Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S"

Transkript

1 Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S Bestyrelsesmøde Tirsdag den 04. december 2014 klokken Strandvænget Østerbro Mødelokalet 1. sal Klargøringsbygning Hgl. Referat 15. møde Side 1 af 16

2 Udsendt alene elektronisk pr. den 08. dec Indkaldelse: Gode kammerater I indkaldes herved til 15. møde i områdegruppebestyrelsen. Tid og sted fremgår af side 1 Afbud meddelelses straks til områdegruppeformanden. 1. indkaldelsen er vedlagt følgende bilag: - Referat 14. møde - Vedtægter og forretningsorden - Udpegning til besættelse af kongresdelegerede og poster i bestyrelser, udvalg, råd og nævn: Fremsendte materialer medbringes til/på mødet Udsendt til: Stbtj Cristian Ghetz, Gruppeformand gr. Kystbanen Helgoland Stbtj Jørgen Johansen Områdegruppenæstformand gr. Kystbanen Helgoland Stbtj Kim Gert Andersen, Områdegruppekasserer, gr. Kystbanen Helgoland Stbtj Karin Rasmussen Folkevalgt revisor gr. Kystbanen Helgoland Stbtj Keld Dam Bestyrelsesmedlem Amr gr. Hgl/Kk Og udsendt til orientering / inviterende gæster: Jan R Christensen Faglig sekretær Dansk Jernbaneforbund Kurt Hansen webmaster Dagsorden: Mødets åbning. Godkendelse af dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde. Beretning fra virksomheden. Meddelelser fra lokalgrupperne. SU-information. Regnskab. Andet. Sager til afgørelse. Spørgsmål fra bestyrelsen. Side 2 af 16

3 Ad 1. Mødets åbning. Afbudt fra Jan, Kurt og Karin DSB skal køre på Kystbanen i ti år Transportministeriet har varslet over for EU, at hensigten er at overdrage driften af Kystbanen og strækningen mellem København H og Kastrup til DSB frem til EU skal have den type information et år forinden, og Kystbanen kan dermed overdrages til DSB pr. 13. december 2015 eller senere, hvis Transportministeriet til den tid ønsker det. Det skriver flere medier i dag, tirsdag den 18. november. Til Berlingske Tidende siger transportminister Magnus Heunicke: "Det her handler om at få ryddet op i et fejlslagent udbud, ikke om modstand mod udbud generelt, hvilket jeg har slået fast flere gange. Hver tredje forsinkelse skyldes hændelser i Sverige, og derfor skal trafikken omlægges, så Kystbanen skilles fra den svenske trafik. Den omlægning tager nogle år at gennemføre, og i den periode vil det ikke være smart at udbyde trafikken," siger han. Forhandlinger om trafikkontrakt skudt i gang Transportminister Magnus Heunicke har sat gang i de politiske forhandlinger om en kommende trafikkontakt, og i den kommende tid vil ministeren holde en række møder med de inviterede partier, hvor de vil få den nødvendige information forud for de egentlige forhandlinger. DSB er også inviteret til blandt andet at fortælle om materielplanen samt indføre politikerne i DSB's nye strategi. Ifølge Altinget har ministeren meddelt trafikordførerne, at det er hans mål, at man kan lande en endelig aftale, inden den nuværende kontrakt udløber, men at det også er en mulighed, at man forlænger den nuværende. Ad. 2: Godkendelse af dagsorden. Godkendt Ad. 3: Godkendelse af referat Godkendt Ad. 4: Beretning fra virksomheden. Meddelelser: DSB DSB skal have ny administrerende direktør Jesper T Lok, der har været administrerende direktør for DSB siden maj 2012, har opsagt sin stilling, og dermed skal DSB's bestyrelse nu finde en ny administrerende direktør til virksomheden. Side 3 af 16

4 DSB henter ny topchef i SAS DSB s bestyrelse har udpeget ny administrerende direktør for virksomheden. Ny frontfigur bliver Flemming Jensen, der kommer fra en stilling som koncerndirektør for Operations og talsmand for SAS i Danmark. Flemming Jensen er født i 1959 og er i dag medlem af SAS Group Management. Flemming Jensen begyndte sin karriere i SAS i 1989 og har fra 2008 bestridt et antal ledende stillinger inden for SAS produktion, såsom Chief Operating Officer Production unit CPH. I perioden var han Chief Pilot og var før det pilot. Flemming Jensen er medlem af forretningsudvalget og hovedbestyrelsen i Dansk Industri og medlem af bestyrelsen i Industriens Arbejdsgivere i København (IAK). Flemming Jensens uddannelsesmæssige baggrund er pilot i Det Danske Flyvevåben Sundt DSB Effektiviseret i Danmark (fra FTE ultimo 2011 til FTE pr. 30. juni 2014 hvilket medfører øget produktivitet i en størrelsesorden på 20-30%, ca. 450 mio.kr.) Lukket aktiviteter (Rejsebureau, salgsvognen, tabsgivende kiosker, aktiviteter i Sverige) Reduceret antallet af lokalaftaler (fra 404 til 291 indtil videre) Vist løntilbageholdenhed (3 år med 0, ca. 80 mio. kr., og reduceret resultatløn, ca. 25 mio.kr.) Reduceret antal produkter (fra 200 til 105), reduceret billetsalg (fra 18 til 4) og reduceret antal kundecentre (fra 3 til 1) Samlet medarbejdere i Telegade (solgt Sølvgade + Kursuscenter Østerport samt sat Kalvebod Brygge 32 til salg) Gennemgået indkøbskontrakter og forbedret indkøbsprocessen (ca. 225 mio. kr.) Og samtidigt sat fokus på kerneproduktet. Stigende rettidighed siden 2011 og historisk højt niveau i 1. halvår 2014 Skabt økonomisk råderum til også at investere i fremtiden herunder kundevendte flader Solidt resultat i 1. halvår " Fokus på kerneproduktet har banet vejen for genopretningen af DSB," Peter Schütze, bestyrelsesformand. Resultat før af- og nedskrivninger på mio. kr. - (forbedring på 272 mio. kr.) og mio. kr. efter korrektion for poster af engangskarakter (1.516 mio kr. året før), Resultat før skat på 466 mio. kr. - (forbedring på 226 mio. kr.) og 363 mio. kr. efter korrektionen for poster af engangskarakter (340 mio. kr. året før), Side 4 af 16

5 God rettidighed over kontraktmålene - på historisk højt niveau, Rentebærende gæld, netto udgør mio. kr. mod mio. kr. pr. 30. juni Rentebærende gæld, netto udgjorde mio. kr. ultimo Godt på vej til at nå i mål med "Ét Sundt DSB" Efter 1. halvår er vi godt på vej med den økonomiske genopretning af DSB, herunder ikke mindst de to overordnede mål vi satte os for de danske aktiviteter: Resultat før af- og nedskrivninger på 2,65 mia. kr. i 2014 (en forbedring på 1 mia. kr. i forhold til fremskrivningen fra 2011), I niveau af færre fuldtidsbeskæftigede ved udgangen af ved udgangen af juni var vi 978 færre. Genopretning hånd i hånd med forbedringer Den økonomiske genopretning af DSB er resultatet ikke mindst af en 20/28 procent produktivitets-forbedring (togkilometer/-rejser pr. medarbejder) siden Genopretningen er foretaget hånd i hånd med fokus på kerneproduktet, hvilket har resulteret i andre vigtige forbedringer: God rettidighed - på historisk højt niveau, Fortsat kundevækst - 8 procent siden 2011 og 3 procent i 1. halvår, Stigende kundetilfredshed - fra 7,2 ultimo 2011 til 7,6 ved udgangen af 1. halvår, generelt, mens kundetilfredsheden med "denne rejse" udgør 8,1. Vi fortsætter med fokus på også i de kommende år at levere løbende forbedringer. Dermed kommer fundamentet på plads til også et bedre omdømme, der til trods for, at det er forbedret de seneste kvartaler, fortsat er for lavt. Ny strategi for DSB frem til 2030 Ny strategi for DSB frem til 2030 er blevet godkendt af DSB bestyrelsen. DSB afholder konference på OBV for Tillidsrepræsentanter og Ledere d om ny DSB strategi Derefter følges op i lokal SU og 14 dage efter udsendes en strategi pakke til alle medarbejdere Ny DSB strategi 3 løfter (til ejer, til kunde, til medarbejdere) Sund økonomi, god tur, attraktive arbejdspladser introduceret på hsu marts 2014 (ref 13. møde) Ny strategi Den 10. september starter udrulningen af DSB's langsigtede strategi, der er centreret om "togsystemet" (materiel, stationer og digitale platforme), vedligehold af materiel samt naturligvis togkørsel. Strategien tager ikke alene sigte på, at der forude er et turbulent årti med store om- og udbygninger af jernbanen. Strategien tager også sigte på, at vi i samme årti, hvis man måtte ønske det, kan sætte mere togkørsel i udbud eller bede DSB gøre det, uden de gener liberaliseringer eksempelvis medførte i England. En ambitiøs og vigtig vision for DSB og Danmark. "Vi forbereder os på et årti med om- og udbygning af jernbanen og muligheden for, at DSB udbyder strækninger eller strækninger udbydes uden, at DSB deltager", Peter Side 5 af 16

6 Schütze, bestyrelsesformand. Status trafikkontrakt pr Trafikkontrakter skal på plads Det første konkrete strategiske skridt bliver de nye trafikkontrakter, der fortsat ikke er på plads. De nuværende kontrakter udløber om kun fire måneder. Vi forbereder os på en række scenarier, men håber de politiske forhandlinger snarest konkluderes, så vi kan komme videre også med forberedelserne til indkøbet af den næste generation af elektriske togsæt. "Kun ved at sætte kunden i centrum kan vi indfri den transportpolitiske ambition om en fordobling i 2030", Jesper Lok, administrerende direktør. Ordinære valg af medarbejderrepræsentation i DSB bestyrelsen den 2. marts 2015 Valgudvalget starter forberedelse til afholdelse af ordinære valg af medarbejderrepræsentation i DSB bestyrelsen. De nyvalgte medarbejderrepræsentanter indtræder i DSB bestyrelsen på DSB s ordinære virksomhedsmøde d. 2. marts 2015 for en ny 4-årig mandatperiode. 1. møde afholdt d. 11. okt. Næste møde d. 6. nov. Formand for valgudvalget er Jørn Nicolaisen. Ledelsens repræsentant Thomas Børner. Sekretær for valgudvalget er Maria Lis Windfeld Mejnert Ny materielchef i DSB Sideindhold Den 1. november starter Kjeld Garlov som materielchef i DSB. Han overtager ledelsen af Materiel, hvor Valdemar Troelsø, underdirektør i Materiel & Infrastruktur, har vikarieret i en periode. Enheden Materiel varetager ejerrollen i forhold til DSB's nuværende materielflåde og er bygherre i vores mange materielprojekter. Dvs. køb, salg og til- og ombygninger. Materiel varetager også køb af vedligeholds- og klargøringsydelser og står for den langsigtede planlægning og forvaltning af DSB's fjern-, regional- og S-tog. "Jeg er glad for, at vi har fået en ressource som Kjeld, der medbringer over 20 års erfaring fra Statoil, hvor han bl.a. har haft ledende stillinger med ansvar for økonomi, udvikling, facility management og nybygning og modernisering af Statoils over 300 servicestationer. Det går godt i tråd med, at der i DSB's materielflåde er tale om en stor og forholdsvis kompleks teknisk portefølje, hvor mange aktører skal spille sammen for at skabe succes," siger Valdemar Trolsø. Kjeld Garlov kommer senest fra en stilling i Finansministeriet. Han er 49 år og uddannet cand. Oecon fra Århus universitet, har to store børn og bor i Charlottenlund Fortsat økonomisk fremgang "Godt på vej til at nå i mål med Ét sundt DSB", siger Peter Schütze, bestyrelsesformand Resultat før af- og nedskrivninger på mio. kr. og mio. kr. efter korrektion for poster af engangskarakter (2.148 mio. kr. året før), Side 6 af 16

7 Resultat før skat på 656 mio. kr. og 434 mio. kr. efter korrektion af poster af engangskarakter (401 mio. kr. året før), God rettidighed over kontraktmålene Rentebærende gæld, netto udgør mio. kr. mod mio. kr. pr. 30. september 2013 og mio. kr. ultimo Løbende forbedringer De underliggende driftsresultater (resultat før poster af engangskarakter) fortsætter med at udvikle sig positivt, ligesom rettidigheden ligger på et fortsat pænt niveau. Regnskabet er i 3. kvartal 2014 derudover positivt påvirket af poster af engangskarakter, herunder salg af butiksarkaden ved Lyngby station. DSB Øresund Indførelsen af enmandsbetjening på Øresund afventer procesarbejdet med enmandsbetjening i Nordjylland, som har trukket ud. Yderligere forsinkelser kan belaste økonomien i Øresund. DSB Øresund gennemgår løbende forretningsplanen for den resterende del af kontraktperioden. På grundlag af den seneste revurdering øger DSB hensættelsen til tabsgivende kontakt i DSB Øresund. Denne yderligere hensættelse forventes kun at påvirke økonomien i DSB koncernen i begrænset omfang. Sikkerhedsledelsessystem Nyt sikkerhedsledelsessystem er under udarbejdelse i tæt dialog med assessorer og Trafikstyrelsen. Erfaringer fra branchen tilsiger, at overgangen fra et erfaringsbaseret til et procesorienteret system er en kulturændring, som realistisk set kommer til at tage 2-3 år. Ultrafine partikler Der er fortsat stort fokus på udfordringen omkring ultrafine partikler. Løsningen bliver elektrificeringen af den danske jernbane - en fremskyndelse for så vidt angår Nordvestbanen bør i den forbindelse overvejes. I den mellemliggende periode arbejdes med tiltag på materiellet, der reducerer omfanget af partikler i vognene. Flere af tiltagene (emissionskit, filtre og katalysatorer) er allerede gennemført eller i testforløb, ligesom der løbende overvejes og gennemføres yderligere tiltag. Der udarbejdes endvidere et oplæg til Side 7 af 16

8 Transportministeriet om muligheder for nyanskaffelser eller re-motoresering af materiellet. IC4/IC2 Den uvildige rapport om IC4- og IC2-togsæt fra det schweiziske Prose forventes klar omkring årsskiftet. På det tidspunkt vil arbejdet med en plan B - som opstiller mulige alternativer til anvendelse af IC4- og IC2-togsæt - kunne færdiggøres som planlagt, ligesom vi til den tid vil foretage en fornyet vurdering af et eventuelt behov for nedskrivning af værdien af togsættene. Nye el-tog DSB har afleveret beslutningsoplægget for det forestående indkøb af nye elektriske tog. Oplægget er efterfølgende eksternt kvalitetssikret. Vi er ydmyge over for opgaven og afventer beslutningen, om vi kan gå videre med de næste faser frem mod indkøbet eltogsæt. Ny trafikkontrakt Vi arbejder på at få strukturen i den nyligt lancerede langsigtede strategi reflekteret allerede i den kommende trafikkontrakt, hvilket vil sikre bedre økonomisk transparens omkring henholdsvis materiel, stationer og togkørsel. Forbundet Møde DSB / Dj d udbud tjenestemænd På mødet orienterede DSB om sine overvejelser ifm. udbud/konkurrenceudsættelse af forskellige serviceopgaver, der i dag udføres af DSB s eget personale. DSB overvejer pligtmæssigt udlån af tjenestemændene (TL 12.1) på baggrund af en højesteretsdom fra 2012 i forbindelse med kommende udbudsproces. Lov om DSB gældende 2010 Folketingets transportudvalg: På spørgsmål nr. 937 fra Transportudvalget stillet af Kristian Pihl Lorenzen d. 20. august, om tjenestemænd i DSB har pligt til udlån til private selskaber jf. højesteretsdommen af 24. september 2012, svarer Transportministeren d : Det står således efter min opfattelse klart, at DSB ikke kan beordre tjenestemænd til at lade sig udlåne til selskaber, der ikke er ejet af DSB uden ændring af loven. Denne opfattelse deles af Kammeradvokaten. TL 12.1 Ifølge TL 12, stk. 1, 1. pkt., har en tjenestemand inden for sit ansættelsesområde pligt til at underkaste sig sådanne forandringer i sine tjenesteforretningers omfang og beskaffenhed, der ikke ændrer tjenestens karakter, og som ikke medfører, at stillingen ikke længere kan anses for passende. Overskrider en forandring den grænse, der er nævnt i bestemmelsen, kan tjenestemanden gøre gældende, at der foreligger forflyttelse. Side 8 af 16

9 De domme, der er afsagt gennem tiden, er vejledende ved afgørelsen af konkrete sager. Tjenestemænds pligt til udlån til privatejede virksomheder Højesteret har den 24. september 2012 i en principiel sag afgjort, at det er muligt at pålægge tjenestemænd udlån til et 100 % privatejet aktieselskab. Bestemmelsen i tjenestemandsloven om tjenestemandens pligt til at underkaste sig stillingsforandringer ( 12, stk. 1) har samme indhold, som bestemmelsen i tjenestemandsregulativet for kommunale tjenestemænd ( 12, stk. 1), hvis rækkevidde blev prøvet i den konkrete sag. Dommen tager, som nævnt, principiel stilling til, at det er muligt at pålægge tjenestemænd udlån til 100 % ejede selskaber, men også at det i en sådan situation vil være udgangspunktet, at der foretages en sædvanlig tjenestemandsretlig bedømmelse af, om der er tale om en passende stilling. Sagen kort opsummeret. DSB bygger deres argumenter om pligtmæssigt udlån på Tjenestemandsloven ( 12.1) og en højesteretsdom ( ) om forflyttelse af nogle kommunale tjenestemænd i Odense til et privat selskab. Dj argumenterer imod tvangs udlån med gældende lovgivning (Lov om DSB 15 stk. 1 og stk. 6) og den siddende Transportministers opfattelse af sin pligt til embedsførelse (Svar til Folketing ) Bemærk trumfkortet: Denne opfattelse deles af Kammeradvokaten. DSB anvender loven og dommen til at tolke på hvad der evt. kunne være aktuel gældende retsstilling. Dj holder sig til regeringens juristers vurdering af, hvad er i dag indeholdt gældende ret ved en dansk domstol. En minister udtaler sig aldrig for sjov, og da slet ikke skriftligt til folketinget under ministeransvarlighedsloven. DSB er blevet historieløs på ledelsessiden På vores side har vi haft gode Tjenestemænd og Tillidsfolk, der har kæmpet kampen før os den samme kamp for en ordentlig lønning og rimelige arbejdsforhold og vilkår eksempelvis mindeværdig. DI og Dansk Jernbaneforbund har lavet en overenskomst. Lo kan underkende overenskomsten mellem DI og Dansk Jernbaneforbund. Hvis det sker vel hele aftalen/ overenskomsten helt bortfalde, også de ellementer som bla. også Uddannelse til lokofører. Nogle busselskaber er enige i at letbanen kørsel, ikke kan sammenlignes med buskørsel. 3 selskaber er parat til at give tilbud på letbanen kørsel. Side 9 af 16

10 Snak om sammenlægning af forbund. Paraply organisation hvor der er opbygget en ledelse, med underlægende afd./forbund af mindre størrelse. DJ har også muglighed for at sammenlægge sig med Dansk Metal der er dialog min mening er at DJ er ved at gøre sig lækker over for Dansk Metal hvis det kommer på tale. HB medlemmer kommenterer at det er første gang at DJ direkte snakker fusion med andre forbund. DJ har større samarbejde med Dansk Metal, end hidtil det er min mening efter den måde det blev fremlagt på. Større samarbejde mellem de forskellige forbund. DSB Vedligehold A/S er indmeldt i DI. Forbundet afsked af faglig sekretær Carsten Sauer Ansættelse af ny medarbejder Claus Møller Frederiksen, har tidligere været ansat i huset. Der er igen 4 sekretærer i huset Min mening er det så også nødvendigt i disse tider Claus har nogle kvaliteter som DJ kan bruge, så skal han aflaste ledelsen, men har er ansat på lige fod med de andre faglige sekretærer. Dette blev meget kraftligt fremhævet. Overenskomsten der udtages krav D 3/11 et punkt som lyder til at komme i gennem er reallønnen bibeholdes, også DJ holdning. 1. Frokost pause betalt eller hvad? den her fået ny luft. Medlemstal D 9/ = 4987 medlemmer Pt er vi kommet under smertegrænsen som er aftalt på sidste økonomiseminar. Områdegrupper i DJ skal undersøge om der er medarbejder der ikke er medlem i DJ, Vedligehold A/S har nogle, det kom frem ifølge Kirsten da klargøring blev lagt ind under Vedligehold A/S, for så skulle DSB indsende hvem der blev berørt af sammenlægningen, og der kom medarbejder frem der ikke er medlem af DJ. DSB Kvalifikationsløn Sagen behandles i arbejdsretten den 2. oktober (udsat af dommeren) til 27 nov og igen til 3 feb Dj s handlingsplan dieselos partikler Dj s handlingsplan dieselos partikler fra Hamu mødet d blev godkendt af Hb 12. sep 2014 Fortsat fokus på partikelforurening Side 10 af 16

11 Partikelforurening i danske tog og tilhørende arealer er et stort arbejdsmiljømæssigt problem for de ansatte, der hver dag oplever at blive udsat for væsentligt forhøjede koncentrationer af mikropartikler i forbindelse med udførelsen af deres arbejde. Dansk Jernbaneforbund har længe arbejdet med problemstillingen. Overgang Klg til DSB Vedligehold a/s pr DSB har udsendt breve til medarbejdere der forflyttes fra DSB til DSB Vedligehold a/s pr DSB har ønsket denne overdragelse og ikke Dansk Jernbaneforbund eller SPO og det må derfor også være DSB der tager ansvaret for og i, de udmeldinger der skal komme for at, der kan blive skabt en for medarbejderne, god og rolig overgang. (Formål: opnå synergier til kr. 23 mio.) Møde med HR-service Aftaler & Vilkår afholdt d. 30. april vedrørende personaleforhold ved overgangen fra Klg til DSB Vedligehold a/s. Nyt møde afholdt d DSB har besluttet at overføre "Klargøring og Infrastruktur" under DSB Operation, Materiel / Infrastruktur / Planlægning til DSB Vedligehold a/s - foreløbig deadline for overførsel den ca. 261 Fte På opklarende møde den 16. september med Ulla Raun blev områdegruppen orienteret om personaleforhold i forbindelse med overførslen. Hængeparti fra "gennemgangen af lokalaftaler" i forbindelse med IFO (3 aftaler om SR Arbejdsleder skal samskrives til een gældende i hele DSB - ligeledes 4 aftaler om Holdlederafløsertillæg skal samskrives til een aftale gældende hele DSB. De helt lokale "lokalaftaler" (turskifter, ferierækker, lokale forhold) vil fortsætte uændret meddelt i brev af fra DSB til Dj om opsigelse af overenskomstgrundlaget for Klg i DSB og videreført på aftalegrundlaget i DSB Vedligehold a/s Her tæt på sammenlægningens deadline er det naturligvis lidt nedslående at vi, fra Trafikstyrelsen, modtog et afslag på vores ansøgning om selvstændigt sikkerhedscertifikat til DSB Vedligehold. Der er dog ikke andet at gøre end at komme op på hesten igen og den gode nyhed er jo at vi kan igangsætte som planlagt, ved hjælp af en aftale med DSB SOV under DSB Sikkerhedscertifikat. Tilhørsforholdet for infrastruktur er nu afklaret. DSB ejer infrastrukturen, og DSB Vedligehold løser infrastrukturopgaverne på kontrakt. Udvikling af områdegruppen Områdegruppeseminar sammen med SPO Vedligehold a/s i Rønde d september Seminaret afholdt jf. beslutning på 11. møde d i Ng Formål: Egen organisering i Dj regi. Drøftelse af Områdegruppernes lokalgruppestruktur og organisering set på baggrund af planlagte organisationsændringer i DSB (Klg overgang til Vedligehold a/s planlagte udbud / udliciteringer). Egen organisering i Dj regi. Side 11 af 16

12 Opgaven er: Oplæg til seminar - Formulere emne/problemstilling til gruppearbejde på seminar Tilvejebringe viden / facts. Beslutningsgrundlag skal være oplyst bedst muligt. Afveje muligheder. Politisk, geografisk, demokratisk, økonomisk, kvalifikationer & kompetencer (plus/minus model). Formulere en model, der kan tilgodese fællesskab og helhed såvel som det enkelte medlem. Opgaven må være, at få os talt sammen - i stedet for at vi får os talt fra hinanden opnå enighed og fælles accept blandt tillidsmændene. Processen skulle gerne frembringe en fælles forståelsesramme, et perspektiv og bredest mulig enighed om Stationspersonalets fælles interesser Konklusionen på drøftelsen blev: Områdegruppebestyrelserne samlet til fælles seminar d sept i Rønde er enige om: At give de to Områdegruppeformænd mandat til, at arbejde videre på en fælles indstilling til områdegruppebestyrelserne, der kan løse de spørgsmål - organisatorisk, fagligt og politisk - som vi har drøftet her på seminaret. Alle synspunkter, der er fremkommet, vil indgå i behandlingen. Formandsskabet skal bestræbe sig på, at gøre sit yderste for at dele sol og vind lige, så alle kan føle sig repræsenteret og genkende sig selv. Derfor indkalder vi til fælles områdegruppebestyrelsesmøde den 30. oktober 2014 i Ng, hvor formandsskabets indstilling i løbende dialog med områdegruppebestyrelserne vil blive fremlagt, drøftet og behandlet. Først tak for et rigtigt vellykket seminar i Rønde. Det var en fornøjelse. Vi fik mange ting på bordet og alle kom til orde. Det rykker, og vi blev alle sammen klogere. Det gør vi igen til forår. Per & Jørn fik tre opgaver med hjem fra seminaret: Løse de spørgsmål, der blev drøftet på seminaret organisatorisk, fagligt og politisk Finde en fælles indstilling Dele sol og vind lige Per & Jørn har drøftet situationen flere gange meget grundigt siden sidst. Alle sten har været vendt. På baggrund af seminaret og konklusionsnotatet fra seminaret har Per & JN lavet en fælles analyse og vurdering hvordan er vi nået hertil, hvor vi står? Gennemlæs f.eks. alle vores referater. Tingene har ikke stået stille, de flytter sig, og DSB har heller ikke stået stille Alle kender historien Hvordan løser vi de spørgsmål, der blev drøftet på seminaret organisatorisk, fagligt og politisk: Det gør vi bedst i en samlet områdegruppe: Vi sikrer bedre vores overenskomst & aftaler og sikrer os mod vilkårlighed. Vi styrker os organisatorisk sammen med Sektion DSB Vi sikrer forhandlingskompetence og SU på det rette niveau Vi styrker vores fælles kræfter, vores samlede kompetencer, viden, erfaring og gennemslagskraft Forbundets slogan er: Fremad sammen - alle sammen. Kun hvis vi står sammen, kan vi få gennemført større ting - f.eks. en kompetencegivende stationsbetjent uddannelse. Arbejde som en organisation løfte kollektivt sikre de svage Side 12 af 16

13 Historisk har vi været en gruppe. Nogle har virkelig prøvet at stå meget alene. Vi er ikke stærke individuelt, men vi er kollektivt stærke. Det taler for helheden og fællesskabet Vi skal huske, hvor vi kommer fra. Det gør vi bedst i en samlet områdegruppe. En områdegruppe vil alt andet lige give større indflydelse. Ting står ikke stille, de flytter sig, og DSB står heller ikke stille nu er DSB Vedligehold vores hovedarbejdsgiver tidligere var det store DSB Fælles indstilling til beslutning fra Områdegruppeformændene: At beslutte sammenlægning af områdegrupperne jf, Dj love med virkning pr At der formuleres en indstilling til forbundsledelsen og Hb At indkalde til eo. Tillidsmandsmøde d i Ng At afholde nyt udviklingsseminar i foråret 2015 med emnet "udvikling af områdegruppen - en ny start", jf. diskussionerne på seminaret i Rønde. Beslutning om sammenlægning kan blive behandlet og godkendt af Hb jf på Hb møde d På eo. Tillidsmandsmøde godkendes ny vedtægt og foretages valg Forslag til dagsorden på eo. Tillidsmandsmøde d. 12. december 2014 i Ng: 1. Mødets åbning 2. Valg af dirigent & sekretær 3. Godkendelse af dagsordenen 4. Forslag til vedtægt 5. Valg 6. Møder Afslutning Vedtægt kan fortsætte med stort set samme - tilrette 1 - navn, sammensætning/dækningsområde - og 5 stk. 2 og stk. 10 valg (2 næstformænd) - og 8 stk. 1 (bestyrelsens sammensætning) og 9 stk. 1, stk. 4 og stk. 5 (afgår formand overtager næstformand), og 15 stk. 1 (Hb suppleant) Opgaven med at dele sol og vind lige er blevet til: 1. udk. valgte & udpegede (5 s.) Papiret er ikke endeligt. Dog har alle kandidaterne givet tilsagn til at modtage valg på det eo. Tillidsmandsmøde. Papiret behandles ifm. ny forretningsorden for områdegruppebestyrelsen efter eo. tillidsmandsmøde d. 12. december og gælder frem til det ord. Tillidsmandsmøde i april 2016, hvor der efterfølgende afholdes konstituerende møde. DSB v Direktøren blev orienteret om proces for sammenlægning af områdegrupperne på kvartalsmødet d. 23. oktober mellem DSB Vedligehold og Dj. Også Forbundsformanden er blevet orienteret. Ny revideret Tr fortegnelse/lokalgruppe struktur afventer januar Sammenlægningsmodellen i 2 tempi - så bestemmer vi selv, så er der ikke andre, der kommer og bestemmer for os - og vi forbliver i Sektion DSB. Først i det nye år afholder vi bestyrelsesmøde med Økonomi på dagsordenen. Afslutning af de 2 årsregnskaber, Forretningsorden for Bestyrelsen med bilag over valgte & udpegede, budget 2015 Og nyt udviklingsseminar til foråret en ny start. Vi skal selvfølgelig videreføre alt det bedste fra begge områdegrupper i den ny sammenlagte områdegruppe. Der var en livlig og heftig, men også grundig og omfattende debat med 65 indlæg. Diskussionen gik bl.a. på, er det muligt både at gå efter mest mulig indflydelse og samtidig opretholde nærvær med lokalgrupper og medlemmer. Side 13 af 16

14 Efter en lang diskussion blev der enighed om Formandsindstillingen, og udviklingen af ny sammenlagt områdegruppe skal foregå i en løbende dialog. Synspunkterne fra debatten tages op til drøftelse igen på 1. konstituerende møde i ny sammenlagt områdegruppe januar 2015 og på udviklingsseminaret til forår. Udd. Møde mellem DSB / Dj om Stbtj uddannelse d , og d på baggrund af protokollatet fra organisationsaftale fornyelsen april Der blev aftalt at nedsætte en arbejdsgruppe til at kigge på forholdet og udarbejde forslag til et evt. pilotprojekt. DSB har sat Nils Mønsted ind i arbejdsgruppen som primus motor. DSB er tilsyneladende også nu mere interesseret i en aftale. Nu taler vi tilskud til lærlingeforløb med SU på basisår, derefter uddannelsesaftale med DSB og et uddannelsesforløb vekslende mellem teori og praksis afsluttende med et "svendebrev" for "nye fra gaden" lærlinge og meritafklaringsforløb for allerede ansatte. For de nye betyder det SU første år, lærlingeløn under uddannelse til de kan gå i selvstændig i en sikkerhedsklassificeret tur. DSB vil ikke garantere beskæftigelse efter endt uddannelse. Jan R orienterede om status på Stbtj uddannelse. Der var fortløbende positive drøftelser vedrørende kompetencegivende stationsbetjentuddannelse med DSB Vedligehold a/s. Drøftelserne har gået på en evt. EUD uddannelse, med et grundforløb og efterfølgende specialisering. Uddannelsen vil i første omgang omhandler rangering og klargøring. 21. nov 2014 Nyt asbestfund kun toppen af isbjerget Den 10. november 2014 meddelte DSB, at der igen var fundet asbest i et af deres lokomotiver, skønt det efter den store asbestsag i 2006/2007 blev slået fast, at der ikke længere var asbest i DSBs materiel. Det viser sig dog at DSB siden 2009 har vidst, at der stadig var asbest i ME materiellet. Som udløb af denne sag blev der indgået en aftale mellem DSB og Dansk Jernbaneforbund og HK, som udløser erstatning til nuværende og tidligere ansatte, som måtte blive ramt af asbestrelateret sygdom senere i livet Regionaltogstrafikken i Nordjylland overdrages til nordjyderne Regeringen har besluttet at overdrage DSB's regionaltogsdrift i Nordjylland til regionen og Nordjyske jernbaner. Beslutningen er netop blevet tiltrådt af Folketinget Finansudvalg, som har godkendt et aktstykke om sagen. Det indebærer, at man lokalt træffer beslutning om, hvor og hvor mange tog der skal køre på banenettet inden for en statslig tilskudsramme på 64 mio. kr. om året. Regionen planlægger en sammenhængende togbetjening fra Skørping i syd til Skagen og Hirtshals i nord. Nordjyderne kan også se frem til betydeligt flere togafgange med halvtimes-drift mellem Skørping og Hjørring. Den togtrafik, som regionen overtager, forventes udvidet med omkring 50 pct. Driften planlægges startet i december 2016, når de nødvendige togindkøb er på plads. Side 14 af 16

15 Notat: Fagkategori møde OAO OK15: Den danske model og sikring af reallønnen Medarbejderne er den vigtigste ressource i staten - og vejen til bedre service for borgerne går gennem større inddragelse af medarbejderne. Den gode arbejdsplads med høj service, engagerede og kompetente medarbejdere og god trivsel skabes ikke ved central detailstyring eller snørklede paragraffer i en overenskomst. Den skabes ved en lokal gensidig respekt for partssystemet og ved forståelse og anerkendelse af værdien og behovet for lokale drøftelser, forhandlinger og aftaler. Det er tiden at sætte fokus på behovet for lokale løsninger, der er skræddersyet til de udfordringer og behov, som eksisterer på den enkelte arbejdsplads. Løsninger som i tråd med den danske model skabes i ligeværdig dialog på den enkelte arbejdsplads med inddragelse af alle medarbejdernes kompetencer og ressourcer. OAO-Stat vil gerne gennem OK15 bidrage aktivt til en statslig sektor med fortsat høj produktivitet, service og trivsel til glæde for borgerne og de ansatte i staten. OK15 skal derfor levere resultater, der skal øge dialogen og inddragelsen af medarbejderne på den enkelte arbejdsplads understøtte og styrke den danske model lokalt OAO-Stat lægger vægt på krav, der skaber mest mulig værdi for den enkelte medarbejder. Ud over en sikring af reallønnen er der behov for midler til den enkelte medarbejdergruppe, så de begrænsede midler kan målrettes og gøre mest mulig nytte. Dette betyder, at vi lægger vægten på: generelle lønstigninger et løft til de absolut lavest lønnede mulighed for den enkelte organisation til at lave forbedringer for enkelte medarbejdergrupper (organisationspuljer) Finanslov styrker den danske model Regeringen har i dag indgået aftale om finansloven for 2015 med SF og Enhedslisten. En god aftale, der styrker kampen mod social dumping og andre tiltag, der kommer lønmodtagerne til gode. Af aftalen om finansloven for 2015 fremgår det, at fradrag for fagforeningskontingentet hæves fra 3000 kr. til 6000 kr. årligt. Derudover afsættes der 120 millioner kroner til yderligere initiativer, som skal bruges i kampen mod social dumping. Sektion DSBFirst Ad. 5: Meddelelser fra lokalgrupperne. Hgl./Kk Side 15 af 16

16 Lokalaftale Jul/Nytår - debat Tilskud julefrokost - vedtaget Turskifter debat Ad. 6: SU-information. ESU 15 dec. referat tilsendes Ad. 7: Regnskab. Revision og balance Gennemgået Ad. 8: Andet. Intet Ad. 8a: Beretning fra udvalg i områdegruppen Intet Ad. 8b: Ordinære gruppemøder februar 2015 Bestyrelsesmøder og gruppemøde Aftales med tj. Fordeling afventer datoer Ad. 9: Sager til afgørelse. - forretningsorden behandling gennemgang - gruppemidler - IT bevilling Ad. 9a: Tillidsmandsmøde 2014 Forslag om vi forsætter til kontrakten med DSBØ udløber Vi er alle valgt på vores ordinære gruppemøde i 2014 Vi blev enige om at vi forsætter. Ad. 9b: Medlemslister okt kvartal Næste møde Md. Lister tilsendt Ad. 9c: Møder 2015 Ad. 10: Spørgsmål fra bestyrelsen. Ingen Områdeformanden takkede for et godt møde. Mødet afsluttet kl Cristian Ghetz Jørgen Johansen Kim G. Andersen Områdegruppeformand Områdegruppenæstformand Kasserer Side 16 af 16

ÅRSRAPPORT 2013 Februar 2014

ÅRSRAPPORT 2013 Februar 2014 ÅRS- RAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 Februar 2014 6 Forord Indhold Forord... 8 Den store sammenhæng... 13 Kultur & Stategi... 13 Formålet med DSB... 13 Vores løfter... 13 Strategisk rejse... 13 Der skal

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014

SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014 DANSK EL-FORBUND SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014 DEF Kongres 2014 2 Karsten Borup. Elektrikeren 02/2010 Foto: Henrik Bjerregrav Indhold 5 Formandssekretariatets beretning 9 Medlemshvervning og medlemsorganisering

Læs mere

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS SKRIFTLIG BERETNING GENERALFORSAMLING FREDAG D. 23. MARTS 2012 KL. 16 00 PÅ TEATERBYGNINGEN I KØGE 1 DAGSORDEN 1. Åbning af generalforsamlingen, valg af dirigent og valg af

Læs mere

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12 Nr. 4 - Juni 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Landsmøde 2012 Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18 Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem

Læs mere

Referat. fra. Dansk Fængselsforbunds. 4. ordinære kongres. 25. 26. maj 2009. Hotel Nyborg Strand

Referat. fra. Dansk Fængselsforbunds. 4. ordinære kongres. 25. 26. maj 2009. Hotel Nyborg Strand Dansk Fængselsforbund Referat fra Dansk Fængselsforbunds 4. ordinære kongres 25. 26. maj 2009 På Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Punkt 1: mødets åbning... 4 Forbundsformandens åbningstale... 4

Læs mere

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 GENERALFORSAMLING afholdes i elevkantinen på Sct. Jacobi Skole onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 Der er kaffe/te og kage klokken 15:30, og efter generalforsamlingen

Læs mere

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER En kvalitativ undersøgelse af medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers kompetencer og virke i industrisektoren. Undersøgelsen er udført i samarbejde

Læs mere

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Danske Kreds 18. maj 2013 Danske Kreds (CVR-nr.: 10 51 28 40) afholdt ordinær generalforsamling den 16. maj 2013 på Bella Center, Center Boulevard

Læs mere

Generalforsamling 19. marts:

Generalforsamling 19. marts: Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Februar 2010 Generalforsamling 19. marts: Skriftlig beretning, dagsorden, medlemsfest Læs også: Valg af tillidsrepræsentant Erfaringer fra Sverige og Finland

Læs mere

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Dagsorden Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Mødet afholdes hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal 9000 Aalborg i mødelokale 1 og 2 I forlængelse af bestyrelsesmødet afholdes indvielse

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S 2012 Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S INDHOLD Ledelsens beretning 1 Hoved og nøgletal for koncernen 2 Resumé og koncernens udvikling 12 MT Højgaard koncernen og Højgaard Industri A/S 14 Aktionærforhold

Læs mere

Lederne har aldrig haft mere tilfredse medlemmer end ved udgangen af 2013. Samtidig var 2013 året, hvor Lederne for alvor konsoliderede

Lederne har aldrig haft mere tilfredse medlemmer end ved udgangen af 2013. Samtidig var 2013 året, hvor Lederne for alvor konsoliderede dende og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer flere medlemmer Uændret kontingent Ledere og LedeLse på edere og LedeLse på dagsordenen en spændende og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

Tag bladet med til generalforsamling d. 11. november 2014 kl. 17.00

Tag bladet med til generalforsamling d. 11. november 2014 kl. 17.00 Nr. 4 - oktober 2014 Beretningsnummer: Bestyrelsens beretning s. 4-35 Regnskab 2013 for 3F København s. 36-39 Indkomne forslag s. 40-43 Tag bladet med til generalforsamling d. 11. november 2014 kl. 17.00

Læs mere

Fængselsfunktionæren 9

Fængselsfunktionæren 9 Fængselsfunktionæren 9 Dansk Fængselsforbund September 2007 Nr. 9-2007 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Optakt til ny flerårsaftale 15 En overlevelseskamp for staten som arbejdsplads er begyndt 16 Stop

Læs mere

kongres 2012 Fokus på Fremtiden dit arbejdsliv og din udvikling Beretning

kongres 2012 Fokus på Fremtiden dit arbejdsliv og din udvikling Beretning kongres 2012 Fokus på Fremtiden dit arbejdsliv og din udvikling Beretning BERETNING KONGRES 2012 Indhold Hovedbestyrelsens indledning 2 TL s politiske struktur 6 Medlemsudvikling 8 Personale og organisation

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU November 2006 HER OG NU s femte udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Nye tider i TDC? Spørgeskemaundersøgelsen om de Individuelle lønsamtaler 2006 Overenskomst

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Klub 37 Siemens. 100 år 1904-2004

Klub 37 Siemens. 100 år 1904-2004 Klub 37 Siemens 100 år 1904-2004 1 Højspændingsfolk fra 1950érne 2 Kollegaer på en af de utallige skovturer. Siemens & Halske elektrikere og smede fra 1890érne foran værkstedet i St. Kongensgade Siemens

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Mange knaster skulle høvles af. Jagten på det unge guld Side 28

Mange knaster skulle høvles af. Jagten på det unge guld Side 28 forbundets magasin nr. 4, 2014 Jagten på det unge guld Side 28 Mange knaster skulle høvles af Forhandlingerne med FA og en ny overenskomst var langvarige og højspændte, men grundlæggende kom der et godt

Læs mere

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Medlemmerne involveres På de følgende sider finder du beretningen for Jordemoderforeningens virke i perioden fra kongressen i november 2008 og frem til juni 2010.

Læs mere

Beretning 2004-2005. Beretning 2006 Side 1 ud af 15 sider

Beretning 2004-2005. Beretning 2006 Side 1 ud af 15 sider Beretning 2004-2005 Resume Indledning: Også i 2004-2005 har Konstruktørforeningens arbejde været præget af forandringsvilje. En af milepælene er det forslag, som bestyrelsen sætter til debat og efterfølgende

Læs mere

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K. Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte +45 36 13 15 05 Faxx - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 7. januar 2014

Læs mere

1.000 kr. for meget pr. måned

1.000 kr. for meget pr. måned l e j e r n e s l o s m e d l e m s b l a d ViLejere 02 M a j 2 0 1 3 www.lejerneslo.dk 1.000 kr. for meget pr. måned 180.000 lejerne betaler for meget. Ved du nok om din husleje? Lejerne vinder 6 ud af

Læs mere

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND Beretning 3-31 Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland indbyder til ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 25. oktober 2012 kl. 17.30 i Aalborg Kongres

Læs mere