Handle- og Forebyggelsesplan for Ishøj og Vallensbæk kommuners Rusmiddelpolitik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handle- og Forebyggelsesplan for Ishøj og Vallensbæk kommuners Rusmiddelpolitik"

Transkript

1 Handle- og Forebyggelsesplan for Ishøj og Vallensbæk kommuners Rusmiddelpolitik

2 Indhold Handleplanens overordnede indsatser... 3 Tværfagligt samarbejde i det kriminalitets- og rusmiddelforebyggende arbejde... 4 Forebyggende indsats i folkeskolen... 5 Kompetenceudvikling og samarbejde... 7 Aktivitetsoversigt... 8 Samarbejde i det kriminalitets- og rusmiddelforebyggende arbejde... 8 Forebyggende indsats i folkeskolen Kompetenceudvikling og samarbejde Individuelle behandlingsforløb og god overgang til en almindelig tilværelse

3 Handleplanens overordnede indsatser Ishøj og Vallensbæk Kommuner har udarbejdet en handleplan for Rusmiddelpolitikken, med fokus på børn og unge op til 25 år. Handleplanen tager udgangspunkt i Rusmiddelpolitikkens overordnede vision og mål med henblik på at operationalisere forskellige indsatser i de to kommuner. Forbyggende sigte Handleplanen har først og fremmest et forebyggende sigte. Det er på forebyggelse den nødvendige og vigtige indsats skal lægges, således at kommunerne forhindrer, at et evt. forbrug af rusmidler hos børn og unge udvikler sig til et misbrug med negative konsekvenser til følge. Handleplanen har tre hovedindsatser: Tværfagligt samarbejde i det kriminalitets- og rusmiddelforebyggende arbejde Forebyggende indsats i folkeskolen Kompetenceudvikling og samarbejde Til handleplanen hører en aktivitetsliste, der giver et overblik over nuværende og fremtidige indsatser, der finder sted i Ishøj og Vallensbæk Aktivitetslisten er et dynamisk redskab, som løbende kan ændres. Formålet med aktivitetslisten er, at binde handleplanen op på noget konkret, så Rusmiddelpolitikken får et reelt og virkelighedsnært formål. 3

4 Tværfagligt samarbejde i det kriminalitets- og rusmiddelforebyggende arbejde Aktivitet: Tværfagligt samarbejde mellem relevante aktører Målgruppen for Rusmiddelpolitikkens handleplan er sammenfaldende med målgruppen for det kriminalitetsforebyggende arbejde i Ishøj og Vallensbæk kommuner. Det er derfor nærliggende at etablere samarbejde i forhold til konkrete indsatser. Der er igangsat et tværfagligt samarbejde i KSP-regi og i SSPNU-regi. KSP er et samarbejde mellem Kriminalforsorgen, Borger- og Socialservice og Politiet, hvor kontaktpersoner på området er udpeget og samarbejder om konkrete sager. SSPNU er et samarbejdsforum mellem Familiecenteret, Center for Børn og Undervisning og Politiet. Aktørerne samarbejder og sparrer i forhold til unges situation, herunder misbrugsproblemer. Formålet: Styrke kommunikation, viden og sagsgange Formålet med det tværfaglige samarbejde er at styrke dels det kriminalitetsforebyggende og dels det rusmiddelforebyggende arbejde. Samarbejdet skal optimere kommunikation og viden om målgruppen for at 1) Forebygge et forbrug af rusmidler 2) Støtte børn og unge i deres situation og behov 3) Styrke interne sagsgange og procedurer. Organisering Indsatsen er organiseret i Familiecentret og Borger- og Socialservice. Flere samarbejdspartnere er involveret i indsatsen og samarbejder på tværs når det er relevant, herunder KSP og SSP i Ishøj og Vallensbæk. Effekt Effekten der ønskes er, at myndigheder og aktører på det kriminalitetsforebyggende og det rusmiddelforebyggende område hurtigt vil være i stand til at forebygge eller gribe ind i et misbrug af rusmidler hos børn og unge. Ved at optimere kommunikationen mellem aktørerne, kan kommunerne i deres sagsbehandling være i stand til at medtage flere sociale, familie- og miljømæssige faktorer, der påvirker børn og unges livssituation og dermed tilrettelæge det efterfølgende sagsforløb effektivt. 4

5 Forebyggende indsats i folkeskolen Aktivitet: Oplysning og information til elever og forældre Sundhedsplejen, SSP og Politi varetager det forebyggende arbejde for elever og forældre i folkeskolen. Via årlige og løbende aktiviteter informeres og oplyses elever og forældre om sundhedsskadelige følgevirkninger og andre risici forbundet med brug af rusmidler. Interaktive forløb, projektarbejde og læseplaner benyttes til at engagere elever og forældre og sætte deres egne vaner og holdninger i spil. Formålet: Forebygge via viden om risici Formålet er at sikre at elever og forældre har reel viden om sundhedsskadelige følgevirkninger og risici ved rusmiddelforbrug. Formålet er ligeledes at skabe bevidsthed om elever og forældres egne holdninger og vaner i forhold til rusmidler. Organisering Indsatsen er organiseret i Familiecenteret og Center for Børn og Undervisning i Ishøj og i Sundhedsafdelingen i Vallensbæk. I Sundhedsplejen i både Ishøj og Vallensbæk er aktiviteterne på rusmiddelområdet en integreret del af skolesundhedsplejens aktiviteter og information på sundhedsområdet. SSP og Politi i Ishøj og Vallensbæk afholder projekter for elever og forældremøder med specifikt fokus på rusmidler, flertaltsmisforståelser, risikofaktorer og konsekvenser. Effekt Effekten der ønskes er, at debutalderen for alkohol hæves, samt at forbruget af rusmidler mindskes for elever i folkeskolen. I Ishøj kommune udarbejdes årligt en sundhedsprofil af børne-unge lægen for elever på 9. klassetrin. Sundhedsprofilen viser følgende i forhold til Den fælleskommunale Sundhedsprofil for udskolingselever skoleåret : 1) Færre har smagt alkohol i Ishøj 2) Marginalt færre ryger fast og langt færre ryger lejlighedsvis i Ishøj 3) Færre har prøvet at ryge hash i Ishøj. Sundhedsprofilen konkluderer dog stadig, at der er behov for en forebyggende indsats og at det er vigtigt at forældre inddrages. 5

6 I Vallensbæk udarbejdes der hvert år en spørgeskemaundersøgelse i 9.klasse angående sundhedsvaner og trivsel. Gennem de sidste fire år er der sket et fald i antallet af elever, der har prøvet at være fulde én gang, samt i antallet af elever der har prøvet at være fulde mere end 10 gange. Antallet af elever der har prøvet at ryge ligger stabilt, mens der ses en faldende tendens i antallet af daglige rygere. 6

7 Kompetenceudvikling og samarbejde Aktivitet: Uddannelse og opkvalificering af fagpersoner Der er to indsatser indenfor området: 1) Opkvalificering af nøglepersoner og samarbejde i det tværkommunale satspuljeprojekt kvalitet i alkoholbehandlingen ved blandt andet familieorienteret alkoholbehandling ) Nøglepersonnetværk for fagpersoner i Ishøj og Vallensbæk kommuner. Netværket er oprettet i forbindelse med det afsluttede satspuljeprojekt børn i familier med alkoholproblemer, der er en forløber for projekt kvalitet i alkohol behandlingen. Formål: Kompetente medarbejdere, udveksling af viden og tværfagligt samarbejde Det tværkommunale satspuljeprojekt og nøglepersonnetværket har til formål at styrke medarbejderes kompetencer i at identificere familier med alkoholproblemer og skabe muligheder for, at familien inddrages i behandlingen, når det er nødvendigt. Indsatsen skaber et forum for tilegnelse af viden og tværfagligt samarbejde indenfor og på tværs af kommuner, samt mellem kommuner og behandlingssteder. Organisering Ishøj og Vallensbæk kommuner er en del af del af det tværkommunale satspuljeprojekt kvalitet i alkoholbehandlingen ved blandt andet familieorienteret alkoholbehandling, der er forankret i Lænken i Glostrup. Ishøj kommunes Borger- og Socialservice er tovholdere på nøglepersonnetværket, der mødes to gange årligt eller efter behov. Effekt Effekten der ønskes er, at flere familier med alkoholproblemer identificeres, at familien inddrages i behandlingen og modtager den bedst mulige støtte, samt at følgevirkninger af rusmiddelbrug i familier forebygges. Det er således en indsats med både en indgribende og en forebyggende effekt. 7

8 Aktivitetsoversigt Følgende oversigt beskriver igangværende indsatser på det rusmiddelforebyggende område. Oversigten er et dynamisk redskab og der tages forbehold for ændringer. Samarbejde i det kriminalitets- og rusmiddelforebyggende arbejde Indsats Opgave Ansvarlig Tidshorisont Status på indsatsen Forebyggende, koordineret og hurtig SSP indsats for børn og unge. Tværfagligt forum SSPNU sikrer, at der handles på sager indenfor en uge for at reducere/stoppe kriminalitet og relaterede problemer, herunder misbrug. Informationsudveksling og viden om den unges situation og behov. Styrket kommunikation mellem flere instanser. SSP Ishøj SSPNU mødes en gang ugentligt på Ishøj rådhus, hvor konkrete sager om unges problemer, herunder misbrug, diskuteres og handles på. KSP Ishøj: kriminalforsorgen, borger- og socialservice og politiet. Der er etableret et samarbejde mellem de involverede parter, der håndterer de fælles opgaver. Exit-strategier Afdække problematikker, herunder misbrugsproblematikker, således at fokus kan fastholdes på exit, for Ishøj: Hot Spot-chef, konsulent for reaktiv kriminalitetsforebyggelse og Borger- og Socialservice Der er opmærksomhed på misbrug, hvis misbrug forhindrer den unge i at komme ud af kriminalitet og ind i samfundet. Er misbrug en del af den unges problem, handles der på det, hvis den unge er motiveret. 8

9 at få den unge ud af kriminalitet og ind i samfundet. Vallensbæk: SSP, exitkoordinator og Borger og Socialservice Opsøgende indsats for unge Ishøj Opsøgende indsats til unge via Hotspot gadeplan. Indsatsen er kriminalpræventiv og tager sig af relaterede problemer. Ishøj: Familiecenter/Hotspot gadeplan Ishøj Der er opmærksomhed på misbrugsproblemer, men Hotspot gadeplan arbejder ikke direkte med misbrugsproblematikker som en integreret del af indsatsen. Hvis den unge har misbrugsproblemer arbejdes der for at hjælpe den unge videre til den rette hjælp. Vallensbæk Målrettet indsats til unge via Gadeteam Vallensbæk. Indsatsen er kriminalpræventiv og tager sig af relaterede problemer i samarbejde med SSP Vallensbæk: Gadeteam/SSP Vallensbæk Vallensbæk Gadeteamet er rustet til at møde de unges problemer gennem kursus i coaching af de unge. Der er opmærksomhed på misbrug. Ved viden om misbrug tager SSP affære og iværksætter en handleplan, hvor også forældre inddrages. 9

10 Forebyggende indsats i folkeskolen Indsats Opgave Ansvarlig Tidshorisont Status på indsatsen Forebyggende indsats på sundhedsområdet mod alkohol på 7. klassetrin i skolerne i Ishøj. Den Åbne Dør. Et sundhedstilbud til større børn og unge i Ishøj. Forebyggende indsats på sundhedsområdet mod alkohol på 9. klassetrin i skolerne i Ishøj. Forebyggende indsats via undervisning om rusmidler til elever på Sundhedseksperimentarium om bl.a. alkohol. Metoderne er gruppearbejde og interaktivt forløb. Sundhedsplejersker holder åbent for elever, lærere og forældre 1-2 gange om ugen. Elever kan f.eks. tale om eget eller familiens brug af rusmidler Børne-ungelægen har udskolingssamtale med eleverne, hvor rusmiddelproblematikker berøres. Fokus på alkoholproblematikker i læseplaner 7.kl. Sundhedsplejen i Ishøj Sundhedsplejen i Ishøj Børneungelægen, Familiecenteret Ishøj Årligt Årligt Sundhedseksperimentariet udføres: Skoleåret 2011/2012 på 4 ud af 6 skoler. Skoleåret 2012/2013 på alle 7 skoler. Findes pr på alle skoler i Ishøj. Ordningen er udvidet så lærere, forældre og elever kan maile til sundhedsplejerskerne. Der er gode resultater, bl.a. blev et hidtil ukendt misbrugsproblem identificeret i en familie og affødte handling på problemet. Udskolingssamtaler afholdes på alle skoler en gang om året. Sundhedsprofilen udarbejdet af børne/ungelægen i Ishøj kommune opsummerer 9.klassers brug af alkohol, hash og rygning. SSP Ishøj SSP opfordrer lærere til at arbejde ud fra de beskrevne læseplaner. Der er udarbejdet materiale og der er links 10

11 7.klassetrin i Ishøj Forebyggende indsats via oplysning til forældre på 7. klassetrin i Ishøj Forebyggende indsats, via undervisning om rusmidler til elever på 9.klassetrin i Ishøj Forebyggende indsats mod rygning og flertalsmisforståelser på 5. klassetrin på alle skolerne i Vallensbæk og skoler i Ishøj Forebyggende indsats på sundhedsområdet mod rusmiddelbrug på 8. klassetrin på alle skoler i Vallensbæk. Forældreaftner hvor forældre får indblik i materiale om alkohol og diskuterer problematikken Fokus rusmidler i SSP læseplan. Politiet afholder projektet Jeg er sej, når jeg siger nej for elever, samt forældremøde. Projektet er evidensbaseret, videreudviklet fra Ringstedsforsøget. Sundhedsplejerskerne afholder samtale med hver enkelt elev, hvor der tales om rusmidler som lærere kan bruge i undervisningsforløb. SSP Ishøj Der er udarbejdet materiale og der er links som lærere kan bruge SSP Ishøj SSP opfordrer lærere til at arbejde ud fra den beskrevne læseplan. Der er udarbejdet materiale og der er links som lærere kan bruge i undervisningsforløb. Politiet i Vallensbæk og Ishøj Sundhedsplejen Vallensbæk Årligt Årligt Der er stor tilslutning fra elever og forældre. SSP Vallensbæk vurderer at over halvdelen af forældre deltager. Individuel samtale hvor der bl.a. tales om barnets brug af/forhold til alkohol og risici forbundet med indtag. Modtages fint af elever. Forebyggende indsats på Eksperimentarium Sundhedsplejen Årligt Kortlægger hver klasses forbrug og sam- 11

12 sundhedsområdet mod alkohol på 9. klassetrin på alle skoler og ungdomsskolen i Vallensbæk. med 9. klasse, hvor alkohol er et emne. Vallensbæk menligner klasserne. Opsummerer resultater i rapport, der fremlægges klassevis. Der er engagement, og sundhedsplejen oplever, at konkurrenceelementet når klasserne sammenlignes, giver incitament til evt. at mindske et forbrug. Rapportens konklusioner lægges på skolens intranet til forældre. Forebyggende indsats mod alkohol/rygning 6. klassetrin på skolerne Vallensbæk Forældremøde om bl.a. alkohol hvor der spilles alkoholdialogspil. Aftaler med forældre ang. debutalder for alkohol. SSP i Vallensbæk Årligt Der er stor tilslutning fra forældre. SSP vurderer at over halvdelen af forældre deltager. 12

13 Kompetenceudvikling og samarbejde Indsats Opgave Ansvarlig Tidshorisont Status på indsatsen Samarbejde og vidensdeling for nøglepersoner i Ishøj og Vallensbæk om børn i familier med alkohol. Nøglepersonnetværk sparrer og tager forskellige relevante emner op. Borger- og Socialservice er tovholder. Mødes to gange årligt eller efter behov Sikre kvalificeret personale til, at identificere familier med alkoholproblemer og sikre fokus på familieorienteret alkohol behandling. Nøglepersoner uddannes/opkvalificeres og samarbejder via det tværkommunale satspuljeprojektprojekt: Kvalitet i alkohol behandlingen ved bl.a. familieorienteret alkoholbehandling. Projektet er forankret i Lænken i Glostrup. Projektet inkluderer Ishøj, Glostrup, Brøndby og Hvidovre kommuner Nøglepersoner uddannes og opkvalificeres og mødes i nøglepersonnetværk. Kommunale nøglepersoner og nøglepersoner fra alkoholbehandlingen afholder samarbejdsmøder. 13

14 Individuelle behandlingsforløb og god overgang til en almindelig tilværelse Indsats Opgave Ansvarlig Tidshorisont Status på indsatsen Råd og vejledning om misbrugsbehandlingen Sikre klar information om borgerens muligheder for hjælp gennem kvalitetsstandarter for misbrugsbehandlingen og sikre tilgængelig information om hjælp. Borger og socialservice Kvalitetsstandarter beskriver den eksisterende hjælp og de er tilgængelige på kommunernes hjemmeside. Information om behandlingstilbud er tilgængeligt på kommunernes hjemmesider. Behandlingssteder skal sørge for, at den enkeltes behov tilgodeses. Behandlingsmetoderne skal være videns og evidensbaserede Aftaler indgås med behandlingssteder Borger- og social service Årligt Konkrete aftaler med behandlingssteder, der sikrer professionel behandling der svarer til målgruppens behov indgås årligt via samarbejdsaftaler med Lænken og KABS. Frivillighed, samarbejde med borgeren og ingen fordømmelse i mødet med borgeren Sikres indsatsen via kvalitetsstandarter Borger- og socialservice Årligt Kvalitetsstandarter SEL 141 og 101 sikrer, at borgeren kan vælge mellem tilgængelige tilbud, der svarer til borgerens behov. Kvalitetsstandarterne revideres årligt. 14

15 Behandlingen skal hænge sammen med borgerens tilværelse også efter en behandlingsforløb. Der skal skabes kontinuitet både under og efter et behandlingsforløb. Sikre at behandlingsstederne imødekommer indsatsen via samarbejdsaftaler med samarbejdspartnere Borger og socialservice Årligt Samarbejdsaftaler med Lænken og KABS beskriver, at målgruppen modtager tilbud der sikrer en glidende overgang til et liv uden misbrug. Familien skal inddrages efter behov Sikre at familien kan inddrages i de behandlingstilbud der er tilgængelige, via samarbejdsaftaler med behandlingssteder Borger og socialservice Årligt Samarbejdsaftale med Lænken og KABS, samt kvalitetsstandarter SEL 141 og 101 beskriver mulighed for familie/pårørende behandling efter konkret vurdering. Projektet bedre kvalitet i alkoholbehandlingen har til formål at styrke familiebehandling. 15

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik 2014-2018 Indhold Handleplanens overordnede indsatser... 3 Aktivitetsoversigt... 5 Forebyggende arbejde... 5 Tværfagligt samarbejde... 8 Kompetenceudvikling

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre.

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre. Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen 2009 Indledning Formålet med at opdatere den eksisterende handleplan er at sikre, at indsatsten lever op til krav og forventninger, der

Læs mere

Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016

Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016 Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016 INDLEDNING Faxe Kommunes rusmiddelpolitik skal sikre, at visioner, værdier og mål for indsatsen bliver udmøntet i alle kommunens afdelinger og i alle kommunens

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Baggrund side 3 Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4 Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 Folkeskolen side 6 Ungdomsuddannelserne side

Læs mere

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Baggrund side 3 Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4 Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 Folkeskolen side 6 Ungdomsuddannelserne side

Læs mere

Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb for 4.-10. klasse. Identitet og handlekompetence.

Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb for 4.-10. klasse. Identitet og handlekompetence. 1 Greve Kommune Center for Børn & Familier Februar 2013 Greve Kommune, Den Kriminalitetsforebyggende Indsats 2013-2015. Bilag Projekt 1: KFI og tidlig forebyggelse Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb

Læs mere

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten.

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten. I forbindelse med budget 2015 blev SSP og Ungdomsklubberne lagt ind under Ungdomsskolen. Flytningen af SSP sker fra d. 1.1.2015 og ungdomsklubberne overgår til Ungdomsskolen fra d. 1.8.2015 Fritidsklub

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Ishøj og Vallensbæks rusmiddelpolitik 2009-2012. Rusmiddelpolitik. For Ishøj og Vallensbæk Kommune 2009-2012. Ishøj Kommune BRYD TABUET GENNEM DIALOG

Ishøj og Vallensbæks rusmiddelpolitik 2009-2012. Rusmiddelpolitik. For Ishøj og Vallensbæk Kommune 2009-2012. Ishøj Kommune BRYD TABUET GENNEM DIALOG Rusmiddelpolitik For Ishøj og Vallensbæk Kommune 2009-2012 Ishøj Kommune Rusmidler er et emne, som de fleste af os kan tale med om. Det kan være egne erfaringer fra festerne i ungdomsårene eller velbehaget

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Unge og rusmidler - hvordan griber vi det an?

Unge og rusmidler - hvordan griber vi det an? Unge og rusmidler - hvordan griber vi det an? I er mange i jeres kommune, der er i berøring med unge med rusmiddelproblemer. Men I har vidt forskellige opgaver, fagkompetencer og jeres arbejdspladser er

Læs mere

Ballerup Kommune deltager i projekt: Narkoen ud af byen. En forebyggende indsats mod brug og tilgængelighed af stoffer blandt unge

Ballerup Kommune deltager i projekt: Narkoen ud af byen. En forebyggende indsats mod brug og tilgængelighed af stoffer blandt unge Ballerup Kommune deltager i projekt: Narkoen ud af byen En forebyggende indsats mod brug og tilgængelighed af stoffer blandt unge 02 Mange undersøgelser viser sammenhæng i brug af forskellige rusmidler.

Læs mere

Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016

Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår ikke i dialogværktøjet,

Læs mere

Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune

Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune Lovgivning: Forpligtigelsen til at etablerer kriminalpræventivt samarbejde mellem Skole, Sociale myndigheder og Politi,

Læs mere

Stofpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016

Stofpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016 Stofpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016 INDLEDNING Faxe Kommunes stofpolitik skal sikre, at visioner, værdier og mål for indsatsen bliver udmøntet i alle kommunens afdelinger og i alle kommunens institutioner.

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke om Alkohol

Tjekliste for forebyggelsespakke om Alkohol Tjekliste for forebyggelsespakke om Alkohol : rundniveau : dviklingsniveau Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder, at kommunen

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015

Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 1 of 5 Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen

Læs mere

Principper for: Alkoholpolitik

Principper for: Alkoholpolitik Principper for: Alkoholpolitik Søndergård skole skal være aktivt medvirkende til, at elevernes alkoholdebut udskydes så længe som muligt. Blandt andet med basis i undersøgelser der viser, at det generelle

Læs mere

Undervisning og gæstelærere

Undervisning og gæstelærere Undervisning og gæstelærere 2014-15 Undervisning og gæstelærere 2014-15 Side 1 Til lærere, pædagoger m.fl. Dette katalog indeholder en oversigt over de tilbud, der udbydes til skolerne i første halvdel

Læs mere

Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet Mariagerfjord Kommune skal i henhold til lov 166 om ændring af Lov om Social Service og Lov om Rettens Pleje (Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer

Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer : rundniveau, : dviklingsniveau. Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder, at

Læs mere

Alkoholpolitisk Handleplan 2010 2014 Statusredegørelse 2012

Alkoholpolitisk Handleplan 2010 2014 Statusredegørelse 2012 1. Organisering af det alkoholpolitiske forebyggelsesarbejde At forebyggelsesarbejdet på alkoholområdet organiseres systematisk og forankres politisk og ledelsesmæssigt så det kan gøre en forskel. 1a.

Læs mere

- vi søger langsigtede resultater

- vi søger langsigtede resultater Hedensted chat amfetamin forældre ssp hash butikstyveri alkohol børn ansvar unge fuld stoffer Skoleår 11-12 ungdomskultur mobning lærer SSP - vi søger langsigtede resultater I Hedensted Kommune er SSP

Læs mere

Alkoholstrategi November Udgiver Herlev Kommune Herlev Bygade Herlev Tlf Design, prepress og tryk: Cool Gray

Alkoholstrategi November Udgiver Herlev Kommune Herlev Bygade Herlev Tlf Design, prepress og tryk: Cool Gray Alkoholstrategi Alkoholstrategi November 2010 Udgiver Herlev Kommune Herlev Bygade 90 2730 Herlev Tlf. 4452 7000 www.herlev.dk Design, prepress og tryk: Cool Gray HERLEV SIGER NEJ TAK TIL ALKOHOL......

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

SSP-strategi 2016-2018 for Vallensbæk Kommune. SSP - strategi 2016-2018 for Vallensbæk Kommune

SSP-strategi 2016-2018 for Vallensbæk Kommune. SSP - strategi 2016-2018 for Vallensbæk Kommune SSP-strategi 2016-2018 for Vallensbæk Kommune SSP - strategi 2016-2018 for Vallensbæk Kommune 1 Indhold 1. Indledning... 3 Kort om SSP-arbejdet...3 2. SSP-Vallensbæk... 3 3. Strategiske indsatser for SSP-området...

Læs mere

Misbrugspolitik. for Gladsaxe Kommune

Misbrugspolitik. for Gladsaxe Kommune GLADSAXE KOMMUNE Oktober 2006 Misbrugspolitik for Gladsaxe Kommune 2006 1. udgave Indhold 1. Indledning og baggrund... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Misbrugsområdet i Gladsaxe Kommune... 3 1.3. Kommunalreformens

Læs mere

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Forebyggelsen i grundskolen - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Foto Fotograf Hans Grundsøe Indledning Anbefalinger Skoleinterventioner er en af de indsatser, der med størst sandsynlighed

Læs mere

Organisering af SSP-samarbejdet i Silkeborg

Organisering af SSP-samarbejdet i Silkeborg Organisering af SSP-samarbejdet i Silkeborg Centrale aktører i SSP-samarbejdet SSP-styregruppen...1 SSP-konsulenten...1 Ungemedarbejderen på Silkeborg Ungdomsskole...2 Politiets forebyggelsesgruppe...3

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde og handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kommune maj 2015 Indholdsfortegnelse Formål med SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars-

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet

Sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet Sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet Forord Den sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet skal ses som en del af kommunens sammenhængende børne- og ungepolitikpolitik.

Læs mere

Center for Rusmiddel og Forebyggelse 2014

Center for Rusmiddel og Forebyggelse 2014 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM FAMILIEAFDELINGERNE, KOMMUNALE DAGBEHANDLINGSTILBUD I HOLSTEBRO, STRUER OG LEMVIG KOMMUNER OG Center for Rusmiddel og Forebyggelse Formål: Formålet med at lave en samarbejdsaftale

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik 2012-2015 J. nr. 16.20.00P22 1 Forord Alkohol- og stofmisbrug har store menneskelige omkostninger for den enkelte borger med et misbrug og for dennes pårørende. Et alkohol-

Læs mere

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Frist for indsendelse af ansøgning 19. september 2014 Skemaerne sendes til FOBS@sst.dk Mrk. Familieorienteret alkoholbehandling, kommunens

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedspolitik

gladsaxe.dk Sundhedspolitik gladsaxe.dk Sundhedspolitik 2012-2015 Gladsaxe Kommune skal være en sund kommune Gladsaxe Kommune vil være kendt for at skabe sunde rammer, som gør det nemmere for borgerne at træffe sunde valg, og som

Læs mere

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Politisk målsætning for tidlig indsats Her angives målsætningen, der udtrykkes i den sammenhængende børnepolitik Den samlede indsats for børn og unge

Læs mere

STATUS PÅ INDSATSERNE I DEN ALKOHOLPOLITISKE HANDLEPLAN

STATUS PÅ INDSATSERNE I DEN ALKOHOLPOLITISKE HANDLEPLAN STATUS PÅ INDSATSERNE I DEN ALKOHOLPOLITISKE HANDLEPLAN 30-08- 2013 VEJEN KOMMUNE Status på indsatserne I nærværende rapport fremstilles, hvilke initiativer der er blevet iværksat for at realisere de indsatser,

Læs mere

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017 Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Indledning Det er SSP Frederikshavns overordnede mål, at Frederikshavn Kommune skal være en kommune, hvor det er trygt

Læs mere

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Kommunernes forebyggelsesopgave

Læs mere

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Alkohol Alkoholbehandlingen Alkoholbehandlingen tilbyder medicinsk behandling, herunder abstinensbehandling, motiverende samtaler, kortlægning,

Læs mere

National satsning på familieorienteret alkoholbehandling i Danmark. Barn och unga i familjer med missbruk

National satsning på familieorienteret alkoholbehandling i Danmark. Barn och unga i familjer med missbruk National satsning på familieorienteret alkoholbehandling i Danmark Barn och unga i familjer med missbruk Stockholm d. 2.12.13 Kirsten Mundt, projektleder Sundhedsstyrelsen Ill. Pia Thaulov National satsning

Læs mere

Oplæg til Sund By Netværket

Oplæg til Sund By Netværket Oplæg til Sund By Netværket Pulje til familieorienteret alkoholbehandling Odense 22. oktober Maria Herlev Ahrenfeldt Sundhedsstyrelsen Baggrund 140.000 mennesker med alkoholafhængighed - 15.000 i behandling

Læs mere

Multikorps tager sig af: Børn og unge som samarbejdspartnere og borgere er bekymret for,

Multikorps tager sig af: Børn og unge som samarbejdspartnere og borgere er bekymret for, Multikorps Formål Formålet med multikorpset er, at aktivt fremme den forebyggende indsats ved en tidligere indsats rettet mod det enkelte barn og den enkelte familie. Hvilket behov hos familien skal tilbuddet

Læs mere

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Trivselsforum og SSP-samarbejdet ses i Aalborg Kommune som en samlet størrelse. Dette skyldes,

Læs mere

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016 Forslag til Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune Gældende fra 1. januar 2016 Indhold Styregruppen for SSP-samarbejdet i Faxe Kommune...3 Koordinationsgruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune...4

Læs mere

Delmål / middel Status Fremtidige indsatser

Delmål / middel Status Fremtidige indsatser Strategiens overordnede mål Delmål / middel Status Fremtidige indsatser Visionen fra Strategi for mere sundhed og mindre misbrug: I Odense er der et godt børne- og ungdomsliv uden alkohol og stoffer. Vi

Læs mere

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne det samlede ansvar for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning og den borgerrettede

Læs mere

Aalborg Kommunes. Rusmiddelpolitik

Aalborg Kommunes. Rusmiddelpolitik Aalborg Kommunes Rusmiddelpolitik Indholdsfortegnelse Forord side 3 Indledning til politikken side 4 Alkohol og andre rusmidler i tal side 6 Aalborg Kommunes rolle på rusmiddelområdet side 8 Visioner side

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

9. klasses-undersøgelse

9. klasses-undersøgelse 9. klasses-undersøgelse 2013: Trivsel & Sundhed September - oktober 2012 Trivsel og Sundhed 374 elever fra 9. klasse i Syddjurs Kommune 9. klasses-undersøgelse 2013: Trivsel & Sundhed SSP og skolerne i

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Hans Nissen (A) Formand, Social- og Sundhedsudvalget 2 Indledning Det er Fredensborg Kommunes ambition at borgere med psykosociale handicap

Læs mere

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Indledning Alle børn og unge i Glostup skal have mulighed for at blive i stand til at mestre deres liv og udfolde deres potentialer. Med den sammenhængende

Læs mere

Forslag til Alkoholpolitik. - for sundhed og trivsel Juni 2012

Forslag til Alkoholpolitik. - for sundhed og trivsel Juni 2012 Forslag til Alkoholpolitik - for sundhed og trivsel Juni 2012 Alkoholpolitik Indledning I de senere år er der kommet mere og mere fokus på at iværksætte forebyggende indsatser over for danskernes forbrug

Læs mere

SST-krav vs. målgruppeopdeling

SST-krav vs. målgruppeopdeling SST-krav vs. målgruppeopdeling Tilgængelighed (udbudsreducerende indsatser) Professionelle funktioner (sagsbehandlere, sundhedspleje osv.) Institutioner (skoler, væresteder, sportshaller osv.) Den kommunale

Læs mere

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010.

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Formål Den fælles inklusionsstrategi har til formål: At tydeliggøre værdien af inklusion af alle børn for både professionelle og forældre.

Læs mere

1.0 Baggrund. 2.0 Formål

1.0 Baggrund. 2.0 Formål 1.0 Baggrund Den danske alkoholkultur giver mange sundhedsmæssige og sociale problemer. I Danmark har der tidligere været en forestilling om, at den bedste måde at give unge fornuftige alkoholvaner var

Læs mere

Arbejdsgrundlag for det kriminalitets- og misbrugsforebyggende arbejde i SSP-organisationen i Roskilde Kommune

Arbejdsgrundlag for det kriminalitets- og misbrugsforebyggende arbejde i SSP-organisationen i Roskilde Kommune Forebyggelses- og Socialudvalget Social og Sundhed Familie og Børn Sagsnr. 204582 Brevid. 1483568 Ref. PIWI Dir. tlf. 46 31 59 62 piawi@roskilde.dk 27. juni 2012 Arbejdsgrundlag for det kriminalitets-

Læs mere

Indsatser der understøtter. Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner

Indsatser der understøtter. Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Indsatser der understøtter Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner 28. april 2016 Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner - Procedurer der understøtter

Læs mere

Læseplan for SSP Ung Sorø

Læseplan for SSP Ung Sorø Læseplan for SSP Ung Sorø 2017 2018 2 Det vil SSP Ung Sorø SSP Ung Sorø vil med den kriminalpræventive undervisningsguide gøre det nemt for skoler og undervisere at invitere den kriminalpræventive undervisning

Læs mere

Strategi for Sundhedsplejen i Horsens Kommune. Udkast SUNDHEDSPLEJEN

Strategi for Sundhedsplejen i Horsens Kommune. Udkast SUNDHEDSPLEJEN Strategi for Sundhedsplejen i Horsens Kommune SUNDHEDSPLEJEN VISION At alle børn har mulighed for en sund udvikling og trivsel, så de kan vokse op og blive aktive medspillere i samfundet. At udsatte børn

Læs mere

Indsats Ansvarlig Samarbejdspartnere Status oktober 2015

Indsats Ansvarlig Samarbejdspartnere Status oktober 2015 1 of 6 Vision i alkoholpolitik 1. Det skal være let at tage det sunde alkoholvalg 2. Alle, der berøres af et alkoholproblem, skal tilbydes hjælp til at håndtere dette Indsats Ansvarlig Samarbejdspartnere

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune

Politik for socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Indhold Indledning 3-4 Grundprincipper 5-6 God sagsbehandling 7-8 Samspil mellem systemer 9-10 Bosætning 11-12 Forebyggelse og behandling

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne - til gavn for hele familien I Lænke-ambulatorierne ønsker vi at yde en sammenhængende og helhedsorienteret indsats overfor personer med alkoholproblemer. Derfor

Læs mere

Forslag til styrkelse af den forebyggende indsats over for misbrug og kriminalitet blandt unge

Forslag til styrkelse af den forebyggende indsats over for misbrug og kriminalitet blandt unge Forslag til styrkelse af den forebyggende indsats over for misbrug og kriminalitet blandt unge Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 at afsætte 1,0 mio. kr. i 2014

Læs mere

T r i v s e l o g S u n d h e d. Misbrugspolitik. Juni 2010

T r i v s e l o g S u n d h e d. Misbrugspolitik. Juni 2010 T r i v s e l o g S u n d h e d Misbrugspolitik Juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 2 1.1. Indledning...2 1.2. Misbrugsområdet i Morsø Kommune...2 1.3. Kommunalreformens betydning

Læs mere

Indledning Læsevejledning

Indledning Læsevejledning 1 Indledning Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik fastslår, at Mariagerfjord arbejder på at skabe rammer og vilkår for det gode liv. Det gode liv handler om et godt helbred, psykisk velvære, gode relationer

Læs mere

Socialrådgiverdagene i Kolding 2013. Den koordinerende sagsbehandler

Socialrådgiverdagene i Kolding 2013. Den koordinerende sagsbehandler Socialrådgiverdagene i Kolding 2013 Den koordinerende sagsbehandler Baggrund. Kommunalreformen 1. januar 2007 betød sammenlægning af kommuner - fra 271 til 98, heraf forblev 33 uberørt Adskillelse (fysisk

Læs mere

Forankring i Faxe Kommune

Forankring i Faxe Kommune Forankring i Faxe Kommune Alkoholforebyggelse i kommunen Sundhedsstyrelsens slutkonference den 10. januar 2012 Ved borgmester Knud Erik Hansen, Faxe Kommune Hvad er status? Fakta om Faxe Kommune Overskridelse

Læs mere

Sammenhængende Børne- og ungepolitik

Sammenhængende Børne- og ungepolitik Sammenhængende Børne- og ungepolitik 2013 Vejen Kommunes overordnede vision At være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst. Vejen kommunes

Læs mere

SSP-samarbejdets organisering

SSP-samarbejdets organisering SSP står for samarbejdet mellem Skolerne, Socialforvaltningen og Politiet. Formålet med SSPsamarbejdet er at koordinere den kriminalpræventive indsats, der ydes overfor børn og unge; Herunder også den

Læs mere

Misbrugspolitik Misbrugspolitik i Thisted Kommune

Misbrugspolitik Misbrugspolitik i Thisted Kommune Misbrugspolitik Misbrugspolitik i Thisted Kommune 2011 2013 Asylgade 30 7700 Thisted tlf: 9917 1717 thistedkommune@thisted.dk www.thisted.dk Definition af misbrug og afhængighed Afhængighed er et fysisk

Læs mere

MISBRUGSPOLITIK I HOLSTEBRO KOMMUNE

MISBRUGSPOLITIK I HOLSTEBRO KOMMUNE MISBRUGSPOLITIK I HOLSTEBRO KOMMUNE 1. INDLEDNING. Med kommunalreformen er ansvaret for indsatsen på misbrugsområdet overgået til kommunerne. En række kommunale og tidligere amtslige tilbud er kommet ind

Læs mere

Formålet med handleplanen har været at få skabt en koordinerende indsats på rusmiddelområdet for derved at sikre en struktureret og sammenhængende

Formålet med handleplanen har været at få skabt en koordinerende indsats på rusmiddelområdet for derved at sikre en struktureret og sammenhængende Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen, 2009 Indledning: Med afsæt i rusmiddelundersøgelsen fra 2004, der havde til formål dokumentere det aktuelle forbrug af rusmidler blandt

Læs mere

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune Misbrugspolitik i Silkeborg Kommune Baggrunden Silkeborg Kommune overtog i forbindelse med kommunalreformen en række opgaver fra det tidligere Århus Amt, herunder alkohol- og stofmisbrugsbehandling samt

Læs mere

Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet

Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet Sundhedsfaglig del Formålet med tillægsaftalen er at sikre en sammenhængende,

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Kommissorium Projekt rygestoprådgiver

Kommissorium Projekt rygestoprådgiver Kommissorium Projekt rygestoprådgiver Vejen er en kommune i bevægelse, der i fællesskab med borgeren skaber rammer for trivsel, der bidrager til så mange gode leveår som muligt. Baggrund Temaplanen for

Læs mere

Unge i Aalborg. HoldningsDanerne S S P

Unge i Aalborg. HoldningsDanerne S S P Unge i Aalborg HoldningsDanerne S S P Indsatsområder Uheldige grupperinger og rekruttering til uheldige grupperinger Rygning Omsætningen af den vedtagne rusmiddelpolitik. Herunder alkohol og tidlig debutalder

Læs mere

Temadag på Kulturværftet i Helsingør d. 17.9 2013. Sara Lindhardt, Voksenenheden, Socialstyrelsen

Temadag på Kulturværftet i Helsingør d. 17.9 2013. Sara Lindhardt, Voksenenheden, Socialstyrelsen Temadag på Kulturværftet i Helsingør d. 17.9 2013 Sara Lindhardt, Voksenenheden, Socialstyrelsen Kort om Projekt Misbrugsbehandling til unge under 18 år Formålet med projektet er at afprøve og dokumentere

Læs mere

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Tingvej 7 4690 Haslev Børn, Familie og Uddannelse Telefon 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Dato j.nr. Direkte telefon 5620 3959 Mail

Læs mere

Projektets udviklingsfase løb fra september til december 2011.

Projektets udviklingsfase løb fra september til december 2011. 2. marts 2012 Læring fra udviklingsfasen i udviklingsprojektet På vej med en plan i Greve Kommune projekt medfinansieret af Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Målet for projektet er at udvikle

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE RØGFRI KOMMUNE 2018 Strategi for flere røgfrie miljøer og færre rygere er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018.

Læs mere

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Forebyggelse og sundhedsfremme i fokus Sundhed er fysisk, psykisk og social velbefindende et mål

Læs mere

Undervisning og gæstelærere

Undervisning og gæstelærere Undervisning og gæstelærere 2015-16 Undervisning og gæstelærere 2015-16 Side 1 Til lærere, pædagoger m.fl. Dette katalog indeholder en oversigt over de tilbud, der udbydes til skolerne i første halvdel

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

Sundhedspolitik Lemvig Kommune

Sundhedspolitik Lemvig Kommune Sundhedspolitik 2015-2019 Lemvig Kommune Indsatskatalog med handlingsplaner Ældre- og Sundhedsområdet, samt Handicap & Psykiatri 1 De enkelte områder inden for Ældre- og Sundhed samt Handicap & Psykiatri

Læs mere

Servicekvalitet 9.2.7

Servicekvalitet 9.2.7 Servicekvalitet 9.2.7 Relevant servicemål Ansvarlig afdeling Alkoholforebyggelse 9.2 Sundhed Myndighed: Social- og sundhedscenter Holbæk Leverandører: Alle kommunens afdelinger Værdi og målsætninger Fremme

Læs mere

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Værdier og målsætninger... 4 Fokusområder... 6 1. Tidlig indsats... 7 2. Inklusion og fleksibilitet...

Læs mere

2: Nuværende status og ønsker til puljestøtte

2: Nuværende status og ønsker til puljestøtte 2: Nuværende status og ønsker til puljestøtte Familieorienteret alkoholbehandling Vurdering af alkoholbehandlingens nuværende status, styrker og svagheder i.f.t: 1. Nuværende størrelse og kapacitet i alkoholbehandlingen

Læs mere

Alle børn og unge har ret til et godt liv

Alle børn og unge har ret til et godt liv NOTAT Dato: 28. maj 2013 Sags nr.: 330-2012-6687 Vedr.: Høringsoplæg til ny børne- og ungepolitik Alle børn og unge har ret til et godt liv Indledning Vi ønsker, at alle vores børn og unge i Slagelse Kommune

Læs mere

SSP-Samrådets værdier

SSP-Samrådets værdier SSP-Samrådets værdier SSP-Samrådet bygger på disse værdier: Ligeværdighed, som betyder at SSP-Samrådets samarbejde med kommunale og statslige organisationer og øvrige samarbejdspartnere foregår ved, at

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE Godkendt af D...2015 Kvalitetsstandard for behandling af unge under 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101,

Læs mere

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune 1 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 1 2 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste

Læs mere

Det kriminalitetsforebyggende arbejde i Helsingør Kommune

Det kriminalitetsforebyggende arbejde i Helsingør Kommune Bilag 1 Center for Børn Unge og Familier Stab Birkedalsvej 27 3000 Helsingør Tlf. 49282990 lgo43@helsingor.dk Dato 22.12.2015 Sagsbeh. Lars Løgstrup Det arbejde i Helsingør Kommune 1. Indledning Det fremgår

Læs mere