Visitation og revisitation på skoleområdet i Norddjurs Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Visitation og revisitation på skoleområdet i Norddjurs Kommune"

Transkript

1 SKOLE DAGTILBUDSAFDELINGEN September 2012 Trvet 3, 8500 Grenaa tlf Visitatin g revisitatin på sklemrådet i Nrddjurs Kmmune 1

2 Visitatinens frmål Visitatinen i Nrddjurs kmmune har til frmål at visitere børn med behv fr specialundervisning g specialpædaggisk bistand til de specialpædaggiske tilbud, sm er nødvendige fr deres trivsel g udvikling. Lvgrundlag: Lv m Flkesklen: Lvbekendtgørelse nr. 998 af 16. august 2010 med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 885 af 7. juli 2010 m flkesklens specialundervisning g anden specialpædaggisk bistand Bekendtgørelse nr. 380 af 28.april 2012 Specialundervisning g specialpædaggisk bistand gives til: Elever, hvis undervisning i almindelige klasse kun kan gennemføres med støtte i mindst 12 ugentlige lektiner. Elever i 0.-3 klasse, der har støtte i den vervejende del af undervisningstiden sm er mindre end 24 lektiner. Elever, sm har et tilhørsfrhld til en specialklasse, g sm gså mdtager undervisning i en almindelig klasse. Elever, sm mdtager al undervisning i en specialklasse eller på en specialskle Elever, sm mdtager undervisning i et dagbehandlingstilbud eller ved et anbringelsessted. Visitatinens værdigrundlag. I Nrddjurs Kmmune bygger visitatinen på fire værdibegreber: Frbundethed, det vil sige plevelsen af at tilhøre et scialt fællesskab på værdige vilkår. Anerkendelse, det vil sige, at barnet bliver set g mødt på sine egne præmisser. Bevægelse, det vil sige, at barnet kan pleve at have handlemuligheder i sammenhængen Kntrl, det vil sige, at barnet kan verskue situatinen. I visitatinen skal man under behørigt øknmisk hensyn vurdere muligheder g rammer fr at pfylde barnets behv i frhld til disse fire værdier 2

3 Visitatinens mandat Sklelederen træffer beslutning, når det gælder beslutning m specialpædaggisk bistand vedrørende elever i den almindelige klasse. Dvs. sklelederen træffer beslutning m støtte i mere eller mindre end 12 lektiner (á45 min.) ugentlig. Begrebet specialundervisning handler m støtte i mere end 12 lektiner ugentlig. Det centrale visitatinsudvalg træffer på baggrund af sklelederens indstilling beslutning på kmmunalbestyrelsens vegne, når det gælder visitatin til specialundervisning g specialpædaggisk bistand i specialklasser, specialskler, ved anbringelsessteder g reginale specialtilbud. Strategi Inklusin g nærhedsprincip Visitatinen skal være støttende fr inklusin g udvikling af lærings- g udviklingstilbud så tæt på det lkale miljø g nrmalmrådet sm muligt. (Jf. Nrddjurs Kmmunes Plitik fr inklusin g tidlig indsats ). Der tages udgangspunkt i en grundig g helhedsrienteret beskrivelse g vurdering af barnets behv. Barnets trivsel, udviklingsptentialer g muligheder fr at udvikle sig persnligt, scialt g fagligt i værdige relatiner er verrdnede synspunkter i enhver visitatin til specialpædaggisk bistand. Aktivt samarbejde. Sklelederen, PPR, frældrene g eleven afgør i et aktivt samarbejde, hvilket tilbud, der skønnes at være bedst. I dette samarbejde indgår en rientering m de muligheder, der findes i kmmunen g evt. besøg i relevante specialundervisningstilbud. Sklelederen g visitatinsudvalget skal skriftligt rientere frældrene m alle indstillinger, rapprter g beslutninger m iværksættelse af specialpædaggisk bistand. Frældrenes g elevens ønske med hensyn til den sklemæssige placering skal så vidt muligt følges. Elevens synspunkter skal tillægges passende vægt under hensyntagen til elevens alder g mdenhed. Frit sklevalg. Det gælder gså specialskler/specialklasser. Det afgørende er, at eleven tilhører målgruppen, g der er plads. Visitatinen lægger vægt på, at børnenes g de unges udviklings- g undervisningsbehv bliver tilgdeset ved lkale tilbud g tilbyder derfr nrmalt det nærmeste. Hvis frældrene på baggrund af det frie sklevalg, ønsker et andet tilbud end det, visitatinen tilbyder, pålægges de selv at betale kørsel dertil. Revisitatin Sklelederen på specialskle g skler med specialklasser har ansvar fr tilsyn med sklens specialundervisningselever. Dette tilsyn indebærer, at der sm minimum 1 gang årligt skal vurderes, m den iværksatte indsats skal ændres eller frtsætte. 3

4 Klage Frældre har klageadgang ver beslutningerne. Sklelederen g visitatinsudvalget skal give frældrene klagevejledning. Frældrene indsender klagen til sklelederen inden 4 uger efter at det skriftlige frslag freligger, når det gælder beslutninger vedrørende støtte i mere eller mindre end 12 lektiner på almensklen. Hvis afgørelsen ikke ændres, g frældrene fasthlder klagen, videresender afdelingen klagen til Klagenævnet inden 4 uger. Frældrene sender klagen til Skle- g Dagtilbudsafdelingen inden 4 uger efter, at det skriftlige frslag freligger, når det gælder beslutninger vedrørende specialklasser g specialskle. Afdelingen behandler sagen. Hvis afgørelsen ikke ændres, g frældrene fasthlder klagen, videresender afdelingen klagen til Klagenævnet inden 4 uger. Visitatinsudvalgets sammensætning g mødeafhldelse Skle- g dagtilbudschefen har det verrdnede ansvar fr visitatinen. Specialpædaggisk knsulent: mødeleder Ledende psyklg fra PPR, Administrativ medarbejder. Ad hc kan relevante parter indkaldes til drøftelser ved visitatinsmødet: relevante medarbejdere fra PPR, repræsentanter fra hjemsklen g mdtagende specialtilbud med henblik på at kvalificere udvalgets afgørelser. Hvis visitatinsudvalgets beslutning går imd indstillende myndigheds ansøgning, tager visitatinsudvalget initiativ til drøftelse inden udsendelse af beslutning. Før hvert visitatinsmøde udfrmer den administrative medarbejder et versigtsblad, hvr alle ansøgninger er registreret, g hvr beslutninger indskrives. 4

5 Årshjul fr visitatin g revisitatin på sklemrådet Senest uge 42: Specialskle/specialklasse sender elevplan til PPR g frældre sammen med dat fr planlagt elevknference g evt. ønske m revisitatinsmøde. Specialklasse/specialskle sender elevplan g revisitatinsskema til betalingssklen sammen med dat fr planlagt elevknference. Hvis der ønskes revisitatinsmøde, angives dette. 1. Nvember: Lederen på betalingssklen underskriver revisitatinsskemaet g returnerer det til specialskle/specialklasse. Hvis der ønskes revisitatinsmøde på elevknferencen angives dette. Nvember december. Afhldelse af elevknferencer. Elevknferencen kan suppleres til gså at blive et revisitatinsmøde med deltagelse af betalingssklen g PPR, hvis en af sagens parter ønsker det. Der afhldes revisitatinsmøde fr alle elever, der i frbindelse med vergang fra 6-7.klasse skifter specialundervisningstilbud eller udskrives. Specialskle/specialklasse gennemgår alle elever med PPR, sm påtegner revisitatinsskemaerne. 1. januar Specialskle/specialklasse sender de samlede revisitatinsskemaer videre til Visitatinsudvalget (incl. plan fr elever der udskrives.) Visitatinsudvalget udsender gdkendelse prim februar. 1. februar Indsendelse af nyansøgning til specialklasser g specialskler. Svar medi marts. Ansøgningsskemaer findes på Skleintra PPR indsender ansøgning m støtte til tidlig SFO. Svar prim marts. PPV benyttes hertil. Støtte i tidlig SFO kan gives til børn sm har mdtaget støtte i børnehaven g sm frventes at skulle mdtage støtte i frbindelse med sklegangen. 1. maj Indsendelse af ansøgning til Læsecentrets kursusfrløb. Svar prim juni. Samme ansøgningsskema g prcedure sm ved ansøgning til specialskler g specialklasser. Dertil afhldes visitatinsmøder efter behv på sklemrådet (ca. hver anden måned). 5

6 Specialskle g specialklasser i Nrddjurs Kmmune. Djurslandssklen en kmmunal specialskle fr klasse består af 4 afdelinger Djurslandssklens afdeling i Ørum g på Damgården er tilknyttet kmpetencecentret fr generelle indlæringsvanskeligheder: Målgruppen er elever i klasse med svære generelle indlæringsvanskeligheder. Eleverne har behv fr vedvarende g vidtgående specialundervisning. Djurslandssklens Fjellerup/Stenvadafdeling er tilknyttet kmpetencecentret fr specifikke indlæringsvanskeligheder: Målgruppen er elever i klasse med massive g gennemgribende udviklingsfrstyrrelser, svære vanskeligheder mkring adfærd, kntakt g trivsel, samt massive specifikke indlæringsvanskeligheder. Eleverne har behv fr vedvarende g vidtgående specialundervisning.. Specialklasserækken Auning Skle : Denne specialklasserække er tilknyttet kmpetencecentret fr generelle indlæringsvanskeligheder. Målgruppen er elever i 0.-9.klasse med generelle indlæringsvanskeligheder. Eleverne har behv fr vidtgående specialundervisning, med mulighed fr integratin i almenklasser i udvalgte fag g aktiviteter. Specialklasserækken Allingåbrskle : (vergår pr til Auning skle) Denne specialklasserække er tilknyttet kmpetencecentret fr AKT g specifikke indlæringsvanskeligheder. Målgruppen er elever i 7-9 klasse, sm er nrmalt begavede med gennemgribende udviklingsfrstyrrelser, vanskeligheder mkring adfærd, kntakt g trivsel samt specifikke indlæringsvanskeligheder. Eleverne har behv fr vidtgående specialundervisning med mulighed fr integratin i almenklasser. Specialklasserækken Kattegatsklen på Åbulevarden, Grenå består af t grupper. Den ene gruppe er tilknyttet kmpetencecentret fr generelle indlæringsvanskeligheder.: Målgruppen er elever i 7-9.klasse med generelle indlæringsvanskeligheder. Eleverne har behv fr vidtgående specialundervisning, med mulighed fr integratin i almenklasser i udvalgte fag g aktiviteter. Den anden gruppe er tilknyttet kmpetencecentret fr AKT g specifikke indlæringsvanskeligheder. Målgruppen er elever i 7-9 klasse, sm er nrmalt begavede g sm har gennemgribende udviklingsfrstyrrelser, vanskeligheder mkring adfærd, kntakt g trivsel samt specifikke indlæringsvanskeligheder. Eleverne har behv fr vidtgående specialundervisning med mulighed fr integratin i almenklasser. 6

7 Specialklasserækken Kattegatsklen på Sklebakken, Gruppen er tilknyttet kmpetencecentret fr generelle indlæringsvanskeligheder. Målgruppen er elever i 0.-6.klasse med generelle indlæringsvanskeligheder. Eleverne har behv fr vidtgående specialundervisning, med mulighed fr integratin i almenklasser i udvalgte fag g aktiviteter. Specialklasserækken på Møllesklen Specialklasserækken på Møllesklen er tilknyttet kmpetencecentret fr AKT g specifikke indlæringsvanskeligheder Målgruppen er elever i 0.-6.kl, sm er nrmalt begavede g sm har gennemgribende udviklingsfrstyrrelser, vanskeligheder mkring adfærd, kntakt g trivsel samt specifikke indlæringsvanskeligheder. Eleverne har behv fr vidtgående specialundervisning med mulighed fr integratin i almenklasser. Specialklasserækken på Langhøjsklen Specialklasserækken på Langhøjsklen er tilknyttet kmpetencecentret fr AKT g specifikke indlæringsvanskeligheder Målgruppen er elever i 0.-6.kl, sm er nrmalt begavede g sm har gennemgribende udviklingsfrstyrrelser, vanskeligheder mkring adfærd, kntakt g trivsel samt specifikke indlæringsvanskeligheder. Eleverne har behv fr vidtgående specialundervisning med mulighed fr integratin i almenklasser. Ungdmssklens heltidsundervisning Er et scialpædaggisk tilbud. Målgruppen er elever i klasse med massive sciale vanskeligheder, g sm har mere gavn af praktisk undervisning. Henvisning til Ungdmssklens heltidsundervisning fregår i samarbejde med den unge, hjemmet, sklen, heltidsundervisningen g Skle-dagtilbudsafdelingen. Den unge udskrives af flkesklen g færdiggør sin undervisningspligt på ungdmssklen. 7

8 Beskrivelse af visitatinsprcesser g revisitatinsprcesser. I det efterfølgende beskrives prcesserne fr samarbejde g visitatin på frskellige niveauer fra det fregribende niveau til det indgribende niveau vedrørende børn med særlige behv: Niveau 1 beskriver den fregribende indsats på almensklen Niveau 2 beskriver den specialpædaggiske bistand på almensklen Niveau 3 beskriver visitatin til specialundervisning i specialklasser g specialskle Niveau 3 særlig beskrivelse fr sklestartere, friskleelever g elever fra andre betalingskmmuner Desuden beskrives prcessen fr revisitatin. Til sidst er der en krt versigt ver kmmunens eksterne specialundervisningstilbud. Niveau 1: Knsultative muligheder på hjemsklen. Dette niveau mhandler det fregribende niveau i almenundervisningen. Her er ikke tale m specialundervisning. På dette niveau arbejdes med undervisningsdifferentiering, kurser g hlddeling på sklen. (visitatinsudvalget er IKKE invlveret) Frældre g elev inddrages i aktivt samarbejde Lærere/pædagger tager sagen p med sklens ressurcepersner g ledelse. PPR inddrages knsultativt via KUK-møder eller efter anden aftale. Ledelsen træffer beslutninger m sklens muligheder fr at støtte i den almindelige undervisning f.eks. differentiering g hlddeling/kursusfrløb mv. Sklen skal vejlede frældrene m deres ret til henvisning til PPR, hvis frældrene vurderer, at der er behv fr specialundervisning. Dvs. hvis frældrene vurderer at undervisningen kun kan gennemføres i almenklasse med støtte i min. 12 ugentlige lektiner På niveau 1: kan frældrene klage til sklelederen. 8

9 Niveau 2: Specialundervisning g specialpædaggisk bistand i almensklen Dette niveau handler m specialundervisning på hjemsklen. PPR-vurdering skal freligge (visitatinsudvalget er IKKE invlveret) Niveau 1 er vurderet g evt. gennemført. Sklelederen indstiller til en pædaggisk psyklgisk vurdering, sm danner grundlag fr sklelederens efterfølgende beslutning vedrørende specialundervisning. Sklelederen skal gså indstille til en pædaggisk psyklgisk vurdering hvis frældre eller elev ønsker det. PPR udarbejder en vurdering, sm sendes skriftligt til sklen med kpi til hjemmet. Vurderingen indehlder en analyse af elevens faglige, persnlig g sciale færdigheder g ptentialer. Dernæst indehlder den et frslag til den nærmere rdning af evt. specialpædaggisk bistand. Sklelederen vurderer i samarbejde med PPR g frældrene/eleven m den specialpædaggiske bistand kan iværksættes i almenklassen med støtte i min. 12 lektiner (á 45 min). Sklelederen træffer på den baggrund beslutning m iværksættelse af specialpædaggiske bistand g rienterer frældrene skriftligt m dette. Sklen skal huske at give klagevejledning, idet klage vedr. beslutning m specialpædaggisk bistand kan indbringes fr Klagenævnet. Frældrene sender klagen til sklelederen, sm behandler sagen. 9

10 Niveau 3: Prcesbeskrivelse fr visitatinsansøgning til specialklasse g specialskle. Dette niveau handler m, hvrdan sklelederen indstiller til specialklasse/specialskle såfremt et relevant tilbud ikke kan gives på hjemsklen. PPR-vurdering skal freligge g visitatinsudvalget er invlveret. Niveau 1 er gennemført g evt. afprøvet. Niveau 2 er gennemført g evt. afprøvet. Pædaggisk psyklgisk vurdering freligger. Sklelederen, PPR g frældrene/eleven drøfter PPR s vurdering, sklens egne muligheder fr at tilgdese elevens behv, samt frældrenes g elevens ønsker, således at man i fællesskab når frem til det mest ptimale specialpædaggiske tilbud til eleven. Når specialskle eller specialklasse freslås, kan frældre besøge de mulige specialpædaggiske tilbud. PPR kan være behjælpelig med etablering af disse besøg. Sklelederen udarbejder visitatinsansøgning til specialundervisning i specialklasse eller specialskle i samarbejde med PPR g frældrene/eleven. Sklelederen fremsender den skriftlige visitatinsansøgning sm skal indehlde følgende: Stamplysninger Elevplan med status g pædaggisk handleplan Klare beskrivelser af hidtidige tiltag g vurdering af disses effekt. Undersøgelser g disses resultater. Relevante plysninger fra andre samarbejdspartnere. Vurdering af elevens behv vedr. undervisningstilbud, fritidstilbud g kørsel. Sklelederens indstilling. PPR-vurdering. (vedlægges) Sklelederen sikrer at frældrene har kpi af visitatinsansøgningen g alle bilag, samt at de har underskrevet riginalen. Frældrenes underskrift på visitatinsansøgningen er bekræftelse på, at frældrene er partshørt, dvs. at de er bekendt med de faktiske plysninger, der lægges til grund fr beslutningen vedrørende henvisningen, g at de har mulighed fr at kmmentere dem. Visitatinsudvalget træffer afgørelse m verflytning til andet undervisningstilbud, g der udsendes skriftligt svar med saglig begrundelse til frældre, PPR, mdtagende g afgivende skle. Frældre skal plyses m alle indstillinger, rapprter g beslutninger i sagen. Klagevejledning skal vedlægges. Sklelederen på mdtagende specialskle eller specialklasserække har ansvaret fr at rganisere g iværksætte specialundervisningen. Den plitisk vedtagne grundtakst mdregnes i betalingssklens budget 10

11 Visitatinsprcedure fr sklestartere Dagtilbuddet sikrer, at der henvises til PPR senest 1. ktber inden sklestart. Henvisningsskema til PPR benyttes hertil. PPR udarbejder i løbet af efteråret en pædaggisk-psyklgisk vurdering (PPV) med frslag til, hvrledes barnets eventuelle behv fr specialpædaggisk bistand bedst kan tilgdeses. Under hele frløbet vil der blive lagt vægt på et tæt g fleksibelt samarbejde mellem PPR, frældrene, dagtilbuddet g distriktssklen med hensyn til vurdering af sklens egne muligheder fr at tilgdese elevens eventuelle behv fr specialundervisning g specialpædaggisk bistand (niveau 1 g 2). Når specialskle eller specialklasse freslås, kan frældre besøge de mulige specialpædaggiske tilbud. PPR kan være behjælpelig med etablering af disse besøg. Herefter følges principperne fr visitatinsansøgning (niveau 3) OBS TSFO: PPR indsender ansøgning m støtte til tidlig SFO i almensklen. PPV benyttes hertil. Støtte i tidlig SFO kan gives til børn, sm har mdtaget støtte i børnehaven, g sm frventes at skulle mdtage støtte i frbindelse med sklegangen. Visitatinsudvalget behandler ansøgningen g rienterer skriftligt sklen g frældrene. Der kan ikke klages i Klagenævnet ver SFO-tilbuddet. Visitatin af tilflyttere g elever fra friskler PPR g distriktssklen får tilsendt papirer fra fraflytningskmmunen eller fra frisklen PPR udarbejder en vurdering, sm sendes skriftligt til sklen med kpi til hjemmet. Vurderingen indehlder en analyse af elevens faglige, persnlig g sciale færdigheder g ptentialer. Dernæst indehlder den et frslag til den nærmere rdning. Distriktssklelederen vurderer, hvrvidt distriktssklen selv kan løse pgaven (niveau 1 g 2) eller udfrmer ansøgning til visitatinsudvalget.(niveau 3) Distriktssklen betaler grundtakst. Vedr. børn, sm er bsat i Nrddjurs Kmmune, men med anden betalingskmmune er det anbringelseskmmunen der betaler tilbuddet. Visitatin ver kmmunegrænsen Fr elever, sm visiteres ver kmmunegrænsen, er det bpælskmmunen, der udarbejder PPR-vurdering g franstaltningsfrslag. Dette behandles i visitatinsudvalget. Bpælskmmunen betaler tilbuddet. NB: Syddjurs Kmmune visiterer selv direkte til Djurslandssklen. 11

12 Revisitatinsprcessen Sklelederen på specialskle g skler med specialklasser har ansvar fr tilsyn med sklens specialundervisningselever. Dette tilsyn indebærer, at der sm minimum 1 gang årligt skal vurderes, m den iværksatte indsats skal ændres eller frtsætte. Specialsklen/specialklasserækkken udarbejder hvert år en elevplan. Elevplanen skal sm minimum indehlde: status (fagligt, scialt g persnligt) en pædaggisk handleplan fr den kmmende peride. en beskrivelse af elevens muligheder fr at deltage i et mindre indgribende specialundervisningstilbud. versigt ver, hvr mange/hvilke ugentlige lektiner eleven evt. er inkluderet i en almenklasse Specialskle/specialklasse sender elevplanen g sammen med dat fr planlagt elevknference til frældrene, PPR g til betalingsskle. Revisitatinsskema medsendes til betalingssklen. Det afkrydses på skemaet hvis specialtilbuddet, PPR eller frældre ønsker at drøfte revisitatin/nyvisitatin med betalingssklen på elevknferencen. Betalingssklen vurderer elevplanen g udfylder revisitatinsskemaet med sin påtegning. Dvs. sklen afkrydser g underskriver, hvis man umiddelbart vurderer eleven skal frtsætte i tilbuddet. Sklen afkrydser, hvis man ønsker at deltage i elevknferencen med henblik på at drøfte revisitatin/nyvisitatin. Herefter returneres revisitatinsskemaet til specialskle/specialklasse. Revisitatinsmøde skal etableres mellem betalingsskle, specialskle/specialklasserække, PPR g frældre, hvis en af parterne ønsker det. Der hldes altid revisitatinsmøde, hvis tilbuddet evt. skal ændres, g eleven skal visiteres til et andet specialpædaggisk tilbud,( f.eks. verflytning af 6.klasseselever til nyt specialundervisningstilbud i 7.klasse) Hvis eleven udskrives angives, hvad eleven skal efterfølgende. Specialskle/specialklasse, frældre, PPR (g betalingsskle, hvis der afhldes revisitatinsmøde) underskriver revisitatinsskemaet i frbindelse med elevknferencen. Specialskle/specialklasse sender herefter de samlede revisitatinsskemaer til visitatinsudvalget. Visitatinsudvalget gdkender g underskriver revisitatinsansøgningen. Frældre, distriktsskle, specialskle/specialklasserække g PPR rienteres m udvalgets gdkendelse ved kpi af revisitatinsansøgningen med udvalgets påtegning. 12

13 13

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret:

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret: HVOR KAN I FINDE OS?: Kntaktplysninger: Min kntaktpersn er: Tlf.nr.: e-mail: Telefntid i Børne- g Familiecentret: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Mandag nsdag Trsdag Fredag kl. 8.00 15.30 kl. 8.00

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

Førskoletilbud og rullende skolestart

Førskoletilbud og rullende skolestart Førskletilbud g rullende sklestart Evaluering af frsøgsprjekter 2010-2014 Tønder Kmmune Evalueringsrapprtens indhld 1. Indledning 2. Knklusiner 3. Anbefalinger 4. Frsøgsperidens længde, deltagere g prjekter

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESVALG Assens Kommune 2014

SKOLEBESTYRELSESVALG Assens Kommune 2014 SKOLEBESTYRELSESVALG Assens Kmmune 2014 Denne vejledning tager udgangspunkt i gældende lvgivning sm træder i kraft henhldsvis januar 2014 g august 2014. Vejledningen beskriver på dette grundlag udmøntning

Læs mere

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 KVALITET I LIVET HELE LIVET. FORORD. I 2008 vedtg byrådet et sæt skleplitiske målsætninger. De blev til efter knapt et års grundige drøftelser i en arbejdsgruppe

Læs mere

Grundlagt 1781. Principper og handleplaner. Avedøre Skole. 16.april 2013. 2013-04-16 Principper og handleplaner samlede 1

Grundlagt 1781. Principper og handleplaner. Avedøre Skole. 16.april 2013. 2013-04-16 Principper og handleplaner samlede 1 Principper g handleplaner Avedøre Skle 16.april 2013 2013-04-16 Principper g handleplaner samlede 1 Indhld Underretning m elevernes udbytte af undervisningen... 3 Ordensregler... 4 Sklens budget... 5 Undervisningens

Læs mere

Om Sorgs plan Outrup Skole

Om Sorgs plan Outrup Skole Om Srgs plan Outrup Skle Denne plan skal pfattes sm en "beredskabsplan", der kan bruges, når " det, der ikke må ske", sker. 1. Skilsmisse, alvrlig sygdm, kassituatiner.l. 2. Når et barn ved dødsfald mister

Læs mere

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden Samarbejde mellem lærere g pædagger i undervisningen Sklefagenheden Indhld Frrd... Side 3 Samarbejde... Side 4 Frmål... Side 5 Perspektiv...... Side 5 Opmærksmhedspunkter... Side 6 Udviklingsperspektiver...

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015 FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015 Østbirk Skle Sklegade 2 8752 Østbirk 7629 7240 www.estbirk-skle.dk estbirk-skle@hrsens.dk Indledning Med denne skrivelse vil vi i skleledelsen give jer et

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen Ydelsesbeskrivelse Specialpædaggiske pladser ved Symfnien Børnehuset Regnbuen Frmål: Ydelsesbeskrivelsen bruges til at synliggøre fr frældre, fagsekretariatet g andre samarbejdspartnere, hvad det er fr

Læs mere

Arbejdsgrundlag for heldagstilbuddet for børn med autismespektrumsforstyrrelser på Gungehusskolen

Arbejdsgrundlag for heldagstilbuddet for børn med autismespektrumsforstyrrelser på Gungehusskolen Arbejdsgrundlag fr heldagstilbuddet fr børn med autismespektrumsfrstyrrelser på Gungehussklen Autismegrupperne (E-klasserne) er et undervisningstilbud til børn i Hvidvre Kmmune. Børnene har autismespektrumsfrstyrrelser

Læs mere

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL)

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Baggrundsntat Pædaggisk Analyse i dagtilbud, skle g klub 0-18 år Ballerup Kmmune December 2016 1. Indledning Med Børne- g Ungestrategien Fællesskab fr alle - Alle

Læs mere

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige Kravspecifikatin fr private daginstitutiner fr 0-6 årige Kravspecifikatinen er gdkendt i Børne- g Skleudvalgets møde d. 16.01.2007 med titlen Harmnisering af kravspecifikatin fr private daginstitutiner

Læs mere

Evaluering af inklusionsindsatsen 2014

Evaluering af inklusionsindsatsen 2014 Evaluering af inklusinsindsatsen 2014 Indledning LTK har i flere år arbejdet med at sikre den bedst mulige inklusinsindsats med fkus på læring g trivsel. Det betyder at inklusinsindsatsen retter sig md,

Læs mere

Forældreindflydelse. Dagtilbud Bornholm En ø et fællesskab. Styrelsesvedtægt for bestyrelse, forældrenetværk og forældreråd

Forældreindflydelse. Dagtilbud Bornholm En ø et fællesskab. Styrelsesvedtægt for bestyrelse, forældrenetværk og forældreråd Frældreindflydelse Dagtilbud Brnhlm En ø et fællesskab Styrelsesvedtægt fr bestyrelse, frældrenetværk g frældreråd Gdkendt af Kmmunalbestyrelsen 10. ktber 2013 1. Frmål Virksmheden drives i henhld til

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør Dansk Hjemmepleje Service Ryttergårdsvej 3 Farum Tilsynet er udført den 15. september 2009 kl. 8.00-16.30

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 6. oktober 2015. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 6. oktober 2015. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Møded: 6. ktber 2015 Mødelkale: Lkale 121, Tønder Starttidspunkt fr møde: 09:00 Fraværende: 6. ktber 2015 Indhldsfrtegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsrdenspunkter 1 Sager til rientering 3 2 Henvendelse

Læs mere

kommissorier for SSP Styregruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune Børn, Familie & Uddannelse

kommissorier for SSP Styregruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune Børn, Familie & Uddannelse ADM0243E3210D esdhscan 20 11 2013 08 15 SEPBARCODE 40UID Nlklay Børn, Familie & Uddannelse Tingvej 7-4690 Haslev kmmissrier fr SSP Børn, Familie g Uddannelse Telefn 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www

Læs mere

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder.

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder. TRIVSELSPOLITIK Medarbejdernes indsats: Alle elever på Brørupsklen skal pleve sig sm deltager i et fællesskab præget af glæde g tryghed ved mødet med sklens vksne samt med klassekammerater g andre børn.

Læs mere

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015 SKOLER OG INSTITUTIONER Dat: 17. april 2015 Tlf. dir.: 4477 3258 Fax. dir.: 4477 2707 E-mail: shl@balk.dk Kntakt: Susanne Hlst Larsen Sagsid: 17.00.00-G01-1-15 Ntat Indledning Dette ntat er en beskrivelse

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Ny inklusionsfremmende ressourcemodel på specialundervisnings området i Hedensted Kommune

Ny inklusionsfremmende ressourcemodel på specialundervisnings området i Hedensted Kommune Læring i sklen Ny inklusinsfremmende ressurcemdel på specialundervisnings mrådet i Hedensted Kmmune Tfteskvvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 25.11.2015 Baggrund Fra skleåret 2011/12 indførte Hedensted

Læs mere

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Revideret 2014 Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Indledning Peder Lykke Sklen har en sammenhængende trivselsplan, sm løbende gennemarbejdes g revideres, således at den

Læs mere

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune.

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune. Retningslinjer fr persnalereduktiner i frbindelse med besparelser, faldende børnetal g mstruktureringer i Langeland Kmmune (Børn g Kultur) Sagsnr. 11/4526 Gdkendt i Fælles MED Børn g Kultur 1. Baggrund

Læs mere

1 Baggrund og sammenfatning

1 Baggrund og sammenfatning Byrådssekretariat Sagsnr. 91362 Brevid. 882362 Ref. NIR Dir. tlf. 46 31 80 09 niclair@rskilde.dk NOTAT: Evaluering af Særligt Tilrettelagt Ungdmsuddannelse (STU) Januar 2010 1 Baggrund g sammenfatning

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Vigen. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Vigen. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2014. Børnehuset Vigen. Frmål: I 2012 blev der udført pædaggisk tilsyn på samtlige kmmunale g private institutiner i Syddjurs kmmune. Sm resultat

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Rubrik Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Kvalitetsstandard Gdkendt af Byrådet 18. december 2013 Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret 1. Overrdnede rammer 1.1. Frmål At brgere pnår eller bevarer

Læs mere

Tjekliste Rygmarvsbrok

Tjekliste Rygmarvsbrok Tjekliste Rygmarvsbrk Familien, barnet g den unge Bligændringer g bligskift Hjælp til befrdring Hjælpemidler Fysiterapi Dækning af merudgifter Aflastningsphld Psyklgisk støtte Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste

Læs mere

Pædagogisk tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud i Faxe Kommune.

Pædagogisk tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud i Faxe Kommune. Pædaggisk tilsyn med dag-, fritids- g klubtilbud i Faxe Kmmune. Indledning Ifølge Lv m dag-, fritids- g klubtilbud (Dagtilbudslven) 5 skal Byrådet føre tilsyn med alle dagtilbud i kmmunen. Herunder gælder

Læs mere

REFERAT af SKOLEBETYRELSESMØDET TIRSDAG D. 24.02.15 KL 18 21 PÅ PERSONALEVÆRELSET.

REFERAT af SKOLEBETYRELSESMØDET TIRSDAG D. 24.02.15 KL 18 21 PÅ PERSONALEVÆRELSET. Gentfte Skle Gentfte Skle, 24.02.15. REFERAT af SKOLEBETYRELSESMØDET TIRSDAG D. 24.02.15 KL 18 21 PÅ PERSONALEVÆRELSET. Til stede: Hanne S, Amalie, Mette, Susanne, Michelle, Asger, Hanne O, Mgens L, Mgens

Læs mere

Strategi for udvikling af det talte og skrevne sprog hos børn og unge mellem 0 16 år i Rebild Kommune

Strategi for udvikling af det talte og skrevne sprog hos børn og unge mellem 0 16 år i Rebild Kommune Strategi fr udvikling af det talte g skrevne sprg hs børn g unge mellem 0 16 år i Rebild Kmmune 1 2 Indledning Med denne strategi ønsker Rebild Kmmune at understøtte g styrke den røde tråd i indsatsen

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

Samarbejdsaftale 2017

Samarbejdsaftale 2017 Ballerup Kmmune Måløvhøj Distrikt Samarbejdsaftale 2017 Dagtilbud g skle Samarbejdsaftale Måløvhøj distrikt 2017 Vi har inddelt vres samarbejdsaftale i følgende tre hvedverskrifter, sm vi mener, danner

Læs mere

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012 Handicapplitik fr Gentfte Kmmune 2008-2012 Høring Handicapplitikken er i høring frem til fredag den 18. januar 2008. Alle er velkmne til at skrive et høringssvar. Skriv dit høringssvar på e-mail adressen:

Læs mere

Finn Sonne Holm, konsulent i Center for Børn og Undervisning, Tingvej 7, 4690 Haslev, Tlf , mail

Finn Sonne Holm, konsulent i Center for Børn og Undervisning, Tingvej 7, 4690 Haslev, Tlf , mail Center fr Børn g Undervisning Dat: 20. juni 2017 TILSYNSERKLÆRING 2016/2017 Ntat udarbejdet af: Finn Snne Hlm Tilsynsførende / Knsulent i Center fr Børn g Undervisning HELDAGSSKOLEN LINDERSVOLD LINDERSVOLDVEJ

Læs mere

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang Nrddjurs Kmmune Implementering Plitik fr inklusin g tidlig indsats samt plitik fr 7.-10. årgang Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET Faglig g rganisatrisk visin 2014 Pririterede

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde g handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kmmune maj 2012 Indhldsfrtegnelse Frmål fr SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars- g pgavefrdeling

Læs mere

Kommunikationspolitik. Rungsted Skole

Kommunikationspolitik. Rungsted Skole Kmmunikatinsplitik Rungsted Skle 1 Frmål g visin Kmmunikatinsplitikken fr Rungsted Skle fastsætter en frmaliseret ramme, der sikrer fundamentet fr et gensidigt respektfuldt samarbejde både internt mellem

Læs mere

Styrelsesvedtægt for daginstitutionen. Nørrehus. Fra 0 år og indtil skolestart

Styrelsesvedtægt for daginstitutionen. Nørrehus. Fra 0 år og indtil skolestart Styrelsesvedtægt fr daginstitutinen Nørrehus Fra 0 år g indtil sklestart Lvgrundlag...2 Byrådet...2 Frældrebestyrelse...2 Institutinslederen...2 Valg af frældrerepræsentanter...3 Valg af medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Naturbørnehaven Mls Bjerge. ML-CONSULT, Østergårdsparken

Læs mere

Skolebestyrelsen Ølsted Skole. Dagsorden og referat

Skolebestyrelsen Ølsted Skole. Dagsorden og referat Sklebestyrelsen Ølsted Skle Dagsrden g referat til møde den 23. september 2008 kl. 19.00 til 21.30 i mødelkalet 1/7 Medlemmer: Klaus Jakbsen, frmand Lyng Grundtvig Bente Davidsen Henrik Tlstrup Nielsen

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser.

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser. Kmmissrium fr den reginale MRSA-enhed, herunder beskrivelse af snitflader til primærsektren g hspitalernes Klinisk Mikrbilgiske Afdelinger g infektinshygiejniske enheder. Baggrund På baggrund af Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Oplæg til sammenlægning af matrikel Vinderød og matrikel Enghave (nedlæggelse af matrikel Vinderød).

Oplæg til sammenlægning af matrikel Vinderød og matrikel Enghave (nedlæggelse af matrikel Vinderød). Oplæg til sammenlægning af matrikel Vinderød g matrikel Enghave (nedlæggelse af matrikel Vinderød). Vi har i Frederiksværk Skle fkus på at skabe den bedste skle fr alle elever, indenfr de rammer vi har.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Enhed CDAM. Sagsnr Dato

Indholdsfortegnelse. Enhed CDAM. Sagsnr Dato Vejledning til ansøgning m støtte fra Scialstyrelsen til implementering af metderne Critical Time Interventin sm generel metde (CTI), Scial Færdighedstræning (SFT) g Åben Dialg (ÅD) Enhed CDAM Sagsnr.

Læs mere

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft Rungsted d, 5. Maj 2014 Undervisningsministeriet Kvalitets- g tilsynsstyrelsen Frederikshlms Kanal 25 1220 København K. Vedr. pfølgningsplan rettet md sklens resultater: Prjekt Fagligt Løft I henhld til

Læs mere

MØDEDELTAGERE Formand: Lise Lotte Due Næstformand: Hanne Vedersø Rigmor Nielsen Vibeke Davids Hansen Erik Nielsen

MØDEDELTAGERE Formand: Lise Lotte Due Næstformand: Hanne Vedersø Rigmor Nielsen Vibeke Davids Hansen Erik Nielsen Ældrerådet Mandag den 6.10.2014 kl. 09:15 12:30 i lkale F2 på Rådhuset MØDEDELTAGERE Frmand: Lise Ltte Due Næstfrmand: Hanne Vedersø Rigmr Nielsen Vibeke Davids Hansen Erik Nielsen Christian Heiberg Ole

Læs mere

Til orientering er pædagogisk assistent ikke repræsenteret i ETU en fra Skanderborg.

Til orientering er pædagogisk assistent ikke repræsenteret i ETU en fra Skanderborg. Dagsrden til LUU-PÆD møde den 10. april 2015 Side 1 kl. 09:00 12:00 Deltagere: Jytte Flyvbjerg Kristiansen, FOA Eva Bak Silkebrg kmmune Nel Lind, elevrepræsentant Skanderbrg Martin B. Mikkelsen, elevrepræsentant

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden Idé katalg fr samarbejde mellem lærere g pædagger Sklefagenheden Indhld Frmål... Side 2 Ledelse... Side 3 Skleårets planlægning... Side 3 Samarbejde m undervisning... Side 4 Samarbejde mellem skle/hjem...

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Bækdalen. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Mødedato Mødested Møde start/slut

Mødedato Mødested Møde start/slut Senir- g Scialfrvaltningen Stab fr Rådgivningsmrådet Referat Der indkaldes til møde m Udsatterådet Møde nr. Dat 13.01.2015 Udsendt af Lene Kristin Kamp Lene Kristin Kamp Mødedat Mødested Møde start/slut

Læs mere

Erhvervsskolen Søbæk SØBÆK SKOLE DAGBEHANDLINGSTILBUDDET STU Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

Erhvervsskolen Søbæk SØBÆK SKOLE DAGBEHANDLINGSTILBUDDET STU Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse Red 2011-02-06 EF Erhvervssklen Søbæk SØBÆK SKOLE DAGBEHANDLINGSTILBUDDET STU Særligt tilrettelagt ungdmsuddannelse SKOLE ÅRET 2011-2012 ADMINISTRATION TLF. 59 24 83 00 51 21 30 50 SØBÆKSPARKEN 10, 4450

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Implementering. Norddjurs Kommune

Implementering. Norddjurs Kommune Nrddjurs Kmmune Implementering Organisatin, rammer g strategier vedrørende implementering af plitikker g indsatser i Skle- g dagtilbudsmrådet Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Drnning Ingrids Hjem Carl cbsens Vej 8 2500 Valby Tilsynet er udført den 29. juni 2009 kl. 8.00-13.00 af Lis Oline Madsen

Læs mere

Appendix til Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik

Appendix til Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Appendix til Den Sammenhængende Børne- g Ungeplitik Plan fr en sammenhængende indsats verfr ungdmskriminalitet Gdkendt i byrådet den 28. februar 2013 Indledning Sm en del af Den Sammenhængende Børne- g

Læs mere

Evaluering Dialogbaseret aftalestyring i Børne- og skoleforvaltningen i Vesthimmerlands Kommune. Dagtilbud, skoler og de tværgående indsatser

Evaluering Dialogbaseret aftalestyring i Børne- og skoleforvaltningen i Vesthimmerlands Kommune. Dagtilbud, skoler og de tværgående indsatser Evaluering Dialgbaseret aftalestyring i Børne- g sklefrvaltningen i Vesthimmerlands Kmmune. Dagtilbud, skler g de tværgående indsatser Gdkendt i Børne- g skleudvalget den 3. december 2012 Indhld Indledning...

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning m puljemidler fra Det Lkale Beskæftigelsesråd fr Svendbrg, Langeland g Ærø Overrdnede infrmatiner Prjektets titel: Prjektperide: 11/1 31/12 2010 Afklarings-, udrednings- g fasthldelsesfrløb fr

Læs mere

Nye skoledistrikter i Hvidovre Kommune

Nye skoledistrikter i Hvidovre Kommune Nye skledistrikter i Hvidvre Kmmune J.nr.: 17.01.04.P10 Sagsnr.: 14/31448 BESLUTNINGSTEMA Sagens beslutningstema er nye skledistrikter i Hvidvre Kmmune. Børne- g Velfærdsfrvaltningen frelægger Børne- g

Læs mere

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85 Ydelseskatalg fr individuel scialpædaggisk støtte efter servicelvens 85 2 Ydelseskatalg fr individuel scialpædaggisk støtte efter servicelvens 85 Indhld Frrd... 4 1. Overrdnet ydelsesbeskrivelse fr individuel

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

Budget og Økonomi. Ledelsen (se bilag)

Budget og Økonomi. Ledelsen (se bilag) Slvang skle g FFO På baggrund af kmmunalbestyrelsens vedtagne principper vedr. FFO, er følgende ramme udgangspunkt fr etableringen af FFO i distrikt Slvang. Budget g Øknmi FFO budgettet udgør en del af

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

Værdiregelsæt er opbygget sammen med vores vision og mission

Værdiregelsæt er opbygget sammen med vores vision og mission Værdiregelsæt er pbygget sammen med vres visin g missin Sklens visin: Flere lærer mere Østbirk skle bygger fremtiden Sklens missin: 1. Flkesklen skal udfrdre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.

Læs mere

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage!

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! NOTAT juni 2008 Prjektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! J.nr. 08-70-232 2. kntr/upe,hjh,itc 3. kntr/ath, aj Baggrund g frmål Erfaringerne fra bl.a. indsatsen NY CHANCE.TIL ALLE viser, at en aktiv,

Læs mere

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter MOVIA Den Krdinerende Funktin fr Specialundervisning (kørselsadministratinen) Aftaleparadigme Varetagelse af kørselsadministratinen fr specialundervisningen g brugere i de tidligere Frederiksbrg g Københavns

Læs mere

Strategisk agenda for it i folkeskolen April 2010

Strategisk agenda for it i folkeskolen April 2010 Strategisk agenda fr it i flkesklen April 2010

Læs mere

Manual for tilsyn. Socialafdelingen NOTAT. Den 24. september 2012. Socialafdeling 7800 Skive

Manual for tilsyn. Socialafdelingen NOTAT. Den 24. september 2012. Socialafdeling 7800 Skive NOTAT Den 24. september 2012 Manual fr tilsyn i Scialafdelingen Scialafdeling 7800 Skive Trvegade 10 7800 Skive Tlf: Fax:99155777 CVR-nr.: 29189579 sas-frv@skivekmmune.dk www.skive.dk Reference.: 779-2009-123010

Læs mere

Eksempler på beregning af forskellige tilskudsmodeller

Eksempler på beregning af forskellige tilskudsmodeller Lederhåndbg Bilag 10.8.1 Eksempler på beregning af frskellige tilskudsmdeller Mdel A: "Den nye" Lønsum (KL: "det maksimale løntilskud") De fleste kmmuner har fastsat en tilskudsmdel svarende til den af

Læs mere

Rikke Maja Kromann (RMK), tlf. 7248 1093, rmk@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden v/aase Schmidt... 2

Rikke Maja Kromann (RMK), tlf. 7248 1093, rmk@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden v/aase Schmidt... 2 Dagsrden Mødedat: Tirsdag den 16. nvember 2010 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelkale: University Cllege Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Srø 2.sal Jurnalnummer: Deltagere:

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør Lergravsvej 53, 2300 København S Tilsynet er udført den 14. september 2009, kl. 8.00-15.30 af specialknsulenter

Læs mere

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg Mødet blev afhldt Rådhus. Fra Bligfreningen AAB: Direktør Christian Høgsbr, gruppeleder Henrik Schultz g kundechef Pia Skv. Fra Frederiksberg Kmmune: Leder af Byggeri g Arkitektur Luise Rsendahl Henriksen,

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt Inklusin af børn g unge med autisme En pgave der kræver viden g indsigt I denne artikel vil jeg diskutere g perspektivere de erfaringer jeg har med inklusin. Mit ønske er, at du sm læser vil få nuanceret

Læs mere

Hurtig identifikation af elever med læsevanskeligheder og udredning af deres specifikke behov.

Hurtig identifikation af elever med læsevanskeligheder og udredning af deres specifikke behov. 1 Ordblindestrategi Sunds-Ilskv Skle Sunds-Ilskv Skle har et elevtal på ca. 600 elever. 82 af disse elever går på vres Ilskv afdeling. Vi har de seneste år plevet en str tilgang af elever fra Karupmrådet.

Læs mere

Center for Social Service Underretningsguide

Center for Social Service Underretningsguide Center fr Scial Service Underretningsguide Børn g unge med udfrdringer har brug fr hjælp i tide 1 Indhld Frrd... 3 Underretningspligten... 4 Hvrnår har du skærpet underretningspligt... 4 Hvrnår skal du

Læs mere

BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune

BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune Side 1 af 5 Besvarelse af spørgsmål fra byrådsbehandlingen, sag 14: Ekstrardinær kvalitetsrapprt fr flkeskler 2014/15 Spørgsmål fra Lars Bje Mathiesen (LA): I frhld til tankerne m 'super-mver' frløb vil

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring Vesthimmerlands Kommune. Aftale mellem Dagplejen og Børne-& Skoleforvaltningen 2013-2014

Dialogbaseret aftalestyring Vesthimmerlands Kommune. Aftale mellem Dagplejen og Børne-& Skoleforvaltningen 2013-2014 Dialgbaseret aftalestyring Vesthimmerlands Kmmune. Aftale mellem Dagplejen g Børne-& Sklefrvaltningen 2013-2014 1. Frmål Frmålet med dialgbaseret aftalestyring i Vesthimmerlands Kmmune er: - at udvikle

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag Evaluering af udviklingsprjekter m en længere g mere varieret skledag Kmmune:Vesthimmerland Invlverede skler i prjektet: Overlade Skle Evalueringsrapprten er udarbejdet af: Lene Juel Petersen Kntaktplysninger:

Læs mere

Forretningsorden for Handicaprådet i Dragør Kommune

Forretningsorden for Handicaprådet i Dragør Kommune Frretningsrden fr i Dragør Kmmune I medfør af Lv m retssikkerhed g administratin på det sciale mråde (Lv nr. 574 af 24 juni 2005) 37a har Kmmunalbestyrelsen i DragørKmmune nedsat et handicapråd g i henhld

Læs mere

Visitationsprocedure på skoleområdet. Vejledning Januar 2016

Visitationsprocedure på skoleområdet. Vejledning Januar 2016 Visitationsprocedure på skoleområdet Vejledning Januar 2016 1 Indledning Dette er en vejledning i, hvordan proceduren omkring en til specialundervisning skal foregå. Hvad er specialpædagogisk bistand?

Læs mere

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune Jbprfil Skleleder på Jægerspris Skle Frederikssund Kmmune 1. Indledning Frederikssund Kmmune ønsker at ansætte en skleleder på Jægerspris Skle. Stillingen er ledig g ønskes besat snarest muligt. Dette

Læs mere

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20 Glstrup Kmmune Center fr Dagtilbud g Skle Versin: maj 2015 Kmpetenceplan fr Glstrup Kmmunes sklevæsen 2014-20 Indhld 1. Indledning... 2 2. Baggrund... 2 3. Frmålet med kmpetenceudvikling... 3 3.2. Principper...

Læs mere

Tjekliste Medfødt immundefekt

Tjekliste Medfødt immundefekt Tjekliste Medfødt immundefekt Familien g barnet Daginstitutin g skle Pasningstilbud med få børn Frældrene hlder barnet hjemme pga. infektinsrisik. Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste Pædaggiske støttefranstaltninger,

Læs mere

Specifikation af krav til Team Danmark-, Dansk Svømmeunion- og udviklingskraftcenter

Specifikation af krav til Team Danmark-, Dansk Svømmeunion- og udviklingskraftcenter Specifikatin af krav til Team Danmark-, Dansk Svømmeunin- g udviklingskraftcenter Overrdnet set findes der kraftcenter på 3 niveauer. 1. 2. Dansk Svømmeunin kraftcenter 3. Udviklingskraftcenter Kravene

Læs mere

Budgetnoter 2016-19. Thomas Boe:

Budgetnoter 2016-19. Thomas Boe: 1 Budgetnter 2016-19 Thmas Be: Hejlsminde Helhedsplan By- g Udviklingsdirektøren understøtter, inden fr det eksisterende budget, arbejdet med fndsansøgning mv. i frhld til realisering af helhedsplanen.

Læs mere