Biofag. Nr.2 april 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Biofag. Nr.2 april 2013"

Transkript

1 Biofag Nr.2 april 2013

2 Biofag Medlemsblad for Foreningen af Danske Biologer FaDB Udkommer 5 gange årligt Deadlines: 20/1, 20/3, 20/6, 20/8, 20/10 Redaktion: Jesper Ruggaard Mebus (ansv.) Svend Erik Nielsen Forsidefoto: Silkehaler Svend Erik Nielsen, 2013 Grafisk tilrettelæggelse: Indtryk, ISSN Oplag eksemplarer Biofag trykkes på Cyclus 100 % dansk genbrugspapir Annoncer Annoncer sendes elektronisk både til redaktionen og trykkeren Annoncepriser 1/1 side (143 x 203 mm) kr /2 side (143 x 90 mm) kr /4 side kr Særlig pris aftales for annonce på bagsiden eller indlagt løst annoncemateriale. Det skal ske efter aftale med redaktionen senest 14 dage før deadline. Alle priser er ekskl. moms. Indlæg Redaktionen modtager gerne indlæg til Biofag. Indlæg sendes til Den anvendte tekstbehandling skal være umiddelbar kompatibel til Word. Fotos leveres som tiff- eller jpg-filer med god opløsning f.eks. 300 dpi. Illustrationer skal være tegnet med sort streg. Husk figurtekster og kildeangivelser. Redaktionen forbeholder sig ret til at afkorte indlæg og at læse korrektur på indlæg. Adresseændringer Ændringsformularen på foreningens hjemmeside på EMU en anvendes. Ændringer kan evt. fremsendes via til FaDBsekretariatet: Det er tilladt at citere Biofag med tydelig kildeangivelse. Meninger, der kommer til udtryk i Biofag, deles ikke nødvendigvis af redaktionen eller foreningens bestyrelse. Foreningen af Danske Biologer Formand: Næstformand: Svend Erik Nielsen Jane Burkarl Redaktionen afsluttet Adresse: Biofag Lundingsgade Aarhus C Tlf Kasserer: Revisorer: Joan Ilsø Sørensen Kløvervangen Skødstrup Benny Silvert Jesper Ruggaard Mebus (FaDB-kurser)

3 Indhold: 4 Nyt fra bestyrelsen 5 Kontingentbetaling Nyt fra fagkonsulenten 8 Når bøgen springer ud 14 Politisk makværk 17 Biokonferencen Regionssekretær, hjemmeside, Facebook 20 Anmeldelse: Menneskets fysiologi 22 Anmeldelse: Immunologi 24 Kursus: Dissektionskursus 25 Rejsekursus til Galapagos og Ecuador 26 Kursus: Fra byg til bryg 27 Kursus: Det biologiske eksperiment 28 Kursus: Fedt og fedme 29 Kursusoversigt FaDB-kurser Kursus: Eksperimentel genteknologi Jesper Ruggaard Mebus, 2012

4 Nyt fra bestyrelsen Af Svend Erik Nielsen, formand FaDB Strømstedet På mange måder kan biologifaget karakteriseres ved at være i et strømsted, med kraftig strøm og virvler som viser sig som små snoretoppe i vandet. Den kraftige vandbevægelse betinger god iltforsyning og en kraftig produktivitet. Er du som læser i tvivl om påstanden så tænk på fagets udvikling bare siden Nye discipliner er kommet til, ja nye fag fristes man til at sige og jeg tænker ikke kun på den dobbelte hybrid bioteknologi. Dobbelt fordi den både er en hybrid mellem biologi og kemi og fordi den er en hybrid mellem biokemi og teknologi. Fx har økotosikologi og epigenetik på kort tid udviklet sig vigtige mastodonter indenfor biologividenskabs faget. Dagligt ser nye forskningsresultater dagens lys fx indenfor områder som hjernen, klima og immunforsvaret. Den rivende udvikling som kendetegner den biologiske forskning smitter af på undervisningsfaget biologi. Dette ses tydeligt i den store produktion af undervisningsmateriale og nye forsøg og ikke mindst i udbuddet af efteruddannelseskurser. Ja selv på det fagdidaktiske områder er der sket en spændende udvikling fx med IBSE. Tager man temperaturen i strømstedet, kan man vist roligt sige at den almene tilstand er god faget som sådan har det godt. Og faget er populært hos eleverne det ses tydelig af at mange vælger biologi på A niveau på trods af at faget ikke er adgangsgivende. Strømstedet har en godt ryg blandt eleverne kan man vist roligt side. Flere elever bliver smittet af lærernes engagement og læser efter gymnasiet videre til læge, farmaceut eller måske ligefrem biolog. Nu er det ikke kun elever og lærer som nyder synet af det brusende vand, rundt om strømstedet står også andre. De kigger med stor interesse og fascination og misundes af primærproduktionen og populariteten. De kommer måske endda sulfo eller kunstige østrogener ned til det sydende vand, så fiskene i strømstedet ikke kan spises så faget ikke kan bruges til noget. Disse mennesker må vi have i tale. Den Politiske Tænketank har længe forsøgt at få dem i tale men desværre stadig uden held. Hvis hybriden er spiselig for dem, hvorfor så ikke storebroren biologi A, kunne man fristes til at spørge? Hvad er det der gør hybriden så interessant, for de to har samme DNA, om end storebror har mindst fire gange så mange kromosomer. Derfor virker det torskedumt, at biologi A ikke er adgangsgivende, ligesom det er torskedumt at slække på undervisning i naturvidenskab ved at bringe matematik B på banen. At der så lige nu er skyer over strømstedet er en anden sag. Den ringeagt der udvises fra flere sider i denne tid kan ikke undgå at påvirke produktiviteten i strømstedet. Men vi arbejder stødt videre og lader os ikke gå på, selvom det ikke er tid for skulderklap, hverken fra rektorer eller politikere. Og så har jeg for øvrigt et godt tilbud til dig. Bliv aktiv i forbindelse med foreningens 4

5 forskellige aktiviteter som udviklingsarbejde, bestyrelsesarbejde eller det regionale arbejde. På den måde får du skabt netværk som kan hjælpe med at holde humøret og kampgejsten oppe i en svær tid. Og nej jeg har endnu ikke haft fornøjelsen af at mødes med Antorini det kunne imidlertid godt se ud til at hun har lyttet til Den Politiske Tænketank, prøv bare at se hvad hun er citeret for i Gymnasieskolen: For at mindske antallet af unge, der er nødt til at supplere deres studentereksamen, vil børne- og undervisningsministeren også kaste et blik på fagene i gymnasiet. Sammen med forligspartierne bag gymnasiereformen vil hun drøfte muligheden for at ændre læreplanen for biologi A, så faget kan blive adgangsgivende til biologi på universitetet. Vi kan kun håbe, at det bliver en realitet, intet andet vil være uhyre tåbeligt og ulogisk. Velkommen til et nyt og spændende forår. Selvom silkehalerne i min hæk vist er vintergæster hmmmm! Kontingentbetaling 2013 Foreningen har fra i år valgt at sende kontingentopkrævninger ud til medlemmerne som vedhæftet fil i en mail, såfremt medlemmerne har registeret en mailadresse i foreningens kartotek. Dette har vi gjort for at spare omkostningerne til frimærker og udsendelse på papir. De få medlemmer der endnu ikke har registreret en mailadresse i kartoteket, har fået tilsendt opkrævningen som almindeligt post. Vi må opfordre til at alle medlemmer sørger for, at have oplyst en opdateret mailadresse i foreningens kartotek. Skulle du som medlem have overset opkrævningen i din mailboks (kan evt. også være afvist i et spamfilter), kan vi oplyse følgende betalingsoplysninger: Kontingent 2013, fuldtidsmedlemmer kr. 400,- Kontingent 2013, deltidsmedlemmer (ansat under 30 timer pr. uge), pensionister/efterlønnere, studerende samt medlemmer på orlov kr. 200,- Kontingentet kan indbetales til foreningens konto: Danske Bank, registreringsnummer 4317 kontonummer HUSK tydelig angivelse af navn samt evt. medlemsnummer/fakturanummer Hvis du er i tvivl om du allerede har betalt kontingentet for 2013, eller hvilke oplysninger du er registreret med i foreningens kartotek, er du meget velkommen til at kontakte undertegnede via mail. Vi genfremsender også gerne opkrævningen via mail, hvis du ønsker det. FaDB-sekretariatet v. Birthe S. Villadsen, 5

6 Nyt fra fagkonsulenten Af Kresten Cæsar Torp Siden sidst har der været afholdt bioteknologikonference, det sidste af årets fire fagdidaktiske kurser, foreningen har sat nyt fokus på det regionale arbejde ved en kursusdag for regionssekretærer i Vejle (tak for sidst!), eksamensplanlægningen er godt i gang og dem der ikke har mærket vinterens epidemier må have et immunforsvar der var spændende at undersøge nærmere. Det regionale arbejde Tak til jer der har taget handsken op i forhold til at få nyt liv i regionerne. Jeg vil opfordre til at flere finder sammen om at få gang i dette arbejde, og støtter praktisk op om dem der nu tager initiativerne. Ikke mindst for mange nye undervisere er netop netværk og sparring med erfarne kolleger af stor betydning, og vi får mange nye undervisere ind disse år. Regionerne et godt forum for dette, og kan have betydning for at vi får lidt flere af de nye lærere gjort aktive i foreningen. Jeg glæder mig til at komme rundt til de arrangementer der er i støbeskeen. Bioteknologi Bioteknologikonferencen den 7. februar bar på mange måder præg af at de første erfaringer er gjort med faget. Konferencen havde fokus på tematisk planlægning, skriftlighed og den skriftlige prøve, samspil i studieretningen (med fysik som eksempel) og hvordan vi forbereder eleverne til SRP. Tak til deltagerne for de gode spørgsmål I fremsendte på forhånd. Nogle spørgsmål kan der af gode grunde svares mere konkret på end andre, men jeg håber I fik brugbare svar med hjem. Selvom der stadig er mange udfordringer for os som lærere, er det mit indtryk at der i højere og højere grad er plads til at fokusere på at udvikle undervisningens indhold, elevernes kompetencer og fagets rolle i studieretningen. Jeg fornemmer også at de senere år har udviklet samarbejdet mellem biologi- og kemilærere til noget vi får gavn af helt generelt. For jer der ikke var med, kan materialer fra konferencen findes på emu en. Nogle af materialerne fra konferencen kunne desværre ikke uploades af rettighedsmæssige årsager. Bl.a. havde Claudia Girnth-Diamba mange gode materialer med ift. artikellæsning. Jeg vil bede jer henvende jer direkte til Claudia angående disse materialer. Hvis nogle af jer (læs: 7 personer) stadig har ministeriets rød-sorte USB-sticks, må I i øvrigt også gerne give dem til mig ved lejlighed, jeg bruger dem også ved andre konferencer. Det store spørgsmål om fagets fremtid kunne vi desværre heller ikke svare på denne gang. Faget vokser, og vi må formode at det finder et leje på niveau med biologi A og fysik A. Som en bibemærkning kan det nævnes, at alt tyder på at også biologi A er vokset på årets studenterårgang. Den igangværende evaluering har deadline til sommer. Den er todelt: 6

7 1. Gennem ministeriets statistiske materiale undersøger vi i hvor høj grad faget har opfyldt sine formål om flere naturvidenskabelige elever (særligt piger) og flere der opfylder adgangskravene. Denne del af evalueringen har samtidig fokus på den generelle effekt på studieretninger og elevernes slutniveauer i de involverede naturvidenskabelige fag og matematik. 2. Gennem analyse af styredokumenter og eksamensopgaver og gennem interviews undersøges fagets faglighed, sammenlignet med biologi og kemi. Institut for Naturfagenes Didaktik ved Københavns Universitet står for denne del af undersøgelsen. Gennem skolerne har vi bedt jer der underviser i faget besvare spørgeskemaer i forbindelse med undersøgelsen, og dette følges op med interviews. Vi håber alle vil deltage aktivt i evalueringen. Sommerens prøver Inden næste nummer udkommer, er sommerens prøver afviklede. Jeg vil derfor kort pege på et par områder man bør være opmærksom på: Undervisningsbeskrivelsen er grundlaget for den mundtlige prøve. Dvs. at det er vigtigt at den beskriver den gennemførte undervisning ordentligt, så det er klart for elever og censor, hvad der forventes. En autogenereret undervisningsbeskrivelse skal suppleres med en beskrivelse af temaerne, så det er klart hvad der er foregået, mål, indhold, eksperimentelt arbejde ol. De mundtlige opgaver uden bilag skal på både C, B og A-niveau være kendte af eleverne før prøven, dog først efter prøveplanens offentliggørelse. Dvs. at eleverne ikke har krav på at kende dem før. Der er ikke noget i vejen for at eleverne kender opgaveudkast (uden bilag!) tidligere, men med den forudsætning, at der er tale om udkast, som evt. tilpasses efter aftale med censor, og med en aftale om hvordan de får den endelige version inden prøven. Eleverne kan bruge spørgsmålene til at læse op, men til prøven skal eleven forholde sig til de udleverede bilag ud fra det spørgsmål der trækkes. Det indebærer at bilagene skal have en kvalitet, så eksaminanderne kan vise, at de kan anvende deres opnåede faglighed på dem, og et omfang, så eksaminanderne kan nå at forberede sig på dem i forberedelsestiden. Eksaminanderne må både til forberedelsestiden og eksaminationen medbringe egne materialer. Dvs. at en eksaminand f.eks. kan vise forsøgsresultater frem fra en journal eller uddybe et bilag med andet materiale, men eksaminanden skal forholde sig til bilagene. Reglerne findes dels i læreplanen for faget, dels i eksamensbekendtgørelsen, som indeholder de generelle regler. Det var alt for denne gang. Godt forår, når det kommer, og god eksamensperiode. Den kommer i hvert fald. 7

8 Når bøgen springer ud... Af Claudia Girnth-Diamba og Bjørn Fahnøe Vi afprøver med et modelforsøg en hypotese om, hvordan planter transporterer sukker over store afstande Foråret kommer, og vi glæder os til, at naturen vågner. Et af de mest opsigtsvækkende fænomener er, at træer næsten over nat springer ud. Den ene dag virker træet helt bart og kun brune knopper sidder på grenene. Næste dag titter spæde lysegrønne blade frem fra disse knopper (figur 1 og 2). Hvordan kan det være, at det sker så hurtigt? De kan ikke vokse så hurtigt. Og når vi kigger på de lukkede knopper, ser vi sammenfoldede blade, som bare skal foldes ud. Bladene er der allerede, de skal bare pumpes op så de kan starte deres arbejde med at lave fotosyntese. Når først fotosyntesen leverer energi og organisk stof til vækst, kan der dannes flere blade og endda blomster (figur 3). Figur 1 Bøgeblade om foråret. Kendetegnende er den lysegrønne farve. Figur 2 Figenblade om foråret. Her kan man næsten ane op-pumpningsprocessen. Modellen Problemet er, at man faktisk ikke ved hvordan bladene pumpes op. Vi antager, at det nok burde ske ved hjælp af vand, som fylder plantecellers vakuoler (= cellernes væskefyldte rum) i de sammenfoldede blade. Det giver bladene volumen indtil cellernes primærvægge stopper udvidelsen. Primærvæggene kan senere udvides, da de består af et løst netværk af cellulosefribriller, så bladene efterhånden kan vokse sig større. E. Münch, en tysk planteforsker, har i 1930 erne fremsat en hypotese, som kaldes tryk-flow hypotese (engl.pressure flow hypothesis). Den gælder som en god forklaringsmodel for transport af opløste sukkerstoffer over store afstande. Og med sukkerstofferne følger vandet, som kan udøve det nødvendige tryk via osmose (osmotisk tryk). Beskrivelsen af hypotesen ses i figur 4. Hvad har det med bøgebladene at gøre? Jo, man kunne jo forestille sig, at det osmotiske system til højre i figur 4 er cellerne et sted i træet (rødderne? stammen? grenene?), hvor der er lagret stivelse fra sidste år. Det osmotiske system til venstre er de ikke udfoldede blade i knopperne. Forbindelsen skabes gennem si-kar systemet i træet. Sammenhængen forklares her med henvisning til figur 4. Model situation 1: Stivelsen nedbrydes til glukose i plantecellerne (repræsenteret i systemet af dialyseslangen) og frigives til sicellerne. Si-cellerne er i modellen repræsenteret af slangerne og glasrør, som forbinder 8

9 Figur 3 Et æbletræ blomstrer Her ses tidsforløbet for udviklingen af en æbleblomst, tegningen er fra en gammel biologibog. Stadium 1 til 3 (fra venstre) involverer kun mekanisk udfoldelse og er derfor meget hurtig dvs. dage, mens 4 og 5 kræver vækst og tager derfor nogle uger før blomsterne kommer frem. 1. Man har to osmotiske systemer, som er forbundet med hinanden (øverst) ved hjælp af slanger i hjørnerne og glasrør med og uden millilitermarkering. Et andet slange-glasrør-system fungerer som trykudligningssystem. I det højre system fyldes en mættet sukkeropløsning i en dialyseslange, som forbindes med systemet til venstre. Forbindelserne er slanger og glasrør til en tom, sammenfoldet dialyseslange, vist til venstre i tegningen. Begge dialyseslanger er omgivet af demineraliseret vand. Figur 4 Münchs trykflow model i 3 stadier. 2. Den mættede sukkeropløsning (højre side) suger vand til sig gennem dialyseslangen. Dialyseslangen er et modelsystem for cellemembranen, som er gennemtrængelig for vandmolekyler men ikke for sukkermolekyler. Inde i dialyseslangen øges trykket og derfor presses væsken (sukker og vand) gennem forbindingsrørene. Har man brugt et forbindingsrør med millilitermarkering, kan man bestemme hastigheden af flow i systemet. Det kan senere bruges til at beregne hvor hurtigt bøgebladene kan pumpes op. 3. Den efterhånden fortyndede sukkeropløsning når det andre osmotiske system og fylder den tomme dialyseslange til venstre. Sukkeropløsningen er stadig kraftig nok til at tiltrække vand fra omgivelsen og dialyseslangen udfolder sig og udvider sig efter kort tid. 9

10 de to osmotiske systemer. På grund af osmose suger si-cellerne vand til sig fra de vandfyldte cellulosevægge og fra vedvævet (plantens fjerntransportsystem for vand og opløste salte). Model situation 2: Trykket stiger og sukkeropløsningen transporteres gennem si-cellerne. Si-cellerne er jo levende, men har huller i væggene så væsken ikke møder for store forhindringer på vejen opad og udad gennem grenene. I vores modelsystem sker transporten kun kortvarig opad, inden den bliver næsten vandret. Og derefter går det jo nedad. Når væsken stiger opad, skal trykket overvinde tyngdekraften mere end hvis det går næsten vandret. Det er i modellen på samme måde som i træet. Modelsituation 3: Når den efterhånden fortyndede sukkeropløsning ankommer til bladcellerne, kan sukkeret transporteres til vakuolerne, som derefter på grund af osmose tiltrækker vandmolekyler. I vores model svarer den ikke udfoldede dialyseslange til bladcellerne. Man kan se, at det går stærkt, når først sukkeropløsningen er kommet til dialyseslangen. En sidste bemærkning Münchs model er kun én af mange modeller for si-transporten. Men den er forbløffende enkel og egner sig godt til efterprøvning. Den er alene baseret på forståelse af osmose, en proces, som alle biologielever beskæftiger sig med i gymnasiet. Materialer 250 ml koniske kolber, 2 styks Passende gummipropper med 2 huller, 2 styks 2 kraftige glasrør eller plastrør, passende til proppernes huller de skal være ca.10 cm lang bruges til trykudligningssystem 2 kraftige glasrør eller plastrør, passende til proppernes huller de skal være ca.20 cm lang bruges til sukkertransportsystem 1 styks 2 ml målepipette med 0,1 ml inddelinger diameter skal være den samme som i glasrørene En glasstang med ca samme længde som pipetten Teflonslange passende i diameter til glasrør og pipette, klip flere ca.10 cm lange stykker Dialyseslange med mindst 2 cm i diameter klip to cm stykker af Silikonefedt og kraftig sytråd, endvidere elastikker Plastpipette, engangs med reservoir Sukker (sacharose) eller druesukker (glukose) samt bægerglas til at lave opløsningen Demineraliseret vand Blæk eller tusch (må ikke gå igennem dialyseslangens porer det skal testes nogle døgn inden forsøget) der findes tusch, som er baseret på sodpartikler spørg eventuel i billedkunst Parafilm kan bruges til at udbedre lækager Fremgangsmåde Der samles opstillingen som vist i figur Man starter med at forbinde alle glasrør, pipette og slanger. 2. Et langt og et kort glasrør skubbes gennem de to huller i hver prop. Det gøres bedst under vandhanen, så glasrørene skubbes ned ved at dreje dem og fugte dem. Det lange rør skal stikke længere ned i kolben end det korte. Det gøres med begge propper. 3. Der laves en mættet sukkeropløsning, ca. 100mL. Der tilsættes farve under omrøring. Det skal stå lidt, så den overskydende sukker lægger sig på bunden. 4. Dialyseslangerne lægges i vand til de er bløde og forberedes derefter således: Luk den ene side af dialyseslangen med mindst 2 knuder og bind yderligere sytråd omkring knuderne. 10

11 Figur 5 Opstilling skematisk 5. Tag den ene dialyseslange og skub den over det lange glasrør af en af propperne. Mellem glasrør og dialyseslangen smøres lidt silikonefedt. Derefter bruges elastik til at lukke dialyseslangen tæt omkring glasrøret. Brug derefter sytråd til at vikle rundt om elastiklukningen. Gør tætningen mindst 1-2 cm lang. 6. Tag den anden dialyseslange og fyld ¾ del af dialyseslangen med den farvede sukkeropløsning pas på ikke at tage bundfald med. Brug en engangsplastpipette med reservoir. Det gør ikke noget, at der er lidt luft i den øvre ende af dialyseslangen. 7. Gør det samme med den sukkerfyldte dialyseslange som i punkt Fyld kolberne 2/3 del med demineraliseret vand og sæt propperne med dialyseslangerne på. Vandstanden skal være, så det korte glasrør i propperne ikke berører vandet, mens det lange glasrør med dialyseslangen er under vandet. 9. Nu starter forsøget. Den venstre kolbe (den uden sukker) skal stå lidt højere end den højre del. Sæt nogle bøger under den. Det gøres så væsken skal løbe lidt opad. 10. Er der utætte steder, kan man skubbe forbindelserne mere ind i hinanden og man kan bruge parafilm til yderligere tætning udefra. Resultater Vigtigt er iagttagelser, som man kan dokumentere fremgangen med fotos. Man kan aflæse pipetten ved at notere milliliter per tidsenhed. Milliliter kan senere omregnes til centimeter. Ud fra stigning i cm per tidsenhed kan man omregne hvor megen tid en sukkeropløsning vil tage fra rødderne til knopperne. Passer det med 24 timer altså når bøgen springer ud i løbet af et døgn? 11

12 Figur 6 Det osmotiske system ved starten Mulige fejlkilder Det største problem er at få systemet med dialyseslangerne, glasrør og slanger tæt. Der opstår tyk og det kan især ved elastikkerne og teflonslangeforbindelser medføre utætheder. Sikkerhedsregler Pas på, at glasrør ikke brækker - man skærer sig. Eventuelt kan man bruge plastrør eller tykke glasrør. Forsøget skal afmonteres kort efter forsøgets afslutning, da en eventuel stigning i trykket kan få slangerne til at briste. Sukkeropløsningen skal altid laves frisk ellers vokser bakterier i den. Figur 7 Det osmotiske system ved slutningen. Spørgsmål til forsøget Hvordan fungerer en dialyseslange? Hvorfor suger den mættede sukkeropløsning vand? Hvorfor skal kolbe B stå lidt forhøjet i forhold til kolbe A? Hvad vil ske hvis det ikke var tilfældet? Hvad sker der, når dialyseslangen i kolbe B fyldes med sukkeropløsningen? Hvorfor sker det? Forberedelse og timing Man kan godt lave nogle forforsøg for at teste farvestoffet og om forbindelsen mellem dialyseslangen og glasrøret er tæt. Eleverne lærer på denne måde at håndtere de delikate dialyseslanger inden selve forsøget. Selve forsøget tager 1 time at sætte op og i hvert fald 2 timer til målingen - altså HVIS systemet er tæt. Pædagogiske tips Eleverne kan tegne de to osmotiske systemer og diskutere modellens molekylære forståelse. Figur 6 og 7 viser en sådan molekylære visualisering. 12

13 Bioteknologi 5 ORDLISTE Hjemmeside med links, ord liste, rejsebreve, figurerog fotoserie via nucleus.dk 120 sider. P-bog: kr. 180 ekskl. moms E-bog: kr. 60 ekskl. moms Immunologi globale udfordringer og infektionssygdomme Grundbog til biologi A og temabog til både biologi A og B. Immunsystemet og dets funktion inkl. afsnit omimmunologiske metoder. De globale sygdomme malaria, tuberkulose, hiv og diabetes type 2. Sygdommenes interaktion. Cases og diskussion af hvor forskningen står lige nu. Bogen er skrevet af to førende forskere inden for immu nologi, Ib Christian Bygbjerg og Palle Høy Jakobsen, og den er illustre ret af Henning Dalhoff som også har tegnet til Fysiologibogen, Biokemibogenog Kroppen i fokus. nucleus forlag, Lundingsgade 33, 8000 Århus C, , 13

14 Politisk makværk Af Jesper Ruggaard Mebus og Svend Erik Nielsen Som det er bekendt af Nyt fra bestyrelsen verserer der i skrivende stund et lovforslag L-171 om, at matematik b skal erstatte et naturvidenskabeligt fag på b-niveau. Dette skal ske for at mindske suppleringsbehovet i matematik b (det er hver 8., der supplerer matematik c til matematik b). Problemet er blot, at alle elever der har matematik b via deres studieretning, kommer til at få et naturvidenskabeligt fag. Det drejer sig om over elever der har samfundsfag på a-niveau. Disse skal ikke længere have naturvidenskabeligt b-fag, for nu har de jo matematik b. Vi frygter, at det vil få suppleringsbehovet til at blive endnu større, og at den naturvidenskabelige dannelse får trange kår. Derfor har vi skrevet til forskellige meningsdannere. Vores kommentarer ser således ud: Til Charlotte Rønhof, Dansk Industri: Kære Charlotte Rønhof Vi vil gerne gøre dig opmærksom på at der i øjeblikket er et lovforslag (L-171) fremme om, at matematik b i gymnasiet fremover skal regnes for et naturvidenskabeligt fag. Dette gøres for at få mindre supplering til universiteterne. Vi frygter tværtimod at det øger behovet for faglig supplering og gør at færre vælger naturvidenskabelige fag. Lidt fakta: Elever der har samfundsfag og naturvidenskabelige fag (inkl. biologi) har nemlig matematik b i forvejen. En del der har musik på a-niveau har også matematik på b-niveau. Ser vi på samfundsfag a-elever (i 2011) har alle ca årselever allerede matematik på b og kan efter lovforslaget fravælge deres naturvidenskabelige b-niveaufag. I 2011 valgte fysik b, 632 kemi b, biologi b og naturgeografi b. For fremtiden behøver disse elever derfor ikke et naturvidenskabeligt fag. Dette kan potentielt set føret til et stort tab i antallet af elever med et naturvidenskabeligt b-niveau. Og dermed en stor svækkelse af naturvidenskab generelt. Herved får eleverne et frit valg de ikke havde før og dette valg kan bruges til at vælge fx design og psykologi i stedet for naturvidenskab. Matematik b er bundet til ALLE samfundsfaglige studieretninger, til naturvidenskabelige studieretninger og til visse musiske studieretninger, så matematik b er i forvejen godt repræsenteret i gymnasiet. For sproglige studieretninger, som ikke har bundet matematik til studieretningsfaget kan det være fornuftigt at de må vælge matematik b i stedet for naturvidenskab b, men for de allerfleste i gymnasiet (sproglige i gammeldags forstand udgør ikke så mange studenter). Vi ved at DI s præg på gymnasiereformen var at styrke naturvidenskab. Den styrkelse er med dette lovforslag i fare, fordi man for de fleste elever (de samfundsfaglige) ikke længere stiller krav om naturvidenskab. Vi foreslår derfor at DI kontakter politikerne og melder disse katastrofale konsekvenser ud. Lovforslaget kan derfor ironisk nok få den modsatte effekt, når man ser på supplering, 14

15 nemlig at flere fravælger naturvidenskabelige fag, fordi de får et valg lavet om fra naturvidenskab til et frit valg. Suppleringsproblemet kan kun løses ved at ændre optagelseskriterierne til uddannelserne. Til flere af de uddannelsespolitiske ordførere: Vi vil gerne gøre opmærksom på at der i øjeblikket er et lovforslag (L-171) fremme om at matematik b i gymnasiet fremover skal regnes for et naturvidenskabeligt fag. Dette gøres for at få mindre supplering til universiteterne. Vi frygter tværtimod at det øger behovet for faglig supplering og gør at færre vælger naturvidenskabelige fag. Lidt fakta: Elever der har samfundsfag og naturvidenskabelige fag (inkl. biologi) har nemlig matematik b i forvejen. En del der har musik på a-niveau har også matematik på b-niveau. Ser vi på samfundsfag a-elever (i 2011) har alle ca årselever allerede matematik på b og kan efter lovforslaget fravælge deres naturvidenskabelige b-niveaufag. I 2011 valgte fysik b, 632 kemi b, biologi b og naturgeografi b. For fremtiden behøver disse elever derfor ikke et naturvidenskabeligt fag. Dette kan potentielt set føret til et stort tab i antallet af elever med et naturvidenskabeligt b-niveau. Og dermed en stor svækkelse af naturvidenskab generelt. Herved får eleverne et frit valg de ikke havde før og dette valg kan bruges til at vælge fx design og psykologi i stedet for naturvidenskab. Matematik b er bundet til ALLE samfundsfaglige studieretninger, til naturvidenskabelige studieretninger og til visse musiske studieretninger, så matematik b er i forvejen godt repræsenteret i gymnasiet. For sproglige studieretninger, som ikke har bundet matematik til studieretningsfaget kan det være fornuftigt at de må vælge matematik b i stedet for naturvidenskab b, men for de allerfleste i gymnasiet (sproglige i gammeldags forstand udgør ikke så mange studenter). Vi ved at et mål med gymnasiereformen var at styrke naturvidenskab. Den styrkelse er med dette lovforslag i fare, fordi man for de fleste elever (de samfundsfaglige) ikke længere stiller krav om naturvidenskab. Vi foreslår derfor, at forslaget om at erstatte et naturvidenskabeligt b-niveaufag kun skal gælde for elever der i forvejen via deres studieretning ikke har matematik b. Lovforslaget kan derfor ironisk nok få den modsatte effekt, når man ser på supplering, nemlig at flere fravælger naturvidenskabelige fag, fordi de får et valg lavet om fra naturvidenskab til et frit valg. Suppleringsproblemet kan kun løses ved at ændre optagelseskriterierne til uddannelserne. De svar, vi har fået, har desværre karakter af, at man gennemfører forslaget og holder øje med, hvordan det vil gå Efter deadline modtog vi følgende mail fra Dansk Industri: Svar fra Dansk Industri Kære Svend Erik og Jesper Mange tak for jeres mail. I har fat i en relevant problemstilling, og vi har i vores høringssvar efterspurgt, at konsekvenserne af forslaget vil blive nøje belyst. Vi har også udtalt os om sagen i Ingeniøren (http://ing.dk/artikel/gymnasielaererne-nytlovforslag-svaekker-naturvidenskaben ). Vi vil følge udviklingen, da det som I ganske rigtigt påpeger, er afgørende for os, at flere unge vælger naturvidenskabelige fag Med venlig hilsen Charlotte Rønhof Forskningspolitisk chef 15

16 på DTU Torsdag den 2. maj kl. 10:00 Lyd i det lyddøde rum Fold antennerne ud Funktionelle fødevarer LED-lys og sundhed Fri fysikleg i Nanoteket Mød bryggeren i DTU Bryghus Computer cookies virtuelle småkager Ekstreme ansigter Mordopklaring på DTU En ulv er en ulv Elektronmikroskopet Dagen er især rettet mod skole- og gymnasieklasser. ab Rtb C R hk l r h k AFh l aø æ Læs mere om steder, tider og tilmelding på 16 æ

17 Biokonferencen 2013 Hjernen og læring En valnød på halvanden kilo som kører på svagstrøm Af Svend Erik Nielsen Frederiksborg Gymnasium og HF Som det kunne læses i forrige nr. af Biofag, bliver temaet for årets biokonference: Hjernen og læring. Og hvorfor nu det kunne man spørge. Tidligere var det god latin at opfatte hjernen som noget uforanderligt, noget som man kun kunne påvirke og ændre i negativ retning. Eller sagt med andre ord - fra års alderen var der kun en vej for hjernen nemlig ned af bakke. I dag ved vi, at hjernen gennem hele livet ændres i et konstant og intimt samspil med omgivelserne og de udfordringer vi stilles overfor. Hjernen ændres i takt med at vi bruger eller ikke bruger den. Hjernen er med andre ord plastisk og kan tilpasses nye krav fra vore omgivelser. Denne plasticitet påvirker os mennesker på godt og ondt, og kan være med til at fremtvinge diverse sygdomme, men også gøre os i stand til at komme tilbage efter en hjerneskade. Og ikke blot søvn, men også stress, spiller en vigtig rolle for indlæring og hukommelse, på samme måde som fysisk aktivitet gør. Museforsøg har nemlig vist at fysisk aktivitet påvirker produktionen af BDNF som stimulerer neuronernes vækst. Hukommelse og indlæring hænger på bøjler af stress, motion og søvn men mere og mere tydeligt bliver det også i disse tider hvordan epigenetiske forhold blander sig og påvirker hjernen aktivitet og processer. De hjerneprocesser som står i centrum i forbindelse med etableres af læring og hukommelse vil blive præsenteret på biokonferencen. Hvad siger den nyeste hjerneforskning om hvordan hjernen etablerer læring og hukommelse, og hvordan kan læring og hukommelse optimeres hos den enkelte. I dette spændingsfelt kan også inddrages forhold og faktorer som er med til at hindre eller besværliggøre læring. Her kan nævnes misbrugsstoffer, manglende søvn og manglende kendskab til læringsredskaber. Og hvad betyder forkert kost? Søvn og vågen tilstand er to nødvendige biologiske fænomener, der er grundlæggende for vort liv, men i særdeleshed også i forhold til vores hukommelse og læring. Ja, som I kan se er der nok af spørgsmål og problemstillinger at tage fat på og hjernen og læring bliver altså temaet for den kommende biokonference som finder sted den september i Københavnsområdet. Sæt allerede nu kryds i kalenderen, så du ikke glemmer det. 17

18 Erhvervslivet efterspørger Miljøteknologer Erhvervsakademi Aarhus tilbyder en 2-årig videregående uddannelse som miljøteknolog med særlig fokus på: miljøforbedringer i virksomheder rensning af spildevand optimering af affaldsbehandling at undgå forurening minimering af energiforbrug kommunikation og vejledning Læs mere på eaaa.dk eller kom til informationsmøde den 14. maj kl. 17 på Hasselager Allé 8, Viby J. eaaa.dk 18 eaaa.dk

19 Regionssekretærmøde Der har været afholdt regionssekretærmøde i Vejle, hvor vi blandt andet drøftede nye regionalkurser med deltagelse af fagkonsulenten. Mødet sluttede af med 4 timers brygkursus under ledelse af brygmester Christian Rix, Rødkilde Gymnasium, hvor man i kælderen har indrettet et mindre mikrobryggeri til stor glæde for elever og lærere. Vi mangler stadigvæk regionssekretærer, bl.a. i Nordsjælland, København og Sønderjylland. Henvendelse til Joan Ilsø Sørensen (se kolofonen). Hjemmeside Foreningens hjemmeside er ved at få lagt mere funktionalitet ind. Alle kursustilmeldinger kommer til at foregå derfra og man kan se referater og gamle numre af Biofag. Det kan også være sjovt at se deltagerlisten. FaDB på Facebook Så er foreningen kommet på Facebook. En debatside om faglige spørgsmål og politiske nyheder. Ligeledes er der en Facebookgruppe med faglige spørgsmål lidt à la Skolekom førhen, men i et mere moderne medie. Denne Facebookgruppe hedder biologilærerne. Hvis man liker dem, kan man følge debatten på sin egen Facebookside. husk! Centrifugeservice Du kan få udført den lovpligtige centrifugeservice hos Frederiksen Centrifugen indsendes til /afleveres hos Frederiksen i juni måned og er klar igen til afhentning/afsendelse i midten af august. For mere info samt tilmelding klik ind på under Kundeservice -> Centrifugeservice Pris for centrifugeservice ,00 P r. centrifuge, ekskl. moms og levering. Reservedele og returfragt afregnes særskilt. A/S Søren Frederiksen, Ølgod Tlf Viaduktvej Ølgod Fax Afd. Aarhus: Silkeborgvej 765 J 8220 Brabrand 19

20 Anmeldelse Menneskets fysiologi Af Svend Erik Nielsen Frederiksborg Gymnasium og HF Det er mærkeligt med bøger, nogle sluger man, andre bliver man bare aldrig færdig med fordi de ikke fænger. Og så er der dem man aldrig bliver færdig med, fordi de kan bruges som opslagsbøger. Det er en sådan jeg sidder med. 461 sider om menneskets fysiologi et opslagsværk. En gammel kending javel men stadig ung og aktuel, for som altid er det fascinerende at beskæftige sig med mennesket. I 9 fyldige kapitler kommer vi fra top til tå. En slavisk opbygning som både er logisk og forudsigelig. Der er kapitler om cellen og nervesystemet, og via stofskifte og ernæring, navigeres vi til kredsløbet og vand- og saltbalancen. Sagt på en anden måde vi kommer godt rundt i den menneskelige organisme. Værket er rigt illustreret, i flere kapitler er der en figur pr side næsten. De kan virke lidt Titel: Menneskets fysiologi Hvile og arbejde (3.udg.) Forfattere: Bente Schibye & Klaus Klausen Forlag: FADL's Forlag Antal sider: 461 Vejl. pris: 456,99 + moms ISBN: gammeldags i deres approach, men trods dette så er mange af dem gode og fyldt med detaljer og så fungerer de. Det gælder fx figurer om: forskellige typer membrantransporter, regenerering af nervefibre, peptidhormoners påvirkning af målcellen. Flere steder er figurerne dog så forenklet at de faktisk ikke indeholder information, prøv at se figurerne som viser forskellige sider af synapsetransmissionen. Måske er vi som lærerbogsforbrugere ved at blive forvendte med det illustrationsniveau Nucleus ligger for dagen i deres grundbøger. Flere af kapitlerne indeholder boxe som går tæt på specielle problemstillinger som fx øjets optik, den tredelte hjerne og to, i øvrigt rigtig spændende om mental stress og diabetes og fysisk aktivitet. Efter hvert kapitel kan man teste sig selv lærer som elev, med nogle spørgsmål både konkrete spørgsmål á la, hvor og hvordan produceres varme hos mennesket? Og mere essayagtigt som Beskriv permeabilitetsforholdene for Na + og K + før, under og efter udløsningen af et aktionspotentiale. Gamle tematiske kendinge som stadig fungerer, er omtale og illustration af de motoriske endeplader og O 2 transporten fra alveoler til blod og fra blod til væv. Af nyheder i denne udgave kan nævnes omtalen af at mennesker danner BDNF (brain derived neurotrophic factor) ved brug af muskler, mens niveauet af BDNF er lavt hos stressede personer. Ny viden om gliacellernes mange funktioner er også med og en god figur illustrerer hudsansen på en overskuelig måde. Bogen afsluttes med to tillæg: Et om enheder og et om kemi. Begge kan være til stor hjælp for mange elever. En glimrende idé. Som egentlig undervisningsbog egner den sig ikke, dels fordi den er for omfangsrig, dels fordi den mange steder anvender et vokabularium som vore elever er fjernt fra. Men som opslagsværk på skolens bibliotek vil bogen yde stor gavn, både for elever, men så sandelig også for os lærere. Men hvor er den nye teori om muskeltræthed? 20

Undervisningsbeskrivelse. Termin maj-juni 12/13. Uddannelse. Inger Klit Schierup (IS) Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Undervisningsbeskrivelse. Termin maj-juni 12/13. Uddannelse. Inger Klit Schierup (IS) Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 12/13 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Biologi B Inger Klit Schierup (IS) 3biB1 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Hjørring Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor aktiviteterne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar-juni 2015 Institution Vestegnen hf og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Biologi C Lene

Læs mere

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni, 14/15 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse HF 2-årigt Fag og niveau Naturfag Biologi C Lærer(e)

Læs mere

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 www.gl.org Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 Foreløbig dagsorden: 1. Endelig dagsorden 2. Referat fra sidste møde tirsdag den 8. april 2014 3. Seminar for de faglige foreningers bestyrelser marts

Læs mere

3.g Titel 7 Infektionsbiologi, antibiotika, allergi og autoimmune sygdomme/diabetes

3.g Titel 7 Infektionsbiologi, antibiotika, allergi og autoimmune sygdomme/diabetes Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 juni 2016 Institution Københavns tekniske Skole Htx-Vibenhus Uddannelse Htx Fag og niveau Valgfag

Læs mere

Fagdidaktisk kursus i. Datalogi-C (stx/hf), Multimedier-C (hhx) Informationsteknologi-C (hhx-gux) Vejle Center Hotel

Fagdidaktisk kursus i. Datalogi-C (stx/hf), Multimedier-C (hhx) Informationsteknologi-C (hhx-gux) Vejle Center Hotel Fagdidaktisk kursus i Datalogi-C (stx/hf), Multimedier-C (hhx) Informationsteknologi-C (hhx-gux) 09.09.14 ( kl 14.00) 11.09.14 ( kl 16.00) Vejle Center Hotel Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle ( Modul

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013/2014 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Stx Biologi A Ditte H. Carlsen

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Frederikshavn Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor

Læs mere

Lærervejledning Til internet-spillet Kræftkampen og undervisningshæftet Hvorfor opstår kræft? Biologi 8.-9. klasse

Lærervejledning Til internet-spillet Kræftkampen og undervisningshæftet Hvorfor opstår kræft? Biologi 8.-9. klasse kraeftkampen.dk Kræftens Bekæmpelse Lærervejledning Til internet-spillet Kræftkampen og undervisningshæftet Hvorfor opstår kræft? Biologi 8.-9. klasse Hvorfor arbejde med Kræft? Erhvervsskolernes Forlag

Læs mere

NGG Studieretning X: MA-FY-KE

NGG Studieretning X: MA-FY-KE Studieretning NGG Studieretning X: MA-FY-KE Matematik A - Fysik B - Kemi B Disse sider indeholder en række links til uddannelsessteder og bekendtgørelser etc. Derfor ligger de også på skolens hjemmeside.

Læs mere

Nyt fra fagkonsulenten Januar 2012

Nyt fra fagkonsulenten Januar 2012 Nyt fra fagkonsulenten Januar 2012 Nyheder fra ministeriet Ministeren har fra første dag erklæret, at gymnasiereformen er en god reform, og at der ikke vil ske store ændringer. Til gengæld vil man foretage

Læs mere

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Htx kort og kontant Htx er en af de tre muligheder, du har for at tage en studentereksamen. De to andre hedder hhx og stx. Htx giver adgang til alle videregående uddannelser

Læs mere

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 14/15 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Hfe Fag og niveau Biologi C Lærer(e) Hold Mark Goldsmith

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Info om AT -Almen studieforberedelse Redaktion Nina Jensen Almen studieforberedelse Generel og overordnet beskrivelse. AT er et tværfagligt fag, hvor man undersøger en bestemt

Læs mere

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus StudiePlanner 1 Find DIN retning! 2 EN STUDENTEREKSAMEN KRÆVER: 4 fag på A-niveau 3 fag på B-niveau 7 fag på C-niveau De obligatoriske fag udgør hovedparten af gymnasieuddannelsen. Studieretningsfag og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Stx Biologi C Ditte H. Carlsen

Læs mere

Gymnasium. Osteproduktion. Lærervejledning

Gymnasium. Osteproduktion. Lærervejledning Osteproduktion Vejledning Generelt vedrørende lærervejledningen en herunder er beskrevet tværfagligt for fagene kemi, biologi og bioteknologi. Som udgangspunkt er forløbets niveau tænkt som C-niveau for

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 15 Institution VUC Vest, Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Biologi C Anna Muff

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommereksamen 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Biologi B Torben

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 13/14 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer stx bic Hans Jørgen Madsen Hold 2.s Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel

Læs mere

Studieretninger 2014-2017

Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014 2017 Naturvidenskabelige studieretninger: Matematik A Fysik B Kemi B.. side 2-3 Biologi A Idræt B Kemi B Matematik B... side 4-5 Samfundsvidenskabelig studieretning:

Læs mere

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09.

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09. Forstå hjernen Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning Konference Hotel Scandic Odense 23.09.2013 Generator foredrag, kurser og konferencer www.foredragogkonferencer.dk

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

DIGITALE UDFORDRINGER I UNDERVISNINGEN AF UNGE

DIGITALE UDFORDRINGER I UNDERVISNINGEN AF UNGE DIGITALE UDFORDRINGER I UNDERVISNINGEN AF UNGE KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 29.09.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK DIGITALE UDFORDRINGER I UNDERVISNINGEN AF UNGE Vi elsker det,

Læs mere

Fagårsplan 10/11 Fag: Biologi Klasse: 8.a Lærer: Susanne Stenholm Fagområde/ emne

Fagårsplan 10/11 Fag: Biologi Klasse: 8.a Lærer: Susanne Stenholm Fagområde/ emne Fagårsplan 10/11 Fag: Biologi Klasse: 8.a Lærer: Susanne Stenholm Fagområde/ emne Sommerfugle Livscyklus Artsbestemmelse Mikroorganismer Agaprøver Tidsberegning Virus og bakterier Immunforsvaret Vindmøller

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

Gymnasium. Næstved og Køge. Dit skridt videre til drømmestudiet!

Gymnasium. Næstved og Køge. Dit skridt videre til drømmestudiet! Gymnasium Næstved og Køge EUC S ælland Dit skridt videre til drømmestudiet! 1 Gry Knudsen Er i gang med at uddanne sig til bioanalytiker. HTX har givet stor indsigt i det tekniske og naturvidenskabelige,

Læs mere

Udviklingsprojekter 2009/2010

Udviklingsprojekter 2009/2010 5. maj 2009/CPK Udviklingsprojekter 2009/2010 I skoleåret 2009-2010 udbyder Danske Science Gymnasier fire udviklingsprojekter 1 : Nye veje i statistik og sandsynlighedsregning Matematik, fysik og kemi

Læs mere

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Spildevandscenter Avedøre Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Øvelse I Formål: På renseanlægget renses et mekanisk, biologisk og kemisk. I den biologiske rensning på renseanlægget benyttes

Læs mere

LAYOUT: Charlotte van Hauen. www.charlottevanhauen.dk

LAYOUT: Charlotte van Hauen. www.charlottevanhauen.dk LAYOUT: Charlotte van Hauen www.charlottevanhauen.dk LINJER PÅ GILBJERGSKOLEN Velkommen til et nyt skoleår hvor vi går nye veje sammen. På Gilbjergskolen organiserer vi undervisningen i udskolingen i linjer.

Læs mere

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A, kinesisk begynder A Kunstnerisk fag: Inden gymnasiet skal du

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

Det Tekniske Gymnasium

Det Tekniske Gymnasium Bliv godt rustet til både erhvervslivet og en videregående uddannelse på det innovative gymnasium: Det Tekniske Det Tekniske Det Tekniske er opbygget på samme måde som det almene gymnasium og handelsgymnasiet.

Læs mere

Rektormøde 2014 Status på engelsk og tysk stx/hf

Rektormøde 2014 Status på engelsk og tysk stx/hf 1. Højreklik et sted i det grå 2. Rektormøde 2014 Status på engelsk og tysk stx/hf Hanne Kær Pedersen / Bente Hansen Vælg "Gitter og 3. Vælg "Vis hjælpelinjer på Side 1 1. Højreklik et sted i det grå 2.

Læs mere

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf Engelskfaget udvikler sig i disse år som konsekvens af sprogets stadig større udbredelse som lingua franca i den digitaliserede og globaliserede

Læs mere

Stx - oversigt over prøver, eksaminationstid, forberedelsestid, hjælpemidler mv.

Stx - oversigt over prøver, eksaminationstid, forberedelsestid, hjælpemidler mv. I tabellen refererer overskrifterne i kolonnerne til: M/S: Mundtlig/skriftlig prøve /G: y eller gammel læreplan Valg: Valg mellem flere prøveformer, jf. fagbilag/læreplan Sp. kendt:, hvis opgaverne/temaerne

Læs mere

Fuglsang 10.10.13. Uge 43

Fuglsang 10.10.13. Uge 43 Fuglsang 10.10.13 Uge 43 Mandag 21/10 Evaluering af undervisningen elev til lærer begynder Tirsdag 22/10 10.00 Finalestævne i drengefodbold 19.00-21.30 Forældremøde for 1a, 1b, 1c og 1d Onsdag 23/10 19.00-21.30

Læs mere

Grafisk design og layout for ikke-grafikere

Grafisk design og layout for ikke-grafikere Grafisk design og layout for ikke-grafikere 4. og 5. maj 2009 Teknologisk Institut Taastrup 1. og 2. oktober 2009 Teknologisk Institut Taastrup Lær at opstille et appellerende og spændende layout Få indblik

Læs mere

Translatørforeningen

Translatørforeningen Translatørforeningen KURSUSKATALOG EFTERÅR 2013 Translatørforeningen og kursusudvalget har hermed fornøjelsen af at præsentere kursuskataloget for efteråret 2013. På de næste sider kan du læse om kurserne,

Læs mere

Biologi-bioteknologi. Kombiner teori og praksis med mange valgmuligheder. det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet

Biologi-bioteknologi. Kombiner teori og praksis med mange valgmuligheder. det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Biologi-bioteknologi Kombiner teori og praksis med mange valgmuligheder Biologi-bioteknologi 1 2 LÆS BIOLOGI-BIOTEKNOLOGI PÅ KØBENHAVNS UNIVERSITET

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Mad, krop og sundhed Opgaver til Spisebogen

Mad, krop og sundhed Opgaver til Spisebogen Mad, krop og sundhed Opgaver til Spisebogen Forfatter Tina Krogh Materialet er støttet af Ministeriet for Børn og Undervisnings Tips- og Lottopulje 2010. Materialet inkl. billeder kan frit anvendes i undervisningssammenhænge

Læs mere

KEMI GYMNASIE/HF/VUC

KEMI GYMNASIE/HF/VUC KEMI GYMNASIE/HF/VUC K HAASE FORLAG WWW.HAASE.DK Velkommen På de næste sider præsenteres BASISKEMI, som på nuværende tidspunkt har overgået mange salgsrekorder. Det er derfor, vi med sindsro kalder systemet

Læs mere

SEMINAR FOR TILLIDSVALGTE 9. 11. SEPTEMBER 2014 VINGSTED CENTRET, VEJLE

SEMINAR FOR TILLIDSVALGTE 9. 11. SEPTEMBER 2014 VINGSTED CENTRET, VEJLE SEMINAR FOR TILLIDSVALGTE 9. 11. SEPTEMBER 2014 VINGSTED CENTRET, VEJLE Den bedste medarbejder er den, der tør åbne munden Anders Dam, seminar for tillidsvalgte 2013 Som tillidsmand har du selv bidraget

Læs mere

Eksamensspørgsmål til 4. Juni 2010 (B-niveau) Evolution

Eksamensspørgsmål til 4. Juni 2010 (B-niveau) Evolution Eksamensspørgsmål til 4. Juni 2010 (B-niveau) Evolution Beskriv hvordan livet er opstået og gør rede for opbygningen af hhv. eukaryoter og prokaryoter. Gør rede for Lamarck og Darwin evolutionsteorier

Læs mere

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 VEJLEDNING 1.0 Indhold VELKOMMEN 3 KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 SÅDAN OPRETTER DU EN QUIZ 10 Quiz info 11 Tilføj spørgsmål 12 Tilføj formel til

Læs mere

Vejledning til brug af i-bogen Biologi i udvikling

Vejledning til brug af i-bogen Biologi i udvikling Vejledning til brug af i-bogen Biologi i udvikling I-bogen Biologi i udvikling er baseret på et system hvor lærerne har en lærerbog og eleverne hver deres personlige elevbog. En interessant konsekvens

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget tilbyder i samarbejde med Ungdomsskolen i Faxe Kommune

Folkeoplysningsudvalget tilbyder i samarbejde med Ungdomsskolen i Faxe Kommune Folkeoplysningsudvalget tilbyder i samarbejde med Ungdomsskolen i Faxe Kommune Instruktør- og træneruddannelse/kursus - 2014-2015 Tilmelding til: Tina Møller Jakobsen, Kultur- og fritidskonsulent mail:

Læs mere

Sponsorater og branding

Sponsorater og branding Branding og Sponsorater Vi tilbyder mange muligheder for branding og sponsorater, så kontakt os gerne så sætter vi den helt rigtige pakke sammen til jer således I sikrer jer en perfekt profilering både

Læs mere

Tradium Teknisk Gymnasium

Tradium Teknisk Gymnasium 2013-2014 it dna kreativitet teknologi kommunikation naturvidenskab fremtid Tradium Teknisk Gymnasium htx - viden, videre, verden 2 htx - viden, videre, verden Vil du vide mere? Om verden og virkeligheden.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Vuc Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Naturvidenskabelig faggruppe

Læs mere

Konflikthåndteringværdier

Konflikthåndteringværdier Danmarks Specialpædagogiske Forening Program for Vingstedkurset 2009 Konflikthåndteringværdier i hverdagen. Vingsted, den 4. 6. november 2009 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk Onsdag

Læs mere

Fakta og myter om stx

Fakta og myter om stx Fakta og myter om stx Fakta og myter om stx Hvordan kan det være et problem, at omkring 30 procent af en ungdomsårgang får en studentereksamen (stx), når regeringens målsætning om, at 95 procent af en

Læs mere

Biofag. Nr.4 september 2012

Biofag. Nr.4 september 2012 Biofag Nr.4 september 2012 Biofag Medlemsblad for Foreningen af Danske Biologer FaDB Udkommer 5 gange årligt Deadlines: 20/1, 20/3, 20/6, 20/8, 20/10 Redaktion: Jesper Ruggaard Mebus (ansv.) Erik Frausing

Læs mere

Studieplan for Naturvidenskabelig Faggruppe, 2015-16

Studieplan for Naturvidenskabelig Faggruppe, 2015-16 Studieplan for Naturvidenskabelig Faggruppe, 2015-16 Forløb 1: Intro & Metode Introduktion til Naturvidenskabelig Faggruppe, naturvidenskabelig metode og til fagene. Hvordan arbejder man naturvidenskabeligt?

Læs mere

Motion, livsstil og befolkningsudvikling

Motion, livsstil og befolkningsudvikling Naturfagsprojekt 2 Motion, livsstil og befolkningsudvikling Ida Due, Emil Spange, Nina Mikkelsen og Sissel Lindblad, 1.J 20. December 2010 Indledning Hvordan påvirker vores livsstil vores krop? Hvorfor

Læs mere

FAGBESKRIVELSE AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME

FAGBESKRIVELSE AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME FAGBESKRIVELSE VÆGTNING 3 ECTS-point AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME PLACERING I UDDANNELSEN Der undervises i faget på uddannelsens 3. og 4. semester. Faget er et afspændingspædagogisk

Læs mere

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT Afsluttende opgave Navn: Lykke Laura Hansen Klasse: 1.2 Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium Fag: Kommunikation/IT Opgave: Nr. 2: Undervisningsmateriale Afleveres: den 30. april 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER BLIV UDDANNET MRT TRÆNER MRT Træneruddannelse for professionelle, som arbejder inden for HR, undervisning, sundhed og stressforebyggelse på arbejdspladsen. MRT TRÆNERUDDANNELSE

Læs mere

Kurser 2015. www.autismecenter.dk

Kurser 2015. www.autismecenter.dk Kurser 2015 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step Af Gitte Winter Graugaard Nov. 2013, Sigil version 0.7.2 1 Her følger en intro skridt for skridt til at oprette en e- bog i SIGIL og publicere den på SAXO

Læs mere

Fleksibel workshopdag 14. nov. kl.10.00-20.00 Hornstrup kursuscenter Vejle

Fleksibel workshopdag 14. nov. kl.10.00-20.00 Hornstrup kursuscenter Vejle Fleksibel workshopdag 14. nov. kl.10.00-20.00 Hornstrup kursuscenter Vejle Program 10.00 Ankomst, fælles velkomst 10.15 12.15 Workshoprunde 1 12.15 13.15 Frokost 13.15 15.15 Workshoprunde 2 15.15 16.15

Læs mere

Krop og sundhed. Teknologi A, Matematik B, Biologi C og Samfundsfag. Gruppe 5: Nicolai, Kasper, Alexander

Krop og sundhed. Teknologi A, Matematik B, Biologi C og Samfundsfag. Gruppe 5: Nicolai, Kasper, Alexander Krop og sundhed Teknologi A, Matematik B, Biologi C og Samfundsfag C Gruppe 5: Nicolai, Kasper, Alexander og Gustav Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Problemformulering... 3 Hvorfor bliver der serveret

Læs mere

RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER

RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER RØDKILDE GYMNASIUM HVAD SKAL VI GØRE DIG TIL? Her på Rødkilde Gymnasium er det vores mission at give dig de bedste forudsætninger med på vejen og gøre

Læs mere

Linjefag på Hillerødsholmskolen

Linjefag på Hillerødsholmskolen Linjefag på Hillerødsholmskolen Et godt sted at lære - et godt sted at være Linjefagsinformation Skoleåret 2015/2016 Velkommen tilvalg af linjefag Siden skoleåret 2011/2012 har Hillerødsholmskolen haft

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution VUC Skive-Viborg, Viborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Biologi B Anne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014/15 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Biologi B, Stx Marianne

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og videregående uddannelse Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium og HF Cand.mag.

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

FOREDRAG & KURSER ERIK ØSTENKJÆR. Dipl.Psych. MFCC. Viljen starter, hvor lysten holder op! SPORTS PSYCHOLOGY INSTITUTE

FOREDRAG & KURSER ERIK ØSTENKJÆR. Dipl.Psych. MFCC. Viljen starter, hvor lysten holder op! SPORTS PSYCHOLOGY INSTITUTE FOREDRAG & KURSER ERIK ØSTENKJÆR Dipl.Psych. MFCC Viljen starter, hvor lysten holder op! HVEM ER? ERIK ØSTENKJÆR Dipl.Psych. MFCC Erik Østenkjær, Dipl.Psych. MFCC, har været coach og sparringspartner for

Læs mere

Stx - oversigt over prøver, eksaminationstid, forberedelsestid, hjælpemidler mv.

Stx - oversigt over prøver, eksaminationstid, forberedelsestid, hjælpemidler mv. I tabellen refererer overskrifterne i kolonnerne til: M/S: Mundtlig/skriftlig prøve /G: y eller gammel læreplan Valg: Valg mellem flere prøveformer, jf. fagbilag/læreplan Sp. kendt:, hvis opgaverne/temaerne

Læs mere

UNGES MEDIEKULTUR - Pædagogisk problem eller mulighed? KONFERENCE D. 29. MAJ 2013, KL 9.30-16.00

UNGES MEDIEKULTUR - Pædagogisk problem eller mulighed? KONFERENCE D. 29. MAJ 2013, KL 9.30-16.00 UNGES MEDIEKULTUR - Pædagogisk problem eller mulighed? KONFERENCE D. 29. MAJ 2013, KL 9.30-16.00 UNGES MEDIEKULTUR -Pædagigisk problem eller mulighed? Hallo hører du efter, hvad jeg siger?. Har du ikke

Læs mere

Dansk Naturvidenskabsfestival d. 26. - 30. september 2011

Dansk Naturvidenskabsfestival d. 26. - 30. september 2011 Dansk Naturvidenskabsfestival d. 26. - 30. september 2011 Velkommen til Odense Tekniske Gymnasium side 1 Fysik Show side 2 Mordgåde side 3 Kemi i hverdagen side 4 Mikroskopisk liv side 5 PhysiQue Du Soleil

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D Nyhed mode * 3D BILLED fremtid starter her SKO LEN din kreative Horsens Kunstmuseum Forår 2015 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Billedskolen tilbyder i foråret 2015 en fritidsundervisning, hvor begreber som

Læs mere

Undervisningsevaluering Kursus

Undervisningsevaluering Kursus Undervisningsevaluering Kursus Fag: Matematik A / Klasse: tgymaauo / Underviser: Peter Harremoes Antal besvarelser: ud af = / Dato:... Elevernes vurdering af undervisningen Grafen viser elevernes overordnede

Læs mere

Avnø udeskole og science

Avnø udeskole og science www.nts-centeret.dk Avnø Avnø Avnø udeskole og science Hvad kan uderummet gøre for naturfagene?... og hvordan kan udeskolelærere bruge NTS centrene? 12.4.2011 Nationalt center for undervisning i natur,

Læs mere

Isolering af DNA fra løg

Isolering af DNA fra løg Isolering af DNA fra løg Formål: At afprøve en metode til isolering af DNA fra et levende væv. At anvende enzymer.. Indledning: Isolering af DNA fra celler er første trin i mange molekylærbiologiske undersøgelser.

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Biofag. Nr.3 august 2013

Biofag. Nr.3 august 2013 Biofag Nr.3 august 2013 Biofag Medlemsblad for Foreningen af Danske Biologer FaDB Udkommer 5 gange årligt Deadlines: 20/1, 20/3, 20/6, 20/8, 20/10 Redaktion: Jesper Ruggaard Mebus (ansv.) Svend Erik Nielsen

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

Sundhed SIF79. vebølle kole. Sundhed I Fokus for 7. 9. klasse

Sundhed SIF79. vebølle kole. Sundhed I Fokus for 7. 9. klasse Sundhed vebølle kole SIF79 Sundhed I Fokus for 7. 9. klasse ET PILOTPROJEKT OM SUNDHED FOR 7.-9. KLASSE SVEBØLLE SKOLE 2011/2012 1 Lever børn og unge et sundt liv - sund mad, motion, rigelig søvn og er

Læs mere

En skole i særklasse

En skole i særklasse En skole i særklasse Konference 22.11.2012 TRE-FOR Park, Odense Generator foredrag, kursus og konferencer www.foredragogkonferencer.dk En skole i særklasse Verden er i forandring. Vi har vinket farvel

Læs mere

Jagten på Danmarks mest idérige unge er sat ind Søvej 6 4900 Nakskov Kringelborg Allé 7 4800 Nykøbing F. htxlf.dk

Jagten på Danmarks mest idérige unge er sat ind Søvej 6 4900 Nakskov Kringelborg Allé 7 4800 Nykøbing F. htxlf.dk Jagten på Danmarks mest idérige unge er sat ind Søvej 6 4900 Nakskov Kringelborg Allé 7 4800 Nykøbing F. htxlf.dk Teknisk gymnasium Lolland-Falster er en del af CELF Skab din egen fremtid 3 gode grunde

Læs mere

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014 2014 Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Uge 27 29/6 5/7 2014 Side 2 Afspænding meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Med afsæt i det at kikke indad vil du

Læs mere

ANNONCEFORMATER OG SPECIFIKATIONER

ANNONCEFORMATER OG SPECIFIKATIONER MEDIEINFORMATION 2015 ANNONCEFORMATER OG SPECIFIKATIONER MEDIEINFORMATION 2015 H-D Journalen er medlemsmagasin for medlemmerne af Harley- Davidson Club of Denmark. Klubben består af ca. 6.400 medlemmer

Læs mere

Titel 1 Biologi: Forskellige økosystemers struktur, celler og deres opbygning, fotosyntese og respiration

Titel 1 Biologi: Forskellige økosystemers struktur, celler og deres opbygning, fotosyntese og respiration Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Sommer 2015 Vestegnen HF & VUC Uddannelse HF Fag og niveau Naturvidenskabelig faggruppe Lærer(e)

Læs mere

Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk

Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk Gør tanke til handling VIA University College Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk 1 Læreruddannelsen i Skive udbyder læreruddannelsens undervisningsfag som enkeltfag med

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper,

Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper, Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper, Katri (bestyrelsen). Fra kl 15: Hans (Logos) og Margit,

Læs mere

A Publication of Company XYZ

A Publication of Company XYZ A Publication of Company XYZ En guide for studerende om LinkedIn I guiden her får du tips til, hvordan du laver en grundlæggende LinkedIn-profil, og hvordan du kan bruge den til at synliggøre dig selv

Læs mere

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness

Læs mere

Den femte vej EUD-vejen til videregående uddannelse

Den femte vej EUD-vejen til videregående uddannelse ... Den femte vej EUD-vejen til videregående uddannelse Konference med fokus på mulighederne for videregående uddannelse efter en erhvervsuddannelse at synliggøre vejene fra EUD til videreuddannelse Tid:

Læs mere

Matema10k. Matematik for gymnasiet. Bind 3 A-niveau. af Thomas Jensen, Claus Jessen og Morten Overgård Nielsen

Matema10k. Matematik for gymnasiet. Bind 3 A-niveau. af Thomas Jensen, Claus Jessen og Morten Overgård Nielsen Matema10k Matematik for gymnasiet Bind 3 A-niveau af Thomas Jensen, Claus Jessen og Morten Overgård Nielsen 4 Thomas Jensen, Claus Jessen og Morten Overgård Nielsen Matema10k Matematik for stx. Bind 3.

Læs mere

MARTS 2014 NYHEDSBREV

MARTS 2014 NYHEDSBREV MARTS 2014 NYHEDSBREV Siden sidst: Her havde jeg håbet at kunne skrive en hel masse om vores arbejdsweekend. Desværre blev den aflyst på grund af sygdom blandt andet. Vi håber at vi snarest kan få arrangeret

Læs mere