Til Energitilsynet. Høringssvar fra OK a.m.b.a. vedrørende ny elprisportal. Behov for API til indrapportering af data. Ingen faste produkter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til Energitilsynet. Høringssvar fra OK a.m.b.a. vedrørende ny elprisportal. Behov for API til indrapportering af data. Ingen faste produkter"

Transkript

1 Til Energitilsynet Høringssvar vedrørende ny elprisportal Viby d. 27/11/2014 Høringssvar fra OK a.m.b.a. vedrørende ny elprisportal Hermed fremsendes OK s kommentarer til de områder, der i OK s øjne er mest væsentlige at justere på, i forhold til den kommende elprisportal. OK er generelt enig i opridset af de resterende punkter fra Energitilsynets høringsmøde. I forbindelse med udviklingsarbejdet omkring den nye elprisportal, bistår OK gerne eventuel følgegruppe og i forbindelse med test af integration til hjemmesiden. Behov for API til indrapportering af data Med engrosmodellen bliver der et stort behov for at kunne levere data automatisk til elprisportalen. Uden mulighed for automatisk indrapportering af priser vil manuel indtastning lægge en betydelig økonomisk belastning på elhandlerne. OK anbefaler at Energitilsynet leverer data om Afgifter og PSO til priserne på hjemmesiden, mens elhandleren bør levere diverse tariffer og andre omkostninger. Det skal være muligt for elhandleren at vælge hvilke data han ønsker vist, med undtagelse af priser der er lovmæssig pligt til at oplyse om. OK vil gerne bistå i testfasen af siden. Ingen faste produkter OK kan på ingen måde tilslutte sig brugen af standardprodukter. Vi er forpligtet til at melde vores produktpriser til siden, men der er ikke hjemmel i loven til at kræve specifikke produkter. Dette vil hindre det frie marked. Ønsker OK ikke at markedsfører et 6 måneders produkt, skal vi have lov til dette, samtidig med at vi stadig vises i søgeresultaterne ved både den simple og avancerede søgning. Ingen fremtidspriser OK er imod brugen af beregnede fremtidspriser. Som elhandler kan vi udelukkende sætte prisen på basis af den viden vi har i dag. Vi vil som elhandler ikke stå til ansvar for en beregnet pris for forbrugeren frem i tiden, på basis af nogen form for beregnet prisudvikling. Dette gælder såvel faste som variable priser. F.eks. PSO-afgiften varierer hvert kvartal, og prissætningen af denne er helt uafhængig af vores indsatser. Det vil dog være OK som skal forklare hvorfor en given pris der stilles i udsigt på en elprisportal ikke ender med at stemme overens med den rent faktisk leverede pris. Side 1 af 5

2 Vi mener yderligere at forudsigelser om elpriser kan forvirre forbrugere, og potentielt lede dem til at træffe forkerte valg, fx i en situation hvor prisen forventes at falde, men viser sig at tage et spring op. Dette vil lige ledes kunne resultere i vrede fra forbrugere der har fulgt prisforudsigelser fra side, der ikke holdt stik. Brug af bindingsperioden til prisberegning OK går ind for at bruge bindingsperioden til beregning af kundens kwh pris. Dette vil også flugte med den forbrugerbeskyttelse og markedsføringslovgivning virksomheder generelt på andre produkter skal følge. Elforbruget bør beregnes med det forbrug der svarer til bindingsperiodens andel, af forbrugerens indtastede årlige forbrug. Prisen bør beregnes med alle omkostninger i perioden, delt med forbruget. Findes der omkostninger der går ud over bindingsperioden, medregnes en tilsvarende andel. OK går ikke ind for brugen af gennemsnitspriser der fast beregnes i 6, 12 eller endnu flere måneder. Elprisportalen skal dels oplyse forbrugerne om priser, men også animere til større bevægelse i markedet. Dermed bør prisen beregnes som et gennemsnit over den kortest mulige samhandelsperiode, da forbrugeren bør lære at sikre sig den bedst mulige pris hver gang bindingen udløber. Ingen historiske priser OK er imod brugen af historiske priser, da den historiske pris ikke er nogen garanti for fremtidens pris. Hvis historiske priser vises på siden, vil det blot åbne op for spekulationer i prissætning, og potentielt vildlede forbrugeren til at accepterer en højere pris nu og her, fordi et firma har haft lavere priser historisk. OK anser prisen den pågældende dag for den gældende pris. Dette er uanset om den ene eller den anden har været billigere en gang. Alle skal kunne ændre deres prissætningspolitik, uden at skulle tage stilling til hvordan tingene var en gang. Elprisstatistik bør overlades til private interessenter der kan se et forretningspotentiale i dette. Totalomkostninger ved køb af el over bindingsperioden I beregningen af elprisen, bør samtlige uundgåelige priser medregnes. Dette inkludere også omkostninger så som abonnement til indkøbsforeninger, hvis dette er et krav for køb af el, administrationsgebyrer og betalingsomkostninger. Ofte kan der være flere muligheder for betalingsomkostninger. Her anbefaler OK at den billigst mulige betalingsform medregnes i elprisen. Er der fx en klassisk papirsfaktura til 5 kr. og PBS-betaling til 2,50 kr. Skal PBS-betalingen medregnes i elprisen. Plads til bundling Det er et krav at elhandlere viser deres priser på elprisportalen. Dermed må bundling også skulle være en del af siden, uanset om det bliver en stor udfordring at beregne og sammenligne disse elpriser. OK anbefaler at der laves en separat visning af bundlede produkter, da sammenligning med stand-alone produkter kan blive meget svær. Et forslag til navngivning af bundling, kan være Øvrige tilbud. Side 2 af 5

3 Rabat og gaver er ikke bundling OK anbefaler at gaver i forbindelse med køb, som fx en vase til en værdi af 150 kr. ikke regnes som et bundlings produkt. Enten skal værdien af gaven anses som en kontantrabat, og fratrækkes elprisen som vist nedenfor, eller det skal på anden vist være muligt at tydeliggøre at kunden får et tillægsprodukt uden at betale ekstra for dette. Nedenfor er vedhæftet en række eksempler, som inspiration til at finde en fornuftig måde at vise værdi og pris til kunden. Vi er bekendt med at hjemmesiden ikke skal ende som en reklamesøjle for andre produkter. Derfor kan det være svært at fremhæve der er tale om en vase i rabat. Hvis dette ikke må fremgå af siden, kan vasen fx omtales som et tillægsprodukt. Der skal måske laves forskellige betegnelser, afhængigt af hvilken type produkt der gives væk gratis. Eksempel værdi fratrækkes elprisen: á 2,20 kr./kwh købt over 6 måneder velkomstgave vase á 150 kr. (vejl. Udsalgspris inkl. Moms) = Elpris 6 md. 2,14 kr./kwh. Eksempel forholdsmæssig værdi fratrækkes elprisen: á 2,20 kr./kwh købt over 6 måneder = kr. velkomstgave vase á 250 kr. (vejl. Udsalgspris inkl. Moms) Samlet værdi = kr. El = 96 % + Vase = 4 % Din elpris = (5.500 kr. 250 kr. * 0,96) /2.500 kwh = 2,10 kr./kwh. El værdi 2,20 kr./kwh Din elpris 2,10 kr./kwh Vase værdi 250 kr. Din pris 240 kr. Samlet pris kr. Eksempel kunden modtager større værdi end kunden betaler for, hvilket der på en måde skal tages højde for ved prissammenligningen, da kunden får mere værdi for pengene. Kan dette ikke gøres smidigt, må der laves sammenligningslister hvor værdien af diverse gaver kan medregnes. á 2,20 kr./kwh købt over 6 måneder velkomstgave vase á 150 kr. (vejl. Udsalgspris inkl. Moms) = For kr. el til en værdi af kr. Side 3 af 5

4 Sikring af korrekte priser OK opfordrer til stram håndhævelse af korrekte priser på elprisportalen. - Det foreslås at der ved upload/indtastning af priser også skal indtastes en til-dato. Dette kan evt. suppleres med en tidsbegrænsning, så priser maksimalt kan være gældende en måned, før de skal opdateres igen. Det skal dog være muligt at opdaterer prisen med samme pris som tidligere. - Er prisen ikke opdateret efter til-dato, er OK s holdning, at selskabets priser skal rykkes ned sidst på siden og markeres med pris ikke opdateret. Dette vil give en naturlig lyst til at sikre at ens priser er opdaterede. Ret til at afvise brug af data i andre sammenhænge OK har pligt til at indmelde priser til elprisportalen, men forbeholder sig ret til at nægte brug af disse data på andre prissammenligningsportaler eller til andre formål, da OK skal have sikkerhed for at OK s data i så fald bruges og fremstilles på en fair måde. Ingen brug af QR-koder eller dybdelinks Der er ikke hjemmel i loven til at kræve brug af fx QR-kode eller dybdelinks på kunden faktura. Dette vil yderligere være en stor økonomisk belastning for samtlige aktører i markedet, da det vil kræve en del udvikling. Gevinsten ved at benytte dette er også absolut minimal, da der ikke vil kunne udleveres detaljerede timedata denne vej. Der vil nærmere kunne udleveres data om kundens samlede forbrug, hvilket i forvejen står på fakturaen i tal, og om kundens priser. Kundens priser er oftest ikke relevante, da det er gamle priser, der ikke kan sammenlignes med prisen i morgen. Afvent udbygning i forhold til timeafregning Da markedet ikke er modent til introduktion af flex-afregning, og denne handelstype ikke er teknisk mulig via DataHub endnu, anbefales det at der ses bort fra denne mulighed i det første design af hjemmesiden. At forberede for opkobling via Nem-id eller anden metode til indtastning af timevariabelt forbrug, anser vi ikke som rettidigt, da produkterne endnu ikke er i markedet. Derfor vil udviklingen af en løsning bevæge sig på et grundlag af forudsætninger som ikke er prøvet af i markedet. Vi anbefaler at lave en side der fungere nu og her, og så tage snakken om timeafregning 1-2 år efter lancering af datahub en. Støtte til brug af branchedeklarationen i forhold til klimavalg OK støtter brugen af branchedeklarationen i forhold til miljøprodukter. Ingen App til kommunikation af elpriser Brug af en App til udbredelsen af elpriser, anses ikke som en økonomisk fornuftig løsning. OK mener at en App vil have meget ringe effekt på de forbrugere der har størst behov for let tilgængelige elpriser. En sådanne App vil appellere mest til forbrugere der i forvejen er godt inde i elmarkedet, og ønsker at fordybe sig i dette. Dermed vil en App ikke tilfører yderligere værdi i forhold til gennemsigtighed på elpriser, men blot være en fordyrende funktionalitet. OK anbefaler at ressourcerne i stedet bliver brugt på at lave en rigtigt god responsive side, der kan tilpasse sig mobile enheder. Er man meget ivrig efter at være synlig i App-stores, kan der laves en Native App, der i bund og grund blot leder brugeren til elprisportalens hjemmeside. Side 4 af 5

5 OK mener at opbygningen af en App skal overlades til private initiativtagere, der så kan tilpasse denne til de segmenter der ønsker App s om elpriser, og derpå kan give disse forbrugere mere læring og et mere dybdegående kendskab til elmarket, hvilket vi ikke mener er Energitilsynets opgave. Udbud af elprisportal Vi er bekendt med at prækvalifikationen til udviklingen af Elprisportalen er sat i gang. Her vil vi blot henlede til at der i selve udbuddet bliver taget hensyn til den samlede laveste pris (Total cost of ownership), og ikke kun laveste pris nu og her. Der vil uden tvivl blive behov for mange tilretninger af hjemmesiden efter lanceringen. Det vil være ærgerligt hvis Elprisportalen strander et sted efter lancering, fordi opdatering og opgradering af siden bliver for dyr. Vi håber ovenstående kommentarer vil blive taget med i betragtning, og at Energitilsynet vil være med til at sikre et godt kvalitetsprodukt, der vil sikre god forbrugerinformation, fair konkurrence og et frit elmarked med frihed til produkt og prissætning. Er der spørgsmål er i meget velkomne til at kontakte os for en uddybning. Med venlig hilsen Simon Vestergaard Pedersen Jacob Daugaard Weber Produktchef El og Naturgas Projektleder OK a.m.b.a. OK a.m.b.a. Tlf: Tlf: Mail: Mail: Side 5 af 5

December 2014. Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD

December 2014. Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD December 2014 Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

November 2014. Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD

November 2014. Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD November 2014 Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold Indhold 2 Business intelligence workshops 3 Customer Intelligence workshops 4 at få flere kunder 5 at kunne vækste sine kunder 6 at kunne fastholde sine kunder 7 Generelt om segmentering 8 Behovsbasere

Læs mere

MOBIL MARKETING. bind 2

MOBIL MARKETING. bind 2 MOBIL MARKETING bind 2 00.01 Credits IDE OG KONCEPT: Jacob Saugman FORFATTERE: Anne Sofie Hammer og Jacob Saugman GRAFIK: dmegraphic TRYK: Johansen grafisk ÅRGANG: 2009 ISBN: 978-87-992719-3-1 UDGAVE:

Læs mere

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 4. kvartal 2014

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 4. kvartal 2014 7. januar 2015 Sag 14/03001 / LVM Deres ref. Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsensvej 35 2500 Valby Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked 4. kvartal 2014 tlf. 41 71 54

Læs mere

Titel: Online Roulettespil. Tema: Internetspil Projektperiode: P0. Projektgruppe: A303 Deltagere: Synopsis: Vejledere:

Titel: Online Roulettespil. Tema: Internetspil Projektperiode: P0. Projektgruppe: A303 Deltagere: Synopsis: Vejledere: Titel: Online Roulettespil Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Naturvidenskab Strandvejen 12-14 9000 Aalborg Tlf. 96 35 97 33 Fax 98 13 63 93 http://tnb.aau.dk Tema: Internetspil Projektperiode: P0

Læs mere

Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån

Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån At tage et realkreditlån, er formentligt den største økonomiske beslutning, du kommer til at træffe i dit liv. De fleste af os erkender, at vi ikke

Læs mere

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere

Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab

Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab Resultat af interviewundersøgelse blandt repræsentanter for landmænd, forarbejdningsvirksomheder, handelsvirksomheder og forbrugere i det økologiske

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Prisfølsomt elforbrug i husholdninger. DI Energibranchen SYDENERGI a.m.b.a. SEAS/NVE a.m.b.a. Siemens A/S Danfoss A/S Ea Energianalyse A/S

Prisfølsomt elforbrug i husholdninger. DI Energibranchen SYDENERGI a.m.b.a. SEAS/NVE a.m.b.a. Siemens A/S Danfoss A/S Ea Energianalyse A/S Prisfølsomt elforbrug i husholdninger DI Energibranchen SYDENERGI a.m.b.a. SEAS/NVE a.m.b.a. Siemens A/S Danfoss A/S Ea Energianalyse A/S August 2009 Slutrapport for PSO projekt 2006 1 6320. Rapporten

Læs mere

Online markedsføring. Den store grundbog. Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen

Online markedsføring. Den store grundbog. Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen Online markedsføring Den store grundbog Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen Online markedsføring Den store grundbog Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

SEO FOR ABSOLUT BEGYNDERE LÆR AT FÅ DIN HJEMMESIDE HØJT OP PÅ SØGEMASKINERNE

SEO FOR ABSOLUT BEGYNDERE LÆR AT FÅ DIN HJEMMESIDE HØJT OP PÅ SØGEMASKINERNE SEO FOR ABSOLUT BEGYNDERE LÆR AT FÅ DIN HJEMMESIDE HØJT OP PÅ SØGEMASKINERNE Af Anette Nielsen, Nielsens Bureau - november 2012 revideret marts 2015 INDHOLD: 2 Hvad er søgemaskineoptimering (SEO)? 3 På

Læs mere

Interaktiv 3d i Flash

Interaktiv 3d i Flash 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 2 INTRODUKTION 4 3 PROBLEMFORMULERING 4 4 PROBLEMAFGRÆNSNING 5 5 METODE OG STRUKTUR 5 5.1 Metode 6 5.2 Struktur 6 6 UDVIKLINGS IDE. 7 6.1 Bruger anvendelighed

Læs mere

TN Transport og Spedition PROJEKT

TN Transport og Spedition PROJEKT 1 TN Transport og Spedition PROJEKT TN Transport og Spedition PROJEKT 2 semesters projekt på datamatiker uddannelsen på UCN. Skrevet efteråret 2009. DM67 gruppe : Jeanette Nielsen 21-12-2009 Side 1 2 TN

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge?

Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge? Ny på aktiemarkedet? AktieSkole Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge? OM AKTIER Hvad er en aktie? En

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Fastsættelse af mark-up på forsyningspligtige elprodukter for perioden 2014-2015

Fastsættelse af mark-up på forsyningspligtige elprodukter for perioden 2014-2015 Punkt 4 Energitilsynets møde den 26. november 2013 Dato: 26. november 2013 Sag: 13/08889 Afd.: E&T Sagsbehandler: LVM Fastsættelse af mark-up på forsyningspligtige elprodukter for perioden 2014-2015 Sekretariatet

Læs mere

10 Typiske. AdWords fejl. - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på. Jan P. Olsen

10 Typiske. AdWords fejl. - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på. Jan P. Olsen 10 Typiske AdWords fejl - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på Af Jan P. Olsen Disclaimer Dette eksemplar af 10 Typiske AdWords Fejl er strengt personligt og giver kun dig ret til bogens indhold.

Læs mere

Sådan består du Prøve i dansk 3

Sådan består du Prøve i dansk 3 Sådan består du Prøve i dansk 3 Denne vejledning skal hjælpe dig med at forberede dig til Prøve i dansk 3. (Danskprøve, højt niveau). Grundlaget for vejledningen er Skapagos erfaringer med elever, der

Læs mere

Serviceabonnement - Min tryghed. Medlemstilbud. Få de første 3 måneders abonnement uden beregning. Spar op til 747 kr.

Serviceabonnement - Min tryghed. Medlemstilbud. Få de første 3 måneders abonnement uden beregning. Spar op til 747 kr. - Min tryghed Medlemstilbud Få de første 3 måneders abonnement uden beregning. Spar op til 747 kr. Alt det med småt Hos dukapc behandler vi folk pænt, og vi regner med, at vores kunder gør det samme. Derfor

Læs mere

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu Rentesregning Vi skal kigge på hvordan en lille rente kan have stor betydning på den samlede gæld. Vi skal kigge på lånetyper og opsparings samt gældsformlerne. Version 2.1 Sct. Knud Henrik S. Hansen Dine

Læs mere

Vejledning til. indkøbere. Skylletoiletsæder Brusere og lufttørrere til toiletter. 1 Miljøministeriet

Vejledning til. indkøbere. Skylletoiletsæder Brusere og lufttørrere til toiletter. 1 Miljøministeriet Vejledning til Totalomkostningsværktøj for offentlige indkøbere Skylletoiletsæder Brusere og lufttørrere til toiletter 1 Miljøministeriet Totalomkostninger og offentlige indkøb Hvad er totalomkostninger?

Læs mere

FSC er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir. FSC hverken producerer eller sælger varer.

FSC er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir. FSC hverken producerer eller sælger varer. Redaktion: Børge Sand Kirk Katrine Raae Søndergaard Søren Willemoes Poulsen Anne Lautrup Jepsen Morten Brønnum Andersen Layout: Lasse Poulsen Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Udgivet af: Dansk Elbil Alliance

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

Vejledning til statens business casemodel

Vejledning til statens business casemodel Vejledning til statens business casemodel Januar 2014 Den fællesstatslige it-projekt-/programmodel, Digitaliseringsstyrelsen Indhold 1 INDLEDNING...1 1.1 FORMÅL...1 1.2 HVAD ER STATENS BUSINESS CASE-MODEL?...1

Læs mere