Tabel A.1: Tidsforbruget for de præfabrikerede betonelementer. [Appendiks anlægsteknik, s.26-29]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tabel A.1: Tidsforbruget for de præfabrikerede betonelementer. [Appendiks anlægsteknik, s.26-29]"

Transkript

1 A. I dette afsnit opstilles de enkelte aktiviteters tidsforbrug. Dette gøres ud fra de i mæ ngdeberegningen fundne mængder. Udførelsestiderne, der benyttes, er fastsat ud fra dataene i kilden [Appendiks anlægsteknik]. Først fastlægges udførelsestiderne og derefter bestemmes de enkelte aktiviteters tidsforbrug for det pågældende byggeri. Alle de angivne tider er totaltider, hvor der er indregnet et usikkerhedstillæg på ca. 15 %. Ved de præfabrikerede betonelementer benyttes de i Tabel A.1 angivne værdier, der er inklusiv ilæggelse af fugearmering og udstøbning af fugerne. Det antages, at alle præfabrikerede elementer monteres direkte fra lastbil. Tabel A.1: et for de præfabrikerede betonelementer. [Appendiks anlægsteknik, s.26-29] Elementtype Gennemsnitlig tidsforbrug [mh/stk] Dækelementer 0,7 Indervæg 1,5 Ydervæg 2,2 Bjælke 0,9 Søjle 1,2 Trapper 1,9 Ved isættelse af vinduer og døre benyttes de i Tabel A.2 viste værdier. Tabel A.2: ved isættelse af vinduer og døre.[appendiks anlægsteknik, s.36] Type Gennemsnitlig tidsforbrug [mh/stk] Udvendige døre 18,5 Indvendige døre 3,1 Vinduer 1,6 Til bestemmelse af tidsforbruget pr. kvadratmeter gipsplade ved opsætning af disse benyttes Wright s formel: [Uddrag Anlægsteknik, s. 90] Hvor: t x T 1 x t x = T x 1 k Gennemsnitstid pr. enhed, når der er udført x enheder [mh] Det teoretiske tal for styktiden for første enhed [mh/stk] Antallet af enheder [stk] k Konstant [-] 1

2 et ved opsætning af gipsplader er skønnet til 0,8 mh/m 2 ved opsætning af 1000 m 2. Ved opsætning af 100 m 2 skal der lægges 27 % til tiden [Appendiks anlægsteknik, s. 34]. Ud fra disse oplysninger beregnes faktorerne k og T 1. Dette gøres ved at opstille to ligninger med to ubekendte. k og T 1 findes til: 0,8 = T ,27 0,8 = T k k k = 0,1038 T1 = 1,639 Det gennemsnitlige tidsforbrug pr. kvadratmeter ved opsætning af de i alt m 2 gipsplader bestemmes til: t = 0, = 1, , 59 mh 2 m et ved opsætning af isolering mellem gipspladerne er 0,08 mh/m 2. Idet der tages højde for, at der er to lag gips og kun et lag isolering på alle væggene lægges der 0,04 mh/m 2 til tidsforbruget ved opsætning af 2 lag gipspladerne [Uddrag Anlægsteknik, s. 37]. Det gennemsnitlige tidsforbrug ved opsætning af gipsplader og isolering findes til: t = mh mh gips = 0, ,04 2 0, 63 m m mh 2 m A.1 De enkeltes aktiviteters tidsforbrug Opførelsen af råhuset er opdelt i 78 aktiviteter for hvilke de enkeltes tidsforbrug findes. A.1.1 Opstart Aktivitet 1 Indhegning af byggepladsen 0,7 mh ved opsætning af en sektion på 2,5 m [Appendiks anlægsteknik, s. 4] 170 m hegn med en højde på 2 meter 47,6 mh 11,9 timer Aktivitet 2 Opstilling af skurby 4,6 mh/stk incl. tilslutninger og nedtagning [Appendiks anlægsteknik, s. 5] 12 mands spisevogn 23 m 2 kontorvogn 20 mands sanitets - og toiletvogn 20 fods værktøjscontainer Udføres af leverandøren 18,4 timer 2

3 Aktivitet 3 Opstilling af kran 5 dage [Appendiks anlægsteknik, s. 4] Udføres af specialfirma 5 dage Aktivitet 4 Indretning af armeringsplads 18,4 mh [Appendiks anlægsteknik, s. 5] 3 mand 6,1 time A.1.2 Byggegrube Aktivitet 5 Ramning af spunsvægge 16,7 m 2 /time med 3 mand (forudsat alm. jord) [Appendiks anlægsteknik, s. 11] 677 m 2 idet det antages at spunsvæggenes højde er 5 m 40,5 timer Aktivitet 6 Udgravning 1 Gravemaskine 1 Rendegraver 8 Lastbiler 1 Gravemaskinfører 8 Lastbilchauffører 29 timer (jf. Kapitel X.X Udførelsesmetode og materiel) Aktivitet 7 Forskalling af stribefundament 0,5 mh/m 2. Heri er medregnet afforskallingen. [Appendiks anlægsteknik, s. 19] 0,4 m 2 /lbm. Længden af stribefundamentet er 238 meter. 47,6 mh 8 mand 6,0 timer Aktivitet 8 Klipning og bukning af armering til stribefundament 9,2 mh/t [Appendiks anlægsteknik, s. 23] 7,010 t 64,5 mh 3 mand 21,5 timer Aktivitet 9 Udstøbning af stribefundament 0,8 mh/m 3 [Appendiks anlægsteknik, s. 14] 89,3 m 3 beton 71,4 mh 3 mand 23,8 timer 3

4 Aktivitet 10 Forskalling til punktfundament 0,5 mh/m 2. Medregnet tid til afforskalling [Appendiks anlægsteknik, s. 19] 1,02 m 2 forskalling til hver af de 8 punktfundamenter 4,1 mh 8 mand 0,5 timer Aktivitet 11 Klipning og bukning af armering til punktfundament 9,2 mh/t [Appendiks anlægsteknik, s. 23] 0,518 t armering i alt til punktfundamenterne 4,8 mh 3 mand 1,6 timer Aktivitet 12 Udstøbning af punktfudamenter 0,8 mh/m 3 [Appendiks anlægsteknik, s. 14] 6,6 m 3 beton i alt til punktfundamenterne 5,3 mh 3 mand 1,8 timer A.1.3 Kælder Aktivitet 13 Udlægning af stabilt grus 139,6 m 3 stabilt grus 8 timer (skønnet) Aktivitet 14 Forskalling til kældergulv 0,7 mh/m 2. Heri er medregnet afforskallingen. [Appendiks anlægsteknik, s. 21] 343 m forskalling med en højde på 0,15 m. Der antages, at der opsættes ledere for hver 5 meter. 36 mh 8 mand 4,5 timer Aktivitet 15 Udstøbning af kældergulv 5,5 min/m 2, når betonen pumpes direkte fra betonbilen og med en udstøbningsbredde på 5 m. Kældergulvet armeres ved at ilægge et armeringsnet, tidsforbruget herved er medregnet. [Appendiks anlægsteknik, s. 16] 928 m 2 beton med en tykkelse på 0,15 m 85,1 mh 21,3 timer 4

5 Akti vitet 16 Montage af ydervægge 2,2 mh/stk 39 præfabrikerede ydervægselementer 85,8 mh 17,2 timer Aktivitet 17 Montage af indervægge 1,5 mh/stk 38 præfabrikerede indervægselementer 57,0 mh 11,4 timer Aktivitet 18 Montage af søjler 1,2 mh/stk 8 præfabrikerede søjler 9,6 mh 1,9 timer Aktivitet 19 Montage af bjælker 0,9 mh/stk 8 præfabrikerede bjælker 7,2 mh 1,4 timer Aktivitet 20 Montage af trapper 1,9 mh/stk 4 præfabrikerede trappeelementer 7,6 mh 1,5 timer Aktivitet 21 Montage af dækelementer 0,7 mh/stk 110 præfabrikerede etagedæk 77,0 mh 15,4 timer Aktivitet 22 Montage af døre Indvendige døre: 3,1 mh/stk Udvendige døre: 18,5 mh/stk 10 indvendige døre. 2 udvendige døre. 5

6 31 mh + 37 mh 17,0 timer Aktivitet 23 Optagning af spunsvægge 21,9 m 2 /time med 3 mand [Appendiks anlægsteknik, s. 12] 541,2 m 2 spunsvægge 24,7 timer Aktivitet 24 Opfyldning med jord 1 Gravemaskine 4 Lastbiler 1 Gravemaskinefører 4 Lastbilchauffører 16 timer (jf. kapitel X.X Udførelsesmetode og materie l) A.1.4 Etageplan 1 Aktivitet 25 Montage af ydervægge 2,2 mh/stk 38 præfabrikerede ydervægselementer 83,6 mh 16,7 timer Aktivitet 26 Montage af indervægge 1,5 mh/stk 41 præfabrikerede indervægselementer 61,5 mh 12,3 timer Aktivitet 27 Montage af søjler 1,2 mh/stk 2 præfabrikerede søjler 2,4 mh 0,5 timer Aktivitet 28 Montage af bjælker 0,9 mh/stk 3 præfabrikerede bjælker 2,7 mh 0,5 timer 6

7 Aktivitet 29 Montage af trapper 1,9 mh/stk 4 præfabrikerede trappeelementer 7,6 mh 1,5 timer Aktivitet 30 Montage af dækelementer 0,7 mh/stk 110 præfabrikerede etagedæk 77,0 mh 15,4 timer Aktivitet 31 Beklædning af vægge med gipsplader 0,63 mh/m 2. (incl. opsætning af isolering) 3154 m 2 gipsplader 1987 mh 10 mand 198,7 timer Aktivitet 32 Montage af vinduer 1,6 mh/stk 22 vinduer 35,2 mh 8,8 timer Aktivitet 33 Montage af døre Indvendige døre: 3,1 mh/stk Udvendige døre: 18,5 mh/stk 43 indvendige døre 7 udvendige døre 133,3 mh + 129,5 mh 65,7 timer A.1.5 Etageplan 2 Aktivitet 34 Montage af ydervægge 2,2 mh/stk 45 præfabrikerede ydervægselementer 99,0 mh 19,8 timer 7

8 Aktivitet 35 Montage af indervægge 1,5 mh/stk 39 præfabrikerede inervægselementer 58,5 mh 11,7 timer Aktivitet 36 Montage af søjler 1,2 mh/stk 3 præfabrikerede søjler 3,6 mh 0,7 timer Aktivitet 37 Montage af bjælker 0,9 mh/stk 3 præfabrikerede bjælker 2,7 mh 0,5 timer Aktivitet 38 Montage af trappeelementer 1,9 mh/stk 4 præfabrikerede trappelementer 7,6 mh 1,5 timer Aktivitet 39 Montage af dækelementer 0,7 mh/stk 110 præfabrikerede etagedæk 77,0 mh 15,4 timer Aktivitet 40 Beklædning af vægge med gipsplader 0,63 mh/m m 2 gipsplader 1840 mh 10 mand 184,0 timer Aktivitet 41 Montage af vinduer 1,6 mh/stk 22 vinduer 35,2 mh 8

9 8,8 timer Aktivitet 42 Montage af døre Indvendige døre: 3,1 mh/stk 32 indvendige døre 99,2 mh 24,8 timer A.1.6 Etageplan 3 Aktivitet 43 Montage af ydervægge 2,2 mh/stk 47 præfabrikerede ydervægselementer 103,4 mh 20,7 timer Aktivitet 44 Montage af indervægge 1,5 mh/stk 48 præfabrikerede indervægselementer 72,0 mh 14,4 timer Aktivitet 45 Montage af trappeelementer 1,9 mh/stk 4 præfabrikerede trappeelementer 7,6 mh 1,5 timer Aktivitet 46 Montage af dækelementer 0,7 mh/stk 110 præfabrikerede etagedæk 77,0 mh 15,4 timer Aktivitet 47 Beklædning af vægge med gipsplader 0,63 mh/m 2 (incl. Opsætning af isolering) 3379 m 2 gipsplader 2129 mh 10 mand 212,9 timer 9

10 Aktivitet 48 Montage af vinduer 1,6 mh/stk 21 vinduer 33,6 mh 8,4 timer Aktivitet 49 Montage af døre Indvendige døre: 3,1 mh/stk 48 indvendige døre 148,8 mh 37,2 timer A.1.7 Etageplan 4 Aktivitet 50 Be manding Montage af ydervægselementer 2,2 mh/stk 44 præfabrikerede ydervægselementer 96,8 mh 19,4 timer Aktivitet 51 Montage af indervægselementer 1,5 mh/stk 47 præfabrikerede indervægselementer 70,5 mh 14,1 timer Aktivitet 52 Montage af trappeelementer 1,9 mh/stk 4 præfabrikerede trappeelementer 7,6 mh 1,5 timer Aktivitet 53 Montage af dækelementer 0,7 mh/stk 110 præfabrikerede etagedæk 77,0 mh 15,4 timer Aktivitet 54 Beklædning af vægge med gipsplader 10

11 0,63 mh/m 2 (incl. opsætning af isolering) 3265 m 2 gipsplader 2057 mh 10 mand 205,7 timer Aktivitet 55 Montage af vinduer 1,6 mh/stk 34 præfabrikerede vinduer 54,4 mh 13,6 timer Aktivitet 56 Montage af døre Indvendige døre: 3,1 mh/stk 41 indvendige døre 127,1 mh 31,8 timer A.1.8 Etageplan 5 Aktivitet 57 Montage af ydervægselementer 2,2 mh/stk 44 præfabrikerede ydervægselementer 96,8 mh 19,4 timer Aktivitet 58 Montage af indervægselementer 1,5 mh/stk 47 præfabrikerede indervægselementer 70,5 mh 14,1 timer Aktivitet 59 Montage af trappeelementer 1,9 mh/stk 4 præfabrikerede trappeelementer 7,6 mh 1,5 timer Aktivitet 60 Montage af dækelementer 0,7 mh/stk 11

12 110 præfabrikerede etagedæk 77,0 mh 15,4 timer Aktivitet 61 Beklædning af vægge med gipsplader 0,63 mh/m 2 (incl. opsætning af isolering) 3265 m 2 gipsplader 2057 mh 10 mand 205,7 timer Aktivitet 62 Montage af vinduer 1,6 mh/stk 34 vinduer 54,4 mh 13,6 timer Aktivitet 63 Montage af døre Indvendige døre: 3,1 mh/stk 41 indvendige døre 127,1 mh 31,8 timer A.1.9 Etageplan 6 Aktivitet 64 Montage af ydervægselementer 2,2 mh/stk 44 præfabrikerede ydervægselementer 96,8 mh 19,4 timer Aktivitet 65 Montage af indervægselementer 1,5 mh/stk 47 præfabrikerede indervægselementer 70,5 mh 14,1 timer Aktivitet 66 Montage af trappeelementer 1,9 mh/stk 4 præfabrikerede trappeelementer 12

13 7,6 mh 1,5 timer Aktivitet 67 Montage af dækelementer 0,7 mh/stk 112 præfabrikerede etagedæk 78,4 mh 15,7 timer Aktivitet 68 Beklædning af vægge med gipsplader 0,63 mh/m 2 (incl. opsætning af isolering) 3060 m 2 gipsplader 1928 mh 10 mand 192,8 timer Aktivitet 69 Montage af vinduer 1,6 mh/stk 34 vinduer 54,4 mh 13,6 timer Aktivitet 70 Montage af døre Indvendige døre: 3,1 mh/stk 41 indvendige døre 127,1 mh 31,8 timer A.1.10 Tag Aktivitet 71 Lægning af trapezplader 0,77 mh/m 2 [Appendiks anlægsteknik, s. 36] 940 m 2 trapezplader 723,8 mh 181,0 timer Aktivitet 72 Lægning af stenuld 0,08 mh/m 2 [Appendiks anlægsteknik, s. 37] 940 m 2 stenuld. Kileformet med en tykkelse, der varierer fra 100 mm til 320 mm 75,2 mh 13

14 18,8 timer Aktivitet 73 Lægning af tagpap 0,4 mh/m 2 (skønnet) 940 m 2 tagpap med en tykkelse på 4 mm 376,0 mh 94,0 timer Aktivitet 74 Montage af indervægselementer 1,5 mh/stk 22 præfabrikerede indervægselementer 33,0 mh 6,6 timer Aktivitet 75 Montage af trapper 1,9 mh/stk 2 præfabrikeret trappelement 3,8 mh 0,8 timer Aktivitet 76 Montage af døre Indvendige døre: 3,1 mh/stk Udvendige døre: 18,5 mh/stk 4 indvendige døre 2 udvendige døre 12,4 mh + 37,0 mh 12,4 timer A.1.11 Afslutning Aktivitet 77 Nedtagning af kran 4 dage [Appendiks anlægsteknik, s. 4] Udføres af specialfirma 4 dage Aktivitet 78 Nedtagning af hegn 0,4 mh/m [Appendiks anlægsteknik, s. 4] 170 m hegn 68 mh 14

15 17 timer A.2 Udarbejdelse af tidsplan Til udarbejdelse af tidsplanen er programmet Microsoft Project (MS Project) benyttet. Dette er gjort ved at indtaste de i afsnit A.1 opskrevne bemandinger, materiel, varigheder og materialer. I programmet indskrives også de aktiviteter, der skal være udført før en anden aktivitet kan begynde, fx skal armeringspladsen være indrettet før klipning og bukning af armeringen kan begynde. Der udarbejdelses to forskellige tidsplaner et stavdiagram og et procesdiagram, jf. tegning A.2 og A.3. I MS Project er byggeriets begyndelsesdato sat til 28. maj 2002, og der regnes med en arbejdsuge på 37 timer fordelt således, at der mandag-torsdag arbejdes fra samt fra , og om fredagen arbejdes der fra I programmet er ligeledes indtastet ferier og helligdage, hvor byggeriet ligger stille. MS Project benyttes også til at optegne en bemandingsplan for byggeriet. A.2.1 Stavdiagrammet I stavdiagrammet er byggeprocessen inddelt i en række aktiviteter. Aktiviteterne skrives op under hinanden, og de enkeltes aktiviteters tidsforbrug angives med en stav, hvis placering og længde angiver, i hvilket tidsrum aktiviteten skal udføres. Længden af de enkelte stave er fastsat ud fra antallet af ressourcer, der benyttes. Stavdiagrammet ses på tegning A.2. Byggeperioden er ud fra tidsplanen fundet til 28. maj april A.2.2 Procesdiagrammet Procesdiagrammet, hvor byggeprocessen ligeledes er inddelt i mindre aktiviteter, er opbygget med kasser og pile. Pilene angiver aktiviteternes sammenhæng. I Figur A.1 er det vist hvad dataene i kasserne omfattter. Tidligst start Tidligst slut Aktivitetens navn Senest start Senest slut Totalt slæk Frit slæk Figur A.1: Kassernes opbygning i procesdiagrammet. I procesdiagrammet er der for de enkelte aktiviteter angivet: : en med den valgte bemanding. 15

16 Tidligst start: Tidligst slut: Seneste start: Seneste slut: Totalt slæk: Frit slæk: Det tidligste tidspunkt for aktivitetens start. Det tidligste tidspunkt for aktivitetens slutning. Den seneste tidspunkt aktiviteten kan starte uden af forsinke byggeriet. Den seneste tidspunkt aktiviteten kan slutte uden af forsinke byggeriet. Den tid starten eller slutningen af aktiviteten kan forsinkes uden af forsinke hele byggeriet. Totalt slæk svarer til at alle forudgående aktiviteter udføres så tidligt som muligt, og alle efterfølgende aktiviteter udføres så sent som muligt. Den tid som afslutningen af aktiviteten kan forsinkes uden at forsinke det tidligste starttidspunkt for de efterfølgende aktiviteter. Frit slæk svarer til at alle forudgående og efterfølgende aktiviteter udføres så tidligt som muligt. I procesdiagrammet er aktiviteterne, der indgår i den kritiske vej, angivet i sekskantede skraverede kasser. Den kritiske vej er den serie af aktiviteter, der har et totalt slæk lig nul. Den kritiske vej er den tidsmæssigt længste vej gennem diagrammet, og den angiver dermed det minimale forbrug af tid for at fuldføre byggeriet. Hvis en kortere byggetid ønskes, er det nødvendigt at mindske den kritiske vej ved fx at forøge bemandingen på de kritiske aktiviteter. Det ses på procesdiagrammet, at der ikke er nogen kritisk vej i begyndelsen af byggeriet, dette skyldes, at betonen til kældergulvet skal have tid til at hærde. et herved er minimeret ved, at størstedelen af hærdetiden ligger i industriferien, jf. tegning A.3. A.2.3 Ud fra de indtastede data i MS Project er bemandingen optegnet, jf. Figur A.2. Det ses, at den samlede bemanding på byggepladsen ikke på noget tidspunkt overstiger 20 mand. 16

17 Den samlede bemanding Dato Figur A.2: en på byggepladsen [MS Project]. Det ses af figuren at der er industriferie i juli måned. 17

18

19 1

Enhedspriserne og mængderne er indtastet i MS Project, som derefter udregner den samlede pris for de enkelte mængder, dette er angivet i Tabel A.1.

Enhedspriserne og mængderne er indtastet i MS Project, som derefter udregner den samlede pris for de enkelte mængder, dette er angivet i Tabel A.1. A. Tilbudsoverslag Til beregning af en overslagpris anvendes V&S Prisbøgerne. Enhedspriserne, der benyttes til at beregne den samlede pris på bygværket, er nettopriser. Dette betyder, at der til byggeriets

Læs mere

6. Anlægsteknik. 6.1. Indretning af byggepladsen. 6. Anlægsteknik

6. Anlægsteknik. 6.1. Indretning af byggepladsen. 6. Anlægsteknik 6. Anlægsteknik 6. Anlægsteknik 6.1. Indretning af byggepladsen I det efterfølgende beskrives hvorledes byggepladsen er indrettet. Der er to hovedformål med at indrette en byggeplads, og de er som følger

Læs mere

ANLÆGSTEKNIK. JF Kennedy Arkaden

ANLÆGSTEKNIK. JF Kennedy Arkaden ANLÆGSTEKNIK Det anlægstekniske i forbindelse med udførelsen af Arkaden er beskrevet i hovedrapportens kapitel 11. Bilaget danner grundlag for de enkelte områder i forbindelse med byggeriet af Arkaden.

Læs mere

H Indretning af byggepladsen

H Indretning af byggepladsen Anlægsteknik H. Indretning af byggepladsen H Indretning af byggepladsen I det efterfølgende beskrives hvorledes byggepladsen er indrettet. Der er to hovedformål med at indrette en byggeplads, og de er

Læs mere

Kennedy Arkaden 23. maj 2003 B6-projekt 2003, gruppe C208. Anlæg

Kennedy Arkaden 23. maj 2003 B6-projekt 2003, gruppe C208. Anlæg Anlæg 125 126 Bilag A1: Tidsforbrug for indretning af byggeplads Inden byggeriets start skal de ydre rammer for byggeriet være på plads. Det betyder, at byggepladsen skal indrettes med det nødvendige materiel

Læs mere

1 Anlægsteknik. 1.1 Arbejdspladsindretning. 1.1.1 Indhegning. Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.

1 Anlægsteknik. 1.1 Arbejdspladsindretning. 1.1.1 Indhegning. Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. 1 Anlægsteknik Den anlægstekniske del omfatter selve opførelsen af råhuset på Holbergsgade 16. Nedenstående er en beskrivelse af de aktiviteter der indgår i arbejdet med opførelsen. 1.1 Arbejdspladsindretning

Læs mere

I dette kapitel behandles udvalgte dele af bygningens bærende konstruktioner. Følgende emner behandles

I dette kapitel behandles udvalgte dele af bygningens bærende konstruktioner. Følgende emner behandles 2. Skitseprojektering af bygningens statiske system KONSTRUKTION I dette kapitel behandles udvalgte dele af bygningens bærende konstruktioner. Følgende emner behandles : Totalstabilitet af bygningen i

Læs mere

Statisk analyse. Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Statisk analyse Dato: 16-07-2014

Statisk analyse. Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Statisk analyse Dato: 16-07-2014 2014 Statisk analyse Statisk Redegørelse: Marienlyst alle 2 3000 Helsingør Beskrivelse af projekteret bygning. Hovedsystem: Bygningens statiske hovedsystem udgøres af et skivesystem bestående af dæk og

Læs mere

A. Byggepladsindretning

A. Byggepladsindretning A. Byggepladsindretning I dette afsnit beskrives hvorledes byggepladsen indrettes. Dette omfatter en fastlæggelse af hvilket materiel, der skal forefindes på pladsen samt en bestemmelse af hvor dette placeres.

Læs mere

Projektforslag. Tilbygning. Svalevej 33. Linda og Bjarne Lagoni

Projektforslag. Tilbygning. Svalevej 33. Linda og Bjarne Lagoni Projektforslag til Tilbygning af Svalevej 33 for Linda og Bjarne Lagoni Eksisterende hus Emne > Eksisterende bebyggelse Huset set fra vejen Eksisterende hus Emne > Eksisterende bebyggelse Huset set fra

Læs mere

Projektering og udførelse Kældervægge af Ytong

Projektering og udførelse Kældervægge af Ytong Projektering og udførelse Kældervægge af Ytong kældervægge af ytong - projektering og udførelse I dette hæfte beskrives vigtige parametre for projektering af kældervægge med Ytong samt generelle monteringsanvisninger.

Læs mere

Redegørelse for anvendelse af bedste tilgængelige teknologi på Metro Cityringen

Redegørelse for anvendelse af bedste tilgængelige teknologi på Metro Cityringen Redegørelse for anvendelse af bedste tilgængelige teknologi på Metro Cityringen I forbindelse med Metroselskabets forslag om udvidet arbejdstid, er det nødvendigt med en fornyet vurdering af om den anvendte

Læs mere

1 Baggrund. 2 Opsummering MEMO. ARoS Extension SHL. Jens Martin Møller, COWI. Carsten S. Sørensen, COWI Kim Bundgaard, COWI

1 Baggrund. 2 Opsummering MEMO. ARoS Extension SHL. Jens Martin Møller, COWI. Carsten S. Sørensen, COWI Kim Bundgaard, COWI MEMO TITEL ARoS Extension DATO 26. juni 2015 TIL SHL KOPI Jens Martin Møller, COWI FRA Carsten S. Sørensen, COWI Kim Bundgaard, COWI ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00

Læs mere

Ny våbenboks Svinninge skytteforening Arbejdsplan

Ny våbenboks Svinninge skytteforening Arbejdsplan Ny våbenboks Svinninge skytteforening Arbejdsplan Delopgaver Klargøring af lokaler ( 50 m banen ) udføres den. 1/7-5/7 Bestilling af materialer udføres den. 1/7-4/7 Boksfundament udføres den. uge 28 (7-10

Læs mere

Anvisning i udstøbning af fuger - mellem dækelementer

Anvisning i udstøbning af fuger - mellem dækelementer Anvisning i udstøbning af fuger - mellem dækelementer Januar 2003 Indledning I april 1971 blev der på initiativ af Foreningen af Rådgivende Ingeniører og Betonelement-Foreningen nedsat et udvalg med det

Læs mere

ETAGEBOLIGER BORGERGADE

ETAGEBOLIGER BORGERGADE (1.) BYGNINGSBASIS (10) Bygningsbasis, terræn (12) Fundamenter Yder fundament 750mm beton (12)001 Trykstyrke: 30 Mpa Yder fundament 400mm beton (12)002 Trykstyrke: 30 Mpa Inder fundament 350mm beton (12)003

Læs mere

VEJLEDENDE BYGNINGSDELSOVERSIGT, Hovedkonstruktioner Tegn. nr. A_401 Rev. A HAB, Afd. 27 - Etape 2, Blok 4, 5, 6 og 7

VEJLEDENDE BYGNINGSDELSOVERSIGT, Hovedkonstruktioner Tegn. nr. A_401 Rev. A HAB, Afd. 27 - Etape 2, Blok 4, 5, 6 og 7 13 TERRÆNDÆK 13.01 Terrændæk trappeopgang - Støvbinding iht. beskrivelser - XX mm Beton glittet iht. Ingeniørprojekt - 40 mm Trykfast isolering/lydadskillende lag 13 YDERVÆGGE.11 Let Ydervægselement m.

Læs mere

Tønder Forsyning A/S. Skærbæk renseanlæg. Slamafvandingsbygning

Tønder Forsyning A/S. Skærbæk renseanlæg. Slamafvandingsbygning Tønder Forsyning A/S Skærbæk renseanlæg Slamafvandingsbygning Tilbudsliste for Bygge- og anlægsentreprise August 2012 Bygherre: Tønder Forsyning A/S Rådgiver: Stationsvej 5 Vejlsøvej 23 6261 Bredebro 8600

Læs mere

En bygnings eller et rums ydre afgrænsning (skallen) udgør ved bedømmelse af en total sikringsløsning en meget vigtig faktor.

En bygnings eller et rums ydre afgrænsning (skallen) udgør ved bedømmelse af en total sikringsløsning en meget vigtig faktor. Indledning En bygnings eller et rums ydre afgrænsning (skallen) udgør ved bedømmelse af en total sikringsløsning en meget vigtig faktor. Skallen, der foruden lukker (døre, vinduer m.v.) kan bestå af ydervægge,

Læs mere

Nordforbrænding bygger en ny, effektiv og miljørigtig ovnlinje. Hvad betyder det for naboerne?

Nordforbrænding bygger en ny, effektiv og miljørigtig ovnlinje. Hvad betyder det for naboerne? N a b o i n f o r m at i o n o m O v n l i n j e 5 Nordforbrænding bygger en ny, effektiv og miljørigtig ovnlinje. Hvad betyder det for naboerne? Derfor bygger vi en ny ovnlinje Ovn, kedel og røggasrensningsanlæg

Læs mere

Herlev Kommune. Tilbudsliste FAGENTREPRISE MURERARBEJDE - KONSTRUKTIONER HERUNDER JORD, AFLØB I JORD OG BETON

Herlev Kommune. Tilbudsliste FAGENTREPRISE MURERARBEJDE - KONSTRUKTIONER HERUNDER JORD, AFLØB I JORD OG BETON Tilbudsliste Herlev Kommune Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 38 39 Direkte telefon 44 52 6411 Dato 17.10.2014 Til Murerentreprenøren Journal nr. Fra Center for Ejendomme KILDEGÅRDSKOLEN ØST - NY INDSKOLING,

Læs mere

Tidsplan for udførelse - Niveau 3

Tidsplan for udførelse - Niveau 3 Id Opgavenavn Varighed Startdato Slutdato 1 2 Byggestart 1 dag fr 12-07-13 fr 12-07-13 3 4 Byggeplads Fase 00+ 01 20 dage fr 12-07-13 to 08-08-13 5 Byggeplads - rydning 10 dage fr 12-07-13 to 25-07-13

Læs mere

Sjakbajs Planlægning og styring i byggeriet

Sjakbajs Planlægning og styring i byggeriet Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Sjakbajs Planlægning og styring i byggeriet Emne: Skilleblad nr. 3 Undervisningsministeriet. Marts 2009. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Drejebog Elementmontage. Logistik & Produktionsvejledning. 23.04.2015 Mikael D. Lauridsen

Drejebog Elementmontage. Logistik & Produktionsvejledning. 23.04.2015 Mikael D. Lauridsen Drejebog Elementmontage Logistik & Produktionsvejledning 23.04.2015 Mikael D. Lauridsen Indholdsfortegnelse Drejebog Elementmontage 1 Logistik 3 Byggeplads 3 Procesopstartsmøde 4 Sikkerhed 4 Montage 5

Læs mere

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Statikrapport Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Simon Hansen, Mikkel Busk, Esben Hansen & Simon Enevoldsen Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Indholdsfortegnelse

Læs mere

UCH Ny hovedbygning. Projektforslag. Arkitekt. Tegn. nr.: 700. Tegn. nr.: 700. Rev.: Dato: Revision: Sign: Revisioner Revision Rev.

UCH Ny hovedbygning. Projektforslag. Arkitekt. Tegn. nr.: 700. Tegn. nr.: 700. Rev.: Dato: Revision: Sign: Revisioner Revision Rev. Arkitekt Tegning: Detaljer Tegn. nr.: 700 Detaljeliste Blag nr. Snit Nr. Navn Revisioner Revision Rev. dato Blad nr. 1 Blad nr. 2 Blad nr. 3 Blad nr. 4 Blad nr. 5 Blad nr. 6 Blad nr. 7 Blad nr. 8 Blad

Læs mere

Notat vedr. Indlejret energi

Notat vedr. Indlejret energi Notat vedr. Indlejret energi......... 17.059 - Dansk Beton den 25. oktober 2017 Indledende bemærkninger er blevet bestilt af Dansk Beton til at lave en sammenligning af CO2 udledningen for råhuset til

Læs mere

Montage af Ytong Dækelementer

Montage af Ytong Dækelementer Montage af Ytong Dækelementer Generelt Aflæsning af elementer Ytong Dækelementer leveres med lastbil uden kran. Bygherren skal sikre gode tilkørselsforhold på fast vej. Elementerne leveres på paller, der

Læs mere

UBK UDBUDS- KONTROLPLANER for udførelse af samtlige arbejder

UBK UDBUDS- KONTROLPLANER for udførelse af samtlige arbejder Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø (NNPAN) Postboks 1614, 3900 Nuuk UBK 15.3.2010 UDBUDS- KONTROLPLANER for udførelse af samtlige arbejder Bådhus i Vestre Vig for Grønlands Naturinstitut,

Læs mere

Klostervej i Ry Bygherre:

Klostervej i Ry Bygherre: K09_T03_H5_00 TEGN. NR. EMNE MÅL DATO REV. NR. REV DATO K09_T03_H5_01 Lodret snit - Niveaufri adgang 1:5 K09_T03_H5_02 Vandret snit - Sektionsadskillelse ved let ydervæg 1:5 K09_T03_H5_03 Vandret snit

Læs mere

Høring om modernisering af autorisationsordningerne Produktivitet og konkurrence delautorisationer, nye muligheder for sektoren

Høring om modernisering af autorisationsordningerne Produktivitet og konkurrence delautorisationer, nye muligheder for sektoren Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 35 Bilag 5 Offentligt Høring om modernisering af autorisationsordningerne Produktivitet og konkurrence delautorisationer, nye muligheder for sektoren Landstingssalen,

Læs mere

JACKON Ì EFFEKTIV ISOLERING Ì LET UDFØRELSE Ì TIDSBESPARENDE Ì GOD ØKONOMI SOKKELELEMENT. Lette løsninger for et bedre klima!

JACKON Ì EFFEKTIV ISOLERING Ì LET UDFØRELSE Ì TIDSBESPARENDE Ì GOD ØKONOMI SOKKELELEMENT.  Lette løsninger for et bedre klima! JACKON SOKKELELEMENT Ì EFFEKTIV ISOLERING Ì LET UDFØRELSE Ì TIDSBESPARENDE Ì GOD ØKONOMI 02-2015 (1. revidering 06-2016) www.jackon.dk Lette løsninger for et bedre klima! Terrændæk på en enkel måde Jackon

Læs mere

stålankerplade væg 20 mm Teqplan

stålankerplade væg 20 mm Teqplan isolering - trykstyrke som min. S250 300x300 mm støbeskel ingen fundament i portåbning Detaljeløsning indvendige porte. Anvendes i opvarmede haller m/ isolering. ej fast 01 A vinkeljern indstøbt i fundament

Læs mere

Gyproc Brandsektionsvægge

Gyproc Brandsektionsvægge Gyproc Brandsektionsvægge Lovgivning I BR 95, kap. 6.4.1 stk. 2 står der: En brandsektionsvæg skal udføres mindst som BSvæg 60, og den skal under brand bevare sin stabilitet, uanset fra hvilken side væggen

Læs mere

Tilbudsliste. Rønnekrogen 9, 2880 Bagsværd

Tilbudsliste. Rønnekrogen 9, 2880 Bagsværd Tilbudet omfatter: Murer Tømrer Blikkenslager Glas Maler Jord, beton og kloak VVS El Der kan afgives tilbud på alle entrepriser. Tilbudet skal omfatte den samlede opgave inden for hver entreprise og tage

Læs mere

TILBUDSKALKULATION:Betonarbejde

TILBUDSKALKULATION:Betonarbejde Trin: TILBUDSKALKULATION:Betonarbejde Eksempel taget fra Anlægsteknik 2 side 385 Omkostningsark Byggesag; Underviser eksempler Oktober 2011 Variable omkostninger 1.492.016 Etablering og af rigning byggeplads

Læs mere

Indretning af faste arbejdsplader i transportable konstruktioner henføres til anvendelseskategori 1.

Indretning af faste arbejdsplader i transportable konstruktioner henføres til anvendelseskategori 1. Notat Version: 1 Init.: AVE E-mail: ave@dbi-net.dk Dir.tlf.: 61220663 Antal sider: 6 Indretning af faste arbejdspladser i transportable konstruktioner, opsat i forbindelse med udførelse af byggearbejde

Læs mere

Højisolerede betonelementer

Højisolerede betonelementer Højisolerede betonelementer En ny måde at opnå lavenergi på Generelt Da 40 % af Danmarks energiforbrug går til opvarmning, ventilation og elektricitet i vore boliger, bliver kravene stadig større fra de

Læs mere

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage.

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage. -HUS KONCEPT MED TTS-ELEMENTER 2 ELEMENTER DER MATCHER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS Nyt koncept med TTS-elementer Nogle af de væsentligste krav til et parkeringshus er en hensigtsmæssig indretning, lavt

Læs mere

Dette notat tager udgangspunkt i de byggepladsskure, der traditionelt anvendes i Danmark.

Dette notat tager udgangspunkt i de byggepladsskure, der traditionelt anvendes i Danmark. Projektnummer: E30884-001 - 04. september 2015 Notat Version: 1 Init.: AVE E-mail: ave@dbi-net.dk Dir.tlf.: 61220663 Antal sider: 5 Overnatning i transportable konstruktioner, opsat i forbindelse med udførelse

Læs mere

Anlægsteknik. Brohuset

Anlægsteknik. Brohuset Brohuset Anlægsteknik I følgende afsnit behandles udførelsen af Brohuset, herunder udformningen af konstruktioner, mængdeberegninger af materialer, tidsforbrug til de enkelte aktiviteter og en overslagsberegning

Læs mere

LCA-profiler for bygninger og bygningsdele

LCA-profiler for bygninger og bygningsdele LCA-profiler for bygninger og bygningsdele Vejledning til værktøj til brug tidligt i designprocessen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Henning Larsen Architects Rambøll Intro Denne vejledning

Læs mere

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt.

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt. Kære Træhus interesseret På de næste sider finder du de priser vi har beregnet ud fra jeres oplæg / skitse/ tegning. Vi gør os meget umage med at opstille priserne så de er overskuelige, og gøre klart

Læs mere

Til stede: Ole Quitzaul OQ Facade-entreprenør (delvis) Jørgen Hansen JOH Entreprenør, PNP-Byg Svend Larsen SRL ark. (ref.)

Til stede: Ole Quitzaul OQ Facade-entreprenør (delvis) Jørgen Hansen JOH Entreprenør, PNP-Byg Svend Larsen SRL ark. (ref.) Projekt: Facaderenovering, Lauritz Sørensens Vej 3-13 Emne: Byggemøde nr. 14 Mødedato 13.03.2012, 9.30 Sted Byggepladsen Til stede: Ole Quitzaul OQ Facade-entreprenør (delvis) Jørgen Hansen JOH Entreprenør,

Læs mere

Jackon. Siroc sokkel. Sokkelelement til fundering af terrændæk. Effektiv isolering Let udførelse Tidsbesparende God økonomi F U N D I N G

Jackon. Siroc sokkel. Sokkelelement til fundering af terrændæk. Effektiv isolering Let udførelse Tidsbesparende God økonomi F U N D I N G Jackon Siroc sokkel F U N D ER I N G Sokkelelement til fundering af terrændæk Effektiv isolering Let udførelse Tidsbesparende God økonomi 02-2008 erstatter 09-2007 Siroc sokkel Terrændæk på en enkel måde

Læs mere

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Da der blev indført nye og strammere Regler for varmetab i BR10, blev det unægteligt vanskeligere

Læs mere

Bygherre: Namminersorlutik Oqartussat v/ INI Byggeteknik A/S, postboks 1086, 3900 Nuuk TILBUDSLISTE HOVEDENTREPRISE. Undertegnede tilbyder vedrørende:

Bygherre: Namminersorlutik Oqartussat v/ INI Byggeteknik A/S, postboks 1086, 3900 Nuuk TILBUDSLISTE HOVEDENTREPRISE. Undertegnede tilbyder vedrørende: Bygherre: Namminersorlutik Oqartussat v/ INI Byggeteknik A/S, postboks 1086, 3900 Nuuk TILBUDSLISTE HOVEDENTREPRISE Undertegnede tilbyder vedrørende: HOVEDENTREPRISE vedr. entrepriser 1, 2, 3, 4, 5, 6

Læs mere

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Bilag 5 En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Vedrørende 5.1 Generelt I bilaget er angivet en række mulige opbygninger af enfamiliehuse,

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen.

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. Byggemødereferat eksempel Sag: (adresse), magasinbygningen (dato) Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. 11.1. Mødedeltagere: Murer, tømrer, bygherre, arkitekt (referent) Ikke

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne

Velkommen til Informationsmøde for beboerne Velkommen til Informationsmøde for beboerne Afdeling 10, Grønningen Blok 3, Færøvej 20, 22 og 24 Torsdag den 27.02.2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

Højisolerede betonelementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på

Højisolerede betonelementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede betonelementer Den bedste måde at opnå lavenergi på Kort om HIBE - elementer HIBE - elementer er højisolerede betonelementer, udført som slanke, bærende og ikke bærende elementer, der monteres

Læs mere

Projektering af. Kennedy Arkaden. Entrepriserapport. Det Teknisk-Naturvidenskablige Fakultet Aalborg Universitet Institut for Bygningsfysik

Projektering af. Kennedy Arkaden. Entrepriserapport. Det Teknisk-Naturvidenskablige Fakultet Aalborg Universitet Institut for Bygningsfysik Projektering af Kennedy Arkaden Entrepriserapport Det Teknisk-Naturvidenskablige Fakultet Aalborg Universitet Institut for Bygningsfysik B6- Rapport Gruppe C102 Maj 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Entreprise

Læs mere

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Ved alle byggeansøgninger betales et GEBYR KR. 250,00 ÅRHUSKREDSENS KONTOR ER ÅBEN HVER TIRSDAG MELLEM KL. 17.00 19.30 RETNINGSLINIER

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER 1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER Journal nr.: N38-S1 (851-S297-S) Dato: 13-06-2013 Bygningsejer: Himmerland Boligforening Sankelmarksgade 8-10 9000 Aalborg info@abhim.dk Afdeling: 62, Niels Bohrs Vej Niels

Læs mere

Lokal undervisningsplan for struktør uddannelsen på AMU-Nordjylland

Lokal undervisningsplan for struktør uddannelsen på AMU-Nordjylland Lokal undervisningsplan for struktør uddannelsen på AMU-Nordjylland Grundforløb AMU-Nordjylland d. 2011-03-18 1 Kompetencemål for grundforløbet 4. De fælles kompetencemål,eleverne skal opfylde for at begynde

Læs mere

Version 1.0, d. 2014.02.14

Version 1.0, d. 2014.02.14 Side 1 af 8 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

Projekteringsprincipper for Betonelementer

Projekteringsprincipper for Betonelementer CRH Concrete Vestergade 25 DK-4130 Viby Sjælland T. + 45 7010 3510 F. +45 7637 7001 info@crhconcrete.dk www.crhconcrete.dk Projekteringsprincipper for Betonelementer Dato: 08.09.2014 Udarbejdet af: TMA

Læs mere

Betonpumper når længden betyder noget

Betonpumper når længden betyder noget Betonpumper når længden betyder noget Se Danmarks nyeste og største beton pumpe på 58 m Landsdækkende styrke lokal service BETONPUMPER HCPT betonpumper byggeriets forlængede arm Udstyret er i orden uanset

Læs mere

12 TOLERANCER 1 12 TOLERANCER

12 TOLERANCER 1 12 TOLERANCER 12 TOLERANCER 12 TOLERANCER 1 12.1 Tolerancer 2 12.1.1 Betonelementers mål 2 12.1.2 Byggepladsmål 2 12.1.3 Grundlæggende tolerancebegreber 3 12.1.4 Vejledende beregning til valg af toleranceangivelser

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING. Input Betondæk Her angives tykkelsen på dækket samt den aktuelle karakteristiske trykstyrke.

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING. Input Betondæk Her angives tykkelsen på dækket samt den aktuelle karakteristiske trykstyrke. pdc/jnk/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for Plastindustrien i Danmark udført dette projekt vedrørende bestemmelse af bæreevne for tunge

Læs mere

Konstruktionsvalg (forslag) ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Konstruktionsvalg (forslag) ETAGEBOLIGER BORGERGADE Indhold YDER FUNDAMENTER... 3 SKITSER... 3 KRAV IHT. TYPER... 3 INDER FUNDAMENTER... 4 SKITSER... 4 KRAV IHT. TYPER... 4 TERRÆNDÆK INDVENDIG... 5 SKITSER... 5 KRAV IHT. TYPER... 5 TERRÆNDÆK UDVENDIG /

Læs mere

5. Planlagre/anlægstyper

5. Planlagre/anlægstyper 5. Planlagre/anlægstyper Planlagre til korn er populære, da de som regel kan placeres i bestående bygninger. De kan fremstilles af mange forskellige produkter, men det er under alle omstændigheder vigtigt,

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

VBA. Råderetskatalog. Gældende for Skovlund Boligselskab Afdeling 1 og 2. Godkendt på repræsentantskabsmødet, afholdt den 21. juni 2010.

VBA. Råderetskatalog. Gældende for Skovlund Boligselskab Afdeling 1 og 2. Godkendt på repræsentantskabsmødet, afholdt den 21. juni 2010. VBA Råderetskatalog Gældende for Skovlund Boligselskab Afdeling 1 og 2. Godkendt på repræsentantskabsmødet, afholdt den 21. juni 2010. Forord Sådan bruger du din råderet: Det være attraktivt at bo alment,

Læs mere

Centerparken, Rema 1000, Langå MATERIALE-BESKRIVELSE Fjerritslev, 04.03.2008

Centerparken, Rema 1000, Langå MATERIALE-BESKRIVELSE Fjerritslev, 04.03.2008 Centerparken, Rema 1000, Langå MATERIALE-BESKRIVELSE Fjerritslev, 04.03.2008 Kortfattet beskrivelse af konstruktioner, materialer og udstyr for nøglefærdigt byggeri beliggende Bredgade/Markedsgade, 8870

Læs mere

Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge. Projekteringsrapport. EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked.

Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge. Projekteringsrapport. EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked. Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked Januar 2007 ù Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge EPS/XPS-sokkelelement til det danske

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 2 København d. 12. marts 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 2 Tag/Tagetage: Tagbelægningen er eksisterende vingeteglsten som eftergås

Læs mere

VBA. Råderetskatalog. Gældende for Kongsgaard Andelsboligforening Afdeling 1, Varde. Godkendt på afdelingsmødet den 20.09.2010. VBA administrerer:

VBA. Råderetskatalog. Gældende for Kongsgaard Andelsboligforening Afdeling 1, Varde. Godkendt på afdelingsmødet den 20.09.2010. VBA administrerer: VBA Råderetskatalog Gældende for Kongsgaard Andelsboligforening Afdeling 1, Varde. Godkendt på afdelingsmødet den 20.09.2010 Side 1 af 7 Ribe Amts Boligselskab, Kongsgaard Andelsboligforening, Boligselskabet

Læs mere

Flemming knudsen www.faarup-beton.dk

Flemming knudsen www.faarup-beton.dk Hus opført i betonelementer 24-01-2007 Ingeniørhuset i København Kalvebod Brygge 31-33 1780 København V 1 Flemming knudsen Faglig uddannelse som tømrer Bygningsingeniør fra Odense Teknikum 1969 Ansat på

Læs mere

Entreprise 6. Kælderkonstruktion

Entreprise 6. Kælderkonstruktion Entreprise Kælderkonstruktion Denne entreprise dækker over etableringen kælderen. I afsnittet er de indledende overvejelser for udformningen af kælderkonstruktionen beskrevet. Hermed er bundkoter for kælderkonstruktionen

Læs mere

KOM GODT I GANG. KONTECH ALTANER Hammerholmen 48A 2650 Hvidovre www.kontech.dk info@kontech.dk

KOM GODT I GANG. KONTECH ALTANER Hammerholmen 48A 2650 Hvidovre www.kontech.dk info@kontech.dk 2015 KONTECH ALTANER Hammerholmen 48A 2650 Hvidovre www.kontech.dk info@kontech.dk Indledning Byggepladsen Mobil arbejdsplatform Dørhul Montage af altandør Indvendig arbejder Opsætning af altan Opsætning

Læs mere

RATIONELT MILJØRIGTIGT LANDBRUGSBYGGERI

RATIONELT MILJØRIGTIGT LANDBRUGSBYGGERI RATIONELT MILJØRIGTIGT LANDBRUGSBYGGERI DEN INTELLIGENTE LØSNING TIL MODERNE LANDBRUGSBYGGERI ENKLE OG ANERKENDTE PRODUKTER EXPAN Byggesystem består af skræddersyede væg- og facadeelementer, der er støbt

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

VARBERGPARKEN BLOK 5-6-7 A_.XX.XX.29-800 A 25182-02 A_.XX.XX.29-800. C.F. Møller Danmark A/S, Europaplads 2, 11., 8000 Århus C. Indholdsfortegnelse

VARBERGPARKEN BLOK 5-6-7 A_.XX.XX.29-800 A 25182-02 A_.XX.XX.29-800. C.F. Møller Danmark A/S, Europaplads 2, 11., 8000 Århus C. Indholdsfortegnelse Side Detalje nr. Tekst Current Revision Rev. dato Emne A_.XX.XX.29-800 A 0 A_.XX.XX.29-800 Indholdsfortegnelse A 25.11.2013 Tilføjelse af detaljer 1 A_.XX.XX.29-800-1 Detalje oversigt_ Kælder/Etageplan,

Læs mere

ARKITEKTFIRMAET ASL ved SVEND RENÉ LARSEN maa WIEDEWELTSGADE 54 2100 KØBENHAVN Ø TEL 21 91 09 41 MAIL svend.rene@larsen.dk

ARKITEKTFIRMAET ASL ved SVEND RENÉ LARSEN maa WIEDEWELTSGADE 54 2100 KØBENHAVN Ø TEL 21 91 09 41 MAIL svend.rene@larsen.dk Projekt: Facaderenovering, Lauritz Sørensens Vej 3-13 Emne: Byggemøde nr. 16 Mødedato 27.03.2012, 10.30 Sted Byggepladsen Til stede: Palle Gamst PAG VVS-installatør, Petersen og Olsen Kjeld Jørgensen KJO

Læs mere

Introduktion til Dansk ByggeKlassifikation, DBK Udvalgte slides fra Implementeringsnetværket og Gunnar Friborg, bips, 2007 Kjeld Svidt, april 2008

Introduktion til Dansk ByggeKlassifikation, DBK Udvalgte slides fra Implementeringsnetværket og Gunnar Friborg, bips, 2007 Kjeld Svidt, april 2008 Introduktion til Dansk ByggeKlassifikation, DBK Udvalgte slides fra Implementeringsnetværket og Gunnar Friborg, bips, 2007 Kjeld Svidt, april 2008 DBK 2006 er klar til brug DBK definerer og fastlægger

Læs mere

U-værdiberegning i henhold til DS 418 Konstruktion: Terrændæk kælder Konstruktionstype: Gulv mod jord ( > 0.5m under terræn)

U-værdiberegning i henhold til DS 418 Konstruktion: Terrændæk kælder Konstruktionstype: Gulv mod jord ( > 0.5m under terræn) Konstruktion: Terrændæk kælder Konstruktionstype: Gulv mod jord ( > 0.5m under terræn) UDE si 0,17 1 Generisk materiale Beton, medium densitet 1800 kg/m3 0,100 1,200 A 0,08 2 Generisk materiale Polystyren,

Læs mere

NorthPestClean Testceller i depot ved Høfde 42, Lemvig

NorthPestClean Testceller i depot ved Høfde 42, Lemvig Testceller i depot ved Høfde 42, Lemvig Tilbudsliste (TBL) Januar 2011 -------------------------------------------- (Tilbudsgiver) Dokument nr.: 59501B-101 Revision nr.: 1 Udgivelsesdato: December 2010

Læs mere

rev KR. Nedrivning. Nedtagning og bortkørsel af vægge og div. installationer, samt nedtagning af div beslag og skruer på vægge

rev KR. Nedrivning. Nedtagning og bortkørsel af vægge og div. installationer, samt nedtagning af div beslag og skruer på vægge 06.03.2012 rev. 15-03-2012 KR. Nedrivning Nedtagning og bortkørsel af vægge og div. installationer, samt nedtagning af div beslag og skruer på vægge Nedtagning og bortkørsel af vindue og brystningsvæg

Læs mere

Sikkert arbejdsmiljø for mennesker og materiel

Sikkert arbejdsmiljø for mennesker og materiel Sikkert arbejdsmiljø for mennesker og materiel Sikker klargøring Sikker adgangsvej Sikkerhedszoner Sikker opstilling Sikkerhed i højden Sikkert arbejdsmiljø på pladsen Sikker betonpumpning Ansvarsforhold

Læs mere

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Klimavenlig bolig til fremtiden Hvis vores samlede CO2

Læs mere

Side 1 af 6 PRISLISTE V.9.0 februar 2015

Side 1 af 6 PRISLISTE V.9.0 februar 2015 PRISLISTE Standard Version Standard huse leveres med det antal vinduer og dør som vist på standard tegninger. Alle vinduer i Standard versioner er med enkelt lags glas og uden opluk. OBS. Vinduer under

Læs mere

(Bolig 14) 11.11.2014

(Bolig 14) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100

Læs mere

Vestas Blades A/S Vestas technology center i Lem Smed Hansensvej, 6940 Lem. Martin Jønsson dato: 13-02-2014. Opgave formulering

Vestas Blades A/S Vestas technology center i Lem Smed Hansensvej, 6940 Lem. Martin Jønsson dato: 13-02-2014. Opgave formulering Opgave formulering Indhold Opgave formulering... 1 Indledning... 3 Tilbudsfasen... 4 Jord... 4 Beton... 5 Afløb... 5 Elementer... 5 Hovedentreprise kalkulation... 5 Kontrahering... 5 Mobiliseringen...

Læs mere

Egenlast: Tagkonstruktionen + stål i tag - renskrevet

Egenlast: Tagkonstruktionen + stål i tag - renskrevet Egenlast: Tagkonstruktionen + stål i tag - renskrevet Tagets langsider udregnes: 6.708203934 $12.5 $2 167.7050984 2 Tagets antages at være elletungt (http://www.ringstedspaer.dk/konstruktioner.ht) og derved

Læs mere

Vejledning. Anvendelse af korrugerede rør i vægge. Dato: 21.08.2013 Udarbejdet af: TMA Kontrolleret af: Revision: LRE 2 Revisionsdato: 20.01.

Vejledning. Anvendelse af korrugerede rør i vægge. Dato: 21.08.2013 Udarbejdet af: TMA Kontrolleret af: Revision: LRE 2 Revisionsdato: 20.01. Vestergade 25 DK-4130 Viby Sjælland Vejledning T. + 45 7010 3510 F. +45 7637 7001 info@crhconcrete.dk www.crhconcrete.dk i vægge Dato: 21.08.2013 Udarbejdet af: TMA Kontrolleret af: Revision: LRE 2 Revisionsdato:

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen Velkommen til Informationsmøde for beboerne Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres

Læs mere

FireFree B790 Brandbøsning

FireFree B790 Brandbøsning FireFree B790 Brandbøsning Vare nr. Navn Dimension EAN 10301 FireFree B790 Brandbøsning 55 Ø55 mm 5705673000771 10303 FireFree B790 Brandbøsning 82 Ø82 mm 5705673000788 10305 FireFree B790 Brandbøsning

Læs mere

VBA. Råderetskatalog. Gældende for Kongsgaard Andelsboligforening Afdeling 10, Varde. Godkendt på afdelingsmødet den 02.09.2010. VBA administrerer:

VBA. Råderetskatalog. Gældende for Kongsgaard Andelsboligforening Afdeling 10, Varde. Godkendt på afdelingsmødet den 02.09.2010. VBA administrerer: VBA Gældende for Kongsgaard Andelsboligforening Afdeling 10, Varde. Råderetskatalog Godkendt på afdelingsmødet den 02.09.2010 Side 1 af 7 Ribe Amts Boligselskab, Kongsgaard Andelsboligforening, Boligselskabet

Læs mere

Arkidesign REV.: Af dato:

Arkidesign REV.: Af dato: Udbygning af Tune Hallerne Tunehøj 7, 4030 Tune August 2009 Byggeprogram og dispositionsforslag. Udgivelsesdato 10. august 2009 Udarbejdet MSe/ Kontrolleret NSe/ Godkendt / Arkidesign ApS Telefon 58 37

Læs mere

Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Ydervægge Ydervægge. Systembeskrivelser og Funktionsnøgler. Gyproc Håndbog 9

Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Ydervægge Ydervægge. Systembeskrivelser og Funktionsnøgler. Gyproc Håndbog 9 Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Ydervægge 2.2 Ydervægge 2.2 Systembeskrivelser og Funktionsnøgler 51 Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Ydervægge 2.2 Ydervægge Indhold...53 Systembeskrivelse...53

Læs mere

Håndtering af bygningsdele arkitekt- og konstruktionsområdet

Håndtering af bygningsdele arkitekt- og konstruktionsområdet Håndtering af bygningsdele arkitekt- og konstruktionsområdet Gunnar Friborg, bips bips konference 16. september 2013, Nyborg Strand Agenda for gennemgangen arkitekt og konstruktion Hvorfor CCS klassifikation

Læs mere

Generel orientering om delarbejder:

Generel orientering om delarbejder: Generel orientering om delarbejder: 1. Udvendig indgangsfacade 2. Udvendig gavle 3. Udvendig altanfacade 4. Udvendig tag 5. Indvendig opgange 6. Indvendig boligerne 7. Udearealer 1. Udvendig indgangsfacade

Læs mere

SH Entreprise A/S. Forside. Opgavebeskrivelse 7. sem. Virksomheden. Tilbudsfasen/Licitation. Kontraktfasen. Opstartsfasen/Mobilisering

SH Entreprise A/S. Forside. Opgavebeskrivelse 7. sem. Virksomheden. Tilbudsfasen/Licitation. Kontraktfasen. Opstartsfasen/Mobilisering 7. sem. Rørfabrikken II. På grunden, der tidligere husede Hede Nielsens Fabrikker på Emil Møllersgade i Horsens, skal der opføres 36 familieboliger og ca. 300 m2 erhverv, delt i to bygninger. Byggeriet

Læs mere

banebrydende nyt byggekoncept

banebrydende nyt byggekoncept banebrydende nyt byggekoncept det umulige er muligt bozel anderledes design, de kreative muligheder, frie hænder med REVIT Room 1 huset, lavenergi kernen Room 2 det centrale energirum, en ny livsstil Room

Læs mere

Bygherre: Boligkontoret Fredericia Side 1 af 24 Købmagergade Skole Dato: 10-07-2015 A. Råhusentreprisen Rev.: 09-09-2015

Bygherre: Boligkontoret Fredericia Side 1 af 24 Købmagergade Skole Dato: 10-07-2015 A. Råhusentreprisen Rev.: 09-09-2015 Bygherre: Boligkontoret Fredericia Side 1 af 24 Bygherre: Boligkontoret Fredericia Vesterbrogade 4 7000 Fredericia Totalrådgiver: Bascon A/S Åboulevarden 21 Postboks 510 8100 Århus C Vedrørende: Købmagergade

Læs mere

JACKON THERMOMUR MONTERINGSANVISNING

JACKON THERMOMUR MONTERINGSANVISNING JACKON THERMOMUR MONTERINGSANVISNING Ì THERMOMUR 350 Ì TIL KÆLDERVÆGGE OG VÆGGE I BOLIGBYGGERI OP TIL 2 ETAGER, GARAGER OG SOMMERHUSE ETA-13/0614 01-2014 www.jackon.dk Lette løsninger for et bedre miljø!

Læs mere