tove lading 4d verdensmester i energieffektivitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "tove lading 4d verdensmester i energieffektivitet"

Transkript

1 tove lading 4d verdensmester i energieffektivitet DANSK ARKITEKTUR CENTER I SAMARBEJDE MED EKSTERN KONSULENT ALEXANDRA THYGESEN Tove Lading etablerede i 1997 Lading arkitekter + konsulenter A/S, som primært arbejder med udviklingsprojekter, processer, udredninger, strategier og formidling omkring helhedsorienteret og ressourcebevidst byggeri. Tove Lading er faglig tovholder på projektet 4D ressourcebevidst byggeri i Ørestad, et demonstrationsbyggeri, der er meget ambitiøst, hvad angår energieffektivitet. Tove Lading fremhæver, at vejen til mere energieffektivitet byggeri går gennem helhedstænkning, respekt for forskel på beregnet og realiseret energiforbrug, samt forståelse af bygningsfysik som et væsentligt element i designprocessen. 4D står for bæredygtighed i 4 dimensioner: miljømæssig, arkitektonisk, funktionel og kommerciel. Ambitionen med 4D er således ikke alene et meget lavt energiforbrug, men også at byggeriet kan realiseres på markedsvilkår. Det har været ideen bag 4D-projektet at vise, hvor langt en bygherre kan komme uden særlige tilskud, men blot ved at indtænke og prioritere energieffektivitet i det grundlæggende bygningsdesign. I 2003 blev ti arkitektfirmaer og ti ingeniørvirksomheder indbudt til en idekonkurrence og fik til opgave at danne tværfaglige teams og via disse komme med projektforslag til Danmarks mest bæredygtige og energieffektive byggeri. Den efterfølgende projektkonkurrence blev udskrevet i Vinderforslaget kom fra et team bestående af CUBO Arkitekter, COWI og Passivhus.dk. Projektet realiseres, når der er indgået aftale med en bruger for en større del af erhvervslokalerne. Tove Lading har i samarbejde med By & Havn taget initiativ til projektet, der har Nordkranen A/S som bygherre. Selv kalder hun 4D for verdensmesteren indenfor energieffektivt byggeri lige nu, idet afbalanceringen mellem designparametre er meget fint afstemt: Vi mener projektet når nær det optimale i forhold til energiforbrug. Man har kort fortalt nogle håndtag at trække i, men det er en balance, for hvis man trækker for hårdt i et af håndtagene, risikerer man et højere forbrug andre steder. Vi tror, at 4D-projektet er tæt på at være i balance. Byggeriet er 30% bedre end lavenergiklasse 1. Det er opnået primært med passiv klimatisering og uden tilskud af bygningsintegreret energiproduktion. Tove Lading fremhæver 4D-designets orientering, dybden og den deraf følgende zoneinddeling af de forskellige funktioner, som nogle af de centrale elementer i forhold til et lavt energiforbrug, men peger også på den optimerede klimaskærm. Facaden har en god ratio af glas (vinduesåbninger) til mur i det samlede overfladeareal, og kuldebroer er reduceret til næsten nul. Idéen bag 4D-projektet har været at se, hvor energieffektivt man kunne bygge uden ekstra omkostninger: 15 tove lading, Lading arkitekter + konsulenter

2 Forvarmning med varmetab Pre-heating by inside heat Forvarmning med sol Pre-heating by the sun Kraftig ventilation Strong ventilation Varm luft ventileres væk Ventilation of the void det multifunktionelle vindues to lag åbnes uafhængigt af hinanden ILLUSTRATION: la+k Vi har efterspurgt, hvor langt en almindelig bygherre kunne nå. 4D-projektet viser, at man kan reducere energiforbruget væsentligt uden meromkostninger. Vi bruger flere penge på f.eks. vinduerne, men har til gengæld kunnet spare ved at forenkle varme- og ventilationsanlæggene. Byggeriet bliver et bolig/erhvervskompleks, som består af en karré af erhvervslokaler med to boligtanger tilføjet der, hvor facaderne vender mod syd: Vi bruger boligerne som solskærm for erhverv, fordi sol i erhvervslokaler er dårligt, mens sol i boliger er rigtig godt. Derfor vender boligernes facader mod syd. Bygningerne stiger mod nord/øst i ca etager og falder mod syd/vest. Ved at kombinere bolig og erhverv i 4D udnytter man det direkte sollys, der hvor det er ønskværdigt, mens man effektivt afskærmer erhvervslokalerne. Ud over orienteringen af de forskellige funktioner er selve husdybden og en effektiv zoneinddeling også med til at reducere energiforbruget, forklarer Tove Lading: Der er en meget stor samlet husdybde. Men mellem de to fløje har vi en intern glasgade, der fungerer som adgangs- og fordelingsvej, samtidig med at den giver træk til naturlig ventilation. Husdybden nødvendiggør en effektiv zoneinddeling i både bolig og erhverv, sådan at beboelsesrum og arbejdspladser ligger mod facaderne, mens de sekundære rum ligger ind mod den interne glasgade. Og husdybde og zoneinddeling hænger uløseligt sammen, uddyber hun: En effektiv zoneinddeling er en forudsætning for at øge husdybden. Men det kræver et knivskarpt fokus på de forskellige funktioners dagslysbehov, så man ikke får et for højt energiforbrug til belysning. Den interne glasgade mellem bolig og erhverv spiller en stor rolle i både dagslysindfaldet, naturlig ventilation og muligheden for et dybt hus, forklarer Tove Lading. Og så er kvaliteten af vindueskomponenterne essentiel i lavenergiarkitektur. I projektet er der benyttet multifunktionelle vinduer. De er bygget op som kassevinduer med et indre og et ydre vindue og åbninger i top og bund, der kan åbnes uafhængigt af hinanden for naturlig ventilation. Mellemrummet medfører en vis forvarmning af luften. Derudover sikrer konstruktionen, at man kan bruge naturlig ventilation uden væsentlige støjgener fra gaden. Vinduet har lavere U-værdi end almindelige lavenergivinduer, og er udstyret med solafskærmning mellem de to lag. Tove Lading forklarer, at de avancerede 3. generations vinduer egner sig bedst til erhvervsdelen af 4Dkomplekset, da de er relativt dyre, og da boliger ikke har samme behov for styring og automatik som kontorer: 16 tove lading, Lading arkitekter + konsulenter

3 Vi konstruerer en light udgave til boligerne ud af to almindelige vende-vinduer. Det er ikke lige så effektivt som den mere avancerede kontor-model, men næsten, og er bedre egnet til privat brug. De multifunktionelle vinduer og en ydervæg uden kuldebroer er med til at sikre, at varmesystemet kan forenkles. Den effektive klimaskærm giver både en energimæssig og en økonomisk besparelse, fordi det muliggør et meget simpelt varmesystem. Vi har i snit pr lejlighed to varmeenheder, som er placeret centralt i lejligheden tæt på de lodrette føringsveje. Fordi klimaskærmen er så effektiv, behøver vi ikke at placere radiatorer under vinduerne. En varmeenhed kommer til at bestå af en konvektor eller radiator, hvor den forvarmede luft fra varmegenvindingen blæses ind bag ved. Vil man have det varmere, end den forvarmede luft muliggør, kan man selv regulere på en simpel radiatorventil. forklarer Tove Lading, som igen fremhæver simplicitet i brug som projektets største styrke. Pointen er nemlig, at det er helt almindelige familier, som skal flytte ind og de skal ikke først undervises i at bo i et energieffektivt hus: Det her er ikke et grønt segment, det er helt almindelige mennesker. Vi har regnet ud, at en gennemsnitsfamilie på fire personer, som flytter fra en gennemsnitsbolig med et gennemsnitsenergiforbrug ind i en lejlighed her, går fra et energiforbrug på kwh til kwh uden væsentlig ændring af adfærden. Tove Lading understreger, at et lavt beregnet energiforbrug ikke er et mål i sig selv: Man kan sagtens finde andre huse med et beregnet energiforbrug, der er lige så lavt som 4Ds men det er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at de er lige så energieffektive. Ofte skyldes det et energitilskud fra solfangere eller solceller. Tove Lading pointerer, at det er vigtigt at skelne mellem selve bygningens energieffektivitet og tilføjelsen af energiproducerende elementer. Brugernes faktiske adfærd og bygningens generelle drift og vedligehold er et andet forhold, som 4Dprojektet har fokus på: Ofte når man ikke det beregnede lave forbrug i driftsfasen, fordi driftsorganisationen ikke har det fornødne know-how, og i øvrigt heller ikke har et incitament til løbende optimering og udskiftning. Et meget lavt energiforbrug kræver styring og kontrol, og det kræver næsten en vicevært, som er uddannet civilingeniør. I 4D-projektet arbejder vi med en model, vi kalder EFM energy-efficient facilities management. Ideen går ud på at lade et driftsselskab få ejerskab til det tekniske anlæg. Det giver to fordele: dels sikrer man den nødvendige knowhow til at anlægget kører optimalt også energimæssigt; dels sikrer man et incitament 17 tove lading, Lading arkitekter + konsulenter

4 til fremtidige energibesparelser. Driftsselskabet vil have en fordel i at optimere anlægget og udskifte dele, når der kommer nye på markedet med lavere forbrug siger Tove Lading, som også taler om muligheden for at få et leasingfirma til at stå for levering og udskiftning af eksempelvis beboernes hårde hvidevarer, så de også altid er i højeste energiklasse. Generelle betragtninger om arbejdet med lavenergibyggeri 4D-projektet vil demonstrere, at man uden meromkostninger kan skabe energieffektive huse. Men Tove Lading er ikke generelt imponeret over danske rådgiverkompetencer. Arbejdet med stadig bedre energiperformance kræver en stadig udvikling af rådgiverkompetencer, og Tove Lading har et bud på, hvilke vaner vi i den videre udvikling skal lægge bag os: Traditionelt fokuserer ingeniører meget på én ting, og de er vanvittigt gode til at optimere et enkelt element. Men det der ligger ved siden af altså helheden bliver ofte glemt. Og arkitekterne er ikke meget bedre: Arkitekterne har desværre ikke altid helt styr på virkemidlerne de vil helst gøre, som de plejer, og lade form gå over funktion. I virkeligheden skal de sætte sig ind i helt grundlæggende bygningsfysik og lære at integrere den viden i designet. Derfor er tværfaglige konkurrencer som 4D givtige for bygherrer, men også lærende for de deltagende hold: Deltagerne synes, det har været utroligt givende at være med, fordi dette ikke er en arkitektkonkurrence, men en konkurrence mellem teams. Ingeniører og arkitekter har skullet arbejde meget tæt sammen på lige fod for at kunne løse opgaven. fortæller Tove Lading. Fremtidige perspektiver Ud over fokus på kompetenceudvikling for arkitekter og ingeniører påpeger Tove Lading et behov for mere komplekse modeller til vurdering af energieffektivitet i de kommende krav til byggeriet. Det er ikke nok at se på forventet energiforbrug, det er tilsvarende væsentligt at tage højde for, hvilken energi man bruger, og hvornår man bruger den. I stedet for alene at fokusere på at få nedbragt energiforbruget, skal vi fokusere på at skabe et rigtigt energiforbrug. Der ligger et stort potentiale i et såkaldt intelligent elforbrug, hvor man i højere grad tilpasser forbruget til produktionen. Vedvarende energi er jo karakteriseret ved, at vi ikke altid kan bestemme, hvor meget der skal produceres hvornår. Den nye boligmasse skal kun have én energiforsyning, og det skal være el, mener Tove Lading og henviser til at en stadig større del af el-forsyningen kommer fra vedvarende energi. Vi, som bygger huse, skal bygge dem, så de så effektivt som muligt kan udnytte den vedvarende energi. Til gengæld skal det være energiselskabernes opgave at producere energien med størst mulig hensyntagen til klima og miljø. Jeg er ikke stor tilhænger af de bygningsintegrerede anlæg. De er for små, for ineffektive og bliver ikke løbende optimeret. Jeg så hellere, at energiselskaberne bliver bedre til at løse opgaven, siger Tove Lading, 18 tove lading, Lading arkitekter + konsulenter

5 og fortsætter: I en langsigtet strategi skal man, efter min vurdering, ikke bruge fjernvarme i nybyggeriet. Den kan man reservere til den eksisterende bygningsmasse. Til gengæld tror jeg, at vi må se i øjnene, at vi i fremtiden vil få et stigende behov for køling. Hvis vi fortsat får de varme somre, vi har set de senere år, vil naturlig ventilation og natkøling ikke være tilstrækkeligt vi bliver nødt til at køle aktivt, og det bliver en udfordring at gøre uden at øge energiforbruget. Tove Lading opfordrer til, at man grundigt analyserer de forskellige problemstillinger i det nuværende bygningsreglement inden man strammer kravene. Hun påpeger, at stort set alle huse i dag bruger mere energi end beregnet. Med superlavenergihuse bliver usikkerheden større, fordi der kun skal meget små faktorer til at gøre det faktiske energiforbrug højere end det beregnede. Man bliver også nødt til tage højde for energiforbruget til materialer, som erfaringsmæssigt er forholdsmæssigt større på den sidste del af besparelsen. Energiforbruget til materialer kan ifølge Tove Lading vise sig at være så stort for superlavenergihuse, at den energimæssige afskrivning overstiger levetiden. Tove Lading understreger, at energieffektivitet er en del af en større udfordring: Man bliver nødt til at vurdere, hvor man får mest CO 2 -reduktion for pengene og det er nok ikke ved at gå fra lavenergi til superlavenergi. Samfundsmæssigt set kan det formentlig bedre betale sig at investere i energibesparelser på andre områder eller i intelligent elforbrug og i vedvarende energi. Man kan regne meget ud med Be06, men det faktiske forbrug er oftest højere end det beregnede, siger Tove Lading. Og den samme problematik gør sig gældende i forhold til 2020 kravene om 75% reduktion af energiforbruget i forhold til BR08-rammen: Jeg tror ikke, man kan leve op til 2020-kravene i praksis. Men jeg tror, man kommer til at kunne beregne det. Problemet er, at når man er nede i så lave energiforbrug, så bliver det let teoretisk der skal ingenting til, før regnestykket vælter. Og jeg er tilbøjelig til at tro, at man kunne opnå større resultater i forhold til CO 2 -reduktion med andre strategier, forklarer Tove Lading. 19 tove lading, Lading arkitekter + konsulenter

ENERGIFORBRUG - forventninger og virkelighed. l a d i n g arkitekter + konsulenter A/S

ENERGIFORBRUG - forventninger og virkelighed. l a d i n g arkitekter + konsulenter A/S ENERGIFORBRUG - forventninger og virkelighed 1 4D - ét af verdens mest energieffektive byggeprojekter Bæredygtighed i 4 Dimensioner 2 Bag 4D projektet står: Nordkranen A/S By & Havn Lading arkitekter +

Læs mere

Energiforbedring. Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet

Energiforbedring. Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet Energiforbedring af ældre etageejendomme potentialer og strategi Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet Udarbejdet 2007-08 af Lading arkitekter + konsulenter A/S Store

Læs mere

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation konsulen ter PAR refshale vej 163a, 2. dk- 1432 køben havn k tlf. + 45 32 83 19 68 fax + 45 32 83 19 67 lad ing@mail.dk Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation Byggeri

Læs mere

UDGIVET AF REALDANIA BYG KVOTEHUSET. Sætter beboerne i spil

UDGIVET AF REALDANIA BYG KVOTEHUSET. Sætter beboerne i spil UDGIVET AF REALDANIA BYG KVOTEHUSET Sætter beboerne i spil AF BIRGITTE KLEIS KVOTEHUSET Sætter beboerne i spil MINICO2 HUSENE INDHOLD MiniCO2 Husene Seks huse seks erfaringer 5 Balancerede erfaringer 6

Læs mere

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil!

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil! Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet, september 2008 Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Rapport og anbefalinger fra projektet

Læs mere

Sæt fokus på. energispareindsatsen

Sæt fokus på. energispareindsatsen Sæt fokus på energispareindsatsen Sæt fokus på energispareindsatsen CO 2 -udledningen skal mindskes, hvis klodens klimaproblemer skal løses. Hvis vi i Danmark desuden skal nå vores energi- og klimamål,

Læs mere

TEMA. Passivhuse & Tegl. byg-i-tegl.dk

TEMA. Passivhuse & Tegl. byg-i-tegl.dk TEMA Passivhuse & Tegl byg-i-tegl.dk TEMA Passivhuse & Tegl INDHOLD 03 Forord 04 Det moderne hus er et passivhus 10 Passivhuset er en tysk opfindelse 12 Kan opvarmes med stearinlys 18 Egenskaber ved tunge

Læs mere

GUIDE Når energioptimering skal lykkes

GUIDE Når energioptimering skal lykkes GUIDE Når energioptimering skal lykkes - procesledelse med fokus på energioptimering af bygninger Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV Hent ScanLife: SMS Scan til 1220 eller hent gratis i App Store

Læs mere

GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG

GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG 1-4 år afhængig af, hvor stort et hus man har Indhold Forord... Introduktion... Vigtige faktorer i planlægningen... Energien på byggepladsen... Lukning af byggeriet... Opvarmning

Læs mere

INDEKLIMA /2014. Blæser i de højere luftlag Side 3. Enklere med energibesparelseskontrakt Side 4. Telenor udfaser R22 Side 9

INDEKLIMA /2014. Blæser i de højere luftlag Side 3. Enklere med energibesparelseskontrakt Side 4. Telenor udfaser R22 Side 9 GK-PROJEKT TEMA GK-PROJEKT RENOVERING TIL UG INDEKLIMAET PÅVIRKER FORDELE VED HØJHUSE i Grensesvingen 7. Side 18 præstationer i skolen. Side 24 i Københavns nye bydel. Side14 INDEKLIMA /2014 For et bedre

Læs mere

Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger

Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger Sagsrapport Institut for Byggeri og Anlæg 2009 DTU Byg-Sagsrapport SR-10-02 (DK) April 2010 Forord Denne rapport om strategi

Læs mere

Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger

Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger Det Økologiske Råd - september 2006 Det Økologiske Råd Fremtidens miljø skabes i dag 1 STATUS INITIATIVER EKSEMPLER BARRIERER BARRIERER EKSEMPLER INITIATIVER

Læs mere

1. Bygninger el og varmebesparelser

1. Bygninger el og varmebesparelser Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 1. Bygninger el og varmebesparelser Marianne Bender, 9/7 2014, for VedvarendeEnergi Indhold Indhold... 1 1.1 Opsummering... 3 1.2 Potentialer for besparelser

Læs mere

Energirigtig ventilation ved renovering og byfornyelse

Energirigtig ventilation ved renovering og byfornyelse Energirigtig ventilation ved renovering og byfornyelse Fase 2: En undersøgelse af tre mekaniske ventilationsløsninger Jakob Klint, Kuben Management Niels C. Bergsøe, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

Super lavenergihuse uden problemer

Super lavenergihuse uden problemer Super lavenergihuse uden problemer -klimaskærm, installationer og indeklima PSO projekt nr.: 344-065 Ekolab UCN, act2learn Bjerg Arkitektur Nilan Develco Marts 2014 Superlavenergihuse uden problemer Side

Læs mere

Kommunernes muligheder energi og klima. fremtidens miljø skabes i dag

Kommunernes muligheder energi og klima. fremtidens miljø skabes i dag Kommunernes muligheder energi og klima fremtidens miljø skabes i dag Kommunernes muligheder Energi og klima Tekst: Søren Dyck-Madsen og Jette Hagensen, Det Økologiske Råd Tak til: Roskilde Kommune og Christian

Læs mere

Energistrategi. Bygningsstyrelsen som standardsættende grøn ejendomsvirksomhed og bygherre. Strategi 1.0 // 2013. Figur 1

Energistrategi. Bygningsstyrelsen som standardsættende grøn ejendomsvirksomhed og bygherre. Strategi 1.0 // 2013. Figur 1 Energistrategi Bygningsstyrelsen som standardsættende grøn ejendomsvirksomhed og bygherre Strategi 1.0 // 2013 Figur 1 Forord Bygningsstyrelsen skal være en standardsættende og visionær leverandør af omkostningseffektive

Læs mere

Lambda 32 3-2009. Isover lancerer den hidtil mest effektive isolering: Læs mere på siderne 4, 5, 6 og 7. Politikerne halter efter udviklingen.

Lambda 32 3-2009. Isover lancerer den hidtil mest effektive isolering: Læs mere på siderne 4, 5, 6 og 7. Politikerne halter efter udviklingen. 3-2009 Isover lancerer den hidtil mest effektive isolering: Lambda 32 Læs mere på siderne 4, 5, 6 og 7 KOMFORT HUS konferencer Side 8 Politikerne halter efter udviklingen. Leder side 2 Le logotyp Vi er

Læs mere

PASSIV SOLVARME I NYERE DANSKE BOLIGBYGGERIER - erfaringsopsamling og anbefalinger

PASSIV SOLVARME I NYERE DANSKE BOLIGBYGGERIER - erfaringsopsamling og anbefalinger PASSIV SOLVARME I NYERE DANSKE BOLIGBYGGERIER - erfaringsopsamling og anbefalinger 1 Passiv solvarme i nyere danske boligbebyggelser - erfaringsopsamling og anbefalinger. Rapporten er udgivet med støtte

Læs mere

Spar penge og energi i dit sommerhus

Spar penge og energi i dit sommerhus Spar penge og energi i dit sommerhus Anbefalinger til energiforbedringer i sommerhuset Undgå ubehagelige overraskelser Spar tusindvis af kroner Frostskader og forsikringsdækning Se hvordan du finder en

Læs mere

Smart Grid i Danmark

Smart Grid i Danmark Smart Grid i Danmark Indhold Forord... 4 Resume...5 Rammer og forudsætninger for rapporten... 8 1. Energisystemet står ved en skillevej... 9 1.1 Danmarks klima- og energimål vil ændre vilkårene... for

Læs mere

Integreret Energidesign - IED Design og Metodebeskrivelse

Integreret Energidesign - IED Design og Metodebeskrivelse Integreret Energidesign - IED Design og Metodebeskrivelse 2 3 Integreret Energidesign - IED Design og Metodebeskrivelse E s b e n s e n R å d g i v e n d e I n g e n i ø r e r F. R. I Udarbejdet af: Maria

Læs mere

Initiativer til at fremme energirenovering

Initiativer til at fremme energirenovering Rapport fra InnoBYG projektet Bæredygtig energirenovering Initiativer til at fremme energirenovering af enfamiliehuse - Et hurtigt overblik Lies Vanhoutteghem Carsten Rode Rapport Institut for Byggeri

Læs mere

DET FORANDERLIGE HUS. Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG

DET FORANDERLIGE HUS. Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG DET FORANDERLIGE HUS Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG AF BIRGITTE KLEIS, ARKITEKT MAA DET FORANDERLIGE HUS Bygget til at bygge om MINICO2 HUSENE INDHOLD MiniCO2 Husene Seks huse seks erfaringer

Læs mere

Præsentation af Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Præsentation af Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Præsentation af Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Indhold Sammenfatning af strategi for energirenovering af bygninger...............................................................................

Læs mere

Guide til energiforbedringer af etageboligen

Guide til energiforbedringer af etageboligen Guide til energiforbedringer af etageboligen Indhold Indledning 3 Energimærkning 5 Grønt diplom og regnskab 9 Varmeforsyning 11 Efterisolering 20 Vinduer 28 Ventilation 37 Varmeudgifter 48 Elforbrug 54

Læs mere

Hedebygadekarréen. Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter i Hedebygadekarréen, Ydre Vesterbro, København ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN

Hedebygadekarréen. Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter i Hedebygadekarréen, Ydre Vesterbro, København ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN Hedebygadekarréen Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter i Hedebygadekarréen, Ydre Vesterbro, København Projekt nr. 2 ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN Hedebygadekarréen Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter

Læs mere

Energirenovering i enfamiliehuse. Brugerundersøgelse i 60+-segmentet

Energirenovering i enfamiliehuse. Brugerundersøgelse i 60+-segmentet Energirenovering i enfamiliehuse Brugerundersøgelse i 60+-segmentet Rapport udarbejdet for Energistyrelsen Marts 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Præsentation af 60+-segmentet... 9 3. Præsentation af

Læs mere

energicenter danmarks nye 20. august kl. 10.00 åbner Solen er vores bedste ven Led-pærer stjæler rampelyset Gratis inspirationsmøder

energicenter danmarks nye 20. august kl. 10.00 åbner Solen er vores bedste ven Led-pærer stjæler rampelyset Gratis inspirationsmøder EnergiSpiren Løversysselvej 2 7100 Vejle Tel.: 7580 3012 info@energispiren.dk 20. august kl. 10.00 åbner danmarks nye energicenter Solen er vores bedste ven s. 14-15 Led-pærer stjæler rampelyset s. 8 Gratis

Læs mere