 4.11.2015 CGI Group Inc. 2015 Navn Uddannelse Cand.merc.dat. Rolle

Læs mere

Revisorbranchens Ekspertpanel. Barrierer for vækst og produktivitet

Revisorbranchens Ekspertpanel. Barrierer for vækst og produktivitet Revisorbranchens Ekspertpanel Barrierer for vækst og produktivitet September Revisorbranchens Ekspertpanel 31.8. Indledning Hvordan står det til med væksten og produktiviteten ude i virksomhederne? Hvilke

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Michael Pram Rasmussen overdrager roret til Søren Thorup Sørensen

Michael Pram Rasmussen overdrager roret til Søren Thorup Sørensen Formandsskifte Michael Pram Rasmussen overdrager roret til Søren Thorup Sørensen Bestyrelsesformand Michael Pram Rasmussen genopstiller ikke til bestyrelsen ved Topdanmarks generalforsamling i april. Fra

Læs mere

Humanistisk Disruption. Morten Albæk Menneske og grundlægger af Voluntas Investments & Advisory November, 2016

Humanistisk Disruption. Morten Albæk Menneske og grundlægger af Voluntas Investments & Advisory November, 2016 Humanistisk Disruption Morten Albæk Menneske og grundlægger af Voluntas Investments & Advisory November, 2016 Verden er midt i to simultane transformationer der vil ændre måden hvorpå vi leder, innoverer

Læs mere

Præsentation af Jobindex

Præsentation af Jobindex Præsentation af Jobindex Program for Præsentation Hvorfor investere i Jobindex? Lidt om jobannonce markedet og en frygtelig masse grafer Lidt om historien bag Jobindex og hvor firmaet står lige nu Fremtidsvisioner

Læs mere

Bestyrelser skal også evaluere

Bestyrelser skal også evaluere Konferencelokalet på LO skolen Bestyrelser skal også evaluere Cand.mag og M.Sc Nina Fauerholdt www.ninafauerholdt.dk Paneldeltagere: Formand for Komitteén for god Selskabsledelse og CFO i J. Lauritzen,

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Vejen til den billige flybillet

Vejen til den billige flybillet Vejen til den billige flybillet Mange danskere skal på juletur til London eller New York for at shoppe eller hygge sig. Men det gælder om at se sig godt for, når man vælger flyselskab, for de»billige«selskaber

Læs mere

TILKENDEGIVELSE meddelt onsdag den 24. juni 2015

TILKENDEGIVELSE meddelt onsdag den 24. juni 2015 TILKENDEGIVELSE meddelt onsdag den 24. juni 2015 i faglig voldgiftssag, FV2014.0169 HK Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod DI Overenskomst I ved DI for SAS Ground Handling Denmark A/S (advokat

Læs mere

Eksekvering få planerne ført ud i livet

Eksekvering få planerne ført ud i livet Eksekvering få planerne ført ud i livet Plastindustriens netværksdag 10. November 2009 Gitte Mandrup Ledelse & HR rykker sammen Ledelse Ledelseskraft Organisationsudvikling Eksekvering Fremdrift Ledelseslyst

Læs mere

Form Seniorpraksis. Hvordan udarbejder man en seniorpolitik? Hvilken fortælling skal lyde om vores seniorpolitik og seniorpraksis?

Form Seniorpraksis. Hvordan udarbejder man en seniorpolitik? Hvilken fortælling skal lyde om vores seniorpolitik og seniorpraksis? Hvordan udarbejder man en seniorpolitik? Fokusspørgsmål Hvordan styrker vi fastholdelsen af seniorer? Hvilken sammenhæng er der til den øvrige personalepolitik? Hvilken fortælling skal lyde om vores seniorpolitik

Læs mere

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre?

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 101 5 Hvordan kommer du videre? Nogle gange må man konfrontere det, man ikke ønsker at høre. Det er nødvendigt, hvis udfaldet skal blive anderledes næste gang, udtaler Rasmus

Læs mere

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik September 2016 Tænk længere Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik // 3 Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Den økonomiske vækst i Danmark forudsætter, at der er tilstrækkelig

Læs mere

Tirsdag d.21. marts, onsdag d. 22. marts og torsdag d. 30. marts 2017 KL TIL KL

Tirsdag d.21. marts, onsdag d. 22. marts og torsdag d. 30. marts 2017 KL TIL KL 1 Kastrup den 17. marts 2017 HK Luftfart SAS har indgået en 3-årige overenskomst med SAS gældende fra den 01. marts 2017 og frem til udgangen af februar 2020. Vi har været igennem 14 forhandlingsmøder

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Seniorpolitik Kriminalforsorgen i Grønland oktober 2013

Seniorpolitik Kriminalforsorgen i Grønland oktober 2013 Seniorpolitik Kriminalforsorgen i Grønland oktober 2013 Indhold 1. Indledning...3 2. Mål...3 3. Hvornår er man senior?...3 4. Seniorplan som et element i MUS...3 5. SeniorMUS...4 6. Indholdet af seniorpolitikken...4

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne Sociale investeringer betaler sig for individet, samfundet og investorerne Fremtidens udfordringer kræver nye løsninger Det danske velfærdssamfund står over for en række store udfordringer ikke mindst

Læs mere

Kort og godt. om implementeringen af OK13 OK13

Kort og godt. om implementeringen af OK13 OK13 Kort og godt om implementeringen af OK13 OK13 1 2 Indledning OK13 er et markant paradigmeskifte. Det er formentlig den største kulturændring på de erhvervsrettede uddannelser, siden taxameteret blev indført

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Engelsk Dansk Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Dear Sir, Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

Hvad skal der til for, at dine bedste medarbejdere bliver? Hvad virker bedst?

Hvad skal der til for, at dine bedste medarbejdere bliver? Hvad virker bedst? Fastholdelse Hvad skal der til for, at dine bedste medarbejdere bliver? Hvad virker bedst? Svar: Bliv en bedre leder! Rekruttering og fastholdelse af dygtige nøglemedarbejdere er ifølge danske ledere den

Læs mere

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft 10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft af Hans Ussing Tip nr. 1 Få overblik over din arbejdskraft lige nu Gennemgå aldrene på dine medarbejdere og gruppér dem i følgende grupper:

Læs mere

Urafstemning 2011. Layout: Sundhedskartellet Grafisk Enhed 10-182 ISBN 978-87-7266-085-1. Copyright Sundhedskartellet 2011 Marts 2011

Urafstemning 2011. Layout: Sundhedskartellet Grafisk Enhed 10-182 ISBN 978-87-7266-085-1. Copyright Sundhedskartellet 2011 Marts 2011 Urafstemning 2011 Urafstemning 2011 Layout: Sundhedskartellet Grafisk Enhed 10-182 ISBN 978-87-7266-085-1 Copyright Sundhedskartellet 2011 Marts 2011 Alle rettigheder forbeholdes. Fotografisk, mekanisk

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Dansk Engelsk Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten

Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat 1) Retningslinjer til tillidsrepræsentant (TR) og konsulenter i sekretariatet 2) Vejledning

Læs mere

Dagsordenspunkt til Hovedudvalget torsdag den 4. december 2014

Dagsordenspunkt til Hovedudvalget torsdag den 4. december 2014 Område: Human Resources Afdeling: HR Jura Journal nr.: 14/35011 Dato: 1. december 2014 Udarbejdet af: Katja Sommer Sjödin E-mail: kss@rsyd.dk Telefon: 76631758 Dagsordenspunkt til Hovedudvalget torsdag

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S 23. JANUAR 2013 I NUUK

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S 23. JANUAR 2013 I NUUK GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S 23. JANUAR 2013 I NUUK Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. På sidste års generalforsamling kunne der fremlægges det første positive resultat

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

PFA Asset Management A/S. Aflønningsrapport for 2016

PFA Asset Management A/S. Aflønningsrapport for 2016 PFA Asset Management A/S Aflønningsrapport for 2016 Forord Denne rapport beskriver PFA Asset Managements principper for aflønning, samt hvordan gældende regler blev efterlevet i 2016. Rapporten er udformet

Læs mere

Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Strategi & Ledelse Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening.

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Kerteminde den 15.08.2016 Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Der var ikke nogen dagsorden, men aftenen forløb

Læs mere

Det gode V Æ R T S KA B. Kursus for Campingværter Billund 16-17. 17. jan. 2006 JEG HAR VALGT DET 3UDVIKLE VÆRTSKABETS VÆRTSKAB LEDERSKAB VÆRTSKAB

Det gode V Æ R T S KA B. Kursus for Campingværter Billund 16-17. 17. jan. 2006 JEG HAR VALGT DET 3UDVIKLE VÆRTSKABETS VÆRTSKAB LEDERSKAB VÆRTSKAB Det gode V Æ R T S KA B Kursus for Campingværter Billund 16-17. 17. jan. 2006 JEG HAR VALGT DET 1 2 VÆRTSKABETS VÆRTSKAB LEDERSKAB VÆRTSKAB 3UDVIKLE 1 1 VÆRTSKAB Hvorfor værtskab? Fra produkt til at opfylde

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Seniorordninger

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Seniorordninger UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Seniorordninger HSU 21. september 2015 Indhold 1. Rammer og retningslinjer... 3 2. Fastholdelse... 3 2.1 Seniorordninger (jf. cirkulære om senior- og fratrædelsesordninger)...

Læs mere

Til aktionærerne i Mermaid A/S (CVR-nr. 25 49 38 77) Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Den ekstraordinære generalforsamling afholdes:

Til aktionærerne i Mermaid A/S (CVR-nr. 25 49 38 77) Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Den ekstraordinære generalforsamling afholdes: Til aktionærerne i Mermaid A/S (CVR-nr. 25 49 38 77) Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Den ekstraordinære generalforsamling afholdes: Fredag den 3. juli 2015 kl. 11.00 på selskabets adresse

Læs mere

HER OG NU s første udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s første udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Februar 2006 HER OG NU s første udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Fratrædelsesaftalen 2006 Evaluering af lønsamtaler 2005 Individuelle lønsamtaler 2006 Ændring

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 1 2015 INDKALDELSE Den 25. januar 2015 Tidspunkt : 16. 17. januar 2015 kl. 12-12 Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C Tilstede : Repræsentantskabet,

Læs mere

Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben

Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben marts 2011 TR og klubben indgår aftaler Siden 1. juli 2002 har aftale- og forhandlingsretten været uddelegeret til klubberne. Med decentraliseringen

Læs mere

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL Cima Development udvikler ledere, medarbejdere og teams. Vi er specialiseret i at hjælpe: Nyetablerede teams og deres ledere, som skal godt og hurtigt fra start. Teams

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Undervisningsministeriet som arbejdsplads

Undervisningsministeriet som arbejdsplads Arbejdslivspolitik Undervisningsministeriet som arbejdsplads Arbejdslivspolitikken definerer de rammer, der omgiver os alle som medarbejdere i Undervisningsministeriets koncern. Rammerne rækker i nogle

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

SAS Corporate Program Website

SAS Corporate Program Website SAS Corporate Program Website Dear user We have developed SAS Corporate Program Website to make the administration of your company's travel activities easier. You can read about it in this booklet, which

Læs mere

Generalforsamling hos Red Orangutangen Torsdag den 26. marts 2015 kl.19.30

Generalforsamling hos Red Orangutangen Torsdag den 26. marts 2015 kl.19.30 Generalforsamling hos Red Orangutangen Torsdag den 26. marts 2015 kl.19.30 Sted: Café Charlottenborg, Nyhavn 2, 1051 København K Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent 2) Formandens beretning 3) Godkendelse

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

Denne gang har vi omtale af alvorlige nyheder omkring den Danske Model samt et positivt tilbageblik fra vores udflugt til Odense den 19 maj.

Denne gang har vi omtale af alvorlige nyheder omkring den Danske Model samt et positivt tilbageblik fra vores udflugt til Odense den 19 maj. Nyhedsbrev nr 16. Kære alle sammen Denne gang har vi omtale af alvorlige nyheder omkring den Danske Model samt et positivt tilbageblik fra vores udflugt til Odense den 19 maj. Vi har taget en omtale med

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

37 Redegørelse til investorerne i:

37 Redegørelse til investorerne i: i: Investeringsforeningen Sydinvest, Investeringsforeningen Sydinvest International, Investeringeforeningen Sydinvest Emerging Markets, Investeringsforeningen Strategi Invest, Investeringsforeningen Finansco,

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

LEGAL RISK MANAGEMENT

LEGAL RISK MANAGEMENT LEGAL RISK MANAGEMENT GØR UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER September 2017 Jens Blomgren-Hansen Partner Mobil: +45 24 86 00 76 Direkte: +45 38 77 43 09 jbh@kromannreumert.com Do you have a proactive approach

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes. 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere?

1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes. 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere? Indhold 1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes 2 Ledelsesretten har vide grænser 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere? 4 Mere om ligebehandlingsloven

Læs mere

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007 FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen juni 2007 1 FOA Analysesektionen 17. juni 2007 FOAs samlede undersøgelser og breve om kvalitetsreformen Indledning om baggrunden for undersøgelserne op til

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SYGEPOLITIK SYGEPOLITIK Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad gør vi i dag? Status:

Læs mere

Referat af obligationsejermøde Landic Property Bonds I A/S

Referat af obligationsejermøde Landic Property Bonds I A/S 1 Referat af obligationsejermøde Landic Property Bonds I A/S 1 Offentliggjort til NASDAQ OMX Copenhagen via Company News Service den 3. december 2013 REFERAT AF ORIENTERENDE OBLIGATIONSEJERMØDE 2. DECEMBER

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. november faglig voldgiftssag (FV ): 3F Transportgruppen. for. Havnegruppen

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. november faglig voldgiftssag (FV ): 3F Transportgruppen. for. Havnegruppen PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 19. november 2013 i faglig voldgiftssag (FV2013-0129): 3F Transportgruppen for Havnegruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod APM Terminals Cargo Service A/S (advokat Marianne

Læs mere

FOA Århus, Fag og Arbejde, Christian X's vej Viby J. Forbundets j.nr. 10/136780

FOA Århus, Fag og Arbejde, Christian X's vej Viby J. Forbundets j.nr. 10/136780 FOA Århus, Fag og Arbejde, Christian X's vej 56-58 8260 Viby J Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S 3 ejerkommuner Vedtægter for Dansk Affald A/S 1 Indhold 1. Navn, hjemsted og formål... 3 2. Kapital og aktier... 3 2.1 Aktiekapital... 3 2.2 Aktierne... 3 2.3 Rettigheder... 3 2.4 Overdragelse... 3 2.5

Læs mere