Dokumentstyringsoplysninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dokumentstyringsoplysninger"

Transkript

1 Dokumentstyringsoplysninger Dokumentoplysninger Dokumentnavn Dokumentets formål Dokumentets versionsnummer 4.1 Detaljeret pensum for Bridge-kursus til opdatering af kandidater, der har Foundation certificering i tidligere versioner af ITIL, op til et videns- og forståelsesniveau på linje med ITIL V3 Foundation certificering i IT Service Management. Dokumentstatus Dokumentejer Gældende Chief Examiner Udarbejdet af Chief Examiner Dato for første udkast 30. oktober 2008 Godkendt den 27. februar 2009 Godkendt af ITIL Qualifications Board Næste dato for planlagt review Versionshistorik Versionsnummer Godkendt den Ændring/årsager til ændring/kommentarer december 2008 Nyt dokument februar 2009 Undervisningsemne 02-1 omdøbt til 02-2; Undervisningsemnerne 03-4 og er fjernet fra emneområde 03 Distributionsliste Navn Titel/virksomhed 4.0 Alle ITIL Examination Institutes 4.1 Alle ITIL Examination Institutes Crown Copyright 2009 Reproduced under license from OGC ITIL is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries

2 Professionel uddannelse i ITIL SERVICE MANAGEMENT PRAKSIS ITIL V3 Foundation Bridge certificering i IT Service Management PENSUM Officiel akkreditor for OGC The Swirl logo is a Trade Mark of the Office of Government Commerce ITIL is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries Crown Copyright 2009 Reproduced under license from OGC Side 1 af 9

3 ITIL FOUNDATION BRIDGE CERTIFICERING I IT SERVICE MANAGEMENT ITIL Foundation V3 Bridge-kursus er tilrettelagt, så det giver kandidaterne en hurtig vej til at opnå viden, der er på niveau med en ITIL version 3 Foundation certificering. Dette kursus er kun beregnet til personer, der allerede har ITIL Foundation certificering fra tidligere ITIL-versioner. På ITIL Foundation V3 Bridge-kurset er der særligt fokus på de nye stofområder i ITIL version 3 og de væsentligste forskelle i forhold til tidligere ITIL-versioner. Målgruppe Målgruppen for ITIL V3 Foundation Bridge-kurset er personer, der allerede har en ITIL Foundation certificering fra tidligere ITIL-versioner, og som ønsker viden om og forståelse for det nye indhold i ITIL version 3. Kursusformål Efter fuldført gennemgang af de komponenter, der er relateret til denne certificering, kan kandidaterne forvente at have opnået viden og forståelse inden for følgende områder: Service Management som practice (kendskab) Service Lifecycle (kendskab) Nøgleprincipper og modeller (kendskab) Generiske begreber (kendskab) Udvalgte Processer (kendskab) Udvalgte Roller (kendskab) Udvalgte Funktioner (kendskab) Teknologi og arkitektur (kendskab) ITIL uddannelsesprogram (kendskab) Side 2 af 9

4 Foundation Bridge-pensum Pensumbeskrivelsen giver en vejledning i design, udvikling og anvendelse af undervisningsmaterialerne samt undervisning rettet mod at øge forståelsen af og kompetencen inden for IT Service Management som beskrevet i udgivelserne om ITIL Service Strategy, ITIL Service Design, ITIL Service Transition, ITIL Service Operation, ITIL Continual Service Improvement, ITIL Introduktion og ITIL Glossar. For at lette den løbende vedligeholdelse samt give mulighed for krydsreference og udvidelse, er pensumbeskrivelsen blevet udarbejdet med disse formål for øje. Bridge pensumbeskrivelsen er baseret på ITIL version 3 Foundation pensumbeskrivelsen. Omfanget af ITIL V3 Foundation-kurset er mere omfattende og mindre detaljeret sammenlignet med Foundation-kurset på tidligere ITIL versioner. Hovedfokus i Bridge-kurset vil være det nye indhold. Det vil også give en oversigt over de vigtigste forskelle i stofområder kendt fra tidligere ITILversioner. Kursusudbydere kan frit strukturere og tilrettelægge deres undervisning på den måde, som de finder mest hensigtsmæssig, forudsat at alle de følgende emner dækkes tilstrækkeligt. Det anbefales på det kraftigste, at kursusudbydere ikke strukturerer deres kurser ved simpelthen at følge den rækkefølge af undervisningsemner, som er beskrevet i dette dokument. Det er udarbejdet til at være fleksibelt på en måde, så kursusudbydere kan tilføre værdi, når det er hensigtsmæssigt. Det anbefalede antal undervisningstimer er 9,5 timer plus den afsluttende eksamen. Vær opmærksom på, at nummereringen af emnerne ikke er i rækkefølge, da den afspejler nummereringen i ITIL version 3 Foundation-pensumbeskrivelsen. Udtryk understreget i kursiv er defineret i ITIL Glossary. Emne ITILFND00 Introduktion Formålet med dette emne er at hjælpe kandidaten med at forstå baggrunden for ITIL version 3 og forstå, hvorfor ITIL skulle opdateres Forklare baggrunden for den nye version af ITIL, samt hvordan projektet fik bidrag fra forskellige interessenter og nationaliteter Forstå, hvorfor ITIL skulle opdateres. Det anbefales, at der gennemføres mindst 15 minutters undervisning i dette Der vil ikke komme eksamensspørgsmål inden for dette ITILFND01 Service Management som practice Formålet med dette emne er at hjælpe kandidaten med at definere Service og forstå og forklare begrebet Service Management som practice Beskrive begrebet Good Practice (SS 1.2.2) Definere og forklare begrebet en Service (SS 2.2.1) Definere og forklare begrebet Service Management (SS 2.1) Definere Funktioner og Processer (SS 2.3, 2.6.1, SD 2.3, SD 3.6.4, ST 2.3, SO 2.3, 3.1, CSI 2.3) Forklare proces-modellen og kendetegnene ved processer (SD 2.3.2, 3.6.4) Det anbefales, at der gennemføres mindst 45 minutters undervisning i dette Side 3 af 9

5 Emne ITILFND02 Service Lifecycle Formålet med dette emne er at hjælpe kandidaten med at forstå værdien af Service Lifecycle og forstå, hvordan processer kompletterer hinanden gennem hele Livscyklussen, samt forklare formålene med og forretningsværdien af hver fase i Livscyklussen Beskrive strukturen, scopet, komponenterne og grænsefladerne i Service Lifecycle (SS alt) Gøre rede for de vigtigste mål for og formål med Service Strategy (SS 1.3) Gøre rede for de vigtigste mål for og formål med Service Design (SD 2.4.1, SD 3.1) Kort forklare, hvilken værdi Service Design bibringer forretningen (SD 2.4.3) Gøre rede for de vigtigste mål for og formål med Service Transition (ST 2.4.1) Kort forklare, hvilken værdi Service Transition bibringer forretningen (ST 2.4.3) Gøre rede for de vigtigste mål for og formål med Service Operations (SO 2.4.1) Kort forklare, hvilken værdi Service Operation bibringer forretningen (SO første afsnit, SO ) Gøre rede for de vigtigste mål for og formål med Continual Service Improvement (CSI 2.4.1, 2.4.2) Det anbefales, at denne undervisning indgår som en del af de øvrige emner. Det anbefales, at der gennemføres mindst 1 times undervisning i dette ITILFND03 Generiske begreber og definitioner Formålet med dette emne er at hjælpe kandidaten med at definere den vigtigste terminologi og forklare nøglebegreberne i Service Management. Nærmere bestemt, skal kandidaterne kunne definere og forklare de følgende nøglebegreber: Utility og Warranty (SS ) Ressourcer, Capabilities og Assets (SS 3.2.1) Service Portfolio (SS 4.2.3, SD til og med første punktopstilling) Rollen af IT Governance gennem hele Service Lifecycle (CSI 3.10 alt) Service Design-pakke (SD Appendiks A) Service Knowledge Management System (SKMS) (ST ) Configuration Management System (ST ) Definitive Media Library (DML) (ST ) Service Change (ST 4.2.2) Event (SO 4.1, første afsnit) Alarm (SO Glossar) Det anbefales, at dette emne indgår i undervisningen i de andre emner. Det anbefales, at der gennemføres mindst 30 minutters undervisning i dette Side 4 af 9

6 Emne ITILFND04 Nøgleprincipper og modeller Formålet med dette emne er at hjælpe kandidaten med at forstå og redegøre for de nøgleprincipper og modeller i Service Management samt at overveje nogle af de modsatrettede faktorer inden for Service Management. Service Strategy Beskrive grundprincipperne for værdiskabelse gennem Services (SS 3.1.1, 3.1.2) Service Design Forstå de fem vigtigste aspekter af Service Design (SD 2.4.2): Service Portfolio Design Identifikation af Forretningskrav, definition af Servicekrav og design af Services Teknologi og arkitektonisk design Procesdesign Design af måling Continual Service Improvement Forklare Plan, Do, Check and Act (PDCA) -modellen til kontrol og styring af kvalitet (CSI 3.6, 5.5.1, figur 5.6) Forklare Continual Service Improvement-modellen (CSI 2.4.4, figur 2.3) Forstå den rolle, som måling spiller for Continual Service Improvement og forklare følgende hovedelementer: Rollen af KPI er i Improvement-processen (CSI 4.1.2) Baselines (CSI 3.7.1) Typer af metrikker (teknologi-metriker, proces-metrikker, servicemetrikker) (CSI 4.1.2) Det anbefales, at der gennemføres mindst 1,5 timers undervisning i dette ITILFND05 Processer Formålet med dette emne er at hjælpe kandidaten med at forstå, hvordan Service Management-processerne bidrager til Service Lifecycle, at forklare formålene og nogle af de grundlæggende begreber, hvor der er sket ændringer i forhold til tidligere versioner af ITIL. Listen af aktiviteter, der skal medtages fra hver proces, omfatter det, der som minimum kræves, og bør ikke opfattes som en udtømmende liste. Service Strategy Nævne formålene med og de grundlæggende begreber for: Side 5 af 9

7 Emne Demand Management (SS 5.5) Følgende liste skal indgå: Udfordringer ved styring af efterspørgsel på Services (SS 5.5.1) Demand Management baseret på Aktiviteter (Patterns of Business Activity (PBAs)) (SS 5.5.2) Mønstre for forretningsaktiviteter og brugerprofiler (SS 5.5.3) Financial Management (SS 5.1 indledning, indledning) Service Design Business case Nævne formålene med og de grundlæggende begreber for: Service Catalogue Management (SD 4.1 indledning, 4.1.1, 4.1.4) Information Security Management (ISM) (SD 4.6 indledning, 4.6.1, ) Sikkerhedsstruktur (SD ) It-sikkerhedspolitik (SD ) Information Security Management System (ISMS) (SD ) Supplier Management (SD 4.7 indledning, 4.7.1) Service Transition Supplier Contract Database (SD 4.7.4) Nævne formålene med og de grundlæggende begreber for: Knowledge Management (ST 4.7 indledning, 4.7.1, 4.7.4) Service Operation DIKW & SKMS Nævne formålene med og de grundlæggende begreber for: Event Management (SO 4.1 indledning, 4.1.1, 4.1.4) Request Fulfilment (SO 4.3 indledning, 4.3.1, 4.3.4) Access Management (SO 4.5 indledning, 4.5.1, 4.5.4) Det anbefales, at der gennemføres mindst 3,0 timers undervisning i dette ITILFND06 Funktioner Formålet med dette emne er at hjælpe kandidaten med at forklare de tre funktioners rolle, formål og organisatoriske strukturer samt overlapningen mellem dem Nævne rollen for, formålene med og den organisatoriske overlapning Side 6 af 9

8 Emne mellem: Technical Management-funktionen (SO 6.1, 6.3 indledning, 6.3.1, 6.3.2) Application Management-funktionen (SO 6.5 indledning, 6.5.1, 6.5.2) IT Operations Management-funktionen (IT Operations Control og Facilities Management) (SO 6.4 indledning, 6.4.1, 6.4.2) Det anbefales, at der gennemføres mindst 15 minutters undervisning i dette ITILFND07 Roller Formålet med dette emne er at hjælpe kandidaten med at redegøre for og blive bevidst om ansvarsområderne for nogle af hovedrollerne i Service Management Redegøre for rollen og ansvarsområderne for Procesejer (SD 6.4 indledning, 6.4.1) Serviceejer (CSI 6.1 indledning, 6.1.4) Genkende RACI-modellen og forklare dens rolle ved bestemmelse af den organisatoriske struktur. (SD 6 indledning, CSI 6.2 ikke RACI-VS eller RASCI) Det anbefales, at der gennemføres mindst 30 minutters undervisning i dette ITILFND09 ITIL uddannelsesprogram Formålet med dette emne er at hjælpe kandidaten med at: Forklare ITIL uddannelsesprogrammet, skelne mellem formålene med de to intermediate-linjer, nævne de omfattede certificeringer, ITIL Expert og ITIL Master, og forstå de forskellige muligheder for videreuddannelse. Det anbefales, at der gennemføres mindst 15 minutters undervisning i dette ITILFND10 Med det følgende emne sættes der fokus på de vigtigste forskelle i forhold til forventet viden fra tidligere versioner af ITIL. De vigtigste forskelle og ikke det fulde indhold skal forklares på ITIL V3 Foundation Bridge-kurset. Disse vigtigste forskelle vil sandsynligvis indgå i gennemgangen af de øvrige emner, men der bør afsættes mindst 30 minutter til emnet. Nogle centrale forskelle i forhold til tidligere ITIL-versioner: Med udgangspunkt i tidligere ITIL-versioner bør kandidaterne være i stand til at forklare de vigtigste forskelle inden for følgende emner: Service Strategy Service Catalogue (Forretningens Service Catalogue og Teknisk Service Catalogue) (SS , SD 4.1.4) Serviceleverandør (SS 3.3 indledning) (det er IKKE nødvendigt at forklare enkelthederne for hver af de tre hovedtyper af serviceleverandører) Side 7 af 9

9 Emne Service Transition Change-typer (Normal, Standard og Emergency) (ST , , ) Begrebet de Syv R er i Change Management (ST ); intet krav til indlæringsliste 05-51B. Change Management (ST 4.2) Typer af change requests (ST ) Change proces-modeller og workflows (stor tabel) (ST ) Standard change (ST ) Genetableringsplanlægning (ST 4.2.5) Change Advisory Board / Emergency Change Advisory Board (ST ) 05-52B. Nævne formålene med og de grundlæggende begreber for: Service Asset and Configuration Management (SACM) (ST 4.3 indledning, 4.3.1, 4.3.4) (forstå informationsstrukturen og ny terminologi relateret til CMDB, DML, KEDB CMS og SKMS relateret til begrebet data-information-knowledge-wisdom ) Nævne formålene med og de grundlæggende begreber for: Release and Deployment Management (ST 4.4 indledning, 4.4.1, 4.4.4, , ) Service Operation 05-72B. Nævne formålene med og de grundlæggende begreber for: Problem Management (SO 4.4), ikke PM-teknikker Det anbefales, at dette emne indgår i undervisningen i de andre emner. Det anbefales, at der gennemføres mindst 30 minutters undervisning i dette ITILFND11 Prøveeksamen Formålet med dette emne er at hjælpe kandidaten med at bestå eksamen i ITIL Foundation Bridge. Nærmere bestemt, skal kandidaterne: Deltage i mindst én ITIL Foundation Bridge-prøveeksamen. Det anbefales, at der gennemføres mindst 1,0 times undervisning i dette emne inklusive repetition. Side 8 af 9

10 Eksamensform Til dette pensum hører en eksamen, som kandidaten skal bestå for at opnå ITIL Foundation Bridge certificeringen i IT Service Management. Type Multiple choice, 20 spørgsmål. Spørgsmålene er valgt fra den fulde samling af eksamensspørgsmål til ITIL Foundation i IT Service Management. Varighed Forudsætninger Opsyn Må skriftlige materialer medbringes Maksimalt 30 minutter. Kandidater, der tager eksamenen på et andet sprog end deres modersmål, har maksimalt 40 minutter og må anvende ordbog. Foundation certificering fra tidligere versioner af ITIL og fuldførelse af et akkrediteret kursus hos en ITIL-akkrediteret kursusudbyder. Ja Nej Krav til beståelse 65 % (13 ud af 20) Distinktion Format Ingen Online eller papirbaseret gennem en akkrediteret eksamensorganisation/-udbyder. Side 9 af 9

ITIL Foundation-eksamen

ITIL Foundation-eksamen ITIL Foundation-eksamen Prøveopgave A, version 5.1 Multiple choice Vejledning 1. Alle 40 spørgsmål bør forsøges besvaret. 2. Alle svar skal markeres på det vedlagte svarark. 3. Du har 1 time til at løse

Læs mere

Din organisation og dine mennesker skal være med!

Din organisation og dine mennesker skal være med! Din organisation og dine mennesker skal være med! ITIL V3 kompetenceplanlægning Johnny Jensen Service & Support Forum Service & Support Forum ITIL is a Registered Trade Mark of the Office of Government

Læs mere

Ole Westergaard, partner

Ole Westergaard, partner Ole Westergaard, partner Kort fortalt Hvem er Westergaard? Steen Sverker Nilsson Partner Ole Westergaard Stifter og partner Vi er ca. 20 medarbejdere ITIL for alle? ITIL for alle? ITIL kom til verden i

Læs mere

ITIL - Kan processtyring lære l

ITIL - Kan processtyring lære l ITIL - Kan processtyring lære l noget af IT Management? Christian F. Nissen, CFN People A/S ITIL is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries

Læs mere

Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene?

Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene? Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene? Westergaard Management A/S Stifter Ole Westegaard Adm. Direktør Steen Sverker Nilsson Direktør Johnny Jensen Westergaard Management stiftedes den

Læs mere

Solutions Day. IT Service Management. Globeteam ITSM

Solutions Day. IT Service Management. Globeteam ITSM Solutions Day IT Service Globeteam ITSM Indhold IT Service Introduktion til ITSM og ITIL Angrebsvinkel til ITIL Case - Kriminalforsorgen ITSM værktøjer Afrunding Hans Christian Holst ITSM konsulent hch@globeteam.com

Læs mere

IT Service Management - the ITIL approach

IT Service Management - the ITIL approach IT Service Management - the ITIL approach Mikael M. Hansen mhansen@cs.aau.dk 2.2.57 Mikael M. Hansen Page 1 TOC Mine indlæg Dagens program: IT Service Management Alternativerne ITIL

Læs mere

Roadshow: ITIL V3. hvordan træder man ud af børneskoene?

Roadshow: ITIL V3. hvordan træder man ud af børneskoene? Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene? Westergaard Management A/S Stifter Ole Westegaard Adm. Direktør Steen Sverker Nilsson Direktør Johnny Jensen Westergaard Management stiftedes den

Læs mere

Standardiseret tilgang til Software Asset Management. ISACA Medlemsmøde 2013 Jan Øberg ØBERG Partners

Standardiseret tilgang til Software Asset Management. ISACA Medlemsmøde 2013 Jan Øberg ØBERG Partners Standardiseret tilgang til Software Asset Management ISO19770 ISACA Medlemsmøde 2013 Jan Øberg ØBERG Partners 1 WG21 historien ISO19770 arbejder i WG21 under ISO Etableret i 2001 Første standard 19770-1

Læs mere

Service Desken anno Workshop E Effektivisering gennem genanvendelse af viden

Service Desken anno Workshop E Effektivisering gennem genanvendelse af viden Service Desken anno 2013 Workshop E Effektivisering gennem genanvendelse af viden Søren Riis-Vestergaard 2007- : Chefkonsulent i WESTERGAARD Service Management-og ledelsesrådgivning Implementering og optimering

Læs mere

Lean ITIL gør de rigtige ting, rigtigt! itsmf konference, Kolding

Lean ITIL gør de rigtige ting, rigtigt! itsmf konference, Kolding Lean ITIL gør de rigtige ting, rigtigt! 7. oktober 2009 itsmf konference, Kolding 1. Kort om Implement og os Implement 200+ management konsulenter grupperet omkring projektledelse, virksomhedsstrategi,

Læs mere

Opstartsdag Service Desk Konference 2008. Få styr på begreberne

Opstartsdag Service Desk Konference 2008. Få styr på begreberne Opstartsdag Service Desk Konference 2008 Få styr på begreberne Introduktion Hvem er Westergaard Mgt. Westergaard CSM Service & Support Forum Peter Ravnholt Hvem er deltagerne Navn Organisation Formål Forventninger

Læs mere

Service & Support Service Desk konference 16-17/11 2011

Service & Support Service Desk konference 16-17/11 2011 Service & Support Service Desk konference 16-17/11 2011 Indlæg Viking Viking IT Inspiration eller religion Forandringsledelse Incident i små bidder Resultater 10 bud VIKING Life-Saving Equipment Privatejet

Læs mere

PRINCE2 & ITIL I Praksis

PRINCE2 & ITIL I Praksis PRINCE2 & ITIL I Praksis Hvorfor mig? Jakob Lind Nilsson IT Service Management Consultant ITIL Manager (V2) og ITIL Expert (V3) PRINCE2 Practitioner Konsulent leder Underviser E-mail: jakob.nilsson@w-csm.com

Læs mere

It-direktør Nils Lau Frederiksen

It-direktør Nils Lau Frederiksen It-direktør Nils Lau Frederiksen Hvordan skaber vi en god kvalitetskultur i en hverdag i forandring? Hvordan professionaliserer man offentlig IT? Nils Lau Frederiksen Dagsorden Region Syddanmark It-staben.

Læs mere

Strategi skaber kundens succes

Strategi skaber kundens succes Strategi skaber kundens succes Westergaard Management A/S Adm. Direktør Steen Sverker Nilsson Stifter Ole Westergaard Westergaard Management stiftedes den 1. januar 1998 og er med sine ca. 25 medarbejdere

Læs mere

Hvad kommer ITIL V3 og Cobit til at betyde for IT-supporten? Ole Westergaard Westergaard CSM

Hvad kommer ITIL V3 og Cobit til at betyde for IT-supporten? Ole Westergaard Westergaard CSM Hvad kommer ITIL V3 og Cobit til at betyde for IT-supporten? Ole Westergaard Westergaard CSM V3 Westergaard CSM Westergaard CSM 2 Gode konsulenter hænger ikke på træerne! [Indsæt billede af Jakob/Lars/Gitte/Ulla

Læs mere

Velkommen. Projekt & Program Forum - 21-05-2010 1

Velkommen. Projekt & Program Forum - 21-05-2010 1 Velkommen 1 - dit kompetence- og netværksforum indenfor projektledelse og -styring 2 Baggrund Service & Support Forum i 12 år: Service Desk og IT Service Management Kurser Erfagrupper Medlemskaber 3 Det

Læs mere

Hvem er Westergaard A/S?

Hvem er Westergaard A/S? Hvem er Westergaard A/S? Steen Sverker Nilsson Adm. Dir og Partner Ole Westergaard Stifter Westergaard A/S leverer rådgivning, uddannelse, konferencer og værktøjer i Danmark og Sverige. Vi er stiftet i

Læs mere

Scope og udviklingsplan: ITIL V3 opdatering Februar 2010

Scope og udviklingsplan: ITIL V3 opdatering Februar 2010 Scope og udviklingsplan: ITIL V3 opdatering Februar 2010 Indhold Forord 3 1 Introduktion 3 2 Formålet med opdateringen 3 2.1 Med i scopet 3 2.2 Uden for scopet 4 3 Udviklingsteamets governance og struktur

Læs mere

PRINCE2 2009. Projekt & Program Forum - 21-05-2010 1

PRINCE2 2009. Projekt & Program Forum - 21-05-2010 1 PRINCE2 2009 Hvad er nyt? Projekt & Program Forum - 21-05-2010 1 Baggrund for ny version Projekt & Program Forum - 21-05-2010 2 Baggrund Refresh Project startede i 2006 Mere end 170 organisationer og individer

Læs mere

IT Service Management (ITIL) i en agil verden. Lars Zobbe Mortensen

IT Service Management (ITIL) i en agil verden. Lars Zobbe Mortensen IT Service Management (ITIL) i en agil verden Lars Zobbe Mortensen Om Lars It service management konsulent ITIL ekspert og underviser Projekt leder PRINCE2 agile og underviser Tidligere leder for udviklings

Læs mere

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter Seminar d. 19.9.2013 Klik for at redigere forfatter M_o_R En risiko er en usikker begivenhed, der, hvis den indtræffer, påvirker en målsætning Risici kan dele op i to typer Trusler: Der påvirker målsætningen

Læs mere

Her er facit J. 1. ITIL 2. CSM Pro 3. Kepner-Tregoe 4. Kundeservice 5. Apollo13 og Grab@Pizza

Her er facit J. 1. ITIL 2. CSM Pro 3. Kepner-Tregoe 4. Kundeservice 5. Apollo13 og Grab@Pizza Johnny Jensen Her er facit J 1. ITIL 2. CSM Pro 3. Kepner-Tregoe 4. Kundeservice 5. Apollo13 og Grab@Pizza Her er facit J 1. ITIL 2. CSM Pro 3. Kepner-Tregoe 4. Kundeservice 5. Apollo13 og Grab@Pizza ITIL

Læs mere

It-håndbogen. Uddrag af artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

It-håndbogen. Uddrag af artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. It-håndbogen Uddrag af artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Erfaringer fra innføring av ISO i danske kommuner (styringssystem for informasjonssikkerhet)

Erfaringer fra innføring av ISO i danske kommuner (styringssystem for informasjonssikkerhet) Erfaringer fra innføring av ISO 27001 i danske kommuner (styringssystem for informasjonssikkerhet) Lars Neupart S,-er, Direktør i Neupart A/S LN@neupart.com twi

Læs mere

PRINCE2 Certificeringsforløb. PRINCE2 Foundation PRINCE2 Practitioner. Knowledge that sets you apart

PRINCE2 Certificeringsforløb. PRINCE2 Foundation PRINCE2 Practitioner. Knowledge that sets you apart PRINCE2 Certificeringsforløb PRINCE2 Foundation PRINCE2 Practitioner PRINCE2 Certificeringsprogrammer Indhold PRINCE2 (Projects In Controlled Environments) er en procesbaseret tilgang til projektledelse,

Læs mere

Center for Facilities Management

Center for Facilities Management Center for Facilities Management Per Anker Jensen Civilingeniør, PhD, MBA Lektor, BYG-DTU 1 Center for Facilities Management - Realdania forskning Baggrund Udvikling af fælles program for forskning og

Læs mere

PRINCE2 TM. SPOCE.DK tlf Copyright eftertryk tilladt med kildeangivelse 1. SPOCE.DK er SPOCE.

PRINCE2 TM. SPOCE.DK  tlf Copyright eftertryk tilladt med kildeangivelse 1. SPOCE.DK er SPOCE. TM Ole Sten Christensen Registered Practitioner Approved trainer Registered MSP Practitioner Disse plancher indeholder materiale fra TM manualen. Dette materiale er identificeret ved sætningen: Crown Copyright

Læs mere

Webinar: PRINCE2 - info og overblik

Webinar: PRINCE2 - info og overblik Velkommen til webinar hos Teknologisk Institut: PRINCE2 - info og overblik PRINCE2 is a registered trade mark of AXELOS Limited Partner John A. Hunderup, EPM Group 1 Agenda Indblik i hvad PRINCE2 metoden

Læs mere

med en fusion af to it-afdelinger

med en fusion af to it-afdelinger Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Indførelse af ITIL i forbindelsen med en fusion af to it-afdelinger v/ Kim Johansen SCIENCE IT Lidt om mig selv Uddannelse Geolog fra Københavns Universitet ITIL

Læs mere

Certificeringer for projektledere

Certificeringer for projektledere Certificeringer for projektledere www.mannaz.com 1 2 Certificeringer få et overblik PMI, PRINCE2, IPMA Forkortelserne svirrer i luften, og de bliver slynget omkring med en selvfølgelighed, der gør, at

Læs mere

Procesdokumentation Service asset and configuration

Procesdokumentation Service asset and configuration Regionshuset Viborg It-stab Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Procesdokumentation Service asset and configuration management Dato 2-1-2014 Peter Bruun

Læs mere

KMD Continuous Improvement

KMD Continuous Improvement 6 December 2013 SLIDE 1 KMD Continuous Improvement Coninuous vs. Continual SLIDE 2 SLIDE 2 Coninuous Improvement Løbende forbedring uden pauser Continual Improvement Løbende forbedring med pauser Kilde:

Læs mere

Introduktion til modenhedsmodellen P3M3

Introduktion til modenhedsmodellen P3M3 Introduktion til modenhedsmodellen P3M3 Portfolio-, Programme-, and Project Management Maturity Model P3M3 is a Trade Mark of the Office of Government Commerce. The APMG-Scandinavia Logo is a Trade Mark

Læs mere

Fremtidens Service Desk

Fremtidens Service Desk Fremtidens Service Desk SAG NR. 40237 Følg med i filmen og notér Kommunikation med brugeren? Forretningens afhængighed af IT? Service & Support Forum. 2 Vi har noget til fælles MEGET FÅ virksomheder kan

Læs mere

Kursus-introduktion. IT Sikkerhed Efterår 2012 04/09/2012 ITU 0.1

Kursus-introduktion. IT Sikkerhed Efterår 2012 04/09/2012 ITU 0.1 Kursus-introduktion IT Sikkerhed Efterår 2012 04/09/2012 ITU 0.1 Praktiske bemærkninger Kurset T6 (12 undervisningsuger): Forelæsninger (Lokale 4A22), Tirsdag 8:00 9:50 Øvelser (Lokale 4A54, 4A56), Tirsdag

Læs mere

Continual Service Improvement

Continual Service Improvement Continual Improvement Målinger for at skabe forankring og værdi Westergaard Management A/S Adm. Direktør Steen Sverker Nilsson Stifter Ole Westergaard Westergaard Management stiftedes den 1. januar 1998

Læs mere

Hvis incidents er dyre og besværlige...

Hvis incidents er dyre og besværlige... Hvis incidents er dyre og besværlige... 2013-03 DKKNS Page 1 Transition Management Agenda Hvem er Coloplast? Hvem er jeg? Transition management basics Transition i Coloplast Ifølge Gartner er årsagen til

Læs mere

Sommerskole 2013. Tid til nye kompetencer

Sommerskole 2013. Tid til nye kompetencer Sommerskole 2013 Tid til nye kompetencer Sommerskole 2013 Sommeren er traditionelt en stille tid i mange virksomheder. Netop derfor er det et oplagt tidspunkt at styrke din kompetenceprofil og ruste dig

Læs mere

Servicekatalog. Hvad er det?

Servicekatalog. Hvad er det? Servicekatalog Hvad er det? Mange organisationer ved i bund og grund ikke, hvilke services de leverer. Det kan betyde, at services leveres inkonsistent og ineffektivt, og at it-organisationen ikke har

Læs mere

IT Service Management

IT Service Management IT Service Management baseret på ITIL 1 og ISO/IEC 20000 Af Christian Feldbech Nissen, cfn@cfnpeople.com, CFN People A/S Februar 2010 1. IT Service Management Birgitte træder ind ad døren til det lille

Læs mere

Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere

Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere - et whitepaper om P3M3 P3M3 er et registreret varemærke tilhørende Office of Government Commerces i England og andre lande af Helle Falholt Henrik

Læs mere

PRINCE2 Foundation og Practitioner

PRINCE2 Foundation og Practitioner PRINCE2 Foundation og Practitioner Projektstyring både i teori og praksis Kurset giver dig et komplet indblik i og kendskab til PRINCE2 -metoden. Du gennemgår et intensivt forløb, der forbereder dig til

Læs mere

SPOCE.DK. Management of Value ¾ ¾ ¾ ¾

SPOCE.DK. Management of Value ¾ ¾ ¾ ¾ SPOCE.DK SPOCE.DK er... den Skandinaviske gren af SPOCE Project Management Ltd., der... Introduktion til Management of Value (MoVTM) ved Ole Sten Christensen Registered PRINCE2 Practitioner Approved PRINCE2

Læs mere

ITIL Best Practice CobiT PRINCE2 TM Help Desk & Support. 2. halvår 2009. Service Desk konference. Service Desken hjørnestenen i din organisation VEND

ITIL Best Practice CobiT PRINCE2 TM Help Desk & Support. 2. halvår 2009. Service Desk konference. Service Desken hjørnestenen i din organisation VEND gazelle 2008 ITIL Best Practice CobiT PRINCE2 TM Help Desk & Support 2. halvår 2009 Service Desk konference VEND Service Desken hjørnestenen i din organisation 2 Effektiviseringer Mange virksomheder står

Læs mere

Continual Service Improvement. Målinger for at skabe forankring og værdi

Continual Service Improvement. Målinger for at skabe forankring og værdi Continual Service Improvement Målinger for at skabe forankring og værdi Agenda Continual Service Improvement hvad for en fisk? Forankring af serviceforbedringer Hvor begynder vi, og hvordan holder vi fast?

Læs mere

Condition Monitoring Project

Condition Monitoring Project Projekt Oil Condition Monitoring 1 www.cjc.dk Projekt Oil Condition Monitoring Skibsteknisk Selskabs konference, 7. oktober 2013 Den Danske Maritime Fond Jens Fich, General Technical Manager, C.C.JENSEN

Læs mere

Mannaz date. Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer. Kortere og længere udviklingsforløb for projektledere. www.mannaz.

Mannaz date. Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer. Kortere og længere udviklingsforløb for projektledere. www.mannaz. Mannaz date up Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer Kortere og længere udviklingsforløb for projektledere www.mannaz.com Den professionelle projektleder er nøglen til succesfulde projekter

Læs mere

IT-fundamentet for et kvalitetsbevidst sundhedsvæsen Nils Lau Frederiksen

IT-fundamentet for et kvalitetsbevidst sundhedsvæsen Nils Lau Frederiksen IT-fundamentet for et kvalitetsbevidst sundhedsvæsen Nils Lau Frederiksen IT-direktør, Region Syddanmark It-direktør Nils Lau Frederiksen It fundamentet for et kvalitetsbevidst sundhedsvæsen Statusrapport

Læs mere

REALISERING AF UDBYTTE HVORDAN FÅR VI FAT PÅ UDBYTTET?

REALISERING AF UDBYTTE HVORDAN FÅR VI FAT PÅ UDBYTTET? REALISERING AF UDBYTTE HVORDAN FÅR VI FAT PÅ UDBYTTET? itsmf erfagruppemøde - PRINCE2 og ITIL 14. april 2010 C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y PRINCE2 and ITIL are Registered Trade

Læs mere

Mannaz date. Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer. Kortere og længere udviklingsforløb for projektledere. www.mannaz.

Mannaz date. Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer. Kortere og længere udviklingsforløb for projektledere. www.mannaz. Mannaz date up Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer Kortere og længere udviklingsforløb for www.mannaz.com Projektledelse i den moderne projektkultur Projektarbejde bliver udført over alt

Læs mere

PRINCE2 Foundation Certificering

PRINCE2 Foundation Certificering PRINCE2 Foundation Certificering Boost dit CV med et internationalt anerkendt kompetencebevis Roskilde Handelsskole tilbyder en PRINCE2 Foundation Certificering i samarbejde med Global Business Development

Læs mere

Vejledning: PR2 Skabelonværktøj

Vejledning: PR2 Skabelonværktøj Vejledning: Skabelonværktøj PRINCE2 is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries Skabelonerne Sættet består af skabeloner svarende til alle

Læs mere

Kompetenceudviklingsudvalg

Kompetenceudviklingsudvalg itsmf Danmark Kompetenceudviklingsudvalg Kommissorium Version: 2.0 Status: Godkendt Dato: 10. januar 2011 Side 1 af 5 Versionshistorik Version Status Forfatter Dato Årsag 0.1 Draft Michael 20-01-09 Første

Læs mere

Vejledning i projektledelse

Vejledning i projektledelse Dansk standard DS/ISO 21500 2. udgave 2013-09-27 Vejledning i projektledelse Guidance on project management DS/ISO 21500 København DS projekt: M268368 ICS: 03.100.40 Første del af denne publikations betegnelse

Læs mere

Software Assurance (SA) http://www.microsoft.com/danmark/licens/sa.mspx

Software Assurance (SA) http://www.microsoft.com/danmark/licens/sa.mspx Software Assurance (SA) http://www.microsoft.com/danmark/licens/sa.mspx Hvad er en CAL? (Client Access License) CAL-tildeling baseret på bruger (User) eller enhed (Device) Hvad er en Core CAL? Core CAL

Læs mere

Øvrige kurser fra Technology College Aalborg

Øvrige kurser fra Technology College Aalborg Øvrige kurser fra Technology College Aalborg Migrering af Linux version til nyere versioner Du får kendskab til at migrere og opdatere en Linux Workstation til en anden Linux Server (eks. fra RedHat WS

Læs mere

ITSM Customized vs Standard. Westergaard -Event 2015 LKH@ECCO.COM SOHA@ECCO.COM

ITSM Customized vs Standard. Westergaard -Event 2015 LKH@ECCO.COM SOHA@ECCO.COM ITSM Customized vs Standard Westergaard -Event 2015 LKH@ECCO.COM SOHA@ECCO.COM Hvad er ECCO? 2 Group IT 77 Service Planning & Governance Service Development & Service Delivery Denmark 1 Service Development

Læs mere

Mentorix certificeringskurser

Mentorix certificeringskurser Mentorix certificeringskurser giver dig: ü ü ü ü ü Kompetenceudviklende undervisning indenfor projekt-, program-, og porteføljeledelse E-learning lige ved hånden, når DU har tid Personlig coaching, sparring

Læs mere

ISO/IEC 27001:2013. Ledelsessystem for informationssikkerhed (ISMS) Niels Madelung, Chefkonsulent nm@ds.dk 4121 8304

ISO/IEC 27001:2013. Ledelsessystem for informationssikkerhed (ISMS) Niels Madelung, Chefkonsulent nm@ds.dk 4121 8304 1 ISO/IEC 27001:2013 Ledelsessystem for informationssikkerhed (ISMS) Niels Madelung, Chefkonsulent nm@ds.dk 4121 8304 Deltaget i det internationale arbejde omkring revisionen af ISO/IEC 27001 og 27002,

Læs mere

Workshoppens indhold. 2 minutter om ispoc

Workshoppens indhold. 2 minutter om ispoc Simply improve Simply improve Mobile Service Management Copyright ispoc a/s. 1 Workshoppens indhold Præsentation 2 minutter om ispoc Mobile bevægelser Mobile muligheder og udfordringer Praktiske øvelser

Læs mere

Certifikat i Risk Management

Certifikat i Risk Management Certifikat i Risk Management Et grundlæggende onlinekursus i risk management Certifikat i Risk Management Certifikat i Risk Management (CRM) henvender sig til personer med en professionel interesse i moderne

Læs mere

NÅR KUNDERNES FORVENTNINGER UDFORDRER HR S VANETÆNKNING SØREN CARLSEN, RAMBOLL

NÅR KUNDERNES FORVENTNINGER UDFORDRER HR S VANETÆNKNING SØREN CARLSEN, RAMBOLL NÅR KUNDERNES FORVENTNINGER UDFORDRER HR S VANETÆNKNING SØREN CARLSEN, RAMBOLL RAMBOLL GROUP Leading engineering, design and consultancy company Founded in Denmark in 1945 13,000 experts 300 offices in

Læs mere

Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand. Survey om Business Case og Gevinstrealisering

Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand. Survey om Business Case og Gevinstrealisering Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand Survey om Business Case og Gevinstrealisering Mads Lomholt Reference Peak 2013 Brug af undersøgelsen er tilladt

Læs mere

Peak Consulting Group - førende i Best Practice

Peak Consulting Group - førende i Best Practice Peak Consulting Group - førende i Best Practice Kompetenceudvikling Fra strategi til værdi Om Peak Consulting Group... og endnu mere vigtigt, hvad vi kan gøre for dig og din virksomhed Peak Consulting

Læs mere

Lean IT. 20 pct. værktøjer 80 pct. adfærd. Dato: 10. maj 2007 SAS CIO Networking

Lean IT. 20 pct. værktøjer 80 pct. adfærd. Dato: 10. maj 2007 SAS CIO Networking Lean IT 20 pct. værktøjer 80 pct. adfærd Dato: 10. maj 2007 SAS CIO Networking Hvad er Lean? PA Knowledge Limited 2007. All rights reserved. - Schackenfeldt - Lean IT 2 Lean IT grundprincipper Afdelinger

Læs mere

PRINCE2 metoden Introduktion

PRINCE2 metoden Introduktion PRINCE2 - Projektledelse med succes OGC/APM Group akkrediteret kursus UKAS/APMG Certificate 001 PRINCE2 metoden Introduktion September 2009 Ref: HO0339_DK_1v1 20100729.doc 2009 SPOCE Project Management

Læs mere

Vindmøller og Software Erik Kragh Dalskov Software Configuration Administrator. 2006 IBM Corporation

Vindmøller og Software Erik Kragh Dalskov Software Configuration Administrator. 2006 IBM Corporation IBM Softwaredag 2006 Vindmøller og Software Erik Kragh Dalskov Software Configuration Administrator Agenda Vestas Wind Systems A/S og Vestas Technology R&D Implementeringsforløb Status for CM implementation

Læs mere

Nyt om ISO-standarder ISO 14001:2015 ISO 9001:2015 ISO 45001:2016. Jan Støttrup Andersen. Lidt om mig:

Nyt om ISO-standarder ISO 14001:2015 ISO 9001:2015 ISO 45001:2016. Jan Støttrup Andersen. Lidt om mig: Velkommen til Nyt om ISO-standarder ISO 14001:2015 ISO 9001:2015 ISO 45001:2016 1 Lidt om mig: Jan Støttrup Andersen Force Technology; Audit og Forretningsudvikling Konsulent indenfor ledelsessystemer

Læs mere

Service ITIL. Effektiv. ITIL Best Practice PRINCE2. Service & Support Læring gennem leg KURSER. Apollo 13 MALC. CSM-Pro. Effektiv IT Support

Service ITIL. Effektiv. ITIL Best Practice PRINCE2. Service & Support Læring gennem leg KURSER. Apollo 13 MALC. CSM-Pro. Effektiv IT Support 3 Service Strategy Effektiv Forandring & Forankring WORKSHOPs Release, Control and Validation Design Transition Operation PRINCE2 Certificering ITIL Best Practice IT Erfa Service ManagementRally Effektiv

Læs mere

ITIL I ODENSE KOMMUNE - VERSION 2. ITIL rejsen fra 2005 til 2014 ITIL og Lean ITIL set i et forandringsperspektiv ITIL vendt på hovedet

ITIL I ODENSE KOMMUNE - VERSION 2. ITIL rejsen fra 2005 til 2014 ITIL og Lean ITIL set i et forandringsperspektiv ITIL vendt på hovedet ITIL I ODENSE KOMMUNE - VERSION 2 ITIL rejsen fra 2005 til 2014 ITIL og Lean ITIL set i et forandringsperspektiv ITIL vendt på hovedet HVEM ER VI Marlene Karmark Andersen HR chef Forretningsservice Marianne

Læs mere

Proces for Change Management

Proces for Change Management Regionen - It-stabens Kvalitetshåndbog - 6 Implementering - 6.01 Change Management It-stabens Kvalitetshåndbog Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Proces for Change Management Niveau: Proces Dokumentbrugere:

Læs mere

DROSSELVEJ FREDERIKSSUND TLF.: MOBIL C U R R I C U L U M V I T A E

DROSSELVEJ FREDERIKSSUND TLF.: MOBIL C U R R I C U L U M V I T A E DROSSELVEJ 1 3600 FREDERIKSSUND TLF.: + 45 36 45 60 04 MOBIL + 45 42 45 60 04 E-MAIL NICOLAJ@WILLERUP.DK Nicolaj Kisby Willerup PERSONLIG INFORMATION Født: 20. maj 1970 Ægtestand: Gift 1 barn C U R R I

Læs mere

Strøm til kundeoplevelsen og ITIL processerne. 26. oktober 2017 Tilføj titel i sidehoved / sidefod 1

Strøm til kundeoplevelsen og ITIL processerne. 26. oktober 2017 Tilføj titel i sidehoved / sidefod 1 Strøm til kundeoplevelsen og ITIL processerne Tilføj titel i sidehoved / sidefod 1 Agenda Intro Simon Klein Afdelingschef, TDC NetDesign Customer Operation Management Skle@tdcnetdesign.dk Mobil 60608181

Læs mere

Kundeservicevejledning

Kundeservicevejledning Kundeservicevejledning Tjenester til Microsoft Dynamics TM Version 9 Dato: 25. oktober 2009 Denne Kundeservicevejledning er udarbejdet i henhold til din aftale for Microsoft Services ("Aftale"). Vilkårene

Læs mere

System Arkitekt Practitioner

System Arkitekt Practitioner System Arkitekt Practitioner Kompetencebeskrivelsee DISAC Danish IT Society s Architectural Certification DANSK IT 2012 1 IT arkitekt Practitioner System Arkitekt Denne certificering repræsenterer det

Læs mere

Måling og styring - for at skabe værdi

Måling og styring - for at skabe værdi Måling og styring - for at skabe værdi Projekter skal måles og styres for at skabe værdi Hvordan sikres fortsat forankring og forbedring af processer og metoder? Westergaard Management A/S Adm. Direktør

Læs mere

PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER

PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER 1 INTRODUKTION 1.1 Formålet med Practitioner-eksamen er at give eksaminanden mulighed for at demonstrere forståelse af PRINCE2. Samtidig skal eksaminanden

Læs mere

Breakfast Club: Lav dit eget Servicekatalog

Breakfast Club: Lav dit eget Servicekatalog Breakfast Club: Lav dit eget katalog HP Software & Solutions Danmark Professional s Lars-Kristian.Larsen@hp.com 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject

Læs mere

Keynote. Dit SharePoint intranet - nu og i fremtiden. #WizKonf2015. 11. marts 2015 Webtop A/S

Keynote. Dit SharePoint intranet - nu og i fremtiden. #WizKonf2015. 11. marts 2015 Webtop A/S Keynote Dit SharePoint intranet - nu og i fremtiden #WizKonf2015 1 Godt nyt - Skandinaviens største og hurtigst voksende SharePoint intranetløsning Antal Wizdom kunder Antal Wizdom brugere 155,417 5 19

Læs mere

Transitionskoncept. Overgang fra anlæg til drift

Transitionskoncept. Overgang fra anlæg til drift Transitionskoncept Overgang fra anlæg til drift Koncept for transitionsprojekter Overgang fra anlæg til drift Version 2.0 Banedanmark It Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.d k Forfatter:

Læs mere

Modenhedsmåling med P3M3, skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere 3

Modenhedsmåling med P3M3, skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere 3 Modenhedsmåling med P3M3, skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere 3 - Indholdsfortegnelse 1.0 HVAD ER MODENHED?... 5 2.0 HVORFOR ER MODENHED VIGTIGT?... 6 3.0 HVAD KAN EN MODENHEDSMODEL

Læs mere

Teknologi arkitekt. Practitioner ------------------------- Kompetencebeskrivelse

Teknologi arkitekt. Practitioner ------------------------- Kompetencebeskrivelse Teknologi arkitekt Practitioner ------------------------- Kompetencebeskrivelse 2012 DISAC Danish IT Society s Architectural Certification DANSK IT 2012 DETTE DOKUMENT MÅ IKKE KOPIERES UDEN UDTRYKKELIG

Læs mere

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Retningslinjer for indtrængningsefterprøvning SCP DK.1.1

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Retningslinjer for indtrængningsefterprøvning SCP DK.1.1 SCP.04.00.DK.1.1 Indhold Indhold... 2 1 Formålet med retningslinjer for indtrængningsefterprøvning... 3 1.1 Overblik over dette dokument... 3 1.2 Version... 3 1.3 Anvendelsesområde... 3 2 Certificering...

Læs mere

DANSK IT ARKITEKTUR CERTIFICERING

DANSK IT ARKITEKTUR CERTIFICERING DANSK IT ARKITEKTUR CERTIFICERING Masteruddannelsen Enterprise Arkitekt Master Kompetencebeskrivelse Version 2018.01.31 DANSK IT www.dit.dk/ark Copyright All Rights Reserved DANSK IT ARKITEKTUR CERTIFICERING

Læs mere

Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management

Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management DIAS 1 IMPLEMENTERING AF CONTRACT MANAGEMENT I KMD Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management DAGSORDEN DIAS 2 Hvorfor Contract Management ( CM ) som disciplin i KMD? Introduktion til KMD

Læs mere

SPOCE.DK. Management of Value

SPOCE.DK. Management of Value Introduktion til Management of Value (MoV TM ) ved Ole Sten Christensen og Børge Frederiksen MoV TM is a Trade Mark of the Office of Government Commerce The Swirl logo is a Trade Mark of the Office of

Læs mere

Enterprise Strategy Program

Enterprise Strategy Program Enterprise Strategy Program Putting Business Before Technology Anders Bonde Enterprise Strategy Lead, Microsoft Services Denmark Er Enterprise Strategy noget for dig? Det ultimative spørgsmål... Måske

Læs mere

IACCM ASSOCIATE UDDANNELSEN MODUL 1: INTRODUKTION TIL CONTRACT MANAGEMENT

IACCM ASSOCIATE UDDANNELSEN MODUL 1: INTRODUKTION TIL CONTRACT MANAGEMENT MODUL 1: INTRODUKTION TIL CONTRACT MANAGEMENT Formålet med modul 1 er at introducere den studerende til uddannelsen, og til contract management best practices og benchmarking med henblik på at definere

Læs mere

Kurser og certificeringer

Kurser og certificeringer Kurser og certificeringer ISC2 CISSP (Certified Information Systems Security Professional) 10 domæner, 6 timer, 250 spørgsmål SSCP (Systems Security Certified Practitioner) CISSP jr. 7 domæner, 3 timer,

Læs mere

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Retningslinjer for sårbarhedsscanning SCP.05.00.DK.1.0

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Retningslinjer for sårbarhedsscanning SCP.05.00.DK.1.0 SCP.05.00.DK.1.0 Indhold Indhold... 2 1 Formålet med retningslinjer for sårbarhedsscanning... 3 1.1 Overblik over dette dokument... 3 1.2 Version... 3 2 Certificering... 3 2.1 Certificeringsfrekvens...

Læs mere

Commercial Analysis. Freedom2Act. Freedom2Act. 1x0. Finn Ritslev CEO og stifter fr@freedom2act.com

Commercial Analysis. Freedom2Act. Freedom2Act. 1x0. Finn Ritslev CEO og stifter fr@freedom2act.com 1x0 Commercial Analysis Finn Ritslev CEO og stifter fr@freedom2act.com Copyright 2008-2015 ApS. All rights reserved. 02JAN15 / 1 Commercial Analysis Sikrer øget profitabilitet Fasthold gode erhvervskunder

Læs mere

Proces for Incident Management

Proces for Incident Management Udarbejdet af: Service Management Proces for Incident Management Version: 0.1.7 Igangsat den: 27/10 2011 Sidst rettet 25/09-2014 Indledning Incident Management processen behandler alle incidents og Service

Læs mere

All on-board the ITIL train

All on-board the ITIL train All on-board the ITIL train ITIL dagen 2014 3. december 2014 Per Palmkvist Knudsen Mail: per.palmkvist@jppol.dk Twitter: @Palmkvist Klumme: it-bossen.dk 1 Emner Vores virksomhed i en nøddeskal, og behovet

Læs mere

Branchens perspektiv på den gode indkøbs organisation. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev

Branchens perspektiv på den gode indkøbs organisation. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev KL s Dialogforum for it-leverandører og konsulenthuse 7. november 2016 Branchens perspektiv på den gode indkøbs organisation En måling er bedre end 100 mavefornemmelser Per Hartlev ph@whitebox.dk 7/11-2016

Læs mere

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 1. semester.

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 1. semester. Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 1. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning

Læs mere