Organisationsplan Plan, Kultur og Teknik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Organisationsplan Plan, Kultur og Teknik"

Transkript

1 Organisationsplan Plan, Kultur og Teknik Direktør Bent Peter Larsen Sekretariatet Plan, Kultur og Teknik Pia Koch Hauge Teknik og Miljø Mette Christensen Vej og Park Bjarne Fly Plan og Byudvikling Tove Wolff Kultur og Fritid Kirstine Gottlieb Biblioteket Karsten Rimmer Larsen Musik og Billedskolen Hanne Grønlund Center for Anlæg og Ejendomme Martin H. Jensen Administration og Planlægning Erhvervscentret Lars E. Tanghøj Støttefunktioner Karsten Mortensen Naturcentret Klaus B. Fries Park Ellen Margrethe Hansen Vej Per Kierkegaard

2 Beskrivelse af opgaver i Plan, Kultur og Teknik Sekretariatet Plan, Kultur og Teknik: Sekretariatets kerneopgave er dagsordensproduktion for de to fagudvalg Plan og Teknik samt Kultur og Fritid. Afdelingen servicerer områdets direktør, er sekretariat for Hegnssynet og det Grønne Råd, håndterer budget og regnskab for området, står for at køre kommunens Kort og GIS-løsninger, og er desuden tovholder på diverse tværgående projekter ligesom vi også håndterer kommunikationsopgaver for PKT området. Teknik og Miljø: Center for Anlæg og Ejendomme Anlæg Bygherrerollen i anlægsprojekter, bygherrerollen for udskiftning af gadelysanlægget, ejerskab og administration af kommunale ejendomme, udarbejde byggemodnes redegørelser for nye udstykninger, salg af kommunale byggegrunde, lejekontrakter for kommunale ejendomme, kontraktudarbejdelse, udlejning af landbrugsjord og andre arealer, køb af jord og bygninger, rottebekæmpelse herunder bl.a. også tilsyn med private rotte bekæmpelsesfirmaer. Ejendom Forestår eller medvirker ved alle anlæg (nybyggerier, store som små om- og tilbygninger samt kloakrenoveringer/- separeringer) med bl.a. følgende ydelser: o Bygherrerådgivning o Udarbejdelse af udbud til både rådgiver og entreprenører o Projektledelse fra idé til aflevering af byggeopgaven. o Styring og overordnet tilsyn på byggeopgaver o Økonomistyring af projekterne efter nærmere aftale med Økonomiafd.

3 Forestår bygningssyn, vedligeholdelse og rådgivning omkring den udvendig bygningsvedligehold Forestår vedligeholdelse og rådgivning omkring bygningstekniske anlæg (vand, varme, el, kloak, elevatorer, ABA-anlæg, ventilationsanlæg, CTS osv), Udarbejder centrale udbud på serviceaftale på tekniske anlæg, (se ovenfor) Energi ELENA (European Local ENergy Assistance) Et 3 årigt energieffektiviseringsprojekt af offentlige bygninger (klimaskærm og installationer) og vejbelysning. Forestår energiberegninger, totaløkonomiberegninger Forestår energiovervågning af bygninger Kommunikationsarbejde. Udarbejder artikler, arrangerer møder/kurser for borgere og kommunens erhvervsliv, omkring emnet Energi. Ansvarlig for siden vardeproverde.vardekommune.dk Iværksætter og forestår energirenoveringer primært finansieret af energipuljen Forestår og koordinerer uddannelse af tekniske serviceledere Forestår netværk for tekniske serviceledere Administrerer Caretaker program til styring af bygningsregistrering, bygningsvedligehold og facility management Skimmelsager / kondemneringssager Øvrige områder Er kontraktholder på udliciteret rengøring Er kontraktholder på udliciteret vinduespolering Varetager pedelfunktion for rådhusene (rådhuspedellerne) Drifter bilparken for de administrative biler (rådhusbiler) Drifter de administrative bygninger, hvoraf Borgercenter Varde og Varde Rådhus er de største Er i Bestyrelsen Ejerforeningen for Campus Er i Bestyrelsen Ejerforeningen for Varde gl. Sygehus Er i Bestyrelsen Grundejerforeningen for Varde gl. Sygehus

4 BBR bistå Erhvervscentret ved forespørgsler Tegningsarkiv fremsøgning og udsendelse af tegninger fra weblageret til bl.a. husejere og ejendomsmæglere. Erhvervscenteret - råd og vejledning til virksomheder i byggesager, private byggesager, miljøgodkendelser til landbrug, myndighedsopgaver Naturcenteret Naturbeskyttelse, naturpleje, vandløb, grundvand, badevand, spildevand, jordforurening, kystsikring, legepladser og grønne områder, kommunale skove, naturstier og rekreative faciliteter Vej og Park: Administration og Planlægning Støttefunktioner Materielgårde og værksted, indkøb af maskiner og materiel, beklædning og Kantinen i Sig Park Parker og grønne områder, vandtilløbsvedligeholdelse, strande, affald, Tambours Have og Minibyen Vej Veje, stier og fortove, gadelys og vejmyndighedsopgaver (vejsyn og trafiksikkerhed etc.) Plan og Byudvikling: Afdelingens hovedopgave er planudarbejdelse kommuneplanlægning, lokalplanlægning samt sektor og udviklingsplaner f.eks. Agenda 21, detailhandel og turisme. Herud over arbejder afdelingen med byudvikling og byplanlægning samt miljøvurderinger af planer og programmer.

5 Kultur og Fritid: Kerneydelsen består i tilskudsadministration og udbetaling, budget- og regnskabskontrol, gennemførelse af udviklingsprojekter inden for fagområderne, samt rådgivning og samarbejde med foreningslivet og andre institutioner og aktører inden for fagområderne. Kulturområdet vedrører tilskud til kulturelle institutioner og foreninger og støtte til kulturelle projekter. Gennemførelse og udvikling af Vardes Kulturelle Rygsæk. Fritid og folkeoplysning vedrører alt foreningsarbejdet i folkeoplysningslovens regi, samt tilskud til aftenskoleundervisning og særligt tilrettelagte undervisningsformer. Lave skoleferieaktiviteter for alle børn. Opsyn og vedligehold i det gamle Varde Sommerland. Frivilligt socialt arbejde efter servicelovens 18 tilskud der er målrettet særligt socialt udsatte. Lokalsamfundsudvikling i samarbejde med de ni lokale Udviklingsråd. Udvalgsbetjening af Udvalget for Kultur og Fritid samt Folkeoplysningsudvalget. Biblioteket: Udlån af bøger, lydbøger, musik, film og spil via hovedbiblioteket, fire filialer og bogbus og mulighed for andre afhentnings- og afleveringssteder. Drift af biblioteker hos dagplejere, vuggestuer og børnehaver. Servicering af handicappede med Biblioteket kommer. Kulturhusdel med arrangementer, udlån af lokaler i Ølgod, Varde og Nørre Nebel. Tovholder på Vardes Kulturelle Rygsæk. Tilbyder læringsdel med IT-kurser, IT-værksted, ferieværksted og biblioteksorientering. Tilbyder social og sundhedsdel med sundhedsplejerskebesøg på biblioteket og Legetek med udlån af pædagogisk legetøj i samarbejde med sprogkonsulenter og fysioterapeuter. Tilbyder digitale services som Filmstriben og E-reolen. Biblioteket sørger for lige adgang til viden, oplysning og information for alle borgere. Musik og Billedskolen: Kerneydelsen er musikundervisning til børn, unge og voksne førskolehold, indskolingshold, instrumentalundervisning, sammenspil klassisk/rytmisk, kor og orkestre, talentlinjer, billedkunst. Undervisningsforløb i dagplejegrupper og dagtilbud. Kompagnon undervisning i

6 folkeskoler. Samarbejder med kulturinstitutioner (kirker, 7kanten, Varde Bibliotek, Varde Museum, Kultur og Fritid, Natur Kultur Varde og Ungehuset) omkring Fest- og Kulturugen, Spil Dansk Kommune, koncerter og arrangementer der indeholder kulturelle temaer, udvikling af nye tilbud til børn og unge på tværs af flere institutioner, udvikling af aktiviteter omkring Kulturspinderiet. Aktiv medspiller i udvikling af undervisnings- og kulturtilbud på tværs af Varde Kommune.

e Ko Budget 2014-2017

e Ko Budget 2014-2017 Lejre Kommune Budget 2014-2017 Indhold Indledning... 3 Budgettet kort fortalt... 4 Økonomiudvalget...10 Udvalget for Kultur og Fritid...19 Udvalget for Børn og Ungdom...23 Udvalget for Teknik og Miljø...33

Læs mere

Til. Randers Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN

Til. Randers Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN Til Randers Kommune Dokumenttype Rapport Dato 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMSADMINISTRATIONEN Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200

Læs mere

Budget 2013. Bind 2 - bemærkninger

Budget 2013. Bind 2 - bemærkninger Budget 2013 Bind 2 - bemærkninger Indhold Drift 3 Teknik- og Miljøudvalget 3 Uddannelsesudvalget 20 Børn- og Familieudvalget 35 Erhverv- og Kulturudvalget 50 Økonomiudvalget 59 Omsorgsudvalget 72 Social-

Læs mere

Indhold Side Hovedoversigt.. 1

Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Årsrapport bilagssamling 2011 Årsrapport bilagssamling 2011 Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Drift Økonomiudvalget.. 5 Trafik- og Teknikudvalget 53 Miljøudvalget. 61 Børne- og Undervisningsudvalget. 69

Læs mere

(1.000 kr.) Udgift Indtægt

(1.000 kr.) Udgift Indtægt Fritidsudvalget Opgaver under udvalget Udvalget varetager opgaver inden for følgende områder: Idræts- og fritidsfaciliteter Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.

Læs mere

Center for Ejendomme og Intern Service

Center for Ejendomme og Intern Service Præsentation Opgaverne i Centeret for Ejendomme og Intern Service er blandt andet ejendomsvedligeholdelse, energistyring og rådgivning samt projektering ved kommunalt nybyggeri og ombygninger. Herudover

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2.

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2. Fredensborg Byråd Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Thomas Elgaard Larsen (V) 2. viceborgmester Per Frost Henriksen (A) Ergin Øzer (A) Hans Nissen (A) Charlotte

Læs mere

Analyse af kommunal ejendomsdrift

Analyse af kommunal ejendomsdrift Analyse af kommunal ejendomsdrift Spørgeskemaundersøgelse gennemført af KTCs faggruppe for kommunal ejendomsdrift Efterår 2012 Formand Morten Hallgreen, faggruppen Kommunal ejendomsdrift 1 1. Hvordan var/er

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17 Esbjerg Kommune Budget 2014 Budgetoverslag 2015-17. Forord Bred enighed om budget 2014 i Esbjerg Der er indgået et bredt budgetforlig i Esbjerg byråd. Det har været nødvendigt med en omfattende ommøblering

Læs mere

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Indledning Med Holbæk i Fællesskab har Byrådet sat retning på udvikling af fremtidens kommune. En kommune, hvor vi skaber

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Bemærkninger til driftsbudgetoplæg

Bemærkninger til driftsbudgetoplæg Bemærkninger til driftsbudgetoplæg 2011 Indholdsfortegnelse. Serviceudgifter: Miljø- og Teknikudvalget: Udlejning af bygninger og grunde... 1-2 Bygningsvedligeholdelse... 3 Tunø teltplads... 4 Driftscentret...

Læs mere

Årsberetning 2013. Bilag

Årsberetning 2013. Bilag Årsberetning 2013 Bilag Indholdsfortegnelse Side Borgmesterens Forvaltning 1 Drifts- og anlægsregnskab (sammendrag) 2 Fælles kommunale udgifter m.m. 4 Beredskab 10 Parkeringskontrol 14 Resultatcentre m.v.

Læs mere

Kend din kommune Assens

Kend din kommune Assens Kend din kommune Assens Kend din kommune Assens I forbindelse med fagudvalgenes evaluering af budgetprocessen i 2014 blev der fremsat ønske om, at have en mere politisk rettet drøftelse af budgettet i

Læs mere

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset:

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset: Budget 2011 Indholdsfortegnelse Sidetal Odder Kommunes budget 2011 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-16 Politikker Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik

Læs mere

HANDLINGSPROGRAM FOR BO-VEST 2014-15

HANDLINGSPROGRAM FOR BO-VEST 2014-15 HANDLINGSPROGRAM FOR BO-VEST 2014-15 1 BAGGRUND Handlingsprogram 2014-15 omfatter primært den del af strategien, der omhandler Sikker og ordentlig drift, men der er også handlingspunkter på de strategiske

Læs mere

Regnskab & årsberetning 2009

Regnskab & årsberetning 2009 Regnskab & årsberetning 2009 Side 1 INDHOLD Side Kommuneoplysninger 3 Borgmesterens forord 4 Påtegninger Ledelsens påtegning 5 Kommunens årsberetning 6 Status på Udviklingsstrategi 2009 9 Regnskab 2009

Læs mere

GÅ TIL INDHOLDSFORTEGNELSEN

GÅ TIL INDHOLDSFORTEGNELSEN K Ø B E N H A V N S K O M M U N E S G R Ø N N E R E G N S K A B 1 9 9 9 Et forbedret grønt regnskab Sidste år præsenterede Københavns Kommune det første grønne regnskab for kommunens egne aktiviteter.

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcenter, Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Erik Buhl

Læs mere

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt.

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt. ÅBENT REFERAT BYRÅDET Mødedato: 26. maj 2009 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10 Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 15:05 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Bente Østergaard, Berit Kjølhede,

Læs mere

Generelle bemærkninger. Teknik- og Miljøudvalget. Børne- og Skoleudvalget

Generelle bemærkninger. Teknik- og Miljøudvalget. Børne- og Skoleudvalget Budgetforslag 2016 Generelle bemærkninger Regler for budgetlægningen s. 6 Rødovre Kommunes budgetlægningsproces s. 6 Befolkningsprognose s. 7 Konjunkturer s. 7 Pris- og Lønfremskrivning s. 8 Budget 2014-2017

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2010 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-4 Politikker: Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik for fritid og kultur

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2015. Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 2015 Foto: Gentofte Sportspark

Titel: Gentofte-Plan 2015. Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 2015 Foto: Gentofte Sportspark GENTOFTE-PLAN 215 Titel: Gentofte-Plan 215 Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 215 Foto: Gentofte Sportspark Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 214 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag:

Læs mere

DET GÅR DINE PENGE TIL BUDGET FOR VEJEN KOMMUNE

DET GÅR DINE PENGE TIL BUDGET FOR VEJEN KOMMUNE DET GÅR DINE PENGE TIL BUDGET 2014 FOR VEJEN KOMMUNE Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Tekst: Intern Service, Budget Lay out: Vejen Kommune Udgivet: December

Læs mere

2007-2009. Ishøj Kommunes. Servicestrategi. Ishøj Kommune. Servicestratigi 2003-2005 1

2007-2009. Ishøj Kommunes. Servicestrategi. Ishøj Kommune. Servicestratigi 2003-2005 1 2007-2009 Ishøj Kommunes Servicestrategi Ishøj Kommune Servicestratigi 2003-2005 1 2 Servicestratigi 2003-2005 Ishøj Kommunes servicestrategi Denne servicestrategi indeholder byrådets mål, midler handlinger,

Læs mere

Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab. Indholdsfortegnelse. Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3

Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab. Indholdsfortegnelse. Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3 Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3 Teknik- og Miljøudvalget, brugerfinansieret 29 Børne- og Skoleudvalget 34 Social- og

Læs mere

Kortlægning og effektivisering af den kommunale administration

Kortlægning og effektivisering af den kommunale administration Kortlægning og effektivisering af den kommunale administration Opgaver på funktion 6.45.51 Capacent Indhold 0. Indledning 1 0.1 Baggrund 1 0.2 et 2 0.3 Metode 3 0.4 Overgangsopgaver i opgavekataloget 4

Læs mere

Fritid og kultur. Regnskab Administration og service. Veje, trafik og forsyning. Kommunens gæld mindsket Sundhed og forebyggelse

Fritid og kultur. Regnskab Administration og service. Veje, trafik og forsyning. Kommunens gæld mindsket Sundhed og forebyggelse Årsberetning 2006 Indhold: I kommunalreformens tegn 2 Fritid og kultur 4 Regnskab 6 Administration og service 2 Veje, trafik og forsyning 4 Kommunens gæld mindsket 7 Sundhed og forebyggelse 2 Boligsocialindsats

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere