V ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: R S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: R S - 2 4 0"

Transkript

1 R S V ERHVERVS TYVERI ALARM Ver. 2-6 Rev. 5. april Dokument : RS-240b / FG Alarmfirma: BRUGER VEJLEDNING

2 2 15 INDHOLDSFORTEGNELSE : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder samt de forskellige taster og displayfunktioner på RS centralen. Side 1. Tastatur og lampefunktioner 1.1 Display og Lampe Numerisk tastatur Funktionstaster Alarm- & betjeningslyde Betjening af systemet Tilkobling & Frakoblingsniveauer Fuld tilkobling af ens områder Deltilkobling af ens områder Fuld frakobling af ens områder Delfrakobling af ens områder Afstilling af en alarm (Dagstilling) Afstilling af en alarm (Natstilling) Dørklokkefunktion Manuel tilkobling af dørklokke Manuel frakobling af dørklokke Zoneudkobling 4.1 Tilkobling med zoneudkobling Total tilkobling 5.1 Total tilkobling Displayinformation Kodeoversigt Zoneoversigt Generelt : RS er en avanceret zoners alarmcentral, som De kan betjene via et eller flere betjeningsenheder. Hver betjeningsenhed har et display, der informerer Dem om alarmens tilstand, samt 16 taster, der giver Dem mulighed for flere former for til/frakobling. 8.0 ZONE-OVERSIGT : Zone nr. Områder Områdetekst Zonetype Tekst 01 [ ABCDEFGH ] [ ] [ ] [ ] 02 [ ABCDEFGH ] [ ] [ ] [ ] 03 [ ABCDEFGH ] [ ] [ ] [ ] 04 [ ABCDEFGH ] [ ] [ ] [ ] 05 [ ABCDEFGH ] [ ] [ ] [ ] 06 [ ABCDEFGH ] [ ] [ ] [ ] 07 [ ABCDEFGH ] [ ] [ ] [ ] 08 [ ABCDEFGH ] [ ] [ ] [ ] 09 [ ABCDEFGH ] [ ] [ ] [ ] 10 [ ABCDEFGH ] [ ] [ ] [ ] 11 [ ABCDEFGH ] [ ] [ ] [ ] 12 [ ABCDEFGH ] [ ] [ ] [ ] 13 [ ABCDEFGH ] [ ] [ ] [ ] 14 [ ABCDEFGH ] [ ] [ ] [ ] 15 [ ABCDEFGH ] [ ] [ ] [ ] 16 [ ABCDEFGH ] [ ] [ ] [ ] 17 [ ABCDEFGH ] [ ] [ ] [ ] 18 [ ABCDEFGH ] [ ] [ ] [ ] 19 [ ABCDEFGH ] [ ] [ ] [ ] 20 [ ABCDEFGH ] [ ] [ ] [ ] 21 [ ABCDEFGH ] [ ] [ ] [ ] 22 [ ABCDEFGH ] [ ] [ ] [ ] 23 [ ABCDEFGH ] [ ] [ ] [ ] 24 [ ABCDEFGH ] [ ] [ ] [ ] 25 [ ABCDEFGH ] [ ] [ ] [ ] 64 [ ABCDEFGH ] [ ] [ ] [ ]

3 KODE-OVERSIGT : 1. TASTATUR & LAMPEOPBYGNING : Kode nr. Adgangs områder Kodetype Kode Tekst/navn 01 [ ABCDEFGH ] [ ] [ ] [ ] 02 [ ABCDEFGH ] [ ] [ ] [ ] 03 [ ABCDEFGH ] [ ] [ ] [ ] 04 [ ABCDEFGH ] [ ] [ ] [ ] RS-240 betjenes via et eksternt betjeningspanel, der kan tilsluttes i alt 7 stykker. Tastaturet indeholder 3 dele: l Display l Numerisk tastatur l 6 Blå funktionstaster 05 [ ABCDEFGH ] [ ] [ ] [ ] 06 [ ABCDEFGH ] [ ] [ ] [ ] 07 [ ABCDEFGH ] [ ] [ ] [ ] 08 [ ABCDEFGH ] [ ] [ ] [ ] 10 [ ABCDEFGH ] [ ] [ ] [ ] 11 [ ABCDEFGH ] [ ] [ ] [ ] 12 [ ABCDEFGH ] [ ] [ ] [ ] 13 [ ABCDEFGH ] [ ] [ ] [ ] 14 [ ABCDEFGH ] [ ] [ ] [ ] 15 [ ABCDEFGH ] [ ] [ ] [ ] 16 [ ABCDEFGH ] [ ] [ ] [ ] 17 [ ABCDEFGH ] [ ] [ ] [ ] 18 [ ABCDEFGH ] [ ] [ ] [ ] 19 [ ABCDEFGH ] [ ] [ ] [ ] 20 [ ABCDEFGH ] [ ] [ ] [ ] 21 [ ABCDEFGH ] [ ] [ ] [ ] 22 [ ABCDEFGH ] [ ] [ ] [ ] 23 [ ABCDEFGH ] [ ] [ ] [ ] 24 [ ABCDEFGH ] [ ] [ ] [ ] 25 [ ABCDEFGH ] [ ] [ ] [ ] 26 [ ABCDEFGH ] [ ] [ ] [ ] 1.1 Display et : Enhver information der kræver Deres opmærksomhed, vil klart og tydeligt blive forevist i displayet. Displayet er baggrundsbelyst for at give den maksimale læselighed, lyset tænder automatisk ved betjening og er tændt i 10 sekunder efter sidste tryk på en tast. F.eks. i standby vil displayet vise : 1.2 Numerisk tastatur : RS-240 <V2.6-x> 18:25:15 8-Jul Det numeriske tastatur består af tasterne 0 til 9, der bruges til at indtaste Deres kode, således at De kan til- og frakoble alarmsystemet samt ved betjening af chefmenuen. Start altid med at taste [Nej], og derefter Deres kode, ikke for hurtigt, men omhyggeligt og korrekt. NB! Efter 30 sammenhængende fejltryk vil betjeningspanelets højttaler afgive en pulserende fejltone i 30 sekunder. Efter denne tid vil tastaturet igen kunne bruges ormalt. Ved pauser over 10 sek. imellem indtastningerne vil tastaturet blive nulstillet og afvente ny komplet kodeindtastning. 99 [ ABCDEFGH ] [ ] [ ] [ ]

4 Funktionstaster : 6.0 DISPLAYINFORMATIONER : Disse taster giver Dem adgang til at til- og frakoble systemet, samt adgang til systemets supplerende funktioner. F.eks: Taster Beskrivelse Til/Fra Bruges til til- og frakobling af alarmsystemet. Deltilkobling Bruges til trinvis at til- og frakoble de enkelte områder 0 Bruges til til- og frakobling af dørklokkefunktion. Ja Bruges i forbindelse med programmering samt for kvittere/acceptere, når displayet forespørger. Nej Bruges til reset ved fejlindtastning. Op / Ned Bruges til at bevæge sig frem og tilbage imellem menuerne samt aflæsning af alarmer og hændelser 1.4 Alarm- & betjeningslyde : Hvert betjeningspanel er udstyret med en højttaler, der via forskellige lyde giver Dem en korrekt og nem betjening. Displayet vil hele tiden informere Dem klart og tydeligt om systemets status, nogle informationer kræver Deres opmærksomhed mere end andre. Se nedenstående eksempler: Display Information Deres reaktion RS240 <V2.5-x> (tid) (dato) :... (tid) (dato) VÆLG FUNKTION AKTIV: ABCdefgh Standby information. Kode SKAL indtastes. Kode er accepteret, og systemet forespørger om ønsket funktion. Store bogstaver er lig med tilkoblede områder og små bogstaver er lig med områder tilkoblet som dørklokke. Indtast Deres kode og ønsket funktion. Indtast Deres kode. De kan nu vælge imellem; Til-/ frakobling-, deltilkobling-, dørklokkefunktion-, chefmenu. Tastaturtryk Hurtigt bip Alarm Sirenelyd Indgangstone Pulserende blød tone Deltilkobling Blød kliktone Udgangstone Konstant blød tone Ringeklokke Blødt tonespil Sabotage Hurtig pulserende tone Fejltastning Dyb brummetone 2. BETJENING AF SYSTEMET : 2.1 Til- & frakobling : Alarmsystemet kan være inddelt i op til flere områder, f.eks. kontor, lager, værksted etc. Det er derfor vigtigt at sætte sig ind i systemets virkemåde, da til-/frakoblingen af systemet kan foregå på forskellige niveauer. Niveau 1: Fuld til-/frakobling. D.v.s. at hvis brugerkoden er tildelt et eller flere områder til- og frakobles disse samlet. Niveau 2: Del til-/frakobling. Her kan man vælge, hvilke af de områder brugerkoden er tildelt der skal til- el. frakobles. Niveau 3: Total tilkobling. Alle brugerkoder har mulighed for at foretage en total tilkobling, selv om Deres brugerkode ikke har adgang til det eller de pågældende områder, der ikke er blevet tilkoblet. Ja eller Nej TYV ALARM 01-3 (tid) (dato) ALARM OMRÅDE? ( ok )???????????????? TILKALD TEKNIKER???????????????? SERVICETID SPÆRRET / SE LOG Fortsæt <Ja/Nej> Afbrudt Sab.04-1 (tid ) <ok> Kortslut Sab.04-1 (tid ) <ok> En del af systemet er tilkoblet, og spørger nu, om du ønsker at til-/frakoble flere områder. En alarm har været aktiveret, status forevises i displayet. En alarm har været aktiveret, i et område du ikke har adgang til. Systemet kan ikke bruges, før en tekniker har nulstillet systemet. Deres alarmsystem SKAL have et serviceeftersyn inden 3 uger. System kan ikke bruges, se i loggen for fejlen. Systemet er beskadiget eller forsøgt saboteret, en ledning kan være klippet. Systemet er beskadiget eller forsøgt saboteret, en ledning kan være klippet. Tryk Ja/Nej efter ønske. Notér teksten, og tryk Ja accept. Notér teksten, og tryk Ja accept. Kontakt evt. alarmcentralen. Kontakt Deres alarmfirma NU. Kontakt Deres alarmfirma NU. Tryk ja for at skifte til loggen, check nu for fejlen. Kontakt Deres alarmfirma NU. Kontakt Deres alarmfirma NU.

5 Total-tilkobling : Alle brugerkoder har mulighed for at foretage en total tilkobling,selv om Deres brugerkode ikke har adgang til det eller de pågældende områder, der ikke er blevet tilkoblet. NB! Denne menu må kun benyttes i nødstilfælde, når man er 100% sikker på, at der ikke er nogen i området. 5.1 Total tilkobling : a. Tryk [ Nej ], displayet vil nu spørge efter kode. Når sidste ciffer indtastes, vil displayet skifte til at vise systemets status. f.eks. hvis område ABCDE er tilkoblet. b. Tryk nu på [ Ja ], displayet vil nu skifte til chefmenuen og første undermenu, De har adgang til. c. Tryk nu [ 2 ] to gange, displayet vil nu spørge, om De ønsker at tilkoble alt, tryk [ Ja ], eller fortryd, tryk [ Nej ]. d. Tryk nu på [ Ja ], udgangstone (konstant tone) vil høres, og displayet vil vise hvilke områder, der tilkobles. NB! Hvis der er fejl i en/flere zoner ved tilkobling; Se punkt e. CHEFMENU 1-Ekstern reset NEJ= FOR STOP JA=TILKOBLE ALT TILSLUT:ABCDEFGH 2.2 Fuld tilkobling af ens områder : a. Kontrollér at alle døre og vinduer etc. er lukket samt, at der ikke er personer i det område, der tilkobles. b. Tryk [ Nej ], displayet vil nu spørge efter kode. systemets status. f.eks. Ved fejlindtastning vil displayet ikke skifte til information; start da forfra i punkt b. c. Tryk nu på [Til/Fra], hvis et eller flere af de områder De har adgang til er tilkoblet, vil displayet spørge, om systemet skal tilkobles, Tryk da [ Ja ]. Udgangstone (konstant tone) vil høres, og displayet vil vise, hvilke områder der tilkobles. NB! Hvis der er fejl i en/flere zoner ved tilkobling; Se punkt e RS-240 <V2.6-x> d. Forlad nu området via udgangsvejen, aktivér eventuelt forbikobleren ved udgangsdøren. Udgangstonen vil ophøre, og 2 sek. efter er området/alarmen tilkoblet. TILSLUT:..? e. Hvis der er fejl i én eller flere zoner, vil udgangstonen skifte til en fejltone (hurtig pulserende tone), og displayet vil nu skrive UDGANGSFEJL samt antal fejlzoner. Brug nu piltasterne [Op/Ned] til at aflæse fejlzonernes nr. og tekst i displayet. Fejltonen vil stadig høres. Tryk nu på [Nej], fejltonen vil ophøre, og start igen fra punkt a. e. Hvis der er fejl i én eller flere zoner, vil udgangstonen skifte til en fejltone (hurtig pulserende tone), og displayet vil nu skrive UDGANGSFEJL samt antal fejlzoner. Brug nu piltasterne [Op/Ned] til at aflæse fejlzonernes nr. og tekst i displayet. Fejltonen vil stadig høres. Tryk nu på [Nej], fejltonen vil ophøre, og start igen fra punkt b.

6 Deltilkobling af ens områder : a. Kontroller at alle døre og vinduer etc. er lukket samt at der ikke er personer i det område, der tilkobles. b. Tryk [ Nej ], displayet vil nu spørge efter kode. systemets status. f.eks. hvis område ABCDE er tilkoblet. Ved fejlindtastning vil displayet ikke skifte til information; start da forfra i punkt b. c. Tryk nu på [Deltilkoble], hvis et eller flere af de områder De har adgang til, er tilkoblet, vil displayet spørge, om systemet skal tilkobles, Tryk da [ Ja ]. Displayet vil nu spørge om hvilke af de områder, De har adgang til, der skal tilkobles. Tryk nu [ Ja ] for områder der skal tilkobles, og [ Nej ] for områder, der ikke skal tilkobles. Når De har besvaret det sidste område Deres kode har adgang til, vil displayet skifte til at vise, hvilke områder der tilkobles, og udgangstonen vil høres. Forlad nu området der tilkobles, ved tonens ophør er området tilkoblet. NB! Hvis der er fejl i en/flere zoner ved tilkobling; Se punkt d d. Hvis der er fejl i én eller flere zoner, vil udgangstonen skifte til en fejltone (hurtig pulserende tone), og displayet vil nu skrive UDGANGSFEJL samt antal fejlzoner. Brug nu piltasterne [Op/Ned] til at aflæse fejlzonernes nr. og tekst i displayet. Fejltonen vil stadig høres. RS-240 <V2.6-x> TILK. område? (Ja el. Nej) TILSLUT:..? 4.0 ZONEUDKOBLING : Denne menu benyttes til at udkoble fejlzoner, eller hvis et område ikke skal være overvåget ved tilkobling. Det er ikke alle kodetyper, der kan udkoble zoner. De udkoblede zoner vil nu være isoleret, til centralen frakobles igen. NB! Nogle zoner f.eks. forbikobler, sabotage, overfaldszoner osv.. har teknikeren indlagt en blokering mod udkobling, i sådan et tilfælde hvor tallet ikke skifter til en stjerne, kontakt straks Alarmfirmaet. 4.1 Tilkobling med zoneudkobling : a. Tryk [ Nej ], displayet vil nu spørge efter kode. Når sidste ciffer indtastes, vil displayet skifte til at vise systemets status. f.eks. hvis område ABCDE er tilkoblet. b. Tryk nu på [ Ja ], displayet vil nu skifte til chefmenuen og første undermenu, De har adgang til. c. Tryk nu [ 3 ] to gange, displayet vil nu spørge om hvilke zoner, der skal udkobles. d. Brug nu piltasterne [Op/Ned] til at vælge den zoneblok, hvor der skal udkobles zoner. Tryk nu nummeret på den zone, der skal udkobles; zonenummeret vil blive udskiftet med en stjerne, og tælleren oppe i højre hjørne af displayet vil øges med en. Gentag proceduren indtil De har udkoblet alle de zoner, der er nødvendige. NB! Hvis De får udkoblet en zone ved et uheld, tryk da nummeret på zonen igen, og stjernen vil blive annulleret samt tælleren reduceret med én. CHEFMENU 1-Ekstern reset ZONE UDKOB.[###] BLK ZONE UDKOB.[001] Blk * ZONE UDKOB.[003] Blk.03 1 * 3 * Tryk nu på [Nej], fejltonen vil ophøre, og start igen fra punkt b. c. Tryk nu på [Til/Fra], hvis et eller flere af de områder De har adgang til er tilkoblet, vil displayet spørge, om systemet skal tilkobles, Tryk da [ Ja ]. Udgangstone (konstant tone) vil høres, og displayet vil vise, hvilke områder der tilkobles. Se punkt e, side 5. TILSLUT:..?

7 Manuel tilkobling af dørklokkefunktion : 2.4 Fuld frakobling af ens områder : a. Tryk [ Nej ], displayet vil nu spørge efter kode. systemets status, f.eks. hvis område ABCDE er tilkoblet. b. Tryk nu på [ 0 ], hvis et eller flere af de områder De har adgang til er tilkoblet som dørklokke, vil displayet spørge, om dørklokkefunktionen skal tilkobles, Tryk da [ Ja ]. Displayet vil nu spørge, om hvilke af de områder De har adgang til, der skal tilkobles som dørklokke. Tryk nu [ Ja ] for områder der skal tilkobles, og [ Nej ] for områder der ikke skal tilkobles. Når De har besvaret det sidste område, Deres kode har adgang til, vil displayet i 10 sek. skifte til at vise, hvilke områder, der er tilkoblet som dørklokke. 3.1 Manuel frakobling af dørklokkefunktion : a. Tryk [ Nej ], displayet vil nu spørge efter kode. systemets status, f.eks. hvis område ABCDE er tilkoblet. TILK. DØRKLOKKE DØRKL.til omr? (Ja el. Nej) Dørkl.???????? a. Aktivér eventuelt forbikobleren ved indgangsdøren og gå ad indgangsvej, direkte til betjeningspanelet. b. systemets status, f.eks. hvis område ABCDE er tilkoblet. Ved fejlindtastning vil displayet ikke skifte til information; start da forfra i punkt b. c. Tryk nu på [ Til/Fra ], hvis et eller flere af de områder De har adgang til er frakoblet, vil displayet spørge, om systemet skal tilkobles, indgangstone vil stadigt høres. Tryk da [ Nej ], og alle de områder Deres kode har adgang til, bliver nu frakoblet. Displayet vil nu skifte til at vise system status i 10 sek. f.eks. 1) Om andre områder stadig er tilkoblet 2) Om systemet er totalt frakoblet eller De kan nu frit bevæge Dem i de områder, der ikke er tilkoblet. AKTIV: ABC b. Tryk nu på [ 0 ] hvis et eller flere af de områder De har adgang til er tilkoblet som dørklokke, vil displayet spørge, om dørklokkefunktionen skal tilkobles Tryk da [ Nej ]. Displayet vil nu spørge om hvilke af de områder De har adgang til, der skal frakobles som dørklokke. Tryk nu [ Ja ] for områder der skal frakobles og [ Nej ], for områder, der ikke skal frakobles. Når De har besvaret det sidste område Deres kode har adgang til, vil displayet i 10 sek. skifte til at vise systemets status. TILK. DØRKLOKKE DØRKL.fra omr? (Ja el. Nej) <System status> 2.5 Delfrakobling af ens områder: a. Aktivér eventuelt forbikobleren ved indgangsdøren og gå ad indgangsvej, direkte til betjeningspanelet. b. systemets status, f.eks. hvis område ABCDE er tilkoblet. Ved fejlindtastning vil displayet ikke skifte til information; start da forfra i punkt b.

8 8 9 c. Tryk nu på [ Deltilkobling ], hvis et eller flere af de områder De har adgang til er frakoblet, vil displayet spørge, om systemet skal tilkobles, indgangstone vil stadigt høres. Tryk da [ Nej ] Displayet vil nu spørge om hvilke af de områder De har adgang til, der skal frakobles. Tryk nu [ Ja ] for områder der skal frakobles og [ Nej ] for områder, der ikke skal frakobles. Når De har besvaret det sidste område Deres kode har adgang til, vil displayet nu skifte til at vise system status i 10 sek. f.eks. 1) Om hvilke områder der stadigt er tilkoblet 2) Om systemet er totalt frakoblet eller De kan nu frit bevæge Dem i de områder, der ikke er tilkoblet. FRAK.område? (Ja el. Nej) AKTIV: ABC 2.7 Afstilling af en alarm. (Natstilling): Hvis en alarm opstår, mens systemet er tilkoblet. Bemærk at hvis displayet skriver tilkald tekniker, er det nødvendigt, at en tekniker kontrollerer og resetter systemet, før det kan bruges igen. a. Aktivér eventuelt forbikobleren ved indgangsdøren og gå ad indgangsvej, direkte til betjeningspanelet. Alarmtone eller indgangstone vil høres. b. Når sidste ciffer indtastes, vil alarmtonen eller indgangstone stoppe, og displayet skifte til at vise systemets status. f.eks. hvis område ABCDE er tilkoblet. c. Tryk nu på [ Til/Fra ], og displayet vil vise fejlen. f.eks. alarm fra foliezone Notér teksten i displayet og tast [ Ja ], displayet vil nu skifte til at vise systemets status i 10 sek. f.eks. FOLIE ALARM 04-1 (tid/tekst)(ok?) 2.6 Afstilling af en alarm. (Dagstilling): En alarm kan opstå, mens systemet er frakoblet (dagstilling), f.eks. ved at en vinduesfolie eller en glasbrudsdetektor beskadiges, eller hvis nogen forsøger at sabotere systemet. Bemærk at hvis displayet skriver tilkald tekniker, er det nødvendigt, at en tekniker kontrollerer og resetter systemet, før det kan bruges igen. a. Kun brand alarmen vil lyde, gå da direkte til betjeningspanelet. b. Indtast nu koden; for hver af de tre første cifre, der indtastes vil der fremkomme en stjerne i displayet. Når sidste ciffer indtastes, vil alarmen stoppe samt displayet skifte til at vise fejlen f.eks. alarm fra foliezone alarm fra område A Notér teksten i displayet og tast [ Ja ], displayet vil nu skifte til at vise systemets status f.eks. FOLIE ALARM 04-1 (tid/tekst)(ok?) f.eks. 1) Om andre områder stadig er tilkoblet 2) Om systemet er totalt frakoblet De kan nu frit bevæge Dem i de områder, der ikke er tilkoblet. 3.0 DØRKLOKKEFUNKTION : eller AKTIV: ABC Dørklokkefunktionen er en separat funktion, der kan bruges i delvist frakoblet tilstand samt i frakoblet tilstand. Ved aktivering af en zone eller område vil den interne højttaler afgive en pulserende tone. Dørklokkefunktionen kan være programmeret af alarmfirmaet til automatisk at tilkoble hver gang systemet frakobles. F.eks. Bruges ofte til overvågning af døre i forretninger eller bagdøre i børnehaver. Undersøg nu hvad der har aktiveret alarmen.

V. 2. 6. Telefonnumre : Service afd. vest : 86 22 68 11 BRUGER VEJLEDNING. Cerberus A/S Ver. 2-6 Rev. 7. april 2001. Dokument : CDK-1700b

V. 2. 6. Telefonnumre : Service afd. vest : 86 22 68 11 BRUGER VEJLEDNING. Cerberus A/S Ver. 2-6 Rev. 7. april 2001. Dokument : CDK-1700b C D K 1 7 0 0 V. 2. 6 Telefonnumre : Kontrolcentral : 43 42 01 12 Service afd. øst : 43 42 22 77 Service afd. vest : 86 22 68 11 BRUGER VEJLEDNING Cerberus A/S Ver. 2-6 Rev. 7. april 2001. Dokument : CDK-1700b

Læs mere

RS-240 ERHVERVS TYVERI ALARM

RS-240 ERHVERVS TYVERI ALARM RS-240 V.2.5 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING -Rudolph Schmidt A/S Ver. 2-5 Rev. 15.2.99. Dokument : RS-240b/FG 2 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma:

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM Alarmfirma: Ver. 2-1 Rev. 01.03.2001 Dokument: RS-210b/F.G. BRUGER VEJLEDNING 2 11 INDHOLDSFORTEGNELSE: Egne notater : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM RS-206 Ver. 1-2 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Ver. 1-2 Rev. 9.10.1997 Dokument: RS-206b 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING RS-REGENT Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Version 1-0 /1997 Dokument: RS-Regent/b. 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

RS-210 ERHVERVS TYVERI ALARM. Ver. 2-0 BRUGER VEJLEDNING

RS-210 ERHVERVS TYVERI ALARM. Ver. 2-0 BRUGER VEJLEDNING RS-210 Ver. 2-0 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Ver. 2-0 Rev. 9.10.1997 Dokument: RS-210b 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

CS 2000. Brugermanual

CS 2000. Brugermanual CS 2000 Brugermanual Side 2 CS 2000 Indholdsfortegnelse 1. Betjeningspanelets opbygning...3 1.1 Display et...3 1.2 Numerisk tastatur...4 1.3 JA og NEJ tasterne...4 1.4 A, B, C og D tasterne...4 2. Brug

Læs mere

CS 2800. Brugermanual

CS 2800. Brugermanual Indholdsfortegnelse: Side 1 Generelt... 3 1.1 Betjeningspanel CS 2821... 3 1.1.1Displayet... 3 1.1.2Det numeriske tastatur... 3 1.1.3Prox-læseren... 4 1.1.4JA og NEJ tasterne... 4 1.1.5A, B, C og D tasterne...

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1800 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld tilkobling... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling

Læs mere

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 BRUGERVEJLEDNING Side 2 CS 9452 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE: Afsnit Navn Side 1 Ordforklaring (terminologi) 3 2 Introduktion 5 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 4 Fuld tilkobling, Deltilkobling,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Ver 3.7 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 3 TIL- OG FRAKOBLING... side 4 TILKOBLING NIVEAU 1... side 5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2... side 6 TIL- OG FRAKOBLING

Læs mere

INTEGRA BRUGER MANUAL

INTEGRA BRUGER MANUAL NOMEX SCANDINAVIA A-S INTEGRA BRUGER MANUAL SATEL Version 1.7 - juni 2010 INDHOLD 1. Beskrivelse af alarmsystemets funktioner...3 2. Tilkobling af ét område...3 3. Tilkobling af flere områder...3 4. Udkobling

Læs mere

PARAGON ε. Brugermanual

PARAGON ε. Brugermanual PARAGON ε Brugermanual Side 2 Pyronix Paragon ε Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6 4 Zoner...7

Læs mere

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL RS 4600 Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL side 2 RS 4600 Radiobaseret tyverialarm Indholdsfortegnelse Ordliste... 3 1 Indledning... 4 2 Sender/Detektor muligheder... 4 3 Betjeningspanel & display...

Læs mere

Mini brugervejledning for INTEGRA

Mini brugervejledning for INTEGRA Mini brugervejledning for INTEGRA Tilkobling ved ét område: På betjeningspanelet er det muligt at tilkoble på følgende måder: Indtast brugerkode og tryk #. Udgangstiden begynder at tælle ned og Alarmen

Læs mere

PARAGON SUPER II. Betjeningsvejledning

PARAGON SUPER II. Betjeningsvejledning PARAGON SUPER II Betjeningsvejledning Side 2 Paragon Super II Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6

Læs mere

Side 2 CS 1500. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1500. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1500 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld Tilkobling:... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling...

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

9488+ Brugeramnual DK DK Brugermanual DK

9488+ Brugeramnual DK DK Brugermanual DK 9488+ Brugermanual Side 2 9488+ Side 11 Indhold Noter 1. Symbol forklaring... 3 2. Tilkoblings muligheder... 4 Tilkobling... 4 Deltilkobling... 4 Frakobling... 4 Udkobling af zoner... 5 Fejl tilkobling...

Læs mere

ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING ALPHAHOME ALARMCENTRAL

ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING ALPHAHOME ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING ALPHAHOME ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING...side 2 TIL- OG FRAKOBLING...side 2 TILKOBLING NIVEAU 1...side 3 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...side

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

CS 2800 CS 2700 CS 2600

CS 2800 CS 2700 CS 2600 CS 2800 CS 2700 CS 2600 %HP UN: Hvor intet andet er angivet, vil fremgangsmåden beskrevet for CS 2800 også være gældende for CS 2600 og CS 2700 ,QGKROGVIRUWHJQHOVH Side 1 Generelt...3 1.1 Betjeningspanel

Læs mere

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning

Læs mere

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper...

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... Brugermanual Side 2 Atlas 8 PLUS Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... 5 3 Frakobling...

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC Sterling 10 Brugermanual Bemærk! Tasten FUNC på Sterling 10 betjeningspanelet er i manualen angivet som Side 2 Sterling 10 Indholdsfortegnelse 1 Bruger- og master-faciliteter... 3 1.1 Generelt... 3 1.2

Læs mere

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS.

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS. - Pro-Sec ApS. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003 Dokument: PSOMN004/P - F.G. Egne notater : Alarmfirma: INDHOLDSFORTEGNELSE Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder samt de forskellige

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING...3 TILKOBLING NIVEAU 1...6 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...6 TIL OG FRAKOBLING NIVEAU 3, 4 ELLER 5...6 TILKOBLING MED 2 CIFRET KODE...7

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL CS 351 M1 / M AIA CENTRAL MANUAL BRUGER SOFTWARE VERSION 3.8 REV. 05.99 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING...3. BETJENINGSPANELET...4.1 Taster...4. Specialfunktioner...5.3 Display...5.3 Lysdioder...6 3.

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING...3 TILKOBLING NIVEAU 1...5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...5 TIL OG FRAKOBLING NIVEAU 3, 4 ELLER 5...5 TILKOBLING MED 2 CIFRET KODE...5

Læs mere

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Denne vejledning er tiltænkt til brugere med Standard brugerprofil i den daglige betjening af alarmsystemet Alarmansvarlig: Kontrolcentral:

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

ATS Centralenhed. Brugermanual

ATS Centralenhed. Brugermanual ATS Centralenhed Brugermanual Aritech er et varemærke ejet af GE Security. 2004 GE Security B.V.. Alle rettigheder forbeholdes. GE Security B.V. giver hermed ret til at udskrive dette dokument alene til

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

GE Security CS5500. Brugermanual til LCD-betjeningspanel. imagination at work

GE Security CS5500. Brugermanual til LCD-betjeningspanel. imagination at work GE Security CS5500 Brugermanual til LCD-betjeningspanel imagination at work Overensstemmelseserklæring med 98/482/EF (gælder for produkter, der er CE-mærket) Dette udstyr er godkendt i henhold til Rådets

Læs mere

Bruger manual SmartPro-180 Version 1.0. Indholdsfortegnelse

Bruger manual SmartPro-180 Version 1.0. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 2 Oversigt over alarmen... 3 Tilslutte og afbryde alarmen... 4 Tilslut alarmen via keyboardet... 4 Tilslutning/afbrydelse af alarmen via SMS... 5 Tilslutning/afbrydelse ved

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Programmering af udgange i centralen

Programmering af udgange i centralen Comfort CSx75 Programmering af udgange i centralen Introduktion Dette applikationseksempel forklarer hvordan programmering af udgangene på bundkortet gøres. I centralen findes fire programmerbare udgange,

Læs mere

Home Security System Bruger Vejledning

Home Security System Bruger Vejledning Home Security System Bruger Vejledning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 # 7500r Kontrol Enhed Indhold Introduktion... 3 Overblik... 3 Glosarium... 4 System Adgang... 5 Special Ikoner på Displayet... 5 Tilkobling...

Læs mere

CS 2505 AIA central LCD Brugermanual FORELØBIG VERSION

CS 2505 AIA central LCD Brugermanual FORELØBIG VERSION CS 2505 AIA central LCD Brugermanual FORELØBIG VERSION Software version 1.4.a Revision : November 2002 Aritech is a trademark owned by GE It l i COPYRIGHT 2002 GE-Interlogix BV. All rights reserved. GE-Interlogix

Læs mere

Kna er, funktioner og display

Kna er, funktioner og display Side 2 Indhold Knapper, funktioner og display...3 Tastfunktioner:...4 Oprettelse af adgang til systemet...4 Særlige ikoner på displayet...5 Tilkobling...6 Fuld tilkobling (ved hjælp af adgangskode eller

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...4 VIGTIG INFO TIL BRUGEREN AF ALARMCENTRALEN... 4 BETJENING...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

ADVISOR. AIA central CD Brugermanual. Software version: 6.09 Rev.:

ADVISOR. AIA central CD Brugermanual. Software version: 6.09 Rev.: ADVISOR AIA central CD 100.07 Brugermanual Software version: 6.09 Rev.: 9808 142360999-2 COPYRIGHT SLC BV 1996. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, transmitted, stored in

Læs mere

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S2s

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S2s Betjeningsvejledning System Alarmpanel xx S2s Indhold 1 Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet

Læs mere

Brugervejledning til ATS Alarm

Brugervejledning til ATS Alarm GE Security Brugervejledning til ATS Alarm P/N 1068796 REV 1.0 ISS 06OCT09 Copyright 2009 GE Security, Inc. Dette dokument må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, eller på anden måde gengives uden

Læs mere

GALAXY. Alarmcentral. Brugervejledning. Version 2.xx DK. Rev. 09/2002. - Solar A/S

GALAXY. Alarmcentral. Brugervejledning. Version 2.xx DK. Rev. 09/2002. - Solar A/S GALAXY Alarmcral Brugervejledning Version 2.xx DK Rev. 09/2002 - Solar A/S INDHOLDSFORTEGNELSE BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse...1 Indledning...5 Information på betjeningspanelet...6 Tal-taster (0

Læs mere

KODEKONTAKT - Cody Universal 2

KODEKONTAKT - Cody Universal 2 Installations- og Betjeningsvejledning. KODEKONTAKT - Cody Universal 2 Indhold: Produktbeskrivelse Daglig betjening Programmeringsvejledning Montage og tilkobling Tekniske data Alux a/s, Holmbladsvej 4-6,

Læs mere

Betjeningspanel - NOX CPA Quickguide

Betjeningspanel - NOX CPA Quickguide Betjeningspanel - NOX CPA Quickguide Indholdfortegnelse Taster... 3 Startskærm... 4 Login... 5 Hovedmenu... 6 Alarmmenu... 7 Varslingsmenu (Advarsler)... 8 Områdemenu... 9 Logmenu...14 Brugermenu...15

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Ver. 2

BRUGERVEJLEDNING Ver. 2 BRUGERVEJLEDNING Ver. 2 Erhvervsalarmcentral Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INTRODUKTION... 3 1. System oversigt:... 3 1.1 Alarm systemet... 3 1.2 Betjeningspanel:... 4 1.3 725R Telekommando

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Betjeningsvejledning. S4 ledningsfri tyverialarm

Betjeningsvejledning. S4 ledningsfri tyverialarm Betjeningsvejledning S4 ledningsfri tyverialarm Indhold Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fi ktive, medmindre andet

Læs mere

GE Security. CS 2505 / 2505P AIA central version 1.7. Brugermanual

GE Security. CS 2505 / 2505P AIA central version 1.7. Brugermanual GE Security CS 2505 / 2505P AIA central version 1.7 Brugermanual g imagination at work 1055604 www.gesecurity.com Copyright (c) 2005 GE Security B.V. Alle rettigheder forbeholdes. GE Security B.V. giver

Læs mere

Galaxy 2-serien. Brugervejledning. Honeywell Security

Galaxy 2-serien. Brugervejledning. Honeywell Security Galaxy 2-serien Brugervejledning Honeywell Security Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... iii Introduktion...1 Kontrol af alarmsystemet...2 Brugere... 2 Grupper... 2 Tastaturer... 3 Prox-brikker/kort...

Læs mere

Betjeningsvejledning. S18 - for systemadministrator

Betjeningsvejledning. S18 - for systemadministrator Betjeningsvejledning S18 - for systemadministrator Indhold I Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet

Læs mere

Easy Series ICP-EZM2 v3 Programming Addendum. v3 Tillæg

Easy Series ICP-EZM2 v3 Programming Addendum. v3 Tillæg Easy Series ICP-EZM2 v3 Programming Addendum da v3 Tillæg Easy Series Easy Series (ICP-EZM2) v3 programmeringstillæg da 3 1 Easy Series (ICP-EZM2) v3 programmeringstillæg Dette document indeholder supplerende

Læs mere

Brugervejledning til Advisor Advanced

Brugervejledning til Advisor Advanced Brugervejledning til Advisor Advanced P/N 1068997 REV 3.0 ISS 09MAY11 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontakt information 2011 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

Opstart af central & betjeningspanel

Opstart af central & betjeningspanel Comfort CSx75 Introduktion Denne kvikguide viser de første trin til at starte centralen. Kvikguiden beskriver hvordan betjeningspanelet og centralen fabriksindstilles, og hvordan man indstiller dato/tid,

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Installation...4 2.1 Montering af central...4 3. Terminaltilslutning...5 4. Opstart...6 5. Programmering...8 5.1 Programmeringsmuligheder...8

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

Betjeningsvejledning. Alarmsystem S15/S20

Betjeningsvejledning. Alarmsystem S15/S20 Betjeningsvejledning Alarmsystem S15/S20 Indhold Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fi ktive, medmindre andet er angivet.

Læs mere

Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING

Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING Alarmcentraler Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING 3 Vejledning brugeren INTEGRA ADVARSLER! For at sikre en optimal drift og brug af centralen anbefales det at læse denne vejledning inden ibrugtagning

Læs mere

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S5

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S5 Betjeningsvejledning System Alarmpanel xx S5 Indhold 1 Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet er

Læs mere

Advisor Advanced brugervejledning

Advisor Advanced brugervejledning Advisor Advanced brugervejledning P/N 1068997 REV 4.0 ISS 07MAR12 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontaktinformation Kundesupport 2012 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis.

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. INDLEDNING Tillykke med jeres telefonanlæg fra DanDial A/S. Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. Brug venligst tid på at læse vejledningen og blive fortrolig med betjeningen

Læs mere

KomGodtIgang-guide for Infinite Prime

KomGodtIgang-guide for Infinite Prime KomGodtIgang-guide for Infinite Prime 19.05.11 KomGodtIgang-guiden, er tænkt som en hjælp til at spare installationstid for montøren ved 1.gangs-opstart, men følg altid de forskellige manualers anvisninger,

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

1. Generelt om denne brugervejledning

1. Generelt om denne brugervejledning Pro-Sec ApS. Yderholmvej 59. 4623 Lille Skensved. Version 02-2007 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT OM DENNE BRUGERVEJLEDNING... 2 2. BRUGERE... 3 3. BRUGERE PROGRAMMERINGSTILSTAND... 4 4. ALARM-INDIKERING

Læs mere

Master-manual. Trådløs GSM/GPRS alarm

Master-manual. Trådløs GSM/GPRS alarm Master-manual Trådløs GSM/GPRS alarm 1 Indhold: 1. Område 3 1. Områder 3 1.1. Gang Test 3 1.2. Brugerkoder 4 1.3. Master kode 5 1.4. Indstillinger 5 1.5. SMS hus ID / SMS hovedmelding. 7 1.6. SMS Kodeord

Læs mere

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S10

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S10 Betjeningsvejledning System Alarmpanel xx S10 Indhold 1 Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet

Læs mere

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007 Alarmcentraler INTEGRA Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING ADVARSLER! For at sikre en optimal drift og brug af centralen anbefales det at læse denne vejledning inden ibrugtagning af centralen.

Læs mere

Manual til trådløs alarm

Manual til trådløs alarm Manual til trådløs alarm Beckersberg Secure BS1200 Læs venligst manualen grundigt, før du tager din Beckersberg Secure alarmpakke i brug. Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1Introduktion...4 2Før installation

Læs mere

Programmering af trådløse modtagere (RF)

Programmering af trådløse modtagere (RF) Comfort CSx75 Programmering af trådløse modtagere (RF) Introduktion Centralerne CSx75 kan udvides med trådløse (RF) modtagere på 868 MHz og 433 MHz. Når en RF modtager er installeret på centralen, kan

Læs mere

Manual til trådløst tastatur til Miracas ST-3 868MHz GSM Tyverialarm

Manual til trådløst tastatur til Miracas ST-3 868MHz GSM Tyverialarm Indhold Beskrivelse af funktioner... 3 Standard koder... 4 Slå alarmen til og fra med tastaturet... 5 Dato og klokkeslæt... 6 Ændring af brugerkode... 7 Ændring af administratorkode... 8 Indkodning af

Læs mere

Introduktion til Guardsman ctc 1132

Introduktion til Guardsman ctc 1132 Introduktion til Guardsman ctc 1132 Tillykke med dit nye Guardsman alarmsystem. I denne manual kan du læse, hvordan systemet placeres, indstilles og anvendes. Følgende trin vil blive gennemgået: 1. Montering

Læs mere

Premier Elite Hybridcentraler Mastermanual. Udgave 1

Premier Elite Hybridcentraler Mastermanual. Udgave 1 Premier Elite Hybridcentraler Mastermanual Udgave 1 Informationer og data i denne manual kan ændres uden varsel. 2013 ADI-ALARMSYSTEM A/S. Alle rettigheder forbeholdt. Denne manual må ikke kopieres, distribueres

Læs mere

OASIS. MASTER manual. Til systemadministrator

OASIS. MASTER manual. Til systemadministrator OASIS MASTER manual Til systemadministrator Programsekvenser begynder med tast 1 Tilkobler hele systemet (svarer til ABC tasten) 2 Tilkobler område A (svarer til A tasten) 1 ) 3 Tilkobler område A og B,

Læs mere

KRAV TIL INSTALLEREDE ANLÆG

KRAV TIL INSTALLEREDE ANLÆG FANE 150 10 Alment Indledning 20 Definitioner Generel terminologi Udstyrsterminologi Funktionsterminologi Energiforsyningsterminologi Faciliteter 30 Intern informationsgivning Generelt Forsikring & Pension

Læs mere

Indhold: 2. GSM GSM signal GSM Call back (Benyttes ikke) Reset GSM 7

Indhold: 2. GSM GSM signal GSM Call back (Benyttes ikke) Reset GSM 7 Indhold: 1. Område 2 1. Områder 2 1.1. Gå Test 2 1.2. Kode indstil. 3 1.3. Master kode 4 1.4. Gen. Indstil. 5 1.5. SMS Overskrift. 6 1.6. SMS Kodeord (for SMS styring) 6 2. GSM 7 2.1. GSM signal 7 2.2.

Læs mere

JA-63 Profi Brugervejledning

JA-63 Profi Brugervejledning Zoner Zone nr. Placering Type Funktion* 1. 2. 3. 4. 5. 6. Område A B C JA-63 Profi Brugervejledning Trådløse zoner 7. 8. 9. 10. Trådfaste zoner 11. 12. 13. 14. 15. 16. 1. 2. 3. 4. * T Tyveri F Forbikoblet

Læs mere

Enkelt dørs adgangskontrol system

Enkelt dørs adgangskontrol system Enkelt dørs adgangskontrol system Bruger/Installations vejledning 500 brugere med kort/brik eller kode ller AYC-E55 kun kode AYC-E65B kode eller kort/brik AYC-Q64B kode eller kort/brik Kort programmerings

Læs mere

Enkelt dørs adgangskontrol system

Enkelt dørs adgangskontrol system Side 1 Enkelt dørs adgangskontrol system Bruger/Installations vejledning 500 brugere med kort/brik eller kode ller AYC-E55 kun kode AYC-E65B kode eller kort/brik AYC-Q64B kode eller kort/brik Side 2 Kort

Læs mere

Bruger Manual For Fronti Trådløst Basis Alarmsystem FS222E

Bruger Manual For Fronti Trådløst Basis Alarmsystem FS222E Bruger Manual For Fronti Trådløst Basis Alarmsystem FS222E 1 Indholdsfortegnelse: side Beskrivelse af LED lamper og lyde 2 Beskrivelse af nøglebrik tastaturet 4 Fjernstyring via sms og app 9 Oprette eller

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

Mastermanual. Tyverialarmcentral. Udgave 2. RICOCHET kompatibel. Side 1

Mastermanual. Tyverialarmcentral. Udgave 2. RICOCHET kompatibel. Side 1 Mastermanual Tyverialarmcentral Udgave 2 Side 1 RICOCHET kompatibel Indhold Side 2 Indhold... 2 1. Oversigt... 4 Introduktion... 4 Betjeningspaneler... 5 2. Brug af alarmsystemet... 7 Menuer... 7 3. Tilkoblingsmenuen...

Læs mere

PROFI MASTER manual Til systemadministrator

PROFI MASTER manual Til systemadministrator PROFI MASTER manual Til systemadministrator Indhold: 1 Lysdioder og symboler... 3 2 Betjening af systemet... 5 2.1 Tilkobling... 5 2.2 Frakobling... 6 2.3 Overfaldsalarm... 6 2.4 Alarmstop... 6 2.5 Deltilkobling...

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...4 VIGTIG INFO TIL BRUGEREN AF ALARMCENTRALEN... 4 BETJENING...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

Easy-808/808A Manual Easy2Access A/S Easy-808 Fingerprint lock

Easy-808/808A Manual Easy2Access A/S Easy-808 Fingerprint lock Easy-808/808A Manual 1 Dansk brugervejledning Indledning: Tak for at du benytter vores Fingeraftrykslås EASY-808. Denne manual indeholder vejledning til installation og brug. Venligst læs denne manual

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

Focus on security since 1963. brugermanual, version 1.3 Elektroniske kodelåse. Basic 01.2015. www.howenieurosafe.dk

Focus on security since 1963. brugermanual, version 1.3 Elektroniske kodelåse. Basic 01.2015. www.howenieurosafe.dk brugermanual, version 1.3 Elektroniske kodelåse Basic 01.2015 Brugermanual Howeni Eurosafe Elektroniske A/S Rødager kodelåse Allé 125-127, DK-2610 Rødovre Telefon +45 7010 5588 www.howenieurosafe.dk Introduktion

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

Programmering af CS1700-Proxlæser

Programmering af CS1700-Proxlæser Comfort CSx75 Programmering af CS1700-Proxlæser Introduktion CS1700 er en proxlæser og der kan tilsluttes op til 15 læser til CSx75-centralen. Du kan programmere CS1700 til passagekontrol i et eller flere

Læs mere

Mx-4000. Betjeningsvejledning 680-015-00-DK

Mx-4000. Betjeningsvejledning 680-015-00-DK Mx-4000 Betjeningsvejledning 680-015-00-DK Side 2 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION...4 1.1 Standarder...4 1.2 Generel beskrivelse...4 2 INDIKERINGSLAMPER OG BETJENINGSTRYK...5 2.1

Læs mere