ERIK MAGNUSSEN SHORTCUTS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ERIK MAGNUSSEN SHORTCUTS"

Transkript

1 ERIK MAGNUSSEN SHORTCUTS SKOLETJENESTEN / KUNSTINDUSTRIMUSEET

2 2 I mere end fire årtier har designeren Erik Magnussen tegnet brugsting til hjemmet, det offentlige rum og arbejdspladsen, som har placeret ham internationalt som en af tidens betydeligste formgivere. Han har blandt andet designet: B&Gservicet på Storebæltsfærgen, Stelton-termokanden på kontoret, bestikket på bordet, DSB-bænken på banegården, radarudstyret på skibet og meget mere. Erik Magnussen, født 1940 i København, blev uddannet som keramiker og fik afgang med sølvmedalje fra Kunsthåndværkerskolen i Siden har han tegnet for en række danske og udenlandske virksomheder. Erik Magnussens produkter er udstillet på museer verden over og har modtaget mange priser. Erik Magnussen Erik Magnussen fik efter sin uddannelse ansættelse hos Bing & Grøndahl, hvor han begyndte sin karriere som industriel designer. Siden 1976 har Magnussens navn været synonymt med den for længst kanoniserede Stelton-termokande. Hans design er karakteriseret af enkelhed, klarhed og tydelighed. Magnussen er først og fremmest optaget af tingenes funktionalitet. Han mener, at æstetikken fremkommer af de rigtige tekniske og funktionelle løsningsmodeller. Holdbarheden og prisen er også meget vigtige faktorer i Magnussen arbejde med design. Hvis produktet hurtigt går i stykker, er det et dårligt produkt, og er prisen for høj, når produktet ikke ud til den brede befolkning. Herved går designets demokratiske tilgængelighed tabt. Han lægger vægt på at udvælge de rigtige materialer, der egner sig til netop den funktion, som designet skal opfylde. Stelton termokanden, 1976 Design Erik Magnussen Erik Magnussens design handler om at finde genveje, enkle former og enkle løsninger. Genveje til udnyttelse af produktets funktion og genveje til billig, kvalitetsbetonet produktion. Magnussens produkter er reduceret til det absolut mindste antal elementer, og delenes sammenføjning er overvejet ned i mindste detalje. Flere af Magnussens arbejder udgør serier af produkter, hvor temaet er fleksibilitet i den daglige anvendelse. Det ses f.eks. i hans stabelstel Hank (1970), hvor tallerkenerne fungerer som låg over f.eks. kopper og skåle. De rene grundformer, som kendetegner Magnussens design, opstår på baggrund af rationelle funktions- og produktionsanalyser.afsættet er ofte irritation over fejl eller mangler ved noget eksisterende. Tanken om, at noget kan gøres bedre og mere rigtigt, er gennemgående. Den funktionalistiske tilgang til design placerer Magnussen i det 20. århundredes internationale modernismetradition som arvtager til designere som Arne Jacobsen og Bauhaus-traditionen.

3 3 DET MODERNISTISKE PARADIGME Le Corbusier,Villa Savoye, 1929, med enkle maskinagtige møbler. Erik Magnussens design kan ses i forlængelse af den modernistiske tradition, der blev grundfæstet i starten af det 20. århundrede af blandt andre Bauhausskolen og Le Corbusier. De dyrkede den rene, ornamentfrie form. Hverdagsgenstande skulle ikke udvikles med afsæt i æstetiske koncepter, men udelukkende afspejle deres brug, fremstillingsproces og materialer. Rigtige designløsninger var baseret på fornuft, brug og teknologiske muligheder. De modernistiske designere og arkitekter ønskede at bryde ud af elfenbenstårnets isolation og forsøgte at bruge deres faglige viden til gavn for de mange. De ville forbedre arbejderbefolkningens boliger og møbler. De var overbeviste om, at det kun var muligt at påvirke den kulturelle udvikling i samfundet, hvis design blev koblet med politisk engagement. Unité d habitation, Marseilles , Arkitekt Le Corbusier Le Corbusier og den nye tidsånd I 1920 erne skrev den funktionalistiske arkitekt og designer Le Corbusier i jublende toner, at en ny, stor epoke var indledt l Esprit Nouveau, som han kaldte den. Den nye ånd så Le Corbusier indvarslet i den nye maskinalder. Le Corbusier forestillede sig, at det at bo skulle fungere lige så rationelt som en maskine. De funktionalistiske designere så i maskinen en mulighed for at formulere et moderne formsprog, der efterlignede maskinens præcision og ornamentfrie knaphed. Le Corbusier søgte at overføre maskinens rationalitet det, at alle dele varetager en funktion til det at bo. Le Corbusier skrev i det arkitektoniske manifest Vers une architecture ( Mod en ny arkitektur ) fra 1923: Et hus er en bomaskine. Bad, sol, varmt vand, koldt vand, varme hvis man er interesseret, konservering af mad, hygiejne, skønhed i form af gode proportioner. En lænestol er en siddemaskine osv.vores moderne liv har skabt sine egne objekter; dets penne, dens skrivemaskine, dets telefon, dets møbler, dets sikkerhedsbarbermaskiner, bowlerhatten, limousinen, oceandampere og flyvemaskinen.vores egen epoke udvikler sin egen stil dag for dag. Pavillon l Esprit Nouveau 1925 (billede 4+5) Le Corbusier lc3 Stol, Design: Le Corbusier, Pierre Jeanneret, Charlotte Perriand, Upholstered cushions, metal frame. Made in Italy by Cassina Møbler af Le Corbusier Le Corbusier var som andre modernister optaget af temaer som standardisering, rationalisering, moderne materialer og abstraktion. Hans Pavillon l Esprit Nouveau, der blev præsenteret på Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels i Paris 1925, var et forslag til fremtidens huse, skabt af præfabrikerede elementer. Den var hovedsageligt udstyret og møbleret med masseproducerede produkter. Denne pavillon var et nybrud, der stod i stærk kontrast til de eksklusive og historiserende formopfattelser, som ellers var med på udstillingen. Le Corbusier var en vigtig talsmand for modernismens politiske og sociale programmer, og i 1920 erne talte han for arkitekturens revolutionære potentiale. Han ønskede at skabe bedre boliger og møbler for den brede befolkning. Et godt eksempel er Unité d habitation, Marseilles skabt mellem 1948 og Det var et socialt boligbyggeri, der indeholdt mange funktioner under et tag: børnehave, supermarked, sportsfaciliteter, boliger mm. Le Corbusiers ideologiske programmer lod sig kun i begrænset omfang gennemføre. I stedet for en social revolution til gavn for den brede befolkning fandt

4 4 hans design et marked blandt storbyernes kulturelle elite. Le Corbusiers produkter blev siden hen benyttet af museer og virksomheder som MOMA og Cassina som markør af en høj, eksklusiv profil på designområdet. Derved blev de til rekvisitagtige designikoner, der mere eller mindre havde tabt deres forbindelse til den idéverden, de oprindeligt var skabt ud fra. BAUHAUS Joost Schmidt s Bauhausplakat, 1923 Da Bauhaus blev grundlagt i 1919, startede skolen med at fokusere på sammensmeltningen af håndværket og kunst. I starten af skolens virke blev der lagt vægt på intuition, subjektivitet og bevidsthed om det åndelige. I starten af Bauhaus forsøgte man at overvinde konflikten mellem industriel produktion og håndværk. I skolens program fra 1919 hed det: Arkitekter, billedhuggere, malere, vi må tilbage til håndværket. Bauhaus skulle være en håndværksbaseret skole, en moderne Bauhütte, der med forbillede i gotikkens katedralbyggeri skulle skabe fremtidens bygning i fællesskab. En hjørnesten i uddannelsen var forkurset, som udvikledes af kunstpædagogen Johannes Itten. Kernen var form-, farve- og materialestudier, nøgleordene var modsætning og kontrast. Man arbejdede med grundformerne cirkel, kvadrat og trekant og analyserede grundfarvernes egenskaber. Da Bauhaus i 1925 flyttede til Dessau, blev skolens motto kunst og teknik en ny enhed; man vendte tilbage til Werkbunds idealer. Målet var nu formgivning for industrien, en produktion af standardiserede hverdagsgenstande. Den subjektive oplevelse nedtonedes til fordel for objektiv erkendelse. "kubus" madboxe, 1938 Design:Wilhelm Wagenfeldt Wagenfeldt vae tilknyttet Bauhaus Bauhaus Dessau, 1925.

5 5 Marcel Breuer B3 "Vassily-stolen", 1925 Design: Marcel Breuer, Bauhaus Den moderne siddemaskine En af de idéer, der blev arbejdet med på Bauhaus, var stålrørsmøblerne. Det var møbler, der skulle være på højde med den moderne tidsalder, med biler, fabrikker, flyvere og siloanlæg. Man ville gøre op med de tunge klunkemøbler og dunkle interiører for i stedet at sætte fokus på enkle, lysfyldte interiører med møbler, som var enkle, industrifremstillede og cool. Designeren Marcel Breuer ( ) var tilknyttet Bauhausskolen ( ) i Tyskland. I 1926 formgav han den første stålrørsstol til hjemmet. De første stålrørsmøbler var blevet fremstillet i 1890 til brug i hospitaler og til sæder i flyets cockpit. Han fik idéen om at bukke stålrør til møbler fra et cykelstyr. B3-stolen, som han kaldte den, fik form som en tung, polstret lænestol; men de blanke stålrør og de udspændt stofbaner fik den til at se let ud. Man kunne se lige igennem den ligesom de modernistiske glashuse på tynde søjler. Breuers fremtidsdrøm var en verden, hvor folk sad på elastiske luftsøjler. Når man sidder i B3- stolen, ser det næsten ud, som om man svæver. Breuers mål var at skabe en billig, komfortabel stol, som egnede sig til industriel masseproduktion. B3-stolen fylder ikke meget, når den skilles ad. Den var derfor hurtig og billig at sende ud til møbelforretningerne. De mange stålrør, der krydser hinanden, får stolen til at minde om datidens maskiner. Breuers kollega Mart Stam ( ) havde kort før Breuer skabt den første stol, Model No. S33, som han skabte af gasrør af stål. Interessen for industrien blev yderligere forstærket, da Hannes Meyer blev leder af skolen. Der var et utopisk skær over Bauhausskolens progressive visioner, og de fleste af de produkter, som udvikledes af skolens lærere og elever, fik status som kunstgenstande og blev kun produceret i et lille antal i samtiden. Bauhaus fik aldrig den betydning for industrien og den sociale udbredelse, som det havde været hensigten. Skolen har efter sin lukning af nazisterne i 1933 opnået en myteagtig status som arnested for al modernistisk design. Flere af dens lærere og elever udbredte såvel det modernistiske formsprog som den funktionalistiske pædagogik i USA i efterkrigstiden. MODERNISMEN EFTER 2.VERDENSKRIG Modernismen, som kommer til at præge udviklingen efter 2. verdenskrig, er repræsenteret af folk som Mies van der Rohe, Walter Gropius, Hannes Meyer, Ulmskolen og i Danmark folk som Arne Jacobsen, Bernadotte og Bjørn Industridesign, Knud Holcher og Erik Magnussen m.fl. Det er alle designere, der lægger vægt på enkelthed og rationalitet. Modernismen er lagt an på den nye anstændige nøgternhed (Walter Benjamin). En blotlægning og askese, som er udtryk for kritisk intelligens. Efter 2. verdenskrig blev den funktionalistiske doktrin markedsført af bl.a. det schweiziske Werkbund. Design skulle skabes i overensstemmelse med en økonomisk optimal produktionsproces. Designet skulle være klasseløst men var en utopi, da meget få produkter blev købt af den brede befolkning.

6 6 ULMSKOLEN Ulmskolen, der blev oprettet i 1953 og eksisterede indtil Skolen var en af de vigtigste skoler for moderne design. Babersmaskine, Sixtant 31, 1962 Design: ULM-Skolen, Hans Gugelot Producent: Braun Lommeregner, Et Design: ULM-skolen, Dieter Rams & Dietrich Lubs Producent: Braun Ulmskolen kan ses som skolen, der fortsætter de udviklinger, som Bauhaus satte i gang. Under Max Bills ledelse lagde skolen sig tæt op ad Bauhaus-idéen om at forene kunst og teknik. Ulmskolen skabte velfærdsdesign, det de kaldte for Gute Form. Hverdagsgenstande skulle ikke udvikles med afsæt i æstetiske koncepter, men udelukkende afspejle deres brug, fremstillingsproces og materialer. Rigtige designløsninger var baseret på fornuft, brug og teknologiske muligheder. Det var design præget af enkel geometri. Man ønskede at skabe tidløs formgivning. Den æstetiske faktor er kun en faktor blandt mange, som produktformgiveren arbejder med. Det var ikke den vigtigste faktor. Ved siden af den findes produktionsmæssige, konstruktive, økonomiske og måske også symbolske faktorer. Ulmskolen lagde vægt på, at produktformgivning ikke var kunst. Max Bill mente ikke, at det civilisationsarbejde, som Tyskland måtte tage op efter 2. verdenskrig, skulle tage udgangspunkt i politisk dannelse, men i hverdagen. Man måtte tilbage til tingene, til produkterne, til gaden og menneskene. Målet var at opfinde et nyt menneske, hvis æstetiske dannelse ikke begyndte med Goethe, men med formgivning af alt fra skeer til højhuse. I 1958 indførtes et nyt uddannelseskoncept. Man distancerede sig nu fra Bauhaus og erstattede enheden kunst og teknik med videnskab og teknik. De studerende trænedes i at arbejde analytisk sammen med fagspecialister i teams. Ingen anden designskole har siden integreret så mange teoretiske og praktiske videnskabelige discipliner i uddannelsen: Fag som f.eks. økonomi, sociologi, psykologi, statistik, kombinatorik, matematik, fysik, kemi, produktionsteknik, kybernetik, organisationslære, automatisering, ergonomi, filosofi, informationsteori etc. På Ulmskolen var design lig med planlægning, dvs. forberedelse af handlinger. De til skolen knyttede institutter var yderst produktive designfirmaer, der skabte tidens bedste tyske design. Brauns produktdesign, Lufthansas samlede designprofil fra flyservice til bemaling af flyene og Hamborgs metrosystem var nogle af de store projekter. Det blev til en vis grad samfundets bestillinger, som afstak rammerne for de konkrete opgaver på skolen. Det radikalt neutrale Ulm-formsprog kom til at præge mange af de tyske produkter langt op i 1980 erne. Det ses tydeligt i virksomheder som Audi, Lamy, Gardena og Zwilling, som stadig står i gæld til Ulmskolen. Hvor de fleste Bauhaus-produkter er kendetegnet ved en formal elegance og skabt til at tjene i boligen, er Ulm-stilen mere asketisk, nøgtern, laboratorieagtig. Haveslangefittings, 1968 Design: Ulmskolen, Franco Clivio m.fl. Producent: Gardena

7 7 Inspirationen fra modernismen hos Magnussen I Danmark var der en gruppe af designere, der i 1960 erne lod sig inspirere af det cool apparatdesign, som blev udformet på Ulmskolen. Det ses særligt i design af Jacob Jensen, Jan Trägard og Erik Magnussen. Det er særligt tydeligt i Magnussens industrielle produkter: Hans serier af stabelbart service, Steltonkanden og de enkle rationelle DSB-bænke. Han viderefører Ulmskolens rationelle og afklarede formidealer og deres idé om, at Godt design er så lidt design som muligt (Dieter Rams). Magnussen var som de andre modernister optaget af teknikken, maskinerne, fabrikation. Men med sin keramiske baggrund har han også en idé om, at formen skal indeholde en rigdom og ikke være fattig eller kedelig. Magnussens udgangspunkt er ikke, at design skal ligne maskiner, som Le Corbusier mente. Til gengæld har han taget modernismen og funktionalismens idé om forenkling til sig. Han synes ikke, at der er nogen grund til at gøre tingene besværlige, han mener, at tingene skal tjene os, uden at de æstetisk set er larmende, eller at de rent funktionelt ikke fungerer. I sit arbejde går han bestandigt på jagt efter den gode, brugbare løsning. Den funktionelle form udtrykker en uprætentiøs tilgang til hverdagslivet og en stilfærdig æstetik lagt an på anvendelighed. NEDSLAG I ERIK MAGNUSSENS DESIGN Afgangsprojekt 1959 Allerede som studerende på Kunsthåndværkerskolen tilstræber Erik Magnussen en enkel fremstillingsproces, så prisen kan holdes nede.afgangsprojektet på keramiklinjen, en cylinderformet tepotte, er tænkt til produktion. Tepotte fra 1959, design Erik Magnussen, udført på Kunsthåndværkerskolens keramiklinje Tepotte med integreret hank, 1965 Erik Magnussen fortsatte med tepotten og nåede frem til en radikal forenkling, hvor potten er færdig fra støbeformen, idet både tud og hank er en del af selve formen. Normalt skal tepotter slibes nedenunder efter brænding, så den uglaserede kant ikke ridser på et bord. Dette arbejdstrin undgår Magnussen. Potten stilles på hovedet under brændingen, så glasuren danner en glat bund. Den uglaserede kant på oversiden markerer klart sidernes afslutning og bliver en del af pottens let forståelige udtryk.. Tepotte med integreret hank, 1965

8 8 Stabelstellet Form 679, 1966 Stabelstellet Form 679, 1966 / Stabelstellet Hank, 1970 Da Magnussen bliver ansat hos Bing & Grøndahl, er han ung og lever på få kvadratmeter. Det inspirerer til udvikling af et stabelbart service, hvor hver del har flere funktioner. Magnussen udvikler et stabelservice til hjemmet, der er enkelt at producere, men har mange anvendelsesmuligheder. I 1970 udvikler han servicet Hank, som skal anvendes i såvel institutioner som i hjemmet. Stabelstellet består af 18 dele med et utal af funktioner. Idéen om et stabelbart stel er også en idé, der arbejdes med på Ulmskolen. Hans Roerich skaber f.eks. i et stabelbart hotelservice, TC 100, for Rosenthal AG. Her er igen tale om en rationel tilgang til design, der betoner systematik, orden og funktionalitet som meget vigtige parametre i designudviklingen. Disse idéer genkommer hos Magnussen i stabelstellet Hank. I dette stel arbejder han på at give muligheder for at servere varm mad i kantinen. Han mener, at de traditionelle bakker bør afskaffes. I stedet kan maden serveres på en tallerken med et plastiklåg over, så den holder sig varm på vej hen til bordet. Oven på plastiklåget kan bestik, kop og drikkevarer stå.tallerkenerne fungerer som låg over f.eks. kopper og skåle. Underkoppen bruges som låg og til at holde teen i koppen varm. Kopperne fungerer omvendt som æggevarmere. Underkopperne er mod sædvane udstyret med en forhøjning på midten, så koppen ikke klistrer sig fast i spildt te. Herved lægger Magnussen vægt på objekternes multifunktioner. Det er idéer, som også ses på Ulmskolen og i italiensk Bel-design, der på samme måde som Ulmskole-produkterne udsprang af et behov for at genopbygge samfundet efter 2. verdenskrig, og som ligeledes havde fokus på materialeminimering, funktionalitet og enkelthed. Magnussen kombinerer materialerne plast og porcelæn for at skabe rigdom. Den hvide farve bliver suppleret med grundfarverne rød, gul og blå og med sort. Idéen er at erstatte ornamentets poetiske funktion med forskellige farver og frihed til at sammensætte servicet efter ønske, hvilket først for alvor er slået igennem i Danmark i de sidste årtiers stel fra f.eks. Royal Copenhagen. Hank blev købt af DSB og anvendt på færger og stations-restauranter i hele Danmark. Stabelstellet Hank, 1970

9 9 Stelton-termokanden, 1976 Stelton-termokanden, 1976 De tidligste termokander til hjemmet blev udviklet i første halvdel af det 20. århundrede, men først i slutningen af 1960 erne fik termokanden for alvor stor udbredelse. I 1975 henvender Stelton sig til Erik Magnussen. Man ønsker at supplere Steltons sortiment med en termokande i rustfrit stål. Magnussen bestræber sig på at anvende så få dele som muligt og sætte dem sammen på en måde, som ikke kræver den efterbearbejdning, han havde set på Steltons Cylindaline-produkter designet af Arne Jacobsen. Produktionsrationelt var Steltonkanden en forbedring af eksisterende kander, da den kun består af syv dele, der kan klipses sammen. Det gjorde kanden billig at fremstille og nem at rengøre. Steltonkanden er kendetegnet ved en glat, modernistisk æstetik. Dens top er i sort plast, forsynet med en lille, flad hældetud, som klikkes fast i cylinderen ved hjælp af et lille cirkelformet hul. I færdig stand fremtræder det som et sort øje. Det er med til at give kanden en art lighed med en fugl. Kanden samles kun i toppen. Hvis pakningen i toppen bliver utæt, lægger kaffen sig i den ydre kande og løber ikke ud på bordet. Inspireret af skibes krængningsmålere udvikler Magnussen et ophængt låg, som åbner sig, når kanden hældes. Den kan nu betjenes med én hånd og skal ikke skrues til. Låget slutter helt tæt, når kanden står lodret. Magnussens stålkande vinder hurtigt anerkendelse for sin rene form og nyskabende idé. Men Magnussen havde forberedt kandens topstykke for et korpus i plast. Det var billigere at producere, og håndtaget kunne integreres i kandens form. I 1979 overgav stålproducenten sig og lancerede kanden i rød og sort plastic. Den blev hurtigt folkeeje og er i dag solgt i millioner af eksemplarer i et utal af farver. Det er en kande, der har fundet sit eget ståsted. Den er ikke lige så rationel og kølig som Arne Jacobsens Cylindaline-serie, men den er mere venlig, med en lille ansats til noget fortællende. Stelton spisebestik, 1995 Stelton spisebestik, 1995 Stålvirksomheden Stelton mangler et stålbestik. Arne Jacobsen har tidligere for A. Michelsen tegnet et smukt, formalistisk stålbestik, som dog kræver en del tilvænning. Magnussens mål er at skabe et sæt værktøj, som er nemt at få fat i, godt at holde om og behageligt at komme ind i munden. Magnussens bestik er 10 procent større end andet bestik. Det er gratis at give stålet et tryk, så det bliver buet. Det giver stålet ekstra styrke og gør formen levende. Buen gør bestikket nemt at få fat i, når det ligger på bordet, og tommelfingeren kan hvile i buen, når man skærer. Rosti service, 1983 Rosti service, 1983 Plastvirksomheden Rosti vil gerne have et nyt service af melamin. Magnussen bemærker, at de tallerkener, som virksomheden har i produktion i melamin, bliver ridsede og matte, når man skærer på dem. Derfor gør han overfladerne på sine melamintallerkener helt matte, så de ikke ændrer udseende. Servicets form minder om Magnussens Form 679 for Bing & Grøndahl. Delene passer sammen og kan stables. Smørebrikken fungerer også som låg til skålene. Den er forsynet med en forsænket kant, som opsamler krummer. Kopperne er dobbeltcylindre, der kan stables og påsættes en løs hank. Bestikket er buet for at give det styrke og gøre det gribevenligt. Keramikeren Erik Magnussen spiser selv på dette plastservice hver dag.

10 10 Fremstilling af korpusvarer i tin for Royal Selangor i Malaysia Korpusvarer for Royal Selangor, ca Firmaet Royal Selangor i Kuala Lumpur i Malaysia er en af verdens største producenter af tinvarer. Magnussen har formgivet produkter for dem til det vestlige marked. For at understrege, at grundstoffet tin er et blødt materiale, er produkterne forsynet med en rundet kant, en vulst. Den fungerer ydermere som kofanger. Beholdernes låg er konkave, ligeledes for at give et blødt udseende. Lommelærken er ikke blot formet efter den bagdel, den skal ligge opad; den er også rundet overalt, så den er behagelig at røre ved. Hanken er beviklet med rattan for at isolere mod varmen. Foldestol, design: Erik Magnussen, 1968 Foldestol, 1968 Magnussens første møbel bygger på idéen om enkel produktion. Stolen er ikke samlet med svejsninger. Den er elastisk og giver efter, når man sætter sig. Læderet bliver aldrig slapt, idet stellet udvider sig og strammer læderet, når den foldes ud. Stolen lanceres på udstillingen Form68 i Kunstindustrimuseet. Klapstolen blev oprindeligt produceret af Torben Ørskov, i dag fremstilles den af Engelbrechts Furniture.

11 11 Skolemøbler for Randers møbler i samarbejde med Per Kragh-Müller, 1969 Skolemøbler for Randers møbler i samarbejde med Per Kragh-Müller, 1969 Erik Magnussen har gået på Bernadotteskolen, hvor man lægger vægt på undervisning i en social og demokratisk ånd. Sammen med kammeraten Per Kragh-Müller tegner han nye møbler til skolen, som skal stimulere til kontakt og aktivitet. Børnene skal forstå, at verden kan tænkes anderledes. En stol behøver ikke være traditionelt sammensat og have fire ben. Siden Bauhaus-designeren Marcel Breuer i 1925 tegnede den første stålrørsstol til hjemmet, har modernister været optaget af at skabe den mest enkle stol i stålrør. Det er ikke blot begrundet i en æstetisk holdning, det drejer sig også om at gøre stolen enkel og billig at producere. Magnussen har udviklet helt nye konstruktioner til at bære kroppen bukket i ét langt rør. Magnussens indlysende enkle og logiske møbelstel er opstået ved leg med ståltråd. Den enkle stol kan stables lodret og vandret og hænges på bordet. Den har kun ét lodret ben, hvilket nedsætter støjniveauet, når den trækkes hen over gulvet. Ryglænet støtter i lænden og fjedrer, så man ikke sidder i en fastlåst position dagen igennem. Bordenes ben består også af ét rør. Enderne af benene peger hver sin vej, så bordene kan sættes sammen efter ønske. Bordpladen er monteret med kun én skrue. Stationsbænke for DSB, ca Stationsbænke for DSB, ca DSB s designchef Jens Nielsen ønsker robuste, hærværkssikrede bænke. Hjemløse skal ikke bruge dem til at sove på. Magnussens lette skalsæder ophænges på væggen, således at man nemt kan gøre rent under dem. Møblerne produceres af KEVI i stålrør og formspændt krydsfiner.

12 12 Chairik for Engelbrechts Furniture, 2000 Chairik for Engelbrechts Furniture, 2000 Krydsfinerstolen Chairik er en enkel og rationel stol en helskalsstol i finer. Dette materiale har dybe rødder i skandinavisk design og europæisk modernisme. Dette arbejde med formbøjet finer ses ikke mindst hos Ray og Charles Eames, der allerede i 1940 erne arbejdede med idéen om at skabe en skalskol af et stykke formbøjet krydsfiner. I 1946 skaber de deres berømte Eames stol, hvor sæde- og rygelementet blev formet i to adskilte skaller, og arbejder desuden på at skabe en stol, hvor sæde og ryg er af et stykke finer. Arne Jacobsen sætter sig for at løse opgaven og skaber i 1952 Myren, efter 2 års intenst arbejde. Herved skabte Arne Jacobsen et af det 20. århundredes mest betydningsfulde designikoner. Magnussen arbejder med traditionen og udvikler skalstolens tekniske muligheder. Chairik er en ny helskalsstol i finer. Stolens udtryk er strengt rationelt, men den firkantede sæde-rygskal har et spændstigt aftryk af menneskets bagdel og ryg. Ved traditionel formspænding af krydsfiner i tre dimensioner revner nogle af krydsfinerlagene. Det er nødvendigt at skære ind i stolens ryg, så den får en talje, hvilket ses i Arne Jacobsens stol Myren fra Magnussens idé er, at materialet ikke skal give efter for formen. Derfor fremstiller han sin model af ryglæn og sæde i zink, som ikke giver sig. Der er tale om en enkel stol, som let kan samles i stabler. Plasma, 2005 Plasma, 2005 Magnussen arbejder meget i kunststof. Det er et materiale, som mange modernister har haft det svært med, da det er kamæleonagtigt, kunstigt og forbundet med massekultur. Men Magnussen har været optaget af at udnytte mulighederne for, hvad forskellige former for materialer kan bruges til. Han er optaget af at minimere materialeforbruget og give en let plaststol stor styrke, fleksibilitet, klarhed og komfort. I de fleste andre stole er delene forbundet af en ramme. Den har Magnussen helt undgået. Sædet er en slags plasttæppe, som er støbt sammen med den bærende konstruktion. Alle plastdelene samles af metalbenene, som klikkes på plads og derved låser hele konstruktionen sammen uden brug af skruer eller værktøj. Alle dele bestiller noget, og deres form er bestemt af produktion og funktion. Stolen er klar til recycling på et øjeblik metalbenene trækkes af.

FARTENS OG LANGSOMHEDENS FORMER

FARTENS OG LANGSOMHEDENS FORMER FARTENS OG LANGSOMHEDENS FORMER SKOLETJENESTEN / KUNSTINDUSTRIMUSEET 2 Hvorfor skal et askebæger se ud som om det kører 70 km i timen? (Arne Jacobsen) En by skabt til fart er en by skabt til succes. (Le

Læs mere

Chairik er komfort i stakkevis. En enkel og bekvem siddeplads for et publikum, der kommer og forsvinder igen. En mødestol for de magelige, barstol

Chairik er komfort i stakkevis. En enkel og bekvem siddeplads for et publikum, der kommer og forsvinder igen. En mødestol for de magelige, barstol CHAIRIK 2 Chairik er komfort i stakkevis. En enkel og bekvem siddeplads for et publikum, der kommer og forsvinder igen. En mødestol for de magelige, barstol for de ophøjede eller skalstol for de økonomiske.

Læs mere

ANALYSE OG GENTEGNING

ANALYSE OG GENTEGNING ANALYSE OG GENTEGNING 17-12-2014 Det arkitektoniske værk Schröder House blev bygget i 1924 i Utrecht af den hollandske arkitekt Gerrit Rietveld til Fru- Schröder-Schräder og hendes 3 børn. Efter hendes

Læs mere

birth of the cool Bauhausarven: Ulm-designskolen & dansk produktdesign Eftermiddag på skolens terasse, 1960. Foto: Klaus Wille

birth of the cool Bauhausarven: Ulm-designskolen & dansk produktdesign Eftermiddag på skolens terasse, 1960. Foto: Klaus Wille birth of the cool Bauhausarven: Ulm-designskolen & dansk produktdesign Eftermiddag på skolens terasse, 1960. Foto: Klaus Wille Skoletjenesten Kunstindustrimuseet 2004 Bauhausarven: Ulm-designskolen & dansk

Læs mere

DANSK Design af Jens Quistgaard

DANSK Design af Jens Quistgaard DANSK Design af Jens Quistgaard Målgruppe: Mellemtrin UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING WWW.HEARTMUS.DK Forenkling uden fattiggørelse det er mit motto

Læs mere

Design C - Introduktion. Af Morten Fabricius.

Design C - Introduktion. Af Morten Fabricius. Design C - Introduktion Af Morten Fabricius. Indhold: Del 1 1. Introduktion. 2. Designanalyse. 3. Designer - Erik Magnussen. 4. Plakat. Del 2 1. Nyt og eget design - Skitsering - Uddybning 20-10-2012 Introduktion:

Læs mere

A COMPANY INSPIRATION MØBELINSPIRATION SIDE 1

A COMPANY INSPIRATION MØBELINSPIRATION SIDE 1 A COMPANY MØBEL SIDE 1 KVALITET HOLDBARHED DYNAMISK UDTRYK SAMMENHÆNG FLEKSIBILITET ENKELT TIDSLØST TIDSLØSHED Kontorindretning Udgangspunktet i indretningen af kontoret har været at understøtte en moderne

Læs mere

PROFESSIONELLE TRANSPORTABLE BRIKSE & TILBEHØR DE MEST FLEKSIBLE BRIKSE PÅ MARKEDET

PROFESSIONELLE TRANSPORTABLE BRIKSE & TILBEHØR DE MEST FLEKSIBLE BRIKSE PÅ MARKEDET PROFESSIONELLE TRANSPORTABLE BRIKSE & TILBEHØR DE MEST FLEKSIBLE BRIKSE PÅ MARKEDET DU VÆGER DEN "BASIS" BRIKS DER PASSER TIL DIG - OG DET TILBEHØR DER PASSER TIL DIT ARBEJDE - DET SIKRER DEN STØRSTE BRUGSVÆRDI

Læs mere

ARNE JACOBSEN 1902-1971 MÅL DESIGN GARANTI POLSTRING

ARNE JACOBSEN 1902-1971 MÅL DESIGN GARANTI POLSTRING GRand Prix Arne Jacobsens Grand Prix stol blev introduceret af Fritz Hansen på designernes forårsudstilling på det Danske Kunstindustrimuseum i København i 1957. Senere samme år blev stolen udstillet på

Læs mere

Denne blanket SKAL udfyldes og vedhæftes din optagelses opgave.

Denne blanket SKAL udfyldes og vedhæftes din optagelses opgave. Birk Centerpark 5 Tel. +45 87 55 05 00 teko@viauc.dk DK-7400 Herning CVR 30 77 30 47 www. Viauc.dk/teko Specialevalgs skema Denne blanket SKAL udfyldes og vedhæftes din optagelses opgave. Navn: Ida Leerbæk

Læs mere

UTOPIER I DESIGN, KUNSTHÅNDVÆRK OG ARKITEKTUR

UTOPIER I DESIGN, KUNSTHÅNDVÆRK OG ARKITEKTUR UTOPIER I DESIGN, KUNSTHÅNDVÆRK OG ARKITEKTUR SKOLETJENESTEN / KUNSTINDUSTRIMUSEET 2 FOTO: SAWAYA & MORONI Glacier bænk. af Zaha Hadid, 2000 Hvordan skaber man en bedre verden? Det er et spørgsmål, som

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj / juni 2015 Institution Kolding Hf & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Design B Mette Maria

Læs mere

Poul Henningsens skærmsystem fra 1925

Poul Henningsens skærmsystem fra 1925 K A N O N FOR DESIGN OG KUNSTHÅNDVÆRK Poul Henningsens skærmsystem fra 1925 2 P. H-Revy i Riddersalen 1931. Svend Johannesens har skabt dekorationerne, med inspiration fra kontruktivistisk kunst, Det kgl.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2010/2011 Institution Københavns Tekniske Skole - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX

Læs mere

DAMIXA CLOVER EASY BRUGERVENLIGT DESIGN DER GØR HVERDAGEN LETTERE

DAMIXA CLOVER EASY BRUGERVENLIGT DESIGN DER GØR HVERDAGEN LETTERE DAMIXA CLOVER EASY BRUGERVENLIGT DESIGN DER GØR HVERDAGEN LETTERE CLOVER EASY BY DAMIXA 2 3 CLOVER EASY BY DAMIXA HVIS HÆNDER KUNNE TALE Hvis hænder kunne tale ville de forlange et greb, der er designet

Læs mere

DANISH RETRO. - en hyldest til de ukendte hænder

DANISH RETRO. - en hyldest til de ukendte hænder DANISH RETRO - en hyldest til de ukendte hænder OM DANISH RETRO DANISH RETRO en hyldest til de ukendte hænder er et dansk design-brand, som producerer og markedsfører retro-stole fra 1940 erne og 50

Læs mere

læn dig tilbage og nyd forskellen

læn dig tilbage og nyd forskellen Savo s3 læn dig tilbage og nyd forskellen Sæt dig i en Savo S3. Juster siddehøjden og læn dig tilbage. Du mærker forskellen med det samme. Mærker hvordan stolens leddelte ryg følger din egen rygrad og

Læs mere

Think. Fødevaresikkerhed som topprioritet

Think. Fødevaresikkerhed som topprioritet Think Think Yellow Think Orange Think Red Think Green Think Blue Think Purple Fødevaresikkerhed som topprioritet Flere produkter i f lere farver end nogen andre Vægophæng Børster Koste Skrabere Spande

Læs mere

MAGASINET. Blum og Balle DESIGNDUOEN NYHED BELYSNING. Tema BESØG INVENTARLAND Kom ind og hent inspiration og få ideer fra de mange miljøer!

MAGASINET. Blum og Balle DESIGNDUOEN NYHED BELYSNING. Tema BESØG INVENTARLAND Kom ind og hent inspiration og få ideer fra de mange miljøer! Design & Indretning Til kontorer Magasin 01/06 MAGASINET INDRETNING Spændende nyheder til kontorindretning fra designerne Busk og Hertzog FÅ BESØG AF VORES KONSULENTER vi indretter dig bedre! BELYSNING

Læs mere

Turtle. Optimale formstøbte løsninger for et langt større v elbefindende

Turtle. Optimale formstøbte løsninger for et langt større v elbefindende Turtle Optimale formstøbte løsninger for et langt større v elbefindende 1 I trygge hænder Hvem har brug for en formstøbt enhed? Etac og R82 har siden 1997 arbejdet tæt sammen om produktionen af formstøbte

Læs mere

25% DANSK DESIGN OG KVALITET I BADEVÆRELSET. NYHED! Eksklusive bruseafskærmninger til intropriser. SUPERGODE TILBUD på lækre badmøbler SPAR OP TIL

25% DANSK DESIGN OG KVALITET I BADEVÆRELSET. NYHED! Eksklusive bruseafskærmninger til intropriser. SUPERGODE TILBUD på lækre badmøbler SPAR OP TIL DANSK DESIGN OG KVALITET I BADEVÆRELSET BAD & BRUS INSPIRATION OG GODE KAMPAGNEPRISER NYHED! Eksklusive bruseafskærmninger til intropriser SPAR OP TIL 25% SUPERGODE TILBUD på lækre badmøbler Dansani /

Læs mere

PIET HEIN (1905-1996) BRUNO MATHSSON (1907-1988) ARNE JACOBSEN (1902-1971) DESIGN BESKRIVELSE GARANTI

PIET HEIN (1905-1996) BRUNO MATHSSON (1907-1988) ARNE JACOBSEN (1902-1971) DESIGN BESKRIVELSE GARANTI BORD SERIE Bordserien omfatter Super-Elliptiske og Super-Cirkulære borde designet af Piet Hein og Bruno Mathsson samt cirkulære, kvadratiske og rektangulære borde designet af Arne Jacobsen Inspirationen

Læs mere

Serie 8 blev oprindeligt designet til Danmarks Nationalbank. Den omtales ofte som Liljen. Serie 8 blev introduceret i 1968, og udgaven med armlæn,

Serie 8 blev oprindeligt designet til Danmarks Nationalbank. Den omtales ofte som Liljen. Serie 8 blev introduceret i 1968, og udgaven med armlæn, LilJEN Serie 8 blev oprindeligt designet til Danmarks Nationalbank Den omtales ofte som Liljen Serie 8 blev introduceret i 1968, og udgaven med armlæn, model, blev introduceret for markedet på den danske

Læs mere

Fem grunde mere til at købe Kährs

Fem grunde mere til at købe Kährs Fem grunde mere til at købe Kährs Der er mange gode grunde til at vælge et gulv fra Kährs. Naturlig skønhed og teknisk overlegenhed, for eksempel. Her er et par stykker mere. 1 2 3 4 5 Længste erfaring

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

M O N S T R U M. Materiale og konstruktionsbeskrivelse

M O N S T R U M. Materiale og konstruktionsbeskrivelse Materiale og konstruktionsbeskrivelse 2014 Generelt om konstruktion og materialer Alle MONSTRUMs legeredskaber er konstrueret af tømmer i miljøvenlig, PEFC certificeret, gennemimprægneret, nordisk SUPERWOOD,

Læs mere

Logic. Håndvaske og wc er. Skala 1:1

Logic. Håndvaske og wc er. Skala 1:1 Logic Håndvaske og wc er Skala 1:1 En lille nyhed, der gør baderummet større Logic er en ny serie wc er og håndvaske, som er udviklet med det formål at skabe så meget friplads som muligt i små baderum.

Læs mere

Priserne er gældende indtil 31. december 2012 Priserne er ekskl. moms, miljø- og leveringstillæg samt fragt. Der tages forbehold for evt. trykfejl.

Priserne er gældende indtil 31. december 2012 Priserne er ekskl. moms, miljø- og leveringstillæg samt fragt. Der tages forbehold for evt. trykfejl. DEN PERFEKTE GARDEROBE TIL ALLE FORMÅL... Vi tilbyder et bredt sortiment af fritstående eller vægophængte garderobeskabe, alle i en høj kvalitet og med mange kombinationsmuligheder på udstyr, låsesystemer

Læs mere

MILJØ & Tests GARANTI

MILJØ & Tests GARANTI OXFORD Den originale udgave af Oxford stolen blev designet til professorerne på St Catherine s College i Oxford Stolens ekstra høje ryg fremstod som et symbol på prestige og skabte sit helt eget rum Professorstolen

Læs mere

ACO VVS. A C O S h o w e r D r a i n. D e s i g n & f u n k t i o n. ACO ShowerDrain Vandret- og lodret udløb Teknisk brochure. w w w. a c o.

ACO VVS. A C O S h o w e r D r a i n. D e s i g n & f u n k t i o n. ACO ShowerDrain Vandret- og lodret udløb Teknisk brochure. w w w. a c o. ACO VVS A C O S h o w e r D r a i n Gældende for februar 0 D e s i g n & f u n k t i o n ACO ShowerDrain Vandret- og lodret udløb Teknisk brochure w w w. a c o. d k ACO ShowerDrain Design & funktion...

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

PJ Production Produktprogram 2010

PJ Production Produktprogram 2010 PJ Production Produktprogram 2010 Indhold: CPU-holder Tilbehør til CPU-holder Kabelbakke Rekvisitskuffe Opbevaring og udtræk til laptop Fladskærmsbeslag Projektorophæng Kabelgennemføring og div. Svingarm

Læs mere

BAG OM Sika Design, Vipp, Multiform, Malling + Living. TRENDS OG FARVER Forår/sommer 15 og efterår/vinter 15/16

BAG OM Sika Design, Vipp, Multiform, Malling + Living. TRENDS OG FARVER Forår/sommer 15 og efterår/vinter 15/16 BAG OM Sika Design, Vipp, Multiform, Malling + Living TRENDS OG FARVER Forår/sommer 15 og efterår/vinter 15/16 TEMA: RUM & ARKITEKTUR Tidsånden har sat sig igennem i byplanlægningen Fremtidens boligudtryk

Læs mere

HVORFOR ET FOLKESKOLEMØBEL?

HVORFOR ET FOLKESKOLEMØBEL? FOLKESKOLESTOLEN OPGAVEN OPGAVEN HVORFOR ET FOLKESKOLEMØBEL? POLITISK KONTEKST FOLKESKOLEREFORM LÆNGERE SKOLEDAGE SAMFUNDSMÆSSIG KONTEKST ET SIDDENDE SAMFUND OPLÆRING TIL ARBEJDSMARKED TEKNOLOGISK OG PÆDAGOGISK

Læs mere

FOR DESIGN OG KUNSTHÅNDVÆRK

FOR DESIGN OG KUNSTHÅNDVÆRK K A N O N FOR DESIGN OG KUNSTHÅNDVÆRK KANON FOR DESIGN OG KUNSTHÅNDVÆRK INDHOLD 2 Indledning 01 Flora Danica 02 Thorvald Bindesbøl 03 Knud V. Engelhardt 04 Marie Gudme Leth 05 Gertrud Vasegaard 06 Poul

Læs mere

Styr PÅ det praktiske

Styr PÅ det praktiske Styr PÅ det praktiske OPBEVARING Sæt bøgerne til vægs, del opslagstavlen op, og gem rodet væg i lommer og kasser på hjul. Her kommer syv skarpe opbevaringsidéer samt en nem vejledning til, hvordan du fører

Læs mere

Villa OpNed, CEBRA arkitekter. Højkantparket Ask

Villa OpNed, CEBRA arkitekter. Højkantparket Ask Højkantparket Ask Villa OpNed, CEBRA arkitekter Woodfl Højkantparket Merbau. MT Højgaard - Kbh. En stærk partner for arkitekter og bygherrer Luksusboliger på havnefronter, eksklusive firmadomiciler og

Læs mere

her er nogle skitseringer af min ide bilag 1.

her er nogle skitseringer af min ide bilag 1. ERGONOMSIK Om ergonomisk Når noget er ergonomisk designet betyder det at det er behageligt for kroppen at arbejde med. Det kan være et håndtag der er formet efter fingrene eller det kan være et par sko

Læs mere

RIGTIG VARME PÅ DET RIGTIGE STED

RIGTIG VARME PÅ DET RIGTIGE STED PURMO Rettig Varme ApS, Rosengade 1, 6600 Vejen T +45 75 55 56 11, info@purmo.dk, www.purmo.dk Dette dokument er udarbejdet med størst mulig grundighed. Dokumentet må hverken helt eller delvist reproduceres

Læs mere

BASIC FUNCTION DESIGN til omklædningsrummet

BASIC FUNCTION DESIGN til omklædningsrummet BASIC FUNCTION DESIGN til omklædningsrummet Omklædning til alle Hans Schourup A/S har leveret skabe til Dansk erhvervsliv siden 1981. Gennem årene har navnet Hans Schourup været synonymt med høj kvalitet

Læs mere

Bygning, hjem, museum

Bygning, hjem, museum Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard Undervisningsmateriale til udskolingen Arkitektur er bygninger. Bygninger til at leve i, til at opleve, til at lære i eller til at arbejde i. Arkitektur

Læs mere

Nytænkte løsninger til byggeindustrien

Nytænkte løsninger til byggeindustrien Nytænkte løsninger til byggeindustrien by Levering til aftalt tid og pris UPFRONT SOLUTIONS er unikke og nytænkte boligog konstruktionsløsninger til nybyggeri og renovering af eksisterende byggeri. Produktserien

Læs mere

Et skolemiljø, som inspirerer og motiverer

Et skolemiljø, som inspirerer og motiverer Et skolemiljø, som inspirerer og motiverer 3 I grunden handler det om trivsel Første dag efter sommerferien. Hele kroppen dirrer af forventning og nervøsitet. At møde de samme lærere og kammerater føles

Læs mere

en touch-free oplevelse der styrker profilen og forbedrer hygiejnen

en touch-free oplevelse der styrker profilen og forbedrer hygiejnen Gør indtryk med hygiejneløsninger, der styrker din profil og viser at du drager omsorg for dine gæster og dine ansatte. en touch-free oplevelse der styrker profilen og forbedrer hygiejnen sensor nyt medlem

Læs mere

FM Mattsson. Bad. Tryksag nr 249/3 DK

FM Mattsson. Bad. Tryksag nr 249/3 DK FM Mattsson Bad Tryksag nr 249/3 DK Tilgang til sand og kundskaben om metalbearbejdning var en forudsætning, da FM Mattsson blev grundlagt i midten af 1800-tallet. Kundskaben er gået i arv og sandet er

Læs mere

60er Modernismen. Anne Palmgren Juul & Sini Vehvilainen

60er Modernismen. Anne Palmgren Juul & Sini Vehvilainen 60er Modernismen Anne Palmgren Juul & Sini Vehvilainen Modernisme Modernismen startede allerede med at slå igennem i 1920erne i Tyskland og Frankrig. Men først i 1930erne fik de nye tendenser inden for

Læs mere

mobil, praktisk, billig

mobil, praktisk, billig mobil, praktisk, billig Sådan fungerer det: til individuelle hytter, som følger det testede Igloo Veranda koncept. Igloerne og overdækningen flyttes. for ca. 2 x 5 enkelthytter og deres respektive løbegårde

Læs mere

GRATIS! Ergonomi Høj Kvalitet Fornuftige priser Landsdækkende service INDHOLD. Stole for: > 4. Laboratorier, Renrum og Mikroskopi > 6

GRATIS! Ergonomi Høj Kvalitet Fornuftige priser Landsdækkende service INDHOLD. Stole for: > 4. Laboratorier, Renrum og Mikroskopi > 6 1 INDHOLD Stole for: Laboratorier, Renrum og Mikroskopi Operation og Anæstesi Øjen OP, Ambulatorier og patientstole Prøvetagning, EKG, Radiologisk og Klin. Fysiologisk Kontor, Skranke og gæstestole Byg

Læs mere

I TID OG RUM - THOMAS KLUGE 18. juni 28. august 2011

I TID OG RUM - THOMAS KLUGE 18. juni 28. august 2011 I TID OG RUM - THOMAS KLUGE 18. juni 28. august 2011 Om Thomas Kluges kunst For mange mennesker er Thomas Kluge (f. 1969) en befriende kontrast til det, man ellers kender som MODERNE KUNST. Man kan se,

Læs mere

ACO VVS. A C O S h o w e r D r a i n. D e s i g n & f u n k t i o n. ACO ShowerDrain Teknisk brochure inkl. vejledende udsalgspriser w w w. a c o.

ACO VVS. A C O S h o w e r D r a i n. D e s i g n & f u n k t i o n. ACO ShowerDrain Teknisk brochure inkl. vejledende udsalgspriser w w w. a c o. ACO VVS A C O S h o w e r D r a i n D e s i g n & f u n k t i o n ACO ShowerDrain Teknisk brochure inkl. vejledende udsalgspriser w w w. a c o. d k ACO ShowerDrain Design & funktion... I vores enkle design

Læs mere

BYG NYT. 2 BO BEDRE SPECIALMAGASIN nr. 1 2006. Se adressenøglen bagest i bladet

BYG NYT. 2 BO BEDRE SPECIALMAGASIN nr. 1 2006. Se adressenøglen bagest i bladet Beskyttet udeliv. Den overdækkede terrasse på husets førstesal er 22 m 2 og fungerer som et ekstra udendørsrum hele sommeren. Når duggen falder, eller det småregner, kan man stadig sidde i læ og nyde udsigten

Læs mere

Finn Juhls "Høvdingestol": Solgt 27. september 2012 hos Bruun Rasmussen Kunstauktioner.

Finn Juhls Høvdingestol: Solgt 27. september 2012 hos Bruun Rasmussen Kunstauktioner. 8 Finn Juhls "Høvdingestol": Solgt 27. september 2012 hos Bruun Rasmussen Kunstauktioner. investering møbler Danske designmøbler Priserne på danske designermøbler er steget eksplosivt det seneste år, og

Læs mere

mere vand end nødvendigt. Ofte sker det, at vandet koger, bliver glemt og skal koges igen det er spild af tid

mere vand end nødvendigt. Ofte sker det, at vandet koger, bliver glemt og skal koges igen det er spild af tid Faktum 01. Energibesparende. Med en elkedel koger du ofte meget mere vand end nødvendigt. Ofte sker det, at vandet koger, bliver glemt og skal koges igen det er spild af tid og energi. Med Quooker derimod

Læs mere

Svendeprøven for. Bådebygger uddannelsen

Svendeprøven for. Bådebygger uddannelsen Svendeprøven for Bådebygger uddannelsen SVP-1 Revideret bådebyggeruddannelse og ny svendeprøve I forbindelse med den seneste revision af de Maritime Håndværksfag i 2008 blev bådebyggeruddannelsens faglige

Læs mere

(( ( ( Loftsbjælke. Loftsbrædder. Indskudsbræt Pudslag. Indskudsler. 15-20 m² tager 2-3 dage, eksklusive spartle- og malerarbejdet.

(( ( ( Loftsbjælke. Loftsbrædder. Indskudsbræt Pudslag. Indskudsler. 15-20 m² tager 2-3 dage, eksklusive spartle- og malerarbejdet. LeT Sværhedsgrad: Det specielle stålsystem gør det enkelt at konstruere det nedhængte lydloft, men du skal være omhyggelig, når det gælder opmåling og placering af alle systemets dele. tidsforbrug: 5-0

Læs mere

Godkendt personsikkerhed i 1. klasse

Godkendt personsikkerhed i 1. klasse R U K O P A N I K B E S L A G Godkendt personsikkerhed i 1. klasse BEHOV FOR PANIKBESLAG Godkendte panikbeslag øger sikkerheden: Magnus Mattsson, Københavns Brandvæsens Forebyggende Afdeling fortæller:

Læs mere

indhold Kontormøbler til Danmarks skarpeste prise

indhold Kontormøbler til Danmarks skarpeste prise kontormøbler til landets skarpeste priser Kontormøbler til Danmarks skarpeste priser Kontormøbler til Danmarks skarpeste prise indhold om office2go 1-3 Skriveborde 4-15 Stole 16-23 mødeborde og stole 26-29

Læs mere

TILBEHØR TIL LASTBILER & VAREVOGNE

TILBEHØR TIL LASTBILER & VAREVOGNE Produktkatalog TILBEHØR TIL LASTBILER & VAREVOGNE Skal redigeres i ny version A-Z- Snedkeriet salgs- og leveringsbetingelser 2010 Bestilling af vare Vare kan bestilles pr. telefon (75 126599). Ved bestilling

Læs mere

Patientsikkerhed. Patientarmbånd: Stregkode løsninger. Label bånd. Bånd med indskudskort. www.opitek.dk

Patientsikkerhed. Patientarmbånd: Stregkode løsninger. Label bånd. Bånd med indskudskort. www.opitek.dk Patientsikkerhed www.opitek.dk Medlem af Dansk Selskab for Patientsikkerhed www.patientsikkerhed.dk Patientarmbånd: Stregkode løsninger Label bånd Bånd med indskudskort Opitek Naverland 1C 2600 Glostrup

Læs mere

Translyft LØFTEBORDE

Translyft LØFTEBORDE Translyft LØFTEBORDE Enkeltsaks/Dobbeltsaks Enkeltsaks Dobbelt vertikal Dobbelt horisontal En praktisk indrettet arbejdsplads sparer meget tid og betyder en stor lettelse for den enkelte medarbejder hver

Læs mere

Naturen trækkes ind i salonen

Naturen trækkes ind i salonen Naturen trækkes ind i salonen Personlig og en unik atmosfære har været kodeordene for René Beck, da han skulle indrette Uné ved Skodsborg Kurhotel og Spa. Dyrehaven og Øresund er inspirationskilderne i

Læs mere

Arbejdstitel: 168 Sorterede Variationer. Et forslag til Bygningsintegreret Kunst Niels Bohr Bygningen Kunstspot J. I. Af Tommy Støckel September 2013

Arbejdstitel: 168 Sorterede Variationer. Et forslag til Bygningsintegreret Kunst Niels Bohr Bygningen Kunstspot J. I. Af Tommy Støckel September 2013 Arbejdstitel: 168 Sorterede Variationer Et forslag til Bygningsintegreret Kunst Niels Bohr Bygningen Kunstspot J. I Af Tommy Støckel September 2013 Tommy Støckel Forslag til bygningsintegreret kunstværk

Læs mere

KØKKEN- RENOVERING. Juni 2006

KØKKEN- RENOVERING. Juni 2006 Juni 2006 Unik Skydedøre er et koncept, der bygger på individuelle løsninger, der kan tilpasses det enkelte rum. Kombinationsmulighederne er mange, og kun fantasien sætter grænser for, hvordan farver og

Læs mere

rolige farver i sydfrankrig

rolige farver i sydfrankrig Af Vanessa Popplewell foto: Joanna Maclennnan/living Inside rolige farver i sydfrankrig Det fine franske hus emmer af historie og sydfransk charme. Husets beboere har sat det i stand fra kælder til kvist

Læs mere

Spændende lyssætning side 18

Spændende lyssætning side 18 Nr. 16 December 2009 Spændende lyssætning side 18 Fuldautomatisk ESD-system øger sikkerheden i sommerlandet side 10 Få en optimal motorløsning side 28 Horsens vand side 14 I forbindelse med renoveringen

Læs mere

Også mærkbare fordele med Energiforsatsvinduer

Også mærkbare fordele med Energiforsatsvinduer Også mærkbare fordele med Energiforsatsvinduer Økonomi Stor gevinst i varmebesparelse Komfort Ingen træk, ensartet temperatur i hele rummet og mindre støj Æstetik Gamle huse er designet til sprossede vinduer.

Læs mere

VMZINC regnvandssystemer

VMZINC regnvandssystemer REGNVANDSSYSTEMER VMZINC regnvandssystemer - zink til vand Sådan køber du regnvandssystemerne fra VMZINC: Er du nu blevet inspireret til at montere regnvandssystemerne fra VMZINC på dit hus, så kontakt

Læs mere

aar hus arki design tekt erne

aar hus arki design tekt erne design aar hus arki tekt design grafik / tekst: aarhus arkitekterne a/s 2. udgave afdeling for design For os er design en integreret del af dét at skabe bygninger og rum, og designafdelingens opgaver ligger

Læs mere

En ny tilflytter. benene eller blive underholdt af de mange festlige aktiviteter. Midlertidigt byrum

En ny tilflytter. benene eller blive underholdt af de mange festlige aktiviteter. Midlertidigt byrum Nomaden Nomaden er flyttet til den smalle gade i den lille købstad. På den 400 meter lange kulturvej har Nomaden slået sig ned i mellem to byhuse det gule og det røde. Det er i forbindelse med det store

Læs mere

DANMARKS STØRSTE UDVALG AF MASSAGESTOLE

DANMARKS STØRSTE UDVALG AF MASSAGESTOLE DANMARKS STØRSTE UDVALG AF MASSAGESTOLE Vælg kvalitet DERFOR CARERELAX har Danmarks største sortiment af massagestole. Vi sælger udelukkende gode kendte produkter som Panasonic, Fuji og Keyton. En mærkevare

Læs mere

1ÅRS GARANTI. et nyt subbrand fra Gram Commercial, der tilbyder KØL OG FRYS AF HØJ KVALITET TIL ATTRAKTIVE PRISER

1ÅRS GARANTI. et nyt subbrand fra Gram Commercial, der tilbyder KØL OG FRYS AF HØJ KVALITET TIL ATTRAKTIVE PRISER 1ÅRS GARANTI et nyt subbrand fra Gram Commercial, der tilbyder KØL OG FRYS AF HØJ KVALITET TIL ATTRAKTIVE PRISER Lige i hjertet til det I en travl hverdag i det professionelle køkken er det vigtigt at

Læs mere

STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+

STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+ STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+ SENIORØVELSER 60+ LET - LÅRØVELSE Sæt dig så langsomt ned på en stol som muligt uden at falde det sidste stykke Rejs dig op igen på letteste måde SENIORØVELSER 60+ LET

Læs mere

ONV Husene. www.m2.dk

ONV Husene. www.m2.dk ONV Husene www.m2.dk INDHOLD Arkitekttegnede huse Individualitet 4 Fleksibilitet 6 Funktionalitet 8 Kvalitet 10 Økonomi 12 Proces 14 Tid 16 M2 18 4 INDIVIDUALITET> Skræddersyet typehus INDIVIDUALITET

Læs mere

Titelblad. Arkitektur & Design Industriel Design v/ Aalborg Universitet. Titel: Nova Periode: 02/02/09-03/06/09 Gruppe: AD10-ID4

Titelblad. Arkitektur & Design Industriel Design v/ Aalborg Universitet. Titel: Nova Periode: 02/02/09-03/06/09 Gruppe: AD10-ID4 Titelblad Arkitektur & Design Industriel Design v/ Aalborg Universitet Titel: Nova Periode: 02/02/09-03/06/09 Gruppe: AD10-ID4 Anders Rafn Hansen Kvist Vejleder: Kaare Eriksen Ann Pedersen Kristian Trier

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Terrassetag Carport Solceller

Terrassetag Carport Solceller Terrassetag Carport Solceller 2 Arkitektur og egen grøn elproduktion Denne folder er tænkt som information og inspiration for den grønne projektmager, som ønsker sig en kombination af æstetik og vedvarende

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

TYROLIT. Perfekte løsninger til alle formål. Et selskab i SWAROWSKI Group www.tyrolit.com

TYROLIT. Perfekte løsninger til alle formål. Et selskab i SWAROWSKI Group www.tyrolit.com TYROLIT lamelskive PROGRAM Perfekte løsninger til alle formål Et selskab i SWAROWSKI Group www.tyrolit.com Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse Piktogrammer Premium Longlife til stål 4-5 Premium Cerabond

Læs mere

GLASV D ÆGGE O O G DøRE OR

GLASV D ÆGGE O O G DøRE OR GLASVÆGGE og døre INDOOR OVERSIGT ID31 HELGLAS GLAS *** LYD * MAX GLASBREDDE MAX GLASHØJDE DØRBREDDE DØRHØJDE 8 mm 34 db 1500 mm 2400 mm M9 M22+ 10 mm 35 db 1500 mm 2800 mm M10 M22+ 12 mm 37 db 1500 mm

Læs mere

Duette -det energirigtige valg til dine vinduer

Duette -det energirigtige valg til dine vinduer Duette -det energirigtige valg til dine vinduer Kilder til varmetab Utætheder Mennesker/ aktivitet 48% Vinduer Loftet Vinduer 19% Vægge og døre Vægge og døre 14% Mennesker/aktivitet 13% Utætheder 6% Loftet

Læs mere

www.triptrap.dk Nordic Lågkrukke Ø15 af VE2

www.triptrap.dk Nordic Lågkrukke Ø15 af VE2 Nordic Lågkrukke Ø15 af VE2 Enkelthed, funktionalitet og elegance er gennemgående elementer i den populære Nordicserie. Og Ø15 lågkrukken er ingen undtagelse. Samspillet mellem skålens matte ydre og blanke

Læs mere

august 2013 square square reolen aps Industriskellet 3 3540 Lynge Danmark Tlf. 44 32 20 11 Fax 44 32 20 12 square@kidi.dk www.kidi.

august 2013 square square reolen aps Industriskellet 3 3540 Lynge Danmark Tlf. 44 32 20 11 Fax 44 32 20 12 square@kidi.dk www.kidi. august 2013 square square reolen Industriskellet 3 3540 Lynge Danmark Tlf. 44 32 20 11 Fax 44 32 20 12 square@kidi.dk www.kidi.dk aps Square reolen Square Reolen Det naturlige valg - den alsidige reol,

Læs mere

I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder.

I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder. Barcelona Charteret I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder. Erklæringen begynder således:»som

Læs mere

Living. Blød beton. Bolig Tendens Design Brevkasse. Design: 10 designere fejrer 10 år med Bourgielampen. Side 4

Living. Blød beton. Bolig Tendens Design Brevkasse. Design: 10 designere fejrer 10 år med Bourgielampen. Side 4 Gå på opdagelse på vores nye website www.planet-huse.dk 8008-02 SØNDAG DEN 9. MARTS 2014 Bolig Tendens Design Brevkasse Living Design: 10 designere fejrer 10 år med Bourgielampen. Side 4 Blød beton Det

Læs mere

Lev med kunst - og i al evighed. Skulpturer af Anders Nyborg

Lev med kunst - og i al evighed. Skulpturer af Anders Nyborg Lev med kunst - og i al evighed. 16 Skulpturer af Anders Nyborg Livsglæde Stil, individualitet og karakter kommer for Hvorfor ikke give dine bedste venner en mange mennesker til udtryk gennem den skulptur

Læs mere

Ny protese. En del- eller en helprotese? Hvad er en delprotese? Kan det ses, at man har fået protese?

Ny protese. En del- eller en helprotese? Hvad er en delprotese? Kan det ses, at man har fået protese? NR. XX Ny protese En delprotese kan være en god løsning, når du har mistet én eller flere tænder. Hvis ingen af dine tænder kan bevares, er det i stedet en helprotese, der skal til. Denne brochure fortæller

Læs mere

Lærerforberedelsespladser til skoler og undervisningsinstitutioner. Plads til alle -også til lærerne. SKI-aftale 50.31/50.32

Lærerforberedelsespladser til skoler og undervisningsinstitutioner. Plads til alle -også til lærerne. SKI-aftale 50.31/50.32 Lærerforberedelsespladser til skoler og undervisningsinstitutioner Plads til alle -også til lærerne SKI-aftale 50.31/50.32 En skole med plads til alle - også til lærerne Reformen på skoleområdet varsler

Læs mere

Introduktion til RH Mereo

Introduktion til RH Mereo Introduktion til RH Mereo RH Mereo RH lancerer en arbejdsstol, der samtidig er et arbejdsredskab og et forretningsværktøj. RH Mereo er designet med det formål at forbedre både din og hele arbejdspladsens

Læs mere

Teknologien. bag Quooker

Teknologien. bag Quooker Teknologien bag Quooker I denne folder Finder du de tekniske specifikationer til Quooker, samt beskrivelse på hvordan en Quooker fungerer. Haner Vores hanekollektion består af otte modeller; Basic, Classic,

Læs mere

Indretning af skolen Klasseværelset

Indretning af skolen Klasseværelset Indretning af skolen Klasseværelset SONESSON INDRETNING lære lytte planlægge opbevare udvikle Den kreative arbejdsplads for store og små Få arbejdsmiljøer skal tilfredsstille så mange forskellige behov

Læs mere

VENØSUND - nyt liv på den gamle Limfjordsfærge Projekt for nye faciliteter til Venøsund færgen.

VENØSUND - nyt liv på den gamle Limfjordsfærge Projekt for nye faciliteter til Venøsund færgen. VENØSUND - nyt liv på den gamle Limfjordsfærge Projekt for nye faciliteter til Venøsund færgen. Rutefart Færgens sædvanlige rutefart er nu historie - idag indgår VENØSUND i et kulturprojekt, der vil bringe

Læs mere

Ifö Brusebad vi gør dit valg enkelt

Ifö Brusebad vi gør dit valg enkelt DK 29-12 99934 Ifö Brusebad vi gør dit valg enkelt Find dit favoritbrusebad i tre enkle trin brus.ifo.dk Brusehjørne komplet 9 903,- Ifö Space 2000 KH design, buede brusedøre med integreret håndtagsprofil.

Læs mere

Matematik i børnehøjde

Matematik i børnehøjde Matematik i børnehøjde Uglerne 2009 Hættegården Vi spillede kryds og bolle Det begyndte nærmest ved en tilfældighed. Et par piger gik rundt med en kurv med murerværktøj i plastik og vi faldt i snak om,

Læs mere

Design Ergonomi. Brainstorm på billede. 6. december 2011 ROSKILDE TEKNISKE ROSKILE HTX KLASSE 3.5

Design Ergonomi. Brainstorm på billede. 6. december 2011 ROSKILDE TEKNISKE ROSKILE HTX KLASSE 3.5 Design Ergonomi Indledning Ergonomi er endnu et projekt hvor vi for lov at arbejde med design, og opleve hvad der kan stå bag et design. Som nu i dette projekt, måden man bruger et produkt på, og hvor

Læs mere

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen.

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Velkommen til en ny verden med din Hästens-seng Nyd din drømmeseng resten af dit liv begynder her.

Læs mere

ndividuelle jeans i standardiserede størrelser

ndividuelle jeans i standardiserede størrelser Artikel Af Anja Bisgaard Gaede My Star Denim & Uniqsize ndividuelle jeans i standardiserede størrelser Den tidligere ejer af Merrytime Claus Rusberg har knækket koden til, hvordan butikker kan servere

Læs mere

ET STED MELLEM HIMMEL OG STUE

ET STED MELLEM HIMMEL OG STUE ET STED MELLEM HIMMEL OG STUE Situationsplan 1:100 Et vigtigt greb i processen af hvilket som helst projekt og til ethvert formål er analyse og ideologi. Via programmet og sitet får vi vigtige oplysninger

Læs mere