Leder af C. F. Møller Landskab fra 1/4/2008 ved overtagelse af Vibeke Rønnow Landskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2008 2012 Leder af C. F. Møller Landskab fra 1/4/2008 ved overtagelse af Vibeke Rønnow Landskab"

Transkript

1 CURRICULUM VITAE Navn: Vibeke Rønnow Født: 07. maj 1950 Uddannelse: Akademisk arkitekt. Kunstakademiets Arkitektskole 1977 Profession: Landskabsarkitekt MDL. Arkitekt MAA Stilling: Indehaver af Vibeke Rønnow Landskab Foreninger: Danske Landskabsarkitekter. (DL) Akademisk Arkitektforening. (AA) Nøglekvalifikationer: Idéudvikling. Projektledelse. VR s kompetence ligger indenfor planlægning og projektering af helhedsorienterede udearealer, kombineret med lang ledelseserfaring. VR har således stor erfaring med kreative planer for infrastruktur og rekreative friarealer, samt udarbejdelse af designmanualer og helhedsplaner. Hun har tillige lang erfaring med tilrettelæggelse og deltagelse in bruger- og interessent relaterede processer samt i bygherrerådgivning generelt. Vibeke Rønnow har drevet egen tegnestue siden Hendes projekter er kendetegnet ved at være universelle og nytænkende og hun har evnet at videreføre traditionen fra sin tegnestue, med i samarbejde med bygherrer og brugere, at udforme poetiske, funktionelle og holdbare landskabsprojekter. Hun har stået for den organisatoriske og kreative ledelse af alle opgavetyper og skalaer fra tilpasning og design af friarealer til almene boligbebyggelser, større statslige vejanlæg, planlægning i det åbne land, udformning af nye byrum og havnefronter samt parker, kirkegårde og herregårdshaver. Hun har arbejdet tæt sammen med mange offentlige, store bygherrer. I Aalborg, har hun sammen med Cowi udført Aalborg Havnefront, VVM for den 3. Limfjordsforbindelse, og Egnsplanvej, Desuden har hun som selvstændige opgaver udført Frue Kirkeplads, Sundby Brygge, masterplan for Danish Crown og Mellem Broerne samt Mølleparken. Mens hun drev C.F.Møllers landskabsafdeling, vandt hun opgaverne vedr. udearealerne for området omkring Musikkens Hus samt Sundheds- og kvartershuset Aalborg Øst. De mange opgaver for stat og kommuner, har givet hende stor ekspertise i designmanualer og helhedsplaner, samt strategier for byudvikling Professionel karriere: Vibeke Rønnow Landskab fra Leder af C. F. Møller Landskab fra 1/4/2008 ved overtagelse af Vibeke Rønnow Landskab : Egen tegnestue, Vibeke Rønnow Landskabsarkitekter Aps : Landskabsarkitekt Valdemar Carlsen A/S : Gruppen for By- og landskabsplanlægning i Kolding : Møller & Grønborg : Ballerup Kommunes byplanafdeling Tillidsposter: Statens Vejregel Råd, Vejdirektoratet. Repræsentant for Danske Landskabsarkitekter Statens vejjury, Smukke veje Vejdirektoratet. Repræsentant for Danske Landskabsarkitekter Bestyrelsen Praktiserende Landskabsarkitekter Udstillinger, publiceringer: 2014 Søerne ved Herning, eksempel i regeringsoplæg til arkitekturpolitik 2013 Scanlines, p 43 46, arbejder af V Rønnow Landskab

2 2012 internordisk udstilling Man made Landscapes, DAC Cph TOPOS #78, s Infrastrukturanlæg Chinese & Overseas Landscape #38, p Landskab nr. 7. Aalborg Havnefront Arkitektur DK nr Aalborg Havnefront Arkitektur DK # 4, 11 P. 7, 16, infrastrukturanlæg Beton, Særudgave - marts 2011, side Jomfru Aneparken 2011 Grønt Miljø #1, p , Aalborg Havnefront Man made landscapes Internordisk udstilling Landskab DK nr. 1 Særnummer om Vibeke Rønnow Landskab 2008 New Agenda Danish Landscape Architecture Priser: Civic Trust Award winner 2014, Aalborg Havnefront Nordic green space award 2013, Aalborg Havnefront Vejprisen 2011, Aalborg Havnefront Lysprisen 2011, Aalborg Havnefront Aalborg Kommunes arkitekturpris 2011 Sundby Brygge Aalborg Kommune arkitektur pris 2010 Aalborg Havnefront Præmieringer Hobro Værft m. E+N Arkitektur Hobro Kommune Real Dania 1. præmie. Feb Støvring Rådhus m Bjørk & Maigaard Rebild Kommune 1. præmie marts 2013 Musikkens Hus Området. Aalborg Kommune. (regi: CF Møller Landskab) 1. præmie Køge Hospital. Region Hovedstaden. 1. præmie (Regi: CF Møller Landskab) 2012 Batteriet Sixtus. FBE. restaurering af voldanlæg (Regi: CF Møller Landskab) 1. præmie 2010 Motorvej v Sønderborg, (Regi: CF Møller Landskab) OPP projekt 1. præmie 2009 VVM for Letbanen I Århus. Midttrafik (Regi: CF Møller Landskab) 1. præmie 2008 Vejdirektoratet i Skanderborg, nyt hovedcenter forplads og omgivelser 1. præmie 2007 Rude Havvej, landskab ved plejecenter, Odder Kommune 1. præmie 2007 Renovering friarealer Fælledbo Frederikshavn. Boligforeningen Vesterport 1. præmie 2006 Boligbebyggelsen Pedersminde Århus. Åbyhøj Boligforening 1. præmie 2006 Bispehaven, renovering udearealer Århus Vest, Boligselskabet Præstehaven 1. præmie 2005 Aalborg Havnefront. Aalborg Kommune 1. præmie 2004 Udvalgte realiserede projekter Byrum, parker Støvring ny Rådhus, rådhuspark og forplads, Indbudt Projektkonkurrence Præmie, Bygherre: Støvring Kommune Rolle i projektet: Designidé. Udformning grønne arealer. Design af uderum, skitsering, detaljering Frue Plads. Nyt byrum Aalborg bymidte 2013 Rolle i projektet: Projektledelse. Design af uderum, skitsering, detaljering Musikkens Hus Området. Indbudt projektkonkurrence præmie Rolle i projektet: Projektleder, Idéforslag, konkurrence forslag Hjørring Kaserne. Ny forplads 2011 Bygherre: Forsvarets Bygningsetablissement Rolle i projektet: Projektledelse. Overordnet design af uderum, skitsering, detaljering Aalborg havnefront helhedsplan Rolle i projektet: Projektledelse. Overordnet design af uderum Utzon Parken, museumspark for Utzon museum, Aalborg Havnefront 2011, Rolle i projektet: Projektledelse. Overordnet design af uderum

3 Jomfru Ane Parken på Aalborg Havnefront, nye haver, lageplads- og sportsområder Rolle i projektet: Projektledelse. Overordnet design af uderum, skitseprojekt, fagtilsyn Slotspladsen på Aalborg Havnefront Rolle i projektet: Projektledelse. Overordnet design af uderum, skitseprojekt, fagtilsyn Batteriet Sixtus. Istandsættelse af Batteriet Sixtus på Holmen 2009 Bygherre: Forsvarets Bygningstjeneste. A. P. Møller Fonden Rolle i projektet: Overordnet design Sundby Brygge. Torv og fodgængerstrøg 2008 og Enggaard A/S Rolle i projektet: Projektledelse. Overordnet design af uderum, skitseprojekt Den Jydske Håndværkerskole i Hadsten, Helhedsplan og projekt for campuspark 2008 Bygherre: DJH Rolle i projektet: Projektleder, Skitsering/Projektering/udbud og fagtilsyn Danish Crown Masterplan og designmanual for nyt byområde i Nørre Sundby 2007 Rolle i projektet: Projektleder, Planlægning infrastruktur, overordnet design Vejdirektoratet. Nyt hovedcenter i Skanderborg 2007 Bygherre: Slots og Ejendomsstyrelsen 2008 Rolle i projektet: Projektleder, overordnet design af uderum, skitseprojekt Fjaltring Kirkegård 2007 Bygherre Fjaltring menighedsråd/viborg Stift Genopretning af kirkegårdsdiger og stensætninger Rolle i projektet: Projektledelse. skitsering/projektering/fagtilsyn og byggeledelse Mølleparken i Aalborg, Festivalplads, staudepark Aalborg Kommune, 2004 Rolle i projektet: Projektledelse. Helhedsplan, Skitsering/Projektering/udbud og fagtilsyn Herregårdshaven Visborggård. Helhedsplan for bevaring af haven Bygherre: Skov & Naturstyrelsen herefter Institutionen Visborggård Rolle i projektet: Projektledelse. udarbejdelse af planer, historik, sparring, tilsyn Friarealforbedringer Varbjergparken, helhedsplan og designmanual for omdannelse af udearealer 2011 Bygherre: Haderslev Andelsboligforening Rolle i projektet: Projektledelse, designmanual, beboersamarbejde Renovering Tinghøjs Allé Esbjerg 2011 Bygherre: Boligforeningen BO 32 Projektledelse. Idéforslag, helhedsplan, beboersamarbejde Afd. 1 Vester Ringgade Helhedsplan og renovering udearealer 2011 Bygherre: Boligforeningen Ringgården Rolle i projektet: Projektledelse Idéforslag, skitseforslag, beboersamarbejde Renovering Kalmargade Århus 2011 Bygherre: Boligforeningen Fagbo Rolle i projektet: Projektledelse Idéforslag, beboersamarbejde. Lindevænget Helhedsplan og renovering udearealer 2009 Bygherre Silkeborg Boligselskab

4 Rolle i projektet: Projektledelse. Idéforslag, beboersamarbejde Kildehøjen, 8240 Risskov Helhedsplan m2 udearealer 2009 Bygherre: Boligkontoret 10. marts. Rolle i projektet: Projektledelse. Idéforslag, beboersamarbejde Løkkegade karreen. Friarealforbedring og kvartersløft 2008 Rolle i projektet: Projektledelse Idéforslag, beboersamarbejde Bispehaven, renovering af udearealer, 2007 Bygherre: Boligselskabet Præstehaven Rolle i projektet: Projektledelse Idéforslag, beboersamarbejde, projektering, byggeledelse Helhedsplan Renovering udearealer Fælledbo 2003 Bygherre: Boligforeningen Vesterport, Frederikshavn Rolle i projektet: Idéforslag, beboersamarbejde, projektering, byggeledelse udbud Renovering Frejaparken i Esbjerg 2002 Bygherre: Boligforeningen BO 32 Rolle i projektet: Projektledelse Idéforslag, helhedsplan beboersamarbejde byggeledelse udbud Renovering Olaf Rudes Vej Århus 2001 Bygherre: Højbjerg Andelsboligforening Rolle i projektet: Projektledelse Idéforslag, beboersamarbejde, projektering, byggeledelse udbud Institutioner, Sundhed Renovering Præstebakken i Esbjerg 2001 Bygherre: Boligforeningen BO 32 Rolle i projektet: Idéforslag, helhedsplan beboersamarbejde byggeledelse udbud Sundheds- og Kvartershus Aalborg Øst. 1. præmie i projektkonkurrence 2011 Bygherre: Boligforeningen Himmerland/ totalentreprenør A.Enggaard Rolle i projektet: Design af udearealer og atriumgårde. Desuden udformning af legearealer og sammenkobling til Fyrkildevej afd. 52. Køge Sygehus. Udbygning af eksisterende hospital Indbudt projektkonkurrence præmie. Bygherre: Region Hovedstaden Rolle i projektet: Projektledelse. Helhedsplan og idé for udearealer. Marselisborg Hospital. Helhedsplan for renovering udearealer 2012 Bygherre: Marselisborg Hospital Rolle i projektet: Projektledelse. Skitseprojekt detailudformning, projektledelse Horsens Sygehus m2 haveanlæg til udbygning af sygehus 2010 Bygherre: Regionshospitalet, Region Midt Rolle i projektet: Projektledelse. Idéforslag, samt detaljering af nye parkområder Panum m2 taghaver og rekreative områder til eksisterende bygninger 2010 Bygherre: Region Hovedstaden Rolle i projektet: Projektledelse. Skitseprojekt detailudformning, projektledelse Odense Universitetshospital, konkurrence om nyt Universitetshospital 2010 Bygherre: Region Syddanmark Omfang: m² somatik, m² psykiatri og m² universitet senge. Rolle i projektet: Bygherrerådgivning programmering, landskab og infrastruktur Kløvervej. Plejecenter og ældreboliger m2 haveanlæg i Skødstrup 2009 Bygherre: Boligforeningen Statsbo Rolle i projektet: Projektleder, Idéforslag, skitseprojekt, fagtilsyn Rude Havvej

5 Hovvejens plejecenter Odder. Plejecenter og ældreboliger m2 haveanlæg 2009 Bygherre: Odder Kommune Rolle i projektet: Idéforslag, skitseprojekt, projekteringsledelse, fagtilsyn Tranbjergvænge m2 haveanlæg for plejecenter og ældreboliger i Tranbjerg 2007 Rolle i projektet: Projektleder, Idéforslag, skitseprojekt, fagtilsyn Hammel Center og boliger for senhjerneskadede i m2 haveanlæg 2007 Rolle i projektetrolle i projektet:: Projektleder, Idéforslag, skitseprojekt, fagtilsyn Skolehjem i Hadsten m2 haveanlæg 2007 Bygherre: Hadsten Håndværkerskole Rolle i projektet: Projektleder, Idéforslag, skitseprojekt, fagtilsyn Møllegården m2 haveanlæg for plejecenter og ældreboliger i Hadsten 2006 Rolle i projektet: Idéforslag, skitseprojekt, projekteringsledelse, fagtilsyn Langsøskolen i Silkeborg m udearealer udearealer, legepladser, ankomsttorv Bygherre: Silkeborg Kommune Rolle i projektet: Projektleder, Idéforslag, skitseprojekt, fagtilsyn Center Hovvej i Hadsten m2 Haveanlæg for behandlingscenter og boliger 2005 Rolle i projektet: Idéforslag, skitseprojekt, projekteringsledelse, fagtilsyn Center for udviklingshæmmede Tilst m2 haveanlæg, parkering, nyttehaver 2005 Rolle i projektet: Projektleder, Idéforslag, skitseprojekt, fagtilsyn Tamdrup Plejecenter m2 haveanlæg for center og ældreboliger i Horsens 2004 Bygherre: Horsens Kommune Rolle i projektet: Projektleder, Idéforslag, skitseprojekt Krakesgården. Ældrecenter i Skanderborg m2. Bebyggelsesplan og haveanlæg Bygherre: Skanderborg Andelsboligforening. Kontaktperson Finn Thomsen Rolle i projektet: Projektleder, Idéforslag, skitseprojekt, fagtilsyn Vejle sygehus. Forplads til Vejle Sygehus m2 Renovering af forplads 2000 Bygherre: Vejle Sygehus Rolle i projektet: Skitseprojekt, detailprojekt, fagtilsyn Boliger Ungdomsboliger Århus havn Masterplan og udearealer 300 ungdomsboliger Bygherre Boligforeningen Ringgården, Sjælsøgruppen Rolle i projektet: Ideforslag, projektledelse Holing Sø. Udstykningsplan for 120 boliger i Tjørring m. vådområder og kanaler 2011 Bygherre: Herning Kommune Rolle i projektet: Projektledelse Idéforslag, helhedsplan DR-grunden. Bebyggelsesplan og udearealer for 35 boliger i Skåde 2011 Bygherre Danmarks Radio Rolle i projektet: Projektledelse Idéforslag. Infomateriale nabohøring Pedersminde, 65 boliger i Åbyhøj 2008, 1. præmie Bygherre: Al2bolig

6 Rolle i projektet: Projektledelse Bebyggelsesplan, projektering, fagtilsyn Rytoften, Ryhaven 45 ungdomsboliger i Århus 2007 Bygherre: Boligforeningen Præstehaven Rolle i projektet: Projektledelse Bebyggelsesplan, projektering, fagtilsyn Tuestensvej 45 boliger i Tilst 2006 Bygherre: Boligforeningen Præstehaven Rolle i projektet: Projektledelse Bebyggelsesplan, projektering, fagtilsyn Stavnsvej 125 boliger i Tilst 2005 Bygherre: Boligforeningen Præstehaven Rolle i projektet: Projektledelse,bebyggelsesplan, projektering, fagtilsyn Håndværkerparken, 400 boliger i Århus Bygherre: Højbjerg Andelsboligforening Rolle i projektet: Projektledelse Bebyggelsesplan, projektering, fagtilsyn Infrastruktur, helhedsplaner Masterplan for Holing herunder udstykningsplan for nye boligområder, grønne rekreative områder samt internationalt kajak- og rostadium, Herning 2011 Bygherre: Herning Kommune Rolle i projektet: Projektledelse, Idéudvikling, overordnet design Forskønnelsesprojekt af 400kV nettet Vejle Ådal Bygherre: Energinet.dk Landskabsanalyse og vurdering for nedlæggelses af 11km luftledninger Rolle i projektet: Projektledelse, overordnet design. Cobra, landskabsplan og bygningsdesign for nyt transmissionsanlæg i det åbne land 2010 Bygherre: Energinet.Dk Rolle i projektet: Projektleder, Idé og skitsering HAB Vej og broforbindelse til Varbjergparken Bygherre: Haderslev Andelsbolig Forening (HAB) Projektleder. Projektledelse VVM for Letbanen i Århus Landskabsudformning, principdesign kommentering / visualisering 2009 Bygherre Århus Kommune, Midttrafik Rolle i projektet: Projektledelse, overordnet design. Kanalbro og ny motortrafikvej ved Odense. Terræn, beplantning, brodesign 2010 Bygherre: Odense Kommune, Indbudt projektkonkurrence Rolle i projektet: overordnet design. Kliplev-Sønderborg motorvejen Terræn, beplantning, brodesign 2010 Bygherre: Vejdirektoratet. OPP projekt Rolle i projektet: Projektledelse, overordnet design. Søften - Skejbymotorvejen, Århus. Terræn og beplantning, brodesign 2010 Bygherre: Vejdirektoratet. Entrepriseform: Fagentreprise Rolle i projektet: Projektledelse, skitsering/projektering. Nye motorveje ved Herning. Terræn og beplantning, søer, og bakker 2009 Bygherre: Vejdirektoratet. Entrepriseform: Fagentreprise Rolle i projektet: Projektledelse, skitsering, tilsyn. Søby Rasteanlæg ved motorvejen Herning Brande 2009 Bygherre: Vejdirektoratet. Entrepriseform: Fagentreprise Rolle i projektet: Overordnet design, tilsyn.

7 Dalbroer, Skjern, Holtum og Søby åer, Motorvejen Rute Herning - Brande, Bygherre: Bygherre: Vejdirektoratet Rolle i projektet: Bygherrerådgiver for brodesign til tidligt udbud i totalentreprise Kløverbladsudfletning Motorvejen Århus Låsby Terræn og beplantning 2008 Bygherre: Vejdirektoratet Rolle i projektet: Projektledelse, overordnet design Videbæk Omdannelse af byrum og gadestrækninger 2003 Bygherre: Vejdirektoratet Rolle i projektet: Idéforslag, planlægning, projektering VVM-redegørelse 3. Limfjordsforbindelse, Aalborg 2005 Bygherre: Vejdirektoratet, Nordjyllands Amt, Aalborg Kommune Landskabsanalyse, design af broforbindelse til Egholm, Visualiseringer Rolle i projektet: Projektledelse, overordnet design. Kontor, erhverv Kongevejs-Centret facaderenovering, udearealer Bygherre: Nordea Ejendomme A/S af Kongevejscentret. Omfang: 6500 m² Projektleder. Projektledelse Mascot International Nyt domicil og logistikcenter 2008 Bygherre: Mascot International A/S Omfang: m² (heraf m² administration og m² højlager og logistikfaciliteter) Projektleder. Projektledelse, skitsering Siloetten, boliger og butikscenter i Løgten Bolig-punkthus opbygget over en nedlagt silo i Løgten. Bygherre: Løgten Midt A/S v. Amatech A/S og Th. C. Carlsen Løgten A/S Omfang: 3100 m² (Silo, 21 boliger) m² Bytorv Projektleder. Landskab, veje og parkering. Projektledelse, skitsering

8 Navn Fødselsår - Nationalitet Uddannelse - Profession Professionelle foreninger Stilling i firma : Annelise Lauritsen : Dansk : Arkitekt, afgang fra Arkitektskolen i Aarhus, 1979, Townscape - Landskabsarkitekt, Arkitekt : DAL/AAR og MDL : Landskabsarkitekt Ansættelser Vibeke Rønnow Landskab APS Arkitektfirmaet C. F. Møllers Landskabsafdeling, Aarhus Vibeke Rønnow Landskabsarkitekter APS, Aarhus Birk Nielsens Tegnestue, Aarhus Møller & Grønborg AS, Beder Nellemann, Rådgivende ingeniører og planlæggere, Aarhus Bruno Debray, arkitektkontor, Gex ved Genéve, Frankrig Arkitektfirmaet Friis & Moltke, Aarhus Mozambique, Det nationale institut for fysisk planlægning, Cabo Delgado Gruppen for By- og landskabsplanlægning, Kolding Arkitektfirmaet Jørgen Stærmose, Odense Nøglekvalifikationer Udformning af landskab, Indpasning af veje, broer mv. VVM, landskabsvurdering, visualisering. byarkitektur, udformning af veje, gader og byrum. Annelise Lauritsens arbejdsområde spænder over overordnede ideoplæg og retningslinjer for fremtidig udformning af landskab og byrum i forbindelse med nye infrastruktur anlæg. Arbejdet er baseret på en visionær indfaldsvinkel med brug af en omfattende viden og erfaring med såvel landskabs- som byrumsanalyser til brug for indpasning af infrastruktur i byrum og landskab. Erfaringen er erhvervet gennem en lang række store statslige og kommunale infrastruktur opgaver. Desuden er Annelise en kapacitet indenfor frihåndstegning, et redskab som er ved at vende tilbage i den kreative proces, og som med fordel kan anvendes i kombination med digitale visualiseringer. Erfaring/projekter, infrastruktur Cobra Cable, strategi for tilpasning af bygning i landskabet 2010 Bygherre: Energinet Landskabsanalyser, Visualiseringer Forskønnelse af Vejle Ådal (2010) Bygherre: Energinet DK Landskabsredegørelse Motorvej Kliplev Sønderborg (2009 ) Bygherre: Vejdirektoratet Skitsering, terræn og beplantning/projektering VVM redegørelse for Letbanen i Aarhus ( ) Bygherre: Aarhus Kommune og Region Midt Landskabsredegørelse, vurdering og visualisering VVM redegørelse Egnsplanvej ( )

9 Landskabsredegørelse, vurdering og visualisering VVM redegørelse 3. Limfjordsforbindelse, Aalborg (2005) Bygherre: Vejdirektoratet, Nordjyllands Amt, Aalborg Kommune Landskabsanalyse/redegørelse, visualisering, rapport VVM visualiseringer Udvidelse af Skagen Havn, Skagen Kommune (2004) Udvidelse af Aalborg Østhavn, Aalborg Havn (2005) Ny Værftshal i Skagen, Carstensens Skibsværft (2005) Projekter før 2002, VVM Ny Motorvej, Søften Skødstrup, Aarhus Amt ( ) Ring 3 og Niels Bohrs Allés forlængelse, Fyns Amt (2000) Rute 26 Thisted Hanstholm, Vejdirektoratet ( ) Rute 21, Omfartsvej ved Ebeltoft, Aarhus Amt( )

rapport 14 Arkitektforeningen

rapport 14 Arkitektforeningen rapport 14 Arkitektforeningen Formandens beretning s. 2 / Politik s. 6 / Konkurrencer s. 14 / Kurser s. 19 / Stud.arch & MAA s. 21 / Kritikerakademi s. 22 / Landet rundt s. 23 formandens beretning I nærværende

Læs mere

Særrapport. prognose 2015. Se prognoser for 2015 samt et. overblik over realiserede bygge-

Særrapport. prognose 2015. Se prognoser for 2015 samt et. overblik over realiserede bygge- Særrapport prognose 215 Se prognoser for 215 samt et overblik over realiserede bygge- og anlægsprojekter i 213 & 214 indholdsfortegnelse Indledning side 3 Overblik hele landet / regioner side 5 Prognose

Læs mere

Planloven i praksis. Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 2007 Gengivelse tilladt med angivelse af kilde.

Planloven i praksis. Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 2007 Gengivelse tilladt med angivelse af kilde. lanloven i praksis Planloven i praksis Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 2007 Gengivelse tilladt med angivelse af kilde. Publikationen er samtidig udgivet på engelsk med titlen Spatial planning

Læs mere

Syddjurs Kommune. Februar 2014 PROJEKT ÅBEN VAND I RØNDE

Syddjurs Kommune. Februar 2014 PROJEKT ÅBEN VAND I RØNDE Syddjurs Kommune Februar 2014 PROJEKT ÅBEN VAND I RØNDE PROJEKT ÅBEN VAND, RØNDE Syddjurs Kommune Projekt nr. 216541541 Version: 21. feb. 2014 Udarbejdet af Carsten Fjorback Lars Nordenhof Christian Lundgaard

Læs mere

To verdener mødes. Om perspektiverne for store byudviklingsprojekter. Miljøministeriet Realdania

To verdener mødes. Om perspektiverne for store byudviklingsprojekter. Miljøministeriet Realdania To verdener mødes Om perspektiverne for store byudviklingsprojekter Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af

Læs mere

MULIGHEDER MED KVALITET

MULIGHEDER MED KVALITET MULIGHEDER MED KVALITET - en arkitekturpolitik for Randers Kommune RANDERS BYKERNE BYRÅDETS ARKITEKTURPOLITIK Randers Kommune skal kendes som en attraktiv kommune og et godt sted at bo. Kommunens smukke

Læs mere

NORD- JYLLAND. 245.000 kvm. butikker på vej. Stort tema: Kommunalt jordsalg: Ikast-Brande rydder bordet. Revisorer i ejendom for fuld kraft

NORD- JYLLAND. 245.000 kvm. butikker på vej. Stort tema: Kommunalt jordsalg: Ikast-Brande rydder bordet. Revisorer i ejendom for fuld kraft MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Stort tema: 245.000 kvm. butikker på vej Kommunalt jordsalg: Ikast-Brande rydder bordet Revisorer i ejendom for fuld

Læs mere

Fonden for det byggede miljø. Årsrapport 2003

Fonden for det byggede miljø. Årsrapport 2003 Fonden for det byggede miljø Årsrapport 2003 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Hovedtal og sektorregnskab Forord Realdania - 2003 i korte træk 1 Beretning 2003 Baggrund og formål 5 Fondsvirksomheden

Læs mere

Byernes rolle i klimastrategien. Del 2 - virkemidler indarbejdet i kommuneplanlægning. Virkemidler for forebyggelse af klimaforandringer

Byernes rolle i klimastrategien. Del 2 - virkemidler indarbejdet i kommuneplanlægning. Virkemidler for forebyggelse af klimaforandringer Bright Green Business ProjectZero Sønderborg VIRKEMIDLER KOMMUNEPLAN Byernes rolle i klimastrategien Virkemidler for forebyggelse af klimaforandringer Del 2 - virkemidler indarbejdet i kommuneplanlægning

Læs mere

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen er den overordnede plan, hvor borgere, offentlige og private virksomheder, investorer og mange flere kan orientere sig

Læs mere

Uddannelse Cand arch, Arkitektskolen, Det Kongelige Danske Kunstakademi, 1988

Uddannelse Cand arch, Arkitektskolen, Det Kongelige Danske Kunstakademi, 1988 Curriculum vitae Vibeke Grupe Larsen Arkitekt maa Født 1961 Nationalitet Dansk Uddannelse Cand arch, Arkitektskolen, Det Kongelige Danske Kunstakademi, 1988 Bachelor of Architecture, School of Architecture

Læs mere

Freja ejendomme A/S Codanhus Gammel Kongevej 60, 6. 1850 Frederiksberg C Tlf. +45 33 73 08 00 freja@freja.biz www.freja.biz

Freja ejendomme A/S Codanhus Gammel Kongevej 60, 6. 1850 Frederiksberg C Tlf. +45 33 73 08 00 freja@freja.biz www.freja.biz Årsrapport 2011 Freja ejendomme A/S Codanhus Gammel Kongevej 60, 6. 1850 Frederiksberg C Tlf. +45 33 73 08 00 freja@freja.biz www.freja.biz Eneaktionær Den Danske Stat ved Finansministeriet Hjemstedskommune

Læs mere

PLAN + PROJEKT 6 EKSEMPLER OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OG PLANLÆGNING

PLAN + PROJEKT 6 EKSEMPLER OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OG PLANLÆGNING Helhedsplan 2005 2006 2007 Lokalplan Projekt 2008 2009 Ibrug OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OG PLANLÆGNING 6 EKSEMPLER MUSIK- OG TEATERHUS ODENSE DAGINSTITUTION OG HANDICAPBOLIGER GRIBSKOV LOKALER TIL SKAT

Læs mere

UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45)

UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) STRATEGISKE ANALYSER UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) Strategisk analyse RAPPORT 459-2014 UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) Strategisk analyse Rapport 459-2014 REDAKTION: Vejdirektoratet

Læs mere

de nye mæglertyper Investorer vil have Stockholm, Istanbul og Berlin Centre skummer fløden KØBENHAVN GÅR GRØNT Nyt fra regionerne side 20

de nye mæglertyper Investorer vil have Stockholm, Istanbul og Berlin Centre skummer fløden KØBENHAVN GÅR GRØNT Nyt fra regionerne side 20 MAGASIN OM BYGGerI, ejendom OG INVeSTerING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 2 februar 2012 5. årgang de nye mæglertyper Læs indblik side 8 Investorer vil have Stockholm, Istanbul og Berlin

Læs mere

REALDANIA ÅRSRAPPORT 2010

REALDANIA ÅRSRAPPORT 2010 REALDANIA ÅRSRAPPORT 2010 VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER Realdaniania Jarmers Plads 2 1551 København V Telefon 70 11 66 66 Telefax 32 88 52 99 Hjemmeside www.realdania.dk E-mail realdania@realdania.dk CVR. nr.

Læs mere

Vi satser på mennesker Planstrategi 2008

Vi satser på mennesker Planstrategi 2008 Vi satser på mennesker Planstrategi 2008 indhold Fra vision til handling 3 Ballerup satser på mennesker 4 Vi forstærker den grønne og sunde profil 6 Vi arbejder for bæredygtig trafik 8 Vi skaber rammer

Læs mere

SLAGELSE VISION OG HANDLING KVALITET OG VISIONER

SLAGELSE VISION OG HANDLING KVALITET OG VISIONER KVALITET OG VISIONER SLAGELSE VISION OG HANDLING Slagelse, vision og handling... 4 Slagelse og broerne til europa... 6 Slagelse og de stærke sider... 8 Slagelses stærke sider styrkes...9 Agenda 21...10

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Forsikringstjenester. Ordregiver HIMMERLAND BOLIGFORENING

Overskrift DK-Aalborg: Forsikringstjenester. Ordregiver HIMMERLAND BOLIGFORENING DK-Aalborg: Forsikringstjenester HIMMERLAND BOLIGFORENING Aftale om indgåelse af forsikringsdækning for Himmerland Boligforening. Aftale om indgåelse af forsikringsdækning for Andels Bolig- og Byggeforeningen

Læs mere

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL DOMMERBETÆNKNING VINGE S-togsSTATION OG NY BYDEL Indbudt projektkonkurrence Dommerbetænkning Oktober 2014 1 FORORD Frederikssund Det er med stor glæde, at Frederikssund Kommune nu kan præsentere resultatet

Læs mere

Erik Madsen H M T A R K I T E K T E R

Erik Madsen H M T A R K I T E K T E R Erik Madsen H M T A R K I T E K T E R 1 Erik Madsen H M T A R K I T E K T E R HMT 2 ApS Udgiver: Kerala ApS Fotos: Jens Frederiksen, Dorte Krogh og Erik Madsen Layout: Anne Nordahl Vestergaard Copyright

Læs mere

Redegørelse 2007. Planstrategi for Aalborg Kommune

Redegørelse 2007. Planstrategi for Aalborg Kommune Redegørelse 2007 Planstrategi for Aalborg Kommune Indhold Aalborg Kommunes kommuneplanstrategi består af to dele: - Nærværende redegørelse - Planstrategi* Redegørelsen introducerer de 6 temaer i planstrategien

Læs mere

Business Aarhus. Byggeboom i Aarhus. Overblik over byens mange investeringer og projekter

Business Aarhus. Byggeboom i Aarhus. Overblik over byens mange investeringer og projekter Business Aarhus Byggeboom i Aarhus Overblik over byens mange investeringer og projekter > Aarhus gennemlever i de kommende år et byggeboom, i et omfang, der ikke tidligere er set i byens historie. Byggeboomet

Læs mere

Curriculum vitae Mette Fredskild

Curriculum vitae Mette Fredskild Curriculum vitae Mette Fredskild Nationalitet: Dansk Født: 16.01.1969 Uddannelse: Afgang fra Arkitektskolen i Aarhus, Afdeling for bygningskunst 1995 Supplerende uddannelser: Arkitektstuderende ved Tokyo

Læs mere

Kan obligationer redde nødstedte lån? Læs indblik side 10. eksplosion i transaktionsmarkedet Læs side 38

Kan obligationer redde nødstedte lån? Læs indblik side 10. eksplosion i transaktionsmarkedet Læs side 38 Magasin om byggeri, ejendom og investering udgives i samarbejde med byggesocietetet Nr. 1 januar 2012 5. årgang Kan obligationer redde nødstedte lån? Læs indblik side 10 eksplosion i transaktionsmarkedet

Læs mere

Carlsberg II - del I

Carlsberg II - del I Carlsberg II - del I Lokalplan 432 med tillæg 2 og 3 Borgerrepræsentationen har 29. januar 2009 vedtaget lokalplan 432 med kommuneplantillæg Planerne er bekendtgjort 18. september 2009 Borgerrepræsentationen

Læs mere

REGNVAND I BYEN. 9 EUROPÆISKE lar PROJEKTER BYFORNYELSE

REGNVAND I BYEN. 9 EUROPÆISKE lar PROJEKTER BYFORNYELSE REGNVAND I BYEN 9 EUROPÆISKE lar PROJEKTER BYFORNYELSE FORord Klimaforandringerne bliver gradvist en større udfordring for menneskers levevilkår og byernes udvikling. Særligt har ekstreme vejrforhold,

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen AABENRAA KOMMUNE Ud- og ombygning af Kongehøjskolen etape, offentligt udbud i fagentreprise. I forbindelse med den nye skolestruktur i Aabenraa Kommune er Brundlundskolen

Læs mere

Freja ejendomme A/S Codanhus Gammel Kongevej 60, 6. 1850 Frederiksberg C Tlf. +45 33 73 08 00 freja@freja.biz www.freja.biz

Freja ejendomme A/S Codanhus Gammel Kongevej 60, 6. 1850 Frederiksberg C Tlf. +45 33 73 08 00 freja@freja.biz www.freja.biz Årsrapport 2013 Freja ejendomme A/S Codanhus Gammel Kongevej 60, 6. 1850 Frederiksberg C Tlf. +45 33 73 08 00 freja@freja.biz www.freja.biz Eneaktionær Den Danske Stat ved Finansministeriet Hjemstedskommune

Læs mere

BYPLAN NYT 5. Et forandret landskab og en uændret planlov, s. 12

BYPLAN NYT 5. Et forandret landskab og en uændret planlov, s. 12 BYPLAN NYT 5 2014 1 BYPLAN NYT 5 12. årgang december 2014 Tema: Planloven til debat Et forandret landskab og en uændret planlov, s. 12 Kommuneplanrammer, økonomi eller landskaber Byplanlaboratoriets årsprogram

Læs mere