Støjdæmpning. i storkøkkener

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Støjdæmpning. i storkøkkener"

Transkript

1 Støjdæmpning i storkøkkener

2 Foto: Thierry Le Guyader Et godt lydmiljø skaber bedre betingelser for arbejde, der kræver en høj grad af koncentration. Room Acoustic Comfort i storkøkkener Ecophons analysekoncept Room Acoustic Comfort (RAC ) benyttes til akustisk design af lokaler og lægger vægt på mennesker, deres aktiviteter og lokalet. De definerede akustiske deskriptorer er efterklang, klarhed, auditiv styrke og udfasning af lyd. Målet er at opnå de optimale værdier for deskriptorer, som er relevante for rummets funktion. Ifølge RAC skal der fokuseres på auditiv styrke og efterklang, når man designer industrielle lokaler. I praksis betyder dette, at man reducerer den auditive styrke og begrænser efterklang i lokalet. Dette skyldes, at produktionsudstyr genererer en stor mængde direkte lyd, og det er vigtigt at undgå, at denne lyd forstærkes af selve lokalerne. Dette opnås blandt andet ved at installere A-klasse lydabsorbenter i lofter, på vægge eller som nedhængte bafler. Denne publikation viser produkter fra Ecophons produktsortiment og fra andre leverandører. Specifikationerne er beregnet til at give generelle retningslinjer til hvilket produkt, der vil være bedst egnet for de anførte præferencer. De tekniske data er baseret på resultater, der er opnået under typiske testforhold eller fra lang erfaring under normale forhold. De specificerede funktioner og egenskaber for produkter og systemer er kun gældende på betingelse af, at man tager hensyn til og følger instruktioner, installationsdiagrammer, installationsmanualer, vedligeholdelsesinstruktioner og andre betingelser og anbefalinger. Afvigelser herfra, så som ændring af specifikke komponenter eller produkter, vil medføre, at Ecophon ikke kan gøres ansvarlig for produkternes funktion, følgevirkninger og egenskaber. Alle beskrivelser, illustrationer og dimensioner i denne brochure repræsenterer generel information og udgør ikke en del af en kontrakt. Ecophon forbeholder sig ret til at ændre produkterne uden forudgående varsel. Vi fralægger os ethvert ansvar for trykfejl. For den seneste information besøg eller kontakt din nærmeste Ecophon-forhandler. Ecophon Group Idé og layout: Navigator. Trykkeri: Skånetryck. Omslag: Åke E:son Lindman. Tekniske fotos: Studio-e. 2

3 Lyd er en vigtig del af arbejdsmiljøet Støj- og vibrationssikkerheds regulativer To Europæiske guidelines vedrørende støj (2003/10/EC) og vibrationer (2002/44/EC). Ansvaret for at etablere og eksekvere et støjreduceringsprogram eksisterer allerede ved et niveau højere end 85 db(a). L EX,8h > 85 db(a) or L pc,peak > 137 db(c) Det første for at opnå sikkerhedsbeskyttelse nør være ved at tilføre tekniske løsninger (apparater med lave støjemissioner, room acoustic behandling), og tidligst herefter igennem organisatoriske og personlige tiltag (eksempelvis høreværn). Moderne cateringkøkkener indeholder udstyr og processer, som genererer forstyrrende støj. Arbejdstempoet er højt med mange mennesker, der arbejder samtidigt. Dertil kommer, at alle overflader er hårde og glatte, således at lyden kastes tilbage og spredes ud i lokalet. Forstyrrende lyd forårsager træthed, stress og kommunikationsproblemer. At eliminere så meget af denne støj som muligt giver mange fordele. Frem for alt skaber det en mere rolig, mere behagelig atmosfære, hvilket gør medarbejderne mere opmærksomme og fokuserede, og giver bedre betingelser for arbejdsprocesser af høj kvalitet. Det gør også kommunikation lettere, som ikke blot øger effektiviteten, men forbedrer også sikkerheden, når vigtige meddelelser skal kommunikeres ud hurtigt og tydeligt. Imidlertid må de installerede lydabsorberende systemer ikke påvirke hygiejnen negativt. Ecophon Hygiene System kan tilbyde løsninger til denne specielle kombination af behov. Hvordan kan man forbedre det akustiske miljø? Definere en lydpolitik for at forøge bevidstheden om det akustiske miljø Stille krav til leverandører af maskiner og andet udstyr Om muligt samle støjkilder og skabe stille områder i lokalet Installere lydabsorbenter i lofter eller på vægge For øje, øre og sind Ecophon specialiserer sig i at udvikle lydabsorberende systemer til alle miljøer, hvor mennesker arbejder og kommunikerer. Lang erfaring kombineret med innovativ tankegang har gjort os til en ledende aktør i branchen. Vores mission er at bidrage til et godt arbejdsmiljø for øje, øre og sind. 3

4 Kontrolleret miljø med strenge hygiejnekrav Det er velkendt, at moderne storkøkkener er et udfordrende arbejdsmiljø. Ecophon Hygiene systemer tilbyder løsninger for denne særlige kombination af behov. Vigtigheden af et kontrolleret miljø I storkøkkener er visse kritiske aspekter meget afgørende for en virksomheds overlevelse. Miljøet skal kontrolleres for at sikre en høj produktkvalitet igennem hele produktionskæden. Bakterievækst og udledning af partikler kan forårsage store problemer, føre til driftstop og risiko for, at mad af ringere kvalitet kommer på markedet. Konsekvenserne kan være katastrofale både i praksis og økonomisk, samt i form af negativ omtale. Luftfugtighedstests og mikrobiologiske tests Ecophon Hygiene akustikloft systemer er testet i henhold til metoder og instruktioner i ISO 4611, og skal kunne tåle en permanent relativ luftfugtighed på op til 95% ved 30 C uden at vride, nedbøje eller delaminere. Disse minimums værdier kan midlertidigt overskrides uden at skade produkterne og deres funktion for eksempelvis i forbindelse med våd rengøring. Ecophon præsenterer ikke højere værdier end 95% RH ved 30 C grundet tekniske og fysiske begrænsninger i testmetoderne. For yderligere information læs venligst For at minimere risiko for korrosion, mug og/eller ændringer i produktets udseende bør det relative fugtighedsniveau ikke overstige 70-80% andet end midlertidig. Risiko for mug og bakterier er en vigtig ting at overveje i miljøer med høje relative luftfugtigheder. Ecophon produkter er ikke i sig selv et naturligt grosted for mug og bakterier. Risiko for vækst af mikroorganismer kan reduceres væsentligt, ved at holde lydabsorbenten ren og observere kritiske fugt- og temperaturværdier. Ecophon akustikplader er testet for mikrobiologisk vækst i henhold til ASTM standard G ved Swedish University of Agricultural Science (SLU). Denne standard inddeler produkterne i 6 klasser (0-5). Alle testede Ecophon akustikplader er i klasse 0 hvilket betyder, at de ikke giver anledning til mikrobiologisk vækst. Ecophon Hygiene akustikplader er ikke grobund for mikroorganismer, da de blev testet af TNO Food and Nutrition Research i Holland i henhold til standard BS Folien der anvendes til Ecophon Hygiene Advance kan ikke penetreres af vand eller damp. Bestemmelser fastsat ud fra EU-regulativ Bestemmelser, der regulerer hygiejne i lokaler, som benyttes til fødevareproduktion, drikkevareproduktion og cateringaktiviteter, fastlægges i Europa Parlamentet og Ministerrådets regulativ (EC) 852/2004 vedr. fødevarehygiejne. Tilsyn udføres af lokale fødevareinspektører. Lokaler, hvor fødevarer fremstilles, behandles eller forarbejdes, skal designes og planlægges til at kunne muliggøre god praksis for fødevarehygiejne inklusive forebyggelse mod forurening mellem og under de forskellige faser. Lofter eller (hvor der ikke er installeret lofter) taginteriør og loftarmaturer skal designes og konstrueres for at kunne undgå samling af snavs og for at minimere kondensdannelse, uønsket vækst af svampe, samt udledning af partikler. 4

5 De bedst afprøvede systemer på markedet Produktfakta Inaktivt glasuld benyttes som råmateriale i vores lydabsorbenter og produceres overvejende af genbrugsglas. Mikrobiologiske tests af det færdige produkt, udført af TNO Nutrition and Food Research, viser, at produktet ikke er grobund for mikroorganismer. Vores produkter har følgende mærker/klassificeringer: Indeklimamærket Udledningsklasse M1 for byggematerialer Anbefalet af det Svenske Astma- og Allergiforbund De fleste af vores produkter er mærket med Svanen, det nordiske miljømærke Brandklasse A2-s1,d0 i henhold til EN Lydabsorptionsklasse i henhold til standard SS-EN ISO 11654, P-mærket for at garantere klassifikationen Ecophon har 30 års erfaring med at udvikle akustiske løsninger, som opfylder strikse renlighedskrav. Multitrin evalueringsproces Forskellige lokaler i storkøkkener har forskellige hygiejnekrav. Frem for alt skal de forhold, der karakteriserer det enkelte lokale, evalueres. Disse betingelser skal derefter matches de specifikke behov baseret på interne målsætninger og eksterne krav, standarder og regulativer. Nedenstående forhold skal der tages hensyn til i bedømmelsen: Luftfugtighed Temperatur Type af rengøringsmidler og/eller desinfektionsmidler og frekvensen for brugen heraf Korrosionsrisiko Tilladte materialer Type af forureningskilder Forskellige rengøringsmetoder Rengøring af lokalerne er af afgørende betydning for hygiejneprocessen. Hele lokalet skal kunne tåle de valgte rengøringsmetoder for at sikre det påkrævede hygiejneniveau fra interne mål, kunder, standarder og regulativer. Alle produkter og systemer installeret i lokalerne skal kunne tåle de etablerede rengøringsmetoder. De mest brugte rengøringsmidler er alkali-, syre-, hypoklorit- og/eller tensid-baserede. Af denne grund benytter Ecophon disse rengøringsmidler og metoder i sine udviklingsog testaktiviteter. Vi kan også tilbyde syrebestandige systemer af rustfrit stål for korroderende miljøer. Systemer til alle rum Hygiejnekrav i storkøkkener varierer afhængig af følsomheden af aktiviteterne. Alle hygiejnekrav skal opfyldes for, at et lydabsorberende system kan producere de optimale resultater, inklusive set ud fra et rengøringsperspektiv. Ecophon har udviklet lydabsorberende systemer, som kan opfylde de eksisterende hygiejnekrav for de fleste typer af lokaler indenfor storkøkkener. NORDIC ECOLABEL

6 Planlægning af miljøet for rengøring og vedligeholdelse Ecophons Hygiene systemer kan aftørres, støvsuges og vaskes ved høj- og lavtryk afhængig af typen af lydabsorbent og loftdesignet. For at opnå et akustikloft med en lang levetid og lave vedligeholdelsesomkostninger, skal overfladen være støv- og smudsafvisende samt let at rengøre. Ecophon Hygiene møder disse krav. Alle systemerne i Ecophon Hygiene familien kan rengøres med de mest almindelige rengøringsmetoder. Ydermere kan visse systemer designet til særlige miljøer, modstå de rengøringsmetoder der kræves, i forhold til de aktiviteter der foregår i disse miljøer. Næsten alle Ecophon Hygiene systemerne er demonterbare, og nogle kan rengøres på begge sider af pladerne. Aftørring med våd klud Aftørring med vand kan foretages med en blød svamp eller mikrofiberklud med et mildt rensemiddel. Alle Ecophon Hygiene systemer kan aftørres med fugtig klud en gang om ugen. Høj- og lavtryksspuling Ecophon Hygiene med Ecophon Connect C3 skinnesystem anbefales i rum der kræver jævnlig rengøring, eller rengøring med skum og lav/ højtryksspuling. Vi har også skinnesystem i korrosionsklasse C4, der kan modstå luft med et højt indhold af salt og de mest ætsende desinfiktionsmidler. Tilgængelighed Når man planlægger et nedhængt loft, er det vigtigt at overveje, hvor ofte der er behov for adgang til loftrummet. For at loftpladerne kan forblive på plads under rengøring, skal de fastgøres til skinnesystemet ved at anvende clips, hvilket gør dem ikke demonterbare. Når adgang til loftrummet er nødvendig, kan man vælge at installere Connect inspektionslem eller Connect Demo clips. Hvis man vælger at demontere loftet under rengøring, er clips ikke nødvendige. 6

7 Anvendelsesoversigt for køkkenområder O p b e v a r i n g Fisk Kød Grøntsager T i l b e r e d n i n g Fisk Kød Grøntsager Opvaskeområde Nedkølingsområde for kort opbevaring Leveringsområde Forberedelse for tilberedning Pakning Tilberedningsområde Opvaskeområde Anretning Restaurant Belysning 150 Lux 350 Lux 500 Lux Loftsystem Vægsystem Område Stegning og kogning Stegning og kogning Stegning og kogning Tilberedning, opbevaring, anretning Tilberedning, opbevaring, anretning Tilberedning, opbevaring, anretning Opvask Systemegenskab Modstandygtig overfor snavs, fedt og kemikalier, tåler daglig højtryksrens Modstandygtig overfor snavs, fedt og kemikalier, tåler daglig højtryksrens Modstandygtig overfor snavs, fedt og kemikalier, tåler daglig højtryksrens Modstandsdygtig overfor stænk, tåler højtryksrens hvert andet år Modstandsdygtig overfor stænk, tåler højtryksrens hvert andet år Modstandsdygtig overfor stænk, tåler højtryksrens hvert andet år Modstandsdygtig overfor snavs, fedt og kemikalier, tåler daglig højtryksrens, en konstant høj luftfugtighed, rustfritstål* System Hygiene Advance A C3 Hygiene Advance Protection C3 Hygiene Advance Wall C3 Hygiene Foodtec A C3 Hygiene Foodtec Protection C3 Hygiene Foodtec Wall C3 Hygiene Advance A C4 Restaurant Imødekommer det højeste krav til form og funktion * syremodstandsdygtig højpræstations austenistisk rustfritstål Focus familien 7

8 Ecophon Hygiene System for køkkener Vi leverede vores første lydabsorbenter til cateringkøkkener tilbage i slutningen af 1980 erne. Vi har udviklet vores systemer siden da og kan i dag tilbyde forskellige varianter afhængigt af anvendelsen. Vi leverer væg-til-væg loftsystemer samt systemer til montering på vægge eller på specifikke punkter. Vi har samlet dem under Ecophon Hygiene Foodtec. Imidlertid anbefaler vi Ecophon Hygiene Advance til konstant fugtige miljøer eller miljøer, der kræver daglig rengøring. Ecophon Hygiene Advance A C4 Væg-til-væg loft til miljøer, hvor graden af tilsmudsning er så høj, f.eks. hvor luften har et højt fedtindhold, eller hvor overfladen risikerer at blive oversprøjtet med væske eller fedt, således at loftet kræver hyppig rengøring. Systemet er velegnet til områder med konstant høj luftfugtighed og høj korrosionsrisiko. Systembeskrivelse: Hygiene Advance A plader er indkapslet i en glat højeffektiv film, som er smuds-, fedt- og kemikaliebestandig, samt partikel- og vandtæt. Synligt Connect T24 C4 skinnesystem udført i syrebestandigt højeffektivt rustfrit stål, korrosionsklasse C4 (EN ISO ). Hygiene Clips fastgør pladerne til skinnesystemet. Hygiene Advance A C4 system Tåler daglig rengøring med vand ved lavt eller højt tryk ved brug af stærke rengøringsmidler og desinfektionsmidler, f.eks. pereddikesyre. Ecophon Hygiene Advance A C3 Væg-til-væg loft til miljøer med en høj grad af tilsmudsning, f.ex. hvor luften har et højt fedtindhold, eller hvor overfladen risikerer at blive oversprøjtet med væske eller fedt, således at loftet behøver hyppig rengøring. Hygiene Advance A plade Systembeskrivelse: Hygiene Advance A plader er indkapslet i en glat højeffektiv film, som er smuds-, fedt- og kemikaliebestandig, samt partikel- og vandtæt. Synligt Connect T24 C3 lakeret galvaniseret skinnesystem i stål, korrosionsklasse C3 (EN ISO ). Hygiene Clips fastgør pladerne til skinnesystemet. Tåler daglig rengøring med vand ved højt eller lavt tryk og de mest brugte rengøringsmidler og desinfektionsmidler. Hygiene Advance A C3 system 8

9 Ecophon Hygiene Foodtec A C3 Væg-til-væg loft i lokaler med midlertidigt høj luftfugtighed. Til områder indenfor cateringkøkkener, hvor loftet har brug for at kunne rengøres med vådrengøringsmetoder. Hygiene Foodtec A C3 system Systembeskrivelse: Hygiene Foodtec A plade med den malede Akutex HS overflade på begge sider for at give stænkbeskyttelse. Malede kanter. Synligt Connect T24 C3 lakeret galvaniseret skinnesystem i stål, korrosionsklasse C3 (EN ISO ). Hygiene Clips fastgør pladerne til skinnesystemet. Tåler rengøring med vand ved højt eller lavt tryk to gange årligt og fugtig aftørring en gang ugentligt med de mest almindelige rengøringsmidler og desinfektionsmidler. Hygiene Foodtec A C3 tværsnit med Connect Hygiene clips 20 Ecophon Hygiene Advance Protection C3 Panelet er beskyttet af et gitter og er designet til vægmontering i det anvendte område i lokaler med høj luftfugtighed. Til områder med en høj grad af tilsmudsning. Systembeskrivelse: Hygiene Advance Wall panel er indkapslet i en glat højeffektiv film, som er smuds-, fedt- og kemikaliebestandig, samt partikel- og vandtæt. Connect Protection cage C3 er et beskyttelsesgitter af beklædt ståltråd med firkantet trådnet, korrosionsklasse C3 (EN ISO ). Tåler daglig rengøring med vand ved højt eller lavt tryk og de mest brugte rengøringsmidler og desinfektionsmidler. Hygiene Advance Protection C3 system Ecophon Hygiene Foodtec Protection C3 Panelet er beskyttet af en ramme og er designet til vægmontering i det anvendte område. Til områder i catering industrien, hvor systemerne skal kunne rengøres med vådrengøringsmetoder. Systembeskyttelse: Hygiene Foodtec Wall panel med den malede Akutex HS overflade på begge sider for at give stænkbeskyttelse. Malede kanter. Connect Protection cage C3 er en beskyttelsesramme af beklædt ståltråd med firkantet trådnet, korrosionsklasse C3 (EN ISO ). Detalje af Hygiene Foodtec Protection C3 Tåler rengøring med vand ved højt eller lavt tryk to gange årligt og fugtig aftørring en gang ugentligt med de mest almindelige rengøringsmidler og desinfektionsmidler. 9

10 Ecophon Hygiene Advance Wall C3 Panel designet til vægmontering over det anvendte område i lokaler med høj luftfugtighed. Til områder med en høj grad af tilsmudsning. Systembeskrivelse: Hygiene Advance Wall panelet er indkapslet i en glat højeffektiv film, som er smuds-, fedt- og kemikaliebestandig, samt partikel- og vandtæt. Connect Wall fixing C3, vægmonteringsbeslag i rustfrit stål, korrosionsklasse C3 (EN ISO ). Tåler daglig rengøring med vand ved højt eller lavt tryk og de mest brugte rengøringsmidler og desinfektionsmidler. Detalje af Hygiene Advance Wall C3 Hygiene Ecophon Hygiene Foodtec Wall C3 Panel designet til vægmontering over det anvendte område. Til områder i køkkenet, hvor systemet skal kunne rengøres med vådrengøringsmetoder. Systembeskrivelse: Hygiene Foodtec Wall panel med den malede Akutex HS overflade på begge sider for at give stænkbeskyttelse. Malede kanter. Connect Wall fixing C3, vægmonteringsbeslag i rustfrit stål, korrosionsklasse C3 (EN ISO ). Advance Wall C3 system Tåler rengøring med vand ved højt eller lavt tryk to gange årligt og ugentlig rengøring med de mest almindelige rengøringsmidler og desinfektionsmidler. Detalje af Hygiene Foodtec Wall C3 Belysning Ecophon Hygiene Lavanda T5 C3 er et planforsænket lysarmatur specielt udviklet til lokaler med strenge hygiejnekrav. Det har IP65- klassifikation (støv- og vandtæt). Lysarmaturet er let at montere og tåler højtryksrengøring. Passer til systemer med kant A. Hygiene Lavanda T5 C3 installeret i et kant A system Loftsystem Vægsystem 10

11 kontakt os for en optimal løsning Mange faktorer bestemmer, hvilket system der bedst opfylder kravene og forventningerne til et specifikt lokale. Disse faktorer inkluderer påvirkning fra luft, drift, bestemmelser, sikkerhedsaspekter, rengøringskrav, specielle forhold, etc. Alle disse faktorer skal der tages hensyn til i en evalueringsproces. Dette kan bedst gøres i samråd med Ecophons repræsentant for at opfylde de specifikke krav i det enkelte køkken. Det er vores mål at foreslå den optimale løsning for virksomheden og dens medarbejdere. Se mere på vores hjemmeside Besøg vores hjemmeside for at læse mere om Ecophon og vores akustikløsninger for cateringkøkkener. Du vil også finde mere teknisk information om vores systemer samt en beskrivelse af de standarder, som vi følger, og de tests som vi har udført. Mindre støj skaber en mere rolig og behagelig atmosfære, og øger muligheden for at udveksle information. 11

12 Ecophon kan daters tilbage til 1958, da de første lydabsorbenter af glasuld blev produceret i Sverige for at forbedre det akustiske arbejdsmiljø. I dag er virksomheden en global leverandør af akustiksystemer, der bidrager til god rumakustik og et sundt indeklima med fokus på kontorer, undervisnings-, health careog produktionsfaciliteter. Ecophon er en del af Saint-Gobain gruppen, og har salgsselskaber og forhandlere i mange lande. Ecophons indsatser drives af en vision, om at opnå global lederskab inden for akustiklofter og vægabsorbenter og dermed give en højere værdi for slutbrugerne. Ecophon fortsætter en vedvarende dialog med kommuner, arbejdsmiljøorganisationer og forskningsinstitutter og er involveret i at formulere nationale standarder inden for rumakustik hvor Ecophon bidrager til et bedre arbejdsmiljø, hvor mennesker arbejder og kommunikerer. Saint-Gobain Ecophon A/S, Hammerholmen 18 E, DK-2650 Hvidovre, Telefon , Fax , DK

Hurtig og simpel. Direkte montage af akustikloftplader

Hurtig og simpel. Direkte montage af akustikloftplader Hurtig og simpel Direkte montage af akustikloftplader Fotograf: H.G: Esch Produkt: Ecophon Master B En hurtig og let vej Det er ikke altid muligt at installere et traditionelt nedhængt akustikloft. Det

Læs mere

Skab, definer, differentier. med Ecophon Master Solo S

Skab, definer, differentier. med Ecophon Master Solo S Skab, definer, differentier med Ecophon Master Solo S Ecophon Master Solo S Mere end god akustik Det er Ecophons mål at hjælpe til at skabe et behageligt indeklima, for øjet, øret og sindet. Designet og

Læs mere

Akustisk design. med vægakustiske løsninger 2011-06-13

Akustisk design. med vægakustiske løsninger 2011-06-13 Akustisk design med vægakustiske løsninger 2011-06-13 Introduktion Et nedhængt loft er langt den mest almindelige akustiske behandling af et rum. I de fleste tilfælde er denne løsning også tilstrækkelig

Læs mere

SUNDHED & PLEJE GIV PLEJESEKTOREN EN BEDRE BEHANDLING

SUNDHED & PLEJE GIV PLEJESEKTOREN EN BEDRE BEHANDLING SUNDHED & PLEJE GIV PLEJESEKTOREN EN BEDRE BEHANDLING 2 3 ARKITEKTUREN OG DENS VIRKEMIDLER SKAL BRUGES AKTIVT TIL AT FREMME PATIENTERNES FYSISKE OG PSYKISKE HELING. #01 DESIGN & AKUSTIK 5 FLEKSIBELT, ÆSTETISK

Læs mere

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24 Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009 Side 1 af 24 Forord Dette dokument er en guideline til kvalitetscertificering. Det indeholder nogle af DNV s tolkninger af DS/ISO 9001: 2008. Tolkningsnotatet

Læs mere

EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen. An initiative of the University for the Creative Arts

EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen. An initiative of the University for the Creative Arts EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen An initiative of the University for the Creative Arts 2 EDECON DENNE GUIDE ER EN INTRODUKTION TIL ECO-DESIGN FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER, DER FREMSTILLER

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner

Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner Januar 2009 ...2 1. Hvad handler vejledningen om?...3 2. Hvem retter vejledningen sig til?... 4 3. Baggrund og historik...4 4. Hvem har ansvaret?...4

Læs mere

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt.

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt. BRUGSANVISNING SAMM Dansk 2011 YOU-Q Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på mikrofilm eller på nogen

Læs mere

Behold. hørelsen. & hold arbejdsmiljøloven. SpilleS teder & dis koteker

Behold. hørelsen. & hold arbejdsmiljøloven. SpilleS teder & dis koteker Behold hørelsen & hold arbejdsmiljøloven SpilleS teder & dis koteker Behold hørelsen og hold loven Kraftig musik kan bl.a. ødelægge hørelsen og give stress. Med høreskader følger ofte tinnitus og lydoverfølsomhed.

Læs mere

Arbejdsmiljø et dynamisk projekt

Arbejdsmiljø et dynamisk projekt ARBEJDSMILJØVENLIG PROJEKTLEDELSE Arbejdsmiljø et dynamisk projekt Vejledning i moderne projektarbejdes samspil med Arbejdsmiljøloven 3 Vester Søgade 12,2 1790 København V Telefon 3363 8000 Telefax 3363

Læs mere

Arbejdsmiljøet kan smages i sovsen

Arbejdsmiljøet kan smages i sovsen TEMA Storkøkken Arbejdsmiljøet kan smages i sovsen En vejledning om arbejdsmiljø i de store køkkener Ord og forkortelser Følgende definitioner og begreber bruges ofte i vejledningen: Faste arbejdspladser:

Læs mere

Om natten er der stille, men om dagen...

Om natten er der stille, men om dagen... TEMA Tekst Støj indsættes Regler og litteratur om arbejdsmiljø 1 Om natten er der stille, Branchevejledning om støj i dagtilbud og SFO Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2 Om natten er der stille

Læs mere

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse 2 RESULTATLØN FORORD 3 Forord Øvirge udgivelser i PlusLøn serien Som inspiration til virksomhedernes lønsystemer udgiver DI

Læs mere

Introduktion til PRINCE2

Introduktion til PRINCE2 logo er et varemærke tilhørende OGC. Introduktion til PRINCE2 Særtryk af de to første kapitler i PRINCE2 manualen Kopiering er ikke tilladt 1 INTRODUKTION PRINCE (PRojects IN Controlled Environments) er

Læs mere

Behandling af trykluft Norgrens vejledning til korrekt behandling og brug af trykluft

Behandling af trykluft Norgrens vejledning til korrekt behandling og brug af trykluft Behandling af trykluft Norgrens vejledning til korrekt behandling og brug af trykluft QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ Den luft der forlader kompressoren er varm, uren, fugtig og sædvanligvis

Læs mere

Tilskyndelse til energieffektiv innovation gennem indkøb. En praktisk vejledning til offentlige myndigheder. www.smart-spp.eu

Tilskyndelse til energieffektiv innovation gennem indkøb. En praktisk vejledning til offentlige myndigheder. www.smart-spp.eu Tilskyndelse til energieffektiv innovation gennem indkøb En praktisk vejledning til offentlige myndigheder www.smart-spp.eu Støttet af: Et initiativ fra: En SMART SPP projektpublikation (www.smart-spp.eu)

Læs mere

Hvordan sikrer man medarbejdernes trivsel og helbred i forbindelse med omstruktureringer? Overordnet resumé

Hvordan sikrer man medarbejdernes trivsel og helbred i forbindelse med omstruktureringer? Overordnet resumé Hvordan sikrer man medarbejdernes trivsel og helbred i forbindelse med omstruktureringer? Anbefalinger fra HIRES (Health in Restructuring Innovative Approaches and Policy Recommendations) et europæisk

Læs mere

Her...her...her..! Giv indeklimaet fuld opmærksomhed. Alex... ALEX..! AAAALEEEX..! I N S T I T U T I O N E R O G M A G A S I N O M

Her...her...her..! Giv indeklimaet fuld opmærksomhed. Alex... ALEX..! AAAALEEEX..! I N S T I T U T I O N E R O G M A G A S I N O M Alex... ALEX..! AAAALEEEX..! Dårligt indeklima giver træthed, koncentrationssvigt og et utilfredsstillende arbejdsmiljø... Her...her...her..! Giv indeklimaet fuld opmærksomhed M A G A S I N O M B E D R

Læs mere

Planlægning af nye arbejdspladser. Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb

Planlægning af nye arbejdspladser. Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb Planlægning af nye arbejdspladser Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab

Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab Resultat af interviewundersøgelse blandt repræsentanter for landmænd, forarbejdningsvirksomheder, handelsvirksomheder og forbrugere i det økologiske

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Høreteknik til erhvervsaktive

Høreteknik til erhvervsaktive We help ideas meet the real world DELTA Acoustics & Vibration Technical Audiological Laboratory -TAL Høreteknik til erhvervsaktive Høretekniske Hjælpemidler på arbejdspladsen 2. udgave Maj 2006 DELTA Dansk

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Arbejdsmiljøorganisation... 2 3.

Læs mere