Viby Gymnasium og HF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Viby Gymnasium og HF"

Transkript

1 Datarapportering Trivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse Viby Gymnasium og HF Udarbejdet af ASPEKT R&D

2 Sådan læses tabellerne Min uddannelse er meningsfuld for mig 9 Samlet set lærer jeg nok på min 9 uddannelse Jeg har fået opfyldt mine forventninger til 92 uddannelsen I høj grad 31 6,% 11 2,5% ,% I nogen grad 1 29,1% ,1% 23 57,5% Kun i mindre grad 2,9% 52 10,5% 6 13,0% Slet ikke 0,% De fleste tabeller indeholder flere underspørgsmål indenfor samme emneområde. I disse tilfælde skal hver enkelt linie i tabellen læses for sig. kolonnen til venstre viser, hvor mange, der har svaret på lige netop dette spørgsmål i undersøgelsen (basen). Andelen af ubesvarede er af hensyn til overskueligheden ikke vist i tabellerne, og de indgår heller ikke i procentberegningerne. Læseren kan alligevel indirekte få oplyst, hvor mange studerende, der har svaret på hvert spørgsmål ved at sammenligne basen (antallet af besvarelser) med antallet af mulige besvarelser, nemlig 9. Visse spørgsmål har en væsentlig mindre base, nemlig i de tilfælde, hvor et spørgsmål er stillet betinget af et tidligere svar. Dette er en kommenteret udgave af tabellerne. Derfor er der i analysen i visse tilfælde gået et lag dybere end de viste tal, ned på klassetrinniveau, for at beskrive resultaterne. Disse tal er i langt de fleste tilfælde vist i rapporten. Man kan diskutere, hvornår et svar er tilfredsstillende, og hvornår det ikke er det. I sidste ende er vurderingen afhængig af indholdet i det enkelte spørgsmål og spørgsmålets vigtighed, set fra skolens side etc. Et sæt retningslinier der oftest bliver brugt til fortolkning af resultater er den såkaldte 50/25 regel. Denne regel siger, at to krav skal være opfyldt, før man kan kalde et forhold tilfredsstillende: 1. Mindst 50% af svarpersonerne skal svare positivt 2. Højst 25% af svarpersonerne må svare negativt Bemærk, at denne regel kun skal betragtes som det den er, nemlig en tommelfingerregel. Det er op til skolen selv at anlægge sine egne højere eller lavere kvalitetsvurderinger. 200 ASPEKT R&D Side 2 af 17

3 BAGGRUNDSSPØRGSMÅL Tabel 1: Er du kvinde eller mand? 9 Kvinde ,1% Mand ,9% Tabel 2: Hvor gammel er du? Base Skriv alder i år: 1,16 Tabel 3: Hvilken uddannelse går du på? 9 STX ,% HF ,2% 200 ASPEKT R&D Side 3 af 17

4 Tabel : Hvilken STX klasse går du i? år 139 1,5% 1a 22 6,6% 1b 27,1% 1c 21 6,3% 1d 26 7,% 1x 2 7,2% 1y 19 5,7% 2. år 97 29,0% 2a 2 7,2% 2c 1,2% 2d 16,% 2x 16,% 2y 27,1% 3. år 99 29,6% 3a 21 6,3% 3b 22 6,6% 3c 1,2% 3d 19 5,7% 3x 23 6,9% 200 ASPEKT R&D Side af 17

5 Tabel 5: Hvilken HF klasse går du i? år 0 50,3% 1j 22 13,% 1k 1 11,3% 1l 22 13,% 1n 1 11,3% 2. år 79 9,7% 2j 17 10,7% 2k 22 13,% 2l 17 10,7% 2o 23 1,5% Tabel 6: Hvordan opfatter du dit faglige niveau i skolen? Jeg er en af de bedste 71 1,% Der er nogle få, der er bedre end mig 270 5,% Der er mange, der er bedre end mig ,% Tabel 7: Hvilken grundskolebaggrund har du? 9 9. klasse 199 0,3% 10. klasse ,7% 200 ASPEKT R&D Side 5 af 17

6 Tabel : Hvor afsluttede du din 9. eller 10. klasse? Folkeskole ,7% Efterskole 12 25,2% Privat skole 3 7,7% Andet 12 2,% Ungdomsskole Friskole 2 0,% Tabel 9: Har du været i gang men en anden uddannelse mellem folkeskolen og denne uddannelse? Ja ,7% Nej 31 77,3% Tabel 10: Hvilken uddannelse har du været i gang med? 111 Almene gymnasium/hf 37 33,3% HG 25 22,5% Andet 22 19,% Hhx 12 10,% Andre grundforløb TS 9,1% Htx 5,5% EUD teknologi/kommunikation 1 0,9% 200 ASPEKT R&D Side 6 af 17

7 Tabel 11: Kryds ud for de 5 nedenstående punkter, som har haft størst betydning for dit valg af uddannelsen Uddannelsen på skolen passer til, hvad jeg vil i fremtiden 17 67,1% Skolen havde den bedste beliggenhed i forhold til mit hjem 13 65,3% Der er gode muligheder for videreuddannelse og beskæftigelse 107,9% Gymnasiets linjer/studieretninger 101 6,1% Andet 99 5,2% Skolen har ry for at have at godt socialt miljø 73 33,3% Mine kammerater skulle også begynde/gik på gymnasiet 2 19,2% Studievejlederen i min folkeskole anbefalede mig skolen 2 19,2% Skolen i mit område har et godt ry 37 16,9% Skolen har ry for at have et højt fagligt niveau 31 1,2% Der er tradition i min familie for at gå på gymnasiet 30 13,7% Godt åbent hus-arrangement og informationsmateriale 2 11,0% Brobygningskursus 1,2% Præsentationskurser 12 5,5% Skolens hjemmeside 12 5,5% Tabel 12: Har du et fritidsarbejde? 9 Ja ,0% Nej ,0% Tabel 13: Hvor mange timer bruger du på fritidsarbejde om ugen? Base 331 Skriv antal timer/ugen: 9, ASPEKT R&D Side 7 af 17

8 Tabel 1: Har du da indenfor det seneste halve år seriøst overvejet at gå ud af skolen? 9 Ja 1 16,% Nej 13 3,6% Tabel 15: Hvis du faktisk vælger at gå ud af skolen, vil du så tro, at du... 1 Vil fortsætte på en anden uddannelse? 33 0,7% Vil tage et arbejde? 39,1% Vil fortage dig noget andet end at gå i skole eller arbejde? 9 11,1% 200 ASPEKT R&D Side af 17

9 OVERORDNEDE VURDERINGER Tabel 16: Hvis du skulle bruge 7-trinsskalaen, hvilken karakterer vil du så alt i alt give skolen? Base 92 Karakter: 6,90 Tabel 17: Hvis du skulle bruge 7-trinsskalaen, hvilken karakter vil du så alt i alt give? Base 9 Den undervisning, du modtager 7,3 Skolens sociale miljø 7,76 Skolens indretning og udseende,31 Uddannelsens administration 5,73 Uddannelsens ledelse 5,9 200 ASPEKT R&D Side 9 af 17

10 PSYKISK UNDERVISNINGSMILJØ Tabel 1: I hvilken grad er du enig eller uenig i følgende udsagn? Min uddannelse er meningsfuld for mig 9 Samlet set lærer jeg nok på min 9 uddannelse Jeg har fået opfyldt mine forventninger til 92 uddannelsen I høj grad 31 6,% 11 2,5% ,% I nogen grad 1 29,1% ,1% 23 57,5% Kun i mindre grad 2,9% 52 10,5% 6 13,0% Slet ikke 0,% Tabel 19: Hvor tilfreds eller utilfreds er du samlet set med følgende forhold? Den daglige information fra skolen 9 (f.eks. mindre ændringer og aflysninger) Information fra elevråd eller lignende Studievejledningen De sociale aktiviteter på skolen (f.eks. fester, årlige arrangementer, idrætsdage m.v.) Meget tilfreds 50 10,1% 30 6,1% 9,7% 3 16,% Tilfreds ,0% 201 0,% 206 1,% 236 7,9% Hverken tilfreds eller utilfreds ,5% 171 3,7% ,3% ,7% Utilfreds 65 13,2% 77 15,6% ,3% Meget utilfreds 16 3,2% 1 2,% 23,7% 21,3% Tabel 20: Hvor ofte... Føler du dig stresset pga. skolearbejde udenfor eksamensperioden? Føler du dig stresset pga. skolearbejde i eksamensperioden? Sker det, at I skal aflevere opgaver i flere fag samtidigt? Sker det, at du ikke får lavet lektier og opgaver til tiden? 6 92 Ofte 11 23,1% ,% 269 5,7% 56 11,% Af og til Sjældent Aldrig 27 55,6% 219 7,2% ,6% 1 3,1% 17,% 70 15,1% 26 5,3% 15 37,5% 17 3,% 1 3,9% 2 0,% 6 13,0% 200 ASPEKT R&D Side 10 af 17

11 Tabel 21: Hvor mange dage har du pjækket fra timer i det sidste halve år? 92 Ingen dage 19 30,3% 1-3 dage 10 36,6% - 6 dage 79 16,1% 7 - dage 0,1% 10 dage eller mere,9% Tabel 22: Mobning - Der er tale om mobning, hvis du flere gange bliver udsat for negative handlinger som fx sårende bemærkninger, bliver holdt udenfor fællesskabet, truet eller tvunget til noget af andre. Hvis du tænker tilbage måned for måned i det sidste halve år Er du blevet mobbet af én eller flere af dine kammerater? Har du været med til at mobbe andre? Er du blevet mobbet af én eller flere af dine lærere? Har du været med til at mobbe én eller flere af dine lærere? 9 92 Nej, aldrig 3 9,7% 25 6,% 06 2,% 39 9,0% Ja, 1 eller 2 gange 36 7,3% 56 11,% 67 13,6% 1,3% Ja, 2 eller 3 gange om måneden 5 1,0% 0,% 15 3,0% 3 0,6% Ja, 1 gang om ugen 2 0,% 1 0,2% 1 0,2% 0,% Ja, flere gange om ugen 6 1,2% 0,% 6 1,2% Tabel 23: Hvor enig eller uenig er du alt i alt med følgende udsagn: Vi har det godt sammen i klassen 92 Jeg har mange venner på skolen Stemningen i min klasse er præget af tolerance 91 og respekt for hinanden Jeg kan få hjælp og støtte fra klassekammerater 90 til lektier eller lignende Jeg føler mig som en del af et fællesskab på skolen 92 Helt enig 19 3,% ,1% 9 20,0% 15 32,2% 13 2,0% Enig Uenig Helt uenig ,% ,1% ,1% ,3% ,0% 1,3% 53 10,% ,% 9,% 75 15,2% 12 2,% 15 3,0% 30 6,1% 2 5,7% 200 ASPEKT R&D Side 11 af 17

12 UNDERVISNING Tabel 2: Hvor tilfreds eller utilfreds er du samlet set med følgende forhold? Undervisningens indhold Undervisningens form 92 Dine egne faglige præstationer 92 Din egen arbejdsindsats i forbindelse med undervisning 91 Meget tilfreds 5 9,1% 22,5% 39 7,9% 0,1% Tilfreds ,% ,0% ,0% ,1% Hverken tilfreds eller utilfreds 7 15,0% ,% ,7% ,5% Utilfreds 11 2,2% 2 5,7% 32 6,5% 37 7,5% Meget utilfreds 0,% 5 1,0% 0,% Tabel 25: Hvordan vurderer du samlet set de faglige udfordringer på skolen? De er for små 27 5,5% De er passende 1 9,5% De er for store 25 5,1% Tabel 26: Hvor stort eller lille udbytte har du af følgende undervisningsformer?...klasseundervisning, hvor læreren 91 underviser alene...elevfremlæggelse for klassen 9...gruppearbejde 90...projekter i ét fag 90...projekter på tværs af fag 9...arbejde selvstændigt 92...dagligt hjemmearbejde og lektier 91...skriftlige hjemmeopgaver 91...praktiske øvelser eller værkstedarbejde 92 Meget stort udbytte 93 1,9% 39,0% 66 13,5% 77 15,7% 57 11,7% 77 15,7% 31 6,3% 1 16,5% 5 11,0% Stort udbytte ,6% ,3% 29 50,% 29 60,0% 232 7,% ,2% 199 0,5% 29 60,7% 211 2,9% Lille udbytte 10 22,0% ,2% 13 29,2% 9 19,2% ,1% ,9% 210 2,% 90 1,3% 15 29,5% Meget lille udbytte 1 2,9% 77 15,7% 31 6,3% 13 2,7% 39,0% 16 3,3% 9,% 21,3% 32 6,5% Har ikke haft/ Kender ikke 3 0,6% 0,% 1 0,2% 12 2,% 9 1,% 0 0,0% 3 0,6% 1 0,2% 50 10,2% 200 ASPEKT R&D Side 12 af 17

13 Tabel 27: Hvor enig eller uenig er du alt i alt med følgende udsagn...? Lærerne i min klasse er godt forberedte 9 Lærerne i min klasse er gode til at undervise 92 Lærerne varierer undervisningsformerne 9 Lærerne opmuntrer os til at komme frem med vores synspunkter Jeg får hjælp fra lærerne, når jeg beder om det 9 Der er arbejdsro i klassen Lærerne interesserer sig for klassens samvær 90 Helt enig ,5% 7 15,0% 1,3% 75 15,% 122 2,7% 2,9% 5 11,% Enig Uenig Helt uenig 3 70,% 36 7,0% 29 5,5% ,0% ,0% ,3% ,3% 33 6,7% 52 10,6% ,% ,0%,9% 225 5,6% ,1% 2 0,% 2 0,% 12 2,% 2 0,% 5 17,2% 2 5,7% Tabel 2: Hvor enig eller uenig er du alt i alt med følgende udsagn...? Jeg er studieaktiv i undervisningen 92 Jeg er med til at skabe arbejdsro 90 Jeg kommer til tiden Jeg overholder aftaler med lærerne Jeg bidrager til, at undervisningen forløber godt 9 Helt enig 77 15,7% ,2% 17 36,5% 7 15,1% Enig Uenig Helt uenig 36 70,3% ,9% 25 52,9% 22 57,% 363 7,2% 6 13,0% 139 2,% 51 10,5% 26 5,3% 9 10,0% 5 1,0% 15 3,1% 7 1,% 2 0,% 3 0,6% Tabel 29: Hvor ofte...? Får du en begrundelse for dine karakterer fra lærerne Evaluerer I undervisningen sammen med lærerne Får I tilbagemelding på Jeres evaluering af undervisningen Ofte ,2% 17,% ,7% Af og til Sjældent Aldrig ,1% ,3% 23,3% 17,% 7 17,6% 77 15,6% 1 2,% 6 1,2% 12 2,% 200 ASPEKT R&D Side 13 af 17

14 Tabel 30: Hvad er dine planer efter afslutningen af dit nuværende uddannelsesforløb på skolen? Vælg den mulighed, du overvejer mest lige for tiden 92 Læse videre 21 9,0% Ved endnu ikke 13 27,2% Andet ,% Tabel 31: Hvilket af disse uddannelsesforløb har du overvejet at vælge? Vælg den mulighed, du overvejer mest lige for tiden 22 Korte videregående uddannelser, KVU (f. eks. erhvervsakademier) 11,5% Mellemlange videregående uddannelser, MVU (f. eks. seminarer, tekniske højskoler) 70 2,9% Lange videregående uddannelser, LVU (f. eks. universitet og handelshøjskoler) 1 59,5% Andet 17 7,0% 200 ASPEKT R&D Side 1 af 17

15 FYSISK UNDERVISNINGSMILJØ Tabel 32: Hvordan vurderer du samlet set følgende lokaleforhold: Pladsforhold (er der god plads i klasselokalerne, passer det til antallet af elever) 91 Stole og borde (er der nok i klasselokalerne, 90 kan de indstilles, sidder man godt) Udstyr (tavle, OH, projektor, m.m. er de til 91 rådighed, virker de) Lysforhold (dagslys, kunstig belysning, 9 blænding/reflekser) Indeklima generelt (udluftning, lugtgener, 7 trækgener) Fugt (i lofter, gulve, vægge) 6 Temperatur (for varmt, for koldt, skiftende) 90 Støj (i lokalerne, på skolen generelt, udefra) 7 Områder til gruppearbejde (er der gode steder, er der tilstrækkeligt) Faglokaler/værksteder 0 Bibliotek/studiecenter (lokaler, 79 arbejdspladsindretning m.m.) Kantine (lokaler, udvalg, betjening) 9 Idrætslokaler, hal eller motionsrum 90 Rengøring (i klasselokalerne, gangene, kantine, toiletterne m.m.) 7 I orden 210 2,% ,% 239,7% ,0% ,7% ,9% ,9% ,9% 27 50,6% 262 5,6% 17 37,2% 22 57,7% 25 50,0% ,% Mindre problemer 190 3,7% 205 1,% 212 3,2% ,% 227 6,6% ,5% ,2% 2 50,1% ,3% 197 1,0% 236 9,3% ,9% ,5% 205 2,1% Ikke i orden 91 1,5% ,3% 0,1% 55 11,2% ,7% 37 7,6% ,9% 6 1,0% 9 10,0% 21,% 65 13,6% 6 9,% 66 13,5% ,1% Tabel 33: Hvordan vurderer du følgende forhold? Opbevaring af overtøj 92 Skolens rygepolitik 92 Overholdelse af rygepolitikken 90 Skolens alkoholpolitik 90 Overholdelse af alkoholpolitikken 6 Parkeringsforhold for cyklister I orden 13 37,2% 17,% 1 5,3% 395 0,6% 03 2,9% 06 3,2% Mindre problemer ,0% 55 11,2% 59 12,0% 72 1,7% 72 1,% 75 15,% Ikke i orden ,% 20,1% 13 2,7% 23,7% 11 2,3% 7 1,% 200 ASPEKT R&D Side 15 af 17

16 Tabel 3: Hvor enig eller uenig er du alt i alt med følgende udsagn? Vi kan komme til en pc, når vi har brug for det 91 It-udstyret fungerer godt 91 Hvis it-udstyret går i stykker, bliver det hurtigt 79 repareret Der er passende udvalg af it-programmer til 6 brug i undervisning Stolen ved pc'en kan sættes op og ned, så den passer mig Vinduer eller lys spejler sig ofte i skærmen til pc'en Helt enig 7 15,1% 9,0% 3 9,0% 1,1% ,7% 0,3% Enig Uenig Helt uenig ,3% 235 7,9% 23 59,1% ,3% 26 5,9% ,9% 139 2,3% ,5% 115 2,0% 52 10,7% 30 6,1% 25 52,5% 21,3% 62 12,6% 3 7,9% 9 1,9% 11 2,3% 55 11,% Tabel 35: Har du fået undervisning i sikkerhed og sundhed i forbindelse med praktik, praktiske øvelser, laboratoriearbejde, værkstedsarbejde eller lignende? 9 Ja 213 3,6% Nej ,% Tabel 36: Hvordan vurderer du den undervisning i sikkerhed og sundhed, du har fået i forbindelse med praktik m.v.? 211 Meget god 20 9,5% God ,1% Hverken god eller dårlig 7 37,0% Dårlig 1 0,5% Meget dårlig 2 0,9% 200 ASPEKT R&D Side 16 af 17

17 ÆSTETISK UNDERVISNINGSMILJØ Tabel 37: Hvordan er din helhedsoplevelse af materialerne, overfladerne og farverne på skolen? 9 Meget spændende 20,1% Overvejende spændende 67 13,7% Hverken spændende eller kedelige 22 6,6% Overvejende kedelige ,3% Meget kedelige 65 13,3% Tabel 3: Hvor enig eller uenig er du alt i alt med følgende udsagn? Der er en god atmosfære på skolen 6 Skolens bygninger er godt vedligeholdte 3 Det er nemt at finde rundt på skolen 7 Farverne i bygningerne er kedelige 6 Skolen er spændende indrettet 7 Der mangler udsmykning på skolen Der er mange hyggekroge, hvor vi kan slappe af 5 Der er gode udendørsarealer Helt enig ,0% 35 7,2% ,3% ,3% 20,1% ,9% 9,9% 63 13,0% Enig Uenig Helt uenig 33 70,6% 23 5,6% ,% 222 5,7% 121 2,% 27 51,0% 215,3% ,5% 36 7,% 16 30,2% 30 6,2% 9 19,3% ,9% 11 23,6% ,3% ,% 5 1,0% 19 3,9% 0,% 69 1,2% 17 3,5% 6 9,5% 39,1% 200 ASPEKT R&D Side 17 af 17

Middelfart Gymnasium og HF

Middelfart Gymnasium og HF Datarapportering Undervisningsmiljøundersøgelse 28 Middelfart Gymnasium og HF Udarbejdet af ASPEKT R&D Sådan læses tabellerne Jeg er glad for at gå i skole 3 Jeg har fået opfyldt mine forventninger til

Læs mere

alle elever Bent Ole Madsen

alle elever Bent Ole Madsen UNDERVISNINGSMILJØ UNDERSØGELSEN alle elever HANDELSGYMNASIET 9 Bent Ole Madsen Indhold Spørgsmål : Er du kvinde eller mand?... 3 Spørgsmål : Har du anden etnisk baggrund end dansk?... 3 Spørgsmål 3: Hvilken

Læs mere

Marie Kruses Skole Gymnasium

Marie Kruses Skole Gymnasium Marie Kruses Skole Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Marie Kruses Skole, Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Marie Kruses Skole, Gymnasium Ud af af gymnasiets

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2014

Elevtrivselsundersøgelse 2014 Elevtrivselsundersøgelse Svendborg Gymnasium og HF HF Datarapportering Svendborg Gymnasium og HF HF Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Svendborg Gymnasium og HF, HF Der har deltaget i alt 9 hf elever

Læs mere

Rybners Gymnasium STX

Rybners Gymnasium STX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 205 Rybners Gymnasium STX Udarbejdet af ASPEKT R&D Rybners Gymnasium - STX Elevtrivselsundersøgelse 205 Undersøgelsen på Rybners Gymnasium, STX Der har deltaget

Læs mere

Rybners Gymnasium HHX

Rybners Gymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 205 Rybners Gymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Rybners Gymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse 205 Undersøgelsen på Rybners Gymnasium, HHX Der har deltaget

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN 009 alle elever HG Bent Ole Madsen Indhold Spørgsmål : Er du kvinde eller mand?... Spørgsmål : Hvor gammel er du?... Spørgsmål : Har du anden etnisk baggrund end dansk?... Spørgsmål

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2014

Elevtrivselsundersøgelse 2014 Elevtrivselsundersøgelse 204 Svendborg Gymnasium og HF STX Datarapportering Svendborg Gymnasium og HF STX Elevtrivselsundersøgelse 204 Undersøgelsen på Svendborg Gymnasium og HF, STX Der har deltaget i

Læs mere

Karakterbogen Netværk C

Karakterbogen Netværk C Karakterbogen Netværk C HG afdelinger UU trivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 2007 Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Trivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 2007, HG afdelinger 2007 ASPEKT

Læs mere

Aalborg Katedralskole HF

Aalborg Katedralskole HF Aalborg Katedralskole, HF Elevtrivselsundersøgelse Aalborg Katedralskole HF Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering Udarbejdet af ASPEKT R&D A/S ASPEKT R/D A/S Side af Aalborg Katedralskole, HF Elevtrivselsundersøgelse

Læs mere

Middelfart Gymnasium og HF STX. Elevtrivselsundersøgelse 2012. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Middelfart Gymnasium og HF STX. Elevtrivselsundersøgelse 2012. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Middelfart Gymnasium og HF STX Elevtrivselsundersøgelse 0 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Middelfart Gymnasium og HF STX Elevtrivselsundersøgelse 0 Undersøgelsen på Middelfart Gymnasium og HF, STX Der

Læs mere

Karakterbogen EUC Nord

Karakterbogen EUC Nord Karakterbogen EUC Nord Handelsgymnasiet HHX Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse - EUC Nord, Handelsgymnasiet

Læs mere

Middelfart Gymnasium og HF

Middelfart Gymnasium og HF Middelfart Gymnasium og HF HF Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Middelfart Gymnasium og HF HF Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Middelfart Gymnasium og HF, HF Der har deltaget

Læs mere

Aalborg Katedralskole STX

Aalborg Katedralskole STX Aalborg Katedralskole STX Elevtrivselsundersøgelse 2 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Aalborg Katedralskole, STX Elevtrivselsundersøgelse 2 Undersøgelsen på Aalborg Katedralskole, STX Der har deltaget i

Læs mere

Nordfyns Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Nordfyns Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Nordfyns Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 200 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Nordfyns Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 200 Datarapportering Undersøgelsen på Nordfyns Gymnasium Der har deltaget i alt

Læs mere

Varde Handelsgymnasium HHX

Varde Handelsgymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 20 Varde Handelsgymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Varde Handelsgymnasium, HHX Elevtrivselsundersøgelse 20 Undersøgelsen på Varde Handelsgymnasium, HHX Der

Læs mere

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Tørring Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse - Datarapportering Undersøgelsen på Tørring Gymnasium Der har deltaget i

Læs mere

Varde Handelsskole og Handelsgymnasium HG

Varde Handelsskole og Handelsgymnasium HG Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse Varde Handelsskole og Handelsgymnasium HG Udarbejdet af ASPEKT R&D Varde Handelsskole og Handelsgymnasium - HG Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Varde

Læs mere

Karakterbogen Vejen Handelsskole, HG. Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 2009. Udarbejdet af ASPEKT R&D

Karakterbogen Vejen Handelsskole, HG. Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 2009. Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Vejen Handelsskole, HG Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse Vejen Handelsskole, HG Læsevejledning

Læs mere

Karakterbogen Vejen Handelsskole, HG. Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 2008. Udarbejdet af ASPEKT R&D

Karakterbogen Vejen Handelsskole, HG. Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 2008. Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Vejen Handelsskole, HG Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse Vejen Handelsskole, HG Læsevejledning

Læs mere

Varde Handelsskole og Handelsgymnasium HHX

Varde Handelsskole og Handelsgymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 0 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Varde Handelsskole og Handelsgymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse 0 Undersøgelsen på

Læs mere

Datarapportering. Vestbyskolen. Horsens

Datarapportering. Vestbyskolen. Horsens Datarapportering Dataindsamling til Undervisningsmiljøvurdering Vestbyskolen Horsens 00 Udarbejdet af ASPEKT R&D Sådan læses tabellerne Der har deltaget i alt elever ud af 19 mulige. Det giver en samlet

Læs mere

Midtfyns Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse 2010 - Årgange

Midtfyns Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse 2010 - Årgange Midtfyns Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse - Årgange Midtfyns Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse Årgange ASPEKT R&D A/S ASPEKT R&D Side af Midtfyns Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse - Årgange Undersøgelsen

Læs mere

Rybners Gymnasium HHX

Rybners Gymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 203 Rybners Gymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Rybners Gymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse 203 Undersøgelsen på Rybners Gymnasium, HHX Der har deltaget

Læs mere

Karakterbogen Vejle Handelsskole

Karakterbogen Vejle Handelsskole Karakterbogen Vejle Handelsskole Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse HHX. årgang Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse Vejle Handelsskole,.

Læs mere

Samsø Efterskole. Undervisningsmiljøundersøgelse 2013. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Samsø Efterskole. Undervisningsmiljøundersøgelse 2013. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Samsø Efterskole Undervisningsmiljøundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Sådan læses tabellerne Samsø Efterskole Undervisningsmiljøundersøgelse Ud af af efterskolens elever har helt eller delvist

Læs mere

Karakterbogen Netværk A, HHX Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 2009

Karakterbogen Netværk A, HHX Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 2009 Karakterbogen, HHX Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 9 Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 9, HHX Læsevejledning Karakterbogen har til formål

Læs mere

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2012 Kolding Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2012 Kolding Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 202 Kolding Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Undersøgelsen på Kolding Gymnasium Kolding Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 202 Der har deltaget i alt 730 elever

Læs mere

Varde Handelsskole og Handelsgymnasium HHX

Varde Handelsskole og Handelsgymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 0 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Varde Handelsskole og Handelsgymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse 0 Undersøgelsen på

Læs mere

NORDFYNS GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

NORDFYNS GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S NORDFYNS GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 25 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Nordfyns Gymnasium Nordfyns Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse 25 Der har deltaget i alt elever ud af 5

Læs mere

Køge Gymnasium STX. Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Køge Gymnasium STX. Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Køge Gymnasium STX Elevtrivselsundersøgelse 00 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Køge Gymnasium, STX Køge Gymnasium, STX - Elevtrivselsundersøgelse 00 Der har deltaget i alt elever ud af

Læs mere

Det Blå Gymnasium HHX

Det Blå Gymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselstrivselsundersøgelse 05 Det Blå Gymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Det Blå Gymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse 05 Undersøgelsen på Det Blå Gymnasium, HHX Der har deltaget

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2014

Elevtrivselsundersøgelse 2014 Elevtrivselsundersøgelse Aalborg Katedralskole HF Datarapportering Aalborg Katedralskole HF Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Aalborg Katedralskole, HF Der har deltaget i alt HF elever ud af mulige.

Læs mere

Karakterbogen. Roskilde Handelsskole, HG. Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelser 2008 og Udarbejdet af ASPEKT R&D

Karakterbogen. Roskilde Handelsskole, HG. Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelser 2008 og Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Roskilde Handelsskole, HG Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelser 2008 og 2009 Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Karakterbogen har til formål at gøre det relativt enkelt at

Læs mere

Køge Gymnasium HF. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Køge Gymnasium HF. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Køge Gymnasium HF Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Køge Gymnasium, HF Køge Gymnasium, HF - Elevtrivselsundersøgelse Der har deltaget i alt elever ud af mulige.

Læs mere

Tietgen Handelsgymnasium HHX

Tietgen Handelsgymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 203 Tietgen Handelsgymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Tietgen Handelsgymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse 203 Undersøgelsen på Tietgen Handelsgymnasium,

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2015

Elevtrivselsundersøgelse 2015 Elevtrivselsundersøgelse Aalborg Katedralskole HF Datarapportering Aalborg Katedralskole HF Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Aalborg Katedralskole, HF Der har deltaget i alt HF elever ud af 8

Læs mere

Handelsgymnasiet Silkeborg Business College HHX

Handelsgymnasiet Silkeborg Business College HHX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 202 Handelsgymnasiet Silkeborg Business College HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Handelsgymnasiet Silkeborg Business College - HHX Elevtrivselsundersøgelse 202 Undersøgelsen

Læs mere

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Solrød Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 200 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Solrød Gymnasium Solrød Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse 200 Der har deltaget i alt 60 elever ud af 6

Læs mere

MARIE KRUSES SKOLE KRUSES GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2017 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

MARIE KRUSES SKOLE KRUSES GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2017 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S MARIE KRUSES SKOLE KRUSES GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 7 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S Marie Kruses skole, Kruses Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 7 Undersøgelsen på Kruses Gymnasium Der har

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2014

Elevtrivselsundersøgelse 2014 Elevtrivselsundersøgelse 04 Aalborg Katedralskole STX Datarapportering Aalborg Katedralskole STX Elevtrivselsundersøgelse 04 Undersøgelsen på Aalborg Katedralskole, STX Der har deltaget i alt 77 STX elever

Læs mere

Nordfyns Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Nordfyns Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Nordfyns Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 03 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Nordfyns Gymnasium Nordfyns Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse 03 Der har deltaget i alt 59 elever ud af

Læs mere

Handelsgymnasiet Skive

Handelsgymnasiet Skive Datarapportering HHX Elevtrivselsundersøgelse 4 Handelsgymnasiet Skive Udarbejdet af ASPEKT R&D Handelsgymnasiet Skive HHX Elevtrivselsundersøgelse 4 Undersøgelsen på Handelsgymnasiet Skive, HHX Der har

Læs mere

Munkensdam Gymnasium

Munkensdam Gymnasium Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 5 Munkensdam Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Munkensdam Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 5 Undersøgelsen på Munkensdam Gymnasium Der har i alt deltaget.g

Læs mere

MUNKENSDAM GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

MUNKENSDAM GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S MUNKENSDAM GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 6 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S Munkensdam Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 6 Undersøgelsen på Munkensdam Gymnasium Der har i alt deltaget 48.g elever

Læs mere

HF og VUC Campus Vejle HF

HF og VUC Campus Vejle HF Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse HF og VUC Campus Vejle HF Udarbejdet af ASPEKT R&D Undersøgelsen på Campus Vejle, HF HF og VUC, Campus Vejle - HF Elevtrivselsundersøgelse Der har deltaget i alt

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2015

Elevtrivselsundersøgelse 2015 Elevtrivselsundersøgelse 205 Aalborg Katedralskole STX Datarapportering Aalborg Katedralskole STX Elevtrivselsundersøgelse 205 Undersøgelsen på Aalborg Katedralskole, STX Der har deltaget i alt 778 STX

Læs mere

Marie Kruses Skole Grundskolen

Marie Kruses Skole Grundskolen Marie Kruses Skole Grundskolen Undervisningsmiljøundersøgelse 01 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Sådan læses tabellerne Marie Kruses Skole, Grundskolen - Undervisningsmiljøundersøgelse 01 Ud af 476 af

Læs mere

HHx elevtrivselsundersøgelsen

HHx elevtrivselsundersøgelsen HHx elevtrivselsundersøgelsen Aspekt A/S Bent Ole Madasen 5-- Indhold SPØRGSMÅL : HVILKEN KLASSE GÅR DU I? 5 SPØRGSMÅL : HAR DU GÅET I DENNE KLASSE FRA BEGYNDELSEN? 5 SPØRGSMÅL : HVILKEN HHX STUDIERETNING

Læs mere

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S TIETGEN HANDELSGYMNASIUM HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 206 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Tietgen Handelsgymnasium Der har deltaget i alt.34 hhx elever ud af.540 mulige - samlet svarprocent

Læs mere

Tønder Handelsgymnasium HHX

Tønder Handelsgymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse Tønder Handelsgymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Tønder Handelsgymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Tønder Handelsgymnasium, HHX Der har

Læs mere

Handelsgymnasiet Silkeborg Business College

Handelsgymnasiet Silkeborg Business College Datarapportering HHX Elevtrivselsundersøgelse 205 Handelsgymnasiet Silkeborg Business College Udarbejdet af ASPEKT R&D Handelsgymnasiet Silkeborg Business College - HHX Elevtrivselsundersøgelse 205 Undersøgelsen

Læs mere

HANDELSGYMNASIET SILKEBORG BUSINESS COLLEGE HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

HANDELSGYMNASIET SILKEBORG BUSINESS COLLEGE HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S HANDELSGYMNASIET SILKEBORG BUSINESS COLLEGE HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 206 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Handelsgymnasiet Silkeborg Business College, HHX Der har i alt deltaget 679

Læs mere

Karakterbogen. Vejle Handelsskole HG. Udarbejdet af ASPEKT R&D. Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 2009

Karakterbogen. Vejle Handelsskole HG. Udarbejdet af ASPEKT R&D. Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 2009 Karakterbogen Vejle Handelsskole HG Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse Vejle Handelsskole, HG Læsevejledning

Læs mere

Handelsgymnasiet Skive

Handelsgymnasiet Skive Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 20 Handelsgymnasiet Skive Udarbejdet af ASPEKT R&D Handelsgymnasiet i Skive Elevtrivselsundersøgelse 20 Undersøgelsen på Handelsgymnasiet i Skive, HHX Der har

Læs mere

DET BLÅ GYMNASIUM HADERSLEV HANDELSSKOLE HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

DET BLÅ GYMNASIUM HADERSLEV HANDELSSKOLE HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S DET BLÅ GYMNASIUM HADERSLEV HANDELSSKOLE HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 0 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S Det Blå Gymnasium HHX Elevtrivselsundersøgelse 0 Undersøgelsen på Det Blå Gymnasium, Haderslev Handelsskole

Læs mere

Karakterbogen Vejle Handelsskole

Karakterbogen Vejle Handelsskole Karakterbogen Vejle Handelsskole Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse HHX. årgang 8 Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 8 Vejle Handelsskole,.

Læs mere

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø Danish Centre of Educational Environment www.dcum.dk dcum@dcum.dk

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 214 For de gymnasiale uddannelser Herlev Gymnasium og HF Svarprocent: 662 besvarelser Elevtrivsel 1 Herlev Gymnasium og HF Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 89

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 97% (922 besvarelser ud af 949 mulige) Elevtrivsel 1 Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 89 4 [-3] 76 Elevtrivsel

Læs mere

Svendborg Gymnasium & HF

Svendborg Gymnasium & HF Svendborg Gymnasium & HF HF Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Svendborg Gymnasium & HF - HF Elevtrivselsundersøgelse - Datarapportering Undersøgelsen på Svendborg Gymnasium & HF,

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 Selandia - CEU Svarprocent: 53% (387 besvarelser ud af 727 mulige) Elevtrivsel Selandia - CEU Regionsgns. (Region Sjælland) Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste resultat for skole

Læs mere

Svendborg Gymnasium og HF

Svendborg Gymnasium og HF Svendborg Gymnasium og HF STX Elevtrivselsundersøgelse 20 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Svendborg Gymnasium & HF, STX Der har deltaget i alt 90 elever ud af 973 mulige. Det giver en

Læs mere

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2015 Horsens Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2015 Horsens Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 205 Horsens Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Undersøgelsen på Horsens Gymnasium Horsens Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 205 Der har deltaget i alt skolens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 214 For de gymnasiale uddannelser Selandia - CEU Svarprocent: 7% (545 besvarelser ud af 777 mulige) Elevtrivsel 1 Selandia - CEU Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste resultat for skole

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 og Undervisningsmiljøvurdering 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 og Undervisningsmiljøvurdering 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 2014 og Undervisningsmiljøvurdering 2014 Svarprocent: 95% (422 besvarelser ud af 444 mulige) Elevtrivsel 100 Bedste resultat for skole Vurdering 40 [+1] 76 [+1] 89 20 0 Elevtrivsel

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 212 Svarprocent: 95% (97 besvarelser ud af 123 mulige) Elevtrivsel 1 Regionsgns. (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 87 75 75 [-1] 2 Elevtrivsel

Læs mere

21-02-2014. Kursisttrivselsundersøgelsen 2013. Elevtrivsel. HF-Centret Efterslægten 69 [+1] 69 [0] 68 [+1]

21-02-2014. Kursisttrivselsundersøgelsen 2013. Elevtrivsel. HF-Centret Efterslægten 69 [+1] 69 [0] 68 [+1] 21-2-14 Kursisttrivselsundersøgelsen 13 Svarprocent: 63% (1 besvarelser ud af 947 mulige) Elevtrivsel 1 Landsgennemsnit VUC 12 2 årig HF 13 på almene gymnasier Elevtrivsel 1 21-2-14 Elevtrivsel 1 [+3]

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2010

Elevtrivselsundersøgelsen 2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Thisted Gymnasium og HF-Kursus Svarprocent: 82% (59/622) Elevtrivsel 1 Thisted Gymnasium og HF-Kursus Regionsgns. (Region Nordjylland) Landsgennemsnit Bedste resultat for skole

Læs mere

Elevtrivsel 2013. Handelsgymnasiet Frederikshavn

Elevtrivsel 2013. Handelsgymnasiet Frederikshavn Elevtrivsel Handelsgymnasiet Frederikshavn Indhold Stamdata... Skolen... Elevernes egen-evaluering... Lærerne... Undervisningen... Gennemførelse... Sociale spørgsmål... Skolens administration... Skolemiljø...

Læs mere

Studietrivselsundersøgelse

Studietrivselsundersøgelse Studietrivselsundersøgelse til Ressourceregnskab Masterspørgeskema 20, VUC Dette er en særlig udgave, som kun medtager spørgsmål til VUC ernesuddannelser. Der findes endvidere en udgave med det komplette

Læs mere

1. Hvor mange timer pr. uge bruger du typisk på følgende gøremål?

1. Hvor mange timer pr. uge bruger du typisk på følgende gøremål? Undervisningsmiljøet på Thisted Gymnasium og hf. Inden du besvarer et spørgsmål, bedes du læse både spørgsmålet og svarmulighederne igennem. Hvis der ikke er andet anført, bedes du sætte èt kryds (bogstavet

Læs mere

Stamdata... 2. Skolen/Uddannelsen som helhed... 7. Elevernes egen-evaluering... 10. Lærerne... 14. Undervisningen... 22. Gennemførelse...

Stamdata... 2. Skolen/Uddannelsen som helhed... 7. Elevernes egen-evaluering... 10. Lærerne... 14. Undervisningen... 22. Gennemførelse... Elevtrivsel Indhold Stamdata... Skolen/Uddannelsen som helhed... Elevernes egen-evaluering... Lærerne... Undervisningen... Gennemførelse... Sociale miljø... Mobning... Skolens administration... Brug af

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2011

Elevtrivselsundersøgelsen 2011 Elevtrivselsundersøgelsen 11 Svarprocent: 85% (669 besvarelser ud af 784 mulige) Elevtrivsel Regionsgns. (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit Bedste resultat for skole 79 74 76 [+2] 88 Elevtrivsel Elevtrivsel

Læs mere

Handelsskolen Silkeborg Business College EUD Hovedforløb

Handelsskolen Silkeborg Business College EUD Hovedforløb Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse Handelsskolen Silkeborg Business College EUD Hovedforløb Udarbejdet af ASPEKT R&D Handelsskolen Silkeborg Business College EUD Hovedforløb Elevtrivselsundersøgelse

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse. EUD skema Valgfri spørgeramme

Elevtrivselsundersøgelse. EUD skema Valgfri spørgeramme 2015 Elevtrivselsundersøgelse EUD skema Valgfri spørgeramme Modul 1- Loyalitet & tilfredshed 22. Brug en skala fra 1 til 10, hvor 1 er dårligst og 10 er bedst: Dårligst 10-trins skala 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 91% (934 besvarelser ud af 132 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 89 74 76 Elevtrivsel Elevtrivsel

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 214 For de gymnasiale uddannelser Holstebro Gymnasium og HF Svarprocent: 99% (733 besvarelser ud af 737 mulige) Elevtrivsel Holstebro Gymnasium og HF Landsgennemsnit Alm. GYM

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen november 2010

Elevtrivselsundersøgelsen november 2010 Elevtrivselsundersøgelsen november Frederikshavn Handelsskole - EUD Elevtrivselsundersøgelse Spørgsmål : Er du kvinde eller mand? Base Kvinde, Mand, Spørgsmål : Hvor gammel er du? Base Skriv din alder:,

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 Svarprocent: 88% (564 besvarelser ud af 639 mulige) Elevtrivsel Regionsgns. (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 88 76 73 75 Elevtrivsel

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse

Elevtrivselsundersøgelse Elevtrivselsundersøgelse til Ressourceregnskab Masterspørgeskema 2009 stx, hhx htx og hf Dette er en særlig udgave, som kun medtager spørgsmål til stx, hhx, htx og 2-årigt hf på ungdomsuddannelser. Der

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse STX, HHX, HTX, HF, VUC

Elevtrivselsundersøgelse STX, HHX, HTX, HF, VUC 2011 Elevtrivselsundersøgelse STX, HHX, HTX, HF, VUC 1. Sådan besvarer du spørgeskemaet Inden du besvarer et spørgsmål bedes du læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem. Det er vigtigt, at du svarer

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 Svarprocent: ikke oplyst (553 besvarelser) Elevtrivsel Regionsgns. (Region Midtjylland) Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 88 73 76 75 [] Elevtrivsel Elevtrivsel

Læs mere

Det Blå Gymnasium HHX

Det Blå Gymnasium HHX Benchmarkingrapport Det Blå Gymnasium HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Det Blå Gymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har

Læs mere

Studietrivselsundersøgelse

Studietrivselsundersøgelse Studietrivselsundersøgelse til Ressourceregnskab Masterspørgeskema 2009, VUC Dette er en særlig udgave, som kun medtager spørgsmål til VUC. Der findes endvidere en udgave med det komplette spørgeskema

Læs mere

Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 2014 IBC HHX afdelinger Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 2014 IBC HHX afdelinger Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 2014 IBC HHX afdelinger Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning IBC, HHX afdelinger Elevtrivselsundersøgelse 2014 Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2011

Elevtrivselsundersøgelsen 2011 Elevtrivselsundersøgelsen 211 Herlev Gymnasium og HF Svarprocent: 82% (662 besvarelser ud af 7 mulige) Elevtrivsel 1 Herlev Gymnasium og HF Regionsgns. (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit Bedste resultat

Læs mere

Resultat elevtrivsel Landmand 2.H. LALE-142hf januar 2015 Frekvensanalyse (31 besvarelser svarende til 89 %)

Resultat elevtrivsel Landmand 2.H. LALE-142hf januar 2015 Frekvensanalyse (31 besvarelser svarende til 89 %) Resultat elevtrivsel Landmand 2.H. LALE-142hf januar 2015 Frekvensanalyse (31 besvarelser svarende til 89 %) 1. Er du kvinde eller mand? 2. Hvor gammel er du? - Skriv din alder... 20 20 22 19 20 25 20

Læs mere

Vejen Business College HHX

Vejen Business College HHX Benchmarkingrapport Vejen Business College HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Vejen Business College - HHX Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

EUC Nord Frederikshavn HTX

EUC Nord Frederikshavn HTX Benchmarkingrapport EUC Nord Frederikshavn HTX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning EUC Nord Frederikshavn, HTX Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

EUC Nord Handelsgymnasiet HHX

EUC Nord Handelsgymnasiet HHX Benchmarkingrapport EUC Nord Handelsgymnasiet HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D EUC Nord, Handelsgymnasiet HHX Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Læsevejledning Benchmarkingrapporten

Læs mere

Studentertrivselsundersøgelse 2014

Studentertrivselsundersøgelse 2014 Studentertrivselsundersøgelse 2014 IBA International Business Academy Datarapportering Undersøgelsen på IBA International Business Academy Der har deltaget i alt 382 medarbejdere ud af 1.070 mulige. Det

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 Uddannelsescenter Holstebro Svarprocent: 81% (7 besvarelser ud af 911 mulige) Elevtrivsel 1 Uddannelsescenter Holstebro Regionsgns. (Region Midtjylland) Landsgennemsnit HHX/HTX

Læs mere

Vejen Handelsgymnasium HHX

Vejen Handelsgymnasium HHX Benchmarkingrapport Vejen Handelsgymnasium HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Vejen Handelsgymnasium HHX Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

Karakterbogen. Tietgen Business College. KVU uddannelser. Akademiernes trivselsundersøgelse 2007. Udarbejdet af ASPEKT R&D

Karakterbogen. Tietgen Business College. KVU uddannelser. Akademiernes trivselsundersøgelse 2007. Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Tietgen Business College KVU uddannelser Akademiernes trivselsundersøgelse 2007 Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Karakterbogen eller indekseringen har til formål at gøre det relativt

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 Kursisttrivselsundersøgelsen 212 Svarprocent: 67% (269 besvarelser ud af 41 mulige) Elevtrivsel 1 Bedste resultat for skole 4 [+3] 71 69 [-2] 2 Elevtrivsel Hvordan spiller trivsel sammen med demografi,

Læs mere

HF ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER

HF ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER FREDERICIA GYMNASIUM HF ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER - BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S Læsevejledning Fredericia Gymnasium HF Elevtrivselsundersøgelser - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har til

Læs mere

Rosborg Gymnasium & HF HF

Rosborg Gymnasium & HF HF Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelser 21-215 Rosborg Gymnasium & HF HF Udarbejdet af ASPEKT R&D Rosborg Gymnasium & HF - HF Elevtrivselsundersøgelser 21-215 Læsevejledning Denne benchmarkingrapport

Læs mere

Benchmarkingrapport. Horsens Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Horsens Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Horsens Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Horsens Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har til formål

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse

Elevtrivselsundersøgelse Elevtrivselsundersøgelse til Ressourceregnskab Masterspørgeskema 20 Dette er udgaven med det komplette spørgeskema til EUD. Der vil blive lavet to identiske versioner af spørgeskemaet, et hvor betegnelsen

Læs mere