EVALUERING AF SUNDHEDSSTYRELSENS KAMPAGNE BØRN OG BEVÆGELSE 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EVALUERING AF SUNDHEDSSTYRELSENS KAMPAGNE BØRN OG BEVÆGELSE 2005"

Transkript

1 2005 EVALUERING AF SUNDHEDSSTYRELSENS KAMPAGNE BØRN OG BEVÆGELSE 2005

2 Evaluering af Sundhedsstyrelsens kampagne Børn og Bevægelse 2005 Center for Forebyggelse Sundhedsstyrelsen Islands Brygge København S Emneord: Fysisk aktivitet, motion, 60 minutter, anbefalinger, børn, bevægelse, kampagne. Sprog: Dansk URL: Version: 1,0 Versionsdato: Elektronisk ISBN: Format: pdf Pris: 0, dog betales ekspeditionsgebyr Udgivet af: Sundhedsstyrelsen, november 2005

3 Evaluering af Sundhedsstyrelsens kampagne Børn og Bevægelse 2005 Evaluering af Sundhedsstyrelsens kampagne Børn og Bevægelse

4 Indhold 1 Baggrund 5 2 Sammenfatning af hovedkonklusioner Decentral evaluering Tracking af hovedbudskaber Medieanalyse 7 3 Decentral evaluering af kampagnen Undersøgelsens metode Deltagelsen i kampagnen Skolernes, SFO ernes og fritidshjemmenes vurdering af kampagnen Overordnede konklusioner Generel vurdering af kampagnen Skolernes, SFO ernes og fritidshjemmenes kendskab til og vurdering af konkrete tiltag Overordnede konklusioner Vurdering af udsendt materiale Skolernes, SFO ernes og fritidshjemmenes arbejdsbetingelser, samarbejde, kontakt og støtte Overordnede konklusioner Arbejdsbetingelser Samarbejde og kontakt Støtte Forankring af kampagnen lokalt (Skoler, SFO er og Fritidshjem) Overordnede konklusioner Fremtidig deltagelse i kampagner Læger og sundhedsplejersker Lægernes og sundhedsplejerskernes vurdering af kampagnen Overordnede konklusioner Generel vurdering af kampagnen Lægernes og sundhedsplejerskernes vurdering af konkrete kampagnetiltag Overordnede konklusioner Vurdering af udsendt materiale Lægernes og sundhedsplejerskernes vurdering af kampagnens lokale forankring Overordnede konklusioner Deltagelse i fremtidig kampagne 31 4 Tracking af hovedbudskaber 33 5 Medieanalyse Overordnede konklusioner Fordeling af nøgletal Estimeret annonceværdi og spaltemillimeter omtale Top 25, sorteret på spalte m.m Regional fordeling, antal 36 Evaluering af Sundhedsstyrelsens kampagne Børn og Bevægelse

5 5.6 Nøgletal TV/Radio indslag Nøgletal seer/lyttertal 37 Evaluering af Sundhedsstyrelsens kampagne Børn og Bevægelse

6 1 Baggrund Denne rapport udgør evalueringen af Sundhedsstyrelsens kampagne vedr. fysisk aktivitet, der løb af stablen i uge 36, Rapporten dækker over tre delevalueringer: Decentral kvantitativ evaluering af kampagnen foretaget af Epinion, der inkluderer følgende emner: o Kampagnens organisering og hensigtsmæssigheden af denne o Det lokale samarbejde og implementering af aktiviteterne o Den lokale forankring af aktiviteter vedr. fysisk aktivitet Tracking af kampagnens budskaber, der er foretaget af Millward Brown Medieanalyse foretaget af Ajourklip Evaluering af Sundhedsstyrelsens kampagne Børn og Bevægelse

7 2 Sammenfatning af hovedkonklusioner Evalueringen af Sundhedsstyrelsens kampagne 2005 Børn og Bevægelse bygger på tre typer af datamateriale. For det første en decentral evaluering, hvor to interessentgrupper er blevet adspurgt i form af to kvantitative spørgeskemaer: Børneprofessionelle i form af de i kampagnen deltagende skoler, SFO er og fritidshjem Sundhedsplejersker og skolelæger, der også har deltaget i kampagnen. For det andet en tracking af kampagnens hovedbudskaber, herunder især budskabet om at børn skal bevæge sig mindst 60 minutter om dagen. For det tredje en medieanalyse, hvor kampagnens eksponering i aviser, dagblade og TV er blevet kortlagt. Hovedkonklusionerne for disse tre typer af datamateriale gennemgås nedenfor. 2.1 Decentral evaluering Skoler, SFO er og Fritidshjem 98 % af de børneprofessionelle er generelt positivt stemte over for kampagnen. Langt de fleste skoler, SFO er og fritidshjem har været tilfredse med såvel Sundhedsstyrelsens materiale som informationsniveau i forbindelse med kampagnen. Kampagnens største succes har ifølge respondenterne været materialerne, idéerne og legene. Samtidig mener 20 %, at børnene rent faktisk er begyndt at bevæge sig mere. Derimod mener 26 %, at der problemer med tid til planlægning af kampagnen. Samtidig finder 19 % dog, at de ikke ser nogen problemer i kampagnen. Sundhedsstyrelsen har fået kanaliseret kampagnen godt ud, idet langt størstedelen af skoler, SFO er og fritidshjem i undersøgelsen har kendskab til alle udsendte materialer. I forlængelse af det brede kendskab til kampagnematerialet er det yderst positivt, at 95 % af respondenterne i undersøgelsen vurderer, at materialet er godt eller meget godt. Især idékataloget og bue-/sjippetovene vurderes højt. Dog kender kun godt halvdelen af respondenterne kampagnens budskab, idet 52 % svarer 60 minutter på spørgsmålet om, hvad der er den generelle anbefaling i forhold til hvor fysisk aktive børn skal være. 93 % har i nogen eller høj grad deltaget i kampagnen, og langt størstedelen vurderer, at kampagnen har hjulpet dem til at aktivere børnene. Dog er der ikke den store oplevelse blandt skoler, SFO er og fritidshjem af forældreopbakning omkring kampagnen. Tidspunktet for kampagnen har de tidligere år været et kritikpunkt. Det lader dog til, at dette års placering af kampagnen i uge 36 har været passende, idet 82 % er helt eller delvist enige i, at kampagnen har ligget på det rigtige tidspunkt. Evaluering af Sundhedsstyrelsens kampagne Børn og Bevægelse

8 Den vigtigste faktor for deltagelse i kampagnen er god tid til at planlægge aktiviteterne. Dernæst betyder input fra Sundhedsstyrelsen med konkrete idéer meget. Som den tredje vigtigste faktor komme produktionen af materiale til kampagnen fra Sundhedsstyrelsens side. Læger og Sundhedsplejersker 83 % af læger og sundhedsplejersker er overvejende eller meget positive i deres generelle vurdering af kampagnen. Samtidig mener 99 % af lægerne og Sundhedsplejersker, at kampagnen i høj eller nogen grad er relevant for deres arbejde. Langt de fleste læger og sundhedsplejersker har været tilfredse med såvel Sundhedsstyrelsens materiale som informationsniveau i forbindelse med kampagnen. De vurderer endvidere, at kampagnen har hjulpet dem til at iværksætte flere aktiviteter på området. Kampagnens største succes har ifølge lægerne og Sundhedsplejerskerne været, at den har formået at sætte øget fokus på børns bevægelse. Derimod er der problemer med den lokale opbakning, idet 28 % vurderer, at blandt andre skoler, kommuner og forældre nedprioriterer kampagnen pga. faktorer som tid og kampagneformens manglende implementering i hverdagen. Især kampagnens Rend og hop flyer kendes af læger og sundhedsplejersker, mens kun 3 % ikke har stiftet bekendtskab med nogen materialer. Trods et begrænset kendskab (58 %) vurderes kampagnens hjemmeside som det bedst brugbare materiale. 2.2 Tracking af hovedbudskaber Målsætningen med kampagnen er: At minimum 30% af befolkningen uhjulpet skal kende anbefalingen i forhold børn, dvs. at børn skal røre sig minimum 60 minutter om dagen. At minimum 60% uhjulpet skal kende anbefalingen i forhold til voksne, dvs. at de voksne skal røre sig 30 minutter om dagen. Det kan konstateres, at disse målsætninger er indfriet langt over forventning. I uge 38 har 56% kendskab til anbefalingen i forhold til børn, mens 69% har kendskab til anbefalingen i forhold til voksne. Niveauerne kan sammenlignes med, at der op til kampagne-perioden var 9 % og 49 %, der kendte anbefalingerne til henholdsvis børn og voksne. 2.3 Medieanalyse Den samlede artikel omtale udgjorde 254 presseklip, hvoraf ca. 90 % blev bragt i lokale og regionale medier. Den samlede EAV for kampagnen samt den afledte omtale udgjorde ca kr. 85 % af omtaleværdien kunne relateres til aviser, mens Ill. ugeblade, magasiner og fagblade hver udgjorde ca. 5 %. Det lokale dagblad, Nordjyske Stiftstidende har brugt mest omtale m.m. på kampagnen (og bragt flest artikler). Evaluering af Sundhedsstyrelsens kampagne Børn og Bevægelse

9 TV/Radio: 26 indslag i alt kunne relateres til kampagnen. 15 indslag i Tv og 11 indslag i radio. 2 ud af 3 indslag blev vist i almindelige nyhedsprogrammer (herunder vejret), mens de resterende indslag fordelte sig på regionalnyheder og aktualitet/baggrund. Samlet var der 45 minutters omtale af kampagnen Der var et samlet seer/lyttertal på 7,4 millioner 3,9 millioner på Tv og 3,5 millioner på radio. Evaluering af Sundhedsstyrelsens kampagne Børn og Bevægelse

10 3 Decentral evaluering af kampagnen Den decentrale evaluering af kampagnen har til formål at afdække de decentrale aktørers vurdering af kampagnen på følgende parametre: Kampagnens organisering og hensigtsmæssigheden af denne Det lokale samarbejde og implementering af aktiviteterne Den lokale forankring af aktiviteterne De decentrale aktører er opdelt i to interessentgrupper: Skoler, SFO er og Fritidshjem Kommunallæger og sundhedsplejersker Hver af de to interessentgrupper har modtaget et Internetbaseret spørgeskema. Besvarelserne på disse spørgeskemaer danner grundlag for evalueringen. 520 Skoler, SFO er og Fritidshjem og 133 kommunallæger og sundhedsplejersker har deltaget i undersøgelsen. Respondenterne er tilfældigt udvalgt blandt de deltagende kommuner. Nedenfor gennemgås resultaterne for de to grupper særskilt. 3.1 Undersøgelsens metode Undersøgelsen udgøres af 520 og 133 internetbaserede spørgeskemabesvarelser. De 520 besvarelser er udfyldt af skoler, SFO er og fritidshjem. Til denne gruppe blev der udsendt i alt 950 spørgeskemaer til tilfældigt udvalgte skoler, SFO er og fritidshjem, hvilket giver en svarprocent på 55 %. De 133 øvrige er besvaret af læger og sundhedsplejersker. I denne undersøgelse blev der udsendt 274 spørgeskemaer til kommuner i hele landet med en anmodning om at sende skemaet videre til rette modtagere. I begge spørgeskemaer er der en række åbne spørgsmål til at få en større kvalitativ indsigt i respondenternes holdninger og forslag til kampagnen. Disse er grupperet i overskrifter og afbilledet i en tabel i rapporten. Evaluering af Sundhedsstyrelsens kampagne Børn og Bevægelse

11 3.2 Deltagelsen i kampagnen For at kortlægge graden af deltagelse i kampagnen, undersøges det,, hvor mange børn respondenterne vurderer, der har deltaget i kampagnen. Nedenstående tabeller viser, hvor stor en andel af børnene i forhold til alle børn i 0.-3 klasse og i forhold til alle børn på skolen, der har været berørt af de igangsatte aktiviteter. Tabellerne viser overordnet, at ud af de deltagende skoler, deltog etnstor andel af eleverne. Tabel 1 viser at i hele 60 % af de deltagende skoler, deltog mellem 75 og 100 % af eleverne fra klasse. Tabel 1: Andel der har deltaget i kampagnen ud af børn i 0-3 klasse. Andel deltagende børn ud af alle i klasse Andel skoler Under 25 % 9,6 % Mellem 25 % og 49 % 15,0 % Mellem 50 % og 74 % 15,2 % Mellem 75 % og 100 % 60,2 % Total 100,0 % På baggrund af undersøgelsen resultater er det ydermere muligt at vurdere, hvor mange børn der total set har deltaget i kampagnen. Der har gennemsnitligt set deltaget ca. 106 børn per skole og med 1200 deltagende skoler, Sfo er og fritidshjem giver det et samlet deltager antal på ca elever. Når man betragter antallet af institutioner er beregningen den følgende. I kampagnen deltog ca institutioner ud af ca. 4400, hvilket giver en deltagelsesprocent på ca. 27. Evaluering af Sundhedsstyrelsens kampagne Børn og Bevægelse

12 3.3 Skolernes, SFO ernes og fritidshjemmenes vurdering af kampagnen Nedenfor gennemgås den overordnede vurdering af kampagnen set fra skolernes, SFO ernes og fritidshjemmenes perspektiv Overordnede konklusioner 98 % af respondenterne er generelt positivt stemte over for kampagnen. Langt de fleste skoler, SFO er og fritidshjem har været tilfredse med såvel Sundhedsstyrelsens materiale som informationsniveau i forbindelse med kampagnen. Kampagnens største succes har ifølge respondenterne været materialerne, idéerne og legene. Samtidig mener 20 %, at børnene rent faktisk er begyndt at bevæge sig mere. Derimod mener 26 %, at der er problemer med tid til planlægning af kampagnen. Samtidig finder 19 % dog, at de ikke ser nogen problemer i kampagnen Generel vurdering af kampagnen Af de skoler, SFO er og fritidshjem, der har deltaget i undersøgelsen, er 98 % meget eller overvejende positive i deres vurdering af kampagnen. Samtidig har slet ingen af respondenterne en negativ holdning til kampagnen. Tabel 2: Hvad er din generelle vurdering af Sundhedsstyrelsens kampagne børn og bevægelse? Meget positiv Overvejende positiv Neutral Ved ikke Total Den positive vurdering af kampagnen bliver yderligere underbygget af respondenternes syn på, hvad der er kampagnens største succeser 51 % (263) 47 % (241) 2 % (11) % (1) 100 % (516) Kampagnens største succes har ifølge skoler, SFO er og fritidshjem været materialerne, idéerne og legene, idet 41 % har svaret inden for denne kategori. Dernæst har 23 % angivet budskabets indhold som den største succes, mens 20 % vurderer, at den største succes er, at målet med kampagnen er nået, og at børnene rent faktisk er begyndt at bevæge sig mere. Evaluering af Sundhedsstyrelsens kampagne Børn og Bevægelse

13 Tabel 3: Hvad har efter Jeres mening været kampagnen "børn og bevægelses" største succeser? Materialerne, idéerne og legene Budskabets indhold Børn og voksne får rørt sig sammen Børnene bevæger sig mere nu Diverse Total 41 % (192) 23 % (110) 12 % (55) 20 % (93) 5 % (24) 100 % (474) Denne positive holdning bliver yderligere understøttet af fordelingen i nedenstående figur, som illustrerer respondenternes stillingtagen til en række udsagn om kampagnen. 92 % mener eksempelvis at de højst sandsynligt vil gentage nogle af de aktiviteter, der blev igangsat i kampagnen. Ligeledes mener godt 90 % af de deltagende at sundhedsstyrelsens materialer har været gode, ligesom informationsniveauet har været tilfredsstillende. Derimod er kun 4 % af respondenterne enige i at kampagnen har været spild af det offentliges penge. Alt i alt kan det konkluderes, at kampagnen har været yderst positivt modtaget af skolerne, SFO erne og fritidshjemmene. Figur 1: Andel enige i de forskellige udsagn Vi vil højst sandsynligt gentage nogle af de aktiviteter kampagnen igangsatte Sundhedsstyrelsens materialer har været gode Sundhedsstyrelsens informationsniveau har været tilfredsstillende Kampagnen har været godt organiseret Kampagnen ligger på det rette tidspunkt af året Kampagnen har gjort det lettere at igangsætte nye aktiviteter Vi har haft tilstrækkeligt med ressourcer Kampagnen har været spild af det offentliges penge 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100 % Hvis man betragter mere kritiske aspekter ved kampagnen, er det respondenternes vurdering, at det klart største problem i kampagnen har været manglende Evaluering af Sundhedsstyrelsens kampagne Børn og Bevægelse

14 planlægning og tid. Mange angiver her, at de er blevet informeret for sent om kampagnen. Dernæst finder 13 %, at manglende opbakning har været det største problem, herunder især forældres opbakning. Interessant er det også, at 19 % mener, at der ikke har været nogen problemer med kampagnen. Se endvidere bilag for uddybning af de åbne spørgsmål. Tabel 4: Hvad har efter Jeres mening været kampagnen "børn og bevægelses" største problemer? Planlægning og tid Budskaberne når ikke ud Manglende/dårlige redskaber Manglende opbakning Ingen problemer Ved ikke Total 26 % (111) 7 % (28) 8 % (36) 13 % (54) 19 % (82) 28 % (118) 100 % (429) Evaluering af Sundhedsstyrelsens kampagne Børn og Bevægelse

15 3.4 Skolernes, SFO ernes og fritidshjemmenes kendskab til og vurdering af konkrete tiltag I forbindelse med kampagnen har Sundhedsstyrelsen udsendt en række materialer til skoler, SFO er og fritidshjem. Nedenstående beskrives modtagernes kendskab til og vurdering af de konkrete tiltag Overordnede konklusioner Sundhedsstyrelsen har fået kanaliseret kampagnen meget godt ud, idet langt størstedelen af skoler, SFO er og fritidshjem i undersøgelsen har kendskab til alle udsendte materialer. I forlængelse af det brede kendskab til kampagnematerialet, er det yderst positivt, at 95 % af respondenterne i undersøgelsen vurderer, at materialet er godt eller meget godt. Især idékataloget og bue-/sjippetovene vurderes højt. Dog kender kun godt halvdelen af respondenterne kampagnens budskab, idet 52 % svarer 60 minutter på spørgsmålet om, hvad der er den generelle anbefaling i forhold til hvor fysisk aktive børn skal være Vurdering af udsendt materiale Kendskabet til kampagnematerialet er generelt meget stort blandt respondenterne, idet stort set alle kender de forskellige udsendte materialer. Det eneste, der ikke er næsten 100 % kendskab til, er faktapjecen, som kun 87 % kender. Tabel 5: Hvilke af kampagnen "børn og bevægelses" materialer har du kendskab til? Faktapjece 87 % (449) Idékatalog 97 % (500) Kridt 96 % (493) Hinkesten 96 % (495) Buetorv/sjippetov 96 % (493) Bolde 97 % (500) Har ikke stiftet bekendtskab med nogen materialer 2 % (9) Total 570 % (2939) Note: Tabellen summer ikke til 100 %, da mere end én svarafgivelse har været mulig Set i lyset af det store kendskab til kampagnematerialet er det yderst positivt, at 95 % af skoler, SFO er og fritidshjem i undersøgelsen vurderer, at materialet er rigtig godt eller godt. Evaluering af Sundhedsstyrelsens kampagne Børn og Bevægelse

16 Tabel 6: Hvad er din samlede vurdering af det udsendte materiale? Rigtigt godt Godt Hverken godt eller dårligt Dårligt Rigtigt dårligt Total 46 % (232) 49 % (246) 5 % (27) % (1) % (1) 100 % (507) I vurderingen af materialet vurderes alle de nævnte materialer over gennemsnittet. Idékataloget og bue-/sjippetovene vurderes højest med henholdsvis 8,52 og 8,47. Tabel 7: Vurdering af kampagne materialer på en skala fra 0-10, hvor 0 angiver slet ikke brugbart materiale, mens 10 angiver det bedst tænkelige materiale. Gennemsnit Idékatalog 8,52 Buetorv/sjippetov 8,47 Kridt 7,99 Bolde 7,94 Hinkesten 7,51 Faktapjece 7,33 Trods det meget brede kendskab til kampagnens materialer svarer kun 52 % korrekt på spørgsmålet om kampagnens budskab: hvad den generelle anbefaling er i forhold til hvor fysisk aktive børn skal være. Evaluering af Sundhedsstyrelsens kampagne Børn og Bevægelse

17 Tabel 8: Hvad er den generelle anbefaling i forhold til hvor fysisk aktive børn skal være? Mellem 0 og 30 minutter Mellem 30 og 60 minutter Mere end 60 minutter Andre svar Ved ikke Korrekt svar (60 minutter) Total 1 % (4) 6 % (25) 7 % (27) 28 % (116) 5 % (22) 52 % (214) 100 % (408) Evaluering af Sundhedsstyrelsens kampagne Børn og Bevægelse

18 3.5 Skolernes, SFO ernes og fritidshjemmenes arbejdsbetingelser, samarbejde, kontakt og støtte Nedenstående afsnit omhandler skolerne, SFO ernes, og fritidshjemmenes arbejdsbetingelser i relation til kampagnen, lokalt samarbejde og kontakt samt støtte til gennemførelse af kampagnen Overordnede konklusioner 93 % har i nogen eller høj grad deltaget i kampagnen, og langt størstedelen vurderer, at kampagnen har hjulpet dem til at aktivere børnene. Dog er der ikke den store oplevelse blandt skoler, SFO er og fritidshjem af forældreopbakning omkring kampagnen. Tidspunktet for kampagnen har de tidligere år været et kritikpunkt. Det lader dog til, at dette års placering af kampagnen i uge 36 har været passende, idet 82 % er helt eller delvist enige i, at kampagnen har ligget på det rigtige tidspunkt. Den vigtigste faktor for deltagelse i kampagnen er god tid til at planlægge aktiviteterne. Dernæst betyder input fra Sundhedsstyrelsen i form af konkrete idéer meget. Som den tredje vigtigste faktor kommer produktionen af materiale til kampagnen fra Sundhedsstyrelsens side Arbejdsbetingelser Som det fremgår af tabellen nedenfor, har respondenterne været meget aktive i deltagelsen i kampagnen. 93 % har i nogen eller høj grad deltaget. Tabel 9: I hvilken grad har I deltaget i kampagnen "børn og bevægelse"? I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke Total 45 % (231) 48 % (247) 5 % (27) 2 % (9) % (2) 100 % (516) Respondenterne vurderer ligeledes, at kampagnen har hjulpet dem til at aktivere børnene, hvilket fremgår at de tre følgende tabeller (jf. Tabel 10-12). 28 % mener, at kampagnen i høj grad har givet dem redskaber til at få børnene til at bevæge sig i hverdagen, mens 30 % er enige i, at kampagnen har gjort det lettere at iværksætte nye aktiviteter. Og endeligt oplever 63 %, at børnene i høj grad kan lide at deltage i kampagnen. Evaluering af Sundhedsstyrelsens kampagne Børn og Bevægelse

19 Tabel 10: I hvilken grad mener I, at kampagnen "børn og bevægelse" giver Jer redskaber til at få børnene til at lege og bevæge sig i hverdagen? I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke Total 28 % (143) 66 % (343) 4 % (20) % (1) 2 % (9) 100 % (516) Tabel 11: Kampagnen "børn og bevægelse" har gjort det lettere at igangsætte nye aktiviteter Helt enig Overvejende enig Overvejende uenig Helt uenig Ved ikke Total 30 % (157) 48 % (250) 9 % (47) 5 % (24) 7 % (38) 100 % (516) Tabel 12: I hvilken grad oplever I, at børnene kan lide at deltage i kampagnen "børn og bevægelse"? I høj grad I nogen grad I ringe grad Ved ikke Total 63 % (324) 32 % (166) 1 % (7) 4 % (19) 100 % (516) Evaluering af Sundhedsstyrelsens kampagne Børn og Bevægelse

20 3.5.3 Samarbejde og kontakt Samarbejdet med forældrene om kampagnen har ikke været stort, idet 21 % af skoler, SFO er og fritidshjem angiver, at forældrenekun i ringe grad har bakket op om kampagnen. 44 % svarer, at forældrene i nogen grad har bakket op. Tabel 13: I hvilken grad har forældrene bakket op om kampagnen "børn og bevægelse"? I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke Total 9 % (44) 44 % (225) 21 % (109) 7 % (35) 20 % (103) 100 % (516) Det er mest sundhedsplejersker og idrætsorganisationer, som skolerne, SFO erne og fritidshjemmene har været i kontakt med i forbindelse med kampagnen. Under andre kontakter angives især andre institutioner. Tabel 14: I forbindelse med kampagnen "børn og bevægelse", har I så haft kontakt til følgende organisationer/personer: Kommunallæger 1 % (4) Forvaltningen i kommunen 8 % (40) Sundhedsplejersker 17 % (90) Idrætsorganisationer 19 % (96) Andre 68 % (350) Total Note: Tabellen summer ikke til 100 %, da mere end én svarafgivelse har været mulig 112 % (580) Evaluering af Sundhedsstyrelsens kampagne Børn og Bevægelse

21 3.5.4 Støtte Flertallet mener, at de har haft tilstrækkeligt med ressourcer til gennemførelse af kampagnen, dog synes 27 %, at ressourcerne ikke har været tilstrækkelige. Tabel 15: Vi har haft tilstrækkeligt med ressourcer Helt enig Overvejende enig Overvejende uenig Helt uenig Ved ikke Total 18 % (91) 49 % (253) 19 % (98) 8 % (42) 6 % (32) 100 % (516) Et meget omtalt element i de tidligere års kampagner, har været en diskussion af, hvilket tidspunkt, der er det rigtige for kampagnen. I 2003 blev den gennemført i uge 20, i 2004 uge 24, og nu i år 2005 først i uge 36. Det nye tidspunkt passer tilsyneladende skoler, SFO er og fritidshjem meget godt, idet 47 % er helt enige i, at kampagnen ligger på det rette tidspunkt, mens 35 % er overvejende enige. Tabel 16: Kampagnen "børn og bevægelse" ligger på det rette tidspunkt af året Helt enig Overvejende enig Overvejende uenig Helt uenig Ved ikke Total 47 % (243) 35 % (183) 8 % (42) 5 % (25) 4 % (23) 100 % (516) Endelig tyder alt på, at skoler, SFO er og fritidshjem vil implementere aktiviteterne fra kampagnen i hverdagen, idet 57 % er helt enige i, at de højst sandsynligt vil gentage nogle af de aktiviteter, som kampagnen igangsatte. Evaluering af Sundhedsstyrelsens kampagne Børn og Bevægelse

22 Tabel 17: Vi vil højst sandsynlig gentage nogle af de aktiviteter kampagnen "børn og bevægelse" igangsatte Helt enig Overvejende enig Overvejende uenig Helt uenig Ved ikke Total 57 % (293) 35 % (183) 3 % (14) 2 % (11) 3 % (15) 100 % (516) Evaluering af Sundhedsstyrelsens kampagne Børn og Bevægelse

23 3.6 Forankring af kampagnen lokalt (Skoler, SFO er og Fritidshjem) Et centralt element for succesen af kampagnen er, om skoler, SFO er og fritidshjem har intentioner om at deltage i en fremtidig kampagne, og derudover hvilke faktorer de finder vigtige for en fremtidig deltagelse. Dette belyses nedenstående Overordnede konklusioner Stort set alle skoler, SFO er og fritidshjem i undersøgelsen forventer, at deres skole vil involvere sig aktivt i fremtidige kampagner vedr. motion. De vigtigste faktorer for fremtidig deltagelse er ifølge respondenterne, at de får god tid til at planlægge aktiviteterne, får introduktion til konkrete idéer til aktiviteter, og at der bliver produceret materiale til kampagnen. I nævnte rækkefølge Fremtidig deltagelse i kampagner Der er blandt skoler, SFO er og fritidshjem stor opbakning omkring fremtidige kampagner, idet 96 % tilkendegiver, at de i høj eller nogen grad forventer, at deres skole vil involvere sig aktivt i fremtidige kampagner vedr. motion. Tabel 18: I hvilken grad forventer du, at din skole vil involvere sig aktivt i fremtidige kampagner vedr. motion? I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke Total 56 % (287) 40 % (207) 2 % (9) % (1) 2 % (12) 100 % (516) Evaluering af Sundhedsstyrelsens kampagne Børn og Bevægelse

24 Respondenterne blev yderligere bedt om at vurdere i hvor høj grad faktorerne Økonomisk tilskud Produceret materiale til kampagnen Selvbestemmelse af indholdet i aktiviteterne God tid til at planlægge aktiviteterne Kurser til opkvalificering af personalet Introduktion til konkrete idéer til aktiviteter Andre faktorer Er afgørende for, at de vil deltage i en ny kampagne. Som det fremgår af nedenstående figur er den vigtigste faktor for deltagelse, at deltageren får god tid til at planlægge aktiviteterne. Dernæst betyder input fra Sundhedsstyrelsen med konkrete idéer meget. Som den tredje vigtigste faktor kommer produktionen af materiale til kampagnen fra Sundhedsstyrelsens side. Figur 2: Faktorer der har betydning for fremtidig deltagelse i en lignende kampagne At I får god tid til at planlægge aktiviteterne At I introduceres til konkrete idéer til aktiviteter At der bliver produceret materiale til kampagnen At I selv kan bestemme indholdet i aktiviteterne At der udbydes kurser til opkvalificering af personalet At der gives økonomisk tilskud 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 *1= slet ikke, 4= I høj grad Evaluering af Sundhedsstyrelsens kampagne Børn og Bevægelse

25 3.7 Læger og sundhedsplejersker I tabellen nedenfor er fordelingen af respondenter inden for gruppen af læger og sundhedsplejersker repræsenteret. Ud af de i alt 133 respondenter i nedenstående undersøgelse er 12 % læger og 83 % sundhedsplejersker. De 5 %, der har svaret andet arbejde, angiver blandt andet "fysioterapeut, leder af sundhedsordninger og sundhedsfaglig konsulent. Tabel 19: Hvad er dit arbejde? Læge 12% (16) Sundhedsplejerske 83% (111) Andet 5% (6) Total 100% (133) Evaluering af Sundhedsstyrelsens kampagne Børn og Bevægelse

26 3.8 Lægernes og sundhedsplejerskernes vurdering af kampagnen I forbindelse med kampagnen lavede Sundhedsstyrelsen en række materialer, som blandt andet blev sendt ud til lokale læger og sundhedsplejersker, til brug i deres daglige arbejde. Nedenstående undersøges, hvorledes læger og sundhedsplejersker, der står med den praktiske implementering, vurderer kampagnen, hvilke barrierer de oplever, og hvilke tiltag, der er vigtige for at sikre forankring Overordnede konklusioner 83 % af respondenterne er overvejende eller meget positive i deres generelle vurdering af kampagnen. Samtidig mener 99 % af respondenterne, at kampagnen i høj eller nogen grad er relevant for deres arbejde. Langt de fleste læger og sundhedsplejersker har været tilfredse med såvel Sundhedsstyrelsens materiale som informationsniveau i forbindelse med kampagnen. De vurderer endvidere, at kampagnen har hjulpet dem til at iværksætte flere aktiviteter på området. Kampagnens største succes har ifølge respondenterne været, at den har formået at sætte øget fokus på børns bevægelse. Derimod er der problemer med den lokale opbakning, idet 28 % vurderer, at blandt andre skoler, kommuner og forældre nedprioriterer kampagnen pga. faktorer som tid og kampagneformens manglende implementering i hverdagen Generel vurdering af kampagnen De fleste er overvejende positive over for kampagnen, mens kun 2 % er negativt stemt over for den. Tabel 20: Hvad er din generelle vurdering af Sundhedsstyrelsens kampagne børn og bevægelse? Meget positiv 27% (32) Overvejende positiv 56% (66) Neutral 14% (16) Overvejende negativ 2% (2) Meget negativ 0% (0) Ved ikke 1% (1) Total 100% (117) Gruppen af læger og sundhedsplejersker mener overordnet set, at kampagnen er yderst relevant for deres arbejde. Som det fremgår af den nedenstående tabel, har hele 81 % svaret, at kampagnen i høj grad er relevant for deres arbejde. Kun en enkelt respondent mener, at kampagnen i ringe grad er relevant for dennes arbejde. Evaluering af Sundhedsstyrelsens kampagne Børn og Bevægelse

27 Tabel 21: I hvilken grad mener du, at kampagnen "børn og bevægelse" er relevant for dit arbejde? I høj grad 81% (108) I nogen grad 18% (24) I ringe grad 1% (1) Slet ikke 0% (0) Ved ikke 0% (0) Total 100% (133) Den samme positive holdning til kampagnen gør sig også gældende i et større samfundsmæssigt perspektiv. 83 % er helt eller overvejende uenige i udtalelsen om, at kampagnen har været spild af det offentliges penge, mens kun 17 % er enige i udtalelsen. Tabel 22: Kampagnen "børn og bevægelse" har været spild af det offentliges penge Helt enig 3% (4) Overvejende enig 14% (19) Hverken enig eller uenig 0% (0) Overvejende uenig 42% (56) Helt uenig 41% (54) Ved ikke 0% (0) Total 100% (133) Denne positive holdning bliver yderligere understøttet af fordelingen i nedenstående figur, som illustrerer respondenternes stillingtagen til en række udsagn om kampagnen. 84 % mener eksempelvis at Sundhedsstyrelsens materialer har været gode. Respondenterne er også tilfredse med det tidspunkt på året kampagnen ligger. Generelt kan der spores stor tilfredshed blandt lægerne og sundhedsplejerskerne. Kun 14 % mener, at kampagnen har været spild af det offentliges penge. Evaluering af Sundhedsstyrelsens kampagne Børn og Bevægelse

28 Figur 3: Andel enige i de forskellige udsagn Sundhedsstyrelsens materialer har været gode (fx flyers - rend og hop) Kampagnen "børn og bevægelse" ligger på det rette tidspunkt af året Sundhedsstyrelsens informationsniveau har været tilfredsstillende Kampagnen "børn og bevægelse" har gjort det lettere at igangsætte nye aktiviteter Kampagnen har været spild af de offentliges penge 0% 20% 40% 60% 80% 100% Evaluering af Sundhedsstyrelsens kampagne Børn og Bevægelse

29 Kampagnens største succes har ifølge læger og sundhedsplejersker været det øgede fokus på børns bevægelse, idet 35 % har svaret i denne kategori. Dernæst har 14 % angivet den brede mediedækning som den største succes, mens 12 % vurderer, at vejledningen til konkrete tiltag er den største succes i kampagnen. Tabel 23: Hvad har efter din mening været kampagnen "børn og bevægelses" største succeser? Type af succes Andel Øget fokus på børn og bevægelse 35% Bred mediedækning 14% Vejledning til konkrete tiltag 12% Et klart enkelt budskab 8% Tværfagligt samarbejde 7% Den var landsdækkende 3% Ved ikke 22% Total 100% Evaluering af Sundhedsstyrelsens kampagne Børn og Bevægelse

30 Ifølge gruppens vurdering har det klart største problem i kampagnen været manglende lokal opbakning og forankring. Herunder angives såvel manglende interesse som tidsmangel som vigtige faktorer i den manglende lokale opbakning. Se endvidere bilag for uddybning af de åbne spørgsmål. Dernæst finder 10 %, at manglende koordinering og samarbejde i kampagnen har været det største problem. Ligeledes mener 10 %, at kampagnematerialet ikke har nået kampagnens målgruppe. Tabel 24: Hvad har efter din mening været kampagnen "børn og bevægelses" største problemer? Manglende lokal opbakning og forankring Manglende koordinering og samarbejde i kampagnen Kampagnemateriale har ikke nået målgruppen Der er generelt for mange kampagner Sen udmelding Dårligt tidspunkt Det er svært at ændre vaner Ved ikke Total 28% (37) 10% (13) 10% (13) 9% (12) 7% (9) 6% (8) 5% (6) 26% (34) 100% (133) Evaluering af Sundhedsstyrelsens kampagne Børn og Bevægelse

31 3.9 Lægernes og sundhedsplejerskernes vurdering af konkrete kampagnetiltag I forbindelse med kampagnen har Sundhedsstyrelsen udsendt en række materialer til læger og sundhedsplejersker. Nedenstående beskrives modtagernes kendskab til og vurdering af de konkrete tiltag Overordnede konklusioner Især kampagnens Rend og hop flyer kendes af læger og sundhedsplejersker, mens kun 3 % ikke har stiftet bekendtskab med nogen materialer Trods et begrænset kendskab (58 %) vurderes kampagnens hjemmeside som det bedst brugbare materiale Vurdering af udsendt materiale Kendskabet til det udsendte kampagnemateriale er generelt stort i gruppen. Der er dog lidt færre (58 %), der kender til kampagnens hjemmeside. Tabel 25: Hvilke af Sundhedsstyrelsens materialer har du stiftet bekendtskab med i forbindelse med kampagnen "børn og bevægelse"? Rend og hop flyer 92% (108) Baggrundsnotat om børn og fysisk aktivitet 74% (87) minutter 58% (68) Har ikke stiftet bekendtskab med nogen materialer 3% (3) Total 227% (266) Note: Tabellen summer ikke til 100 %, da mere end én svarafgivelse har været mulig I vurderingen af materialet vurderes alle de nævnte materialer over gennemsnittet. Trods det mere begrænsede kendskab, vurderes kampagnens hjemmeside med 7,4 som det bedste materiale. Tabel 26: Vurdering af kampagne materialer på en skala fra 0-10, hvor 0 angiver slet ikke brugbart materiale, mens 10 angiver det bedst tænkelige materiale. Gennemsnit Rend og hop flyer 6,65 Baggrundsnotat om børn og fysisk aktivitet 7,06 minutter 7,40 Evaluering af Sundhedsstyrelsens kampagne Børn og Bevægelse

32 3.10 Lægernes og sundhedsplejerskernes vurdering af kampagnens lokale forankring Et af Sundhedsstyrelsens erklærede mål med kampagnen er at skabe lokal forankring af aktiviteterne. I nedenstående afsnit undersøges derfor, hvorvidt gruppen af læger og sundhedsplejersker vurderer den lokale fremtidige opbakning af kampagner, og hvilke tiltag, der eventuelt kan foretages for at sikre fremtidig lokal opbakning Overordnede konklusioner Respondenterne er overvejende positivt stemt over for deltagelse i fremtidige kampagner. Den vigtigste faktor for fremtidig deltagelse er ifølge respondenterne, at de får god tid til at planlægge aktiviteterne. Af andre faktorer nævnes især større grad af lokal involvering og samarbejde Deltagelse i fremtidig kampagne Der er i gruppen en generel positiv forventning om, at skolerne i lokalområdet vil støtte op om fremtidige kampagner. 75 % af læger og sundhedsplejersker vurderer, at skolerne i høj eller nogen grad vil bakke op om kampagner i fremtiden. Tabel 27: I hvilken grad forventer du, at skolerne i dit område bakker op om fremtidige kampagner? I høj grad 19% (25) I nogen grad 56% (75) I ringe grad 14% (18) Slet ikke 2% (3) Ved ikke 9% (12) Total 100% (133) Respondenterne er endvidere adspurgt, i hvilket omfang faktorerne økonomisk tilskud, produceret materiale og god tid til planlægning er afgørende for, om de vil deltage i en ny kampagne. Som det fremgår af nedenstående tabeller er det i højeste grad den faktor, at de får god tid til at planlægge aktiviteterne, der er afgørende for deltagelse i fremtidige kampagner. Ud over de opgivne faktorer foreslår læger og sundhedsplejersker, at faktorer som mere tid og større grad af lokal involvering og samarbejde vil være afgørende faktorer for fremtidig deltagelse i kampagner. Se endvidere bilag for uddybning af de åbne spørgsmål. På spørgsmålet om, hvorvidt respondenterne har nogen idéer til, hvordan indsatsen i en eventuel fremtidig kampagne kan forbedres, svarer de især større lokal Evaluering af Sundhedsstyrelsens kampagne Børn og Bevægelse

33 opbakning og inddragelse af især skoler og lærere, samt udarbejdelse af reklame materiale. Nedenstående figur viser svarfordelingen på det overordnede spørgsmål: I hvilken grad er følgende faktorer afgørende for, at du vil deltage i en ny kampagne? Figur 4: Faktorer der har betydning for fremtidig deltagelse i en lignende kampagne At I får god tid til at planlægge aktiviteterne At der bliver produceret materiale til dig At der gives økonomisk tilskud til aktiviteter *1= slet ikke, 4= I høj grad Evaluering af Sundhedsstyrelsens kampagne Børn og Bevægelse

34 4 Tracking af hovedbudskaber Tracking af budskaberne blev foretaget af firmaet Millward Brown. Trackingen fokuserede på kampagnens hovedformål. Formålet med kampagnen er at bevidstgøre forældre og børne-professionelle om anbefalingen om minimum 60 minutters fysisk aktivitet for børn. Kampagnen har endvidere til formål at fastholde den voksnes befolknings kendskab til voksenanbefalingen om 30 minutters fysisk aktivitet om dagen. Der interviewes 100 personer om ugen i alderen år og i uge 38 er samplen boostet med yderligere 700 respondenter. Målsætningen med kampagnen er: At minimum 30% af de interviewede uhjulpet skal kende anbefalingen i forhold børn At minimum 60% uhjulpet skal kende anbefalingen i forhold til voksne. Det kan konstateres, at disse målsætninger er indfriet langt over forventning. I uge 38 har 56% kendskab til anbefalingen i forhold til børn, mens 69% har kendskab til anbefalingen i forhold til voksne. Niveauerne kan sammenlignes med, at der op til kampagne-perioden var 9 % og 49 %, der kendte anbefalingerne til henholdsvis børn og voksne. De interviewede får endvidere angivet en række hjulpne svarmuligheder i forhold børn og fysisk aktivitet. Her kan det konstateres, at kvinder og personer, der arbejder med børn er blandt de respondenter, som har det bedste kendskab til Sundhedsstyrelsens anbefalinger. I forhold til medieinvesteringen på TV kan det konstateres, at kampagnen per investeret trp ligger over niveauet for informationskampagner generelt til trods for, at der kommunikeres to budskaber. Sundhedsstyrelsen kommunikerer således særdeles effektivt i forhold til den investerede mediespending. Forklaringen på det høje effektivitetsniveau på TV er, at budskaberne i filmen Joystick kommunikeres tydeligt og på en involverende måde. Det kan afslutningsvis konstateres, at 84% af de interviewede vurderer, at Sundhedsstyrelsens kampagne er god, fordi den gør mange mennesker mere bevidste om vigtigheden af at bevæge sig. 9% mener kampagnen er spild af penge, fordi folk alligevel ikke lytter til budskabet, mens 7% svarer ved ikke. Evaluering af Sundhedsstyrelsens kampagne Børn og Bevægelse

35 5 Medieanalyse Medieanalysen blev udført af firmaet Ajourklip. Nedenfor præsenteres de centrale elementer i medieanalysen. 5.1 Overordnede konklusioner Den samlede artikel omtale udgjorde 254 presseklip, hvoraf ca. 90 % blev bragt i lokale og regionale medier. Den samlede EAV (Estimerede annonce værdi) for kampagnen samt den afledte omtale udgjorde ca kr. 85 % af omtaleværdien kunne relateres til aviser, mens Ill. ugeblade, magasiner og fagblade hver udgjorde ca. 5 %. Det lokale dagblad, Nordjyske Stiftstidende har brugt mest omtale m.m. på kampagnen (og bragt flest artikler). TV/Radio: 26 indslag i alt kunne relateres til kampagnen. 15 indslag i Tv og 11 indslag i radio. 2 ud af 3 indslag blev vist i almindelige nyhedsprogrammer (herunder vejret), mens de resterende indslag fordelte sig på regionalnyheder og aktualitet/baggrund. Samlet var der 45 minutters omtale af kampagnen Der var et samlet seer/lyttertal på 7,4 millioner 3,9 millioner på Tv og 3,5 millioner på radio. 5.2 Fordeling af nøgletal Den samlede artikelomtale udgjorde 254 presseklip. Ca. 90 % af artiklerne blev bragt i de lokale og regionale medier, fordelt på ca. 43 % i de lokale dagblade, og ca. 23 % i henholdsvis de lokale ugeaviser og regionale dagblade. Antallet af artikler i de landsdækkende dagblade tegnede sig for 7 %. Antal klip, bladgrupper Ill. blade Lokale dagblade Landsdækkende dagblade Magasiner Fagblade Lokale ugeaviser Regionale dagblade Nyhedsbreve Evaluering af Sundhedsstyrelsens kampagne Børn og Bevægelse

36 5.3 Estimeret annonceværdi og spaltemillimeter omtale Den samlede EAV for kampagnen samt den afledte omtale udgjorde ca kr. 85 % af omtaleværdien kunne relateres til aviser, mens Ill. ugeblade, magasiner og fagblade hver udgjorde ca. 5 %. Estimeret annonceværdi, bladgrupper kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr 0 Ill. blade Lokale dagblade Landsdækkende dagblade Magasiner Fagblade Lokale ugeaviser Regionale dagblade Nyhedsbreve Det samlede antal spalte millimeter udgjorde ca millimeter svarende til i alt ca. 75 siders omtale (i stor avisformat). 42,5 % af den samlede spalteplads kan relateres til de store lokale dagblade, mens 8 % kan relateres til de landsdækkende aviser. Spaltemillimeter, bladgrupper Ill. blade Lokale dagblade Landsdækkende dagblade Magasiner Fagblade Lokale ugeaviser Regionale dagblade Nyhedsbreve 5.4 Top 25, sorteret på spalte m.m. Det lokale dagblad, Nordjyske Stiftstidende har brugt mest omtale m.m. på kampagnen (og bragt flest artikler). De øverste 10 medier er alle lokale/regionale dagblade - jf. nedenstående figur. Evaluering af Sundhedsstyrelsens kampagne Børn og Bevægelse

37 Måned (Alle) Medier Spalte mm Antal Oplagstal (1.000) Læsertal (1.000) Værdi Pos/neg grad Nordjyske Stiftstidende , ,5 kr % Frederiksborg Amts Avis ,2 756,0 kr % Ringkjøbing Amts Dagblad ,1 308,0 kr % Horsens Folkeblad ,2 410,2 kr % Bornholms Tidende ,0 120,8 kr % Sjællands Tidende ,9 266,0 kr % Århus Stiftstidende , ,0 kr % Jydske Vestkysten, Billund ,6 20,4 kr % Randers Amtsavis ,7 210,0 kr % Politiken , ,0 kr % Dagbladet Skjern Tarm ,0 90,0 kr % Lemvig Folkeblad ,9 45,6 kr % Frederiksberg Bladet ,0 228,0 kr % Morsø Folkeblad ,0 93,0 kr % Dagbladet Holstebro-Struer ,4 117,0 kr % Midtjyllands Avis ,1 279,0 kr % Politiken, søndag , ,0 kr % Jydske Vestkysten, Sønderborg ,3 71,9 kr % Berlingske Tidende , ,0 kr % Nordjyske Stift, søn , ,0 kr % Viborg Stifts Folkeblad ,6 222,0 kr % Thisted Dagblad ,6 120,0 kr % Jydske Vestkysten Esbjerg ,6 97,5 kr % Fyns Amts Avis ,0 260,0 kr % Holbæk Amts Venstreblad ,3 96,0 kr % Hovedtotal , ,9 kr % 5.5 Regional fordeling, antal På amtsbasis har Ringkøbing haft mest omtale. Den regionale fordeling viser Nordjyllands amt og Ringkøbing amt er stærk overrepræsenteret i forhold til omtale, mens Roskilde amt er meget underrepræsenteret. Antal klip, regioner Bornholms region Ringkjøbing Amt Viborg Amt Vestsjællands Amt Storstrøms Amt Fyns Amt Frederiksborg Amt Hovedstadsregione Århus Amt Nordjyllands Amt Ribe Amt Vejle Amt Sønderjyllands Amt Roskilde Amt Landsdækkende Evaluering af Sundhedsstyrelsens kampagne Børn og Bevægelse

38 5.6 Nøgletal TV/Radio indslag 26 indslag i alt kunne relateres til kampagnen. 15 indslag i Tv og 11 indslag i radio. 2 ud af 3 indslag blev vist i almindelige nyhedsprogrammer (herunder vejret), mens de resterende indslag fordelte sig på regionalnyheder og aktualitet/baggrund. Samlet var der 45 minutters omtale af kampagnen Antal indslag Nyhedsprogram Regionalnyheder Aktualitet og baggrund Erhvervsnyheder Underholdning Forbrugerstof Debat 5.7 Nøgletal seer/lyttertal Et samlet seer/lyttertal på 7,4 millioner 3,9 millioner på Tv og 3,5 millioner på radio. Seer/lyttertal (1000) Nyhedsprogram Regionalnyheder 255 Aktualitet og baggrund Erhvervsnyheder Underholdning Forbrugerstof Debat Evaluering af Sundhedsstyrelsens kampagne Børn og Bevægelse

Kommunikationsstrategi - Kampagnen Børn og bevægelse 2005

Kommunikationsstrategi - Kampagnen Børn og bevægelse 2005 Kommunikationsstrategi - Kampagnen Børn og bevægelse 2005 Indholdsfortegnelse Baggrund 3 1 Formål 4 2 Målgruppen 5 3 Budskab 6 4 Medievalg 7 4.1 TV-spots 7 4.2 Dagblade, fagblade og magasiner 7 4.3 Interpersonel

Læs mere

Observer Danmark A/S' Publicitetsrapport for Vej & Park

Observer Danmark A/S' Publicitetsrapport for Vej & Park Vej & Park Njalsgade 15 23 København S Att.: Gitte Hyldahl Nielsen København, november 24 Observer Danmark A/S' Publicitetsrapport for Vej & Park Ordre: 26362 Periode: September 24 Publicitetsrapporten

Læs mere

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003 Statistik for social- og sundhedsassistentuddannelsen 1993-2004 Følgende oversigt viser ansøgere, dimensionering og optag baseret på social- og sundhedsassistentuddannelsen i perioden 1993-2004. Tallene

Læs mere

Evaluering af Animerede enkeltlyde, dialoger og udtaleværksted

Evaluering af Animerede enkeltlyde, dialoger og udtaleværksted af Animerede enkeltlyde, dialoger og udtaleværksted I. Baggrund... 2 II. Formål... 2 III. ens udformning... 2 III.1. Succeskriterier... 2 III.2. Indsamling af data... 2 IV. Resultater... 3 IV.1 Respondenter

Læs mere

Cykelsuperstien Albertslund

Cykelsuperstien Albertslund Kampagnerapport Cykelsuperstien Albertslund 28. marts 2012-29. maj 2012 Overblik: Medietyper og nøgletal Medietype Positive Negative Neutrale Webkilder 96 89 2 5 75.384 480.651 Lokale ugeaviser 29 23 1

Læs mere

Fokusområder i 2015. Den 26. marts 2014 vedtog Viborg Byråd en skærpet markedsføringsprofil med fire styrkepositioner:

Fokusområder i 2015. Den 26. marts 2014 vedtog Viborg Byråd en skærpet markedsføringsprofil med fire styrkepositioner: Fokusområder i 2015 Fokusområde Status pr. 30.06.2015 Status Markedsføring Viborg Kommune skal markedsføres yderligere med henblik på at skabe vækst. Det skal ske via tiltrækning af tilflyttere, studerende,

Læs mere

Medieanalyse. Omtalen af ny akuttelefon i Region Sjælland. August-november 2011

Medieanalyse. Omtalen af ny akuttelefon i Region Sjælland. August-november 2011 Medieanalyse Omtalen af ny akuttelefon i Region Sjælland August-november 211 Nøgletal Omtale af akuttelefonen: Antal, læsertal og estimeret annonceværdi Antal Positive Neutrale Negative Bruttolæsertal

Læs mere

Medier 180Grader.dk 24timer Advokaten Aktionæren Appetize ArbejdsMarkedPolitisk Agenda AuClock AutoUpdate.dk Avisen.dk B.T. Benzin & kiosk Berlingske

Medier 180Grader.dk 24timer Advokaten Aktionæren Appetize ArbejdsMarkedPolitisk Agenda AuClock AutoUpdate.dk Avisen.dk B.T. Benzin & kiosk Berlingske Medier 180Grader.dk 24timer Advokaten Aktionæren Appetize ArbejdsMarkedPolitisk Agenda AuClock AutoUpdate.dk Avisen.dk B.T. Benzin & kiosk Berlingske Tidende - Business Berlingske Tidendes Nyhedsmagasin

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEKULTURDAGE BILLUND KOMMUNE. Synlighedsanalyse 1. MARTS 15. SEPTEMBER 2016

INTERNATIONALE BØRNEKULTURDAGE BILLUND KOMMUNE. Synlighedsanalyse 1. MARTS 15. SEPTEMBER 2016 INTERNATIONALE BØRNEKULTURDAGE BILLUND KOMMUNE Synlighedsanalyse 1. MARTS 15. SEPTEMBER 2016 OVERBLIK 112 OMTALER ANNONCEVÆRDI 264.556 DKK BRUTTOLÆSERE 1,5 MIO. MEST EKSPONERENDE MEDIE Jydske Vestkysten

Læs mere

Betalte hverdagsaviser

Betalte hverdagsaviser Betalte hverdagsaviser 2. halvår 2. halvår 2. halvår 2. halvår 2. halvår 2. halvår 2. halvår 2. halvår 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Landsdækkende B.T. 111.795 101.882 96.240 92.735 88.214 82.024

Læs mere

MEDIEANALYSE Publicity for Business Region North Denmark August 2016

MEDIEANALYSE Publicity for Business Region North Denmark August 2016 MEDIEANALYSE Publicity for Business Region North Denmark August 2016 Analysens indhold 1. Indledning... 2 Introduktion... 2 Data... 2 Medierne... 2 2. Medieomtaler... 2 Antal omtaler... 2 Fordelt på måneder...

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Skolebestyrelsens rolle i den nye skole. Tabelrapport

Skolebestyrelsens rolle i den nye skole. Tabelrapport Skolebestyrelsens rolle i den nye skole Tabelrapport Skolebestyrelsens rolle i den nye skole Tabelrapport 2016 Skolebestyrelsens rolle i den nye skole 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Get Moving Evaluering af kampagnen Rapport. Get Moving 2016 TNS

Get Moving Evaluering af kampagnen Rapport. Get Moving 2016 TNS Evaluering af kampagnen Rapport Indholdsfortegnelse 1 Konklusioner 8 2 Hovedresultater 16 3 Demografi 58 4 Bilag 64 2 Formål og målsætning Sundhedsstyrelsen har i ugerne 21 og 22, 2016 gennemført kampagnen

Læs mere

Halsnæs Kommune i medierne

Halsnæs Kommune i medierne Halsnæs Kommune i medierne 1. Januar 3. juni 216 Analysis manager: H. C. Nordahl Thomsen Antal omtaler Nøgletal for perioden Omtaler Læsertal Brand Building Effect Visibility Score Halsnæs Kommune 2.27

Læs mere

AVIS/PRINT GRAFER OG TABELLER

AVIS/PRINT GRAFER OG TABELLER 2016 MEDIERNES UDVIKLING I DANMARK AVIS/PRINT GRAFER OG TABELLER WWW.SLKS.DK/MEDIEUDVIKLINGEN Læsertal i 1.000 2015 - Hverdagsudgivelser/dagblade 600 500 521 400 300 307 243 200 100 185 148 145 143 132

Læs mere

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu)

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu) Statistik for erhvervsgrunduddannelsen (egu) 2002 November 2003 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning og resumé... 2 2. Indgåede aftaler... 2 3. Gennemførte og afbrudte aftaler... 5 4. Den regionale aktivitet...

Læs mere

Opholdsstedet Kollektivet. UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter

Opholdsstedet Kollektivet. UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter Opholdsstedet Kollektivet UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter Oktober 2007 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 2. METODEVALG... 2 3. ANALYSE... 4 3.1 ANALYSE AF PÅRØRENDE/NETVÆRKSPERSONER

Læs mere

Evaluering af kampagnen Hudallergi, en partner for livet 2011

Evaluering af kampagnen Hudallergi, en partner for livet 2011 Evaluering af kampagnen Hudallergi, en partner for livet 2011 Notat Juli 2011 1. Indledning I foråret 2011 gennemførte Miljøstyrelsen for anden gang kampagnen Hudallergi en partner for livet. Kampagnen

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 4. kvartal 2006 + 1. kvartal 2007

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 4. kvartal 2006 + 1. kvartal 2007 Læsertal fra Index Danmark/Gallup 4. kvartal 2006 + 1. kvartal 2007 De nye læsertal for 4. kvartal 2006 + 1. kvartal 2007 er nu frigivet. Oversigten viser tallene sammenlignet med 4. kvartal 2005 + 1.

Læs mere

Skoleevaluering af 20 skoler

Skoleevaluering af 20 skoler Skoleevaluering af 20 skoler Epinion A/S 30. oktober 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og metode...3 1.1 Formål med skoleevalueringen...3 1.2 Metoden...3 1.3 Svarprocent...4 1.4 Opbygning...4 2 Sammenfatning...5

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 1. halvår 2017

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 1. halvår 2017 De nye læsertal for 1. halvår 2017 er nu frigivet. Oversigten viser alene tallene for 1. halvår 2016 og 2. halvår 2016 sammenlignet med 1. halvår 2017. Bemærk at fra 1. halvår 2017 indgår læsning af mediernes

Læs mere

Kampagne effektmåling af

Kampagne effektmåling af Kampagne effektmåling af Åben dør og Se mig Gennemført d. 23. juni til 24. juni 2015 1 Baggrund og formål Citrusmedia har for Frederiksberg Kommune i løbet af den seneste måned kørt kampagnen Åben dør

Læs mere

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Forbundet af Offentligt Ansatte November 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ...1 BAGGRUND OG FORMÅL...2 FORMÅL...2

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontaktperson: Peter Kystol Sørensen, lokal 6207 I Sundhedsstyrelsen findes data fra Det fælleskommunale Sygesikringsregister for perioden 1990-1998.

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014 Dato 27..205 Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 204 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters

Læs mere

Runde 2: November 2014

Runde 2: November 2014 Runde 2: November 2014 INDHOLD Metode Forbrugeradfærd Mærkekendskab Mærkeevaluering Opsummering Målgruppestudie METODE Formål: At måle opfattelse og overvejelse af Cphbusiness, med hensigt på at kunne

Læs mere

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE UNDERVISNINGS- MINISTERIET RAPPORT SEPTEMBER 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING OG RESUMÉ 6 SKOLEBESTYRELSENS INVOLVERING I SKEMAER Side 3 Side 35 2 INDSKOLINGEN Side

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Indhold Side 1.1. Indledning... 1 1.2. Baggrund

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse)

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 5 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

7 SAMLET EVALUERING AF GetMoving

7 SAMLET EVALUERING AF GetMoving SAMLET EVALUERING AF GetMoving 2006 2007 Samlet evaluering af GetMoving 2006 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Millward Brown Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Kategori: Udredning

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 1. halvår 2007

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 1. halvår 2007 Læsertal fra Index Danmark/Gallup 1. halvår 2007 De nye læsertal for 1. halvår 2007 er nu frigivet. Oversigten viser tallene, sammenlignet med 1. halvår samt 2. halvår 2006. Søndagsaviser B.T. 515.000

Læs mere

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION April 2012 Lægepopulationen og lægepraksispopulationen 1977-2012 Nøgletal fra medlemsregisteret (Populationspyramide - 1993 og 2012) Resume Denne statistik vedrører den

Læs mere

Oversigt over BL s indlæg og DN s svar

Oversigt over BL s indlæg og DN s svar Dato: 19. august 2015 Til: Afdelingerne og HB Skrevet af: Vibeke Lyngse, vl@dn.dk Oversigt over BL s indlæg og DN s svar Nedenstående er en samlet oversigt over de næsten 150 indlæg, Bæredygtigt Landbrug

Læs mere

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje?

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje? Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

VIRKSOMHEDSTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2014 OPSAMLING SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS

VIRKSOMHEDSTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2014 OPSAMLING SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS VIRKSOMHEDSTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2014 OPSAMLING SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS 1 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse 2014 - opsamling Introduktion Som et led i Social- og Sundhedsskolen

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 4. kvartal 2014 + 1. kvartal 2015

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 4. kvartal 2014 + 1. kvartal 2015 Læsertal fra Index Danmark/Gallup 4. + 1. De nye læsertal for 4. + 1. er nu frigivet. Oversigten viser tallene for 4. + 1. sammenlignet med og 2. kvartal + 3.. Søndagsaviser BT 208.000 208.000 178.000

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. halvår 2014

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. halvår 2014 De nye læsertal for 2. halvår 2014 er nu frigivet. Oversigten viser alene tallene for 2. halvår 2013 og 1. halvår 2014 sammenlignet med 2. halvår 2014 Søndagsaviser BT 223.000 208.000 191.000 Berlingske

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren. til Regionsrådets møde den 7.

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren. til Regionsrådets møde den 7. Region Midtjylland Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren Bilag til Regionsrådets møde den 7. februar 2007 Punkt nr. 0 # $% & ' # # ( % % % ' ( ' % $ ) * + $,--./ /( &0 2

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Ledighedsydelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Ledighedsydelse DECEMBER 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse Ledighedsydelse Svendborg Brugertilfredshedsundersøgelse 2 Brugerundersøgelse Denne rapport indeholder resultatet af den brugerundersøgelse blandt Jobcenter

Læs mere

Læserundersøgelse af En venlig hilsen. Odense Kommunes blad til borgere over 65 år. December Rapport

Læserundersøgelse af En venlig hilsen. Odense Kommunes blad til borgere over 65 år. December Rapport Læserundersøgelse af En venlig hilsen Odense Kommunes blad til borgere over 65 år December 2010 Rapport Rapporten er udarbejdet af Christian Krogsgaard Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formålet med

Læs mere

Evaluering - kommuner

Evaluering - kommuner Baggrund I forbindelse med afslutning af Spar 20% projektet har Energi tjenesten sendt et link til en elektronisk spørgeskemaundersøgelse til alle de deltagende kommuner, som hermed fik mulighed for at

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen . Indledning. Baggrund for undersøgelsen TNS Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

Evaluering af skolereformen Rapport fra workshop med skolebestyrelserne

Evaluering af skolereformen Rapport fra workshop med skolebestyrelserne INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE Evaluering af skolereformen Rapport fra workshop med skolebestyrelserne EMNE FOR DENNE RAPPORT Denne rapport er resultatet af workshop for skolebestyrelserne i Stevns Kommune.

Læs mere

Danskernes medievaner ud fra et demokratisk perspektiv

Danskernes medievaner ud fra et demokratisk perspektiv Danskernes medievaner ud fra et demokratisk perspektiv Trine Bille Associate Professor, Ph.D. Institut for Innovation og Organisationsøkonomi Copenhagen Business School Udvalget om den fremtidige offentlige

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister.

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister. FVU-plan På baggrund af Region Syddanmarks oplæg til indhold og form til FVU-planerne, og den efterfølgende drøftelse heraf med voksenuddannelsescentrene og deres uddannelsesudvalg den 27. november 2007,

Læs mere

Randers Erhvervs- & Udviklingsråd. Tilfredshedsundersøgelse

Randers Erhvervs- & Udviklingsråd. Tilfredshedsundersøgelse Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Tilfredshedsundersøgelse Februar 2010 Generelt om undersøgelsen Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 1.- 9. februar 2010 Målgruppe: Virksomheder i

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

Observer Danmark A/S' Publicitetsrapport for Vej & Park

Observer Danmark A/S' Publicitetsrapport for Vej & Park Vej & Park Njalsgade 15 2300 København S Att.: Gitte Hyldahl Nielsen København, november 2004 Observer Danmark A/S' Publicitetsrapport for Vej & Park Ordre: 26362 Periode: Oktober 2004 Publicitetsrapporten

Læs mere

Drikkemønstre og oplevede konsekvenser

Drikkemønstre og oplevede konsekvenser Drikkemønstre og oplevede konsekvenser Drikkemønstre og oplevede konsekvenser Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 6 23 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Forebyggelse, alkohol, alkoholvaner Kategori:

Læs mere

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr.

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. sygehusene Analyseinstitut for Forskning, 1999/2 1 Forskning og udviklingsarbejde

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. halvår 2016

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. halvår 2016 De nye læsertal for 2. halvår 2016 er nu frigivet. Oversigten viser alene tallene for 2. halvår 2015 og 1. halvår 2016 sammenlignet med 2. halvår 2016 Søndagsaviser BT 179.000 143.000 146.000 Berlingske

Læs mere

Evaluering af kampagne om korrekt brændefyring Miljøprojekt nr. 1663, 2015

Evaluering af kampagne om korrekt brændefyring Miljøprojekt nr. 1663, 2015 Evaluering af kampagne om korrekt brændefyring 2014-15 Miljøprojekt nr. 1663, 2015 Redaktion: Evaluering af kampagne om korrekt brændefyring 2014-15 Redaktion: Rie Schmidt Knudsen, Epinion Udgiver: Miljøstyrelsen

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave. 26. oktober 2015

Økonomisk analyse. Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave. 26. oktober 2015 Økonomisk analyse 26. oktober 2015 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave Den

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 4. kvartal kvartal 2017

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 4. kvartal kvartal 2017 De nye læsertal for 2. kvartal 2017 + 3. kvartal 2017 er nu frigivet. Oversigten viser tallene for 2. kvartal 2017 + 3. kvartal 2017 sammenlignet med 4. kvartal 2016 + samt 2. kvartal + 3. kvartal 2016.

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 4. kvartal 2012 + 1. kvartal 2013

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 4. kvartal 2012 + 1. kvartal 2013 De nye læsertal for 4. + 1. er nu frigivet. Oversigten viser tallene for 4. + 1. sammenlignet med og 2. kvartal + 3.. Søndagsaviser BT 322.000 301.000 274.000 Berlingske 323.000 311.000 292.000 Ekstra

Læs mere

Der er modtaget data fra alle amter og kommuner undtagen Blåvandshuk, Dianalund, Løkken-Vrå, Marstal, Sallingsund, Sydfalster.

Der er modtaget data fra alle amter og kommuner undtagen Blåvandshuk, Dianalund, Løkken-Vrå, Marstal, Sallingsund, Sydfalster. NYHEDSBREV Fraværsstatistikken for den (amts)kommunale sektor 2006 er nu tilgængelig i en onlineversion med mulighed for selv at danne diverse rapporter over fraværet. Desuden udgives Fraværsstatistikken

Læs mere

Fakta om Spejdernes Lejr 2012

Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Vidste du at: Lejrens afvikling blev en stor succes målt på samtlige parametre. 7.300 spejdere deltog på Spejdernes Lejr, hvor af de 26.400 spejdere

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer

Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer Indhold Formål og metode Spørgeskema indhold Generel holdning Fanger opmærksomhed Reklame & irritation Brug Præference Baggrundsvariable 2 Reklameanalysen

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

RAPPORT Natur i generationer September 2009 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING PROJEKT 56456. Udarbejdet af: Celia Paltved-Kaznelson

RAPPORT Natur i generationer September 2009 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING PROJEKT 56456. Udarbejdet af: Celia Paltved-Kaznelson Masnedøgade 22-26 DK-2100 København Ø Denmark RAPPORT Natur i generationer September 2009 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING PROJEKT 56456 Udarbejdet af: Celia Paltved-Kaznelson CVR 11 94 51 98 VAT DK 11

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. + 3. kvartal 2009

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. + 3. kvartal 2009 1. december Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. + 3. kvartal De nye læsertal for 2. + 3. kvartal er nu frigivet. Oversigten viser alene tallene for 2. + 3. kvartal idet der per 1. januar er foretaget

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Dødsårsager Aldersstandardiserede rater pr indbyggere med befolkningen i 2000 som standard

Dødsårsager Aldersstandardiserede rater pr indbyggere med befolkningen i 2000 som standard Dødsårsager 2005. Aldersstandardiserede rater pr. 100.000 indbyggere med befolkningen i 2000 som standard Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Københavns Frederiksborg Roskilde Vestsjællands Storstrøms

Læs mere

BYGGET PÅ KOMPETENCER. OG KOMPETENCER POLITIKERNES HOLDNING TIL LOBBYISME SURVEY MED DANSKE POLITIKERE. November 2015

BYGGET PÅ KOMPETENCER. OG KOMPETENCER POLITIKERNES HOLDNING TIL LOBBYISME SURVEY MED DANSKE POLITIKERE. November 2015 CLICK TO ADD TEXT BYGGET PÅ KOMPETENCER. OG KOMPETENCER Vi kombinerer altid faglig indsigt I kundernes verden med skarpe kommunikationskompetencer. Det kalder vi dobbeltkompetencer. POLITIKERNES HOLDNING

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

evaluering af 16 åben skole-piloter

evaluering af 16 åben skole-piloter evaluering 16 åben skole-piloter April 2015 indhold Resumé og evalueringens vigtigste konklusioner... 3 Om evalueringen... 4 Forløbene har indfriet forventningerne skolerne er mest tilfredse... 4 Foreningerne

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009

KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009 KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, Ergoterapeutforeningen og Ældre Sagen Udarbejdet af Celia Paltved-Kaznelson

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. halvår 2015

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. halvår 2015 De nye læsertal for 2. halvår 2015 er nu frigivet. Oversigten viser alene tallene for 2. halvår 2014 og 1. halvår 2015 sammenlignet med 2. halvår 2015 Søndagsaviser BT 191.000 162.000 179.000 Berlingske

Læs mere

Løbende evaluering i kommuner

Løbende evaluering i kommuner Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen.

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. kvartal + 3. kvartal 2015

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. kvartal + 3. kvartal 2015 De nye læsertal for 2. kvartal + 3. kvartal 2015 er nu frigivet. Oversigten viser tallene for 2. kvartal + 3. kvartal 2015 sammenlignet med 2. kvartal + 3.. kvartal 2014 og 4. kvartal 2014 +. Søndagsaviser

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. kvartal + 3. kvartal 2012

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. kvartal + 3. kvartal 2012 Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. kvartal + 3. De nye læsertal for 2. kvartal + 3. er nu frigivet. Oversigten viser tallene for 2. kvartal + 3. sammenlignet med 2. kvartal + 3. kvartal 2011 og 4. kvartal

Læs mere

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 6 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

Medieanalyse af Divisionsforeningen Håndbolds ligaklubber. Periode: 1. JANUAR 2015 31. DECEMBER 2015

Medieanalyse af Divisionsforeningen Håndbolds ligaklubber. Periode: 1. JANUAR 2015 31. DECEMBER 2015 Medieanalyse af Divisionsforeningen s ligaklubber Periode: 1. JANUAR 2015 31. DECEMBER 2015 Indledning - opdrag Hensigten med denne medieanalyse er at skaffe et overblik over og dokumentation for udvalgte

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 4. kvartal 2015 + 1. kvartal 2016

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 4. kvartal 2015 + 1. kvartal 2016 Læsertal fra Index Danmark/Gallup 4. + 1. De nye læsertal for 4. + 1. er nu frigivet. Oversigten viser tallene for 4. + 1. sammenlignet med samt 2. kvartal + 3... Søndagsaviser BT 178.000 174.000

Læs mere

Naturens Dag. 8. juni 2015. Naturens Dag. TNS Dato: 8. juni 2015 Projekt: 61974

Naturens Dag. 8. juni 2015. Naturens Dag. TNS Dato: 8. juni 2015 Projekt: 61974 8. juni 2015 Gallup om Sammenfatning: Kendskabet til ligger på 2 i målgruppen. Deltagelsen i ligger på Blandt dem der har hørt om, stammer deres kendskab primært fra landsdækkende (3) og lokale medier

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 1. halvår 2015

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 1. halvår 2015 De nye læsertal for 1. halvår 2015 er nu frigivet. Oversigten viser alene tallene for 1. halvår 2014 og 2. halvår 2014 sammenlignet med 1. halvår 2015 Søndagsaviser BT 208.000 191.000 162.000 Berlingske

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking September 2014. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking September 2014. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking September 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af september-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister.

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister. FVU-plan På baggrund af Region Syddanmarks oplæg til indhold og form til FVU-planerne, og den efterfølgende drøftelse heraf med voksenuddannelsescentrene og deres uddannelsesudvalg den 27. november 2007,

Læs mere

Rapport Undersøgelse af holdninger til mærkningsordninger blandt danske fremstillingsvirksomheder

Rapport Undersøgelse af holdninger til mærkningsordninger blandt danske fremstillingsvirksomheder Rapport Undersøgelse af holdninger til mærkningsordninger blandt danske fremstillingsvirksomheder Udarbejdet af Oxford Research A/S for LO Marts 2007 Revi- Forfatter: jbe Sidst gemt: 21-03-2007 10:56 Sidst

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 4. kvartal kvartal 2017

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 4. kvartal kvartal 2017 De nye læsertal for 4. + 1. er nu frigivet. Oversigten viser tallene for 4. + 1. sammenlignet med 2. kvartal + 3. samt. Søndagsaviser BT 168.000 145.000 137.000 Berlingske 214.000 196.000 183.000

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 1. halvår 2017

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 1. halvår 2017 De nye læsertal for 1. halvår 2017 er nu frigivet. Oversigten viser alene tallene for 1. halvår 2016 og 2. halvår 2016 sammenlignet med 1. halvår 2017. Bemærk at fra 1. halvår 2017 indgår læsning af mediernes

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. kvartal + 3. kvartal 2014

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. kvartal + 3. kvartal 2014 De nye læsertal for 2. kvartal + 3. kvartal 2013 er nu frigivet. Oversigten viser tallene for 2. kvartal + 3. kvartal 2014 sammenlignet med 2. kvartal + 3. kvartal 2013 og 4. kvartal 2013 + 1. kvartal

Læs mere

Er ledelsen på de psykiatriske afdelinger bekendt med temarapporten: selvmordsforsøg under indlæggelse. i rapporten implementeret?

Er ledelsen på de psykiatriske afdelinger bekendt med temarapporten: selvmordsforsøg under indlæggelse. i rapporten implementeret? Er ledelsen på de psykiatriske afdelinger bekendt med temarapporten: Selvmord og selvmordsforsøg under indlæggelse og er anbefalingerne i rapporten implementeret? Sundhedsstyrelsen, august 2008 Er ledelsen

Læs mere

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Knud Juel 18. November 2005 Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Dette notat beskriver hospitalskontakter i

Læs mere

Evaluering af Kompetenceudviklingsprojekt og Rotationsprojekt i Senior

Evaluering af Kompetenceudviklingsprojekt og Rotationsprojekt i Senior Evaluering af Kompetenceudviklingsprojekt og Rotationsprojekt i Senior December 2013 Indhold 1. Sammenfatning... 3 2. Baggrund for evalueringen... 5 3. Fremgangsmåde for evalueringen... 6 4. Kompetenceudviklingsprojektets

Læs mere

Kommunal- og regionsvalg 2013 Valgkampens medier KMD Analyse November 2013

Kommunal- og regionsvalg 2013 Valgkampens medier KMD Analyse November 2013 Kommunal- og regionsvalg 2013 Valgkampens medier KMD Analyse November 2013 DANSKERNE FORETRÆKKER VALGKAMP PÅ TV FREM FOR BESØG VED HOVEDDØREN SOCIALE MEDIER KAN FÅ BETYDNING FOR UDFALDET AF VALGET VALGPLAKATER

Læs mere

Danske Gymnasiers aviskampagne for det nye HF

Danske Gymnasiers aviskampagne for det nye HF Danske Gymnasiers aviskampagne for det nye HF Vi har lavet en kampagneindsats, hvor vi taler om den nye HF-uddannelse på de almene gymnasier. På de næste sider, kan I se annoncerne, samt hvilke dage de

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. kvartal + 3. kvartal 2013

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. kvartal + 3. kvartal 2013 De nye læsertal for 2. kvartal + 3. kvartal 2013 er nu frigivet. Oversigten viser tallene for 2. kvartal + 3. kvartal 2013 sammenlignet med 4. kvartal 2012 + og 2. kvartal + 3. kvartal 2012. Søndagsaviser

Læs mere

Voksenhandicapundersøgelsen. Tema 1: Valg af egen bolig og konflikter borgerne imellem

Voksenhandicapundersøgelsen. Tema 1: Valg af egen bolig og konflikter borgerne imellem Voksenhandicapundersøgelsen Tema 1: Valg af egen bolig og konflikter borgerne imellem 1 Voksenhandicapundersøgelsen 1:4 I juni måned 2011 gennemførte Socialpædagogerne en stor undersøgelse på voksenhandicapområdet

Læs mere