Forslag til KOMMUNEPLANTILLÆG 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til KOMMUNEPLANTILLÆG 2013"

Transkript

1 Forslag til KOMMUNEPLANTILLÆG 2013 Nr. 7 September 2015 For bevaringsværdige bygninger Natur og Udvikling

2 Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen Frederiksværk Tlf Kopi: Halsnæs Kommune. Oplag: 50 stk. Kommuneplantillæget er udarbejdet af Miljø og Teknik. Sag nr. xx Kommunenr. 260 Udsnit af Kort- og Matrikelstyrelsens kort er gengivet med Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse. Kort- og Matrikelstyrelsen 1994/KD

3 Indholdsfortegnelse Hvorfor laver vi et kommuneplantillæg?... 4 Hvordan kan du være med, når vi laver et kommuneplantillæg?... 4 Tillæggets baggrund... 4 Tillæggets formål og indhold... 4 Vedtagelsespåtegning

4 Hvorfor laver vi et kommuneplantillæg? Al fysisk planlægning er reguleret af Planloven. Dvs. forhold om områders anvendelse til f.eks. byggeri, offentlige institutioner osv. I kommunerne styres den overordnede fysiske planlægning gennem kommuneplanen. Der skal inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode offentliggøres en strategi for kommuneplanlægningen. Strategien skal indeholde en beslutning om enten at kommuneplanen skal revideres, at der skal foretages en revision af kommuneplanens bestemmelser for særlige temaer eller områder i kommunen, eller at kommuneplanen vedtages for en ny 4 års periode. I løbet af fireårsperioden kan der dog opstå situationer, hvor kommuneplanen ikke rækker. Her er det så muligt at lave et tillæg til kommuneplanen. Tillægget muliggør en ændring af anvendelsesmulighederne for lige præcis det område, der er aktuelt. Hvordan kan du være med, når vi laver et kommuneplantillæg? Loven sikrer, at du som borger kan være med til at bestemme udviklingen i din by eller dit lokalområde. Derfor laver vi først et forslag til det nye tillæg. Det sendes i høring i en periode, hvor du så har mulighed for at komme med dine kommentarer til det. Samtidig sender vi også forslaget til ministerier, styrelser med videre, der skal have mulighed for at se forslaget. De har også mulighed for at komme med bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag til forslaget. Når høringen er slut, bliver forslaget og alle de modtagne indlæg igen behandlet af Byrådet. Derefter vedtager Byrådet tillægget endeligt. Tillæggets baggrund Kommuneplantillæg nr. 7 er udarbejdet på baggrund af flere tilfælde, hvor bygninger, der burde være bevaret, er blevet revet ned. Byrådet besluttede derfor i august 2012, at de bevaringsværdige bygninger i Halsnæs Kommune skulle sikres, og igangsatte en registrering af bevaringsværdierne. Tillæggets formål og indhold Kommunen har ansvaret for udpegning af de bevaringsværdige bygninger, mens Kulturstyrelsen har ansvaret for at frede bygninger. Kommuneplantillæg nr. 7 har det formål at udpege de bevaringsværdige bygninger i Halsnæs kommune. Bygninger, der udpeges som bevaringsværdige, er bygninger som i kraft af deres arkitektur, kulturhistorie og håndværksmæssige udførelse er fremtrædende eksempler på god byggeskik, eller fortæller en historie om tidens udvikling og forskellige tiders levevilkår, og som må betegnes som uundværlige i gadebilledet, i landskabet eller for helheden og som derfor, så vidt muligt skal sikres for eftertiden. Udpegningen er foregået ved brug af SAVE metoden, en udpegningsmetode udarbejdet af Kulturstyrelsen. Der er indtil nu foretaget registreringer i Frederiksværk bymidte, i Hundested Bymidte og i Lynæs samt af stationsbygningerne (kortene nedenfor viser områdeafgrænsningerne for registreringen). Alle ejendomme fra før 1960 er blevet besøgt. 4

5 SAVE-metoden Vurderingen af bevaringsværdien efter SAVE-metoden bygger på det samlede indtryk af bygningens kvalitet og tilstand. Bevaringsværdien skal opfattes som en sammenfattende karakter, der bygger på konkrete delvurderinger af den enkelte bygning. Almindeligvis vil den arkitektoniske og kulturhistoriske værdi dog veje tungest. For hvert vurderingsparametre gives en karakter på en skala, der går fra 1 til 9, hvor 1 betegner den højeste værdi. dvs. at karaktererne 1-4 regnes for en høj værdi. De fredede bygninger i Halsnæs kan findes på Kulturarvsstyrelsens hjemmeside. Områdeafgrænsningerne for registreringen Retningslinjer Bygninger med en bevaringsværdi på 1, 2, 3 og 4 efter SAVE-metoden og som er listet i kommuneplantillæg nr. 7 udpeges som bevaringsværdige. Disse bygninger må ikke nedrives uden Byrådets godkendelse Bygninger der i lokalplaner er omfattet af nedrivningsforbud er ligeledes bevaringsværdige Bevaringsværdige bygninger skal som hovedregel sikres blandt andet gennem planlægning og byggesagsadministration Ombygning/tilbygning og restaurering af bevaringsværdige bygninger skal udføres i respekt for bygningens arkitektur, materialer og den helhed bygningen indgår i De bygninger, der er udpeget som bevaringsværdige, må ikke nedrives, før nedrivningsanmeldelsen har været offentligt bekendtgjort i 4 uger, og byrådet har meddelt ejeren, 5

6 om der nedlægges forbud mod nedrivningen efter Planloven 14, jf. lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, 18, stk. 1 og 2. Et forbud mod nedrivning skal følges op af en lokalplan, hvor ejendommen omfattes af nedrivningsforbud samt bestemmelser om, hvorledes bygningen må om- og tilbygges Bevarende lokalplaner skal udpege de mest bevaringsværdige bygninger og sikre dem mod nedrivning og skæmmende ombygninger. Planerne skal åbne mulighed for og anvise, hvordan de mest bevaringsværdige bygninger, kan om- eller tilbygges for til stadighed at være tidssvarende og funktionelle. Ved lokalplanlægning skal der fastsættes bevaringsbestemmelser, som sikrer værdifulde kulturmiljøer og bygninger. I de bevarende lokalplaner skal der lægges stor vægt på oplysning, inspiration og vejledning, så der skabes en gensidig forståelse for de krav, der stilles til den bevaringsværdige bebyggelse Udvendige ændringer i form af om- og tilbygninger, herunder facadeændringer, udskiftning af tage, vinduer og døre, skal ske i overensstemmelse med den enkelte bygnings oprindelige arkitektur og materialevalg Bygninger i bevaringsværdige miljøer skal ombygges og istandsættes under hensyntagen til bygningernes oprindelige udseende og områdets særlige karakter. Der skal søges om alle ombygninger. Bygningsudpegning: Nedestående oplistning viser de 144 bevaringsværdige bygninger i Halsnæs Kommune der udpeges med kommuneplantillæg nr. 7: 6

7 Amtsvejen 1A, 3390, bygning 2 4 Birkedommeralle 13A, 3300, bygning 1 2 Birkedommeralle 13B, 3300, bygning 1 3 Birkedommeralle 9, 3300, bygning 1 2 Elmevej 13, 3300, bygning 1 3 Fredens Alle 14, 3300, bygning 1 3 Frederikssundsvej 40, Kregme stration 3 Frederiksværkvej 12, 3390, bygning 1 3 Frederiksværkvej 13, 3390, bygning 1 3 Frederiksværkvej 14, 3390, bygning 1 3 Frederiksværkvej 14, 3390, bygning 3 3 Frederiksværkvej 15, 3390, bygning 1 3 Frederiksværkvej 2, 3390, bygning 1 3 Frederiksværkvej 2, 3390, bygning 2 3 Frederiksværkvej 3, 3390, bygning 1 4 Frederiksværkvej 4, 3390, bygning 1 4 Frederiksværkvej 6B, 3390, bygning 1 3 Frederiksværkvej 8, 3390, bygning 1 4 Frydsvej 13, 3300, bygning 1 3 Frydsvej 4, 3300, bygning 1 3 Frydsvej 6, 3300, bygning 1 3 Gjethusgade 5, 3300, bygning 1 1 Gjethusparken 4, 3300, bygning 4 2 Godthåbsvej 1, 3300, bygning 1 4 Godthåbsvej 12C, 3300, bygning 1 3 Godthåbsvej 6, 3300, bygning 2 3 Havnevej 25B, 3300, bygning 1 4 Havnevej 5, 3300, bygning 1 3 Hermannsgade 4, 3300, bygning 1 2 Højdevej 4, 3390, bygning 1 2 Jernbanegade 2A, 3300, bygning 1 1 Jernbanegade 2B, 3300, bygning 2 3 Jernbanegade 2C, 3300, bygning 1 3 Jernbanegade 4, 3300, bygning 1 2 Jernbanegade 4, 3390, bygning 1 3 Jernbanegade 5, 3300, bygning 1 2 Jernbanegade 6, 3300, bygning 1 3 Jernbanegade 8, 3390, bygning 1 2 K.A. Larssensgade 4, 3300, bygning 1 3 Kastaniealle 3, 3300, bygning 1 3 Kirkebakken 4, 3390, bygning 1 3 Kirkebakken 5, 3390, bygning 1 1 7

8 Kirkegade 7, 3300, bygning 1 2 Kirkegade 7, 3300, bygning 2 2 Knud Rasmussensvej 9A, 3390, bygning 1 1 Knud Rasmussensvej 9A, 3390, bygning 3 1 Knudsvej 6B, 3300, bygning 1 3 Lynghøjvej 18, 3390, bygning 1 3 Lynæs Havnevej 5, 3390, bygning 1 1 Lynæs Havnevej 7, 3390, bygning 2 1 Niels Hansensvej 11, 3390, bygning 1 2 Niels Hansensvej 11, 3390, bygning 3 2 Nordre Beddingsvej 29B, 3390, bygning 1 4 Nordre Beddingsvej 47, 3390, bygning 1 3 Nørregade 10, 3390, bygning 1 3 Nørregade 10A, 3300, bygning 1 1 Nørregade 10F, 3300, bygning 1 1 Nørregade 15B, 3390, bygning 3 3 Nørregade 19A, 3300, bygning 2 2 Nørregade 19A, 3300, bygning 3 2 Nørregade 1A, 3390, bygning 1 3 Nørregade 1A, 3390, bygning 2 4 Nørregade 1C, 3300, bygning 1 3 Nørregade 20A, 3300, bygning 1 3 Nørregade 25, 3300, bygning 1 2 Nørregade 39A, 3300, bygning 1 3 Nørregade 3A, 3300, bygning 2 3 Nørregade 4A, 3390, bygning 1 3 Nørregade 58, 3300, bygning 1 3 Nørregade 5A, 3300, bygning 2 3 Nørregade 60, 3390, bygning 1 3 Nørregade 62, 3300, bygning 1 3 Nørregade 66, 3300, bygning 1 3 Nørregade 79A, 3390, bygning 1 3 Nørregade 7A, 3300, bygning 1 2 Nørregade 85A, 3390, bygning 2 2 Nørregade 87, 3390, bygning 6 3 Overdrevsvej 19, 3390, bygning 1 3 Overdrevsvej 39, 3390, bygning 1 2 Overdrevsvej 5, 3390, bygning 1 3 Peder Madsensvej 22, 3390, bygning 2 3 Plantagevej 15, 3390, bygning 1 3 Plantagevej 17, 3390, bygning 1 3 Plantagevej 3A, 3390, bygning 1 2 Plantagevej 9, 3390, bygning 1 3 8

9 Prambrovej 2, 3300, bygning 1 3 Rusebakken 12, 3390, bygning 1 2 Sandskårsvej 1, 3300, bygning 2 2 Skansevej 32, 3390, bygning 1 3 Skansevej 45A, 3390, bygning 1 3 Skansevej 67, 3390, bygning 1 3 Skansevej 67, 3390, bygning 3 3 Skolegade 4, 3300, bygning 1 2 Skolegade 4, 3300, bygning 3 2 Skovbakkevej 96, 3300, bygning 1 3 Smedegade 5, 3390, bygning 1 3 Solvænget 11, 3300, bygning 1 2 Solvænget 13, 3300, bygning 1 3 Solvænget 8, 3300, bygning 1 3 Stationspladsen 1, 3300, bygning 3 2 Stationsvej 1 Dyssekilde station 2 Stormgade 3, 3390, bygning 1 3 Strandvejen 13, 3300, bygning 1 3 Strandvejen 16, 3300, bygning 2 3 Strandvejen 25A, 3300, bygning 1 2 Strandvejen 32, 3300, bygning 1 3 Strandvejen 37, 3300, bygning 1 3 Strandvejen 38, 3300, bygning 3 3 Strandvejen 41, 3300, bygning 1 3 Strandvejen 41, 3300, bygning 2 3 Strandvejen 45A, 3300, bygning 1 2 Strandvejen 45B, 3300, bygning 1 2 Strandvejen 62, 3300, bygning 1 4 Strandvejen 67, 3300, bygning 1 2 Strandvejen 70, 3300, bygning 2 4 Strandvejen 78, 3300, bygning 3 4 Strandvejen 7A, 3300, bygning 1 3 Stålbakken 2, 3300, bygning 1 2 Stålbakken 4, 3300, bygning 1 2 Stålbakken 6, 3300, bygning 1 1 Søndergade 120, 3390, bygning 1 3 Søndergade 120, 3390, bygning 2 3 Søndergade 126, 3390, bygning 1 3 Søndergade 130, 3390, bygning 1 3 Søndergade 18, 3390, bygning 1 2 Søndergade 24, 3390, bygning 1 3 Søndergade 47, 3390, bygning 1 3 Søndergade 49, 3390, bygning 1 3 9

10 Søndergade 60, 3390, bygning 1 3 Tjørnevej 6, 3390, bygning 1 3 Torvegade 10, 3300, bygning 2 2 Torvegade 18A, 3300, bygning 1 2 Torvet 1, 3300, bygning 1 1 Torvet 14, 3300, bygning 2 3 Torvet 18, 3300, bygning 1 1 Torvet 20, 3300, bygning 1 1 Torvet 6A, 3300, bygning 2 1 Torvet 6C, 3300, bygning 1 1 Valseværksgade 7, 3300, bygning 1 3 Valseværksstræde 1, 3300, bygning 2 3 Valseværksstræde 2, 3300, bygning 1 1 Ølsted Stationsvej 1A og 1B bygning 1, Ølsted station 2 Åsebro 42, 3300, bygning 1 3 Åsebro 4A, 3300, bygning

11 Vedtagelsespåtegning. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 er vedtaget af Halsnæs Byråd den 15. september 2015 i henhold til Planlovens

KOMMUNEPLANTILLÆG 2013

KOMMUNEPLANTILLÆG 2013 KOMMUNEPLANTILLÆG 2013 Nr. 7 Oktober 2014 For bevaringsværdige bygninger Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Kopi: Halsnæs Kommune. Oplag: 50

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 8

Kommuneplantillæg nr. 8 for et område ved Ll. Karlsmindevej og Spodsbjergvej September 2011 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Kopi: Halsnæs Kommune. Oplag: 50 stk.

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 2013

KOMMUNEPLANTILLÆG 2013 KOMMUNEPLANTILLÆG 2013 Nr. 14 September 2015 For Asserbo Lokalcenter Natur og Udvikling 1 Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Kopi: Halsnæs Kommune. Oplag: 25 stk.

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 2013

KOMMUNEPLANTILLÆG 2013 KOMMUNEPLANTILLÆG 2013 Nr. 18 Juni 2016 For en ejendom på H. J. Henriksens Vej Ølsted Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Kopi: Halsnæs Kommune.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 32 November 2018

Kommuneplantillæg nr. 32 November 2018 November 2018 Nr. 32 For et boligområde ved Åsebro Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Kopi: Halsnæs Kommune. Oplag: 50 stk. Kommuneplantillægget

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 2013

KOMMUNEPLANTILLÆG 2013 KOMMUNEPLANTILLÆG 2013 Nr. 9 April 2014 For erhvervsområdet ved Ullerup Skovvej Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Kopi: Halsnæs Kommune. Oplag:

Læs mere

Udsnit af Kort- og Matrikelstyrelsens kort er gengivet med Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse. Kort- og Matrikelstyrelsen 1994/KD

Udsnit af Kort- og Matrikelstyrelsens kort er gengivet med Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse. Kort- og Matrikelstyrelsen 1994/KD Kommuneplantillæg nr. 10 (tidligere Kommuneplantillæg nr. 14 til kommuneplan 2009) For Halsnæs Medborgerhus og tilstødende arealer Marts 2014 1 Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 2013

KOMMUNEPLANTILLÆG 2013 KOMMUNEPLANTILLÆG 2013 Nr. 23 November 2017 For et område ved Ved Isefjorden Natur og Udvikling 1 Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Kopi: Halsnæs Kommune. Oplag:

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 2013

KOMMUNEPLANTILLÆG 2013 KOMMUNEPLANTILLÆG 2013 Nr. 23 Marts 2018 For et område ved Ved Isefjorden Natur og Udvikling 1 Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Kopi: Halsnæs Kommune. Oplag:

Læs mere

Tillæg nr. 10 Kommuneplan

Tillæg nr. 10 Kommuneplan Tillæg nr. 10 Kommuneplan 2009-2021 Bevaringsværdige bygninger Teknisk Forvaltning - marts 2011 Planloven Lov om planlægning er grundlaget for både kommuneplanen og lokalplaner. Planloven blev vedtaget

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 44. Kommuneplan FORSLAG 00 december februar Lykkegårdsvej. - område til offentlige formål.

KOMMUNEPLANTILLÆG 44. Kommuneplan FORSLAG 00 december februar Lykkegårdsvej. - område til offentlige formål. KOMMUNEPLANTILLÆG 44 Ved - område til offentlige formål e Høskoleve Hans Becks Ve Drachmann Drachmann ngrid Høskoleve Eliassen Junghan Drachmann Søren Kæ Kommuneplan 2013-2025 FORSLAG 00 december 2016-00

Læs mere

Forslag til KOMMUNEPLANTILLÆG 6. udpegning af bevaringsværdige bygninger -i den tidligere Birkerød Kommune

Forslag til KOMMUNEPLANTILLÆG 6. udpegning af bevaringsværdige bygninger -i den tidligere Birkerød Kommune Forslag til KOMMUNEPLANTILLÆG 6 udpegning af bevaringsværdige bygninger -i den tidligere Birkerød Kommune HØRING: Forslag til Kommuneplantilllæg 6 er i høring fra den 4. oktober 2016 til og med den 29.

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 2013

KOMMUNEPLANTILLÆG 2013 KOMMUNEPLANTILLÆG 2013 Nr. 20 April 2016 For Kregme Lokalcenter Natur og Udvikling 1 Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Kommuneplantillæget er udarbejdet af Miljø

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup. Februar Natur og Udvikling

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup. Februar Natur og Udvikling Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup Februar 2018 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

Dette notat indeholder tilrettet tekst til Kommuneplanens redegørelsesdel. Teksten henvender sig til de dele af kapitlet om bevaring, der i den gældende kommuneplan har følgende overskrifter: Bevaringsværdigt

Læs mere

Kommissorium for Kulturmiljørådet for Midt- og Vestsjælland

Kommissorium for Kulturmiljørådet for Midt- og Vestsjælland Kommissorium for Kulturmiljørådet for Midt- og Vestsjælland Kommissorium (indhold og omfang) 1. Baggrund 2. Formål 3. Succeskriterier 4. Produkt 5. Bindinger 6. Organisering 7. Tidsramme 8. Økonomi 9.

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 2013

KOMMUNEPLANTILLÆG 2013 KOMMUNEPLANTILLÆG 2013 Nr. 17 Januar 2016 For en dagligvarebutik på Nørregade Natur og Udvikling 1 Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Kopi: Halsnæs Kommune. Oplag:

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 44. Kommuneplan Lykkegårdsvej. - område til offentlige formål. Kolding Kommune. Offentliggjort 26.

KOMMUNEPLANTILLÆG 44. Kommuneplan Lykkegårdsvej. - område til offentlige formål. Kolding Kommune. Offentliggjort 26. KOMMUNEPLANTILLÆG 44 Ved - område til offentlige formål ej Højskolevej Hans Becks Vej Drachmannsvej Drachmannsvej ngridsvej Højskolevej Eliassensvej Junghansve Drachmannsvej Søren Kjæ Kommuneplan 2013-2025

Læs mere

Vejledning i behandling af ansøgning om nedrivning af bevaringsværdige ejendomme

Vejledning i behandling af ansøgning om nedrivning af bevaringsværdige ejendomme Vejledning i behandling af ansøgning om nedrivning af bevaringsværdige ejendomme 1. Byggesagsbehandler modtager ansøgning om nedrivning af en ejendom i Varde kommune. 2. Hvis denne ejendom ifølge Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan med fokus på bevaring af. Egil Fischers Ferieby

Lokalplan med fokus på bevaring af. Egil Fischers Ferieby Lokalplan med fokus på bevaring af Egil Fischers Ferieby Proces Lokalplanens formål At opdatere SAVE registreringer som blev fastlagt i forbindelse med udarbejdelse af Kommuneatlas Ebeltoft fra 1999, og

Læs mere

Egil Fischers Ferieby

Egil Fischers Ferieby Lokalplan med fokus på bevaring af Egil Fischers Ferieby OPSTARTSMØDE 31. MAJ 2019 Lokalplan for Egil Fischers Ferieby - Program Program: 10:00 Velkomst ved Grundejerforeningen Femmøller Strand og Syddjurs

Læs mere

Kommuneplan Tillæg nr. 8. Boliger på Dampmøllen. November Foreløbig

Kommuneplan Tillæg nr. 8. Boliger på Dampmøllen. November Foreløbig Kommuneplan 2013-2025 Tillæg nr. 8 Boliger på Dampmøllen November 2017 Foreløbig Hvad er et kommuneplantillæg? Et kommuneplantillæg er et supplement til den eksisterende kommuneplan. Et kommuneplantillæg

Læs mere

Notat vedrørende cykelskur på Grev Schacks Vej 19 og dertil relevant lovgivning

Notat vedrørende cykelskur på Grev Schacks Vej 19 og dertil relevant lovgivning Notat vedrørende cykelskur på Grev Schacks Vej 19 og dertil relevant lovgivning Formålet med dette notat er primært at tydeliggøre forløbet om cykelskuret på Grev Schacks Vej 19, sekundært kort at gøre

Læs mere

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021.

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021. Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon 55 36 36 36 Direkte 55 36 24 23 Fax. 55 36 25 00 post@vordingborg.dk www.vordingborg.dk Anne-Line Møller Sutcliffe Sagsnr: 2011-2168 Forslag

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR 79

KOMMUNEPLANTILLÆG NR 79 KOMMUNEPLANTILLÆG NR 79 Rammebestemmelser for Boligområde sydøst for Fælledvej Bilag 2 Liste over bevaringsværdige bygninger. Kort Områdeafgrænsning af det nye rammeområde del af B5. Område: Rammeområdet

Læs mere

Beslutningen er truffet efter 8, stk. 2, i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer.

Beslutningen er truffet efter 8, stk. 2, i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. [Offentliggjort den 6. november 2018] Slots- og Kulturstyrelsen Fejøgade 1, 2.sal 4800 Nykøbing F Telefon +45 3395 4200 fbyg@slks.dk www.slks.dk CVR 34072191 5. november 2018 Jour.nr.: 18/01259 Ophævelse

Læs mere

Tillæg nr. 10. Bevaringsværdige bygninger i Vordingborg Kommune. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021

Tillæg nr. 10. Bevaringsværdige bygninger i Vordingborg Kommune. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021 Tillæg nr. 10 Bevaringsværdige bygninger i Vordingborg Kommune Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021 Tillæg nr. 10 til Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021 Vordingborg Kommune Valdemarsgade

Læs mere

Lovgivningens rammer, muligheder og begrænsninger for undersøgelser og dokumentation af nedrivningstruede bygninger fra Renæssance og Nyere Tid

Lovgivningens rammer, muligheder og begrænsninger for undersøgelser og dokumentation af nedrivningstruede bygninger fra Renæssance og Nyere Tid Lovgivningens rammer, muligheder og begrænsninger for undersøgelser og dokumentation af nedrivningstruede bygninger fra Renæssance og Nyere Tid Henrik Jarl Hansen, Kulturarvsstyrelsen 1 Retsgrundlaget

Læs mere

Idrætsområdet i Melby. Forslag til Tillæg 1 til lokalplan for en motorsportsbane i Melby

Idrætsområdet i Melby. Forslag til Tillæg 1 til lokalplan for en motorsportsbane i Melby Idrætsområdet i Melby Forslag til Tillæg 1 til lokalplan 01.15 for en motorsportsbane i Melby April 2013 N a t u r o g U d v ik lin g Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47

Læs mere

Bevaringsværdige Bygninger og Bymiljøer i Brønderslev Kommune

Bevaringsværdige Bygninger og Bymiljøer i Brønderslev Kommune Bevaringsværdige Bygninger og Bymiljøer i Brønderslev Kommune Brønderslev: 27 bygninger, 6 bymiljøer Hjallerup: 6 bygninger, 2 bymiljøer Dronninglund: 13 bygninger, 2 bymiljøer Asaa: 8 bygninger Derudover

Læs mere

BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER I HJØRRING KOMMUNE

BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER I HJØRRING KOMMUNE Eskær Mosbjergvej 510, Mosbjerg Nørregade 38, Sindal BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER I HJØRRING KOMMUNE Strandvejen 37, Tornby Astrupvej 652, Astrup Nørregade 27, Hjørring Forord I Hjørring Kommune er godt

Læs mere

Sikring af bevaringsværdige bygninger

Sikring af bevaringsværdige bygninger BILAG 1 Sikring af bevaringsværdige bygninger Hvad er bevaringsværdige bygninger I henhold til lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer er en bygning bevaringsværdig, når den er optaget

Læs mere

FORSLAG Kommuneplantillæg nr. 15 til Bogense Kommuneplan 2001 for Bogense kommune

FORSLAG Kommuneplantillæg nr. 15 til Bogense Kommuneplan 2001 for Bogense kommune FORSLAG Kommuneplantillæg nr. 15 til Bogense Kommuneplan 2001 for Bogense kommune Ændring af rammeområde B16 Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret

Læs mere

Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014

Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 Plejehjemmet Ørbygård ved Roskildevej R ØDOVRE K OMMUNE Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 Redegørelse I forbindelse med udarbejdelse af forslag til Lokalplan

Læs mere

Lokalplan 1013, Samsøgade 21 - Endelig

Lokalplan 1013, Samsøgade 21 - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 1. september 2015 Lokalplan 1013, Samsøgade 21 - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr.1013, Bevarende lokalplan for

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 2013

KOMMUNEPLANTILLÆG 2013 KOMMUNEPLANTILLÆG 2013 Nr. 20 September 2016 For Kregme Lokalcenter Natur og Udvikling 1 Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Kommuneplantillæget er udarbejdet af

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Lokalplan 138 samt Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014

Offentlig høring af Forslag til Lokalplan 138 samt Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 Til ejere, lejere, og berørte foreninger mv. 29. april 201 Offentlig høring af Forslag til Lokalplan 138 samt Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 Kommunalbestyrelsen har den 24. marts 201 vedtaget

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. Tillæg 1 til Lokalplan 65 for et område ved Ll. Karlsmindevej og Spodsbjergvej September 2011 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver

Læs mere

Beslutningen er truffet efter 8, stk. 2, i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer.

Beslutningen er truffet efter 8, stk. 2, i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. [Offentliggjort den 23. april 2019] Slots- og Kulturstyrelsen Fejøgade 1, 2.sal 4800 Nykøbing F Telefon +45 3395 4200 bygogplan@slks.dk www.slks.dk CVR 34072191 11. april 2019 Jour.nr.: 16/08288 Ophævelse

Læs mere

Lokalplan 1013, Samsøgade 21 - Forslag

Lokalplan 1013, Samsøgade 21 - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 8. maj 2015 Lokalplan 1013, Samsøgade 21 - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr.1013, Bevarende lokalplan for

Læs mere

Kommuneplantillæg 23 til Kommuneplan

Kommuneplantillæg 23 til Kommuneplan Forslag til Kommuneplan 2017-2029 Offentlig høring 00. måned - 00. måned 2018 Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen Indholdsfortegnelse Indledning Områdets beliggenhed 3 Kommuneplantillæggets

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan 61 for vindmøller ved Torup

Tillæg nr. 1 til lokalplan 61 for vindmøller ved Torup for vindmøller ved Torup April 2015 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi

Læs mere

QAQORTUP KOMMUNIA LOKALPLAN C5-1

QAQORTUP KOMMUNIA LOKALPLAN C5-1 QAQORTUP KOMMUNIA LOKALPLAN C5-1 LOKALPLAN FOR KULTURMILJØ I BYMIDTEN C5 August 2005 HVAD ER EN LOKALPLAN? Den kommunale planlægning består af to plantyper: kommuneplaner og områdeplaner (lokalplaner).

Læs mere

Bygningskultur. Lyngby Taarbæk har i flere år haft en arkitekturpolitik beskrevet i kommuneplanen.

Bygningskultur. Lyngby Taarbæk har i flere år haft en arkitekturpolitik beskrevet i kommuneplanen. Bygningskultur Arkitekturpolitik Hvad er arkitektur? Hvad er kvalitet? Hvad kan kommunen gøre? Handlinger Fredede og bevaringsværdige bygninger Udpegede bevaringsværdige bygninger Kulturhistorie 2 3 4

Læs mere

LOKALPLAN NR. 078 # # Februar Indsigelsesfrist xx. xxxxxx Rønne. Nexø

LOKALPLAN NR. 078 # # Februar Indsigelsesfrist xx. xxxxxx Rønne. Nexø LOKALPLAN NR. 078 Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2014 Rønne # # # Nexø Bevarende lokalplan for sammenhængende dobbelt-og rækkehusbebyggelser i Rønne og Nexø Februar 2014 Indsigelser og ændringsforslag Lokalplanforslaget

Læs mere

til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern , for et område til boligformål ved Strandvejen, Naturbydelen, Ringkøbing K

til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern , for et område til boligformål ved Strandvejen, Naturbydelen, Ringkøbing K Forslag til til, for et område til boligformål ved Strandvejen, Naturbydelen, Ringkøbing K Ortofoto@Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune d. 17. november 2018 1 Forord

Læs mere

Tillæg nr. 45. Forslag til. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern , for et område til centerformål ved Nørregade 86, Hvide Sande

Tillæg nr. 45. Forslag til. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern , for et område til centerformål ved Nørregade 86, Hvide Sande Forslag til til, for et område til centerformål ved Nørregade 86, Hvide Sande Ortofoto Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 19. maj 2015 Forord Kommuneplantillægget fastlægger muligheden

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 1 KOMMUNEPLANTILLÆG. Nr. 1 April For Hundested bymidte. Natur og Udvikling

Kommuneplantillæg nr. 1 KOMMUNEPLANTILLÆG. Nr. 1 April For Hundested bymidte. Natur og Udvikling KOMMUNEPLANTILLÆG Nr. 1 April 2016 For Hundested bymidte 1 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Kopi: Halsnæs Kommune. Oplag: 20 stk. Kommuneplantillægget

Læs mere

SAVEBygningsregistrering

SAVEBygningsregistrering SAVEBygningsregistrering Kortlægning og registrering af bevaringsværdier IDENTIFIKATION Kommune Varde Kommune Adresse Skolegade Landsejerlav Kommune nr. 573 Hus nr. 11 Matrikel nr. 3BR Ølgod By Planoplysninger

Læs mere

Sagsnr Hørhusene 52, 4000 Roskilde tilbygning Bevaring af kulturarv i Roskilde kommune

Sagsnr Hørhusene 52, 4000 Roskilde tilbygning Bevaring af kulturarv i Roskilde kommune Indledning Dette notat beskriver forholdende vedrørende bevaring af kulturarv i Roskilde Kommune samt de kommunale planer og servitutter, der gør sig gældende for ejendommen Hørhusene 52. Der findes ikke

Læs mere

Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan og Maj For Asserbo - lokalcenter. Natur og Udvikling

Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan og Maj For Asserbo - lokalcenter. Natur og Udvikling Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 01.13 og 01.18 Maj 2015 For Asserbo - lokalcenter Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det

Læs mere

Afgørelse i sagen om nedrivning af Kvægtorvet i Aalborg Kommune.

Afgørelse i sagen om nedrivning af Kvægtorvet i Aalborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 14. august 2003 J.nr.: 03-33/800-0102 INV Afgørelse i sagen

Læs mere

Tillæg 4 til Kommuneplan 2014

Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 Plejehjemmet Ørbygård ved Roskildevej R Ø D OV R E KO M M U N E Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 har været i offentlig høring i 8 uger i perioden

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 6 til Søndersø Kommuneplan 2004 for Søndersø kommune

Kommuneplantillæg nr. 6 til Søndersø Kommuneplan 2004 for Søndersø kommune Kommuneplantillæg nr. 6 til Søndersø Kommuneplan 2004 for Søndersø kommune Ny rammeområde Bl1.2 Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen,

Læs mere

Beslutningen er truffet efter 8, stk. 2, i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer.

Beslutningen er truffet efter 8, stk. 2, i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. [Offentliggjort den 31. oktober 2018] Slots- og Kulturstyrelsen Fejøgade 1, 2.sal 4800 Nykøbing F Telefon +45 3395 4200 fbyg@slks.dk www.slks.dk CVR 34072191 30. oktober 2018 Jour.nr.: 16/11006 Ophævelse

Læs mere

Kommuneplantillæg 20 til Kommuneplan

Kommuneplantillæg 20 til Kommuneplan Forslag Kommuneplantillæg 20 til Kommuneplan 2017-2029 Offentlig høring 11. juni - 6. juli 2018 Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen Indholdsfortegnelse Indledning Områdets beliggenhed 3 Kommuneplantillæggets

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Bekendtgørelse. Retlige forhold. Plan Skelbækvej Aabenraa Tlf.: Dato: Sagsnr.: 19/41816

Bekendtgørelse. Retlige forhold. Plan Skelbækvej Aabenraa Tlf.: Dato: Sagsnr.: 19/41816 Plan Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 26-06-2019 Sagsnr.: 19/41816 Kontakt: Frederikke S. Winther Direkte tlf.: 7376 8805 E-mail: fsw@aabenraa.dk Bekendtgørelse Bevaringsværdig bygning

Læs mere

Bevarende lokalplaner kursus den 25. oktober 2011 Hvad holder i byretten? v. advokat Jens Flensborg jfl@energiogmiljo.dk. www.energiogmiljo.

Bevarende lokalplaner kursus den 25. oktober 2011 Hvad holder i byretten? v. advokat Jens Flensborg jfl@energiogmiljo.dk. www.energiogmiljo. Bevarende lokalplaner kursus den 25. oktober 2011 Hvad holder i byretten? v. advokat Jens Flensborg jfl@energiogmiljo.dk 1 2 Bevarende lokalplaner - generelt Planloven indeholder hjemmel til at udarbejde

Læs mere

FORSLAG Offentliggjort 5. marts 2019 I høring frem til 30. april 2019

FORSLAG Offentliggjort 5. marts 2019 I høring frem til 30. april 2019 Kommuneplantillæg nr. 3 Boliger ved Korskildevej, Erritsø FORSLAG Offentliggjort 5. marts 2019 I høring frem til 30. april 2019 Februar 2019 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Om kommuneplantillæg

Læs mere

Tillæg 1 til Lokalplan 53 for erhvervsområdet ved Ullerup Skovvej Maj 2014 Natur og Udvikling Tillæg 1 til lokalplan 53 Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor

Læs mere

BYFORNYELSE I HERNING strategi for udvikling og forskønnelse i Herning Kommune

BYFORNYELSE I HERNING strategi for udvikling og forskønnelse i Herning Kommune BYFORNYELSE I HERNING 2017-2028 - strategi for udvikling og forskønnelse i Herning Kommune Byfornyelse i Herning 2017-2028 er udarbejdet i foråret 2016 og revideret i efteråret 2018 af Herning Kommune,

Læs mere

Kommuneplantillæg nr

Kommuneplantillæg nr For et område til butiksformål ved Bregningevej Kultur, Erhverv og Udvikling Marts 2013 Hvad er et kommuneplantillæg Det er Byrådet i den enkelte kommune, der har ansvaret for at kommuneplanlægningen og

Læs mere

Tillæg nr. 19. Til Kommuneplan 2000, tidligere Holmsland Kommune Område til ferie- og fritidsformål ved Karen Brands Vej, Hvide Sande

Tillæg nr. 19. Til Kommuneplan 2000, tidligere Holmsland Kommune Område til ferie- og fritidsformål ved Karen Brands Vej, Hvide Sande Tillæg nr. 19 Til Kommuneplan 2000, tidligere Område til ferie- og fritidsformål ved Karen Brands Vej, Hvide Sande Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 17. marts

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 2013

KOMMUNEPLANTILLÆG 2013 KOMMUNEPLANTILLÆG 2013 Nr. 21 Marts 2017 For Kregme gl. Skole Natur og Udvikling 1 Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Kopi: Halsnæs Kommune. Oplag: 15 stk. Kommuneplantillæget

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 20 til Kommuneplan Endelig vedtagelse

Forslag. Kommuneplantillæg 20 til Kommuneplan Endelig vedtagelse Forslag Kommuneplantillæg 20 til Kommuneplan 2017-2029 Endelig vedtagelse Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen Indholdsfortegnelse Indledning Områdets beliggenhed 3 Kommuneplantillæggets baggrund

Læs mere

Kommuneplan for Billund Kommune Tillæg nr. 28 for fjernparkeringsplads ved Granvej

Kommuneplan for Billund Kommune Tillæg nr. 28 for fjernparkeringsplads ved Granvej Tillæg nr. 28 for fjernparkeringsplads ved Granvej Forslag DECEMBER 2016 Forord Hvad er et kommuneplantillæg? Det er kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen,

Læs mere

Ny lokalplan for Smørumovre? Smørumovre Bylaugs Generalforsamling 30. oktober 2013

Ny lokalplan for Smørumovre? Smørumovre Bylaugs Generalforsamling 30. oktober 2013 Ny lokalplan for Smørumovre? Smørumovre Bylaugs Generalforsamling 30. oktober 2013 Hvad er en lokalplan? Lokal lov for anvendelse og indretning af et afgrænset, geografisk område. Omfatter redegørelse

Læs mere

Tillæg nr. 47 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 47 til Herning Kommuneplan Tillæg nr. 47 til Rammeområde 11.C28 Centerformål ved Lykkesvej i Herning Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende for borgerne. Byrådet

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde Herning 11.C1, 11.C23 og 11.C31 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen.

Læs mere

UDKAST TIL POLITISK BEHANDLING. - fremlagt i offentlig høring i perioden xx.xx til xx.xx.20xx

UDKAST TIL POLITISK BEHANDLING. - fremlagt i offentlig høring i perioden xx.xx til xx.xx.20xx UDKAST TIL POLITISK BEHANDLING Forslag Blandet bolig og erhverv ved Roholte - fremlagt i offentlig høring i perioden xx.xx til xx.xx.20xx Lov om planlægning Lov om planlægning (LBK nr. 1529 af 15. november

Læs mere

Bekendtgørelse. Plan og Gis Skelbækvej Aabenraa Tlf.: Dato: Sagsnr.: 17/12756

Bekendtgørelse. Plan og Gis Skelbækvej Aabenraa Tlf.: Dato: Sagsnr.: 17/12756 Plan og Gis Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 08-05-2017 Sagsnr.: 17/12756 Kontakt: Frederikke S. Winther Direkte tlf.: 7376 8805 E-mail: fsw@aabenraa.dk Bekendtgørelse Bygning nr. 1-8 på

Læs mere

SAVE-Bygningsregistrering Kortlægning og registrering af bevaringsværdier

SAVE-Bygningsregistrering Kortlægning og registrering af bevaringsværdier SAVEBygningsregistrering Kortlægning og registrering af bevaringsværdier IDENTIFIKATION Kommune Varde Kommune Adresse Ølgodvej Landsejerlav 3303, Dejgård By, Horne Planoplysninger Kommuneplan 207 Betegnelse

Læs mere

20. marts Sagsnr Til Teknik- og Miljøudvalget. Dokumentnr Orienteringsnotat vedr. bevarende lokalplaner

20. marts Sagsnr Til Teknik- og Miljøudvalget. Dokumentnr Orienteringsnotat vedr. bevarende lokalplaner KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT 20. marts 2019 Til Teknik- og Miljøudvalget Orienteringsnotat vedr. bevarende lokalplaner Sagsnr. 2019-0046715 Dokumentnr. 2019-0046715-1

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 19

Kommuneplantillæg nr. 19 Vedtaget den 13. juni 2018 - Offentligt bekendtgjort den 26. juni 2018 Industriparken Egedevej Faxe Alle Nørregade Vinkelvej Nygade Odinsvej Frederiksmindevej Frejasvej Lov om planlægning Lov om planlægning

Læs mere

BYFORNYELSE I HERNING strategi for byfornyelse og forskønnelse i Herning Kommune. udkast

BYFORNYELSE I HERNING strategi for byfornyelse og forskønnelse i Herning Kommune. udkast BYFORNYELSE I HERNING 2017-2028 - strategi for byfornyelse og forskønnelse i Herning Kommune udkast Byfornyelse i Herning 2017-2028 er udarbejdet i foråret 2016 af Herning Kommune, By, Erhverv og Kultur.

Læs mere

SLAGELSE KOMMUNE. Rådhuspladsen. Nytorv BYMIDTENS ANVENDELSE LOKALPLAN NR 164

SLAGELSE KOMMUNE. Rådhuspladsen. Nytorv BYMIDTENS ANVENDELSE LOKALPLAN NR 164 SLAGELSE KOMMUNE Torvegade Jernbanegade Smedegade Sct.Mikkelsgade Rådhuspladsen Skolegade Løvegade Stenstuegade Schweizerpladsen Rosengade Gl.Torv Nytorv Fisketorvet Langes Gård Skovsøgade H.P.Hansens

Læs mere

Eksempler(Mastevejledning)

Eksempler(Mastevejledning) Eksempler(Mastevejledning) 1. Opstilling af mast med antennesystem i byzone eller sommerhusområde Dette eksempel gælder tilfælde, hvor det ikke er muligt at finde egnede antennepositioner på eksisterende

Læs mere

Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 53 for erhvervsområdet ved Ullerup Skovvej N tu a r r og U vik vi li l ng

Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 53 for erhvervsområdet ved Ullerup Skovvej N tu a r r og U vik vi li l ng Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 53 for erhvervsområdet ved Ullerup Skovvej April 2014 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi

Læs mere

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til offentligt formål, Vedersø Ortfoto Ringkøbing- o Ringkøbing- 18. december 2014 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

Beslutningen er truffet efter 8, stk. 2, i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer.

Beslutningen er truffet efter 8, stk. 2, i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. [Offentliggjort den 20. juni 2018] Slots- og Kulturstyrelsen Fejøgade 1, 2.sal 4800 Nykøbing F Telefon +45 3395 4200 fbyg@slks.dk www.slks.dk CVR 34072191 18. juni 2018 Ophævelse af fredningen af Christoffer

Læs mere

Tillæg nr. 9 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 9 til Herning Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 9 til Rammeområde 11.B8 For et boligområde nord for Rolighedsvej Fremlægges fra den 6. april 2017 til den 1. juni 2017 (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

Beslutningen er truffet efter 8, stk. 2, i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer.

Beslutningen er truffet efter 8, stk. 2, i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. [Offentliggjort den 31. august 2018] Slots- og Kulturstyrelsen Fejøgade 1, 2.sal 4800 Nykøbing F Telefon +45 3395 4200 fbyg@slks.dk www.slks.dk CVR 34072191 30. august 2018 Jour.nr.: 16/04559 Ophævelse

Læs mere

Vedtaget den offentligt bekendtgjort den

Vedtaget den offentligt bekendtgjort den Blandet bolig og erhverv ved Roholte Vedtaget den 11.04.2018 offentligt bekendtgjort den 24.04.2018 Lov om planlægning Lov om planlægning (LBK nr. 50 af 19. januar 2018 som ændret ved L 2018-01-30 nr.

Læs mere

2.2. Rådet nedsættes for en periode svarende til kommunalbestyrelsens funktionsperiode.

2.2. Rådet nedsættes for en periode svarende til kommunalbestyrelsens funktionsperiode. Vedtægter, Kulturmiljørådet for Bornholm Vedtaget af Økonomi-, Erhvervs, og Planudvalget den XX.YY.2018. 1) Formål 1.1. Det er Kulturmiljørådets formål at yde faglig rådgivning til Bornholms Regionskommune

Læs mere

Tillæg nr. 40 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 40 til Herning Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 40 til Rammeområder 11.C1 og 11.C13 Centerområde Vestlige del af Bethaniagade og Bredgade i Herning og Centerområde ved Bredgade og Møllegade i Herning Fremlægges fra xx. måned 20xx

Læs mere

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev.

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Sagsnr: 12/138808 Sagsansvarlig: dr30225 Sagsbehandler: mv Sagens formål Genbehandling af ansøgning om

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 2013

KOMMUNEPLANTILLÆG 2013 KOMMUNEPLANTILLÆG 2013 Nr. 26 Marts 2019 For Hvidelandsgården Natur og Udvikling 1 Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Kopi: Halsnæs Kommune. Oplag: 50 stk. Kommuneplantillægget

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 til Bogense Kommuneplan 2001 for Bogense kommune

Kommuneplantillæg nr. 13 til Bogense Kommuneplan 2001 for Bogense kommune Kommuneplantillæg nr. 13 til Bogense Kommuneplan 2001 for Bogense kommune Ny rammeområde D15 Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen,

Læs mere

KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021. Arvad Møllevej. Elværkssøen. Skjern Å.

KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021. Arvad Møllevej. Elværkssøen. Skjern Å. Arvad Møllevej Elværkssøen Jernbane Skjern Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Høringsperiode: 21. september til 16. november 2011

Læs mere

Tillæg nr. 47 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 47 til Herning Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 47 til Rammeområde 11.C28 Centerformål ved Lykkesvej i Herning Fremlægges fra den 19. april 2018 til den 17. maj 2018 Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen.

Læs mere

2016 Kulturarvshåndbog

2016 Kulturarvshåndbog 2016 Kulturarvshåndbog Plan- og Boligudvalget, Kolding Kommune Indhold - Introduktion - BYGNING o Fredet o Bevaringsværdig - Kulturmiljø - Bevarende lokalplan - Bygningsfornyelsesstøtte - Oversigt over

Læs mere

SAVE-Bygningsregistrering Kortlægning og registrering af bevaringsværdier

SAVE-Bygningsregistrering Kortlægning og registrering af bevaringsværdier SAVEBygningsregistrering Kortlægning og registrering af bevaringsværdier IDENTIFIKATION Kommune Varde Kommune Adresse Vestslugen Landsejerlav Vandflod By, Oksby Planoplysninger Kommuneplan 207 Betegnelse

Læs mere

Kommuneplantillæg 42 til Kommuneplan

Kommuneplantillæg 42 til Kommuneplan Forslag Kommuneplantillæg 42 til Kommuneplan 2017-2029 Offentlig høring 16. august - 11. oktober 2019 Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen Indholdsfortegnelse Indledning Områdets beliggenhed

Læs mere

Kommuneplantillæg 22 til Kommuneplan

Kommuneplantillæg 22 til Kommuneplan Forslag Kommuneplantillæg 22 til Kommuneplan 2017-2029 Offentlig høring 00. måned - 00. måned 2018 Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen Indholdsfortegnelse Indledning Områdets beliggenhed 3 Kommuneplantillæggets

Læs mere

Ringstedgade - Køgevej. Rammeområde 1.CR.15. Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2017 forslag

Ringstedgade - Køgevej. Rammeområde 1.CR.15. Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2017 forslag Ringstedgade - Køgevej. Rammeområde 1.CR.15 Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2017 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde

Læs mere

Bilag til: Byfornyelse, tildeling af støtte til bygningsfornyelse 2014

Bilag til: Byfornyelse, tildeling af støtte til bygningsfornyelse 2014 Bilag til: Byfornyelse, tildeling af støtte til bygningsfornyelse 2014 sagsnr. Ejendommens adresse Emne for støtte Støttebeløb Budgetmæssig rådighedsbeløb 14/7631 Nørregade 2, Christiansfeld Tag- og facaderenovering

Læs mere