Klima- og miljøregnskab 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klima- og miljøregnskab 2013"

Transkript

1 Klima- og miljøregnskab 2013

2 Indhold Indledning v/ Bente Overgaard... 3 Nykredits Klima- og miljøstrategi frem mod Klima og miljø - Nykredits kunder...5 Privatkunder... 5 Vindmøllefinansiering... 6 Investeringer... 6 Klima og miljø - internt i Nykredit...7 Grøn Energi... 7 Transport... 9 Miljø regnskab for Redaktion: Klima og miljø v/ Tom Saxlund Layout: Susanne Gjøl Thomsen Side 2 Klima- og miljøregnskab 2013

3 Klima og miljø i Nykredit 2013 På klima- og miljøområdet er Nykredit gået fra et rent internt reduktionsmål i perioden op til 2012 til nu også at inkludere kundeområderne Privat og Erhverv. En række nøglepersoner på tværs af Nykredit har i 2013 arbejdet sammen i Koncernudvalg, Klima og miljø, for at sikre, at klima og miljø kan indgå naturligt i vores kunderådgivning på privat- såvel som erhvervsområdet i de kommende år. I 2014 vil vi særligt fokusere på energioptimering hos den private boligejer. Det skal gøres enkelt for kunderne at forholde sig til sit energiforbrug og tage stilling til hvilke energirenoveringer, der skal gennemføres. Energiudgifterne er den næststørste post på privatbudgettet næst efter boliglånet. Derfor har vi lanceret EnergiEftersynet i samarbejde med DONG Energy, som vi håber vil bidrage til at skabe robusthed i kundens daglige økonomi. Med Nykredits markedsandel på over 40% af realkreditmarkedet vil Nykredit gerne understøtte samfundets omstilling til grønnere energi. Internt fortsætter arbejdet med at energioptimere Nykredits eget forbrug til bl.a. bygninger, IT og transport og dermed reducere -udledning og omkostninger til energi. Målet er fortsat at opnå 65% reduktion af Nykredits -udledning frem mod 2020 i forhold til koncernens udledning i De væsentligste opnåelser i 2013 er at Nykredits samlede energiforbrug er faldet med 3% Nykredits udledning på transportområdet er faldet med 8% Energi bliver inddraget i rådgivningen af Nykredits private kunder På de følgende sider giver vi et nærmere indblik i en række af de projekter, der er blevet arbejdet med i Rigtig god læsning Bente Overgaard Koncerndirektør Status på målet om 65% reduktion af Nykredits -udledning 0% 12% 65% 100% t t t Klima- og miljøregnskab 2013 Side 3

4 Nykredits klima- og miljøstrategi frem mod 2020 Nykredits mål frem mod 2020 Kundeområdet Nykredit vil inkludere klima- og miljø som en naturlig del af forretningen, bl.a. ved at: styrke rådgivning om klima- og miljøparametre samarbejde med forsyningsselskaber. Reduktion af eget forbrug Nykredit vil reducere egen -udledning med 65% ved udgangen af 2020 i forhold til 2012 ved at: energieffektivisere og omlægge eget forbrug benytte transport mindre og smartere investere i projekter med en tilbagebetalingstid på op til 50% af levetiden. Nykredit ønsker at bidrage til omstillingen til et grønnere Danmark. Derfor lancerede vi i 2012 en ny Klima- og miljøstrategi frem mod Strategien understøtter Energiaftale 2020 med udgangspunkt i både Nykredits forretning og en ændring af egen adfærd. Vi ser klima og miljø som en mulighed for at understøtte og bidrage til samfundets omstilling, samtidig med at vi driver en moderne og effektiv forretning. Da det tager tid at ændre adfærd og finde nye veje, er klima- og miljøarbejdet i Nykredit en række af mange små og store tiltag, der gør at vi i 2020 opnår de mål, vi har sat os. Klima og miljø og Nykredits kunder Som følge af samfundets fokus på klima- og miljødagsordenen, og herunder vækstplanen 2012, forventer Nykredit, at der i stigende grad vil blive lagt vægt på boligers energistandard; en udvikling vi allerede nu ser ved bolighandler. Det vil få betydning for Nykredits realkreditkunder, og derfor inddrager Nykredit fra januar 2014 energiforbrug som en naturlig del af den finansielle rådgivning til private kunder. Samtidig tilbyder vi et EnergiEftersyn, der giver overblik over muligheder og økonomi i forhold til energirenoveringer. Klima og miljø får også større betydning andre steder i Nykredits forretning. På erhvervskundeområdet financierer Nykredit hav- og landbaserede vindmøller, og udbygning af kystnære havvindmøller følges tæt. I Nykredits Asset Management afdeling screenes investeringer ud fra udvalgte klima- og miljøprincipper, og bæredygtighedsanalyser anvendes til at evaluere og udvælge de virksomheder, der skal investeres i. Nykredits interne klimatiltag Nykredit har siden 2009 arbejdet målrettet med at reducere energiforbrug og transport af medarbejdere og varer i driften af Nykredits forretning. En række af de tiltag, der nu er i gang, bygger videre på de erfaringer, vi har gjort os i de sidste 5 år. Kigger vi på Nykredits - udledning alene, følger vi de mål, der er sat for reduktion af -udledningen. Den største del af reduktionen stammer fra samfundets overgang til vedvarende energikilder, som eksempelvis vindenergi, der resulterer i en lavere udledning pr. forbrugt kwh. Herudover bidrager transportområdet til reduktionen. Side 4 Klima- og miljøregnskab 2013

5 KLIMA OG MILJØ NYKREDITS KUNDER Energiøkonomi i den private kunderådgivning Fra februar 2014 inddrager Nykredit energiforbrug som en del af den finansielle helhedsrådgivning til private kunder. Nykredits rådgivere er uddannet til at bære klima- og miljøstrategien ud til kunderne, og der er udviklet et EnergiEftersyn. I Nykredit vil vi gerne tale energiøkonomi med vores kunder. Derfor inkluderer vi fremadrettet energi i den økonomiske kunderådgivning og tilbyder en enkel løsning til kunder, der ønsker at energirenovere. Nykredit har i 2013 udviklet EnergiEftersynet, der giver kunden et økonomisk og energimæssigt overblik til at planlægge sine energiforbedringer. EnergiEftersynet udføres i samarbejde med DONG Energy, der står for den energifaglige del. En energirådgiver fra DONG Energy gennemgår kundens bolig og udarbejder en EnergiEftersynsrapport, der bl.a. beskriver, kundens nuværende energiforbrug og hvilke besparelser, der kan opnås ved at energirenovere. Derudover giver rapporten et vejledende skøn om prisniveau for forbedringerne og tilbagebetalingstid på de vigtigste tiltag. EnergiEftersynet er også et godt redskab til at tale finansiering med Nykredits rådgivere. Uddannelse af rådgivere Alle privatrådgivere i Nykredit har gennemgået undervisning, der gør dem i stand til at rådgive og sparre med kunderne om finansieringsmuligheder i forbindelse med energiforbedringer af boligen. Som kunde betyder det nye tiltag, at rådgiveren er opmærksom på samfundets omstilling på energiområdet og omstillingens muligheder og udfordringer for boligejere, bl.a.: a. Stigende driftsomkostninger i kundens bolig pga. stigende el- og varmepriser b. Betydningen for driftsøkonomien ved at købe boliger i en høj energiklasse (fx Energiklasse A-C) eller ved at energirenovere eksisterende bolig c. Kundens konkrete mulighed ved at få foretaget et EnergiEftersyn. Uddannelse af vurderingsspecialister Vurderingsspecialisterne, der er Nykredits specialiserede enheder til ejendomsvurderinger, har i 2013 været på kursus hos Teknologisk Institut. Fokus har været på forbedringsmuligheder og investeringer i boligen, der både kan reducere omkostningerne på længere sigt og nedbringe kundens energiforbrug. Derfor tænker Nykredit energi ind i boligøkonomien Færre månedlige udgifter til el og varme giver en mere robust privatøkonomi hos vores kunder. Kunderne oplever en mere kompetent og langsigtet helhedsrådgivning. Værdien af kundens bolig fastholdes, eller kan måske endda forbedres. Kunden kan opnå et bedre indeklima i boligen og et sundere hjem. "I Nykredit sætter vi kundernes behov først ved løbende at forbedre vores kompetencer og redskaber i rådgivningen. Derfor har det været vigtigt for os at integrere energiforhold i rådgivningen af vores kunder, særligt på boligområdet. Kunderne efterspørger i højere grad vores økonomiske ekspertise i forhold til de månedlige driftsudgifter, der er forbundet med boligens el- og varme forbrug. EnergiEftersynet og uddannelsen af kunderådgiverne vil styrke vores sparring med kunden om energiøkonomi og energirenoveringer." Henrik Rasmussen, direktør i Retail Banking. Klima- og miljøregnskab 2013 Side 5

6 KLIMA OG MILJØ NYKREDITS KUNDER Finansiering af vindmøller i Nykredit I Nykredits afdeling Corporate & Institutional Banking (CIB) betjenes de største danske erhvervs- og institutionelle kunder med finansiel rådgivning og finansielle services. I 2013 har Nykredit haft udlån til vindmøller flere forskellige steder i Danmark. Der er tale om slutfinansiering af nyetablerede anlæg og refinansiering af eksisterende anlæg. I alt forventes det at vindmøllerne vil have en årlig produktion på over 1 mio. MWh, svarende til mere end husstandes årlige forbrug. Udbygning med vindenergi i el-produktionen vil i de kommende år være betydelig, og Nykredit vil aktivt deltage i finansieringen af denne omstilling i tæt dialog med de danske el-producenter. KLIMA OG MILJØ NYKREDITS KUNDER Klima og miljø når Nykredit investerer Klima og miljø indgår som en naturlig del af arbejdet i Nykredit Asset Management, der forvalter aktie- og obligationsporteføljer. Tilgangen er, at verdens klima- og miljøudfordringer udgør såvel en risiko som en mulighed for de virksomheder, Nykredit investerer i. Nykredit screener alle virksomheder for overholdelse af bl.a. Global Compacts 1 ti principper, hvoraf tre adresserer respekt for miljøet. Siden november 2012 har bæredygtighedsanalyser på hver enkelt virksomhed herudover været anvendt i investeringsprocessen i udvalgte afdelinger i Asset Management. For at opnå et godt investeringsresultat og samtidig adressere globale problemstillinger, anvender Nykredit en database fra MSCI ESG Research, der er en af de førende udbydere af bæredygtighedsanalyser. Databasen indeholder mange tusinde individuelle analyser af verdens virksomheder og sammenlignende analyser over alle 154 sektorer. Analyserne sammeligner selskabet med konkurrenter i branchen ud fra bl.a. kriterier som energiforbrug og evnen til at reducere vandforbrug og affald. Selskaberne med de dårligste karakterer ekskluderes, og karakteren anvendes også til at evaluere og udvælge de resterende. 1 FN's Global Compact er verdens største frivillige netværk for virksomheder, som arbejder med samfundsansvar. Læs mere på unglobalcompact.org Klima og miljø investeringer giver pæne afkast Nykredits investeringsafdeling for klima og miljø, som udvælger selskaberne ud fra deres evne til at adressere klima- og miljøudfordringer, har haft et år med pæne to-cifrede afkast og god interesse fra nye investorer. Side 6 Klima- og miljøregnskab 2013

7 KLIMA OG MILJØ INTERNT I NYKREDIT Grøn Energi Grøn Energi i Nykredit omfatter energieffektivisering og omstilling til egne vedvarende energikilder. Elektricitet og varme udgør trefjerdedele af Nykredits -udledning, og derfor er arbejdet med at nedbringe energiforbruget centralt i arbejdet med at nå Nykredits 2020 mål. Arbejdet med at reducere Nykredits -udledning fra el har i 2013 bestået i omlægning til vedvarende energikilder i form af solcelleanlæg på egne bygninger samt reduktion af unødigt energiforbrug. Som graferne viser, er særligt udledningen fra el faldet, hvilket primært skyldes samfundets overgang til vedvarende energikilder. Ser vi på Nykredits el-forbrug målt i kwh er det derimod steget en smule. På tværs af forretningen oplever vi i disse år stigende krav til bl.a. teknik. Fx er Nykredits elforbrug i datacenteret hos JN Data øget i forhold til basisåret 2012, som resultat af et større behov for IT-services. Flere steder installeres der køleanlæg for at opnå et bedre indeklima. I de kommende år vil Facility Management (FM) og Nykredits IT-afdeling (ITU) aktivt afsøge muligheder og finde løsninger, der kan imødekomme forretningens behov for teknik og samtidig redsucere el-forbruget. Der er i 2013 udført en række tiltag, som har ført til vigtige reduktioner, der er medvirkende til, at el-forbruget ikke er steget mere end det er, og som også vil bidrage til at reducere udledningen i de kommende år. 32 af Nykredits 65% - % reduktion frem mod 2020 skal komme fra Grøn Energi Udvikling i -udledning fra 2012 til 2013 (ton) -udledning i 2013 fordelt på kilder -udledning -stigning -reduktion Total fra fra fra transp. fra transp. fra Total 2012 transport i bil varme med fly med tog el 2013 Elforbrug 58,5% Varmeforbrug 17,1% Flyrejser 11,9% Transport egen bil 10% Firma/bruttokontraktbiler 1,3% Togrejser 0,7% Taxakørsel 0,5& Det primære fald i den samlede -udledning skyldes et markant fald i den gennemsnitlige udledningsfaktor for elforbruget. El-forbruget er Nykredits største enkeltstående bidrager til -udledning, og derfor arbejdes der løbende med at begrænse dette. Klima- og miljøregnskab 2013 Side 7

8 Nykredits største solcelleanlæg ligger i Aalborg Nykredits hidtil største solcelleanlæg dækker 850m 2 af taget på Fredrik Bajers Vej i Aalborg, som huser Nykredits IT-Udvikling. Anlægget stod klart i september 2013 og har siden produceret klimavenlig energi til Nykredit. "Bygningen har et stort standby forbrug af elektricitet, og derfor valgte vi øst/vestvendte solceller, der opnår en bestråling fra tidlig morgen til solnedgang. Vi har også fremskyndt vedligeholdelsesarbejdet på taget, så det nu forventes at have minimum samme levetid som solcelleanlægget, dvs år," fortæller Seniorprojektkonsulent, Ulrik Kolbe fra Facility Management, Byg. Anlægget har en årlig kapacitet på kwh, svarende til 21 private husstandes gennemsnitlige årlige elforbrug eller ca. 1/10 af bygningens forventede elforbrug. Den beregnede tilbagebetalingstid er 8 år. Systematisk energieffektivisering En gang i kvartalet identificerer Nykredit lokationer med et unormalt energiforbrug (kwh/m 2 ). Disse lokationer screenes for at finde frem til mulige løsninger for at energieffektivisere. Den systematiske screening er begyndt i 2013, og der er indtil videre udført energiscreeninger på fem lokationer, som har resulteret i en række anbefalinger og tiltag. " I Facility Management er arbejdet med energieffektivisering blevet en del af den daglige drift, og noget vi naturligt tager med, når vi har renoveringsopgaver på vores mange lokationer," siger Thomas Boisen, direktør i Nykredit Ejendomme. Optimal driftsstyring med MinEnergi Der er indgået en "full-service aftale" med vores leverandør af energiledelsessystemet MinEnergi. MinEnergi vil fremadrettet overvåge alarmer og fejl i vores driftssystem, som opstår i Nykredits bygninger inden og udenfor åbningstiderne. Tiltaget forventes at kunne bidrage med en reduktion i vores energiforbrug på ca MWh, svarende til ca. 4% af reduktionsmålet på Grøn Energi. Energieffektiv belysning Ved udgangen af 2013 begyndte en løbende udskiftning til mere energieffektive lyskilder. De planlagte tiltag vil bidrage med en reduktion på ca. 100 MWh, og tilbagebetalingstiden er estimeret til under et år. Solfilm aflaster køleanlæg Der er opsat solfilm i Nykredit Center Kolding og på Kalvebod Brygge 47. Solfilmen har bidraget til at løse varmeproblemer, som er identificeret i arbejdspladsvurderingen (APV). Samtidig virker solfilmen som aflastning på køleanlægget og sparer dermed energi. Tiltagene forventes at have en tilbagebetalingstid på 3 år og en levetid på 10 år. Solceller på Nykredits bygninger I 2013 blev det besluttet at opsætte solcelleanlæg på en række af Nykredits bygninger for at producere klimavenlig energi til Nykredit. I 2013 er der sat solcelleanlæg op i Aalborg, Kolding og Randers. Hertil kommer det allerede etablerede anlæg på Krystallen i København. Flere solcelleanlæg følger i foråret 2014, og når alle de planlagte anlæg er etableret, vil over 1% af Nykredits samlede energiforbrug komme fra solceller. Den gennemsnitlige simple tilbagebetalingstid på de opsatte solcelleanlæg er 10 år. Energiforbrug pr. medarbejder (kwh/fte) Energiforbrug pr. kvardratmeter (kwh/m 2 ) Hovedsæde Centre Datter- JN Data Koncernen og stabshuse selskaber Hovedsæde Centre Datter- JN Data Koncernen og stabshuse selskaber Side 8 Klima- og miljøregnskab 2013

9 KLIMA OG MILJØ INTERNT I NYKREDIT Transport 8% af Nykredits 65% - reduktion frem mod 2020 skal komme fra transport I Nykredits Klima- og miljøstrategi frem mod 2020 satte Nykredit sig et mål om at reducere -udledningen fra transport med 30% har markeret sig ved at være det første år, i den tid Nykredit har indsamlet data, hvor udledningen på transportområdet falder. En af de store udfordringer i forhold til klimavenlig transport er, at der er et begrænset antal løsninger til rådighed. En stor del af reduktionen afhænger derfor af, måden vi bruger de muligheder, vi har. Fra 2012 til 2013 har Nykredit haft en positiv udvikling i forhold til at reducere -udledning fra de forskellige transportformer. For første gang i den tid Nykredit har indsamlet data til klimaregnskaber, falder udledningen på alle områder. Antallet af kørte kilometer er faldet, både når det gælder taxakørsel (-43%) og medarbejderes brug af egen bil (-10%). Ligeledes er antallet af kilometer via fly reduceret med (-3%). Grafen viser udviklingen fra 2012 til En af hjørnestenene i Nykredits transportstrategi er at begrænse omfanget af transport og reducere spildt arbejdstid til rejser. Målet er at finde klimavenlige alternativer til transport, der reducerer -udledningen og samtidig medfører omkostningsbesparelser. Fx kan videomøder i en række tilfælde erstatte de fysiske møder uden at det går på kompromis med kvaliteten. Retningslinjer for transport skabte økonomisk besparelse Nykredits IT-afdeling, som er placeret i Aalborg og København og betjener kunder og stabsfunktioner i hele landet, satte i starten af 2013 fokus på rejser. Det har begrænset alle typer af transport og har betydet store økonomiske besparelser og bidraget positivt til koncernens - regnskab. "Vi har i 2013 udarbejdet klarere retningslinjer for, hvornår en medarbejder kan vælge en fysisk rejse frem for at benytte virtuelle mødefaciliteter som eksempelvis et video- eller telefonmøde," fortæller underdirektør i IT-afdelingen og chef for udviklingsområdet Knowledge management, John Anker Møller, der var ansvarlig for udrulningen af projektet. De nye retningslinjer betyder bl.a., at medarbejdere kun må flyve, når det er nødvendigt. For at vejlede afgørelserne er der indført krav om, at nærmeste leder skal godkende flyrejser, før en medarbejder booker billetten. Herudover er der sat fokus på anvendelsen af offentlig transport, så hovedreglen nu er, at der anvendes offentlig transport, medmindre der er gode grunde til at tage bilen eller en taxa. "Det var en "kold tyrker" i starten, og der var en del medarbejdere, som følte, at det var kontrollerende. Nu er der ingen, der savner det, og vi har ikke haft klager over servicen" siger John Anker Møller, der ser flere fordele ved de virtuelle møder. Ved møder, der involverer flere personer i forskellige landsdele, kan videomøder bidrage til at gøre det enkelt og dermed reducere procestiden. I andre tilfælde kan videomøder reducere arbejde og rejser på skæve tidspunkter. Sidst, men ikke mindst, kan den sparede rejsetid anvendes til at servicere kunderne. -udvikling på transportområdet (ton) Flyrejser Togrejser Bilkørsel Klima- og miljøregnskab 2013 Side 9

10 KLIMA OG MILJØ INTERNT I NYKREDIT Miljø Med det stigende pres på verdens ressourcer forventes miljøområdet at få stadig større betydning i den grønne omstilling og dermed også for Nykredit. Derfor vil Nykredit i første halvår af 2014 udarbejde en miljøstrategi med fokus på affald og vand. I 2013 har Nykredits arbejde med miljø været centreret omkring: Bæredygtig indkøb af bl.a. rengøringsprodukter og papir. I 2012 deltog Nykredit i etableringen af virksomhedsnetværket "Vi køber miljømærket" under Miljømærkning Danmark og har siden været aktivt medlem. Implementering af et nyt affaldssystem, som har resulteret i en højere genanvendelsesprocent af det affald, Nykredit producerer. At motivere Nykredits medarbejdere til at implementere små, grønne miljøtiltag i dagligdagen som fx reduktion af brugen af papir, print på duplex og sortering af affald. Specielt affaldshåndteringen vil der være øget opmærksomhed på i 2014 i forbindelse med lanceringen af regeringens ressourcestrategi "Danmark uden affald". Nykredit vil se nærmere på, hvordan vi kan understøtte målsætningen om at genanvende 70% affald i Det vil vi blandt andet gøre ved at se på optimering af de processer, systemer og medarbejderkulturer, vi har i Nykredit i dag samt udfærdige strategier med afsæt i samfundets målsætning. På vandområdet vil Nykredit i 2014 også undersøge nærmere hvilke effektiviseringstiltag, der kan foretages for at nedbringe Nykredits eget vandforbrug. Derudover ser Nykredit gode muligheder i at indarbejde overvejelser om klimatilpasning i den private kunderådgivning. Nykredit blev årets medlem i netværk for miljørigtigt indkøb Nykredit, repræsenteret ved områdedirektør i Koncernindkøb, Lars Peter Wilken, blev i 2013 valgt som "årets medlem" i et nyoprettet virksomhedsnetværk, der skal fremme bæredygtige indkøb. Netværket under Miljømærkning Danmark hedder "Vi køber miljømærket" og består indtil nu af 9 primært større danske virksomheder herunder Rambøll, Grundfos og Danske Bank. Miljømærkning Danmark har ansvaret for den europæiske Blomst og den nordiske Svane, der er Danmarks officielle miljømærker. Nykredit modtager udnævnelsen for at være idéskabende, deltagende og for at stille op ved seminarer. Der lægges også vægt på, at der er blevet afsat tid til, at medarbejdernes viden bliver udviklet på miljømærkeområdet. En anden væsentlig grund er, at Nykredit skaber efterspørgsel på miljømærkede produkter ved at tilskynde eksempelvis koncernens rengøringsleverandør til at blive miljømærket. "Nykredit melder klart ud til sine leverandører, at hvis to leverandører står lige, sammenlignet på de merkantile parametre, som eksempelvis økonomi og kvalitet, så vil virksomheder, der har et certificeret miljømærke have en fordel i Nykredit," fortæller Lars Peter Wilken. Side 10 Klima- og miljøregnskab 2013

11 regnskab 2013 Nykredit fakta Hovedsædet Centre Datterselskaber JN Data 2 Nykredit koncern ( ) Indeks Antal lokationer % Heraf lejemål % Opvarmet areal (m 2 ) % Antal ansatte (total) % Antal fuldtidsansatte (FTE) % Forbrugsdata Elforbrug (MWh) % Opvarmning (MWh) % Opvarmning - graddage korrigeret (MWh) % Vandforbrug (m 3 ) % Direkte energiforbrug (MWh) % Indirekte energiforbrug (MWh) % Total energiforbrug (MWh) % KPI'er Opvarmet areal pr medarbejder (m 2 ) % Elforbrug pr medarbejder (kwh) % Elforbrug pr kvadratmeter(kwh) % Varmeforbrug pr. medarbejder (kwh) % Varmeforbrug pr. kvadratmeter (kwh) % Vandforbrug pr. medarbejder (litre) % Vandforbrug pr. kvadratmeter (litre) % Samlet energiforbrug pr. medarbejder (kwh) % Samlet energiforbrug pr. kvadratmeter (kwh) % Transport Firma-bruttokontraktbiler (km) % Transport egne bil (km) % Taxakørsel (km) % Tog (km) % Fly (km) % -udledninger i alt Scope 1 - direkte -udledninger % Firma-bruttokontraktbiler (ton) % Varmeforbrug (ton) - olie og gas % Scope 2 - indirekte -udledninger % Elforbrug (ton) % Varmeforbrug (ton) - leveret fra kraftvarmeværker % Scope 3 - andre indirekte -udledninger % Fly (ton) % Tog (ton) % Transport egen bil (ton) % Taxakørsel (ton) % Varmeforbrug totalt (ton) % Transport totalt (ton) % Samlet -udledninger (ton) % -udledninger pr. medarbejder (ton) 2,47 1,51 1,74 11,74 2,40 2,54 95% 1) Dataopgørelsen er baseret på gradkorrigeret varmeforbrug svarende til et normalår. 2) Energiforbruget hos JN Data er indregnet med en fast andel på 19%, idet Nykredit har beslaglagt ca. 19% af driften. Antal kilometer og udledning fra transport for JN Data er baseret på den fordelilng som også anvendes til udgiftsfordelingen. Data fra JN Data er indrapporteret for ) Det opvarmede areal er steget i forhold til opgørelsen i klima- og miljøregnskabet for Dette skyldes primært en endelig ændring af opgørelsesmetoden af opvarmet areal til standarden B311. 4) Opgørelsen af 2012 tallet er taget fra det offentliggjorte -regnskab for Klima- og miljøregnskab 2013 Side 11

12 Nykredit Kalvebod Brygge København V /Jannerup Offset A/S Nykredit

Klima og miljø i Nykredit 2012 - og vejen frem mod 2020

Klima og miljø i Nykredit 2012 - og vejen frem mod 2020 Klima og miljø i Nykredit 2012 - og vejen frem mod 2020 Indhold Klima og miljø i Nykredit 2012... 3 2011-målet: Nykredits klima- og miljøarbejde indtil nu... 4 Klima- og miljøstrategi frem mod 2020...

Læs mere

KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL

KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL 1 RAPPORTERINGSPRINCIPPER Rapporteringsperioden for 2012 strækker sig fra 1. oktober 2013 til 30. september 2014. Denne rapporteringsperiode er valgt med henblik på at

Læs mere

Klima- og miljøregnskab 2015

Klima- og miljøregnskab 2015 Klima- og miljøregnskab 2015 Status på vej mod 65% -reduktion Siden lanceringen af Nykredits klima- og miljøstrategi frem mod 2020 er vi i Nykredit nået knap halvdelen af vejen i forhold til den interne

Læs mere

Energi Fondens Sommerskole

Energi Fondens Sommerskole Energi Fondens Sommerskole Tom Saxlund, Klima og lokalisering 20.8.2015, Comwell Sorø Klima- og miljøstrategi frem mod 2020 Nykredit tager i kraft af sin markedsmæssige position et medansvar for den omstilling,

Læs mere

Perspektiverne i den grønne boligkontrakt, set fra en finansiel aktør

Perspektiverne i den grønne boligkontrakt, set fra en finansiel aktør Perspektiverne i den grønne boligkontrakt, set fra en finansiel aktør Workshop om Grøn Boligkontrakt Tom Saxlund 02-12-2013 1 Gør det enkelt for boligejeren Den grønne omstilling Energiaftale 2020 blev

Læs mere

Energieffektive boliger perspektivet fra den finansielle sektor

Energieffektive boliger perspektivet fra den finansielle sektor Energieffektive boliger perspektivet fra den finansielle sektor BedreBolig i Gate 21 26. Marts 2014 Tom Saxlund, Nykredit Nykredits Klima- og miljøstrategi frem mod 2020 Nykredits klima- og miljøstrategi

Læs mere

Klima og miljø i Nykredit. Konference om Dansk Mikrokraftvarme, Bella Sky Comwell 23. september 2014

Klima og miljø i Nykredit. Konference om Dansk Mikrokraftvarme, Bella Sky Comwell 23. september 2014 Klima og miljø i Nykredit Konference om Dansk Mikrokraftvarme, Bella Sky Comwell 23. september 2014 Klima- og miljøstrategi frem mod 2020 Nykredit tager i kraft af sin markedsmæssige position et medansvar

Læs mere

Klima- og miljøregnskab i tal 2015

Klima- og miljøregnskab i tal 2015 Klima- og miljøregnskab i tal INDLEDNING I Nykredit arbejder vi hele tiden på at integrere klima- og miljøforbedringer - både i samarbejdet med vores kunder og ved at reducere vores eget forbrug. Indholdet

Læs mere

GRØNT REGNSKAB Kommunale bygninger TEMARAPPORT. Energiforbrug og byggeri

GRØNT REGNSKAB Kommunale bygninger TEMARAPPORT. Energiforbrug og byggeri GRØNT Kommunale bygninger Energiforbrug og byggeri INDLEDNING... 3 ENERGIFORBRUG - EL, VAND, VARME OG CO 2...4 Statusopgørelse i forhold til målene...4 Skoler...5 Daginstitutioner...6 Administrationsbygninger...7

Læs mere

Grønt regnskab 2015 Temarapport Energiforbrug

Grønt regnskab 2015 Temarapport Energiforbrug Grønt regnskab 2015 Temarapport Energiforbrug Skoler, dag- og døgntibud til børn voksne og unge El, vand, varme og CO 2-udledning fra kommunale ejendomme Status. I 2015 har der været en lille stigning

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Energi i Egedal de kommunale ejendomme

Energi i Egedal de kommunale ejendomme Energi i Egedal de kommunale ejendomme Status på arbejdet med energi i egne bygninger 2013 2020 Mål for Egedal Kommune Egedal Kommune har som mål at reducere energiforbruget og CO2-udslippet i egne bygninger

Læs mere

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed. Unbearable. Skulptur af Jens Galschiøt opstillet i anledning af Kulturmøde 2016

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed. Unbearable. Skulptur af Jens Galschiøt opstillet i anledning af Kulturmøde 2016 -opgørelse for 2014-2015 for Morsø Kommune som virksomhed. Unbearable Skulptur af Jens Galschiøt opstillet i anledning af Kulturmøde 2016 Opgørelse af udledning for Morsø Kommune som virksomhed 2 Indledning

Læs mere

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Mod en fossilfri fremtid Hvor er vi, hvor skal vi hen og hvordan når vi målet? Marie-Louise Lemgart, Klimakonsulent Teknik- og Miljøcenter, Høje-Taastrup

Læs mere

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune CO2-opgørelse 215 Virksomheden Fredericia Kommune 1. Generelle bemærkninger til CO 2 -opgørse 215 Midt i 214 blev driften af plejecentre og ældreboliger overtaget af boligselskabet Lejrbo, og data for

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune Teknik og Miljø Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune o o Indledning Resultater o Hvad skal der ske i 2013 Hvad fortæller tallene Metodebeskrivelse Forbruget måles o o o o o o o Elforbrug

Læs mere

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed Grønt Regnskab 212 Fredericia Kommune Som virksomhed Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Elforbrug... 4 Varmeforbrug... 6 Transport... 7 Klima... 8 Vandforbrug... 1 Forbrug af sprøjtemidler... 11 Indledning

Læs mere

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11. Energirenovering og vedvarende energi v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.2012 Hvad jeg kommer rundt om i mit indlæg Hvad gør Holbæk Kommune

Læs mere

Samsø Kommune, klimaregnskab 2014.

Samsø Kommune, klimaregnskab 2014. Samsø Kommune, klimaregnskab 214. Hermed følger Samsø Kommunes CO2 regnskab for 214. Nærværende regnskab har inkluderet enkelte delresultater inden for de enkelte energiforbrug ellers er det selve konklusionen

Læs mere

Forord. Vi vil derfor hæve ambitionen og sigte på en reduktion fra 2010 til 2020 på 50 %. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Vi vil derfor hæve ambitionen og sigte på en reduktion fra 2010 til 2020 på 50 %. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2014 Forord Dette er Forsikring og Pensions 6. klimaregnskab. Siden 2009 har vi løbende arbejdet på at formindske vores CO 2 emission og samtidig finde en form at rapportere på, der er enkel

Læs mere

Klimaregnskab 2012 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse

Klimaregnskab 2012 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse Klimaregnskab 212 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse 1. Beretning...2 1.1. Året der gik...2 1.2. Klimastrategi og fremadrettet fokus...4 2. Analyser og rapportering...5

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 1 Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 Hvad fortæller tallene 4 Forbruget måles 6 Elforbrug 6 Varmeforbrug 8 Vandforbrug 10 Brændstofforbrug

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2013 Forord I Forsikring & Pension har vi i år besluttet at forenkle vores klimaregnskab. Vi fastholder vores fokus på vores CO 2 emission, og skærper fokus på det, der betyder mest. Derfor

Læs mere

Stamblad for Børnehaven Skipper Clement praktisk miljøledelse

Stamblad for Børnehaven Skipper Clement praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Grøn ordning Kontrol med forbrug og personalets adfærd omkring forbrug Grønne indkøb Ikke igangsatte aktiviteter Min energi Miljøretningslinjer og -plan

Læs mere

Energistyrelsens KlimaregnsKab 2013

Energistyrelsens KlimaregnsKab 2013 Energistyrelsens Klimaregnskab 2013 Klimaregnskab 2013 for Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. CVR 59 77 87 14 EAN: 5798000020009 ISBN: 978-87-93071-74-2 København 26. marts 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Grøn styring i Rødovre Kommune

Grøn styring i Rødovre Kommune GRØNT REGNSKAB 2016 Indhold Indhold... 2 Grøn styring i Rødovre Kommune... 3 Grundlag og begreber... 3 Målsætninger og resultater... 4 Arealudviklingen... 4 Varmeforbrug... 6 Elforbrug... 8 Solceller...

Læs mere

Der indgår i det Grønne Regnskab for 2010 til sammenligning forbrugstal for 2008 og Endvidere indgår energiforbruget

Der indgår i det Grønne Regnskab for 2010 til sammenligning forbrugstal for 2008 og Endvidere indgår energiforbruget Furesø Kommune Regnskab G rønt regnskab Der er for udarbejdet et for Furesø Kommune. Det Grønne regnskab indeholder forbruget af el og varme samt udledning af CO 2 for de ejendomme kommunen har anvendt

Læs mere

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal Det Genanvendte Hus Antal beboere Om det grønne regnskab: fsb s grønne regnskaber opgør boligafdelingernes el-, vand og varmeforbrug, afkøling af fjernvarmevand samt affaldsmængder og CO 2 belastning over

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

CO 2 -regnskab for Hjørring Kommune som virksomhed for årene 2009 til 2013

CO 2 -regnskab for Hjørring Kommune som virksomhed for årene 2009 til 2013 CO 2 -regnskab 2013 - for Hjørring Kommune som virksomhed for årene 2009 til 2013 Hjørring Kommune Teknik- og Miljøområdet Team Bæredygtig Udvikling November 2014 Forsiden: viser Hjørring Kommunes nyrenoveret

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør. Side 2

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør. Side 2 Klimaregnskab 2015 Forord Årets klimaregnskab er resultatet af flere års fokus på at mindske vores CO 2 emission og samtidig finde en rapporteringsform, som er enkel, overskuelig og fokuserer på det væsentligste.

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

Klimaregnskab Forsikring & Pension

Klimaregnskab Forsikring & Pension Klimaregnskab 2016 Forord har i gennem de seneste 10 år udarbejdet klimaregnskab og haft fokus på, hvordan vi som organisation kan bidrage til at reducere CO 2 emissionen. Samtidig har vi også arbejdet

Læs mere

Lovforslag: Kraftvarmeværker har flere støttemuligheder hvis de omstiller til biomasse VE TIL PROCES FÅR NYT ANSØGNINGSSKEMA OG REVIDERET VEJLEDNING

Lovforslag: Kraftvarmeværker har flere støttemuligheder hvis de omstiller til biomasse VE TIL PROCES FÅR NYT ANSØGNINGSSKEMA OG REVIDERET VEJLEDNING Kære Læser Det er blevet tid til nyt fra VE til proces-ordningen. Siden ordningens start har VE til proces modtaget knap 450 ansøgninger for mere end 900 mio. kr. I 2015 har VE til proces-ordningen 340

Læs mere

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal Kollegiet Solbakken Antal beboere Om det grønne regnskab: fsb s grønne regnskaber opgør boligafdelingernes el-, vand og varmeforbrug, afkøling af fjernvarmevand samt affaldsmængder og CO 2 belastning over

Læs mere

CO 2 regnskab for virksomheden Skanderborg Kommune

CO 2 regnskab for virksomheden Skanderborg Kommune CO 2 regnskab 2010 for virksomheden Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune Oktober 2011 Indholdsfortegnelse Side 3 Side 3 Side 5 Side 10 Skanderborg Kommune er en Klimakommune Energiforbrug og CO 2 udledning

Læs mere

Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016

Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016 Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016 1 Titel: Formål: Udarbejdet af: Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ. Klimakommune. Statusrapport for forbrugsåret 2015/2016

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ. Klimakommune. Statusrapport for forbrugsåret 2015/2016 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Klimakommune Statusrapport for forbrugsåret 2015/2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Status for forbrugsåret 2015... 3 Forudsætninger... 4 Opgørelse... 5 Elforbrug...

Læs mere

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal Rantzausgade 4 Antal beboere Grønt regnskab Rantzausgade 4 Om det grønne regnskab: fsb s grønne regnskaber opgør boligafdelingernes el-, vand og varmeforbrug, afkøling af fjernvarmevand samt affaldsmængder

Læs mere

Klima- og Miljøudvalget

Klima- og Miljøudvalget Klima- og Miljøudvalget By, Kultur og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 208403 Brevid. 1774454 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Muligheder for at opfylde klimamål ved vedvarende energianlæg

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN

Læs mere

CO2 regnskab 2011 - for Furesø Kommunes virksomhed

CO2 regnskab 2011 - for Furesø Kommunes virksomhed CO2 regnskab 2011 - for Furesø Kommunes virksomhed 1. Indledning Furesø Kommune tilsluttede sig i 2008 Danmarks Naturfredningsforenings klimakommuneordning og lige siden har der været stort fokus på klimaområdet.

Læs mere

Tillæg til Grønt Regnskab 2012

Tillæg til Grønt Regnskab 2012 Tillæg til Grønt Regnskab 212 Varme Kommunes korrigerede varmeforbrug er samlet set steget med 1,9 % over de sidste to år. Dette er naturligvis et skuffende resultat, der vil blive arbejdet på at forbedre

Læs mere

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG SÅDAN FUNGERER ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG Et mini-kraftvarmeanlæg består af en gasmotor, som driver en generator, der producerer elektricitet. Kølevandet fra motoren og generatoren bruges til opvarmning.

Læs mere

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal Dommerparken Antal beboere Om det grønne regnskab: fsb s grønne regnskaber opgør boligafdelingernes el-, vand og varmeforbrug, afkøling af fjernvarmevand samt affaldsmængder og CO 2 belastning over de

Læs mere

BoligEftersyn Sags nr. 794. BoligEftersyn. Gennemgang af jeres bolig den 12. november 2014. NNN Adresse By

BoligEftersyn Sags nr. 794. BoligEftersyn. Gennemgang af jeres bolig den 12. november 2014. NNN Adresse By BoligEftersyn Gennemgang af jeres bolig den 12. november 2014 NNN Adresse By Indhold Samlet vurdering... 4 Vigtigste anbefalinger... 5 Boligensplan... 6 Elementerne i jeres bolig... 7 Øvrige oplysninger...

Læs mere

CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som. virksomhed Natur og Klima Svendborgvej V. Skerninge

CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som. virksomhed Natur og Klima Svendborgvej V. Skerninge CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2015 Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 V. Skerninge Sagsnr. 16/15054 Udgivet oktober 2016 CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2015

Læs mere

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal Bellahøj Antal beboere Om det grønne regnskab: fsb s grønne regnskaber opgør boligafdelingernes el-, vand og varmeforbrug, afkøling af fjernvarmevand samt affaldsmængder og CO 2 belastning over de sidste

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER

ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER 33 ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER På baggrund af Energitilsynets prisstatistik eller lignende statistikker over fjernvarmepriser vises priserne i artikler og analyser i

Læs mere

Stamblad for Biersted Skole og Bissen SFO praktisk miljøledelse

Stamblad for Biersted Skole og Bissen SFO praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Biersted Skole Allerede igangsatte aktiviteter Kontrol med forbrug og adfærd omkring forbrug Ikke igangsatte aktiviteter Grøn ordning Miljøretningslinjer og -handleplan Affaldssortering

Læs mere

2014 monitoreringsrapport

2014 monitoreringsrapport 2014 monitoreringsrapport Sønderborg-områdets samlede udvikling i energiforbrug og CO2-udledning for perioden 2007-2014 1. Konklusion & forudsætninger I 2014 er Sønderborg-områdets CO 2-udledningen reduceret

Læs mere

Samsø Kommune, klimaregnskab 2015.

Samsø Kommune, klimaregnskab 2015. Samsø Kommune, klimaregnskab 2015. Hermed følger Samsø Kommunes CO2 regnskab for 2015. Nærværende regnskab har inkluderet enkelte delresultater inden for de enkelte energiforbrug ellers er det selve konklusionen

Læs mere

Kommunens grønne regnskab 2012

Kommunens grønne regnskab 2012 Kommunens grønne regnskab 212 CO 2- udledningen falder! Ny lavenergi daginstitution på Virginiavej. Foto: Christian Lilliendahl 1 Grønt regnskab for Frederiksberg Kommune 212 Det grønne regnskab viser

Læs mere

Stamblad for Jetsmark Centralskole og Moseby Skole praktisk miljøledelse

Stamblad for Jetsmark Centralskole og Moseby Skole praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Kontrol af forbrug Ikke igangsatte aktiviteter Grøn ordning Adfærd omkring forbrug affaldssortering Grønne indkøb Bemærkninger Jetsmark skole har været

Læs mere

Sammenfatning af grønt regnskab for Københavns Universitet 2008

Sammenfatning af grønt regnskab for Københavns Universitet 2008 Sammenfatning af grønt regnskab for Københavns Universitet 2008 Med et areal på godt 1 mio. m 2 og mere end 40.000 studerende og ansatte, der har sin gang på universitetet, er KU en arbejds- og studieplads,

Læs mere

Klimakommune Allerød 2012

Klimakommune Allerød 2012 Klimakommune Allerød 2012 Aftalen Allerød kommune indgik i sommeren 2009 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. Som følge af aftalen har Allerød kommune forpligtiget sig til at reducere

Læs mere

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal Ryparken II Antal beboere Om det grønne regnskab: fsb s grønne regnskaber opgør boligafdelingernes el-, vand og varmeforbrug, afkøling af fjernvarmevand samt affaldsmængder og CO 2 belastning over de sidste

Læs mere

Klimaregnskab 2014. for. Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement. April 2015

Klimaregnskab 2014. for. Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement. April 2015 Klimaregnskab 2014 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement April 2015 Side 1 af 13 Indhold 1.1. Beretning... 3 1.2. Regnskab... 5 1.3. Analyse og rapportering... 6 1.3.1. Klimapåvirkning

Læs mere

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014 KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014 Foto Marianne Diers Regnskab udarbejdet af Odsherred Kommune 2015 Indhold KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014... 1 Foto Marianne Diers... 1 Regnskab udarbejdet af

Læs mere

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed.

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed. -opgørelse for 2009-2010 for Morsø Kommune som virksomhed. Opgørelse af udledning for Morsø Kommune som virksomhed 2 Formålet med Klimakommuneaftalen med Danmarks Naturfredningsforening er at sætte et

Læs mere

Grønt Regnskab 2015 Fredericia Kommune

Grønt Regnskab 2015 Fredericia Kommune Grønt Regnskab 215 Fredericia Kommune Som virksomhed 1 Indholdsfortegnelse Indledning og sammenfatning... 2 Elforbruget i kommunens bygninger og gadebelysning... 5 Varmeforbruget i kommunens bygninger...

Læs mere

Grønt Regnskab 2012. og Klimakommuneopgørelse

Grønt Regnskab 2012. og Klimakommuneopgørelse Grønt Regnskab 2012 og Klimakommuneopgørelse Ressourceforbrug på Greve Kommunes ejendomme i 2012 Indhold Grønt Regnskab 2012 Indledning til Grønt Regnskab 2012 s. 3 Elforbrug s. 5 Varme forbrug s. 6 Vandforbrug

Læs mere

Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011

Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011 Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011 1 CO 2 -udledning i Gentofte Kommune Gentofte Kommune indgik i maj 2009 aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive Klimakommune. Herved

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030 Lars Bo Jensen Viborg, d. 09.09.2010 Forhistorien Randers Kommune Klimaudfordringer også i Randers Kommune Højvandssikring & pumpehus på

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED CO 2 REGNSKAB FOR 2010 AFRAPPORTERING TIL DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING

ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED CO 2 REGNSKAB FOR 2010 AFRAPPORTERING TIL DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED CO 2 REGNSKAB FOR 2010 AFRAPPORTERING TIL DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING 1 Indledning har i en årrække haft fokus på en bred vifte af klimasatsninger. Senest har kommunen

Læs mere

Stamblad for Ulveskov Skole, Børnehave & SFO praktisk miljøledelse

Stamblad for Ulveskov Skole, Børnehave & SFO praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Kontrol med forbrug og adfærd omkring forbrug Affaldssortering Ikke igangsatte aktiviteter Grøn ordning Miljøretningslinjer og -plan Grønne indkøb Bemærkninger

Læs mere

EKJ deltager aktivt i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer.

EKJ deltager aktivt i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. Fra EKJ s domicil på hjørnet af Fredensgade og Blegdamsvej ydes rådgivning vedrørende planlægning,

Læs mere

Energiledelse Hvordan kommer vi i gang?

Energiledelse Hvordan kommer vi i gang? Energiledelse Hvordan kommer vi i gang? Få først et overblik Brug overblikket som afsæt for at fastlægge jeres ambitionsniveau: Energi politik Energi målsætninger Energi mål Hvordan får vi et første overblik?

Læs mere

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten Notatark Sagsnr. 01.05.12-G00-4-12 Sagsbehandler Niels Rauff Udkast 26.5.2015 Handleplan for Borgmesterpagten Det er Hedensted Kommunes overordnede mål, at blive tilnærmelsesvis CO 2 -neutral. På den baggrund

Læs mere

Borgmesterpagten. Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000

Borgmesterpagten. Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Borgmesterpagten Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020 Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 1 Forside: Døvehøjskolen Castberggaard har udskiftet oliefyret med solceller og varmepumper;

Læs mere

Grønt Regnskab for de kommunale ejendomme 2009

Grønt Regnskab for de kommunale ejendomme 2009 Grønt Regnskab for de kommunale ejendomme 2009 Grønt Regnskab 2009 Kommunale ejendomme Ballerup Kommune har i mange år udarbejdet grønne regnskaber. Der er et for den geografiske enhed Ballerup Kommune,

Læs mere

Stamblad for Aabybro Skole praktisk miljøledelse

Stamblad for Aabybro Skole praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Kontrol af forbrug Affaldssortering Ikke igangsatte aktiviteter Grøn ordning Miljøretningslinjer og -plan Inddrage børnene i at spare på forbrug Grønne

Læs mere

CO2 Regnskab for Ikast-Brande

CO2 Regnskab for Ikast-Brande CO2 Regnskab for Ikast-Brande CO2-regnskab for Ikast-Brande Kommune som virksomhed 2011 Indledning Ikast-Brande Kommune arbejder målrettet med at reducere CO2-udledningen fra de kommunale bygninger/institutioner/anlæg.

Læs mere

Ejendoms- og Arealudvalget

Ejendoms- og Arealudvalget Referat Dato: Onsdag den 28. august 2013 Mødetidspunkt: 16:15 Møde afsluttet: 16:40 Mødelokale: Medlemmer: Atletikklubbens klublokale. Anders Wolf Andresen, Steen Ørskov, Arne Bech, Mikkel Dencker, Ømer

Læs mere

Energihandlingsplan for Servicestyrelsen

Energihandlingsplan for Servicestyrelsen for Servicestyrelsen 2008 Servicestyrelsen Handlingsplan 1. Indledning Dette er handlingsplanen for Servicestyrelsen jf. Cirkulære for energieffektiviseringer i statens institutioner. Ministeriet har til

Læs mere

CO 2 -udledning i Allerød Kommune 2012

CO 2 -udledning i Allerød Kommune 2012 CO 2 -udledning i Allerød Kommune 2012 Kilder til CO 2 -udledningen samt udvikling i perioden 2006 til 2012 CO 2 -udledningen er i perioden 2006 til 2012 faldet med 25 % (figur 1). Dermed er byrådets mål

Læs mere

Grønt Regnskab 2014. Fredericia Kommune. Som virksomhed

Grønt Regnskab 2014. Fredericia Kommune. Som virksomhed Grønt Regnskab 214 Fredericia Kommune Som virksomhed 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Elforbrug... 4 Kommunale bygningers varmeforbrug... 5 Kommunale bygningers vandforbrug... 6 Transport... 7

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. Vridsløselille Andelsboligforening

GRØNT REGNSKAB 2014. Vridsløselille Andelsboligforening GRØNT REGNSKAB 214 Vridsløselille Andelsboligforening Introduktion Grønt regnskab for Vridsløselille Andelsboligforening (VA) som helhed. Regnskabet udarbejdes årligt for at følge forbrugsudviklingen for

Læs mere

Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse

Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse 1. Beretning... 2 1.1. Året der gik... 2 1.2. Klimastrategi og fremadrettet fokus... 4 2. Analyser og rapportering...

Læs mere

Stamblad for Øland-Langeslund Skole praktisk miljøledelse

Stamblad for Øland-Langeslund Skole praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Grønne indkøb Ikke igangsatte aktiviteter Grøn ordning Min energi Miljøretningslinjer og plan? Kontrol med forbrug og adfærd omkring forbrug Affaldssortering

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Maj 2015 Forord Indhold Baggrund Roskilde Kommune underskrev i sommeren 2008 en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at være

Læs mere

Nykredit i samspil med samfundet

Nykredit i samspil med samfundet Nykredit i samspil med samfundet 2016 Forord Nykredit har i mere end 160 år hjulpet danske familier til at eje deres egen bolig og danske virksomheder til at vokse. Tryghed og stabilitet har kendetegnet

Læs mere

Energihandlingsplan for Nordsøenheden

Energihandlingsplan for Nordsøenheden for Nordsøenheden 2009 Tekniske besparelsestiltag Dette er handlingsplanen for Nordsøenheden. Handlingsplanen er udarbejdet af energirådgiver Per Ruby, Stine Skaarup Madsen, Søren Vontillius og Malene

Læs mere

Energikonference den 1. december 2015

Energikonference den 1. december 2015 Energikonference den 1. december 2015 Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Kristian Tilsted Klima- Miljø- og Teknikudvalget Nedbringelsen af CO2-udledningen Vi gør allerede meget, men vi kan gøre

Læs mere

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2016 CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed Natur og Klima Svendborgvej 135 Sagsnr. 17/14850 5762 V. Skerninge Udgivet september 2017 CO 2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2016

Læs mere

Miljørapportering 2010

Miljørapportering 2010 Miljørapportering 2010 Indholdsfortegnelse Emissioner 03 Udvikling Oversigt 04 Antal medarbejdere PFA Koncernen 05 El & fjernvarme Sundkrogsgade 4 06 Flyrejser 07 Bilkørsel 08 Papir 09 reduktion 10 Scope-oversigt

Læs mere

Få styr på energi og affald og få nye konkurrencefordele! 21. maj Energi Nord A/S Energirådgiver Steen Lund Sømod

Få styr på energi og affald og få nye konkurrencefordele! 21. maj Energi Nord A/S Energirådgiver Steen Lund Sømod Få styr på energi og affald og få nye konkurrencefordele! 21. maj 2014 Energi Nord A/S Energirådgiver Steen Lund Sømod Hvad for en slags fisk er jeg så Steen Lund Sømod 44 år Maskinmester Energi Nord 4,5

Læs mere

Godt på vej. - Klimaresultater i PFA

Godt på vej. - Klimaresultater i PFA Godt på vej - Klimaresultater i PFA Forord I PFA er ansvaret overfor kunderne og samfundet en vigtig del af fundamentet. Det ansvar er vi bevidste om, både når vi driver forretning, og når vi ser på vores

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. VA 67 4 Syd

GRØNT REGNSKAB 2014. VA 67 4 Syd GRØNT REGNSKAB 214 VA 67 4 Syd Introduktion Kommenteret grønt regnskab for VA 67 4 Syd. Regnskabet udarbejdes årligt for at følge forbrugsudviklingen for varme, vand og el samt den afledte klimabelastning.

Læs mere

Greve Kommune. Grønt Regnskab og Klimakommuneopgørelse

Greve Kommune. Grønt Regnskab og Klimakommuneopgørelse Greve Kommune Grønt Regnskab 2011 og Klimakommuneopgørelse Ressourceforbrug på Greve Kommunes ejendomme i 2011 Indhold Grønt Regnskab 2011 Indledning s. 3 El s. 5 Varme s. 6 Varme s. 7 s. 8 Klimakommuneopgørelse

Læs mere

Fra sund fornuft til god forretning. Realdania ErhvervsForum

Fra sund fornuft til god forretning. Realdania ErhvervsForum Fra sund fornuft til god forretning Realdania ErhvervsForum Den 9. november 2011 Aktivt ejerskab ATP Koncernen arbejder med samfundsansvar på flere niveauer Kunder og samfund Medarbejdere Miljø og klima

Læs mere

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi Energitjek Få mest muligt ud af din energi Energi og produktionsomkostninger Leder du efter produktivitetseffektivisering? Energitjek Et struktureret program for energioptimering Hvorfor energitjek? Et

Læs mere

Energistrategi Evaluering 2013

Energistrategi Evaluering 2013 Energistrategi Evaluering 2013 Nærværende dokument summerer resultaterne for 2013, for den af byrådet vedtagne energistrategi for de kommunale ejendomme. I 2013 er der gennemført tekniske energibesparelsesprojekter

Læs mere

Klimaregnskab 2010. Energistyrelsen

Klimaregnskab 2010. Energistyrelsen Klimaregnskab 2010 Energistyrelsen Klimaregnskab 2010 for Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K CVR 59 77 87 14 EAN nummer: 5798000020009 ISBN: 978-87-7844-902-3 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...

Læs mere