Dokumentstyringsoplysninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dokumentstyringsoplysninger"

Transkript

1 Dokumentstyringsoplysninger Dokumentoplysninger Dokumentnavn Dokumentets formål Dokumentets versionsnummer 4.1 Detaljeret pensum for Bridge-kursus til opdatering af kandidater, der har Foundation certificering i tidligere versioner af ITIL, op til et videns- og forståelsesniveau på linje med ITIL V3 Foundation certificering i IT Service Management. Dokumentstatus Dokumentejer Gældende Chief Examiner Udarbejdet af Chief Examiner Dato for første udkast 30. oktober 2008 Godkendt den 27. februar 2009 Godkendt af ITIL Qualifications Board Næste dato for planlagt review Versionshistorik Versionsnummer Godkendt den Ændring/årsager til ændring/kommentarer december 2008 Nyt dokument februar 2009 Undervisningsemne 02-1 omdøbt til 02-2; Undervisningsemnerne 03-4 og er fjernet fra emneområde 03 Distributionsliste Navn Titel/virksomhed 4.0 Alle ITIL Examination Institutes 4.1 Alle ITIL Examination Institutes Crown Copyright 2009 Reproduced under license from OGC ITIL is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries

2 Professionel uddannelse i ITIL SERVICE MANAGEMENT PRAKSIS ITIL V3 Foundation Bridge certificering i IT Service Management PENSUM Officiel akkreditor for OGC The Swirl logo is a Trade Mark of the Office of Government Commerce ITIL is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries Crown Copyright 2009 Reproduced under license from OGC Side 1 af 9

3 ITIL FOUNDATION BRIDGE CERTIFICERING I IT SERVICE MANAGEMENT ITIL Foundation V3 Bridge-kursus er tilrettelagt, så det giver kandidaterne en hurtig vej til at opnå viden, der er på niveau med en ITIL version 3 Foundation certificering. Dette kursus er kun beregnet til personer, der allerede har ITIL Foundation certificering fra tidligere ITIL-versioner. På ITIL Foundation V3 Bridge-kurset er der særligt fokus på de nye stofområder i ITIL version 3 og de væsentligste forskelle i forhold til tidligere ITIL-versioner. Målgruppe Målgruppen for ITIL V3 Foundation Bridge-kurset er personer, der allerede har en ITIL Foundation certificering fra tidligere ITIL-versioner, og som ønsker viden om og forståelse for det nye indhold i ITIL version 3. Kursusformål Efter fuldført gennemgang af de komponenter, der er relateret til denne certificering, kan kandidaterne forvente at have opnået viden og forståelse inden for følgende områder: Service Management som practice (kendskab) Service Lifecycle (kendskab) Nøgleprincipper og modeller (kendskab) Generiske begreber (kendskab) Udvalgte Processer (kendskab) Udvalgte Roller (kendskab) Udvalgte Funktioner (kendskab) Teknologi og arkitektur (kendskab) ITIL uddannelsesprogram (kendskab) Side 2 af 9

4 Foundation Bridge-pensum Pensumbeskrivelsen giver en vejledning i design, udvikling og anvendelse af undervisningsmaterialerne samt undervisning rettet mod at øge forståelsen af og kompetencen inden for IT Service Management som beskrevet i udgivelserne om ITIL Service Strategy, ITIL Service Design, ITIL Service Transition, ITIL Service Operation, ITIL Continual Service Improvement, ITIL Introduktion og ITIL Glossar. For at lette den løbende vedligeholdelse samt give mulighed for krydsreference og udvidelse, er pensumbeskrivelsen blevet udarbejdet med disse formål for øje. Bridge pensumbeskrivelsen er baseret på ITIL version 3 Foundation pensumbeskrivelsen. Omfanget af ITIL V3 Foundation-kurset er mere omfattende og mindre detaljeret sammenlignet med Foundation-kurset på tidligere ITIL versioner. Hovedfokus i Bridge-kurset vil være det nye indhold. Det vil også give en oversigt over de vigtigste forskelle i stofområder kendt fra tidligere ITILversioner. Kursusudbydere kan frit strukturere og tilrettelægge deres undervisning på den måde, som de finder mest hensigtsmæssig, forudsat at alle de følgende emner dækkes tilstrækkeligt. Det anbefales på det kraftigste, at kursusudbydere ikke strukturerer deres kurser ved simpelthen at følge den rækkefølge af undervisningsemner, som er beskrevet i dette dokument. Det er udarbejdet til at være fleksibelt på en måde, så kursusudbydere kan tilføre værdi, når det er hensigtsmæssigt. Det anbefalede antal undervisningstimer er 9,5 timer plus den afsluttende eksamen. Vær opmærksom på, at nummereringen af emnerne ikke er i rækkefølge, da den afspejler nummereringen i ITIL version 3 Foundation-pensumbeskrivelsen. Udtryk understreget i kursiv er defineret i ITIL Glossary. Emne ITILFND00 Introduktion Formålet med dette emne er at hjælpe kandidaten med at forstå baggrunden for ITIL version 3 og forstå, hvorfor ITIL skulle opdateres Forklare baggrunden for den nye version af ITIL, samt hvordan projektet fik bidrag fra forskellige interessenter og nationaliteter Forstå, hvorfor ITIL skulle opdateres. Det anbefales, at der gennemføres mindst 15 minutters undervisning i dette Der vil ikke komme eksamensspørgsmål inden for dette ITILFND01 Service Management som practice Formålet med dette emne er at hjælpe kandidaten med at definere Service og forstå og forklare begrebet Service Management som practice Beskrive begrebet Good Practice (SS 1.2.2) Definere og forklare begrebet en Service (SS 2.2.1) Definere og forklare begrebet Service Management (SS 2.1) Definere Funktioner og Processer (SS 2.3, 2.6.1, SD 2.3, SD 3.6.4, ST 2.3, SO 2.3, 3.1, CSI 2.3) Forklare proces-modellen og kendetegnene ved processer (SD 2.3.2, 3.6.4) Det anbefales, at der gennemføres mindst 45 minutters undervisning i dette Side 3 af 9

5 Emne ITILFND02 Service Lifecycle Formålet med dette emne er at hjælpe kandidaten med at forstå værdien af Service Lifecycle og forstå, hvordan processer kompletterer hinanden gennem hele Livscyklussen, samt forklare formålene med og forretningsværdien af hver fase i Livscyklussen Beskrive strukturen, scopet, komponenterne og grænsefladerne i Service Lifecycle (SS alt) Gøre rede for de vigtigste mål for og formål med Service Strategy (SS 1.3) Gøre rede for de vigtigste mål for og formål med Service Design (SD 2.4.1, SD 3.1) Kort forklare, hvilken værdi Service Design bibringer forretningen (SD 2.4.3) Gøre rede for de vigtigste mål for og formål med Service Transition (ST 2.4.1) Kort forklare, hvilken værdi Service Transition bibringer forretningen (ST 2.4.3) Gøre rede for de vigtigste mål for og formål med Service Operations (SO 2.4.1) Kort forklare, hvilken værdi Service Operation bibringer forretningen (SO første afsnit, SO ) Gøre rede for de vigtigste mål for og formål med Continual Service Improvement (CSI 2.4.1, 2.4.2) Det anbefales, at denne undervisning indgår som en del af de øvrige emner. Det anbefales, at der gennemføres mindst 1 times undervisning i dette ITILFND03 Generiske begreber og definitioner Formålet med dette emne er at hjælpe kandidaten med at definere den vigtigste terminologi og forklare nøglebegreberne i Service Management. Nærmere bestemt, skal kandidaterne kunne definere og forklare de følgende nøglebegreber: Utility og Warranty (SS ) Ressourcer, Capabilities og Assets (SS 3.2.1) Service Portfolio (SS 4.2.3, SD til og med første punktopstilling) Rollen af IT Governance gennem hele Service Lifecycle (CSI 3.10 alt) Service Design-pakke (SD Appendiks A) Service Knowledge Management System (SKMS) (ST ) Configuration Management System (ST ) Definitive Media Library (DML) (ST ) Service Change (ST 4.2.2) Event (SO 4.1, første afsnit) Alarm (SO Glossar) Det anbefales, at dette emne indgår i undervisningen i de andre emner. Det anbefales, at der gennemføres mindst 30 minutters undervisning i dette Side 4 af 9

6 Emne ITILFND04 Nøgleprincipper og modeller Formålet med dette emne er at hjælpe kandidaten med at forstå og redegøre for de nøgleprincipper og modeller i Service Management samt at overveje nogle af de modsatrettede faktorer inden for Service Management. Service Strategy Beskrive grundprincipperne for værdiskabelse gennem Services (SS 3.1.1, 3.1.2) Service Design Forstå de fem vigtigste aspekter af Service Design (SD 2.4.2): Service Portfolio Design Identifikation af Forretningskrav, definition af Servicekrav og design af Services Teknologi og arkitektonisk design Procesdesign Design af måling Continual Service Improvement Forklare Plan, Do, Check and Act (PDCA) -modellen til kontrol og styring af kvalitet (CSI 3.6, 5.5.1, figur 5.6) Forklare Continual Service Improvement-modellen (CSI 2.4.4, figur 2.3) Forstå den rolle, som måling spiller for Continual Service Improvement og forklare følgende hovedelementer: Rollen af KPI er i Improvement-processen (CSI 4.1.2) Baselines (CSI 3.7.1) Typer af metrikker (teknologi-metriker, proces-metrikker, servicemetrikker) (CSI 4.1.2) Det anbefales, at der gennemføres mindst 1,5 timers undervisning i dette ITILFND05 Processer Formålet med dette emne er at hjælpe kandidaten med at forstå, hvordan Service Management-processerne bidrager til Service Lifecycle, at forklare formålene og nogle af de grundlæggende begreber, hvor der er sket ændringer i forhold til tidligere versioner af ITIL. Listen af aktiviteter, der skal medtages fra hver proces, omfatter det, der som minimum kræves, og bør ikke opfattes som en udtømmende liste. Service Strategy Nævne formålene med og de grundlæggende begreber for: Side 5 af 9

7 Emne Demand Management (SS 5.5) Følgende liste skal indgå: Udfordringer ved styring af efterspørgsel på Services (SS 5.5.1) Demand Management baseret på Aktiviteter (Patterns of Business Activity (PBAs)) (SS 5.5.2) Mønstre for forretningsaktiviteter og brugerprofiler (SS 5.5.3) Financial Management (SS 5.1 indledning, indledning) Service Design Business case Nævne formålene med og de grundlæggende begreber for: Service Catalogue Management (SD 4.1 indledning, 4.1.1, 4.1.4) Information Security Management (ISM) (SD 4.6 indledning, 4.6.1, ) Sikkerhedsstruktur (SD ) It-sikkerhedspolitik (SD ) Information Security Management System (ISMS) (SD ) Supplier Management (SD 4.7 indledning, 4.7.1) Service Transition Supplier Contract Database (SD 4.7.4) Nævne formålene med og de grundlæggende begreber for: Knowledge Management (ST 4.7 indledning, 4.7.1, 4.7.4) Service Operation DIKW & SKMS Nævne formålene med og de grundlæggende begreber for: Event Management (SO 4.1 indledning, 4.1.1, 4.1.4) Request Fulfilment (SO 4.3 indledning, 4.3.1, 4.3.4) Access Management (SO 4.5 indledning, 4.5.1, 4.5.4) Det anbefales, at der gennemføres mindst 3,0 timers undervisning i dette ITILFND06 Funktioner Formålet med dette emne er at hjælpe kandidaten med at forklare de tre funktioners rolle, formål og organisatoriske strukturer samt overlapningen mellem dem Nævne rollen for, formålene med og den organisatoriske overlapning Side 6 af 9

8 Emne mellem: Technical Management-funktionen (SO 6.1, 6.3 indledning, 6.3.1, 6.3.2) Application Management-funktionen (SO 6.5 indledning, 6.5.1, 6.5.2) IT Operations Management-funktionen (IT Operations Control og Facilities Management) (SO 6.4 indledning, 6.4.1, 6.4.2) Det anbefales, at der gennemføres mindst 15 minutters undervisning i dette ITILFND07 Roller Formålet med dette emne er at hjælpe kandidaten med at redegøre for og blive bevidst om ansvarsområderne for nogle af hovedrollerne i Service Management Redegøre for rollen og ansvarsområderne for Procesejer (SD 6.4 indledning, 6.4.1) Serviceejer (CSI 6.1 indledning, 6.1.4) Genkende RACI-modellen og forklare dens rolle ved bestemmelse af den organisatoriske struktur. (SD 6 indledning, CSI 6.2 ikke RACI-VS eller RASCI) Det anbefales, at der gennemføres mindst 30 minutters undervisning i dette ITILFND09 ITIL uddannelsesprogram Formålet med dette emne er at hjælpe kandidaten med at: Forklare ITIL uddannelsesprogrammet, skelne mellem formålene med de to intermediate-linjer, nævne de omfattede certificeringer, ITIL Expert og ITIL Master, og forstå de forskellige muligheder for videreuddannelse. Det anbefales, at der gennemføres mindst 15 minutters undervisning i dette ITILFND10 Med det følgende emne sættes der fokus på de vigtigste forskelle i forhold til forventet viden fra tidligere versioner af ITIL. De vigtigste forskelle og ikke det fulde indhold skal forklares på ITIL V3 Foundation Bridge-kurset. Disse vigtigste forskelle vil sandsynligvis indgå i gennemgangen af de øvrige emner, men der bør afsættes mindst 30 minutter til emnet. Nogle centrale forskelle i forhold til tidligere ITIL-versioner: Med udgangspunkt i tidligere ITIL-versioner bør kandidaterne være i stand til at forklare de vigtigste forskelle inden for følgende emner: Service Strategy Service Catalogue (Forretningens Service Catalogue og Teknisk Service Catalogue) (SS , SD 4.1.4) Serviceleverandør (SS 3.3 indledning) (det er IKKE nødvendigt at forklare enkelthederne for hver af de tre hovedtyper af serviceleverandører) Side 7 af 9

9 Emne Service Transition Change-typer (Normal, Standard og Emergency) (ST , , ) Begrebet de Syv R er i Change Management (ST ); intet krav til indlæringsliste 05-51B. Change Management (ST 4.2) Typer af change requests (ST ) Change proces-modeller og workflows (stor tabel) (ST ) Standard change (ST ) Genetableringsplanlægning (ST 4.2.5) Change Advisory Board / Emergency Change Advisory Board (ST ) 05-52B. Nævne formålene med og de grundlæggende begreber for: Service Asset and Configuration Management (SACM) (ST 4.3 indledning, 4.3.1, 4.3.4) (forstå informationsstrukturen og ny terminologi relateret til CMDB, DML, KEDB CMS og SKMS relateret til begrebet data-information-knowledge-wisdom ) Nævne formålene med og de grundlæggende begreber for: Release and Deployment Management (ST 4.4 indledning, 4.4.1, 4.4.4, , ) Service Operation 05-72B. Nævne formålene med og de grundlæggende begreber for: Problem Management (SO 4.4), ikke PM-teknikker Det anbefales, at dette emne indgår i undervisningen i de andre emner. Det anbefales, at der gennemføres mindst 30 minutters undervisning i dette ITILFND11 Prøveeksamen Formålet med dette emne er at hjælpe kandidaten med at bestå eksamen i ITIL Foundation Bridge. Nærmere bestemt, skal kandidaterne: Deltage i mindst én ITIL Foundation Bridge-prøveeksamen. Det anbefales, at der gennemføres mindst 1,0 times undervisning i dette emne inklusive repetition. Side 8 af 9

10 Eksamensform Til dette pensum hører en eksamen, som kandidaten skal bestå for at opnå ITIL Foundation Bridge certificeringen i IT Service Management. Type Multiple choice, 20 spørgsmål. Spørgsmålene er valgt fra den fulde samling af eksamensspørgsmål til ITIL Foundation i IT Service Management. Varighed Forudsætninger Opsyn Må skriftlige materialer medbringes Maksimalt 30 minutter. Kandidater, der tager eksamenen på et andet sprog end deres modersmål, har maksimalt 40 minutter og må anvende ordbog. Foundation certificering fra tidligere versioner af ITIL og fuldførelse af et akkrediteret kursus hos en ITIL-akkrediteret kursusudbyder. Ja Nej Krav til beståelse 65 % (13 ud af 20) Distinktion Format Ingen Online eller papirbaseret gennem en akkrediteret eksamensorganisation/-udbyder. Side 9 af 9

Peak Consulting Group - førende i Best Practice

Peak Consulting Group - førende i Best Practice Peak Consulting Group - førende i Best Practice Kompetenceudvikling Fra strategi til værdi Om Peak Consulting Group... og endnu mere vigtigt, hvad vi kan gøre for dig og din virksomhed Peak Consulting

Læs mere

Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere

Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere - et whitepaper om P3M3 P3M3 er et registreret varemærke tilhørende Office of Government Commerces i England og andre lande af Helle Falholt Henrik

Læs mere

Certificeringer for projektledere

Certificeringer for projektledere Certificeringer for projektledere www.mannaz.com 1 2 Certificeringer få et overblik PMI, PRINCE2, IPMA Forkortelserne svirrer i luften, og de bliver slynget omkring med en selvfølgelighed, der gør, at

Læs mere

Introduktion til PRINCE2

Introduktion til PRINCE2 logo er et varemærke tilhørende OGC. Introduktion til PRINCE2 Særtryk af de to første kapitler i PRINCE2 manualen Kopiering er ikke tilladt 1 INTRODUKTION PRINCE (PRojects IN Controlled Environments) er

Læs mere

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk ITIL, dansk glosar, version 1.0, 09. december 2011 baseret på det engelske glosar, version 1.0, 29. juli 2011 Glosar og forkortelser vedrørende ITIL Dansk Dette glosar kan downloades gratis. Se yderligere

Læs mere

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk ITIL, dansk glosar, version 1.0, 09. december 2011 baseret på det engelske glosar, version 1.0, 29. juli 2011 Glosar og forkortelser vedrørende ITIL Dansk 1 Tak til Vi vil gerne takke Ashley Hanna (HP)

Læs mere

WESTERGAARD KURSER 2015

WESTERGAARD KURSER 2015 WESTERGAARD KURSER 2015 DIN SERVICE MANAGEMENT SPECIALIST IT-SERVICE BORGERSERVICE KUNDESERVICE Danske kursusmaterialer Dansk pædagogik Erfarne instruktører 2015 KURSUSKATALOG 1 Et videnshus fyldt med

Læs mere

PRINCE2 Certificeringsforløb. PRINCE2 Foundation PRINCE2 Practitioner. Knowledge that sets you apart

PRINCE2 Certificeringsforløb. PRINCE2 Foundation PRINCE2 Practitioner. Knowledge that sets you apart PRINCE2 Certificeringsforløb PRINCE2 Foundation PRINCE2 Practitioner PRINCE2 Certificeringsprogrammer Indhold PRINCE2 (Projects In Controlled Environments) er en procesbaseret tilgang til projektledelse,

Læs mere

PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER

PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER 1 INTRODUKTION 1.1 Formålet med Practitioner-eksamen er at give eksaminanden mulighed for at demonstrere forståelse af PRINCE2. Samtidig skal eksaminanden

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Ole Westergaard, partner

Ole Westergaard, partner Ole Westergaard, partner Kort fortalt Hvem er Westergaard? Steen Sverker Nilsson Partner Ole Westergaard Stifter og partner Vi er ca. 20 medarbejdere ITIL for alle? ITIL for alle? ITIL kom til verden i

Læs mere

Michael Ølund, s083237. Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder

Michael Ølund, s083237. Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder Michael Ølund, s083237 Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder Afgangsprojekt, Januar 2012 Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders

Læs mere

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis.

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis. Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering af ny masteruddannelse i it-innovation. Akkrediteringsrådet har 20. juni 2014 akkrediteret masteruddannelsen

Læs mere

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen Undersøgelse af erfaringer og perspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Juli 2012 Side 1 Tillæg til studieordninger for akademiuddannelser vedrørende prøveformer/bedømmelsesgrundlag, opgavetyper

Læs mere

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID)

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID) Vejledning Projektinitieringsdokumentet (PID) August 2013 INDHOLD 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 PROJEKTINITIERINGSDOKUMENT (PID)... 1 1.3 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL.

Læs mere

Vurdering ved hjælp af portfolio

Vurdering ved hjælp af portfolio Vurdering ved hjælp af portfolio Inerisaavik Vurdering ved hjælp af portfolio Vurdering af elevpræstationer Elevens egen vurdering /evaluering Møder med eleven i centrum Dette hæfte er et ud af en serie

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013

Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013 Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Kritiske succesfaktorer

Kritiske succesfaktorer Kritiske succesfaktorer i IT outsourcing projekter Marie Viholt Oxfeldt Kongens Lyngby 2012 IMM-B.Eng-2010-78 Forord Forordet i min bacheloropgave vil jeg benytte til at takke de personer, der har været

Læs mere

Sundhedsstyrelsens retningslinier for de generelle kurser i den lægelige videreuddannelse

Sundhedsstyrelsens retningslinier for de generelle kurser i den lægelige videreuddannelse Sundhedsstyrelsens retningslinier for de generelle kurser i den lægelige videreuddannelse Juli 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Definitioner...4 3. Generelle retningslinier...4 3.1. Formål...4

Læs mere

Analyse af udbyttet af onlinekurser på Det Biovidenskabelige Fakultet LIFE, Københavns Universitet KU.

Analyse af udbyttet af onlinekurser på Det Biovidenskabelige Fakultet LIFE, Københavns Universitet KU. DET BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET IT LEARNING CENTER Analyse af udbyttet af onlinekurser på Det Biovidenskabelige Fakultet LIFE, Københavns Universitet KU. Rapporten er udarbejdet for

Læs mere

Vejledning til grundfaget design fagbilag nr. 4

Vejledning til grundfaget design fagbilag nr. 4 1 Vejledning til grundfaget design fagbilag nr. 4 Gældende fra Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Indledning Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen

Læs mere

Miniprojekt, portfolio, 24 timers opgaver, synopsis og projekter på Diplomuddannelsen i Ledelse (Center for Diplomledelse)

Miniprojekt, portfolio, 24 timers opgaver, synopsis og projekter på Diplomuddannelsen i Ledelse (Center for Diplomledelse) Miniprojekt, portfolio, 24 timers opgaver, synopsis og projekter på Diplomuddannelsen i Ledelse (Center for Diplomledelse) Hvad er kravene, og hvordan gør jeg? Studieordning pr. 1. januar 2013 (revideret

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

FAGBILAG TIL STUDIEORDNING FOR

FAGBILAG TIL STUDIEORDNING FOR FAGBILAG TIL STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT VED SYDDANSK UNIVERSITET i IT-VEST SAMARBEJDET 16. november 2010 1 1 FAGBILAG TIL STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Dette er fagbilaget til

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere