{symatic} Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden. Indhold. Generelt Ordrebekræftelse / tilbud... 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "{symatic} Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden. Indhold. Generelt... 2. Ordrebekræftelse / tilbud... 2"

Transkript

1 Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden Indhold Generelt... 2 Ordrebekræftelse / tilbud... 2 Annullering af ordre/bestilling... 2 Priser, fakturering og betalingsbetingelser... 3 Tidsfrist... 3 Levering... 4 Hasteopgaver og garanti for responstid... 4 Produktion af websites og webshops... 5 Browsere, kompatibilitet og funktionalitetstest... 6 Copyright & Kredit... 6 Domæneregistrering... 7 Hosting... 7 Fejl og mangler... 9 Erstatningsansvar Misligholdelse Fortrydelsesret Underleverandør Tavshedspligt Ændringer i handelsbetingelser Har du spørgsmål til vores handelsbetingelser eller andet?

2 Generelt 1. Standard handelsbetingelserne bør læses grundigt igennem, inden godkendelse af en eventuel ordrebekræftelse. 2. Standard handelsbetingelserne indeholder de bestemmelser, som er gældende for alle aftaler, tilbud, salg og leverancer af produkter og serviceydelser, indgået mellem Symatic og kunden, medmindre de er specifikt undtaget ved en skriftlig aftale. 3. Kunden skal acceptere, at vores handelsbetingelser indgår som en standardaftale. De vil altid modtage denne handelsaftale sammen med et tilbud og ordrebekræftelse. Når kunden accepterer tilbud eller ordrebekræftelsen, accepterer kunden ligeledes at denne har læst og forstået handelsbetingelserne. 4. Al korrespondance mellem Symatic og kunden vil som udgangspunkt foregå via , herunder også tilbud og faktura. Det skal her fremhæves, at elektroniske dokumenter og aftaler har samme retsvirkning som aftaler i almindelighed. Ordrebekræftelse / tilbud 1. Tilbuddet og ordrebekræftelsen fremsendes til kunden sammen med Symatics standard handelsbetingelser. 2. Tilbuddet og ordrebekræftelsen indeholder specifikationer for, hvad ordren omfatter. Når tilbuddet eller ordrebekræftelsen accepteres af kunden via med angivelse af, at kunden ønsker ordren udført, anses aftalen for at være indgået. 3. Symatic råder kunden til grundigt at overveje sine krav og behov, så kravspecifikationen bliver så udtømmende som muligt. Symatic hjælper mod betaling gerne med at udarbejde en kravspecifikation, som kunden får ejendomsret over. Annullering af ordre/bestilling 1. Såfremt en kunde ønsker at annullere en allerede afgivet ordre til Symatic, forbeholder Symatic sig ret til at fakturere alle afholdte omkostninger ved købet, herunder men ikke begrænset til omkostninger til tredjemand til udvikling, omkostninger til komponenter, intern arbejdsløn mv. 2. Såfremt kunden opsiger eller misligholder en indgået aftale forbeholder Symatic sig alle rettigheder til det af Symatic udførte og ufærdige arbejde uden at yde økonomisk kompensation eller nedslag i pris herfor. 3. Symatic kan til enhver tid efter eget ønske annullere en tidligere bekræftet ordre, herunder men ikke begrænset til tilfælde, hvor kunden har et uafklaret økonomisk mellemværende med Symatic, hvor kunden er i generelle økonomiske vanskeligheder eller hvis Symatic ikke ser sig i stand til at levere købet. 2

3 Priser, fakturering og betalingsbetingelser 1. Alle priser fremgår af et konkret tilbud udarbejdet individuelt mellem kunden og Symatic. Alle priser angives i danske kroner og er eksklusiv moms, med mindre andet er anført. Der tages forbehold for ændringer i moms samt trykfejl eller ændringer i brochurer, skriftlige tilbud og øvrigt salgsmateriale. 2. Symatic kan anmode om et a-kontobeløb ved opgavens opstart på op til 50 % af det samlede beløb. Det vil fremgå af tilbuddet og ordrebekræftelsen, om Symatic ønsker at benytte sig af retten til at anmode om et a-kontobeløb. 3. For enhver opkrævning gælder det, at betaling er 8 dage netto. Dersom betalingsfristen overskrides igangsætter Symatic en rykkerprocedure. Efter anden påmindelse vil sagen blive sendt til inkasso og eventuelle opgaver vil blive sat i bero og først sat i drift igen, når den fulde indbetaling er modtaget. Hvis opgaven vedrører et website el. lign., vil det blive lukket ned og først være online igen, når den fulde indbetaling er modtaget. 4. Faktura fremsendes til kunden straks efter, at opgaven er færdig. Ved fakturering af hjemmesider, webshops og andre ydelser, vil fakturering ske ved overdragelse af opgaven til kunden, f.eks. i forbindelse med kundens indholdsudarbejdelse. 5. Vær opmærksom på at Symatic forbeholder sig retten til eventuelt at genforhandle eventuelle betalingsbetingelser og priser, hvis aftalerne ikke overholdes, og kræve det fulde beløb udbetalt før opgaverne sættes i drift igen. 6. Symatic forbeholder sig ejendomsretten til leverede varer indtil hele købssummen, samt eventuelle renter og omkostninger, er betalt fuldt ud. Tidsfrist 1. Symatic tilstræber, at kundens ordre leveres inden for den aftalte tidsfrist. Leveringstiden vil altid være fastsat efter Symatics bedste skøn, men skal være uden bindende virkning for Symatic, idet Symatic til tider vil være afhængig af tredjemænds leverancer af delelementer og nyudvikling. Ligeledes kræves der et hurtigt retursvar på eventuelle spørgsmål fra Symatic til kunden, ligesom kunden skal aflevere oplysninger og materiale til Symatic hurtigst muligt. 2. Kunden er forpligtiget til hurtigst muligt at besvare breve eller fra Symatic. En eventuel lang svartid fra kunden, der bevirker, at Symatic ikke kan levere ordren inden for den oplyste tidsfrist, kan ikke lægges Symatic til last, eller gøres til genstand for indsigelser, prisnedsættelse eller lignende. 3. Eventuelle nye tiltag og ønsker fra kunden, som ikke er beskrevet i kravspecifikationen, der bevirker, at Symatic ikke kan levere ordren inden for den oplyste tidsfrist, kan ikke lægges Symatic til last, eller gøres til genstand for indsigelser, prisnedsættelse eller lignende. Derimod kan Symatic vælge at udføre de nye ønsker og tiltag på kundens regning, afregnet efter den gældende timepris. 4. Ved forsinkelse der forårsages af Symatic eller dennes leverandører, kan betalingsfristen udskydes tilsvarende. 5. Enhver ordre hos Symatic modtages under forbehold af force majeure, herunder krig, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, strejker og lockout, svigtende forsyninger, ildebrand, beskadigelse af Symatics udstyr, vores leverandørers produktionsapparat eller ved enhver anden begivenhed, som hindrer eller begrænser Symatics muligheder for at levere. 3

4 6. Symatic har i tilfælde af force majeure valget imellem at hæve handlen eller en del af denne eller at levere så snart hindringen for normal levering er bortfaldet. Symatic er i tilfælde af force majeure uden ansvar for ethvert tab hos køberen som følge af manglende levering. Levering 1. Ved levering skal forstås, at et køb er i drift hos kunden, og at købet kan løse tydeligt oplyste og tilsigtede opgaver for kunden samt opfylde angivne kravspecifikationer uden grove fejl. Symatic gør opmærksom på, at mindre fejlretning, som ikke hindrer Købets drift og brug, er naturlige ved sådanne varer og services som Symatic leverer, hvorfor sådanne mindre fejl og tilpasninger skal accepteres af kunden i tiden efter levering og derfor heller ikke udgør mangler. Fejlretninger med videre vil altid blive forsøgt hurtigst muligt og senest indenfor 2-4 uger. 2. Mindre fejl og tilpasninger er således ikke udtryk for, at et køb ikke er leveret, ligesom de ikke er udtryk for mangler ved købet. 3. Kunder accepterer således ved deres køb, at ingen forsinkelse, uanset art, ved levering kan lede til misligholdelsesbeføjelser, herunder give kunden retten til at hæve købe. Kunden accepterer desuden ved køb, at der kan være uoverensstemmelser og mindre fejl ved købet, som først rettes og tilpasses efter levering, hvilket er sædvanligt ved sådanne køb. Såfremt der er mangler ved det leverede køb, forbeholder Symatic sig den fulde ret til at vælge mellem at afhjælpe og udbedre manglerne eller sørge for en ombytning af købet. Hasteopgaver og garanti for responstid For at yde den bedst mulige service for kunden tilbyder Symatic garanti for responstid mod en ekstra betaling oven i den gældende timepris. På samme måde tilbyder vi hurtig igangsættelse af opgaver, såfremt det er muligt, og dette forgår også mod en merbetaling. Det vil fremgå af tilbuddet eller ordrebekræftelsen, at garanteret responstid eller haste-opstart af opgaven er en mulighed, og kunden skal aktivt gøre opmærksom på, at kunden ønsker at benytte denne service. Hvis kunden på et senere tidspunkt gerne vil benytte garantien for responstid, kan kunden til hver en tid bestille denne service ved Symatic. Eksempler på servicen og pris: 1. Dialog om problem via telefon eller Skype: Respons inden for 24 timer. Pris: +15 % af timepris 2. Dialog om problem via -henvendelse: Respons inden for 24 timer. Pris: +10 % af timepris 3. Design, programmering, udvikling m.m.: Start inden for 7 arbejdsdage = +80 % af samlet pris 4. Design, programmering eller udvikling m.m.: Start inden for 3 arbejdsdage = +120 % af samlet pris 4

5 Produktion af websites og webshops 1. Symatic tilstræber altid i produktionen af hjemmesider, at fremvisningen heraf sker løbende og med størst mulig hastighed. Hjemmesiden er inden aflevering til kunden kontrolleret for fejl, mangler og fejlreferencer. 2. Med mindre andet skriftligt aftales, hostes alle løsninger produceret af Symatic gennem Symatic eller dennes samarbejdspartnere. 3. Ved hosting gennem andre end Symatic betaler kunden for evt. tidsforbrug i forbindelse med kompatibilitetsproblemer. 4. Symatic kan alternativt tilbyde hjælp til køb af webhotel-plads. Kunden betaler i så fald for oprettelse af domænenavn, oprettelse af webhotel samt gebyr til DK-Hostmaster eller andre domæneudbydere. 5. Materiale fra kunden: Alle materialer skal leveres i kopi, og kunden er selv ansvarlig for originaler. Symatic påtager sig ikke noget ansvar for at bevare leverede materialer og destruerer oftest leveret materiale dage efter en opgaven er fuldført. 6. Selve grunddesignet af websites eller webshops kan maksimalt tilrettes 2 gange. Designet kan ikke ændres løbende under opbygningen af hjemmesiden. Symatic beslutter egenrådigt, hvornår det er for sent at ændre grunddesignet. Ekstrahonorar påskrives ved efterfølgende ændringer. 7. Hvis kunden afviser et designudkast til fx website eller webshop, mister kunden rettigheden til at råde over designet. 8. Med mindre andet skriftligt er aftalt, inkluderer produktion af website- eller webshop aldrig upload eller udarbejdelse af indhold. Kunden lægger selv sit indhold som fx billeder og tekster ind i CMS-systemet. 9. Symatic kan udarbejde indhold og lægge det ind i CMS-systemet for kunden. Er der tale om opgaver af større omfang, gives et særskilt tilbud på dette. Ellers foregår det på timebasis pr. påbegyndt kvarter. 10. Du er som kunde selv ansvarlig for, at din hjemmeside/blog indeholder alle de informationer, der kræves for din branche. Vær blandt andet opmærksom på, at Virksomheder skal i breve og på andre forretningspapirer, herunder elektroniske meddelelser, og på virksomhedens hjemmeside angive navn, hjemsted og CVR-nr. 11. For så vidt angår brug af open source produkter, herunder men ikke begrænset til produkter under GNU GPL og OSL-licenser etc., fraskriver Symatic sig udtrykkeligt og fuldstændigt ethvert ansvar, herunder men ikke begrænset til driftstab eller andre indirekte tab, der måtte skyldes fejl eller sikkerhedshuller i nuværende eller fremtidige opdateringer i sådanne open source programmer eller installerede extensions. Der er tale om software, der løbende udvikles og forandres uden for Symatics indflydelse. 12. Således kan Symatic ikke yde nogen form for garanti for diverse funktioner, designskabeloner etc. der anvendes til open source software. Uanset disse funktioner er gratis eller købt. Vi kan eksempelvis ikke yde garanti for, at diverse plugins fremover udvikles, så de også kan fungere sammen med fremtidige versioner af den anvendte software (eks. WordPress eller Joomla). Det kan i værste fald indebære, at et plugin ikke virker efter en opdatering af dit website til en nyere version. 5

6 Særligt for betalingssystem 1. Kunden er ansvarlig for, at betalingsoverførslerne sker i henhold til gældende lovgivning m.v., herunder regler fastsat i lovgivningen for betalingskort, register forskrifter og forbrugerbeskyttelse. Kunden er selv ansvarlig for tilpasning og opsætning af betalingssystemet. 2. Kunden skal tegne en indløsningsaftale med Nets for at kunne bruge betalingssystemet. 3. Kunden er bekendt med regler, gebyrer og andet, som er foreskrevet af Nets. 4. Symatic forbeholder sig ret til ved overtrædelse af denne aftale uden varsel at lukke adgang til betalingssystemet. 5. Symatic fralægger sig ethvert ansvar for kundens direkte eller indirekte tab, og kunden kan ikke over for Symatic rejse krav i anledning af driftstop, datatab, systemnedbrud, uvedkommendes adgang, eventuelle krav fra kunder om tilbageførsel af betalinger gennemført via betalingssystemet eller anden form for manglende levering af bestilte ydelser hos Symatic. Tilsvarende gælder ved egentlig force majeure, dvs. brand, krig, lockout, naturkatastrofer eller andet. Browsere, kompatibilitet og funktionalitetstest 1. Ved alle webopgaver gælder følgende: Vi tester i nyeste versioner af Internet Explorer samt nyeste versioner af Firefox, Google Chrome og Safari. 2. Symatic tilbyder at udarbejde webløsninger, som er kompatible med andre og ældre browsere. 3. Ved webopgaver gælder følgende: Løsningerne er optimeret til visning på pc og mac i de mest gængse skærmstørrelser. 4. Ønsker kunden optimering til visning i fx Ipads, smartphones etc., skal det fremgå af kundens kravspecifikation, inden Symatic giver tilbud på opgaven. Alternativt kan denne ydelse tilkøbes senere, men det kan blive en betydelig ekstra udgift for kunden, så vi anbefaler altid, at kunden gør sig disse krav klart ved aftalens indgåelse. 5. Hvis der i tilbuddet står, at det er en responsiv webløsning, er løsningen optimeret til visning på pc og mac i de mest gængse skærmstørrelser samt tablets og smartphones i de mest gængse størrelser. Copyright & Kredit 1. Ved produktion af websites, webshops m.m. fralægger Symatic sig ethvert ansvaret for eventuel overtrædelse af ophavsret for materiale modtaget fra kunden, herunder tekst, billeder, logo med videre. 2. Symatic påtager sig intet ansvar over for indholdet, det være sig rigtigheden, lovligheden, lødigheden af de informationer, som kunden modtager eller afgiver via Internettet. Symatic kan således ikke drages til ansvar for hverken direkte eller indirekte tab, immaterielle krænkelser eller andre forhold opstået som følge af brug af information fundet på Internettet. 3. Symatic samt partnere/konsulenter/forhandlere/samarbejdspartnere fraskriver sig ethvert ansvar for materiale, billeder, tekst m.v. der anvendes i kundemateriale/hjemmeside m.v. 6

7 efter opgaven er afleveret. For dette er kunden til enhver tid den ansvarlige i forhold til dansk og udenlandsk lovgivning. 4. Specielle scripts og funktioner, fremstillet af Symatic, er underlagt gældende regler om ophavsret. Symatic kan frit benytte ethvert script eller funktion til andre produktioner. 5. Symatic forbeholder sig retten til at benytte det producerede som reference i forbindelse med markedsføring. Forberedelser, flytning af domæne, opsigelse af aftaler 1. Ønskes der backup af et eventuelt tidligere website før et nyt etableres, er det kundens eget ansvar, at dette sker og i passende tid før Symatic påbegynder arbejdet. 2. Ved flytning af domæne er kunden selv ansvarlig for at sikre enhver form for indhold på både webserver, mailserver o.a. medmindre andet er aftalt. 3. Ved flytning af domæne fra et webhotel til et andet er kunden selv ansvarlig for eventuelt at opsige hidtidige aftaler og i rette tid. Domæneregistrering 1. Ved registrering af domænenavn må kunden ikke krænke tredjemands rettigheder. 2. Symatic kan på kundens ønske registrere domænenavn. Enhver omkostning afholdes dog af kunden. Ved afsluttet arbejdsopgave overføres domænerettigheder til kunden. Der vil årligt komme en regning på fornyelse af domænenavn(e). Hosting 1. Er der tale om at flytte domænenavn til nyt webhotel, er kunden selv ansvarlig for, at alle aftaler med det hidtidige webhotel etc. opsiges og i rette tid. 2. Med mindre andet skriftligt aftales, hostes alle løsninger produceret af Symatic gennem Symatic eller dennes samarbejdspartnere. 3. Alle webhoteller er på 12 måneders forudbetalt løbetid med mindre andet er aftalt. 4. Dermed bestilles og betales der for en samlet periode på 12 måneder. 5. Opsigelse af leje af dedikeret server, cloud eller webhotel skal være Symatic i hænde senest dagen før aftaleperiodens udløb er det ej opfyldt, forlænges perioden med en tilsvarende længde som den forrige. Evt. ubenyttede dele af lejeperioden godtgøres ej ved opsigelse. 6. Symatic påtager sig intet ansvar for driftstab eller andre omkostninger i forbindelse med nedetid af såvel hardware som netværk for webhoteller. Vi tilstræber naturligvis nedetid af så lavt et omfang som muligt i tilfælde, hvor evt. nedetid kunne opstå. 7. Symatic påtager sig hverken ansvar for, eller rettigheder til, vores kunders indhold og / eller materiale og i tilfælde af indhold og / eller materiale, som bryder med gældende lovgivning, forbeholder vi os retten til at afbryde servicen uden varsel. 7

8 8. Eftersom Symatic straks efter bestilling af domæne og webhotel påbegynder fremstilling og tilpasning af det bestilte domæne og webhotel, frafalder den lovbestemte fortrydelsesret. Kunden accepterer ved bestilling af domæne og webhotel at den lovbestemte fortrydelsesret ophører i det øjeblik Symatic påbegynder fremstilling og oprettelse af domæne og webhotel. 9. Overskrides trafikgrænsen som er inkluderet for respektive webhoteller og / eller dedikerede servere opgraderes den pågældende service automatisk til niveauet over hvor trafikforbruget kan indeholdes og kunden faktureres herfor i den pågældende måned hvor overskridelsen har fundet sted samt fremover indtil kunden anmoder om at blive nedgraderet. Symatic forpligter sig til at informere kunden herom. 10. Vi tager desuden forbehold for prisændringer, udgåede produkter og services, leveringsforsinkelser samt andre forhold uden for vores kontrol. 11. I hostingaftalen med Symatic er der i prisen indlagt telefonsupport i tidsrummet kl mandag til fredag og -support efter kl. 17 og weekend. Serviceaftale 1. Med mindre andet skriftligt aftales, indgår der en serviceaftale i forbindelse med alle løsninger produceret af Symatic gennem Symatic og dennes samarbejdspartnere. 2. Alle serviceaftalerer er på 12 måneders forudbetalt løbetid med mindre andet er aftalt. 3. Dermed bestilles og betales der for en samlet periode på 12 måneder. 4. Opsigelse af serviceaftale skal være Symatic i hænde senest dagen før aftaleperiodens udløb er det ej opfyldt, forlænges perioden med en tilsvarende længde som den forrige. Evt. ubenyttede dele af lejeperioden godtgøres ej ved opsigelse. 5. Serviceaftalen indeholder løbende sikkerhedsopdateringer af CMS-system og komponenter, som Symatic har installeret. 6. Serviceaftalen indeholder daglig backup. 7. Ønsker kunden at få tilsendt månedlige statistikker over besøgende, kan dette tilkøbes som en del af serviceaftalen. 8. Symatic fralægger sig ansvar for evt. tab, som måtte fremkomme pga. fejl på kernekode i Joomla CMS samt fejl i kernekode 3. parts komponenter. 9. Omfanget af arbejdet med opdateringer af CMS og 3. parts extensions fastsættes særskilt for hver enkelt opgave/kunde. Prisen for serviceaftalen vil fremgå af tilbuddet. 10. Der kan forekomme større ændringer/fejl, og hvis arbejdet overstiger de aftalte timer, forpligter Symatic sig til at informere kunden om timeantal, inden arbejdet udføres. 11. Betaling af 3. parts extensions, som kunden eventuelt måtte tilkøbe, såsom galleri og kalendersystemer, betales af kunden direkte til udvikler eller gennem Symatic. 12. Ved installering af nye extensions gives en pris på udførelsen af installeringen og ligeledes en ny pris for serviceaftalen. 13. Hvis der af andre end Symatic bliver installeret extensions og komponenter, er Symatic ikke ansvarlig for opdatering af disse og ej heller hvis der opstår problemer af nogen som helst art i forbindelse med at der er blevet installeret extensions og komponenter af andre. 8

9 Generationsopdateringer 1. Webløsninger fra Symatic er ved levering udført i nye generationer både på server- og CMS-software med mindre andet skriftlig er aftalt. 2. På længere sigt vil der komme generationsopdateringer på systemerne, gældende både server - og CMS-software. Symatic tilstræber, at generationskerneopdateringer på server og CMS bliver så omkostningslave som muligt for kunden. 3. Generationsopdateringer vil forekomme ca. hvert 3-5 år. Omfanget er normalt 2 til 8 timers arbejde, som ikke er omfattet i serviceaftalerne med Symatic. Hvis der er udsigt til store ændringer i generationsopdateringer, som overstiger timeestimatet, forpligter Symatic sig til at informere kunden og aftale tilbud på opgaverne, inden disse bliver udført. Fejl og mangler 1. Ved Kundens rapportering af fejl eller mangler, vil Symatic hurtigst muligt søge at afhjælpe disse. Fejlretning sker uden beregning med mindre fejlen eller manglen skyldes forhold uden for Symatics kontrol og/eller ansvar og kan tilskrives kunden. I så fald forbeholder Symatic sig ret til at fakturere sit tidsforbrug i henhold til de til hver en tid gældende timepriser. 2. Såfremt den endelige webshop eller website ikke fremstår således, som kunden kunne have en berettiget forventning om, er der tale om en mangel fra Symatics side. Ved en sådan mangel kan kunden kræve manglen udbedret eller levering af en ny webshop eller website. Hvis Symatic ikke er i stand til at udbedre eller levere en ny webshop eller website, kan kunden kræve ophævelse af aftalen. Ved ophævelse af aftalen skal Symatic tilbagebetale købsprisen, fratrukket de udgifter Symatic måtte have haft til underleverandører på opgaveløsningen. Eksempelvis til grafiker, fotograf, programmør eller andet, og kunden mister rettigheden til at råde over designet for webshop eller website. 3. Såfremt det endelige website eller webshop ikke fremstår, som kunden har en forventning om, også selvom kunden har accepteret designudkast og accepteret at website skal laves færdig ud fra de aftaler der er indgået mellem partnerne, vil kunden ikke få sin indbetalinger retur og websitet må anset for værende offline. Kunden er forpligtet til at betale for den arbejdstid, der er brugt på opgaven. 4. Ang. delopgaver: Anmodning om rettelse skal, medmindre andet er aftalt, fremsættes senest 72 timer fra delopgavens levering. Herefter betragtes delopgaven som godkendt og afsluttet. 5. Ved aflevering af den endelige og komplette opgave: Undlades reklamation, eller reklamerer kunden mere end 14 dage efter levering af opgaven, mister kunden adgangen til at gøre manglen gældende. 9

10 Erstatningsansvar Symatic er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for tab som følge af handlinger eller undladelser forårsaget af eller nogen, som Symatic har ansvaret for, med nedenfor anførte begrænsninger. Symatic er ikke erstatningsansvarlig i følgende tilfælde: 1. Ved driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab som følge af men ikke begrænset til webhotellets manglende oppetid, funktionssvigt, fejl eller mangler. 2. Ved driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab forårsaget af tredjeparts leverandører og deres produkter, som Symatic ingen indflydelse har på. Herunder eksempelvis men ikke begrænset til manglende oppetid, funktionssvigt, fejl og mangler. 3. Ved driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab forårsaget af uvedkommendes adgang. 4. Ved tab, ulempe eller skade som følge af afbrydelse, forstyrrelser på Internettet, tab af informationer med videre eller mangler ved betjeningen, som skyldes uagtsomme handlinger eller undladelser begået af Symatic eller Symatics medarbejdere. 5. Symatic er ikke forpligtet til at betale erstatning, såfremt den manglende udførelse eller afbrydelsen skyldes forhold uden for Symatics kontrol, herunder men ikke begrænset til lynnedslag, oversvømmelser, ildebrand, krig, strejke og lockout, herunder også strejke og lockout blandt Symatics egne medarbejdere. Misligholdelse Såfremt en af parterne væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til denne aftale eller i tilfælde af konkurs, likvidation eller betalingsstandsning, er Symatic berettiget til med øjeblikkelig virkning at hæve aftalen. Følgende forhold anses blandt andet for væsentlig misligholdelse: 1. Kundens manglende betaling af forfaldne pengeydelser. 2. Kundens lovstridige handlinger eller undladelser ved brug af de i aftalen indeholdte produkter og tjenester. 3. Kundens misbrug af Symatics og / eller tredjemands immaterielle rettigheder, herunder ophavsret, mønster/patent/varemærkeret. 4. Kundens tilsidesættelse af øvrige forpligtelser, som påhviler kunden i henhold til nærværende handelsbetingelser. Fortrydelsesret 1. Kunden accepterer ved bestilling af specialtilrettet ydelse, som f.eks. webdesign/hosting, at fortrydelsesretten bortfalder jvf. Forbrugeraftalelovens Der gives ikke fortrydelsesret på køb af ret til anvendelse af domænenavne. Her henvises til DK-Hostmaster.dks forretningsbetingelser. Symatics rolle er uvæsentlig i denne sammenhæng, bortset fra rigtigheden i bestilt serviceudførelse. 10

11 Underleverandør 1. Symatics levering af de i tilbuddet indeholdte ydelser kan indbefatte brug af underleverandører. Symatic træffer selv afgørelse herom, herunder hvilke underleverandører der kan komme på tale. 2. Symatic afregner selv med eventuelle underleverandører. Tavshedspligt 1. Symatics medarbejdere og underleverandører skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende kundens forhold, som de eventuelt får kendskab til i forbindelse med de i tilbuddet nævnte opgaver. 2. For kundens medarbejdere, konsulenter og andre, der bistår kunden, pålægges tilsvarende forpligtelse med hensyn til forhold om Symatic og dennes andre kunder. 3. Symatic må ikke uden kundens forudgående samtykke udsende offentlig meddelelse om en indgået aftale eller offentliggøre noget om en sådan aftales indhold. Symatic er dog berettiget til at nævne kunden som reference, medmindre andet er skriftligt meddelt. Tvister 1. Enhver tvist eller uoverensstemmelse mellem parterne der udspringer af nærværende handelsbetingelse, skal afgøres efter dansk ret. Værneting skal være retten i Odense. Ændringer i handelsbetingelser 1. Symatic forbeholder sig ret til enhver tid at ændre indholdet af standard handelsbetingelserne uden forudgående varsel. 2. Standard handelsbetingelserne er gældende for handelsvilkår mellem Symatic og dennes kunder. 3. Ændringer i ovenstående handelsbetingelser vil blive offentliggjort på Symatics hjemmeside, således at de til enhver tid gældende handelsbetingelser ligger på Symatics hjemmeside. Har du spørgsmål til vores handelsbetingelser eller andet? Kontakt Symatic på tlf eller 11

Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider

Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider Reklamebureauet SUM, Hovedgaden 10, 2970 Hørsholm Telefon: 45 86 03 10 Mail: sum@sumnet.dk Generelt Al handel med Reklamebureauet

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Indhold Betingelsernes anvendelsesområde... 2 Indgåelse... 2 Priser... 2 Betalingsbetingelser... 2 Betalingsplan... 3 Underleverandør... 3 Udførelsen og organisering... 3 Funktionalitet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s

Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s 1 Anvendelse 1.1 Nærværende betingelser er gældende for alle itai s leverancer, f.eks. levering af specialudviklet softwareløs- ninger, konsulentydelser,

Læs mere

Forretningsbetingelser for One.com v06 Følgende vilkår er pr. 31. december 2009 gældende hos One.com. Erhvervskunder og andre. Danske privatkunder

Forretningsbetingelser for One.com v06 Følgende vilkår er pr. 31. december 2009 gældende hos One.com. Erhvervskunder og andre. Danske privatkunder Forretningsbetingelser for One.com v06 Følgende vilkår er pr. 31. december 2009 gældende hos One.com Erhvervskunder og andre 1. Abonnement: Et Webhotel-abonnement hos One.com giver adgang til at benytte

Læs mere

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER 1. DISSE HANDELSBETINGELSER. Handelsbetingelserne pr. 15.september 2012, annullerer alle tidligere udsendte/udgivene

Læs mere

Marts 2014. Salgs- og leveringsbetingelser

Marts 2014. Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for tilbud, salg og leverancer fra - også i de tilfælde, hvor køber har fremsendt egne betingelser. Der henvises samtidig

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Vilkår og Betingelser

Vilkår og Betingelser Vilkår og Betingelser 1 Generelt For at kunne tegne et abonnement hos ininova kræves det, at kunden er myndig. 1.1 Brug af Persondata ininova registrerer kundens person- og firmaoplysninger i forbindelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering...

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering... Indholdsfortegnelse 1 Aftalen... 3 1.1 Aftalen mellem dig og Zenji Mobile... 3 1.2 Aftalens gyldighedsperiode... 3 2 Oprettelse og registrering... 4 2.1 Startpakke og mobilnummer... 4 2.2 Kundeoplysninger

Læs mere

Forretningsvilkår Business Terms and Conditions, Copyright Hostnordic A/S, April 2009

Forretningsvilkår Business Terms and Conditions, Copyright Hostnordic A/S, April 2009 Forretningsvilkår Business Terms and Conditions, Copyright Hostnordic A/S, April 2009 Introduktion, samt henvendelse Dokumentet beskriver de forretningsvilkår, som Hostnordic arbejder under samt tilbyder

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil Abonnementsvilkår OiSTER Mobil Januar 2013 Version 1.11 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Generel kontaktinformation 2 2. Definitioner 3 3. Registrering 4 4. Abonnement og forbrug 4 5. Prøveperiode 5 6. Kundens forpligtelser 5 7. Om Ubivox og spam 6 8. Forbrug af datatrafik

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes

Læs mere

Abonnementsvilkår for private kunder

Abonnementsvilkår for private kunder 31. august 2010 Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af en eller flere Tjenester fra Waoo!, der leveres af Fibernetselskabet via

Læs mere

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser 1. Definitioner... 2 2. Priser, tilbud, fakturerings- og betalingsvilkår... 3 3. Aftalens gyldighed, ikrafttræden, løbetid og opsigelse...

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes de vilkår,

Læs mere

Garanti Returnering af varer Ansvarsbegrænsning

Garanti Returnering af varer Ansvarsbegrænsning Nærværende standardvilkår finder anvendelse på enhver levering af varer eller tjenesteydelser fra RackPeople Hosting ApS, Dynamovej 11 C 2.sal, 2730 Herlev, CVRnr. 30 52 08 82, til kunder, medmindre andet

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for personer (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller flere

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

Øresundsvej 130G 2300 København S

Øresundsvej 130G 2300 København S Kundeinformation (faktureringsadresse): Grundejerforeningen Øresundsgården Øresundsvej 130G 2300 København S Att.: Kristian Næsted Tlf.: 24 29 74 95 Mail: knaested@hotmail.com E.ON Danmark A/S CVR-nr.

Læs mere

DOCOSPOT Abonnementsaftale

DOCOSPOT Abonnementsaftale DOCOSPOT Abonnementsaftale 1. Aftalens indgåelse 1.1. Parterne i denne aftale er DOCOSPOT DENMARK ApS (CVR-nr. 35473866) og Business Partneren(kunde). 1.2. Følgende Abonnementsbetingelser er gældende for

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere

JUSTFONE. Generelle Abonnementsvilkår. Version 1.0 - oktober 2014. 1 Justfone A/S Lyskær 3D DK-2730 Herlev CVR: 35247556

JUSTFONE. Generelle Abonnementsvilkår. Version 1.0 - oktober 2014. 1 Justfone A/S Lyskær 3D DK-2730 Herlev CVR: 35247556 Generelle Abonnementsvilkår JUSTFONE Version 1.0 - oktober 2014 1 Indhold 1. Aftalen... 5 1.1 Aftalen mellem dig og Justfone - herunder aftalens parter... 5 Aftalen forudsætter... 5 Aftalens parter...

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee. April 2015

Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee. April 2015 Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee April 2015 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med YouSee.

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

TØNDER Skibbroen 4 6270 Tønder. KØBENHAVN Ny Vestergade 17, 4. 1471 København K. HOVEDKONTOR Munkehatten 28 5220 Odense SØ

TØNDER Skibbroen 4 6270 Tønder. KØBENHAVN Ny Vestergade 17, 4. 1471 København K. HOVEDKONTOR Munkehatten 28 5220 Odense SØ 1. Generelle forretningsbetingelser for PRAXIS Digital (v 13-03-15) 1 Anvendelse 1.1 Nærværende betingelser er gældende for alle PRAXIS Digitals leverancer, fx levering af specialudviklede softwareløsninger,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect

Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect Stofa Erhverv A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N stofaerhverv.dk Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect 1. Aftalens parter Parterne i aftalen er Stofa Erhverv A/S (CVR nr. 36403527)

Læs mere

ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support.

ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support. ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support. Indledning. Nedestående almindelige betingelser for levering af hjemmesidesystem og/eller webshopsystem og hosting finder

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere