Klima- og miljøregnskab 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klima- og miljøregnskab 2013"

Transkript

1 Klima- og miljøregnskab 2013

2 Indhold Indledning v/ Bente Overgaard... 3 Nykredits Klima- og miljøstrategi frem mod Klima og miljø - Nykredits kunder...5 Privatkunder... 5 Vindmøllefinansiering... 6 Investeringer... 6 Klima og miljø - internt i Nykredit...7 Grøn Energi... 7 Transport... 9 Miljø regnskab for Redaktion: Klima og miljø v/ Tom Saxlund Layout: Susanne Gjøl Thomsen Side 2 Klima- og miljøregnskab 2013

3 Klima og miljø i Nykredit 2013 På klima- og miljøområdet er Nykredit gået fra et rent internt reduktionsmål i perioden op til 2012 til nu også at inkludere kundeområderne Privat og Erhverv. En række nøglepersoner på tværs af Nykredit har i 2013 arbejdet sammen i Koncernudvalg, Klima og miljø, for at sikre, at klima og miljø kan indgå naturligt i vores kunderådgivning på privat- såvel som erhvervsområdet i de kommende år. I 2014 vil vi særligt fokusere på energioptimering hos den private boligejer. Det skal gøres enkelt for kunderne at forholde sig til sit energiforbrug og tage stilling til hvilke energirenoveringer, der skal gennemføres. Energiudgifterne er den næststørste post på privatbudgettet næst efter boliglånet. Derfor har vi lanceret EnergiEftersynet i samarbejde med DONG Energy, som vi håber vil bidrage til at skabe robusthed i kundens daglige økonomi. Med Nykredits markedsandel på over 40% af realkreditmarkedet vil Nykredit gerne understøtte samfundets omstilling til grønnere energi. Internt fortsætter arbejdet med at energioptimere Nykredits eget forbrug til bl.a. bygninger, IT og transport og dermed reducere -udledning og omkostninger til energi. Målet er fortsat at opnå 65% reduktion af Nykredits -udledning frem mod 2020 i forhold til koncernens udledning i De væsentligste opnåelser i 2013 er at Nykredits samlede energiforbrug er faldet med 3% Nykredits udledning på transportområdet er faldet med 8% Energi bliver inddraget i rådgivningen af Nykredits private kunder På de følgende sider giver vi et nærmere indblik i en række af de projekter, der er blevet arbejdet med i Rigtig god læsning Bente Overgaard Koncerndirektør Status på målet om 65% reduktion af Nykredits -udledning 0% 12% 65% 100% t t t Klima- og miljøregnskab 2013 Side 3

4 Nykredits klima- og miljøstrategi frem mod 2020 Nykredits mål frem mod 2020 Kundeområdet Nykredit vil inkludere klima- og miljø som en naturlig del af forretningen, bl.a. ved at: styrke rådgivning om klima- og miljøparametre samarbejde med forsyningsselskaber. Reduktion af eget forbrug Nykredit vil reducere egen -udledning med 65% ved udgangen af 2020 i forhold til 2012 ved at: energieffektivisere og omlægge eget forbrug benytte transport mindre og smartere investere i projekter med en tilbagebetalingstid på op til 50% af levetiden. Nykredit ønsker at bidrage til omstillingen til et grønnere Danmark. Derfor lancerede vi i 2012 en ny Klima- og miljøstrategi frem mod Strategien understøtter Energiaftale 2020 med udgangspunkt i både Nykredits forretning og en ændring af egen adfærd. Vi ser klima og miljø som en mulighed for at understøtte og bidrage til samfundets omstilling, samtidig med at vi driver en moderne og effektiv forretning. Da det tager tid at ændre adfærd og finde nye veje, er klima- og miljøarbejdet i Nykredit en række af mange små og store tiltag, der gør at vi i 2020 opnår de mål, vi har sat os. Klima og miljø og Nykredits kunder Som følge af samfundets fokus på klima- og miljødagsordenen, og herunder vækstplanen 2012, forventer Nykredit, at der i stigende grad vil blive lagt vægt på boligers energistandard; en udvikling vi allerede nu ser ved bolighandler. Det vil få betydning for Nykredits realkreditkunder, og derfor inddrager Nykredit fra januar 2014 energiforbrug som en naturlig del af den finansielle rådgivning til private kunder. Samtidig tilbyder vi et EnergiEftersyn, der giver overblik over muligheder og økonomi i forhold til energirenoveringer. Klima og miljø får også større betydning andre steder i Nykredits forretning. På erhvervskundeområdet financierer Nykredit hav- og landbaserede vindmøller, og udbygning af kystnære havvindmøller følges tæt. I Nykredits Asset Management afdeling screenes investeringer ud fra udvalgte klima- og miljøprincipper, og bæredygtighedsanalyser anvendes til at evaluere og udvælge de virksomheder, der skal investeres i. Nykredits interne klimatiltag Nykredit har siden 2009 arbejdet målrettet med at reducere energiforbrug og transport af medarbejdere og varer i driften af Nykredits forretning. En række af de tiltag, der nu er i gang, bygger videre på de erfaringer, vi har gjort os i de sidste 5 år. Kigger vi på Nykredits - udledning alene, følger vi de mål, der er sat for reduktion af -udledningen. Den største del af reduktionen stammer fra samfundets overgang til vedvarende energikilder, som eksempelvis vindenergi, der resulterer i en lavere udledning pr. forbrugt kwh. Herudover bidrager transportområdet til reduktionen. Side 4 Klima- og miljøregnskab 2013

5 KLIMA OG MILJØ NYKREDITS KUNDER Energiøkonomi i den private kunderådgivning Fra februar 2014 inddrager Nykredit energiforbrug som en del af den finansielle helhedsrådgivning til private kunder. Nykredits rådgivere er uddannet til at bære klima- og miljøstrategien ud til kunderne, og der er udviklet et EnergiEftersyn. I Nykredit vil vi gerne tale energiøkonomi med vores kunder. Derfor inkluderer vi fremadrettet energi i den økonomiske kunderådgivning og tilbyder en enkel løsning til kunder, der ønsker at energirenovere. Nykredit har i 2013 udviklet EnergiEftersynet, der giver kunden et økonomisk og energimæssigt overblik til at planlægge sine energiforbedringer. EnergiEftersynet udføres i samarbejde med DONG Energy, der står for den energifaglige del. En energirådgiver fra DONG Energy gennemgår kundens bolig og udarbejder en EnergiEftersynsrapport, der bl.a. beskriver, kundens nuværende energiforbrug og hvilke besparelser, der kan opnås ved at energirenovere. Derudover giver rapporten et vejledende skøn om prisniveau for forbedringerne og tilbagebetalingstid på de vigtigste tiltag. EnergiEftersynet er også et godt redskab til at tale finansiering med Nykredits rådgivere. Uddannelse af rådgivere Alle privatrådgivere i Nykredit har gennemgået undervisning, der gør dem i stand til at rådgive og sparre med kunderne om finansieringsmuligheder i forbindelse med energiforbedringer af boligen. Som kunde betyder det nye tiltag, at rådgiveren er opmærksom på samfundets omstilling på energiområdet og omstillingens muligheder og udfordringer for boligejere, bl.a.: a. Stigende driftsomkostninger i kundens bolig pga. stigende el- og varmepriser b. Betydningen for driftsøkonomien ved at købe boliger i en høj energiklasse (fx Energiklasse A-C) eller ved at energirenovere eksisterende bolig c. Kundens konkrete mulighed ved at få foretaget et EnergiEftersyn. Uddannelse af vurderingsspecialister Vurderingsspecialisterne, der er Nykredits specialiserede enheder til ejendomsvurderinger, har i 2013 været på kursus hos Teknologisk Institut. Fokus har været på forbedringsmuligheder og investeringer i boligen, der både kan reducere omkostningerne på længere sigt og nedbringe kundens energiforbrug. Derfor tænker Nykredit energi ind i boligøkonomien Færre månedlige udgifter til el og varme giver en mere robust privatøkonomi hos vores kunder. Kunderne oplever en mere kompetent og langsigtet helhedsrådgivning. Værdien af kundens bolig fastholdes, eller kan måske endda forbedres. Kunden kan opnå et bedre indeklima i boligen og et sundere hjem. "I Nykredit sætter vi kundernes behov først ved løbende at forbedre vores kompetencer og redskaber i rådgivningen. Derfor har det været vigtigt for os at integrere energiforhold i rådgivningen af vores kunder, særligt på boligområdet. Kunderne efterspørger i højere grad vores økonomiske ekspertise i forhold til de månedlige driftsudgifter, der er forbundet med boligens el- og varme forbrug. EnergiEftersynet og uddannelsen af kunderådgiverne vil styrke vores sparring med kunden om energiøkonomi og energirenoveringer." Henrik Rasmussen, direktør i Retail Banking. Klima- og miljøregnskab 2013 Side 5

6 KLIMA OG MILJØ NYKREDITS KUNDER Finansiering af vindmøller i Nykredit I Nykredits afdeling Corporate & Institutional Banking (CIB) betjenes de største danske erhvervs- og institutionelle kunder med finansiel rådgivning og finansielle services. I 2013 har Nykredit haft udlån til vindmøller flere forskellige steder i Danmark. Der er tale om slutfinansiering af nyetablerede anlæg og refinansiering af eksisterende anlæg. I alt forventes det at vindmøllerne vil have en årlig produktion på over 1 mio. MWh, svarende til mere end husstandes årlige forbrug. Udbygning med vindenergi i el-produktionen vil i de kommende år være betydelig, og Nykredit vil aktivt deltage i finansieringen af denne omstilling i tæt dialog med de danske el-producenter. KLIMA OG MILJØ NYKREDITS KUNDER Klima og miljø når Nykredit investerer Klima og miljø indgår som en naturlig del af arbejdet i Nykredit Asset Management, der forvalter aktie- og obligationsporteføljer. Tilgangen er, at verdens klima- og miljøudfordringer udgør såvel en risiko som en mulighed for de virksomheder, Nykredit investerer i. Nykredit screener alle virksomheder for overholdelse af bl.a. Global Compacts 1 ti principper, hvoraf tre adresserer respekt for miljøet. Siden november 2012 har bæredygtighedsanalyser på hver enkelt virksomhed herudover været anvendt i investeringsprocessen i udvalgte afdelinger i Asset Management. For at opnå et godt investeringsresultat og samtidig adressere globale problemstillinger, anvender Nykredit en database fra MSCI ESG Research, der er en af de førende udbydere af bæredygtighedsanalyser. Databasen indeholder mange tusinde individuelle analyser af verdens virksomheder og sammenlignende analyser over alle 154 sektorer. Analyserne sammeligner selskabet med konkurrenter i branchen ud fra bl.a. kriterier som energiforbrug og evnen til at reducere vandforbrug og affald. Selskaberne med de dårligste karakterer ekskluderes, og karakteren anvendes også til at evaluere og udvælge de resterende. 1 FN's Global Compact er verdens største frivillige netværk for virksomheder, som arbejder med samfundsansvar. Læs mere på unglobalcompact.org Klima og miljø investeringer giver pæne afkast Nykredits investeringsafdeling for klima og miljø, som udvælger selskaberne ud fra deres evne til at adressere klima- og miljøudfordringer, har haft et år med pæne to-cifrede afkast og god interesse fra nye investorer. Side 6 Klima- og miljøregnskab 2013

7 KLIMA OG MILJØ INTERNT I NYKREDIT Grøn Energi Grøn Energi i Nykredit omfatter energieffektivisering og omstilling til egne vedvarende energikilder. Elektricitet og varme udgør trefjerdedele af Nykredits -udledning, og derfor er arbejdet med at nedbringe energiforbruget centralt i arbejdet med at nå Nykredits 2020 mål. Arbejdet med at reducere Nykredits -udledning fra el har i 2013 bestået i omlægning til vedvarende energikilder i form af solcelleanlæg på egne bygninger samt reduktion af unødigt energiforbrug. Som graferne viser, er særligt udledningen fra el faldet, hvilket primært skyldes samfundets overgang til vedvarende energikilder. Ser vi på Nykredits el-forbrug målt i kwh er det derimod steget en smule. På tværs af forretningen oplever vi i disse år stigende krav til bl.a. teknik. Fx er Nykredits elforbrug i datacenteret hos JN Data øget i forhold til basisåret 2012, som resultat af et større behov for IT-services. Flere steder installeres der køleanlæg for at opnå et bedre indeklima. I de kommende år vil Facility Management (FM) og Nykredits IT-afdeling (ITU) aktivt afsøge muligheder og finde løsninger, der kan imødekomme forretningens behov for teknik og samtidig redsucere el-forbruget. Der er i 2013 udført en række tiltag, som har ført til vigtige reduktioner, der er medvirkende til, at el-forbruget ikke er steget mere end det er, og som også vil bidrage til at reducere udledningen i de kommende år. 32 af Nykredits 65% - % reduktion frem mod 2020 skal komme fra Grøn Energi Udvikling i -udledning fra 2012 til 2013 (ton) -udledning i 2013 fordelt på kilder -udledning -stigning -reduktion Total fra fra fra transp. fra transp. fra Total 2012 transport i bil varme med fly med tog el 2013 Elforbrug 58,5% Varmeforbrug 17,1% Flyrejser 11,9% Transport egen bil 10% Firma/bruttokontraktbiler 1,3% Togrejser 0,7% Taxakørsel 0,5& Det primære fald i den samlede -udledning skyldes et markant fald i den gennemsnitlige udledningsfaktor for elforbruget. El-forbruget er Nykredits største enkeltstående bidrager til -udledning, og derfor arbejdes der løbende med at begrænse dette. Klima- og miljøregnskab 2013 Side 7

8 Nykredits største solcelleanlæg ligger i Aalborg Nykredits hidtil største solcelleanlæg dækker 850m 2 af taget på Fredrik Bajers Vej i Aalborg, som huser Nykredits IT-Udvikling. Anlægget stod klart i september 2013 og har siden produceret klimavenlig energi til Nykredit. "Bygningen har et stort standby forbrug af elektricitet, og derfor valgte vi øst/vestvendte solceller, der opnår en bestråling fra tidlig morgen til solnedgang. Vi har også fremskyndt vedligeholdelsesarbejdet på taget, så det nu forventes at have minimum samme levetid som solcelleanlægget, dvs år," fortæller Seniorprojektkonsulent, Ulrik Kolbe fra Facility Management, Byg. Anlægget har en årlig kapacitet på kwh, svarende til 21 private husstandes gennemsnitlige årlige elforbrug eller ca. 1/10 af bygningens forventede elforbrug. Den beregnede tilbagebetalingstid er 8 år. Systematisk energieffektivisering En gang i kvartalet identificerer Nykredit lokationer med et unormalt energiforbrug (kwh/m 2 ). Disse lokationer screenes for at finde frem til mulige løsninger for at energieffektivisere. Den systematiske screening er begyndt i 2013, og der er indtil videre udført energiscreeninger på fem lokationer, som har resulteret i en række anbefalinger og tiltag. " I Facility Management er arbejdet med energieffektivisering blevet en del af den daglige drift, og noget vi naturligt tager med, når vi har renoveringsopgaver på vores mange lokationer," siger Thomas Boisen, direktør i Nykredit Ejendomme. Optimal driftsstyring med MinEnergi Der er indgået en "full-service aftale" med vores leverandør af energiledelsessystemet MinEnergi. MinEnergi vil fremadrettet overvåge alarmer og fejl i vores driftssystem, som opstår i Nykredits bygninger inden og udenfor åbningstiderne. Tiltaget forventes at kunne bidrage med en reduktion i vores energiforbrug på ca MWh, svarende til ca. 4% af reduktionsmålet på Grøn Energi. Energieffektiv belysning Ved udgangen af 2013 begyndte en løbende udskiftning til mere energieffektive lyskilder. De planlagte tiltag vil bidrage med en reduktion på ca. 100 MWh, og tilbagebetalingstiden er estimeret til under et år. Solfilm aflaster køleanlæg Der er opsat solfilm i Nykredit Center Kolding og på Kalvebod Brygge 47. Solfilmen har bidraget til at løse varmeproblemer, som er identificeret i arbejdspladsvurderingen (APV). Samtidig virker solfilmen som aflastning på køleanlægget og sparer dermed energi. Tiltagene forventes at have en tilbagebetalingstid på 3 år og en levetid på 10 år. Solceller på Nykredits bygninger I 2013 blev det besluttet at opsætte solcelleanlæg på en række af Nykredits bygninger for at producere klimavenlig energi til Nykredit. I 2013 er der sat solcelleanlæg op i Aalborg, Kolding og Randers. Hertil kommer det allerede etablerede anlæg på Krystallen i København. Flere solcelleanlæg følger i foråret 2014, og når alle de planlagte anlæg er etableret, vil over 1% af Nykredits samlede energiforbrug komme fra solceller. Den gennemsnitlige simple tilbagebetalingstid på de opsatte solcelleanlæg er 10 år. Energiforbrug pr. medarbejder (kwh/fte) Energiforbrug pr. kvardratmeter (kwh/m 2 ) Hovedsæde Centre Datter- JN Data Koncernen og stabshuse selskaber Hovedsæde Centre Datter- JN Data Koncernen og stabshuse selskaber Side 8 Klima- og miljøregnskab 2013

9 KLIMA OG MILJØ INTERNT I NYKREDIT Transport 8% af Nykredits 65% - reduktion frem mod 2020 skal komme fra transport I Nykredits Klima- og miljøstrategi frem mod 2020 satte Nykredit sig et mål om at reducere -udledningen fra transport med 30% har markeret sig ved at være det første år, i den tid Nykredit har indsamlet data, hvor udledningen på transportområdet falder. En af de store udfordringer i forhold til klimavenlig transport er, at der er et begrænset antal løsninger til rådighed. En stor del af reduktionen afhænger derfor af, måden vi bruger de muligheder, vi har. Fra 2012 til 2013 har Nykredit haft en positiv udvikling i forhold til at reducere -udledning fra de forskellige transportformer. For første gang i den tid Nykredit har indsamlet data til klimaregnskaber, falder udledningen på alle områder. Antallet af kørte kilometer er faldet, både når det gælder taxakørsel (-43%) og medarbejderes brug af egen bil (-10%). Ligeledes er antallet af kilometer via fly reduceret med (-3%). Grafen viser udviklingen fra 2012 til En af hjørnestenene i Nykredits transportstrategi er at begrænse omfanget af transport og reducere spildt arbejdstid til rejser. Målet er at finde klimavenlige alternativer til transport, der reducerer -udledningen og samtidig medfører omkostningsbesparelser. Fx kan videomøder i en række tilfælde erstatte de fysiske møder uden at det går på kompromis med kvaliteten. Retningslinjer for transport skabte økonomisk besparelse Nykredits IT-afdeling, som er placeret i Aalborg og København og betjener kunder og stabsfunktioner i hele landet, satte i starten af 2013 fokus på rejser. Det har begrænset alle typer af transport og har betydet store økonomiske besparelser og bidraget positivt til koncernens - regnskab. "Vi har i 2013 udarbejdet klarere retningslinjer for, hvornår en medarbejder kan vælge en fysisk rejse frem for at benytte virtuelle mødefaciliteter som eksempelvis et video- eller telefonmøde," fortæller underdirektør i IT-afdelingen og chef for udviklingsområdet Knowledge management, John Anker Møller, der var ansvarlig for udrulningen af projektet. De nye retningslinjer betyder bl.a., at medarbejdere kun må flyve, når det er nødvendigt. For at vejlede afgørelserne er der indført krav om, at nærmeste leder skal godkende flyrejser, før en medarbejder booker billetten. Herudover er der sat fokus på anvendelsen af offentlig transport, så hovedreglen nu er, at der anvendes offentlig transport, medmindre der er gode grunde til at tage bilen eller en taxa. "Det var en "kold tyrker" i starten, og der var en del medarbejdere, som følte, at det var kontrollerende. Nu er der ingen, der savner det, og vi har ikke haft klager over servicen" siger John Anker Møller, der ser flere fordele ved de virtuelle møder. Ved møder, der involverer flere personer i forskellige landsdele, kan videomøder bidrage til at gøre det enkelt og dermed reducere procestiden. I andre tilfælde kan videomøder reducere arbejde og rejser på skæve tidspunkter. Sidst, men ikke mindst, kan den sparede rejsetid anvendes til at servicere kunderne. -udvikling på transportområdet (ton) Flyrejser Togrejser Bilkørsel Klima- og miljøregnskab 2013 Side 9

10 KLIMA OG MILJØ INTERNT I NYKREDIT Miljø Med det stigende pres på verdens ressourcer forventes miljøområdet at få stadig større betydning i den grønne omstilling og dermed også for Nykredit. Derfor vil Nykredit i første halvår af 2014 udarbejde en miljøstrategi med fokus på affald og vand. I 2013 har Nykredits arbejde med miljø været centreret omkring: Bæredygtig indkøb af bl.a. rengøringsprodukter og papir. I 2012 deltog Nykredit i etableringen af virksomhedsnetværket "Vi køber miljømærket" under Miljømærkning Danmark og har siden været aktivt medlem. Implementering af et nyt affaldssystem, som har resulteret i en højere genanvendelsesprocent af det affald, Nykredit producerer. At motivere Nykredits medarbejdere til at implementere små, grønne miljøtiltag i dagligdagen som fx reduktion af brugen af papir, print på duplex og sortering af affald. Specielt affaldshåndteringen vil der være øget opmærksomhed på i 2014 i forbindelse med lanceringen af regeringens ressourcestrategi "Danmark uden affald". Nykredit vil se nærmere på, hvordan vi kan understøtte målsætningen om at genanvende 70% affald i Det vil vi blandt andet gøre ved at se på optimering af de processer, systemer og medarbejderkulturer, vi har i Nykredit i dag samt udfærdige strategier med afsæt i samfundets målsætning. På vandområdet vil Nykredit i 2014 også undersøge nærmere hvilke effektiviseringstiltag, der kan foretages for at nedbringe Nykredits eget vandforbrug. Derudover ser Nykredit gode muligheder i at indarbejde overvejelser om klimatilpasning i den private kunderådgivning. Nykredit blev årets medlem i netværk for miljørigtigt indkøb Nykredit, repræsenteret ved områdedirektør i Koncernindkøb, Lars Peter Wilken, blev i 2013 valgt som "årets medlem" i et nyoprettet virksomhedsnetværk, der skal fremme bæredygtige indkøb. Netværket under Miljømærkning Danmark hedder "Vi køber miljømærket" og består indtil nu af 9 primært større danske virksomheder herunder Rambøll, Grundfos og Danske Bank. Miljømærkning Danmark har ansvaret for den europæiske Blomst og den nordiske Svane, der er Danmarks officielle miljømærker. Nykredit modtager udnævnelsen for at være idéskabende, deltagende og for at stille op ved seminarer. Der lægges også vægt på, at der er blevet afsat tid til, at medarbejdernes viden bliver udviklet på miljømærkeområdet. En anden væsentlig grund er, at Nykredit skaber efterspørgsel på miljømærkede produkter ved at tilskynde eksempelvis koncernens rengøringsleverandør til at blive miljømærket. "Nykredit melder klart ud til sine leverandører, at hvis to leverandører står lige, sammenlignet på de merkantile parametre, som eksempelvis økonomi og kvalitet, så vil virksomheder, der har et certificeret miljømærke have en fordel i Nykredit," fortæller Lars Peter Wilken. Side 10 Klima- og miljøregnskab 2013

11 regnskab 2013 Nykredit fakta Hovedsædet Centre Datterselskaber JN Data 2 Nykredit koncern ( ) Indeks Antal lokationer % Heraf lejemål % Opvarmet areal (m 2 ) % Antal ansatte (total) % Antal fuldtidsansatte (FTE) % Forbrugsdata Elforbrug (MWh) % Opvarmning (MWh) % Opvarmning - graddage korrigeret (MWh) % Vandforbrug (m 3 ) % Direkte energiforbrug (MWh) % Indirekte energiforbrug (MWh) % Total energiforbrug (MWh) % KPI'er Opvarmet areal pr medarbejder (m 2 ) % Elforbrug pr medarbejder (kwh) % Elforbrug pr kvadratmeter(kwh) % Varmeforbrug pr. medarbejder (kwh) % Varmeforbrug pr. kvadratmeter (kwh) % Vandforbrug pr. medarbejder (litre) % Vandforbrug pr. kvadratmeter (litre) % Samlet energiforbrug pr. medarbejder (kwh) % Samlet energiforbrug pr. kvadratmeter (kwh) % Transport Firma-bruttokontraktbiler (km) % Transport egne bil (km) % Taxakørsel (km) % Tog (km) % Fly (km) % -udledninger i alt Scope 1 - direkte -udledninger % Firma-bruttokontraktbiler (ton) % Varmeforbrug (ton) - olie og gas % Scope 2 - indirekte -udledninger % Elforbrug (ton) % Varmeforbrug (ton) - leveret fra kraftvarmeværker % Scope 3 - andre indirekte -udledninger % Fly (ton) % Tog (ton) % Transport egen bil (ton) % Taxakørsel (ton) % Varmeforbrug totalt (ton) % Transport totalt (ton) % Samlet -udledninger (ton) % -udledninger pr. medarbejder (ton) 2,47 1,51 1,74 11,74 2,40 2,54 95% 1) Dataopgørelsen er baseret på gradkorrigeret varmeforbrug svarende til et normalår. 2) Energiforbruget hos JN Data er indregnet med en fast andel på 19%, idet Nykredit har beslaglagt ca. 19% af driften. Antal kilometer og udledning fra transport for JN Data er baseret på den fordelilng som også anvendes til udgiftsfordelingen. Data fra JN Data er indrapporteret for ) Det opvarmede areal er steget i forhold til opgørelsen i klima- og miljøregnskabet for Dette skyldes primært en endelig ændring af opgørelsesmetoden af opvarmet areal til standarden B311. 4) Opgørelsen af 2012 tallet er taget fra det offentliggjorte -regnskab for Klima- og miljøregnskab 2013 Side 11

12 Nykredit Kalvebod Brygge København V /Jannerup Offset A/S Nykredit

Klima og miljø i Nykredit 2012 - og vejen frem mod 2020

Klima og miljø i Nykredit 2012 - og vejen frem mod 2020 Klima og miljø i Nykredit 2012 - og vejen frem mod 2020 Indhold Klima og miljø i Nykredit 2012... 3 2011-målet: Nykredits klima- og miljøarbejde indtil nu... 4 Klima- og miljøstrategi frem mod 2020...

Læs mere

Energieffektive boliger perspektivet fra den finansielle sektor

Energieffektive boliger perspektivet fra den finansielle sektor Energieffektive boliger perspektivet fra den finansielle sektor BedreBolig i Gate 21 26. Marts 2014 Tom Saxlund, Nykredit Nykredits Klima- og miljøstrategi frem mod 2020 Nykredits klima- og miljøstrategi

Læs mere

Perspektiverne i den grønne boligkontrakt, set fra en finansiel aktør

Perspektiverne i den grønne boligkontrakt, set fra en finansiel aktør Perspektiverne i den grønne boligkontrakt, set fra en finansiel aktør Workshop om Grøn Boligkontrakt Tom Saxlund 02-12-2013 1 Gør det enkelt for boligejeren Den grønne omstilling Energiaftale 2020 blev

Læs mere

Klima og miljø i Nykredit. Konference om Dansk Mikrokraftvarme, Bella Sky Comwell 23. september 2014

Klima og miljø i Nykredit. Konference om Dansk Mikrokraftvarme, Bella Sky Comwell 23. september 2014 Klima og miljø i Nykredit Konference om Dansk Mikrokraftvarme, Bella Sky Comwell 23. september 2014 Klima- og miljøstrategi frem mod 2020 Nykredit tager i kraft af sin markedsmæssige position et medansvar

Læs mere

Energistyrelsens KlimaregnsKab 2013

Energistyrelsens KlimaregnsKab 2013 Energistyrelsens Klimaregnskab 2013 Klimaregnskab 2013 for Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. CVR 59 77 87 14 EAN: 5798000020009 ISBN: 978-87-93071-74-2 København 26. marts 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Energiledelse Hvordan kommer vi i gang?

Energiledelse Hvordan kommer vi i gang? Energiledelse Hvordan kommer vi i gang? Få først et overblik Brug overblikket som afsæt for at fastlægge jeres ambitionsniveau: Energi politik Energi målsætninger Energi mål Hvordan får vi et første overblik?

Læs mere

Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse

Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse 1. Beretning... 2 1.1. Året der gik... 2 1.2. Klimastrategi og fremadrettet fokus... 4 2. Analyser og rapportering...

Læs mere

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11. Energirenovering og vedvarende energi v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.2012 Hvad jeg kommer rundt om i mit indlæg Hvad gør Holbæk Kommune

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2013 Forord I Forsikring & Pension har vi i år besluttet at forenkle vores klimaregnskab. Vi fastholder vores fokus på vores CO 2 emission, og skærper fokus på det, der betyder mest. Derfor

Læs mere

Klima- og Miljøudvalget

Klima- og Miljøudvalget Klima- og Miljøudvalget By, Kultur og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 208403 Brevid. 1774454 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Muligheder for at opfylde klimamål ved vedvarende energianlæg

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Maj 2015 Forord Indhold Baggrund Roskilde Kommune underskrev i sommeren 2008 en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at være

Læs mere

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015 Fremskridtsrapport til 2014 UN Global Compact Januar 2015 ATP s fremskridtsrapport til UN Global Compact CEO statement: Til vores interessenter: Fundamentet for ATP Koncernens arbejde med samfundsansvar

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

Klimaregnskab 2010. Energistyrelsen

Klimaregnskab 2010. Energistyrelsen Klimaregnskab 2010 Energistyrelsen Klimaregnskab 2010 for Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K CVR 59 77 87 14 EAN nummer: 5798000020009 ISBN: 978-87-7844-902-3 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030 Lars Bo Jensen Viborg, d. 09.09.2010 Forhistorien Randers Kommune Klimaudfordringer også i Randers Kommune Højvandssikring & pumpehus på

Læs mere

Tillæg til Grønt Regnskab 2012

Tillæg til Grønt Regnskab 2012 Tillæg til Grønt Regnskab 212 Varme Kommunes korrigerede varmeforbrug er samlet set steget med 1,9 % over de sidste to år. Dette er naturligvis et skuffende resultat, der vil blive arbejdet på at forbedre

Læs mere

Klimaredegørelsen 2013

Klimaredegørelsen 2013 Klimaredegørelsen 2013 Udfordringerne på klima- og energiområdet er ikke blevet mindre de seneste år. Skal den globale temperaturstigning holdes på kun 2 grader, er det afgørende, at vi alle tager ansvar

Læs mere

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG SÅDAN FUNGERER ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG Et mini-kraftvarmeanlæg består af en gasmotor, som driver en generator, der producerer elektricitet. Kølevandet fra motoren og generatoren bruges til opvarmning.

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Klimaregnskab 2014. for. Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement. April 2015

Klimaregnskab 2014. for. Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement. April 2015 Klimaregnskab 2014 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement April 2015 Side 1 af 13 Indhold 1.1. Beretning... 3 1.2. Regnskab... 5 1.3. Analyse og rapportering... 6 1.3.1. Klimapåvirkning

Læs mere

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL BÆREDYGTIGHED PÅ DAGSORDENEN 1987 1992 Agenda 21 2000- tallet Klima og CO2 Det gode liv / sustainia

Læs mere

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund3 2. Strategisk energiplanlægning3 3. Organisatorisk struktur3 4. Energikoordinator4 5. Energiansvarlig4 6. EMO

Læs mere

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER D. 12. juni 2012 ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN Samsø Forord Samsø har lavet en energihandlingsplan, der skal gøre øen uafhængig

Læs mere

Energihandlingsplan for Servicestyrelsen

Energihandlingsplan for Servicestyrelsen for Servicestyrelsen 2008 Servicestyrelsen Handlingsplan 1. Indledning Dette er handlingsplanen for Servicestyrelsen jf. Cirkulære for energieffektiviseringer i statens institutioner. Ministeriet har til

Læs mere

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi Energitjek Få mest muligt ud af din energi Energi og produktionsomkostninger Leder du efter produktivitetseffektivisering? Energitjek Et struktureret program for energioptimering Hvorfor energitjek? Et

Læs mere

Miljø- og klimaregnskab 2010 - og vejen frem til 2011-resultaterne

Miljø- og klimaregnskab 2010 - og vejen frem til 2011-resultaterne Miljø- og klimaregnskab 2010 - og vejen frem til 2011-resultaterne Indhold Nykredit Miljø- og Klimaregnskab 2010...3 Klima i Nykredit...4 Tema 1: Klimatiltag i Krystallen...6 Elektricitetsforbrug i Nykredit...8

Læs mere

ENERGISTYRELSENS KLIMAREGNSKAB

ENERGISTYRELSENS KLIMAREGNSKAB ENERGISTYRELSENS KLIMAREGNSKAB 2012 Klimaregnskab 2012 for Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. CVR 59 77 87 14 EAN: 5798000020009 ISBN: 978-87-7844-992-4 København 15. april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug

Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug Peter Bolwig Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug Solindfald kwh/m2 pr. år Solvarme = varmt vand Solceller = miljørigtig el Solvarme Konventionel solfanger Vakuumrørsolfanger Fra

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

Dybvad- Den energioptimerede landsby. Dybvad. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Dybvad- Den energioptimerede landsby. Dybvad. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE Dybvad- Den energioptimerede landsby Dybvad Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE Dybvad - Den energioptimerede landsby INDHOLD Klimavenlige og miljørigtige huse er moderne 3 Husejere prioriterer

Læs mere

Usikkerheder ved energiberegninger. Introduktion til bygningsejere om beregning af energiforbrug ved renovering

Usikkerheder ved energiberegninger. Introduktion til bygningsejere om beregning af energiforbrug ved renovering Usikkerheder ved energiberegninger Introduktion til bygningsejere om beregning af energiforbrug ved renovering Juni 2014 Indledning I forbindelse med energirenoveringer benyttes energiberegninger til at

Læs mere

Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Departementet i Niels Juelsgade

Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Departementet i Niels Juelsgade Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Departementet i Niels Juelsgade Indholdsfortegnelse 1 SAMMENFATNING 3 2 GRUNDLAG FOR HANDLINGSPLANEN 4 2.1 Udsnit af cirkulærets

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Nu bliver varmen dyrere

Nu bliver varmen dyrere Nu bliver varmen dyrere Det er i denne tid, at det for alvor begynder at blive koldt. Men det kan blive en dyr fornøjelse for de danske husstande at holde varmen. Energipriserne går hele tiden opad. Af

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Energihandlingsplan for Nordsøenheden

Energihandlingsplan for Nordsøenheden for Nordsøenheden 2009 Tekniske besparelsestiltag Dette er handlingsplanen for Nordsøenheden. Handlingsplanen er udarbejdet af energirådgiver Per Ruby, Stine Skaarup Madsen, Søren Vontillius og Malene

Læs mere

Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup

Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup Ballerup Kommunes Klimaplan Gennemgang af klimaplanen Kommentarer Forslag til tiltag Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup Indhold Visionen Klimafakta om Ballerup Kommune El- og varmeforsyning

Læs mere

Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020.

Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020. Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020. mere natur, nye investeringer i klima og energi 1 mia. kr. frem mod 2020 Det Danmark, vi leverer videre til vores børn, skal

Læs mere

KORTLÆGNING AF HELSINGØR KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

KORTLÆGNING AF HELSINGØR KOMMUNE SOM VIRKSOMHED H E L S I N G Ø R K O M M U N E CO 2 R E G N S K A B 2 0 0 7-2013 KORTLÆGNING AF HELSINGØR KOMMUNE SOM VIRKSOMHED H E L S I N G Ø R K O M M U N E CO 2 R E G N S K A B 2013 HELSINGØR Revision : 1 Revisionsdato

Læs mere

Grøn omstilling Hvordan i en kommune? -det kræver tonsvis af klimaindsatser

Grøn omstilling Hvordan i en kommune? -det kræver tonsvis af klimaindsatser Grøn omstilling Hvordan i en kommune? -det kræver tonsvis af klimaindsatser Energi på Tværs Case: Helsingør 25. november 2014 Johannes Hecht-Nielsen Program: Kommunernes rolle Helsingørs klimamål Tonsvis

Læs mere

Energibesparelser i kommunerne med ESCO

Energibesparelser i kommunerne med ESCO Offentliggjort januar 2011 Energibesparelser i kommunerne med ESCO Resume I de seneste år er ESCO blevet udråbt til drivkraft i gennemførelse af energibesparelser i kommunerne. For at undersøge udbredelse

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. VA 67 4 Syd

GRØNT REGNSKAB 2014. VA 67 4 Syd GRØNT REGNSKAB 214 VA 67 4 Syd Introduktion Kommenteret grønt regnskab for VA 67 4 Syd. Regnskabet udarbejdes årligt for at følge forbrugsudviklingen for varme, vand og el samt den afledte klimabelastning.

Læs mere

Energieffektive bygninger - et dansk og globalt perspektiv. Gastekniske dage 18. maj 2009 Susanne Kuehn

Energieffektive bygninger - et dansk og globalt perspektiv. Gastekniske dage 18. maj 2009 Susanne Kuehn Energieffektive bygninger - et dansk og globalt perspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Susanne Kuehn Visionen for bygninger Vi skal tænke bygninger på en ny måde Bygninger kan producere energi i stedet

Læs mere

ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER

ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER REGIONALFONDEN 2014-2020 ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER Indhold Indledning... 1 Grønne

Læs mere

ENERGI - FÅ SCREENET DIN VIRKSOMHEDS ENERGIFORBRUG EFFEKTIV. Din vej til smartere forbrug og bedre bundlinje

ENERGI - FÅ SCREENET DIN VIRKSOMHEDS ENERGIFORBRUG EFFEKTIV. Din vej til smartere forbrug og bedre bundlinje EFFEKTIV ENERGI Din vej til smartere forbrug og bedre bundlinje - FÅ SCREENET DIN VIRKSOMHEDS ENERGIFORBRUG 5 store energislugere Gælder det også i din virksomhed? [ side 4 ] Er det dyrt? Det kan være

Læs mere

miljøberetning Affaldssortering godt for miljø og pengepung Mange ønsker at gøre en indsats for miljøet Mindre forbrug af vand, varme og fælles-el

miljøberetning Affaldssortering godt for miljø og pengepung Mange ønsker at gøre en indsats for miljøet Mindre forbrug af vand, varme og fælles-el fsb regnskab miljøberetning var året, hvor alle talte om klima, miljøtiltag og energiforbedringer. FN s klimakonference i København i december gav ikke den internationale, bindende aftale om at reducere

Læs mere

Jerup - Den energioptimerede landsby. Jerup. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Jerup - Den energioptimerede landsby. Jerup. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE Jerup Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE INDHOLD Klimavenlige og miljørigtige huse er moderne 3 Husejere prioriterer økonomi og indeklima 3 Energiforbrug, varme og boligtype 3 FUNKTIONÆRBOLIG

Læs mere

Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering

Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering Af Sigurd B. Lauritsen, Chefrådgiver, Grontmij Carl Bro Katuaq, Nuuk 29. oktober 2009 Formål

Læs mere

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 355 Offentligt Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 (til samtlige ministerier med tilhørende institutioner m.v.) I

Læs mere

Stamblad for Ulveskov Skole, Børnehave & SFO praktisk miljøledelse

Stamblad for Ulveskov Skole, Børnehave & SFO praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Kontrol med forbrug og adfærd omkring forbrug Affaldssortering Ikke igangsatte aktiviteter Grøn ordning Miljøretningslinjer og -plan Grønne indkøb Bemærkninger

Læs mere

Innovative energiløsninger i statens bygninger

Innovative energiløsninger i statens bygninger Innovative energiløsninger i statens bygninger Forord Stort potentiale i byggeriet Bygninger står i dag for omkring 40 % af vores energiforbrug. Derfor er der store klima-gevinster at hente, hvis vi skaber

Læs mere

Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst!

Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst! Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst! 1 Steve Howard Chief Sustainability Officer, IKEA Group 2 Kært barn Energy Management omfatter planlægning og drift af energirelaterede produktion og forbrugsenheder.

Læs mere

Energirenoveringer for lejere Pilotprojekt Wilkenbo

Energirenoveringer for lejere Pilotprojekt Wilkenbo Energirenoveringer for lejere Pilotprojekt Wilkenbo 21 Ejendomme på Frederiksberg /2380 lejligheder CSR Temaer forankret i PrivatBo s administration af Frederiksberg Boligfond CSR: V1.0 CSR Målsætninger:

Læs mere

Energiledelse fra vision til virkelighed.

Energiledelse fra vision til virkelighed. Energiledelse fra vision til virkelighed. Hvordan konkretiseres ambitiøse mål i den kommunale hverdag? Dansk Byplanlaboratorium CO 2 -neutrale bydele 4. marts 2009 Energikoordinatoren Forberedelse til

Læs mere

Energihandlingsplan for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Departementet

Energihandlingsplan for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Departementet for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Departementet 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Departementet Handlingsplan Dette er handlingsplanen for Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Muligheder i klimaplaner. Tomas Sander Poulsen tsp@planmiljoe.dk

Muligheder i klimaplaner. Tomas Sander Poulsen tsp@planmiljoe.dk Muligheder i klimaplaner Tomas Sander Poulsen tsp@planmiljoe.dk Hvorfor er virksomhederne med i C20? Overvej virksomhedens motivation for klimaarbejdet Er virksomheden en SME, en first mover, en koncern

Læs mere

Bilag 4: ESCO pilotprojekter

Bilag 4: ESCO pilotprojekter NOTAT Bilag 4: ESCO pilotprojekter 28.september 2012 Udvikling og analyse MIKKJ/LKL Bygningsstyrelsen gennemfører ESCO projekter på tre danske universiteter. Formål Bygningsstyrelsen gennemfører ESCO-projekter

Læs mere

Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen

Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen 12. august 2009 Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen Den gennemsnitlige husstand i Danmark bruger omkring 26.000 kroner om året på energi. Alene opvarmning af hjemmet koster i omegnen af

Læs mere

Strategiske energibesparelser - frigør nye midler til langsigtet vækst. Kenneth Diget

Strategiske energibesparelser - frigør nye midler til langsigtet vækst. Kenneth Diget Strategiske energibesparelser - frigør nye midler til langsigtet vækst Kenneth Diget Danmarks største kundejede energiselskab 400.000 kunder 10 procent af Danmarks samlede elforbrug Fremtidens energi -

Læs mere

Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter. Troværdighed. Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed?

Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter. Troværdighed. Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed? Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed? Bente Mortensen Hortonom, Master of Environmental Management GreenProject, +45 4119 8995 Hvorfor fokusere

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

Hvorfor energieffektivisering?

Hvorfor energieffektivisering? Hvorfor energieffektivisering? Seminar om energieffektivisering i den 4. december 2010 Klimaudfordringen 70 60 Business as usual 62 Gt 9,2 mia. mennesker Højere levestandard 50 Gt CO2 40 30 Ny og eksisterende

Læs mere

Stamblad for Øland-Langeslund Skole praktisk miljøledelse

Stamblad for Øland-Langeslund Skole praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Grønne indkøb Ikke igangsatte aktiviteter Grøn ordning Min energi Miljøretningslinjer og plan? Kontrol med forbrug og adfærd omkring forbrug Affaldssortering

Læs mere

1 Bilag 3. Green Cities: Gennemgang af forslag til nye mål

1 Bilag 3. Green Cities: Gennemgang af forslag til nye mål 1 Bilag 3 Green Cities: Gennemgang af forslag til nye mål På et seminar 7.-8. september 2011 har embedsværket i Green Cities kommunerne (inkl. observatør kommunerne Næstved og Aabenraa) produceret forslag

Læs mere

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2013 og handlingsplan 2014

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2013 og handlingsplan 2014 Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune CO 2 -opgørelse og handlingsplan 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Resumé... 2 Status på projekter... 2 Energirenovering af de kommunale bygninger... 2

Læs mere

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energi effektivisering Den mest bæredygtige energi er

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2013

Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus på at reducere energiforbruget.

Læs mere

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. maj 2013 Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden Denne indstilling skal fremme anvendelsen af vedvarende

Læs mere

Energirenovering og øget brugerværdi

Energirenovering og øget brugerværdi Energirenovering og øget brugerværdi -hvorfor energirenovering ikke kan stå alene og udfordringerne i en mere holistisk tilgang til bygningsomdannelse Først 2 ord om KAB KAB fællesskabet består af 50 boligorganisationer

Læs mere

BLIV GRØN KIRKE TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG KIRKE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKE:

BLIV GRØN KIRKE TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG KIRKE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKE: BLIV GRØN KIRKE TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG KIRKE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKE: - GLÆDE OG RESPEKT FOR HELE GUDS SKABERVÆRK - KLIMA-, MILJØ- OG NATURHENSYN - GLOBAL RETFÆRDIGHED

Læs mere

Klimaregnskab 2012. Forsikring & Pension

Klimaregnskab 2012. Forsikring & Pension Klimaregnskab 2012 Forord s samlede CO 2 emission faldt med 19 % fra 2011 til 2012. Det betyder, at vi fra 2010 til 2012 har reduceret vores CO 2 udledning med 29 %. Det skyldes i høj grad, at miljødeklarationerne

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Blommenslyst 14. marts 2013

Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Blommenslyst 14. marts 2013 Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Blommenslyst 14. marts 2013 Velkommen - aftenens program Gassens fremtid i Blommenslyst og Holmstrup v. Pernille Høgstrøm Resen, Naturgas

Læs mere

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Fremtidens byer 9. december 2009 Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Chefkonsulent Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Agenda Københavns Ejendomme Klimaplan

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

Grønt regnskab 2014. Foto: Mogens Bjørnlund

Grønt regnskab 2014. Foto: Mogens Bjørnlund Foto: Mogens Bjørnlund Indholdsfortegnelse Indledning 3 Fakta om Region Midtjylland 4 Region Midtjyllands værdigrundlag 6 Indsatsområder 6 Forbruget af el, varme og vand 7 - Totalforbrug hospitalerne 9

Læs mere

BedreBolig-plan BOLIGEJER

BedreBolig-plan BOLIGEJER KLADDE Rapportnr: 0 Firmanr: 40 Dato: 04-11-2014 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER Dansk Bygningsrådgivning Kurt Lynge Christensen Visborgvej 6 9560 Hadsund E-mail info@danskbygningsraadgivning.dk Tlf.nr

Læs mere

Fjernvarme til lavenergihuse

Fjernvarme til lavenergihuse Fjernvarme til lavenergihuse Denne pjece er udgivet af: Dansk Fjernvarme Merkurvej 7 6000 Kolding Tlf. 76 30 80 00 mail@danskfjernvarme.dk www.danskfjernvarme.dk Dansk Fjernvarme er en interesseorganisation,

Læs mere

Visionsplan for Ærøs energiforsyning

Visionsplan for Ærøs energiforsyning Udkast til Visionsplan for Ærøs energiforsyning Ærø Kommune og Udvalget for Bæredygtig Energi (UBE) ønsker at understøtte en udvikling frem mod 100 % selvforsyning med vedvarende energi på Ærø. Ønsket

Læs mere

ENERGIRAPPORT 2012 3. januar 2013

ENERGIRAPPORT 2012 3. januar 2013 ENERGIRAPPORT 2012 3. januar 2013 Side 1 af 8 Energirapport for E/F Herman Bangs Have Frederiksberg Kommune ønsker at sætte fokus på mulighederne for at gennemføre energibesparelser i boligejendomme på

Læs mere

Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011

Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011 Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011 PensionDanmark kort fortalt Danmarks største pensionskasse med 600.000 medlemmer

Læs mere

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - Fritz Hansen Møbelproducenten Fritz Hansen, som er kendt for sine designmøbler, har længe arbejdet

Læs mere

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 27/11-12 fra Henrik Borreby, MHH Solar, Svendborg, jf. L 86 - bilag 8.

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 27/11-12 fra Henrik Borreby, MHH Solar, Svendborg, jf. L 86 - bilag 8. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86, endeligt svar på spørgsmål 7 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Christiansborg 1240 København K Klima-, Energi- og Bygningsudvalget har i brev

Læs mere

FSTA Årskonference 2014 Lagring af overskudsvarme og kulde i undergrunden

FSTA Årskonference 2014 Lagring af overskudsvarme og kulde i undergrunden FSTA Årskonference 2014 Lagring af overskudsvarme og kulde i undergrunden 1. Imødekommer det politiske energimål 2. Energioptimerende Sparer 90% af kulde og op til 75% på varme 3. Bæredygtigt, miljøvenligt

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Egelykke Jensen Maskinfabrik. Udarbejdet af: Morten Torp

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Egelykke Jensen Maskinfabrik. Udarbejdet af: Morten Torp Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos Egelykke Jensen Maskinfabrik Udarbejdet af: Morten Torp 1 Egelykke Jensen Maskinfabrik 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små

Læs mere

MILJØREGNSKAB 2012. EKJ er miljøcertificeret efter 14001

MILJØREGNSKAB 2012. EKJ er miljøcertificeret efter 14001 MILJØREGNSKAB 2012 EKJ er miljøcertificeret efter 14001 Fakta om EKJ EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. Hovedkontor CVR-nr.

Læs mere

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad 04. september 2014 Niels-Arne Jensen // Københavns Ejendomme 1 Københavns Ejendomme Københavns Kommunes ejendomsenhed 849 ejendomme + lejemål, i alt

Læs mere

Enhedslistens klima-jobplan

Enhedslistens klima-jobplan Enhedslistens klima-jobplan Både økonomien og klimaet er i krise. Den økonomiske krise har medført, at omkring 170.000 danskere går arbejdsløse. Samtidig fordrer klimakrisen, at der så hurtigt som muligt

Læs mere

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2013/14 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a 2 PwC s årsrapport 2013/14: CSR-rapport En ansvarlig forretning Et væsentligt led i at drive en ansvarlig forretning

Læs mere

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy Korsholm Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Konference om solceller på Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi 31. oktober 2014 v/afdelingsdirektør Søren Thomsen

Konference om solceller på Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi 31. oktober 2014 v/afdelingsdirektør Søren Thomsen Konference om solceller på Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi 31. oktober 2014 v/afdelingsdirektør Søren Thomsen Agenda 1: Merkur, Den Almennyttige Andelskasse 2: Klimalån a) energirenovering b)

Læs mere

OBLIGATORISKE ENERGISYN, ENERGILEDELSE OG TILSKUD

OBLIGATORISKE ENERGISYN, ENERGILEDELSE OG TILSKUD OBLIGATORISKE ENERGISYN, ENERGILEDELSE OG TILSKUD Pia Clausen Seniorprojektleder Reg. Energisynskonsulent Tlf. 31 75 17 05 Nr. Farimagsgade 37-1364 København K Danmark Storegade 1-8382 Hinnerup Danmark

Læs mere

Fakta om Region Midtjylland 4. Region Midtjyllands værdigrundlag 6. Energimærkning af bygninger 7. Forbruget af el, varme og vand 9

Fakta om Region Midtjylland 4. Region Midtjyllands værdigrundlag 6. Energimærkning af bygninger 7. Forbruget af el, varme og vand 9 Grønt regnskab 2011 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Fakta om Region Midtjylland 4 Region Midtjyllands værdigrundlag 6 Indsatsområder 6 Energimærkning af bygninger 7 Forbruget af el, varme og vand 9 Forbrug

Læs mere

Knæk energi-kurven. med. Center for Energibesparelser

Knæk energi-kurven. med. Center for Energibesparelser Knæk energi-kurven med Center for Energibesparelser Dagsorden Kort om Center for Energibesparelser Introduktion til kurveknækkeraftaler Center for Energibesparelsers værktøjer Anden bistand fra Center

Læs mere

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft!

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! www.sonnenkraft.dk Derfor er solvarme genialt forever clever Der er masser af god energi i solen Solenergi og energireserver sat i forhold til jordens

Læs mere