Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S"

Transkript

1 Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S Bestyrelsesmøde Tirsdag den 04. december 2014 klokken Strandvænget Østerbro Mødelokalet 1. sal Klargøringsbygning Hgl. Referat 15. møde Side 1 af 16

2 Udsendt alene elektronisk pr. den 08. dec Indkaldelse: Gode kammerater I indkaldes herved til 15. møde i områdegruppebestyrelsen. Tid og sted fremgår af side 1 Afbud meddelelses straks til områdegruppeformanden. 1. indkaldelsen er vedlagt følgende bilag: - Referat 14. møde - Vedtægter og forretningsorden - Udpegning til besættelse af kongresdelegerede og poster i bestyrelser, udvalg, råd og nævn: Fremsendte materialer medbringes til/på mødet Udsendt til: Stbtj Cristian Ghetz, Gruppeformand gr. Kystbanen Helgoland Stbtj Jørgen Johansen Områdegruppenæstformand gr. Kystbanen Helgoland Stbtj Kim Gert Andersen, Områdegruppekasserer, gr. Kystbanen Helgoland Stbtj Karin Rasmussen Folkevalgt revisor gr. Kystbanen Helgoland Stbtj Keld Dam Bestyrelsesmedlem Amr gr. Hgl/Kk Og udsendt til orientering / inviterende gæster: Jan R Christensen Faglig sekretær Dansk Jernbaneforbund Kurt Hansen webmaster Dagsorden: Mødets åbning. Godkendelse af dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde. Beretning fra virksomheden. Meddelelser fra lokalgrupperne. SU-information. Regnskab. Andet. Sager til afgørelse. Spørgsmål fra bestyrelsen. Side 2 af 16

3 Ad 1. Mødets åbning. Afbudt fra Jan, Kurt og Karin DSB skal køre på Kystbanen i ti år Transportministeriet har varslet over for EU, at hensigten er at overdrage driften af Kystbanen og strækningen mellem København H og Kastrup til DSB frem til EU skal have den type information et år forinden, og Kystbanen kan dermed overdrages til DSB pr. 13. december 2015 eller senere, hvis Transportministeriet til den tid ønsker det. Det skriver flere medier i dag, tirsdag den 18. november. Til Berlingske Tidende siger transportminister Magnus Heunicke: "Det her handler om at få ryddet op i et fejlslagent udbud, ikke om modstand mod udbud generelt, hvilket jeg har slået fast flere gange. Hver tredje forsinkelse skyldes hændelser i Sverige, og derfor skal trafikken omlægges, så Kystbanen skilles fra den svenske trafik. Den omlægning tager nogle år at gennemføre, og i den periode vil det ikke være smart at udbyde trafikken," siger han. Forhandlinger om trafikkontrakt skudt i gang Transportminister Magnus Heunicke har sat gang i de politiske forhandlinger om en kommende trafikkontakt, og i den kommende tid vil ministeren holde en række møder med de inviterede partier, hvor de vil få den nødvendige information forud for de egentlige forhandlinger. DSB er også inviteret til blandt andet at fortælle om materielplanen samt indføre politikerne i DSB's nye strategi. Ifølge Altinget har ministeren meddelt trafikordførerne, at det er hans mål, at man kan lande en endelig aftale, inden den nuværende kontrakt udløber, men at det også er en mulighed, at man forlænger den nuværende. Ad. 2: Godkendelse af dagsorden. Godkendt Ad. 3: Godkendelse af referat Godkendt Ad. 4: Beretning fra virksomheden. Meddelelser: DSB DSB skal have ny administrerende direktør Jesper T Lok, der har været administrerende direktør for DSB siden maj 2012, har opsagt sin stilling, og dermed skal DSB's bestyrelse nu finde en ny administrerende direktør til virksomheden. Side 3 af 16

4 DSB henter ny topchef i SAS DSB s bestyrelse har udpeget ny administrerende direktør for virksomheden. Ny frontfigur bliver Flemming Jensen, der kommer fra en stilling som koncerndirektør for Operations og talsmand for SAS i Danmark. Flemming Jensen er født i 1959 og er i dag medlem af SAS Group Management. Flemming Jensen begyndte sin karriere i SAS i 1989 og har fra 2008 bestridt et antal ledende stillinger inden for SAS produktion, såsom Chief Operating Officer Production unit CPH. I perioden var han Chief Pilot og var før det pilot. Flemming Jensen er medlem af forretningsudvalget og hovedbestyrelsen i Dansk Industri og medlem af bestyrelsen i Industriens Arbejdsgivere i København (IAK). Flemming Jensens uddannelsesmæssige baggrund er pilot i Det Danske Flyvevåben Sundt DSB Effektiviseret i Danmark (fra FTE ultimo 2011 til FTE pr. 30. juni 2014 hvilket medfører øget produktivitet i en størrelsesorden på 20-30%, ca. 450 mio.kr.) Lukket aktiviteter (Rejsebureau, salgsvognen, tabsgivende kiosker, aktiviteter i Sverige) Reduceret antallet af lokalaftaler (fra 404 til 291 indtil videre) Vist løntilbageholdenhed (3 år med 0, ca. 80 mio. kr., og reduceret resultatløn, ca. 25 mio.kr.) Reduceret antal produkter (fra 200 til 105), reduceret billetsalg (fra 18 til 4) og reduceret antal kundecentre (fra 3 til 1) Samlet medarbejdere i Telegade (solgt Sølvgade + Kursuscenter Østerport samt sat Kalvebod Brygge 32 til salg) Gennemgået indkøbskontrakter og forbedret indkøbsprocessen (ca. 225 mio. kr.) Og samtidigt sat fokus på kerneproduktet. Stigende rettidighed siden 2011 og historisk højt niveau i 1. halvår 2014 Skabt økonomisk råderum til også at investere i fremtiden herunder kundevendte flader Solidt resultat i 1. halvår " Fokus på kerneproduktet har banet vejen for genopretningen af DSB," Peter Schütze, bestyrelsesformand. Resultat før af- og nedskrivninger på mio. kr. - (forbedring på 272 mio. kr.) og mio. kr. efter korrektion for poster af engangskarakter (1.516 mio kr. året før), Resultat før skat på 466 mio. kr. - (forbedring på 226 mio. kr.) og 363 mio. kr. efter korrektionen for poster af engangskarakter (340 mio. kr. året før), Side 4 af 16

5 God rettidighed over kontraktmålene - på historisk højt niveau, Rentebærende gæld, netto udgør mio. kr. mod mio. kr. pr. 30. juni Rentebærende gæld, netto udgjorde mio. kr. ultimo Godt på vej til at nå i mål med "Ét Sundt DSB" Efter 1. halvår er vi godt på vej med den økonomiske genopretning af DSB, herunder ikke mindst de to overordnede mål vi satte os for de danske aktiviteter: Resultat før af- og nedskrivninger på 2,65 mia. kr. i 2014 (en forbedring på 1 mia. kr. i forhold til fremskrivningen fra 2011), I niveau af færre fuldtidsbeskæftigede ved udgangen af ved udgangen af juni var vi 978 færre. Genopretning hånd i hånd med forbedringer Den økonomiske genopretning af DSB er resultatet ikke mindst af en 20/28 procent produktivitets-forbedring (togkilometer/-rejser pr. medarbejder) siden Genopretningen er foretaget hånd i hånd med fokus på kerneproduktet, hvilket har resulteret i andre vigtige forbedringer: God rettidighed - på historisk højt niveau, Fortsat kundevækst - 8 procent siden 2011 og 3 procent i 1. halvår, Stigende kundetilfredshed - fra 7,2 ultimo 2011 til 7,6 ved udgangen af 1. halvår, generelt, mens kundetilfredsheden med "denne rejse" udgør 8,1. Vi fortsætter med fokus på også i de kommende år at levere løbende forbedringer. Dermed kommer fundamentet på plads til også et bedre omdømme, der til trods for, at det er forbedret de seneste kvartaler, fortsat er for lavt. Ny strategi for DSB frem til 2030 Ny strategi for DSB frem til 2030 er blevet godkendt af DSB bestyrelsen. DSB afholder konference på OBV for Tillidsrepræsentanter og Ledere d om ny DSB strategi Derefter følges op i lokal SU og 14 dage efter udsendes en strategi pakke til alle medarbejdere Ny DSB strategi 3 løfter (til ejer, til kunde, til medarbejdere) Sund økonomi, god tur, attraktive arbejdspladser introduceret på hsu marts 2014 (ref 13. møde) Ny strategi Den 10. september starter udrulningen af DSB's langsigtede strategi, der er centreret om "togsystemet" (materiel, stationer og digitale platforme), vedligehold af materiel samt naturligvis togkørsel. Strategien tager ikke alene sigte på, at der forude er et turbulent årti med store om- og udbygninger af jernbanen. Strategien tager også sigte på, at vi i samme årti, hvis man måtte ønske det, kan sætte mere togkørsel i udbud eller bede DSB gøre det, uden de gener liberaliseringer eksempelvis medførte i England. En ambitiøs og vigtig vision for DSB og Danmark. "Vi forbereder os på et årti med om- og udbygning af jernbanen og muligheden for, at DSB udbyder strækninger eller strækninger udbydes uden, at DSB deltager", Peter Side 5 af 16

6 Schütze, bestyrelsesformand. Status trafikkontrakt pr Trafikkontrakter skal på plads Det første konkrete strategiske skridt bliver de nye trafikkontrakter, der fortsat ikke er på plads. De nuværende kontrakter udløber om kun fire måneder. Vi forbereder os på en række scenarier, men håber de politiske forhandlinger snarest konkluderes, så vi kan komme videre også med forberedelserne til indkøbet af den næste generation af elektriske togsæt. "Kun ved at sætte kunden i centrum kan vi indfri den transportpolitiske ambition om en fordobling i 2030", Jesper Lok, administrerende direktør. Ordinære valg af medarbejderrepræsentation i DSB bestyrelsen den 2. marts 2015 Valgudvalget starter forberedelse til afholdelse af ordinære valg af medarbejderrepræsentation i DSB bestyrelsen. De nyvalgte medarbejderrepræsentanter indtræder i DSB bestyrelsen på DSB s ordinære virksomhedsmøde d. 2. marts 2015 for en ny 4-årig mandatperiode. 1. møde afholdt d. 11. okt. Næste møde d. 6. nov. Formand for valgudvalget er Jørn Nicolaisen. Ledelsens repræsentant Thomas Børner. Sekretær for valgudvalget er Maria Lis Windfeld Mejnert Ny materielchef i DSB Sideindhold Den 1. november starter Kjeld Garlov som materielchef i DSB. Han overtager ledelsen af Materiel, hvor Valdemar Troelsø, underdirektør i Materiel & Infrastruktur, har vikarieret i en periode. Enheden Materiel varetager ejerrollen i forhold til DSB's nuværende materielflåde og er bygherre i vores mange materielprojekter. Dvs. køb, salg og til- og ombygninger. Materiel varetager også køb af vedligeholds- og klargøringsydelser og står for den langsigtede planlægning og forvaltning af DSB's fjern-, regional- og S-tog. "Jeg er glad for, at vi har fået en ressource som Kjeld, der medbringer over 20 års erfaring fra Statoil, hvor han bl.a. har haft ledende stillinger med ansvar for økonomi, udvikling, facility management og nybygning og modernisering af Statoils over 300 servicestationer. Det går godt i tråd med, at der i DSB's materielflåde er tale om en stor og forholdsvis kompleks teknisk portefølje, hvor mange aktører skal spille sammen for at skabe succes," siger Valdemar Trolsø. Kjeld Garlov kommer senest fra en stilling i Finansministeriet. Han er 49 år og uddannet cand. Oecon fra Århus universitet, har to store børn og bor i Charlottenlund Fortsat økonomisk fremgang "Godt på vej til at nå i mål med Ét sundt DSB", siger Peter Schütze, bestyrelsesformand Resultat før af- og nedskrivninger på mio. kr. og mio. kr. efter korrektion for poster af engangskarakter (2.148 mio. kr. året før), Side 6 af 16

7 Resultat før skat på 656 mio. kr. og 434 mio. kr. efter korrektion af poster af engangskarakter (401 mio. kr. året før), God rettidighed over kontraktmålene Rentebærende gæld, netto udgør mio. kr. mod mio. kr. pr. 30. september 2013 og mio. kr. ultimo Løbende forbedringer De underliggende driftsresultater (resultat før poster af engangskarakter) fortsætter med at udvikle sig positivt, ligesom rettidigheden ligger på et fortsat pænt niveau. Regnskabet er i 3. kvartal 2014 derudover positivt påvirket af poster af engangskarakter, herunder salg af butiksarkaden ved Lyngby station. DSB Øresund Indførelsen af enmandsbetjening på Øresund afventer procesarbejdet med enmandsbetjening i Nordjylland, som har trukket ud. Yderligere forsinkelser kan belaste økonomien i Øresund. DSB Øresund gennemgår løbende forretningsplanen for den resterende del af kontraktperioden. På grundlag af den seneste revurdering øger DSB hensættelsen til tabsgivende kontakt i DSB Øresund. Denne yderligere hensættelse forventes kun at påvirke økonomien i DSB koncernen i begrænset omfang. Sikkerhedsledelsessystem Nyt sikkerhedsledelsessystem er under udarbejdelse i tæt dialog med assessorer og Trafikstyrelsen. Erfaringer fra branchen tilsiger, at overgangen fra et erfaringsbaseret til et procesorienteret system er en kulturændring, som realistisk set kommer til at tage 2-3 år. Ultrafine partikler Der er fortsat stort fokus på udfordringen omkring ultrafine partikler. Løsningen bliver elektrificeringen af den danske jernbane - en fremskyndelse for så vidt angår Nordvestbanen bør i den forbindelse overvejes. I den mellemliggende periode arbejdes med tiltag på materiellet, der reducerer omfanget af partikler i vognene. Flere af tiltagene (emissionskit, filtre og katalysatorer) er allerede gennemført eller i testforløb, ligesom der løbende overvejes og gennemføres yderligere tiltag. Der udarbejdes endvidere et oplæg til Side 7 af 16

8 Transportministeriet om muligheder for nyanskaffelser eller re-motoresering af materiellet. IC4/IC2 Den uvildige rapport om IC4- og IC2-togsæt fra det schweiziske Prose forventes klar omkring årsskiftet. På det tidspunkt vil arbejdet med en plan B - som opstiller mulige alternativer til anvendelse af IC4- og IC2-togsæt - kunne færdiggøres som planlagt, ligesom vi til den tid vil foretage en fornyet vurdering af et eventuelt behov for nedskrivning af værdien af togsættene. Nye el-tog DSB har afleveret beslutningsoplægget for det forestående indkøb af nye elektriske tog. Oplægget er efterfølgende eksternt kvalitetssikret. Vi er ydmyge over for opgaven og afventer beslutningen, om vi kan gå videre med de næste faser frem mod indkøbet eltogsæt. Ny trafikkontrakt Vi arbejder på at få strukturen i den nyligt lancerede langsigtede strategi reflekteret allerede i den kommende trafikkontrakt, hvilket vil sikre bedre økonomisk transparens omkring henholdsvis materiel, stationer og togkørsel. Forbundet Møde DSB / Dj d udbud tjenestemænd På mødet orienterede DSB om sine overvejelser ifm. udbud/konkurrenceudsættelse af forskellige serviceopgaver, der i dag udføres af DSB s eget personale. DSB overvejer pligtmæssigt udlån af tjenestemændene (TL 12.1) på baggrund af en højesteretsdom fra 2012 i forbindelse med kommende udbudsproces. Lov om DSB gældende 2010 Folketingets transportudvalg: På spørgsmål nr. 937 fra Transportudvalget stillet af Kristian Pihl Lorenzen d. 20. august, om tjenestemænd i DSB har pligt til udlån til private selskaber jf. højesteretsdommen af 24. september 2012, svarer Transportministeren d : Det står således efter min opfattelse klart, at DSB ikke kan beordre tjenestemænd til at lade sig udlåne til selskaber, der ikke er ejet af DSB uden ændring af loven. Denne opfattelse deles af Kammeradvokaten. TL 12.1 Ifølge TL 12, stk. 1, 1. pkt., har en tjenestemand inden for sit ansættelsesområde pligt til at underkaste sig sådanne forandringer i sine tjenesteforretningers omfang og beskaffenhed, der ikke ændrer tjenestens karakter, og som ikke medfører, at stillingen ikke længere kan anses for passende. Overskrider en forandring den grænse, der er nævnt i bestemmelsen, kan tjenestemanden gøre gældende, at der foreligger forflyttelse. Side 8 af 16

9 De domme, der er afsagt gennem tiden, er vejledende ved afgørelsen af konkrete sager. Tjenestemænds pligt til udlån til privatejede virksomheder Højesteret har den 24. september 2012 i en principiel sag afgjort, at det er muligt at pålægge tjenestemænd udlån til et 100 % privatejet aktieselskab. Bestemmelsen i tjenestemandsloven om tjenestemandens pligt til at underkaste sig stillingsforandringer ( 12, stk. 1) har samme indhold, som bestemmelsen i tjenestemandsregulativet for kommunale tjenestemænd ( 12, stk. 1), hvis rækkevidde blev prøvet i den konkrete sag. Dommen tager, som nævnt, principiel stilling til, at det er muligt at pålægge tjenestemænd udlån til 100 % ejede selskaber, men også at det i en sådan situation vil være udgangspunktet, at der foretages en sædvanlig tjenestemandsretlig bedømmelse af, om der er tale om en passende stilling. Sagen kort opsummeret. DSB bygger deres argumenter om pligtmæssigt udlån på Tjenestemandsloven ( 12.1) og en højesteretsdom ( ) om forflyttelse af nogle kommunale tjenestemænd i Odense til et privat selskab. Dj argumenterer imod tvangs udlån med gældende lovgivning (Lov om DSB 15 stk. 1 og stk. 6) og den siddende Transportministers opfattelse af sin pligt til embedsførelse (Svar til Folketing ) Bemærk trumfkortet: Denne opfattelse deles af Kammeradvokaten. DSB anvender loven og dommen til at tolke på hvad der evt. kunne være aktuel gældende retsstilling. Dj holder sig til regeringens juristers vurdering af, hvad er i dag indeholdt gældende ret ved en dansk domstol. En minister udtaler sig aldrig for sjov, og da slet ikke skriftligt til folketinget under ministeransvarlighedsloven. DSB er blevet historieløs på ledelsessiden På vores side har vi haft gode Tjenestemænd og Tillidsfolk, der har kæmpet kampen før os den samme kamp for en ordentlig lønning og rimelige arbejdsforhold og vilkår eksempelvis mindeværdig. DI og Dansk Jernbaneforbund har lavet en overenskomst. Lo kan underkende overenskomsten mellem DI og Dansk Jernbaneforbund. Hvis det sker vel hele aftalen/ overenskomsten helt bortfalde, også de ellementer som bla. også Uddannelse til lokofører. Nogle busselskaber er enige i at letbanen kørsel, ikke kan sammenlignes med buskørsel. 3 selskaber er parat til at give tilbud på letbanen kørsel. Side 9 af 16

10 Snak om sammenlægning af forbund. Paraply organisation hvor der er opbygget en ledelse, med underlægende afd./forbund af mindre størrelse. DJ har også muglighed for at sammenlægge sig med Dansk Metal der er dialog min mening er at DJ er ved at gøre sig lækker over for Dansk Metal hvis det kommer på tale. HB medlemmer kommenterer at det er første gang at DJ direkte snakker fusion med andre forbund. DJ har større samarbejde med Dansk Metal, end hidtil det er min mening efter den måde det blev fremlagt på. Større samarbejde mellem de forskellige forbund. DSB Vedligehold A/S er indmeldt i DI. Forbundet afsked af faglig sekretær Carsten Sauer Ansættelse af ny medarbejder Claus Møller Frederiksen, har tidligere været ansat i huset. Der er igen 4 sekretærer i huset Min mening er det så også nødvendigt i disse tider Claus har nogle kvaliteter som DJ kan bruge, så skal han aflaste ledelsen, men har er ansat på lige fod med de andre faglige sekretærer. Dette blev meget kraftligt fremhævet. Overenskomsten der udtages krav D 3/11 et punkt som lyder til at komme i gennem er reallønnen bibeholdes, også DJ holdning. 1. Frokost pause betalt eller hvad? den her fået ny luft. Medlemstal D 9/ = 4987 medlemmer Pt er vi kommet under smertegrænsen som er aftalt på sidste økonomiseminar. Områdegrupper i DJ skal undersøge om der er medarbejder der ikke er medlem i DJ, Vedligehold A/S har nogle, det kom frem ifølge Kirsten da klargøring blev lagt ind under Vedligehold A/S, for så skulle DSB indsende hvem der blev berørt af sammenlægningen, og der kom medarbejder frem der ikke er medlem af DJ. DSB Kvalifikationsløn Sagen behandles i arbejdsretten den 2. oktober (udsat af dommeren) til 27 nov og igen til 3 feb Dj s handlingsplan dieselos partikler Dj s handlingsplan dieselos partikler fra Hamu mødet d blev godkendt af Hb 12. sep 2014 Fortsat fokus på partikelforurening Side 10 af 16

11 Partikelforurening i danske tog og tilhørende arealer er et stort arbejdsmiljømæssigt problem for de ansatte, der hver dag oplever at blive udsat for væsentligt forhøjede koncentrationer af mikropartikler i forbindelse med udførelsen af deres arbejde. Dansk Jernbaneforbund har længe arbejdet med problemstillingen. Overgang Klg til DSB Vedligehold a/s pr DSB har udsendt breve til medarbejdere der forflyttes fra DSB til DSB Vedligehold a/s pr DSB har ønsket denne overdragelse og ikke Dansk Jernbaneforbund eller SPO og det må derfor også være DSB der tager ansvaret for og i, de udmeldinger der skal komme for at, der kan blive skabt en for medarbejderne, god og rolig overgang. (Formål: opnå synergier til kr. 23 mio.) Møde med HR-service Aftaler & Vilkår afholdt d. 30. april vedrørende personaleforhold ved overgangen fra Klg til DSB Vedligehold a/s. Nyt møde afholdt d DSB har besluttet at overføre "Klargøring og Infrastruktur" under DSB Operation, Materiel / Infrastruktur / Planlægning til DSB Vedligehold a/s - foreløbig deadline for overførsel den ca. 261 Fte På opklarende møde den 16. september med Ulla Raun blev områdegruppen orienteret om personaleforhold i forbindelse med overførslen. Hængeparti fra "gennemgangen af lokalaftaler" i forbindelse med IFO (3 aftaler om SR Arbejdsleder skal samskrives til een gældende i hele DSB - ligeledes 4 aftaler om Holdlederafløsertillæg skal samskrives til een aftale gældende hele DSB. De helt lokale "lokalaftaler" (turskifter, ferierækker, lokale forhold) vil fortsætte uændret meddelt i brev af fra DSB til Dj om opsigelse af overenskomstgrundlaget for Klg i DSB og videreført på aftalegrundlaget i DSB Vedligehold a/s Her tæt på sammenlægningens deadline er det naturligvis lidt nedslående at vi, fra Trafikstyrelsen, modtog et afslag på vores ansøgning om selvstændigt sikkerhedscertifikat til DSB Vedligehold. Der er dog ikke andet at gøre end at komme op på hesten igen og den gode nyhed er jo at vi kan igangsætte som planlagt, ved hjælp af en aftale med DSB SOV under DSB Sikkerhedscertifikat. Tilhørsforholdet for infrastruktur er nu afklaret. DSB ejer infrastrukturen, og DSB Vedligehold løser infrastrukturopgaverne på kontrakt. Udvikling af områdegruppen Områdegruppeseminar sammen med SPO Vedligehold a/s i Rønde d september Seminaret afholdt jf. beslutning på 11. møde d i Ng Formål: Egen organisering i Dj regi. Drøftelse af Områdegruppernes lokalgruppestruktur og organisering set på baggrund af planlagte organisationsændringer i DSB (Klg overgang til Vedligehold a/s planlagte udbud / udliciteringer). Egen organisering i Dj regi. Side 11 af 16

12 Opgaven er: Oplæg til seminar - Formulere emne/problemstilling til gruppearbejde på seminar Tilvejebringe viden / facts. Beslutningsgrundlag skal være oplyst bedst muligt. Afveje muligheder. Politisk, geografisk, demokratisk, økonomisk, kvalifikationer & kompetencer (plus/minus model). Formulere en model, der kan tilgodese fællesskab og helhed såvel som det enkelte medlem. Opgaven må være, at få os talt sammen - i stedet for at vi får os talt fra hinanden opnå enighed og fælles accept blandt tillidsmændene. Processen skulle gerne frembringe en fælles forståelsesramme, et perspektiv og bredest mulig enighed om Stationspersonalets fælles interesser Konklusionen på drøftelsen blev: Områdegruppebestyrelserne samlet til fælles seminar d sept i Rønde er enige om: At give de to Områdegruppeformænd mandat til, at arbejde videre på en fælles indstilling til områdegruppebestyrelserne, der kan løse de spørgsmål - organisatorisk, fagligt og politisk - som vi har drøftet her på seminaret. Alle synspunkter, der er fremkommet, vil indgå i behandlingen. Formandsskabet skal bestræbe sig på, at gøre sit yderste for at dele sol og vind lige, så alle kan føle sig repræsenteret og genkende sig selv. Derfor indkalder vi til fælles områdegruppebestyrelsesmøde den 30. oktober 2014 i Ng, hvor formandsskabets indstilling i løbende dialog med områdegruppebestyrelserne vil blive fremlagt, drøftet og behandlet. Først tak for et rigtigt vellykket seminar i Rønde. Det var en fornøjelse. Vi fik mange ting på bordet og alle kom til orde. Det rykker, og vi blev alle sammen klogere. Det gør vi igen til forår. Per & Jørn fik tre opgaver med hjem fra seminaret: Løse de spørgsmål, der blev drøftet på seminaret organisatorisk, fagligt og politisk Finde en fælles indstilling Dele sol og vind lige Per & Jørn har drøftet situationen flere gange meget grundigt siden sidst. Alle sten har været vendt. På baggrund af seminaret og konklusionsnotatet fra seminaret har Per & JN lavet en fælles analyse og vurdering hvordan er vi nået hertil, hvor vi står? Gennemlæs f.eks. alle vores referater. Tingene har ikke stået stille, de flytter sig, og DSB har heller ikke stået stille Alle kender historien Hvordan løser vi de spørgsmål, der blev drøftet på seminaret organisatorisk, fagligt og politisk: Det gør vi bedst i en samlet områdegruppe: Vi sikrer bedre vores overenskomst & aftaler og sikrer os mod vilkårlighed. Vi styrker os organisatorisk sammen med Sektion DSB Vi sikrer forhandlingskompetence og SU på det rette niveau Vi styrker vores fælles kræfter, vores samlede kompetencer, viden, erfaring og gennemslagskraft Forbundets slogan er: Fremad sammen - alle sammen. Kun hvis vi står sammen, kan vi få gennemført større ting - f.eks. en kompetencegivende stationsbetjent uddannelse. Arbejde som en organisation løfte kollektivt sikre de svage Side 12 af 16

13 Historisk har vi været en gruppe. Nogle har virkelig prøvet at stå meget alene. Vi er ikke stærke individuelt, men vi er kollektivt stærke. Det taler for helheden og fællesskabet Vi skal huske, hvor vi kommer fra. Det gør vi bedst i en samlet områdegruppe. En områdegruppe vil alt andet lige give større indflydelse. Ting står ikke stille, de flytter sig, og DSB står heller ikke stille nu er DSB Vedligehold vores hovedarbejdsgiver tidligere var det store DSB Fælles indstilling til beslutning fra Områdegruppeformændene: At beslutte sammenlægning af områdegrupperne jf, Dj love med virkning pr At der formuleres en indstilling til forbundsledelsen og Hb At indkalde til eo. Tillidsmandsmøde d i Ng At afholde nyt udviklingsseminar i foråret 2015 med emnet "udvikling af områdegruppen - en ny start", jf. diskussionerne på seminaret i Rønde. Beslutning om sammenlægning kan blive behandlet og godkendt af Hb jf på Hb møde d På eo. Tillidsmandsmøde godkendes ny vedtægt og foretages valg Forslag til dagsorden på eo. Tillidsmandsmøde d. 12. december 2014 i Ng: 1. Mødets åbning 2. Valg af dirigent & sekretær 3. Godkendelse af dagsordenen 4. Forslag til vedtægt 5. Valg 6. Møder Afslutning Vedtægt kan fortsætte med stort set samme - tilrette 1 - navn, sammensætning/dækningsområde - og 5 stk. 2 og stk. 10 valg (2 næstformænd) - og 8 stk. 1 (bestyrelsens sammensætning) og 9 stk. 1, stk. 4 og stk. 5 (afgår formand overtager næstformand), og 15 stk. 1 (Hb suppleant) Opgaven med at dele sol og vind lige er blevet til: 1. udk. valgte & udpegede (5 s.) Papiret er ikke endeligt. Dog har alle kandidaterne givet tilsagn til at modtage valg på det eo. Tillidsmandsmøde. Papiret behandles ifm. ny forretningsorden for områdegruppebestyrelsen efter eo. tillidsmandsmøde d. 12. december og gælder frem til det ord. Tillidsmandsmøde i april 2016, hvor der efterfølgende afholdes konstituerende møde. DSB v Direktøren blev orienteret om proces for sammenlægning af områdegrupperne på kvartalsmødet d. 23. oktober mellem DSB Vedligehold og Dj. Også Forbundsformanden er blevet orienteret. Ny revideret Tr fortegnelse/lokalgruppe struktur afventer januar Sammenlægningsmodellen i 2 tempi - så bestemmer vi selv, så er der ikke andre, der kommer og bestemmer for os - og vi forbliver i Sektion DSB. Først i det nye år afholder vi bestyrelsesmøde med Økonomi på dagsordenen. Afslutning af de 2 årsregnskaber, Forretningsorden for Bestyrelsen med bilag over valgte & udpegede, budget 2015 Og nyt udviklingsseminar til foråret en ny start. Vi skal selvfølgelig videreføre alt det bedste fra begge områdegrupper i den ny sammenlagte områdegruppe. Der var en livlig og heftig, men også grundig og omfattende debat med 65 indlæg. Diskussionen gik bl.a. på, er det muligt både at gå efter mest mulig indflydelse og samtidig opretholde nærvær med lokalgrupper og medlemmer. Side 13 af 16

14 Efter en lang diskussion blev der enighed om Formandsindstillingen, og udviklingen af ny sammenlagt områdegruppe skal foregå i en løbende dialog. Synspunkterne fra debatten tages op til drøftelse igen på 1. konstituerende møde i ny sammenlagt områdegruppe januar 2015 og på udviklingsseminaret til forår. Udd. Møde mellem DSB / Dj om Stbtj uddannelse d , og d på baggrund af protokollatet fra organisationsaftale fornyelsen april Der blev aftalt at nedsætte en arbejdsgruppe til at kigge på forholdet og udarbejde forslag til et evt. pilotprojekt. DSB har sat Nils Mønsted ind i arbejdsgruppen som primus motor. DSB er tilsyneladende også nu mere interesseret i en aftale. Nu taler vi tilskud til lærlingeforløb med SU på basisår, derefter uddannelsesaftale med DSB og et uddannelsesforløb vekslende mellem teori og praksis afsluttende med et "svendebrev" for "nye fra gaden" lærlinge og meritafklaringsforløb for allerede ansatte. For de nye betyder det SU første år, lærlingeløn under uddannelse til de kan gå i selvstændig i en sikkerhedsklassificeret tur. DSB vil ikke garantere beskæftigelse efter endt uddannelse. Jan R orienterede om status på Stbtj uddannelse. Der var fortløbende positive drøftelser vedrørende kompetencegivende stationsbetjentuddannelse med DSB Vedligehold a/s. Drøftelserne har gået på en evt. EUD uddannelse, med et grundforløb og efterfølgende specialisering. Uddannelsen vil i første omgang omhandler rangering og klargøring. 21. nov 2014 Nyt asbestfund kun toppen af isbjerget Den 10. november 2014 meddelte DSB, at der igen var fundet asbest i et af deres lokomotiver, skønt det efter den store asbestsag i 2006/2007 blev slået fast, at der ikke længere var asbest i DSBs materiel. Det viser sig dog at DSB siden 2009 har vidst, at der stadig var asbest i ME materiellet. Som udløb af denne sag blev der indgået en aftale mellem DSB og Dansk Jernbaneforbund og HK, som udløser erstatning til nuværende og tidligere ansatte, som måtte blive ramt af asbestrelateret sygdom senere i livet Regionaltogstrafikken i Nordjylland overdrages til nordjyderne Regeringen har besluttet at overdrage DSB's regionaltogsdrift i Nordjylland til regionen og Nordjyske jernbaner. Beslutningen er netop blevet tiltrådt af Folketinget Finansudvalg, som har godkendt et aktstykke om sagen. Det indebærer, at man lokalt træffer beslutning om, hvor og hvor mange tog der skal køre på banenettet inden for en statslig tilskudsramme på 64 mio. kr. om året. Regionen planlægger en sammenhængende togbetjening fra Skørping i syd til Skagen og Hirtshals i nord. Nordjyderne kan også se frem til betydeligt flere togafgange med halvtimes-drift mellem Skørping og Hjørring. Den togtrafik, som regionen overtager, forventes udvidet med omkring 50 pct. Driften planlægges startet i december 2016, når de nødvendige togindkøb er på plads. Side 14 af 16

15 Notat: Fagkategori møde OAO OK15: Den danske model og sikring af reallønnen Medarbejderne er den vigtigste ressource i staten - og vejen til bedre service for borgerne går gennem større inddragelse af medarbejderne. Den gode arbejdsplads med høj service, engagerede og kompetente medarbejdere og god trivsel skabes ikke ved central detailstyring eller snørklede paragraffer i en overenskomst. Den skabes ved en lokal gensidig respekt for partssystemet og ved forståelse og anerkendelse af værdien og behovet for lokale drøftelser, forhandlinger og aftaler. Det er tiden at sætte fokus på behovet for lokale løsninger, der er skræddersyet til de udfordringer og behov, som eksisterer på den enkelte arbejdsplads. Løsninger som i tråd med den danske model skabes i ligeværdig dialog på den enkelte arbejdsplads med inddragelse af alle medarbejdernes kompetencer og ressourcer. OAO-Stat vil gerne gennem OK15 bidrage aktivt til en statslig sektor med fortsat høj produktivitet, service og trivsel til glæde for borgerne og de ansatte i staten. OK15 skal derfor levere resultater, der skal øge dialogen og inddragelsen af medarbejderne på den enkelte arbejdsplads understøtte og styrke den danske model lokalt OAO-Stat lægger vægt på krav, der skaber mest mulig værdi for den enkelte medarbejder. Ud over en sikring af reallønnen er der behov for midler til den enkelte medarbejdergruppe, så de begrænsede midler kan målrettes og gøre mest mulig nytte. Dette betyder, at vi lægger vægten på: generelle lønstigninger et løft til de absolut lavest lønnede mulighed for den enkelte organisation til at lave forbedringer for enkelte medarbejdergrupper (organisationspuljer) Finanslov styrker den danske model Regeringen har i dag indgået aftale om finansloven for 2015 med SF og Enhedslisten. En god aftale, der styrker kampen mod social dumping og andre tiltag, der kommer lønmodtagerne til gode. Af aftalen om finansloven for 2015 fremgår det, at fradrag for fagforeningskontingentet hæves fra 3000 kr. til 6000 kr. årligt. Derudover afsættes der 120 millioner kroner til yderligere initiativer, som skal bruges i kampen mod social dumping. Sektion DSBFirst Ad. 5: Meddelelser fra lokalgrupperne. Hgl./Kk Side 15 af 16

16 Lokalaftale Jul/Nytår - debat Tilskud julefrokost - vedtaget Turskifter debat Ad. 6: SU-information. ESU 15 dec. referat tilsendes Ad. 7: Regnskab. Revision og balance Gennemgået Ad. 8: Andet. Intet Ad. 8a: Beretning fra udvalg i områdegruppen Intet Ad. 8b: Ordinære gruppemøder februar 2015 Bestyrelsesmøder og gruppemøde Aftales med tj. Fordeling afventer datoer Ad. 9: Sager til afgørelse. - forretningsorden behandling gennemgang - gruppemidler - IT bevilling Ad. 9a: Tillidsmandsmøde 2014 Forslag om vi forsætter til kontrakten med DSBØ udløber Vi er alle valgt på vores ordinære gruppemøde i 2014 Vi blev enige om at vi forsætter. Ad. 9b: Medlemslister okt kvartal Næste møde Md. Lister tilsendt Ad. 9c: Møder 2015 Ad. 10: Spørgsmål fra bestyrelsen. Ingen Områdeformanden takkede for et godt møde. Mødet afsluttet kl Cristian Ghetz Jørgen Johansen Kim G. Andersen Områdegruppeformand Områdegruppenæstformand Kasserer Side 16 af 16

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S Bestyrelsesmøde Onsdag den 09. november 2011 klokken 10.00 Strandvænget 22 2100 Østerbro Mødelokalet 1. sal Klargøringsbygning

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S Bestyrelsesmøde Torsdag den 21. juli 2011 klokken 10.00 Strandvænget 22 2100 Østerbro Mødelokalet 1. sal Klargøringsbygning

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Protokol fra Ekstra ordinære Tillidsmandsmøde Den 9. september 2009 på Højstrupgård Eiler Jensensvej 1, 3000 Helsingør, tlf. 49 76 66 66

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE

VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE 1 NAVN Togpersonalets lokalgruppe Odense 2 FORMÅL At søge medlemmernes interesse fremmet mest muligt. At søge samarbejde med andre personalegrupper, såvel

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/2010 om

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Referat af informationsmøde med fælles seminar Torsdag / fredag den 9.-10. april 2015 Røndegård Tangbakkevej 2 8410 Rønde Referat af 2. møde

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

1. Regelgrundlaget Hovedbestemmelsen om tjenestemænds rettigheder og pligter findes i tjenestemandsregulativets

1. Regelgrundlaget Hovedbestemmelsen om tjenestemænds rettigheder og pligter findes i tjenestemandsregulativets N O TAT Udlån af tjenestemænd Dette notat omhandler udlån af tjenestemænd i forbindelse med udliciteringer. Notatet beskæftiger sig primært med frivillige udlånsaftaler, men i notatet berøres også situationer,

Læs mere

07.04.2014 VEDTÆGTER. For. Turistforeningen for Frederikshavn Kommune

07.04.2014 VEDTÆGTER. For. Turistforeningen for Frederikshavn Kommune 07.04.2014 VEDTÆGTER For Turistforeningen for Frederikshavn Kommune 1. Foreningens navn og formål 1.1 Foreningens navn er Turistforeningen for Frederikshavn Kommune. Foreningen er stiftet ved fusion af

Læs mere

Referat af 3. sektionsbestyrelsesmøde d. 24.03.2009 i København

Referat af 3. sektionsbestyrelsesmøde d. 24.03.2009 i København Referat af 3. sektionsbestyrelsesmøde d. 24.03.2009 i København Tilstede: Afbud: Carsten M Olesen LPO Preben S Pedersen LPO Jørn Nicolaisen, SPO Dan B Kirchhoff SPO Henning E Laursen, SPO Niels Henrik

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

7 Forvaltning af beboerdemokratiet Punkt 7. Er kun status punkter. Ansvarlig Beslutning/Opgave

7 Forvaltning af beboerdemokratiet Punkt 7. Er kun status punkter. Ansvarlig Beslutning/Opgave Antenneforeningen Trekanten Udskrevet d. 26. september 2007, kl. 00:59 Referat af bestyrelsens møde Bestyrelsesmøde Tirsdag d.25. September 2007, kl. 18.30-21.30 i Grønt Hus Tilstede: HO, PF, MA, AC, BP,

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

YHEDER OG DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR

YHEDER OG DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR UGE 46 * 2014 * N Y H E D S B R E V : YHEDER OG DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR MT HØJGAARD SKAL STÅ FOR DEN ARKITEKTONISKE FÆRDIGGØRELSE AF CITYRINGENS STATIONER Entreprenørvirksomheden har

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå overenskomstforhandlingerne OK15 v/professor emeritus Flemming Ibsen, Aalborg Universitet

Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå overenskomstforhandlingerne OK15 v/professor emeritus Flemming Ibsen, Aalborg Universitet Referat af Delegeretforsamling i IDA Offentlig Torsdag den 7. maj 2015 kl. 14.00-18.00 Notat 4. juni 2015 TEMADRØFTELSER: Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå de offentlige overenskomstforhandlinger

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Tirsdag den 4. september 2012 klokken 10.30 Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg, tlf. 65 30 11 88 Referat af

Læs mere

THISTED SPILDEVAND A/S

THISTED SPILDEVAND A/S THISTED SPILDEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Benny B. Christensen, Elin Vangsgaard, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard,

Læs mere

DSB s ÅRSREGNSKAB 2010

DSB s ÅRSREGNSKAB 2010 DSB s ÅRSREGNSKAB 2010 Den 18. marts 2011 Mogens Granborg, Bestyrelsesformand Klaus Pedersen, Konst. adm. direktør ƒ Pressemeddelelse og forvaltningspåtegning ƒ Årsregnskab ƒ Spørgsmål Forbehold i Forvaltningsrevisionen

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall Referat fra generalforsamling, 15. maj 2013 kl 17.00 hos Vattenfall A/S. Dagsorden for mødet er i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent

Læs mere

FUSIONSAFTALE. vedr. sammenlægningen af. Det religiøse samfund Areopagos Danmark (I det følgende kaldet ADK) CVR 10526094

FUSIONSAFTALE. vedr. sammenlægningen af. Det religiøse samfund Areopagos Danmark (I det følgende kaldet ADK) CVR 10526094 Vort j.nr. 525047-001 FUSIONSAFTALE vedr. sammenlægningen af Det religiøse samfund Areopagos Danmark (I det følgende kaldet ADK) CVR 10526094 Og Det religiøse samfund I Mesterens Lys (I det følgende kaldet

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

Transportudvalget 2012-13 TRU alm. del Bilag 29 Offentligt. Status & Strategi. Møde med Transportudvalget Østerport, tirsdag 9.

Transportudvalget 2012-13 TRU alm. del Bilag 29 Offentligt. Status & Strategi. Møde med Transportudvalget Østerport, tirsdag 9. Transportudvalget 2012-13 TRU alm. del Bilag 29 Offentligt Status & Strategi Møde med Transportudvalget Østerport, tirsdag 9. oktober 2012 1 Program 1. Indledning Bestyrelsesformand Peter Schütze 2. Status

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion Vedtaget den 19. marts 2013 Vedtægter for Landboforeningen Gefion Side 1 af 8 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Gefion. Dens hjemsted er Sjælland. Foreningen er dannet ved sammenslutningen

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Indholdsfortegnelse 1 Navn...2 2 Formål...2 3 Tilhørsforhold...2 4 Aktiviteter...2 5 Bidragyderkreds...2 6 Generalforsamling...2 7 Ekstraordinær generalforsamling...3

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Regionaltog i Nordjylland

Regionaltog i Nordjylland 1 Regionaltog i Nordjylland Banebranchen 5. maj Fremtidens passagertrafik Svend Tøfting Region Nordjylland LIDT HISTORIE 2 2000 Nordjyllands amt overtager Skagens- og Hirtshalsbanen 3 Juni 2004 Nye skinner

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o Bestyrelsesmøde onsdag 23. maj 2007 kl. 9.00 Konferencecenter Klarskovgård Korsør Lystskov 30, 4220 Korsør Telefon: 72 16 20 00 www.klarskovgaard.dk

Læs mere

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1. Navn Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1) Foreningens navn er Dansk Flygtningehjælps UngeNetværK, der forkortes DFUNK.

Læs mere

Der er afbud fra: Allan, Åse og Grethe. Hverken Åse eller Grethe har en suppleant, men dagsorden er tilsendt Jens Callesen som Allans suppleant.

Der er afbud fra: Allan, Åse og Grethe. Hverken Åse eller Grethe har en suppleant, men dagsorden er tilsendt Jens Callesen som Allans suppleant. Referat fra FTF Region Sjælland Nykobbelvej 1 4200 Slagelse Bestyrelsesmøde d. 11. oktober 2013 Nykobbelvej 1, Slagelse Kl. 11 13.30 Punkt t Der er afbud fra: Allan, Åse og Grethe. Hverken Åse eller Grethe

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST VEDTÆGTER FOR KREDS KREDS VEST VEST 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København

Læs mere

UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato]

UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato] UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato] Forslag HKV Horsens A/S efter fusion 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er HKV Horsens A/S 2.0 FORMÅL 2.1 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Protokol 7. Områdegruppebestyrelsesmøde 11. september i Fredericia.

Protokol 7. Områdegruppebestyrelsesmøde 11. september i Fredericia. Protokol 7. Områdegruppebestyrelsesmøde 11. september i Fredericia. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Annette Tranberg, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul Balle, Leif Sørensen,

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010 Forretningsorden Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening Godkendt den 02. september 2010 C:\Users\sb\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\WD98V9XV\2010 09 06 Bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK 1. Navn og hjemsted. Vedtægter for STARRIDERS DENMARK Stk. 1. Foreningens navn er STARRIDERS DENMARK Stk. 2. Foreningens hjemsted er Danmark. 2. Formål og medlemskab. Stk. 1. Foreningens formål er at varetage

Læs mere

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S RENO-NORD BESTYRELSEN Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00 REFERAT Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S Reno-Nord Troensevej 2 9220 Aalborg Øst Telefon 98 15 65 66 Telefax 98 15 17 97 E-mail

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-01095 20. januar 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 16. januar 2014 kl. 0930 (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter 1.: Navn og hjemsted: Laugets navn: Herlufmagle-Gelsted Antennelaug. Laugets hjemsted: Gelsted. 1.: Navn og

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter for GO2Green

Vedtægter for GO2Green 1 Navn Foreningens navn er: GO2Green. 2 Hjemsted Foreningen har hjemsted i Svendborg. 3 Formål Foreningens formål er medvirke til, der opnås årlige målbare reduktioner af energiforbruget og CO2-belastningen

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Birk Centerpark 4 Herning

Birk Centerpark 4 Herning Vedtægter for 3F Midtjylland Birk Centerpark 4 Herning 1. Navn Stk. 1. Afdelingens navn er: Fagligt Fælles Forbund Midtjylland (3F Midtjylland). 2. Hjemsted Stk. 1. Afdelingens hjemsted er Birk Centerpark

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Ejendomsinspektørerne Faglig landsklub for ledere Upsalagade 20 B 2100 København Ø Tlf. 70 15 44 80 Mail: fagligpuls@forbundet.dk Referat fra bestyrelsesmøde Afholdt fredag den 17. januar 2014 i Kolding

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Onsdag den 21-10-2009 Mødested: Hansborg, Østergade 48, mødelokale 1-U-2 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Jens-Ove Mortensen, Helle

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Generalforsamlingen d. 26. april 2014

Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Generalforsamlingen d. 26. april 2014 Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Generalforsamlingen d. 26. april 2014 Indhold: Side 2 1. Navn og hjemsted (Indsat afdelingens data) Side 3 2. Afdelingens formål Side 2 3. Opbygning og kompetencefordeling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk 1. Foreningens navn Motivation: For en ordens skyld bringes foreningens navn ajour med sin primære aktivitet. 1. Foreningens navn, ejerforhold, art og status

Læs mere

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole FORRETNINGSORDEN for Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles bestyrelse I medfør af 14, stk. 1 i vedtægt for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole fastsættes herved følgende forretningsorden for Danmarks

Læs mere

Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe

Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. Navn Aktionsgruppens navn er Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe. 2. Hjemsted (Område) Aktionsgruppens hjemsted er Horsens

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet.

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet. Mødeindkaldelse 18. juni 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: Tirsdag den 24. juni Tid: 16.00 18.00 Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale

Læs mere

Ordinært Bestyrelsesmøde onsdag d. 30.05.12 kl. 16.00-18.00 308

Ordinært Bestyrelsesmøde onsdag d. 30.05.12 kl. 16.00-18.00 308 Ordinært Bestyrelsesmøde onsdag d. 30.05.12 kl. 16.00-18.00 308 DAGSORDEN: 1. Godkende og underskrive referat af den 26.03.2012 2. Nyt fra konstitueret formand (Claus Windfeld) 3. Nyt fra skolelederen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A.

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 241006 V E D T Æ G T E R FOR BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 1. Navn og hjemsted 1. 1.1. Selskabets navn er Baunehøj Vandværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune, under sammenlægning til Gribskov

Læs mere

Institutionens navn er "Houlkærhallen" med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg.

Institutionens navn er Houlkærhallen med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg. Navn og hjemsted: Institutionens navn er "Houlkærhallen" med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg. Formål: Institutionen har til formål at opføre og drive en idrætshal til brug for idræts- og ungdomsforeninger

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Torsdag den 25. oktober 2012 klokken 10.30 Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg, tlf. 65 30 11 88 Referat af

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Byg til Vækst. Foreningen har hjemsted i Odense Kommune. Medlemskreds og kontingent 2 Foreningens medlemmer er Odense, Assens,

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Vedtægter for LAG-NORD. I. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for LAG-NORD. I. Navn, hjemsted og formål 1. Navn Aktionsgruppens navn er LAG NORD Vedtægter for LAG-NORD I. Navn, hjemsted og formål 2. Hjemsted (Område) Den lokale aktionsgruppes hjemsted er Frederikshavn, Brønderslev og Frederikshavn Kommune

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling NAVN OG HJEMSTED 1 Center for Kultur og Udvikling (CKU) er en selvejende institution. CKU s hjemsted er København. CKU er undtaget

Læs mere

Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik. Kontorchef Lasse Winterberg

Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik. Kontorchef Lasse Winterberg Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik Kontorchef Lasse Winterberg Hovedpunkter i oplæg 1) Baggrund for ny aftale om takstnedsættelser og investeringer 2)

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Fredensborg Forsyning A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Fredensborg Kommune. 1.3 Selskabets

Læs mere

Rekruttering af Kontorchef til Center for Jernbane

Rekruttering af Kontorchef til Center for Jernbane Tina Overgaard & Ri Kofod København den 11.12.2013 JOBPROFIL Rekruttering af Kontorchef til Center for Jernbane 1. Indledning Trafikstyrelsen har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen

Læs mere

KBS. Referat. Formand: Per Andersen Næstformand: Jan Lynge Pedersen

KBS. Referat. Formand: Per Andersen Næstformand: Jan Lynge Pedersen Referat KBS Kollegieboligselskabet Referat fra bestyrelsesmødet onsdag den 10. april 2013 kl. 17 00 på Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C. Dagsorden: 1. Protokol 2. Meddelelser fra formanden/bestyrelsen

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1

Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1 Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1 Referat af 1. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 8. maj 2012 TID: Kl. 18.00 21.00 (Spisepause 18.00-18.30) STED: Forbundskontoret Mågevej

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1 Kongenshus Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Skolen er oprettet den 13. januar 1983

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere