Curriculum Vitae. Personlige data. Erhvervserfaring. Adresse Grævlingestien Bagsværd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Curriculum Vitae. Personlige data. Erhvervserfaring. Adresse Grævlingestien 18 2880 Bagsværd"

Transkript

1 Curriculum Vitae Personlige data Fulde navn Kirsten Vibeke Nielsen Adresse Grævlingestien Bagsværd Telefon privat Fødselsdato Erhvervserfaring OfficeOrganize IVS August 2014 Stiftet eget firma, som selvstændig konsulent, indenfor Facility Management ydelser, med special i klargøring af kontorer til indflytning, både ved nybyggeri, ombygninger eller nyt lejemål. Samarbejder også med arkitekter, entreprenører og bygningsudviklere om tegning og bygning af nye kontorer, således at den optimale drift og funktionalitet af kontorerne indtænkes. Assisterer generelt med Facility Projekter eller Interim opgaver. NNIT A/S August 2006 juli 2014 Facility Manager. Fra starten af min ansættelse gik jeg i gang med at bygge Facility funktionen op, da alt tidligere havde været outsourcet og styret af Novo Nordisk. Alle outsourcede aftaler fik jeg samlet sammen og hen ad vejen indgået nye aftaler med alle serviceleverandører. For 5 år siden fik jeg projektansvaret for byggeri, indretning og indflytning af et nyt kontorhus til NNIT på kvm., og senere, i forbindelse med, at NNIT besluttede at bygge nyt hovedkontor på i alt kvm. havde jeg projektansvaret for dette. Lige fra beslutning om beliggenhed og indgåelse af aftaler med bygningsudvikler, det løbende samarbejde med bygningsudvikler, arkitekt m.fl. om byggeriet, samt koordinering omkring bl.a. security og teknik. Desuden stod jeg for hele indretningen, med indkøb af møbler, kantineudstyr, kaffemaskiner, arkivindretning, udsmykning mm., og selve indflytningen i februar Derudover stod jeg for udbud og indgåelse af alle serviceaftaler for drift af det nye hus. Samtidig med at det nye hovedkontor blev bygget, var jeg medansvarlig for byggeri og indretning af et nyt state-of-the-art DataCenter til NNIT. I det daglige er jeg ansvarlig for den løbende drift og vedligehold af alle NNIT s lejemål i Danmark, med alt fra post, rengøring og kantine til almindelig og teknisk drift og vedligehold, samt security. De fleste opgaver er outsourcede, så jeg har blot en lille afdeling på i alt 6 personer til at sikre styring af det hele. Derudover er jeg ansvarlig for indgåelse af nye lejeaftaler i både ind- og udland, samt indretning af disse nye lejemål. Institut for Fysik, DTU Marts juni 2006 Administrationschef. Jeg havde her det fulde ansvar for regnskab og øvrige administrative rutiner ved instituttet. Kirsten V. Nielsen CV 1

2 Gladsaxe Kommune Januar februar Chef for Center for Udvikling og Dokumentation i Børne- og Kulturforvaltningen. Centrets opgave var at støtte og styre udviklingen indenfor alle områder i Børne- og Kulturforvaltningen, dvs. skoler, daginstitutioner, fritidsklubber, idræts-, kultur- og fritidscentre og - foreninger. Centret beskæftigede ca. 20 konsulenter og 3 administrative medarbejdere, ligesom Pædagogisk Central også var en del af centret. Centret var ansvarligt for, at der skete en fortsat fornyelse og udvikling indenfor de områder, centret servicerede, ligesom vi i centret arbejdede på at gøre evaluering og dokumentation af resultater til en naturlig del af hverdagen. Arbejdet i centret foregik i tæt samarbejde med lederne af de decentrale institutioner. Vi arbejdede med kontraktstyring for at fastlægge målene og sikre et målrettet tilsyn af skolerne. Personligt deltog jeg desuden i en arbejdsgruppe, der stod for udarbejdelse af en sundhedspolitik for Gladsaxe Kommune. August 2003 december Konstituteret souschef i Arbejdsmarkedsafdelingen i et barselsvikariat. I Arbejdsmarkedsafdelingen, der beskæftigede ca. 120 medarbejdere, lå ansvaret for dagpengeudbetaling og opfølgning, revalidering, integration, kontanthjælp, aktivering, jobtræning, aktiveringsprojekter, samt støtte til de ledige for at få dem i job igen. Mit arbejde i afdelingen foregik i et tæt teamsamarbejde med lederen af afdelingen, og vi arbejdede bl.a. med at stramme op på procedurerne for udbetaling af kontanthjælp, sikring af straksaktivering af alle nye kontanthjælpsmodtagere, ligesom vi etablerede et arbejdsmarkedscenter i samarbejde med Herlev Kommune og AF. Antallet af dagpengemodtagere i Gladsaxe blev ca. halveret, vi iværksatte procedurer for god sagsbehandling, og vi lavede fast månedlig intern revision for at sikre, at arbejdsgangene blev overholdt, og lovgivningen blev fulgt. December 2001 juli Erhvervschef i Gladsaxe Kommune. Her var jeg det centrale kontaktpunkt mellem kommunen og de virksomheder, der var lokaliseret i Gladsaxe Kommune. Som erhvervschef var jeg involveret i og koordinerede diverse opgaver med forskellige af disse virksomheder. Andre opgaver var rådgivning af iværksættere, sekretær for Erhvervsrådet, ligesom jeg generelt repræsenterede Gladsaxe Kommune i forbindelse med arrangementer relateret til det private erhvervsliv. Oktober november Kvalitetskonsulent i Gladsaxe Kommune. I samarbejde med en kollega opbyggede vi kvalitetsfunktionen, som var en ny funktion i kommunen. De primære opgaver var at indgå som projektleder eller deltager i diverse meget forskellige projekter, hvor institutioner, afdelinger eller funktioner i kommunen blev gennemgået og vurderet, hvorefter vi stillede forslag til strømlining af aktiviteter eller arbejdsprocedurer. Bl.a. deltog jeg i fastlæggelse af målsætninger og lederevalueringer i skoleområdet, udlicitering af hjemmeplejen i ét af kommunens plejedistrikter, samt evaluering af målsætninger for daginstitutionsområdet. Handelsskolen i Ballerup Januar september Jeg underviste elever på handelsgymnasiet og markedsøkonom-uddannelsen i erhvervsøkonomi, organisation og international økonomi. Kirsten V. Nielsen CV 2

3 Novo / Novo Nordisk Februar december Funktionschef i Novo Nordisk Servicepartner. Jeg indgik i ledelsesgruppen for divisionen med i alt ca. 800 medarbejdere. Desuden havde jeg det direkte ansvar for en række afdelinger i divisionen: Rejseafdelingen, Lønningsafdelingen og Regnskabsafdelingen. Jeg deltog i opstart af selskabet Novo Nordisk Servicepartner og var som en del af min funktion ansvarlig for, at Novo Nordisk Servicepartner og Novo Nordisk IT pr. 1.januar 1999 regnskabsmæssigt og juridisk kunne fungere som selvstændige aktieselskaber under Novo Nordisk herunder havde jeg ansvaret for, at der blev etableret IT-regnskabssystemer (SAP) til de to nye datterselskaber. Desuden arbejdede vi med kvalitetssikring af arbejdet i divisionen og stilede mod ISO-certificering. Oktober januar Sideløbende med ansvaret for den samlede lønadministration i Novo Nordisk i DK, fik jeg ansvaret for organisationsudvikling i hele Corporate Finance. Her arbejdede jeg bl.a. med kompetenceudvikling af de ca. 100 medarbejdere i Corporate Finance. September januar Leder af den samlede Lønningsafdeling i Novo Nordisk, med ansvar for aflønning af de ca medarbejdere, der var ansat i den danske del af Novo Nordisk A/S. Min første opgave bestod i at sammenlægge de to bestående lønningsafdelinger og få de 15 medarbejdere til at arbejde sammen, samtidig med at arbejdet blev rationaliseret mest muligt. Siden arbejdede jeg, foruden med de daglige ledelsesopgaver, som bl.a. indebar nedskæringer og deraf stram ressourcestyring, med at udvikle og forbedre og opgradere ITsystemerne samt med en fortsat forenkling af arbejdsgangene. December august Regnskabschef for det nyoprettede datterselskab Novo Nordisk DataService. Her fik jeg til opgave, med hjælp fra et par medarbejdere, at varetage alle administrative funktioner, herunder at sikre selskabet blev anmeldt til de offentlige myndigheder, samt at vælge og implementere et PC-baseret regnskabssystem (Concorde), og da selskabet kom i drift, at stå for fakturering, indkøb, betaling af kreditorer osv. Ligesom jeg udarbejdede regnskab og bestyrelsesrapportering for selskabet, hvor jeg også fungerede som bestyrelsessekretær. Efter ¾ år blev det besluttet at lukke datterselskabet igen, hvorfor jeg måtte meddele lukningen til alle interessenter, afslutte alle administrative aktiviteter, udarbejde et afsluttende regnskab og overføre aktiviteterne til Novo Nordisk igen. Januar november Leder af Health Care Groups Lønningsafdeling, med 8 medarbejdere og ansvar for aflønning af ca medarbejdere. Det var et fuldstændigt nyt område for mig, så jeg måtte sætte mig ind i den lovgivning (personskattelov, funktionærlov, ferielov osv.), som er tilknyttet området. April december I forbindelse med Novo s fusion med Nordisk Gentofte, blev jeg ansat i den nyoprettede centralt placerede stab for Økonomi og Planlægning i Health Care Group, hvor jeg startede med diverse opgaver i forbindelse med sammenlægningen af de to selskaber, eks. udarbejdelse af et nyt samlet budget for de fusionerede selskaber. Derefter bestod arbejdet i diverse analyse-, rapporterings- og ledelsesstøtteopgaver for divisionen. I løbet af min arbejdsperiode her, blev jeg udnævnt til afdelingsleder for afdelingen. Kirsten V. Nielsen CV 3

4 Juli marts Ansat i Novo, i Marketing Services indenfor Farmaka divisionen, hvor jeg bl.a. med kontakt til datterselskaberne udarbejdede månedsrapporter, analyserede budgetter, opstillede rullende estimater mv. Handelsskolen i Lyngby Sideløbende med min ansættelse hos Novo, underviste jeg merkonomstuderende en aften ugentlig i 3 skoleår. September juni 1987 / September juni Undervisning i faget Ledelse og samarbejde. Storno / General Electric August juni Ansat hos Storno i Danmark, først med ansvar for rapporteringen til moderselskabet, derefter som leder af Hovedbogholderiet. August juli Udstationeret til Storno s daværende moderselskab General Electric i Virginia i USA, hvor jeg som Financial Manager Trainee arbejdede i henholdsvis Cost Accounting og General Accounting. Marts juli Ansat i Økonomisk Sekretariat hos Storno i Danmark, hvor jeg varetog ledelsesrapportering og økonomiske analyser. Uddannelse Januar 1983 Cand. Oecon., driftsøkonomisk linie fra Aarhus Universitet. Juni 1978 Studentereksamen, matematisk/fysisk linie fra Lyngby Statsskole. Efteruddannelse Diverse kurser indenfor generel ledelse, projektledelse, mødeledelse, præsentationsteknik, arbejdsmiljø, arbejdsmarkedsret, personskat, IT, grundlæggende lægemiddelkonsulent kurser og kursus i humanbiologi. Sprog Engelsk Har bl.a. fra udstationering i USA gode basis-kundskaber i engelsk. Tysk Kendskab til tysk. Kirsten V. Nielsen CV 4

5 Fransk Kendskab til fransk. Skandinavisk Forstår svensk og norsk. IT Jeg har som systemejer været ansvarlig for udvikling og implementering af flere ITsystemer, ligesom jeg har deltaget i forhandlinger om og demonstrationer af nye ITsystemer. Er som bruger vant til at sætte mig ind i og benytte flere forskellige IT-systemer. Bruger af eks. Word, Excell, Powerpoint, Outlook, økonomisystemerne SAP og AX, samt naturligvis Internettet. Fritid Dyrker forskellige former for motion, men bruger ellers fritiden til aktiviteter og rejser sammen med min familie. Familie Bor sammen med min mand Bo, og har en voksen søn. Kirsten V. Nielsen CV 5

KVIKGUIDE GODE FIF TIL DIN ANSØGNING LIVET ER LETTERE, NÅR DU ER FRI ER DU PÅ JAGT EFTER NYT JOB?

KVIKGUIDE GODE FIF TIL DIN ANSØGNING LIVET ER LETTERE, NÅR DU ER FRI ER DU PÅ JAGT EFTER NYT JOB? KVIKGUIDE GODE FIF TIL DIN ANSØGNING LIVET ER LETTERE, NÅR DU ER FRI ER DU PÅ JAGT EFTER NYT JOB? HJÆLP TIL DIN JOBSØGNING Med denne kvikguide er du allerede godt på vej i jagten på dit nye job. Du får

Læs mere

Bente Karin Krampau CURRICULUM VITAE. Civilstatus: samboende med jævnalderen mand (datalog, Cand. Scient., ansat i SimCorp A/S, København S)

Bente Karin Krampau CURRICULUM VITAE. Civilstatus: samboende med jævnalderen mand (datalog, Cand. Scient., ansat i SimCorp A/S, København S) CURRICULUM VITAE Navn og adresse: Bente Karin Krampau Tornbjergvej 19 4690 Viby Sj. 13-07-1965 Mobil: 4016 9800 Civilstatus: samboende med jævnalderen mand (datalog, Cand. Scient., ansat i SimCorp A/S,

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år

Læs mere

CV - Egon Blinkenberg Jessen Skab mening - Sæt retning - Involver - Følg op

CV - Egon Blinkenberg Jessen Skab mening - Sæt retning - Involver - Følg op Indhold Resume Ansættelser Uddannelse Ledelse Erfaring Teknik Resultater Privat Referencer CV et her på siden indeholder på nogle punkter en uddybning af mit CV. Yderligere oplysninger gives gerne, send

Læs mere

Til: Direktionen DIREKTØR Børn & Unge - Stabsfunktion. Notat

Til: Direktionen DIREKTØR Børn & Unge - Stabsfunktion. Notat Til: Direktionen DIREKTØR Børn & Unge - Stabsfunktion Dato: 19. august 2010 Tlf. dir.: 4477 3114 Fax. dir.: 4477 2705 E-mail: lhu@balk.dk Kontakt: Lisbet Haubro Notat Fra Pædagogisk Center til Pædagogisk

Læs mere

Konsulent & Coach ICC

Konsulent & Coach ICC Curriculum Vitae Benny Blak, Direktør MA Konsulent & Coach ICC PERSONLIGE DATA Navn: Benny Blak, Adresse: Provstestræde 10 4000 Roskilde Mobil: 50 52 30 98 E-mail: bb@blak-consult.dk 4B Ejendomme A/S Født

Læs mere

Til. Randers Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN

Til. Randers Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN Til Randers Kommune Dokumenttype Rapport Dato 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMSADMINISTRATIONEN Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200

Læs mere

10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne

10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne 1 10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne KL Økonomisk Sekretariat Weidekampsgade 10 DK-2300 København S Telefon: 33 70 33 70 2 Indholdsfortegnelse Bedre og billigere administration

Læs mere

Faglighed for Alle status over fremdrift, hele 2007

Faglighed for Alle status over fremdrift, hele 2007 Faglighed for Alle status over fremdrift, hele 2007 Indledning Dette notat beskriver den faglige fremdrift for de enkelte projekter i Faglighed for Alle for hele 2007. Oversigten er baseret på de politisk

Læs mere

Analyse af kommunal ejendomsdrift

Analyse af kommunal ejendomsdrift Analyse af kommunal ejendomsdrift Spørgeskemaundersøgelse gennemført af KTCs faggruppe for kommunal ejendomsdrift Efterår 2012 Formand Morten Hallgreen, faggruppen Kommunal ejendomsdrift 1 1. Hvordan var/er

Læs mere

Virksomhedsplan 2015 Regionssekretariatet Region Midtjylland

Virksomhedsplan 2015 Regionssekretariatet Region Midtjylland Virksomhedsplan 2015 Regionssekretariatet Region Midtjylland Regionssekretariatets virksomhedsplan 2015 Henvendelse om virksomhedsplanen til: Region Midtjylland Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postbox

Læs mere

Den Selvejende Institution Overførstergården. Årsberetning 2005.

Den Selvejende Institution Overførstergården. Årsberetning 2005. 30. april 2006 Den Selvejende Institution Overførstergården. Årsberetning 2005. Årsberetningen er i anledning af herbergets 10 års jubilæum skrevet, så den dækker begivenheder og erfaringer i perioden

Læs mere

KOMMUNERNES IT MAGASIN

KOMMUNERNES IT MAGASIN KOMMUNERNES IT MAGASIN Nr. 03 juni 09 ISSN 1399-7947 TEMA : Drift: Din, min og vores Ballerup indfører interaktive skoletavler KMD fastholder sit jerngreb UNDERSØGELSE: Økonomisystemer Nr.03_ juni09_ side

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Statusnotat Servicestyrelsen Marts 2011 Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 6 3. Rammer for BPA-ordningerne...

Læs mere

SUCCESHISTORIER PÅ ØSTFYN

SUCCESHISTORIER PÅ ØSTFYN ERHVERVS SUCCESHISTORIER PÅ ØSTFYN ØSTFYNS ERHVERVSRÅD 2 www.erhverssucces.dk ERHVERVS SUCCESHISTORIER PÅ ØSTFYN www.erhvervssucces.dk INDHOLD Ansvarshavende: Erhvervschef Kjeld Livoni Tekster: Marie Claire

Læs mere

CV Kisser Lehnert Omsorgsfuld, robust og struktureret

CV Kisser Lehnert Omsorgsfuld, robust og struktureret CV Kisser Lehnert Omsorgsfuld, robust og struktureret Adresse Teglovnsvej 26 4100 Ringsted Telefon 21917453 E-mail kile929@gmail.com Alder 49 år Familie Datter på 12 år Resume Som menneske er jeg varm,

Læs mere

JOBBET ER DIT! www.ca.dk Tlf. 3314 9045

JOBBET ER DIT! www.ca.dk Tlf. 3314 9045 JOBBET ER DIT! www.ca.dk Tlf. 3314 9045 måske skulle vi skifte navn til ca k-kasse? CA er en a-kasse. Ingen tvivl om det. Og hvis du bliver arbejds løs, hjælper vi dig mindst lige så godt som alle andre

Læs mere

Indhold Side Hovedoversigt.. 1

Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Årsrapport bilagssamling 2011 Årsrapport bilagssamling 2011 Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Drift Økonomiudvalget.. 5 Trafik- og Teknikudvalget 53 Miljøudvalget. 61 Børne- og Undervisningsudvalget. 69

Læs mere

3. Opgaveplacering en strategi til forenkling

3. Opgaveplacering en strategi til forenkling Forenkling er også et spørgsmål om opgaveplacering. Der kan ikke opstilles et enkelt svar på, om løsningen af de administrative opgaver skal foregå centralt eller decentralt. Men kommunerne må løbende

Læs mere

Er du i bevægelse? KArriErEudviKliNg FOr KONsulENTEr i staten PErsONAlEsTYrElsEN djøf AC

Er du i bevægelse? KArriErEudviKliNg FOr KONsulENTEr i staten PErsONAlEsTYrElsEN djøf AC Er du i bevægelse? Karriereudvikling for konsulenter i Staten PERSONALESTYRELSEN DJØF AC indhold Karriere er bevægelse 1 Karriereudviklingssamtaler 2 Jobprofiler for konsulenter 4 Fagligt ansvar kombineret

Læs mere

FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005

FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005 FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005 OMSORGSSYSTEMET Omsorgssystemet VITAE leveres af CSC Scandihealth og består af flere moduler: VITAE Journal indeholder den fælles tværfaglige

Læs mere

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER Projekt Jobrotationsanalyse i Jobcenter Næstved Kunde Næstved Kommune Dato 2011-12-15 Indledning Følgende oversigt er et resultat af en screening af jobrotationsprojekter

Læs mere

Ole D. Nielsen. Ansættelser (uddybes efterfølgende) :

Ole D. Nielsen. Ansættelser (uddybes efterfølgende) : CV Ole D. Nielsen Ansættelser (uddybes efterfølgende) : 2007-2010 Underdirektør, med ansvar for IT. Bladkompagniet as. 2004-2007 IT-Chef. Bladkompagniet as. 2001-2004 Afdelingsleder for IT-infrastrukturgruppen.

Læs mere

DIN KARRIEREPARTNER ALT DETTE FÅR DU

DIN KARRIEREPARTNER ALT DETTE FÅR DU JOBBET ER DIT! CA DIN KARRIEREPARTNER Vi støder alle på udfordringer i løbet af vores arbejdsliv. Måske har du brug for rådgivning eller inspiration måske søger du nyt job måske dit første job. I CA ser

Læs mere

Kompetence CV. 2007-2012: VoIP tekniker, TDC Operation Voice VoIP Teknisk support: support på TDC bredbåndstelefoni løsninger, Wireless LAN

Kompetence CV. 2007-2012: VoIP tekniker, TDC Operation Voice VoIP Teknisk support: support på TDC bredbåndstelefoni løsninger, Wireless LAN Kompetence CV RESUME Jeg er en mand på 41 år med ca. 15 års erfaring inden for IT branchen, hvoraf de sidste 11 år har været inde for internet og tele branchen. Primært har jeg varetaget funktioner inden

Læs mere

Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted

Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted April 2008. Kære læser Velkommen til det første nyhedsbrev fra KompetenceVækst Horsens Hedensted (KVHH). Vi er et af i alt 22 vejledningsnetværk i Danmark.

Læs mere

Vedr.: Sammenlægning af daginstitutioner/sfo er overenskomstmæssige muligheder og barriere

Vedr.: Sammenlægning af daginstitutioner/sfo er overenskomstmæssige muligheder og barriere Sekretariat: Rådmandshaven 20, 4700 Næstved, telefon: 55 78 49 13, fax: 55 78 49 48, e-mail: bkf@bkchefer..dk hjemmeside: http://www.bkchefer.dk/ BKF Notat Dato: 3. januar 2004 Vedr.: Sammenlægning af

Læs mere

Eksempler. AS3 Companies 1-00-4608

Eksempler. AS3 Companies 1-00-4608 Eksempler 1. Kompetenceprofilen 2. Faglige kompetencer 3. Personlige kompetencer 4. Succeshistorier 5. Jobmål 6. Netværk 7. Ansøgningen 8. Curriculum Vitae CV 9. Telefonsamtalen 10. Jobsamtalen 1-00-4608

Læs mere

Plejecenter Egebo. Aftale 2008

Plejecenter Egebo. Aftale 2008 Plejecenter Egebo Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1.0 INDLEDNING...2 2.0 DEN POLITISKE RAMME...3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME...4 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN...4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...5

Læs mere

EVALUERING ALKOHOLFOREBYGGELSE I KOMMUNEN 20 modelkommuners arbejde med at styrke den forebyggende indsats

EVALUERING ALKOHOLFOREBYGGELSE I KOMMUNEN 20 modelkommuners arbejde med at styrke den forebyggende indsats EVALUERING ALKOHOLFOREBYGGELSE I KOMMUNEN 20 modelkommuners arbejde med at styrke den forebyggende indsats 2012 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI A/S Evaluering. Alkoholforebyggelse i kommunen 20

Læs mere